Change search
Refine search result
1234 1 - 50 of 175
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Agadagba, Efeoghene
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Identity Construction on Social Network Sites: Facebook2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Digital Identity

 • 2.
  Agadagba, Kelvin Yoreme
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  PRIVACY AND IDENTITY MANAGERMENT ON SOCIAL NETWORKING SITES WITH REFRENCE TO FACEBOOK2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  According to Nicole B. Ellison and Danah M. Boyd in their article on “Social network sites: Definition, History, and Scholarship”, they defined Social Networking Sites as “Web-based services that allow individuals to (1) Construct a public or semi-public profile within a bounded system, (2) Articulate a list of other users with whom they share a connection, and (3) View and traverse their list of connections and those made by others within the system”( 2007). In other words, Social Networking Sites (SNSs) are websites that are designed to simplify communication between users who share similar activities, attitudes and interests. Today the growth and role of social networking sites has become an issue not only for the users themselves but also for scholars and industrial researchers. My aim in this research will be to explore Social Networking Sites in general. The concept of Social Networking Sites is very broad; therefore my main study will be dealing primarily with how privacy and restrictions plays a role in identity management with reference to Facebook.

 • 3.
  Agnevall, Paula
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Berättarteknik i J.M. Coetzees Disgrace2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  While Disgrace seems to be written from a single perspective, it is in fact multi-layered. In order to support this claim, this essay investigates what the novel's protagonist sees, how he sees it and who is narrating the story, using respectively the narratological key concepts of internal focalization, fallible filter and covert narration. The essay thereafter studies how the novel has affected readers in South Africa and how it is neccessary to challenge the perspective presented in the novel in order to fully understand the text.

 • 4.
  Alsterberg, Matilda
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Olsson, Henrik
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Grönytefaktorn i den urbana staden: Fallstudie på Lövholmen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Som en motreaktion till 1990-talets planeringsideal urban sprawl uppkom dagens ideal förtätning, vilket syftar till att sammankoppla städer och möjliggöra för en hållbar stadsutveckling. Vid exploatering som möjliggör för sammankopplingar av stadsdelar tas ofta friytor såsom äldre industriområden och grönytor i anspråk. För att utveckla, kompensera och bevara grönstrukturen inom planområden finns planeringsverktyget grönytefaktorn (GYF), vilket några kommuner i Sverige har tagit an för att öka ekosystemtjänsterna i staden.

  Detta kandidatarbete syftar till att övergripande undersöka möjligheten att använda GYF vid förtätningsprojekt för att säkerställa grönytornas kvalitet utifrån hållbarhetsperspektiven ekologiskt och socialt samt hur verktyget används inom fysisk planering. GYF är ännu ingen definierad metod enligt Boverket och de kommuner som tagit an verktyget fokuserar främst på bevarande och kompensering av de ekologiska värdena. Inom Stockholm stads GYF-modell fokuserar de på både ekologiska och sociala värden. Det är utifrån Stockholm stads GYF-modell som detta kandidatarbete utgår ifrån i gestaltningsförslagen och därmed behandlas även hållbarhetsperspektiven ekologiskt och socialt som teoretiska utgångspunkter i arbetet.

  För att förstå de ekologiska och sociala aspekternas värden inom fysisk planering, innebörden av ekosystemtjänster, definitionen av förtätning och dess påverkan på människor och miljön samt användningen av GYF görs en studie över dessa i kunskap- och forskningsöversikten. Även två referensprojekt studeras där GYF har varit ett viktigt verktyg. De referensprojekt som studeras utifrån frågeställningen är Norra Djurgårdsstaden och Västra Hamnen. Denna översikt utgörs sedan som kunskap i de två gestaltningsförslagen. Stockholm stads GYF-modell används som gestaltningsprinciper där ena förslaget fokuserar på hur man kan säkerställa de sociala värdena med GYF och det andra hur de ekologiska värdena kan säkerställas med GYF. Förslagen prövar möjligheten hur planerare kan använda GYF.

 • 5.
  Asp, Jesper
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Henling, Oskar
  Blekinge Institute of Technology.
  Mozart, gör mig smartare!: En alternativ aspekt kring Mozarteffekten2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There are a lot of different opinions regarding the Mozart Effect; which is based on you getting smarter by listening to his music. Some studies claim there is a connection between Mozart and learning, while some studies claim the opposite. By conducting our own study, incoperated with the theories Agential Realism and Situated Knowledge, a new approach emerges enabling a glimpse of the complex nature we are a part of - a glimpse which can aggrevate the standpoint on determine information as an absolute truth. Our findings suggest that infinite amounts of factors are involved regarding the evaluation of your results and findings - which also illustrates the possible outcomes that could have occurred, in addition to the current one. We also illustrate the importance of subjective experiences, as they are crucial to how the results are processed - the same results can be perceived differently, depending on how you as an individual or a group choose to interpret the data. Our findings suggest that we can not achieve the complete truth - only a part of it.

 • 6.
  Becker, Viktor
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  SKB i planerings-och gestaltningsprocessen: -Om att konceptualisera det "omätbara"2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I staden finns ingen socialdioxid. Detta sammanfattar den underliggande problemställningen som har legat till grund för hela arbetet. Hur ska vi mäta social hållbarhet och jämställa dess faktorer mot ekologi och ekonomi? Vi står inför en rad stora sociala utmaningar i och med den rådande bostadsbristen och urbaniseringen, detta kräver att vi vågar testa nya metoder i stadsbyggandet. Men hur ska vi utvärdera, mäta och breda plats för det sociala perspektivet? Eller måste vi bara tvingas inse att sociala konsekvenser är ”omätbara”?

  Hållbarhet som begrepp har många gånger avfärdats för att vara allt för öppet och vitt. Därför krävs det metoder för att definiera hållbarhet och gör begreppet konkret och arbetbart i planeringsskedet. Detta har i Sverige bland annat gjorts för den ekologiska hållbarheten genom miljöbalken och kravet på miljöbedömningar, som sedan kan utmynna i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). För den sociala hållbarheten har det inte på sammasätt utvecklats några verktyg. På senare tid har dock den sociala hållbarheten blivit en allt större fråga. Till exempel har Göteborg genom projektet ”Social hållbar utveckling år 2020” tagit fram en kunskapsmatris för bedömning av social hållbarhet i planeringen. Ett antal mindre kommuner, däribland Gällivare, har tagit fram så kallade sociala konsekvensbeskrivningar (SKB) som är ett verktyg för att konceptualisera den sociala hållbarheten i planeringen. Men hur fungerar egentligen sociala konsekvensbeskrivningar i praktiken och hur kan de integreras i planerings-och gestaltningsprocessen?

  I arbetet diskuteras begreppet sociala konsekvensbeskrivningar och dess förhållande till det sociala hållbarhetsbegreppet samt vad sociala konsekvenser egentligen innebär. Vidare diskuteras även för-och nackdelar av konceptualisering genom framförallt checklistor och designprinciper. Arbetet omfattas av en generell forsknings-och kunskapsöversikt, samt en fallstudie över Gällivares arbete med social hållbarhet genom strategiska dokument och SKB. Slutligen översätts teorin och analyserna till ett planförslag med fokus på att stärka den sociala hållbarheten i Gällivare. 

  I arbetet konstateras bland annat att sociala konsekvensbeskrivningar ännu är ett svagt begrepp ur en svensk kontext. Begreppet har inte slagit rot på samma sätt som sitt syskon, MKB, och detta skapar en begreppsförvirring som påverkar SKB-begreppet negativt. För att gå vidare krävs det att vi kan enas om ett begrepp för att förflytta diskussionen från: ”Vad betyder SKB?” till att istället fråga oss ”Hur ska SKB användas för komplettera den övriga planprocessen och konceptualisera sociala konsekvenser på bästa sätt?” För att den sociala hållbarheten ska bli en självklar del av processen krävs det att vi kan enas om ramverk och riktlinjer för att möjliggöra för bredare samverkan och diskussion.

 • 7.
  Bengtsson, Samuel
  Blekinge Institute of Technology.
  Ljudlandskapet i öppna spelmiljöer.: hur ljudlandskapet bidrar till ljudupplevelsen i spel.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This bachelor thesis is about examining how the Soundscape in open gameworlds contributes to the sound experience in games. The study explores the Soundscape, how open game worlds works and why sound is important to videogames but also how we are involved with sound, and the role music has in games. Two methods have been used to get a better understanding of how the Soundscape in two games are built and how game developers have gone about achieving their soundscapes.

  Based on this research, past and current research including methodology, a small game world was created with sound effect that was implemented in order to see how the Soundscape contributes to the sound experience. The result lay in the smaller details which helps to create an “atmosphere” between the Soundscape and the game world. This “atmosphere” is how the Soundscape can contribute to sound experience in the open game world.

  Keywords: Soundscape, open game world, sound experience, contribute.

 • 8.
  Bergh, Isabella
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Nilsson, Holger
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Bye bye bygden?: En fallstudie om hur svenska kommuner agerar vid befolkningsminskning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Trots att Sveriges befolkning ökar i stadig takt minskar invånarantalet i väldigt många kommuner, något som pågått under en längre tid. Norrlands inland är ett typexempel på en region som fått erfara stora befolkningsminskningar. Ett sjunkande befolkningsunderlag leder bland annat till försämrat skatteunderlag som sätter den kommunala välfärden i en utsatt situation, vilket i sin tur bidrar till en fortsatt befolkningsminskning.

  Uppsatsen består av en fallstudie som tar stöd i Syssners begrepp tillväxt- och anpassningsstrategier för att på så sätt kunna kategorisera olika åtgärder som forskningen och de undersökta fallen tar upp. Tillväxt har länge varit normen i den kommunala planeringen medan anpassning är ett relativt nytt fenomen, då efterfrågan om en planering mer lämplig för kommuner präglade av befolkningsminskning ökat på senare tid. Med hjälp av en kvalitativ textanalys redovisar uppsatsen de visioner och strategier som de fyra svenska kommunerna Arvidsjaur, Gällivare, Pajala och Storuman tar upp i sina översiktsplaner för att hantera befolkningsminskning. Arbetet studerar även forskning inom området för att därefter redovisa likheter och skillnader mellan kommunernas arbete och forskningen.

  Det har gått att utläsa hur problematiken kring befolkningsminskning är komplex, där alla undersökningsobjekten upplever en missgynnande åldersstruktur samt låg utbildnings- och kompetensnivå som några av de främsta hindren. Det konstateras hur tre av kommunerna, i sina visioner och mål, strävar efter tillväxt men att det inte speglar de underliggande strategierna som utgår från både tillväxt och anpassning. En diskussion förs därefter kring hur det kan bero på planeringens politiska förankring; att de politiska partierna måste sträva efter tillväxt för att attrahera väljare, vilket speglar översiktsplanernas visioner och mål. Den fjärde kommunen är mer återhållsam och har visioner nära kopplade till anpassning, vilket till stor del speglar deras strategier. Det framkommer att tre strategier går att finna i alla översiktsplanerna och även i forskningen, detta i form av marknadsföring (främst genom turism), attraktiva livsmiljöer samt regional och kommunal samverkan. Även om forskningen tar upp rivning och samverkan med civilsamhället är det inget som någon av kommunerna tar upp. Samtidigt arbetar kommunerna med identitetsskapande åtgärder vilket forskningen inte tar upp. Med andra ord finns det flera likheter och skillnader mellan de undersökta fallen och forskningen.

 • 9.
  Berglund Snodgrass, Lina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Högström, Ebba
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Planerarrollen i samtid och framtid: Kunskaper, förmågor och färdigheter2018In: Nordic Journal of Architectural Research, ISSN 1236-6064, E-ISSN 1893-5281, Vol. 30, no 3, p. 135-156Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Societal challenges affect the ways in which planning is carried out and contribute to new expectations and demands for the skills and abilities of the planner. From having almost solely focused on the regulations of land use through the development of land use plans, have, for example, the facilitator, coordinator, process manager, catalyst, urban designer and spatial agent become new possible roles for the planner to adopt. This article discusses future planning roles and what conceptions spatial planning students have of their future profession. What fundamental knowledge do students need to achieve for their future professional practice? How do they perceive the role of the planner? And, what kind of planner do we, de facto, educate?

 • 10. Bergman, Karl
  Blekinge: gränslandets politiska geografi2008In: Blekingeboken, Karlskrona: Blekinge hembygdsförbund , 2008, p. 63-93Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Det blekingska gränslandet har ofta i en äldre historieskrivning infogats i politiska konflikter som beskrivits utifrån ett nationalistiskt perspektiv där kulturella, politiska och etniska skillnader varit viktiga begrepp. Denna artikel tar fasta på gränslandets position i både det danska och det svenska riket under tidigmodern tid med avsikten att pröva de långa historiska utvecklingslinjer som formar ett mönster som sträcker sig över nationsbytet 1658. Med detta perspektiv framhävs en politisk geografi där gränslandets möjligheter och utsatthet präglas av ekonomiska och säkerhetspolitiska realiteter.

 • 11. Bergman, Karl
  Blekinge i det danska riket2003In: Ale, Historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge., ISSN 0345-0708, Vol. 4, p. 23-36Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Undersökningen visar Blekinges position i ett av tiden konglomeratstater,Danmark under slutet av medltiden och fram under första delen av 1600-talet.Intertaktionen inbegripet konflikterna kan sättas in i en kontext med en kamp om kontroll över resurser och makt i lokalsamhället mellan aktörer inom det egna området såväl dom gentemot centralmakten. En poltisk kultur formas som tålde en hög konfliktnivå därför att området Blekinge spelade en roll som råvaruleverantör och som försvarslinje inom den danska riket. Området roll som gränsland tinar fram som ett viktigt element för hur området utvecklas.

 • 12. Bergman, Karl
  Borgaren och militärstaten. Den tidigmoderna stadens politiska kultur2008In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 4, no 128:4, p. 621-645Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikeln återger mötet och interaktionen mellan militärstatens företrädare och det borgerskap som flyttade till den nya staden Karlskrona 1682. Undersökningen omspänner drygt tio år från 1682 fram till 1693. Teoretiska utgångspunkter har hämtats från ett internationellt forskningsläge som har det gemensamt att man utifrån en Habermas-kritisk läsning funnit ett behov av ett vidgat kommunikationsbegrepp. Med ett vidgat kommunikationsbegrepp blir det möjligt att undersöka och analysera frågor om offentlighet, rationalitet och kommunikation även under tidigmodern tid. En viktig underliggande frågeställning inom denna kritiska riktning har varit att man eftersträvat en forskningsdiskussion om hur ett samband mellan det tidigmoderna och det moderna kan ha sett ut inom detta område Genom att bryta med en alltför stelbent kronologisk uppdelning öppnas för nya tolkningar av det vi kan uppfatta som nationella särdrag i den politiska kulturen. Vilket blir då utfallet om detta forskningsperspektiv appliceras på en svensk tidigmodern kontext? Om vi väljer att betrakta borgerskapet i Karlskrona under den aktuella perioden som ett svenskt borgerskap och om vi karakteriserar staden som en svensk stad, begränsad och reglerad av en nationell kontext, då framstår detta borgerskap möjligen som oansenligt och utan större politisk kraft. Men den analys som företagits ger stöd för ett antagande att borgerskapet i Karlskrona innehade en icke oansenlig maktposition, vilken kunde användas i förhandlingarna med den svenska statsmakten. Maktpositionen baserades på delaktighet i ett handelsnätverk i Östersjön med starka förgreningar till Holland. Hade detta nätverk raserats av en oförsiktig statsmakt hade det fått betydande konsekvenser för den svenska flottan. Den kommunikativa praktik som utvecklades inom borgerskapet var präglad av en ekonomisk praxis som var funktionell i detta internationella handelssammanhang. Den ekonomiska rationalitet, den form av offentlighet, den tilltro till och användning av skriftliga dokument som borgerskapet företrädde hämtade sin legitimitet från det faktum att det var en accepterad praxis i städerna runt Östersjön. Det var en praxis med en legitimitet som inte ens en absolut statsmakt kunde förbise utan konsekvenser. Ett alltför auktoritärt agerande mot detta borgerskap hade kunnat påverka handelssituationen i Östersjön och därmed försvårat försörjning och expansion av den svenska flottan. Även statsmakten förhandlade utifrån en maktposition. Hänsyn måste tas till borgerskapets position och styrka men det innebar inte att statsmakten underordnade sig borgerskapet. En dialogisk ordning etablerades utifrån denna maktkonfiguration. Som undersökningen visat kunde statsmakten långsiktigt påverka maktförhållandena till sin fördel och den kunde åstadkomma maktförskjutningar till sin fördel. Samtalet om privat och offentligt antyder en sådan maktförskjutning till statsmaktens fördel. Borgerskapets enskilda eller kollektiva agerande konfronterades med en föreställning om den offentliga maktutövningen. En konsekvens var att borgerskapets kollektiva agerande och den inbördes solidariteten trängdes tillbaka. Statsmaktens strävan till professionalisering och ökad byråkratisering visar också hur borgerskapets strävan till större självständighet trängdes tillbaka. Borgerskapets bruk av offentligheten lyckades statsmakten delvis begränsa. Offentligheten som ett medel för en artikulerad gemenskapsformering inom borgerskapet och som ett vapen mot statsmakten hade inget verkligt genomslag. I stället polariserades eller förstärktes en polarisering inom borgerskapet.

 • 13.
  Bergman, Karl
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Breed and ”Booze”, naval demand and early modern production2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This investigation discusses the connection between military supply needs, or more specific the navy capability to supply, primarily bread and alcohol, and the transformation from small-scale to large-scale production during the early modern period. Three questions are addressed: the significance of the relationship between burghers and military representatives to this transformation; the significance of military experience, including military techniques, to this transformation; and finally, whether or not early modern military production can be linked to modern industrialization. Together these questions can begin to answer the question about the connection between the nations military past and the shape of the modern industrial and political landscape. The period after the founding of the naval base Karlskrona in the south east of Sweden in the 1680´s was marked by repeated negotiations, disputes and severe production problems. The burghers could not always meet the growing demands of the Navy. This situation is investigated as an incentive for the Navy to begin the production of foodstuffs. In 1752, a Crown bakery could produce 100 000 pieces of so-called “succarie-breds” a day. The creation of a Crown distillery is another example of a state-operated manufacture at the time. Some of the ventures could be described as more successful than others. The Success and failures of these examples is studied in relation to the experience of military administration, the technical skills developed at the Naval base, as well as the importance of an “institution” that could mobilize labour forces and economic resources, to early modern Swedish production. At another level those questions is related to the Navy as a modernization force in confrontation with older forms of production in the hands of the guilds – and the Naval city as a possible “nod” for modernization in general. The connection between the early modern military production pattern and the long-term impact for the modern industrial landscape in the region is discussed in relation to the fact that this region became the leading industrial producer of alcohol and the leading grower of potatoes needed for this industry. Later on the potatoes became the base for the modern starch industry in the region.

 • 14. Bergman, Karl
  Bröd och brännvin. Örlogsflottans försörjning och tidigmodern produktion.2007In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 1, p. 3-25Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Under tidigmodern tid och som ett resultat av den expanderande flottan tvingades den militära ledningen i Sverige att engagera sig i den produktiva verksamhet som var ämnad att bidra till flottans försörjning. Detta engegemang innebar att flotan tekniska kunskap,dess logistiska kompetens och organisationsförmåga kom att användas i nya sammanhang.Den tidigmoderna produktion som etablerades i landskapet Blekinge kom att få betydelse för det moderna industrilandskapets utformning.

 • 15. Bergman, Karl
  Erövrade danska provinser. Rum, erfarenhet och identitet2008In: Maktens mosaik. Enhet särart och självbild i det svenska riket / [ed] Engman, Max; Villstrand, Nils Erik, Atlantis , 2008, p. 105-141Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Artikeln går igenom den forskning som under senare år behandlat inkorporeringen av de forna östadanska provinserna Skåne, Blekinge och Gotland i det svenska riket under 1600-talet. en jämförelse mellen de olika områdena lyfter fram gemensama drag och särarter. Fokus riktas mot vad som går att utläsa om människors rumsliga erfarenheter och deras förankring i rummet. Denna problematik diskuteras utifrån teoretiska utgångspunkter i teorier om rum och hur rumsliga konstruktioner ser ut.

 • 16. Bergman, Karl
  Ett buller i Blekinge – protesterna mot utskrivningarna av båtsmän till Stora nordiska kriget.2005In: Ale Historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge., ISSN 0345-0708, Vol. 3, p. 4-16Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Utskrivningen av båtsmän 1710 formades till en protestaktion, som på flera andra platser i riket vid denna tid. Undersökningen visar att det finns fog för att anta att utskrivingen vid detta tillfälle drabbade bönder och åbor som tidgare klarat sig genom att utse drängar och andra till båtsmän. Undersökningen visar också hur en lokal eller regional stuktur för beslutsfattande och samverkan i politiska frågor såg ut. En struktur som den svenska militärmakten försökte tränga in i och oskadliggöra. Lokalsamhällets maktordning ställdes mot den centrala ordningen.

 • 17. Bergman, Karl
  Gränslandet: Från Roskildefreden till Maastricht. En historisk reflektion2005Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikel: Gränslandet : Från Roskildefreden till Maastricht. En historisk reflektion" Rötter och Vingar 2005, Blekinge Museum 7 s pdf-format

 • 18. Bergman, Karl
  Konfliktlinjer och rumslig mångfald i det tidigmoderna Skåne2007In: Rörelser, möten och visioner i tid och rum. / [ed] Nilsson, Fredrik; Sanders, Hanne; Stubbergaard, Ylva, Lund: Centrum för Danmarkstudier, Lunds Universitet , 2007, p. 22-53Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Undersökningen visar hur olika sociala grupper under 1600-talet kan knytas till olika rumsliga föreställnigar. De socio-ekonomiska konflikterna hade olika rumslig förankring och någon enhetlig eller allmän föreställning om det skånska rummet fanns inte. Olika politiska maktanspråk formades till olika rumsliga gestaltningar.

 • 19.
  Bergman, Karl
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Makt, möten, gränser, Skånska kommissionen i Blekinge 1669-702002Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Avhandlingen speglar en reltivt fredlig period före Skånska kriget där interaktionen mellan undersåte och överhet föregick enligt de mönster som fanns etablerat i de nordiska konglomeratstaterna redan under medeltiden. Borgare, bönder och präster eftersträvade att hos den svenska överheten vinna stöd för sina egna privilegier, vilket ofta innebar konflikter med andra grupper i landskapet. De konflikter som återfanns under dansk tid återkom också umgänget med den svenska överheten och lokala maktordningar konfronterades mot tidens centralistiska, absoluta maktordningar. I denna proces formades nya vinnare och nya förlorare i det blekingska lokalsamhället.

 • 20. Bergman, Karl
  När Östdanmark blev Sydsverige, Integration, interaktion och identiteter2006In: Vid gränsen, Integration och identitet i det förnationella Norden / [ed] Gustafsson, Harald; Sanders, Hanne, Lund: Centrum för Danmarksstudier, Lunds Universitet , 2006, p. 132-160 (145-154)Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Artikeln pesenterar en rad tolkningar som visar hur svårt det är att upprätthålla en nationell tolkning av de östdanska provinsernas integration i det svenska riket. Olika grupper i samhället mötte den nya statsmakten på olika sätt och våld var inte det allenarådande i umgänget mellan invånarna och makten. Interaktion mellan parterna var snarare ett framträdande drag fram till perioden kring 1680. Efter 1680 förändrades förhållanden för alla invånare i et svenska riket.

 • 21.
  Bergman, Karl
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Pest, produktion och politisk kultur, studier i statsbildning och örlogsstadens tidigmoderna historia2012Book (Other academic)
  Abstract [en]

  I fokus för denna bok står den svenska örlogsflottans expansion, skapandet av en örlogsstad och hur denna process kan ha påverkat den svenska statsbildningsprocessen. Det handlar om en tidsperiod som tar sin början 1680 då den svenska statsmakten beslöt att inrätta en en ny flottbas och anlägga en ny stad för detta ändamål, örlogsstaden Karlskrona. Slutpunkten utgörs senare delan av 1700-talet då spåren av storskalig inom flottbasens hägn blir synligt. Intresset riktas mot hur små vardagliga strukturer förändras och påverkar statsbildningsprocessen. Hur konflikter i en konkret vardag, konfliktlösning, hantering av produktionsproblem och sjukdom tycks sammanfalla till det mönster som vi i efterhand har karakteriserat som modernitet och som element i en statsbildningsprocess. Vanligen har forskningen om statsbildning tagit sin utgångspunkt i ett intresse för de landbaserade arméernas expansion och utveckling under tidigmodern tid. Föreliggande undersökning tar dock sin utgångspunkt i ett forskningsläge som intresserat sig för örlogsflottornas expansion och påverkan på statsbildningen. Centralt i denna forskning är att örlogsflottans expansion, det nya tekniska utmaningarna, ett annorlunda militärt ledarskap, de väldiga kostnaderna och de stora riskerna medförde att amiralitet och och flotta tvingades till nytänkande och att gamla social relationer och mönster omprövades. Örlogsflottan utvecklades till en katalysator för förändring. Undersökningen är uppdelad i tre delundersökningar som samtliga bidrar till förståelsen av det övergripande temat. Den första undersökningen behandlat politiska kultur, det interaktionsmönster som utvecklades i mötet mellan ett borgerskap förankrad i en borgerlig kultur och en statsmakt med starka centralistiska ambitioner. Processen tar sin utgångspunkt i ett habermaskritiskt forskningsläge där fokus riktas mot borgerskapets interaktionsformer under tidigmodern tid. Undersökningen visar hur den poltiska rumsligheten riket och hur det vi senare kommit att benämna privat och offentligt blir till kategorier som beaktas i mötet mellan parterna. I denna process formades eller vidareutvecklades ett interaktionsmönster för förhandlingar och kompromisser med mer eller mindre auktoritära inslag. För statsmakten och flottan gällde det att vinna över ett självständigt borgerskap, att få tillgång till deras handelsnätverk för att fullfölja sina utrikespolitisk ambitioner. Ett alltför auktoritärt ingripande från statsmakten hade i detta fall varit kontraproduktivt. Den andra undersökningen handlar om en framväxande storskalig produktion som utvecklades frikopplad från borgares och hantverkares kontroll. Undersökningen tar sin utgångspunkt i det forskningsläge som vill problematisera begreppet protoindustrialism. Trycket från ett spänt utrikespolitiskt läge och de militärpolitiska överväganden som följde innebar en expansiv satsning på flottan. Som en följd av detta följde krav på större volymer av allt. I undersökningen riktas ljuset mot produktionen av bröd och brännvin. Ingenjörer på varvet ritade och konstruerade produktionsanläggningar och maskiner för att lösa produktionsproblem. Principer om standardisering, experiment och ritningar gjorde sitt intåg. Den hantverksmässiga produktionen övergavs, åtminstone inom vissa fält. Ett resultat av denna verksamhet var att gamla invanda sociala produktions- och maktordningar utmanades och övergavs. Den tredje undersökningen handlar om den pest som drabbade Karlskrona och örlogsflottan 1710, något som kom att hota örlogsflottans existens. Undersökningen har sin teoretiska bas i den foucaultinspirerade forskning som utvecklats kring sjukdomar och sjukdomsbekämpande som en del i en maktförskjutning. Undersökningen visar att det var läkaren som stod vid amiralitetsledningens sida som rådgivare och sakkunnig, inte prästen. Den religiösa retoriken, dess förklaringsmodell fanns där, men den spelade en underordnad roll. En systematisering tog vid som hade sin grund i tilltron till människans, den lärde läkarens, iakttagelseförmåga och förmåga till slutledning. Kategorisering, separation och kontroll är nyckelord i processen. Mot detta ställdes människors folkliga och religiöst förankrade beteende. Beteenden som i de styrandes ögon var ett hot mot ordningen och som bekämpades. Läkare med sin ”vetenskap” och militären med sin makt var en stark kombination i kampen av det man uppfattade som oordning. I spåren av denna kamp mot pesten framstår örlogsflottan därtill som en försvarare av en grundläggande ”välfärd”, för att använda ett modern uttryck. Mitt i denna kris stod flottbasen fram som den institution som kunde erbjuda mat och medicin. De första enkla sjukhusen började också utvecklas. Tre ”spår” i en svensk statsbildningsprocess; en politisk kultur med ett interaktionsmönster för politik, nya sätt att producera som påverkade centrala sociala relationer i samhället och ett tänkande runt sjukdomars bekämpande, en form av logik, som resulterade i maktförskjutningar och sociala förändringar. Orsakades detta av örlogsflottan och amiralitetet? Svaret på den frågan är nej, det gjorde den inte. Likartade processer går att återfinna i andra sammanhang. Däremot medförde det yttre trycket, de historiska omständigheter att amiralitet och örlogsflotta vid denna tid kom att forma en arena där dessa förändringsprocesser kom till uttryck.

 • 22. Bergman, Karl
  Präst, lokalsamhälle och statsmakt i det blekingska gränslandet vid 1600-talets slut2008In: Roskildefreden 350 år, från danskt till svensk kyrkoliv / [ed] Alenäs, Stig, Lund: Stifthistoriska sällskapet , 2008, p. 65-88Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  I denna artikel om prästen lokalsamhället och statsmakten i det blekingska gränslandet vid 1600-talets slut argumenterar författaren för att de konflikter som blottlades i lokalsamhället strax efter övergången från Danmark till Sverige inte var grundade i etniska, kulturella eller nationella föreställningar. Exemplet hämtade från prästernas värld visar hur ståndsmotsättningar och ytterst konkreta vardagliga frågor färgade de konflikter som uppstod. Statsmaktens strävan var att knyta till sig präster som var lojala och skickliga oavsett tidigare rikstillhörighet.

 • 23.
  Bergman, Karl
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Qu’y avait-il de « moderne » dans les ports militaires de Suède aux XVIIe etXVIIIe siècle ? L’exemple de Karlskrona: What Was “Modern” about Naval Cities in 17th and 18th century Sweden?2015In: REVUE D’HISTOIRE NORDIQUE, ISSN 1778-9605, no 18, p. 99-125Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Could the early modern naval city be considered something special for its time, a city unlike other early modern cities? This article argues, using the example of Karlskrona in Sweden, that the European naval city in the late seventeenth and early eighteenth centuries became what could be labelled a ‘hub’, where older ways of thinking and acting were confronted on a new level. The driving force behind this confrontation was Sweden’s ambition to become the major player in the Baltic Sea. With this military ambition followed new demands on existing methods of production and the handling of diseases. In order to reach its goals, Sweden had to build up a strong military state based on established trading networks in the Baltic area, and as these networks were in the hands of burghers, the state had to integrate them into its project by negotiation. It did not help that it was thought the success of the project relied on founding a new naval city in an area only recently conquered from Denmark. The sheer scale of Sweden’s ambitions is shown by the plans for the new city, built on a couple of uninhabited islands in the far south-east of the country, and requiring the mass relocation of burghers out to the islands and the creation of a naval base and shipyard. Together, this created an environment for new encounters and new solutions.

 • 24. Bergman, Karl
  Recension: Mats Adolfsson, Fogdemakt och bondevrede 1500-17182008Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Se bifogad fil

 • 25. Bergman, Karl
  Recension: Sven Larssons När hallänningarna blev svenskar.2005Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Recension: Sven Larsson, När hallänningarna blev svenskar. Ett dramatiskt nationalitetsbyte 1645-1720., Länsmusset Halland, Varberg 2004.

 • 26. Bergman, Karl
  Skogen, lokalsamhället och makten i 1500- och 1600-talens Blekinge2003In: Blekingeboken, ISSN 0348-9639, p. 28-46Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Undersökningen visar hur invånare i Blekinge sins emellan och på oliks sätt kämpat om att tillgodogöra sig frukterna av skogens resurser. Och undersökningen visar hur centralmakten, svensk eller dansk, eftersträvat kontroll över skogsresurserna och därmed kommit i konflikt med lokala aktörer. Skogsresurserna blev också en viktig maktfaktor i en förhandlingssituation då en allt starkare statsmakt bryter in i lokalsmahället under 1600-talet. Undersöknignes resultat pekar också på den betydelse som skogen hade som råvara för statsmakter med en allt starkare militär ambitionsnivå.

 • 27. Bergman, Karl
  Staden, pesten, renhållning och modernitet, Karlskrona 1710-17122011In: Karolinska förbundets årsbok , ISSN 0348-9833, p. 7-71Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Den undersökning som redovisas behandlar en akut krissituation vid örlogsstaden Karlskrona då pesten slog till 1710. Den kris som står i centrum för undersökningen var inte bara en kris för örlogsstaden Karlkrona utan även för den svenska militärstat som vi i efterhand vet hade cirka ett årtionde kvar innan denna statsform stod vid vägs ände. Intresset har i undersökningen på ett mer konkret plan riktats mot de små upprepande rörelserna, beteenden, förhållningssätt och agerande som synliggjordes av kris och krishantering i samband med pesten. Frågan är huruvida dessa rörelser och upprepningar på ett verksamt sätt bidrog till att forma viktiga komponenter i det som senare kom att framstå som centrala inslag i den modernitet som växer fram under 1800- och 1900-talen. Det handlar om den maktförskjutning som möjliggjordes och där hälsa, sjukdom och hygien verkar ha varit en så kraftfull hävstång. En genomgående tematik, eller diskurs, under hela den undersökta perioden rör främlingen och hur främlingen inför hotet om den stora katastrofen kom att utgöra en av polerna i ett vi och den andra. Sjukdomen spreds av främlingen, hotet kom utifrån och riktades mot den egna gemenskapen eller de gemenskaper som individen kunde uppleva sig som inkluderade i. I en hierarkisk formation formulerades gemenskaperna utifrån både en rumslig och social skala. Människor från avlägsna, främmande orter var potentiella hot och i en mer näraliggande form var det människorna från landsbygden som utgjorde ett hot. Staden, eller mer specifikt den befästa örlogsstaden, förefaller vid en första anblick ha utgjort den rumslighet som var möjlig att överblicka och kontrollera. Landsbygden framstod däremot som den oordning mot vilket staden ställde ordning och kontroll. När väl pesten måste hanteras inom stadsgränsen blev kategorisering och diagnosticering verktyg för en separation mellan grupper och individer och medel för kontroll över det offentliga rummet. Denna kategorisering av människor var vid denna tid inte självklar eller helt möjlig att genomföra utifrån den enkla kategoriseringen sjuka och friska. De kunskaper, insikter, och de tekniker och krav på åtgärder som användes mötte en social och samhällelig struktur som gjorde motstånd. Centralt i hela denna diskurs återfinns frågor om makt och inflytande. En ytterligare komplikation som förhindrade amiralitet från att vidta mer restriktiva åtgärder var det komplicerade utrikespolitiska läget med direkta hot mot riket. Trots pesten måste både material och människor transporteras genom pestområden. Vad krisen 1710-1711 medförde var att den i koncentrerad form lyfte upp alla dessa konflikter till ytan under en relativt kort tidsperiod. Krisen blev i denna mening en katalysator och förändringarna möjliggjorde det Foucault kallade en ny uppställning. Innebörden av denna förändring var inte nödvändigtvis att det nya helt slog igenom. Dethandlade snarare om förskjutningar, introducerandet av eller en etablering av något nytt. Ett exempel på hur en ”ny uppställning” börjat bryta fram var den organisering av staden som utvecklades med hänvisning till pesten. I en mycket rudimentär mening utvecklades en ”välfärdsorganisation” med bestämda organisationsområden, klart definierade ansvarsområden och utsedda tjänstemän som kontrollerade människors rörelser och möten i staden. Endast med hänvisning till de motiv som makten angav som legitima var det möjligt att röra sig i staden eller inom örlogsflottans område. Den roll som amiralitetsläkaren och tidens medicinska kunskap spelade för att legitimera den form av maktutövning som kom till stånd framgår av de återkommande konsultationerna där amiralitetet ständigt lät amiralitetsläkaren eller hans personal tillhandahålla underlag för sina analyser och förslag till åtgärder. Staden kom att utgöra ett analytiskt rum där det blev möjligt för den medicinska personalen att iaktta, kontrollera, diagnosticera, jämföra och dokumentera större grupper av människor. Analyserna presenterades för amiralitetet i form av översikter över tillståndet och de resulterade i någon form av prognos. Det vills säga pesten framstod inte enbart som ett utslag av Guds något svårförklarliga hämnd eller vrede, det var möjligt att kalkylera, kontrollera och påverka förloppet. Prästen som rådgivare fick ta ett steg tillbaka till förmån för ett synsätt där läkarens systematiska iakttagelseförmågan och erfarenhet stod i centrum. Expertens iakttagelser av och förmåga att analysera de konkreta bölderna, att utifrån jämförelser kalkylera och prognosticera vann insteg. Pest, modernitet, hälsa, tidigmodern krishantering, Foucault, örlogsstaden.

 • 28. Bergman, Karl
  The Plague, crises and interaction between military and civilian in the early 18th century Sweden, the case of Karlskrona.2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The Plague, crises and interaction between military and civilian in the early 18th century Sweden, the case of Karlskrona. The plague in 1710, the naval base and the city. The plague reached the German North Sea coast in 1709. The following year, in the summer or early autumn it hit the capital of Sweden, Stockholm. Later on, in October 1710, the plague reached the naval base in the south of Sweden. In March 1711, this wave of the plague faded out. It is not possible, due to the gaps in the sources, to estimate the exact figures of the dead in the city or at the naval base. However notes in the dead book from one of the three parishes in the city mention 6 000 dead. If we estimate the figures of dead people from different oral sources written down in the Admiralty colleague’s protocol, the rate of dead would be between 50 and 75 %. The numbers of death was, as every where else, a human catastrophe. This was a grave set back for the Swedish fleet at a time when the Swedish position in the Baltic Sea was challenged by the Russian and the Danish fleets. At the time when the plague hit the area around the Baltic sea, the Swedish Great Power lost several important bridgeheads on the east side of the Baltic sea to its enemies and the Swedish main land was in danger of being invaded. In the year 1709, the Danish army tried, but failed, to invade the south of Sweden (the former East Danish provinces, lost to Sweden in1658). These circumstances, the threat from the plague and the enemies at the same time, should have been a strong incentive for the authorities to act together and with force. The Swedish Great Power, the military state at that time, is often described as one of the truly centralized European states of the time. But did the state act as a centralized power and did civilian and military authorities act together? When we looking back it is obvious that the authorities were rather anxious and uncertain and if they acted at all it happend too late. The cooperation between different parts of society was never effective - according to modern standards. Another question is, if this intracity crisis also created a meeting between civil and military authorities with consequences beyond the present plague problem. One effect of this 18th century city crisis that will be discussed is the crisies as an incitement for, or a move towards growing urbanity. This was a process that implicated the development of the city, the organisation and resources needed for this project could not be found in the countryside. The interaction during the crisis tended to strengthened the division between the “own” city and the strangers from the outside or from the other city or from the countryside. In this way the crises, and the enforced interaction between military and civilian sectors, became one piece in a jigsaw puzzle which we can name the early modern urbanization process.

 • 29. Bergman, Karl
  Övergångsproblematiken ur ett regionalt perspektiv2003In: Da Østdanmark blev Sydsverige, otte studier i dansk-svenske relationer i 1600-tallet / [ed] Frandsen, Karl-Erik; Johansen, Jens Chr. V., Lund: Vetenskaps-Societeten i Lund , 2003, p. 119-139Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Undesökningen visar hur konflikter formade under dansk tid fördes vidare in i svensk tid. Lokalsamhällets maktordning konfronterades med den tidigmoderna absoluta statsmaktens krav på invånarna. Undersökningen visar en bygynnande nationalisering av vardagskonflikterna där dessa så sakta började formuleras med hjälp av nationella eller etniska markörer. Denna utveckling fick dock vid denna tid inte den betydelse som en senare tids nationalism laddat begreppen med. Denna utveckling var ett mönster som kan iakttagas även i andra områden i norden i denna tid. Konglomeratstatens funktion och utveckling där allt periferare områden infågades i riket etablerade ett mönster av konflikter och förhållningssätt. En senare tids nationalistiskt inspirerade forskning har tolkat detta skeende med hjälp av en nationell tankefigur där exempelvis begreppet försvenskning utgjort ett viktigt begrepp. Denna undersökning ger dock inget stöd för att en så kallad försvenskning pågick vid tiden för denna undersökning.

 • 30.
  Bigun, Christopher
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Sjöstrand, Erik
  Blekinge Institute of Technology.
  Den ljudlösa bilen: En undersökning om buller, bång och brummande bilar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This degree project will examine active sound design for quiet vehicles. Based on former research wether electric cars expose humans living in urban areas to danger due to the absence of auditive information, we will develop suggestions for dynamic eninge sounds which are related to traffic safety, design and reduced noise pollution. Cities’ overall noise levels are far beyond recommended, and the consequences causes health issues in bigger cities. This paper will therefore discuss the problems with noise pollution in cities, and wether the electric car is capable of reducing the overall sound levels while maintaining pedestrians’ and cyclists’ awareness in traffic by auditive information. Our interpretation resulted in engine sounds which not only contains a causionary effect on it’s surroundings, but also could contribute to the reduction of noise pollution in comparison to combustion engines. 

 • 31.
  Boivie, Joakim
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Digital Wanderlust: Med digital materia som följeslagare i skapandet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With this bachelor thesis I aim to bring to light the role of the computer in digital creative work. This is accomplished by treating the code that make up digital objects as a form of matter, and with Karen Barad’s agential realism and other research into digital materiality as a point of reference this matter is invited to the creative process as an actor. I’ve been striving for a glimpse of how digital matter comes to life when it’s allowed an active part in the creative process, to see how it expresses itself. By engaging with the digital matter through diffraction and remix as methods I’ve been given an insight into the core of it, and through the process I’ve been working alongside digital matter in intra action.

  Ultimately I can see how digital matter won’t appear alone, I myself and the computer are both entangled together with the digital matter as a result of the intra actions we’ve been engaging in. My intervention in digital matter becomes visible as glitches, traces of decay that give the digital matter, which can be so fleeting, more concrete and material characteristics. The unintelligible complexity of digital matter also comes to light when it’s allowed influence, as it appears visually. With this knowledge I’ve gained the awareness that digital matter does not have an absolute appearance, and this thesis can be seen as an investigation into how digital matter can appear.

 • 32.
  Bolter, Jay
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Digital Technology and the Remediation of Cinema.2006In: New Media: Production, Development, Distribution / [ed] Damasio, M.J., Lisbon: COFAC , 2006, p. 14-23Chapter in book (Other academic)
 • 33. Bolter, Jay
  "Imediace, hypermediace, remediace."2005In: Teorie vedy / Theory of Science XIV, Vol. XXVII, no 3, p. 5-40Article in journal (Other academic)
 • 34.
  Bolter, Jay
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  New Media and the Permanent Crisis of Aura2006In: Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies, ISSN 1354-8565, E-ISSN 1748-7382, Vol. 12, no 1, p. 21-39Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Walter Benjamin is best known for his essay ‘The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction’, (Benjamin, 1968b) in which he argues that film and other mechanical technologies are destroying the aura that had belonged to traditional art. In this article we apply Benjamin’s concept of aura to new (digital) media, and in particular to ‘mixed reality’, a group of technologies that blend computer-generated visual, aural, and textual information into the user’s physical environment. We argue that mixed reality increases the options for designer-artists and apparently allows the invocation of aura in new ways. Our culture’s pursuit of auratic experience remains problematic in mixed reality as it was for Benjamin in the case of film. New media maintain aura in a permanent state of oscillation or crisis, and this crisis is a key to understanding new media.

 • 35.
  Bolter, Jay
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  The Desire for Transparency in an Era of Hybridity2006In: Leonardo: Journal of the International Society for the Arts, Sciences and Technology, ISSN 0024-094X, E-ISSN 1530-9282, Vol. 39, no 2, p. 109-111Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Our culture has come to appreciate hybrid representational practices not only in digital media but also in traditional forms such as television and film. Nevertheless, our culture's fascination with a contrary representational practice—its "desire for immediacy"—remains strong. The desire for immediacy manifests itself not only in popular entertainment forms, but also (with unfortunate results) in the popular understanding of forms of scientific representation.

 • 36.
  Bolter, Jay
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Transference and Transparency: Digital Technology and the Remediation of Cinema.2006In: Intermédialités, ISSN 1705-8546, Vol. 6, p. 13-26Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  New digital forms, particularly computer and video games, pose a challenge to the cultural status that film has enjoyed for decades. This challenge provoked an anxiety about new media reflected in a series of films in the 1990s, including eXistenZ and The Matrix. Hollywood filmmakers have responded to the challenge with a twofold strategy: they have adopted computer-graphic special effects, while maintaining a commitment to linear narrative and transparent representation. Recently, the DVD has led the film industry to explore hybrid forms of representation and even interactivity.

 • 37.
  Bolter, Jay
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Gandy, M.
  MacIntyre, B.
  Dow, Steven
  Supporting Early Design Activities for AR Experiences.2007In: Emerging Technologies of Augmented Reality: Interfaces and Design / [ed] Haller, M.; Billinghurst, M.; Thomas, B. H., Hersey, PA: Idea Group Publishing , 2007, p. 160-180Chapter in book (Other academic)
 • 38.
  Bolter, Jay
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Gromala, Diane
  Transparency and Reflectivity: Digital Art and the Aesthetics of Interface Design.2006In: Aesthetic Computing / [ed] Fishwick, P.A., Cambridge, MA: MIT Press , 2006, p. 369-382Chapter in book (Other academic)
 • 39.
  Bustos, Mattias
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Ljuset i Karlskrona: En studie om belysningen i centrala Karlskrona2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet redovisar förhållandet mellan belysnings- och fysisk planering och hur dessa två kunskapsfält kan ge upphov till en förbättrad utformning av våra städers offentliga miljöer. Förutom att belysning har såväl rationella och estetiska värden som funktions- och effektbelysning har ny teknik inom belysningsbranschen möjliggjort till en form av ljussättning av platser som tidigare ansågs vara antingen överflödiga, onödiga eller omöjliga. Hållbar utveckling, det offentliga rummet och belysningsplanering utgör således arbetets teoretiska ram där olika begrepp ställs emot varandra och konkretiseras i olika gestaltningsförslag i ett resultatkapitel. I detta kapitel formuleras visioner för olika problemområden i ett geografiskt avgränsat område i Karlskrona, där intentionerna med en ny ljussättning argumenteras och redovisas i ett gestaltande segment.

  Förutom att arbetet ger ett exempel på tillvägagångssätt för analys av belysning baserat på diverse litterära verk och relevanta handböcker, förankras arbetet med praktiker inom fältet. De ger oss en insikt i vad belysningsplanering anses ha för värde bland kommunerna, ger exempel på ljusdesignerns roll i planeringsprocessen och vad det finns för för- och nackdelar med ett belysningsprogram.

 • 40. Bäcke, Maria
  Avant-Garde and Subversion in an Online 3D World2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The 3D online world Second Life provides ample opportunities for both role-play and social interaction. Moreover, the relative lack of explicit game-rules (at least initially) on the part of the creator, Linden Lab, provided the gamers with a carte blanche to be anyone they want and give them the freedom to do almost anything. It has become clear, however, that Linden Lab has found reasons for making alterations in their legislative framework. Additionally, local game rules are being developed in many places and there are huge differences in how these rules are maintained and enforced. Using theories of the avant-garde (Greenberg, Poggioli, Bürger) as a stepping stone, as well as Manuel Castells’ four-layered theory of Internet cultures (the techno-meritocratic, the hacker, the virtual communitarian and the entrepreneurial culture), my intention is to explore the actions of, and the attitudes towards, the type of digital avant-garde that is exemplified by gamers/hackers/griefers/deviants. I will look at this both on a "global level" and on a local level, where communities and sim owners use different strategies to control their land and gamers’ behaviour on it. The global data will be taken from the”Incident Management Report” which is issued by the Second Life Governance Team on violation against Linden Lab rules. Additionally, I will carry out interviews with sim owners and community representatives, as well as with some of those who are labelled grievers. I will also look at blogs and articles that address the issue of grievers and disruptive behaviour in an online world.

 • 41. Bäcke, Maria
  Avatars in Second Life: Creating a Persona in a Virtual World2006Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Avatars in Second Life Creating a Persona in a Virtual World Researcher like Donna J. Haraway or Sherry Turkle have highlighted the possibility of fluid and flexible online identities, identities that provide opportunities to explore and expand the real world self—empowering, destabilizing and exhilarating. I intend to look at how the residents in Second Life present themselves, how they build their online persona to create an identity of their liking. I will look at their online presentations in order to investigate to what extent they use keywords or pictures to signal their online or offline preferences or perhaps their belonging to an online subculture. Additionally, I will interview a few of the residents in an attempt to find out their reasons for creating the character they have invented.

 • 42. Bäcke, Maria
  Construction of Digital Space: Second Life as a fantasy or a work tool2007Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Drawing upon Gaston Bachelard´s The Poetics of Space and Henri Lefebvre´s The Production of Space, I read both private and public digital 3D spaces made available through SL and examine to what extent they are inscribed in or distanced from the underlying ideology of Second Life. I use textual sources - written codes of conduct, covenants written by the land owners, actual buildings and environments created in Second Life, an interview, as well as blogs and articles - to explore how three different categories of space are constructed and maintained: one where SL is primarily seen as a work tool for profit or teaching, another where the main goal is a detailed, homogenuous and highly visual space, and a third category where a homogenuous space is created in order to enable a more organized fantasy and facilitate game-play. Choice of Theme: Expressions of ideology in design and digital technologies

 • 43. Bäcke, Maria
  "Freedom for Just One Night": The Promise and Threat of Information and Communication Technologies2007In: WomenWriters.net, ISSN 1535-8402535-8402, Vol. Spring, no Special Guest IssueArticle in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  ’Freedom for Just One Night’ The Promise and Threat of Information and Communication Technologies Not many novels have been written about technology from a female perspective, but Jeanette Winterson’s The PowerBook and Pat Cadigan’s children’s book Avatar are two examples where information and communication technologies (ICT) play a major role. That women often see the benefits of a less regulated space provided by the technology is explored in these two novels. In this essay I will study them through the lens of Deleuze and Guattari’s concept of smooth and striated space. The focus has been on three different issues: information and communication technology’s impact on identity; privacy and security on the Internet; and also – since both of the authors are women, who consider gender-related strategies – female views of ICT. The novels contradict the idea that there is a virtual reality entirely separated from the real world; both imply that although ICT creates a virtual environment, the meetings and communications that take place in it are real, especially from an emotional perspective. The novels suggest that the characters’ sense of identity and security often is tested when opposites – smooth/striated, online/offline, virtual/real, emotional/technical, private/public – collide, when this collision triggers an emotional response. In Avatar emotions are in fact a method to authenticate the validity of what happens in a virtual environment. Furthermore, the collision and its impact on the emotions create an indeterminacy, a smooth space, and seems to be a narrative strategy for both Winterson and Cadigan, which they both use to examine a number of issues, including patriarchy, which shows what these female authors think is possible to do with the help of ICT. Both texts study how the Internet – and the thoughts mediated through the Internet – influence individuals and societies. As a new medium, Internet can be considered new territory, a new frontier. Whose thoughts are going to be trendsetting on the Net? Who colonizes Cyberspace? Both authors point towards the benefits of a more balanced viewpoint, where more angles than one are taken into account, and what can happen when a hegemonic world-view has been shaken. These novels convincingly show that it is in the dynamic tension between smooth and striated that new viewpoints can be found.

 • 44. Bäcke, Maria
  Identity to Fit the Environment: The Creation of Avatars in Second Life Role-Playing Sims2007Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This study will examine whether residents in the 3D online world Second Life create their avatars and their online identity to correspond to the theme of the (role-playing group/s) in which they are a member. I will primarily look at one Star Wars group, one Gorean group, and one Victorian Steampunk group. All these three groups are closely linked to social, and highly visual, spaces in Second Life. I will primarily search for cues in the individual avatar profiles—often consisting of both text and images created by the residents themselves and available in the SL search engine—to find out if their online identities are in line with (or stand in opposition) to the main narrative of the group.

 • 45. Bäcke, Maria
  Power Games: Rules and Roles in Second Life2011Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This study investigates how the members of four different role-playing communities on the online platform Second Life perform social as well as dramatic roles within their community. The trajectories of power influencing these roles are my main focus. Theoretically I am relying primarily on performance studies scholar Richard Schechner, sociologist Erving Goffman, and post-structuralists Michel Foucault, Gilles Deleuze and Felìx Guattari. My methodological stance has its origin primarily within literature studies using text analysis as my preferred method, but I also draw on the (cyber)ethnographical works of primarily T.L. Taylor, Celia Pearce, and Mikael Jakobsson. In this dissertation my focus is the relationship of the role-player to their chosen role especially in terms of the boundary between being in character, and as such removed from ”reality,” and the popping out of character, which instead highlights the negotiations of the social, sometimes make-belief, roles. Destabilising and problematising the dichotomy between the notion of the online as virtual and the offline as real, as well as the idea that everything is ”real” regardless of context, my aim is to understand role-play in a digital realm in a new way, in which two modes of performance, dramatic and social, take place in a digital context online — or inworld as many SL residents call it.

 • 46.
  Böhm, Johannes
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Estvall, Camilla
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Tillänglighet och handelsområden: Ett analysbaserat kandidatarbete2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Handelsområden är inget nytt påfund. Redan antikens civilisationer hade offentliga marknader där varor såldes och bytte ägare. Marknader och handelsområden har sedan dess varit en central del av städer. I samband med industrialiseringen och något senare, bilismens intåg, har dock flera stora förändringar skett i hur vi handlar. När en större andel av befolkningen fick tillgång till bil kunde handelskedjor flytta långt utanför städerna där marken var mycket billigare och lättillgänglig.

  Handel i halvexternt läge är många gånger i konflikt med kommunens mål och strategier som ofta förespråkar social hållbarhet och tillgänglighet. Handelsområden kan bidra till att skapa barriärer i tätorterna eftersom de i regel ligger samlat i ett kluster relativt centralt. Sådana handelsområden besöks i regel enbart under dagarna medan platserna nattetid kan upplevas ödsliga och otrygga. Brist på gång- och cykelvägar, smidig kollektivtrafik samt funktionsblandning bidrar till att ytterligare förstärka barriäreffekten. Utöver det låser handelsområden som är byggda efter bilens behov fast oss i ett fortsatt bilberoende.

  Denna studie syftar sig till att undersöka hur halvexterna handelsområden i medelstora svenska städer kan utvecklas utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Detta genomförs genom en fallstudie på handelsområdet Giraffen i Kalmar samt en omvärldsanalys över hur andra aktörer hanterat tillgänglighet i projekt på olika skalor och med varierande syften. Undersökningen innefattar ett gestaltningsförslag på två skalor där de lärdomar som dragits av analysen appliceras. Avslutningsvis diskuteras hur undersökningen besvarat syftet och frågeställningen.

 • 47.
  Carlsson, Sofia
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Den fysiska dimensionen i regional planering2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen behandlar den fysiska dimensionen i svensk regional planering och hur den påverkar sambandet mellan det regionala tillväxtarbetet och den kommunala översiktsplaneringen. Problembeskrivningen är baserad på Boverkets rapporter Rumslig utvecklingsplanering – länken mellan regionalt tillväxtarbete och kommunal översiktsplanering (Rapport 2011:3) och Sambandet mellan det regionala tillväxtarbetet och kommunernas översiktsplanering (Rapport 2014:15). I dessa rapporter konstateras att en av anledningarna till att sambandet mellan de båda sektorerna idag är så svagt är att det regionala tillväxtarbetet och främst de regionala utvecklingsprogrammen saknar en fysisk dimension vilket gör det svårare för de kommunala planerarna att omsätta utvecklingsprogrammen och dess innehåll i fysisk planering (Boverket 2011, Boverket 2014a).

  Med utgångspunkt i det konstaterandet är uppsatsens syfte att undersöka möjligheten att använda sig av regionplanering enligt PBL för att stärka sambandet mellan det regionala tillväxtarbetet och den kommunala översiktsplaneringen.

  I avsnittet Teoretiskt perspektiv presenteras och diskuteras en möjlighet att tolka den diskrepans som finns mellan det regionala tillväxtarbetet och den kommunala översiktsplaneringen som utgår från en tolkning Jan-Evert Nilsson har presenterat av regionalpolitiken inom EU. Nilsson menar att det finns ett ekonomiskt/socialt perspektiv och ett territoriellt perspektiv och att dessa representerar två olika sätt att se på och hantera regional utveckling. I en svensk kontext skulle det regionala tillväxtarbetet representera det ekonomiska/sociala perspektivet medan den kommunala översiktsplaneringen skulle representera det territoriella perspektivet.

  Undersökningen är en kvalitativ innehållsanalys av de två dokument som idag upprättats enligt bestämmelserna om regional planering i PBL. Dessa är Strukturbild för Göteborgsregionen (2008) och Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (2010). Innehållsanalysen syftar till att komma fram till om det finns en tydlig fysisk dimension i dessa plandokument och hur den i så fall hanteras. För att genomföra undersökningen har tre kategorier utarbetats som representerar de tre huvudsakliga egenskaper Boverket tillskriver den fysiska dimensionen som efterfrågas i det regionala tillväxtarbetet. Kategorierna är platsbundenhet, visualisering och konkretion. I innehållsanalysen görs en kartläggning av om och hur dessa kategorier finns representerade i respektive plandokument. I Strukturbild för Göteborgsregionen är den fysiska dimensionen närvarande i ansatsen och inramningen av dokumentet då utvecklingsförslagen alla är kopplade till en specifik plats i regionen, vid en närmare läsning framgår dock att den fysiska dimensionen är väldigt vag och att mycket lämnas öppet för de kommunala planerarna att tolka. I Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen är närvaron och hanteringen av den fysiska dimensionen mycket varierande, vissa delar av planen har en väldigt tydlig fysisk dimension medan vissa delar är väldigt generella och abstrakta.

  Utifrån områdesöversikten, de teoretiska perspektiven och resultatet av innehållsanalysen dras slutsatsen att regionplaner enligt PBL troligtvis inte är ett effektivt verktyg om målet är att stärka kopplingen mellan det regionala tillväxtarbetet och den kommunala översiktsplaneringen. Om målet istället hade varit att förbättra kopplingen mellan den regionala och den kommunala nivån och eller att stärka den regionala nivån i planeringssystemet konstateras dock att regionplaner enligt PBL troligtvis är ett mer effektivt verktyg än de regionala utvecklingsprogrammen.

 • 48. Cervin, Cecilia
  Det illojala barnets uppror: Studier kring jan Myrdals självbiografiska texter1997Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [sv]

  Jan Myrdal has often been considered a controversial author. During the sixties he was mostly regarded as a political figure, much appreciated by those who shared his political views and even more abhorred by those who did not. On the international scene his Report from a Chinese Village (1963) is perhaps the best known of his books, having inspired, for example, the sociologically orientated studies of the American author, Studs Terkel. In his abundant and multifacetted œuvre Myrdal has been working in most of the established genres, and also developed new ones. In my work on Myrdal’s texts I have, for a number of reasons, focused on his Childhood books (1982 - 1989). They represent an important part and, in some ways, the very kernel of his work. They deal with a child, growing up in a very special environment - his parents are internationally orientated radical politicians and, both are Nobel prize winners - developing his mind mostly in opposition to that environment. The story of that child, written by a son of famous parents and himself internationally well-known - a number of his books are translated into several foreign languages, - is in itself an interesting subject for a study. From the critical point of view its concentrated attention on the child and the child’s viewpoint, involving an interesting narratological pattern, invites a close reading in the spirit of the French critic, Gérard Genette, and his follower, Michael Riffaterre. Methodically and theoretically the study of autobiographical writing constitutes a complex task. With regard to generic definitions, the critic will find Childhood an interesting intermediate case between autobiography and autobiographical novel. Regarded historically, Myrdal's Childhood books are part of the great tradition from S:t Augustine and Rousseau and more especially of the rebellious, “réfractaire“ branch formed by Stendhal, Vallès and Strindberg. In the context of autobiographical writings, considered as a genre, Myrdal's books were written at a time when new subgenres were being formed by sociological and psychological case stories and also by a media interest in people - famous and unknown alike - speaking freely an openly about their lives and personal problems on the radio, in magazines and in TV-shows. Myrdal's’ readers certainly had their expectations formed by these variations of autobiographical writing. For these variations I have chosen a term proposeded by Pillippe Lejeune: “littérature personnelle“. In my “Introduction“ after a brief survey of generic theory put forward by Johnny Kondrup och Eva Hættner Aurelius, I discuss my reasons for turning to the French critic, Pillippe Lejeune, as a seminal force among generic theorists. His emphasis on generic distinctions, not as a norm of classification but as a reader’s tool towards his generic understanding of the text, has been adopted as a guiding principle. Particular attention is given to Lejeune’s discussion of the autobiographical pact: through the name identity between author and protagonist the former signs a kind of contract obligating himself to tell the truth, or perhaps his truth about the life and the experiences being related. This pact, be it implicit or explicit, appeared to be of great importance to Myrdal's’ readers, delimitating their horizon of expectations as well as their understanding of the text and, in particular, their evaluation of the text. A survey of the actual stage in generic history during which the Childhood books were published, follows, special regard beeing paid to those new kinds of “littérature personnelle“ which have been conditioned by developements in the mass media. In this context, different readers’ expectations in relation to various kinds of auto-biographical writings will be discussed. Lastly we arrive at the extensive collection of reviews which forms the basis of my next chapter, “The Reception“. Myrdal's Childhood provoked an intense debate. The book was first brought to public notice by the author in person, who read it on Swedish Radio, and many people reacted against what they regarded as an evil and false description of the famous parents. A large number of reviews followed, the study of which is an important part of my work. Here the marriage of genre theory and reception theory, proclaimed in Le pacte autobiographique by Pilippe Lejeune, comes into its own. His conception of genre viewed as a reader’s tool - “understanding is genrebound“ - informs my understanding of the reviewers’ different readings and evaluations. The reception of Myrdal’s Childhood books raises the following questions: With what kind of previous understanding, with what kind and degree of consciousness of genre (genremedvetande) and with what horizons of expectations did the readers meet those books? What kinds of readings were put in motion by the different generic expectations? How was the reader’s evaluation influenced by those presuppositions? Those reviewers who read Childhood as an autobiography or memoir emphasized the author’s duty to tell the truth about his childhood, including an appreciative attitude towards his parents. As that attitude was highly critical, these reviewers evaluated the book according to their generic expectations: this could not possibly be the truth about those famous and generally esteemed persons, and so the description was an outrageous lie. On the other hand, those who chose to read the book as a novel, as a story of a neglected and unhappy child, found it a true and deeply moving tale. So the reception of the Childhood books took on in a way the character of a trial, the readers taking the parts of prosecutors, witnesses and judges: had the author, or had he not, exercised fairness and justice to his famous parents in his description of his childhood? Several reviewers, who found it both possible and rewarding to read the Childhood books simultanously as autobiography and as autobiographical novels, could find numerous qualities in the books. They found the story a true picture of a very special child in very special surroundings, but also found a universality that made them identifiy themselves with the child (and also, in a few cases) with the parents. The evaluations of the reviewers changed in an interesting way with respect to the later books in the series. Many reviewers of the first book, Childhood, appreciated its finer qualities, but in many cases critics took a dismissive attitude.The second book, Another World, was highly estimated, however. The reviewers now tended to read the book less as a biography of the famous parents and more as a story of the child, told by the child itself. They were increasingly able to regard it as a hybrid between autobio-graphy and fiction, and, accordingly, could accept the personal descriptions of the parents as the experiences and the subjective truth of the child. Most reviewers of the third book, Getting on Thirteen, applied this model of reading. Correspondingly, the evaluations were changed; with very few exceptions the books were highly regarded by later reviewers. A new and more variated generic consciousness was fundamental to their evaluation. And so much for the reception. In my own readings I have asked the corresponding questions: What possibilities are offered to the critic by the different generic expectations, and by the different models of previous understanding and evaluation? What happens when the reader regards the much-debated works as free artefacts, as parts of the authors complete œuvre, as parts of a tradition, as descriptions of an existing and referential reality, or as authorial expressions in the making of his own consciousness, his personality, his ego? These are the questions that prevade my reading of the Childhood books. I have chosen to consider Myrdals’ books mainly as artefacts belonging to the autobiographical tradition, having their existence on the border between autobiography and novel. The chapter “The process of Growth“ aims at a description of Myrdals early and various declarations of his writing intentions, even these forming part of his autobiographical writing: this is his view of himself as an author, the author also of the Childhood books. Myrdal considers his authorial intentions a question of loyalties: whom will his writing serve? He has made a deliberate choice of loyalties; they remain not with the educated, well-manœvered people, but with the poor and oppressed, who show resistance towards those in power. This resistance often takes forms which are vulgar in a Bachtinean sense. This vulgarity assumes a programmatic value: the author chooses his tradition from popular tales of rich and poor, which often contain vulgar resistance to and rebellion against all kinds of oppression. For such resistance he has found a word: he regards himself a “réfractaire“, a resister and a rebel, in the tradition of the French Enlightenment authors and their heirs, e.g. Strindberg and Jules Vallès. The task and the resonsibility this “réfractaire“ tradition entails, are the foundation of Myrdals’ view of himself as an author, one of his many descriptions of his self, the explanation of which, he finds in those experiences from his childhood contained in the Childhood books. Myrdal has been working on autobiographical material in various guises. In “Littérature personnelle before Childhood“ a short account is given of Myrdal’s use of “I“ for different purposes. In public performances, not unlike those of the parents so profoundly despised by the son, appears an “I“. That “I“ is used by the author as an example in a political analysis. Another “I“ comes forward in the deep and earnest self-examination in the author’s earlier autobiographical works, e.g.Rescontra and Confessions of a Disloyal European. Still more important: is the fact that from the novels of his early youth, Myrdal has been working continually on his childhood impressions. There is a permanent discussion between critics of autobiography about the relation between the autobiographer and his memories; are they truly remembered and truthfully rendered, and can anybody remember the exact truth? To this discussion Myrdal’s texts offer an interesting contribution: they enable the reader to study the same episode in different contexts and under varying lightning conditions; and there are also memory changes under the impression of later experiences, the author becoming more and more critical towards his parents and his environment. His criticism is directed towards both the personal behaviour of the parents and the radical modern vision of society they represent. His rebellious, “réfraktaire“, criticism defies the parents personally both in their educating rôle in the spirit of the new modernism, and their parttaking in the mecanisms of oppression inherent in radical politics. In my next section, “The tradition“ the classical autobiographical tradition is considered, with particular regard to its description of the child, an aspect which is far from obvious among previous early autobiography. My guide is Albert Wifstrand, representative of early critical interest in autobiographical childhood descriptions. In his study “The view of the Child“, he has stated the necessary conditions for such a description: an interest in the child for its own sake, and a regard for its singularity. He finds two tendensies in later, Romantic, childhood descriptions, which run counter to those of classical Antiquity, namely the conception of the child as both good and happy at the same time. Of these ascribed qualities the former is found to be the more enduring, while modern texts tend to emphasize the deep unhappiness of the still innocent child. Building on Wifstrand’s view of the child, and still more on Hættner Aurelius’ stressing on the trial as an essential pattern in autobiographical writing, I offer a brief discussion of some classical episodes in S:t Augustine and Rousseau. While S:t Augustine, in the retrospective trial of the child, tends to pronounce the accused child quite as guilty as its adult judges, Rousseau averts the accusations from the child towards the adult accusers and judges, who are to bear the real guilt: through an erraneous, perhaps even malvolent education, they have destroyed the originally good child and made it at the same time unhappy and less good. In the child such education, and especially the unjust judgments of adult people, awake a justified opposition and a deeply-rooted resistance to any kind of oppression. Taking Rousseau as a turning-point in the history of the trial theme, I give attention to three classics in the autobiographical tradition, to whom the term “réfractaire“ may reasonably be applied, i.e. Stendhal, Vallès och Strindberg. Their impressions of childhod are examined, as were those of Rousseau, from three points of view: social environment, family pattern, and above all, the trial theme. The similarities found between these writers as a group, and between that group and Myrdal, are my reason for positing the “réfractaire“ tradition to which Myrdal adheres. They originate in the different writers’ sense of childhood’s deep injustices, not least in those trials where the innocent child is found guilty. A humiliation of this nature tends, in the eyes of the adult narrator, to take on a pattern-making rôle. Just as the child reacted against the injustice of childhood, these writers have, in their adult lives, reacted against every form of oppression - religious, political, or otherwise. The adult “réfractaire“ was formed by his childhood experiences. In the chapter “The Œuvre“ I have chosen to regard Myrdal’s texts mainly as artefacts belonging to the “réfractaire“ autobiographical tradition, my aim being to reflect on the pattern of the text while making use of different kinds of generic understanding. The reader, on encountering any kind of autobiographical writing, tends to connect it with the actual situation it describes. The reader will therefore always ask himself - and the author - which kind of truth the author is telling. Is he telling his own internal truth about his own feelings - a truth which no one can deny him - or is he telling the truth about facts possible to control from other sources? Thus the reader will always compare the text with the referential reality it presupposes. The referential truth behind the autobiographical story, and the author’s as well as the protagonist’s relation to phenomena typical of his time, are discussed in the sub-chapters “Attitude to psychology and psychoanalysis“ and “The ’réfractaire’ and radicalism“. In accordance with the earlier “réfractaires“, Myrdal takes a very conscious attitude towards his own text. More often than most authors, he has stated his (sometimes contradictory) intentions in an ongoing and highly articulate discussion with his readers, implied readers as well as critics. These declarations of intent are discussed under the heading “The autobiographical project“. The main thing, however, is the text considered as such, and read both as as fiction and autobiography. A review of certain motivic and thematic points - corresponding to that previously applied to Stendhal, Vallès, and Strindberg - is put forward in the sub-chapters “The social continuity“, “The picture of family“, and “The child on trial - the trial of the child“. While taking some account of the referential reality behind the text, I am primarily concerned to investigate how these themes takie on the character of a truth deeply embedded in the textual pattern. “Fictional truth“, according to Riffaterre, is the internal truth to be found in the grammar of fictionality. Lastly,under the heading “The growth of the Ego out of dreams and fantasies“, the numerous dream and fantasy sequences are examined. In these, the growing Ego is formed, as well as consciously forming itself, in opposition against the environment, not least by dint of reading habits and dream-worlds. While taking on an increasingly “réfractaire“ character, the Ego at first finds its dreamworld terrifying. Subsequently, it learns how to master its fantasies and to use them not only as a refuge from an odious reality, but also with a view - at least on the plane of thought - to oppose and take vengeance of its opponents. In the third stage, the world of dreams and fantasies forms the framework of an increasingly intellectual treatment of material furnished by reading and thinking. Eventually, this process of growth is sufficiently advanced for the protagonist to bid farwell, albeit not without pain, to the world of dreams and fantasies.

 • 49.
  Chohan, Imran Riaz
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Identity, hyperreality and Science fiction: Matrix and Neuromancer2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  My Bachelor’s thesis is a comparative analysis between humans and machines in a science fiction novel (Neuromancer) and a movie (Matrix). I explored in these works how the machines used technologies to influence on the humans. I used examples of characters from the text and movie along with the references of other writers writing on the same topic to help convey my message. I explored mainly the identity and reality issues among characters. William Gibson in Neuromancer portrays that technology has become a part of human body. While in the Matrix we see how machines are taking control on humans. In my thesis I started with Neuromancer and write about identity and reality issues of characters and artificial intelligences. In the second part of the thesis I write the same with the characters of the movie Matrix but also I compared these characters with characters of Neuromancer. Some other discussions in my thesis are about hyperreality, simulation, simulacra with reference to mostly Baudrillard. Overall this thesis explores the issues of identity and reality to the characters in the works and also to the readers as well. Key Terms: Identity, Reality, Hyperreality, Simulation, Simulacra.

 • 50.
  Corkovic, Matea
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Petterson, Sanna
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Fysisk aktivitet i fysisk planering2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utvecklingen av dagens städer sker idag främst genom förtätning vilket skapar konkurrens mellan marken och olika intressen. I stora och växande städer finns få ytor kvar att exploatera och utveckla vilket gör att planeringen av dessa platser behöver vara väl genomtänkta för att kunna användas på ett så effektivt sätt som möjligt. Ofta finns det många intressen att utveckla dessa platser i olika riktningar vilket gör att vissa intressen få stå tillbaka för större intressen. Då platserna för fysisk aktivitet är viktiga för befolkningens hälsa är det viktigt att de får plats i staden och inte hamnar i bakgrunden utan planeras för med samma villkor som annan byggd miljö.

  Uppsatsen belyser hur två av Sveriges tre största städer hanterar dessa skilda intressen samt hur de arbetar för att skapa miljöer som främjar fysisk aktivitet hos befolkningen. Även vem som har ansvar för att det planeras för att främja fysisk aktivitet tas upp och studeras i uppsatsen. 

1234 1 - 50 of 175
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf