Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Berglund Snodgrass, LinaORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3003-0457
Publications (9 of 9) Show all publications
Berglund Snodgrass, L., Mukhtar-Landgren, D. & Greinke, L. (2019). Editorial: Making Space for Hope: Exploring its Ethical, Activist and Methodological Implications. plaNext, 8, 6-9
Open this publication in new window or tab >>Editorial: Making Space for Hope: Exploring its Ethical, Activist and Methodological Implications
2019 (English)In: plaNext, ISSN 2468-0648, Vol. 8, p. 6-9Article in journal, Editorial material (Other academic) Published
Abstract [en]

[From the introduction] This volume is a special issue with contributions that stem from the collaborations of the 2018 AESOP PhD workshop, held 5-8 July at Tjärö island, Sweden. The overarching aim of the workshop was to establish inclusive spaces for dialogue and collaboration between PhD students across countries and continents on issues that pertained to the AESOP’s 2018 congress theme “Making space for hope”. Furthermore the PhD students got the chance to learn from the invited mentors with long experience from the academic planning field. The theme drew from a recognition of the severe challenges facing the world at present, for example, challenges coupled with the climate crisis, growing social inequalities, rapid population growth in urban regions and de-population trends in peripheral regions.

Keywords
"aesop" "hope" "planning"
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:bth-18425 (URN)10.24306/plnxt/41 (DOI)
Available from: 2019-07-04 Created: 2019-07-04 Last updated: 2019-09-06Bibliographically approved
Berglund Snodgrass, L., Mukhtar-Landgren, D. & Paulsson, A. (2019). Experiment för hållbar mobilitet. Vad innoveras det (inte) kring i svenska kommuner?. In: Algehed, Jessica; Eneqvist, Erica; Jensen, Christian; Lööf, Jenny (Ed.), INNOVATION OCH STADSUTVECKLING : En forskningsantologi om organiseringsutmaningar för stad och kommun: (pp. 89-102). Sverige: Stema
Open this publication in new window or tab >>Experiment för hållbar mobilitet. Vad innoveras det (inte) kring i svenska kommuner?
2019 (Swedish)In: INNOVATION OCH STADSUTVECKLING : En forskningsantologi om organiseringsutmaningar för stad och kommun / [ed] Algehed, Jessica; Eneqvist, Erica; Jensen, Christian; Lööf, Jenny, Sverige: Stema , 2019, p. 89-102Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Våra städer har under de senaste 100 åren till stor del präglats av bilen(Urry, 2004). Bilismen har påverkat allt från den moderna stadsplaneringens utformning, till hur vi konsumerar, våra boendemönster, arbetsmarknadsre- gionernas utbredning och inte minst dagens fossilberoende och utsläpp av växthusgaser. Traditionellt sett har svensk kommunal planering varit inriktad på att försöka tillgodose en prognostiserad ökad efterfrågan på bilresor, och bilen har varit en given parameter att ta hänsyn till i stadsplaneringen.

Vi vet idag att en omställning av transportsektorn är avgörande för uppfyllandet av de klimatpolitiska målen och FN:s 2030-mål. Såväl forskare som praktiker har därför framhävt behovet av att öka andelen energieffektiva transportslag som gång, cykel och kollektivtrafik. Med god vilja kan det här betraktas som framväxten av ett nytt mer hållbart paradigm - som förvisso är omstritt - men som istället lyfter fram vikten av ett mer hållbart resande och en planeringspraktik där den privatägda bilen inte står i fokus.

(...)

I det här kapitlet undersöker vi specifikt vad kommuner experimenterar om inom mobilitetsområdet, och vilka förväntningar som tillskrivs experimenten. Vilket slags samhälle föreställer de sig? Och hur radikalt annorlunda, eller disruptivt, är detta samhälle ur ett hållbarhetsperspektiv?

(från introduktion)

Place, publisher, year, edition, pages
Sverige: Stema, 2019
Keywords
experiment, pilotprojekt, mobilitet
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:bth-18721 (URN)978-91-89049-08-6 (ISBN)
Available from: 2019-09-30 Created: 2019-09-30 Last updated: 2019-10-04Bibliographically approved
Berglund Snodgrass, L. & Nord, C. (2019). The Continuation of Dwelling: Safety as a Situated Effect of Multi-Actor Interactions Within Extra-Care Housing in Sweden. Journal of Housing for the Elderly, 33(2), 171-188
Open this publication in new window or tab >>The Continuation of Dwelling: Safety as a Situated Effect of Multi-Actor Interactions Within Extra-Care Housing in Sweden
2019 (English)In: Journal of Housing for the Elderly, ISSN 0276-3893, E-ISSN 1540-353X, Vol. 33, no 2, p. 171-188Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article examines the space–time situatedness of residing within extra-care housing (ECH) in Sweden. EHC constitutes an example of ordinary housing but is often categorized, along with senior housing, as “in-between housing.” What differentiates the extra-care housing from the ordinary is an age limit for moving in, the provision of communal facilities, and the presence of staff at certain times each week. Two housings with different environmental and architectural conditions have been analyzed through spatial analyses, observations, and interviews with residents (n = 18). The article concludes that the two different assemblings enabled two very different possibilities for accessing “safe aging.” One offered opportunities for the continuation of identities which contributed to feelings of safety, and one demanded the reconstitution of identities for developing meaning in the new housing.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2019
Keywords
Safety, extra-care housing, space–time trajectories, architecture, assemblings
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:bth-17532 (URN)10.1080/02763893.2018.1534181 (DOI)000469912600006 ()
Projects
Det arkitektoniska rummets betydelse för relationell omsorg för äldre med stora omsorgsbehov
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2014-00427
Note

open access

Available from: 2019-01-27 Created: 2019-01-27 Last updated: 2019-06-20Bibliographically approved
Berglund Snodgrass, L. & Högström, E. (2018). Debatt. Planerarrollen i samtid och framtid: Kunskaper, förmågor och färdigheter. Nordic Journal of Architectural Research, 30(3), 135-156
Open this publication in new window or tab >>Debatt. Planerarrollen i samtid och framtid: Kunskaper, förmågor och färdigheter
2018 (Swedish)In: Nordic Journal of Architectural Research, ISSN 1236-6064, E-ISSN 1893-5281, Vol. 30, no 3, p. 135-156Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Samhällsutmaningar påverkar hur, vad, när och varför vi ska planera, vilket medför nya förväntningar och krav på planerarens förmågor och färdigheter. Från att fokus i princip enkom har varit på reglering av mark genom framtagandet av markanvändningsplaner, utgör idag exempelvis ’facilitator’ (möjliggörare), samordnare, processledare, katalysator, urban designer och rumslig agent nya möjliga planerarroller. I den här artikeln diskuterar vi framtidens planerarroll och planeringsstudenternas föreställningar om sin kommande profession. Vad menar studenterna är fundamentala kunskaper som de måste förvärva för att kunna utöva sitt yrke? Hur uppfattar de planerarrollen? Och, vad är det för planerare som vi de facto utbildar?

Abstract [en]

Societal challenges affect the ways in which planning is carried out and contribute to new expectations and demands for the skills and abilities of the planner. From having almost solely focused on the regulations of land use through the development of land use plans, have, for example, the facilitator, coordinator, process manager, catalyst, urban designer and spatial agent become new possible roles for the planner to adopt. This article discusses future planning roles and what conceptions spatial planning students have of their future profession. What fundamental knowledge do students need to achieve for their future professional practice? How do they perceive the role of the planner? And, what kind of planner do we, de facto, educate?

Place, publisher, year, edition, pages
The nordic associationof Architectural Research (NAF/NAAR), 2018
Keywords
planning, education, methods, planner’s roles, planering, utbildning, metoder, planerarollen
National Category
Architecture Other Civil Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:bth-17490 (URN)
Projects
TÄNK OM PLANERAREN
Available from: 2019-01-16 Created: 2019-01-16 Last updated: 2019-09-19Bibliographically approved
Mukhtar-Landgren, D. & Berglund Snodgrass, L. (2018). Kräver hållbar mobilitet nya roller för den kommunala planeringen?. PLAN (2-3), 93-94
Open this publication in new window or tab >>Kräver hållbar mobilitet nya roller för den kommunala planeringen?
2018 (Swedish)In: PLAN, ISSN 0032-0560, no 2-3, p. 93-94Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2018
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:bth-17383 (URN)
Projects
Kräver hållbar mobilitet nya roller för den kommunala planeringen?
Available from: 2018-12-07 Created: 2018-12-07 Last updated: 2018-12-13Bibliographically approved
Berglund Snodgrass, L. (2017). Conceptualising Knowledge in Spatial Planning and Displacement of “the Political”. DISP, 53(4), 33-41, Article ID RDSP 1414487.
Open this publication in new window or tab >>Conceptualising Knowledge in Spatial Planning and Displacement of “the Political”
2017 (English)In: DISP, ISSN 0251-3625, E-ISSN 2166-8604, Vol. 53, no 4, p. 33-41, article id RDSP 1414487Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This paper argues that organising spatial planning policies by funding local projects constitutes a steering mode that organises knowledge in such a way that it contributes to displacing “the political” in local spatial planning practice. “The political” is conceptualised as a space of agonistic conflicts and choicemaking (Mouffe 2005a). Such an organisation of knowledge operates to consolidate the initial framing of the problem, in which the goal and the possibility to monitor the goal is in focus, rather than challenging or questioning it in the name of justness and fairness. This is illustrated through an analysis of conceptualisations of knowledge within 127 project applications within the Swedish government's Safe and Gender Equal planning policy (2008–2010), which the National Board of Housing, Building and Planning facilitated in conjunction with the County Administration Boards of Sweden.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2017
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:bth-15668 (URN)10.1080/02513625.2017.1414487 (DOI)000423426000006 ()
Available from: 2017-12-18 Created: 2017-12-18 Last updated: 2018-02-09Bibliographically approved
Berglund Snodgrass, L. (2016). Demanding Certainty: A Critical Examination of Swedish Spatial Planning for Safety.. (Doctoral dissertation). Blekinge Tekniska Högskola
Open this publication in new window or tab >>Demanding Certainty: A Critical Examination of Swedish Spatial Planning for Safety.
2016 (English)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Abstract [en]

This dissertation constitutes a critical examination of Swedish spatial planning for safety. Spatial planning for safety rests on a number of assumptions about the desired order of the world. These assumptions appear as given and unproblematic, making the formulation of alternatives appear unnecessary. This dissertation provides an account of how, and on what basis a spatial planning problem such as ‘fear and insecurity’ is formulated and acted upon. It is an account of how and what conceptions of knowledge operate to legitimise ideological representations of spatial planning problems. And furthermore, what these ideological representations of spatial planning problems substantially entail, so as to allow for a political spatial planning practice that formulates and deliberates alternatives. This is carried out by analysing assumptions of public life and knowledge within Swedish spatial planning for safety. 

This dissertation finds that Swedish spatial planning for safety constitutes ‘certainty’ as a hegemonic criterion for participating in public life, which operates to limit the articulation of alternative discourses in spatial planning for safety. The desired for safe public life is organised based on visual certainty, where the urban fabric should be configured in such ways as to allow for stereotypical visual identifications of one another. Such a public life reflects an individualised practice, where perceptions of fear should be governed by individuals themselves, by independently assessing situations and environments in terms of risks. This individualised conduct is coupled with the fostering of active subjects, which encompasses being engaged in the local residential areas as well as in one another. Such substantial content of ‘planning for safety’ brings about tensions in terms of its ideological legitimating basis, by moving from principles of ‘rights’, where the individual constitutes the first ethical planning subject, to unitary principles of ‘collective values’, in which the ‘community’ constitutes the first ethical planning subject. These presuppositions are further enabled through the ways in which knowledge is conceptualised in spatial planning. This dissertation argues that a hegemonic instrumental emphasis on knowledge in spatial planning prevails. Having such a hegemonic emphasis on knowledge has the implication that even though spatial planning adopts different assumptions, or moves between alternative assumptions of knowledge, the knowledge becomes meaningful only in its instrumental implementation. The instrumental emphasis on knowledge should be regarded in light of the rational and goal-oriented nature of project-based planning, which constitutes a logic that constrains the emphasis on knowledge in spatial planning. This dissertation argues further that if spatial planning should be considered a political practice that debates its goals and values, a politicisation of the emphasis on knowledge in spatial planning is imperative.

Place, publisher, year, edition, pages
Blekinge Tekniska Högskola, 2016. p. 207
Series
Blekinge Institute of Technology Doctoral Dissertation Series, ISSN 1653-2090 ; 2
Keywords
safety, fear, public life, spatial planning, Sweden, agonistic theory, knowledge, gender, trygghet, rädsla, offentligt liv, fysisk planering, Sverige, agonistisk teori, kunskap, genus
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:bth-11439 (URN)978-91-7295-322-2 (ISBN)
Public defence
2016-03-11, C216, Campus Gräsvik, Karlskrona, 13:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2016-01-19 Created: 2016-01-18 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Berglund Snodgrass, L. (2015). Safety and Agonistic Conceptions of Public Life. PlaNext, 1, 50-64
Open this publication in new window or tab >>Safety and Agonistic Conceptions of Public Life
2015 (English)In: PlaNext, ISSN 2468-0648, Vol. 1, p. 50-64Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This paper seeks to enable for conceptual resistance towards a desirable urban order of ‘safe public realms’, to which the ‘planning for safety’ directly contributes. One way of engaging in that kind of resistance is by contributing to politicising the system of beliefs informing planning for safety. Planning for safety is primarily legitimised morally as the ethically right thing to do given the identified violation of a human right in the public realm, the right to freely move about in the public environment. By drawing from Mouffean agonistic political theory (2005), there is no given interpretation nor implementation of ethical principles such as human rights, but rather different interpretations given what point of reference one is departing from, and should hence be subjected to political struggle. To conceptually set the arena for choice contributes to politicising phenomena which previously have been legitimised as the right or the (only) natural thing to do. ‘Planning for safety’ should therefore be interpreted resting on specific ideological assumptions of public life which frames both how ‘the human right’ is conceptualised as well as what planning solutions are considered possible.This article seeks to establish alternative conceptualisations of public life, with an aim to make visible how there is not one notion of public life and thereby re-politicise the ideolo-gical premises underpinning ‘safety planning’ and thereby allow for conceptual resistance. This is carried out by establishing a discursive field of public life, a kind of conceptual arena for choice making. The discursive field is represented by four different discourses of public life centred around different ideals such as rational, dramaturgical, conflictual and consensual public life. In this conceptual context, lines of conflict have been discerned based on a thematic of purpose, character, criteria for participation and conception of identities, which have taken the form of agonistic dimensions, from which planning discursively can position itself. This paper argues that we first must agonistically agree on what notion of public life should govern the development of our cities, and thereafter discuss what the consequences would be for planning.

Place, publisher, year, edition, pages
InPlanning, 2015
Keywords
safety; public life; agonistic pluralism
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:bth-10758 (URN)10.17418/planext.2015.3vol.01 (DOI)
Note

open access

Available from: 2015-10-02 Created: 2015-10-02 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Berglund Snodgrass, L. (2010). Dags att rusta skolan. Alnarp, SLU
Open this publication in new window or tab >>Dags att rusta skolan
2010 (Swedish)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Alnarp, SLU, 2010. p. 62
Series
Stad & Land (Alnarp, 1982), ISSN 0280-4549 ; 177
Keywords
School grounds, outdoor environment, skolgårdar, utemiljö
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:bth-10978 (URN)9789186197704 (ISBN)
Available from: 2015-11-15 Created: 2015-11-15 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3003-0457

Search in DiVA

Show all publications