Change search
Refine search result
1 - 5 of 5
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Drag, Marta
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Upplevd otrygghet inom miljonprogramsområden: med Kungsmarken i fokus2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2.
  Ek, Clara
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Lisa, Hjelm
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Den gröna staden2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Detta kandidatarbete behandlar grönska i staden och dess komplexitet. Arbetet ser till vad svensk forskning säger om grönska i staden samt hur Boverket, Plan- och bygglagen och Miljöbalken förhåller sig till detta. Vidare redogör arbetet för hur Malmö inom planering behandlar grönska i staden och hur detta förhåller sig till forskning i ämnet.

  Studien utgår från ett analytiskt ramverk som bygger på forskning kring grönskans betydelse för en stad utifrån en svensk kontext. Därför har enbart svensk forskning använts i arbetet. Vid genomgång av forskningen var begreppen tillgång, tillgänglighet, kvalitet samt hälsa, förtätning, klimat och barn återkommande och utgör en viktig del av grönskan i en stad. Forskningen resulterade på så sätt i begrepp som sedan låg till grund för en innehållsanalys på plandokument från Malmö.

  Både Malmö, forskning samt svensk lagstiftning och rekommendationer lyfter hur stadens gröna områden besitter många olika funktioner för livet i en stad. Grönområden i en stad beskrivs bland annat besitta en social funktion som mötesplats och används för rekreation, lek och upplevelser samt är av betydelse för människors hälsa och välmående. Vidare är stadens grönområden av betydelse för ekologiska funktioner, för ett rikt djur- och växtliv samt av betydelse för närklimatet och för en god luftkvalitet. Exploatering och förtätning utgör ett hot mot grönskan i en stad då grönområden kan komma att ses som markreserv. Genom riktlinjer och detaljplaneläggning kan den fysiska planeringen bidra till att bevara och utveckla stadens grönska, vilket sker med lagstöd i Plan- och bygglagen. Det är vid fysisk planering viktigt att se till ett grönområdens kortsiktiga och långsiktiga värde för en stad, då ett grönområdes värde kan öka över tid om det förvaltats väl.

  Nyckelord: Grönstruktur & Fysisk planering. 

 • 3.
  Kjellqvist, Tomas
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Biståndspolitikens motsägelser om kunskap och tekniköverföring: från konkret praktik till abstrakt policy2013Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna avhandling analyseras hur kunskaps- och teknikfrågor diskuterats i den svenska riksdagens biståndspolitiska debatt. I denna debatt låg frågor om kunskap och teknik högt på dagordningen, när biståndets mål under 1970- och 80-talen var att stödja fattiga länders politiska och ekonomiska oberoende, så att de kunde förbättra befolkningens levnadsvillkor socialt, ekonomiskt och politiskt. Skuldkrisen och det kalla krigets slut ändrade de biståndspolitiska målen från stöd till fattiga länders politiska och ekonomiska oberoende till fattiga människors rättigheter. I biståndspolitiken från 1990-talet till våra dagar blev politiska villkor och statliga ekonomiska reformer viktigare än de fattiga ländernas möjlighet att bygga upp egen kunskap och teknik för att lösa sina problem. Det policybistånd, som växte fram, ändrade också biståndets arbetssätt. I det svenska biståndets början var kunskapsöverföring genom yrkesutbildning en självklarhet. Kort därefter svarade Sverige på FN:s vädjan att bistå utvecklingsländerna att bygga upp sina egna forskningsinstitutioner. De borgerliga politikerna i riksdagen drev på för att svensk industri skulle få möjligheter att delta i biståndet med sin kunskap och erfarenhet. Med dessa biståndspolitiska schackdrag från 1970- och 1980-tal gav Sverige utrymme åt företags- och forskarvärlden att delta aktivt i biståndet med element, som rätt hanterade kanske kunnat hjälpa även de fattigaste länderna att grundlägga sina egna innovationssystem. Policybiståndet flyttade biståndet till en arena, där istället politiker och byråkrater var experterna. Det blev då deras kunskaper, som skulle överföras för att bygga liberal demokrati, marknadsekonomi och god statsförvaltning. I samband med klimatförhandlingarna har den svenska, biståndspolitiska debatten på nytt uppmärksammat tekniköverföringen. Svårigheten är nu att bidra till att alla världens människor får tillgång till energi, samtidigt som koldioxidutsläppen måste minska. Tekniköverföring från de rika länderna till de fattiga ska lösa problemet, säger debattörerna, men de är oense, om det är biståndet, som ska betala. Det är inte bara bristen på finansiering, som hindrar denna lösning. Tekniköverföringens möjligheter har problematiserats i teorier om nationella innovationssystem, som pekar på en bredd av förutsättningar, som måste finnas på plats för framgångsrikt tekniskt lärande. Riksdagsledamöterna har inte tagit med denna problematisering till debatten. De har inte heller dragit erfarenheter från den biståndspolitiska debattens drygt 50-åriga historia. I den finns lärdomar att dra av politikernas motsägelsefulla tal om att stödja utvecklingsländers strävan att bygga upp förmågan att lära sig om, anpassa och utveckla sin egen teknik.

 • 4.
  Popova, Anna
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Addressing retail vacancy in city centers of Gelderland: what can be learned from the Province of Antwerpen?2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Recently, downtown shopping areas have faced a number of challenges, which have undermined their vitality and viability. Some scholars argue that the coincidence of long-term shifts in policies, demographic recomposition and mobility increase and medium- and short-term impacts of changes in business and consumers’ behavior has had negative impact on the economic performance of city center shopping areas. There is an increasing interest in retail vacancy in city centers as it reflects the declining performance of the shopping areas.Retail vacancy is a complex and extensive problem. It is associated with numerous issues such as neglect and under-utilization of space, and is often considered undesirable. Vacancy can lead to decay and dilapidation of the area, but also attracts crime and can thereby result in disadvantaged neighborhoods. In addition, vacancy is also undesirable in the context of a sustainable and efficient use of space. Due to the fact that retail vacancy affects not only economic performance of retailers, but also the area itself, the public space, and, therefore has a spatial characteristics, local and regional authorities are involved in the process of addressing the issue.The thesis aims at identifying different policy arrangements for addressing retail vacancy in Antwerpen province (Belgium) and analyzing their transferability to the institutional settings of the Gelderland province (the Netherlands). This research contributes to the existing academic literature on the retail vacancy by filling the existing gap and giving insights in policy arrangements and institutional environment of the issue in international comparative perspective.

 • 5.
  Sirivoranak, Angwara
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  The Implementation of Renewable Energy Policy In Provincial Development of Thailand:Case Study Suphanburi Province2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The rapid growth of energy demand results in all countries being faced with pressure on energy access and energy security. In Thailand, the need to achieve renewable energy targets is not only creating energy security, but also causing provincial development. This thesis examines the effort to implement renewable energy policy at the provincial level to track actions and cooperation of the state that push for the use of renewable energy. The study searches for the interactions, policy instruments, and barriers to transitioning to renewable energy policy using the case of Suphanburi province to gain insights into the implementation actions of the policy at the provincial level. Moreover, the study also examines actions to implement and integrate the policy into different sectors in the new rural paradigm concept of OECD, which in turn is the ultimate achievement for energy security and sustainable development. Barriers to implementation are analyzed for monitor the strategy and to ultimately find a solution to the existing obstacles at the provincial level in practice. With the benefit of foresight, renewable energy can possibly become part of building rural development in long-term to fulfill the country’s renewable energy plan and energy development in the future.

1 - 5 of 5
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf