Change search
Refine search result
1 - 30 of 30
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Borén, Sven
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Nurhadi, Lisiana
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Ny, Henrik
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  How can fossil fuel based public bus transport systems become a sustainable solution for Swedish medium-sized cities?2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Vehicles, infrastructure, fuel systems and other energy-driven systems that serve public transport are complex with many resource inputs and outputs, and involve many processes. Life Cycle Assessment (LCA) and Life Cycle Costing (LCC) helps analyzing those by quantifying environmental and economic effects, but will not in themselves provide a full systems perspective. Swedish authorities have set ambitious national goals, and many regions targets a 100% increase in public transport by 2020. The medium sized city of Karlskrona (36,000 inhabitants), that is included in this study together with Sundsvall and Jönköping, embraces those goals too. This study analyzes relevant differences between bus solutions, to investigate a change to more sustainable bus propulsion systems. The study zooms down to compare energy carriers (diesel, biodiesel, biogas, and electricity) in different powertrain combinations (combustion engines, electric hybrids, and pure electric). The Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) where principles are defining a sustainable future is used to broaden from a cost and environmentally shortsighted perspective to a long-term sustainability perspective with systems thinking. The Strategic Life Cycle Assessment (SLCA) is first used to give a quick full scope of sustainability challenges in each bus life cycle stage from extraction to end of life. Then LCA and LCC approaches are used to” dig deeper” into prioritized identified challenges. Initial study results suggest that electric drivetrains would be preferable in city buses within the coming decade - both from an economic and a sustainability perspective. It not only lowers emissions and energy usage, but also provides a platform for future promising energy carriers.

 • 2.
  Borén, Sven
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Nurhadi, Lisiana
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Ny, Henrik
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Hållbarhets- och kostnadsanalys av energibärare för bussar i medelstora svenska städer: SLCA, LCA, LCC jämförelseanalys av biogas, biodiesel, diesel, elhybrid, laddhybrid och eldrift för kollektivtrafikbussar i Karlskrona, Jönköping och Sundsvall2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Dagens vägtransporter hjälper människor att berika sina liv genom möjlighet till snabba, flexibla och bekväma resor, samt förbättrad tillgång till varor och tjänster. Dock bidrar dagens vägtransporter till hållbarhets- problem och andra problem såsom klimatpåverkan, buller, barriärer i landskapet och olyckor med dödlig utgång. Det svenska samhället har under de senaste decennierna börjat uppmärksamma de stora hållbarhets- utmaningarna världen står inför. Regeringen har satt mål för växthusgasneutralitet år 2050 och en fossil- oberoende fordonsflotta 2030, samt andra mer närtida miljömål. Tyvärr pekar bl.a. indikatorer i miljömåls- portalen på att de flesta av dessa mål inte kommer att uppfyllas. Samtidigt kommer bebyggda områden att förtätas och vägtransporter förväntas öka. Vägtrafikens negativa påverkan på människors hälsa kommer därför att öka om ingen förändring görs, framförallt i stads- miljö. För att bidra till hållbar utveckling behöver utsläpp från lastbilar, bussar och personbilar minska. Regionala och kommunala organisationer kan bidra till omställningen till hållbarhet bl.a. genom ökade krav på lokaltrafikens fordon så att de blir mer energieffektiva, samt avger mindre luftföroreningar och buller. Bussar med elektrifierad drivlina, som laddas med förnyelsebar ny el, är i dagsläget ett lovande alternativ för en sådan förändring. Ett högt inköpspris för eldrivna fordon är i dagsläget ett hinder i upphandling för kollektivtrafik, men det kan komma att sjunka med ökade försäljnings- volymer och teknisk utveckling, framförallt beträffande batterier. Tidigare studier visar på fördelar för eldrift av bussar i storstadsmiljöer (Stockholm, Göteborg och Malmö). Denna studie syftar till att utreda hållbarhets- implikationer och lönsamheten i att använda bussar med någon form av eldrift i kollektivtrafiken i mellan- stora städer jämfört med dagens bussar som drivs med förbränningsmotorer. Med hjälp av Blekingetrafiken, Jönköpings Länstrafik, Västernorrlands kollektivtrafik- myndighet och Volvo Technology Corporation har författarna gjort fallstudier på utvalda stadsbusslinjer i Karlskrona, Jönköping och Sundsvall. Studien tillämpar metodik för strategisk hållbar utveckling som utvecklas i en internationell vetenskaplig samverkansprocess med Blekinge Tekniska Högskola som koordinerande nod. För att bl.a. undvika suboptimeringar ur ett helhets- perspektiv (förbättringar i en fas som kan ge fler och större problem i andra faser, samt hindra global hållbar utveckling) används strategisk livscykelanalys (SLCA) för att identifiera särskilda analysområden, livscykel- analys (LCA) för kvantifiering av emissioner, och livs- cykelkostnadsanalys (LCC) för beräkning av lönsamhet och konkurrenskraft. Beräkningar baseras på tidigare studier och dessa kom- pletteras och verifieras genom simulering av energi- användning för respektive linje. Författarna har valt att studera energibärare då dessa utgör största skillnaden mellan traditionella fossildrivna bussar och de som drivs med el i någon form. Studien utgår från diesel med 5 % FAME/RME och lokalt producerad förnybar ny el från källor som per år ger mer till nätet än vad som tas ut, exempelvis genom s.k. vindkraftsandelar. Eldrift förekommer i tre varianter varav två är hybrider. Primär drivkälla för elhybrid är förbränningsmotorn, vilket förväntas spara i snitt 33 % energi gentemot en dieseldriven buss. Laddhybrid drivs primärt av elmotor med batterier (laddas internt och externt) samt i andra hand av förbränningsmotor, men kan styras till att bli 100 % eldriven. För att utreda lämpligt biobränsle för dessa studeras lokalt framställd biogas ur hushållsavfall och biodiesel (RME) från lokalt odlad raps. Det senare har ur tillgänglighetssynpunkt valts som bränsle till elhybrid och laddhybrid i denna studie. Slutsatserna från studien är att bussar för stadstrafik i medelstora städer som primärt drivs av el (från lokala vindkraftsandelar) jämfört med dieseldrift är... ... tydligt bättre i alla livscykelfaser beträffande energi- effektivisering och emissioner bidragande till växt- huseffekt, försurning, övergödning, skapande av marknära ozon, och partiklar. Detta trots nyttjande av knappa material som Litium i batterier. Det finns också potential till radikal minskning av ljudnivån på bullriga platser. En elhybrid- eller laddhybrid- buss bör ur miljösynpunkt drivas med biogas. ... enligt ekonomisk nuvärdeskalkyl ekonomiskt kon- kurrenskraftiga när anskaffning av laddinfrastruktur (en extra snabbladdare), fordon, samt underhålls- kostnader (med 1 batteribyte), energianvändning (årlig prisökning med 6 %) inkluderas. Elhybrid är 7 %, laddhybrid 18 % och helt eldriven buss 24 % billigare än dieseldrift i Karlskrona (linje 1/7). Lokalt producerad förnybar ny el ger dessutom nya lokala och regionala arbetstillfällen, vilket kan värderas mer än det gjorts i denna studie. ... om något år ekonomiskt lönsamma för linjer vars sträckning kräver mer än 5 snabbladdningsstationer. Resultaten visar på vissa skillnader mellan de studerade städerna, som till största del beror på utnyttjandegraden av bussar, linjernas karaktär, samt stadens storlek och ventilationsfaktorn. Förbättringar ur miljösynpunkt jämfört med dieseldrift är ganska lika i de studerade städerna, men besparingspotentialen (i kronor) för elhybrid-, laddhybrid och el-drift är störst i Karlskrona.

 • 3.
  Borén, Sven
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Nurhadi, Lisiana
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Ny, Henrik
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Preference of Electric Buses in Public Transport: Conclusions from Real Life Testing in Eight Swedish Municipalities2016In: Proceedings of ICSUTE 2016, 2016, Vol. 10, p. 255-264Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  From a theoretical perspective, Electric buses can be more sustainable and can be cheaper than fossil fuelled buses in city traffic. The authors have not found other studies based on actual urban public transport in Swedish winter climate. Further on, noise measurements from buses for the European market where found old. The aims of this follow-up study was therefore to test and possibly verify in a real-life environment how energy efficient and silent electric buses are, and then conclude on if electric buses are preferable to use in public transport. The Ebusco 2.0 electric bus, fitted with a 311 kWh battery pack, was used and the tests carried out during November 2014 to April 2015 in eight municipalities in the south of Sweden. Six tests took place in urban traffic and two took place in more of a rural traffic setting. The energy use for propulsion was measured via logging of the internal system in the bus and via an external charging meter. The average energy use turned out to be 8 % less (0,96 kWh/km) than assumed in the earlier theoretical study. This rate allows for a 320 km range in public urban traffic. The interior of the bus was kept warm by a diesel heater (biodiesel will probably be used in a future operational traffic situation), which used 0,67 kWh/km in January. This verified that electric buses can be up to 25% cheaper when used in public transport in cities for about eight years. The noise was found to be lower, primarily during acceleration, than for buses with combustion engines in urban bus traffic. According to our surveys, most passengers and drivers appreciated the silent and comfortable ride and preferred electric buses rather than combustion engine buses. Bus operators and passenger transport executives were also positive to start using electric buses for public transport. The operators did however point out that procurement processes need to account for eventual risks regarding this new technology, along with personnel education. The study revealed that it is possible to establish a charging infrastructure for almost all studied bus lines. However, design of a charging infrastructure for each municipality requires further investigations, including electric grid capacity analysis, smart location of charging points, and tailored schedules to allow fast charging. In conclusion, electric buses proved to be a preferable alternative for all stakeholders involved in public bus transport in the studied municipalities. However, in order to electric buses to be a prominent support for sustainable development, they need to be charged either by stand-alone units or via an expansion of the electric grid, and the electricity should be made from new renewable sources.

 • 4.
  Borén, Sven
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Nurhadi, Lisiana
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Ny, Henrik
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Robèrt, Karl-Henrik
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Broman, Göran
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Trygg, Louise
  Linköpings Tekniska Högskola, SWE.
  A strategic approach to sustainable transport system development - Part 2: the case of a vision for electric vehicle systems in Southeast Sweden2017In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 140, no Part 1, p. 62-71Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Electric vehicles seem to offer a great potential for sustainable transport development. The Swedish pioneer project GreenCharge Southeast is designed as a cooperative action research approach that aims to explore a roadmap for a fossil-free transport system by 2030 with a focus on electric vehicles. In the first paper of this tandem publication, the authors propose a new generic process model embedding the Framework of Strategic Sustainable Development. The purpose of applying it in an action-research mode as described in this paper was twofold: (i) to develop a vision for sustainable regional transport and a coarse roadmap towards that vision, and, while doing so, (ii) get additional empirical experiences to inform the development of the new generic process model. Experts from many sectors and organizations involved in the GreenCharge project provided vital information and reviewed all planning perspectives presented in Paper 1 in two sequential multi-stakeholder seminars. The results include a sustainable vision for electric vehicle systems in southeast Sweden within a sustainable regional transport system within a sustainable global society, as well as an initial development plan towards such a vision for the transport sector. The vision is framed by the universal sustainability principles, and the development plan is informed by the strategic guidelines, of the above-mentioned framework. Among other things, the vision and plan imply a shift to renewable energy and a more optimized use of areas and thus a new type of spatial planning. For example, the vision and plan implies a lower built-in demand for transport, more integrated traffic modes, and more multi-functional use of areas for energy and transport infrastructures, for example. Some inherent benefits of electric vehicles are highlighted in the vision and plan, including near-zero local emissions and flexibility as regards primary energy sources. The vision and plan also imply improved governance for more effective cross-sector collaboration to ensure coor- dinated development within the transport sector and between the transportation sector and other relevant sectors. Meanwhile, the new generic process model was refined and is ready to be applied and further tested in the GreenCharge project and in other projects within the transport sector as well as other sectors. The study confirmed that the new generic process model suggested in support of sus- tainable transport system and community development is helpful for giving diverse stakeholders, with various specialties and perspectives, a way of working that is goal-oriented and builds on effective, iterative learning loops and co-creation. 

 • 5.
  Borén, Sven
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Ny, Henrik
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  A Strategic Sustainability and Life Cycle Analysis of Electric Vehicles in EU today and by 20502016In: Proceedings of ICSUTE 2016, 2016, Vol. 10, p. 229-237Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Ambitions within the EU for moving towards sustainable transport include major emission reductions for fossil fuel road vehicles, especially for buses, trucks, and cars. The electric driveline seems to be an attractive solution for such development. This study first applied the Framework for Strategic Sustainable Development to compare sustainability effects of today’s fossil fuel vehicles with electric vehicles that have batteries or hydrogen fuel cells. The study then addressed a scenario were electric vehicles might be in majority in Europe by 2050. The methodology called Strategic Lifecycle Assessment was first used, were each life cycle phase was assessed for violations against sustainability principles. This indicates where further analysis could be done in order to quantify the magnitude of each violation, and later to create alternative strategies and actions that lead towards sustainability. A Life Cycle Assessment of combustion engine cars, plug-in hybrid cars, battery electric cars and hydrogen fuel cell cars was then conducted to compare and quantify environmental impacts. The authors found major violations of sustainability principles like use of fossil fuels, which contribute to the increase of emission related impacts such as climate change, acidification, eutrophication, ozone depletion, and particulate matters. Other violations were found, such as use of scarce materials for batteries and fuel cells, and also for most life cycle phases for all vehicles when using fossil fuel vehicles for mining, production and transport. Still, the studied current battery and hydrogen fuel cell cars have less severe violations than fossil fuel cars. The life cycle assessment revealed that fossil fuel cars have overall considerably higher environmental impacts compared to electric cars as long as the latter are powered by renewable electricity. By 2050, there will likely be even more sustainable alternatives than the studied electric vehicles when the EU electricity mix mainly should stem from renewable sources, batteries should be recycled, fuel cells should be a mature technology for use in vehicles (containing no scarce materials), and electric drivelines should have replaced combustion engines in other sectors. An uncertainty for fuel cells in 2050 is whether the production of hydrogen will have had time to switch to renewable resources. If so, that would contribute even more to a sustainable development. Except for being adopted in the GreenCharge roadmap, the authors suggest that the results can contribute to planning in the upcoming decades for a sustainable increase of EVs in Europe, and potentially serve as an inspiration for other smaller or larger regions. Further studies could map the environmental effects in LCA further, and include other road vehicles to get a more precise perception of how much they could affect sustainable development.

 • 6.
  Byggeth, Sophie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Ny, Henrik
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Wall, Johan
  Broman, Göran
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Robèrt, Karl-Henrik
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Introductory Procedure for Sustainability-Driven Design Optimization2007Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In response to the increasingly competitive global market, there is a growing interest in design optimization. Being able to include aspects of socio-ecological sustainability in product design should aid companies to both improve current competitiveness and to identify viable long-term investment paths and new business opportunities in the evolving sustainability-driven market. A case study of a water jet cutting machine is used to illustrate a new iterative optimization procedure that combines a technical assessment with a sustainability assessment. Sustainability assessment methods/tools are first used to identify prominent sustainability problems from present-day flows and practices (“societal indicators”) and to generate ideas of long-term solutions and visions. Based on this, preliminary ideas about likely desirable changes in machine properties are obtained. Technical investigations are then performed to assess if/how these particularly desirable changes in machine properties could in principle be realized through changes in design variables. After that, obtainable changes are fed back to a new and more refined sustainability assessment to find out the societal implications of these changes. This may in turn result in other desirable design changes, which may call for a new and more refined technical assessment, etcetera. The experience from the case study indicates that the suggested integrated and iterative working procedure should be able to add information about socio-ecological impacts of product properties and influence design criteria used in prioritisation situations during product development.

 • 7. Hallstedt, Sophie
  et al.
  Ny, Henrik
  Robèrt, Karl-Henrik
  Broman, Göran
  An approach to assessing sustainability integration in strategic decision systems for product development2010In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 18, no 8, p. 703-712Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article aims to explore a new approach to assess company decision systems regarding sustainability-related communication and decision support between senior management and product development levels. The assessment approach was developed in theory and its applicability was directly tested in action research in two small and medium-sized companies and two large companies. The results were validated against experiences made by two management consultancies. Our study indicates that successful companies should: (i) integrate sustainability into business goals and plans, backed up by suitable (ii) internal incentives and disincentives and (iii) decision support tools. Our study also indicates that the new assessment approach can be used as a template to assess the current state of sustainability integration in company decision systems.

 • 8.
  Hallstedt, Sophie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Thompson, Anthony
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Isaksson, Ola
  Larsson, Tobias
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Ny, Henrik
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  A Decision Support Approach for Modeling Sustainability Consequences in an Aerospace Value Chain2014In: PROCEEDINGS OF THE ASME INTERNATIONAL DESIGN ENGINEERING TECHNICAL CONFERENCES AND COMPUTERS AND INFORMATION IN ENGINEERING CONFERENCE, 2013, VOL 4, ASME Press, 2014, Vol. 3Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Next generation jet engine technologies are typically driven by performance, value and environmental challenges, and appropriate technologies are developed in international research programs. One on-going engine component technology project at an aerospace component manufacturer aims to develop an engine with less fuel consumption. A likely consequence is higher pressure in the core engine, which leads to higher temperature. One way to handle the higher temperature is using a more advanced Ti-alloy for the product component, which will render a different sustainability profile. One weakness in current decision situations is the inability to clarify and understand the “value” and “sustainability” implications compared to e.g. performance features of concepts. Both “value” and “sustainability” include a rich set of features important for successful introduction of new products and product-service solutions to the market. The purpose with this research is to provide decision support for companies in early development phases for assessment of value and sustainability consequences over product-service system lifecycles. A workshop was held with the aerospace component manufacturer and a value chain partner focusing on material handling, to: i) get a better understanding of activities, flows and ownership related to the studied materials at the two companies, ii) to understand the companies’ perspective at new suggested scenarios with regard to these materials, and iii) define relevant scenarios to look into more in depth from asustainability and value perspective. Three different scenarios were developed with differences in ownership, responsibilities and value streams. It is therefore essential to be able to quickly assess and optimize consequences of such alternative scenarios. Based on the workshop experiences and scenarios, a modeling and simulation approach to assess sustainability and value consequences for the scenarios is proposed. The sustainability consequences are based on a sustainability life cycle assessment and a risk assessment. Key features of the proposed tool include: consideration of the time dimension, societal sustainability consequences, risk assessment, company value assessment, and cost/revenue perspectives.

 • 9.
  Harrysson, Sigvald
  et al.
  Innoventum AB.
  Ulmefors, Marcus
  Innoventum AB.
  Kazlova, Ala
  Innoventum AB.
  OVERVIEW AND ANALYSIS OF ELECTRIC VEHICLE INCENTIVES APPLIED ACROSS EIGHT SELECTED COUNTRY MARKETS2015Report (Other academic)
 • 10.
  Lindahl, Pia
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Robèrt, Karl-Henrik
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Ny, Henrik
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Broman, Göran
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Strategic sustainability considerations in materials management2014In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 64, no feb 2014, p. 98-103Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Increasing awareness in business and society regarding socio-ecological impacts related to society's use of materials is a driver of new materials management practices. The aim of this study is to gain insight into what considerations come into focus and what types of solutions are revealed when companies apply a strategic sustainability perspective to materials management. Through literature reviews and semi-structured interviews we found that the companies studied have assessed material choices and related management actions, not only regarding their potential to reduce a selection of current socio-ecological impacts, but also regarding their potential to link to future actions to move towards the full scope of socio-ecological sustainability. Through this approach, these companies have found several ways through which materials with characteristics that are commonly considered problematic can be managed sustainably by making strategic use of some of these “problematic” characteristics and other characteristics of the materials. For example, a material associated with problems at end of life, could be managed in closed loops facilitated by the persistence of the material. Based on the findings, we conclude that by not applying a strategic sustainability perspective to materials management, organizations risk phasing out materials perceived to be unsustainable which, managed differently, could be helpful for sustainable development.

 • 11.
  Nurhadi, Lisiana
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Borén, Sven
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Ny, Henrik
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  A sensitivity analysis of total cost of ownership for electric public bus transport systems in Swedish medium sized cities2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  To reach Swedish national climate change reduction targets, organizations collaborate for a sustainable development to improve energy efficiency, reducing pollution and noise in public bus transport. This follow-up study continues to strengthen the previous study by deepen the economic comparisons of two electric buses with different driving range and different type of chargers. The study aims to emphasize on sensitivity analysis for the total cost of ownership (TCO) to reduce uncertainty by identifying which factors of interest that most likely cause the estimated cost values for the electric bus. The result shows that the percentage change of line distance (km/year), operational years, and investment cost would be the most influential and significant factors on TCO.

 • 12.
  Nurhadi, Lisiana
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Borén, Sven
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Ny, Henrik
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Advancing from efficiency to sustainability in Swedish medium-sized cities: an approach for recommending powertrains and energy carriers for public bus transport systems2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  European national, regional, and local authorities have started to take action to make public bus transport services more effective and less polluting. Some see the possibility to move beyond a narrow focus on efficiency or carbon dioxide reductions towards an integrated sustainability perspective. This paper uses this perspective to build and test a new assessment approach that should enhance decisions on bus transport powertrains and energy carriers for Swedish medium-sized cities. The study suggests that a superiority of electric powertrains is revealed if a traditional economic analysis is integrated with a strategic sustainability perspective.

 • 13.
  Nurhadi, Lisiana
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Borén, Sven
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Ny, Henrik
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Larsson, Tobias
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Competitiveness and Sustainability Effects of Cars and their Business Models in Swedish Small Town Regions2017In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 140, no Part 1, p. 333-348Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article aims to develop and test a new approach for comparing sustainability effects (mainly approximated through CO2 emissions) and the total cost of ownership of various business models (Regular Purchasing, Car Pooling, Car Leasing, and Taxiing) applied to private cars with different energy carriers (Biogas, Ethanol, Gasoline, Plug-in Hybrid, and Electric). The results indicate that, out of all of the vehicles, electric vehicles are the most competitive—from both an ecological and economic perspective. Moreover, of all of the business models, Car Pooling is the most competitive when driving short to medium distances, reducing CO2 emissions by 20-40% compared with Regular Purchasing. Meanwhile, Car Leasing emits the same amount of CO2 emissions as Regular Purchasing if both are driven the same number of kilometers per year. The results also indicate that, from a cost effectiveness perspective, people who travel less than 2000 km per year should primarily consider using Taxis or similar services, while Car Pooling is most cost effective for those who travel from 2000 to 8500 km. For those who travel between 8500 and 13500 km per year, Car Leasing is the most cost effective, and Regular Purchasing is the best option above 13500 km per year. If most car owners were to accept and adapt to this identified need for a market move towards Car Pooling with Electric Vehicles, necessary transportation could be ensured while significantly reducing the number of cars on the road, whether from Regular Purchasing or Car Leasing, as well as those that run on fossil fuel. This, in turn, would result in less fossil fuel use, fewer emissions, and decreased negative effects on human health.

 • 14. Ny, Henrik
  Strategic Life-Cycle Modeling and Simulation for Sustainable Product Innovation2009Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Many specific methods and tools have been developed to deal with sustainability problems. However, without a unifying theory it is unclear how these relate to each other and how they can be used strategically. A Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) is being developed to cover this need for clarity and structure. It includes backcasting from a principled definition of sustainability as a key feature. The aim of this thesis is to study how this framework can guide the use and improvement of detailed methods and tools, in particular to support sustainable product innovation (SPI). First, a new strategic life-cycle management approach is presented, in which the selection of aspects to be considered are not based on typical down-stream impact categories, but on identified major violations of sustainability principles. Ideas of how this approach can inform various specific methods and tools are also presented, as a basis for an integrated “toolbox” for SPI. As part of such, a new “template” approach for sustainable product development (TSPD) is developed through a sustainability assessment case study of TVs. That study indicates that this approach can create a quick and strategically relevant overview of critical sustainability aspects of a product, as well as facilitate communication between top management, product developers and external stakeholders. Based on such an assessment, it is sometimes necessary to go deeper into details, including the use of specific engineering methods and tools. To facilitate a coordinated assessment of sustainability aspects and technical aspects, an introductory procedure for sustainability-driven design optimization is suggested trough a water jet cutting case study. Equally important, to get a breakthrough for SPI, it is essential to integrate sustainability aspects into the overall decision-making process at different levels in companies. An approach to assessing sustainability integration in strategic decision systems is therefore also developed through a case study involving several companies. Finally, the integration between the FSSD and general systems modeling and simulation (SMS) is discussed and tested in another water jet cutting case study. It is shown feasible to start with the FSSD to create lists of critical flows and practices, ideas of long term solutions and visions, and a first rough idea about prioritized early investments. After that, SMS can be applied to study the interrelationships between the listed items, in order to create more robust and refined analyses of the problems at hand, possible solutions and investment paths, while constantly coupling back to the sustainability principles and guidelines of the FSSD. This research shows that the combination of the FSSD with detailed methods and tools cohesively provides decision-makers with both a robust overview and, when needed, a more coordinated and effective detailed support. To utilize its full potential, this approach should now be integrated into decision processes, software and manuals for SPI.

 • 15. Ny, Henrik
  Strategic Life-Cycle Modeling for Sustainable Product Development2006Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Decision makers are challenged by complex sustainability problems within the socio-ecological system. In response, a vast range of sustainability-related methods/tools have been developed, each focusing on certain aspects of this challenge. Without a unifying theory it is, however, unclear how these methods/tools can support strategic progress towards sustainability and how they relate to each other. This need for clarity and structure urged some sustainability pioneers to start develop an overarching framework for strategic sustainable development (SSD), often called “The Natural Step (TNS) framework”, from the NGO that has facilitated its development and application, or the “backcasting from sustainability principles (BSP) framework” from its main operational philosophy. The aim of this thesis is to study if, and in that case how, this framework can aid coordination and further development of various sustainability-related methods/tools, specifically to increase their capacity to support sustainable product development (SPD). Life-cycle assessment (LCA), “templates” for SPD and systems modeling and simulation (SMS) are the methods/tools in focus. A new strategic life-cycle management approach is presented, in which the main sustainability aspects, LCA “impacts”, are identified through socioecological sustainability principles. This creates new opportunities to avoid the reductionism that often follows from traditional system boundaries or from a focus on specific impacts. Ideas of how this approach can inform the studied tools are given. This may eventually lead to a whole integrated toolbox for SPD (a “Design Space”). As part of such a Design Space, a new “template” approach for SPD is developed. A case study of a sustainability assessment of TVs at the Matsushita Electric Group indicates that this approach can create a quick overview of critical sustainability aspects in the early part of the product development process and facilitate communication of this overview between top management, product developers, and other stakeholders. A potential integration between BSP and SMS is also discussed. It is suggested that this should start with BSP to create lists of critical presentday flows and practices, ideas of long term solutions and visions, and a first rough idea about prioritized early investments. After that, SMS should be applied to study the interrelationships between the listed items, in order to create more robust and refined analyses of the problems at hand, possible solutions and investment paths, while constantly coupling back to the sustainability principles and guidelines of the BSP framework. v Decision makers seem to need more of an overview and of simplicity around sustainability issues. A general conclusion is, however, that it is important that this is achieved without a loss of relevant aspects and their interrelations. Over-simplifications might lead to sub-optimized designs and investments paths. Combining the BSP framework with more detailed methods/tools seems to be a promising approach to finding the right balance and to get synergies between various methods/tools.

 • 16.
  Ny, Henrik
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Sustainability Constraints as System Boundaries. An Approach to Making Life-Cycle Management Strategic.2006In: Journal of Industrial Ecology, ISSN 1088-1980, E-ISSN 1530-9290, Vol. 10, no 1-2, p. 61-77Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Sustainable management of materials and products requires continuous evaluation of numerous complex social, ecological, and economic factors. A number of tools and methods are emerging to support this. One of the most rigorous is life-cycle assessment (LCA). But LCAs often lack a sustainability perspective and bring about difficult trade-offs between specificity and depth, on the one hand, and comprehension and applicability, on the other. This article applies a framework for strategic sustainable development (often referred to as The Natural Step (TNS) framework) based on backcasting from basic principles for sustainability. The aim is to foster a new general approach to the management of materials and products, here termed “strategic life-cycle management.” This includes informing the overall analysis with aspects that are relevant to a basic perspective on (1)sustainability, and (2) strategy to arrive at sustainability. The resulting overview is expected to help avoid costly assessments of flows and practices that are not critical from a sustainability and/or strategic perspective and to help identify strategic gaps in knowledge or potential problems that need further assessment. Early experience indicates that the approach can complement some existing tools and concepts by informing them from a sustainability perspective—for example, current product development and LCA tools.

 • 17.
  Ny, Henrik
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Borén, Sven
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Nurhadi, Lisiana
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Schulte, Jesko
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Robèrt, Karl-Henrik
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Broman, Göran
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  On Track for 2030: Roadmap for a fast transition to sustainable personal transport: English short version with foreword by Peter Newman2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The transport sector's dependence on fossil fuels is one of the biggest challenges in a shift towards a climate-neutral and sustainable society.

  This roadmap report aims to investigate how electric vehicle systems can contribute to a faster transition to sustainable passenger transport in Southeast Sweden, as well as to present a methodology for guidance of similar work for faster transitions in other regions and sectors.

  This work has been guided by a scientifically designed and proven Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD). Specifically, answers are given to four research questions structured in relation to the four subsystems 'Politics and instruments', 'Users and markets', 'Vehicles and infrastructure' and 'Energy and materials':

  1. What could a sustainable vision for passenger transport in Southeast Sweden look like?
  2. What could be a milestone goal for 2030?
  3. What is the current reality in relation to the 2030 goal and the vision?
  4. How could the gap between the present, 2030 and the vision be bridged?

  The report's results show that today's focus on fossil independence and measures against climate change must be broadened to cover the whole sustainability challengeso that other sustainability issues are addressed and so that solutions to some of the sustainability issues do not create new ones.

  The report also clarifies that it is necessary, practically possible and economically advantageous for Southeast Sweden to make a faster sustainability transition of passenger transportthan what has been proposed in previous studies and investigations. It is also likely that the same applies to the entire transport system and for the whole of Sweden and the world.

  Even geopolitical benefits are likely. A global transition to transport and energy systems based on energy from widely available flow resources like sun and wind instead of the limited fossil fuels would likely reduce the conflicts risks in the world.Restricted cobalt, lithium and platinum resources that battery and fuel cell cars depend on, and other metals needed for solar cells and wind turbines can, however, give rise to similar conflict risks. This roadmap report's recommendations on reduced transport needs and car dependency and its focus on resource efficiency counteract these conflict risks by striking against underlying resource-driving mechanisms. Should this roadmap be translated into practical policies, the forthcoming transition would therefore likely be made considerably more 'future-proof'.

 • 18. Ny, Henrik
  et al.
  Broman, Göran
  MacDonald, Jamie
  Yamamoto, Ryoichi
  Robèrt, Karl-Henrik
  Sustainable Management of Materials Products and Services – an Approach to Strategic LCA2004Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper outlines the need for a more structured and simplified Life Cycle Assessment approach – called Strategic LCA. It builds on a previously published and peer-reviewed methodology using backcasting from basic principles of socio-ecological sustainability. The idea is to simplify, not by excluding parts of the traditionally covered dimensions in this field, but by a new way of setting system boundaries. Rather than applying boundaries related to geographic regions, or fields of expertise, or particular impacts, all issues found to be relevant as regards achieving sustainability are taken into account. To that end, we use four previously published generic principles of socio-ecological sustainability for the scrutinizing of materials, products and services.

 • 19.
  Ny, Henrik
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Hallstedt, Sophie
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Ericson, Åsa
  A Strategic Approach for Sustainable Product Service System Development2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Product-Service Systems (PSS) have been justified by a desire to find sustainable solutions that go beyond contemporary approaches. The characteristics of PSS of-ferings are to link goods and services in development and to provide systemic per-formance-based solutions to the customers. This paper investigates how estab-lished strategic product development tools for socio-ecological sustainability could be adapted for PSS development. An approach is suggested for how to apply these tools in early PSS development phases.

 • 20. Ny, Henrik
  et al.
  Hallstedt, Sophie
  Robèrt, Karl-Henrik
  Broman, Göran
  Introducing Templates for Sustainable Product Development: A Case Study of Televisions at the Matsushita Electric Group2008In: Journal of Industrial Ecology, ISSN 1088-1980, E-ISSN 1530-9290, Vol. 12, no 4, p. 600-623Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We have previously developed a method for sustainable product development (MSPD) based on backcasting from basic sustainability principles. The MSPD informs investigations of product-related social and ecological sustainability aspects throughout a concurrent engineering product development process.We here introduce “templates” for sustainable product development (TSPDs) as a complement. The idea is to help product development teams to arrive faster and more easily at an overview of the major sustainability challenges and opportunities of a product category in the early development phases. The idea is also to inform creative communication between top management, stakeholders, and product developers. We present this approach through an evaluation case study, in which the TSPDs were used for a sustainability assessment of televisions (TVs) at the Matsushita Electric Group.We study whether the TSPD approach has the ability to (1) help shift focus from gradual improvements of a selection of aspects in relation to past environmental performance of a product category to a focus on the remaining gap to a sustainable situation, (2) facilitate consensus among organizational levels about major sustainability challenges and potential solutions for a product category, and (3) facilitate continued dialogue with external sustainability experts, identifying improvements that are relevant for strategic sustainable development. Our findings indicate that the TSPD approach captures overall sustainability aspects of the life cycle of product categories and that it has the above abilities.

 • 21. Ny, Henrik
  et al.
  Haraldsson, Hördur V.
  Sverdrup, Harald U.
  Robert, Karl-Henrik
  Systems Dynamic Modeling within Sustainability Constraints2005Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study we are asking ourselves whether ■Systems Dynamic Modelling■ can be combined with ■Backcasting from Sustainability Principles■ to support strategic planning towards sustainability. From the perspective of a ■Backcasting Practitioner■, ■Systems Dynamic Modelling■ is a set of tools that help gaining insight into the detailed functioning of a given system, but lacks the ability to support strategic planning towards sustainability ■ unless complemented with a satisfactory goal definition. ■Backcasting from Sustainability Principles■, in the eyes of a ■Systems Modeller■, is the planning step of a learning loop that also includes action implementation and follow-up. Since no dynamic modelling takes place this methodology typically produces laundry lists of isolated problems and solutions, thereby missing potentially important feedback loops, delays, hidden problems and suitable intervention points in the system.

 • 22. Ny, Henrik
  et al.
  MacDonald, Jamie
  Broman, Göran
  Robèrt, Karl-Henrik
  Sustainability Constraints as System Boundaries: Introductory Steps Toward Stategic Life-Cycle Management2008In: Web-based green products life-cycle management systems: reverse supply-chain utilization / [ed] Wang, Hsiao-Fan, Hershey, USA: IGI Global: Information Science Reference , 2008Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Sustainable management of materials and products requires continuous evaluation of numerous complex social, ecological, and economic factors. Many tools and methods are emerging to support this. One of the most rigorous is life-cycle assessment (LCA). But LCAs often lack a sustainability perspective and bring about difficult trade-offs between specificity and depth, on the one hand, and comprehension and applicability, on the other. This article applies a framework for strategic sustainable development to foster a new general approach to the management of materials and products, here termed “strategic life-cycle management.” This includes informing the overall analysis with aspects that are relevant to a basic perspective on (1) sustainability, and (2) strategy to arrive at sustainability. Early experiences indicate that the resulting overview could help avoiding costly assessments of flows and practices that are not critical from a sustainability and/or strategic perspective and help identifying strategic knowledge gaps that need further assessment.

 • 23.
  Ny, Henrik
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Sven, Borén
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Lisiana, Nurhadi
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Schulte, Jesko
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Robèrt, Karl Henrik
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Broman, Göran
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Vägval 2030: färdplan för snabbomställning till hållbara persontransporter2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Transportsektorns beroende av fossila bränslen är en av de största utmaningarna ien omställning till ett klimatneutralt och hållbart samhälle.

  Denna färdplansrapport syftar till att undersöka hur elfordonssystem kan bidra tillen snabbomställning till hållbara persontransporter i Småland och Blekinge, samttill att presentera en metodik för vägledning av liknande snabbomställningsarbetei andra regioner och samhällssektorer.

  Detta arbete har övergripande vägletts av en vetenskapligt framtagen och beprövadmetodik för strategisk hållbar utveckling (eng. Framework for Strategic SustainableDevelopment – FSSD). Specifikt ges svar på fyra forskningsfrågor som struktureras irelation till de fyra delsystemen ’Politik och styrmedel’, ’Användare och marknad’,’Fordon och infrastruktur’ samt ’Energi och material’:

  1. Hur skulle en hållbar vision för persontransporter i Småland och Blekinge kunnase ut?

  2. Hur skulle ett etappmål för år 2030 kunna se ut?

  3. Hur ser nuläget ut i förhållande till 2030-målet och visionen?

  4. Hur skulle gapet mellan nuläget, 2030-målet och visionen kunna överbryggas?

  Rapportens resultat visar att dagens fokus på fossilfrihet och klimatåtgärder måstebreddas till hela hållbarhetsfrågan så att även andra hållbarhetsproblemadresseras och så att inte lösningar på vissa hållbarhetsproblem skapar nya.

  Rapporten tydliggör också att det är nödvändigt, praktiskt möjligt och ekonomisktfördelaktigt för Sydostregionen att göra en snabbare hållbarhetsomställning avpersontransporterna än vad som har föreslagits i tidigare studier och utredningar.Det görs även troligt att detsamma gäller för hela transportsystemet och för helaSverige och världen.

  Även geopolitiska fördelar är troliga. En global övergång till transport- ochenergisystem som baseras på energi från fritt tillgängliga flödesresurser som soloch vind istället för fossila bränslen skulle därför sannolikt minska konfliktriskernai världen. Begränsade tillgångar av litium och platina som batteri- ochbränslecellselbilar är beroende av, och andra metaller som behövs till solceller ochvindkraftverk, kan dock ge motsvarande konfliktproblematik. Denna rapportsrekommendationer om minskat transportbehov och bilberoende och dess fokus påresurseffektivitet motverkar detta genom att slå mot bakomliggande resursdrivandemekanismer. Skulle denna färdplan omsättas i praktisk politik så borde alltså denkommande omställningen som ändå är på gång bli betydligt mer ’framtidssäker’.

 • 24.
  Ny, Henrik
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Thompson, Anthony
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Lindahl, Pia
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Broman, Göran
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Isaksson, Ola
  Carlson, Raul
  Larsson, Tobias
  Luleå University of Technology.
  Robèrt, Karl-Henrik
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Introducing strategic decision support systems for sustainable product-service development across value chains2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Most companies do not have a coherent and systematic approach for incorporating sustainability criteria into their decision support systems. Given this, what would such a <em>strategic </em>decision support system (SDSS) look like that that is coherent throughout a development process and systematically incorporates (1) a full sustainability perspective, including (2) a broader approach to meeting needs by product-service systems, and (3) interfaces toward both specific groups of decision makers and specialized in-depth tools? We anticipate such an SDSS being structured by a framework for strategic sustainable development that provides a principle-based definition of sustainability and a systematic method to identify problems and solutions by backcasting from that definition. This should aid identification of potential benefits and challenges of shifting from a product-only focus to a focus on product-service systems. Additionally, the new sustainability and product-service system decision support should be flexible enough to be incorporated into existing decision-making processes. It will likely be formed around a built-in product development process at the companies.

 • 25.
  Robèrt, Karl-Henrik
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Borén, Sven
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Ny, Henrik
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Broman, Göran
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  A strategic approach to sustainable transport system development - Part 1: attempting a generic community planning process model2017In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 140, no Part 1, p. 53-61Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Electric vehicles seem to offer a great potential for sustainable transport development. The Swedish pioneer project GreenCharge Southeast is designed as a cooperative action research approach that aims to explore a roadmap for a fossil-free transport system by 2030 with a focus on electric vehicles. It is the following combination of objectives that puts demand on a new process model adapted for cross-sector and cross-disciplinary cooperation: (i) a fossil-free transport system in Sweden by 2030 and, to avoid sub-optimizations in the transport sector, (ii) assuring that solutions that support (i) also serve other aspects of sustainability in the transport sector and, to avoid that sustainable solutions in the transport sector block sustainable solutions in other sectors, (iii) assuring cohesive creativity across sectors and groups of experts and stakeholders. The new process model was applied in an action-research mode for the exploration of electric vehicles within a fully sustainable transport system to test the functionality of the model in support of its development. To deliver on the above combination of objectives, a framework was needed with principles for sustainability that are universal for any sector as boundary conditions for redesign, and with guidelines for how any organization or sector can create economically feasible step- by-step transition plans. The Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) is designed to serve such purposes and therefore is embedded into the new process model. The exploration of this new model also helped to identify four interdependent planning perspectives (‘Resource base’, ‘Spatial’, ‘Technical’ and ‘Governance’) that should be represented by the respective experts and stakeholders using the model. In general, the new process model proved helpful by giving diverse stakeholders with various competences and representing various planning perspectives a common, robust, and easy-to- understand goal and a way of working that was adequate for each of their contexts. Furthermore, the evolving process model likely is relevant and useful not only for transport planning and electric vehicles, but for any other societal sector as well and thus for sustainable community planning in general. 

 • 26.
  Robèrt, Karl-Henrik
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Broman, Göran
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Waldron, David
  Ny, Henrik
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Byggeth, Sophie
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Cook, David
  Johansson, Lena
  Oldmark, Jonas
  Basile, George
  Haraldsson, Hördur V.
  Strategic Leadership towards Sustainability2004Book (Other academic)
  Abstract [en]

  The Master's programme named "Strategic Leadership Towards Sustainability" is offered at the Blekinge Institute of Technology (Blekinge Tekniska Högskola) in Karlskrona, Sweden. This Master's programme builds on four central themes: (1) four scientific principles for socio-ecological sustainability; (2) a planning methodology of "backcasting" based on those scientific principles for sustainability; (3) a five-level model for planning in complex systems, into which backcasting is incorporated as a strategy; and (4) the understanding that within basic scientific constraints, creativity is allowed and encouraged. This course book focuses mainly on the description of a structured approach to sustainable development and is the primary reference for the Master's programme within this scope. The text revolves around a generic, structured model for planning and decision-making in any complex system, recognizing that the key focus for sustainability, human society within the biosphere, is inherently a complex system. As such, the text describes five essential system levels including: (i) the system; (ii) success; (iii) strategy; (iv) actions and (v) tools. Within this 5-level model, the approach “backcasting from principles of socio-ecological sustainability” provides a solid basis for strategic sustainable development. With respect to the second theme, the textbook emphasises that the basic constraints required by the structured approach (the 5-level model, backcasting, and scientific principles of sustainability) actually serve to promote creativity in ways that are productive and complementary to the goal of sustainability. Chapters 6-13, in particular, explore how this approach spurs innovation toward sustainable development in a number of selected disciplines (e.g. organisational learning, strategic business planning, industrial ecology, product development). Course Book Chapter Layout The introduction chapter presents all the core elements of the planning methodology named "Backcasting from Basic Socio-Ecological Principles of Sustainability". Part 1, of the book, containing the first four chapters, covers the next circle and goes deeper into the core elements without losing the overall structure. Part 2, containing the following nine chapters, takes a third, yet deeper, look at some related disciplines like basic science, social sustainability, organisational learning and change, industrial ecology, etc. (Circle 3). The whole idea of Backcasting from Principles is to create a meaningful structure of the overview, and only then tackle the details on a higher and higher degree of detail.

 • 27.
  Robèrt, Karl-Henrik
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Göran, Broman
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Ny, Henrik
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Byggeth, Sophie
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Missimer, Merlina
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Connel, Tamara
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Moore, Brendan
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Waldron, David
  Cook, David
  Oldmark, Jonas
  Sustainability Handbook2012Book (Other academic)
  Abstract [en]

  Today"s society is faced with a multitude of compounding and inter-related socio-ecological challenges. In order to adequately navigate this 'sustainability challenge" and to capture the innovation opportunities that come with it, we need professionals from all sectors of society who can help plan, act, and lead strategically towards sustainability. Sustainability handbook first outlines a structured approach to planning within this complex challenge, which is known as the Framework for Strategic Sustainable Development. It provides the readers with fundamental social and ecological knowledge from which a scientifically-derived definition of sustainability has been established. From there, the book shares examples of how this Framework can be applied in a variety of situations, sectors, and scales and points to the self-benefit for companies, municipalities and other organizations of working strategically for sustainability. The readers are left with a solid understanding of how to define sustainability, how to plan and act towards it, and how to select from the vast array of sustainability-related concepts, methods and tools in the field today. Sustainability handbook combines the academic and practical experience from a collection of authors. The content has been used, tested and refined over many iterations, and now serves as a primary resource for academic courses and programmes around the world. Any student or practitioner looking for more clarity on how to strategically plan and act towards sustainability in a structured, scientific, and collaborative manner will find value inside. Because of the generic nature of the Framework for Strategic Sustainable Development, it can be useful for any discipline, from engineering, to product-service innovation, to business management, to urban and regional planning, and beyond.

 • 28.
  Schulte, Jesko
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Ny, Henrik
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Electric road systems: Strategic stepping stone on the way towards sustainable freight transport?2018In: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 10, no 4, article id 1148Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Electrification of the transport sector has been pointed out as a key factor for tackling some of today's main challenges, such as global warming, air pollution, and eco-system degradation. While numerous studies have investigated the potential of electrifying passenger transport, less focus has been on how road freight transport could be powered in a sustainable future. This study looks at Electric Road Systems (ERS) in comparison to the current diesel system. The Framework for Strategic Sustainable Development was used to assess whether ERS could be a stepping stone on the way towards sustainability. Strategic life-cycle assessment was applied, scanning each life-cycle phase for violations against basic sustainability principles. Resulting sustainability "hot spots" were quantified with traditional life-cycle assessment. The results show that, if powered by renewable energy, ERS have a potential to decrease the environmental impact of freight transport considerably. Environmental payback times of less than five years are achievable if freight traffic volumes are sufficiently high. However, some severe violations against sustainability principles were identified. Still, ERS could prove to be a valuable part of the solution, as they drastically decrease the need for large batteries with high cost and sustainability impact, thereby catalyzing electrification and the transition towards sustainable freight transport. © 2018 by the authors.

 • 29. Thompson, Anthony
  et al.
  Lindahl, Pia
  Hallstedt, Sophie
  Ny, Henrik
  Broman, Göran
  Decision Support Tools for Sustainability in Product Innovation in a Few Swedish Companies2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Companies are finding that customers increasingly demand “sustainable products” while also noticing economic benefits from eco-efficiency and other sustainability-related design approaches. Employees making product-related decisions need support tools to incorporate sustainability considerations — both at strategic (e.g. regarding product lines to develop) and operational levels (e.g. detailed design). This paper presents the results from a set of interviews that explored where and how sustainability considerations are taken into account in the product innovation processes of six Swedish companies. Results are presented as a map of the overall company operations in relation to a generic product innovation model, followed by a map of the places where sustainability considerations are made in that model. Some of the tools that are used to support those sustainability considerations are also briefly described. The conclusion is that there are some, but not sufficient, tools and methods to support inclusion of sustainability aspects in the product innovation processes of these companies.

 • 30. Thompson, Anthony
  et al.
  Ny, Henrik
  Lindahl, Pia
  Broman, Göran
  Severinsson, Mikael
  Benefits of a Product Service System Approach for Long-life Products: The Case of Light Tubes2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Products designed for long-life often have significant potential for better sustainability performance than standard products due to less material and energy usage for a given service provided, which usually also results in a lower total cost. These benefits are not always obvious or appealing to customers, who often focus on price. Long-life products are therefore at an inherent disadvantage: due to lower volume of sales that results from the products’ longer-life, the margins (price) often need to be higher. In this paper, we demonstrate that when the revenue base is shifted to be the service of light (instead of the sales of light tubes), there is an opportunity for a “win-win-win” for the light user, the long-life light provider and society. Through a product-service system approach, resulting in a well-communicated total offer, the full array of benefits becomes clearer to the customer, including that they avoid the high initial cost.

1 - 30 of 30
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf