Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12 1 - 50 av 68
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1. Albinsson, Gunilla
  et al.
  Arnesson, Kerstin
  Försvarsbeslut 2004: Försvarsbeslutsprocessen sett ur ett kommunalpolitiskt perspektiv2005Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Inom det svenska försvaret pågår en av de största militära reformer som Sverige genomfört i modern tid. Från att ha varit ett invasionsförsvar ändras nu inriktningen mot ett rörligt, flexibelt insatsförsvar, som både kan försvara Sverige och medverka vid internationella insatser. I december 2004 fattade riksdagen ett beslut om Försvarsmaktens struktur under tiden 2005-2007. För Karlskronas del var beslutet av yttersta vikt, då det ger anvisningar om vilken verksamhet som skall bedrivas vid Sydkustens marinbas i Karlskrona. Syftet med föreliggande studie är att fördjupa förståelsen för den påverkansprocess som ledde fram till försvarsbeslutet 2004 sett ur ett kommunalpolitiskt perspektiv. Studien omfattar tiden från det att överbefälhavare Håkan Syrén lämnade sitt underlag inför kommande försvarsbeslut till dess att riksdagen fattade beslut. De frågor som studien söker svar på är: • Vilka hegemoniska diskurser respektive motdiskurser finns från det att överbefälhavaren lämnade sitt underlag i februari 2004 till dess att propositionen röstades igenom i riksdagen 15 december 2004? • Hur uttrycks den politiska påverkansprocessen på lokal nivå? Avsikten är inte att utvärdera vare sig aktörer eller resultatet av försvarsbeslutet utan att skapa förståelse för försvarsbeslutsprocessen. I fokus står den påverkansprocess som lokala aktörer är en del av med målsättning att bibehålla Sydkustens marinbas. Studien kan därmed sägas sluta där en egentligen utvärdering skulle ha börjat. Den del av försvarsbeslutsprocessen som berör Flygflottiljen i Kallinge inkluderas inte i denna studie.

 • 2.
  Albinsson, Gunilla
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Arnesson, Kerstin
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  I vardagen konstrueras jämställdhet2004Rapport (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Studiens övergripande syfte är att fördjupa förståesen för jämställdhet inom en kommunal förvaltning utifrån tre teoretiska utgångspunkter; teoretiska perspektiv på organisation, könsperspektiv samt teorier om makt. I fokus står en grupp yrkesverksamma kvinnor och män. Vid genomförandet av den empiriska studien används observationer och kvalitativa intervjuer. När ett könsperspektiv är utgångspunkt vid studier av en organisation framträder könets betydelse på såväl struktur- som individnivå. I resultatet illustrerar en bild av både hinder och möjligheter för en jämställd organisation. De hinder som finns är hierarki, könssegregering, kunskapsbrist, kulturell kod samt språkbruk. Möjligherna utgörs av styrning, kunskap och metoder.

 • 3. Albinsson, Gunilla
  et al.
  Arnesson, Kerstin
  Jogmark, Marina
  Des médiateurs antiracistes dans les entereprises: une étude de cas suédoise2005Ingår i: Discriminations et ethnicisation / [ed] Boucher, Manuel, Rouen, 2005Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 4.
  Albinsson, Gunilla
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Arnesson, Kerstin
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Jogmark, Marina
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Utvärdering av mångfaldsutbildningen och mångfaldskonsulenternas genomförande av rådslag inom ramen för projektet Nyckelkrafter2005Rapport (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport är en utvärdering av utbildningsdelen inom projekt Nyckelkrafter. Projektet bedrivs inom Equalprogrammet, vars övergripande mål är ett arbetsliv utan diskriminering och ojämlikhet, präglat av mångfald.

 • 5. Andersson, Katrin
  Utvärdering av Projektet Nätverk Aspö2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Projektet Nätverk Aspö har bedrivits under tiden januari 2004 till december 2005. Hösten 2005 beslutades att en extern utvärdering av projektet skulle utföras. Ett beslut som fattades av Näringslivsenheten, Karlskrona kommun tillsammans med projektets finansiärer. Utvärderingen fokuserar dels om projektet lyckats nå uppsatta mål, dels hur projektdeltagarna upplevt projektet samt vilken betydelse det har haft för deltagarna att ingå i projektet. Utfallet av utvärderingen ska användas som utgångspunkt för bildandet av nya nätverk gällande kvinnliga företagare i Karlskrona kommun.

 • 6.
  Andersson, Marika
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Hedersrelaterat våld och förtryck: En kartläggning hos Värmlands läns berörda verksamheter och ideella organisationer2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kartläggningen var från början en del av ett uppdrag från regeringen till länsstyrelsen. Uppdraget innebar att Länsstyrelserna på regional nivå ska ansvara för kompetensstöd när det gäller våldsutsatta kvinnor, barn som har bevittnat våld och våldsutövare, däribland hedersrelaterat våld. Det fastställdes att länsstyrelserna ska lämna in en samlad redovisning av insatserna som vidtagits i varje län. En samlad bild av länet ska kunna redovisas september 2012. Syftet med denna undersökning var att se över vilken kunskap och vilket stöd verksamheter och ideella organisationer erbjuder personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. För att uppnå syftet genomfördes en kvantitativ enkätundersökning i Värmland. Utifrån resultatet kunde det inte uteslutas att hedersrelaterat våld förekommer i länet, kunskapen var inte så stor gällande hedersrelaterade fall men ändå hade verksamheterna stöd och hjälp att erbjuda personer som utsätts för denna typ av våld.

 • 7.
  Antman, Benjamin
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för datavetenskaper, Institutionen för teknik och estetik.
  Cybernetic Social Space: A Theoretical Comparison of Mediating Spaces in Digital Culture2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay does a theoretical comparison of the intricate social production in digital and real spaces, proposing a model for the non-technical exploration of the social production of spaces relating to human digital technology. The ‘social space’ proposed by Henri Lefebvre (1974) - responsible for producing material space - and the holistic model of ‘cybernetic space’ proposed by Ananda Mitra and Rae Lynn Schwartz (2001) - responsible for supporting the production of real and digital spaces - are argued as collaboratively producing cybernetic social spaces, serving as the definition of a unified model for the production of spaces in contemporary society. The digital spaces are argued as being a similar analogue to classical ‘social space’. Two native cybernetic spaces are presented and discussed, argued as being responsible for the transitive production of digital and real spaces as they survey and situate the production of cybernetic social space. Finally, two case studies exemplifying the aesthetics and politics of cybernetic space are presented, analyzed and discussed in accordance with the proposed model of cybernetic social space.

 • 8.
  Appiah, David
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för industriell ekonomi.
  The Attitudes of Christian Church Pastors and Leaders toward Leadership Succession, For Leadership Continuity, in Charismatic and Pentecostal Church Organizations in Kumasi, Ghana.2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  This work contends that even though best practices are necessary condition for leadership succession effectiveness, they are not sufficient to make the incumbent senior leader willing and cooperative enough to act in the best interest of the organization, let alone yield to leadership succession. Previous studies have shown that fear and ego were causes of the lack of cooperation of the incumbent leaders toward leadership succession. Having confirmed them by this work, self-centeredness and unforgivenness were found to be other causes of lack of cooperation of the incumbents, with self-centeredness being the root cause. The disposition of humans to seek their own interest or personal gain is guided by the set of values that form the character of the individual. These values describe self-centeredness of the people and clearly show up in their actions, choices and decisions. Generally, people are plagued with fear when they perceive threat against that to which they are consciously or unconsciously emotionally attached to. Ego results when people attempt to shield for protection against that which is perceived as a threat in fear of losing respect and power. Unforgiveness is the outcome of unresolved offences when a person’s ego is hurt (mainly due to disrespect; anything that undermined the person). Love (value, respect, approval, availability, attention, appreciation and service) and its attributes have values and virtues that directly oppose to that of self-centeredness; this describes the selfless nature of love. By love, I mean the human attribute that makes people value, approve, respect, give attention to, become available to, appreciate, and serve others irrespective of the person (background, social status etc.). Love seeks for the good and the welfare of the other, hence shifting focus from ‘self’ to the ‘other’. Even though, this work concerns leadership and administration, it touches on an area that is of immense social interest; relationship and conflict resolution. Self-centeredness, fear, ego and unforgiveness are human characteristics that are inevitable in almost every human endeavor. It was established that self-centeredness, fear, ego and unforgiveness cannot make anybody seek the good and the welfare of another. Therefore, effectively resolving them will cause our human interactions and relationships to thrive and blossom, consequently enhancing our social lives. Because attitudes shape character and character, attitudes; attitudes determine emotions, and emotions effect attitudes, the characteristics (emotions); self-centeredness, fear, ego, and the consequences of unforgiveness can be resolved by change of attitudes modified by love and its attributes. This work contributes to a better understanding of attitudes, character, self-centeredness, fear, ego and unforgiveness, and the transformation of character that results by simple change of attitudes consistently modified by love and its attributes so that the decisions, choices and actions of the incumbents can favor the organization, consequently, making them willing and cooperative enough to plan their own succession.

 • 9.
  Arnesson, Kerstin
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Albinsson, Gunilla
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Interaction patterns in a steering group: Power and action outcome2014Ingår i: Economic and Industrial Democracy, ISSN 0143-831X, E-ISSN 1461-7099, Vol. 35, nr 2, s. 325-340Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this article is to study interaction patterns within a steering group. Most large projects include a group of this kind whose task it is to steer towards set goals and provide the required resources. The origin of the research area lies in the observation that steering groups seem to have difficulties in living up to the expectations of project management and project participants, despite structured working methods such as regular meetings, distribution of responsibility and cooperation with different interested parties. By means of interviews and observations the article attempts to capture interaction patterns in a specific steering group. The study is anchored in theories of power with the purpose of supplying theoretical concepts and analytical tools. The most important conclusion is that the interaction patterns that emerged in the steering group rested on two foundations. The first one was that social relations in the steering group created power that was produced and manifested in different ways. The second one was that the exercise of power affected the action outcome, that is, the results of the actions and consequences for future actions. Another conclusion is that the exercising of the assignment presupposes four premises: the steering group member needs to have a positive approach to the project idea and the set goals, to have knowledge of the assignment, to have a position with the authority to make and carry out strategic decisions of the project, and be able to allocate time for active work and participation in meetings.

 • 10. Bai, Guohua
  A Sociocybernetic Model of Sustainable Social Systems2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The ongoing economic crisis world around has asked for a theoretical understanding and deep analysis of what have been wrong in our economic system in specific and social system as whole. Discussions in many forums and mass media have mostly focused on a level of first order casual-effects such as bank and credit system in relation to house loans and car industries, and where and how much the stimulating packages should be distributed, etc. This is what I called a liveability level problem. A second order understanding of fundamental systems structure and social subsystems relationships however, have not been much addressed properly. This is what I called the sustainability problem. This paper will propose an epistemological model based on cybernetic feedback principle and the Activity Theory to interpret the second order problems that deeply embed in our social-economic system structure. So the liveability and sustainability are coherently discussed within a socio-cybernetic system. The first part of the paper introduces shortly principles of feedbacks from cybernetics, especially understanding the behaviours of positive and negative feedbacks. Then, the Activity Theory and related concepts from social autopoietic theory are introduced. The aim of introducing those concepts is to provide the basic elements/components to the construction of a double-loops feedback model in the second part. In the last, the current economic crisis is interpreted based on the constructed model, to verify the usability of the proposed model.

 • 11.
  Bai, Guohua
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  Henesey, Lawrence
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  Coping with System Sustainability: A Sociocybernetics Framework for Social-Economic System Architecture2012Ingår i: Systems research and behavioral science, ISSN 1092-7026, E-ISSN 1099-1743, Vol. 29, nr 3, s. 263-273Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper proposes an epistemological model based on cybernetic principles and activity theory to interpret two levels of problems that are intertwined in our social-economic system, namely the liveability and sustainability problems. In the first part of the paper, important principles and concepts from related fields of cybernetics and activity theory are introduced for later construction of a model. In the second part, a model is constructed based on the introduced concepts. To validate the proposed model, the current economic crisis is studied in the third part. An important contribution of the proposed model is a theoretical understanding of the two levels problems, and how to construct macro social-economical policies to avoid similar crisis in the future.

 • 12.
  Benaim, Andre
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik.
  Collins, Amber
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik.
  Raftis, Luke
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik.
  Social Dimension of Sustainable Development: Guidance and Application2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  This thesis aims to provide useful guidance for transforming organizational processes to better reflect a consideration of human needs. It seeks to address structures which act as barriers to the capacity of people to actualize their needs, and proposes a set of characteristics of processes that help to eliminate these barriers.

 • 13.
  Bengs, Carina
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.
  Lindh, Carina
  Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.
  Integration till arbete: En utvärdering av EU-projektet "Tillvaratagande av invandrarnas högskolekompetens i Karlshamns kommun"2003Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning De invandrare som kommit till Sverige under de senaste åren anses av vissa studier, vara mer välutbildade, det vill säga mer grundligt skolade än svenskar. Trots detta har de haft svårigheter att få en fast förankring i det svenska arbetslivet. Dessa invandrare skulle kunna tillföra vårt arbetsliv och vår samhällsekonomi mycket, men det är få arbetsgivare som vill ta tillvara på deras kompetens. Med anledning av ovan har vi i denna uppsats valt att utvärdera EU-projektet ?Tillvaratagande av invandrarnas högskolekompetens? inom Karlshamns kommun. Detta för att ge en fördjupad förståelse för vilka möjligheter och eller hinder välutbildade invandrare möter vid introduktionen till den svenska arbetsmarknaden. Vi har begränsat oss till Karlshamns kommun för att kunna göra en mer ingående relevant studie. Resultatet vi kommit fram till avspeglar en del av Sverige geografiskt, men skulle kunna vara relevant för Sverige som helhet. Vi beskriver även Svenska ESF (Europeiska socialfonden), programmet Växtkraft Mål 3 och dess samverkande råd, eftersom det är hos denna instans man äskar pengar för projekt likt ovan. Inom Växtkraft Mål 3 har vi avgränsat oss att studera insatsområdet integration och mångfald. Projektledarens ansvar och befogenheter beskrivs, eftersom detta skapar förutsättningarna för genomförandet. För att öka vår kunskap inom ämnet har vi valt ut relevant forskningslitteratur och teorier. Med Norbert Elias och John Scotson modell Pars pro toto (delen före helheten) har vi använt denna för att visa på hur beroenderelationer människor eller grupper emellan reproduceras. Vi använder även Charles Tillys teori för att ge en teoretisk återkoppling till våra studier. Vi beskriver exempelvis högskolorna /universitetens problem med att översätta utländska betyg till svensk motsvarighet, så att personer med utländsk bakgrund på ett snabbt och enkelt sätt kan ingå i den svenska administrationen. Metodvalet för studiens genomförande utgörs av den kvalitativa ansatsen. Vi genomförde kvalitativa intervjuer med sex av deltagarna som ingått i projektet. Avsikten var att få en djupare förståelse av deras erfarenheter och upplevelser. Projektdeltagarna anser sig ha blivit systematiskt diskriminerade som en homogen grupp inom samhället och inte som enskilda individer. De har på grund av detta mist sin motivation, självkänsla och framtidstro till att kämpa vidare. Att återskapa självkänslan har varit ett av projektledarens svåraste och mest tidskrävande uppdrag. Detta var initialt inte det primära målet men var tvunget för att driva projektet vidare. Vårt resultat av den empiriska undersökningen i studien är att deltagarna i projektet har haft en besvärlig situation tiden före projektet. Vi beskriver att var och en för sig, fått söka den kunskap vad gäller svenska normer, värderingar och attityder de behövt för att kunna ta sig fram i det svenska samhället. Hjälpen från de instanser och myndigheter de kommit i kontakt med i samhället, har så gott som varit obefintlig. Slutsatsen av utvärderingen är att projektet trots den korta tidsperiod som projektledaren har haft, har lyckats med att bygga upp arbetsmetoder och rutiner samtidigt som hon hjälpt deltagarna med deras problem. Ledaren för projektet har även skapat det som är ett av syftena i projektet, vilket är att deltagarna får tillbaka sin självkänsla och framtidstro. Vi anser att de mål som var utgångspunkt vid starten av projektet har uppnåtts. Det är viktigt att liknande projekt framöver beaktar projektdeltagarnas erfarenheter och upplevelser. Detta för att projekten skall kunna generera än bättre resultat med en mer genomarbetad arbetsprocess.

 • 14.
  Berner, Jessica
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Rennemark, Mikael
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Jogréus, Claes
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för matematik och naturvetenskap.
  Berglund, Johan
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Factors associated with change in Internet usage of Swedish older adults (2004-2010)2013Ingår i: Health Informatics Journal, ISSN 1460-4582, E-ISSN 1741-2811, Vol. 19, nr 2, s. 152-162Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The increased reliance on Internet use in social functions has presumably left out a part of the population: the oldest-older adults. These are people who have not kept themselves up to date with the technological developments for various reasons. There are, however, exceptions from whom we have something to learn. This study investigates the older people in Sweden who started to use the Internet over a period of 6 years. Cognition, extraversion, openness, functional disability, household economy, sex, age and education were investigated in relation to starting to use the Internet. A chi-square test, Spearman correlation and a logistic regression analysis were conducted. It was found that higher cognition, being male and being between the ages of 60 and 80 years were determining factors in starting to use the Internet for the Swedish older adult. Our results indicate that the oldest-older adults are slow to adapt to using the Internet and more attention should be paid on how to support this group.

 • 15. Bertoni, Marco
  et al.
  Larsson, Andreas
  Ericson, Åsa
  Chirumalla, Koteshwar
  Larsson, Tobias
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik.
  Isaksson, Ola
  Randall, Dave
  The rise of social product development2012Ingår i: International Journal of Networking and Virtual Organisations, ISSN 1470-9503, Vol. 11, nr 2, s. 188-207Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of the paper is to discuss the rising potential of social software to increase the knowledge management capabilities of virtual product development teams. It presents six fundamental transitions, elaborated from the empirical findings, which justify the rise of a more bottom-up, social creation and sharing of engineering knowledge in the virtual organisation. The study suggests that traditional engineering knowledge management approaches alone are not sufficient to support development activities in the virtual organisation, and that such teams display an increasing demand for social, comparatively lightweight and remixable platforms for bottom-up, social creation and sharing of knowledge.

 • 16.
  Borg, Anton
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för datavetenskaper, Institutionen för datalogi och datorsystemteknik.
  On Descriptive and Predictive Models for Serial Crime Analysis2014Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Law enforcement agencies regularly collect crime scene information. There exists, however, no detailed, systematic procedure for this. The data collected is affected by the experience or current condition of law enforcement officers. Consequently, the data collected might differ vastly between crime scenes. This is especially problematic when investigating volume crimes. Law enforcement officers regularly do manual comparison on crimes based on the collected data. This is a time-consuming process; especially as the collected crime scene information might not always be comparable. The structuring of data and introduction of automatic comparison systems could benefit the investigation process. This thesis investigates descriptive and predictive models for automatic comparison of crime scene data with the purpose of aiding law enforcement investigations. The thesis first investigates predictive and descriptive methods, with a focus on data structuring, comparison, and evaluation of methods. The knowledge is then applied to the domain of crime scene analysis, with a focus on detecting serial residential burglaries. This thesis introduces a procedure for systematic collection of crime scene information. The thesis also investigates impact and relationship between crime scene characteristics and how to evaluate the descriptive model results. The results suggest that the use of descriptive and predictive models can provide feedback for crime scene analysis that allows a more effective use of law enforcement resources. Using descriptive models based on crime characteristics, including Modus Operandi, allows law enforcement agents to filter cases intelligently. Further, by estimating the link probability between cases, law enforcement agents can focus on cases with higher link likelihood. This would allow a more effective use of law enforcement resources, potentially allowing an increase in clear-up rates.

 • 17. Börrefors, Johanna
  Det ickerationella: en aspekt på lärande att räkna med2011Ingår i: Forskningsrapport Blekinge Tekniska Högskola / [ed] Sutter, Berthel, Karlskrona: Blekinge Tekniska Högskola , 2011, s. 64-78Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 18.
  Cameron, Kevin
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik.
  Khaleeli, Roya
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik.
  Lumper, Amity
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik.
  Informing Individual’s Actions through Strategic Planning for Sustainability2005Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis focuses on the effects of a strategic planning process for sustainability (SPPS) on individuals. Very little research has connected strategic planning and sustainability for individuals, while related research has focused on strategic planning in organizational contexts and psychological determinants of individual change related to the environment (e.g., environmental attitude and perceived personal threat). An SPPS, based on backcasting from scientific principles of sustainability and the ABCD Analysis, a generic strategic planning methodology utilized by The Natural Step, was adapted for individuals and introduced to eight people in Karlskrona, Sweden. The SPPS was delivered to each participant in three, two-hour sessions, facilitated by three researchers. The study: 1) measured participants’ ability to identify new actions that move towards sustainability; and 2) investigated what can be learned from applying the SPPS to individuals. Our research indicates that applying an SPPS can help individuals to identify additional actions that may move towards a principled definition of sustainability. Time for personal introspection within the structure of the SPPS appears to be a main value of the process.

 • 19. de Kaminski, Marcin
  et al.
  Svensson, Måns
  Larsson, Stefan
  Olsson, Johanna Alkan
  Rönkkö, Kari
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  Studying Norms and Social Change in a Digital Age: Identifying and Understanding a Multidimensional Gap Problem2013Ingår i: Social and Legal Norms: Towards a Socio-Legal Understanding of Normativity / [ed] Baier, M, Ashgate, 2013, s. 309-330Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 20.
  Drottman, Christina
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.
  Holmberg, Maria
  Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.
  Inte bara en vanlig syförening. Fem Centerkvinnors vardagsverklighet utifrån ett kunskapssociologiskt perspektiv2004Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning En fältstudie genomförd av samma författare som till denna studie, med syfte att kartlägga de olika politiska partierna som representeras i Karlskrona kommuns kommunfullmäktige var början till denna uppsats. Det var i den det uppmärksammades att Centerkvinnorna har en hög mötesfrekvens och inte samma fallande medlemsutveckling som Centerpartiet. De flesta är medvetna om att det politiska engagemanget bland samhällsmedborgarna minskar. Vi fick en känsla av detta inte stämde med Centerkvinnorna och blev därför intresserade av vad det var som fick dem engagerade. Syftet med studien är att utifrån ett kunskapssociologiskt perspektiv öka förståelsen för hur vardagsverkligheten konstrueras, hur den påverkar handlandet och skapar mening för fem Centerkvinnor. Studien har utförts med en kvalitativ ansats och grunden till uppsatsen bygger på en gruppintervju med fem Centerkvinnor. Protokoll förda de senaste tre åren har granskats och visar hur intervjupersonernas avdelning på ett rutinmässigt sätt utför sina återkommande aktiviteter från år till år. För att få en ökad förståelse för hur de fem intervjupersonernas vardagsverklighet konstrueras, påverkar deras handlande och skapar en mening för dem har Berger och Luckmanns kunskapssociologiska teori använts i uppsatsen. Centerpartiets ideologi, ekohumanism, står för grunderna i Centerkvinnornas program och spelar en avgörande roll i deras vardagsverklighet. Detta påverkar deras handlingar så till vida att de arbetar för sin hembygds behov och vilket även skapar mening för dem. De olika delarna i uppsatsen sammanförs i analysen med resultatet av protokollgranskningen och gruppintervjun och vi förstår hur dessa fem kvinnors liv genomsyras av centerpolitiken, men de reflekterar inte över det själva eftersom det är naturligt i deras vardagsverklighet. I slutdiskussionen diskuteras samhällsansvaret som dessa fem kvinnor tar genom sitt medlemskap i Centerkvinnorna. De olika nivåerna mellan den objektiva synen på mänskligheten och individers subjektiva tankar och känslor diskuteras också. Vi argumenterar även under denna rubrik för valet av titeln till uppsatsen, vilket är ett citat från en av våra intervjupersoner. ”Inte bara en vanlig syförening” kan tolkas som att Centerkvinnorna är en syförening med utökat innehåll. Intervjupersonen menar med dessa ord exakt tvärt om och det är även vår konklusion av uppsatsen.

 • 21. Ekelin, Annelie
  “What’s Up Over There?” Reflections of development of e-government in the States of California and Washington2005Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Enligt Clark Kelso, CIO of the State of California och tillika guvernör Schwarzeneggers rådgivare i IT frågor, pendlar e-government utvecklingen och myndigheternas Internet- funktionaliteten i USA någonstans mellan stadierna ett, två och tre, där nivå ett enkelt uttryckt är att presentera information om myndigheten och dess service på statiska webbplatser. Några tjänster placerar sig högre (enkelriktad eller dubbelriktad interaktivitet) och USA har också några utvecklade transaktionstjänster varav några är särskilt viktiga för medborgare. Men när det gäller att ta sig upp på det fjärde trappsteget i utvecklingstrappan, vilket motsvarar en hög integrationsnivå av sociala och tekniska nätverksfunktioner i syfte att sammanlänka myndigheter och andra sociala institutioner samt deras datasystem, gör USA som många andra länder - planar ut och hejdar utvecklingsprocessen. Samtidigt satsas stora nationella reusurser på säkerhetsförbättringar av datasystem och säkerhetsrelaterad organsiationsplanering. Det är också en fokusering på att införa lokala kvalitetskriterier för att identifiera "best practice" och hur man bäst stödjer utökad samverkan. Andra viktiga aspekter är den pågående omstruktureringen av myndigheteststrukturer likaväl som arbetsorganisering lokalt, där införandet av tekniklösningar både ses som något som skapar problem, samtidigt som de anses spela en avgörande för att komma till rätta med de problem som de paradoxalt också bidrar till att skapa.

 • 22.
  Eriksson, Anders
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Q: A closer look at groups and technology in queuing2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här D-uppsatsen är ett resultat av ett projekt inom köande. Efter fältstudier analyseras här hur köande är uppbyggt och tittar främst närmare på gruppbildningar inom köande, ett område som är väldigt outforskat. Uppsatsen är starkt ritad mot design av ny teknik för att stödja olika kösituationer och den presenterar även ett designförslag gjort av författaren.

 • 23.
  Gilicka, Adrianna
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för industriell ekonomi.
  The Link Between Communication and Information Technology / non-Information Technology Relationship2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  There is a considerable interest in the role of organizational interpersonal relationships regarding communication, in supporting management. The problem stated in our thesis discloses, that one of the hidden reasons for not satisfied IT / non-IT Relationship are difficulties in communication. The cause of these difficulties are: (1) inadequate communication between different organizational units by imposing a variety of purposes and perception of the world from different perspectives. Opportunities of information systems are not fully utilized due to differences in the perception of their mutual roles between IT and non-IT units. (2) IT-related professionals believe that demands on them are too high and beyond the scope of their duties. (3) Non-IT-related professionals, in turn, claim that their use of advanced IT solutions requires the active involvement of the IT. In this thesis we shall analyze stated in topic aspects using as mechanism, the questionnaire, that will be released among the employees representing different organizational levels, because as stated by Labovitz and Rosansky (1997, p. 45, cited in Prieto and Carvalho, 2011) alignment is not only for senior management, it is a universal and alive form of interpersonal interactions. On the basis of the questionnaire given to Polish respondents representing different sectors, the thesis explicates ways in which interactions are aligned or misaligned. The goal of this thesis is to examine selected elements from different maturity models' and questionnaires that concern on ways in which human beings communicate each other in professional world, instead of verification of appropriateness, scalability aspects or replication of any existing alignment model or framework. The thesis explores how the goals of existing and maintaining interpersonal relationships are accomplished through the professional interactions in line business (non-IT) – information technology (IT). The analysis will focus on communication be or not to be concerning on required in IT / non-IT Relationships, skills to provide substantial cooperation and performance towards strategic organizational goals. Explorations and researching approach focus on relationships between information technology and business area, instead of examining and naming this phenomenon as alignment issues. The effective collaboration requires that all parties involved were (1) informed about the progress of the work, the decisions taken and the reasons for them. (2) It is crucial to document requirements of individual departments (division of the project into several phases and set targets for each of them). The problem of communication in cooperation not only affects the relationship between representatives of management, IT and non-IT. It is broader and involves the risk of lack of acceptance among employees of front and back office. Insufficient information on the changes can lead to a lack of confidence in the system, improper use of the implemented solutions and also to reject the effects of the implementation by the staff. Often we say that the reason is the lack of a universal way to achieve a match, but companies differ from each other their business objectives, structure, processes, environments in which they operate and therefore they need different ways to achieve particular IT / non-IT fusion-like perspective and attitude. Many businesses promote and develop an organizational culture based on the promotion of competition and conflict between departments, business units and employees than building a team on the basis of cooperation. Our thesis discusses the degree of achievement communication-based relationship based on multiple angles, using primary data gathered through the questionnaire released among the companies located in Poland. Data from a questionnaire of different companies provide varying support for the proposed relationships.

 • 24.
  Hammarstrand, Linus
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Hedberg, Anna
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Interdependency of Culture, Strategy and Management Control Systems in an R&D Context2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Organisationskultur, strategi och verksamhetsstyrningssystem är alla ämnen som har diskuterats utförligt och många publikationer har författats som behandlar dem ingående. Mindre väldokumenterat är hur de interagerar med och påverkar varandra. Att undersöka samspelet dem emellan är denna avhandlings huvudsyfte. Baserat på tidigare forskning utvecklas en teoretisk modell baserad på aspekter av organisationskultur, strategiformuleringar och verksamhetsstyrningssystem. Denna modell testas inom FoU-avdelningen vid Sandvik Coromant AB med hjälp av djupintervjuer, enkäter, samt studier av interndokument. Som ett komplement till mer konventionella metoder undersöker författarna även hur materiell kultur skapar, upprätthåller och förbjuder socialt beteende. Resultaten visar på tydliga samband mellan organisationskultur, strategi och verksamhetsstyrningssystem. En stark organisationskultur kan också påvisas. Delar av företagskulturen kan spåras över lång tid och förklarar företagets nuvarande framgångar. Dock är kultur ofta ett tve-eggat svärd och vad som var framgångsrikt igår kan potentiellt bli stöttestenar för framtida utveckling och förändring. Det finns även vissa neurotiska tendenser inom organisationskulturen, vilket kan leda till störningar i affärsverksamheten om inte åtgärdes tas för att motverka detta. Den teoretiska modell som presenteras här bör bäst betraktas som prelimenär. Den kan med fördel testas inom fler organisationer, vilket skulle resultera i en mer allmängiltig modell. Den kan också utvidgas till att omfatta marknadens villkor, liksom den omgivande kulturen (både regional och nationell), vilket skulle kunna ge ytterligare djup och relevans. Slutligen kan författarna konstatera att ledarkapets betydelse kan undersökas ytterligare, då ledare spelar en mycket stor roll vad gäller skapandet och utformningen av organisationskultur.

 • 25.
  Hansson, Thomas
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  ICT, Learnin Objects and Activity Theory2012Ingår i: Social Sciences and Humanities: Applications and Theories / [ed] Sertic, Jana, Croatia: InTech , 2012Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Det finns en ofta implicit utforskad motsättning mellan individuella initiativ och kollektiva verksamheter. Individens förmåga att påverka i samhället stimulerar hela systemet. Initiativförmåga är en högt värderad egenskap i västerländska samhällen. Här undersöker jag hur en klok IT-användning kan förmedla samarbete och lärande.

 • 26.
  Hansson, Thomas
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Pedagogik, undervisning och lärande2012Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den här är en bok som handlar om pedagogik och lärande. Den handlar också om etik, demokrati och civilkurage. Boken innehåller konkreta exempel som bygger på författarens livslånga lärargärning. Varje kapitel bidrar till ett provokativt utforskande av arbets-, lärande- och livsvillkoren för undervisare såväl som för andra människor. Bokens centrala frågeställning utgår från en klassisk problematik kring arbete, lärande och utveckling: På vilket sätt uppstår förutsättningar för lärande, hur hanterar människan sin kunskapsutveckling och vilka är de produktiva miljöerna på nätet, arbetet och skolan?

 • 27. Hansson, Thomas
  Samgående av sektioner i Kommunal Blekinge: En processutvärdering2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Kollektiv hänsyn, medvetenhet om värdefrågor, verbal kompetens, tydliga mål och generositet präglar de förtroendevaldas handlingar och attityder. Kvaliteterna bildar en grund för utvecklat ledarskap, god arbetsdelning och effektiv informationshantering.

 • 28. Heath, Christian
  et al.
  Svensson, Marcus Sanchez
  Luff, Paul
  Technology and Medical Practice2003Ingår i: Sociology of Health and Illness, ISSN 0141-9889, E-ISSN 1467-9566, Vol. 25, nr 3, s. 75-96Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  One of the most significant developments in healthcare over the past 25 years has been the widespread deployment of information and communication technologies. These technologies have had a wide-ranging impact on the organisation of healthcare, on professional practice and on patients’ experience of illness and its management. In this paper we discuss the ways in which Sociology of Health and Illness has provided a forum for the analysis of these new technologies in healthcare. We review a range of relevant research published in the Journal; papers that address such issues as dehumanisation and emotional labour, professional practice and identity, and the social and institutional shaping of technology. Despite these important initiatives, we suggest that information and communication technologies in healthcare remain relatively under-explored within the Journal and, more generally, by the sociology of health and illness and point to developments in cognate areas which may have some bearing upon the analysis of technology in action.

 • 29. Hegg, Helena
  Utvärdering av Ungdomsrådet i Karlskrona kommun2005Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Idrotts- och Fritidsförvaltningen vid Karlskrona kommun beslutade våren 2004 att en extern utvärdering av Ungdomsrådet i Karlskrona kommun skulle utföras. Utfallet av utvärderingen ska användas som en utgångspunkt för beslut om Ungdomsrådets framtid. Syftet med utvärderingen är att beskriva Ungdomsrådets verksamhet och att göra en jämförelse mellan målsättningarna som satts för Ungdomsrådet och graden till vilken målsättningarna har uppnåtts. Ungdomsrådets övergripande syfte är att utveckla den ungdomsdemokratiska processen i Karlskrona kommun genom uppfyllandet av följande delsyften: - Fungera som en remissinstans åt kommunens förvaltningar. - Vara ett forum för ungdomars åsikter. - Öka ungdomars inflytande. - Stödja ungdomsprojekt i kommunen genom ekonomiska bidrag.

 • 30.
  Hellqvist, Eva-Lotta
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  När elev och vårdnadshavare blir-de andra2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  One of sociology´s to assess the effects of political decision. According to sociologist Anders Persson the society is changing, and in that change social fear appear. In the reaction of social fear some people are being excluded. In that more narrow frame for normality laws are created that makes some parents and their children “the other”. Nine years ago the sociologist Eva Kärfve published a book that was very critical to the newborn psychiatrics diagnosing of children as a way of segregating groups in society. I am sad to say but she was right. According to the theory of Howard Becker I use a social interaction perspective to understand and interpret people´s actions. This perspective means that people through their actions creates phenomena in society. Becker´s book Tricks of the trade gives tools to investigate situations in society. The purpose of this study is to through a case study increase the understanding of a parent´s experiences in a case where municipality moved a pupil against the parents will. The method is case study, where the bulk is an interview with a pupil´s parents. The study shows the steps of human interaction that lead to the moving of a pupil against the parents will. The result indicates that the decision of what a violation of the norm is decides if the new law is to be executed. I present the school´s action from a view of the society and conclude with the questions: If we are using laws instead of giving schools economic resources, is that really what we want? If just one child is taken away from his school for the wrong reasons, is that not a case too much? The sociology is supposed to plead people without a voice cause. Reflect a structure of society and elucidate problems according to different theoretic perspectives. For me personally, the area of problem preceded the method. This study had not been what it is without the case. It takes a great deal of courage to invite a stranger to one´s home and talk about painful experiences. In the end I like to purpose that life is for everybody.

 • 31.
  Holgersson, Lotta
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Svensson, Lina
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  En kartläggning av invånarnas fritidsaktiviteter i Karlskrona kommun2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Studien är ett samarbete mellan Karlskrona kommuns Idrott – och fritidsförvaltning och Blekinge Tekniska Högskola, sektionen för management. Undersökningen ger även möjligheten för Karlskrona kommun att skapa beredskap för förändrade fritidsvanor och efterfrågan på andra typer av fritidsaktiviteter än de som finns tillgängliga. Syftet med studien är att kartlägga vad invånarna i Karlskrona kommun utövar för fritidsaktiviteter. Våra frågeställningar är Vad utövar Karlskrona kommuns invånare för fritidsaktiviteter? Hur väl svarar Karlskrona kommuns fritidsaktivitetsutbud upp till behovet hos kommuninvånarna? Vi har använt oss av den kvantitativa metoden för att kartlägga begreppet fritidsaktiviteter kopplat till Karlskrona kommuns invånare. Kartläggning av kommuninvånarnas fritidsaktiviteter genomfördes som en enkätundersökning. För att skapa enkäten tog vi hjälp av liknande undersökningar i andra kommuner i Sverige. För att den enkätkonstruktionen de använt var beprövad och kunde på så vis ge oss en god bas att utgå ifrån. Genom att förändra och omarbeta enkäten så att den stämde in på det vi avsåg att kartlägga, hade vi möjlighet att utveckla enkäten så att den gav oss svar på våra frågeställningar. De som medverkade i enkätundersökningen var anonyma och deltog frivilligt. De var kommuninvånare i Karlskrona med ålder 18 – 74 år. Tanken från början var att dela ut enkäten vid stormarknaden Amiralen för att få ett tillfällighetsurval och möjligheter till ett stort urval. När sedan Amiralen nekade oss att använda deras kundkrets blev det genast mycket svårare för oss att få tag på den mängden människor vi hade som vision att ha med i vår undersökning. Vår lösning blev att dela ut enkäten till företag i kommunen och till personer i vår umgängeskrets. Vi är nöjda med vår undersökning och vårt urval. Vi har gjort vårt allra yttersta för att få en spridning på åldrar, kön, orter, civilstånd och sysselsättning. För att kunna förklara föreställningen om vad fritid är och hur aktiviteter kan förbindas till individens fria tid har vi använt vi två teorier om fritidsbegreppet. Den första teorin av Friberg & Jonssons ser fritiden ur fem olika perspektiv och vår uppmärksamhet har legat på aktivitetperspektivet i teorin Genom Norling och Gunnarssons teori om fritidens basmodell har vi erhållit en förklaring om hur fritiden kan ses som en kedja av fenomen. Processen har kopplats till arbetets syfte och till de frågeställningar undersökningen har baserats på. Med hjälp av teorin kunde en förklaring skapas om hur intressen inom ett område kan utvecklas. Om ett fritids- eller aktivitetsbehov finns bland invånarna måste kommunen utveckla områden och arenor för utövandet av denna fritidsaktivitet för att skapa en positiv effekt. i analysen koncentrerar vi oss på behov, utövande och effekt i Norling & Gunnarssons modell för att även här få en klar förbindelse mellan syfte, teori och analys. Innan vi började analysera resultatet trodde vi att personer i Karlskrona kommun skulle hålla på med mer aktiva sysselsättningar på sin fritid, det vill säga kanske spela mer fotboll, handboll eller rida. Karlskrona är en stad med djup sportkultur inom bland annat handboll och fotboll, detta trodde vi skulle synas i undersökningen. Resultatet blev annorlunda, informanterna umgicks helst med sin familj och vänner och besökte café. Vi har diskuterat om detta resultat kan passa in med Karlskrona kommuns vision om att vara en aktiv stad, vår diskussion mynnade ut i att staden kan vara aktiv på många olika sätt och att vårt resultat stärker tron på att personer mår bra av att träffa sina nära och kära. Resultatet visade att det fanns skillnader både mellan kön och de olika åldrarna när det gällde val av fritidsaktiviteter och intresset för dem. De vanligaste sätten för informanterna att skaffa information om aktivitetsutbud var att använda sig av tidningar och släkt och vänner. Mindre vanliga sätt var via lokal turist information och Karlskrona kommuns hemsida. De flesta var nöjda med sin fritid men hade önskemål om vissa aktiviteter som de ansåg saknades i kommunen, bland annat ett äventyrsbad, utomhusrink för skridskoåkning och motorsportanläggningar.

 • 32.
  Hu, Yan
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för datavetenskaper, Institutionen för kreativa teknologier.
  Sundstedt, Veronica
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för datavetenskaper, Institutionen för kreativa teknologier.
  Exploring Biometrics as an Evaluation Technique for Digital Game Addiction Prevention2018Ingår i: Journal of Behavioral Addictions, ISSN 2062-5871, E-ISSN 2063-5303, Vol. 7, s. 15-15Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 33.
  Isaksson, Sofie
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för industriell ekonomi.
  Håkansson, Karuna
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för industriell ekonomi.
  Vi har vad vi är: En kvalitativ studie om hur kvinnor och män uttrycker sina identiteter i relation till bostadens utformning och inredning.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Övergången från det traditionella samhället till dagens moderna samhälle återspeglas i våra bostäder. Från att tidigare ha värdesatt funktionalitet framför utseende upplever vi att individer väljer att omge sig med ting som de och andra kan identifiera sig med. Hur vi bor och hur vi inreder vår bostad har blivit ett sätt att ge uttryck för vilka vi är, både inför oss själva och för andra. Studiens syfte är att ur ett identitetsperspektiv öka förståelsen för på vilket sätt heminredning uttrycker vem individen är eller önskar vara. Studien utgår från följande frågor: Hur uttrycker en grupp män och kvinnor sina identiteter i relation till bostadens utformning och inredning? Är det viktigt att ha en unik stil?

  För att besvara vårt syfte har vi betraktat det valda ämnet utifrån tre perspektiv: identitet, konsumtion och smak. De teoretiska utgångspunkterna vi har valt att utgå från är Anthony Giddens självidentitet, Zygmunt Baumans teori om konsumtionssamhället samt Pierre Bourdieus resonemang om hur smak konstrueras. Den metod som tillämpas i studien är kvalitativ metod med fokusgrupper bestående av två grupper med män och kvinnor i åldern 20-30 år.

  Resultatet visade informanternas identitet uttrycks genom aktiva val av möbler, dekorationer och färger. Hemmet betraktas som en förlängning av informanternas identitet och utformandet av deras hem omskapas i takt med hur deras livssituation ändras. Fem identitetsbeskrivande kategorier av heminredning i hemmet kunde urskiljas: ting som beskriver deras egenskaper, sociala relationer, intressen, smak och livssituation. Det är för samtliga informanter viktigt att hemmet ska vara unikt samtidigt som det ska vara eftertraktat. Andra ska beundra och eftersträva de ting som finns i informanternas hem men det bör inte vara tillgängligt för alla.

 • 34.
  Johansson, Emma
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Aronsson, Sandra
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Vinna som et lag, förlora som ett lag?: En studie om socialt samspel i ett damfotbollslag2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen kommer att behandla socialt samspel i ett damfotbollslag med titeln ”Vinna som ett lag, förlora som ett lag?” Damfotbollen har genomgått en förändring från 1800-talets början fram till idag. Fotbollen har under många år ansetts som en manlig sport, och även om det finns många kvinnliga fotbollsspelare, är det fortfarande en manligt betraktad idrott. Vi är båda två fotbollsspelare som har erfarenhet från flick- och damfotboll. Vi har spelat för att vi har tyckt att det varit kul, men även för att vi som lagidrottare har en vilja av att vinna. Alla går in i ett fotbollslag med olika anledningar. Det har inte gjorts någon studie om socialt samspel i ett damfotbollslag tidigare och därför valde vi att utgå från Jesper Fundbergs studie Kom igen gubbar! Han har följt ett pojkfotbollslag på träningar, matcher och turneringar under fyra år. Han konstaterade att fotbollen fungerar i största grad till att fostra dagens pojkar in i maskuliniteten och allt vad det innebär. Vi frågade oss vad som egentligen händer i ett fotbollslag förutom att individerna spelar fotboll. Vårt syfte är att fördjupa förståelsen för socialt samspel bland tjejer/kvinnor i ett damfotbollslag. Vår frågeställning är följande: Hur ser det sociala samspelet ut i ett damfotbollslag? För att besvara syftet har vi valt en kvalitativ metod, nämligen att genom observationer och kvalitativa intervjuer få en fördjupad förståelse för vårt problemområde. Utifrån observationer som bygger på fem träningar och tre matcher valde vi ut sju respondenter och en informant som skulle hjälpa oss att få en kompletterande kunskap om det sociala samspelet i laget. Laget som vi koncentrerat oss på har vi valt att benämna Salmered IF för att ge spelare och tränare full anonymitet. När vi hade genomfört våra observationer och intervjuer analyserade vi materialet och delade upp det i följande kategorier: Grupper och roller, etablerade och outsiders, uppskattning och bekräftelse, status och inflytande, nya spelare, kvinnor i grupp, träning och match samt kommunikation och skämt. Utifrån dessa områden visade vi resultatet i det vi hade observerat och kompletterade med citat då vi fann det som det bästa sättet för att åskådliggöra resultatets kontext på bästa sätt. Resultatet analyseras utifrån två teorier, Erving Goffmans, Jaget och maskerna som belyser vardagslivet ur ett dramaturgiskt perspektiv där Goffman använder sig av teatertermer för att förklara människors olika roller och agerande. Norton Elias & John. L. Scotsons teori Etablerade och outsiders kommer även användas då de beskriver hur en etablerad grupp använder sin makt för att upprätthålla föreställningen om att en outsider grupp är mindre värd. Resultatet visar att det går att applicera teorierna på det sociala samspelet som finns i Salmered IF. Vi känner att vi har fått tillräckligt med information från observationerna och intervjuerna för att konstatera att vi besvarat vårt syfte. Det finns olika grupper i Salmered IF som grundar sig på ålder, status, och etablering i A-laget. De två huvudgrupperna som laget består av är den etablerade gruppen och outsidergruppen. Den etablerade gruppen består av de spelare som varit med längre i laget, är lite äldre och oftast får spela i A-laget. Outsider gruppen består av spelare som är lite yngre spelare, nya spelare och de som oftast får spela i B-laget. De har en överlag positivare syn på sammanhållningen än vad medlemmarna i outsidergruppen har. De funderingar som har växt under studien gång handlar mest om fostringsansvaret som fotbollen har. Ett lag är inte alltid ett lag i den bemärkelsen att alla tillsammans får vara med och kämpa för laget. Alla spelare i laget får inte samma chans. Spelare som tillhör den etablerade gruppen har en mer positivare bild av grupper och sammanhållning i laget än vad outsidergruppen har. En anledning till det kan vara att då en spelare har en självklar plats i laget uppmärksammar hon inte problemen med grupperingarna på samma sätt som en spelare i outsidergruppen gör. Efter att ha analyserat resultatet frågar vi oss till slut om Salmered IF representerar våran titel: vinna som ett lag förlora som ett lag?

 • 35.
  Kadrijaj, Venera
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  ”De ska veta att jag finns strax bakom, om de behöver mig”. En kvalitativ studie om hur ledare inom en ideell organisation ”leder” de frivilliga.2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Antalet frivilliga ökar alltmer och därmed ställs det alltfler krav på frivilligledare/ledare inom ideella organisationer. Min förförståelse är att ledare inom ideella organisationer ska värna om de frivilliga, motivera, ”hålla lågan uppe” och stödja ”eldsjälarna”. Då det inte finns mycket skrivet om hur frivilligledare/ledare inom Röda Korset går tillväga för att leda frivilliga, är syftet med studien att belysa hur ledare inom en ideell organisation, Röda Korset, ”leder” de frivilliga som ingår i organisationen och hur ledarna ser på sitt ledarskap. I bakgrunden har jag redogjort för ideella organisationer och relaterat det till såväl en samhällsnivå som en individnivå. På samhällsnivå har de ideella organisationerna övertagit ett flertal områden och arbetsuppgifter, för att förändra och förbättra samhället, då staten har minskat sitt åtagande. På individ nivå, har de individer som arbetar frivilligt, en drivkraft att bistå med den kunskap och erfarenhet de har, för att hjälpa människor i utsatta livssituationer. Därför anser jag att det är viktigt att belysa just detta fenomen, för frivilliga är just frivilliga, men att de ska känna sig uppskattade och att de behövs. Dock är det viktigt hur frivilligledare/ledare går tillväga för att leda de frivilliga i syfte att engagera, motivera, stödja etcetera. För att kunna besvara studiens syfte har jag valt att utgå ifrån den kvalitativa metoden. Jag har genomfört åtta intervjuer med frivilligledare/ledare inom Röda Korset, urvalet har skett med hjälp av en Rödakorskonsulent. Genom de kvalitativa intervjuerna vill jag återge mina informanters åsikter, det vill säga hur de ”leder” de frivilliga som ingår i organisationen och hur de ser på sitt ledarskap. I resultatet poängteras vikten av frivilligledarnas roll och hur de går tillväga för att engagera, motivera, och behålla de frivilliga. Frivilligledarna/ledarna inom Röda Korset anser att det är viktigt att frivilliga får beröm, att de bemöts väl och värdesätts för det arbete eller de uppdrag de utför. Samtidigt skall de frivilliga ta eget ansvar, egna initiativ medan ledaren finns till för att stötta, motivera, visa uppskattning, stimulera, uppmuntra, synliggöra och entusiasmera de frivilliga. Om de frivilliga inte får beröm eller om de inte känner sig uppskattad, känns ”frivilligheten” meningslös. Engagemanget är viktigt och om det inte skulle finnas frivilliga, ”eldsjälar”, skulle det inte behövas frivilligledare/ledare.

 • 36.
  Karlborg, Emil
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Oskarsson, Hjalmar
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Upplevd trygghet i det offentliga rummet2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 37.
  Karlsson, Magda Kalac
  Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.
  Hedersmord2004Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hedersmord är ett fenomen som fått mycket utrymme i media. Massmedia belyser betydelsen av kulturen i förhållande till mäns makt och relaterar detta till hedersmord. Media har stor inverkan på våra uppfattningar och därför är intresset att se vilka uppfattningar och kunskaper samt hur man vet det man vet, innehar informant gruppen, bestånde av fem kvinnor och fem män. Syftet med denna studie är alltså att beskriva fem kvinnors och fem mäns uppfattningar kring hedersmord. Metoden är kvalitativ med en fenomenografisk ansats. Undersökningen omfattade intervjuer med fem kvinnor och fem män. Informanterna har valt ut genom ett strategiskt urval och individuella informations intervjuer genomfördes. Patriarkat och genusteori samt kulturteori presenteras i bakgrunden, då det är dessa perspektiv som oftast omnämns i media. Förhållningssättet i denna undersökning har varit av abduktiv karaktär, då teoretiska perspektiv presenteras i bakgrunden, vilka sedan relateras till den kvalitativa analysen, men de teoretiska perspektiven är inte utgångspunkten i datainsamlingen. Resultatet, som redovisas i kategorier, visade att den bild informanterna skapat sig av hedersmord, är främst genom massmedia. Informanterna kopplade hedersmord till kultur och religion. Men även kopplingar till bland annat kvinnosyn, grupptryck samt heder och skam gjordes. Informanterna uttryckte att kulturen och religionen styr mycket i människornas liv, så som olika handlingar och beteende. Människo- och kvinnosynen kan också vara faktorer som ligger bakom orsakerna till hedersmord. Var man kommer från, vilken uppfostran man fått och vilken människosyn föräldrarna och omgivningen förmedlat påverkar handlingar så som hedersmord. Kunskapen och fakta om hedersmord har informanterna fått främst genom massmedia, men även genom muntliga berättelser.

 • 38.
  Kazhura, Yury
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för matematik och naturvetenskap.
  Worosz, Heather
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för matematik och naturvetenskap.
  Souza, Paulo Bento Maffei de
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för matematik och naturvetenskap.
  Kommunal hållbar utveckling i Baltik havets region2005Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här magister uppsats berättar on hållbar kommunal utveckling i Blatik havet region.

 • 39.
  Lander, John
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Törnwall, Mats
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Svensk affärskultur kontra brasiliansk affärskultur: våra förväntningar och vår självbild2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  We want to identify the gap that consists of the expectations we have of Brazilian / Swedish culture with the self-image of these individuals included in the culture of question. This gap, we believe, creates a problem for business across borders. The reader is therefore made aware of the issues that affect our expectations and our self-image, and how this can be used to explain cultural differences.

 • 40.
  Lewis, Susanna
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Social Capital in Kungsmarken: An overview of influencing factors in Karlskrona, Sweden2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis is a quest to identify the factors that influence social capital in one spatially isolated, multi-ethnic neighborhood, Kungsmarken. The commonly held view that many Modernist-style housing estates have evolved into dead-end areas that breed social ills and require endless outside assistance (Jane Jacobs), does not contain the whole truth. A fraction of this complex problem will be tackled in this thesis. The study case of Kungsmarken in Karlskrona, Sweden, is studied to better understand the links between an area’s physical structure, demographics, socio-cultural trends, economy, and social capital. By analyzing these various potential factors, interviewing the residents and other key persons, and examining public statistics, the author draws several conclusions. One main conclusion is that the social capital developments in Kungsmarken can be directly linked to the broad economic trends in the municipality. Other conclusions include that while the physical structure is a hindrance, trust and close relationships still exist between the residents, which indicates that social capital exists there. The ultimate objective of this study is to identify and explain the factors that either help or hinder the development of social in Kungsmarken.

 • 41.
  Lidén, Erika
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Henriksson, Jessica
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Maskulinitetens förändrade former2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract Under de senaste tvåhundra åren har maskuliniteten fått nya hegemoniska former och frågan är hur detta har påverkat konstruktionen av maskuliniteter? Maskulinitet påverkas och förändras bland annat av förändrad arbetsmarknad samt den höga skilsmässofrekvensen. Synen på mannens maskulinitet har förändrats över tid, den traditionella mannen som anses vara känslokall och ansvarsfull familjeförsörjare har tagit nya former. Mannen ska vara känslomässigt engagerad och fysiskt nära i familjeomsorgen. Jämställdheten har bidragit till att manligheten har formats och förändrats på olika sätt, men den förutfattade meningen om hur en ”riktig karl” ska vara finns fortfarande kvar. Detta ideal är något många män vill leva upp till, men kraven har format fler osäkrare män. Det finns en rad olika förväntningar på männen och kraven blir allt högre och svårare att uppnå. Detta kan resulteras i att männen blir rädda för att inte kunna leva upp till de krav som formar det maskulina idealet. Det övergripande syftet med uppsatsen är att genom en grupp unga mäns beskrivningar och reflektioner kring maskuliniteter relaterat till sina egna liv problematisera området konstruktionen av maskuliniteter. Bakgrunden innehåller en särskiljning och en definiering av begreppen maskuliniteter och manlighet. Här behandlas bland annat delar av Tomas Johansson, Antony Giddens och Tomas Ziehes teorier om faktorer som påverkar konstruktionen av maskuliniteter. Dessa faktorer berör socialisation och könsroll, familje- och arbetssituation, sexualitet och kroppsidealets förändring. Studiens teoretiska ansats utgörs av R.W Connell teori om den hegemoniska maskuliniteten och genushierarki. Här beskrivs genus som struktur av social praktik samt relationer mellan olika maskuliniteter. Connells genushierarki presenteras utifrån följande begreppsordning: Hegemonisk maskulinitet, underordnad, delaktighet och marginalisering. Studiens metodologiska ansats är hermeneutisk och utgör grunden för den empiriska datainsamlingen som tillämpas i kvalitativ art med tolv semistrukturerade intervjuer. Urvalet är strategiskt och består av tolv unga män i åldrarna 22-26 år. I studien deltar sex unga män som lever i samboförhållanden och sex unga män som är singlar. Detta var ett medvetet val för att se om det råder någon skillnad i deras reflektioner kring konstruktionen av maskuliniteter. I resultatet framgick det att manlighet är förknippat med styrka, trygghet samt en god självkänsla. Informanternas tankar om framtida familjeliv var delade. Vissa informanter tyckte att det var självklart att lyfta fram sin kvinna i karriären genom att stanna hemma och ta hand om hus och barn. För två av informanter skulle en sådan livssituation kännas som ett nederlag för deras manlighet då de anser att kvinnans plats är att vara hemma med familjen och mannens att arbeta och tjäna pengar. Att vara arbetslös och leva på bidrag ansåg samtliga informanter ha en negativ påverkan på deras manlighet. I analysen framgår det att informanterna har en överensstämmande bild med Connells teorier kring maskuliniteter. Synen på maskuliniteter har fått en modernare form och informanternas konstruktion överensstämmer bättre med en kombination av teoretikerna Connell, Johansson, Ziehe och Liljeströms teorier om maskuliniteter. Vår slutsats är att Connells teori känns lite föråldrad men synsättet finns fortfarande kvar. Samtliga informanter beskriver en ”riktig karl” i likhet med Connells teori men när de talar om sin egna konstruktion kunde vi urskilja en annan form av maskuliniteter. Vi kunde konstatera att informanter var känslomässigt engagerade samt att de upplever rädsla inför de krav som finns.

 • 42.
  Linde, Peter
  Blekinge Tekniska Högskola, Biblioteket.
  Bibliometrisk analys av 5 sektioner vid Blekinge Tekniska Högskola, 20102011Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I denna rapport presenteras utfallet av en bibliometrisk studie av 5 sektioner vid Blekinge tekniska högskola. Studien avser publikationer publicerade under 2010. Huvudsyftet med studien är att ge indikatorer på skolornas publiceringsproduktion och -kvalitet samt spegla synligheten på den internationella tidskriftsmarknaden.

 • 43.
  Linde, Peter
  Blekinge Tekniska Högskola, Biblioteket.
  Bibliometrisk analys av 5 sektioner vid Blekinge Tekniska Högskola, 20112012Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I denna rapport presenteras utfallet av en bibliometrisk studie av 5 sektioner vid Blekinge tekniska högskola. Studien avser publikationer publicerade under 2011. Huvudsyftet med studien är att ge indikatorer på skolornas publiceringsproduktion och -kvalitet samt spegla synligheten på den internationella tidskriftsmarknaden.

 • 44. Linde, Peter
  Swedish Researchers meet Open Access: Project Progress Report2009Ingår i: ScieCom Info, E-ISSN 1652-3202, Vol. 5, nr 2Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Under ett och ett halvt år har representanter från 8 svenska lärosäten samarbetat i projektet ”Forskarmöten om Open Access”, finansierat av programmet OpenAccess.se. Projektet ska vara genomfört senast vid utgången av 2009 och har som uppgift att via halvdussinet seminarier sprida kunskap om Open Access till svenska forskare. Detta görs också på webben via den informationssajt (http://www.searchguide.se/oa/) som utvecklas och administreras inom projektet. Den 5e november avslutas seminarieserien i Göteborg med en större satsning där vi lyfter blicken och försöker bjuda på några internationella utblickar. Föreläsare från CERN och PLoS är inbjudna och vi hoppas att detta seminarium tillsammans med projektets andra aktiviteter bidragit till en ökad medvetenhet bland svenska forskare om möjligheterna att göra sina resultat fritt tillgängliga för alla.

 • 45. Linde, Peter
  et al.
  Grahn, Håkan
  Strategic Publishing Rules – a Manual for Researchers2011Ingår i: ScieCom Info, E-ISSN 1652-3202, Vol. 7, nr 4Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  At Blekinge Institute of Technology (BTH) attempts have been made to with different means motivate researchers to publish in ISI-ranked journals as an adjustment to the resource distribution- and evaluation system of Swedish research policy. This means that we have to stimulate ISI publishing at the same time as we want to meet the research funders’ requirements and make use of the advantages that open access to the research publications of BTH give in the form of increased exposure. The matter is now about finding ways that fulfill both goals. It is unambiguously so that a mere Open Access policy, whether it comes from one’s own higher education institution or from other national research actors, is not sufficient. Particularly not if the policy is in conflict with the established publishing culture among the researchers who not seldom regard the new rules as a counter direction to local and national recommendations to publish in ISI-ranked journals. This is why the Faculty Board at BTH has anchored, supplemented and increased their OA policy document with a descriptive and constructive manual for the individual researcher on how to act to fulfill different conditions and requirements concerning OA generally and research publishing in particular. A policy that does not only provide fundamental support but that also paves the way for administrative systems that give researchers practical support to publish OA and the possibility to choose publishing ways of high quality, favouring both the author and the organization.

 • 46. Linde, Peter
  et al.
  Stjernberg, Helena
  Svensson, Aina
  Open Access at Swedish Universities and University Colleges: From Headwind to Tailwind?2009Ingår i: ScieCom Info, E-ISSN 1652-3202, Vol. 5, nr 4Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  From the autumn of 2008 up to the autumn of 2009 five seminars have been carried out at Swedish universities and university colleges with the purpose of increasing researchers’ knowledge of Open Access. The seminars have been arranged within the project ”Researcher meetings on Open Access” which is funded by the program OpenAcess.se of the National Library of Sweden. Open Access is, today, a relatively well-known concept at universities and university colleges, which presumably is one of the reasons why all the seminars have attracted a great number of researchers and doctoral candidates. The details on how Open Access publishing works are, however, not equally well known, and therefore this type of seminars work in an informative and elucidatory way concerning, for example, parallel publishing, copyright, and increased visibility. It is clear that the libraries now find themselves in a new phase regarding their work with Open Access. Focused information work will be needed for a time to come at our Swedish universities and university colleges on account of the position recently adopted by the Swedish Research Council in regard to Open Access demanding that research funded by the Council must be openly accessible within 6 months after publication. This means that the research libraries will keep playing an important role. In this article we, who have participated in the project, want to convey our experiences from the seminars which have been carried out and discuss the further work of the research libraries to inform and support researchers in matters concerning Open Access.

 • 47.
  Magnusson, Gustav
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Stadsplanering med fokus på människan: En studie med fyra utgångspunkter i att tolka och fånga upp människans förväntningar2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Jag har valt att studera fyra olika samtida sätt att fånga upp mänskliga förväntningar i staden. Jag studerar varje angrepps- sätt genom att utföra litteraturstudier, studera ett exempel och intervjua en person. Syftet är att föra en diskussion. De fyra angreppssätten är inte en definition av ”Stadsplanering med fokus på människan” utan fyra nedslag i en diskussion kring hur man kan föregripa mänskliga förväntningar inom ämnet fysisk planering. Jag an- vänder mig av en illustrativ metod som utgår från fyra aspekter och söker mig vidare utifrån dessa för att försöka finna ökad kunskap och konsensus. Slutligen vill jag jämföra mina iaktta- gelser för att finna röda trådar eller idéer som skiljer sig från varandra. Min uppsats behandlar fyra olika sociala utgångspunkter för stadsbyggnad utifrån deras möjlighet att fånga upp mänskliga förväntningar i fysisk planering: 1. Generella sociala behov - Att förhålla sig till människans sociala beteende. 2. Anpassningsförmåga - Stadens flexibilitet och dess adaptiva förmåga att anpassa sig till människan. 3. Koordination, deltagande och dialog - Att bredda delaktigheten i planeringsprocessen. 4. Generativ stadsbyggnad - Stadsplanering som ett sätt att generera ökad “livskvalitet”. Arbetet innehåller även en bilaga med 70 metoder listade för medborgardeltagande.

 • 48.
  Mahzoon, Alireza
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Manipulated Private and Public Spheres: The Use of Control Technologies by Totalitarian Regimes2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In my paper, I explore how totalitarian regimes use technology to break the borders between the private and public spheres, through the study of two fictional works. Reflecting how real regimes operate, these fictional totalitarian regimes apply technology to extend the sphere of public authority. Exploring the idea, I am going to compare two totalitarian regimes in different periods of time. The first one is the Republic of Gieald, which is depicted in The Handmaid’s Tale 1985 by Margaret Atwood, and the second one is the society presented in the movie The Island, directed by Michael Bay. By technology in my paper, I mean it in the most comprehensive sense of the term, modern invented technologies and institutions after 18th century in post Industrial Revolution era. In what follows, I am applying the concepts, which are the product of control invention. I will argue that the states penetrate into private sphere by imposing repressive rules for having sex or reproductivity. Moreover, I portray that the states use different forms of media and surveillance in private and public spheres, to enlarge the state.

 • 49.
  Martini, Marco De
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Magellan on Foursquare2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The paper explores the rise of digital cartography and subsequently location-based services, using Foursquare as case study. In fact, the rise of smartphones and wireless technologies have made Internet ubiquitous and online services accessible from anywhere. In this context, I address the changes in carthography and how it has been remediated on digital media. I then analyze some of the developments brought by the Web 2.0 in relation to location-based services, especially user-generated content, social networking websites, tagging and geotagging. Foursquare's content is created by its users, therefore enabling them to map the(ir) world. Foursquare remediates maps and travel guides, and it uses game dynamics to foster usage and sharing. The concept of online identity-building will be also addressed in relation to the sharing of one's location and how these factors enhance performative aspects. I conclude by investigating how the geotagging tendency on social networking platforms could be as well seen as a tool for enhancing user-generated surveillance.

 • 50.
  Musial, Katarzyna
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknik, Avdelningen för programvarusystem.
  Recommendation system for online social network2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Although there has been much work done in the industry and academia on developing the theory and application of social networks as well as recommender systems, the relation between these research areas is still unclear. An innovative idea, which enables to integrate these areas, and applies recommendation systems to the online social network systems, is proposed in this thesis. Recommendation systems for social networks differ from the typical kinds of recommendation solutions, since they suggest human beings to other ones rather than inanimate goods. Thus, conventional recommendation methods should be enhanced by social features of the networks and their members. This thesis presents the result of the study on the recommendation framework for virtual communities. It also contains an overview of recent approaches to recommendation systems and social networks, as well as description of the online social network systems.

12 1 - 50 av 68
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf