Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Ny, Henrik
Publications (10 of 39) Show all publications
Nikulina, V., Simon, D., Ny, H. & Baumann, H. (2019). Context-adapted urban planning for rapid transitioning of personal mobility towards sustainability: a systematic literature review. Sustainability, 11(4), Article ID 1007.
Open this publication in new window or tab >>Context-adapted urban planning for rapid transitioning of personal mobility towards sustainability: a systematic literature review
2019 (English)In: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 11, no 4, article id 1007Article, review/survey (Refereed) Published
Abstract [en]

Sustainability related challenges in mobility planning have been recognised at the international level and the urgency for change has been widely discussed among scholars. However, there seems to be no general agreement on the best ways of pursuing such change. To seek answers to the question of how to pursue change, this study analysed the development of the broad research fields of mobility, urban planning and transitions, and the overlap of these bodies of literature. Both academic and non-academic literatures were covered. By means of a systematic literature review, as well as bibliometric studies, several prominent research themes that address change from planning and transition perspectives were identified. Moreover, these themes describe different viewpoints and challenges in mobility planning. These include planning and policy for sustainable mobility and accessibility, backcasting and scenario planning, indicators in planning, modes of transport, decision-making, studies of global North and global South, as well as overarching themes of equity, equality and justice, roles of institutions, and co-production of knowledge. Strategies for staying up to date with these fields were also identified. In the literature covered, the temporal dimension in mobility planning was described in four different ways, but little was found about how accelerated transitions towards sustainable mobility can be achieved. Further knowledge gaps were identified in relation to behavioural change, policy development, institutionalisation of planning capacity and social sustainability in mobility planning. This created an outline for possible future studies.

Place, publisher, year, edition, pages
Basel: MDPI, 2019
Keywords
systematic literature review; personal mobility; sustainability; planning; rapid transition; urban
National Category
Other Earth and Related Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:bth-17442 (URN)10.3390/su11041007 (DOI)000460819100067 ()
Note

open access

Available from: 2018-12-19 Created: 2018-12-19 Last updated: 2019-04-05Bibliographically approved
Nikulina, V., Larson Lindal, J., Baumann, H., Simon, D. & Ny, H. (2019). Lost in translation: a framework for analysing complexity of co-production settings in relation to epistemic communities, linguistic diversities and culture. Futures, 113, Article ID 102442.
Open this publication in new window or tab >>Lost in translation: a framework for analysing complexity of co-production settings in relation to epistemic communities, linguistic diversities and culture
Show others...
2019 (English)In: Futures, ISSN 0016-3287, Vol. 113, article id 102442Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Planning in modern urban environments requires skills to address complexity in order to move towards sustainability. Co-production of knowledge in transdisciplinary groups was found to be a useful tool in such contexts. Using the concepts of multilingualism, epistemic communities and culture, the article proposed a conceptual framework for analysing complexity of co-production settings, as an indispensable means of managing complex challenges. The framework was evaluated based on inclusiveness, cross-sectoral understanding, applicability in different contexts and time perspectives. Moreover, it was compared to other studies. Based on the framework, several suggestions to maintain were put forth for a process leader (facilitator) when preparing for a co-production process: linguistic equality between participants, disciplinary integrity, a working culture of mutual respect, simultaneous mitigation and informed facilitation. Finally, the article suggested possible future research questions, related to development of the framework: identification of levels of complexity and mapping specific tools to address complexity at each level; integration of other factors of diversity, such as gender, age, as well as political and institutional contexts.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2019
Keywords
transdisciplinary, multilingual, multicultural, epistemic communities, multi-stakeholder dialogue, urban planning
National Category
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:bth-17443 (URN)10.1016/j.futures.2019.102442 (DOI)000488142600001 ()
Funder
Mistra - The Swedish Foundation for Strategic Environmental ResearchSwedish Foundation for Strategic Research
Note

open access

Available from: 2018-12-19 Created: 2018-12-19 Last updated: 2019-10-21Bibliographically approved
Ny, H., Nikulina, V., Giles, T. & Borén, S. (2019). Scenarier för Blekinge 2050: En rapport inom projektet Strukturbild Blekinge 2.0. Karlskrona: Blekinge Tekniska Högskola
Open this publication in new window or tab >>Scenarier för Blekinge 2050: En rapport inom projektet Strukturbild Blekinge 2.0
2019 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Medan Sverige är en global föregångare inom hållbar utveckling betonar Klimatpolitiska rådet 2019 att hållbarhetsåtgärderna är för långsamma för att uppfylla de aktuella målen, särskilt när det gäller transport och stadsmiljö. Regional utveckling och kommunal fysisk planering spelar avgörande roller i förändringsprocessen eftersom planerare och strateger behöver ta itu med internationella avtal såsom Parisavtalet, Agenda 2030 och Den nya urbana agendan, samt svara på nationella mål och lokala prioriteringar. Det finns indikationer på att otillräcklig samordning mellan de nationella, regionala och lokala planeringsinsatserna är en nyckelfaktor bakom misslyckandet med att hålla sig på rätt spår. För att hjälpa till att hantera denna brist engagerade planerare från Region Blekinge i sydöstra Sverige SustainTrans-gruppen från Institutionen för Strategisk hållbar utveckling vid Blekinge Tekniska Högskola för att bana väg för en scenarioplaneringsstrategi över en 30-årig horisont (till 2050). Tanken var att ta fram åtminstone tre scenarier och att få med regionala, lokala och några relevanta nationella intressenter i genomförandet. Som ett minimum skulle de fyra identifierade nyckelområdena från projektet Strukturbild Blekinge 2.0 täckas in i studien:

Blekinges övergripande utveckling (exempelvis befolkningsutveckling)Arbetsmarknad, näringsliv och turismAttraktiva stads- och livsmiljöerInfrastruktur och transport

Rapportförfattarna från SustainTrans-gruppen arbetade iterativt med befintliga kunskaper, statistiska data och resultat från en intressent-workshop. Ett startläge identifierades och fyra utforskande scenarier togs fram och strukturerades efter de sannolika effekterna av höga och låga regionala hållbarhetsinsatser respektive hög och låg befolkningstillväxt: 

’Tveksamma Blekinge’ (oförändrad befolkning/ ej hållbart)’Blind tillväxt’ (ökad befolkning / ej hållbart)’Hållbarare Blekinge’ (oförändrad befolkning/ hållbart)’Nystart Blekinge’ (ökad befolkning/ hållbart)

Scenarioprocessen inkluderade alla nyckelområdena från Strukturbild Blekinge 2.0 som viktiga utvecklingsområden och resulterade i bredare samtal mellan offentliga intressenter. Detta kommer också förhoppningsvis lägga en grund för ökad samordning och integration mellan dessa organisationer.

Baserat på intressenternas synpunkter på scenarierna från workshopen, blev rapportförfattarnas bedömning att scenarierna ’Tveksamma Blekinge’ och ’Blind tillväxt’ skulle få för många negativa konsekvenser. Detta kunde ju också förväntas med tanke på scenariernas namn men mer specifikt handlade det om att det förstnämnda scenariot ge en gradvis nedgång medan det senare på sikt ge verkligt destruktiva resultat för livskvaliteten, naturen och samhällsekonomin. ’Hållbarare Blekinge’ och ’Nystart Blekinge’ bedömdes å andra sidan vara bättre eftersom de troligen skulle säkerställa en god livskvalitet. Med det senare scenariot kan den högre folkmängden sannolikt också ge extra fördelar som högre skatteinkomster och en mer välmående region. Det finns dock en risk att befolkningsökningen kan hämma hållbarhetsprestanda om den skulle drivas för långt.

En åtgärd som identifierades som avgörande för att slå in på spåret till något av de föredragna scenarierna var att stärka planeringsfokus för nya bostäder till täta blandade samhällen inom det befintliga urbana fotavtrycket. Det finns samtidigt regionala gränser för tillväxt som är svåra att uppskatta med den begränsade typen av kvalitativa bedömningar som denna studie skulle täcka. Därför rekommenderas att fler studier görs som bygger vidare på scenarierna, går in i mer detaljerad kvantitativ modellering och bygger färdplaner för ett attraktivt och hållbart Blekinge 2050.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlskrona: Blekinge Tekniska Högskola, 2019
Series
Blekinge Tekniska Högskola Forskningsrapport, ISSN 1103-1581 ; 01
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:bth-19162 (URN)BTH-RES-01/19-SE (ISRN)
Available from: 2020-01-28 Created: 2020-01-28 Last updated: 2020-01-28Bibliographically approved
Schulte, J. & Ny, H. (2018). Electric road systems: Strategic stepping stone on the way towards sustainable freight transport?. Sustainability, 10(4), Article ID 1148.
Open this publication in new window or tab >>Electric road systems: Strategic stepping stone on the way towards sustainable freight transport?
2018 (English)In: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 10, no 4, article id 1148Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Electrification of the transport sector has been pointed out as a key factor for tackling some of today's main challenges, such as global warming, air pollution, and eco-system degradation. While numerous studies have investigated the potential of electrifying passenger transport, less focus has been on how road freight transport could be powered in a sustainable future. This study looks at Electric Road Systems (ERS) in comparison to the current diesel system. The Framework for Strategic Sustainable Development was used to assess whether ERS could be a stepping stone on the way towards sustainability. Strategic life-cycle assessment was applied, scanning each life-cycle phase for violations against basic sustainability principles. Resulting sustainability "hot spots" were quantified with traditional life-cycle assessment. The results show that, if powered by renewable energy, ERS have a potential to decrease the environmental impact of freight transport considerably. Environmental payback times of less than five years are achievable if freight traffic volumes are sufficiently high. However, some severe violations against sustainability principles were identified. Still, ERS could prove to be a valuable part of the solution, as they drastically decrease the need for large batteries with high cost and sustainability impact, thereby catalyzing electrification and the transition towards sustainable freight transport. © 2018 by the authors.

Place, publisher, year, edition, pages
MDPI AG, 2018
Keywords
E-freight, Electric Road Systems, Electric vehicles, Life-cycle assessment, Strategic Sustainable Development, Sustainable freight transport
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:bth-16133 (URN)10.3390/su10041148 (DOI)000435188000252 ()2-s2.0-85045274731 (Scopus ID)
Note

open access

Available from: 2018-04-27 Created: 2018-04-27 Last updated: 2018-07-05Bibliographically approved
Ny, H., Borén, S., Nurhadi, L., Schulte, J., Robèrt, K.-H. & Broman, G. (2018). On Track for 2030: Roadmap for a fast transition to sustainable personal transport: English short version with foreword by Peter Newman. Karlskrona: Blekinge Tekniska Högskola
Open this publication in new window or tab >>On Track for 2030: Roadmap for a fast transition to sustainable personal transport: English short version with foreword by Peter Newman
Show others...
2018 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

The transport sector's dependence on fossil fuels is one of the biggest challenges in a shift towards a climate-neutral and sustainable society.

This roadmap report aims to investigate how electric vehicle systems can contribute to a faster transition to sustainable passenger transport in Southeast Sweden, as well as to present a methodology for guidance of similar work for faster transitions in other regions and sectors.

This work has been guided by a scientifically designed and proven Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD). Specifically, answers are given to four research questions structured in relation to the four subsystems 'Politics and instruments', 'Users and markets', 'Vehicles and infrastructure' and 'Energy and materials':

  1. What could a sustainable vision for passenger transport in Southeast Sweden look like?
  2. What could be a milestone goal for 2030?
  3. What is the current reality in relation to the 2030 goal and the vision?
  4. How could the gap between the present, 2030 and the vision be bridged?

The report's results show that today's focus on fossil independence and measures against climate change must be broadened to cover the whole sustainability challengeso that other sustainability issues are addressed and so that solutions to some of the sustainability issues do not create new ones.

The report also clarifies that it is necessary, practically possible and economically advantageous for Southeast Sweden to make a faster sustainability transition of passenger transportthan what has been proposed in previous studies and investigations. It is also likely that the same applies to the entire transport system and for the whole of Sweden and the world.

Even geopolitical benefits are likely. A global transition to transport and energy systems based on energy from widely available flow resources like sun and wind instead of the limited fossil fuels would likely reduce the conflicts risks in the world.Restricted cobalt, lithium and platinum resources that battery and fuel cell cars depend on, and other metals needed for solar cells and wind turbines can, however, give rise to similar conflict risks. This roadmap report's recommendations on reduced transport needs and car dependency and its focus on resource efficiency counteract these conflict risks by striking against underlying resource-driving mechanisms. Should this roadmap be translated into practical policies, the forthcoming transition would therefore likely be made considerably more 'future-proof'.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlskrona: Blekinge Tekniska Högskola, 2018. p. 19
Series
Blekinge Tekniska Högskola Forskningsrapport, ISSN 1103-1581 ; 2018:01
Keywords
personal mobility, personal transport, electric vehicles, transition, sustainability
National Category
Environmental Sciences Energy Systems Vehicle Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:bth-17116 (URN)BTH-RES-01/18-SE (ISRN)
Projects
GreenCharge Southeast
Available from: 2018-10-12 Created: 2018-10-12 Last updated: 2018-10-12Bibliographically approved
Robèrt, K.-H., Borén, S., Ny, H. & Broman, G. (2017). A strategic approach to sustainable transport system development - Part 1: attempting a generic community planning process model. Journal of Cleaner Production, 140(Part 1), 53-61
Open this publication in new window or tab >>A strategic approach to sustainable transport system development - Part 1: attempting a generic community planning process model
2017 (English)In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 140, no Part 1, p. 53-61Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Electric vehicles seem to offer a great potential for sustainable transport development. The Swedish pioneer project GreenCharge Southeast is designed as a cooperative action research approach that aims to explore a roadmap for a fossil-free transport system by 2030 with a focus on electric vehicles. It is the following combination of objectives that puts demand on a new process model adapted for cross-sector and cross-disciplinary cooperation: (i) a fossil-free transport system in Sweden by 2030 and, to avoid sub-optimizations in the transport sector, (ii) assuring that solutions that support (i) also serve other aspects of sustainability in the transport sector and, to avoid that sustainable solutions in the transport sector block sustainable solutions in other sectors, (iii) assuring cohesive creativity across sectors and groups of experts and stakeholders. The new process model was applied in an action-research mode for the exploration of electric vehicles within a fully sustainable transport system to test the functionality of the model in support of its development. To deliver on the above combination of objectives, a framework was needed with principles for sustainability that are universal for any sector as boundary conditions for redesign, and with guidelines for how any organization or sector can create economically feasible step- by-step transition plans. The Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) is designed to serve such purposes and therefore is embedded into the new process model. The exploration of this new model also helped to identify four interdependent planning perspectives (‘Resource base’, ‘Spatial’, ‘Technical’ and ‘Governance’) that should be represented by the respective experts and stakeholders using the model. In general, the new process model proved helpful by giving diverse stakeholders with various competences and representing various planning perspectives a common, robust, and easy-to- understand goal and a way of working that was adequate for each of their contexts. Furthermore, the evolving process model likely is relevant and useful not only for transport planning and electric vehicles, but for any other societal sector as well and thus for sustainable community planning in general. 

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2017
Keywords
Sustainability, Framework for Strategic Sustainable Development, FSSD, Traffic, Transport, Strategic planning
National Category
Other Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:bth-11713 (URN)10.1016/j.jclepro.2016.02.054 (DOI)000388775100006 ()
Available from: 2016-03-14 Created: 2016-03-14 Last updated: 2018-09-05Bibliographically approved
Borén, S., Nurhadi, L., Ny, H., Robèrt, K.-H., Broman, G. & Trygg, L. (2017). A strategic approach to sustainable transport system development - Part 2: the case of a vision for electric vehicle systems in Southeast Sweden. Journal of Cleaner Production, 140(Part 1), 62-71
Open this publication in new window or tab >>A strategic approach to sustainable transport system development - Part 2: the case of a vision for electric vehicle systems in Southeast Sweden
Show others...
2017 (English)In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 140, no Part 1, p. 62-71Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Electric vehicles seem to offer a great potential for sustainable transport development. The Swedish pioneer project GreenCharge Southeast is designed as a cooperative action research approach that aims to explore a roadmap for a fossil-free transport system by 2030 with a focus on electric vehicles. In the first paper of this tandem publication, the authors propose a new generic process model embedding the Framework of Strategic Sustainable Development. The purpose of applying it in an action-research mode as described in this paper was twofold: (i) to develop a vision for sustainable regional transport and a coarse roadmap towards that vision, and, while doing so, (ii) get additional empirical experiences to inform the development of the new generic process model. Experts from many sectors and organizations involved in the GreenCharge project provided vital information and reviewed all planning perspectives presented in Paper 1 in two sequential multi-stakeholder seminars. The results include a sustainable vision for electric vehicle systems in southeast Sweden within a sustainable regional transport system within a sustainable global society, as well as an initial development plan towards such a vision for the transport sector. The vision is framed by the universal sustainability principles, and the development plan is informed by the strategic guidelines, of the above-mentioned framework. Among other things, the vision and plan imply a shift to renewable energy and a more optimized use of areas and thus a new type of spatial planning. For example, the vision and plan implies a lower built-in demand for transport, more integrated traffic modes, and more multi-functional use of areas for energy and transport infrastructures, for example. Some inherent benefits of electric vehicles are highlighted in the vision and plan, including near-zero local emissions and flexibility as regards primary energy sources. The vision and plan also imply improved governance for more effective cross-sector collaboration to ensure coor- dinated development within the transport sector and between the transportation sector and other relevant sectors. Meanwhile, the new generic process model was refined and is ready to be applied and further tested in the GreenCharge project and in other projects within the transport sector as well as other sectors. The study confirmed that the new generic process model suggested in support of sus- tainable transport system and community development is helpful for giving diverse stakeholders, with various specialties and perspectives, a way of working that is goal-oriented and builds on effective, iterative learning loops and co-creation. 

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2017
Keywords
Sustainability, Cross-sector, Traffic, Electric vehicles, Strategic planning, Vision
National Category
Other Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:bth-11714 (URN)10.1016/j.jclepro.2016.02.055 (DOI)000388775100007 ()
Available from: 2016-03-14 Created: 2016-03-14 Last updated: 2018-09-05Bibliographically approved
Nurhadi, L., Borén, S., Ny, H. & Larsson, T. (2017). Competitiveness and Sustainability Effects of Cars and their Business Models in Swedish Small Town Regions. Journal of Cleaner Production, 140(Part 1), 333-348
Open this publication in new window or tab >>Competitiveness and Sustainability Effects of Cars and their Business Models in Swedish Small Town Regions
2017 (English)In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 140, no Part 1, p. 333-348Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article aims to develop and test a new approach for comparing sustainability effects (mainly approximated through CO2 emissions) and the total cost of ownership of various business models (Regular Purchasing, Car Pooling, Car Leasing, and Taxiing) applied to private cars with different energy carriers (Biogas, Ethanol, Gasoline, Plug-in Hybrid, and Electric). The results indicate that, out of all of the vehicles, electric vehicles are the most competitive—from both an ecological and economic perspective. Moreover, of all of the business models, Car Pooling is the most competitive when driving short to medium distances, reducing CO2 emissions by 20-40% compared with Regular Purchasing. Meanwhile, Car Leasing emits the same amount of CO2 emissions as Regular Purchasing if both are driven the same number of kilometers per year. The results also indicate that, from a cost effectiveness perspective, people who travel less than 2000 km per year should primarily consider using Taxis or similar services, while Car Pooling is most cost effective for those who travel from 2000 to 8500 km. For those who travel between 8500 and 13500 km per year, Car Leasing is the most cost effective, and Regular Purchasing is the best option above 13500 km per year. If most car owners were to accept and adapt to this identified need for a market move towards Car Pooling with Electric Vehicles, necessary transportation could be ensured while significantly reducing the number of cars on the road, whether from Regular Purchasing or Car Leasing, as well as those that run on fossil fuel. This, in turn, would result in less fossil fuel use, fewer emissions, and decreased negative effects on human health.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2017
Keywords
Business modeling; Sustainable transport, Total Cost of Ownership, Electric car, Fossil-fueled car, Life cycle costing
National Category
Environmental Analysis and Construction Information Technology Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:bth-11835 (URN)10.1016/j.jclepro.2016.04.045 (DOI)000388775100031 ()
Available from: 2016-04-24 Created: 2016-04-24 Last updated: 2018-09-05Bibliographically approved
Ny, H., Sven, B., Lisiana, N., Schulte, J., Robèrt, K. H. & Broman, G. (2017). Vägval 2030: färdplan för snabbomställning till hållbara persontransporter. Blekinge Tekniska Högskola
Open this publication in new window or tab >>Vägval 2030: färdplan för snabbomställning till hållbara persontransporter
Show others...
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Transportsektorns beroende av fossila bränslen är en av de största utmaningarna ien omställning till ett klimatneutralt och hållbart samhälle.

Denna färdplansrapport syftar till att undersöka hur elfordonssystem kan bidra tillen snabbomställning till hållbara persontransporter i Småland och Blekinge, samttill att presentera en metodik för vägledning av liknande snabbomställningsarbetei andra regioner och samhällssektorer.

Detta arbete har övergripande vägletts av en vetenskapligt framtagen och beprövadmetodik för strategisk hållbar utveckling (eng. Framework for Strategic SustainableDevelopment – FSSD). Specifikt ges svar på fyra forskningsfrågor som struktureras irelation till de fyra delsystemen ’Politik och styrmedel’, ’Användare och marknad’,’Fordon och infrastruktur’ samt ’Energi och material’:

1. Hur skulle en hållbar vision för persontransporter i Småland och Blekinge kunnase ut?

2. Hur skulle ett etappmål för år 2030 kunna se ut?

3. Hur ser nuläget ut i förhållande till 2030-målet och visionen?

4. Hur skulle gapet mellan nuläget, 2030-målet och visionen kunna överbryggas?

Rapportens resultat visar att dagens fokus på fossilfrihet och klimatåtgärder måstebreddas till hela hållbarhetsfrågan så att även andra hållbarhetsproblemadresseras och så att inte lösningar på vissa hållbarhetsproblem skapar nya.

Rapporten tydliggör också att det är nödvändigt, praktiskt möjligt och ekonomisktfördelaktigt för Sydostregionen att göra en snabbare hållbarhetsomställning avpersontransporterna än vad som har föreslagits i tidigare studier och utredningar.Det görs även troligt att detsamma gäller för hela transportsystemet och för helaSverige och världen.

Även geopolitiska fördelar är troliga. En global övergång till transport- ochenergisystem som baseras på energi från fritt tillgängliga flödesresurser som soloch vind istället för fossila bränslen skulle därför sannolikt minska konfliktriskernai världen. Begränsade tillgångar av litium och platina som batteri- ochbränslecellselbilar är beroende av, och andra metaller som behövs till solceller ochvindkraftverk, kan dock ge motsvarande konfliktproblematik. Denna rapportsrekommendationer om minskat transportbehov och bilberoende och dess fokus påresurseffektivitet motverkar detta genom att slå mot bakomliggande resursdrivandemekanismer. Skulle denna färdplan omsättas i praktisk politik så borde alltså denkommande omställningen som ändå är på gång bli betydligt mer ’framtidssäker’.

Place, publisher, year, edition, pages
Blekinge Tekniska Högskola, 2017. p. 270
Series
Blekinge Tekniska Högskola Forskningsrapport, ISSN 1103-1581 ; 01
Keywords
persontransporter, omställning, elbilar
National Category
Energy Systems Vehicle Engineering Environmental Management
Identifiers
urn:nbn:se:bth-14122 (URN)BTH-RES-01/17-SE (ISRN)
Projects
Greencharge Sydost
Note

Available from: 2017-04-19 Created: 2017-04-19 Last updated: 2017-05-17Bibliographically approved
Borén, S. & Ny, H. (2016). A Strategic Sustainability and Life Cycle Analysis of Electric Vehicles in EU today and by 2050. In: Proceedings of ICSUTE 2016: . Paper presented at The 18th International Conference on Sustainable Urban Transport and Environment (ICSUTE), Madrid, Spain, March 24-25, 2016 (pp. 229-237). , 10
Open this publication in new window or tab >>A Strategic Sustainability and Life Cycle Analysis of Electric Vehicles in EU today and by 2050
2016 (English)In: Proceedings of ICSUTE 2016, 2016, Vol. 10, p. 229-237Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Ambitions within the EU for moving towards sustainable transport include major emission reductions for fossil fuel road vehicles, especially for buses, trucks, and cars. The electric driveline seems to be an attractive solution for such development. This study first applied the Framework for Strategic Sustainable Development to compare sustainability effects of today’s fossil fuel vehicles with electric vehicles that have batteries or hydrogen fuel cells. The study then addressed a scenario were electric vehicles might be in majority in Europe by 2050. The methodology called Strategic Lifecycle Assessment was first used, were each life cycle phase was assessed for violations against sustainability principles. This indicates where further analysis could be done in order to quantify the magnitude of each violation, and later to create alternative strategies and actions that lead towards sustainability. A Life Cycle Assessment of combustion engine cars, plug-in hybrid cars, battery electric cars and hydrogen fuel cell cars was then conducted to compare and quantify environmental impacts. The authors found major violations of sustainability principles like use of fossil fuels, which contribute to the increase of emission related impacts such as climate change, acidification, eutrophication, ozone depletion, and particulate matters. Other violations were found, such as use of scarce materials for batteries and fuel cells, and also for most life cycle phases for all vehicles when using fossil fuel vehicles for mining, production and transport. Still, the studied current battery and hydrogen fuel cell cars have less severe violations than fossil fuel cars. The life cycle assessment revealed that fossil fuel cars have overall considerably higher environmental impacts compared to electric cars as long as the latter are powered by renewable electricity. By 2050, there will likely be even more sustainable alternatives than the studied electric vehicles when the EU electricity mix mainly should stem from renewable sources, batteries should be recycled, fuel cells should be a mature technology for use in vehicles (containing no scarce materials), and electric drivelines should have replaced combustion engines in other sectors. An uncertainty for fuel cells in 2050 is whether the production of hydrogen will have had time to switch to renewable resources. If so, that would contribute even more to a sustainable development. Except for being adopted in the GreenCharge roadmap, the authors suggest that the results can contribute to planning in the upcoming decades for a sustainable increase of EVs in Europe, and potentially serve as an inspiration for other smaller or larger regions. Further studies could map the environmental effects in LCA further, and include other road vehicles to get a more precise perception of how much they could affect sustainable development.

Series
International Journal of Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering, ISSN 2010-3778 ; 3
Keywords
Strategic, electric vehicles, fuel cell, LCA, sustainability
National Category
Other Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:bth-11711 (URN)
Conference
The 18th International Conference on Sustainable Urban Transport and Environment (ICSUTE), Madrid, Spain, March 24-25, 2016
Available from: 2016-03-14 Created: 2016-03-14 Last updated: 2018-09-05Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications