Change search
Refine search result
12345 1 - 50 of 245
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Aceijas, Carmen
  et al.
  Brall, Caroline
  Schröder-Bäck, Peter
  Otok, Robert
  Maeckelberghe, Els
  Stjernberg, Louise
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Strech, Daniel
  Tulchinsky, Theodore H
  Teaching Ethics in Schools of Public Health in the European Region: Findings from a Screening Survey2012In: Public Health Reviews, ISSN 0301-0422, E-ISSN 2107-6952, Vol. 34, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A survey targeting ASPHER members was launched in 2010/11, being a first initiative in improving ethics education in European Schools of Public Health. An 8-items questionnaire collected information on teaching of ethics in public health. A 52% response rate (43/82) revealed that almost all of the schools (95% out of 40 respondents with valid data) included the teaching of ethics in at least one of its programmes. They also expressed the need of support, (e.g.: a model curriculum (n=25), case studies (n=24)), which indicates further work to be met by the ASPHER Working Group on Ethics and Values in Public Health.

 • 2. Adams, Liz
  et al.
  Börstler, Jürgen
  What It's Like to Participate in an ITiCSE Working Group2011In: ACM SIGCSE Bulletin, Vol. 43, no 1Article in journal (Other academic)
 • 3. Adams, R
  et al.
  Lindberg, Vanja
  What is the word for engineering in Swedish: students conception of their discipline2007Other (Other academic)
  Abstract [en]

  Engineering education in Sweden as in the rest of the world is experiencing a decline in student interest. There are concerns about the ways in which students think about engineering education, why they join an academic programme in engineering, and why they persist in their studies. In this context the aims of the Nationellt ämnesdidaktiskt Centrum för Teknikutbildning i Studenternas Sammanhang project (CeTUSS) is to investigate the student experience and to identify and support a continuing network of interested researchers, as well as in building capacity for disciplinary pedagogic investigation. The Stepping Stones project brings together these interests in a multi-researcher, multi-institutional study that investigates how students and academic staff perceive engineering in Sweden and in Swedish education. The first results of that project are reported here. As this study is situated uniquely in Swedish education, it allows for exploration of a Swedish perspective on conceptions of engineering. The Stepping Stones project was based on a model of research capacity-building previously instantiated in the USA and Australia (Fincher & Tenenberg, 2006).

 • 4.
  Albinsson, Gunilla
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Lärande utvärdering: ESF-projektet Klara Livet : Implementeringsfasen 2013-20142014Report (Refereed)
  Abstract [en]

  Projekt Klara Livet har initierats av de problem och utvecklingsbehov som finns inom arbetslivet. Särskilt bekymmersamt är de människor som inte kommer in på arbetsmarknaden och att de individer som är eller har varit sjukskrivna kommer att bli/har blivit utförsäkrade från Försäkringskassan och inskrivna på Arbetsförmedlingen. Denna grupp arbetssökande har inte möjlighet att få tillträde till arbetsmarknaden på samma villkor som andra och har andra behov än friska arbetslösa. I Blekinge finns ett stort antal människor som befinner sig i denna situation. Under april 2010 hade 875 personer tidsbegränsad sjukersättning, fördelat på 656 kvinnor och 219 män. Vid årsskiftet 2009/2010 lämnade 212 personer sjukförsäkringen, något som resulterade i 187 arbetssökande. Efter tre månaders karens ansökte cirka hälften om förnyad sjukpenning. I februari 2010 fanns i länet 448 pågående ärenden som påbörjats sedan mer än ett år tillbaka. Således finns i Blekinge en relativt stor grupp människor som är eller riskerar att hamna i långvarigt utanförskap. Många i denna grupp har dessutom synliga eller dolda funktionsnedsättningar.

 • 5.
  Albinsson, Gunilla
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Utvecklingsinriktat lärande inom ESF-projektet Klara Livet. Följeutvärderingsrapport2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projekt Klara Livet riktar sig till individer med en svag ställning på arbetsmarknaden. Dessa väljs ut genom ett öppet ansökningsförfarande. Kärnverksamheten inom projektet är en intervention i form av en utbildningsinsats, som övergripande syftar till att stärka individens möjligheter och motivation att närma sig eller återgå till arbetet, fungera i vardagen och därigenom få ett större inflytande på sin upplevda hälsa. Projektets övergripande syfte är att genom otraditionellt samarbete mellan olika samverkansaktörer utarbeta och prova en alternativ modell för aktiv rehabilitering med arbetsförberedande insatser, som i förlängningen ska leda till sysselsättning för människor som riskerar att hamna i utanförskap. Ytterligare en målsättning är att individen ska närma sig arbetslivet och en egen försörjning, antingen genom arbetsplatspraktik eller genom introduktion till socialt eller kooperativt företagande. Generellt för den lärande utvärderingen i projekt Klara Livet är att evaluera projektets struktur, utfall och resultat av praktiskt arbete för att uppnå förändring, implementeringsprocesser och måluppfyllelse. Med denna utgångspunkt har en programlogisk teoribaserad utvärderingsmodell valts, som möjliggör en beskrivning av relationen mellan mål, aktiviteter, processer och effekter. Utvärderingsdesignen fokuserar på den lärande organisationen där gemensamt lärande, reflektion och kunskapsspridning i projekt Klara livet står i centrum och syftar till att skapa en utvecklad förståelse för användning och utveckling av den kunskap som projektet genererat. Ytterligare en ansats är att identifiera projektets programlogik och normativa teori med tonvikt på att tydliggöra kausaliteten mellan mål och aktiviteter, projektets framgångsfaktorer, nytänkande och innovativa idéer. En central fråga blir då om mål, verktyg och utfall hänger samman i logisk struktur. Rapporten bygger på cirka 200 sidor dokumentstudier, minnesanteckningar, processtöd till projektledare, kvalitetsansvarig och kursledare, 9 individuella intervjuer, 2 lärandeseminarier/dialog¬seminarier, 4 intervjuer i fokusgrupper, 1 workshop, 2 SWOT-analyser, 8 projektlednings¬möten, 1 styrgruppsmöte samt deltagande observationer i samband med möten och aktiviteter med kursledare och kursdeltagare. Resultatet visar att projektet följer de uppsatta direktiv från Europeiska Socialfonden och i väsentliga delar uppfyller projekt- och effektmålen. Projektets metodutveckling och de aktiviteter som genomförts inom projektet kan ses som ett mervärde till den arbetsmarknadspolitik som bedrivs av Arbetsförmedlingen och bör kunna medföra att den erfarenhet som finns inom projektet sprids till en strukturell nivå och på sikt bidrar till såväl systempåverkan, förändring och till offentlig debatt. Samtidigt finns en farhåga att Klara Livet inte implementeras, bedrivs för långt ifrån den reguljära verksamheten och därmed endast blir en tillfällig och tidsbegränsad lösning för en liten grupp individer. Fokus ligger på såväl individ som på samhällsnytta, sätter brukarperspektivet i centrum och har i princip nått ut till det antal kursdeltagare som planerats. En av projektets viktigaste framgångsfaktorer är den starka projektidén med utbildning och arbetsplatspraktik/socialt företagande, en kombination som bör stärka individens möjligheter att få ett arbete/närma sig arbetsmarknaden. Kursledarnas kompetens och engagemang, där många olika professioner och kompetenser samverkar, närhet till kursdeltagarna och individanpassning sammantaget med den metodutveckling som ägt rum i utbildningen är ytterligare framgångsfaktorer. Resultat och utfall på individnivå är i nuläget endast begränsade. Förbättringar i kategorierna allmän hälsa, psykisk hälsa, självkänsla, självförtroende, sovvanor, matvanor och hantering av symptom har påvisats med hjälp av Wilcoxon signed rank test. En svaghet är dock att mätningar vid baseline inte gjorts, varför dessa resultat måste betraktas som preliminära. Ytterligare en svaghet är att ingen forskning bedrivits inom projektet. Frågan om utbildningskonceptet leder till att de individer som deltagit i den riktade insatsen har närmat sig arbetslivet och fått större inflytande över sin upplevda hälsa bör därför fördjupas under den förlängda projekttiden september 2013-augusti 2014. En av utvärderingens viktigaste konklusioner är att för många deltagare har projektet varit en väg att komma vidare i en rehabiliteringsprocess med slutmålet att komma in på arbetsmarknaden. Innovativt är även de nya samarbetsformer som utvecklats under projekttiden. En utmaning inför den förlängda projekttiden är att ytterligare stärka och sedimentera den samverkan som byggts upp mellan myndigheter och andra aktörer, men även att pröva och ge alternativ till ordinarie strukturer och regelverk.

 • 6.
  Albinsson, Gunilla
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Arnesson, Kerstin
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  How Critical can you be as an Ongoing-evaluator?2010In: International Journal of Action Research, ISSN 1861-1303, E-ISSN 1861-9916, Vol. 6, no 2-3, p. 256-287Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article discusses experiences of on-going evaluation within a project funded by the EU Structural Funds. A question that is particularly illustrated is how we as on-going evaluators have handled the dilemma between closeness and involvement in the project in relation to distance and a critical approach. This dilemma is standard within action- and interactive research and becomes particularly evident in a concrete reality within a project. The problem is important to illustrate, especially considering the fact that the on-going evaluation task is politically governed, that is, the EU requires that the customary evaluation be replaced with an on-going evaluation. Furthermore, on-going evaluation finds itself in a developmental phase where discussions are carried on about how to define the concept and also on how the role as an on-going evaluator should be worked out. A possible outcome of this could be that the on-going evaluation becomes far too uncritical, or critical, and with that not come up to the expectations that are placed. In this article the point of departure is that the task of the on-going evaluator is to follow the development in a project vis-á-vis established goals with the purpose of creating practice-relevant knowledge. We also discuss the balancing that exists between being supportive of progress, giving constructive criticism and not being regarded as far too critical. After having worked in an innovative development project for two years, we have been strengthened in our understanding that the interactive research approach, concept usage, theoretical connection and methodological knowledge constitute imperative demands in order to handle the changing between closeness and distance

 • 7.
  Albinsson, Gunilla
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Arnesson, Kerstin
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Team learning activities: Reciprocal learning through the development of a mediating tool for sustainable learning2012In: Learning Organization, ISSN 0969-6474, E-ISSN 1758-7905, Vol. 19, no 6, p. 456-468Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this article is to show how a model for sustainable learning has been formed in the meetings between practitioners and researchers. Design/methodology/approach: With the point of departure in an interactive research approach, the authors have worked with learning and common knowledge development. Empirical data were collected from nine learning seminars, which were carried out within the framework of an EU project. Findings: It is shown by means of empirical examples from an ongoing EU project how the pedagogic method of learning seminars came to be a mediating tool for reciprocal learning between researchers, project leaders and project participants. Originality/value: The learning seminars constituted an important part of a reflexive learning process where the learning consists of both practicable and theoretically anchored knowledge. Together with the project participants, the authors developed a model for sustainable learning. This model consists of a reflection model, which rests on four fundamental conditions; pedagogic leadership, the learning group, problem areas/situation and time aspects. This article fills a significant knowledge gap in terms of the development of learning within organizations.

 • 8.
  Alipour, Meysam
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Tapper, Jimmie
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Effekten av könshomogen idrottsundervisning för flickor i årskurs 52007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstract Syftet med att studera detta är att undersöka anledningen till den könsuppdelade idrottsundervisningen samt vilka effekterna blivit med fokus på flickornas situation. Detta har vi gjort genom att bedriva observationer i två olika skolor i Blekinge, där en av skolorna fortfarande har gemensam idrott och den andra skolan övergått till könsuppdelad idrottsundervisning. För att bredda vårt material har vi även intervjuat inblandade parter, det vill säga elever, rektorer samt idrottslärare. Resultatet av observationerna och intervjuerna visade att flickornas situation förbättrats i den skola där man infört könsseparerad idrott. Flickorna tar för sig, lever ut och tycker det är roligare med idrott där de kan vara för sig själva. Även i den skola där man fortfarande har gemensam idrott var läraren och eleverna av den uppfattningen att det hade varit bra med könsuppdelad idrott vid vissa tillfällen.

 • 9.
  Alves, G.
  et al.
  Polytech Porto, PRT.
  Fidalgo, A.
  Polytech Porto, PRT.
  Marques, M.
  Polytech Porto, PRT.
  Viegas, M.
  Polytech Porto, PRT.
  Felgueiras, M.
  Polytech Porto, PRT.
  Costa, R.
  Polytech Porto, PRT.
  Lima, N.
  Polytech Porto, PRT.
  Kulesza, Wlodek
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing. Blekinge Inst Technol, Karlskrona, Sweden..
  Zubia, J.
  Univ Deusto, ESP.
  Castro, M.
  Natl Distance Educ Univ, ESP.
  Pester, A.
  Carinthia Univ Appl Sci, AUT.
  Pavani, A.
  Pontifical Catholic Univ Rio de Janeiro, BRA.
  Silva, J.
  Univ Fed Santa Catarina, BRA.
  Schlichting, L.
  Fed Inst Santa Catarina, BRA.
  Marchisio, S.
  Natl Univ Rosario, ARG.
  Fernandez, R.
  Natl Univ Santiago del Estero, ARG.
  Oliveira, V.
  Brazilian Assoc Engn Educ, BRA.
  Pozzo, M.
  Inst Rosario Invest Ciencias Educ, ARG..
  USING A 3-TIER TRAINING MODEL FOR EFFECTIVE EXCHANGE OF GOOD PRACTICES IN AN ERASMUS plus PROJECT2018In: 12TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE (INTED) / [ed] Chova, LG Martinez, AL Torres, IC, IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT , 2018, p. 6392-6400Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  VISIR+ is an Erasmus+ project that aims to develop educational modules for electric and electronic circuits theory and practice following an enquiry-based teaching and learning methodology. The project has installed five new VISIR remote labs in Higher Education Institutions located in Argentina and Brazil, to allow students doing more experiments and hence acquire better experimental skills, through a combination of traditional (hands-on), remote and virtual laboratories. A key aspect for the success of this project was to motivate and train teachers in the underpinning educational methodology. As such, VISIR+ adopted a 3-tier training process to effectively support the use of VISIR in the Institutions that received it. This process is based on the "train the trainer" approach, which required the participating partner institutions to identify and engage a number of associated partners, interested in using their newly installed remote lab. To measure the quality of the training process, the same satisfaction questionnaire was used in all training actions. This paper presents a detailed description of the training actions along with the analysis of the satisfaction questionnaire results. Major conclusions are that the quality level of the training process remained practically the same across all training actions and that trainees sometimes considered the practical use of the VISIR remote lab as difficult, irrespectively of where and when the training action took place.

 • 10. Alves, G.R.
  et al.
  Marques, M.A.
  Viegas, C
  Lobo, M.C. Costa
  Barral, R.G.
  Couto, R.J.
  Jaob, F.L.
  Ramos, C.A.
  Vilao, G.M.
  Gustavsson, Ingvar
  Using VISIR in a large undergraduate course: Preliminary assessment results2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The use of remote labs in undergraduate courses has been reported in literature several times since the mid 90's. Nevertheless, very few articles present results about the learning gains obtained by students using them, especially with a large number of students, thus suggesting a lack of data concerning their pedagogical effectiveness. This paper addresses such a gap by presenting some preliminary results concerning the use of a remote laboratory, known as VISIR, in a large undergraduate course on Applied Physics, with over 500 students enrolled.

 • 11.
  Annelie, Neuwirth
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Jenny, Nemes
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Dialog och delaktighet: en studie om balanserad stryrning i praktiken och dess påverkan på verksamheters lärande och utveckling2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur en balanserad styrning i praktiken påverkar verksamheters lärande och utveckling, samt hur en balanserad styrning i praktiken påverkar verksamheters förutsättningar att bli en lärande organisation. Balanserad styrning är en svensköversatt modell av balanced scorecard, en amerikansk styrform. Det teoretiska perspektivet i studien är miljöpedagogik och lärande organisation. Studien bygger på en hermeneutisk tolkande ansats, vilket syftar till att här skapa förståelse för hur en balanserad styrning fungerar i praktiken avseende lärande och utveckling samt hur den skapar förutsättningar för att bli en lärande organisation. Intervjuer har använts som datainsamlingsmetod, respondenter från två kommuner har intervjuats, och i varje kommun har en enhetschef och två medarbetare intervjuats. Resultatet visar att dialog och delaktighet i en balanserad styrning påverkar såväl lärande och utveckling samt verksamheters förutsättning att bli en lärande organisation. En balanserad styrning skapar struktur och tydlighet i verksamheten, där chefen har en betydande roll.

 • 12.
  Arguedas-Matarrita, Carlos
  et al.
  Universidad Estatal a Distancia, Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. CRI.
  Beatriz Concari, Sonia
  Universidad Nacional de Rosario, ARG.
  García-Zubía, Javier
  Universidad de Deusto, ESP.
  Marchisio, Susana Teresa
  Universidad Nacional de Rosario, ARG.
  Hernández-Jayo, Unai
  Universidad de Deusto, ESP.
  Alves, Gustavo
  IPP, Felgueiras, PRT.
  Uriarte-Canivell, Iñigo
  Universidad de Deusto, ESP.
  Villalobos, Marco Conejo
  Universidad Estatal a Distancia, Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. CRI.
  Gustavsson, Ingvar
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Elizondo, Fernando Ureña
  Universidad Estatal a Distancia, Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. CRI.
  A teacher training workshop to promote the use of the VISIR remote laboratory for electrical circuits teaching2017In: Proceedings of 2017 4th Experiment at International Conference: Online Experimentation, exp.at 2017, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. , 2017, p. 1-6Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The learning of Physics involves building up and using lab experiments. In turn, teachers must be trained in experimenting and using several resources that enable them to design valuable teaching strategies and learning activities. Thanks to Information and Communication Technologies (ICT), virtual and remote labs can provide a framework where physical experiments can be developed. Altough remote labs have been in use for over a decade now in several countries and levels of education, its use at secondary schools in Latin America has not been reported yet. The Virtual Instruments System in Reality (VISIR) is one of these remote labs, suitable to practice in the area of electrical circuits. This paper aims at describing how this remote lab was used in a training workshop for secondary school level teachers of Physics in Costa Rica. © 2017 IEEE.

 • 13.
  Arnesson, Kerstin
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Lärande utvärdering i ESF-projektet Kompetens i vård och omsorg, KIVO. Slutrapport.2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Projektet ”Kompetens i vård och omsorg”, KIVO är ett Europeiskt socialfondsprojekt (ESF) som genomfördes under tiden 2011-10-01 till 2013-09-30. Projektägare är Landstinget Blekinge och chefen för Blekinge kompetenscentrum är projektägarens ombud. Inom projektet finns samarbetsavtal mellan Landstinget Blekinge, Äldre förvaltningen, Karlskrona kommun och Hälsohuset för alla AB. Den totala projektbudgeten var 8749 920 SEK.1 KIVO är ett tvåårigt projekt som har haft en lång startsträcka. Det innebär att aktiviteterna inom projektet startade på allvar först i november 2012 och genomfördes under 11 månader. En förklaring är att flera inom nuvarande projektledningsgruppen började arbeta med projektet i slutet av år 2012 eller i början av år 2013. I föreliggande slutrapport redogörs för den lärande utvärdering som bedrivits inom KIVO under tiden 2013-01-01 och 2013-09-30. Syftet var att följa projektets arbete mot uppsatta mål. Centralt i den lärande utvärderingen har varit dialogen med projektledarna, projektledningsgruppen och projektägarens representant. Min roll har varit stödjande, men också störande under processen det vill säga ifrågasättande och kritisk. Rapporten är indelad i fem delar. Första delen beskriver bakgrunden till projektet, dess syfte och mål. I den andra delen presenteras metodologiska utgångspunkter för den lärande utvärderingen. Den tredje delen fokuserar på arbetet med hållbart lärande och hållbar jämställdhet. Analys och resultat av den lärande utvärderingen redovisas i del fyra. Slutligen i del fem förs ett framåtsyftande resonemang om vilka hållbara effekter som projektet bidragit med. Förhoppningen är att denna slutrapport kan bidra till reflektion och lärande kring förutsättningar för att ett projekt som KIVO ska uppnå långsiktiga effekter, samtidigt som den lyfter fram den faktiska måluppfyllelsen som projektet har uppnått.

 • 14.
  Arnesson, Kerstin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Albinsson, Gunilla
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Integration of theory and practice in higher education2012In: International Journal of Educational Research, ISSN 0883-0355, E-ISSN 1873-538X, Vol. 53, p. 370-380Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  ABSTRACT. This article discusses how theoretical and practical knowledge is integrated in higher education. With the point of departure in an interactive research approach we have worked with the formalizing of knowledge exchange and with common knowledge development. The overall purpose of the research project was to describe and analyze a learning process where both practicable and theoretically anchored knowledge is in the forefront. By following the education in a social-science programme, a model for sustainable learning was developed. In the centre of the model is a learning process for the integration of theory and practice where the intended learning outcomes, general skills, course literature and time constitute the established framework. Different forms of interaction and workplace-related studies became mediating tools, that is, they created opportunities for learning departing from dialogue, questioning, reflection and analysis.

 • 15.
  Astifan, Talia
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Verbal kommunikation och lärande på arbetsplatsen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Syftet med denna undersökning är att söka förstå chefens och medarbetarens upplevelser av faktorer som påverkar den verbala kommunikationen mellan parterna samt att synliggöra om dessa faktorer kan skapa förutsättningar för lärande. Jag har använt en hermeneutisk tolkande ansats. Intervjuerna gjordes på två avdelningar i samma organisation. Jag har tolkat resultatet med hjälp av Illeris’ teori om lärande samt med hjälp av teorier om dialog och dialogkompetens. Resultatet visar att faktorer såsom tillgänglighet, tydlighet, lyhördhet, ansvar, socialt samspel och öppenhet i kommunikation är några av dessa faktorer som enligt informanterna påverkar kommunikationen på arbetsplatsen. Tolkningen av resultatet visat att faktorer ger förutsättningar för lärande.

 • 16. A.V., Fidalgo
  et al.
  G.R., Alves
  M.A., Marques
  M.C, Viegas
  M.C, Costa-Lobo
  U., Henandez-Jayo
  J., Garcia-Zúbia
  Ingvar, Gustavsson
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Electrical Engineering.
  Adapting remote labs to learning scenarios: Case studies using VISIR and remotElectLab2014In: Revista Iberoamericana de Tecnologias del Aprendizaje, ISSN 1932-8540, Vol. 9, no 1, p. 33-39Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Remote laboratories are an emergent technological and pedagogical tool at all education levels, and their widespread use is an important part of their own improvement and evolution. This paper describes several issues encountered on laboratorial classes, on higher education courses, when using remote laboratories based on PXI systems, either using the VISIR system or an alternate in-house solution. Three main issues are presented and explained, all reported by teachers, that gave support to students' use of remote laboratories. The first issue deals with the need to allow students to select the actual place where an ammeter is to be inserted on electric circuits, even incorrectly, therefore emulating real-world difficulties. The second one deals with problems with timing when several measurements are required at short intervals, as in the discharge cycle of a capacitor. In addition, the last issue deals with the use of a multimeter in dc mode when reading ac values, a use that collides with the lab settings. All scenarios are presented and discussed, including the solution found for each case. The conclusion derived from the described work is that the remote laboratories area is an expanding field, where practical use leads to improvement and evolution of the available solutions, requiring a strict cooperation and information-sharing between all actors, i.e., developers, teachers, and students.

 • 17.
  Bakhtyar, Shoaib
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  Ghazi, Ahmad Nauman
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  On Improving Research Methodology Course at Blekinge Institute of Technology2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The Research Methodology in Software Engineering and Computer Science (RM) is a compulsory course that must be studied by graduate students at Blekinge Institute of Technology (BTH) prior to undertaking their theses work. The course is focused on teaching research methods and techniques for data collection and analysis in the fields of Computer Science and Software Engineering. It is intended that the course should help students in practically applying appropriate research methods in different courses (in addition to the RM course) including their Master’s theses. However, it is believed that there exist deficiencies in the course due to which the course implementation (learning and assessment activities) as well as the performance of different participants (students, teachers, and evaluators) are affected negatively. In this article our aim is to investigate potential deficiencies in the RM course at BTH in order to provide a concrete evidence on the deficiencies faced by students, evaluators, and teachers in the course. Additionally, we suggest recommendations for resolving the identified deficiencies. Our findings gathered through semi-structured interviews with students, teachers, and evaluators in the course are presented in this article. By identifying a total of twenty-one deficiencies from different perspectives, we found that there exist critical deficiencies at different levels within the course. Furthermore, in order to overcome the identified deficiencies, we suggest seven recommendations that may be implemented at different levels within the course and the study program. Our suggested recommendations, if implemented, will help in resolving deficiencies in the course, which may lead to achieving an improved teaching and learning in the RM course at BTH. 

 • 18.
  Bengtsson, Lars
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Educational Collaboration at Nordic Technical Universities: howe is it Performed and does it Affect Innovation and Entrepreneurship?2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In order to shed light on the role of higher education and its importance for innovation and entrepreneurship this paper presents the results of a survey of the four major technical universities in the Nordic countries; Aalto University in Helsinki, Finland; Chalmers Technical University in Gothenburg, Sweden; the Danish Technical University in Copenhagen, Denmark; and the Norwegian Technical University in Trondheim, Norway. Through the survey we have investigated what forms or tools the four technical universities use to collaborate with industry in education and to what extent these forms affect innovation in companies and entrepreneurship. The survey results show that there are five main forms of educational collaboration for innovation and entrepreneurship: 1) Thesis and project assignments, 2) Internships, 3) Executive and continuing education, 4) Entrepreneurship education, 5) Meeting spaces for innovation, platforms or arenas, between companies and students. All four technical universities use all five forms but with varying intensity. In terms of volume of activities and an innovation perspective thesis and project assignments by engineering students in their finishing year seems to be the most important form. From an entrepreneurship perspective the entrepreneurship education and related facilities such as incubators seem be most important.

 • 19. Bengtsson, Lars
  et al.
  Asplund, Carl-Johan
  Case Writing Projects in Co-Operation with Companies and Organizations2008In: International Journal of Case Method Research & Application, ISSN 1554-7752, Vol. 10, no 4, p. 387-397Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to present the process and evaluation of case writing projects in co-operation with companies and organizations in a course for engineering students. The case writing projects could provide an illustration and example framework for working with companies in constructing cases. Normally cases are constructed for teaching purposes in higher education. However, in order to get closer co-operation and more interest from the companies the authors encouraged the students and the companies to construct cases on issues that the companies felt were especially relevant for them. Drawing on previous research on case writing in teaching case writing projects were set up. The companies who worked closely with the students were very satisfied with both the case writing process and the final cases. These companies expressed several benefits like getting a good public reputation, getting an analysis by a third party, a free look on possible future employees, maintaining good relations with higher education and also getting material for internal development purposes. The companies that had a more distant relationship to the projects or were the process had been problematic had a more critical view of the process and outcome. They saw few benefits with the case writing projects besides maintaining a good image.

 • 20.
  Berg, Jonna
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Projektledares uppfattningar av lärande i projektarbete2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studien behandlar projektledares uppfattningar av lärande i projektarbete. Valet av yrkesgrupp projektledare, beror på att projektledare ofta tilldelas nya projekt vilka de snabbt är tvungna att sätta sig in i. För att ett projekt ska fungera och lärande ska uppstå är det ett måste att alla deltagare har goda relationer och ett bra samspel. Syftet med studien är att nå en ökad förståelse av projektledares uppfattningar av lärande inom projektarbete. Fenomenografiska ansatsen valdes då variation är viktigt för att fånga så olika uppfattningar som möjligt. Utifrån intervjumaterialet kategoriserades de olika uppfattningarna i beskrivningskategorier. Resultatet visade att projektledare och övriga projektdeltagare lär sig ny kunskap på en mängd olika sätt i olika situationer. Samspel, interaktion och relationer är mycket vikiga faktorer för hur projektledare och övriga projektdeltagare lär.

 • 21. Björkman, Christina
  et al.
  Nissen, Jörgen
  Social Sciences and Humanities Engage and Motivate Engineering Students2006Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In the year 2000 a new interdisciplinary M.Sc. Engineering Programme started at Uppsala University, Sweden. The programme, named Systems in Technology and Society, combines science and technology with studies in humanities and social science. Of the 4.5 year long programme (all MSc Engineering education in Sweden are 4.5 years), one third (a total of 1.5 year, spread over the first 4 years) of the curricula consists of courses in humanities and social science. The courses are based in different disciplines such as economic history, social and economic geography, business studies, political science, philosophy, history and history of ideas and science. The courses are integrated with each other, in order to stimulate a deeper knowledge within the interdisciplinary academic field of Science and Technology Studies (STS). The students of this new programme are more active in discussing the relevance of different content, in order to understand why they should study this. We see this as a result of the training in critical analysis and reflection that they obtain in the courses within humanities and social science.

 • 22.
  Björkman, Jan
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Elovaara, Pirjo
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Fredriksson, Eva
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Stille, Björn
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Sutter, Berthel
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  FoU vid MAM (3). I närkamp med "tredje uppgiften".2012Report (Refereed)
  Abstract [en]

  Ur förordet: Högskolans ”tredje uppgift” är att samverka med aktörer utanför högskolan och göra det som ett nytt sätt att bedriva undervisning och forskning och inte som någon extra pålagd vid-sidan-uppgift. De tre artiklarna i detta nummer av FoU vid MAM har vi samlat under titeln I närkamp med den ”tredje uppgiften”. De är exempel på hur samverkan med utomakademiska aktörer kan se ut i praktiken. Denna praktik är förstås olikartad. Här i förordet lyfter jag fram två teman i artiklarna. Ett tema är vad för slags samverkan det är fråga om. Det andra temat är att samverkan kan vara konfliktfylld. Sammantaget säger dessa teman något viktigt om samverkansuppgiften: Vilka samhällsaktörer är inblandade och hur ska de olika intressen de representerar hanteras produktivt när nya utvecklingsgrupperingar skapas i FoU-arbetet?

 • 23.
  Borglin, Gunilla
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Promoting Critical Thinking and Academic Writing Skills in Nurse Education2012In: Nurse Education Today, ISSN 0260-6917, Vol. 32, no 5, p. 611-3Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Although academic skills, conceptualised as writing and critical thinking, are a vital part of university studies, research indicates that many students leave without having mastered these skills effectively. This research also reflects on nursing students. Nursing could also be said to be hampered by a number of complex educational challenges that are likely to impact on the academic socialisation process in general. These challenges include being a relatively ‘young’ academic discipline, the ‘theory–practice’ divide, a knowledge bed lying on a complex intersection of two ‘antithetical sciences’ and, at least in the Scandinavian countries, an increasing number of nurse educators with a PhD in nursing science but with limited time to develop their own teaching skills. In combination, these challenges have the potential to act as stumbling blocks, both from a teaching and learning perspective. I would suggest that a departure in teaching fromtheoretical educational models, such as Lea and Street's ‘academic literacies model,’ including skills, socialisation and academic literacy models simultaneously, could be one of several ways forward to create a learning environment that takes these issues into account.

 • 24.
  Borglin, Gunilla
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Fagerström, Cecilia
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Nursing students understanding of critical thinking and appraisal and academic writing: A descriptive qualitative study2012In: Nurse Education in Practice, ISSN 0260-6917, Vol. 12, no 6, p. 356-360Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In Sweden, regulations from the National Agency for Higher Education advocate an education that equips students with independence as well as critical, problem-based thinking, i.e. academic literacy skills. However, some research findings indicate that students may leave higher education without mastering these skills effectively. As part of quality-assuring a nursing programme at a university college in south-east Sweden we explored the nursing student's view of crucial academic literacy skills, such as critical thinking and appraisal and academic writing, by conducting a descriptive, qualitative study. Informants were recruited through an advertisement posted on the university's e-learning tool. Eight focused interviews were conducted during autumn 2010. The transcribed interviews were analysed – inspired by content analysis – and two categories became apparent: constantly questioning and formality before substance. The latter revealed a gap between the student's perception of academic writing and that of the educators, thus implying that nursing students might not be equipped with the tools they need to develop within academia. We suggest that students could benefit in their academic endeavours from theoretical educational models that integrate several academic skills simultaneously and which could be incorporated into the development of syllabuses and curriculums.

 • 25.
  Branco, Matheus
  et al.
  950 - Centro, Federal Institute of Santa Catarina, BRA.
  Coelho, Leticia
  Federal Institute of Santa Catarina, BRA.
  Schlichting, Louis
  950 - Centro, Federal Institute of Santa Catarina, BRA.
  Gustavsson, Ingvar
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Marques, Maria Arcelina
  Instituto Politcnico do Porto, PRT.
  Alves, Gustavo
  Research Centre in Industrial Technology and Engineering (CIETI), PRT.
  Differentiating simulations and real (remote) experiments2017In: ACM International Conference Proceeding Series, Association for Computing Machinery , 2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The more recent emergence of remote laboratories caused some discussions about their real educational value, when compared to traditional hands-on and virtual laboratories. This discussion is relevant because remote labs rely on computer-mediated access to real instruments and apparatus, being sometimes difficult to explain the difference between values obtained from real (remote) measurements and values obtained from computer simulations. This paper aims to evidence aspects that differentiate remote and virtual laboratories, by presenting two very simple experiments dealing with the characteristics of real instruments (limited bandwidth) and real circuits (electromagnetic interference). © 2017 Association for Computing Machinery.

 • 26.
  Brinck, Jacqueline
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Stridh, Josefine
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  LEDARSKAPETS PÅVERKAN PÅ LÄRANDEPROCESSER AV TYST KUNSKAP: FYRA ANSTÄLLDAS UPPLEVELSER2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This qualitative study’s purpose was to increase the knowledge of and if so how the interaction between employees and managers could develop employees' tacit knowledge. The study was based on the question of how the employees experienced that leaders influenced and supported the learning processes of tacit knowledge. In order to achieve the objectives of the study profund semi-structured interviews were carried out with four employees with different job roles from four different companies. The interviews were conducted face to face with the support of a mind map with room for follow-up questions to obtain as reliable answers as possible. The analysis showed that the participants experienced that the leaders influenced and supported the learning processes of tacit knowledge within the five themes; work team building, dialogue and reflection, concrete activites, work role and concept formation and autonomy and also room to take initiative. Together they formed a whole which created a picture of the experience of support and influence on the learning process of tacit knowledge at their workplaces. 

 • 27.
  Broman, Göran
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Byggeth, Sophie
  Blekinge Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Robèrt, Karl-Henrik
  Blekinge Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Integrating Environmental Aspects in Engineering Education2002In: International journal of engineering education, ISSN 0949-149X, Vol. 18, no 6, p. 717-724Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The key role of engineers for the transformation of society towards sustainability is a strong motivation for increasing the environmental knowledge within engineering education. Doing this by the concept of integration is presently considered more appropriate than to develop more new education programmes for environmental specialists. This paper describes the integration of environmental aspects into a mechanical engineering education programme. The Natural Step Framework has been used as a basis for this integration. It has been possible to include environmental knowledge without compromising the engineering quality of the programme.

 • 28. Börrefors, Johanna
  Det ickerationella: en aspekt på lärande att räkna med2011In: Forskningsrapport Blekinge Tekniska Högskola / [ed] Sutter, Berthel, Karlskrona: Blekinge Tekniska Högskola , 2011, p. 64-78Chapter in book (Refereed)
 • 29.
  Börstler, Jürgen
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  Caspersen, Michael E.
  Nordström, Marie
  Beauty and the Beast: on the readability of object-oriented example programs2016In: Software quality journal, ISSN 0963-9314, E-ISSN 1573-1367, Vol. 24, no 2, p. 231-246Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Some solutions to a programming problem are more elegant or more simple than others and thus more understandable for students. We review desirable properties of example programs from a cognitive and a measurement point of view. Certain cognitive aspects of example programs are captured by common software measures, but they are not sufficient to capture a key aspect of understandability: readability. We propose and discuss a simple readability measure for software, SRES, and apply it to object-oriented textbook examples. Our results show that readability measures correlate well with human perceptions of quality. Compared with other readability measures, SRES is less sensitive to commenting and white-space. These results also have implications for software maintainability measures.

 • 30.
  Börstler, Jürgen
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Kuzniarz, Ludwik
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Alphonse, Carl
  Sanders, Bill
  Smialek, Michal
  Teaching Software Modeling in Computing Curricula2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Modeling is a key skill in software development. The ability to develop, manipulate and understand models for software is therefore an important learning objective in many CS/SE courses. In this working group, we investigated how and when (software) modeling is taught to help us better understand the key issues in teaching (software) modeling. Several shortcomings were found in common curricula, both in their understanding of the term "modeling" and in how they address its teaching. This WG report summarizes the fi ndings and formulates recommendations on the inclusion of software modeling courses in future CS/SE curricula.

 • 31.
  Carlberg, Anetté
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Mobbningens förekomst inom IT-stödd distansutbildning2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Mobbning har en tendens att uppträda inom skolverksamheten, vilket har resulterat i ett arbete mot mobbning. Undersökningens syfte är att klargöra mobbningens förekomst inom högskolans IT – stödda textkommunikations undervisning och vilka uttryck den ter sig i. Metod: Denna uppsats har en hermeneutisk ansats. Här studeras delarna för att få en bättre förståelse och kunskap om helheten. Textmaterial tolkas för att finna vilka delar som mobbningen består av och utifrån dessa finna och klargöra helheten. Vilka uttryck mobbningen tar sig inom den IT – stödda textkommunikationen. De datainsamlingsmetoder som används är; e- post enkät, intervju och en observation, där en grupp kursdeltagares textkommunikation följts upp under en termin. Urvalet bestod av tre klasser på högskola. Resultat: Undersöknings resultat klargörs i text. Utifrån termer av vad mobbningen består av, framgår det att mobbning förekommer och på vilket sätt mobbningen kan påvisas inom den IT – stödda textkommunikationen på högskolenivå.

 • 32. Chongtay R., A.
  et al.
  Hansson, Thomas
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Kjaer, C.
  van Heugten, L.
  A Virtual Collaborative Didactic: Experimental Design in a Local Context2004Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Based on a pilot study at a school where pupils work together exploring a virtual world (Fifth Dimension 5D), the objective of this article is to investigate the potential of software, interaction and integration related to instruction. Foci are set on a conceptual development of a virtual collaborative didactic. More concretely, we explore mediated interaction in collaborative weblogs between pupils managing classroom and computer room congenial problems, tasks and assignments. The objectives and foci are set on development of an integrated didactic on English and computer competence. From a starting point where the design of a virtual learning environment is investigated and developed, the idea of weblogs, agency, instruction and integration is portrayed as a situated approach for operating 5D as a game, a mystery and a challenge. The design of the study has motivated the whole class of pupils, as well as inspired and increased narrative text production.

 • 33.
  Claesson, Lena
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Remote Electronic and Acoustic Laboratories in Upper Secondary Schools2014Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  During a substantial part of their time young people of today actually live in a virtual world. The medial evolution has also influenced education and today much research work basically concerns the transfer of the physical world into the virtual one. One example is laboratories in physical science that are available in virtual rooms. They enable studentsto sit at home in front of a computer and on screen watch and operate the physical equipment in the laboratory at school. It is a general agreement that laboratory lessons are necessary in subjects such as physics, chemistry and biology. Physical experiments provide a great way for students to learn more about nature and its possibilities as well as limitations. Experimental work can be provided bylaboratories in three different categories; 1) hands-on, 2) remote and 3) simulated. This thesis concerns the usage of remotely controlled laboratories in physics education at an upper secondary school. It is based on work carried out in a joint project between Katedralskolan (upper secondary school), Lund, Sweden, and Blekinge Institute of Technology (BTH). The object with this project is to investigate feasibility of using the VISIR (Virtual Instruments System in Reality) technology for remotely controlled laboratories, developed at BTH, in upper secondary schools. This thesis consists of an introduction, followed by three parts where the first part concerns the introduction of the remote lab to students and the usage of the remote lab by students at the upper secondary school, Katedralskolan. Both first year students and third year students carried out experiments using the remote lab. The second part concerns activities carried out by 2 teachers and 94 students using the remote laboratory VISIR. An integration of VISIR with the learning management system used at school is described. Teaching activities carried out by teachers at Katedralskolan involving the VISIR lab are discussed, e.g., an exam including problems of experimental work using the VISIR lab and an example of a student report. Survey results on student satisfaction with the VISIR lab at BTH and the perception of it are presented, indicating that VISIR is a good learning tool. Furthermore, the survey resulted in a proposal of improvements in the VISIR lab user interface. Finally, the third part focuses on enhancements of the VISIR lab at BTH. An improved version in the VISIR user interface is presented. New iPad and smart phone availability of the VISIR lab is presented. Electronic experiments for upper secondary school students are described in detail and examples of suitable configurations are given. A new VISIR acoustic lab has beenimplemented and initial experimentation by upper secondary school students have been carried out. The outcomes from these experiments are discussed.

 • 34.
  Davis, Kim
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Shen, Changkun
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Maratea, Aymeric
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Contributing to a Transition towards a Sustainable Society: Education Matters2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This research aims to shed insights and produce supportive tools to help stimulate the design of education programs. First a characterization of opportunities and challenges for education programs is given from a global sustainability standpoint. Second a characterization of what education programs may contain and take into account from a full sustainability standpoint, as an outline of education programs in a desired future at a principle level, is provided to help inspire purpose-led education services organizations. Third an outline of possible tools and strategies to help strategically close the gap between the current unsustainable state and the desired sustainable future is provided. A special focus is put on the Template for Sustainable Product Development (TSPD) process tool, originally used to help industries in their production chain, but here adapted as the “Sustainability Potential” Express Strategic Assessment for Education Programs to benefit education programs stakeholders. The authors also propose a set of three abilities acting in synergy: Creativity, “Knowledge Making” & “Open Values” (CKMOV) that are at the heart of Strategic Sustainable Development and thus may help form three equally vital pillars, which education programs may strategically take support from while helping society transition to a sustainable equilibrium.

 • 35. Elovaara, Pirjo
  et al.
  Eriksén, Sara
  Ekelin, Annelie
  Hansson, Christina
  Nilsson, Monica E
  Winter, Jeff
  Educational programs in e-government: An active, practice- and design-oriented network?2004Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In the autumn of 2004, two higher educational programs in e-government will be starting up at Blekinge Institute of Technology in Southern Sweden. One of these is a Master’s level program, while the other is a more basic, two-year vocational education. Each will be the first of its kind in Scandinavia, and both will be offered as net-based distance education. The interdisciplinary group of researchers/teachers now developing the courses for these educational programs, in co-operation with several other research groups in Scandinavia, see this co-construction of distance education as the beginning of an active Scandinavian network of competence around higher education and ongoing research and development in the e-government area. We are currently exploring the possibilities of using distance education in this area as a way of networking around on-going e-government research and competence enhancement in Scandinavia. The Scandinavian tradition of Participatory Design, as well as ideas about e-government as constantly ongoing co-construction, have inspired us in our work with developing the new educational programs. A reference group consisting of representatives from a number of municipalities and various government agencies plays an important role in this work.

 • 36.
  Engman, Rose-Marie Bäckbro
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Interaktionsfrämjande faktorer i IT-stödd distansutbildning2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  This thesis focuses on interaction in netbased education. The purpose being to increase awareness about what promotes interaction in netbased education through understanding and categorizing the students’ opinions . My method is qualitative with a phenomenographic approach. I have conducted a netbased survey with 21 respondents who have completed a netbased course. Further I have followed up and chatted with 7 of the respondents in the survey. The survey resulted in five different qualitative categories: the technique, the teacher, the student, the study guide and the physical meeting. The result shows clearly that the asynchronous forum of discussion is a very important factor in enhancing interaction. Respondents who are skilled and experienced chatters see the chat as a positive model for interaction. The teacher has an important role to promote interaction. They have to be skilled in the technique and also take part in the forum in various ways and degrees. However some of the respondents do not want the teacher to take part in the forum discussions. The teacher must even be active and respond quickly to simple questions. The student should also be well trained in the technique and be responsible for his own and the group’s studies. The study guide must be constructed so to enhance student cooperation. It must be very clear and contain the extent of cooperation needed in regard to examination work. Physical meetings are regarded as important but very few participate.

 • 37.
  Evangelista, Ignacio
  et al.
  Universidad Nacional de Rosario, ARG.
  Farina, Juan
  Universidad Nacional de Rosario, ARG.
  Pozzo, Maria Isabel
  Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas, ARG.
  Dobboletta, Elsa
  Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas, ARG.
  Alves, Gustavo
  IPP, Felgueiras, PRT.
  García-Zubía, Javier
  Universidad de Deusto, ESP.
  Hernández, Unai
  Universidad de Deusto, ESP.
  Marchisio, Susana Teresa
  Universidad Nacional de Rosario, ARG.
  Concari, Sonia
  Universidad Nacional de Rosario, ARG.
  Gustavsson, Ingvar
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Science education at high school: A VISIR remote lab implementation2017In: Proceedings of 2017 4th Experiment at International Conference: Online Experimentation, exp.at 2017, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. , 2017, p. 13-17Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Experimentation is crucial in science teaching at any education level. Students' motivation and collaborative work are also essential in order to achieve positive learning outcomes. This article portrays the implementation of remote experimentation using VISIR in a Physics subject at high-school level. Qualitative and quantitative data were analyzed for this particular case study in order to shed light on the influence of VISIR on students' motivation. Results showed that VISIR remote lab is a powerful tool to arouse interest in electronic circuit topics. © 2017 IEEE.

 • 38.
  Fagerberg, Annika
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Dövblindas upplevelser av pedagogiska möjligheter2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att söka få en utökad kunskap och förståelse för dövblindas upplevelser av sina villkor till högre utbildning och möjligheter till ett pedagogiskt samspel med utbildningspersonal. Det är en kvalitativ studie som bygger på intervjuer med dövblinda respondenter. Intervjuerna har utförts via E-post eftersom det hade blivit allt för tidskrävande och kostsamt med resor till respondenternas hemorter och hjälp från taktiltolk. Respondenterna var från början fem personer med handikappet dövblindhet av olika kön, tyvärr föll två personer ifrån av olika anledningar. Ett hermeneutiskt vetenskapligt perspektiv har använts eftersom detta betonar betydelsen av tolkning och förståelse. Resultatet visar på att flertalet av respondenterna dock inte alla, anser att det inte finns några problem på grund av sina handikapp, då det gäller högskole- och universitetsstudier.

 • 39.
  Fancett, Emma
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Zaanen, Sébastiaan van
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Várfi, Melinda
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Teachers and Students: Engagement in education towards a sustainable society2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  There is mounting evidence that humanity is facing challenges that call for a strategic approach towards sustainability. The urgency is acknowledged by a growing number of people, but worldwide awareness, collaboration and a shared vision is required to create a sustainable society. Education is a gateway to prepare and engage young minds to be the change that is needed to transform societal systems. Teachers therefore have a grave and important task in engaging their students in learning to make strategic contributions towards a sustainable society. This thesis explores how teachers are already successfully engaging 14-15 year old students and it delivers a model with the essential elements of engagement: Interaction and Participation, Exploration, Relevancy, Engaging and Challenging Instruction, Authentic Assessment and Reflection and Futures Thinking. At the core of this model there is Systems Thinking that feeds into all elements and Fun should inherently be part of all teaching. The model, a tool for teachers to plan their classes strategically, is presented in combination with scientifically based concepts for Strategic Sustainable Development, including backcasting. A set of questions is defined to guide teachers through the process of integrating sustainability into how they already engage their students in learning.

 • 40.
  Folino, Emil
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science.
  Självrättande programmeringstenta2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur kan vi på bästa sätt examinera grundläggande programmeringskunskaper

  i en inledande programmeringskurs? Vi skapade en självrättande

  examinationsform där studenterna under tentan kan få feedback och

  ökade genomströmningen med 20%.

 • 41.
  Fors, Ulrika
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Studentens perspektiv på feedbackprocessen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Feedback i högskolan är en del av studentens lärande. Därför är det problematiskt om denna feedback inte tolkas rätt eller upplevs sakna innehåll, drivkraft och samspel av studenten. Detta skulle kunna påverka students möjlighet att prestera och att vilja lära vidare. Vi lever i en tid av livslångt lärande det är viktigt att inte studenter slutar lära. Denna studie undersöker hur studenter upplever den feedback som de får genom Illeris lärandedimensioner och Schramms kommunikationsmodell. Studien har en hermeneutisk ansats, vilket inneburit en tolkning av resultat genom den hermeneutiska spiralen och skapandet utav teman i linje med de använda teorierna. Materialet samlades in genom intervjuer. Det visade sig i studien att studenter har både positiva och negativa upplevelser av feedbacken i alla lärandedimensionerna och även i kommunikation mellan lärare och student. Studenter upplever att det finns få möjligheter till att kommunicera med sin lärare om den feedback som givits. Det upplevs också att lärare som lägger ner tid på att läsa igenom och ge tydliga och klara kommentarer upplevs som positiva och det skapar en motivation till att lära. Lärare som skriver få kommentarer upplevs som inte intresserade och skapar ingen motivation till lärande. Mycket av upplevelserna var av negativ art även om det fanns många positiva exempel visar det att någonstans har feedbackprocessen misslyckats med att skapa ett hållbart lärande. Studenternas upplevelser av att mycket feedback som getts har varit dåliga upplevelser bör tas på allvar. Då feedback har en enorm effekt på fortsatt lärande och viljan att lära, vilket framkommer i studien.

 • 42.
  Frodlund, Fredrik
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Lindgren, Andreas
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Persson, Fredrik Wildt
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  BarnABC2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Projektet är en läro-CD riktad till förstagångsföräldrar som med ljud och bild, såväl rörlig som stillbild, ska kunna erbjuda ett mer intressant alternativ till böcker. Mallen för vår skapelse har varit liknande CD-produktioner som till exempel körkortsprogram och encyklopedier. För att skänka lite mer dynamik till innehållet har vi även lagt in rörliga bilder i form av 3D-animationer. Applikationen är tänkt att kunna köras som en fristående programfil som har flash inbäddat. Detta ska eliminera behovet av att installera tredjepartsmjukvara på datorn. Hela konceptet går ut på att applikationen ska vara så enkel och användarvänligt som möjligt. Utöver själva CD-produkten fick vi även i uppdrag att skapa en webbsida som ska hjälpa marknadsföra produkten och ge vår beställare chansen att på egen hand kunna uppdatera sidan. Via sidan ska framtida kunde kunna beställa CD-skivan via ett formulär. Denna produktion är skapad med vektoriserad grafik med hjälp av Adobe Illustrator och Macromedia Flash MX samt 3D-renderade filmsekvenser skapade i Alias Maya. Produktionen har även kompletterats med en speaker.

 • 43.
  Garcia-Loro, Felix
  et al.
  Universidad Nacional de Educacion a Distancia, Electronics, ESP.
  Macho, Alejandro
  Universidad Nacional de Educacion a Distancia, Electronics, ESP.
  Cristobal, Elio San
  Universidad Nacional de Educacion a Distancia, Electronics, ESP.
  Diaz, Gabriel
  Universidad Nacional de Educacion a Distancia, Electronics, ESP.
  Castro, M.
  Universidad Nacional de Educacion a Distancia, Electronics, ESP.
  Kulesza, Wlodek
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Gustavsson, Ingvar
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Nilsson, Kristian
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Fidalgo, André V.
  Polytechnic of Porto, PRT.
  Alves, Gustavo
  Polytechnic of Porto, PRT.
  Marques, Arcelina
  Polytechnic of Porto, PRT.
  Hernandez-Jayo, Unai
  Universidad de Deusto, ESP.
  Garcia-Zubia, Javier
  Universidad de Deusto, ESP.
  Kreiter, Christian
  Fachhochshule Technikum Karnten, AUT.
  Oros, Ramona Georgiana
  Fachhochshule Technikum Karnten, AUT.
  Pester, A.
  Fachhochshule Technikum Karnten, AUT.
  Garbi-Zutin, Danilo
  International Association of Online Engineering (IAOE), AUT.
  Auer, Michael E.
  International Association of Online Engineering (IAOE), AUT.
  Garcia-Hernandez, Carla
  EVM., Tenerife, ESP.
  Tavio, Ricardo
  EVM., Tenerife, ESP.
  Valtonen, Kati
  OMNIA, Helsinki, FIN.
  Lehtikangas, Elina
  OMNIA, Helsinki, FIN.
  Experimenting in PILAR federation: A common path for the future2018In: PROCEEDINGS OF 2018 IEEE GLOBAL ENGINEERING EDUCATION CONFERENCE (EDUCON) - EMERGING TRENDS AND CHALLENGES OF ENGINEERING EDUCATION, IEEE Computer Society , 2018, p. 1518-1523Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The PILAR (Platform Integration of Laboratories based on the Architecture of visiR) Erasmus Plus project started in September 2016 and will last three years. The core of the PILAR project is the VISIR remote laboratory-Virtual Instruments System In Reality-. The project aims for a federation of five of the existing VISIR nodes, sharing experiments, capacity and resources among partners, and to provide access to VISIR remote lab, through PILAR consortium, to students from other educational institutions. PILAR will be the framework from which management tasks will be performed and laboratories/experiments will be shared. PILAR will also foster the Special Interest Group of VISIR under the Global Online Laboratory Consortium (GOLC) of the International Association of Online Engineering (IAOE). © 2018 IEEE.

 • 44.
  Garcia-Zubia, Javier
  et al.
  Univ Deusto, ESP.
  Cuadros, Jordi
  Univ Ramon Llull, ESP.
  Romero, Susana
  Univ Deusto, ESP.
  Hernandez-Jayo, Unai
  Univ Deusto, ESP.
  Orduna, Pablo
  Univ Deusto, ESP.
  Guenaga, Mariluz
  Univ Deusto, ESP.
  Gonzalez-Sabate, Lucinio
  Univ Ramon Llull, ESP.
  Gustavsson, Ingvar
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing. Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Electrical Engineering. Blekinge Institute of Technology, Department of Signal Processing.
  Empirical Analysis of the Use of the VISIR Remote Lab in Teaching Analog Electronics2017In: IEEE Transactions on Education, ISSN 0018-9359, E-ISSN 1557-9638, Vol. 60, no 2, p. 149-156Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Remote laboratories give students the opportunity of experimenting in STEM by using the Internet to control and measure an experimental setting. Remote laboratories are increasingly used in the classroom to complement, or substitute for, hands-on laboratories, so it is important to know its learning value. While many authors approach this question through qualitative analyses, this paper reports a replicated quantitative study that evaluates the teaching performance of one of these resources, the virtual instrument systems in reality (VISIR) remote laboratory. VISIR, described here, is the most popular remote laboratory for basic analog electronics. This paper hypothesizes that use of a remote laboratory has a positive effect on students' learning process. This report analyzes the effect of the use of VISIR in five different groups of students from two different academic years (2013-2014 and 2014-2015), with three teachers and at two educational levels. The empirical experience focuses on Ohm's Law. The results obtained are reported using a pretest and post-test design. The tests were carefully designed and analyzed, and their reliability and validity were assessed. The analysis of knowledge test question results shows that the post-test scores are higher that the pretest. The difference is significant according to Wilcoxon test (p < 0.001), and produces a Cohen effect size of 1.0. The VISIR remote laboratory's positive effect on students' learning processes indicates that remote laboratories can produce a positive effect in students' learning if an appropriate activity is used.

 • 45. Gebru, Kerstin
  et al.
  Khalaf, Azzam
  Willman, Ania
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Outcome analysis of a research-based didactic model for education to promote culturally competent nursing care in Sweden: a questionnaire study2008In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 22, no 3, p. 348-356Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aims and objectives: To describe and analyse to what extent the goals of the education in promoting culturally competent nursing care have been achieved from a student perspective. B: As Sweden has transformed into a multicultural society over the past 50 years, there is a need to specify, at all levels of the nursing programme, transcultural concepts for the success of integration. A research-based didactic model was designed for the nursing programme at Malmö University and this was followed by investigations of its outcome. Method: The study is a prospective cohort study with an outcome analysis. A descriptive research study with a longitudinal design was performed, with the focus on Swedish nursing students´experiences of transcultural nursing knowledge and their attitudes before and after implementation of the didactic model. The students evaluate highly their competence to meet demands of multicultural health and medical service. Additionally, their ability to recognise and understand the consequences of international migration on health also received a high mean. Conclusions: The study revealed the knowledge and experience acquired by Swedish students in transcultural nursing. The assumption was that a visible development of knowledge should occurduring the three years of education. Interpreting the findings, such effectiveness can be found and hopefully the students will be able to give holistic nursing care based on a person's individual culture.

 • 46.
  Gehnich, Caroline
  Blekinge Institute of Technology.
  Att leda och samspela: Upplevelser av interaktion i arbetsprocesser i relation till medarbetares lärande2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar interaktionen som uppstår mellan ledare ochmedarbetare i arbetet med lärande och utveckling i arbetslivet, genomupplevelser från ledare som arbetar med det. Lärande och utveckling avpersonal i arbetet är ett intresseområde för organisationers utveckling, ochatt se ledarperspektivet växer alltmer. Forskning som behandlar ledarensperspektiv i utvecklingen blir alltmer vanligt, där man belyser ledarskapetsbetydelse för utvecklingen. Syftet med denna studie är att få ökad förståelseför hur ledare som arbetar med medarbetarnas lärande och utveckling påarbetet upplever interaktionen till dem i arbetsprocesserna. Genom enhermeneutisk ansats där fyra ledare beskrivit sina upplevelser i form avkvalitativa intervjuer har jag besvarat frågeställningen ”Hur uppleverledaren interaktionen med medarbetarna i arbetsprocesser i relation tillderas lärande och utveckling?”. Med hjälp av de delar varje intervju utgörhar de kunnat analyseras i förhållande till teori. Resultaten visar att ledarnaupplever att samspelet med medarbetarna har en avgörande roll i vilket hållmedarbetarna utvecklas åt och deras uppgift är att finnas där som stöd förderas utveckling. Ledarna ser positivt på arbetet med medarbetarnas lärandeoch att interaktionen hjälper ledaren att hitta varje enskild medarbetaresegen vilja och drivkraft till att utveckla sig själva i sina roller.

 • 47. Giger, Peter
  Information Literacy - Academic Literacy - participation Literacy: filosofin runt Bibliotek 2.02007Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det finns inget definierande svar på vad Bibliotek 2.0 är. Egentligen är det ingenting fast utan snarare en process mot någonting. Dagens bibliotek är uppbyggda kring en svunnen kultur, en kultur med tydliga och raka vägar för information och kommunikation. Bibliotekariens arbete var och är som en slags virvelvind runt boken och nu också artikeldatabaserna. Bokhyllan är en totempåle i bibliotekskulturen. Samtidigt som vi har dansat runt totempålen har en helt ny värld dykt upp kring oss. En värld som innehåller samma symboler som totempålen men i en svärm av olika former. Den här massan av allt nytt gör oss förvirrade. Därför vänder vi ryggen till och fortsätter dansa runt totempålen. Många av oss väljer att ignorera det därför att det är okända marker, och vi vet ju redan vilka marker som är våra. Kärnan är människor och diskursiv information Bibliotek 2.0 handlar i någon mening om att lära sig generalisera och i viss mån abstrahera. Biblioteket handlar inte om att ackumulera böcker och artiklar och lära ut vägar att hitta till dessa produkter. Biblioteket handlar om navigation i diskursiv information, dvs strukturerad information som är en del av omfattande kunskapsprocesser. Bibliotekt sysslar alltså inte med de små informationssmulorna som seglar omkring i cyberrymden, som reklam och inte heller med privat information. Men i rimlighetens namn borde all information som motsvarar böcker och artiklar formmässigt ingå bibliotekariens värld. Bara för att en typ av information inte kan köpas för pengar, eftersom den är fri, och ställas i en bokhylla borde inte betyda att den ska ignoreras av biblioteken. Det finns givetvis ingen mening med att skapa samlingar kring diskursiv information på Interent, utom i speicalfall. Den finns ju redan där och biliotekarien har sällan kontroll över den. Men det är ingen anledning till varför vi ska ignorera den i utbildningen. Processen mot Bibliotek 2.0 handlar också om att se Internet som ett nytt biblioteksrum där bibliotekarier verkar i samma syfte som i det rum den diskursiva informationen var samlad före internet. Vissa ser kanske en bild av sig själva framför sig, drunknade i djup kvicksand. Men det finns ingen kvicksand där ute, bara diskursiv och icke diskursiv information och människor i nya miljöer. Behovet av det som bibliotekarien står för finns mångfaldigt mer än tidigare. Konsten att inte drunkna i allt detta är att rikta blicken mot bibliotekets kunder, i stället för att förlora sig i oändligheten. Invånarna i en kommun och studenter på en högskola har minst lika stort behov som tidigare av guider bland den oändliga mängd diskursiv information som produceras. Bibliotekarien måste verka där den informationen finns. Under flera århundraden har utbildningen gått mot dekontextualisering, medan de flesta erfarenhetsmässigt är medvetna om att man lär sig bäst i en kontext. När medvetenheten om kontextuell inlärning når skolsystemen, då kommer informations- och deltagarkompetens bli livsviktiga. Ett högskolebibliotek skulle kunna resonera som så att det är bara en stödfunktion till den akademiska instution de ingår i. Det innebär att om akademin skulle börja använda wikis, bloggar och andra kunskapsformer i utbildningen, då skulle biblioteket behöva följa efter med sin utbildning och samling. Men så länge akademisk kompetens bygger på interaktivitet med böcker och tidskriftsartiklar, då är behovet för informationskompetens detsamma som tidigare. Men om akademisk kompetens skulle omdefineras, då skulle biblioteket också följa efter. Förmodligen är det så de flesta bibliotek resonerar omedvetet. Till vardags har de en ganska slö naturalistisk syn som bygger på att “vi finns” och “vi handlar” i egenskap av den “vi är”. Ett bibliotek är ett bibliotek, som bör agera som ett bibliotek ska agera. Om man som högskolebibliotek istället har en teleologisk syn på saken, då blir resultatet säkerligen annorlunda. Jag tror att det är det vi försöker göra med Bibliotek 2.0.

 • 48. Giger, Peter
  et al.
  Norling, Eva
  Library Participation Cultures2007Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Getting a deeper sense of what it means to participate in a library culture, and trying to figure out what the future has in store for the library as an institution.

 • 49. Giger, Peter
  et al.
  Norling, Eva
  Library participation cultures: Durban2007Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This article examines some of the main points of recent library development, building on phenomena or concepts such as particpation, democracy, web 2.0, library 2.0 and convergence cultures. We start with two cases closely related to activities at Blekinge Institute of Technology. The first case is about building a community for national and international cooperation about learning objects in the setting of a search guide. The other case is about a project aming to bring our patrons into the discusson about the library and our future. Finally, we discuss the role of librarians in a world where knowledge processes go from a hierarchical, authoritative perspective to a participative, inclusive mindset.

 • 50. Giger, Peter
  et al.
  Norling, Eva
  Searchguide 2.02007Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Blekinge Institute of Technology library has offered education in information seeking on campus and online and has developed web based tools for this which have received much attention1. The Quick Search Guide and The Search Guide are now used in all courses we offer at Blekinge Institute of Technology. The Quick Search Guide contains very basic information about searching and evaluation of sources. The Search Guide is both more extensive and deeper than The Quick Search Guide. But in the light of Web 2.0, The Search Guide’s lack of participation seemed outdated, in some respects, so we decided to rework it, and this time we were going to do it based on open source systems. From Consultants to Open Source When we decided to switch from a system tailored by a consulting firm to an open source system, we were confronted by a fairly large set of choices. One important decision was the question of which open source system was to be the base to work on. Another important question was about the community the system was supposed to serve. In our view the community was in focus, but the choice of system was also crucial since its job is to underpin the community. Our main directives when we looked for a system were that it had to be fairly light weight and based on standards. It was also important that it was based on the most common programming languages and software structures. But the most important aspect was interactivity and communication. One of the main points for switching software was the move from information publishing to communication, and that aspect had to set the stage for what kind of system we choose. Our choice was Wordpress, the largest weblog software in the world. It is a native communication system, and it meets all requirements we had. The Searchguide 2.0 community system comprises two Wordpress installations, a shared library/community of texts and learning objects, and a local customizable end user search guide. Agendas And finally, we want to point to the theoretical/philosophical agendas of the project. * we want to participate in the open source, open access movements. We think this is an important step for the whole community of learning professionals. * we want to collaborate around learning objects. * we also want to raise awareness and knowledge about lightweight, open source, web 2.0 systems. * in the process we hope to be able to communicate participation strategies which makes us wiser and better equipped for the future. * let users participate in the creation of content – in the local search guide. * Communicate library interaction strategies. A large part of the participating organizations will probably be libraries.

12345 1 - 50 of 245
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf