Change search
Refine search result
1 - 12 of 12
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Klara
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Hassan, Monia
  Blekinge Institute of Technology.
  Varför är munvård en försummad omvårdnadsåtgärd?: En integrerad litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Munhälsan är en viktig grundläggande del i individens hälsa och välbefinnande. Regelbunden munhygien ger en bättre självkänsla samt god livskvalité oavsett ålder eller kön. Inom hälso- och sjukvården stöter sjuksköterskan på många som är i behov av stöd gällande munvård. Konsekvenserna av utebliven munvård kan vara vårdskador, sjukdomar och onödigt lidande som kan hota patientsäkerheten. Trots att munvård är en viktig grundläggande del i omvårdnadsarbetet påvisas det att sjuksköterskans följsamhet rådande munvård uteblir av olika skäl.

  Syfte: Syftet med studien var att belysa faktorer som kan medföra utebliven munvård hos patienter inom hälso- och sjukvården ur ett sjuksköterskeperspektiv.

  Metod: Studien genomfördes som integrerad litteraturstudie med en induktiv ansats och inkluderade studier med kvalitativ, kvantitativ samt mixad metod. Tolkningen av analysen utfördes manifest med latenta inslag.

  Resultat: Föreliggande studies resultat belyser olika faktorer som kan medföra utebliven munvård hos patienter inom hälso- och sjukvården. Faktorerna som framkom är sjuksköterskans okunskaper, organisationens kultur, sjuksköterskans attityder och resursbrist

  Slutsats: Sjuksköterskan saknar formell kompetens och behöver utbildning inom munvård då detta är en försummad omvårdnadsåtgärd. Framtida forskning behöver uppmärksamma området samt utökas då munvård är ett grundläggande omvårdnadsbehov som behöver prioriteras bättre inom hälso- och sjukvården. Tandvården bör på sikt ses som en integrerad del av hälso- och sjukvården för att bibehålla det hälsofrämjande arbetet.

  Download full text (pdf)
  Varför är munvård en försummad omvårdnadsåtgärd?: En integrerad litteraturstudie
 • 2.
  Georgsson, Mattias
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Creative Technologies.
  Quantifying usability: an evaluation of a diabetes mHealth system on effectiveness, efficiency, and satisfaction metrics with associated user characteristics2016In: JAMIA Journal of the American Medical Informatics Association, ISSN 1067-5027, E-ISSN 1527-974X, Vol. 23, no 1, p. 5-11Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective Mobile health (mHealth) systems are becoming more common for chronic disease management, but usability studies are still needed on patients' perspectives and mHealth interaction performance. This deficiency is addressed by our quantitative usability study of a mHealth diabetes system evaluating patients' task performance, satisfaction, and the relationship of these measures to user characteristics. Materials and Methods We used metrics in the International Organization for Standardization (ISO) 9241-11 standard. After standardized training, 10 patients performed representative tasks and were assessed on individual task success, errors, efficiency (time on task), satisfaction (System Usability Scale [SUS]) and user characteristics. Results Tasks of exporting and correcting values proved the most difficult, had the most errors, the lowest task success rates, and consumed the longest times on task. The average SUS satisfaction score was 80.5, indicating good but not excellent system usability. Data trends showed males were more successful in task completion, and younger participants had higher performance scores. Educational level did not influence performance, but a more recent diabetes diagnosis did. Patients with more experience in information technology (IT) also had higher performance rates. Discussion Difficult task performance indicated areas for redesign. Our methods can assist others in identifying areas in need of improvement. Data about user background and IT skills also showed how user characteristics influence performance and can provide future considerations for targeted mHealth designs. Conclusion Using the ISO 9241-11 usability standard, the SUS instrument for satisfaction and measuring user characteristics provided objective measures of patients' experienced usability. These could serve as an exemplar for standardized, quantitative methods for usability studies on mHealth systems.

 • 3.
  Georgsson, Mattias
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Creative Technologies.
  Using activity theory as a framework for the usability evaluation process and task determination in mhealth self-management systems for diabetes2018In: PROCEEDINGS OF THE 15TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON WEARABLE MICRO AND NANO TECHNOLOGIES FOR PERSONALIZED HEALTH (PHEALTH 2018), IOS Press , 2018, Vol. 249, p. 158-163Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  mHealth systems can be used for patients in their diabetes selfmanagement, but usability evaluations are often needed to determine how to make them more useful for the diabetes patient user in the monitoring and managing of their disease. Activity Theory (AT) was developed within Russian psychology to define the work and activity process in an activity system. AT was here considered to also be a particularly suitable framework for inspiration in usability evaluation both for the whole evaluation process and also for the usability task determination in this process for diabetes patient users. In the following paper, examples are provided from four usability studies using both user-based and expert usability methods in evaluation showing how AT was applied to guide the thoughts in evaluating the usability of two mHealth self-management systems for diabetes. Experiences and insights are provided from this process. © 2018 The authors and IOS Press. All rights reserved.

 • 4.
  Hamn, Maria
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Andreasson, Jennie
  Blekinge Institute of Technology.
  Sjuksköterskors möte med alkoholmissbruk: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning: Bakgrund: Den vanligaste drogen i Sverige är alkohol. Idag uppskattas att drygt 780 000 människor lever med ett alkoholmissbruk eller beroende. Kostnaden för det svenska samhället är upp till 150 miljarder kronor under ett års tid. Det finns olika faktorer som gör att ett alkoholmissbruk kan utvecklas hos en människa och dessa har oftast ett samband. Överallt i olika vårdinstanser kommer sjuksköterskan att möta patienter som har alkoholrelaterade problem. Det finns en problematik kring mötet med dessa patienter. De svårigheter som kan uppstå är att sjuksköterskor stigmatiserar och har en negativ inställning till patienter med alkoholmissbruk på grund av både fördomar och okunskap. Ett behov av fördjupad kunskap är nödvändigt för att sjuksköterskor ska kunna bemöta denna patientgrupp på ett bättre sätt. Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter med alkoholmissbruk. Metod: En litteraturstudie där innehållsanalysen utgick från en sammanställning av Graneheim och Lundman. Resultatet baseras på tio stycken vetenskapliga original artiklar. Resultat: I resultatet framkom det tre huvudkategorier innehållande underkategorier: Betydelsen av att vara väl förberedd, Att hantera sina egna känslor och Att anpassa omvårdnaden. Betydelsen av att vara väl förberedd innehåller två stycken underkategorier som är Kunskap och Erfarenhet. Att hantera sina egna känslor innehåller tre stycken underkategorier som är Stress, oro och frustration, Rädsla och otrygghet samt Stigmatiserande syn. Den sista kategorin Att anpassa omvårdnaden innehåller två stycken underkategorier som är Samtalets betydelse och Att hitta strategier. Slutsats: Kunskap och erfarenhet visade sig vara viktigast för att kunna bemöta patienter med alkoholmissbruk.

   

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Holmgren, Johan
  et al.
  Malmo Univ., SWE.
  Persson, Marie
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  An Optimization Model for Sequence Dependent Parallel Operating Room Scheduling2016In: HEALTH CARE SYSTEMS ENGINEERING FOR SCIENTISTS AND PRACTITIONERS, 2016, p. 41-51Conference paper (Refereed)
 • 6.
  Jahic, Belma
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Karlsson, Jennifer
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Att leva med ångestsyndrom: En kvalitativ litteraturstudie baserad på patografier2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Var tredje kvinna och var femte man drabbas någon gång i livet av ångestsyndrom. Ångest är en upplevelse av rädsla, upprördhet, spänningar, olust samt starkt obehag. Orsakerna till ångest utgår ifrån olika faktorer, det finns fyra olika orsaksfaktorer: de genetiska, kroppsliga, psykologiska och sociokulturella. Det är inte många som söker vård för sin ångest utan oftast för bröstsmärtor, hjärtklappningar och magsmärtor. Vid utvärdering av en patient för misstänkt ångestsyndrom är det viktigt att sjuksköterskan undantar medicinska åtgärderna och istället lägger fram egenvårdsråd till den drabbade.

  Syfte: Syftet med studien var att belysa vuxna personers upplevelser av att leva med ångestsyndrom.

  Metod: Det är en kvalitativ litteraturstudie baserad på tre patografier skrivna på svenska. Dessa analyserades enligt Graneheim och Lundmans tydningar av innehållsanalys.

  Resultat: Innehållsanalysen gav resultat på sex kategorier; ”Att begränsas i vardagen”, ”Rädslor som vuxit fram tillsammans med ångesten”, ”Svårt att kontrollera oönskade känslor och tankar”, ”Att ångesten ger fysiska symtom”, ”Känna skam som bedrivs av ångesten” och ”Behov av att fly från ångesten”.

  Slutsats: Personernas vardag präglades av ångesten på så sätt att de upplevde isolering från omvärlden samt fick ångest inför att göra något obehagligt, något som resterande personer inte hade upplevt lika obehagligt. Även de fysiska symtomen förekom under ångestperioden. I studien framkom det fler och djupare upplevelser och förekomna fysiska symtom än vad som hittats i tidigare forskning.

  Download full text (pdf)
  BTH2019Jahic
 • 7. Jakobsson, Sandra
  et al.
  Svensson, Jenny
  Sjuksköterskors erfarenheter av att identifiera psykisk ohälsa hos äldre inom primärvården.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Lindvall, Agneta
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Kristensson, Jimmie
  Lund Univ, Dept Hlth Sci, Lund, Sweden..
  Willman, Ania
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Holst, Göran
  Lund Univ, Dept Hlth Sci, Lund, Sweden..
  Informal Care Provided by Family Caregivers Experiences of Older Adults With Multimorbidity2016In: Journal of Gerontological Nursing, ISSN 0098-9134, E-ISSN 1938-243X, Vol. 42, no 8, p. 24-31Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Informal care given by family caregivers is an important part of the total care provided to older adults with multimorbidity. The current study aimed to describe how older adults with multimorbidity experienced care from family caregivers. Interviews were conducted with 24 participants (mean age = 86 years). Older adults with multimorbidity felt gratitude toward family caregivers for their willingness to help with everyday life and for representing their interests in contacts with health care providers. Family caregivers also had a significant impact on older adults' psychological well-being. However, the results also showed that older adults often felt they were a burden to their family caregivers and that their independence might be reduced. Older adults with multimorbidity should have the opportunity to be more involved in and have more influence over their health care so that they do not have to depend on representation by family caregivers.

 • 9.
  Moraes, Ana Luiza Dallora
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Anderberg, Peter
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Kvist, Ola
  KI, SWE.
  Mendes, Emilia
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  Ruiz, Sandra
  KI, SWE.
  Sanmartin Berglund, Johan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Bone age assessment with various machine learning techniques: A systematic literature review and meta-analysis2019In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 14, no 7, article id e0220242Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Background The assessment of bone age and skeletal maturity and its comparison to chronological age is an important task in the medical environment for the diagnosis of pediatric endocrinology, orthodontics and orthopedic disorders, and legal environment in what concerns if an individual is a minor or not when there is a lack of documents. Being a time-consuming activity that can be prone to inter- and intra-rater variability, the use of methods which can automate it, like Machine Learning techniques, is of value. Objective The goal of this paper is to present the state of the art evidence, trends and gaps in the research related to bone age assessment studies that make use of Machine Learning techniques. Method A systematic literature review was carried out, starting with the writing of the protocol, followed by searches on three databases: Pubmed, Scopus and Web of Science to identify the relevant evidence related to bone age assessment using Machine Learning techniques. One round of backward snowballing was performed to find additional studies. A quality assessment was performed on the selected studies to check for bias and low quality studies, which were removed. Data was extracted from the included studies to build summary tables. Lastly, a meta-analysis was performed on the performances of the selected studies. Results 26 studies constituted the final set of included studies. Most of them proposed automatic systems for bone age assessment and investigated methods for bone age assessment based on hand and wrist radiographs. The samples used in the studies were mostly comprehensive or bordered the age of 18, and the data origin was in most of cases from United States and West Europe. Few studies explored ethnic differences. Conclusions There is a clear focus of the research on bone age assessment methods based on radiographs whilst other types of medical imaging without radiation exposure (e.g. magnetic resonance imaging) are not much explored in the literature. Also, socioeconomic and other aspects that could influence in bone age were not addressed in the literature. Finally, studies that make use of more than one region of interest for bone age assessment are scarce. Copyright: © 2019 Dallora et al. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10. Thuemmler, C.
  et al.
  Mival, O.
  Lim, A. K.
  Holanec, I.
  Fricker, Samuel
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  A social-technological alignment matrix2015In: IEEE 16th International Conference on e-Health Networking, Applications and Services, Healthcom 2014, 2015, Vol. Article number 7001841, p. 200-205Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper refers to the term ’implementation’ as the process of integrating a new technology into established workfows. Especially in health care this has proven to be a very critical phase and many large-scale projects have failed on this very last mile. Although strategies such as requirements engineering, co-designing and user interaction design have been proposed to reduce the risk of end-user rejection and subsequently project failur. There is still no tool to analyze, predict and quantify user acceptance and identify critical areas which might be addressed before the start of the implementation phase in order to reduce resistance and increase the effectiveness and effciency. © 2014 IEEE.

 • 11.
  Topaz, Maxim
  et al.
  Harvard Medical School, USA.
  Ronquillo, Charlene
  The University of British Columbia, CAN.
  Peltonen, Laura Maria
  Turun yliopisto, FIN.
  Pruinelli, Lisiane
  University of Minnesota Twin Cities, USA.
  Sarmiento, Raymond Francis
  National Institute for Occupational Safety and Health, USA.
  Badger, Martha
  University of Wisconsin Milwaukee, USA.
  Ali, Samira
  Grand Canyon University, USA.
  Lewis, Adrienne
  Independent Researcher, CAN.
  Georgsson, Mattias
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Creative Technologies.
  Jeon, Eunjoo
  Seoul National University, KOR.
  Tayaben, Jude
  Benguet State University, PHL.
  Kuo, Chiuhsiang
  Tzu Chi University of Science and Technology, TWN.
  Islam, Tasneem
  Deakin University, AUS.
  Sommer, Janine
  Scopus - Author details - Sommer, Janine A. Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, ARG.
  Jung, Hyunggu
  University of Washington, USA.
  Eler, Gabrielle
  Federal Institute of Paraná, BRA.
  Alhuwail, Dari
  University of Maryland, USA.
  Lee, Yingli
  National Yang-Ming University, TWN.
  Nurse Informaticians Report Low Satisfaction and Multi-level Concerns with Electronic Health Records: Results from an International Survey2016In: Advances in Printing and Media Technology, ISSN 0892-2284, E-ISSN 1942-597X, Vol. 2016, p. 2016-2025Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study presents a qualitative content analysis of nurses' satisfaction and issues with current electronic health record (EHR) systems, as reflected in one of the largest international surveys of nursing informatics. Study participants from 45 countries (n=469) ranked their satisfaction with the current state of nursing functionality in EHRs as relatively low. Two-thirds of the participants (n=283) provided disconcerting comments when explaining their low satisfaction rankings. More than one half of the comments identified issues at the system level (e.g., poor system usability; non-integrated systems and poor interoperability; lack of standards; and limited functionality/missing components), followed by user-task issues (e.g., failure of systems to meet nursing clinical needs; non nursing-specific systems) and environment issues (e.g., low prevalence of EHRs; lack of user training). The study results call for the attention of international stakeholders (educators, managers, policy makers) to improve the current issues with EHRs from a nursing perspective.

 • 12.
  Öhrn, Anna
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  The use of mobile health applications and health improvements2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: This thesis aims to investigate if the use of mobile health (mHealth) applications have positive effects on health.  

  Objectives: This research are to provide an insight of how people are using mHealth applications but also provide an insight of the target group. Additionally, the thesis will provide an analysis of the proposed Structural Equation Model (SEM) to understand the influencing factors (constructs) for health improvement.   

  Method: In this research a Structural Equation Model (SEM) approach was used in which a questionnaire with closed ended questions related to each construct were provided to collect the data. The data were analyzed by the computer program IBM SPSS 25 and the SEM was made by the IBM SPSS AMOS 25.  

  Results: The proposed theoretical SEM model showed validity and the proposed hypotheses 1 and 2 were significant for this model. The corresponding contributed construct to improve health, were “Healthcare Service” and “mHealth App Behavior”. “New Technology” did not contribute to improvement of health directly, but it correlated strongly to “Healthcare Service” but also to “mHealth App Behavior”.  

  Conclusions: The target group was defined as a group of early adopters who used mobile health applications and more specifically, they used fitness apps to enhance health. People in the target group were high educated and had occupations which corresponded well with their education. Additionally, this group used their knowledge by reading and understanding health information when they needed healthcare service to improve health. 

  Keywords: Adoption, Health, mHealth, New Technology

  Download full text (pdf)
  fulltext
1 - 12 of 12
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf