Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 902
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abrahamsson, Evelina
  Blekinge Institute of Technology.
  Megaprojekt i svensk kommunal kontext: en studie om två kommuners förväntningar och förhållningssätt till planeringen av höghastighetsbanan2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att arbeta med storskaliga stadsutvecklingsprojekt, även kallade megaprojekt har blivit allt vanligare världen över. Anledningen till att fler megaprojekt påbörjas har sin grund i den ökade globaliseringen. Att knyta samman länder och eftersträva ekonomisk tillväxt är således en av megaprojektens målsättningar. Utifrån forskningen verkar projekten vara anpassade främst till större geografiska områden, men planeringen av megaprojekt berör såväl stora som små kommuner. Tillgänglig forskning förefaller till viss del sakna studier för hur kommuner förhåller sig till planeringen av megaprojekt.

  I Sverige utgör planeringen av höghastighetsbanan ett megaprojekt och är även en av de största infrastruktursatsningarna som landet har ställts inför. Denna uppsats fokuserar på att studera hur kommuner längs den uttänkta sträckningen hanterar de krav som planeringen av höghastighetsbanan ställer på utpekade stationsområden. De utvalda kommunerna för studien är Tranås samt Trosa kommun. Studien undersöker kommunernas föreställningar och förhållningssätt till planeringen av ett storskaligt stadsutvecklingsprojekt.Uppsatsens utgångspunkt har således inneburit att studera megaprojekt i svensk kommunal kontext. Studien grundar sig på olika planeringsteorier och olika sätt att styra samhället. Den rationella planeringsteorin samt pragmatismen har använts för att förklara hur kommunerna förbereder sig och hanterar de uppsatta kraven. Vidare bygger studien på en tredje teoretisk utgångspunkt, governance, vilket har använts för att studera hur samverkansformerna förefaller vara i planeringsprocessen.

  Studien visar på en nyanserad bild av planeringsprocessen som skett i Tranås och Trosa kommun. Det går i och med det inte entydigt fastställa att processerna har präglats av enbart government eller governance. Istället visar den genomförda studien på en process som inrymmer båda delarna. Studien visar på att staten har en styrande roll och är högst ansvarig för det slutgiltiga beslutsfattandet. Staten eftersträvar ett rationellt och logiskt planeringssätt. Denna top-down styrning visar sig emellertid ge upphov till en viss problemati knär planeringsprocessen befinner sig i ett sådant tidigt stadium. Planeringen av höghastighetsbanan är ett investeringsprojekt, vilket kräver förhandlingar med berörda stationskommuner och regioner. Kommunerna ingår därutöver i nätverk med andra aktörer för att på så sätt kunna stärka sin ställning gentemot staten i olika frågor. Hela idén med Sverigeförhandlingen förutsätter således ett arbete utifrån governance.

  Analysen visar även att de berörda kommunerna verkar eftersträva ett rationellt planeringssätt där det föreligger en vilja att planera varje steg i förväg. Studien visar dock att kommunerna har svårt att hantera processen utifrån enbart ett rationellt perspektiv. Planeringen av megaprojekt inrymmer flera okända faktorer och är en del av en komplex process. Den rationella planeringen är av den anledningen inte tillräcklig, utan behov finns av pragmatiska handlingssätt för att hantera processen.

  Det går således inte fastslå att planeringsprocessen har utgått från enbart ett rationellt planeringsperspektiv eller utifrån ett pragmatiskt förhållningssätt. Bilden visar istället på att en kombination av dem båda har förekommit. Ett mer pragmatiskt förhållningssätt har varit aktuellt i processens tidiga skede i form av förhandlingar och avtal. Vid dessa sammanhang visar studien på att kommunerna och organisationerna i högre utsträckning tar eget initiativ och driver på processen utifrån sina egna intressen. Den rationella planeringen framträder som starkast när kommunerna arbetar med de vanliga kommunala projekten, vilket kan avse arbetet med översiktsplaner eller detaljplaner och när planeringsprocessen är mer konkret. Det går sammanfattningsvis konstatera att kommunernas planering kännetecknas av en kombinerad arbetsprocess som innefattar både rationella och pragmatiska handlingar, vilka överlappar varandra i olika dimensioner.

  Download full text (pdf)
  BTH2018Abrahamsson
 • 2.
  Abrahamsson, Maria Westerling
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  ”Det beror på hur det är med allt annat runt omkring” upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön i kvinnodominerade yrkesgrupper2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I en empirisk studie gjordes fyra djupintervjuer angående den psykosociala arbetsmiljön hos kvinnliga undersköterskor och pedagoger. Studien genomfördes på två olika arbetsplatser inom samma organisation. Undersökningen gjordes med syftet att söka en ökad förståelse för medarbetarnas egenupplevda psykosociala arbetsmiljö, och även försöka utröna vilka faktorer som anses påverka och vara viktiga för densamma. En intervjuguide utarbetades, vars intention var att utreda vilka faktorer som informanterna anser särskilt viktig i frågan. Grundstenarna för undersökningen är psykosocial arbetsmiljö och gruppsykologi och i förlängningen även folkhälsa. Undersökningen gjordes på kvinnor inom barn och äldreomsorg och den insamlade datan analyserades med ett hermeneutiskt förfarande. Det visades bland annat att en arbetsplats där arbetsrotation praktiseras anser sig ha ett bra socialt klimat med få konflikter och de faktorer som personalen kan styra över själva tas om hand på ett effektivt sätt. Alla deltagare upplevde stress på arbetsplatsen och hade liknande sätt att hantera denna. Ett annat fenomen som visade sig var att personal som känner varandra privat eller har någon annan slags privat relation bildar ofta subgrupper på arbetsplatserna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Abraszek, Lukasz
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Gubbini, Lorenzo
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Henn, Alexander
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Wang, Jian
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Barriers and Enablers to Financing Decentralized Solar Energy Systems in Southeast Asia2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A global transition to renewable energy is required to address the sustainability challenge and mitigate the socio-ecological consequences of climate change. This thesis explores what factors contribute to slowing down the transition to renewable energy in Southeast Asia. The region was chosen due to its rising energy demand, high energy poverty rates and unsustainable energy generation. The objective is to identify what barriers and enablers inhibit and encourage the financing of decentralized solar energy systems (DSES) in the region. 

  The study applied a qualitative approach where five exploratory and 12 semi-structured interviews were conducted to gain rich and diverse insights into the current state of DSES within Southeast Asia. The PESTLE analytical framework was used to code the results in a systematic way.

  This study found several barriers inhibiting an increased deployment of DSES. These included ineffective regulatory frameworks, systemic corruption and market monopolization of DSES, financial issues related to the small size of projects as well as technical and financial capacity among local actors.

  At the same time, the study identified multiple enablers to address these challenges, including policies encouraging transparency and standardization, capacity building for maintenance or financial literacy and falling project costs due to technological innovation.

  Download full text (pdf)
  Barriers and Enablers to Financing Decentralized Solar Energy Systems in Southeast Asia
 • 4.
  Acosta, Kerly
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Sangari, Arash
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Webster, Jessica
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Energy Strategies towards Sustainability: a comparative analysis of community energy plans from Sweden and Canada2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This thesis examines community energy planning in Sweden and Canada with the aim of revealing strategies that move communities towards energy sustainability. Unsustainable energy activities are identified as major threats on both local and global levels. The challenges for energy systems are discussed and a possible scenario of a future community with sustainable energy production and consumption is presented. The literature review examines community energy planning guidebooks and key theoretical and methodological concepts including ingenuity, soft energy paths and backcasting from socio-ecological principles of sustainability. Following an analysis of energy supply and demand in a broad systems context, and a review of policies and programs supporting or hindering community energy planning, energy plans from eleven Swedish and eleven Canadian communities are evaluated. Characteristics of progressive energy planning as uncovered in the literature review form a framework for evaluating the visions, strategies and actions described in the plans. Sweden is recognized as an early player in community energy planning. Although Swedish energy plans do not contain all of the identified progressive strategies, national leadership and funding have played a role in Sweden’s successes. More recent Canadian plans are found to be highly progressive, suggesting that Canadian communities who follow their plans can too be successful in transforming their energy systems towards sustainability.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Ada, Ketchie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Meret, Nehe
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Hila, Shapira
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  For the Creative Problem-Solver: An Integrated Process of Design Thinking and Strategic Sustainable Development2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Since the dawn of humanity design has influenced human life. Today, facing the depletion of the socio-ecological system, increasing complex problems threaten humanity’s existence. Design has been a contributor to creating such problems, yet with appropriate tools can become a source for solutions. Design Thinking (DT) was identified as a possible approach that could contribute to Strategic Sustainable Development (SSD). The purpose of this thesis is to examine potential contributors and hindrances of the DT process with regards to SSD, and create a prototype for an integrated process that could help achieve more strategic and sustainable outcomes. With the use of the Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) as a lens to examine the above, along with interviews, Action Research and expert feedback, an integrated process was created. Results of the interviews and FSSD analysis helped shape two prototypes that were examined through the mentioned methods. It was indicated by participants of the Action Research and by experts that the prototype could help reach a strategic and sustainable outcome, and further refinement should be pursued. The final prototype is presented as part of the discussion, suggesting additional tools and actions that if included could create a possible Sustainable DT (SDT) process.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Adema, David
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Blenkhorn, Sara
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Houseman, Sarah
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Scaling-up Impact: Knowledge-based Organizations Working Toward Sustainability2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Human society faces serious environmental and social threats as a result of systemic unsustainable actions and values. This is a time of cultural self-evaluation and profound change. This study examines how 13 social and environmental change-based organizations, through network partnerships and a robust organizational knowledge-base, are responding to these challenges. A systems perspective was used as a guide to promote a holistic understanding of the actors within the system, their perceptions of success, strategies, actions and tools used to guide them toward sustainability. The results indicate that organizations seeking to scale-up their impact toward sustainability might benefit from the following success factors: 1. Collaboration with diverse partners to contribute to more effective interventions in complex systems, 2. Integrating comprehensive definitions of sustainability with organizational vision to facilitate success, 3. The application of leverage points and transparent prioritization processes to asure congruence between organizational purpose and actions, 4. Practices of dialogue and deep listening build rewarding partnerships and, 5. Metrics that support partnerships and gauge progress toward sustainability. In conclusion network partnerships have the potential to generate widespread sustained change and can be supported by complex systems science and a Framework for Strategic Sustainable Development.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Adriansson, Charlotta
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Holmberg, Emma
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Arbete med och uppföljning av CSR: En jämförande studie av socialt hållbart företagande inom tre statliga företag2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte har varit att ge indikationer på förekommande CSR-verktyg och arbete relaterat till socialt hållbart företagande samt dess effekter inom svenska statliga företag. Genom att relatera de statliga företagens hållbarhetsarbete med dess effekter kan uppsatsen bringa information till detta, hittills, outforskade område samt visa på vilka utfall detta socialt hållbara arbete kan medföra. Uppsatsen använder som ansats och metod jämförande dokumentstudier av tre statliga företag – Apoteket, Systembolaget och Bilprovningen – valda utifrån ett idealistiskt urval till följd av deras framträdande roll inom hållbarhetsarbete bland statliga företag. Insamling av material genomfördes med hjälp av företagens hållbarhetsredovisningar samt andra tillgängliga informationskanaler. Undersökningen visar på både likheter, skillnader och mönster mellan studiens tre statliga företag. CSR-inriktade verktyg och processer existerar inom företagens uttalade strategier och planer, dock finns ett behov att förbättra processer kring uppföljning för att försäkra sig att arbetet drivs igenom enligt planerna samt att lärdomar kan dras från de utfall arbetet medför.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Aghili, Shamim
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  The Qualitative Self in Uganda: with the Western influences2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Self-concept within the psychological field has like many other instances excluded the African people in the research field or treated the Black people as “the other”. The present study stress the theoretical problem and, through a different methodology than the hitherto used in the field, address the self in Ugandans as Africans to cover some of the existing gap. With the assumption that the West influence on the African continent affecting the perception of the self, the self of Ugandans are investigated through deductive thematic analysis. The self, perceived to closely connected to the African culture and way of living, is affected by imperialism and the previous colonialism in the history of Uganda. Results in relation to previous research, limitations and further research are discussed.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Ahmed, Kwaku
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Hatira, Lamia
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Valva, Paul
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  How can the construction industry in Ghana become sustainable?2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The Sub-Saharan African country of Ghana is growing at a rapid pace. The construction industry is striving to keep up with the increasing demand for housing and commercial and industrial space while simultaneously protecting the physical environment and social well-being of the country – a challenge becoming known in the industry as ‘sustainable construction.’ This paper proposes a strategic approach to manage these twin challenges, consisting of two parts: a building rating system and a participatory method called multi-stakeholder dialogue. The combination rating system and MSD process was presented to the industry to determine its potential effectiveness in assisting the industry to move towards sustainability. The industry’s response indicates that the proposal could be of value to the industry, with certain noted limitations. This paper describes the rating system-MSD proposal, the industry’s response, and implications for the construction industry in Ghana moving forward

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Ahmed, Shehzad
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Conradt, Marcos H. K.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Pereira, Valeria De Fusco
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Alternative Fuels for Transportation: A Sustainability Assessment of Technologies within an International Energy Agency Scenario2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Transport sector is an essential driver of economic development and growth, and at the same time, one of the biggest contributors to climate change, responsible for almost a quarter of the global carbon dioxide emissions. The sector is 95 percent dependent on fossil fuels. International Energy Agency (IEA) scenarios present different mixes of fuels to decrease both dependence on fossil fuels and emissions, leading to a more sustainable future. The main alternative fuels proposed in the Blue map scenario, presented in the Energy Technologies Perspective 2008, were hydrogen and second-generation ethanol. An assessment of these fuels was made using the tools SLCA (Sustainability Life Cycle Assessment) and SWOT Analysis. A Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) is the background used to guide the assessment and to help structure the results and conclusions. The results aim to alert the transport sector stakeholders about the sustainability gaps of the scenario, so decisions can be made to lead society towards a sustainable future.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Ahnström, Eva-Lisa
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, The Library.
  Brännvall, Evelina
  Lund University.
  Hultman, Ylva
  Royal Institute of Technology.
  Jonsson, Anders
  Uppsala University.
  The profession of research management and administration in Sweden2023In: The Emerald Handbook of Research Management and Administration Around the World / [ed] Simon Kerridge, Susi Poli, Mariko Yang-Yoshihara, Emerald Group Publishing Limited, 2023, p. 751-757Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This chapter outlines the development of the Swedish Higher Education System that led to the evolution of the profession of research management and administration (RMA) in Sweden. Evolution from an informal network towards more formalised and structured work within the Swedish RMA community is highlighted. Discussion on the level of salaries development depending on the education level, gender, experience and roles are elaborated too. The majority of the Swedish RMA community are women, which does not differ from most other RMA communities around the world. Swedish Association of Research Managers and Administrators (SWARMA) is the bridge between national research and innovation funding agencies and researchers. SWARMA selected members actively participate in the reference groups for EU R&I programmes. The future for RMAs in Sweden looks bright!. © 2024 by Eva-Lisa Ahnstrom, Evelina Brannvall, Ylva Hultman and Anders Jonsson. All rights reserved.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Akinosi, Oluwafunmilayo
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Nordlund, Daniel
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Turbay, Alejandro
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Sustainable Microfinance2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Microfinance offers one way to combat poverty by providing access to credit and financial services to low-income borrowers. We argue that the interconnectedness of the socioeconomic and ecological system as well as the reliance on ecosystem services make it important to provide microcredit from a full sustainability perspective. We used the Framework for Strategic Sustainable Development, a scientific based systematic and strategic approach, to create a principle-based model of a microfinance institution operating in a socioeconomic and ecologically sustainable manner. This model was then compared with the circumstances in which these institutions currently operate. We then explored how taking a full sustainability perspective could meet current challenges and maximise opportunities. After a prioritisation process, we made recommendations on how these organisations could strategically move towards sustainability.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Akireddy, Rajeev
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Zhi, Yuan
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Lyatuu, Evelyne
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  A Facilitating Platform for Energy & Climate Change Programs: a Case within Municipalities in Southeast Sweden2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Focus on municipal level planning has increased in the recent years. Municipal governments are primarily responsible for such planning and they do have the biggest responsibility of driving the entire municipality towards sustainability. In this research project we provide a study on some of the gaps and challenges in the current procedures faced by a few municipalities within Southeast Sweden with respect to Energy and climate change planning and implementation. It was observed that the current engagement practices, communication, and alignment of goals could potentially hinder the municipality from achieving the overall goals of sustainability. Furthermore, a complementing facilitating platform was suggested that would give municipal governments an opportunity to intervene and address some of these gaps and challenges to establish structure and control on activities, towards a sustainable municipality.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  Albinsson, Gunilla
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Kerstin, Arnesson
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Kartläggning av chefers vardag i Karlskrona kommuns samlade verksamheter2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Bakgrund: En generell bild som ges av flera förvaltningar inom Karlskrona kommun är att arbetssituationen för många chefer, särskilt på mellannivå, är ohållbar. Denna bild har förstärkts av organisationens medarbetarundersökning 2013, men också av den genomgång av ledningsstrukturen vid Barn- och ungdomsförvaltningen, som utfördes 2014 av Ernst & Young Q1. Mot denna bakgrund har en kartläggning av kommunens samlade verksamheter initierats. Enligt projektplanen förväntas denna resultera i en tydlig beskrivning av innehållet i chefers vardag avseende ”arbetsuppgifter, beslutsunderlag och glädjeämnen samt ett förslag på åtgärder för att uppnå ett önskat läge avseende hållbara beslut, god arbetsmiljö, upplev arbetsglädje och hållbart ledarskap”.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Al-Dahir, Ali
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Bisley, Hye-Jeong Kang and Nicholas
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  A Holistic Approach to Sustainable Community Development in the Developing World2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  There is an overall consensus that the poor governance and corruption plaguing many developing nations are main inhibitors to progress. These inhibitors also lead to the overwhelming feelings of desperation, apathy, and determinism. International development assistance programs utilizing capacity building have been created to deal with sustainable development issues in the developing world. Often these programs are fragmented and address results, not the causes, of problems. This study assesses how existing community development approaches could be aided through a strategic sustainable development perspective. A majority of the research involved creation of a holistic innovative community development approach, which encourages transformational change and effective leadership, and comparison of that to an existing community development approach. Strengths and limitations were observed through this comparison and generic recommendations were created to support current approaches. The study found that existing development assistance strategies are effective at building capacity and helping communities, but encompassing a more holistic perspective could align planning and decision-making with socio-ecological sustainability and thereby support mid- and long-term progress.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Al-Delemi, Rafel
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Kommunikation i projekt2010Student thesis
  Abstract [en]

  Study of communication in the project and identification of conflicts that stand in opposition to the project .. The study consists of various tests, an interview and a Web page. These methods are appropriate for the studied project situation and structure and can test different angles in communication. Focus areas are: - Quality - Structure Based on the above factors, I have with the help of the project owner and the project manager made ​​some assumptions that affect communication in the project and then I have used various methods to test them. The answers that I got out of these reviews gave a picture of the validity and how the following tests were complementary to the previous ones.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17.
  Ali, Muhammad Noman
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Redzovic, Adis
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Knowledge Management and Sharing Initiatives in Development Sector: Contribution in Effective Risk Management2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This thesis study explores the existing knowledge management and sharing practices in donor organizations, particularly working in the developing countries. The potentional of knowledge management and sharing to facilitate development organizations in carrying out development work has been recognised in the literature. Literature presented mix of critique and appreciation to the existing efforts of donor agencies. Knowledge sharing platforms revolves around the country initiatives and donor agencies like UNDP and World Bank which are proactive in establishing these platforms for partner organizations. This research contributes practical insight to the question of delivery of these platforms, through an empirical investigation based on the development professionals' experiences. As earlier research shows enormous amount of literature on individual, team and organizational level knowledge sharing, this study sets prime focus on community level or external knowledge sharing, an area where there exist a dearth of emperical research or contributing literature on examing the role of sharing initiatives and possible contribution in improving risk management in development projects. Literature shows the potential of knowledge management and sharing practices, as their possible contribution in the global development practices and in bridging gap between North-South stakeholders. However, cultural, technological, organizational and individual level issues escalate with external level of knowledge sharing and thesis rightly, identifies success factors from the literature alongwith their viability from the professionals. It is even more inadequate when it comes to projects of donor organizations in under developed and developing countries. With 80% of documented failure rates of knowledge sharing systems, external knowledge sharing with partner organizations or network organizations is really not adequate and do not have supporting culture. As this whole process of sharing knowledge, heavily relies on the perceived motivation and willingness to share, study has tried to identify the challenges facing wider use of these sharing systems. Study also contributes with suggestions for knowledge management and sharing system developers, policy and decision makers and system users, to improve the overall contribution of knowledge sharing in better risk management. Apart from the cultural barriers, there are technical and policy level issues which need more concerted efforts to improve the use of these sharing systems by various organizations and individuals.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18.
  Alimli, Gulderen
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Imran, Naveed
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Ireg, Mohammed
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Nichols, Jennifer
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Engaging Urban Communities of Newcomers to Sweden towards UNFCCC Climate Change Targets through Participation and Diversity2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Human-influenced climate change is rapidly accelerating and continues to threaten to human existence. Global migration is leading to increasingly multicultural urban populations. This paper ties these two issues together through the lense of engagement. The thesis argues that a Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) can be used to plan strategies to engage multicultural communities towards second commitment Kyoto targets and be an opportunity for meeting community needs for social sustainability. The research took place in Sweden through interviews and focus groups. Key findings address systematic exclusion and the potential of inquiry to discover barriers and leverage points. The resulting set of guidelines for municipalities utilizes the full spectrum of engagement (inform, consult, involve, collaborate, empower) and the FSSD to enhance existing climate change action plans towards maximum participation for fulfilling Kyoto Protocol mandates.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19.
  Alipour, Meysam
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Tapper, Jimmie
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Effekten av könshomogen idrottsundervisning för flickor i årskurs 52007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstract Syftet med att studera detta är att undersöka anledningen till den könsuppdelade idrottsundervisningen samt vilka effekterna blivit med fokus på flickornas situation. Detta har vi gjort genom att bedriva observationer i två olika skolor i Blekinge, där en av skolorna fortfarande har gemensam idrott och den andra skolan övergått till könsuppdelad idrottsundervisning. För att bredda vårt material har vi även intervjuat inblandade parter, det vill säga elever, rektorer samt idrottslärare. Resultatet av observationerna och intervjuerna visade att flickornas situation förbättrats i den skola där man infört könsseparerad idrott. Flickorna tar för sig, lever ut och tycker det är roligare med idrott där de kan vara för sig själva. Även i den skola där man fortfarande har gemensam idrott var läraren och eleverna av den uppfattningen att det hade varit bra med könsuppdelad idrott vid vissa tillfällen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 20.
  Allouh, Ahmad
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Maurer, Robert
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Walker, Fiona
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Wilcox Gwynne, Rebecca Heather
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Designing a Socially Sustainable Impact Sourcing Model for Integrating Immigrants in Sweden2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This research proposes a socially sustainable impact sourcing model (SSISM), pertinent to the field of socially responsible outsourcing and offers recommendations for integrating immigrants in Sweden by using this model. The model brings businesses, communities and people together to create benefits for all stakeholders in a sustainable way.

   

  Sweden has a long history of accepting immigrants, yet, has a comparably low success rate of integrating non-Swedish people into society. If SSISM is applied in Sweden, there is a potential for businesses to save money, for challenges like the integration problem to be mitigated, and for communities to benefit from an increased tax base as well as building stronger, more diverse communities.

   

  The universal model for SSISM was developed through the analysis of existing practices and the use of the Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD), a sustainability planning tool. The research process included informal interviews with businesses, communities and government agencies, formal interviews with businesses, and a survey with immigrants. The interviews and survey helped maintain relevance to the Swedish context and identified potential obstacles and enablers for implementation. From the results, recommendations on how to best apply the model for integrating immigrants into Sweden were developed in the discussion.

  Download full text (pdf)
  BTH2017Walker
 • 21.
  Alm, Sanna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Hedin, Ylva
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Re:Regional2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Utgångspunkten för detta examensarbete, som vi valt att kalla ”Re:Regional”, har varit arkitekttävlingen ”Greater Helsinki Vision 2050 – International Ideas Competition”. Tävlingen utannonserades den 15 december 2006 och sista dag för inlämning av bidrag var den 31 maj. Under vårterminen 2007 fokuserade vi alltså enbart på att arbeta fram ett tävlingsbidrag. I en arkitekttävling är de huvudsakliga ramarna för projektet redan formulerade i ett tävlingsprogram. Samtidigt efterfrågas i denna tävling nytänkande och idérikedom, vilket gav oss som deltagare stor frihet och stora möjligheter att forma och arbeta fram visionära planförslag och konceptuella idéer. Den huvudsakliga uppgiften var att illustrera en regionplan, en framtidsvision för Helsingforsregionen. Det regionala planeringsperspektivet i tävlingsuppdraget genomsyrar innehållet i hela examensarbetet. Efter att bidraget lämnats in ville vi få djupare kunskap om olika planeringsmodeller för stadsutveckling i regionala sammanhang. Vårt examensarbete har därmed delats in i två huvudkapitel: Del 1. Greater Helsinki Vision 2050 – International Ideas Competition: Förutom en presentation av vårt tävlingsbidrag, ges i den första delen av detta arbete information om själva tävlingen och vad uppgiften omfattade. Vi presenterar även vår tankeprocess inför utformningen av regionplanen, samt inför de detaljerade studierna. Denna del av arbetet består av material på både engelska och svenska. Då tävlingsspråket var engelska, har de delar som ingick i vårt bidrag ej översatts. ”Re:Regional” är vår vision för hur storstadsregionen Helsingfors skulle kunna utvecklas fram till år 2050. Visionen har bland annat varit att skapa en regional struktur där skillnaderna mellan centrum och periferi kan suddas ut. Vi har inte velat skapa en megastad, eller en struktur inom vilken all fokus riktas mot en central stadskärna. Då Helsingfors är en relativt glest bebyggd storstad anser vi att det finns stora möjligheter att komplettera och förtäta redan bebyggda områden. Vi föreslår därför en utbyggnadsgräns runt storstaden. Samtidigt vill vi öka mångfalden och valmöjligheterna inom regionen genom att skapa fyra s.k. ”Regional Blocks” (regionala typer/delområden) med olika grader av urbanitet: - storstaden Helsingfors - städerna Nummela, Hyvinkää och Mäntsälä - “Polycentric Space”, det område som ringas in av de fyra städerna och som ska innehålla mindre samhällen - ett större område med skogs- och jordbruksmark med en gles småkärnig struktur Den övergripande och huvudsakliga idén om att forma integrerade, bättre sammanhållna stads- och samhällsstrukturer inom Helsingforsregionen, känns minst sagt aktuell. Den snabba befolkningstillväxt som sker i många regioner idag kräver flexibla, flerkärniga lösningar. Om fokus endast är inställt på att förtäta och bygga ut en regions storstadsområde, finns det risk för att resten av regionen utvecklas till en stor, gles periferi, inom vilken befolkningen hela tiden måste förhålla sig till ett storstadsområde. Vår arbetsmetod ”Regional Blocks” skulle även kunna användas i andra regioner där det finns en målsättning att skapa vidgade men ändå sammanhållna strukturer. Del 2. Studieobjekt/Jämförelse/Diskussion: I den mer teoretiska delen av examensarbetet presenteras sex studieobjekt vi valt ut tillsammans och sedan fördelat mellan oss. Vid valet av studieobjekten utgick vi i första hand inte från objektens fysiska former, det vill säga hur de i olika sammanhang etiketteras (som till exempel centralorts- eller nätverksregioner). Istället har vi utgått ifrån de bakomliggande aspekterna, hur städerna i regionerna utvecklats med bakgrund i olika samhällstrender. Våra studieobjekt och den litteratur vi utgått ifrån: ETT STADSKONCEPT - Social City - Sanna Alm – Boken “Sociable Cities The Legacy of Ebenezer Howard” från 1998, av Peter Hall och Colin Ward. EN UTOPISK REFORM - Urban Field - Ylva Hedin - Artikeln ”Urban Field” från tidskriften ”Journal of the American Institute of Planners” vol. 31: 4 från 1965, skriven av John Friedmann och Johan Miller. EN HANDLINGSPLAN - Storstadsregionen Portland - Ylva Hedin - Det regionala planeringsorganet Metros hemsida: www.metro-region.org (tillgänglig: 2007-10-10) där handlingsprogrammet ”2040 Growth Concept” finns tillgängligt. EN UTVECKLINGSPLAN - Stockholmsregionen - Sanna Alm - ”Regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen” (planen vann laga kraft i november 2002), framtagen av Regionplane- och trafikkontoret. EN STRATEGI FÖR URBAN FÖRNYELSE - Urbana England - Sanna Alm - Rapporten ”Towards an Urban Renaissance” från 1999 skriven av The Urban Task Force. EN MODELL FÖR SAMHÄLLSBILDNING - Linear Grid - Ylva Hedin - En vision för Helsingforsregionens stads- och samhällsstrukturer framtagen av Arken Arkitekter 1993. Studieobjekten presenteras och analyseras först var och en för sig, sedan följer jämförelser mellan dem, inklusive vår regionplan utifrån sju olika faktorer: Bärande idé, Täthet/Gleshet, Grönska, Transportnät, Sociala strukturer, Planeringsperspektiv och Framtiden. I kapitlet ”Jämförelse och diskussion” dras slutsatser av analyserna utifrån de sju faktorerna, studieobjekten analyseras även i förhållande till övergripande samhällstrender. Med hjälp av studieobjekten görs även en utvärdering av vår regionplan där särskilt intressanta jämförelsepunkter belyses utifrån underrubrikerna ”Att bygga inåt”, ”Tydligare flerkärnighet” samt ”Planeringsperspektiv och fysiska strukturer”. I det avslutande kapitlet för vi var sin diskussion om ekologisk respektive social hållbarhet – två hållbarhetsdimensioner vi fokuserade på i tävlingsbidraget, och som även belyses i jämförelserna mellan studieobjekten.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 22.
  Almljung, Sofia
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Sambandet mellan social kompetens och stress på arbetsplatsen2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen syftar till att ta reda på om det finns något samband mellan social kompetens och stress. I uppsatsen presenteras vad social kompetens är och vad stress är. Sambandet har undersökts med hjälp av enkät med 16 slutna frågor, 8 som handlar om social kompetens och 8 som handlar om stress och en öppen fråga på slutet. Urvalet, som var ett bekvämlighetsurval, var 60 anställda på olika arbetsplatser i Karlskrona, av dem erhölls 52 svar. Med hjälp av en Pearsonkorrelation och en fenomenologisk analys visade det sig att det finns ett samband mellan social kompetens och stress.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT03
 • 23.
  Alsford, Joe
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Curuvija, Marko
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Malewski, Annika
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Outdoor Experiential Learning Processes: Engaging Influential Professionals in Strategic Leadership towards Sustainability2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The sustainability challenge currently poses one of the biggest challenges society has ever faced. With declining natural resources, climate change and a rising human population the need to change humanity’s trajectory towards sustainability has never been more urgent. A greater degree of engagement in sustainability by people in positions of power and influence within society is necessary if this transition is to occur quickly. This thesis explores the dynamics of Outdoor Experiential Learning Processes (OELPs) as applied to individuals from a professional background. The purpose is to assess how the OELP can be designed within society to engage influential professionals in sustainability. The research combines the existing powerful approach of the OELP with the Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD). Strategic recommendations are made for how to achieve greater engagement in sustainability amongst OELP participants for a more sustainable future.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 24.
  Altefur, Elsa
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  KUNSKAPSUTVECKLING I NÄTVERK2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Den här studien fördjupar sig i upplevelser av utveckling i interorganisationella nätverk. Syftet är att utveckla kunskap om småföretagares upplevelser av nätverkande med fokus på utveckling. En hermeneutisk ansats används för att beskriva individernas upplevelser. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av intervjuer med fyra småföretagare där fokus låg på utveckling och medarbetarskap. Resultatet visar att det finns kopplingar mellan ett aktivt deltagande och utveckling av ett gott medarbetarskap, men även att individen alltid har begränsad tid. Den tid som småföretagare lägger ned på nätverket måste plockas från något annat. Studien klargör sambandet mellan kunskap och utveckling genom nätverkande.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Altenborg, Ulrica
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Lu, Xiaoming
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Yelistratova, Anna
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Legitimacy perspective in sustainability reporting of the Swedish property and construction market2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to study the legitimacy perspective in sustainability reporting in the given context, and to find out whether Swedish construction companies define and value their legitimacy. In the thesis we have performed a qualitative study using the inductive method; in the research we have used hermeneutics as our starting point and constructionism as the research strategy. In the empirical part we have conducted structured interviews with a list of pre-formulated questions. For the interviews, we have chosen Sweden’s major property developers: Skanska AB, PEAB AB, NCC AB, JM AB and Midroc AB. Companies can get motivation to report their sustainability from their perceived obligation to support license to operate. Not all the companies use stakeholder analysis in the preparation of annual reports, which lets us assume that the companies base their choice of data mainly on internal perceptions of what is required. Data is not selected basing only on what company itself finds interesting; stakeholders’ information needs are reflected in the selection process, although, just like in the first question, not necessarily deliberately. Financial rationale is merely a criterion when choosing sustainability projects to work with; it does not define whether a company is focusing on sustainability in general.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26.
  Altmann, Andrea J.
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Givon, Maya
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Shand, Heather A.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Nature Inspired Guidelines to Effectively Communicate Sustainability Messages2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Communication patterns in nature were studied in order to address the challenge of effectively communicating sustainability messages. Fourteen patterns were found in nature and translated into user-friendly guidelines called Guidelines for Effective Communication of Sustainability Messages. These Guidelines were given to sustainability experts and peers for overall feedback and insights. Their responses showed that these Guidelines could be used to improve communication of sustainability messages by using them as a checklist and a design tool when designing messages and methods for communicating sustainability. Using these Guidelines as a tool within the Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) could also help people better understand today’s sustainability challenges and the need for adopting a strategic approach used within the FSSD.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 27.
  Altmann, Mischa
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Bunta, Aniko
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Mazimpaka, Olivier
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Religion & Sustainability: The Contribution of Religious Belief in Moving Society Towards Sustainability2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Behaviour change initiatives have largely failed in communicating the urgency of the sustainability challenge to the public and thus generate achange of behaviour. Religious communities have achieved remarkable behaviour change in situations where non-faith-based communication failed (Palmer and Finlay 2003). This paper explores what Christian belief contributes to moving society towards sustainability through the lens of the Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD). We focus on three themes: (1) the definition of sustainability, (2) the religious motivation for and (3) actions towards sustainability. A number of religious leaders are interviewed and the religious community surveyed. Findings show that religious concepts such as stewardship and the Golden Rule are key motivations for can give guidance on sustainability. However, these concepts are not consciously exploited. Further more, both religious leaders and people lack a full understanding of sustainability and are not strategic about moving towards sustainability. We conclude that religious communities could greatly benefit from adopting a strategic sustainable development (SSD) approach.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28.
  Alvemo, Stefan
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Borén, Sven
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Gu, Qing
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  The S-E-A-T approach to Strategic Guidance for Planning towards Sustainable Transportation2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Transportation is good for people, but it needs a social system shift in combination with sustainable technologies in order to move towards a sustainability vision. To explore how that can be done, the authors first found out about both national and municipal sustainability visions and identified a range of social and technological solutions for long and short term use. The exploration of how municipal planning of transportation can be improved lead to the conclusion that planning for transportation in Swedish municipalities can be made more sustainable when conducting the ABCD-method within the framework for strategic sustainable development. To enhance that, the authors merged the five subsystems developed for sustainable traffic solutions and the PESTEL-method. That resulted in the S-E-A-T model that informed the content of a prioritisation tool and also provides structure to the brainstorming sessions within the ABCD-method. The combination of the ABCD method, the S-E-A-T model and the expanded guiding questions form a robust approach for strategic planning of sustainable transportation rooted in a bird´s eye and systems perspective and ultimately based on backcasting from the principles of sustainability. Further testing is though recommended to assess and refine its usefulness and applicability.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Alves, Sérgio
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Fercho, Wiebke
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Scott, Erica
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  The Stories We Tell: Designing Values-Oriented Narratives of Radical Change Initiatives Towards Sustainability2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  While extensive communication around the sustainability challenges have lead to increased awareness, the expected behavior change correspondent to that level of awareness has not been observed. After decades of information-based sustainability communication the research community recognizes values as important drivers of peoples behavior. Consequently, communication needs to be designed intentionally, so as to implement the change necessary in order to shift society to a sustainable level where the global community lives within the planetary boundaries. This thesis was inspired by this call from the field of sustainability science for a new narrative around sustainability that would inspire more radical change. In the first step we used the European Citizens ́ Initiative for an Unconditional Basic Income (EUBI) as a case study, to analyze what types of values the current narrative of the EUBI speaks to and compare that with the values of the population of the European Union. In the second step our research focused on what types of Guidelines could be developed so as to intentionally design a values-oriented narrative. We identified three ways in which the narrative of EUBI is misaligned with the values of the population of the European Union. We identified as well 13 Guidelines for designing a values-oriented narrative that could contribute in moving society strategically towards sustainability. When utilizing the Guidelines as a tool in crafting a potentially more successful narrative as part of a new sustainability communication, the contribution to SSD may be to strategically overcome the above described misalignment and inspiring more action to bridge the gap.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Amanda, Tillman
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Planera för fysisk hälsa: Ekstaden, en stadsdel för fysisk aktivitet2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Planera för fysisk aktivitet, en del i att planera för en hållbar utveckling. Syftet med kandidatarbetet har varit att undersöka vilka de viktigaste faktorerna är i att skapa en stadsdel med grönstruktur som främjar människors fysiska hälsa. Dessa faktorer har sedan applicerats på ett gestaltningsförslag som dessutom ska bidra till att Linköping blir en rundare och mer sammanhängande stad. Arbetet grundar sig i mitt intresse för att planera med grönstruktur och det faktum att det ökade stillasittandet hos världens befolkning är en bidragande orsak till förtida dödlighet. 

  Gestalningsförslaget tar plats i Linköping, öst om Vallastaden och norr om Djurgården. En platsanalys gjordes för att kunna anpassa förslaget utefter områdets förutsättningar, det går exempelvis idag en bussväg genom området som har använts och anpassats efter i förslaget. Området fick namnet Ekstaden för dess nära kontakt med Tinnerö eklandskap och för att området består delvis av nya och gamla ekar. Utformandet av Ekstaden har skett på en relativt översiktlig nivå för att visa kopplingarna till omgivande målpunkter. En inzoomning har även gjorts för att på ett mer detaljerat vis visa hur Lambohovsleden kan hanteras som idag utgör en barriär mitt i området. Utefter detaljnivån har olika kartor och sektioner gjorts för att visa syftet med Ekstaden.

  Download full text (pdf)
  Planera för fysisk hälsa - Ekstaden, en stadsdel för fysisk aktivitet
 • 31.
  Amani, Homan
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Effekten av varumärkes beskrivning på studenters attityd kring värdering och ägande av produkter2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie utgörs av ett explorativt experiment. Det som har legat i fokus för denna studie har varit att mäta attityd gentemot varumärkes produkter. Eftersom det har skett genom experiment har det centrala varit att se hur attityden påverkas. Studien använder sig av vissa teorier kring varumärken som råd och tips i upplägget av experimentet. En av hypoteserna som ställdes i studien var att positiv beskrivning av varumärkes produkter ger högre utfall i värderandet och viljan att äga produkten än neutral beskrivning. Den andra hypotesen var att det inte finns någon könsskillnad i utfallet. Experimentet gav ett samstämmigt svar sett till hypotesen men vissa överraskningar och mer oväntade resultat framkom också.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT03
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT04
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT05
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT06
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT07
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT08
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT09
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT10
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT11
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT12
 • 32.
  Amanze, Collins Nwakanma
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Eriksson, Emma
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Regional Cooperation for Strategic Sustainable Development: A case study of Blekinge2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  For sustainable development of Blekinge to be carved out in a strategic manner,steps taken need to be coordinated in the right direction(i.e. towards meeting basic principles of socio-ecological sustainability).One part of this project looks into the various steps that could be taken to reach sustainability at a principle level.The other part looks at the importance of mutual cooperation among various stakeholders within the region.We look at current steps been taken and the potential for cooperation in the region. Our study reveals that many opportunities exist, both for strategic steps towards sustainability and for ways Blekinge organizations could cooperate to achieve them.We found that opportunities exist in the areas of renewable energy, energy efficiency,transportation and regional cooperation.In particular,this study identified significant opportunities to expand networks of cooperation in Blekinge.For instance, expansion of advocacy groups, expansion of railway and cooperation for alternative fuels among organizations and municipalities are all opportunities.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 33.
  Amerzyanova, Raushania
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Larsson, Tetyana
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Den nationella IT-strategin och dess implementering vid Karlskrona kommun2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för tjänstemännens syn på deras organisations möjligheter att tillhandahålla offentliga e-tjänster samt deras uppfattning om arbetsinnehåll har förändrats i samband med implementering av e-tjänster. Fokus riktas mot tjänstemän vid Karlskrona kommun. I den här studien har vi valt att använda hermeneutiska perspektivet och metodologiskt tillvägagångssätt bestående av kvalitativa intervjuer både enskilda- och i fokusgruppintervjuer. Resultaten visar att tjänstemän kopplar utveckling av e-tjänster till ökad effektivitet på individnivå och ett sätt att öka service till medborgare på organisationsnivå. Informanterna upplever att medborgarna driver utvecklingen framåt, men ingen av dem uppger att de känner till om någon e-tjänst som tagits fram på initiativ av medborgare som lett fram till IT-implementering. Tjänstemän tycker att medborgare får och kan ställa krav på kommunen beträffande e-tjänster. Några informanter upplever osäkerhet vid kontakten med medborgarna. De menar att det beror på att det inom organisationen saknas en strategi eller policy som styr denna kontakt. Studiens resultat visar även att implementeringen av den nationella IT-strategin vid Karlskrona kommuns förvaltningar befinner sig på olika nivåer. På en nivå handlar det om informationserbjudande till visioner medan det på en annan nivå utveckling av e-tjänster som funktionerar i integration med andra myndigheter. Analysen visar att implementeringen av IT inom organisationen påverkat medarbetarnas arbetsinnehåll både positivt och negativt. Det positiva är att arbetsinnehållet har blivit intressantare, roligare med större möjligheter. IT - implementeringen kan ge ett dubbelt arbete med dokumentering av ärendena, som måste göras både i pappers- och elektronisk form. Hinder i samband med införandet av nya e-tjänster är tids- och kunskapsbrist, rädsla för förändring och svårigheter som uppstod i början av implementeringen vilka har lösts med tiden i samverkan med organisationens IT-utvecklare. Detta kan förstås utifrån Giddens struktureringsteori och begreppen allokativa och auktoritativa resurser. Hans struktureringsteori bidrar med skildring av strukturer som begränsar möjliga handlingsalternativ. En central hypotes i hans teori är att människor förklarar och reflekterar över sina handlingar samt har praktiska och diskursivt medvetande. En slutsats som kan dras är att tjänstemän har obetydligt påverkan över utvecklingen av e-tjänster till medborgare och att de anser att e-tjänsterna utvecklas efter medborgarnas behov och efterfrågan, men de kan inte ange något exempel att medborgare var tillfrågade.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 34.
  Amlaeva, Anzhelika
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Feyzioğlu, Saide Begüm
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  ElKambergy, Hadel Mohammed Iskander
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Sustainability Governance Initiatives in Universities as a Tool for Sustainability2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Andersen, Alexander
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Regional fysisk planering - I vägvalet om att planera enligt PBL eller utanför PBL2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats avser att undersöka hur olika institutioner på olika politiska och geografiska nivåer förhåller sig till och tillämpar lagändringen gällande den regionala fysiska planeringen som kom år 2019. Uppsatsen utgår från två frågeställningar: Hur tolkas lagändringen och hur ser argumentationen ut kring en regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen (PBL) och utanför PBL samt vilka konsekvenser en lagstadgad regional fysisk planering enligt PBL kan få för kommunerna, kommunalförbunden och regionerna. 

  För att studera detta har jag valt att använda mig av en fallstudie. Fallet som studeras är Västra Götalandsregionen (VGR) som är en region bestående av 49 kommuner och 4 kommunalförbund. I regionen pågår det under tiden för uppsatsskrivandet ett remissarbete, där VGR skickat ut en remiss till kommunerna, kommunalförbunden och de andra aktuella remissinstanserna för att få svar på om regionen skall ansöka om att bli ett regionplaneorgan eller inte. Förutom den frågan vill regionen också ha svar från remissinstanserna på hur de vill att den regionala fysiska planeringen skall utvecklas framöver, främst gällande hur samverkan skall ske och vilka frågor som är aktuella. Det valda fallet ses som ett unikt fall då regionen består av en mängd olika geografier och aktörer, det ses även som ett aktuellt fall då det finns en pågående diskussion inom ämnet. 

  I uppsatsen tillämpas tre olika insamlingsmetoder av data; intervjuer, en enkätstudie och en dokumentstudie. Gällande respondenterna ingår 31 tjänstepersoner och politiker som är verksamma i olika delar av regionen och som är hemmahörande i organisationer på olika nivåer. De dokument som används i uppsatsen är sådana som offentliggjorts online av organisationer så som VGR, Finansdepartementet och Sveriges Kommuner och Regioner. En kvalitativ innehållsanalys har använts för att analysera den data som insamlats. Vilket utgår från det analytiska ramverket som är uppbyggt på Nuissl & Heinrichs governance-koncept och dess fyra analyskategorier som består av aktörer, relationer, institutionella ramverk och beslutsprocessen. 

  I uppsatsen framkommer det att det finns en del argument både för en regional fysisk planering enligt PBL och för en fortsatt regional planering utanför PBL. Det argument som nämns flest gånger på båda sidor är att det leder till en förbättrad samordning. Just vad denna samordning skall baseras på verkar vara den centrala frågan. Ena sidan vill att den ska bygga på frivillighet och äga rum i soft spaces och den andra sidan vill ha en tydligare struktur och att frågan om den regionala fysiska planeringen skall finnas i ett hard space. Trots att det finns en mängd olika argument som tas upp för och emot en regional fysisk planering enligt PBL, är de flesta av respondenterna överens om att de vill se en förstärkt regional fysisk planering som behandlar fler frågor än vad den gör idag. Politikerna sägs dock vara mer negativa mot en regional fysisk planering enligt PBL än vad tjänstepersonerna är, vilket kan bero på en oro att förlora makten när frågor kan bli föremål för rescaling upp till regionen. Slutligen utrycker respondenterna att det finns en otydlighet kring vilka konsekvenser en regionplan hade kunnat leda till. Ett flertal respondenter utrycker även en oro över VGR:s resurser och mognad för att ta sig an ett regionplanemandat. Otydligheten och avsaknaden av ställningstagande om de vill bli ett regionplaneorgan eller inte har inte bidragit till mindre oro, utan snarare mer. En av slutsatserna är att de olika aktiva aktörerna inom flernivåstyrningen av planeringsprocessen bör ta fram former för samverkan och samarbete så snart som möjligt, då flera frågor som till exempel bostadsförsörjningen och klimatet är i akut behov av åtgärder på en högre regional skala än de kommunala- och mellankommunala åtgärderna som finns idag. För att detta ska kunna ske behöver samordningen mellan soft och hard spaces förbättras, då det finns betydliga risker för negativa konsekvenser om den regionala planeringen fortsätter att endast äga rum i soft space vilket i stort sett är situationen idag, eller endast i hard space som kan hända om regionen får ett lagkrav på sig enligt PBL. Frågan om hur en bättre samverkan kan uppnås mellan aktörerna bör vara överordnad frågan om det ska planeras enligt PBL eller inte, då det är en mer akut fråga som mer ligger till grund för hela planeringsprocessen.

  Download full text (pdf)
  Regional fysisk planering - I vägvalet om att planera enligt PBL eller utanför PBL
 • 36.
  Anderson, Zach
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Bannister, Mark
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Silkey, John
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Sustainable Supply Chains: Moving Chinese Garment Manufacturers Towards Sustainability2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The fashion industry is beginning to understand the need to move strategically towards sustainability. Yet there appears at present little coordination between global fashion brands and their supply chains to pursue strategic sustainable development and ensure the long term resilience of their business. We asked: What does a fashion brand need to know about its first tier suppliers in China in order to form a strategy towards sustainability? We utilised a scientific, principle-based definition of sustainability and framework to identify the underlying challenges faced by two Chinese garment factories in moving strategically towards sustainability. The challenges enabled us to inform three strategic guidelines that a fashion brand should consider when working with its supply chain towards sustainability. Research draws on literature, interviews among industry experts, interviews with a major fashion brand, and on-site workshops with two of its first-tier garment factories in China. The results of our research indicate: 1) the specific challenges factories face are commonly associated with internal corporate culture, the fashion brand’s directives, and the regulatory environment in China; 2) the fashion brand should aim to broaden its purchasing priorities, generate increased collaboration with suppliers and build awareness towards empowerment and ownership of sustainability and associated strategies and actions.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 37.
  Andersson, Anette Antonsson & Elisabeth
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Same same but different2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of our research was to make a comprehensive and comparative study. We wanted to examine the working men and women with and without children living at home and how they perceive stress at work and family demands. Perceived stress may occur when men and women with children are torn between work and family demands. We discuss the various coping strategies with focus on age and gender, and examine whether there are differences between full-time and part-time working women and men, and their perceived stress level. We also examine how women and men under the age of 40 use more coping strategies than women and men over the age of 40. To measure coping we use occupational health services Prevent due's stress test for employees. The results shows correlations between men with children and stress when it comes to family demands. Women with children living at home are experiencing more stress related to workload and the thought that it is harder to recover from stress than men with children living at home. When it comes to coping strategies, we found no significant relationship between women and men under 40 and women and men over the age of 40. Participants in the study were 53 women and men both with and without children living at home aged under and over 40 years old.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 38.
  Andersson, Antonia
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Trygg, Emeli
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Motivation som verktyg för att minimera negativ stress i projekt2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Purpose: To identify methods for project managers to use motivation as a tool for reducing negative stress among members of project teams. Method: Qualitative interviews Results: We have defined three methods that we find could contribute to initiate an internalization chain. Internalization increases the intrinsic motivation both for the project manager and for the project participants. The first method is about creating a model specifying what information the project managers will need from the client when a project is due to be ordered. The second method also addresses the need for increased procurement competence, and concerns the education of clients. The third method is about clarifying boundaries between the project managers and the participant´s superior´s responsibility when it comes to issues concerning motivation or stress related the project team members. The internalization chain contributes to facilitate the participants´ own internalization process, which to a greater extent makes the participants intrinsically motivated which reduces the risk for negative stress.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 39.
  Andersson, Carola
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Petersson, Kajsa
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Organiserat samarbete mellan lärare och kollegor inom IKT-baserad distansundervisning2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt Detta är en hermeneutisk studie där vi använt oss av intervjuer som datainsamlingsmetod. Vi har studerat samarbete ur ett lärarperspektiv i distansundervisning på Blekinge Tekniska högskola (BTH). Vad vi fann var att lärarna och deras kollegor efterfrågade ett mer organiserat samarbete dem emellan. Två former för ett ökat samarbete är, samarbete i team och i distansnätverk, vilka kan existera parallellt med varandra. I nätverket ingår alla personer som arbetar med distanskurser, allt ifrån lärare till tekniker. Team är en mindre enhet för samarbete och är uppbyggd runt en specifik distanskurs. Deltagarna i teamet är experter på olika yrkesområden och kan komplettera och hjälpa varandra. Lärarna är experter på sitt område, vilket är undervisning, och vill inte behöva känna sig tvingade att bli experter på nya områden, för att kunna undervisa på distans. Undersökningen visar att de teammedlemmar som kan vara till hjälp för lärarna är: Andra lärare, Administratörer, Teknikpedagoger, Bibliotekarier, Inlånade kompetenser, Tekniker och Studentrepresentanter. Kursen och temadeltagarna, i huvudsak lärarna, avgör när och hur mycket de olika experterna behövs under kursen. Men det är viktigt att vara medveten om att alla inte vill arbeta i team eller anser att samarbete alltid är positivt. Samarbete och teamarbete ska ses som ett stöd för lärarnas i deras arbete.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 40.
  Andersson, Caroline
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Seerbe, Anja
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Upplevelser av interaktionen mellan klient och socialsekreterare -sett ur ett maktperspektiv2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  För socialtjänstens klienter innebär klientskapet en ovillkorligt underordnad roll, där individen befinner sig i en situation denne inte styr över. Individen etablerar en relation till den offentliga hjälpapparaten som samtidigt är en maktapparat. Det övergripande syftet med studien är att skapa förståelse för hur den specifika ekonomisektionen inom socialförvaltningen, i en kommun i södra Sverige, som avgränsat socialt fält, är konstruerat. Ett delsyfte är att belysa hur enskilda socialsekreterare inom denna sektion samt ett urval av deras klienter, upplever interaktionen vid handläggning av ekonomiskt bistånd. Ytterligare ett delsyfte är att få en förståelse för hur de sociala konfigurationerna ter sig samt hur makt konstrueras, i interaktionen mellan klient och socialsekreterare. Tidigare forskning inom området, av Greta-Marie Skau och Leila Billqvist, belyser problematiken i den svåra balanssituation som socialsekreterare befinner sig i, vad gäller att ha makt och ge hjälp samt vad som sker i klientprocessen. Studiens teoretiska ansats utgörs av Tillys teori om beständig ojämlikhet, där fokus ligger på kombinationer av sociala konfigurationer samt den kategoriella ojämlikhetens orsaksmekanismer. Studien metodologiska ansats är av abduktiv art, varpå Tillys teori utgör grunden för den empiriska datainsamlingen. Genom studiens resultat modifieras därefter denna teori. För den empiriska datainsamlingen tillämpas en metodtriangulering, i form av personliga dokument samt semistrukturerade intervjuer. Huvuddraget i resultatet inbegriper upplevelser av distinktionen i socialsekreterarrollen, vilken består av dels en hjälpande/behandlande funktion, dels en myndighetsutövande funktion. Resultatet påvisar även en distinktion vad gäller klientrollen, då den består av såväl rättigheter som skyldigheter. Vidare presenteras upplevelser av interaktionen mellan klient och socialsekreterare, varigenom ojämlikheter upprättas och vidmakthålls. Av analysen framgår att en beständig ojämlikhet råder i interaktionen mellan klient och socialsekreterare. Denna ojämlikhet yttrar sig inom det kategoriella paret, vilka karaktäriseras av inre och yttre kategorier, således tenderar den kategoriella ojämlikheten att vara strukturellt betingad. Ojämlikheten och maktobalansen upprättas genom exploatering och möjlighetsansamling samt vidmakthålls genom efterlikning och anpassning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41.
  Andersson, Erika
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Daleke, Emma
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Försäkringskassans förnyelsearbete: en studie av organisatoriskt lärande vid förändringsarbete2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  I samband med att Försäkringskassan blev en statlig myndighet initierades en omfattande organisationsförändring och ett flerårigt förnyelsearbete av arbetets organisering. Syftet med den här studien var att, med utgångspunkt i ett miljöpedagogiskt perspektiv, utveckla kunskap om och förståelse för hur arbetets organisering och arbetspedagogiska verktyg inom statlig verksamhet möjliggör organisatoriskt lärande vid förändringsarbete. Uppsatsen har en fallstudieansats då vi har varit intresserade av att undersöka en specifik händelse och därigenom få en bättre förståelse för det fenomen som undersöks. Vårt empiriska material utgörs av halvstrukturerade intervjuer, dokumentstudie och wallraffning. Respondenterna som vi intervjuade arbetar inom olika avdelningar på Försäkringskassan. Dokumentstudien och wallraffningen använde vi som kompletterande datainsamlingsmetoder för att skapa en generell bild av arbetets organisering vid Försäkringskassan. Vi tolkar materialet genom Ellströms villkor och Senges discipliner för den lärande organisationen. Utifrån termer av den lärande organisationen framkommer det att organisatoriskt lärande existerar, men med begränsningar i hur organisationen tillvaratar all den kunskap som finns i verksamheten. Vi har identifierat arbetspedagogiska verktyg och resultatet visar att dessa är grundläggande medel för att nå organisationens mål.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 42.
  Andersson, Ida
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Kor, kollektivtrafik och politik: kausala relationer på landsbygden: En ANT-studie om vad som etablerar landsbygd2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En samhällsutveckling som enbart fokuserar på staden går emot de nationella visionerna och således har planeringen även kommit att behandla landsbygdens utveckling med varierande motiv. Landsbygden har sedan tidigare beskrivits som en rural idyll vilket varit en bevarande värd miljö och betydande resurs för staden men är nu en plats för utveckling. Inom planeringen råder ett hållbarhetsideal som ämnas uppfyllas genom tillämpning av urbana normer som därmed styr samhällets utveckling och där det rurala tillskrivs motsatta värden i en stad-landsbygdsdikotomi. Genom att utveckla landsbygden enligt urbana normer och samtidigt bevara dess rurala idyll uppdagas ett problem i hur dessa båda miljöer och funktioner ska sammanfogas eller om landsbygden ersätts. Denna uppsats syftar därför till att undersöka hur det som definieras som landsbygd kan bestå genom en sådan utveckling. För att göra detta är utgångspunkten vad som utgör landsbygd och vidare hur etableringen av landsbygd består.

  Landsbygden som fenomen undersöks utifrån en aktör-nätversteori (ANT) där perspektivet på hur världen utformas förstås genom dess beståndsdelar och det relationella sambandet mellan dessa. Detta blir studiens teoretiska och metodologiska utgångspunkt där landsbygden analyseras som ett nätverk av ageranden som definierar den. I ANT utgörs världen av ständiga processer där människor och icke-människor agerar. Hur fenomen blir bestående genom dessa processer beror således på hur stabila nätverken är genom dessa föränderliga processer. Därför presenteras resiliens som ett andra teoretiskt perspektiv som belyser hur fenomen kan hantera endogena och exogena, positiva och negativa störningar.

  Denna undersökning har utförts med ett förutsättningslöst förhållningssätt som ANT förespråkar för att beskriva världen så som den är och inte förklara hur den är. Resultatet har blivit en analys inom vilket konstruktionen av landsbygdsnätverket presenteras. Data för nätverket har erhållits genom etnografiska metoder där nätverkets beståndsdelar och de ageranden som sammankopplar dem förnummits genom direktobservation, dokumentstudier och samtalsintervju.

  Slutsatserna visar på att landsbygden varit bestående genom samhällets förändring tack vare dess förmåga att utvecklas och anpassas efter rådande förutsättningar. De ageranden som sker i samband med landsbygdsnätverket både upprätthåller det som ett bestående fenomen och formar det. Landsbygd utgörs således av mer än det som framkommer i stad-landsbygds dikotomin och bör därför ses definieras utifrån rådande system och förutsättningar. Trots landsbygdens resiliens kan den inte vara bestående genom störningar orsakade av politik och planering som omkullkastar hela dess funktionella och strukturella sammansättning utan att utvecklas till ett jämviktsläge där den inte längredefinieras som landsbygd. Detta innebär att dess förutsättningar för att utvecklas och hantera störningar bör tas i beaktning om den ska formas eller på andra sätt påverkas av planering.

  Download full text (pdf)
  Kor, kollektivtrafik och politik: kausala relationer på landsbygden: En ANT-studie om vad som etablerar landsbygd
 • 43.
  Andersson, Ingela
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Djurskötarens arbetsmiljö – vilka samband finns mellan kontroll i arbetet och andra psykosociala aspekter? En studie av djurskötares psykosociala arbetsmiljö2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  En studie av en arbetsplats som påverkas av många olika faktorer, där jag valt att fördjupa mig i hur vardagen ser ut för djurskötare. Studien går ut på att studera hur grisskötarens vardag påverkas av arbetsmiljön. Påverkas djurskötarens välmående av att inte kunna påverka hur dagen ser ut i och med alla händelser som ligger utanför den egna kontrollen eller är det en naturlig del i och med valet av yrke? Studien är gjord via en enkät utgiven i en grupp bestående grisskötare och förmän i grisbesättningar, som finns på Facebook. Resultatet är analyserat med hjälp av SPSS. Enligt undersökningen leder ökat stöd och möjligheter till kompetenshöjande åtgärder till minskad stress och ökar medarbetarens kontroll i arbetet. Ledaren kan göra mycket för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön framkommer i undersökningen. Ett stödjande ledarskap med en positiv syn på kompetenshöjande åtgärder är bra för den typ av arbetsmiljö som grisstallen är visar undersökningen. Åtgärder för att höja kompetensen är viktig enligt grisskötarna, det anses minska ensamheten och stressen om flera har bred kompetens. Medarbetarna saknar ledarnas engagemang. Ett utvecklat ledarskap är något som skulle leda branschen i rätt riktning enligt undersökningen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 44.
  Andersson, Jennie
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Vilka faktorer i service branschens arbetsmiljö har betydelse för social trötthet?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Titel; Vilka faktorer i service branschens arbetsmiljö har betydelse för social trötthet? Hur ser sambanden ut mellan utbrändhet och social trötthet? Författare; Jennie Andersson Nyckelord; Utbrändhet, Social trötthet, arbetsmiljö Syftet med undersökningen har varit att få fram vilka faktorer i service branschens arbetsmiljö som har betydelse för social trötthet samt undersöka eventuella samband mellan utbrändhet och social trötthet. Undersökningen är riktat mot vårdanställda och reseledare då tidigare undersökning påvisat samband mellan social trötthet och reseledare. Undersökningen är av en kvantitativ metod i form av en enkät. Denna enkät skickades ut till sammanlagt 110 personer i service branschen (vårdanställda och reseledare). Materialet har sedan bearbetats för att göra jämförelser mellan utbrändhet och social trötthet samt se vilka faktorer som har betydelse för dessa. I resultaten har det påvisats att vårdanställda upplever en högre grad av social trötthet än vad reseledare gör om de inte trivs på arbetet. När det gäller utbrändhet så visar resultaten på att utbrändhets tendenser påvisas hos vårdanställda om de inte är tillfredsställda med sitt arbete, denna korrelation påvisas inte hos reseledare. Frågor gällande vilka faktorer i ens arbetsmiljö som har betydelse för social trötthet och utbrändhet visar på att psykosocial arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse har betydelse för social trötthet och utbrändhet. Högst tendenser för utbrändhet och social trötthet påvisade vårdanställda. Till fortsatta forskning inom detta område skulle jag kunna undersöka om fenomenet social trötthet existerar inom andra yrkeskategorier än de undersökta. Frågeställningar 1. Vilka faktorer i service branschens arbetsmiljö har betydelse för social trötthet? 2. Hur ser sambanden ut mellan utbrändhet och social trötthet?

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 45.
  Andersson, Klara
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Viberg, Elin
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  En tryggare stad: Gestaltningsförslag för Handelshamnen i Karlskrona utifrån ett trygghetsperspektiv2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet syftar till att undersöka definitionen av begreppet upplevd trygghet och hur den upplevda tryggheten påverkar platsens användning. Vidare har arbetet identifierat trygghetsfaktorer som sedan har legat till grund för de strategier som sedan har omgestaltat planområdet. För att kunna identifiera trygghetsfaktorer och framställa strategier genomfördes tre metoder: dokumentstudie, platsanalys och enkätstudie. De trygghetsfaktorer som framkom från dokumentstudien var mänsklig närvaro, överblickbarhet, orienterbarhet, belysning, mänsklig skala, trygga gator och möjlighet att kunna stanna upp. De trygghetsfaktorer som visades vara till störst vikt för att öka den upplevda tryggheten framkom i den genomförda enkätstudien. Enkätstudien resulterade i att god belysning följt av mänsklig närvaro och god överblickbarhet gav ökad trygghet i stadsmiljön. Den sista metoden platsanalys genomfördes utifrån Gehls kvalitetskriterier och resulterade i att platsen inte uppfyllde goda trygghetskriterier. De utpekade trygghetsfaktorerna är viktiga för att skapa en tryggare stadsmiljö som på så sätt stödjer de mänskliga livsvillkoren.

  Download full text (pdf)
  En tryggare stad: ett gestaltningsförslag för Handelshamnen i Karlskrona från ett trygghetsperspektiv
  Download full text (pdf)
  En tryggare stad: ett gestaltningsförslag för Handelshamnen i Karlskrona från ett trygghetsperspektiv Bil 1
  Download full text (pdf)
  En tryggare stad: ett gestaltningsförslag för Handelshamnen i Karlskrona från ett trygghetsperspektiv Bil 2
 • 46.
  Andersson, Marcus
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Bara en välkomstgrej?: Om förhållningssätt till sociala medier i kyrkan2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Sociala medier får en allt viktigare roll i samhället. Detta gäller även för organisationer och där implementerandet av dessa medier innebär att kommunikationen med organisationens medlemmar övergår från att vara en monolog till att istället anta formen av en dialog. En av dessa organisationer som nyligen börjat använda sociala medier är Svenska kyrkan. Detta är en organisation som till stor del präglas av traditionellt tänkande, men som samtidigt har som mål att sprida sitt budskap. Enligt denna studies antagande styrs dock förhållningssättet till de sociala medierna av både hur man ser på lärande, men även hur man uppfattar teknikens påverkan på omvärldens utveckling. Syftet i denna undersökning har därför varit att ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande utveckla kunskap om hur förhållningssättet till sociala medier hos de anställda inom Svenska kyrkan påverkas av det sätt som dessa erfar sitt lärande och teknikens betydelse i sin omvärld. En kvalitativ studie med en hermeneutisk ansats genomfördes, där fem anställda i en liten församling intervjuades med en interview guide approach. Resultatet av denna studie pekar på att de anställda inom den studerade församlingen inte till fullo tänker på lärande i termer som kan relateras till de pedagogiska möjligheter som sociala medier erbjuder, samt att de inte heller anser att ny teknik spelar en central roll i omvärldens utveckling. Detta resulterar i ett förhållningssätt som försvårar för de anställda att till fullo utnyttja sociala medier i arbetet att sprida sitt budskap och där en viktig bidragande orsak till detta ansågs vara de anställdas syn på cyberrymden som något frånskilt den fysiska rymden.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 47.
  Andersson, Marika
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Hedersrelaterat våld och förtryck: En kartläggning hos Värmlands läns berörda verksamheter och ideella organisationer2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Kartläggningen var från början en del av ett uppdrag från regeringen till länsstyrelsen. Uppdraget innebar att Länsstyrelserna på regional nivå ska ansvara för kompetensstöd när det gäller våldsutsatta kvinnor, barn som har bevittnat våld och våldsutövare, däribland hedersrelaterat våld. Det fastställdes att länsstyrelserna ska lämna in en samlad redovisning av insatserna som vidtagits i varje län. En samlad bild av länet ska kunna redovisas september 2012. Syftet med denna undersökning var att se över vilken kunskap och vilket stöd verksamheter och ideella organisationer erbjuder personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. För att uppnå syftet genomfördes en kvantitativ enkätundersökning i Värmland. Utifrån resultatet kunde det inte uteslutas att hedersrelaterat våld förekommer i länet, kunskapen var inte så stor gällande hedersrelaterade fall men ändå hade verksamheterna stöd och hjälp att erbjuda personer som utsätts för denna typ av våld.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 48.
  Andersson, Oskar
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Befolkningstillväxtens starka ställning: En fallstudie om kommunalt utvecklingsarbete2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Befolkningstillväxtens starka ställning
 • 49.
  Andersson, Pernilla
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Är människan formad med det karismatiska ledarskapet redan från tidig ålder.- En observerande studie över mindre barn.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstract. Studiens syfte var att undersöka om människan är formad med det Karismatiska ledarskapet redan från tidig ålder. Då egenskaper är svåra att studera, som också litteraturen beskriver, så valdes mönster som är karateristiska för det karismatiska ledarskapet ut, som exempelvis; stark utstrålning, stor kommunikations förmåga, en ledare för gruppen. Dessa mönster valdes att studeras genom observation av en klass där barnen var i sju års ålder. Av datainsamlingen gjordes an analys och tolkning och av detta framkom ett resultat som i sig visade på att det fanns mönster och beteenden karakteristiska för karismatiskt ledarskap hos vissa av barnen. Barnen hade olika mycket av mönsterna men det visade sig ändock tydligt vilka som var av det karismatiska ledarskapet och som kamraterna lät sig ledas av. Studiens frågeställning anses då besvarad och visar på att människan är formad redan från tidig ålder med karismatiskt ledarskap

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 50.
  Andersson, Pär
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Spelar kön någon roll?: En studie om kvinnors uppfattning om jämställdhet i World of Warcrafts värld2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The object with this bachelor thesis is to illustrate if equality is present during the interaction between female and male players in the World of Warcraft with focus on the female players conception. The main question is: How does gender matter in the interaction between female and male players in WoW? This question is particularly interesting because WoW is in its own construction neutral in regards to gender in the aspect that gender does not hinder or benefit your avatar when it comes to the avatars development or possibilities. This bachelor thesis describes the views three of female WoW players and how they perceive the interaction with male players with focus on equality. The informants’ personal thoughts and experiences are described. The data has been collected through interviews with these female players and has been analyzed and compared to the gender hierarchical theories presented in the section describing the chosen theories. The result shows that the informants do not perceive WoW as an equal world and they describe different episodes that strengthen their view. The analysis displays clear patterns of gender hierarchy that further strengthens the informants’ views and thoughts. The analysis uncovers gender hierarchical patterns that the informants perceive as positive but might have a basis in unequal thoughts and patterns. This shows that even positive effects of being female in the World of Warcraft can be counterproductive in regards to equality. But the dark clouds have a silver lining. In regards to endgame play, the WoW players value competence disregarding of gender. If you are a good enough player the borders between genders is weakened and a brief equality is in effect, even if it’s only for a few hours

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1234567 1 - 50 of 902
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf