Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (3 of 3) Show all publications
Nikulina, V., Larson Lindal, J., Baumann, H., Simon, D. & Ny, H. (2019). Lost in translation: a framework for analysing complexity of co-production settings in relation to epistemic communities, linguistic diversities and culture. Futures, 113, Article ID 102442.
Open this publication in new window or tab >>Lost in translation: a framework for analysing complexity of co-production settings in relation to epistemic communities, linguistic diversities and culture
Show others...
2019 (English)In: Futures, ISSN 0016-3287, Vol. 113, article id 102442Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Planning in modern urban environments requires skills to address complexity in order to move towards sustainability. Co-production of knowledge in transdisciplinary groups was found to be a useful tool in such contexts. Using the concepts of multilingualism, epistemic communities and culture, the article proposed a conceptual framework for analysing complexity of co-production settings, as an indispensable means of managing complex challenges. The framework was evaluated based on inclusiveness, cross-sectoral understanding, applicability in different contexts and time perspectives. Moreover, it was compared to other studies. Based on the framework, several suggestions to maintain were put forth for a process leader (facilitator) when preparing for a co-production process: linguistic equality between participants, disciplinary integrity, a working culture of mutual respect, simultaneous mitigation and informed facilitation. Finally, the article suggested possible future research questions, related to development of the framework: identification of levels of complexity and mapping specific tools to address complexity at each level; integration of other factors of diversity, such as gender, age, as well as political and institutional contexts.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2019
Keywords
transdisciplinary, multilingual, multicultural, epistemic communities, multi-stakeholder dialogue, urban planning
National Category
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:bth-17443 (URN)10.1016/j.futures.2019.102442 (DOI)000488142600001 ()
Funder
Mistra - The Swedish Foundation for Strategic Environmental ResearchSwedish Foundation for Strategic Research
Note

open access

Available from: 2018-12-19 Created: 2018-12-19 Last updated: 2019-10-21Bibliographically approved
Ny, H., Nikulina, V., Giles, T. & Borén, S. (2019). Scenarier för Blekinge 2050: En rapport inom projektet Strukturbild Blekinge 2.0. Karlskrona: Blekinge Tekniska Högskola
Open this publication in new window or tab >>Scenarier för Blekinge 2050: En rapport inom projektet Strukturbild Blekinge 2.0
2019 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Medan Sverige är en global föregångare inom hållbar utveckling betonar Klimatpolitiska rådet 2019 att hållbarhetsåtgärderna är för långsamma för att uppfylla de aktuella målen, särskilt när det gäller transport och stadsmiljö. Regional utveckling och kommunal fysisk planering spelar avgörande roller i förändringsprocessen eftersom planerare och strateger behöver ta itu med internationella avtal såsom Parisavtalet, Agenda 2030 och Den nya urbana agendan, samt svara på nationella mål och lokala prioriteringar. Det finns indikationer på att otillräcklig samordning mellan de nationella, regionala och lokala planeringsinsatserna är en nyckelfaktor bakom misslyckandet med att hålla sig på rätt spår. För att hjälpa till att hantera denna brist engagerade planerare från Region Blekinge i sydöstra Sverige SustainTrans-gruppen från Institutionen för Strategisk hållbar utveckling vid Blekinge Tekniska Högskola för att bana väg för en scenarioplaneringsstrategi över en 30-årig horisont (till 2050). Tanken var att ta fram åtminstone tre scenarier och att få med regionala, lokala och några relevanta nationella intressenter i genomförandet. Som ett minimum skulle de fyra identifierade nyckelområdena från projektet Strukturbild Blekinge 2.0 täckas in i studien:

Blekinges övergripande utveckling (exempelvis befolkningsutveckling)Arbetsmarknad, näringsliv och turismAttraktiva stads- och livsmiljöerInfrastruktur och transport

Rapportförfattarna från SustainTrans-gruppen arbetade iterativt med befintliga kunskaper, statistiska data och resultat från en intressent-workshop. Ett startläge identifierades och fyra utforskande scenarier togs fram och strukturerades efter de sannolika effekterna av höga och låga regionala hållbarhetsinsatser respektive hög och låg befolkningstillväxt: 

’Tveksamma Blekinge’ (oförändrad befolkning/ ej hållbart)’Blind tillväxt’ (ökad befolkning / ej hållbart)’Hållbarare Blekinge’ (oförändrad befolkning/ hållbart)’Nystart Blekinge’ (ökad befolkning/ hållbart)

Scenarioprocessen inkluderade alla nyckelområdena från Strukturbild Blekinge 2.0 som viktiga utvecklingsområden och resulterade i bredare samtal mellan offentliga intressenter. Detta kommer också förhoppningsvis lägga en grund för ökad samordning och integration mellan dessa organisationer.

Baserat på intressenternas synpunkter på scenarierna från workshopen, blev rapportförfattarnas bedömning att scenarierna ’Tveksamma Blekinge’ och ’Blind tillväxt’ skulle få för många negativa konsekvenser. Detta kunde ju också förväntas med tanke på scenariernas namn men mer specifikt handlade det om att det förstnämnda scenariot ge en gradvis nedgång medan det senare på sikt ge verkligt destruktiva resultat för livskvaliteten, naturen och samhällsekonomin. ’Hållbarare Blekinge’ och ’Nystart Blekinge’ bedömdes å andra sidan vara bättre eftersom de troligen skulle säkerställa en god livskvalitet. Med det senare scenariot kan den högre folkmängden sannolikt också ge extra fördelar som högre skatteinkomster och en mer välmående region. Det finns dock en risk att befolkningsökningen kan hämma hållbarhetsprestanda om den skulle drivas för långt.

En åtgärd som identifierades som avgörande för att slå in på spåret till något av de föredragna scenarierna var att stärka planeringsfokus för nya bostäder till täta blandade samhällen inom det befintliga urbana fotavtrycket. Det finns samtidigt regionala gränser för tillväxt som är svåra att uppskatta med den begränsade typen av kvalitativa bedömningar som denna studie skulle täcka. Därför rekommenderas att fler studier görs som bygger vidare på scenarierna, går in i mer detaljerad kvantitativ modellering och bygger färdplaner för ett attraktivt och hållbart Blekinge 2050.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlskrona: Blekinge Tekniska Högskola, 2019
Series
Blekinge Tekniska Högskola Forskningsrapport, ISSN 1103-1581 ; 01
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:bth-19162 (URN)BTH-RES-01/19-SE (ISRN)
Available from: 2020-01-28 Created: 2020-01-28 Last updated: 2020-01-28Bibliographically approved
Nikulina, V., Baumann, H., Simon, D. & Sprei, F. (2018). Sustainable Transport Futures: Analysis of the Selected Methodologies Supporting the Planning Process Towards Achieving Goal 11 Sustainable Cities and Communities. In: W. Leal Filho (Ed.), Handbook of Sustainability Science and Research: (pp. 473-488). Springer
Open this publication in new window or tab >>Sustainable Transport Futures: Analysis of the Selected Methodologies Supporting the Planning Process Towards Achieving Goal 11 Sustainable Cities and Communities
2018 (English)In: Handbook of Sustainability Science and Research / [ed] W. Leal Filho, Springer, 2018, p. 473-488Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

A quarter of energy-related greenhouse gas emissions (GHG) originate from the transportation sector. Continuously increasing demand for transportation services worldwide is one of the main urban challenges addressed by Sustainable Development Goal 11, target 2. One way to address this issue is to develop an integrated transportation system that can ensure confidence and comfort for the passengers. This will contribute not only to the customers’ experience but also to operators and authorities through sustainable, cost-effective, and profitable services. Conversely, the lack of such a system or a poorly managed system prevents the economy and society from realizing its potential. In the transition towards sustainability, the planning process of complex systems such as transportation often requires supportive tools and methods, such as futures methodologies that assist decision-making by providing information about possible futures. In today’s rapidly changing environment, forecasting tools do not always provide the expected outcomes since it is difficult to predict all the unexpected events. Therefore, there is a demand for alternative methods that not only grasp the constant changes but also create additional value (for example, meeting the needs of multisectoral collaboration and creation of common vision). The present article investigates the usefulness of three such methodologies, namely backcasting, foresighting, and SymbioCity, for the planning process of the bus park and railway station in Kisumu, Kenya, and Centralen in Gothenburg, Sweden. The paper’s contribution is a description of the Kenyan transportation system (which has not been studied in detail before), planning process, and pertinent issues related to the stations both in Kisumu and Gothenburg, located in the sharply contrasting contexts of global South and global North, respectively. On the basis of field research, interviews, and feasibility study of futures methodologies, the paper concludes that backcasting is the most suitable of the methodologies for both places, since it can be applied at a small scale, and provides creative solutions and has a high level of integration of stakeholders. Furthermore, the paper examines the application of the futures methodologies in multisectoral urban transitions apart from transportation and draws conclusion on what can be learnt from it.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2018
Keywords
Sustainability; Development; Transition; Transportation; Planning process; Multisectoral collaboration; Current state; Backcasting; Forecasting; Bus park; Railway station; Kisumu, Kenya; Centralen; Gothenburg, Sweden
National Category
Earth and Related Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:bth-17436 (URN)10.1007/978-3-319-63007-6_29 (DOI)978-3-319-63007-6 (ISBN)
Available from: 2018-12-18 Created: 2018-12-18 Last updated: 2018-12-19Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0974-3196

Search in DiVA

Show all publications