Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Hållbarhetsimplementering i produktinnovationsprocessen: HIP - en verktygslåda och metodik
Title [en]
Sustainability implementation in the product innovation process: SIP - a toolkit and methodology
Abstract [sv]
Syfte och mål: Projektet har uppfyllt syftet att konkretisera en lösning som gör det möjligt att integrera och implementera hållbarhet i företagens produktinnovationsprocesser och därmed bidra till en utveckling av en hållbar industri med hållbar konsumtion och produktion. Ett konsortium med lösningsägare, behovsägare och användare har bildats för att tillsammans förverkliga lösningen. Projektet har även klargjort hur en internationell spridning och genomslag ska ske i senare steg genom involvering i standardiseringsarbete. Förväntade effekter och resultat: En digital lösning som kommer stödja datahantering och inkludera modeller för kravhantering och produktportfölj i relation till hållbarhet, stödverktyg och metoder för att identifiera, analysera och hantera hållbarhetsrelaterade risker samt visualiseringsmodeller för produktens hållbarhetsprofil. Industrin har bekräftat behovsbilden och tydliggjort utvecklingsmöjligheterna. HIP förväntas öka förmågan att ta ett strategiskt hållbarhetsperspektiv med tydlig riskbedömning samt att mäta hållbarhetsnivån och kommunicera detta i relation till affärs- och kundnytta. Upplägg och genomförande: Samverkan mellan aktörer och erfarenhetsutbyte har skett under projektet med flertalet workshops där 15 olika företag representerades. HIP-lösningen utformades tillsammans med behovsägare och ett konsortium för nästa steg skapades med konsulter, industriföretag och akademi. Två deltagarnivåer i steg 2 beslutades: kärnpartners som kommer att ha en drivande roll i projektet, och referenspartner som spenderar mindre tid men fortfarande kan delta i nyckelaktiviteter. Därmed kan många partners delta, utan att förlora möjligheten att göra fokuserat och djupt arbete.
Abstract [en]
Purpose and goal: The project has fulfilled its purpose of specifying a solution that enables the integration and implementation of sustainability in companies’ product innovation process, thereby contributing to the development of a more sustainable industry with sustainable production and consumption. A consortium with solution- and need owners, as well as users, has formed to jointly realize this solution. The project has also clarified how the results can be spread internationally through involvement in standardization work. Expected results and effects: A digital solution that will support data management and include models for requirement- and portfolio management in relation to sustainability, methods for identifying, analyzing, and managing sustainability risks, as well as visualization models for products’ sustainability profile. Industry’s needs have been clarified and development opportunities identified. HIP is expected to increase the capabilities to apply a strategic sustainability and risk perspective, to measure the sustainability level, and to communicate this in relation to business- and customer value. Approach and implementation: Multiple workshops were hosted at which 15 different companies were represented, to facilitate collaboration and exchange of experiences. The HIP solution was co-created with need owners, and a consortium for the next step started to form, including consultancies, industrial companies, and academia. There will be two types of participants in step 2: core partners, having a central role in the project, and reference partners, spending less time, while still being part of key activities. Thereby, many stakeholders can participate without losing the possibility to do focused work.
Publications (2 of 2) Show all publications
Villamil Velasquez, C. (2023). Guidance in developing a sustainability product portfolio in manufacturing companies. (Doctoral dissertation). Karlskrona: Blekinge Tekniska Högskola
Open this publication in new window or tab >>Guidance in developing a sustainability product portfolio in manufacturing companies
2023 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

During the last decade, manufacturing companies have experienced an increased demand for solutions that promote socio-ecological sustainability. To succeed in the sustainability transformation, companies need to systematically and strategically implement sustainability performance in their product portfolios. Many companies decide which services, products, and technologies to include in their product portfolios using evaluation criteria related to, for example, cost, quality, risk, revenue, time, and market position. However, often, sustainability aspects are not integrated into such criteria. Incorporating sustainability aspects in the portfolio evaluation criteria could ensure the development of sustainability-promoting solutions. This should be done in the early stages of the product development process, where there is more room for innovation than later in the process. 

The aim of this research is to provide a better understanding of how sustainability performance can be implemented in the product portfolio process of manufacturing companies and thereby support the companies’ sustainability transformation. The research has focused on: 1) how to define the concept of sustainability product portfolios based on the state of the art and the state of practice, 2) determining the current situation in industry related to implementation of sustainability performance in product portfolios, 3) identifying the most used criteria and tools for product portfolio evaluation, and 4) determining how product portfolios are planned, implemented and managed. 

Literature reviews, interviews and workshops were used to collect data from seven large manufacturing companies located in Sweden, one small company located in Colombia, and several research groups and master level student groups. The collected data from industrial cases was organized, processed, analyzed, and verified to provide academic and industry background, to guide the implementation of sustainability performance in the product portfolio

The results from the studies provided a basis for creating guidance in developing a sustainability product portfolio in a company. The guidance includes: i) a definition of the sustainability product portfolio concept; ii) a list of common product portfolio evaluation criteria to be used for a  selection of  portfolio components; iii) key factors to succeed with the integration of sustainability aspects in portfolio development and to implement sustainability performance in the product portfolio; iv) an initial conceptualization model to support the sustainability implementation process in product portfolios; and, v) a digitalized and game-based prototype of the strategic layered double-flow scenario modeling for sustainability risk and portfolio management (STARDUST) method, to guide companies in the implementation of sustainability in their product portfolio. 

With the outcome of this research, practitioners can be supported in their decision-making, especially in the planning stages, with a strategic sustainability perspective to identify sustainability hotspots. Moreover, evaluate portfolio components with a sustainability-informed market-success perspective, compare solutions, and identify benefits and risk that might modify the product portfolio over time.  

Place, publisher, year, edition, pages
Karlskrona: Blekinge Tekniska Högskola, 2023
Series
Blekinge Institute of Technology Doctoral Dissertation Series, ISSN 1653-2090 ; 1
Keywords
Product portfolio, sustainability product portfolio, sustainable product development, portfolio evaluation criteria, early design phase, strategic sustainability, strategic plan.
National Category
Other Environmental Engineering Environmental Management Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Strategic Sustainable Development
Identifiers
urn:nbn:se:bth-24254 (URN)978-91-7295-448-9 (ISBN)
Public defence
2023-03-24, J1630, Campus Gräsvik, Karlskrona, 09:15 (English)
Opponent
Supervisors
Available from: 2023-01-31 Created: 2023-01-30 Last updated: 2023-03-01Bibliographically approved
Watz, M. (2022). Towards sustainable product development through a lens of requirements. (Doctoral dissertation). Karlskrona: Blekinge Tekniska Högskola
Open this publication in new window or tab >>Towards sustainable product development through a lens of requirements
2022 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

Product development companies’ attention and desire to contribute to sustainable development is growing fast but requires new capabilities. The socioecological systems constitute a complex landscape of operating conditions from which product development identify needs for new products. Correct needs interpretation is essential to ensure that the requirements that the needs are transformed into do represent the shared understanding of the design problem that is to be solved. However, companies find it challenging to integrate sustainability into requirements. Socioecological criteria therefore tend to be down prioritized in trade-offs with traditionally identified requirements for engineering design.

This thesis asks the following question: “In which ways can decision-making practices for requirements development and management support sustainable product development?” and aims to provide deeper knowledge to academia and support product development companies that wish to advance their contribution to sustainable development. A mainly qualitative research design using exploratory, descriptive, and prescriptive studies clarifies the research gap, and proposes and evaluates novel approaches to improve the state of knowledge and practice. These research studies are represented by the seven publications within this thesis. The first was a systematic literature review on current methods and tools for sustainability integration into requirements. Thereafter followed a multiple-case study with semi-structured interviews at seven Swedish product development companies. A model of five key elements of sustainability integration in requirements was proposed, which in a third, focus group case study with four companies, was developed into, and tested as, a self-assessment tool. The results were discussed in relation to theory on requirements engineering and sustainability design criteria, which emphasized that companies lack capabilities to contextualize requirements development using wider sustainability- and systems perspectives. Decision-makers responsible for requirements weighting need to anchor sustainability as a value driver which requires transparency and traceability in decision-support. A fourth study therefore explored sustainability integration in value modelling for concept selection, and a fifth study proposed an approach to guide sustainability criteria development following requirement characteristics. The sixth study proposed an approach to inform requirement analysis through improved systems contextualization, transparency, and shared understanding of sustainability in relation to other design objectives. Finally, the seventh study provided an outlook and initial discussion to guide the identification of value drivers on a macro-level in society which could leverage an increased uptake of sustainability-oriented requirements in product development

Altogether this thesis provides insights and approaches to guide companies to advance towards sustainable product development through the lens of requirements. Examples include key characteristics of, and principles for, identifying sustainability criteria and developing requirements using strategic sustainability thinking, as well as a support tool for guiding activities in different steps of the requirements development. The findings can also be used in education of future engineers and decision-makers, and for continued research.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlskrona: Blekinge Tekniska Högskola, 2022
Series
Blekinge Institute of Technology Doctoral Dissertation Series, ISSN 1653-2090 ; 2022:02
Keywords
Strategic sustainable development, sustainable product development, sustainable design, product design, sustainability criteria, requirements development, requirements, system analysis, group model building
National Category
Engineering and Technology Social Sciences Interdisciplinary Applied Mechanics
Research subject
Strategic Sustainable Development
Identifiers
urn:nbn:se:bth-22730 (URN)978-91-7295-436-6 (ISBN)
Public defence
2022-06-02, J1630, Campus Gräsvik, Karlskrona, 09:15 (English)
Opponent
Supervisors
Funder
Knowledge Foundation, 2199
Available from: 2022-03-10 Created: 2022-03-09 Last updated: 2022-05-05Bibliographically approved
Principal InvestigatorHallstedt, Sophie
Coordinating organisation
Blekinge Institute of Technology
Funder
Period
2018-04-03 - 2019-01-21
National Category
Other Mechanical Engineering
Identifiers
DiVA, id: project:1971Project, id: 2018-00361_Vinnova

Search in DiVA

Other Mechanical Engineering

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar