Change search
Refine search result
1 - 3 of 3
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Mattsson, Linda
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Distriktssköterskors erfarenheter av fysisk aktivitet på recept inom primärvården: En intervjustudie2012Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Trots den kunskap som finns idag om de effekter som fysisk aktivitet ger, är allt färre människor fysiskt aktiva. Inom sjukvården och framförallt inom primärvården, möter distriktssköterskor dagligen människor i behov av professionell hjälp för att komma igång med fysisk aktivitet. Som hjälpmedel vid hälsovägledning har fysisk aktivitet på recept introducerats. Trots att distriktssköterskor är en av de professioner som använder fysisk aktivitet på recept, finns få studier publicerade om deras erfarenheter om fysisk aktivitet. Syftet med denna studie var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av interventionen fysisk aktivitet på recept inom primärvården. Metoden som användes var av kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod där tolv distriktssköterskor intervjuades. Det insamlade materialet analyserades med hjälp av en innehållsanalys. Resultat Analysen av texten tolkades representera tre huvudkategorier som belyser distriktssköterskors erfarenheter om fysisk aktivitet på recept. i) FaR som en intervention illustrerar medel för välbefinnande och hälsa samt professionella ställningstaganden, ii) Fördelar med FaR speglas ur patientperspektivet och samhällsperspektivet, iii) Problemen med FaR kartläggs genom förskrivningsrutiner och uppföljningsrutiner. Diskussionen tar upp distriktssköterskornas erfarenheter ur olika perspektiv och innovativa synsätt diskuteras. Slutsats FaR har i denna studie visat sig vara en komplex sjuksköterskeintervention som kräver flertalet professionella ställningstaganden inför varje förskrivningstillfälle.

 • 2.
  Mattsson, Linda
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Olsson, Johanna
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Bemötande vid förlossningsrädsla2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Antalet kvinnor som söker hjälp för förlossningsrädsla har ökat under de senaste åren. Förlossningsrädsla är ett stort område och denna studie är inriktad mot förlossningssmärta som är en del av området. Betydelsen av bemötandet av de smärtpåverkade mödrarna är därför av stor vikt. Syfte: Syftet med studien var att belysa vårdpersonalens erfarenheter om bemötande av blivande mödrars smärtupplevelser före och under förlossningen. Metod: Intervjustudien av kvalitativ form baserades på fem intervjuer som analyserades. Analysen inspirerades av Graneheim och Lundmans analysmodell (2003). Resultat: Studien visade att ett gott bemötande är av stor vikt i förlossningsvården. En fortlöpande tydlig information bör ges under förlossningens olika skeden. Det framkom även i studien att mannen har en viktig roll och inte får glömmas bort. Diskussion: Att möta de blivande mödrarna på deras villkor där de befinner sig i förlossningsarbetet är av stor vikt. Det är även viktigt att lita på mödrarna och ta dem på allvar i deras smärta.

 • 3.
  Mattsson, Linda
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Persson, Tobias
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Användare från båda håll ? Utökat informationsstöd inom design av registreringsprocesser2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Vi har under vårterminen 2001 varit på webbyrån Doberman Digital Agency och utfört vårt kandidatarbete. Vi har i vårt arbete inriktat oss på registreringar och dess förlopp via digitala medier, främst Internet. Under arbetets gång har vi genomfört ett antal studier och analyser. Etnografiska metoder såsom strukturerad intervju och iakttagande observation har använts främst i vårt fältarbete. Även brainstorming har använts mycket i vår designprocess. Aktivt deltagande i workshops och designsessioner har lett fram till material och underlag för både mockup och prototyping men även själva rapportskrivandet. Vårt mål har varit att bryta den traditionella synen på registreringsdesign och ge upphov till nya tankesätt inom detta område. Vi ville utforska om det verkligen gick att ersätta den traditionella registreringsprocessen med en sådan process som fortfarande gör att användaren känner sig trygg i miljön, men att den utmärker sig på ett sätt som är annorlunda.Genom att använda metafordesign i vårt arbete har vi tagit fram alternativa lösningar och synsätt på registreringar. Den fysiska blanketregistreringen har vi helt bortsett från som utgångspunkt för nya digitala idéer och tankar. Det centrala i vår studie har varit människans olika synsätt och aspekter på dagens registreringssidor. Vi har sökt ta fram ett bättre samspel mellan de båda involverade parterna inom registreringsprocessen, det vill säga användaren och tjänsteproducenten. Vi ansåg att en bättre kommunikation vore nödvändig för att tillgodose båda parternas krav och behov. I rapporten redovisar vi förslag på förbättringar inom den digitala registreringsprocessen. Detta skedde genom att vi bearbetade material från intervjuer, litteratur, egna erfarenheter ur designarbeten och självklart prototyping.

1 - 3 of 3
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf