Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Hansson, Thomas
Publications (9 of 9) Show all publications
Hansson, T. (2014). Contemporary Approaches to Activity Theory.
Open this publication in new window or tab >>Contemporary Approaches to Activity Theory
2014 (English)Other (Refereed)
Abstract [en]

The title of the book covers a variety of activities, environments, settings and contexts. The title also suggests a common theoretical-conceptual approach to contemporary cultural-historical activity theory. The topic fits the needs and abilities of modern man because of the impact of activity systems, globalization and cultural integration. More specifically the contents of the book unfold contemporary resources of collective endeavors. One reason for choosing a shared individual and collective theme is to learn about the impact of computer supported instrumentalism. The new technology poses a threat to traditionally acknowledged resources like co-ordination, cooperation and co-construction between people. So, there are cultural-historical experiences to share between people who use their ability to communicate as an impetus to systemic innovation of shared activities operating for the good of communities, societies and nations. From one point of view families, teams, orchestras, courts of law, hospitals etc. are self regulating human organizations. From another point of view – which the contents of this book suggest - many approaches to learning enable for “change agents” to support, co-ordinate, study, understand, re-design, manipulate and improve practices.

Abstract [sv]

En modern samling vetenskapliga artiklar som beskriver verksamhetsteori som praktiskt och analytiskt verktyg för att förstå mänskliga handlingar, system och utfall.

Keywords
teacher education, modern languages, ICT, music making, vocational training, outdoor science, social work, business activity, industrial corporation, global organization, physical education, religious people, Kindergarten and European expatriates
National Category
Pedagogy Human Aspects of ICT
Identifiers
urn:nbn:se:bth-6377 (URN)oai:bth.se:forskinfoBF70572B7F281571C1257D510044F905 (Local ID)oai:bth.se:forskinfoBF70572B7F281571C1257D510044F905 (Archive number)oai:bth.se:forskinfoBF70572B7F281571C1257D510044F905 (OAI)
Note

Introduction

Available from: 2015-05-19 Created: 2014-09-12 Last updated: 2017-03-07Bibliographically approved
Hansson, T. (2014). Social science universals. In: Issa, Tomayess; Isaias, Pedro; Kommers, Piet (Ed.), Multicultural Awareness and Technology in Higher Education: Global Perspectives (pp. 47-65). IGI Global
Open this publication in new window or tab >>Social science universals
2014 (English)In: Multicultural Awareness and Technology in Higher Education: Global Perspectives / [ed] Issa, Tomayess; Isaias, Pedro; Kommers, Piet, IGI Global , 2014, p. 47-65Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

In a global world, people change because of communicative exchanges and technological development. Eventually, human behavior and use of technology share some common characteristics. Universals, concepts, texts, information, and discourses influence contemporary meanings and activities. Uses of scientific language help theorists and practitioners develop knowledge, skills, and abilities. This chapter covers the analysis of two separate but related cases, formation of learning objectives and religious canvassing. The cases clarify the explanatory power of universals. One of them relates to a theoretical and conceptual study of assessment in higher education. The other case relates to an empirical study of the methodological reliability and validity of interview data. Results verify to the analytical “power” of action-oriented universals

Place, publisher, year, edition, pages
IGI Global, 2014
Keywords
universals, technology, global, activity
National Category
Specific Languages Pedagogy Human Aspects of ICT
Identifiers
urn:nbn:se:bth-6741 (URN)10.4018/978-1-4666-5876-9 (DOI)oai:bth.se:forskinfoD09EE371644E3630C1257CB40040619E (Local ID)9781466658769 (ISBN)oai:bth.se:forskinfoD09EE371644E3630C1257CB40040619E (Archive number)oai:bth.se:forskinfoD09EE371644E3630C1257CB40040619E (OAI)
Note

Hansson, T. (2014). Social science universals. ,and P. Kommers (Eds.). Multicultural Awareness and Technology in Higher Education: Global Perspectives. Information Science Reference. IGI-Global. Ch 3, 47-65.

Available from: 2014-04-11 Created: 2014-04-08 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Hansson, T. (2013). Vetenskapligt skrivande: filosofi, psykologi och pedagogik. In: : . Paper presented at Lärarlärdom - högskolepedagogisk konferens 2012. Karlskrona: Blekinge Tekniska Högskola
Open this publication in new window or tab >>Vetenskapligt skrivande: filosofi, psykologi och pedagogik
2013 (Swedish)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [sv]

Det här bidragets ”nyttovärde” består av en argumentation mot en ofta överdriven och obefogad tilltro till den vetenskapliga textens möjligheter. Man kan definiera en text som ett erbjudande om tolkning av sändarsens avsikt, situation och känslor. En skriftlig diskurs å andra sidan uppstår när utbyte av idéer och erfarenheter kommer till stånd mellan parterna. Textdiskurser innehåller instrumentella och sociala dimensioner som tillsammans överför parternas mål och avsikter. Vid ansökningar om forskningsanslag kommunicerar vi med vetenskapligt språk. Med dialogism som mål finns det förutsättningar för interaktivt utbyte av information, förslag och idéer mellan sökande och myndighter. Med andra förutsättningar skulle de senare kunna erbjuda informations- och idéstöd, diskustera ansökningstextens utformning, ange innehållskriterier, specificera omfattning, föreslå referenser m.m

Place, publisher, year, edition, pages
Karlskrona: Blekinge Tekniska Högskola, 2013
Keywords
avsikt, budskap, skrivande, språk, texttyper, tolkning
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:bth-7050 (URN)oai:bth.se:forskinfo83928DBA0244596FC1257AE9002AC141 (Local ID)978-91-7295-972-9 (ISBN)oai:bth.se:forskinfo83928DBA0244596FC1257AE9002AC141 (Archive number)oai:bth.se:forskinfo83928DBA0244596FC1257AE9002AC141 (OAI)
External cooperation:
Conference
Lärarlärdom - högskolepedagogisk konferens 2012
Available from: 2013-01-04 Created: 2013-01-04 Last updated: 2016-09-08Bibliographically approved
Hansson, T. (2012). FOU vid MAM (2) Pedagogisk praktik, teoribildning och forskning.
Open this publication in new window or tab >>FOU vid MAM (2) Pedagogisk praktik, teoribildning och forskning
2012 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
R&D at School of Management (2) Pedagogical practice, theory and research
Abstract [sv]

A variety of texts showing/promoting several pedagogical themes ranging from the very practical on composing an application to an experimental text combining a literary/narrative approch with a general activity perspective.

Abstract [en]

Texter som visar det moderna pedagogikämnets bredd. Variationen sträcker sig från en text om hur man skriver en forskningsansökan till en experimentell text där författaren kombinerar skönlitterära exempel med ett verksamhetsteoretiskt perspektiv.

Series
Blekinge Tekniska Högskola Forskningsrapport, ISSN 1103-1581 ; 1
Keywords
Education, learning and practices
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:bth-00522 (URN)oai:bth.se:forskinfoC8BBB85E7A41F41DC125798A00511E32 (Local ID)oai:bth.se:forskinfoC8BBB85E7A41F41DC125798A00511E32 (Archive number)oai:bth.se:forskinfoC8BBB85E7A41F41DC125798A00511E32 (OAI)
Note

Reviewed by Berthel Sutter

Available from: 2012-09-18 Created: 2012-01-19 Last updated: 2017-03-13Bibliographically approved
Hansson, T. (2012). Högskolepedagogik: mål, innehåll, metod. Högskolan i Kristianstad
Open this publication in new window or tab >>Högskolepedagogik: mål, innehåll, metod
2012 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Scholarship of Teaching and Learning : Objective, Contents, Method
Abstract [sv]

Högskolepedagogikens status beror på utformningen av kursernas mål, innehåll och metoder. Planering och utvärdering är viktiga men knappast centrala delmoment i sammanhanget. Ett angeläget mål för de högskolepedagogiska kurserna är att de ska höja deltagarnas undervisningskompetens. Fel utformning av utbildningens praktiska fas leder till abstraktion och fragmentering snarare än integration och systemtänkande. Feltänk vid utformningens teoretiska fas leder till utvecklingspsykologi snarare än ämnesdidaktik. Det ligger på anordnarens ansvar att förena pedagogisk teori och praktik. Utbildningarna måste utgå från deltagarnas behov och erbjuda ämnes(områdes)didaktiskt kursinnehåll.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Kristianstad, 2012. p. 86-98
Series
Skrifter utgivna vid högskolan Kristianstad, ISSN 1404-9066 ; 1
Keywords
Högskolepedagogik, Didaktik, Teori, Praktik
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:bth-6311 (URN)oai:bth.se:forskinfo9B3A07A41141EE2EC12579D6002B5B9A (Local ID)oai:bth.se:forskinfo9B3A07A41141EE2EC12579D6002B5B9A (Archive number)oai:bth.se:forskinfo9B3A07A41141EE2EC12579D6002B5B9A (OAI)
External cooperation:
Note

Redaktör Leif Karlsson

Available from: 2015-06-24 Created: 2012-04-04 Last updated: 2016-09-09Bibliographically approved
Hansson, T. (2012). ICT, Learnin Objects and Activity Theory. In: Sertic, Jana (Ed.), Social Sciences and Humanities: Applications and Theories. Croatia: InTech
Open this publication in new window or tab >>ICT, Learnin Objects and Activity Theory
2012 (English)In: Social Sciences and Humanities: Applications and Theories / [ed] Sertic, Jana, Croatia: InTech , 2012Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

Different research traditions describe the implied rather than acknowledged dispute between individual agency and collective activity. The ability of an individual to take action has a positive effect on the functioning of a social system. Initiative is a praised self-controlled quality and inter-subjective relations between people and reactions to another person’s input are crucial for the main activity. I this chapter I draw on experiences of digital software deployed for facilitating teaching and learning.

Abstract [sv]

Det finns en ofta implicit utforskad motsättning mellan individuella initiativ och kollektiva verksamheter. Individens förmåga att påverka i samhället stimulerar hela systemet. Initiativförmåga är en högt värderad egenskap i västerländska samhällen. Här undersöker jag hur en klok IT-användning kan förmedla samarbete och lärande.

Place, publisher, year, edition, pages
Croatia: InTech, 2012
Keywords
ICT, learning, learning objects, social self
National Category
Pedagogy Psychology Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:bth-6277 (URN)oai:bth.se:forskinfo80E9B3FEEECD826EC1257A13003C2CBA (Local ID)979-953-307-527-2 (ISBN)oai:bth.se:forskinfo80E9B3FEEECD826EC1257A13003C2CBA (Archive number)oai:bth.se:forskinfo80E9B3FEEECD826EC1257A13003C2CBA (OAI)
External cooperation:
Available from: 2015-06-25 Created: 2012-06-04 Last updated: 2016-09-08Bibliographically approved
Hansson, T. & Pesämaa, O. (2012). Influences on virtual pedagogical designs. In: : . Paper presented at IADIS E-learning 2012. Lisboa
Open this publication in new window or tab >>Influences on virtual pedagogical designs
2012 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

This is an analysis of the relationship between teachers’ digital design, appreciation of curricular contents and self-assessed job satisfaction. Traditionally contents and method influence student learning and consequently teacher satisfaction. The more the students learn the happier the teacher. People assume that student experiences of digitally “designed” teaching and learning influence significantly teacher satisfaction. Digital design solutions externalize the teachers’ intentions, primarily providing a social game for the students. Questionnaire results suggest that teacher satisfaction is an outcome of instruction and curriculum. But does either of the two have an added effect on the other, e.g. does curriculum reinforce the digital design or is it the other way around.

Place, publisher, year, edition, pages
Lisboa: , 2012
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:bth-7020 (URN)oai:bth.se:forskinfoBB441B10C78A75D2C1257ACC005393B5 (Local ID)oai:bth.se:forskinfoBB441B10C78A75D2C1257ACC005393B5 (Archive number)oai:bth.se:forskinfoBB441B10C78A75D2C1257ACC005393B5 (OAI)
Conference
IADIS E-learning 2012
Available from: 2013-02-05 Created: 2012-12-06 Last updated: 2017-03-16Bibliographically approved
Hansson, T. (2012). Pedagogik, undervisning och lärande. Copenhagen: Bookboon. Ventus Publishing ApS.
Open this publication in new window or tab >>Pedagogik, undervisning och lärande
2012 (Swedish)Book (Other academic)
Alternative title[en]
Pedagogy, formal education and learning
Abstract [sv]

Den här är en bok som handlar om pedagogik och lärande. Den handlar också om etik, demokrati och civilkurage. Boken innehåller konkreta exempel som bygger på författarens livslånga lärargärning. Varje kapitel bidrar till ett provokativt utforskande av arbets-, lärande- och livsvillkoren för undervisare såväl som för andra människor. Bokens centrala frågeställning utgår från en klassisk problematik kring arbete, lärande och utveckling: På vilket sätt uppstår förutsättningar för lärande, hur hanterar människan sin kunskapsutveckling och vilka är de produktiva miljöerna på nätet, arbetet och skolan?

Place, publisher, year, edition, pages
Copenhagen: Bookboon. Ventus Publishing ApS., 2012. p. 1-168
National Category
Pedagogy Psychology Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:bth-7250 (URN)oai:bth.se:forskinfo9FB4AEDCE69442B2C1257A70003132DF (Local ID)978-87-403-0215-8 (ISBN)oai:bth.se:forskinfo9FB4AEDCE69442B2C1257A70003132DF (Archive number)oai:bth.se:forskinfo9FB4AEDCE69442B2C1257A70003132DF (OAI)
Note

http://bookboon.com/se/studentlitteratur/hrm/pedagogik-undervisning-och-larande

Available from: 2012-09-18 Created: 2012-09-05 Last updated: 2017-04-04Bibliographically approved
Hansson, T. (2010). Tracking Values in Web based Student Teacher Exchanges. International Journal of Information Technologies and Systems Approach, 3(2), 1-16
Open this publication in new window or tab >>Tracking Values in Web based Student Teacher Exchanges
2010 (English)In: International Journal of Information Technologies and Systems Approach, ISSN 1935-570X, Vol. 3, no 2, p. 1-16Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

When vocational student teachers communicate on a virtual platform in a combined campus and web based university course they focus on the contents of teaching and learning. However, in communicating professional teacher knowledge they implicitly express their personal values too. Without giving it much thought, they embed values in their verbal entries and they assess embedded values in their peers’ texts. This article introduces a soft systems model for categorizing the influence of values on web based interactions.

Abstract [sv]

Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv analyserar författaren i den här artikeln på vilket sätt blivande lärare helt omedvetet kommunicerar/uttrycker värden/värderingar/moraliska val under sina studier med hjälp av enkel e-postkommunikation på en lärandeplattform.

Place, publisher, year, edition, pages
IGI Global, 2010
Keywords
Communication, Interaction, Soft system, Relations, Values
National Category
Specific Languages Pedagogy Human Aspects of ICT
Identifiers
urn:nbn:se:bth-8000 (URN)10.4018/jitsa.2010070101 (DOI)oai:bth.se:forskinfoB82E3275C7ED6491C1257612002DEF1F (Local ID)oai:bth.se:forskinfoB82E3275C7ED6491C1257612002DEF1F (Archive number)oai:bth.se:forskinfoB82E3275C7ED6491C1257612002DEF1F (OAI)
Available from: 2012-09-18 Created: 2009-08-14 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications