Change search
Refine search result
123 1 - 50 of 136
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Alborn, Jonas
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  3D och kommunal fysisk planering2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  På senare år har tekniker för 3D-visualisering fått ett allt mer utbrett användande inom kommunal fysisk planering. Detta, plus att jag själv använder tekniken i mitt dagliga arbete som planarkitekt, väckte frågor kring skälet till införandet av tekniken, vilka beslut och förväntningar som legat till grund för införandet och vilket forskningsstöd tekniken har, vad gäller visualisering, tydlighet och kommunicerbarhet i planarbetet. Detta examensarbete i Fysisk planering vid BTH, vill belysa dessa frågor. Arbetet består av litteratursökning efter adekvat forskning i ämnet, en enkät ställd till ett litet urval av anställda och politiker i fyra kommuner som är medlemmar i ett 3D nätverk, en dokumentsökning på samma kommuners hemsidor samt en kompletterande enkätundersökning bland planarkitekter i fem andra kommuner som inte är medlemmar i ovan nämnda nätverk. Forskningsstöd för effektiviteten i eller för- och nackdelar med att använda 3D-modeller för ökad förståelse och kommunikation mellan tjänstemän och politiker samt med allmänheten, i samband med kommunal fysisk planering, saknas. Genom sammanställningar av forskning inom fälten miljöpsykologi och åskådlig planredovisning samt svensk arkitekturforskning kan man ändå få ledtrådar till möjligheter och svårigheter med användningen av 3D visualisering och dess roll som kommunikationsmedel. Rätt använd skulle tekniken kunna stärka möjligheten till åskådliggörande, men det finns också risker, kopplade till användande av tekniken. Det främsta skälet till att kommuner inför 3D-teknik inom fysisk planering, uppges av såväl Planarkitekter, kommuntjänstemän med ansvar för 3D tekniken, samt bland politiker vara önskan om att öka förståelsen hos medborgarna, av förslag till förändring av den fysiska miljön. Något som också oftast motsvaras i kommunernas dokument, där sådana finns. Alla kommuner har inte dokumenterade officiella inriktnings- och policydokument i frågan. Forskningen pekar dock på risker vid användning av visualisering i tidiga skeden av processen. I den avslutande diskussionen berörs arbetets frågeställningar, potentiella problem och möjligheter med användandet av tekniken samt förslag till områden för vidare studier. I slutsatserna konstateras att det finns en diskrepans mellan den övervägande positiva synen på användningen i kommunerna och det som forskningen visar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Alexandersson, Marie
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Mäns upplevelse av sin kroppsbild efter att ha genomgått behandling för prostatacancer.2014Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I världen finns det mer än 1,1 miljoner män med prostatacancer. De män som behandlas för sin cancer påverkas både psykiskt och fysiskt. Efter behandlingen lever männen under en stor påfrestning som påverkar dem dagligen. Hur männen själva upplever sin kroppsbild och ser på vardagen är avgörande betydelse för att vårdpersonalen ska kunna bistå med stöd så att männens vardag underlättas. Syfte: var att belysa mäns upplevelser av den egna kroppsbilden efter genomgången behandling av prostatacancer. Metod: Studien är formad som en litteraturstudie baserad på nio artiklar, vars metod var intervjuer. En artikel baserades på både intervju och enkät. Insamlat textmaterial analyserades med en manifest innehållsanalys. Resultat: Männen som genomgår en behandling för prostatacancer kan förlora en del av sin manlighet vilket kan medföra känslor av ensamhet och sorg med en sänkt självkänsla. Samtidigt upplever männen att deras identitet har förändrats till att bli mer kvinnlig. Beroende av hur kroppen funkar efter behandling behöver de planera och ha rutiner i vardagen för att kunna uppnå en så normal funktion som möjligt. Slutsats: Männen som behandlas för sin prostatacancer upplever att vardagen är mycket jobbig. Eftersom männen ofta har svårt att prata om sina kroppsförändringar får de ofta själv hitta metoder i vardagen som minimerar lidandet och ökar välbefinnandet. Sjuksköterskan måste finna möjligheter för att öppna upp för samtal med männen för att kunna hjälpa dem.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Alipour, Meysam
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Tapper, Jimmie
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Effekten av könshomogen idrottsundervisning för flickor i årskurs 52007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstract Syftet med att studera detta är att undersöka anledningen till den könsuppdelade idrottsundervisningen samt vilka effekterna blivit med fokus på flickornas situation. Detta har vi gjort genom att bedriva observationer i två olika skolor i Blekinge, där en av skolorna fortfarande har gemensam idrott och den andra skolan övergått till könsuppdelad idrottsundervisning. För att bredda vårt material har vi även intervjuat inblandade parter, det vill säga elever, rektorer samt idrottslärare. Resultatet av observationerna och intervjuerna visade att flickornas situation förbättrats i den skola där man infört könsseparerad idrott. Flickorna tar för sig, lever ut och tycker det är roligare med idrott där de kan vara för sig själva. Även i den skola där man fortfarande har gemensam idrott var läraren och eleverna av den uppfattningen att det hade varit bra med könsuppdelad idrott vid vissa tillfällen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  All, Charlotte
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Mahdi, Carl-Göran
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Isaksson, Vincent
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  The Effects of Charismatic Clients on Auditors Objectivity2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This study empirically examines and attempts to model auditors’ relationships with their charismatic clients. Reviewing the prevailing research on charismatic leadership theories and auditor situation as well as related literature, we posit that the prevailing major models pertaining to charismatic leadership can be applied to extend and refine the current models of auditor acquiescence. After hypothesizing such a model, we design an instrument based on the revised Conger-Kanungo model used by (Su & Huang, 2004) to measure the extent to which auditor identify with a charismatic client. We then use the instrument to directly measure auditors’ attachment to the charismatic client and the threat of this attraction and attachment to auditors’ objectivity. Empirical results from our sample of N=192 auditors in the U.S and Sweden demonstrate that a new improved charismatic leadership model indeed could be emerged and fit to the actual situation of auditors. We specifically find an indication that Client Identification will increase the risk of auditor acquiescence. Combined with Professional identification driving increased the risk of Client identification, Professional Identification appears not to provide the resilience against acquiescence that we hypothesized. Instead the clear direct connection of the charismatic leadership affecting the auditors objectivity warrants study of a model where Client Identification and Professional Identification as mere variants of each other (Clients business just being another profession).

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Andersson, Carina
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Är det ett varande eller ett görande förhållningssätt som har betydelse för att må och fungera bättre?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstract Integrated mental training is a method that entails a systematic and long-term training of mental processes (thoughts, images, emotions) that aims to enhance performance as well as gratify feelings and improve thought processes. This training develops an alternative system of control by using substitute state of consciousness and self-hypnosis. The method is concerned with both mindfulness and performance approaches, which is crucial in order to feel and function better. The intent of this study is to highlight the experience of the different steps of integrated mental training to gain an understanding of how, where, and when changes occur. To achieve the objective of this study, a qualitative empirical method was used. As far as analysis is concerned, phenomenology analytic approach was adopted. The study participants were six long-term sick listed women. During the eight meetings they were introduced to the process and in between the meetings they performed the training using self-instructor CD. Their experience of the training was recorded through the diary entries upon which the study’s analysis was based. The finding shows that it takes different time-spans to reach the different stages and that large positive experience of change occur during the first steps. This suggests that a mindfulness approach is instrumental in feelings enhancement. Further, the first part of the mental conceptions gives strengthened self-esteem and increased faith in oneself. There is no illuminating finding with regard to self-creation of mental representations, which may be due to the short training time for this group.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 6.
  Andersson, Jennie
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Vilka faktorer i service branschens arbetsmiljö har betydelse för social trötthet?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Titel; Vilka faktorer i service branschens arbetsmiljö har betydelse för social trötthet? Hur ser sambanden ut mellan utbrändhet och social trötthet? Författare; Jennie Andersson Nyckelord; Utbrändhet, Social trötthet, arbetsmiljö Syftet med undersökningen har varit att få fram vilka faktorer i service branschens arbetsmiljö som har betydelse för social trötthet samt undersöka eventuella samband mellan utbrändhet och social trötthet. Undersökningen är riktat mot vårdanställda och reseledare då tidigare undersökning påvisat samband mellan social trötthet och reseledare. Undersökningen är av en kvantitativ metod i form av en enkät. Denna enkät skickades ut till sammanlagt 110 personer i service branschen (vårdanställda och reseledare). Materialet har sedan bearbetats för att göra jämförelser mellan utbrändhet och social trötthet samt se vilka faktorer som har betydelse för dessa. I resultaten har det påvisats att vårdanställda upplever en högre grad av social trötthet än vad reseledare gör om de inte trivs på arbetet. När det gäller utbrändhet så visar resultaten på att utbrändhets tendenser påvisas hos vårdanställda om de inte är tillfredsställda med sitt arbete, denna korrelation påvisas inte hos reseledare. Frågor gällande vilka faktorer i ens arbetsmiljö som har betydelse för social trötthet och utbrändhet visar på att psykosocial arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse har betydelse för social trötthet och utbrändhet. Högst tendenser för utbrändhet och social trötthet påvisade vårdanställda. Till fortsatta forskning inom detta område skulle jag kunna undersöka om fenomenet social trötthet existerar inom andra yrkeskategorier än de undersökta. Frågeställningar 1. Vilka faktorer i service branschens arbetsmiljö har betydelse för social trötthet? 2. Hur ser sambanden ut mellan utbrändhet och social trötthet?

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Andersson, Robert
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  En jämförelsestudie mellan blivande sjuksköterskor tillhörande Generation Y och yrkesverksamma sjuksköterskor tillhörande Generation X: En studie kring värderingar, egenskaper och attityder2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Bartunek, Julia
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Undersökning av personlighetsdrag hos kriminella,rehabiliterade och icke-kriminella personer med femfaktorsmodellen2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka om och hur skiljer sig personligheter av personer som är intagna i fängelse, rehabiliterade personer och personer som inte har begått något brott. Personlighetsundersökning baserades på femfaktorsmodell och en enkät som bestod av 50 frågor. Samtliga faktorer jämfördes genom alla tre grupper. Vidare gjordes en jämförelse av vilken typ av brott har de intagna och rehabiliterade personer begått, vilka drivkrafter hade dem och vad de tyckte var viktigt i deras liv för att inte begå brott vilken realiserades genom en konstant komparativ metod. Personlighetsskillnaderna undersöktes genom Kruskal-Wallis test. Urvalet bestod av 21 deltagare, varav 5 var intagna, 6 var rehabiliterade personer och 10 var icke-kriminella. Resultatet visade signifikanta skillnader i Neuroticism och Vänlighet, majoriteten av kriminella har begått narkotika brott och viktiga aspekter i deras liv var familj, arbete och lugn och ro.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Berg, Amanda
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Barns och tonåringars välmående2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  This paper examined if childrens wellbeing affected their social and academic competence. The data was collected through an anonymous study using questionnaires, where the measuring instruments GHQ12 and EQ was used, and also a number of questions concerning academic competence. The population concisted twentytwo eight grade students, both girls and boys. The population had both Swedish and foreign ancestry. The result showed that wellbeing and the academic competence had a positive correlation. However there was a negative correlation between the other variables. At large the results showed that the child´s own perception by itself and perception of their social and academic competences was affected by the parents perception of the child and its competences. The results also showed that the child’s wellbeing had meaning for the child’s development and capability in everyday life, thereby both the social and academic competence. Keywords: Social Competence, Academic Competence, Wellbeing, Judgement, EQ, GHQ12.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Berner, Jessica
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Rennemark, Mikael
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Jogréus, Claes
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences.
  Berglund, Johan
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Distribution of personality, individual characteristics and internet usage in Swedish older adults2012In: Aging and Mental Health, ISSN 1360-7863 , Vol. 16, no 1, p. 119-126Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives: This paper investigated factors associated with internet usage in the Swedish older adults ranging in age from 60 to 96. Personality traits and individual characteristics have been previously noted to influence internet usage, where older adults have not been the focus population. In this study the relationships between personality, individual characteristics and internet usage were investigated. Methods: A descriptive analysis of the personality tests of a total of 1402 subjects included in the Swedish National Study on Aging and Care (SNAC) was conducted. Three variables were controlled for: sex, age and education. Descriptive statistics, Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests, chi square tests and a logistic regression were used in order to detect the relationships with internet usage. Results: Men differ significantly from women in the personality traits analysis. Those with higher education were more open and neuroticism was lower in the oldest older adults. Internet usage declined significantly with age and those with middle to higher education were using the internet the most. No other associations with internet use were found Conclusion: Personality traits and individual characteristics do not seem to influence the Swedish older adult and their internet usage. What one needs to account for is the age and education of the person. The more educated and the youngest cohorts were using the internet more frequently.

 • 11. Biedenbach, Thomas
  et al.
  Svensson, Martin
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Hällgren, Markus
  Blissful ignorance: The transfer of responsibility in response to lack of competence2015Conference paper (Refereed)
 • 12.
  Björk, Rasmus
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Luthra, Kunal
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  GROWTH: En studie om hur man kan skapa liv i en post-apokalyptisk spelvärld2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete undersöker frågan om hur man kan gå tillväga för att skapa en känsla av liv i en postapokalyptisk spelvärld med hjälp av färger, former och animationer i en egen spelproduktion. Arbetet tar upp flera teorier kring spelutveckling, post-apokalyptisk fiktion och färglära. Arbetet tar också upp verktyg som användes i produktionen av det spel som skapades och hur arbetet fortskred. Diskussionen som följer tar upp hur metoderna som användes påverkade resultatet och vad resultatet blev, samt hur man gick tillväga för att tolka det. Slutsatsen som dras i diskussionen visar att det är möjligt att skapa en känsla av liv i en postapokalyptisk spelvärld i en egen produktion och hur man kan förbättra de metoder som använts i en eventuell uppföljning av detta arbete. Nyckelord för detta arbete är; färgteori, post-apokalyps, spelproduktion och spelutveckling.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Bäcke, Maria
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Make-believe and make-belief in Second Life role-playing communities2012In: Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies, ISSN 1354-8565, E-ISSN 1748-7382, Vol. 18, no 1, p. 85-92Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This feature article applies the concepts of 'make-believe' and 'make-belief' formulated by performance theorist, Richard Schechner, in a study of two role-play communities, Midian City and Gor in the online 3D environment Second Life. With make-believe fantasy role-play at their core, members of the two communities negotiate the social and political norms, the goals of the community and as well as the boundaries of the virtual role-play. The article explores the innovative forms of interaction at play in these negotiation processes, using (cyber)ethnographic methods and the analysis of various textual sources, Goffman's theories of social performance as well as various types of performance discussed by Schechner and Auslander. The innovative forms of interaction are analysed in the light of the new technology and as performances and make-belief strategies directed towards realizing performative utopias, towards influencing the direction in which leaders and residents of this digital context want the role-play to develop, and towards shaping the emergent social and cultural rules and the political framework of the role-play.

 • 14.
  Börstler, Jürgen
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  Ali, Nauman bin
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  Svensson, Martin
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Petersen, Kai
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering. University of Applied Sciences Flensburg, Germany.
  Investigating Acceptance Behavior in Software Engineering – Theoretical Perspectives2023In: Journal of Systems and Software, ISSN 0164-1212, E-ISSN 1873-1228, Vol. 198, article id 111592Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Software engineering research aims to establish software development practice on a scientific basis. However, the evidence of the efficacy of technology is insufficient to ensure its uptake in industry. In the absence of a theoretical frame of reference, we mainly rely on best practices and expert judgment from industry-academia collaboration and software process improvement research to improve the acceptance of the proposed technology. Objective: To identify acceptance models and theories and discuss their applicability in the research of acceptance behavior related to software development.Method: We analyzed literature reviews within an interdisciplinary team to identify models and theories relevant to software engineering research. We further discuss acceptance behavior from the human information processing perspective of automatic and affect-driven processes (“fast” system 1 thinking) and rational and rule-governed processes (“slow” system 2 thinking). Results: We identified 30 potentially relevant models and theories. Several of them have been used in researching acceptance behavior in contexts related to software development, but few have been validated in such contexts. They use constructs that capture aspects of (automatic) system 1 and (rational) system 2 oriented processes. However, their operationalizations focus on system 2-oriented processes indicating a rational view of behavior, thus overlooking important psychological processes underpinning behavior. Conclusions: Software engineering research may use acceptance behavior models and theories more extensively to understand and predict practice adoption in the industry. Such theoretical foundations will help improve the impact of software engineering research. However, more consideration should be given to their validation, overlap, construct operationalization, and employed data collection mechanisms when using these models and theories.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Chavali, Gautam Krishna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Bhavaraju, Sai Kumar N V
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Adusumilli, Tushal
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Puripanda, VenuGopal
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Micro-Expression Extraction For Lie Detection Using Eulerian Video (Motion and Color) Magnication2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  Lie-detection has been an evergreen and evolving subject. Polygraph techniques have been the most popular and successful technique till date. The main drawback of the polygraph is that good results cannot be attained without maintaining a physical contact, of the subject under test. In general, this physical contact would induce extra consciousness in the subject. Also, any sort of arousal in the subject triggers false positives while performing the traditional polygraph based tests. With all these drawbacks in the polygraph, also, due to rapid developments in the fields of computer vision and artificial intelligence, with newer and faster algorithms, have compelled mankind to search and adapt to contemporary methods in lie-detection. Observing the facial expressions of emotions in a person without any physical contact and implementing these techniques using artificial intelligence is one such method. The concept of magnifying a micro expression and trying to decipher them is rather premature at this stage but would evolve in future. Magnification using EVM technique has been proposed recently and it is rather new to extract these micro expressions from magnified EVM based on HOG features. Till date, HOG features have been used in conjunction with SVM, and generally for person/pedestrian detection. A newer, simpler and contemporary method of applying EVM with HOG features and Back-propagation Neural Network jointly has been introduced and proposed to extract and decipher the micro-expressions on the face. Micro-expressions go unnoticed due to its involuntary nature, but EVM is used to magnify them and makes them noticeable. Emotions behind the micro-expressions are extracted and recognized using the HOG features \& Back-Propagation Neural Network. One of the important aspects that has to be dealt with human beings is a biased mind. Since, an investigator is also a human and, he too, has to deal with his own assumptions and emotions, a Neural Network is used to give the investigator an unbiased start in identifying the true emotions behind every micro-expression. On the whole, this proposed system is not a lie-detector, but helps in detecting the emotions of the subject under test. By further investigation, a lie can be detected.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Davidsson, Emmy
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Hemligheten bakom en ledares motivation och tillfredsställelse på arbetsplatsen: Utifrån ett manligt och kvinnligt perspektiv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Genom att studera ledares motivation och tillfredsställelse i relation till motivationsteorin Self-Determination Theory (SDT) söktes stöd för undersökningens syfte och frågeställningar: hur respektive kön i ledarpositioner motiveras på arbetsplatsen i förhållande SDT – om de är självbestämmande eller kontrollerade samt om det finns en relation mellan motivation och tillfredsställelse. Frågeformulär besvarades av 48 män och 93 kvinnor i olika ledarpositioner. Data analyserades i form av t-tester, ett Chi-Square-test, kategoriseringar samt ett beräknande av Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale. Resultatet visade att den inre liksom den mest självbestämmande och minst kontrollerade motivationstypen motiverade mest utifrån självbestämmande profiler samt att det finns en relation mellan upplevelsen av motivation och tillfredsställelse. Även makt liksom den mest kontrollerade motivationstypen var betydande för motivationen. Statistiskt signifikanta skillnader upptäcktes mellan könen, dels då kvinnorna var något mindre tillfredsställda utifrån samtliga behov, dels då kvinnorna upplevde en något högre brist på motivation. Till skillnad från SDT och som bekräftelse och ickebekräftelse av tidigare forskning visade det sig att den inre och yttre motivationen snarare kompletterar varandra än arbetar mot varandra för den totala upplevelsen av motivation och tillfredsställelse på arbetsplatsen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17. Davies, Bronwyn
  et al.
  Browne, Jenny
  Gannon, Susanne
  Hopkins, Lekkie
  McCann, Helen
  Wihlborg, Monne
  Constituting "the subject" in poststructuralist discourse.2006In: Feminism & Psychology, ISSN 0959-3535 , Vol. 16, no 1, p. 87-103Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, we describe a collective biography that we convened in order to revisit the site of the radical theoretical break with the liberal humanist individual marked by the poststructuralist work of Henriques and colleagues and the feminist poststructuralist work of Weedon. These writers suggest that the new subject of poststructuralist theory will be more open to the changes desired by feminist and social justice movements. They describe the break with the liberal humanist subject as a break that heralds new possibilities of personal and cultural transformation. In this article, using the medium of collective biography stories, we revisit the relation between the liberal humanist individual and the transformative possibilities poststructuralist writers envisaged for the new subject of poststructuralism. We situate the discussion in the context of our transformation into neoliberal subjects over the last three decades.

 • 18.
  Deutgen, Thérèse
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Media and the priming of stereotypes: Direct effect of news articles racial stereotypes on individuals judgements of people of foreign extraction.2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The present research examined both automatic and controlled processes in newpapers ability of priming racial stereotypes via the portrayals of people of foreign extraction. The automatic process were examined through articles which; a) involved an illegal act or b) the act was not illegal but morally questionable. Swedish-born subject’s explicit opinions against foreign people were also measured through “The Modern Racial Prejudice Scale”. In the experiment participants read four different articles which included; Swedish person/noncrime, foreign person/noncrime, Swedish person/crime and foreign person/crime. The central hypothesis was that news containing people of foreign extraction primes racial stereotypes which are subsequently brought to bear on subject’s evaluations of that person’s characteristics. A 2 ´ 2 ´ 2 ANOVA splitt-plot design revealed that there was no significant difference in judgments of the different articles depending on race or content . A distinction between sterotype activation and sterotype application are discussed.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 19.
  Duvringe, Lisbet
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  I lagens namn? Poliser och etiska beslut.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Polisens uppdrag styrs av lagar och regler men handlingsutrymme finns för egna yrkesetiska bedömningar. Poliser är en heterogen grupp där individerna har olika lång anställningstid, ålder och kön. Studiens syfte var att undersöka sambanden mellan yrkesetisk bedömning och anställningstid samt eventuella skillnader i ålder och kön för att öka befintlig kunskap om vad som påverkar yrkesetiska bedömningar. I studien deltog tre polismyndigheter, 78 poliser i yttre tjänst (22 kvin- nor och 56 män, ålder 25-63 år). Enkätundersökning genomfördes för att mäta moralisk intensitet, omdöme samt medvetenhet. Korrelations- analysen av sambanden mellan anställningstid och totalindex för etiskt beslutsfattande visade ingen statistisk signifikans. Skillnaden var inte statistiskt signifikant gällande ålder och kön. En svag tendens till en förändrad attityd hos poliser med över tre års anställningstid kunde påvisas, dock ingen statistisk signifikans. Studien kan ses som en för- studie till fortsatt forskning i ämnet.

 • 20. Eisele, Per
  Effects of individual planning prior to teamwork on generation of ideas and goals.2011In: Baltic Journal of Psychology, ISSN 1407-768X, Vol. 12, no 1-2, p. 46-58Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of Experiment 1 was to compare the effects of structured vs non-structured interaction and individual planning prior to interaction vs no planning on group performance, i.e. number of ideas generated. Participants (N = 99) were randomly assigned to 3-person groups. Analysis indicated that both strategies increased effectiveness of groups working on a task requiring creativity. Experiment 2 was a field experiment with 57 participants who worked in 3-person groups on an idea and goal-generating task. In Experiment 3 (N = 216), a more complex design was used to test the validity of initial findings in the first two experiments. Analysis showed that individual planning prior to interaction increase number of ideas

 • 21. Eisele, Per
  et al.
  D’Amato, Alessia
  Psychological climate and its relation to work performance and well-being: the role of general self-efficacy and organizational citizenship behavior2011In: Baltic Journal of Psychology, ISSN 1407-768X, Vol. 12, no 1,2, p. 4-21Article in journal (Refereed)
 • 22.
  Ek, Michaela
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Rexhaj, Cyme
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Ledarens förmåga att påverka och främja medarbetarnas arbetsmotivation: En kvalitativ studie om hur arbetsmotivation främjas inom en statlig myndighet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The study aims to increase understanding and knowledge of motivation; this by examining how the leader experiences her capability to promote employees' work motivation. Also, how employees perceive that the leader influence and enhance their work motivation. Interviews were conducted with a manager and two employees of a government agency in Sweden. The results demonstrate different opinions between manager and employees in the manager's ability to foster motivation in the everyday work. The leader thinks that she promotes her employees work positively and believes that she is giving her employees attention and appreciation. Employees mean that they lack feedback and pep talk in their everyday work. The results showed that employees believe that feedback and pep talk in everyday work is promoting work motivation. The leader believes that motivation is promoted through education and lifelong learning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23. Eklund, Mona
  et al.
  Bäckström, Martin
  Tuvesson, Hanna
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Psychometric properties and factor structure of the Swedish version of the Perceived Stress Scale.2014In: Nordic Journal of Psychiatry, ISSN 0803-9488, E-ISSN 1502-4725, Vol. 68, no 7, p. 494-9Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Perceived Stress Scale (PSS) measures general stress and the Swedish version, although used in several studies, has not been extensively evaluated for psychometric properties. Aims: This study aimed to investigate psychometric properties and the factor solution of the Swedish 14-item version when used with two samples, namely a mixed Internet sample of women and men (n = 171) and another of women with stress-related disorders (n = 84). Classical test theory, including confirmatory factor analysis, was employed. Results: The factor structure supported a two-factor model for the PSS and confirmed other language versions of the PSS, although one items showed a low item-total correlation. The PSS showed to be feasible with the investigated samples and the results indicated no ceiling or floor effects and good internal consistency of the PSS. Several aspects of construct validity were shown. An association of − 0.66 between the PSS and a measure of coping indicated good concurrent validity. Criterion validity was demonstrated through a statistically significant difference (P < 0.001) between the women with stress-related disorders and the Internet sample. Predictive validity of the PSS could be demonstrated in a short-term perspective. Based on the sample with stress-related disorders, sensitivity to change was shown through a statistically significant stress reduction (P < 0.001) from entering work rehabilitation to discharge. Conclusions: The Swedish version of the PSS showed satisfactory psychometric properties and may be recommended for use with people with and without known stress-related disorders.

 • 24. Engelke, Ulrich
  Modelling Perceptual Quality and Visual Saliency for Image and Video Communications2010Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The evolution of advanced radio transmission technologies for third and future generation mobile radio systems has paved the way for the delivery of mobile multimedia services. This is further enabled through contemporary video coding standards, such as H.264/AVC, allowing wireless image and video applications to become a reality on modern mobile devices. The extensive amount of data needed to represent the visual content and the scarce channel bandwidth constitute great challenges for network operators to deliver an intended quality of service. Appropriate metrics are thus instrumental for service providers to monitor the quality as experienced by the end user. This thesis focuses on subjective and objective assessment methods of perceived visual quality in image and video communication. The content of the thesis can be broadly divided into four parts. Firstly, the focus is on the development of image quality metrics that predict perceived quality degradations due to transmission errors. The metrics follow the reduced-reference approach, thus, allowing to measure quality loss during image communication with only little overhead as side information. The metrics are designed and validated using subjective quality ratings from two experiments. The distortion assessment performance is further demonstrated through an application for filter design. The second part of the thesis then investigates various methodologies to further improve the quality prediction performance of the metrics. In this respect, several properties of the human visual system are investigated and incorporated into the metric design. It is shown that the quality prediction performance can be considerably improved using these methodologies. The third part is devoted to analysing the impact of the complex distortion patterns on the overall perceived quality, following two goals. Firstly, the confidence of human observers is analysed to identify the difficulties during assessment of the distorted images, showing, that indeed the level of confidence is highly dependent on the level of visual quality. Secondly, the impact of content saliency on the perceived quality is identified using region-of-interest selections and eye tracking data from two independent subjective experiments. It is revealed, that the saliency of the distortion region indeed has an impact on the overall quality perception and also on the viewing behaviour of human observers when rating image quality. Finally, the quality perception of H.264/AVC coded video containing packet loss is analysed based on the results of a combined subjective video quality and eye tracking experiment. It is shown that the distortion location in relation to the content saliency has a tremendous impact on the overall perceived quality. Based on these findings, a framework for saliency aware video quality assessment is proposed that strongly improves the quality prediction performance of existing video quality metrics.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25. Engelke, Ulrich
  et al.
  Liu, Hantao
  Zepernick, Hans-Jürgen
  Heynderickx, Ingrid
  Maeder, Anthony
  Comparing Two Eye-Tracking Databases: The Effect Of Experimental Setup And Image Presentation Time On The Creation Of Saliency Maps2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Visual attention models are typically designed based on human gaze patterns recorded through eye tracking. In this paper, two similar eye tracking experiments from independent laboratories are presented, in which humans observed natural images under task-free condition. The resulting saliency maps are analysedwith respect to two criteria; the consistency between the experiments and the impact of the image presentation time. It is shown, that the saliency maps between the experiments are strongly correlated independent of presentation time. It is further revealed that the presentation time can be reduced without substantially sacrificing the accuracy of the convergent saliency map. The results provide valuable insight into the similarity of saliency maps from independent laboratories and are highly beneficial for the creation of converging saliency maps at reduced experimental time and cost.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26. Engelke, Ulrich
  et al.
  Maeder, Anthony
  Zepernick, Hans-Jürgen
  Analysing Inter-Observer Saliency Variations in Task-Free Viewing of Natural Images2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We analyse variations of saliency between human observers when viewing natural image content. For this purpose, we conducted an eye tracking experiment to record gaze patterns of humans when viewing natural images. The resulting gaze patterns were used to create saliency maps for each observer and image. A correlation analysis is then conducted with the aim to quantify the variability of saliency between the observers and the different images. The results are considered to be a first step towards gaining a better understanding regarding the reliability of saliency maps for natural images.

 • 27. Engelke, Ulrich
  et al.
  Maeder, Anthony
  Zepernick, Hans-Jürgen
  The Effect of Spatial Distortion Distributions on Human Viewing Behaviour when Judging Image Quality2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In wireless communication, distortions are induced into an image through both lossy source coding and an error prone channel. The combination thereof causes complex distortion patterns in the visual content which vary strongly in their spatial distribution, some being uniformly spread and others being locally clustered. In the context of image quality, it is of interest to identify as to how the distribution of the distortions impact on the visual attention of human observers and thus on the perceived quality. For this reason, we conducted an experiment in which fifteen participants were asked to rate the quality of eighty distorted images and their corresponding reference images, while we recorded their gaze patterns using an eye tracker. The test images contained a wide range of artifact magnitudes, both locally and globally distributed, and were created using a wireless channel simulation model. We then correlate the visual gaze patterns of the human observers with local energy measures of the distortions in order to identify the effect of distortion distributions on the viewing behaviour of human observers when judging image quality. The outcomes serve to improve the prediction performance of objective image quality metrics that we previously proposed.

 • 28. Engelke, Ulrich
  et al.
  Zepernick, Hans-Jürgen
  Maeder, Anthony
  Visual Fixation Patterns in Subjective Quality Assessment: The Relative Impact of Image Content and Structural Distortions2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The viewing behaviour of human observers during image quality assessment is analysed. In this respect, the relative impact of image content and structural distortions is of particular interest. Two subjective experiments were conducted as a basis for analysis; a region-of-interest (ROI) experiment and an eye tracking experiment under quality assessment task. A correlation analysis and a receiver operating characteristics analysis reveal, that quality assessment takes place mainly within the ROI, indicating a higher impact of the content as compared to the distortions. This seems to be only contradicted by very strong and localised distortions outside the ROI.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Fors, Ulrika
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Bestraffning av normbrytare. En undersökning i hur grupper i onlinespel bestraffar sina normbrytare.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstract Det finns en medvetenhet om hur normbrytare bestraffas i grupper på arbetet eller i sina sociala nätverk. Tidigare forskning visar på att normbrytare bestraffas för att gruppen ska återfå sin ställning men även för att individer ska få behålla sin sociala identitet. Denna undersökning tar grupper och normbrytning in i onlinespelvärlden, där det visar sig att normbrytare inom spelgrupper bestraffas aggressivt genom konflikter men också på ett milt vis genom tillsägningar. Undersökningen visar också på att en normbrytare i gruppen inte påverkar gruppens möjlighet att prestera.

 • 30.
  Fors, Ulrika
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Studentens perspektiv på feedbackprocessen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Feedback i högskolan är en del av studentens lärande. Därför är det problematiskt om denna feedback inte tolkas rätt eller upplevs sakna innehåll, drivkraft och samspel av studenten. Detta skulle kunna påverka students möjlighet att prestera och att vilja lära vidare. Vi lever i en tid av livslångt lärande det är viktigt att inte studenter slutar lära. Denna studie undersöker hur studenter upplever den feedback som de får genom Illeris lärandedimensioner och Schramms kommunikationsmodell. Studien har en hermeneutisk ansats, vilket inneburit en tolkning av resultat genom den hermeneutiska spiralen och skapandet utav teman i linje med de använda teorierna. Materialet samlades in genom intervjuer. Det visade sig i studien att studenter har både positiva och negativa upplevelser av feedbacken i alla lärandedimensionerna och även i kommunikation mellan lärare och student. Studenter upplever att det finns få möjligheter till att kommunicera med sin lärare om den feedback som givits. Det upplevs också att lärare som lägger ner tid på att läsa igenom och ge tydliga och klara kommentarer upplevs som positiva och det skapar en motivation till att lära. Lärare som skriver få kommentarer upplevs som inte intresserade och skapar ingen motivation till lärande. Mycket av upplevelserna var av negativ art även om det fanns många positiva exempel visar det att någonstans har feedbackprocessen misslyckats med att skapa ett hållbart lärande. Studenternas upplevelser av att mycket feedback som getts har varit dåliga upplevelser bör tas på allvar. Då feedback har en enorm effekt på fortsatt lärande och viljan att lära, vilket framkommer i studien.

 • 31.
  Fuciu, Daniela
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Hållbart medarbetarengagemang, HME – betydelse och relevans2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Medarbetarengagemang har fått större betydelse i arbetslivet de senaste åren som en konsekvens av organisationers strävan efter flexibilitet, marknadsanpassning samt attraktionskraft. Psykologisk forskning visar att medarbetarengagemang är en avgörande drivkraft för en organisations framgång och har samband med arbetsprestation, kundtillfredställelse samt ekonomi (Bakker, Albrecht & Leiter, 2011). För att skapa bättre förutsättningar att nå önskade resultat samt underlag till förbättringsarbete används medarbetarenkäter som instrument. Hållbart medarbetarengagemang (HME) är en enkät framtagen för att mäta hur engagerade medarbetare är och för att visa vilka faktorer kan förbättras för att behålla och öka engagemanget i kommuner och landsting. Syftet med studien var att beskriva begreppet HME, att undersöka reliabilitet, samband mellan HME-enkätens delområden motivation, ledarskap och styrning samt eventuell uppkomst av skillnader när det gäller ålder och kön i förhållande till delområdena. En medarbetarenkät innehållande HME-frågor genomfördes i en kommunal organisation med 2 714 respondenter. Den statistiska analysen av resultatet visade att HME-enkäten är ett reliabelt instrument, att delområdena motivation, ledarskap och styrning samvarierar samt att ålder uppvisar skillnader gällande styrning medan kön uppvisar skillnader både gällande styrning och motivation. Tidigare forskning har utgått ifrån arbetsgivarperspektiv. Framtida forskning uppmanas att undersöka HME utifrån ett medarbetarperspektiv om hur organisationer kan arbeta för ett ökat och hållbart medarbetarengagemang.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 32.
  Gergelj, Heidi
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Våga vara ung chef, en studie om skillnader i chefers välbefinnande och arbetskrav2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen var att få en förbättrad förståelse av hur unga chefer upplever sitt arbete inom offentlig sektor och hur det psykiska välbefinnandet påverkas av arbetsbelastningen. Undersökningen har gjorts utifrån semistrukturerade intervjuer med fyra enhetschefer om deras upplevelser av arbetskrav samt psykiska välbefinnande där analysprocessen samt grunden för studien följer den fenomenologiska ansatsen. Resultatet visar utifrån chefernas upplevelser att det finns starka samband att det psykiska välbefinnandet påverkas negativt av för hög arbetsbelastning. De tydliga faktorer som skapar ohälsan är arbetsansvaret, arbetstiderna och också de höga ambitioner som chefer kan ha. Studien konstaterar hur yngre chefer har större tendens till stressrelaterade sjukdomar till följd av arbetspressen som unga chefer anses ha. Mina slutsatser är att begreppet erfarenhet har en betydande mening i personers åsikter om kompetens och kunskap men att det betonas av de unga cheferna i studien att de uppmuntrar fler unga sökande till chefstjänster. Fortsatt forskning inom det här området uppmanas för att få ett bredare perspektiv med fler deltagare eftersom den påfallande bristen på unga chefer inom närmaste pensionsgeneration är att beakta.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 33. Grimshaw, Mark
  et al.
  Lindley, Craig
  Nacke, Lennart
  Sound and Immersion in the First-Person Shooter: Mixed Measurement of the Player's Sonic Experience2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Player immersion is the holy grail of computer game designers particularly in environments such as those found in first-person shooters. However, little is understood about the processes of immersion and much is assumed. This is certainly the case with sound and its immersive potential. Some theoretical work explores this sonic relationship but little experimental data exist to either confirm or invalidate existing theories and assumptions. This paper summarizes and reports on the results of a preliminary psychophysiological experiment to measure human arousal and valence in the context of sound and immersion in first-person shooter computer games. It is conducted in the context of a larger set of psychophysiological investigations assessing the nature of the player experience and is the first in a series of systematic experiments investigating the player's relationship to sound in the genre. In addition to answering questionnaires, participants were required to play a bespoke Half-Life 2 level whilst being measured with electroencephalography, electrocardiography, electromyography, galvanic skin response and eye tracking equipment. We hypothesize that subjective responses correlated with objective measurements provide a more accurate assessment of the player's physical arousal and emotional valence and that changes in these factors may be mapped to subjective states of immersion in first-person shooter computer games.

  Download full text (pdf)
  Sound and immersion in the first-person shooter: Mixed measurement of the player's sonic experience
 • 34.
  Gyllenhammar, Camilla Martin och Charlotte
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Att kunna tänka på utsidan av inkorgen2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  E-mail is a non-verbal text based communication tool that today is used widely in organizations and perhaps because of its familiarity seen as just a tool with no complications. Can other ingredients affect the communication except the obvious missing non-verbal cues? The main purpose of this thesis was to examine how leaders experience their communication between the different public administrations, but also to see if the text based communication, in particular e-mail, and was affected by organizational culture and emotions. Both a questionnaire, interviews and document analysis was used at a “Samordningsförbund” where the study was performed. The results indicated in general good communication between the individuals but also that emotions, personality and organizational culture can have an effect on communication and thus should be taken a more serious interest both in the actual “samordningsförbund” and also in further research, particularly e-mail in association with emotions and different personalities.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 35.
  Hagberg, Fanny
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Björnfot, Simon
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Skräckens många ansikten: Människans rädslor & skräckfilmen som filmgenre2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Skräckgenren ses ofta som den mest extrema filmgenren. Det är genren som sticker många i ögonen, då man där hittar allt det en annan genre väljer bort, eller snarare undviker. Man tänjer på gränserna. Varför tittar man på skräckfilm, vad kan man tänkas få ut av det? Är skräcken enbart till för att skrämma oss eller kan det faktiskt komma något gott ur den? I detta arbete har vi forskat kring hur filmindustrin jobbar med skräck. Hur den från dess start gått från harmlös till de idag ofta extrema filmerna som finns i hyllan, som kan röra runt i både vårt samvete och på en moralisk nivå. Vi har dessutom fokuserat på skräcken utifrån ett psykologiskt perspektiv för att utforska människans rädslor och få reda på hur filmindustrin arbetar med skräckgenren för att trycka på våra ömma knappar. Varför känner somliga rädslor för en del saker, men inte andra? Vilka rädslor stöter vi på, rent generellt, genom våra liv? Monster och andra otäckheter är en vanlig syn i skräckfilm. Vi förklarar i arbetet hur monster kan uppfattas och gestaltas. Vi går även in i skräckfilmen på ett tekniskt plan och undersöker hur man bygger upp en skräckfilm på bästa sätt samt vilka element som är typiska för just skräckgenren. Vår forskning mynnar ut i en kortfilm vi producerat, där vi applicerat det vi lärt oss om skräck i ett försök att skapa egen skräck. I vårt tillvägagångssätt beskrivs hur och varför vi gjorde de val vi gjorde samt vad vi kommit fram till när det gäller att skapa bästa möjliga skräck. Arbetet avslutas i en diskussion där vi reflekterar över vårt resultat samt delar med oss av våra tankar kring hur vi tror att skräckfilmens utveckling ser ut framöver, då teknik och preferenser ständigt utvecklas. The horror genre is often the genre seen as the most extreme movie genre. It is the genre that many people consciously avoid. Probably because the genre offers everything another movie genre would not welcome, it tends to extend the boundaries. Why do you even take your time watching a horror movie and what can you possibly get out of it? Is the horror genre only made for scaring us, or can we actually get something good out of it? In this thesis, we’ve researched in how the film industry proceed making horror movies. How it in early times began with harmless movies and developed into today’s often more extreme movies that can confuse both your conscience and morality. Another thing we’ve focused on from a psychological perspective is the human general fears. This for trying to find out how the film industry modifies the horror to make us people as scared as we can be. Another question that we’ve been faced with is why some people do fear typical things but others don’t? What kind of fearfulness do we generally face through our lives? Monsters and other creepy creatures are a common sight in horror movies. In the text we explain the different ways a monster can take shape in and its background. What exactly is a monster? We’ve also made a research in the technique used when making a horror movie where we discuss the best ways for making effective horror and we’ve looked through typical elements in a horror movie and why they are used the way they are. Our research has led to a short film production. We’ve applied what we've learned about different kinds of fear, in an attempt to create our own horror movie. In the text we describe the decisions we made during the way and why we made them. The text ends in a discussion where we reflect on the result we got and the suggestions that did pop up on our way. Another important discussion in the ending of our text is how we think the future will look like for the horror genre based on our own thoughts and the research we’ve made. An interesting aspect is that the technology change, and so do our preferences, how will it affect the future?

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 36.
  Hansson, Thomas
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Didaktik och människokunskap2009In: Didaktik för yrkeslärare/Didactics for Vocational Teachers / [ed] Hansson, Thomas, Lund: Studentlitteratur AB , 2009, p. 81-100Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  It is desirable that people learn to describe the form and functions of Didactics. Any such description must spring from situations where the educator's planned method and sought contents build on experiences and competences which are founded on a shared design and shared completion of work. Paradoxically enough, co-operation on the didactic form and function of lessons influences learning processes with students as well as with educators.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Hansson, Thomas
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  ICT, Learnin Objects and Activity Theory2012In: Social Sciences and Humanities: Applications and Theories / [ed] Sertic, Jana, Croatia: InTech , 2012Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Different research traditions describe the implied rather than acknowledged dispute between individual agency and collective activity. The ability of an individual to take action has a positive effect on the functioning of a social system. Initiative is a praised self-controlled quality and inter-subjective relations between people and reactions to another person’s input are crucial for the main activity. I this chapter I draw on experiences of digital software deployed for facilitating teaching and learning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Hansson, Thomas
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Pedagogik, undervisning och lärande2012Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här är en bok som handlar om pedagogik och lärande. Den handlar också om etik, demokrati och civilkurage. Boken innehåller konkreta exempel som bygger på författarens livslånga lärargärning. Varje kapitel bidrar till ett provokativt utforskande av arbets-, lärande- och livsvillkoren för undervisare såväl som för andra människor. Bokens centrala frågeställning utgår från en klassisk problematik kring arbete, lärande och utveckling: På vilket sätt uppstår förutsättningar för lärande, hur hanterar människan sin kunskapsutveckling och vilka är de produktiva miljöerna på nätet, arbetet och skolan?

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39. Hansson, Thomas
  Reflektion i bloggar2011In: Unga nätmiljöer. Nya villkor för samarbete och lärande / [ed] Alexandersson, Mikael; Hansson, Thomas, Lund: Studentlitteratur , 2011, p. 65-83Chapter in book (Refereed)
 • 40. Hansson, Thomas
  Social Self in a Virtual World2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Individual and collective influences operate on construction of social self. There are also significant dialectic contradictions at work between constructing and experiencing of social self, be it by individual or collective influences. The human species is able to combine different but related processes for social and instrumental interaction by means of individual input to collective activity. It is, however, a bit of a mystery how the balancing process between activity, consciousness and personality materializes in ICT-contexts, by means of social support and in the shape of virtual agency. This study suggests a way of dealing with the features of collective virtual personality.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41. Hansson, Thomas
  et al.
  Carey, Greg
  Kjartansson, Rafn
  A Multiple Software Approach to Understanding Values2010In: Journal of Beliefs and Values, ISSN 1361-7672, E-ISSN 1469-9362, Vol. 31, no 3, p. 283-298Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Global flow of information forms a basis for active citizenship at local, regional and national levels of society. Information, exchange and education hold a potential to empower individuals for personal development, working life purposes and public life. In raising people’s awareness of the ways of the world, piecemeal, factual and true data as well as personally held values play a crucial role. Here we study the potential of software packages for analyzing social scientists use of values in journal articles. Results show that a combination of software tools yields useful information for further research on the contents of social science articles relating to an extraordinary societal phenomenon.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 42.
  Hellqvist, Eva-Lotta
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Uppfattningar om neuropsykiatriska diagnoser hos barn2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Children become diagnosed with neuropsychiatry diagnostic. The diagnostic of children is critiqued from. The national board of health and welfare because the child psychiatric clinics differ in the reliability of diagnostic. This is a problem both in the same clinic and between clinics. The purpose is to investigate if parents of children with neuropsychiatry diagnostic consider that the diagnostic criteria were met when the child was diagnosed. The method was first a pilot study with surveys and interviews. The study was a telephone survey with parents of diagnosed children. The result indicates that the parents didn’t experience that the diagnostic criteria was met. The discussion suggests that communication between parents, child psychiatry and school needs to improve.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 43.
  Hellström, Ulrika
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Mindfulness: att tillämpa medveten närvaro2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  I denna multistudie var syftet att mäta effekten av mindfulness och yoga på negativ stress. Kan yoga och mindfulness öka medveten närvaro och acceptansen för inre och yttre omständigheter? Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) har visat sig varit ett bra redskap att lära sig hantera för att kunna bibehålla lugn i en stressig miljö. I denna multistudie gjordes en kvantitativ undersökning där deltagare i yogakurser i Visby Yoga Center och Stockholm Yoga Shakti deltog i en enkätundersökning. Korrelationsanalys visade inget samband mellan stress och mindfulness och resultatet uppnådde ingen signifikans, n=20, dock en svag effektstyrka Cohens d=0,16. Multistudien omfattade även en kvalitativ intervjuundersökning som avsåg att undersöka om acceptans för yttre och inre påverkan ökade av mindfulness. Utav 8 deltagare var det 7 som ansåg att yoga ökade medveten närvaro och acceptans. Många framhöll att yoga var en säker väg till mindfulness genom kroppsövningar då mentala redskap tränades upp effektivt. Det inre lugnet gav en säkerhet som inte upplevts tidigare, samt att disciplinera sig att hitta tillbaka till det lugnet i stressade situationer. Yoga och mindfulness är icke presterande aktiviteter, det är ok att uppnå, känna och vara, just så som det är, att förhålla sig så ickedömande till det som upplevs. Många hävade att de kunde tillämpa mindfulness portionsvis via ”modem-metoden” även om de önskade att de kunde leva mindfulness aktigt via ”fast uppkoppling”. Gemensam slutsats var att via lugnet, icke-dömande attityd har acceptans och bra förhållningssätt till oönskade trauman och påverkan från omgivningen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 44.
  Hoffman, Sofia
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Kvinnors känslor, upplevelser och attityder kring återgång i arbetsliv efter föräldraledighet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att beskriva kvinnors känslor och upplevelser samt de attityder som möter kvinnorna då en återgång till arbetsliv blir aktuellt efter föräldraledighet. Frågeställningarna som besvaras är vilka känslor kvinnorna upplever samt vilka attityder som möter kvinnorna då återgång i arbetsliv är ett faktum. Studien har ett fenomenologisk samt hermeneutiskt angreppssätt och fem kvinnor har intervjuats där deltagarna var mellan 25-39 år. Deltagarna har valts ut med kriteriet att de varit föräldralediga men återinträtt i arbete. Resultatet innehåller en beskrivning av att kvinnorna upplever en inre konflikt då den dagliga separationen från barnet blir vardag. Vidare varierar kvinnornas känslor kring att vara förvärvsarbetande och moder i kombination. Resultatet redogör för att de attityder som möter kvinnorna då de återinträder i arbete är av varierande karaktär men att kvinnornas syn på sig själva och de prioriteringar de gör har stärkts efter att ha blivit mamma och att detta återspeglas även i arbetet. Tolkningen av detta kan beskrivas som att moderskapet innebär en ökad reflektion, medvetenhet samt omvärderingar vad gäller alla delar i livet, däribland arbetet. Nyckelord: kvinnor, föräldraledighet, attityder, känslor, upplevelser, moderskap, arbete

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 45. Holst, Göran
  et al.
  Rennemark, Mikael
  Can communicative problems between caregivers and patients with severe dementia be bridged by help from a close family member?2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Several studies have shown connections between personality and various kinds of behavioural and psychological symptoms in dementia. It has for example been found that personality traits such as introversion, rigidity, and a tendency to suppress emotions, as remembered retrospectively by a close family member, correlated positively with disturbed communicative behaviors in people with severe dementia. This finding indicates that personality characteristics should be considered in nursing care because they may help a caregiver to understand communicative attempts from a person not able to speak for themselves, i.e. express their feelings. Information from a next of kin about a sick person’s personality may help to bridge communicative gaps in care situations. However, the reliability of such information is not known. The aim of the present study was to evaluate the inter-rater agreement between healthy elderly people`s self-assessment and the assessment made by a next of kin concerning personality and Sense of Coherence (SOC). The participants (n=154) answered questions from the Eysenck personality scale and the Antonovsky SOC scale. The study shows high or moderate agreement in ratings when analysed by means of an intra-class correlation coefficient (range between r =.57 and r = .72) indicating that in general a close relative is able to report on the personality of a next of kin. The inter-rater agreement was high on SOC and Extraversion and somewhat lower on Neuroticism. For Neuroticism, length of time of relationship increased the odds for a good inter-rater agreement. Thus seemingly a next of kin is a reliable informant for the elderly in general and is probably also able to add information useful in the nursing care of people with a severe dementia disease.

 • 46.
  Hultgren, Per
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  The Motivating Suggestion System2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This case study investigates the suggestion system of a manufacturing plant with the purpose of getting insight about how a suggestion system should be designed to support the continuous improvement discipline Kaizen in the best way possible. The cooperating company has recently introduced Kaizen to the organization as part of a transaction toward lean production. The study was conducted using semi-structured interviews along with observations. The problem was approached from a motivational perspective, and a motivational framework has been created for this situation by combining research from the four motivation theories; Attribution theory, Social cognitive theory, Self-determination theory and Expectancy theory. The result from the study shows positive as well as negative aspects of the suggestion system at the factory that should be considered when designing a suggestion system that enhance the effect of Kaizen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 47.
  Ickin, Selim
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Energy metrics unique enough for smartphone-based video QoE evaluation?2012In: Dagstuhl Reports, Dagstuhl, Germany: Schloss Dagstuhl--Leibniz-Zentrum fuer Informatik , 2012, Vol. 2, no 5Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This report documents the program and the outcomes of Dagstuhl Seminar 12181 "Quality of Experience: From User Perception to Instrumental Metrics". As follow-up of the Dagstuhl Seminar 09192 "From Quality of Service to Quality of Experience", it focused on the further development of an agreed definition of the term Quality of Experience (QoE) in collaboration with the COST Action IC1003 "Qualinet", as well as inventories of possibilities to measure QoE (beyond the usual user polls) and to exploit feedback between users and systems that reflects QoE issues. The report furthermore describes the mode of work throughout the seminar, with focus on personal statements by the participants, results of the group works, and open challenges.

 • 48.
  Ickin, Selim
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Janowski, Lucjan
  Wac, Katarzyna
  Fiedler, Markus
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Studying the challenges in assessing the perceived quality of mobile-phone based video2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Evaluating video Quality of Experience (QoE) on a mobile phone has not yet been studied much. It is common that the data collected through user studies in mobile platform involves high fluctuation of user ratings without obvious reasons related to variation in network level. User disparity, user's various intermediate or previous experiences, video bitrate, and the objective measure of criticality are a few of the reasons that need to be identified with a well-designed user experiment. We present an experiment procedure to understand better the perceived quality of video in mobile platform. First, we investigate the reliability of the data, and identify unreliable users. Then, we investigate the psychological influence factors of previous experiences on the recent perceived quality known as the memory effect, and the influence of the bitrate on the time it takes for users to react and evaluate the video quality, i.e., user response time.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Inci, Piroz
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Hansson., Natalie
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Medical Professionals ethical perceptions on the marketing of reproduction services2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate the medical professionals’ ethical perceptions of sperm bank marketing. This study was performed by using the ethical decision-making modified model developed by Hunt and Vitell (2006) to understand and interpret the medical professionals’ ethical perceptions which sperm banks encounter when marketing themselves. The main ethical issues that emerged in this study were: Should sperm donors be anonymous or non-anonymous? Should donors get paid or should it be solely altruistic? How shall sperm-banks select and how much should they screen the donors? Should sperm banks be commercialized? By examining these issues from the medical professionals’ ethical perceptions, the study shows that commercial sperm banks do not market themselves ethically. However findings show that commercial sperm banks should still be an option for infertile couples.

 • 50.
  Jerčić, Petar
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Design and Evaluation of Affective Serious Games for Emotion Regulation Training2013Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Emotions are thought to be a key factor that critically influences human decision-making. Emotion regulation can help to mitigate emotion related decision biases and eventually lead to a better decision performance. Serious games emerged as a new angle introducing technological methods to learning emotion regulation, where meaningful biofeedback information displays player's emotional state. This thesis investigates emotions and the effect of emotion regulation on decision performance. Furthermore, it explores design and evaluation methods for creating serious games where emotion regulation can be learned and practiced. The scope of this thesis was limited to serious games for emotion regulation training using psychophysiological methods to communicate user's affective information. Using the psychophysiological methods, emotions and their underlying neural mechanism have been explored. Through design and evaluation of serious games using those methods, effects of emotion regulation have been investigated where decision performance has been measured and analyzed. The proposed metrics for designing and evaluating such affective serious games have been exhaustively evaluated. The research methods used in this thesis were based on both quantitative and qualitative aspects, with true experiment and evaluation research, respectively. Serious games approach to emotion regulation was investigated. The results suggested that two different emotion regulation strategies, suppression and cognitive reappraisal, are optimal for different decision tasks contexts. With careful design methods, valid serious games for training those different strategies could be produced. Moreover, using psychophysiological methods, underlying emotion neural mechanism could be mapped to provide optimal level of arousal for a certain task. The results suggest that it is possible to design and develop serious game applications that provide helpful learning environment where decision makers could practice emotion regulation and subsequently improve their decision making.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
123 1 - 50 of 136
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf