Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Öresjö, Eva
Publications (5 of 5) Show all publications
Öresjö, E. (2000). Låt oss slippa grindsamhällen! Om social tillit i ett hållbart samhälle. In: Nyström, Louise (Ed.), Stadsdelens vardagsrum: ytterstadens offentliga platser och liv. Karlskrona: Stadsmiljörådet
Open this publication in new window or tab >>Låt oss slippa grindsamhällen! Om social tillit i ett hållbart samhälle
2000 (Swedish)In: Stadsdelens vardagsrum: ytterstadens offentliga platser och liv / [ed] Nyström, Louise, Karlskrona: Stadsmiljörådet , 2000Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

demokrati, grindsamhälle, lokalsamhälle, offentligt liv,planering

Place, publisher, year, edition, pages
Karlskrona: Stadsmiljörådet, 2000
National Category
Civil Engineering Architectural Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:bth-8902 (URN)oai:bth.se:forskinfo1EA40B6E2F639BFFC125734600454D3D (Local ID)91-7147-600-8 (ISBN)oai:bth.se:forskinfo1EA40B6E2F639BFFC125734600454D3D (Archive number)oai:bth.se:forskinfo1EA40B6E2F639BFFC125734600454D3D (OAI)
Note

Stadsmiljörådet Boverkets Publikationsservice Box 534, 371 23 Karlskrona

Available from: 2012-09-18 Created: 2007-08-29 Last updated: 2017-03-17Bibliographically approved
Birgersson, T., Gynnerstedt, K. & Öresjö, E. (1998). Vem bestämmer: om medborgarinflytande och kommunal planering. Erfarenheter från Sydlänsprojektet.. Karlskrona: Boverket i samarb. med BFR
Open this publication in new window or tab >>Vem bestämmer: om medborgarinflytande och kommunal planering. Erfarenheter från Sydlänsprojektet.
1998 (Swedish)Book (Other academic)
Alternative title[en]
Who desides : on city participation and local planning
Abstract [en]

Boverket och Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva tog 1995 initiativ till Sydlänsprojektet. Syftet var att finna former för hur lokalt utvecklingsarbete kan få bättre stöd av kommunal planering men också hur medborgarinflytandet kan komma till tydligare uttryck. Denna rapport redovisar resultatet från utvärderingen av Sydlänsprojektet. Den innehåller iakttagelser och relexioner kring de processer som har ägt rum mellan nio kommuner och lika många lokala utvecklingsarbeten i deras försök att förbättra medborgarinflytandet i kommunal planering. Rapporten vänder sig till de personer som har varit involverade i Sydlänsprojektet men också till andra kommuner och grupper av medborgare som står i beredskap att starta eller befinner sig mitt i ett liknande arbete. Slutsatserna från utvärderingen och de förslag som presenteras bör även kunna tjäna som underlag för en allmän diskussion om hur medborgarnas delaktighet i samhällsplaneringen ska kunna förbättras. Det kan gälla förändringsarbte i såväl mindre samhällen som storskaliga bostadsområden. Erfarenheter från Sydlänsprojektet kan dessutom vara nyttiga för de personer som arbetar med att genomföra FN-initiativen Agenda 21 och Habitatagendan.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlskrona: Boverket i samarb. med BFR, 1998. p. 114 sid.
Keywords
Demokrati. Medborgarengagemang. Medborgarinflytande. Samhällsplanering. Samverkan. Programarbete. Planeringsinstrument. Maktförhållanden. Roller.
National Category
Civil Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:bth-9828 (URN)oai:bth.se:forskinfo86290E2FD1C79455C12568A3002CAB9B (Local ID)91-7147-438-2 (ISBN)oai:bth.se:forskinfo86290E2FD1C79455C12568A3002CAB9B (Archive number)oai:bth.se:forskinfo86290E2FD1C79455C12568A3002CAB9B (OAI)
Note

Boverket, Stadsmiljöavdelningen i samarbete med Byggforskningsrådet

Available from: 2012-09-18 Created: 2000-03-15 Last updated: 2017-03-17Bibliographically approved
Öresjö, E. (1997). Det gäller att inte ge upp!. In: Nyström, Louise (Ed.), Stadslandskapet: sönderfall eller läkning (pp. 79-83). Karlskrona: Stadsmiljörådet : Boverket
Open this publication in new window or tab >>Det gäller att inte ge upp!
1997 (Swedish)In: Stadslandskapet: sönderfall eller läkning / [ed] Nyström, Louise, Karlskrona: Stadsmiljörådet : Boverket , 1997, p. 79-83Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Det finns ingen dunderhonung! Det finns ingen lösning med stort L! I de mest utsatta förortsmiljöerna lurar ständigt nya faror runt hörnet. Beredskapen nåste därför vara ständigt hög och angreppssätten flexibla. De måste spänna över ett brett register av både fysiska, sociala och kulturella faktorer. Det måste finnas både kontinuitet och förnyelse. Det gäller att inte rasera det man lyckas bygga upp. Samtidigt får man inte fastna i gamla hjulspår och tankesätt utan hela tiden tänka nytt och ta nya tag för att skapa de positiva motkrafter som denna typ av områden så väl behöver.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlskrona: Stadsmiljörådet : Boverket, 1997
National Category
Civil Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:bth-9942 (URN)oai:bth.se:forskinfo683A2588B4C81243C12568A3002CAAC8 (Local ID)91-7147-285-1 (ISBN)oai:bth.se:forskinfo683A2588B4C81243C12568A3002CAAC8 (Archive number)oai:bth.se:forskinfo683A2588B4C81243C12568A3002CAAC8 (OAI)
Available from: 2012-09-18 Created: 2000-03-15 Last updated: 2017-03-17Bibliographically approved
Öresjö, E. (1996). Bostadsområdet: etnicitetens arena. In: : . Paper presented at Socialtjänstforum (1 : Göteborg : 1996). Stockholm: Centralförb. för socialt arbete (CSA) : Svenska kommunförb. (SK) : Socialvetenskapliga forskningsrådet (SFR)
Open this publication in new window or tab >>Bostadsområdet: etnicitetens arena
1996 (Swedish)Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Centralförb. för socialt arbete (CSA) : Svenska kommunförb. (SK) : Socialvetenskapliga forskningsrådet (SFR), 1996
National Category
Civil Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:bth-9558 (URN)oai:bth.se:forskinfoC7452BE986E7CB46C12568A3002CAAC7 (Local ID)91-88758-18-4 (ISBN)oai:bth.se:forskinfoC7452BE986E7CB46C12568A3002CAAC7 (Archive number)oai:bth.se:forskinfoC7452BE986E7CB46C12568A3002CAAC7 (OAI)
External cooperation:
Conference
Socialtjänstforum (1 : Göteborg : 1996)
Available from: 2012-09-18 Created: 2000-03-15 Last updated: 2016-09-06Bibliographically approved
Öresjö, E. (1996). There is no panacea. Swedish building research (1), 2-4
Open this publication in new window or tab >>There is no panacea
1996 (English)In: Swedish building research, ISSN 1400-6995, no 1, p. 2-4Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Many Swedish high-rise housing estates are creaking at the seams today, especially those which have a difficult immigrant situation. There is a great risk that we may try and apply easy solutions, says Eva Örsjö. These do not exist, but there is an approach to problem areas which works. It is based on reinforcing the positive forces and counteracting the negative ones.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Swedish Council for Building Research (Byggforskningsrådet), 1996
National Category
Civil Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:bth-10349 (URN)oai:bth.se:forskinfo02EA053B1771A283C12568A3002CAAC4 (Local ID)oai:bth.se:forskinfo02EA053B1771A283C12568A3002CAAC4 (Archive number)oai:bth.se:forskinfo02EA053B1771A283C12568A3002CAAC4 (OAI)
Available from: 2012-09-18 Created: 2000-03-15 Last updated: 2017-03-17Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications