Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 20 av 20
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1. Bergman, Karl
  Blekinge: gränslandets politiska geografi2008Ingår i: Blekingeboken, Karlskrona: Blekinge hembygdsförbund , 2008, s. 63-93Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Det blekingska gränslandet har ofta i en äldre historieskrivning infogats i politiska konflikter som beskrivits utifrån ett nationalistiskt perspektiv där kulturella, politiska och etniska skillnader varit viktiga begrepp. Denna artikel tar fasta på gränslandets position i både det danska och det svenska riket under tidigmodern tid med avsikten att pröva de långa historiska utvecklingslinjer som formar ett mönster som sträcker sig över nationsbytet 1658. Med detta perspektiv framhävs en politisk geografi där gränslandets möjligheter och utsatthet präglas av ekonomiska och säkerhetspolitiska realiteter.

 • 2. Bergman, Karl
  Blekinge i det danska riket2003Ingår i: Ale, Historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge., ISSN 0345-0708, Vol. 4, s. 23-36Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Artikeln behandlar den östdanska provinsen Blekinges relation till och interaktion med det danska rikets maktcentrum på Själland under perioden före provinsens införlivande i det svenska riket. Undersökningen tar sikte på hur en kamp om resurserna mellan aktörer i lokalsamhället och centralmakten formar de politiska relationerna mellan parterna. Lokala maktgrupperingar och deras förankring samt deras legitimitet prövas. Det övergripande perspektiv som prövas är begreppet kongomeratstat och dess tillämplighet på Blekinges relation till Danmark under perioden.

 • 3. Bergman, Karl
  Borgaren och militärstaten. Den tidigmoderna stadens politiska kultur2008Ingår i: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 4, nr 128:4, s. 621-645Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Artikeln återger mötet och interaktionen mellan militärstatens företrädare och det borgerskap som flyttade till den nya staden Karlskrona 1682. Undersökningen omspänner drygt tio år från 1682 fram till 1693. Teoretiska utgångspunkter har hämtats från ett internationellt forskningsläge som har det gemensamt att man utifrån en Habermas-kritisk läsning funnit ett behov av ett vidgat kommunikationsbegrepp. Med ett vidgat kommunikationsbegrepp blir det möjligt att undersöka och analysera frågor om offentlighet, rationalitet och kommunikation även under tidigmodern tid. En viktig underliggande frågeställning inom denna kritiska riktning har varit att man eftersträvat en forskningsdiskussion om hur ett samband mellan det tidigmoderna och det moderna kan ha sett ut inom detta område Genom att bryta med en alltför stelbent kronologisk uppdelning öppnas för nya tolkningar av det vi kan uppfatta som nationella särdrag i den politiska kulturen. Vilket blir då utfallet om detta forskningsperspektiv appliceras på en svensk tidigmodern kontext? Om vi väljer att betrakta borgerskapet i Karlskrona under den aktuella perioden som ett svenskt borgerskap och om vi karakteriserar staden som en svensk stad, begränsad och reglerad av en nationell kontext, då framstår detta borgerskap möjligen som oansenligt och utan större politisk kraft. Men den analys som företagits ger stöd för ett antagande att borgerskapet i Karlskrona innehade en icke oansenlig maktposition, vilken kunde användas i förhandlingarna med den svenska statsmakten. Maktpositionen baserades på delaktighet i ett handelsnätverk i Östersjön med starka förgreningar till Holland. Hade detta nätverk raserats av en oförsiktig statsmakt hade det fått betydande konsekvenser för den svenska flottan. Den kommunikativa praktik som utvecklades inom borgerskapet var präglad av en ekonomisk praxis som var funktionell i detta internationella handelssammanhang. Den ekonomiska rationalitet, den form av offentlighet, den tilltro till och användning av skriftliga dokument som borgerskapet företrädde hämtade sin legitimitet från det faktum att det var en accepterad praxis i städerna runt Östersjön. Det var en praxis med en legitimitet som inte ens en absolut statsmakt kunde förbise utan konsekvenser. Ett alltför auktoritärt agerande mot detta borgerskap hade kunnat påverka handelssituationen i Östersjön och därmed försvårat försörjning och expansion av den svenska flottan. Även statsmakten förhandlade utifrån en maktposition. Hänsyn måste tas till borgerskapets position och styrka men det innebar inte att statsmakten underordnade sig borgerskapet. En dialogisk ordning etablerades utifrån denna maktkonfiguration. Som undersökningen visat kunde statsmakten långsiktigt påverka maktförhållandena till sin fördel och den kunde åstadkomma maktförskjutningar till sin fördel. Samtalet om privat och offentligt antyder en sådan maktförskjutning till statsmaktens fördel. Borgerskapets enskilda eller kollektiva agerande konfronterades med en föreställning om den offentliga maktutövningen. En konsekvens var att borgerskapets kollektiva agerande och den inbördes solidariteten trängdes tillbaka. Statsmaktens strävan till professionalisering och ökad byråkratisering visar också hur borgerskapets strävan till större självständighet trängdes tillbaka. Borgerskapets bruk av offentligheten lyckades statsmakten delvis begränsa. Offentligheten som ett medel för en artikulerad gemenskapsformering inom borgerskapet och som ett vapen mot statsmakten hade inget verkligt genomslag. I stället polariserades eller förstärktes en polarisering inom borgerskapet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Bergman, Karl
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Breed and ”Booze”, naval demand and early modern production2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This investigation discusses the connection between military supply needs, or more specific the navy capability to supply, primarily bread and alcohol, and the transformation from small-scale to large-scale production during the early modern period. Three questions are addressed: the significance of the relationship between burghers and military representatives to this transformation; the significance of military experience, including military techniques, to this transformation; and finally, whether or not early modern military production can be linked to modern industrialization. Together these questions can begin to answer the question about the connection between the nations military past and the shape of the modern industrial and political landscape. The period after the founding of the naval base Karlskrona in the south east of Sweden in the 1680´s was marked by repeated negotiations, disputes and severe production problems. The burghers could not always meet the growing demands of the Navy. This situation is investigated as an incentive for the Navy to begin the production of foodstuffs. In 1752, a Crown bakery could produce 100 000 pieces of so-called “succarie-breds” a day. The creation of a Crown distillery is another example of a state-operated manufacture at the time. Some of the ventures could be described as more successful than others. The Success and failures of these examples is studied in relation to the experience of military administration, the technical skills developed at the Naval base, as well as the importance of an “institution” that could mobilize labour forces and economic resources, to early modern Swedish production. At another level those questions is related to the Navy as a modernization force in confrontation with older forms of production in the hands of the guilds – and the Naval city as a possible “nod” for modernization in general. The connection between the early modern military production pattern and the long-term impact for the modern industrial landscape in the region is discussed in relation to the fact that this region became the leading industrial producer of alcohol and the leading grower of potatoes needed for this industry. Later on the potatoes became the base for the modern starch industry in the region.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5. Bergman, Karl
  Bröd och brännvin. Örlogsflottans försörjning och tidigmodern produktion.2007Ingår i: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 1, s. 3-25Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Under tidigmodern tid och som ett resultat av den expanderande flottan tvingades den militära ledningen i Sverige att engagera sig i den produktiva verksamhet som var ämnad att bidra till flottans försörjning. Detta engegemang innebar att flotan tekniska kunskap,dess logistiska kompetens och organisationsförmåga kom att användas i nya sammanhang.Den tidigmoderna produktion som etablerades i landskapet Blekinge kom att få betydelse för det moderna industrilandskapets utformning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6. Bergman, Karl
  Erövrade danska provinser. Rum, erfarenhet och identitet2008Ingår i: Maktens mosaik. Enhet särart och självbild i det svenska riket / [ed] Engman, Max; Villstrand, Nils Erik, Atlantis , 2008, s. 105-141Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Artikeln går igenom den forskning som under senare år behandlat inkorporeringen av de forna östadanska provinserna Skåne, Blekinge och Gotland i det svenska riket under 1600-talet. en jämförelse mellen de olika områdena lyfter fram gemensama drag och särarter. Fokus riktas mot vad som går att utläsa om människors rumsliga erfarenheter och deras förankring i rummet. Denna problematik diskuteras utifrån teoretiska utgångspunkter i teorier om rum och hur rumsliga konstruktioner ser ut.

 • 7. Bergman, Karl
  Ett buller i Blekinge – protesterna mot utskrivningarna av båtsmän till Stora nordiska kriget.2005Ingår i: Ale Historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge., ISSN 0345-0708, Vol. 3, s. 4-16Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Artikeln undersöker utskrivningen av båtsmän i Blekinge 1710. En utskriving som formades till ett så kallat buller, en relativt stark protestaktion mot centralmakten. Undersökningen fokuserar på politisk kultur och konflikter under en kritisk period då lokalsamhällets lojalitet gentemot den svenska centralmakten Undersökningen behandlar även de komplicerade relationerna och maktstrukturerna i lokalsamhället. Fokus riktas mot huruvida det fanns grupper eller sociala skikt i lokalsmhället som kan anses varit drivande i denna konfrontation med den svenska militärstaten. En underliggande fråga handlar om denna konflikt kan haft något att göra med de gamla danska undersåtarnas relation till den nya svenska statsmakten.

 • 8. Bergman, Karl
  Gränslandet: Från Roskildefreden till Maastricht. En historisk reflektion2005Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Artikel: Gränslandet : Från Roskildefreden till Maastricht. En historisk reflektion" Rötter och Vingar 2005, Blekinge Museum 7 s pdf-format

 • 9. Bergman, Karl
  Konfliktlinjer och rumslig mångfald i det tidigmoderna Skåne2007Ingår i: Rörelser, möten och visioner i tid och rum. / [ed] Nilsson, Fredrik; Sanders, Hanne; Stubbergaard, Ylva, Lund: Centrum för Danmarkstudier, Lunds Universitet , 2007, s. 22-53Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Artikeln problematiserar de föreställningar om tidigmoderna historiska eller kulturella gränser, som kommer till användning i vår tids regionaliseringsprocesser. Exemplet i detta fall utgörs av Skåne och Öresundsregionen. Begreppet rum och den tidigmoderna rumsuppfattningen historiseras och problematiseras utifrån ett modernt forskningsläge.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Bergman, Karl
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Makt, möten, gränser, Skånska kommissionen i Blekinge 1669-702002Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Avhandlingen tar sin utgångspunkt i den så kallade övergångsproblematiken då nya provinser införlivades i det svenska riket efter 1658. I avhandlingen analyseras tidens politiska och ekonomiska konflikter samt interaktionen mellan undersåte och överhet. Materialet diskuteras i förhållande till ett modernt natonalismkritiskt forskningsälge. Källmaterialet utgörs av invånrnas egna skrivelser till de nya makthavarna i samband med att Skånska kommissionen besökte Blekinge 1669-70

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 11. Bergman, Karl
  När Östdanmark blev Sydsverige, Integration, interaktion och identiteter2006Ingår i: Vid gränsen, Integration och identitet i det förnationella Norden / [ed] Gustafsson, Harald; Sanders, Hanne, Lund: Centrum för Danmarksstudier, Lunds Universitet , 2006, s. 132-160 (145-154)Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Artikeln behandlar tidigmoderna identiter och integration i ljuset av ett modernt forskningsläge som växt fram som en kritik av ett äldre forskningsläge där de nationella föreställningarna haft företräde. De empiriska exemplen utgörs av Skåne Halland och Blekinge vid skiftet av rikstillhörighet efter freden i Roskilde 1658. I antologin ingår artiklar på svenska, danska, norska och engelska.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Bergman, Karl
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Pest, produktion och politisk kultur, studier i statsbildning och örlogsstadens tidigmoderna historia2012Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  The focus of this book is the expansion of the Swedish navy and the founding of a naval city, and the manner in which this may have influenced the formation of the Swedish state. The period treated stretches from 1680 – when the Swedish government decided to establish a new naval base and to that end founded the naval city of Karlskrona – to the latter part of the eighteenth century, when large-scale production at the naval base was increasingly in evidence. The primary concern is the way in which small, everyday structures can change and influence the process of state-formation; how actual conflicts on the ground, conflict resolution, and the handling of manufacturing problems and disease seem to converge to make up the pattern we have subsequently characterized as modernity, as elements in a state-formation process. As a rule, research on state-formation takes its starting-point in an interest in the expansion of the land-based military forces in the early modern period. The basis for the present study, however, is research that has concentrated on the rise of the navies and their influence on state-formation, central to which here is the expansion of the Swedish navy, the new technological challenges it faced, changes in military leadership, and the immense costs and risks involved, all of which meant the Admiralty and navy were forced into new ways of thinking, and old social relationships and patterns were re-examined. The navy evolved into a catalyst for change. The study comprises three sub-studies, all of which contribute to a greater understanding of the overarching theme. The first sub-study deals with political culture, the patterns of interaction that evolved in the encounter between a citizenry with a deeply rooted merchant culture and an executive with strong centralizing ambitions, and draws on the literature that shows a Habermasian critical approach, in which the focus is on the forms the populace’s interactions took in the early modern period. It shows how political spatiality shaped the realm and how what we now term ‘private’ and ‘public’ became categories to be taken into account in the encounters between the various parties concerned. It was as part of this process that when it came to negotiation and compromise a pattern of interaction evolved that was for the most part authoritarian in nature. For the government and the navy it was a matter of winning over independent citizens, whose trade networks they wished to tap, in order to realize their foreign policy ambitions. All-too authoritarian intervention on the part of the government would in this case have been counterproductive. The second sub-study deals with the emergence of large-scale manufacturing, which evolved independently of the townsmen and craftsmen’s control. It takes as its starting-point the literature that seeks to problematize the term ‘proto- industrialism’. The pressures of a tense international situation and consequent military–political considerations led the government to invest heavily in the Swedish navy. As a consequence, larger volumes of materiel were the order of the day. The sub-study highlights the production of bread and snaps in particular. The shipyard engineers designed and constructed manufacturing facilities and machines to solve their production problems. The principles of standardization, experimentation, and engineering design arrived on the scene. Manual production was abandoned, at least in some manufacturing branches. The upshot was that old, ingrained social hierarchies of production and power were challenged and abandoned. The third sub-study concerns the plague that hit Karlskrona and the navy alike in 1710, and which would come to threaten the navy’s very existence. Its theoretical basis is the Foucaultian field of research on disease and disease control as a part of a shift in the balance of power, for it demonstrates that it was doctors, not priests, who stood at the Admiralty leadership’s right hand as advisors and experts. Religious rhetoric, as an explanatory model, was indeed in evidence, but played a subordinate role. The subsequent systemization centred on a belief in human – or rather learned doctors’ – powers of observation and ability to draw conclusions. Categorization, separation, and control were the key-words in the process. Against this was the populace’s grass-roots, religiously inspired behaviour; behaviour that in their rulers’ eyes was a threat to the natural order and had to be suppressed. Doctors with their ‘science’ and the military with their brute power made for a powerful combination in the struggle against what they saw as disorder. On the heels of this battle against the plague, the navy furthermore appeared in the guise of the defender of fundamental ‘welfare’, to use a modern expression. At the peak of the crisis, the naval base was the lone institution able to offer the promise of food and medicine. The first basic hospitals also began to take shape. So, three ‘tracks’ in a Swedish state-formation process: a political culture with a particular interaction pattern for policy; new forms of production that left their mark on central social relationships in society as a whole; and fresh thinking on how to combat disease that, as a form of logic, resulted in a power shift and social change. Was this all brought about by the navy and the Admiralty? The answer is no, far from it. Similar processes can be identified in other contexts. On the other hand, the external pressures and historical circumstances were such that the Admiralty and the navy at this point constituted an arena where these processes of change could find expression.

 • 13. Bergman, Karl
  Präst, lokalsamhälle och statsmakt i det blekingska gränslandet vid 1600-talets slut2008Ingår i: Roskildefreden 350 år, från danskt till svensk kyrkoliv / [ed] Alenäs, Stig, Lund: Stifthistoriska sällskapet , 2008, s. 65-88Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Artikeln behandlar frågor om identitet i det förmoderna samhället. Utifrån en analys av hur prästerna i Blekinge agerade i förhållande till den svenska statsmakten strax efter att landskapet införlivats i det svenska riket diskuteras frågor om identietet, lojalitet och förekomsten av kulturella eller etniska markörer hos prästerna. Resultatet visar hur en interaktionsprocess utvecklades där prästernas ståndsmedvetenhet artikulerades och ställs i motsättning till andra ständs ambitioner. Kampen kom att handla om privilegier och konkreta vardagliga frågor. Varken statsmakt eller präster agerade vid denna tid utifrån etniska eller kulturella utgångspunkter. Artikeln problematiserar en föreställning om att konflikter i tidigmosern tid kan analyseras i nationella eller etniska termer.

 • 14.
  Bergman, Karl
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Qu’y avait-il de « moderne » dans les ports militaires de Suède aux XVIIe etXVIIIe siècle ? L’exemple de Karlskrona: What Was “Modern” about Naval Cities in 17th and 18th century Sweden?2015Ingår i: REVUE D’HISTOIRE NORDIQUE, ISSN 1778-9605, nr 18, s. 99-125Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [fr]

  Résumé : Est-ce qu’à l’époque moderne un port militaire pouvait être considéré comme un cas particulier, comme une ville différente des autres ? Cet article montre, à partir de l’exemple de Karlskrona en Suède, qu’un port militaire européen à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle devient ce qui peut être qualifié de « plateforme », au sein de laquelle les anciennes manières de penser et d’agir sont confrontées à une situation nouvelle. La dynamique de cette confrontation est la volonté de la Suède de devenir une puissance de premier plan en Baltique. En raison de ces ambitions militaires, les méthodes de production et le contrôle les maladies sont l’objet de nouvelles attentes. Pour atteindre ses objectifs, la Suède doit se doter d’un état militaire puissant qui s’appuie sur des réseaux marchands baltiques éprouvés. Ils sont contrôlés par des négociants qui doivent eux-mêmes être intégrés au projet général au moyen de négociations. C’est d’autant plus difficile que le succès final repose sur la fondation d’un port militaire dans une région récemment conquise sur le Danemark. L’ampleur des ambitions suédoises ressort des plans élaborés par la nouvelle ville construite sur un groupe d’îles inhabitées tout au sud-est du pays, ce qui impose un déplacement important d’habitants ainsi que la création d’un port militaire et d’un chantier naval. Tous ces éléments réunis créent un environnement favorable à de nouveaux échanges et à l’élaboration de nouvelles solutions.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15. Bergman, Karl
  Recension: Mats Adolfsson, Fogdemakt och bondevrede 1500-17182008Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Se bifogad fil

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16. Bergman, Karl
  Recension: Sven Larssons När hallänningarna blev svenskar.2005Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Recension: Sven Larsson, När hallänningarna blev svenskar. Ett dramatiskt nationalitetsbyte 1645-1720., Länsmusset Halland, Varberg 2004.

 • 17. Bergman, Karl
  Skogen, lokalsamhället och makten i 1500- och 1600-talens Blekinge2003Ingår i: Blekingeboken, ISSN 0348-9639, s. 28-46Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Undersökningen riktas mot den roll som skogsprodukterna spelat för landskapet Blekinge i lokalinvånarnas umgänge med både det danska och det svenska riket. I undersökningen binds kampen om resurserna, resursernas maktpolitisk betydelse samman med formandet av en politisk kultur mellan centrum och periferi ovasett nationell tillhörighet.

 • 18. Bergman, Karl
  Staden, pesten, renhållning och modernitet, Karlskrona 1710-17122011Ingår i: Karolinska förbundets årsbok , ISSN 0348-9833, s. 7-71Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  This study concerns the plague that hit Karlskrona and the navy alike in 1710, and which would come to threaten the navy’s very existence. Its theoretical basis is the Foucaultian field of research on disease and disease control as a part of a shift in the balance of power, for it demonstrates that it was doctors, not priests, who stood at the Admiralty leadership’s right hand as advisors and experts. Religious rhetoric, as an explanatory model, was indeed in evidence, but played a subordinate role. The subsequent systemization centred on a belief in human – or rather learned doctors’ – powers of observation and ability to draw conclusions. Categorization, separation, and control were the key-words in the process. Against this was the populace’s grass-roots, religiously inspired behaviour; behaviour that in their rulers’ eyes was a threat to the natural order and had to be suppressed. Doctors with their ‘science’ and the military with their brute power made for a powerful combination in the struggle against what they saw as disorder. On the heels of this battle against the plague, the navy furthermore appeared in the guise of the defender of fundamental ‘welfare’, to use a modern expression. At the peak of the crisis, the naval base was the lone institution able to offer the promise of food and medicine. The first basic hospitals also began to take shape. The issue is studied as one of many possible ‘tracks’ or steps in a Swedish modernization process.

 • 19. Bergman, Karl
  The Plague, crises and interaction between military and civilian in the early 18th century Sweden, the case of Karlskrona.2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Pesten drabbade staden Karlskrona och örlogsflottan med våldsam kraft vintern 1710-11. Hur denna farsot behandlades av civila respektive militära myndigheter behandlas i detta arbete. Interaktionen och bristen på interaktion behandlas som ett exempel på en kris i staden där mötet civilt och militärt undersöks som ett incitamnet för en en tidigmodern urbanitet.

 • 20. Bergman, Karl
  Övergångsproblematiken ur ett regionalt perspektiv2003Ingår i: Da Østdanmark blev Sydsverige, otte studier i dansk-svenske relationer i 1600-tallet / [ed] Frandsen, Karl-Erik; Johansen, Jens Chr. V., Lund: Vetenskaps-Societeten i Lund , 2003, s. 119-139Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Artikeln begandlar frågor om integration och identitet i det tidigmoderna Blekinge vid tiden för bytet av rikstillhörighet från Danmark till Sverige efter 1658 ur ett regionalt perspektiv. Artikeln är en bearbetning av den undersökning som låg till grund för författarens avhandling. Undesökningen inriktas mot hur konflikter som formades under dansk tid fördes vidare in i svensk tid. Vidare undersöks hur den lokala maktordning konfronterades med den tidigmoderna absoluta statsmaktens krav på invånarna. Med hjälp av begrepp som proffessionalism byrpkratisering och homogenisering prövas om det är rimligt att tolka skeendet med en nationell tolkningsram eller om man måste se detta som en statsbildningsprocess, med mer generellt inslag giltiga för tidens konglomeratstaters utveckling

1 - 20 av 20
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf