Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 17 av 17
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Bleckman, Christian
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Maktdynamiker, rationalitet och planeringsföreställningar2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen antar en kritisk ansats med ambitionen att synliggöra maktförhållanden som formar den offentliga planeringen. I uppsatsen konstrueras en kritisk-teoretisk modell som beskriver hur simultant interna/implicita och externa/explicita ’maktdynamiker’ kopplat till ’rationalitet’ opererar genom ’planeringsföreställningar’. Den kritisk-teoretiska modellen förenar två forskningsfält; ’planeringsföreställningar’ och ’rationalitet-makt-relationer’ i syfte att analysera hur ’maktdynamiker’ opererar inom offentlig planering.

  ’Maktdynamiker’ beskriver övergripande nätverk av makt som yttrar sig på olika skalnivåer genom att individer och grupper ansluter sig till dem. Maktdynamiker är överlappande, motstridiga, beständiga och föränderliga maktstrukturer. Subjektets agerande är involverat i maktdynamiker som både påverkar och påverkas av agerandet och producerar samhälleliga effekter. ’Rationalitet-makt-relationer’ exemplifieras bland annat av kunskapsanspråk, sanningsanspråk, legitimering av processer och politisk koncensus som stabiliserar maktrelationer. Rationalitet-makt-relationer kan både medvetet och omedvetet maskera prioriteringar och maktutövande som ’självklarheter’ vilket gör att de sällan är föremål för öppna konflikter. Trots det har rationalitet-makt-relationer stor betydelse inom demokratiska organisationer och planering. ’Planeringsföreställningar’ utgör planeringens idémässiga förutsättningar och analyseras som det sätt den offentliga planeringen föreställt möjligheten att styra stadsutvecklingen. Sådana föreställningar utgör planeringens möjligheter och begränsningar samtidigt som föreställningarna påverkas av försöken att planera. Planeringsföreställningar härleds till rationalitet utifrån en grundläggande uppfattning om att planering syftar till att styra och påverka samhällsutvecklingen med hjälp av förnuftet – vilket i sig är en rationalitet-makt-relation oavsett problemformulering och övrigt innehåll. Sammantaget beskriver uppsatsens kritisk-teoretiska modell planeringens och rationalitetens omedelbara relation varandra och till makt.

  Analysen involveras i de rationalitet-makt-relationer som formar den offentliga översiktsplaneringen där en exemplifierande fallstudie utgör uppsatsens empiriska kontext. Fallet är intressant dels eftersom lagen ger stora friheter i hur översiktsplanering används. Friheten kan innebära att planeringsföreställningar hos nyckelaktörer inom översiktsplaneringen får stort inflytande över översiktsplaneringens form och innehåll. Analysen visar inte bara hur planeringsföreställningar varierar mellan individer utifrån ambivalensen i och med det tillsynes omöjliga uppdraget att ordna samhället med förnuftet. Planeringsföreställningar kan också variera beroende på vilka övergripande maktdynamiker de relateras till. Analysen är en successivt framvuxen konstruktion av tre ’kritiska belysningar’ där planeringsföreställningar analyseras i förhållande till ’den egna organisationen’, ’marknaden’ respektive ’medborgare’ (samtliga i obestämd, dynamisk och multipel ’form’). I relation till medborgare, politik och andra förvaltningar framhålls planeringssubjektet som autonomt och översiktsplanen legitimeras som ett ’kunskapsanspråk’ eller ’sanningsanspråk’ om stadens utveckling. Rationaliteter i förhållande till dessa föreställningar lägger fokus på bostadsproduktionen och att processerna ska kunna fortgå. Andra förvaltningar ska följa översiktsplanen och medborgare ska få en förståelse för att staden växer. I förhållande till marknaden är föreställningar om möjligheten att styra stadsutvecklingen mer flexibla och anpassningsbenägna då marknaden ses som den ’sanning’ planeringen har att förhålla sig till. Marknadens ’realism’ ska implementeras också för att stärka översiktsplanens ställning. På det sättet beskrivs hur översiktsplaneringen upprätthåller och stabiliserar maktförhållanden utifrån rationalitet-makt-relationer till förmån för bostadsproduktionen.

 • 2.
  Dam, Ewout
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering. Radboud University.
  European Innovation Policy through the European Regional Development Fund: A case study of East-Netherlands2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In this study is analysed how the ERDF (European Regional Development Funding) in East-Netherlands approaches innovation and how this approach is shaped and complemented byEuropean, national and regional policy. This is done by analysing how the targeted interventionapproach and the institutional approach are used in the ERDF and adjacent policies. The twoapproaches are both based on a different argument on how innovation policy makes an impact.By doing this the study contributes to the analysis of European policy and it empirically appliesconcepts used in theory on innovation and regional economic development. This gives policy makersinput for the development of innovation policy and especially for the development of Europeanpolicy post 2020. For academia this study shows theoretical gaps in the concepts applied andprovides suggestions for further research on these concepts. The study concludes that ERDF fundingin East-Netherlands is strongly based on the targeted intervention approach. The use of thisapproach results from the governance structure under which ERDF is implemented. The EU 2020strategy has been influential in the final shape of the policy, while the national level has a lessimportant role. Innovation policy at the regional level complements the ERDF policy because it is alsobased on concepts from the targeted intervention approach. The institutional policy implemented atthe European and national level has weaker links with the ERDF programme.

 • 3.
  Dogertz, Håkansson, Jasmine, Linnea
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Privatisering av offentliga rum: fallstudier av två torg i Malmö stad2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie behandlas ämnet offentliga rum, en diffus definition av allmänna platser som denna uppsats syftar till att råda bot på. Studiens ämne baseras på antaganden om en tilltagande privatisering av offentliga rum som pågår runt om i Sverige och världen, som skapar offentliga rum präglade av handel och service. Forskning och teori i denna studie fokuserar på att finna karaktären av ett offentligt rum och undersöka de konsekvenser som kommer av privatisering. För att besvara de frågor som ställts kommer två fallstudier från Malmö stads två torg Stortorget och Lilla torg redovisas, där forskarnas egna antagande och observationer kompletteras med intervjuer från användare som beskriver sin syn och upplevelse av rummen. I uppsatsen kommer det gå att läsa om de olika fallens bakgrund, hur de uppfattas av besökare, hur de kan ses som motpoler till varandra och vilka konsekvenser offentlighet, eller bristen på det, har på olika grupper. Studien är en del av kandidatprogrammet Fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola i Karlskrona. Ämnet, privatisering av offentliga rum, har valts då det är ett intressant ämne att diskutera inom fysisk planering, då gränsen mellan vad fysisk planering kan, och inte kan, påverka är tunn och svår att hantera. Vid ytterligare frågor eller funderingar kring innehållet i uppsatsen eller ämnet, vänligen kontakta författarna på respektive mail:

  Linnéa Håkansson: linnea-hakansson@hotmail.com

  Jasmine Dogertz: jasminedogertz@gmail.com

 • 4.
  Doru, Madalina-Gabriela
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Market places and the city: mutualistic symbiosis for a sustainable development2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is first, to describe the role of market places in a Swedish context, second, to investigate how could market places catalyze sustainable development in a city located in a Swedish context, and third to analyze which are the strengths, weaknesses, opportunities and threats involved, that could facilitate or obstruct the influence of market places in the process of sustainable development in the context of a city in the Swedish context.

  As some municipalities already started to do in the European context, market halls can be restored or some new ones can be built as vibrant centres of activity, which would complement the city centre and along with other facilities become one of the hot-spots on a city’s or town’s map as scholars point out. Constantly reinventing themselves, market places still keep some of their initial features that generated sustainable design through history. Nowadays, apart from market places for food, new types of markets appear on the niche, but which, as the old market places, generate sustainable development in the city in a different interpretation.

  Reviewing the literature will provide a base for the research which will be further tested using a case-study strategy to answer the research question: How can market places catalyze sustainable development in a mutualistic symbiosis with the city in a Swedish context? In biology, when being in a symbiotic mutualistic relationship, two organisms of different species co-exist, each benefiting from the activity of the other (Reese, 2013: 190).The market place and the city could develop a symbiotic relationship, in which, both influence mutually towards a sustainable outcome.

  After the research identifies and tests how could market places influence the four spheres of sustainable development in the city, a SWOT analysis is conducted to identify the strengths, weaknesses, opportunities and threats that could facilitate or obstruct the influence of market places in the process of sustainable development in a city.

  The research will be relevant by adding to the previous studies, offering an understanding on how market places could influence in this manner and adding to the gap identified in the literature.

  The research was carried out using semi-structured and unstructured interviews, observation and secondary data sources.

 • 5.
  Drag, Marta
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Upplevd otrygghet inom miljonprogramsområden: med Kungsmarken i fokus2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 6.
  Ek, Clara
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Lisa, Hjelm
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Den gröna staden2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Detta kandidatarbete behandlar grönska i staden och dess komplexitet. Arbetet ser till vad svensk forskning säger om grönska i staden samt hur Boverket, Plan- och bygglagen och Miljöbalken förhåller sig till detta. Vidare redogör arbetet för hur Malmö inom planering behandlar grönska i staden och hur detta förhåller sig till forskning i ämnet.

  Studien utgår från ett analytiskt ramverk som bygger på forskning kring grönskans betydelse för en stad utifrån en svensk kontext. Därför har enbart svensk forskning använts i arbetet. Vid genomgång av forskningen var begreppen tillgång, tillgänglighet, kvalitet samt hälsa, förtätning, klimat och barn återkommande och utgör en viktig del av grönskan i en stad. Forskningen resulterade på så sätt i begrepp som sedan låg till grund för en innehållsanalys på plandokument från Malmö.

  Både Malmö, forskning samt svensk lagstiftning och rekommendationer lyfter hur stadens gröna områden besitter många olika funktioner för livet i en stad. Grönområden i en stad beskrivs bland annat besitta en social funktion som mötesplats och används för rekreation, lek och upplevelser samt är av betydelse för människors hälsa och välmående. Vidare är stadens grönområden av betydelse för ekologiska funktioner, för ett rikt djur- och växtliv samt av betydelse för närklimatet och för en god luftkvalitet. Exploatering och förtätning utgör ett hot mot grönskan i en stad då grönområden kan komma att ses som markreserv. Genom riktlinjer och detaljplaneläggning kan den fysiska planeringen bidra till att bevara och utveckla stadens grönska, vilket sker med lagstöd i Plan- och bygglagen. Det är vid fysisk planering viktigt att se till ett grönområdens kortsiktiga och långsiktiga värde för en stad, då ett grönområdes värde kan öka över tid om det förvaltats väl.

  Nyckelord: Grönstruktur & Fysisk planering. 

 • 7.
  Georgieva, Neli
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  How is high-tech entrepreneurship able to grow in Sofia, Bulgaria? A social capital perspective.2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Entrepreneurship is considered as a critical factor for the development of transition economies and currently attracts a growing body of research. Following a qualitative case-study research strategy, this paper is occupied with the emergence of Sofia, the capital of Bulgaria, as a location of high-tech entrepreneurship in the country. While the legacy of the socialist past is part of Sofia reality, the entrepreneurs in the capital appear to make considerable efforts to overcome these barriers. Applying a social capital perspective I articulate the link between entrepreneurship growth and entrepreneurs’ social context. Internationalization from early stage of start-up development is perceived as the main growth path, which requires the entrepreneurs to accumulate new social relations. Adopting a process oriented analysis, I observe the shift in the social capital content and how start-ups can benefit from their pre-existing and emerging social relations. I contend that the acquisition of social capital by studied entrepreneurs has a specific added value for the studied companies as in this process they are required to adopt new norms and practices that are distinctive from those generally observed domestically. This process, however, poses certain concerns for start-ups’ survival prospects due to its high costs.

 • 8.
  Johannesson, Anders
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Staten, kommunen och havet: Styrning och kunskapssyner i havsplaneringen.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Havsplanering som sammanhållen statlig fysisk planering finns i svensk lagstiftning sedan 2014. Införandet har skapat ett förhållande där ett område i territorialhavet planeras av både stat och kommun. Ingen av planerna står över den andra i formell mening. Samtidigt bygger systemet på antaganden som skapar förutsättningar för vilken kunskap som blir legitim i planeringen. Denna studie har haft som avsikt att undersöka hur havsplaneringen konstrueras i praktiken genom samhällsstyrning och kunskapssyn med särskilt fokus på förhållandet mellan stat och kommun.

  Den teoretiska utgångspunkten till studien tas i samhällsstyrning genom begreppen ”government” och ”governance” samt för kunskapssynerna genom tre idealmodeller: rationell, kommunikativ och pragmatisk kunskapssyn. Metoder som används är dokumentstudier, intervjuer och observationer. Databehandlingen sker med kvalitativ innehållsanalys utifrån en tematisk kodningsmall som skapats i processen. Analysen utgår från ett analytiskt ramverk uppbyggt kring tre frågor om styrning och tre frågor om kunskapssyn. Vem ansvarar för vad? Vem fattar det slutliga beslutet? Hur ska processen gå till? Hur skapas kunskapen? Var skapas kunskapen? Varför skaps kunskapen? Studien är uppdelad i två delar, en tvärsnittsstudie och en fallstudie. Tvärsnittsstudien behandlar remissvar till den statliga offentliga utredningen ”Planering på djupet” samt promemorian ”Hushållning med havsområden”. Fallstudien består av intervjuer med planeringsaktiva från både stat och kommun i havsplaneringen i Blekinge. Intervjuerna är kompletterade med observationer från samrådsmöten och dokument tillhörande processen.

  Studien bekräftar att en rationell kunskapssyn är starkt förankrad i havsplaneringen. Samtidigt visas också att förhållandet är flytande och har förändrats i sökandet efter planeringens struktur. De rationella dragen var starkast i utredningsskedets tidiga del för att allt mer utmanas med kommunikativa kunskaper till de senare delarna. I fallstudien visas att när havsplaneringen ska implementeras i praktiken blir bilden mer komplex. Den rationella kunskapssynens dominans syns i en stark betoning på naturvetenskapliga data och kalkyler i planeringens underlagsmaterial. Framförallt visas detta i den statliga planeringen. I den kommunala planeringen visas en kommunikativ kunskapssyn genom inkludering av olika typer av lokal kunskap och stor vikt vid deltagandeprocesser. Kommunerna visar också drag av en pragmatisk kunskapssyn i den vikt som läggs vid planeringens innehåll och praktiska effekt framför val av processmetod. Studien har visat att under utredningsskedet diskuterades kommunens roll utifrån två linjer. En linje med naturvårdens företrädare krävde mer statlig kontroll av kommunerna. Den andra linjen värnade det kommunala planmonopolet företrädd av den kommunala sektorn. Diskussionen om gränserna för den kommunala självstyrelsen är därför fortfarande aktuell. I implementeringsskedet är kommunen och statens planer på en likvärdig nivå hierarkiskt. Otydligheten om vilken plan som ska vara styrande gör att aktörerna i sitt agerande skapar hierarkiska strukturer att förhålla sig till. I de konflikter som uppstår finns en förväntan om domstolsprövning. Vilken kunskapssyn som ska gälla och vilken kunskap som blir legitim kommer därför inte att avgöras i planeringsprocessen utan i sista hand avgöras av jurister.

 • 9.
  Kjellqvist, Tomas
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Biståndspolitikens motsägelser om kunskap och tekniköverföring: från konkret praktik till abstrakt policy2013Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I denna avhandling analyseras hur kunskaps- och teknikfrågor diskuterats i den svenska riksdagens biståndspolitiska debatt. I denna debatt låg frågor om kunskap och teknik högt på dagordningen, när biståndets mål under 1970- och 80-talen var att stödja fattiga länders politiska och ekonomiska oberoende, så att de kunde förbättra befolkningens levnadsvillkor socialt, ekonomiskt och politiskt. Skuldkrisen och det kalla krigets slut ändrade de biståndspolitiska målen från stöd till fattiga länders politiska och ekonomiska oberoende till fattiga människors rättigheter. I biståndspolitiken från 1990-talet till våra dagar blev politiska villkor och statliga ekonomiska reformer viktigare än de fattiga ländernas möjlighet att bygga upp egen kunskap och teknik för att lösa sina problem. Det policybistånd, som växte fram, ändrade också biståndets arbetssätt. I det svenska biståndets början var kunskapsöverföring genom yrkesutbildning en självklarhet. Kort därefter svarade Sverige på FN:s vädjan att bistå utvecklingsländerna att bygga upp sina egna forskningsinstitutioner. De borgerliga politikerna i riksdagen drev på för att svensk industri skulle få möjligheter att delta i biståndet med sin kunskap och erfarenhet. Med dessa biståndspolitiska schackdrag från 1970- och 1980-tal gav Sverige utrymme åt företags- och forskarvärlden att delta aktivt i biståndet med element, som rätt hanterade kanske kunnat hjälpa även de fattigaste länderna att grundlägga sina egna innovationssystem. Policybiståndet flyttade biståndet till en arena, där istället politiker och byråkrater var experterna. Det blev då deras kunskaper, som skulle överföras för att bygga liberal demokrati, marknadsekonomi och god statsförvaltning. I samband med klimatförhandlingarna har den svenska, biståndspolitiska debatten på nytt uppmärksammat tekniköverföringen. Svårigheten är nu att bidra till att alla världens människor får tillgång till energi, samtidigt som koldioxidutsläppen måste minska. Tekniköverföring från de rika länderna till de fattiga ska lösa problemet, säger debattörerna, men de är oense, om det är biståndet, som ska betala. Det är inte bara bristen på finansiering, som hindrar denna lösning. Tekniköverföringens möjligheter har problematiserats i teorier om nationella innovationssystem, som pekar på en bredd av förutsättningar, som måste finnas på plats för framgångsrikt tekniskt lärande. Riksdagsledamöterna har inte tagit med denna problematisering till debatten. De har inte heller dragit erfarenheter från den biståndspolitiska debattens drygt 50-åriga historia. I den finns lärdomar att dra av politikernas motsägelsefulla tal om att stödja utvecklingsländers strävan att bygga upp förmågan att lära sig om, anpassa och utveckla sin egen teknik.

 • 10.
  Lind, Marcus
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för maskinteknik.
  Engblom, Carl-Philip
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för maskinteknik.
  Modell för att identifiera kritiska framgångsfaktorer vid expansion: En fallstudie på Infranord AB2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Business expansion and critical success factors are two subjects researchers have studied diligently. It exists several methods and analytical tools to explore these topics in more detail, however, separated from each other. Furthermore, it exists today no established model that has empirical support to identify the critical success factors in business expansion. The purpose of this paper is therefore to develop a general model for the identification and ranking of critical success factors for business expansion, which is also applicable for many different industries. This master thesis answers which the critical success factors are for project-based companies during business expansion in a resource-dependent market. In order to collect empirical data, a case study on Infranord AB has been conducted, which is a Swedish railway contractor that operates in a resource-dependent market. Infranord AB's home market is in Sweden and this master thesis has studied their expansion to the Norwegian railway market. The collection of data has been done through a literature study, seventeen interviews with employees at Infranord AB and a questionnaire, which was sent out to carefully selected individuals within the company. This master thesis presents a theoretical framework that builds on existing research, and is complemented by a resource dependency perspective. Furthermore, this master thesis consists of three levels of analysis: firm, industry and macro level. The framework further describes how the collection of empirical data has been done and also how the developed general model considers how empirical data should be collected in order to enable the identification of critical success factors in business expansion. This master thesis’s conclusions are that the developed general model is practically useful in other industries. It is also the first model produced that combines the areas of business expansion and critical success factors. The implication of this is particularly important when current research has not dealt with this. Finally, the paper presents a proposal for future work, which is to carry out more case studies according to the presented general model on other companies that are expanding in a resource-dependent market in order to strengthen the level of the model’s universal applicability. This master thesis is delimited is business expansion in a home region.

 • 11.
  Pernblad, Andreas
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Innovative Milieu, theoretical approach and policy concept: A comparative study surrounding the use of the European Regional Development Fund in Sweden.2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The thesis seeks to study through a qualitative text analysis how strategic policy concepts from three different policy documents concerning the use of the European Regional Development Fund can be said to align with two theoretical concepts from the field of regional development. Furthermore this paper aims to analyse how the theoretical- and policy-concepts are operationalized in the project that received funding in accordance with the policy concepts in one of the policy documents.

   

 • 12.
  Pettersson, Elin
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola.
  Råberg, Freja
  Blekinge Tekniska Högskola.
  Strategier för hantering av befolkningsminskning: en fallstudie av krympande kommuner2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks hur kommuner som har haft en befolkningsminskning har hanterat denna problematik. Studien tar utgångspunkt i svenska industri- och brukskommuner som till följd av lågkonjunkturen och avindustrialiseringen under början av 1970-talet fick en befolkningsminskning. Forskningsöversikten visar på att ungefär hälften av Sveriges kommuner krymper samtidigt som normen för lokal och regional utvecklingspolitik är tillväxt. För krympande kommuner är det en stor utmaning att ha befolkningstillväxt som mål och samtidigt planera utifrån förutsättningarna som en minskande befolkning innebär. Denna uppsats syftar därför till att undersöka hur kommunerna har använt sig av olika strategier för att hantera problematiken med befolkningsminskning och hur användningen och effekterna av strategierna skiljer sig åt beroende på kommunernas förutsättningar samt hur dessa kan påverka deras möjligheter att få befolkningstillväxt. För att besvara uppsatsens syfte har en fallstudie valts som forskningsdesign med sex svenska kommuner som fallstudieobjekt. Samtliga undersökta kommuner har haft en befolkningsminskning till följd av avindustrialiseringen under en period om minst tio år. Vissa av dessa har under senare år lyckats vända trenden och fått en befolkningstillväxt medan andra har fortsatt att ha en befolkningsminskning. De kommuner som har undersökts är Uddevalla, Hallstahammar, Köping, Karlskoga, Hagfors och Gällivare. Undersökningen har baserats på textbaserad empiri i form av kommunala planerings-, strategioch visionsdokument samt semistrukturerade intervjuer med tjänstepersoner från kommunerna som jobbar med strategisk planering. Empirin analyserades utifrån en teoristyrd tematisk analys som har avgränsats av uppsatsens teoretiska perspektiv men också till viss del utifrån forskningsöversikten vilka i sin tur har avgränsats utefter syftet med uppsatsen. Uppsatsens teoretiska perspektiv utgår från teorier om två huvudsakliga sätt att hantera en befolkningsminskning, genom att använda tillväxtstrategier eller anpassningsstrategier.Resultatet av undersökningarna visar på att flera av de undersökta kommunerna har mål om en befolkningstillväxt och att samtliga kommuner har använt olika former av åtgärder och strategier som både kan tolkas som tillväxtstrategier och anpassningsstrategier. Oavsett kommunernas befolkningsutveckling under senare år förekommer dock uttalade strategier för tillväxt i större omfattning än strategier för anpassning. Kommunernas uppfattning är att användningen av tillväxtstrategier verkar ha påverkat befolkningsutvecklingen positivt, åtminstone i viss utsträckning. Det är dock endast vissa av kommunerna som statistiskt sett har fått en positiv effekt på sin befolkningsutvecklingen i form av en ökad inflyttning vilket kan ifrågasätta effekten av strategierna som de har använt och även om valet av strategier har varit anpassade efter respektive kommuns förutsättningar. Kommunerna har olika demografiska, ekonomiska och geografiska förutsättningar som påverkar i vilken omfattning som de kan använda sig av tillväxtstrategier och därmed deras möjligheter att få befolkningstillväxt vilket kan vara en av orsakerna till att vissa har fått en befolkningstillväxt medan andra har fortsatt ha en befolkningsminskning under senare år. Det finns även andra faktorer som kan ha haft effekt på kommunernas befolkningsutveckling som är svåra att påverka och i vissa fall kan det vara omöjligt att motverka en befolkningsminskning. Slutligen kan konstateras att kommunernas sätt att hantera en befolkningsminskning bör anpassas utifrån deras egna specifika förutsättningar eftersom alla har olika möjligheter att få befolkningstillväxt.

 • 13.
  Pettersson, Ina
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Sergels torg och Medborgarplatsen - En jämförande studie av torg2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kandidatarbetet undersöker torg och orsakerna till dess olika användningar ur ett socio-rumsligt tillvägagångssätt, det vill säga förhållandet mellan människan och den fysiska miljön. I detta arbete kommer de två valda torgen, Medborgarplatsen och Sergels torg undersökas och analyseras för att finna komponenter som kan vara en del av förklaringen till dess olika användning. Genom arbetet kommer det tas fram olika begrepp och delar som anses vara viktiga för hur ett torg fungerar och påverkar de som väljer att besöka platsen. I slutsatsen har det samanställts viktiga komponenter. Komponenter som tas upp är bland annat utformingen, platsens tillgänglighet, om torget bjuder in till aktivitetet eller hindrar andra aktiviteter och hur torget uppfattas av dess användare. Dessa utgör tillsammans en betydande roll för hur platserna kommer användas av dess besökare. Vidare diskteras effekterna av torgens komponenter och dess potentiella effekter på de människor som väljer att besöka platserna.

 • 14.
  Popova, Anna
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Addressing retail vacancy in city centers of Gelderland: what can be learned from the Province of Antwerpen?2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Recently, downtown shopping areas have faced a number of challenges, which have undermined their vitality and viability. Some scholars argue that the coincidence of long-term shifts in policies, demographic recomposition and mobility increase and medium- and short-term impacts of changes in business and consumers’ behavior has had negative impact on the economic performance of city center shopping areas. There is an increasing interest in retail vacancy in city centers as it reflects the declining performance of the shopping areas.Retail vacancy is a complex and extensive problem. It is associated with numerous issues such as neglect and under-utilization of space, and is often considered undesirable. Vacancy can lead to decay and dilapidation of the area, but also attracts crime and can thereby result in disadvantaged neighborhoods. In addition, vacancy is also undesirable in the context of a sustainable and efficient use of space. Due to the fact that retail vacancy affects not only economic performance of retailers, but also the area itself, the public space, and, therefore has a spatial characteristics, local and regional authorities are involved in the process of addressing the issue.The thesis aims at identifying different policy arrangements for addressing retail vacancy in Antwerpen province (Belgium) and analyzing their transferability to the institutional settings of the Gelderland province (the Netherlands). This research contributes to the existing academic literature on the retail vacancy by filling the existing gap and giving insights in policy arrangements and institutional environment of the issue in international comparative perspective.

 • 15.
  Sandberg, Lina
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Mellankommunalt samarbete: ur ett demokratiperspektiv2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Till följd av en ökad globalisering av samhället blir problemen som fysisk planering förväntas hantera allt mer komplexa. Inte sällan sträcker de sig över kommungränserna. Detta har lett till att mellankommunala samarbeten blivit allt vanligare. Mellankommunala samarbeten kan ske i många olika former, men gemensamt för dem är att de sker mellan de formella styrnivåerna. Detta innebär att de inte självklart tillskrivs den legitimitet som till exempel kommunal planering har till följd av att den sker enligt beslutade lagar och regler. Detta arbete syftar till att undersöka hur de som deltar i ett mellankommunalt samarbete ser på och förstår legitimitet, både kopplat till samarbetet och påverkan på den kommunala förvaltningen. Undersökningen fokuserar på hur kommunens deltagande i ett mellankommunalt samarbete påverkar medborgarnas möjligheter att delta i demokratin och hur förutsättningarna för demokrati i den kommunala fysiska planeringen samt förvaltningen i stort påverkas.

  Undersökningen har initierats ur reflektioner kring hur deltagandet i mellankommunala samarbeten påverkar kommunens förutsättningar för fysisk planering och konsekvenserna för legitimitet och demokrati. Mellankommunala samarbeten framhävs ofta som positiva för den fysiska planeringen med fokus på ökad prestationsförmåga och effektivitet samt möjligheterna att hantera komplexa utmaningar. Hur samarbetet eventuellt påverkar legitimiteten för det som planeras och demokratiska värden som medborgarnas möjligheter till deltagande och insyn står inte lika ofta i centrum.

  Denna undersökning har genomförts som en fallstudie där fallet utgjorts av MalmöLundregionen. Empirin har samlats in genom intervjuer med planerare och politiker aktiva i MalmöLundregionen och genom dokumentstudier av styrdokument för samarbetet. De teoretiska utgångspunkterna består av demokrati, legitimitet, kommunikation och governance. Det analytiska ramverket och analysen utgår båda från legitimitetsbegreppen som etableras i de teoretiska utgångspunkterna. 

  Slutsatserna visar på att samarbetet inte nödvändigtvis behöver påverka förutsättningar för demokrati inom fysisk planering på kommunal nivå negativt, så länge planerare och politiker lyssnar på medborgarnas eventuella invändningar mot de mellankommunala besluten. Legitimiteten för den verksamhet som bedrivs i MalmöLundregionen är dock bristande inom vissa aspekter. Medborgarna har inte möjlighet att delta och svårt att få insyn i processer och beslut inom samarbetet. Det sker inte tillräcklig kommunikation från politiker och kommunen till medborgarna om motiven till att delta i samarbetet och vilka frågor som drivs. Det mellankommunala samarbetet präglas av ett representativt demokratiideal samtidigt som den kommunala planeringen även har starka inslag av andra demokratimodeller.

 • 16.
  Shahsavarian, Mahsa
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Regional Spatial Planning for Coordination: A case study on the strategic structural picture of Skåne2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Giving a spatial structure to the regional development strategies in order to achieve a balanced use of lands and resources for a more sustainable development is not a straightforward task for the regions in Sweden. The reason is the planning monopoly of the municipalities and lack of planning power at the regional level based on the Planning and Building Act. Therefore, using a strategic spatial planning process as a coordination process is a controversial issue in the Swedish planning system. This thesis is dedicated to a case study (Structural picture of Skåne) in order to achieve a better and deeper understanding of the various aspects of such process. This purpose has been followed through collecting quantitative data (semi structured interviews and documents) and analyzing them according to a conceptual framework. The findings demonstrate that in order to meta-governing the network of municipalities in a region, strategic spatial planning process includes meta-governance mechanisms (network design, network framing and network management). The network design mechanism is heavily depends on the legitimacy of the spatial planning process and the initiator (here Region Skåne) is required to increase this legitimacy by working on different aspects of legitimacy. The network framing is to interactively build a consensus among all the actors by developing a common vision for the region and concretize it through common strategies. The scenarios for the future of the region must be developed through discussions and joint interpretation of the facts and analysis rather than being made merely by technical spatial analysis. Otherwise, making the strategies would face lots of misunderstandings, ambiguities and oppositions. Finally, since a complete consensus is not possible, questions and disagreements always exist. In addition, the weaker actors (municipalities) which have limitations and barriers to implement the strategies or put themselves in line with them need constant support from the stronger actors and the Region. Hence, the strategic spatial planning calls for a continuous discussion and support in order to manage the network of municipalities and keep the created picture alive in the background of their comprehensive plans.

 • 17.
  Sirivoranak, Angwara
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  The Implementation of Renewable Energy Policy In Provincial Development of Thailand:Case Study Suphanburi Province2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The rapid growth of energy demand results in all countries being faced with pressure on energy access and energy security. In Thailand, the need to achieve renewable energy targets is not only creating energy security, but also causing provincial development. This thesis examines the effort to implement renewable energy policy at the provincial level to track actions and cooperation of the state that push for the use of renewable energy. The study searches for the interactions, policy instruments, and barriers to transitioning to renewable energy policy using the case of Suphanburi province to gain insights into the implementation actions of the policy at the provincial level. Moreover, the study also examines actions to implement and integrate the policy into different sectors in the new rural paradigm concept of OECD, which in turn is the ultimate achievement for energy security and sustainable development. Barriers to implementation are analyzed for monitor the strategy and to ultimately find a solution to the existing obstacles at the provincial level in practice. With the benefit of foresight, renewable energy can possibly become part of building rural development in long-term to fulfill the country’s renewable energy plan and energy development in the future.

1 - 17 av 17
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf