Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 77
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Albinsson, Gunilla
  et al.
  Arnesson, Kerstin
  Försvarsbeslut 2004: Försvarsbeslutsprocessen sett ur ett kommunalpolitiskt perspektiv2005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inom det svenska försvaret pågår en av de största militära reformer som Sverige genomfört i modern tid. Från att ha varit ett invasionsförsvar ändras nu inriktningen mot ett rörligt, flexibelt insatsförsvar, som både kan försvara Sverige och medverka vid internationella insatser. I december 2004 fattade riksdagen ett beslut om Försvarsmaktens struktur under tiden 2005-2007. För Karlskronas del var beslutet av yttersta vikt, då det ger anvisningar om vilken verksamhet som skall bedrivas vid Sydkustens marinbas i Karlskrona. Syftet med föreliggande studie är att fördjupa förståelsen för den påverkansprocess som ledde fram till försvarsbeslutet 2004 sett ur ett kommunalpolitiskt perspektiv. Studien omfattar tiden från det att överbefälhavare Håkan Syrén lämnade sitt underlag inför kommande försvarsbeslut till dess att riksdagen fattade beslut. De frågor som studien söker svar på är: • Vilka hegemoniska diskurser respektive motdiskurser finns från det att överbefälhavaren lämnade sitt underlag i februari 2004 till dess att propositionen röstades igenom i riksdagen 15 december 2004? • Hur uttrycks den politiska påverkansprocessen på lokal nivå? Avsikten är inte att utvärdera vare sig aktörer eller resultatet av försvarsbeslutet utan att skapa förståelse för försvarsbeslutsprocessen. I fokus står den påverkansprocess som lokala aktörer är en del av med målsättning att bibehålla Sydkustens marinbas. Studien kan därmed sägas sluta där en egentligen utvärdering skulle ha börjat. Den del av försvarsbeslutsprocessen som berör Flygflottiljen i Kallinge inkluderas inte i denna studie.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Albinsson, Gunilla
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Arnesson, Kerstin
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  I vardagen konstrueras jämställdhet2004Report (Refereed)
  Abstract [en]

  Studiens övergripande syfte är att fördjupa förståesen för jämställdhet inom en kommunal förvaltning utifrån tre teoretiska utgångspunkter; teoretiska perspektiv på organisation, könsperspektiv samt teorier om makt. I fokus står en grupp yrkesverksamma kvinnor och män. Vid genomförandet av den empiriska studien används observationer och kvalitativa intervjuer. När ett könsperspektiv är utgångspunkt vid studier av en organisation framträder könets betydelse på såväl struktur- som individnivå. I resultatet illustrerar en bild av både hinder och möjligheter för en jämställd organisation. De hinder som finns är hierarki, könssegregering, kunskapsbrist, kulturell kod samt språkbruk. Möjligherna utgörs av styrning, kunskap och metoder.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3. Albinsson, Gunilla
  et al.
  Arnesson, Kerstin
  Jogmark, Marina
  Des médiateurs antiracistes dans les entereprises: une étude de cas suédoise2005In: Discriminations et ethnicisation / [ed] Boucher, Manuel, Rouen, 2005Chapter in book (Other academic)
 • 4.
  Albinsson, Gunilla
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Arnesson, Kerstin
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Jogmark, Marina
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Utvärdering av mångfaldsutbildningen och mångfaldskonsulenternas genomförande av rådslag inom ramen för projektet Nyckelkrafter2005Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport är en utvärdering av utbildningsdelen inom projekt Nyckelkrafter. Projektet bedrivs inom Equalprogrammet, vars övergripande mål är ett arbetsliv utan diskriminering och ojämlikhet, präglat av mångfald.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Andersson, Jonathan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Coliving - Transition towards sustainability: A comparable case study of coliving and single-living2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background

  Modern capitalist societies have consumption at the core of their social and economic activities. This is one of the underlying problems that sustainability is facing. In need of solutions and avenues for limiting our footprint and consumption, we turn towards alternative solutions such as coliving as a potential for facilitating sustainable lifestyles in their residents.

   

  Objectives

  The overall purpose of this thesis is to investigate coliving impacts on the sustainability practices of residents within the Swedish urban environment. To do this effectively, the theoretical framework of this thesis will primarily utilize practice theory, as well as institutional theory and clan control theory to a secondary degree, to explore their interactions between coliving social structures and residential agents in terms of following sustainable activities and compare those with a single living household. Through conducting interviews with the residents of the Coliving and single living in line with these frameworks, this thesis aims to explore to a greater degree how the coliving housing model can contribute to more sustainable lifestyles.

   

  Methods

  A qualitative research strategy was chosen for the study with a two-case comparative study design. To further explore the complexity of the interactions between agents and properties of social structures, data collection methods were utilized, such as semi-structured interviews with residents of coliving and single-living. The analytical approach was conducted through a thematic data analysis method.

   

  Results

  The Coliving initiative stimulates sustainable lifestyles by creating a set of social structures and cultural rules that promotes interaction, diversity, and sustainable lifestyles. The design of the Coliving initiative activated the most evident and impactful change mechanisms. Specifically, the built environment that is diverse and flexible and facilitates variations of facilities and immense recourses accessible for the residents to interact and use for different moods and behaviors. The recruitment process facilitates a foundation of balance between diversity and like-minded individuals for learning potentials and collaboration. The governance structure of the community-based organization is nonhierarchical participatory, and consensus-based, and the community is self-organized. These features have shown to promote collaboration and interaction between individuals and stimulate sustainable practices. Last, the cultural rules of the community also promote interactions and collaboration, as well as many of the social sustainability principles and anti-consumption practices.

   

  Conclusions

  The coliving, compared to the single-living, has much more quantitive, qualitative, and diverse set of structures with sustainable properties that brings the residents more or less into the situation where a greening of their corresponding lifestyles becomes a very convenient option.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6. Andersson, Katrin
  Utvärdering av Projektet Nätverk Aspö2007Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Projektet Nätverk Aspö har bedrivits under tiden januari 2004 till december 2005. Hösten 2005 beslutades att en extern utvärdering av projektet skulle utföras. Ett beslut som fattades av Näringslivsenheten, Karlskrona kommun tillsammans med projektets finansiärer. Utvärderingen fokuserar dels om projektet lyckats nå uppsatta mål, dels hur projektdeltagarna upplevt projektet samt vilken betydelse det har haft för deltagarna att ingå i projektet. Utfallet av utvärderingen ska användas som utgångspunkt för bildandet av nya nätverk gällande kvinnliga företagare i Karlskrona kommun.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Andersson, Marika
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Hedersrelaterat våld och förtryck: En kartläggning hos Värmlands läns berörda verksamheter och ideella organisationer2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Kartläggningen var från början en del av ett uppdrag från regeringen till länsstyrelsen. Uppdraget innebar att Länsstyrelserna på regional nivå ska ansvara för kompetensstöd när det gäller våldsutsatta kvinnor, barn som har bevittnat våld och våldsutövare, däribland hedersrelaterat våld. Det fastställdes att länsstyrelserna ska lämna in en samlad redovisning av insatserna som vidtagits i varje län. En samlad bild av länet ska kunna redovisas september 2012. Syftet med denna undersökning var att se över vilken kunskap och vilket stöd verksamheter och ideella organisationer erbjuder personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. För att uppnå syftet genomfördes en kvantitativ enkätundersökning i Värmland. Utifrån resultatet kunde det inte uteslutas att hedersrelaterat våld förekommer i länet, kunskapen var inte så stor gällande hedersrelaterade fall men ändå hade verksamheterna stöd och hjälp att erbjuda personer som utsätts för denna typ av våld.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Antman, Benjamin
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Cybernetic Social Space: A Theoretical Comparison of Mediating Spaces in Digital Culture2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  This essay does a theoretical comparison of the intricate social production in digital and real spaces, proposing a model for the non-technical exploration of the social production of spaces relating to human digital technology. The ‘social space’ proposed by Henri Lefebvre (1974) - responsible for producing material space - and the holistic model of ‘cybernetic space’ proposed by Ananda Mitra and Rae Lynn Schwartz (2001) - responsible for supporting the production of real and digital spaces - are argued as collaboratively producing cybernetic social spaces, serving as the definition of a unified model for the production of spaces in contemporary society. The digital spaces are argued as being a similar analogue to classical ‘social space’. Two native cybernetic spaces are presented and discussed, argued as being responsible for the transitive production of digital and real spaces as they survey and situate the production of cybernetic social space. Finally, two case studies exemplifying the aesthetics and politics of cybernetic space are presented, analyzed and discussed in accordance with the proposed model of cybernetic social space.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Appiah, David
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  The Attitudes of Christian Church Pastors and Leaders toward Leadership Succession, For Leadership Continuity, in Charismatic and Pentecostal Church Organizations in Kumasi, Ghana.2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Lack of cooperation of the incumbent leaders was a major cause of leadership succession failures of organizations reported. This investigation was carried out to determine the attitudes of Christian Senior Pastors and leaders (associate Pastors and Elders), for leadership continuity, toward leadership succession of Charismatic and Pentecostal Church organizations in Kumasi, Ghana; to find lasting solution to the problem of lack of cooperation of incumbent leaders towards leadership succession planning by determining the root cause of lack of cooperation of incumbent senior leader towards leadership succession. Using in-depth interview, qualitative data was collected and analyzed using inductive procedure of Structuring (Ordering) of Meanings Using Narrative for analysis. This work contends that even though best practices are necessary condition for leadership succession effectiveness, they are not sufficient to make the incumbent senior leader willing and cooperative enough to act in the best interest of the organization, let alone yield to leadership succession. It was found that the Christian Churches investigated have positive attitudes towards leadership succession because of character development adopted in the churches. It was found that apart from fear (Freeman, 2004; Zhang and Rajagopalan, 2006; 2010) and ego (Freeman, 2004; Beeson, 2006; Ciampa, 2005), unforgveness and self-centeredness were other causes, holding back the effectiveness of leadership succession due to lack of cooperation of the incumbents, with self-centeredness being the source of fear, ego and unforgiveness. It was concluded that self-centeredness was the root cause of lack of cooperation of Senior Pastors towards leadership succession. Because fear (Freeman, 2004; Zhang and Rajagopalan, 2006; 2010), ego (Freeman, 2004; Beeson, 2006; Ciampa, 2005), unforgiveness and self-centeredness produce insecurity, the incumbents were never willing and cooperative to subject themselves to anything they perceived as threat. On the basis of this, succession failures reported will rather increase in frequency. Nevertheless, self-centeredness could be resolved effectively by adopting character development focused on the following nine attributes: Faith, Peace, Joy, Humility, Patience, Self-control, Kindness, Goodness and Love (value, respect, approval, availability, attention, appreciation and service).The results suggest that the incumbent Pastors have the tendency to take actions, make choices and decisions that are in the best interest of their organization, and are favorably disposed towards leadership succession. The Christian Churches are well positioned to produce leaders who are cooperative and selfless enough to plan their own succession using best practices that yield desired outcomes. This work contributes to a better understanding of attitudes, character, relationship, motivation, highlights the invisible features (self-centeredness, fear, ego and unforgiveness) of leadership succession failures in the organization, and the transformation of character that results by simple change of attitudes consistently modified by love and its attributes so that the decisions, choices and actions of the incumbents can favor the organization, consequently, making them willing and cooperative enough to plan their own succession. Based on the results of the Christian Church organization, it serves as a basis for further research in the field.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Arnesson, Kerstin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Albinsson, Gunilla
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Interaction patterns in a steering group: Power and action outcome2014In: Economic and Industrial Democracy, ISSN 0143-831X, E-ISSN 1461-7099, Vol. 35, no 2, p. 325-340Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this article is to study interaction patterns within a steering group. Most large projects include a group of this kind whose task it is to steer towards set goals and provide the required resources. The origin of the research area lies in the observation that steering groups seem to have difficulties in living up to the expectations of project management and project participants, despite structured working methods such as regular meetings, distribution of responsibility and cooperation with different interested parties. By means of interviews and observations the article attempts to capture interaction patterns in a specific steering group. The study is anchored in theories of power with the purpose of supplying theoretical concepts and analytical tools. The most important conclusion is that the interaction patterns that emerged in the steering group rested on two foundations. The first one was that social relations in the steering group created power that was produced and manifested in different ways. The second one was that the exercise of power affected the action outcome, that is, the results of the actions and consequences for future actions. Another conclusion is that the exercising of the assignment presupposes four premises: the steering group member needs to have a positive approach to the project idea and the set goals, to have knowledge of the assignment, to have a position with the authority to make and carry out strategic decisions of the project, and be able to allocate time for active work and participation in meetings.

 • 11. Bai, Guohua
  A Sociocybernetic Model of Sustainable Social Systems2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The ongoing economic crisis world around has asked for a theoretical understanding and deep analysis of what have been wrong in our economic system in specific and social system as whole. Discussions in many forums and mass media have mostly focused on a level of first order casual-effects such as bank and credit system in relation to house loans and car industries, and where and how much the stimulating packages should be distributed, etc. This is what I called a liveability level problem. A second order understanding of fundamental systems structure and social subsystems relationships however, have not been much addressed properly. This is what I called the sustainability problem. This paper will propose an epistemological model based on cybernetic feedback principle and the Activity Theory to interpret the second order problems that deeply embed in our social-economic system structure. So the liveability and sustainability are coherently discussed within a socio-cybernetic system. The first part of the paper introduces shortly principles of feedbacks from cybernetics, especially understanding the behaviours of positive and negative feedbacks. Then, the Activity Theory and related concepts from social autopoietic theory are introduced. The aim of introducing those concepts is to provide the basic elements/components to the construction of a double-loops feedback model in the second part. In the last, the current economic crisis is interpreted based on the constructed model, to verify the usability of the proposed model.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Bai, Guohua
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Henesey, Lawrence
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Coping with System Sustainability: A Sociocybernetics Framework for Social-Economic System Architecture2012In: Systems research and behavioral science, ISSN 1092-7026, E-ISSN 1099-1743, Vol. 29, no 3, p. 263-273Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper proposes an epistemological model based on cybernetic principles and activity theory to interpret two levels of problems that are intertwined in our social-economic system, namely the liveability and sustainability problems. In the first part of the paper, important principles and concepts from related fields of cybernetics and activity theory are introduced for later construction of a model. In the second part, a model is constructed based on the introduced concepts. To validate the proposed model, the current economic crisis is studied in the third part. An important contribution of the proposed model is a theoretical understanding of the two levels problems, and how to construct macro social-economical policies to avoid similar crisis in the future.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Benaim, Andre
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Collins, Amber
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Raftis, Luke
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Social Dimension of Sustainable Development: Guidance and Application2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  In the shift towards a sustainable society, there have been varying interpretations of what this will mean for the social sphere. Using the parameters for social sustainability presented in the framework for strategic sustainable development (FSSD), this research sought to assist sustainability practitioners in identifying and eliminating the creation of or contribution to barriers that undermine the individual’s capacity to meet their needs. In doing so, the researchers explored the processes of social systems and employed a systems thinking perspective to examine how an organization could, through the intentional structuring of its processes, work to eliminate their contributions to arriers. From this research, characteristics of processes that move an organization towards socially sustainable development were identified as cooperation, transparency, openness, inclusiveness and involvement, around which a guidebook was developed to promote organizational reflection and examination of processes in regards to these characteristics and fundamental human needs.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 14.
  Bengs, Carina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Humanities and Social Science.
  Lindh, Carina
  Blekinge Institute of Technology, Department of Humanities and Social Science.
  Integration till arbete: En utvärdering av EU-projektet "Tillvaratagande av invandrarnas högskolekompetens i Karlshamns kommun"2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning De invandrare som kommit till Sverige under de senaste åren anses av vissa studier, vara mer välutbildade, det vill säga mer grundligt skolade än svenskar. Trots detta har de haft svårigheter att få en fast förankring i det svenska arbetslivet. Dessa invandrare skulle kunna tillföra vårt arbetsliv och vår samhällsekonomi mycket, men det är få arbetsgivare som vill ta tillvara på deras kompetens. Med anledning av ovan har vi i denna uppsats valt att utvärdera EU-projektet ?Tillvaratagande av invandrarnas högskolekompetens? inom Karlshamns kommun. Detta för att ge en fördjupad förståelse för vilka möjligheter och eller hinder välutbildade invandrare möter vid introduktionen till den svenska arbetsmarknaden. Vi har begränsat oss till Karlshamns kommun för att kunna göra en mer ingående relevant studie. Resultatet vi kommit fram till avspeglar en del av Sverige geografiskt, men skulle kunna vara relevant för Sverige som helhet. Vi beskriver även Svenska ESF (Europeiska socialfonden), programmet Växtkraft Mål 3 och dess samverkande råd, eftersom det är hos denna instans man äskar pengar för projekt likt ovan. Inom Växtkraft Mål 3 har vi avgränsat oss att studera insatsområdet integration och mångfald. Projektledarens ansvar och befogenheter beskrivs, eftersom detta skapar förutsättningarna för genomförandet. För att öka vår kunskap inom ämnet har vi valt ut relevant forskningslitteratur och teorier. Med Norbert Elias och John Scotson modell Pars pro toto (delen före helheten) har vi använt denna för att visa på hur beroenderelationer människor eller grupper emellan reproduceras. Vi använder även Charles Tillys teori för att ge en teoretisk återkoppling till våra studier. Vi beskriver exempelvis högskolorna /universitetens problem med att översätta utländska betyg till svensk motsvarighet, så att personer med utländsk bakgrund på ett snabbt och enkelt sätt kan ingå i den svenska administrationen. Metodvalet för studiens genomförande utgörs av den kvalitativa ansatsen. Vi genomförde kvalitativa intervjuer med sex av deltagarna som ingått i projektet. Avsikten var att få en djupare förståelse av deras erfarenheter och upplevelser. Projektdeltagarna anser sig ha blivit systematiskt diskriminerade som en homogen grupp inom samhället och inte som enskilda individer. De har på grund av detta mist sin motivation, självkänsla och framtidstro till att kämpa vidare. Att återskapa självkänslan har varit ett av projektledarens svåraste och mest tidskrävande uppdrag. Detta var initialt inte det primära målet men var tvunget för att driva projektet vidare. Vårt resultat av den empiriska undersökningen i studien är att deltagarna i projektet har haft en besvärlig situation tiden före projektet. Vi beskriver att var och en för sig, fått söka den kunskap vad gäller svenska normer, värderingar och attityder de behövt för att kunna ta sig fram i det svenska samhället. Hjälpen från de instanser och myndigheter de kommit i kontakt med i samhället, har så gott som varit obefintlig. Slutsatsen av utvärderingen är att projektet trots den korta tidsperiod som projektledaren har haft, har lyckats med att bygga upp arbetsmetoder och rutiner samtidigt som hon hjälpt deltagarna med deras problem. Ledaren för projektet har även skapat det som är ett av syftena i projektet, vilket är att deltagarna får tillbaka sin självkänsla och framtidstro. Vi anser att de mål som var utgångspunkt vid starten av projektet har uppnåtts. Det är viktigt att liknande projekt framöver beaktar projektdeltagarnas erfarenheter och upplevelser. Detta för att projekten skall kunna generera än bättre resultat med en mer genomarbetad arbetsprocess.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT03
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT04
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT05
 • 15.
  Berglund‐snodgrass, Lina
  et al.
  Swedish University of Agricultural Sciences.
  Fjellfeldt, Maria
  Dalarna University.
  Högström, Ebba
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Markström, Urban
  Umeå University.
  A Healthy City for All? Social Services’ Roles in Collaborative Urban Development2022In: Urban Planning, E-ISSN 2183-7635, Vol. 7, no 4, p. 113-123Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There is broad consensus among policymakers about the urgency of developing healthy, inclusive, and socially sustainable cities. In the Swedish context, social services are considered to have knowledge that needs to be integrated into the broader urban development processes in order to accomplish such ends. This article aims to better understand the ways in which social service officials collaborate in urban development processes for developing the social dimensions of healthy cities. We draw from neo‐institutional theories, which set out actors (e.g., social service officials) as acting according to a logic of appropriateness, which means that actors do what they see as appropriate for themselves in a specific type of situation. Based on semi‐structured interviews with social services officials in 10 Swedish municipalities on their experiences of collaboration in the development of housing and living environments for people with psychiatric disabilities, we identified that they act based on (a) a pragmatic rule of conduct through the role of the problem solver, (b) a bureaucratic rule of conduct through the role of the knowledge provider, and (c) activist rule of conduct through the role of the advo-cator. In these roles, they have little authority in the development processes, and are unable to set the agenda for the social dimensions of healthy cities but act as the moral consciousness by looking out for everyone’s right to equal living conditions in urban development. © 2022 by the author(s); licensee Cogitatio (Lisbon, Portugal).

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Berner, Jessica
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Rennemark, Mikael
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Jogréus, Claes
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences.
  Berglund, Johan
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Factors associated with change in Internet usage of Swedish older adults (2004-2010)2013In: Health Informatics Journal, ISSN 1460-4582, E-ISSN 1741-2811, Vol. 19, no 2, p. 152-162Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The increased reliance on Internet use in social functions has presumably left out a part of the population: the oldest-older adults. These are people who have not kept themselves up to date with the technological developments for various reasons. There are, however, exceptions from whom we have something to learn. This study investigates the older people in Sweden who started to use the Internet over a period of 6 years. Cognition, extraversion, openness, functional disability, household economy, sex, age and education were investigated in relation to starting to use the Internet. A chi-square test, Spearman correlation and a logistic regression analysis were conducted. It was found that higher cognition, being male and being between the ages of 60 and 80 years were determining factors in starting to use the Internet for the Swedish older adult. Our results indicate that the oldest-older adults are slow to adapt to using the Internet and more attention should be paid on how to support this group.

 • 17. Bertoni, Marco
  et al.
  Larsson, Andreas
  Ericson, Åsa
  Chirumalla, Koteshwar
  Larsson, Tobias
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Isaksson, Ola
  Randall, Dave
  The rise of social product development2012In: International Journal of Networking and Virtual Organisations, ISSN 1470-9503, Vol. 11, no 2, p. 188-207Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the paper is to discuss the rising potential of social software to increase the knowledge management capabilities of virtual product development teams. It presents six fundamental transitions, elaborated from the empirical findings, which justify the rise of a more bottom-up, social creation and sharing of engineering knowledge in the virtual organisation. The study suggests that traditional engineering knowledge management approaches alone are not sufficient to support development activities in the virtual organisation, and that such teams display an increasing demand for social, comparatively lightweight and remixable platforms for bottom-up, social creation and sharing of knowledge.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Borg, Anton
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  On Descriptive and Predictive Models for Serial Crime Analysis2014Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Law enforcement agencies regularly collect crime scene information. There exists, however, no detailed, systematic procedure for this. The data collected is affected by the experience or current condition of law enforcement officers. Consequently, the data collected might differ vastly between crime scenes. This is especially problematic when investigating volume crimes. Law enforcement officers regularly do manual comparison on crimes based on the collected data. This is a time-consuming process; especially as the collected crime scene information might not always be comparable. The structuring of data and introduction of automatic comparison systems could benefit the investigation process. This thesis investigates descriptive and predictive models for automatic comparison of crime scene data with the purpose of aiding law enforcement investigations. The thesis first investigates predictive and descriptive methods, with a focus on data structuring, comparison, and evaluation of methods. The knowledge is then applied to the domain of crime scene analysis, with a focus on detecting serial residential burglaries. This thesis introduces a procedure for systematic collection of crime scene information. The thesis also investigates impact and relationship between crime scene characteristics and how to evaluate the descriptive model results. The results suggest that the use of descriptive and predictive models can provide feedback for crime scene analysis that allows a more effective use of law enforcement resources. Using descriptive models based on crime characteristics, including Modus Operandi, allows law enforcement agents to filter cases intelligently. Further, by estimating the link probability between cases, law enforcement agents can focus on cases with higher link likelihood. This would allow a more effective use of law enforcement resources, potentially allowing an increase in clear-up rates.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19. Börrefors, Johanna
  Det ickerationella: en aspekt på lärande att räkna med2011In: Forskningsrapport Blekinge Tekniska Högskola / [ed] Sutter, Berthel, Karlskrona: Blekinge Tekniska Högskola , 2011, p. 64-78Chapter in book (Refereed)
 • 20.
  Cameron, Kevin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Khaleeli, Roya
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Lumper, Amity
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Informing Individual’s Actions through Strategic Planning for Sustainability2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This thesis focuses on the effects of a strategic planning process for sustainability (SPPS) on individuals. Very little research has connected strategic planning and sustainability for individuals, while related research has focused on strategic planning in organizational contexts and psychological determinants of individual change related to the environment (e.g., environmental attitude and perceived personal threat). An SPPS, based on backcasting from scientific principles of sustainability and the ABCD Analysis, a generic strategic planning methodology utilized by The Natural Step, was adapted for individuals and introduced to eight people in Karlskrona, Sweden. The SPPS was delivered to each participant in three, two-hour sessions, facilitated by three researchers. The study: 1) measured participants’ ability to identify new actions that move towards sustainability; and 2) investigated what can be learned from applying the SPPS to individuals. Our research indicates that applying an SPPS can help individuals to identify additional actions that may move towards a principled definition of sustainability. Time for personal introspection within the structure of the SPPS appears to be a main value of the process.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21. de Kaminski, Marcin
  et al.
  Svensson, Måns
  Larsson, Stefan
  Olsson, Johanna Alkan
  Rönkkö, Kari
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Studying Norms and Social Change in a Digital Age: Identifying and Understanding a Multidimensional Gap Problem2013In: Social and Legal Norms: Towards a Socio-Legal Understanding of Normativity / [ed] Baier, M, Ashgate, 2013, p. 309-330Chapter in book (Other academic)
 • 22.
  Drottman, Christina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Humanities and Social Science.
  Holmberg, Maria
  Blekinge Institute of Technology, Department of Humanities and Social Science.
  Inte bara en vanlig syförening. Fem Centerkvinnors vardagsverklighet utifrån ett kunskapssociologiskt perspektiv2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning En fältstudie genomförd av samma författare som till denna studie, med syfte att kartlägga de olika politiska partierna som representeras i Karlskrona kommuns kommunfullmäktige var början till denna uppsats. Det var i den det uppmärksammades att Centerkvinnorna har en hög mötesfrekvens och inte samma fallande medlemsutveckling som Centerpartiet. De flesta är medvetna om att det politiska engagemanget bland samhällsmedborgarna minskar. Vi fick en känsla av detta inte stämde med Centerkvinnorna och blev därför intresserade av vad det var som fick dem engagerade. Syftet med studien är att utifrån ett kunskapssociologiskt perspektiv öka förståelsen för hur vardagsverkligheten konstrueras, hur den påverkar handlandet och skapar mening för fem Centerkvinnor. Studien har utförts med en kvalitativ ansats och grunden till uppsatsen bygger på en gruppintervju med fem Centerkvinnor. Protokoll förda de senaste tre åren har granskats och visar hur intervjupersonernas avdelning på ett rutinmässigt sätt utför sina återkommande aktiviteter från år till år. För att få en ökad förståelse för hur de fem intervjupersonernas vardagsverklighet konstrueras, påverkar deras handlande och skapar en mening för dem har Berger och Luckmanns kunskapssociologiska teori använts i uppsatsen. Centerpartiets ideologi, ekohumanism, står för grunderna i Centerkvinnornas program och spelar en avgörande roll i deras vardagsverklighet. Detta påverkar deras handlingar så till vida att de arbetar för sin hembygds behov och vilket även skapar mening för dem. De olika delarna i uppsatsen sammanförs i analysen med resultatet av protokollgranskningen och gruppintervjun och vi förstår hur dessa fem kvinnors liv genomsyras av centerpolitiken, men de reflekterar inte över det själva eftersom det är naturligt i deras vardagsverklighet. I slutdiskussionen diskuteras samhällsansvaret som dessa fem kvinnor tar genom sitt medlemskap i Centerkvinnorna. De olika nivåerna mellan den objektiva synen på mänskligheten och individers subjektiva tankar och känslor diskuteras också. Vi argumenterar även under denna rubrik för valet av titeln till uppsatsen, vilket är ett citat från en av våra intervjupersoner. ”Inte bara en vanlig syförening” kan tolkas som att Centerkvinnorna är en syförening med utökat innehåll. Intervjupersonen menar med dessa ord exakt tvärt om och det är även vår konklusion av uppsatsen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23. Ekelin, Annelie
  “What’s Up Over There?” Reflections of development of e-government in the States of California and Washington2005Other (Other academic)
  Abstract [en]

  Some highlights in this report could be summarized as follows: there are several examples of extensive investment of human and economical resources into security improvement and security related planning currently going on in the United States, coupled with a strong focus on implementing best practice frameworks and advanced interoperability. Other important aspects are the ongoing re-engineering of both governmental leadership structures as well as organisational work practice, where technological systems are to be seen both as something that cause issues, but also as an important part when solving those problems in the future. In the US, and particularly in the Seattle area, mobile government is developing fast. The state portal has also got a very prominent “sister portal”, called the Democracy portal with its own local TV-channel, Seattle Channel working actively on promotion of state actions. www.seattlechannel.org/videos/browseVideos.asp?topic=community This initiative is not new, but is nevertheless interesting since it has been developing more and more towards greater interactivity. It is in some sense an extension of the state portal, but also, according to Laurie Kraft, functions well as a ”window to government”, where the public is offered possibilities of interaction and participation in processes of general local decision-making. A working group recently worked out new guidelines on how to expand the interactive web format. New sections such as ”Tell me more” gives the public possibilities to learn more about for example the preparation of the budget estimates or having the opportunity to deepen their argumentation about local issues such as the debate about the local monorail expansion. In another section they are offered suggestions on how to proceed if they want to get involved in different matters, or find an answer to the question: How do I engage? Further developmental work is going to concentrate on how to tackle the occurrence of new digital divides, considering additional opportunities to reach those who rarely participates such as youths, non-native English speakers, and others who feel disenfranchised from the democratic process and the society. A well-thought strategy on ho to stimulate people to broaden their knowledge and take the opportunity to learn more about local decision-making. California is the fifth largest economic engine in the world with a fast expanding economy after a recession. In the annual survey of Digital Counties (2005), conducted by the Centre for Digital Government, a national research and advisory institute on Information technology policies and best practices in state and local government, several Californian counties appear on the list. In the survey, which focuses on how the county governments are deploying information technology to advance their services to citizens, San Diego County occupies the second place in the category of counties with a population of more than 500 000. In the smaller categories, covering less populated counties, California appears as number 10, and in the category of the counties with a population less than 150.000, Nevada County, Napa County and Sutter County cluster themselves in second, third and fourth place.

 • 24.
  Eriksson, Anders
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Q: A closer look at groups and technology in queuing2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This thesis is the result of a project done on the subject of queuing, looking mainly at the behavior of the people doing it and relating it to the context they are in. The focus is on the notion that queues are not only made up of individuals but also groups, a notion that has previously been overlooked in studies of queues. This thesis is based on ethnographic studies and is strongly related to design of technology for supporting queuing situations. The main focus in the design is on supporting groups, flexibility and mobility in queues.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Gilicka, Adrianna
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  The Link Between Communication and Information Technology / non-Information Technology Relationship2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  There is a considerable interest in the role of organizational interpersonal relationships regarding communication, in supporting management. The problem stated in our thesis discloses, that one of the hidden reasons for not satisfied IT / non-IT Relationship are difficulties in communication. The cause of these difficulties are: (1) inadequate communication between different organizational units by imposing a variety of purposes and perception of the world from different perspectives. Opportunities of information systems are not fully utilized due to differences in the perception of their mutual roles between IT and non-IT units. (2) IT-related professionals believe that demands on them are too high and beyond the scope of their duties. (3) Non-IT-related professionals, in turn, claim that their use of advanced IT solutions requires the active involvement of the IT. In this thesis we shall analyze stated in topic aspects using as mechanism, the questionnaire, that will be released among the employees representing different organizational levels, because as stated by Labovitz and Rosansky (1997, p. 45, cited in Prieto and Carvalho, 2011) alignment is not only for senior management, it is a universal and alive form of interpersonal interactions. On the basis of the questionnaire given to Polish respondents representing different sectors, the thesis explicates ways in which interactions are aligned or misaligned. The goal of this thesis is to examine selected elements from different maturity models' and questionnaires that concern on ways in which human beings communicate each other in professional world, instead of verification of appropriateness, scalability aspects or replication of any existing alignment model or framework. The thesis explores how the goals of existing and maintaining interpersonal relationships are accomplished through the professional interactions in line business (non-IT) – information technology (IT). The analysis will focus on communication be or not to be concerning on required in IT / non-IT Relationships, skills to provide substantial cooperation and performance towards strategic organizational goals. Explorations and researching approach focus on relationships between information technology and business area, instead of examining and naming this phenomenon as alignment issues. The effective collaboration requires that all parties involved were (1) informed about the progress of the work, the decisions taken and the reasons for them. (2) It is crucial to document requirements of individual departments (division of the project into several phases and set targets for each of them). The problem of communication in cooperation not only affects the relationship between representatives of management, IT and non-IT. It is broader and involves the risk of lack of acceptance among employees of front and back office. Insufficient information on the changes can lead to a lack of confidence in the system, improper use of the implemented solutions and also to reject the effects of the implementation by the staff. Often we say that the reason is the lack of a universal way to achieve a match, but companies differ from each other their business objectives, structure, processes, environments in which they operate and therefore they need different ways to achieve particular IT / non-IT fusion-like perspective and attitude. Many businesses promote and develop an organizational culture based on the promotion of competition and conflict between departments, business units and employees than building a team on the basis of cooperation. Our thesis discusses the degree of achievement communication-based relationship based on multiple angles, using primary data gathered through the questionnaire released among the companies located in Poland. Data from a questionnaire of different companies provide varying support for the proposed relationships.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26.
  Grossi, Giuseppe
  et al.
  Nord University, NOR.
  Lövstål, Eva
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Mauro, Sara Giovanna
  Scuola Superiore Sant'Anna, ITA.
  Sinervo, Lotta Maria
  Tampere University, FIN.
  Toward outcome-based approaches in higher education in two Nordic countries2021In: Public Sector Reform and Performance Management in Developed Economies: Outcomes-Based Approaches in Practice / [ed] Zahirul Hoque, Taylor and Francis Inc. , 2021, p. 248-270Chapter in book (Refereed)
 • 27.
  Hammarstrand, Linus
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Hedberg, Anna
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Interdependency of Culture, Strategy and Management Control Systems in an R&D Context2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Organisational culture, strategy and management control systems have all been subjects of much discussion and many books and papers have been written on these topics. What is less well-established is how they interact with and influence one another, the investigation of which is the purpose of this thesis. Based on previous research, the authors develop a theoretical model based on aspects of organisational culture, strategy formulations and management control systems. This model is tested within the R & D department of Sandvik Coromant AB, a part of the Sandvik AB Group. This is conducted by means of deep interviews with key managers, as well as through a survey targeted at non-managerial personnel. The authors also review internal documentation. To complement more conventional methods, they investigate how material culture and materialities influence uphold and prohibit cultural development. The findings indicate clear correlations between organisational culture, strategy and management control systems. This is also reflected and conserved in materialities and changes thereof. Due to the esteemed age of our case company, many cultural practices can be traced over a long period of time, being both the root cause of their present success, but potentially also a stumbling block for future organisational development. The findings also indicate that some strands within the culture of the case company may be at odds with one another, possibly resulting in interference with business operations. The theoretical model, which is best viewed as preliminary, could serve as point of departure for future research. It could be tested within additional organisations, resulting in a broader scope and a more generally applicable model. It could also be expanded to include market conditions and surrounding culture, regional or national, in order to add additional depth. Finally, the importance of leaders in shaping, changing and upholding organisational culture could be further explored, particularly in regards to the active use of materialities.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28.
  Hansson, Thomas
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  ICT, Learnin Objects and Activity Theory2012In: Social Sciences and Humanities: Applications and Theories / [ed] Sertic, Jana, Croatia: InTech , 2012Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Different research traditions describe the implied rather than acknowledged dispute between individual agency and collective activity. The ability of an individual to take action has a positive effect on the functioning of a social system. Initiative is a praised self-controlled quality and inter-subjective relations between people and reactions to another person’s input are crucial for the main activity. I this chapter I draw on experiences of digital software deployed for facilitating teaching and learning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Hansson, Thomas
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Pedagogik, undervisning och lärande2012Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här är en bok som handlar om pedagogik och lärande. Den handlar också om etik, demokrati och civilkurage. Boken innehåller konkreta exempel som bygger på författarens livslånga lärargärning. Varje kapitel bidrar till ett provokativt utforskande av arbets-, lärande- och livsvillkoren för undervisare såväl som för andra människor. Bokens centrala frågeställning utgår från en klassisk problematik kring arbete, lärande och utveckling: På vilket sätt uppstår förutsättningar för lärande, hur hanterar människan sin kunskapsutveckling och vilka är de produktiva miljöerna på nätet, arbetet och skolan?

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30. Hansson, Thomas
  Samgående av sektioner i Kommunal Blekinge: En processutvärdering2010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Collective care, awareness of value issues, verbal competency, clear objectives and generosity towards each other characterize acts, actions and activities among the studied trade union representatives. The mentioned personal and institutional qualities make up a foundation for developmental leadership, division of labor and effective mnanagement of information.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 31. Heath, Christian
  et al.
  Svensson, Marcus Sanchez
  Luff, Paul
  Technology and Medical Practice2003In: Sociology of Health and Illness, ISSN 0141-9889, E-ISSN 1467-9566, Vol. 25, no 3, p. 75-96Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  One of the most significant developments in healthcare over the past 25 years has been the widespread deployment of information and communication technologies. These technologies have had a wide-ranging impact on the organisation of healthcare, on professional practice and on patients’ experience of illness and its management. In this paper we discuss the ways in which Sociology of Health and Illness has provided a forum for the analysis of these new technologies in healthcare. We review a range of relevant research published in the Journal; papers that address such issues as dehumanisation and emotional labour, professional practice and identity, and the social and institutional shaping of technology. Despite these important initiatives, we suggest that information and communication technologies in healthcare remain relatively under-explored within the Journal and, more generally, by the sociology of health and illness and point to developments in cognate areas which may have some bearing upon the analysis of technology in action.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 32. Hegg, Helena
  Utvärdering av Ungdomsrådet i Karlskrona kommun2005Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Idrotts- och Fritidsförvaltningen vid Karlskrona kommun beslutade våren 2004 att en extern utvärdering av Ungdomsrådet i Karlskrona kommun skulle utföras. Utfallet av utvärderingen ska användas som en utgångspunkt för beslut om Ungdomsrådets framtid. Syftet med utvärderingen är att beskriva Ungdomsrådets verksamhet och att göra en jämförelse mellan målsättningarna som satts för Ungdomsrådet och graden till vilken målsättningarna har uppnåtts. Ungdomsrådets övergripande syfte är att utveckla den ungdomsdemokratiska processen i Karlskrona kommun genom uppfyllandet av följande delsyften: - Fungera som en remissinstans åt kommunens förvaltningar. - Vara ett forum för ungdomars åsikter. - Öka ungdomars inflytande. - Stödja ungdomsprojekt i kommunen genom ekonomiska bidrag.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 33.
  Hellqvist, Eva-Lotta
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  När elev och vårdnadshavare blir-de andra2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  One of sociology´s to assess the effects of political decision. According to sociologist Anders Persson the society is changing, and in that change social fear appear. In the reaction of social fear some people are being excluded. In that more narrow frame for normality laws are created that makes some parents and their children “the other”. Nine years ago the sociologist Eva Kärfve published a book that was very critical to the newborn psychiatrics diagnosing of children as a way of segregating groups in society. I am sad to say but she was right. According to the theory of Howard Becker I use a social interaction perspective to understand and interpret people´s actions. This perspective means that people through their actions creates phenomena in society. Becker´s book Tricks of the trade gives tools to investigate situations in society. The purpose of this study is to through a case study increase the understanding of a parent´s experiences in a case where municipality moved a pupil against the parents will. The method is case study, where the bulk is an interview with a pupil´s parents. The study shows the steps of human interaction that lead to the moving of a pupil against the parents will. The result indicates that the decision of what a violation of the norm is decides if the new law is to be executed. I present the school´s action from a view of the society and conclude with the questions: If we are using laws instead of giving schools economic resources, is that really what we want? If just one child is taken away from his school for the wrong reasons, is that not a case too much? The sociology is supposed to plead people without a voice cause. Reflect a structure of society and elucidate problems according to different theoretic perspectives. For me personally, the area of problem preceded the method. This study had not been what it is without the case. It takes a great deal of courage to invite a stranger to one´s home and talk about painful experiences. In the end I like to purpose that life is for everybody.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT03
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT04
 • 34.
  Holgersson, Lotta
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Svensson, Lina
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  En kartläggning av invånarnas fritidsaktiviteter i Karlskrona kommun2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Studien är ett samarbete mellan Karlskrona kommuns Idrott – och fritidsförvaltning och Blekinge Tekniska Högskola, sektionen för management. Undersökningen ger även möjligheten för Karlskrona kommun att skapa beredskap för förändrade fritidsvanor och efterfrågan på andra typer av fritidsaktiviteter än de som finns tillgängliga. Syftet med studien är att kartlägga vad invånarna i Karlskrona kommun utövar för fritidsaktiviteter. Våra frågeställningar är Vad utövar Karlskrona kommuns invånare för fritidsaktiviteter? Hur väl svarar Karlskrona kommuns fritidsaktivitetsutbud upp till behovet hos kommuninvånarna? Vi har använt oss av den kvantitativa metoden för att kartlägga begreppet fritidsaktiviteter kopplat till Karlskrona kommuns invånare. Kartläggning av kommuninvånarnas fritidsaktiviteter genomfördes som en enkätundersökning. För att skapa enkäten tog vi hjälp av liknande undersökningar i andra kommuner i Sverige. För att den enkätkonstruktionen de använt var beprövad och kunde på så vis ge oss en god bas att utgå ifrån. Genom att förändra och omarbeta enkäten så att den stämde in på det vi avsåg att kartlägga, hade vi möjlighet att utveckla enkäten så att den gav oss svar på våra frågeställningar. De som medverkade i enkätundersökningen var anonyma och deltog frivilligt. De var kommuninvånare i Karlskrona med ålder 18 – 74 år. Tanken från början var att dela ut enkäten vid stormarknaden Amiralen för att få ett tillfällighetsurval och möjligheter till ett stort urval. När sedan Amiralen nekade oss att använda deras kundkrets blev det genast mycket svårare för oss att få tag på den mängden människor vi hade som vision att ha med i vår undersökning. Vår lösning blev att dela ut enkäten till företag i kommunen och till personer i vår umgängeskrets. Vi är nöjda med vår undersökning och vårt urval. Vi har gjort vårt allra yttersta för att få en spridning på åldrar, kön, orter, civilstånd och sysselsättning. För att kunna förklara föreställningen om vad fritid är och hur aktiviteter kan förbindas till individens fria tid har vi använt vi två teorier om fritidsbegreppet. Den första teorin av Friberg & Jonssons ser fritiden ur fem olika perspektiv och vår uppmärksamhet har legat på aktivitetperspektivet i teorin Genom Norling och Gunnarssons teori om fritidens basmodell har vi erhållit en förklaring om hur fritiden kan ses som en kedja av fenomen. Processen har kopplats till arbetets syfte och till de frågeställningar undersökningen har baserats på. Med hjälp av teorin kunde en förklaring skapas om hur intressen inom ett område kan utvecklas. Om ett fritids- eller aktivitetsbehov finns bland invånarna måste kommunen utveckla områden och arenor för utövandet av denna fritidsaktivitet för att skapa en positiv effekt. i analysen koncentrerar vi oss på behov, utövande och effekt i Norling & Gunnarssons modell för att även här få en klar förbindelse mellan syfte, teori och analys. Innan vi började analysera resultatet trodde vi att personer i Karlskrona kommun skulle hålla på med mer aktiva sysselsättningar på sin fritid, det vill säga kanske spela mer fotboll, handboll eller rida. Karlskrona är en stad med djup sportkultur inom bland annat handboll och fotboll, detta trodde vi skulle synas i undersökningen. Resultatet blev annorlunda, informanterna umgicks helst med sin familj och vänner och besökte café. Vi har diskuterat om detta resultat kan passa in med Karlskrona kommuns vision om att vara en aktiv stad, vår diskussion mynnade ut i att staden kan vara aktiv på många olika sätt och att vårt resultat stärker tron på att personer mår bra av att träffa sina nära och kära. Resultatet visade att det fanns skillnader både mellan kön och de olika åldrarna när det gällde val av fritidsaktiviteter och intresset för dem. De vanligaste sätten för informanterna att skaffa information om aktivitetsutbud var att använda sig av tidningar och släkt och vänner. Mindre vanliga sätt var via lokal turist information och Karlskrona kommuns hemsida. De flesta var nöjda med sin fritid men hade önskemål om vissa aktiviteter som de ansåg saknades i kommunen, bland annat ett äventyrsbad, utomhusrink för skridskoåkning och motorsportanläggningar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 35.
  Hu, Yan
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Creative Technologies.
  Sundstedt, Veronica
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Creative Technologies.
  Exploring Biometrics as an Evaluation Technique for Digital Game Addiction Prevention2018In: Journal of Behavioral Addictions, ISSN 2062-5871, E-ISSN 2063-5303, Vol. 7, p. 15-15Article in journal (Other academic)
 • 36.
  Högström, Ebba
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  …Säger du trottoar en gång till…”: Att se staden som relationer istället för ting2018In: Samhällsbyggandet som mysterium.: Jane Jacobs idéer om människor, städer och ekonomier / [ed] Jesper Meijling och Tigran Haas, Lund: Nordic Academic Press, 2018Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Jane Jacobs blev känd över världen för sin bok The Death and Life of Great American Cities. Genom boken och sin aktivism på gatunivå i 1960-talets New York blev hon en centralfigur inom stadsplaneringsfrågor och hennes insatser har efter genombrottet ständigt tolkats och debatterats.

  Den tidiga berömmelsen verkar emellertid ha överskuggat hennes författarskap trots att det sträcker sig fram till 2004. Jacobs breddade sitt tänkande till att omfatta samhällsbyggandet i dess vidaste mening från ekonomi och ekologi till politik och samhällsfilosofi. Hennes böcker tvingar läsaren att reflektera och vidga sitt synfält. Jacobs är mer aktuell än någonsin i den ovissa värld vi möter idag.

  Samhällsbyggandet som mysterium tar tretton initierade skribenter upp unika aspekter av de brännande frågor hon väcker vad är det som i grunden gör ett samhälle hållbart? Tillsammans tecknar de medverkande för första gången på svenska en nära nog heltäckande bild av Jacobs verksamhet från 1930-tal till 2000-tal, och sätter in hennes arbeten i nutida kontexter. Boken utgör samtidigt en introduktion och guide till Jacobs författarskap som kan inspirera till vidare läsning och upptäckter.

 • 37.
  Isaksson, Sofie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Håkansson, Karuna
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Vi har vad vi är: En kvalitativ studie om hur kvinnor och män uttrycker sina identiteter i relation till bostadens utformning och inredning.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Övergången från det traditionella samhället till dagens moderna samhälle återspeglas i våra bostäder. Från att tidigare ha värdesatt funktionalitet framför utseende upplever vi att individer väljer att omge sig med ting som de och andra kan identifiera sig med. Hur vi bor och hur vi inreder vår bostad har blivit ett sätt att ge uttryck för vilka vi är, både inför oss själva och för andra. Studiens syfte är att ur ett identitetsperspektiv öka förståelsen för på vilket sätt heminredning uttrycker vem individen är eller önskar vara. Studien utgår från följande frågor: Hur uttrycker en grupp män och kvinnor sina identiteter i relation till bostadens utformning och inredning? Är det viktigt att ha en unik stil?

  För att besvara vårt syfte har vi betraktat det valda ämnet utifrån tre perspektiv: identitet, konsumtion och smak. De teoretiska utgångspunkterna vi har valt att utgå från är Anthony Giddens självidentitet, Zygmunt Baumans teori om konsumtionssamhället samt Pierre Bourdieus resonemang om hur smak konstrueras. Den metod som tillämpas i studien är kvalitativ metod med fokusgrupper bestående av två grupper med män och kvinnor i åldern 20-30 år.

  Resultatet visade informanternas identitet uttrycks genom aktiva val av möbler, dekorationer och färger. Hemmet betraktas som en förlängning av informanternas identitet och utformandet av deras hem omskapas i takt med hur deras livssituation ändras. Fem identitetsbeskrivande kategorier av heminredning i hemmet kunde urskiljas: ting som beskriver deras egenskaper, sociala relationer, intressen, smak och livssituation. Det är för samtliga informanter viktigt att hemmet ska vara unikt samtidigt som det ska vara eftertraktat. Andra ska beundra och eftersträva de ting som finns i informanternas hem men det bör inte vara tillgängligt för alla.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Johansson, Emma
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Aronsson, Sandra
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Vinna som et lag, förlora som ett lag?: En studie om socialt samspel i ett damfotbollslag2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen kommer att behandla socialt samspel i ett damfotbollslag med titeln ”Vinna som ett lag, förlora som ett lag?” Damfotbollen har genomgått en förändring från 1800-talets början fram till idag. Fotbollen har under många år ansetts som en manlig sport, och även om det finns många kvinnliga fotbollsspelare, är det fortfarande en manligt betraktad idrott. Vi är båda två fotbollsspelare som har erfarenhet från flick- och damfotboll. Vi har spelat för att vi har tyckt att det varit kul, men även för att vi som lagidrottare har en vilja av att vinna. Alla går in i ett fotbollslag med olika anledningar. Det har inte gjorts någon studie om socialt samspel i ett damfotbollslag tidigare och därför valde vi att utgå från Jesper Fundbergs studie Kom igen gubbar! Han har följt ett pojkfotbollslag på träningar, matcher och turneringar under fyra år. Han konstaterade att fotbollen fungerar i största grad till att fostra dagens pojkar in i maskuliniteten och allt vad det innebär. Vi frågade oss vad som egentligen händer i ett fotbollslag förutom att individerna spelar fotboll. Vårt syfte är att fördjupa förståelsen för socialt samspel bland tjejer/kvinnor i ett damfotbollslag. Vår frågeställning är följande: Hur ser det sociala samspelet ut i ett damfotbollslag? För att besvara syftet har vi valt en kvalitativ metod, nämligen att genom observationer och kvalitativa intervjuer få en fördjupad förståelse för vårt problemområde. Utifrån observationer som bygger på fem träningar och tre matcher valde vi ut sju respondenter och en informant som skulle hjälpa oss att få en kompletterande kunskap om det sociala samspelet i laget. Laget som vi koncentrerat oss på har vi valt att benämna Salmered IF för att ge spelare och tränare full anonymitet. När vi hade genomfört våra observationer och intervjuer analyserade vi materialet och delade upp det i följande kategorier: Grupper och roller, etablerade och outsiders, uppskattning och bekräftelse, status och inflytande, nya spelare, kvinnor i grupp, träning och match samt kommunikation och skämt. Utifrån dessa områden visade vi resultatet i det vi hade observerat och kompletterade med citat då vi fann det som det bästa sättet för att åskådliggöra resultatets kontext på bästa sätt. Resultatet analyseras utifrån två teorier, Erving Goffmans, Jaget och maskerna som belyser vardagslivet ur ett dramaturgiskt perspektiv där Goffman använder sig av teatertermer för att förklara människors olika roller och agerande. Norton Elias & John. L. Scotsons teori Etablerade och outsiders kommer även användas då de beskriver hur en etablerad grupp använder sin makt för att upprätthålla föreställningen om att en outsider grupp är mindre värd. Resultatet visar att det går att applicera teorierna på det sociala samspelet som finns i Salmered IF. Vi känner att vi har fått tillräckligt med information från observationerna och intervjuerna för att konstatera att vi besvarat vårt syfte. Det finns olika grupper i Salmered IF som grundar sig på ålder, status, och etablering i A-laget. De två huvudgrupperna som laget består av är den etablerade gruppen och outsidergruppen. Den etablerade gruppen består av de spelare som varit med längre i laget, är lite äldre och oftast får spela i A-laget. Outsider gruppen består av spelare som är lite yngre spelare, nya spelare och de som oftast får spela i B-laget. De har en överlag positivare syn på sammanhållningen än vad medlemmarna i outsidergruppen har. De funderingar som har växt under studien gång handlar mest om fostringsansvaret som fotbollen har. Ett lag är inte alltid ett lag i den bemärkelsen att alla tillsammans får vara med och kämpa för laget. Alla spelare i laget får inte samma chans. Spelare som tillhör den etablerade gruppen har en mer positivare bild av grupper och sammanhållning i laget än vad outsidergruppen har. En anledning till det kan vara att då en spelare har en självklar plats i laget uppmärksammar hon inte problemen med grupperingarna på samma sätt som en spelare i outsidergruppen gör. Efter att ha analyserat resultatet frågar vi oss till slut om Salmered IF representerar våran titel: vinna som ett lag förlora som ett lag?

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 39.
  Kadrijaj, Venera
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  ”De ska veta att jag finns strax bakom, om de behöver mig”. En kvalitativ studie om hur ledare inom en ideell organisation ”leder” de frivilliga.2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The number of volunteers is increasing and therefore the voluntary leader/leaders in non-profit organizations have more demands to live up to. My understanding is that leaders in non-profit organizations should be aware of, and take care of the volunteers, motivate, “keep the flame up” and support “the driving spirits”. There is not much written about how voluntary leader/leaders of the Red Cross lead there volunteers, therefore the purpose of the study is to illustrate how the leaders of a non-profit organization, the Red Cross, “lead” the volunteers and how the leaders consider their leadership. In the background, I have described the non-profit organizations and related this to the community as well as to the individual level. The state has reduced its commitment, therefore the non-profit organizations, with the purpose of improving the community, have taken over a number of areas and tasks. On an individual level it means that those individuals who work voluntarily have strength of power to help people in vulnerable situations. They will lend a hand with the knowledge and experience they have. For that reason it is important to demonstrate this phenomenon, because volunteers are only volunteers, they should feel that they are appreciated, valued and that they are needed. However, it is important how the voluntary leader/leaders go on to lead the volunteers in order to engage, motivate, support and so forth. I have chosen the qualitative method to bring light to the purpose of the study. I have interviewed eight voluntary leader/leaders from the Red Cross. The selection was made with help from a Coordinator/Consultant at the local Red Cross office. My intention with the qualitative interviews is to reproduce my informers’ opinion, that is how they “lead” the volunteers, but also to see how they regard their leadership. The result emphasizes the importance of the role that voluntary leaders have, but also the value of how they engage, motivate and retain volunteers. The result certifies that voluntary leaders are aware of the importance of how they should treat their volunteers. It means that the work and the tasks they perform is valued and appreciated. At the same time, the volunteers take responsibility and initiative, which is required, for the tasks and work, while the voluntary leader is there to show appreciation, support, motivate, stimulate, encourage, make the volunteers feel visible and fill them with enthusiasm. On the other hand, if the volunteers feel that they are not appreciated or needed, their voluntary work can feel meaningless. The commitment is therefore central, because if there were not any volunteers, “driving spirits”, the voluntary leaders would not be needed.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 40.
  Karlborg, Emil
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Oskarsson, Hjalmar
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Upplevd trygghet i det offentliga rummet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Upplevd trygghet i den offentliga miljön
 • 41.
  Karlsson, Magda Kalac
  Blekinge Institute of Technology, Department of Humanities and Social Science.
  Hedersmord2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Hedersmord är ett fenomen som fått mycket utrymme i media. Massmedia belyser betydelsen av kulturen i förhållande till mäns makt och relaterar detta till hedersmord. Media har stor inverkan på våra uppfattningar och därför är intresset att se vilka uppfattningar och kunskaper samt hur man vet det man vet, innehar informant gruppen, bestånde av fem kvinnor och fem män. Syftet med denna studie är alltså att beskriva fem kvinnors och fem mäns uppfattningar kring hedersmord. Metoden är kvalitativ med en fenomenografisk ansats. Undersökningen omfattade intervjuer med fem kvinnor och fem män. Informanterna har valt ut genom ett strategiskt urval och individuella informations intervjuer genomfördes. Patriarkat och genusteori samt kulturteori presenteras i bakgrunden, då det är dessa perspektiv som oftast omnämns i media. Förhållningssättet i denna undersökning har varit av abduktiv karaktär, då teoretiska perspektiv presenteras i bakgrunden, vilka sedan relateras till den kvalitativa analysen, men de teoretiska perspektiven är inte utgångspunkten i datainsamlingen. Resultatet, som redovisas i kategorier, visade att den bild informanterna skapat sig av hedersmord, är främst genom massmedia. Informanterna kopplade hedersmord till kultur och religion. Men även kopplingar till bland annat kvinnosyn, grupptryck samt heder och skam gjordes. Informanterna uttryckte att kulturen och religionen styr mycket i människornas liv, så som olika handlingar och beteende. Människo- och kvinnosynen kan också vara faktorer som ligger bakom orsakerna till hedersmord. Var man kommer från, vilken uppfostran man fått och vilken människosyn föräldrarna och omgivningen förmedlat påverkar handlingar så som hedersmord. Kunskapen och fakta om hedersmord har informanterna fått främst genom massmedia, men även genom muntliga berättelser.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 42.
  Kazhura, Yury
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences.
  Worosz, Heather
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences.
  Souza, Paulo Bento Maffei de
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences.
  Kommunal hållbar utveckling i Baltik havets region2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This study examines Sustainable Community Development (SCD) in the context of the Baltic Sea Region. The research focuses on understanding a model for SCD piloted in Robertsfors, Sweden. The model is said to be transferable to any community around the world. This study seeks to understand the concepts and tools used in the Robertsfors Model. It also examines whether the model is strategic with regards to sustainability and whether it is successful in engaging the local community around these issues. Considerations for transferability are also addressed, focusing specifically on the Eastern Baltic Sea Region. Opportunities for improving the model are also studied. A combination of secondary research, in the form of literature review and primary research (structured interviews and questionnaires) was used to explore these questions. Propositions about SCD and questions for further research emerged from this study.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 43.
  Lander, John
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Törnwall, Mats
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Svensk affärskultur kontra brasiliansk affärskultur: våra förväntningar och vår självbild2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Vi vill identifiera det gap som utgörs av de förväntningar vi har på brasiliansk / svensk kultur med den självbild dessa individer har, som omfattas av den aktuella kulturen. Vi menar att detta gap skapar en problematik för affärer över gränserna. Läsaren görs därför medveten av de aspekter som påverkar våra förväntningar och vår självbild, och hur detta kan användas för att förklara kulturskillnader.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 44.
  Lewis, Susanna
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Social Capital in Kungsmarken: An overview of influencing factors in Karlskrona, Sweden2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This thesis is a quest to identify the factors that influence social capital in one spatially isolated, multi-ethnic neighborhood, Kungsmarken. The commonly held view that many Modernist-style housing estates have evolved into dead-end areas that breed social ills and require endless outside assistance (Jane Jacobs), does not contain the whole truth. A fraction of this complex problem will be tackled in this thesis. The study case of Kungsmarken in Karlskrona, Sweden, is studied to better understand the links between an area’s physical structure, demographics, socio-cultural trends, economy, and social capital. By analyzing these various potential factors, interviewing the residents and other key persons, and examining public statistics, the author draws several conclusions. One main conclusion is that the social capital developments in Kungsmarken can be directly linked to the broad economic trends in the municipality. Other conclusions include that while the physical structure is a hindrance, trust and close relationships still exist between the residents, which indicates that social capital exists there. The ultimate objective of this study is to identify and explain the factors that either help or hinder the development of social in Kungsmarken.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 45.
  Lidén, Erika
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Henriksson, Jessica
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Maskulinitetens förändrade former2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Abstract Under de senaste tvåhundra åren har maskuliniteten fått nya hegemoniska former och frågan är hur detta har påverkat konstruktionen av maskuliniteter? Maskulinitet påverkas och förändras bland annat av förändrad arbetsmarknad samt den höga skilsmässofrekvensen. Synen på mannens maskulinitet har förändrats över tid, den traditionella mannen som anses vara känslokall och ansvarsfull familjeförsörjare har tagit nya former. Mannen ska vara känslomässigt engagerad och fysiskt nära i familjeomsorgen. Jämställdheten har bidragit till att manligheten har formats och förändrats på olika sätt, men den förutfattade meningen om hur en ”riktig karl” ska vara finns fortfarande kvar. Detta ideal är något många män vill leva upp till, men kraven har format fler osäkrare män. Det finns en rad olika förväntningar på männen och kraven blir allt högre och svårare att uppnå. Detta kan resulteras i att männen blir rädda för att inte kunna leva upp till de krav som formar det maskulina idealet. Det övergripande syftet med uppsatsen är att genom en grupp unga mäns beskrivningar och reflektioner kring maskuliniteter relaterat till sina egna liv problematisera området konstruktionen av maskuliniteter. Bakgrunden innehåller en särskiljning och en definiering av begreppen maskuliniteter och manlighet. Här behandlas bland annat delar av Tomas Johansson, Antony Giddens och Tomas Ziehes teorier om faktorer som påverkar konstruktionen av maskuliniteter. Dessa faktorer berör socialisation och könsroll, familje- och arbetssituation, sexualitet och kroppsidealets förändring. Studiens teoretiska ansats utgörs av R.W Connell teori om den hegemoniska maskuliniteten och genushierarki. Här beskrivs genus som struktur av social praktik samt relationer mellan olika maskuliniteter. Connells genushierarki presenteras utifrån följande begreppsordning: Hegemonisk maskulinitet, underordnad, delaktighet och marginalisering. Studiens metodologiska ansats är hermeneutisk och utgör grunden för den empiriska datainsamlingen som tillämpas i kvalitativ art med tolv semistrukturerade intervjuer. Urvalet är strategiskt och består av tolv unga män i åldrarna 22-26 år. I studien deltar sex unga män som lever i samboförhållanden och sex unga män som är singlar. Detta var ett medvetet val för att se om det råder någon skillnad i deras reflektioner kring konstruktionen av maskuliniteter. I resultatet framgick det att manlighet är förknippat med styrka, trygghet samt en god självkänsla. Informanternas tankar om framtida familjeliv var delade. Vissa informanter tyckte att det var självklart att lyfta fram sin kvinna i karriären genom att stanna hemma och ta hand om hus och barn. För två av informanter skulle en sådan livssituation kännas som ett nederlag för deras manlighet då de anser att kvinnans plats är att vara hemma med familjen och mannens att arbeta och tjäna pengar. Att vara arbetslös och leva på bidrag ansåg samtliga informanter ha en negativ påverkan på deras manlighet. I analysen framgår det att informanterna har en överensstämmande bild med Connells teorier kring maskuliniteter. Synen på maskuliniteter har fått en modernare form och informanternas konstruktion överensstämmer bättre med en kombination av teoretikerna Connell, Johansson, Ziehe och Liljeströms teorier om maskuliniteter. Vår slutsats är att Connells teori känns lite föråldrad men synsättet finns fortfarande kvar. Samtliga informanter beskriver en ”riktig karl” i likhet med Connells teori men när de talar om sin egna konstruktion kunde vi urskilja en annan form av maskuliniteter. Vi kunde konstatera att informanter var känslomässigt engagerade samt att de upplever rädsla inför de krav som finns.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 46.
  Lilliehorn, Sara
  et al.
  Umeå University.
  Fjellfeldt, Maria
  Dalarna University.
  Högström, Ebba
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Markström, Urban
  Umeå University.
  Contemporary Accommodation Services for People with Psychiatric Disabilities – the Simple Taxonomy for Supported Accommodation (STAX-SA) Applied and Discussed in a Swedish Context2023In: Scandinavian Journal of Disability Research, ISSN 1501-7419, E-ISSN 1745-3011, Vol. 25, no 1, p. 92-105Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article focuses on the stock of accommodation service units for people withpsychiatric disabilities in Sweden and the classification of supported accommodation.We examined 122 units in 12 municipalities in Sweden and classified them accordingto the Simple Taxonomy for Supported Accommodation (STAX-SA). We found anobvious variation in the field and a movement into a recovery-oriented direction andtowards individuality. There is an emphasis on Move-On that seems to expand into andbeyond floating outreach support, and there is a relaxation of service units’ boundariesconcerning commitment and target groups. The correspondence to STAX-SA was quitelow (48%), and the applicability to ‘real world’ services was not satisfactory. Whencapturing variation and change in a rich dataset, STAX-SA is too reductive. However,STAX-SA was a successful point of departure in the analysis that opened up foridentifying diversities and movement. We suggest some adjustments to increase itsapplicability

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Linde, Peter
  Blekinge Institute of Technology, The Library.
  Bibliometrisk analys av 5 sektioner vid Blekinge Tekniska Högskola, 20102011Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rapport presenteras utfallet av en bibliometrisk studie av 5 sektioner vid Blekinge tekniska högskola. Studien avser publikationer publicerade under 2010. Huvudsyftet med studien är att ge indikatorer på skolornas publiceringsproduktion och -kvalitet samt spegla synligheten på den internationella tidskriftsmarknaden.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 48.
  Linde, Peter
  Blekinge Institute of Technology, The Library.
  Bibliometrisk analys av 5 sektioner vid Blekinge Tekniska Högskola, 20112012Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rapport presenteras utfallet av en bibliometrisk studie av 5 sektioner vid Blekinge tekniska högskola. Studien avser publikationer publicerade under 2011. Huvudsyftet med studien är att ge indikatorer på skolornas publiceringsproduktion och -kvalitet samt spegla synligheten på den internationella tidskriftsmarknaden.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 49. Linde, Peter
  Swedish Researchers meet Open Access: Project Progress Report2009In: ScieCom Info, E-ISSN 1652-3202, Vol. 5, no 2Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Under ett och ett halvt år har representanter från 8 svenska lärosäten samarbetat i projektet ”Forskarmöten om Open Access”, finansierat av programmet OpenAccess.se. Projektet ska vara genomfört senast vid utgången av 2009 och har som uppgift att via halvdussinet seminarier sprida kunskap om Open Access till svenska forskare. Detta görs också på webben via den informationssajt (http://www.searchguide.se/oa/) som utvecklas och administreras inom projektet. Den 5e november avslutas seminarieserien i Göteborg med en större satsning där vi lyfter blicken och försöker bjuda på några internationella utblickar. Föreläsare från CERN och PLoS är inbjudna och vi hoppas att detta seminarium tillsammans med projektets andra aktiviteter bidragit till en ökad medvetenhet bland svenska forskare om möjligheterna att göra sina resultat fritt tillgängliga för alla.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50. Linde, Peter
  et al.
  Grahn, Håkan
  Strategic Publishing Rules – a Manual for Researchers2011In: ScieCom Info, E-ISSN 1652-3202, Vol. 7, no 4Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  At Blekinge Institute of Technology (BTH) attempts have been made to with different means motivate researchers to publish in ISI-ranked journals as an adjustment to the resource distribution- and evaluation system of Swedish research policy. This means that we have to stimulate ISI publishing at the same time as we want to meet the research funders’ requirements and make use of the advantages that open access to the research publications of BTH give in the form of increased exposure. The matter is now about finding ways that fulfill both goals. It is unambiguously so that a mere Open Access policy, whether it comes from one’s own higher education institution or from other national research actors, is not sufficient. Particularly not if the policy is in conflict with the established publishing culture among the researchers who not seldom regard the new rules as a counter direction to local and national recommendations to publish in ISI-ranked journals. This is why the Faculty Board at BTH has anchored, supplemented and increased their OA policy document with a descriptive and constructive manual for the individual researcher on how to act to fulfill different conditions and requirements concerning OA generally and research publishing in particular. A policy that does not only provide fundamental support but that also paves the way for administrative systems that give researchers practical support to publish OA and the possibility to choose publishing ways of high quality, favouring both the author and the organization.

  Download full text (pdf)
  fulltext
12 1 - 50 of 77
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf