Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
de Petris, Linus
Publications (2 of 2) Show all publications
de Petris, L. (2013). Indicators in Sustainability Things. Paper presented at 8th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. Paper presented at 8th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture
Open this publication in new window or tab >>Indicators in Sustainability Things
2013 (English)Conference paper, Published paper (Refereed) Published
Alternative title[sv]
Indikatorer i hållbarhetsTing
Abstract [en]

Sustainability is a priority objective for the Swedish municipal government that forms the setting for this paper. Based on the triple bottom line the government has adopted an action program with associated sustainable development indicators (SDIs), designated to measure and act as a driving-force for sustainable change. As a result from the action program, almost all employees and elected have group-wise undergone a participatory project with semi-structured conversations based on the SDIs, supported by moderators. Processes of change were expected to arise as participants ‘learned’ about sustainability from the conversations. An evaluation of the project has on the one hand shown that the conversation-based approach was successful in generating knowledge. On the other hand ‘real change’ was found to be missing, indicating a gap between knowledge and action. Likewise, EEA’s (European Environment Agency) second ‘late-lessons’-report indicate such a gap [7]. By turning to Karen Barad’s agential realism [3], the gap between knowledge and action is discussed as a representationalist misconception of separating epistemology from ontology. The discussion then makes a retrospect of thing and indicator, where the etymology of the words leads to an elaboration of indicators in sustainable development. SDIs are reconfigured, no longer representations but the engagement of agents (human and non-human) in ’pointing out sustainability’, which implies a redesign of current SDIs. Sustainable development is suggested as the staging of locally situated sustainability Things, in which digital media may be able to expose the agency of SDIs.

Abstract [sv]

Hållbarhet är ett prioriterat mål för den svenska kommun som utgör grundkontexten för denna artikel. Baserat på "triple bottom line" har myndigheten antagit ett handlingsprogram med tillhörande indikatorer för hållbar utveckling. Indikatorerna är tänkta att användas för att mäta och fungera som en drivkraft för ett hållbart förändringsarbete. Som en följd av handlingsprogrammet har i princip samtliga anställda och förtroendevalda gruppvis deltagit i ett projekt med semistrukturerade samtal baserade på hållbarhetsindikatorerna. Förändringsprocesser förväntades uppstå allt eftersom samtalen fortlöpte och deltagarna "lärt sig" om hållbar utveckling. En utvärdering av projektet har visat att den samtalsbaserade metodiken har varit framgångsrik i att skapa kunskap. Å andra sidan har "verklig förändring" visat sig utebli. Detta tyder på ett glapp mellan kunskap och handling. Samtidigt visar EEA:s (European Environment Agency) andra "late lessons-rapport" ett liknande glapp [7]. Genom Karen Barads agential realism [3] kan glappet mellan kunskap och handling förstås som sprungen ur en representationalistisk uppfattning om en separation mellan epistemologi och ontologi. Artikelns diskussion ger en historisk återblick för begreppen "ting" och "indikator", där etymologin för orden leder till en rekonfiguration av konceptet indikatorer för hållbar utveckling. Indikatorer blir då inte längre representationer, utan ett aktivt engagemang av agenter (människor och icke-människor) i att "peka ut hållbarhet". Hållbar utveckling presenteras till slut som iscensättningen av lokalt belägna hållbarhetsTing, där både människor och ting har agens.

Place, publisher, year, edition, pages
Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2013
Keywords
Sustainability, Indicators, Knowledge, Performativity, Agential realism
National Category
Media and Communications Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:bth-6830 (URN)oai:bth.se:forskinfoEF2BB16980B0E6ABC1257C3C004DF1C5 (Local ID)oai:bth.se:forskinfoEF2BB16980B0E6ABC1257C3C004DF1C5 (Archive number)oai:bth.se:forskinfoEF2BB16980B0E6ABC1257C3C004DF1C5 (OAI)
Conference
8th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems
Available from: 2013-12-10 Created: 2013-12-09 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
de Petris, L. (2013). Om glappen vi skapar och de märken som blir – materiell-diskursiva praktiker i kommunkontext. (Licentiate dissertation). Karlskrona: Blekinge Institute of Technology
Open this publication in new window or tab >>Om glappen vi skapar och de märken som blir – materiell-diskursiva praktiker i kommunkontext
2013 (Swedish)Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [sv]

Utgångspunkten för min forskning är ett upplevt glapp i IT- och e-förvaltningsutveckling. Policys och strategier har långtgående visioner om hur IT kan och kommer att förändra allt ifrån vårt vardagliga arbete och privatliv till att förändra samhällsstrukturer och maktordningar. För att möta detta görs stora investeringar varje år inom kommunal IT. Ändå är upplevelsen att ”det händer inget”. Syftet med forskningen är att presentera förståelser för abstrakta och komplexa ting som e-förvaltning, innovation (förändringsarbete), design och infrastruktur. Forskningen presenterar olika perspektiv för dessa ting och utmanar normerade förståelser för dem. Ett exempel på detta är hur infrastruktur med en normativ förståelse som abstrakt och passiv också visar sig vara påtagligt konkret och performativt. Målsättningen är sedan att dessa förståelser skall ligga till grund för att praktisera en IT- och e-förvaltningsutveckling, som inte känns ”glappande” eller stagnerad. Den forskning, som presenteras och prövas i denna avhandling, är situerad i en kommunkontext och bygger på deltagande aktionsforskning. Deltagande aktionsforskning innebär, att jag har försökt att reflexivt praktisera forskning i syfte att skapa kunskap och förändring tillsammans med andra och direkt i de samanhang jag har verkat. Aktionsforskningen innebär, att jag inte forskar om utan med olika kommunala praktiker. Denna typ av forskning är inte knuten till en specifik metod utan behöver anpassas och utvecklas i sitt sammanhang. I detta ingår en återkommande utmaning av befintlig verksamhetspraktik och förgivettaganden, inte minst mina egna. Licentiatavhandlingen, som är ”ett steg på vägen”, handlar mer om förståelser än om förklaringar. Avhandlingen är skriven som en form av sammanläggningsavhandling, som bygger på fyra artiklar och en delvis fristående kappa. Mitt skrivande och därmed den text, som utgör avhandlingen är ”essäistisk”. Essäformen har gjort det möjligt för mig att använda avhandlingsskrivandet som en fortsatt prövning av de olika perspektiv, som artiklarna presenterar.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlskrona: Blekinge Institute of Technology, 2013. p. 143
Series
Blekinge Institute of Technology Licentiate Dissertation Series, ISSN 1650-2140 ; 12
National Category
Human Aspects of ICT Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:bth-00569 (URN)oai:bth.se:forskinfo6DCD8C7BF4ED4748C1257C1C0058CCDB (Local ID)978-91-7295-268-3 (ISBN)oai:bth.se:forskinfo6DCD8C7BF4ED4748C1257C1C0058CCDB (Archive number)oai:bth.se:forskinfo6DCD8C7BF4ED4748C1257C1C0058CCDB (OAI)
Available from: 2014-01-29 Created: 2013-11-07 Last updated: 2015-06-30Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications