Change search
Refine search result
1 - 3 of 3
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Forsberg, Lena Petersson
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Friluftsliv och naturturism i kommunal fysisk planering2012Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Denna avhandling syftar till att belysa hur friluftsliv och naturturism hanteras i den kommunala fysiska planeringen. Detta diskuteras i relation till myndigheters uttalade policys där vikten av friluftsliv framhålls och allmänhetens attityder till friluftsliv. Syftet är också att föra en diskussion om hur kommunal fysisk planering kan fungera som verktyg för att främja friluftslivets intresse i markanvändningsfrågor. Undersökningen har skett genom enkäter, intervjuer, studier av lagstiftning och myndighetsdokument samt studier av planeringsdokument, främst översiktliga planer, i 11 kommuner som ingår i de tre fallstudieområdena Järvafältet utanför Stockholm, Blekinge skärgård och kustzon och Söderåsen i Skåne. Vid första anblicken kan det framstå som om friluftsliv har ett starkt skydd i den kommunala fysiska planeringen. Det omnämns i Plan- och bygglagen (PBL) som allmänt intresse och i Miljöbalken (MB) som riksintressen och som ett av strandskyddets två syften. Planeringslagstiftningens process- och ramlagskaraktär ger dock flertalet tolkningsbara formuleringar i lagtexten samtidigt som begreppet allmänt intresse är mångtydigt. Både PBL och strandskyddet har också nyligen ändrats så att det i flera frågor ännu inte hunnit etableras någon rättspraxis för tolkning och tillämpning. En av den kommunala fysiska planeringens viktigaste uppgifter är att i markanvändningsfrågor avväga mellan olika allmänna och enskilda intressen. Resultat visar att friluftslivets och naturturismens ställning i kommunal planering varierar mellan kommuner men också mellan planeringsnivåer. En betydande majoritet av kommunerna använder friluftsliv och naturturism i sin marknadsföring. Avvägningsbeslut i markanvändningsfrågor som utfaller till friluftslivets nackdel kan dock ofta motiveras av att ”det finns så mycket grönt” och att friluftsliv därmed bedöms kunna ske någon annanstans än där man vill exploatera. Här kan allemansrätten vara en viktig faktor för denna tolkning. I planeringsdokument förekommer också ofta den rådande planeringsdoktrinen om den täta staden i kombination med hållbarhetsargument. Detta kan ytterligare verka för exploatering av urbana grönytor. Det finns ett behov av fysisk planering som säkerställer mark för friluftsliv. Resultat från den nationella enkätundersökningen Friluftsliv 07 visar att människor värderar rekreationsnatur högt, många till och med så högt att det påverkar deras val av bostadsort. Cirka en sjättedel uppger dock att de saknar lämpliga områden för friluftsliv. Respondenterna anser även att kommunerna behöver bli bättre på att skydda tysta områden. Planeringen behöver också visa en bättre beredskap inför klimatförändringarnas konsekvenser för friluftsliv eftersom många respondenter uttrycker en oro över negativa konsekvenser av ett förändrat klimat men endast cirka var fjärde kommun uppmärksammar detta i den översiktliga planeringen. Huvudhandledare har varit professor Lars Emmelin, Fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola och biträdande handledare professor Klas Sandell, Geografi och turism, Karlstad Universitet. Doktorsavhandlingen togs fram inom ramen för forskningsprojektet Planering för friluftsliv vid Fysisk Planering, Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona. Projektet utgjorde ett av sju delprojekt i det nationella och mångdisciplinära forskningsprogrammet Friluftsliv i Förändring som letts av professor Peter Fredman, Mittuniversitetet och som finansierats av Naturvårdsverket.

 • 2.
  Petersson Forsberg, Lena
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Eriksen, Sara
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Creative Technologies.
  Could mixed AC/DC power systems support more sustainable communities?2016In: 2016 1st International Conference on Sustainable Green Buildings and Communities, SGBC 2016, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. , 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The main contribution of this paper is to challenge the current understanding in Swedish spatial planning of power systems being, inherently, alternating current (AC) systems. We propose two areas for piloting local direct current (DC) systems as a way of introducing the concept of mixed AC/DC power systems with the aim of supporting more (self-)sustainable local communities. One is local recreational areas, so called 'green spaces' in urban planning. The other is eHealth, when it involves spatial planning and building, or rebuilding existing living space, for supporting healthcare provision in the patient's own home. The paper discusses how mixed AC/DC power systems might be introduced into the current planning discourse and practice in Sweden as part of the necessary reconceptualization of what sustainability means in spatial planning. The paper is based on the authors' previous and on-going research, in spatial planning and eHealth respectively, and has been inspired by the on-going research and development at IIT-M on robust and affordable local DC solutions for Indian households. It is an early-stage exploratory paper based on a recently initiated interdisciplinary dialogue between computer scientists and spatial planning researchers at Blekinge Institute of Technology, Sweden, about green infrastructuring for a more sustainable society. © 2016 IEEE.

 • 3.
  Petersson-Forsberg, Lena
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Swedish spatial planning: A blunt instrument for the protection of outdoor recreation2014In: Journal of Outdoor Recreation, ISSN 2213-0780, E-ISSN 2213-0799, Vol. 5-6, no April, p. 37-47Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Outdoor recreation opportunities are in great demand across Europe - so much so that for many citizens it affects their choice of where to live. National authorities, for example the Swedish Environmental Protection Agency (2005), have stressed that municipal spatial planning (i.e. local land use planning) should be used to protect outdoor recreation. However, the circumstances under which outdoor recreation is integrated into spatial planning remain unclear. The study draws on a survey of Swedish citizens, and another survey of planning officials representing all 290 Swedish municipalities, qualitative interviews with ten municipal planning officials, and analyses of comprehensive planning documents in eleven municipalities. Based on a discussion of the supply of and demand for urban and peri-urban nature, the results show that in Sweden spatial planning is an important, but somewhat blunt instrument for the protection of nature areas suitable for outdoor recreation. It is argued that, a combination of the following planning measures would make it more effective: (i) increased public participation in the planning process; (ii) greater use of research-based knowledge of outdoor recreation; (iii) umbrella legislation for outdoor recreation; (iv) changes to the wording of the legislation; and (v) research on providing clearer definitions and their implementation to planning. Management implications This case study about the position of outdoor recreation in Swedish planning processes bears relevance for an international audience of practitioners and researchers. In Sweden, outdoor recreation as public interest carries very high rhetorical value, but both the spatial planning practice and the planning legislation carry notable weaknesses in defense of these interests. The following strategies are proposed to alleviate this situation: Knowledge about public recreation and suitable natural areas in and around urban areas needs to be communicated at all levels of spatial planning, to support the required trade-offs between competing interests.The high demand for recreational opportunities close to people's homes is one particularly strong argument for defending the public interest.In order to strengthen public participation, the planning process should be made more transparent, public meetings should be made more inviting, and be held at suitable times. Participation and knowledge transfer can also be enhanced by new methods such as geographic information systems (Soft GIS) that allow residents to share their knowledge of their living environment with urban planners and researchers.

1 - 3 of 3
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf