Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 463
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Agnevall, Paula
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Berättarteknik i J.M. Coetzees Disgrace2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  While Disgrace seems to be written from a single perspective, it is in fact multi-layered. In order to support this claim, this essay investigates what the novel's protagonist sees, how he sees it and who is narrating the story, using respectively the narratological key concepts of internal focalization, fallible filter and covert narration. The essay thereafter studies how the novel has affected readers in South Africa and how it is neccessary to challenge the perspective presented in the novel in order to fully understand the text.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Ahlberg, Mårten
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Liedstrand, Peter
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  24-timmarsmyndighetens användbarhet2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Kommunikationen med myndigheter och förvaltningar via Internet har ökat under de senaste åren. Därför har vi valt att fokusera vårt kandidatarbete på detta områ-de, samt på behovet av användbara webbtjänster för medborgarna. I detta kandi-datarbete studerar vi en växande grupp användare, denna grupp är äldre medbor-gare. Under studien har vi analyserat 24-timmarsmyndighetens användbarhet ge-nom användartester. Kombinationen av samtal och möten med individer, iaktta-gelser av interaktioner och litteraturstudier ger oss möjligheten att utforska använ-darnas behov. Behovet hos användarna är det som är centralt i hur de uppfattar och interagerar med 24-timmarsmyndigheten. Webbplatserna vi har använt oss av vid våra användartester har anknytning till 24-timmarsmyndigheten. Genom att analytiskt studera informationen har vi kommit fram till fem viktiga designförslag och riktlinjer, som vi anser behövs när e-tjänster inom 24-timmarsmyndigheten utvecklas.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 3.
  Ahlgren, Lisa
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Vindkraft i Sveriges inland: Vindkraftsplan för Hylte kommun2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Vindkraftsetableringar i Sverige har tidigare endast varit aktuella vid kusten. Stormarna Gudrun och Per visade att det även finns god vindpotential i inlandet. Vindkarteringar över inlandet saknades och därför gjordes en kartering över hela Sverige. Denna visade att det blåser ordentligt på högre höjder även i inlandet. Tack vare ny teknik kan denna vind utnyttjas och därför kan områden som tidigare inte varit aktuella för vindbruk komma ifråga. Riksdagen har satt upp målet att 10 TWh skall komma från vindkraften år 2015. Hylte kommun ligger i Hallands inland och är en brukskommun med ca 10 000 invånare. Karteringar visar att vindkraft lämpar sig väl i stora delar av kommunen. För att undvika en ostrukturerad vindkraftsetablering samt underlätta vid framtida ärenden behöver Hylte en vindkraftsplan. Det finns inget generellt avstånd där vindkraftverken slutar dominera, samverka eller underordna sig landskapet. Lokala förutsättningar tillsammans med anläggningens utformning bestämmer hur stor påverkan ett vindkraftverk har i ett landskap. Vid en vindkraftsetablering finns därför inga generella regler för skyddsavstånd mellan vindkraftverk och byggnader utan varje kommun beslutar hur långt avståndet skall vara. Dock använder de flesta kommunerna ett avstånd på 500-750 m till enstaka hus och 1000 m till samlad bebyggelse. Etablering av vindkraft regleras genom Miljöbalken (MB) samt Plan- och bygglagen (PBL). Styrningen enligt PBL görs i allmänhet av kommunerna medan MB regleras av Länsstyrelsen. Arbetet är uppbyggt i olika delar där bakgrundsdelen ger den grundfakta som gäller generellt för vindkraft vid etableringar. Informationen appliceras på en inlandskommun – Hylte kommun, för att sedan komma fram till ett planförslag.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Ahlstrand, Anna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Swang, Heléne
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Prim, Stadsförnyelse i Barcelona2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  This final project discusses renewal and upgrading of the area of Prim. It is discussed how this industrial area can be an attractive neighborhood with a varied range of services and commercial trade. Prim is located 2km north-east of the center of Barcelona. The area boarders to a deep railway valley that historically has separated Prim from its neighboring districts. At present there is almost no housing, services or commercial trade within the area and the industry is discontinued or the existing industrial buildings are derelict. There is also a lack of green recreational areas. Prim is ripe for redevelopment since the municipality of Barcelona is planning to cover the existing railway tracks and build a new train and bus station between the districts. The new station and the covering of the railway lines is a part of the municipality’s future high-speed train project (El AVE). The train is expected to pass Barcelona and Prim by the year 2012 starting in Sevilla/Malaga via Madrid continuing north to Paris. The proposal is preceded by inventory and two analyses: Realistisk Byanalyse and a SWOT-analysis. On the basis of these analyses, areas were identified as the prime needs in the future development of Prim. These elements were: green environments, ecological sustainability, safety and security. These aspects were divided between the authors, by individual interests, into separate segments and makes up the basis for the joint proposal.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT03
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT04
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT05
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT06
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT07
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT08
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT09
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT10
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT11
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT12
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT13
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT14
 • 5.
  Alm, Sanna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Hedin, Ylva
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Re:Regional2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Utgångspunkten för detta examensarbete, som vi valt att kalla ”Re:Regional”, har varit arkitekttävlingen ”Greater Helsinki Vision 2050 – International Ideas Competition”. Tävlingen utannonserades den 15 december 2006 och sista dag för inlämning av bidrag var den 31 maj. Under vårterminen 2007 fokuserade vi alltså enbart på att arbeta fram ett tävlingsbidrag. I en arkitekttävling är de huvudsakliga ramarna för projektet redan formulerade i ett tävlingsprogram. Samtidigt efterfrågas i denna tävling nytänkande och idérikedom, vilket gav oss som deltagare stor frihet och stora möjligheter att forma och arbeta fram visionära planförslag och konceptuella idéer. Den huvudsakliga uppgiften var att illustrera en regionplan, en framtidsvision för Helsingforsregionen. Det regionala planeringsperspektivet i tävlingsuppdraget genomsyrar innehållet i hela examensarbetet. Efter att bidraget lämnats in ville vi få djupare kunskap om olika planeringsmodeller för stadsutveckling i regionala sammanhang. Vårt examensarbete har därmed delats in i två huvudkapitel: Del 1. Greater Helsinki Vision 2050 – International Ideas Competition: Förutom en presentation av vårt tävlingsbidrag, ges i den första delen av detta arbete information om själva tävlingen och vad uppgiften omfattade. Vi presenterar även vår tankeprocess inför utformningen av regionplanen, samt inför de detaljerade studierna. Denna del av arbetet består av material på både engelska och svenska. Då tävlingsspråket var engelska, har de delar som ingick i vårt bidrag ej översatts. ”Re:Regional” är vår vision för hur storstadsregionen Helsingfors skulle kunna utvecklas fram till år 2050. Visionen har bland annat varit att skapa en regional struktur där skillnaderna mellan centrum och periferi kan suddas ut. Vi har inte velat skapa en megastad, eller en struktur inom vilken all fokus riktas mot en central stadskärna. Då Helsingfors är en relativt glest bebyggd storstad anser vi att det finns stora möjligheter att komplettera och förtäta redan bebyggda områden. Vi föreslår därför en utbyggnadsgräns runt storstaden. Samtidigt vill vi öka mångfalden och valmöjligheterna inom regionen genom att skapa fyra s.k. ”Regional Blocks” (regionala typer/delområden) med olika grader av urbanitet: - storstaden Helsingfors - städerna Nummela, Hyvinkää och Mäntsälä - “Polycentric Space”, det område som ringas in av de fyra städerna och som ska innehålla mindre samhällen - ett större område med skogs- och jordbruksmark med en gles småkärnig struktur Den övergripande och huvudsakliga idén om att forma integrerade, bättre sammanhållna stads- och samhällsstrukturer inom Helsingforsregionen, känns minst sagt aktuell. Den snabba befolkningstillväxt som sker i många regioner idag kräver flexibla, flerkärniga lösningar. Om fokus endast är inställt på att förtäta och bygga ut en regions storstadsområde, finns det risk för att resten av regionen utvecklas till en stor, gles periferi, inom vilken befolkningen hela tiden måste förhålla sig till ett storstadsområde. Vår arbetsmetod ”Regional Blocks” skulle även kunna användas i andra regioner där det finns en målsättning att skapa vidgade men ändå sammanhållna strukturer. Del 2. Studieobjekt/Jämförelse/Diskussion: I den mer teoretiska delen av examensarbetet presenteras sex studieobjekt vi valt ut tillsammans och sedan fördelat mellan oss. Vid valet av studieobjekten utgick vi i första hand inte från objektens fysiska former, det vill säga hur de i olika sammanhang etiketteras (som till exempel centralorts- eller nätverksregioner). Istället har vi utgått ifrån de bakomliggande aspekterna, hur städerna i regionerna utvecklats med bakgrund i olika samhällstrender. Våra studieobjekt och den litteratur vi utgått ifrån: ETT STADSKONCEPT - Social City - Sanna Alm – Boken “Sociable Cities The Legacy of Ebenezer Howard” från 1998, av Peter Hall och Colin Ward. EN UTOPISK REFORM - Urban Field - Ylva Hedin - Artikeln ”Urban Field” från tidskriften ”Journal of the American Institute of Planners” vol. 31: 4 från 1965, skriven av John Friedmann och Johan Miller. EN HANDLINGSPLAN - Storstadsregionen Portland - Ylva Hedin - Det regionala planeringsorganet Metros hemsida: www.metro-region.org (tillgänglig: 2007-10-10) där handlingsprogrammet ”2040 Growth Concept” finns tillgängligt. EN UTVECKLINGSPLAN - Stockholmsregionen - Sanna Alm - ”Regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen” (planen vann laga kraft i november 2002), framtagen av Regionplane- och trafikkontoret. EN STRATEGI FÖR URBAN FÖRNYELSE - Urbana England - Sanna Alm - Rapporten ”Towards an Urban Renaissance” från 1999 skriven av The Urban Task Force. EN MODELL FÖR SAMHÄLLSBILDNING - Linear Grid - Ylva Hedin - En vision för Helsingforsregionens stads- och samhällsstrukturer framtagen av Arken Arkitekter 1993. Studieobjekten presenteras och analyseras först var och en för sig, sedan följer jämförelser mellan dem, inklusive vår regionplan utifrån sju olika faktorer: Bärande idé, Täthet/Gleshet, Grönska, Transportnät, Sociala strukturer, Planeringsperspektiv och Framtiden. I kapitlet ”Jämförelse och diskussion” dras slutsatser av analyserna utifrån de sju faktorerna, studieobjekten analyseras även i förhållande till övergripande samhällstrender. Med hjälp av studieobjekten görs även en utvärdering av vår regionplan där särskilt intressanta jämförelsepunkter belyses utifrån underrubrikerna ”Att bygga inåt”, ”Tydligare flerkärnighet” samt ”Planeringsperspektiv och fysiska strukturer”. I det avslutande kapitlet för vi var sin diskussion om ekologisk respektive social hållbarhet – två hållbarhetsdimensioner vi fokuserade på i tävlingsbidraget, och som även belyses i jämförelserna mellan studieobjekten.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 6.
  Anastasiadis, Kleanthis
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Co-ordinating artefacts and actions in order to run a taxi business2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Work place studies in a taxi business in order to identify eventual problems and give design solutions.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Anderssom, Mikael
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Bengtsson, Patrik
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Holst, Robert
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Pamiro2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  This report describes the work with creating a CMS (Content Manager System). A CMS is a web tool so you easy can publish materials on your web page. With a CM Scan you can without any knowledge of programming web pages create and maintain a web page. This will result in that you and your organisation save time and money. You can also split the responsibility for the webpage in different roles, but still keep the control. We have chosen to create our CMS in a script language called php4 and with the database server MySQL, we have also used JavaScript a lot. User-friendly and simplicity are two words that we have been working against, and that is why we spent some extra time creating a system that is easy to work with. The report also describes the difficulties with our dedicated server, and how we installed it.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Andersson, Elin
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Camping: tält eller stuga?2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med det här examensarbetet har varit att se hur campingsituationen ser ut i Tanums kommun idag och analysera denna för att ge exempel på hur campingverksamheten kan utvecklas åt ett håll som ger en långsiktigt hållbar verksamhet, och som om det är möjligt tillgodoser de behov som olika intressenter har.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT03
 • 9.
  Andersson, Lina
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Piteå Grönplan- med de sociala aspekterna i fokus2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbete behandlar Piteås grönområden och vattenrum med fokus på Boverkets beskrivning av de sociala aspekterna, vilket menas hur vi människor använder stadens gröna rum. De ekologiska och kulturella aspekterna beskrivs dock även i examensarbetet, detta för att påvisa den samlade vikten av en stads gröna områden. Piteås grönområden har avgränsats till stadsnära rekreationsområden i form av stråk, motionsspår och friluftsområden samt vattenrum och parker. Examensarbetet innefattar även hur dessa ser ut och används vintertid. Genom inventering och analys av Piteås grönområden har det utkristalliserats vilka platser som bör få en ny utformning och nya användningsområden, nya förslag har därför utarbetats för dessa. Grönplanen innehåller även ett avsnitt om betydelsen av ljussatta miljöer i staden, och hur dessa kan göra att människor i större utsträckning rör sig utomhus under kvällstid.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT03
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT04
 • 10.
  Andersson, Mikael
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Bengtsson, Patrik
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Holst, Robert
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Pamiro2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  This report describes the work with creating a CMS Content Manager System). A CMS is a web tool so you easy can publish materials on your web page. With a CM Scan you can without any knowledge of programming web pages create and maintain a web page. This will result in that you and your organisation save time and money. You can also split the responsibility for the webpage in different roles, but still keep the control. We have chosen to create our CMS in a script language called php4 and with the database server MySQL, we have also used JavaScript a lot. User-friendly and simplicity are two words that we have been working against, and that is why we spent some extra time creating a system that is easy to work with. The report also describes the difficulties with our dedicated server, and how we installed it.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11. Andersson, Roger
  et al.
  Molina, Irene
  Öresjö, Eva
  Pettersson, Lars
  Siwertsson, Christina
  Large Housing Estates in Sweden. Overview of developments and problems in Jönköping and Stockholm2003Report (Other academic)
  Abstract [en]

  All over Europe massive numbers of people live in large-scale housing estates built after the Second World War. The estates were carefully planned, but now often manifest a mulitude af problems. They house large numbers of low-income households, the unemployment rates are above average and in some countries they have become concentration areas for ethnic minorities. Many estates are becoming increasingly associated with crime and social exclusion. The circumstances on the estates and policy initiatives associated with these are focus of the RESTATE-project. RESTATE is the acronym for Restructuring Large-scale Housing Estates in European Cities: Good Practices and New Visions for Sustainable Neighbourhoods and Cities. The study draws on estates in ten European countries: France, Germany, Hungary, Italy, the Netherlands, Poland, Slovenia, Spain, Sweden and the United Kingdom. The present report deals specifically with large housing estates in two cities in Sweden: Jönköping och Stockholm. The basic questions are about physical structure, demographic-, economic- and socio-cultural developments. The same kind of information for estates in other countries in the RESTATE-project can be found in the parallel reports

 • 12. Andersson, Roger
  et al.
  Öresjö, Eva
  Pettersson, Lars
  Holmqvist, Emma
  Siwertsson, Christina
  Solid, Dennis
  Large Housing Estates in Stockholm and Jönköping, Sweden: Opinions of residents on recent developments2005Report (Other academic)
  Abstract [en]

  RESTATE is the acronyme for Restructuring Large-scale Housing Estates in European Cities: Good Practices and New Visions for Sustainable Neighbourhoods and Cities. All the participants in this project share the basic underlying conviction: if the problems of these large-scale housing estates are not resolved, they will increasingly hinder the good economic functioning of cities. The study draws on estates in ten European countries: France, Germany, Hungury, Italy, the Netherlands, Poland, Slovenia, Spain, Sweden and the United Kingdom. Most results in this report are based on a survey carried out in the estates. The opinions and experiences of the inhabitants of the estates stand to the fore in this survey. This report is concerned with two Swedish cities, Stockholm and Jönköping; the same kind of information for estates in other countries in the RESTATE project can be found in parallel reports.

 • 13.
  Andreasson, Mathias
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Ekesrydh, Wynona
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Nielsen, Pia
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Schertell, Mattias
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Ansökan om körkortstillstånd via Internet2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Länsstyrelsen i Stockholms län hade en projektidé som gick ut på att det skulle skapas en Internetbaserad ansökan för körkortstillstånd med behörighet B, inklusive hälsodeklaration. Även en optiker skulle kunna fylla i ett synundersökningsformulär via webben. Dessa skulle sedan knytas ihop för behandling av den Länsstyrelse där den sökande bor. Alla personer som skall använda tjänsten måste inneha ett personligt medborgarcertifikat som används för elektronisk signering av ansökan. Optikern behöver ett företagscertifikat för att identifiera sig. Vi utvecklade två interaktiva användargränssnitt samt ett gränssnitt där administratören kunde hantera all data som inkommit. All data transporterades med hjälp av Web Services (SOAP/XML). För att strukturera upp datan gjordes ett XML-schema som används för validering vid transporten. Allt dvs ansökan, hälsodeklaration och synundersökning landar sedan i en databas där all data knyts ihop som tillhör en sökande. Vi förberedde även användargränssnittet, databasen och XML-strukturen för fortsatt utveckling som t ex ansökan om andra körkortsbehörigheter och läkarintyg. Under utvecklingen använde vi erfarenheter tagna från tidigare lästa kurser och omsatte teorier till praktik, både inom projektledning, -drift, -planering och teknologiska kunskaper. Vi tog tillvara på tidigare kurser samt utforskade nya områden inom vår valda inriktning som är webbprogrammering där Web Services ingår. Via litteratur och Internet sökte vi information som värderades. Hela arbetsprocessen genomfördes efter en iterativ produktutvecklingsmetod. Vi utvärderade och omvärderade resultat och delresultat i en ständigt pågående spiralprocess.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  André, Daniel
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Polycentrism in national spatial plans in Europe: towards a common spatial vision?2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  In this thesis I analyze how national spatial plans that have been adopted in European countries during the last decade have interpreted the polycentric development concept. A survey revealed that fifteen European countries have developed a national spatial plan and the formal influence of the European Spatial Development Perspective (ESDP) is clearly demonstrated in these plans. The development visions presented in the spatial planning documents are, at a formal level, relatively homogenous regardless of national differences regarding the size of the population and the geographical area. In the thesis I also pose the question whether the national spatial plans will contribute towards a polycentric development on a European level. The findings presented in the thesis suggest that even though the national spatial plans have been inspired by the ESDP and its aim of developing a polycentric development the interpretation of polycentrism on the national level seem to be contradictory to the policy aim at the European level. Also, the Swedish planning experience of the 1960/70s highlights the difficult task of prioritising the development in some cities at the expense of others. Thus, it is concluded that even if the spatial plans are better coordinated so that they contribute towards a common spatial vision it is still highly doubtful that they will be able to deliver on their objective to create a more balanced urban system.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 15.
  Andréason, Nanna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Hellman, Camilla
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Wengle, Sara
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Dokumentär om döden2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vi har som kandidatarbete gjort ett dokumentärfilmsprojekt. Filmen handlar om barns och pensionärers tankar och funderingar om döden. Vi ville göra en annorlunda dokumentär som väcker känslor utan att provocera. Döden är något som man inte ofta talar om och därför kände vi att vi ville ta upp detta ämne i en seriös men ganska lättsam film. Vi bestämde att lägga tyngdpunkten på research för att få en så bra grund som möjligt. Eftersom ämnet kan väcka många känslor ville vi vara förberedda på alla slags reaktioner. Under projektets gång har vi planerat vecka för vecka vad vi ska göra samt följt en övergripande tidsplan. Vi har också varje vecka skrivit en rapport om vad vi har gjort, vilka problem som vi har haft och vad som har fungerat bra. Vi tog kontakt med ett dagcenter och ett dagis och hittade bra människor att intervjua. De var alla mycket hjälpsamma och våra inspelningar gick bra. Vi var mycket nöjda med våra bilder och även ljudet. I klippningen har vi sett dokumentären växa fram och vi har haft lätt att se vilka klipp som passar in och vilka som inte gör det. Projektet har flutit på relativt smidigt och när problem har uppstått har vi lyckats lösa dem efter hand. Vi har lärt oss mycket och blivit säkrare på oss själva. Det har varit nyttigt för oss att arbeta med utomstående och med olika åldersgrupper. Att vi har skapat externa kontakter har också varit en bra erfarenhet. Vi har lärt oss att samarbeta och att lyssna på varandra. Det är viktigt att alla får komma till tals i en så här liten grupp. Vi tycker att det har varit spännande att göra ett sådant här stort projekt. Det har varit skönt att ha mycket tid till förfogande och att vi har fått lägga upp och genomföra projektet helt själva. Vi har utvecklats under projektets gång och vi känner oss nöjda med både projektet och slutresultatet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Ankers, Greg
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Smirnova, Olga
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Regional Disparities in Food Retailing2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  INTRODUCTION Food retailing in the Baltic States has developed rapidly in recent times. The future structure is expected to become similar to that of other regions in the European Union. However, a similar market structure may not mean that businesses can expand from one region to another without taking differing consumer attitudes and cultures into account. This study examines differences between Baltic and Nordic food retailing and consumer behaviour based on an analysis of Estonia, Finland and Sweden. PURPOSE The purpose of the thesis is to highlight regional disparities between the Nordic and Baltic food retailing sectors in terms of market structure and consumer attitudes towards store types, own-label brands, low price brands and ecological products. METHOD The research has been conducted through a qualitative study of food retailers currently operating on the Estonian, Swedish and Finnish market. A quantitative study of consumer behaviour with students as the target group has also been carried out. Interviews and questionnaires were used to collect data that has been compared to the information collected by the literature study. CONCLUSION The study identified that the market situation in Estonia is still in a period of development with the largest and smallest store formats developing at a faster pace than mid-sized outlets. While the hard-discount format is relatively new for Nordic customers it is already maturing in Estonia. Despite companies’ internationalisation strategies, it is in their own interests to take local differences into account and take a more adaptive rather than standardised approach when expanding into Estonia. Nordic and Baltic consumers in the study group and their preferences for store and product choice are similar with a slightly higher level of curiosity and interest towards ecological products among the Estonians. For the retailers in Estonia, there is a potential to develop own-label and low-price brands which may experience initial success. However, in the longer term Estonian consumer attitudes towards such brands and foreign products could be an obstacle to their growth in the market.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17. Ankre, Rosemarie
  Understanding the visitor – a prerequisite for coastal zone planning2007Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Planning for tourism and outdoor recreation in Swedish coastal areas could be improved with knowledge of visitors’ attitudes, experiences, activities and geographical dispersion. The purpose of this thesis is to examine the knowledge of visitors in planning for tourism and outdoor recreation. The Luleå archipelago in Northern Sweden is used as a case study. Supervisors: Professor Lars Emmelin, Blekinge Institute of Technology/ETOUR Dr Peter Fredman, ETOUR. The Department of Spatial Planning, BTH deals with research on planning processes, environmental impact assessment, social issues, gender issues and applied information technology in spatial planning. The European Tourism Research Institute, ETOUR, Mid Sweden University, develops knowledge and expertise within issues related to travel and tourism. There are three main objectives: to conduct research on tourism-related issues, to analyse statistics on tourism and to make the research results accessible to the tourism industry. The research aims to develop the tourism industry and the institute is a resource for businesses, organisations and authorities. This project has been financed by the AGORA Interreg III-project Network Sustainable Tourism Development in the Baltic Sea Region, the Blekinge County Administration Board, the Mid Sweden University in Östersund, the European Tourism Research Institute (ETOUR), and The Swedish Tourist Authority.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 18. Ankre, Rosemarie
  et al.
  Emmelin, Lars
  Zoning and Opportunity Spectrum Planning in a Discontinuous Environment: Planning for Tourism and Outdoor Recreation in the Luleå Archipelago, Sweden2006Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Zoning is generally used as a planning instrument to handle land use conflicts. In recreation planning in Sweden, zoning systems such as the recreation opportunity spectrum model has been applied in mountain areas. An underlying assumption of the ROS-system is a gradient from the urban to wilderness allowing the planner to provide a spectrum of recreation opportunities. In contrast, the Swedish coastal areas consist of a discontinuous environment which challenges a zoning. Archipelagos are essentially discontinuous with respect to many of the important spatial variables. Zoning in the archipelagos in Sweden has so far followed a zoning logic from physical geography; the assumption being that the gradient from inner, wooded zones to outer treeless would also be a gradient from the more urban or human influenced cultural landscape to a more pristine, “marine wilderness” in the outer. In 2003, a questionnaire survey to visitors was conducted in the Luleå archipelago, Sweden. Based on the results, the study examines the spatialization of the visitor characteristics, the activity patterns etc in relation to the ongoing planning of the area. This paper explores the planning challenges in adapting zoning to cope with recreation and tourism development as well as with the other land and resources uses that municipal comprehensive planning is charged with. Thereby possible conflicts are identified, and the potential of zoning is explored.

 • 19.
  Arkebäck, Marie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Sjöblom, Frida
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Integrera offentlig konst och planering!2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetet belyser problematiken kring den offentliga konsten och hur den offentliga konsten bättre kan integreras i den kommunala planeringens beslutsprocess med hjälp utav en analys- och samarbetsmetod. Delar av analys- och samarbetsmetoden genomförs i fyra fallstudier i Eskilstuna och Uddevalla.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT03
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT04
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT05
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT06
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT07
 • 20.
  Arvidsson, Martin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Andersson, Mattias
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Alm, Peter
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Hansson, Alexander
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Ett gratis mediacommunity som betalar upphovsmännen2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Problemet med illegal fildelning och nerladdning idag är att upphovsmännen bakom varje drabbat verk inte får betalt. Denna rapport syftar till att ge en inblick över processen av vårt kandidatarbete, en webbtjänst och en lösning på problemet. För att skapa webbtjänsten genomfördes först en grundlig research. Vi kartlade konkurrenter, undersökte olika sätt att finansiera produkten och hur upphovsmännen skulle få betalt. Resultatet blev en webbtjänst där användaren bland annat kan lägga upp sina alster, ta del av andras och även använda scenen (en idé som utvecklades under arbetets gång) där användaren kan boka tid för liveframträdanden, alternativt använda den som distributionskanal för deras uppladdade verk.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21.
  Assarsson, Emelie
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Tillgänglighet hela vägen - för funktionshindrade men även för alla andra - fallstudie: några service- och rekreationsmålpunkter i Båstad tätort samt större stråk däremellan2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Det är viktigt att alla kan känna sig fria att använda den fysiska miljön. För det krävs bl.a. en god tillgänglighet. År 2001 antog riksdagen en nationell handlingsplan för handikappolitiken som ger riktlinjer om ökad tillgänglighet bl.a. ska enkelt avhjälpta hinder åtgärdas senast år 2010. Rent konkret ledde planen bl.a. till Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anger att enkelt avhjälpta hinder ska vara åtgärdade senast år 2010. I examensarbetet har jag undersökt om tillgängligheten gäller hela vägen, d.v.s. mellan samt vid olika målpunkter. Genom att granska några viktiga service- och rekreationsmålpunkter i Båstad tätort har det på flera ställen visat sig flaskhalsar som hindrar hela vägens framkomlighet eller orienterbarhet. En viktig slutsats av arbetet är att nyckeln till god tillgänglig miljö är att hitta de svaga punkterna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Axelsson, Daniel
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Hållbarplanering i småort -vad händer när tåget kommer tillbaka till Veberöd?2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Mellan 1960 och 1970 lades många järnvägssträckor ner sin verksamhet i Sverige, spåren revs upp och bilen tog över vår vardags pendling på allvar. Nu när effekterna av bilens framfart blivit kända är tåget åter ett intressant alternativ och olika gamla tågsträckningar vill återupplivas. Simrishamnsbanan är en sådan tågsträcka och är tänkta att åter förena de orter som finns mellan Malmö och Simrishamn. Veberöd är en av de orter som ligger utmed den forna tågsträckan och orten ingår i Lundskommun och mitt syfte med detta examensarbete är att finna svar på hur Veberöd ur ett ekonomiskat, socialt och ekologiskt "hållbart" sätt ska kunna anpassa sig till ett stationsnära läge, med tyngdpunkt på: Bostadsstruktur, Infrastruktur och Grönstruktur. Detta utifrån ett scenario där Simrishamnsbanan realiseras. Examensarbetet börjar med att problematisera hållbarhetsbegreppet och begrepp som täthet och gleshet, därefter följer en omfattande analys av Veberöds historia, bostadsområden, grönstruktur, verksamhet och service. Analysen identifierar olika centrumdelar och centrala stråk i Veberöd och hur en ny station i olika placeringar i byn kan samspela med dessa. Examensarbetet avslutas med fyra olika förslagsscenarion som är tänkta att gynna den fortsatta diskussionen om en ny station i Veberöd.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23.
  Barnekow, Carl-Henrik
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Hattholmen: en stadsdelsförvandling i Karlskrona2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Karlskrona är unikt i Sverige genom sin geografiska placering i kustlandskapet med de begränsningar det ger för framtida utvidgningar. Centrala Trossö ligger i en ände av staden och under flera århundraden har staden bara kunnat växa in över land. När många städer pratar om stadsformer som ”rund stad” och ”bandstad” har Karlskrona en form av ”tårtbitsstad” med centrum i spetsen och resten av staden i nordöstlig riktning. Staden strävar efter att behålla Trossö som centrum, men har idag problem med att allt fler bor längre och längre från ön. Genom att det geografiska läget är som det är råder det idag brist på utrymme för staden att växa med ny bebyggelse nära centrum, medan vissa industriområden ligger väldigt centralt. Dessa områden kan omvandlas till bostadsområden och de förutsättningar som behövs för att staden skall kunna växa med en tät och hållbar stadsbebyggelse kan skapas. Arbetet har tagit fram ett förslag på hur en framtida stadsbebyggelse på ett centralt industriområde, Hattholmen, kan utformas. För att stärka förslaget har en Space Syntax-analys gjorts över centrala delarna av Karlskrona tillsammans med andra studenter i kursen Stadsanalys på Blekinge Tekniska Högskola under vårterminen 2008. Analysen visar hur svagt integrerat nordöstra Trossö är med resterande delar av centrum. Analysresultatet har tillsammans med inventeringar av det tänkta arbetsområdet varit grund för det framtagna förslaget. Med god utvecklad stadsbebyggelse på Hattholmen växer Karlskrona med en ny stadsdel nära centrum. Förutsättningar för nya allmänna mötesplatser, promenadstråk och parker skapas både i Handelshamnen och på Hattholmen. Genom en bro över Handelsfjärden knyts den nya stadsdelen direkt till centrala Karlskrona och nya attraktiva bostäder på gångavstånd från Trossö. Torgbildningar och parker kan naturligt placeras vid brons landfästen, allt medan staden underlättar och främjar ett miljövänligt rörelsemönster och förstärker stadens kulturhistoriska värden genom den starka kontakten med havet. Efter att förslagets tagits fram har en Space Syntax-analys gjorts med förslaget som grund för att visa hur dess inverkan blir på stadsstrukturen omkring sig. Analysen visar tydligrationen ökar för Handelshamnen omen och stärker nordöstra Trossö.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 24.
  Basic, Alisa
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Intryck av Tranås stad från Södra stambanan: En idéstudie avseende omvandlingen av områdena närmast järnvägen2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Tranås är en mindre kommun belägen i norra Småland. Invånarantalet i hela kommunen uppgår till cirka 18 000 och 14 000 av dessa bor i Tranås tätort. Kommunen har många fördelar, som till exempel dess geografiska läge vid sjön Sommen, den vackra och viktiga attraktionspunkten Storgatan och de goda kommunikationerna norrut. När kommunikationer förs på tal i kommunen är det oundvikligt att inte nämna Södra stambanan som sträcker sig genom Tranås kommun och Tranås tätort och anses vara av stor betydelse för kommunens framtida utveckling. Varje dag passeras Tranås av 121 tåg av vilka 70 utgörs av persontåg. Hastigheten som tågen håller är hög, uppemot 180 km/h, vilket gör att man som passagerare inte uppehåller sig i Tranås särskilt länge. Men det stora antalet passagerare som dagligen färdas på Södra stambanan har lett till att man i kommunen har ställt sig frågan hur Tranås stad uppfattas just från järnvägshållet, det vill säga av passagerarna på dessa tåg, men också av dem som stiger av tåget i Tranås. Därmed väcker man en annan fråga, nämligen hur man med hjälp av den fysiska planeringen kan arbeta för mer attraktiva och tilldragande järnvägsomgivningar, vars användning samtidigt ska vara ändamålsenlig för dem som vistas i dessa områden. I dagsläget förmedlar järnvägssträckan genom Tranås tätort på många ställen bilden av att vara stadens bakgård. Naturligtvis återfinns också en del spännande bebyggelse längs med järnvägen men det som det finns mest utav, och som därmed blir mest iögonfallande, är slitna och skräpiga verksamhetsområden samt lucktomter utan någon särskild användning. Inventeringen av planområdet förmedlade just den bilden men i stort samma bild förmedlades i min studie av hur andra upplevde Tranås stad. I mångas ögon tycks Tranås vara varken vacker eller ful, utan en småstad bland alla andra. Med andra ord finns det ingenting som får Tranås att sticka ut ur mängden av alla mindre städer som Södra stambanan passerar igenom. För att leda den framtida utvecklingen i områdena närmast järnvägen i rätt riktning krävs det att man tar ett samlat grepp. Genom att sätta upp riktlinjer för framtida utveckling av bebyggelsen, grönstrukturen och kommunikationerna får man ramarna för vad som är önskvärd utveckling men också för vad som inte är tillåten utveckling. Detta är just vad mitt förslag handlar om, det vill säga om att sätta upp riktlinjer för den framtida utvecklingen i järnvägsnära områden i syfte att få mer attraktiva miljöer. Utifrån de utarbetade riktlinjerna föreslår jag åtgärder avseende bebyggelsen, grönstrukturen och kommunikationerna. Var och en av de förslagna åtgärderna beskriver jag sedan mer detaljerat, i både ord och bild.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT03
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT04
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT05
 • 25.
  Beban, Ana
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Ok, Huseyin
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Contribution of Tourism to the Sustainable Development of the Local Community: Case Studies of Alanya and Dubrovnik2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The Mediterranean is the world’s number one tourist destination and the biggest tourism region in the world, which has been visited by 260 million tourists in 1990 and what is more, it is expected that this number will increase to 655 million by the year 2025. In the last 10 years Croatia and Turkey became two of the most popular Mediterranean destinations, and joined the trend of a growing number of European cities that are promoting the development of tourism in order to overcome the post-industrial crisis, or as in the case of Croatia, the post-war crisis. Consequently, today both countries see tourism as their economic future. However, to achieve continuous and sustainable development of tourism, three interrelated aspects should be taken into consideration: economic, social, and environmental. The main question that we tried to answer is in what ways tourism is contributing to the sustainable development of the local community - based on the case studies of Alanya in Turkey, and Dubrovnik in Croatia. Both communities have experienced rapid development of the tourism sector in the last 10 years, which still seems to rise continuously. As a result, various impacts have occurred. Some of them are positive and there is an obvious contribution to sustainable development, while some of the impacts have negative influence on sustainability. Alanya is characterized by the 3S or mass tourism, while Dubrovnik is a world heritage city, which is offering cultural tourism. Notably, mass tourism in Alanya and cultural tourism in Dubrovnik have different impacts on a place. Although Alanya has the opportunity to diversify their tourism, mass tourism is still the main tourism activity. Since mass tourism generally involves a large number of people visiting a small area, it can change an area dramatically. What is interesting about Dubrovnik is that its tourism has suffered a series of devastating events throughout history, such as a major earthquake in 1979 and war between 1991 and 1995, which has left the local tourist economy in tatters. However, cultural tourism in Dubrovnik has been proven as a more sustainable type of tourism than the mass tourism in Alanya, which can be mostly seen through the environmental impacts. In Dubrovnik, tourism is used to increase environmental awareness of the local population, and moreover, the city has recognized the financial values of cultural sites, which are used for the protection and preservation of the heritage.While Dubrovnik is putting a lot of effort to preserve its culture and heritage, Alanya’s main aim is to attract more tourists. For that reason, Alanya is much more sensitive than Dubrovnik concerning the possible threats to become an overdeveloped and overcrowded destination. The rich cultural and historical heritage make Dubrovnik a special and unique tourist destination, and therefore it is facing less risk than Alanya that it will be replaced by the other destinations in the near future. What is important for both communities is to be aware that positive consequences of tourism can arise only if, and when tourism is carried out and developed in a sustainable way. In order to achieve positive correlation between tourism and the local community, an involvement of the local population is essential. In Dubrovnik, the local population has been already involved in the implementation of the tourism, but the potential is still not completely used and there is much more to be done. On the other hand, the priority for Alanya perhaps should be a development of the alternative types of tourism with the special focus on the cultural tourism, which would enable Alanya to become a year-round tourist destination and provide more jobs for the local population, as well as greater income for the community. Moreover, earned money could be used for the protection of the environment and cultural heritage, and involvement of the local population in the planning process would arguably lead to more sustainable tourism.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26.
  Bendix, Carl
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Lundgren, Mats
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Less depth is more eller Rutnätet som utgångspunkt för en strukturplan2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet har syftat till att fallstudiepröva rutnätskonfigurationen som grund för en strukturplan med avsikt att möjliggöra en övergripande strategi för utbyggnad av ett exploateringsområde.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 27.
  Berggren, André
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Kragulj, Daniela
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Förslag till utveckling av Gullbergsvass2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Gullbergsvass är ett centralt lågexploaterat område beläget vid Göta älv i Göteborg. Utvecklingen av Norra Älvstranden är snart klar och planeringen av Södra Älvstranden pågår. Gullbergsvass står nu inför en liknande omvandling. Enligt kommunens översiktsplan (ÖP99) kan området på sikt omvandlas till en blandad markanvändning där bostäder kan ingå. Gullbergsvass var fram till 1800-talet som namnet antyder, ett vassområde. Fram till 1880-talet fylldes området ut och Gullbergsvass började fungera som infart för tågtrafiken till Göteborg. Stationerna för Västkustbanan och Bergslagsbanan var några utav tåglinjerna som byggdes ut. Bebyggelsen i Gullbergsvass placerades främst närmast Göta älv och bestod till mestadels utav verksamheter och bostäder som till största del var kopplade till varven. Andra verksamheter som funnits i Gullbergsvass är bland annat Göteborgs Gasverk som lades ner på 1960-talet. Idag finns det inga bostäder kvar i området och Gullbergsvass består till största del av kontor och industri. DHL:s lastbilsterminal, postterminalen och Swedish Match är några av de största verksamheterna. Gullbergsvass fungerar idag som en infart till Göteborgs centrum via Mårten-Krakowleden och strax utanför planområdet går E20/E6. Centralstationen och Nils-Ericsonterminalen utgör en viktig plats i området där det dagligen ankommer och avgår ca 370 tåg per dygn. Det finns ett flertal intressanta byggnader i området som är av kulturhistoriskt värde. Fästningen Skansen Lejonet från 1680 har en fin utsikt över området som ligger på Gullberget. Utöver Skansen Lejonet finns den gamla snusfabriken ”Pagoden”, Centralstationen och gamla Bergslagsbanans station ”Vita huset”. Gullbergsvass är ett svårplanerat område. Det finns flera barriärer i området som gör det besvärligt att ta sig fram utan bil. Mårten-Krakowleden och E6/E20 bidrar till höga bullernivåer och koloxidutsläpp. De geotekniska förhållandena i Gullbergsvass är inte de mest optimala då området till större delar består utav lerutfyllningar. Det finns även en påtaglig översvämningsrisk i Gullbergsvass då stora delar av området ligger under den rekommenderade marknivån. Västlänken är en tågtunnel som planeras under Göteborg med syfte att förenkla och effektivisera tågtrafiken. Det finns idag tre alternativa sträckningar för hur den kan dras genom Göteborg. De olika alternativen kommer att påverka hur den framtida utvecklingen av Gullbergsvass kommer att ske. Vi har därför valt att arbeta fram två planförslag som visar hur Gullbergsvass kan utvecklas med varsitt dragningsalternativ som grund. André har arbetat efter alternativ Haga – Korsvägen, och Daniela har arbetat med alternativ Korsvägen. Det har ännu inte fattats något beslut om vilket dragningsalternativ som ska byggas. Beräknad byggstart är i dagsläget 2011 med planerad trafikstart 2017. Blandstad är ett begrepp som ofta används för att beskriva att funktioner ska vara blandade och på så sätt få en mer levande stad dygnet runt. Det som är viktig vid tillämpning av blandstad är därför att beskriva i vilken skala blandningen ska ske. Vi har arbetat fram olika blandstadstyper som är indelade i olika skalor av blandning och applicerat dessa på våra planförslag. Våra planförslag syftar till att visa hur det går att utveckla Gullbergsvass potential som en central och vattennära stadsdel genom alternativa lösningar av blandstadsbegreppet för en hållbar stadsutveckling.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT03
 • 28.
  Bergkvist, Sara-Louise
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Sundström, David
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Rothenburgsort: en urban trädgårdsstad2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Stadsförnyelse i innerstadsnära läge. Utarbetning av en strukturplan för stadsdelen Rothenburgsort i Hamburg.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT03
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT04
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT05
 • 29.
  Berglund, Kalle
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Ysberg, Kim
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Nilsson, Hampus
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Lundell, Tony
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Lakss, Dan
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Captain Osprey and The Wings of Fate: En spelproduktion2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I den här slutreflektionen kommer ni att kunna läsa om vårt kandidatarbete i sin helhet. Ni får ta del av det koncept vi arbetade fram och strävade efter att realisera. Ni kommer att få följa med i arbetsprocessen där vi låter er få inblick i hur vi gick från idé till färdig produkt inom de tre avdelningarna programmering, grafik och ljud. Avslutningsvis kommer vi att reflektera över kandidatarbetstiden, både som grupp och på individnivå. Några av de frågeställningar vi tar upp handlar om hur vi har lyckats genomföra projektet trots bristande planering och utan någon hierarkisk ordning samt hur det har varit att arbeta i en grupp där majoriteten av medlemmarna har haft en ny roll för första gången i ett projekt. Throughout this final reflection you'll be able to read about our graduation project as a whole. You'll take part of the concept we developed and strived after trying to realize it. An insight of our work process where we describe how we transfered our idea from paper to a final product will be given. You will read about the work process from the programmers, sound designers and graphical artists perspective. Toward the end of the document thoughts about how we worked as a team and at an individual level are discussed. Some of the questions we bring up is about how we managed to complete the project despite the lack of planning, hierarchic structure and at last, how it was like working in a new area of expertise for the first time.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30. Bergman, Karl
  Blekinge: gränslandets politiska geografi2008In: Blekingeboken, Karlskrona: Blekinge hembygdsförbund , 2008, p. 63-93Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Det blekingska gränslandet har ofta i en äldre historieskrivning infogats i politiska konflikter som beskrivits utifrån ett nationalistiskt perspektiv där kulturella, politiska och etniska skillnader varit viktiga begrepp. Denna artikel tar fasta på gränslandets position i både det danska och det svenska riket under tidigmodern tid med avsikten att pröva de långa historiska utvecklingslinjer som formar ett mönster som sträcker sig över nationsbytet 1658. Med detta perspektiv framhävs en politisk geografi där gränslandets möjligheter och utsatthet präglas av ekonomiska och säkerhetspolitiska realiteter.

 • 31. Bergman, Karl
  Blekinge i det danska riket2003In: Ale, Historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge., ISSN 0345-0708, Vol. 4, p. 23-36Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Undersökningen visar Blekinges position i ett av tiden konglomeratstater,Danmark under slutet av medltiden och fram under första delen av 1600-talet.Intertaktionen inbegripet konflikterna kan sättas in i en kontext med en kamp om kontroll över resurser och makt i lokalsamhället mellan aktörer inom det egna området såväl dom gentemot centralmakten. En poltisk kultur formas som tålde en hög konfliktnivå därför att området Blekinge spelade en roll som råvaruleverantör och som försvarslinje inom den danska riket. Området roll som gränsland tinar fram som ett viktigt element för hur området utvecklas.

 • 32. Bergman, Karl
  Borgaren och militärstaten. Den tidigmoderna stadens politiska kultur2008In: Historisk Tidskrift, ISSN 0345-469X, E-ISSN 2002-4827, Vol. 4, no 128:4, p. 621-645Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikeln återger mötet och interaktionen mellan militärstatens företrädare och det borgerskap som flyttade till den nya staden Karlskrona 1682. Undersökningen omspänner drygt tio år från 1682 fram till 1693. Teoretiska utgångspunkter har hämtats från ett internationellt forskningsläge som har det gemensamt att man utifrån en Habermas-kritisk läsning funnit ett behov av ett vidgat kommunikationsbegrepp. Med ett vidgat kommunikationsbegrepp blir det möjligt att undersöka och analysera frågor om offentlighet, rationalitet och kommunikation även under tidigmodern tid. En viktig underliggande frågeställning inom denna kritiska riktning har varit att man eftersträvat en forskningsdiskussion om hur ett samband mellan det tidigmoderna och det moderna kan ha sett ut inom detta område Genom att bryta med en alltför stelbent kronologisk uppdelning öppnas för nya tolkningar av det vi kan uppfatta som nationella särdrag i den politiska kulturen. Vilket blir då utfallet om detta forskningsperspektiv appliceras på en svensk tidigmodern kontext? Om vi väljer att betrakta borgerskapet i Karlskrona under den aktuella perioden som ett svenskt borgerskap och om vi karakteriserar staden som en svensk stad, begränsad och reglerad av en nationell kontext, då framstår detta borgerskap möjligen som oansenligt och utan större politisk kraft. Men den analys som företagits ger stöd för ett antagande att borgerskapet i Karlskrona innehade en icke oansenlig maktposition, vilken kunde användas i förhandlingarna med den svenska statsmakten. Maktpositionen baserades på delaktighet i ett handelsnätverk i Östersjön med starka förgreningar till Holland. Hade detta nätverk raserats av en oförsiktig statsmakt hade det fått betydande konsekvenser för den svenska flottan. Den kommunikativa praktik som utvecklades inom borgerskapet var präglad av en ekonomisk praxis som var funktionell i detta internationella handelssammanhang. Den ekonomiska rationalitet, den form av offentlighet, den tilltro till och användning av skriftliga dokument som borgerskapet företrädde hämtade sin legitimitet från det faktum att det var en accepterad praxis i städerna runt Östersjön. Det var en praxis med en legitimitet som inte ens en absolut statsmakt kunde förbise utan konsekvenser. Ett alltför auktoritärt agerande mot detta borgerskap hade kunnat påverka handelssituationen i Östersjön och därmed försvårat försörjning och expansion av den svenska flottan. Även statsmakten förhandlade utifrån en maktposition. Hänsyn måste tas till borgerskapets position och styrka men det innebar inte att statsmakten underordnade sig borgerskapet. En dialogisk ordning etablerades utifrån denna maktkonfiguration. Som undersökningen visat kunde statsmakten långsiktigt påverka maktförhållandena till sin fördel och den kunde åstadkomma maktförskjutningar till sin fördel. Samtalet om privat och offentligt antyder en sådan maktförskjutning till statsmaktens fördel. Borgerskapets enskilda eller kollektiva agerande konfronterades med en föreställning om den offentliga maktutövningen. En konsekvens var att borgerskapets kollektiva agerande och den inbördes solidariteten trängdes tillbaka. Statsmaktens strävan till professionalisering och ökad byråkratisering visar också hur borgerskapets strävan till större självständighet trängdes tillbaka. Borgerskapets bruk av offentligheten lyckades statsmakten delvis begränsa. Offentligheten som ett medel för en artikulerad gemenskapsformering inom borgerskapet och som ett vapen mot statsmakten hade inget verkligt genomslag. I stället polariserades eller förstärktes en polarisering inom borgerskapet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 33. Bergman, Karl
  Bröd och brännvin. Örlogsflottans försörjning och tidigmodern produktion.2007In: Historisk Tidskrift, ISSN 0345-469X, E-ISSN 2002-4827, Vol. 1, p. 3-25Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Under tidigmodern tid och som ett resultat av den expanderande flottan tvingades den militära ledningen i Sverige att engagera sig i den produktiva verksamhet som var ämnad att bidra till flottans försörjning. Detta engegemang innebar att flotan tekniska kunskap,dess logistiska kompetens och organisationsförmåga kom att användas i nya sammanhang.Den tidigmoderna produktion som etablerades i landskapet Blekinge kom att få betydelse för det moderna industrilandskapets utformning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 34. Bergman, Karl
  Ett buller i Blekinge – protesterna mot utskrivningarna av båtsmän till Stora nordiska kriget.2005In: Ale Historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge., ISSN 0345-0708, Vol. 3, p. 4-16Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Utskrivningen av båtsmän 1710 formades till en protestaktion, som på flera andra platser i riket vid denna tid. Undersökningen visar att det finns fog för att anta att utskrivingen vid detta tillfälle drabbade bönder och åbor som tidgare klarat sig genom att utse drängar och andra till båtsmän. Undersökningen visar också hur en lokal eller regional stuktur för beslutsfattande och samverkan i politiska frågor såg ut. En struktur som den svenska militärmakten försökte tränga in i och oskadliggöra. Lokalsamhällets maktordning ställdes mot den centrala ordningen.

 • 35. Bergman, Karl
  Konfliktlinjer och rumslig mångfald i det tidigmoderna Skåne2007In: Rörelser, möten och visioner i tid och rum. / [ed] Nilsson, Fredrik; Sanders, Hanne; Stubbergaard, Ylva, Lund: Centrum för Danmarkstudier, Lunds Universitet , 2007, p. 22-53Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Undersökningen visar hur olika sociala grupper under 1600-talet kan knytas till olika rumsliga föreställnigar. De socio-ekonomiska konflikterna hade olika rumslig förankring och någon enhetlig eller allmän föreställning om det skånska rummet fanns inte. Olika politiska maktanspråk formades till olika rumsliga gestaltningar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 36. Bergman, Karl
  När Östdanmark blev Sydsverige, Integration, interaktion och identiteter2006In: Vid gränsen, Integration och identitet i det förnationella Norden / [ed] Gustafsson, Harald; Sanders, Hanne, Lund: Centrum för Danmarksstudier, Lunds Universitet , 2006, p. 132-160 (145-154)Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Artikeln pesenterar en rad tolkningar som visar hur svårt det är att upprätthålla en nationell tolkning av de östdanska provinsernas integration i det svenska riket. Olika grupper i samhället mötte den nya statsmakten på olika sätt och våld var inte det allenarådande i umgänget mellan invånarna och makten. Interaktion mellan parterna var snarare ett framträdande drag fram till perioden kring 1680. Efter 1680 förändrades förhållanden för alla invånare i et svenska riket.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 37. Bergman, Karl
  Präst, lokalsamhälle och statsmakt i det blekingska gränslandet vid 1600-talets slut2008In: Roskildefreden 350 år, från danskt till svensk kyrkoliv / [ed] Alenäs, Stig, Lund: Stifthistoriska sällskapet , 2008, p. 65-88Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  I denna artikel om prästen lokalsamhället och statsmakten i det blekingska gränslandet vid 1600-talets slut argumenterar författaren för att de konflikter som blottlades i lokalsamhället strax efter övergången från Danmark till Sverige inte var grundade i etniska, kulturella eller nationella föreställningar. Exemplet hämtade från prästernas värld visar hur ståndsmotsättningar och ytterst konkreta vardagliga frågor färgade de konflikter som uppstod. Statsmaktens strävan var att knyta till sig präster som var lojala och skickliga oavsett tidigare rikstillhörighet.

 • 38. Bergman, Karl
  Recension: Mats Adolfsson, Fogdemakt och bondevrede 1500-17182008Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Se bifogad fil

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 39. Bergman, Karl
  Recension: Sven Larssons När hallänningarna blev svenskar.2005Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Recension: Sven Larsson, När hallänningarna blev svenskar. Ett dramatiskt nationalitetsbyte 1645-1720., Länsmusset Halland, Varberg 2004.

 • 40. Bergman, Karl
  Skogen, lokalsamhället och makten i 1500- och 1600-talens Blekinge2003In: Blekingeboken, ISSN 0348-9639, p. 28-46Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Undersökningen visar hur invånare i Blekinge sins emellan och på oliks sätt kämpat om att tillgodogöra sig frukterna av skogens resurser. Och undersökningen visar hur centralmakten, svensk eller dansk, eftersträvat kontroll över skogsresurserna och därmed kommit i konflikt med lokala aktörer. Skogsresurserna blev också en viktig maktfaktor i en förhandlingssituation då en allt starkare statsmakt bryter in i lokalsmahället under 1600-talet. Undersöknignes resultat pekar också på den betydelse som skogen hade som råvara för statsmakter med en allt starkare militär ambitionsnivå.

 • 41. Bergman, Karl
  The Plague, crises and interaction between military and civilian in the early 18th century Sweden, the case of Karlskrona.2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The Plague, crises and interaction between military and civilian in the early 18th century Sweden, the case of Karlskrona. The plague in 1710, the naval base and the city. The plague reached the German North Sea coast in 1709. The following year, in the summer or early autumn it hit the capital of Sweden, Stockholm. Later on, in October 1710, the plague reached the naval base in the south of Sweden. In March 1711, this wave of the plague faded out. It is not possible, due to the gaps in the sources, to estimate the exact figures of the dead in the city or at the naval base. However notes in the dead book from one of the three parishes in the city mention 6 000 dead. If we estimate the figures of dead people from different oral sources written down in the Admiralty colleague’s protocol, the rate of dead would be between 50 and 75 %. The numbers of death was, as every where else, a human catastrophe. This was a grave set back for the Swedish fleet at a time when the Swedish position in the Baltic Sea was challenged by the Russian and the Danish fleets. At the time when the plague hit the area around the Baltic sea, the Swedish Great Power lost several important bridgeheads on the east side of the Baltic sea to its enemies and the Swedish main land was in danger of being invaded. In the year 1709, the Danish army tried, but failed, to invade the south of Sweden (the former East Danish provinces, lost to Sweden in1658). These circumstances, the threat from the plague and the enemies at the same time, should have been a strong incentive for the authorities to act together and with force. The Swedish Great Power, the military state at that time, is often described as one of the truly centralized European states of the time. But did the state act as a centralized power and did civilian and military authorities act together? When we looking back it is obvious that the authorities were rather anxious and uncertain and if they acted at all it happend too late. The cooperation between different parts of society was never effective - according to modern standards. Another question is, if this intracity crisis also created a meeting between civil and military authorities with consequences beyond the present plague problem. One effect of this 18th century city crisis that will be discussed is the crisies as an incitement for, or a move towards growing urbanity. This was a process that implicated the development of the city, the organisation and resources needed for this project could not be found in the countryside. The interaction during the crisis tended to strengthened the division between the “own” city and the strangers from the outside or from the other city or from the countryside. In this way the crises, and the enforced interaction between military and civilian sectors, became one piece in a jigsaw puzzle which we can name the early modern urbanization process.

 • 42. Bergman, Karl
  Övergångsproblematiken ur ett regionalt perspektiv2003In: Da Østdanmark blev Sydsverige, otte studier i dansk-svenske relationer i 1600-tallet / [ed] Frandsen, Karl-Erik; Johansen, Jens Chr. V., Lund: Vetenskaps-Societeten i Lund , 2003, p. 119-139Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Undesökningen visar hur konflikter formade under dansk tid fördes vidare in i svensk tid. Lokalsamhällets maktordning konfronterades med den tidigmoderna absoluta statsmaktens krav på invånarna. Undersökningen visar en bygynnande nationalisering av vardagskonflikterna där dessa så sakta började formuleras med hjälp av nationella eller etniska markörer. Denna utveckling fick dock vid denna tid inte den betydelse som en senare tids nationalism laddat begreppen med. Denna utveckling var ett mönster som kan iakttagas även i andra områden i norden i denna tid. Konglomeratstatens funktion och utveckling där allt periferare områden infågades i riket etablerade ett mönster av konflikter och förhållningssätt. En senare tids nationalistiskt inspirerade forskning har tolkat detta skeende med hjälp av en nationell tankefigur där exempelvis begreppet försvenskning utgjort ett viktigt begrepp. Denna undersökning ger dock inget stöd för att en så kallad försvenskning pågick vid tiden för denna undersökning.

 • 43.
  Bernhardt, Jan
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Urban Sprawl: origins and environmental consequences2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the present work is to provide a brief survey of the process of urban sprawl. What are its origins, how did it develop and why? Moreover, focus will be on envi-ronmental concerns in the framework of urban sprawl. The thesis concentrates on develop-ments in Europe and North America, where cities can look back on a long history of sprawl, and where processes have become very sophisticated. Based on a detailed description of the origins and history of urban sprawl in Europe and the United States, potentially sprawl-induced effects on the environment will be presented and discussed. In a further step, urban sprawl in two case studies (Stuttgart and Leipzig) will be highlighted and discussed with special focus on environ-mental effects. The purpose in doing so is basically to provide a basis and a starting point for further discussions concerning potential and actual effects of sprawl on environment con-cerns.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 44.
  Bernström, Peter
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Building a sustainable region? The fourth city region2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  There are three are three official city regions in Sweden at the moment. This thesis investigates the process to create a fourth, the development of Linköping and Norrköping, twin cities strategically placed in reach of the other three metropolitan areas. Strategic planning implies a perspective where different instruments and indicators which complements or contradicts each other. The importance of the collaboration between different plans could have synergetic or cumulative effects. Urban development is a progress over a long time period and the infrastructural projects will have even longer effects. Environmental assessments like EIA and SEA and other methods, which are used in different parts of strategic planning, aims to identify and reveal goal conflicts. They also discuss alternatives and unsustainable effects as a base for decision making. Sustainable development can be seen as a goal or a process, both perspectives is highly dependent on of infrastructure and other physical structures in the society. The results of this study express an urgency of transition towards a more cautious attitude towards the future development. The alignment of regional development that can be followed through out the investigated plans shows a strong focus of economic growth, rather than finding sustainable solutions.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 45.
  Bjarke, David
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Verksamhetsutveckling Spelföretag2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en kandidatuppsats som presenterar en analys av ett spelföretag och dess verksamhet med fokus på gruppdynamik, ledarskap och projektledning. Uppsatsen är indelad i tre delar, analys, genomförande och resultat. Analys delen beskriver följande verksamhetsområden; hur gruppen anställda på Black Drop Studios agerar i samspelet med varandra, vilken typ av ledarskap som bedrivs, hur produktionen är strukturerad, vilka projektledningsverktyg och metoder som används. Genomförande delen beskriver olika åtgärder för dessa verksamhetsområden, för att göra dessa mer effektiva. Resultat delen beskriver vilka åtgärder som införts samt vilka som planerade att genomföras. Sammanfattningsvis har gruppen utvecklats till en mer högpresterande grupp med en större insikt i vad som påverkar deras sätt att fungera som ett team och deras behov ledarskap, verktyg och arbetsmetoder inför framtida projekt och utmaningar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 46. Bjarnadóttír, Hólmfríður
  SEA in the Context of Land-Use Planning: The application of the EU directive 2001/42/EC to Sweden, Iceland and England2008Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The thesis addresses the introduction of a supra-national instrument; a European directive on Strategic Environmental Assessment (SEA) into national contexts of land-use planning in three countries; Sweden, Iceland and England. The directive ”On the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment” was agreed upon by the European Commission on the 21st of June 2001 and was to be transposed to national legislation by 21st of June 2004. The introduction of these requirements meant that the countries needed to make legal adjustments and implement it at the different levels of planning. Many EU member countries, including those studied in the thesis, had some experience of environmental assessment of plans and programmes prior to the introduction of the SEA directive. SEA has as a concept and a tool in planning in national and international debate on Environmental Assessment and planning for the last two decades. Hence, the SEA directive was introduced to an existing context of environmental assessment in planning and the preparation of the directive has drawn on substantial conceptual development and practical experience of strategic environmental assessment in various forms. The aim of this research is to shed a light on the transposition of the SEA directive into a national legal framework and how the introduction relates to the countries’ planning contexts and previous application of SEA-like instruments. In the thesis an overview is given of the way the directive is transposed to the national legal system of the three countries and the existing planning framework is described. The results from the national reviews are analysed in relation to the contents of the directive and the international and Nordic academic debate regarding the purpose and role of SEA, related to the characteristics of the planning system. The research shows differences in the legal and planning contexts to which the SEA requirements have been introduced in the three countries. Despite of those, the legal requirements follow closely the contents of the directive. However, the expectations towards the directive expressed by national officials and politicians, the recommendations in the way the legal SEA requirements shall be implemented, differ between the countries as well as references to other processes; land-use planning and the practices of Environmental Impact Assessment and Sustainability Appraisal. The thesis is the result of a project within the interdisciplinary research programme MiSt, “Tools for environmental assessment in strategic decision making” at BTH funded by the Swedish Environmental Protection Agency. The project has been carried out at Nordregio, the Nordic Centre for Spatial Development, Stockholm.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 47.
  Bjernklev, Christian
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Dokumentärfilm om Warcraftspelaren 4K FuRy2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Warcraft är ett strategidataspel som massor av människor världen över ägnar sig åt. Sebastian Pesic (alias 4K FuRy) är en av världens bästa spelare och dataspelandet har blivit hans jobb. Dokumentärfilmen handlar om Sebastian Pesic och hans verklighet i Warcraftlaget 4Kings. Sebastian kommer att berätta om sina upplevelser och vi kommer att få se honom i action. Filmen kommer att ge en inblick i dataspelsvärlden som många inte ens vet om existerar. Ännu mindre att man kan tjäna stora pengar på att spela. Utomlands är uppmärksamheten för Warcraft större. Sebastian är mycket känd och han har fans runt om i hela världen. 4K FuRy is an alias and the man behind the name is Sebastian Pesic. He is a 19 year old young man who’s playing a strategy computer game called Warcraft. He is one of the best Warcraftplayers in the world and the computer playing has become his job. The documentary is about him and his reality in the Warcraft team 4 Kings. You will be able to follow Sebastian in his preparation for the biggest tournament of the year and you will be informed about the computergameworld that many don’t even know exists. Nor less that you can make a lot of money playing. Warcraft is well know and played of a lot of people worldwide and Sebastian has a lot of fans all around the globe.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 48. Björklund, Anna
  Livscykelanalys av åtgärder för minskad energianvändning i Finspång: rapport från ett projekt om metoder för strategisk miljöbedömning i energiplanering2008Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Denna rapport utgör en del av rapporteringen från ett forskningsprojekt om energiplanering med strategisk miljöbedömning. Projektet genomfördes i samarbete mellan Finspångs kommun och de två forskningsprojekten Utveckling av verktyg för strategisk miljöbedömning och medborgarmedverkan samt Scenariometoder i strategisk miljöbedömning. Rapporten redogör för den kvantitativa miljöanalysen som genomförts enligt Steg 7 ”Miljöanalys” i projektets processbeskrivning enligt ovan nämnda rapport. Den kvantitativa miljöanalysen ligger till grund för den slutliga värderingen av åtgärdsförslag och utformningen av Finspångs energiplan. Rapporten redogör för metod, omfattning, genomförande och resultat av den kvantitativa miljöanalysen. Dessutom diskuteras användbarheten av LCA som en del av processen för strategisk miljöbedömning i energiplanering. Projektprocessen som helhet (bakgrund, syfte, metod, genomförande samt resultat i form av en redogörelse för den slutprodukt som genererats av Finspångs kommun inom projektet, nämligen en kommunal energiplan) beskrivs i rapporten Energiplanering med strategisk miljöbedömning i Finspång BTH Forskningsrapport 2007:05 som utgör rapport 2 från MiSt-programmet. Programmet "Miljöstrategiska verktyg", MiSt, är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram finansierat av Naturvårdsverket. Programmet leds från Blekinge Tekniska Högskola. I programmet studeras verktyg som kan underlätta miljöbedömning i strategiskt beslutsfattande på olika nivåer, från nationell till lokal. Förståelsen och basen för utveckling av verktyg och rekommendationer om verktyg i olika planerings- och beslutsprocesser baseras på empirisk forskning på fall inom flera sektorer. Målen för MiSt-programmet: • Kritisk undersökning av verktygens funktion • Teoribaserad förståelse av deras verkan • Utveckling av råd om effektiv användning av verktyg och kombinationer av verktyg Programchef: professor Lars Emmelin, Fysisk planering, BTH. Biträdande programchef: docent Tuija Hilding-Rydevik, MKB-Centrum SLU.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 49. Björklund, Anna
  et al.
  Finnveden, Göran
  Dreborg, Karl-Henrik
  Johansson, Jessica
  Mårtensson, Anders
  Stenlund, Jenny
  Viklund, Per
  Viklund, Hans
  Energiplanering med strategisk miljöbedömning i Finspång2007Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Denna rapport beskriver genomförandet av två forskningsprojekt inom Naturvårdsverkets program Miljöstrategiska verktyg (MiSt). Projekten är Utveckling av verktyg för strategisk miljöbedömning och medborgarmedverkan (MiSt-projekt 1) samt Scenariometoder i strategisk miljöbedömning (MiSt-projekt 7). Dessa två forskningsprojekt har i samarbete med Finspångs kommun genomfört ett gemensamt projekt för att ta fram en ny energiplan i kommunen. Denna process har således utgjort arenan för båda forskningsprojekten. Processen har utformats för att testa ett antal verktyg för strategisk miljöbedömning och medborgarmedverkan. Rapporten har skrivits gemensamt av forskargruppen. Huvudansvarig har varit Anders Mårtensson. Rapporten beskriver processen från start till det stadium då kommunens arbetsgrupp är inne i slutskedet av framtagandeet av energiplanen. Här redovisas inga resultat av vare sig forskningen runt processen eller resultat av energiplanens genomförande. Resultat kommer att redovisas i en separat utvärderingsrapport samt i artiklar i vetenskapliga tidskrifter. En särskild rapport behandlar den kvantitativa miljöanalysen. Kommande rapporter publiceras på MiSts hemsida www.sea-mist.se.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 50. Björkman, Christina
  Crossing Boundaries, Focusing Foundations, Trying Translations: Feminist Technoscience Strategies in Computer Science2005Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  In this thesis I explore feminist technoscience strategies in computer science, starting in “the gender question in computer science”, and ending up in communication and translation between feminist technoscience research and computer science educational practice. Necessary parts in this work concern issues of boundary crossings between disciplines, and focusing on the foundations of computer science: what it means to “know computer science”. The point of departure is in computer science (CS), in particular CS education. There are at this starting point two intertwined issues: the gender question in computer science (often formulated as “what to do about the situation of women in computer science?”) and the foundation question: “what does it mean to know computer science?”. These are not primarily questions looking for answers; they are calls for action, for change and transformation. The main focus and goal of this thesis concerns how to broaden the meaning of “knowing computer science”; to accommodate epistemological pluralism and diversity within the practices and among the practitioners of CS. I have identified translation as fundamental, to make feminist research and epistemological perspectives communicable into the community of computer science practitioners. In this, questions of knowledge and how knowledge is perceived and talked about are central. Communication and translation also depend on the ability and willingness to cross boundaries, to engage in “world- travelling” (Lugones). Additional issues of importance are asking questions open enough to invite to dialogues, and upholding critical (self) reflection. An important goal for feminist research is transformation. Because of this, interventions have been part of my research, interventions in which I myself am implicated. The work has been based in feminist epistemological thinking, where the concepts of positioning and partial perspectives (Haraway) have been of particular importance. After an introduction, the thesis consists of three parts, each part relating to one of the three issues in the title, issues identified as important for feminist technoscience work in computer science. In part A, I investigate and discuss what it means to be simultaneously an engineer/computer scientist and a feminist technoscience researcher. What boundary crossings, challenges, conflicts, negotiations and issues of being inside and outside are involved? This part also focuses on what the implications of these boundary crossings and different “mind-sets” are for transformatory work in science and engineering education, as well as a discussion of what feminist technoscience research can be and how it can be used for interventions and transformations. Part B focuses on foundations of computer science. This part consists of studies of texts, which I critically read and query from a feminist technoscience perspective, in order to challenge existing approaches and concepts within computer science. The texts are about the gender question in computer science; foundational topics of “what is computer science”, as well as epistemological questions concerning approaches to knowledge in computer science: “what does it mean to know computer science”? Part C deals with a concrete intervention project aiming at establishing conversations with computer science faculty. In this project, the issues of communication and translation appear as central. The focus in this part is communication between computer science educational practice and feminist technoscience research, language as a carrier of epistemology, and a discussion of translation.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1234567 1 - 50 of 463
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf