Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 768
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Berglund Snodgrass, Lina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Safety and Agonistic Conceptions of Public Life2015In: PlaNext, ISSN 2468-0648, Vol. 1, p. 50-64Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper seeks to enable for conceptual resistance towards a desirable urban order of ‘safe public realms’, to which the ‘planning for safety’ directly contributes. One way of engaging in that kind of resistance is by contributing to politicising the system of beliefs informing planning for safety. Planning for safety is primarily legitimised morally as the ethically right thing to do given the identified violation of a human right in the public realm, the right to freely move about in the public environment. By drawing from Mouffean agonistic political theory (2005), there is no given interpretation nor implementation of ethical principles such as human rights, but rather different interpretations given what point of reference one is departing from, and should hence be subjected to political struggle. To conceptually set the arena for choice contributes to politicising phenomena which previously have been legitimised as the right or the (only) natural thing to do. ‘Planning for safety’ should therefore be interpreted resting on specific ideological assumptions of public life which frames both how ‘the human right’ is conceptualised as well as what planning solutions are considered possible.This article seeks to establish alternative conceptualisations of public life, with an aim to make visible how there is not one notion of public life and thereby re-politicise the ideolo-gical premises underpinning ‘safety planning’ and thereby allow for conceptual resistance. This is carried out by establishing a discursive field of public life, a kind of conceptual arena for choice making. The discursive field is represented by four different discourses of public life centred around different ideals such as rational, dramaturgical, conflictual and consensual public life. In this conceptual context, lines of conflict have been discerned based on a thematic of purpose, character, criteria for participation and conception of identities, which have taken the form of agonistic dimensions, from which planning discursively can position itself. This paper argues that we first must agonistically agree on what notion of public life should govern the development of our cities, and thereafter discuss what the consequences would be for planning.

 • 102.
  Berglund Snodgrass, Lina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Högström, Ebba
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  "Att leva som alla andra": livsmiljö, bostadsbehov och samverkan.2019In: PLAN, Vol. 5-6, p. 65-70Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 103.
  Berglund Snodgrass, Lina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Högström, EbbaBlekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Specialnummer fysisk planering, BTH 30 år2019Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det här är ett specialnummer i fysisk planering med anledning av att institutionen för fysisk planering firar 30 år i år.

 • 104.
  Berglund Snodgrass, Lina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Högström, Ebba
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Vad kan vi och vad vill vi göra?: Samtal med tre masterstudenter i fysisk planering på BTH.2019In: PLAN, p. 49-56Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 105.
  Berglund Snodgrass, Lina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Högström, Ebba
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  "Vi hade roligt, men vi slet också hårt": Samtal med Eva Öresjö och Anders Törnqvist om de formativa åren för fysisk planering.2019In: PLAN, Vol. 5-6, p. 15-21Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 106.
  Berglund Snodgrass, Lina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Högström, Ebba
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Välkommen till vuxenvärlden institutionen för fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola2019In: PLAN, ISSN 0032-0560, Vol. 5-6, p. 7-14Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 107.
  Berglund Snodgrass, Lina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Mukhtar-Landgren, Dalia
  Lund university, SWE.
  Greinke, Lena
  Leibniz University, DEU.
  Editorial: Making Space for Hope: Exploring its Ethical, Activist and Methodological Implications2019In: plaNext, ISSN 2468-0648, Vol. 8, p. 6-9Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  [From the introduction] This volume is a special issue with contributions that stem from the collaborations of the 2018 AESOP PhD workshop, held 5-8 July at Tjärö island, Sweden. The overarching aim of the workshop was to establish inclusive spaces for dialogue and collaboration between PhD students across countries and continents on issues that pertained to the AESOP’s 2018 congress theme “Making space for hope”. Furthermore the PhD students got the chance to learn from the invited mentors with long experience from the academic planning field. The theme drew from a recognition of the severe challenges facing the world at present, for example, challenges coupled with the climate crisis, growing social inequalities, rapid population growth in urban regions and de-population trends in peripheral regions.

 • 108.
  Berglund Snodgrass, Lina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Mukhtar-Landgren, Dalia
  Lund University, SWE.
  Paulsson, Alexander
  Lund University, SWE.
  Experiment för hållbar mobilitet. Vad innoveras det (inte) kring i svenska kommuner?2019In: INNOVATION OCH STADSUTVECKLING : En forskningsantologi om organiseringsutmaningar för stad och kommun / [ed] Algehed, Jessica; Eneqvist, Erica; Jensen, Christian; Lööf, Jenny, Sverige: Stema , 2019, p. 89-102Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Våra städer har under de senaste 100 åren till stor del präglats av bilen(Urry, 2004). Bilismen har påverkat allt från den moderna stadsplaneringens utformning, till hur vi konsumerar, våra boendemönster, arbetsmarknadsre- gionernas utbredning och inte minst dagens fossilberoende och utsläpp av växthusgaser. Traditionellt sett har svensk kommunal planering varit inriktad på att försöka tillgodose en prognostiserad ökad efterfrågan på bilresor, och bilen har varit en given parameter att ta hänsyn till i stadsplaneringen.

  Vi vet idag att en omställning av transportsektorn är avgörande för uppfyllandet av de klimatpolitiska målen och FN:s 2030-mål. Såväl forskare som praktiker har därför framhävt behovet av att öka andelen energieffektiva transportslag som gång, cykel och kollektivtrafik. Med god vilja kan det här betraktas som framväxten av ett nytt mer hållbart paradigm - som förvisso är omstritt - men som istället lyfter fram vikten av ett mer hållbart resande och en planeringspraktik där den privatägda bilen inte står i fokus.

  (...)

  I det här kapitlet undersöker vi specifikt vad kommuner experimenterar om inom mobilitetsområdet, och vilka förväntningar som tillskrivs experimenten. Vilket slags samhälle föreställer de sig? Och hur radikalt annorlunda, eller disruptivt, är detta samhälle ur ett hållbarhetsperspektiv?

  (från introduktion)

 • 109.
  Berglund Snodgrass, Lina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Nord, Catharina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  The Continuation of Dwelling: Safety as a Situated Effect of Multi-Actor Interactions Within Extra-Care Housing in Sweden2019In: Journal of Housing for the Elderly, ISSN 0276-3893, E-ISSN 1540-353X, Vol. 33, no 2, p. 171-188Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article examines the space–time situatedness of residing within extra-care housing (ECH) in Sweden. EHC constitutes an example of ordinary housing but is often categorized, along with senior housing, as “in-between housing.” What differentiates the extra-care housing from the ordinary is an age limit for moving in, the provision of communal facilities, and the presence of staff at certain times each week. Two housings with different environmental and architectural conditions have been analyzed through spatial analyses, observations, and interviews with residents (n = 18). The article concludes that the two different assemblings enabled two very different possibilities for accessing “safe aging.” One offered opportunities for the continuation of identities which contributed to feelings of safety, and one demanded the reconstitution of identities for developing meaning in the new housing.

 • 110.
  Bergman, Gösta
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Planering för trygghet: En undersökning om narrativs betydelse för den fysiska planeringen2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Att planera för mer trygga och jämställda miljöer där både män och kvinnor, barn och gamla känner en större känsla av trygghet är väldigt aktuellt inom den fysiska planeringen. Uppsatsen tar avstamp i problematiken om att det finns en vilja att planera för trygghet men att det saknas riktlinjer i hur trygghet och jämställdhet kan uppnås.

  Uppsatsen syftar till att bidra med en ökad kunskap och förståelse kring möjligheten och förmågan att planera för trygghet genom att se till olika gömda narrativ om trygghet. Problemformuleringen har operationaliserats i tre frågor som senare ska diskuteras.

  —   Hur genereras kunskap om trygghet inom planeringen?               

  —   Vilka antaganden om trygghet finns inom planeringen?

  —   Vilka åtgärder föreslås för att åstadkomma tryggare miljöer? 

  Uppsatsen teoretiska perspektiv bygger på postrukturalism och intersektionalitet som både är två teoretiska ansatser som ämnar att se bortom det hegemoniska narrativet för att hitta de historier och berättelser som gömmer sig bakom den. Intersektionella perspektivet hävdar att det finns maktstrukturer i samhället baserade på genus, klass och etnicitet som hindrar vissa berättelser från att berättas. Den tidigare forskningen fokuserar på maktrelationer och speciellt den mellan män och kvinnor och den otrygghet kvinnor känner för vissa offentliga platser.

  Undersökningen av trygghetsvandringarna visar på att det är snarare ålder än genus som påverkar en aktörs upplevda känsla av otrygghet. Vidare ses ungdomar som de aktörer som orsakar otrygghet medan barn och äldre ses som de aktörer som upplever otrygghet. Resultatet visar också på att narrativen är väldigt skilda och att det finns många scener som uppfattas otrygga.

  Diskussion lyfter problematiken med tanken om kunskap som något objektivt, något som kan legitimera en viss typ av fysisk åtgärd i planeringen. Den kunskap som trygghetsvandringar genererar argumenteras för att vara en reproducering av en redan berättade historia om trygghet. En berättelse baserad på en hegemonisk föreställning om vad trygghet innebär. Vidare diskuteras att de antaganden som finns om trygghet i planeringen inte nödvändigtvis behöver vara sanna. Idén om att genus är en de viktig faktor om man ser till maktrelationer och vilka berättelser om trygghet som har möjlighet att berättas kan ifrågasättas då enligt undersökningen är snarare ålder som avgör aktörers möjlighet att berätta sina historier. Vidare diskuteras hur fysiska åtgärder för att skapa en tryggare miljö kan verkligen leda till tryggare miljöer, huruvida detta är en placeboeffekt kan diskuteras.

  Utifrån undersökningen samt diskussion har följande slutsatser dragits. Kunskap är en viktig faktor inom planeringen för att legitimera vissa typer av åtgärder. De narrativ som har identifierats visar på att den kunskap som generas är en reproducering av en redan etablerad berättelse över vad trygghet är och vad det innebär att vara otrygg. Vidare visar undersökningen att de antaganden som finns över trygghet inte nödvändigtvis behöver vara sanna. De identifierade narrativen visar att det är snarare ålder som maktfaktor än genus som förklarar vilka berättelser som blir hörda. Vidare visar undersökningen att otrygghet kan planeras bort med hjälp av fysiska åtgärder men då skapandet av en placeboeffekt. För att skapa riktig trygghet behöver det sociala och maktrelationerna mellan olika aktörer tas med in i ekvationen. Mångfalden av personer och berättelser visar på en svårighet att planera för en trygg miljö där alla känner sig inkluderade. Till sist dras slutsatsen att trygghetsvandringarna som medel sätter själva ramarna för vilka berättelser som blir berättade. 

 • 111.
  Bergman, Jenny
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Knudsen, Cristina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Seely, Kate
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Building Collaborative Relationships for a Sustainable Finance System2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Society today faces unprecedented social and environmental challenges that are both complex in nature and require immediate and severe action. The financial system is a complex system that has an important impact on the sustainable development of society. Currently, however, the role of the finance system in sustainability is ambivalent, as it invests both in the causes of the sustainability challenge as well as its potential solutions. As the finance system is a complex system collaboration is needed to make change possible. Relationships are a key component of collaboration, and this research looks closer at how relationship building can enable effective collaboration aimed at finance systems change. Research draws on Literature, and a case study of the Finance Innovation Lab including 19 qualitative interviews. In order to build collaborative relationships for a sustainable finance system the results point to: 1) the importance of the individual being present in the initiative rather than the organization they represent, and the importance of connecting on personal level; 2) the complexity of relationship building, with different processes and key elements interrelating; and 3) collaborative relationships being only one part of systemic transformation, requiring also a diversity of people and a clear structure and common strategy to be effective in achieving their goals.

 • 112.
  Bergqvist, Titti
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Mikalsen, Margarita
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Social kompetens och arbetsliv i förändring- en studie om rekryteringsprocessen i offentlig sektor2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Social kompetens är ett relativt modernt uttryck som allt oftare förekommer i olika sammanhang i arbetslivet. Den offentliga sektorn har genomgått stora förändringar de senaste 20- 30 åren, och detta har bidragit till att arbetssökande nu bedöms på ett annat sätt av arbetsgivare. Numera är det mycket vanligare att en arbetssökande värderas mer efter sina personliga egenskaper än sina formella kvalifikationer. Studiens syfte är att undersöka samt ge exempel på hur förändringen inom den offentliga sektorn under de senaste decennierna har påverkat rekryteringsprocessen samt vilken roll social kompetens spelar i dagens rekryteringsförfarande inom statliga myndigheter. Undersökningens ambition är att till viss del öka förståelsen för ett av samhällsforskare redan identifierat problem, och kanske även synliggöra några av de möjliga ”dolda” funktioner som begreppet i praktiken skulle kunna fylla. De två myndigheter som valts ut för intervjuer i denna studie är Polismyndigheten och Kustbevakningen i Karlskrona. Dessa två myndigheter har ett likartat rekryteringsförfarande både när det gäller rekrytering av aspiranter till de respektive utbildningarna, och när det gäller rekrytering av civil personal. Det är därför intressant att göra en jämförelse av de båda myndigheterna med avseende på de båda typerna av rekryteringsprocesser, utifrån de innebörder och funktioner som social kompetens kommit att få. Social competence is a relatively modern expression that is increasingly present in various contexts in the workplace. The public sector has undergone major changes over the past 20- 30 years, and this has contributed to the fact that job seekers now are judged differently by employers. Nowadays it is very common that a job seeker is valued or appraised more for their personal qualities than their formal qualifications. The purpose of this study is to investigate and give examples of how the change in the public sector in recent decades has affected the recruitment process, and the role that social competence plays in today’s recruitment process within government agencies. The study’s aim is to partly improve the understanding of a problem already identified by social scientists, and perhaps also highlight some of the possible “hidden” features that the concept could potentially fill. The two agencies selected for interviews in this study are the Police Department and the Coast Guard in Karlskrona. These two agencies have a similar recruitment process both in terms of recruitment of trainees for the respective courses, and in the recruitment of civilian staff. It is therefore interesting to make a comparison of the two authorities with respect to the two types of recruitment processes, based on the meanings and functions that social competence come to have.

 • 113.
  Bergström, Ida
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Hansson, Lina
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Hur känns det att ge besked om uppsägning? Personalvetares upplevelser och känslor kring att ge ett svårt besked2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt Att arbeta är någonting som ger individer en inkomst, sociala kontakter, möjligheter till personlig utveckling och struktur i vardagen. Eftersom alla individer är olika så kommer de att reagera olika på olika situationer. Att förlora sitt arbete är att förlora en del av den dagliga kontakten med omvärlden och detta kan komma att påverka människors liv radikalt. Ett besked om uppsägning kan, enligt tidigare forskning, liknas vid en kris som den uppsagda kommer att gå igenom där den uppsagda inom en viss tids ram kommer att genomgå en rad olika faser där individen tar in, bearbetar och till sist hittar en ny vardag och en ny tillvaro för sig själv. Det råder rikligt med information om hur den uppsagda individen reagerar på ett besked om uppsägning, dock inte lika mycket information finns att läsa om hur personen som ger beskedet reagerar på att ge besked om uppsägning. Syftet med studien är se om de olika reaktionsfaserna i kristeorin kan appliceras på den person som ger besked om uppsägning. Studien genomfördes med en kvalitativ metod där två enskilda djupintervjuer genomfördes med personer med personalansvar på samma företag. Resultatet i studien visade att delar av kristeorins olika reaktionsfaser går att applicera på de två personalvetarna. Faserna som de personalansvariga genomgår händer under en kortare tid där det rör sig mer om veckor eller månader istället för år.

 • 114.
  Berlemann, Birte
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Rhodes, Mitch
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Sustainable IOC: Sustainable Society2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Impacts of the Olympic Games on the biosphere and on the communities that host them are significant. Increasing size, scope and costs, rising security concerns, cultural and environmental impacts are some of the key issues facing host cities and those cities bidding or considering bidding for the Olympic Games. One of the ideals of the Olympic Charter is to place sport at the service of the harmonious development of mankind and the three pillars of the Olympic movement are sport, culture and environment. This paper examines the IOC’s options for sustainability in its primary question: In what way could the International Olympic Committee (IOC) contribute to a global movement towards socio-ecological sustainability? The hypothesis that the IOC is an agent for social/cultural and environmental change is explored. The paper uses a principled definition of success for socio-ecological sustainability and presents a vision of a sustainable IOC and Olympic Movement within a sustainable society. From that vision specific IOC strategies along with past, present and short-term future actions are analysed to determine the obstacles and deficiencies in moving the IOC toward complying with scientifically relevant principles for socio-ecological sustainability. Systems thinking is used to identify obstacles and opportunities within the Olympic Movement. These obstacles and opportunities to strategically move the IOC toward sustainability are identified, analysed and discussed. The paper concludes with examples of possible actions the IOC could take to strategically move towards sustainability.

 • 115.
  Berner, Anita
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Lobo, Sebastian
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Silva, Narayan
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  A Strategic and Transformative Approach to Education for Sustainable Development2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This thesis aims to investigate what strategic guidance can be given to design transformative ESD (Education for Sustainable Development) programs in order to bring about the necessary shift away from our dominating mechanistic and transmissive educational model towards one that is transformative. ESD programs are of high importance when moving towards a more sustainable society, however, a lack of a strategic, full systems approach for planning in the field of complexity can be observed. This gap can be bridged by the use of the FSSD, the Framework for Strategic Sustainable Development, which is used as a conceptual framework throughout this paper. The field of transformative education was researched by using a mixed-methods approach, revealing what key elements and best practices are present that enable transformation to happen. The Cocoon model presented in this paper is derived from the results and intends to give strategic guidance for program designers on how to create a transformative ESD program. It is a process model that aids program designers to create the space for transformational learning to occur by strategically putting into place the elements that are conducive to transformation.

 • 116.
  Bernhardt, Jan
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Urban Sprawl: origins and environmental consequences2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the present work is to provide a brief survey of the process of urban sprawl. What are its origins, how did it develop and why? Moreover, focus will be on envi-ronmental concerns in the framework of urban sprawl. The thesis concentrates on develop-ments in Europe and North America, where cities can look back on a long history of sprawl, and where processes have become very sophisticated. Based on a detailed description of the origins and history of urban sprawl in Europe and the United States, potentially sprawl-induced effects on the environment will be presented and discussed. In a further step, urban sprawl in two case studies (Stuttgart and Leipzig) will be highlighted and discussed with special focus on environ-mental effects. The purpose in doing so is basically to provide a basis and a starting point for further discussions concerning potential and actual effects of sprawl on environment con-cerns.

 • 117.
  Bertoni, Marco
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Hallstedt, Sophie
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Isaksson, Ola
  Value assessment of sustainability hotspots in conceptual design: an aerospace study.2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Nowadays, when designing structural aero-engine components, the engineering team does not only deal with aerodynamics and structural mechanics criteria. Rather, it needs to make more informed decisions based on the value and sustainability contribution of a design concept. This paper proposes a novel approach that combines qualitative sustainability assessment techniques, which are Environmental Impact Assessment (EIA) and Strategic Sustainability Assessment (SSA), with Net Present Value (NPV) analysis to facilitate early stage decision-making in design. A case study, related to the development of a new high-temperature aero-engine component, illustrates how EIA and SSA identify sustainability hotspots for a new product technology, and how NPV is used to assess alternative solution strategies within the hotspot. Within the studied case, the milling process was identified as a sustainability hotspot, therefore two process options - Electro-Chemical Milling (ECM) and Mechanical Milling (MM) - where benchmarked by calculating their NPV in alternative future scenarios, featuring different market and regulatory assumptions. The approach and its constituting models have been preliminarily verified with designers and process owners in co-located industrial workshops.

 • 118.
  Bhalerao, Akash
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Louwerse, Sjaak
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Quarmyne, Michael Tei
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Ritchie, Dan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Social Innovation Hubs Supporting Social Entrepreneurs: Strategically Adopting the SDGs towards Sustainability2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) are a well-known and comprehensive framework for sustainable development. However due to the overlapping and interrelated nature of the goals, action towards one goal can positively or negatively contribute to another.Social innovation hubs including Impact Hub and Centre for Social Innovation use the SDGs to support social entrepreneurs to have a positive impact. Document analysis and interviews with 15 practitioners from these hubs informed the research on how the organizations perceive and contribute to sustainability, how they integrate the SDGs, and the challenges and benefits with using the SDGs. Based on that, this research has developed five recommendations for social innovation hubs to: 1) Define Sustainability; 2) Enhance Visioning; 3) Design co-creative programs; 4) Define Impact;and 5) Communicate Impact. While other elements of the Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) could be used to complement the SDGs, the Sustainability Principles (SPs) of the FSSD are recommended as a definition for sustainability.

 • 119.
  Bibri, Mohamed
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  ICT Design Unsustainability & the Path toward Environmentally Sustainable Technologies2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This study endeavors to investigate the negative environmental impacts of the prevailing ICT design approaches and to explore some potential remedies for ICT design unsustainability from environmental and corporate sustainability perspectives. More specifically, it aims to spotlight key environmental issues related to ICT design, including resource depletion; GHG emissions resulting from energy-intensive consumption; toxic waste disposal; and hazardous chemicals use; and also to shed light on how alternative design solutions can be devised based on environmental sustainability principles to achieve the goals of sustainable technologies. The study highlights the relationship between ICT design and sustainability and how they can symbiotically affect one another. To achieve the aim of this study, an examination was performed through an extensive literature review covering empirical, theoretical, and critical scholarship. The study draws on a variety of sources to survey the negative environmental impacts of the current mainstream ICT design approach and review the potential remedies for unsustainability of ICT design. For theory, central themes were selected for review given the synergy and integration between them as to the topic under investigation. They include: design issues; design science; design research framework for ICT; sustainability; corporate sustainability; and design and sustainability. Findings highlight the unsustainability of the current mainstream ICT design approach. Key environmental issues for consideration include: resource depletion through extracting huge amounts of material and scarce elements; energy-intensive consumption and GHG emissions, especially from ICT use phase; toxic waste disposal; and hazardous substances use. Potential remedies for ICT design unsustainability include dematerialization as an effective strategy to minimize resources depletion, de-carbonization to cut energy consumption through using efficient energy required over life cycle and renewable energy; recyclability through design with life cycle thinking (LCT) and extending ICT equipment’s operational life through reuse; mitigating hazardous chemicals through green design - low or non-noxious/less hazardous products. As to solving data center dilemma, design solutions vary from hardware and software to technological improvements and adjustments. Furthermore, corporate sustainability can be a strategic model for ICT sector to respond to environmental issues, including those associated with unsustainable ICT design. In the same vein, through adopting corporate sustainability, ICT-enabled organizations can rationalize energy usage to reduce GHG emissions, and thereby alleviating global warming. This study provides a novel approach to sustainable ICT design, highlighting unsustainability of its current mainstream practices. Review of the literature makes an advance on extant reviews of the literature by highlighting the symbiotic relationship between ICT design and environmental sustainability from both research and practice perspectives. This study adds to the body of knowledge and previous endeavours in research of ICT and sustainability. Overall, it endeavours to present contributions and avenues for further theoretical and empirical research and development.

 • 120.
  Bibri, Mohamed
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Sustaining ICT for Sustainability: Towards Mainstreaming De–carbonization–oriented Design & Enabling the Energy–Efficient, Low Carbon Economy2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  The study set out to understand and demonstrate the role the ICT sector could play as a critical enabler in the transition and progress towards an energy– efficient, low carbon economy. More specifically, the study of sustaining ICT for sustainability has twofold intent: (2) to investigate the direct footprint of ICT sector and explore how it can be tackled through adopting sustainable design–based solutions; and (2) to highlight the enabling potential of ICT sector to mitigate climate change and massively improve energy efficiency across the economy, identifying and quantifying the global ICT impacts and opportunities in the context of energy and carbon emissions savings. To achieve the aim of this study, a pertinent and extensive literature review covering theoretical, empirical, and critical scholarship was performed to investigate the phenomenon. The study draws on a variety of sources to survey the unsustainability of ICT sector pertaining to energy–intensive consumption and explore potential solutions through espousing environmental design practice, and also to examine the role of ICT in delivering energy–efficient solutions through its products and services. Validity was ensured through using quality academic and industry literature as well as relevant studies carried out by a range of eminent researchers, experts, and stakeholders (i.e. NGOs, research centers). Findings highlight the unsustainability of ICT sector regarding energy– intensive consumption and concomitant GHG emissions associated with its products and services. Of the whole lifecycle, the use phase of ICT is the most critical. Data centers and telecom networks devour energy. Planned obsolescence entrenched in software design shorten upgrade cycle, which makes software utilities a planet killer as to energy consumption. Alternative sustainable design–based solutions entail using renewable energy and most efficient energy required over ICT’s life cycle – de–carbonization strategy. Also, digitization is an effective strategy for ICT sector to slash energy use per unit. To reduce the footprint of data centers and telecom networks, design solutions vary from hardware and software to technological improvements. Designing out built–in obsolescence in software technology is a key factor in the energy equation. As for the enabling role of ICT, the findings are highly illuminating. The ICT sector must step up its efforts in reducing its direct footprint in order to claim a leadership role in an energy–efficient, low carbon economy. Although the ICT sector’s own emissions will increase because of global growing demand for its products and services, the real gains will come from its enabling potential to yield substantial energy efficiency improvements and emissions reductions across the economy. The sheer scale of the climate change challenge presents smart development mitigation opportunities for ICT sector to deliver environmentally sustainable solutions. The largest identified opportunities are: dematerialization; intelligent transport and logistics; intelligent buildings; smart power supply; and efficient industrial processes and systems. This study provides a novel approach into sustainable design in ICT, underlining unsustainable design practices in ICT sector. Review of the literature makes an advance on extant reviews by highlighting the synergic relationship between ICT design, sustainability, and the economy.

 • 121.
  Bie, Sebastian De
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Bie, Jenny De
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  "Jag har ingen reservtank längre" Resultatet av långvarig stress2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att på ett tydligt sätt beskriva respondenternas upplevelse av anställningsotrygghet för ca 7 år sedan. Hur detta har påverkat deras hantering och upplevelse av liknande händelser i efterhand. Förteorierna som vi använde i vår bakgrund var bland annat det faktum att många människors anställningar har blivit osäkra och föränderliga. Ansatsen var kvalitativ med en hermeneutisk tolkningsspiral som transkriberingsmetod. Det psykologiska kontraktet, hantering och upplevelser av stress togs vidare upp i vår fördjupning och konkretisering som till exempel miljöstress, betingning och känslan av sammanhang. Resultatet av vårt arbete är att deltagarna efter ca 7 år fortfarande upplever en sänkt förmåga att hantera stress, respondenterna beskriver en kvardröjande osäkerhet, sänkt tilltro till sin egen förmåga och en ökad känslighet för stress. Ett av de resultat vi fann var att otrygghetens följder gav nyckelord som kunde kategoriseras under utbrändhet. I diskussionen hanteras deltagarnas beskrivning av kvardröjande osäkerhet, sänkt tilltro till sin egen förmåga och misstänksamhet. Avslutningsvis diskuteras bland annat den nya ohälsan, en abstrakt känsla av att inte ha någon kontroll och att inte kunna peka på en konkret orsak till ohälsan.

 • 122. Biedenbach, Thomas
  et al.
  Svensson, Martin
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Hällgren, Markus
  Blissful ignorance: The transfer of responsibility in response to lack of competence2015Conference paper (Refereed)
 • 123.
  Birbiglia, Veronica
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Sociala media och arbete: Relationen mellan psykologiskt arbetsklimat och nyttjande av sociala media i arbetet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Genom att studera relationen mellan upplevt psykologiskt arbetsklimat och anställdas användande av sociala media i arbetet söktes stöd för studiens huvudsyfte: om anställda använder sig av sociala media i arbetet om arbetsklimatet inte upplevs som positivt, samt om sociala media används, hur anställda då uppfattar sociala media som hjälp och stöd i arbetet. Genom en webbaserad enkät samlades data in från deltagarna (N = 27), vilka härrörde från tre IT-avdelningar i en kommunal organisation i Mellansverige. Analyser av ackumulerad data skedde till övervägande del genom Spearmans korrelationstest och Mann-Whitney U-test. Resultatet indikerade stöd för två av studiens tre hypoteser vad gäller samband mellan upplevelse av psykologiskt arbetsklimat och användande av sociala media, samt skillnader mellan anställdas upplevelse av relationer till kollegor offline och användande av sociala media. Däremot hittades inga signifikanta skillnader för hur anställda, beroende på hur de ser på kunskap, tar stöd från relationer online och offline.

 • 124.
  Birbiglia, Veronica
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Jansson, Camilla
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Chefskapets betydelse för etablerandet av en lärandemiljö: Livslångt lärande i pedagogisk verksamhet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Dagens ledord skulle kunna sägas vara förändring. Medarbetare börjar och slutar sina anställningar, verksamheter omorganiseras, nya företag etableras och gamla kommunala funktioner avknoppas och blir privata. En annan kultur tar plats där medarbetarnas lärande och utveckling ses som ett av företagens viktigaste konkurrensmedel och blir därigenom något att fokusera på, synliggöra och utveckla. Vikten av en gynnsam lärandemiljö för medarbetarna står därför i centrum för att möjliggöra för deras livslånga lärande. Med utgångspunkt från det sociokulturella perspektivet samt hur förutsättningar för lärande uppstår och skapas blev syftet med studien således att få förståelse för chefens betydelse för lärandemiljön på en nyetablerad arbetsplats. Studien genomfördes på ett företag med två nystartade förskolor där deltagarna utgjordes av två chefer och deras medarbetare. Undersökningen utgick från en etnografisk ansats där materialinsamlingen till största del baserades på deltagande observationer men där även loggböcker samt djupintervjuer med cheferna användes som kompletterande metoder. Resultatet visade att chefens medvetenhet om samt förståelse och engagemang för medarbetarnas lärande på arbetsplatsen är av största vikt för att en lärandemiljö ska kunna skapas samt att goda relationer och öppen kommunikation har stor betydelse för att få trygga och delaktiga medarbetare.

 • 125.
  Bisong, Ayambe
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Social Sustainability in Africa: The case of Cameroon2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this research is to examine how Africa can become a socially sustainable society by the year 2030 using a strategic leadership approach with Cameroon as a case study. Using a generic and whole systems view, the study would examine the possibility of a transition from a socially un-sustainable society to sustainable society. The study analyses the current political, economic, social and environmental operations that undermines people’s ability to meet their basic needs. It also highlights some of the strengths and opportunities of the Cameroonian society that can help accelerate this transition. Threats and weaknesses are also identified and corrective measures are proposed. Agriculture and social capacity building amongst others stand out as prominent opportunities which could be use to further strategic progress towards sustainability. The study concludes that, with a well defined vision, it is possible for Cameroon to strategically progress towards a socially sustainable society.

 • 126.
  BISWAS, KALLOL KUMAR
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Changing Climate; Bangladesh Facing the Challenge of Severe Flood Problems; A Comparison of Flood Management between Bangladesh and the Netherlands2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Both Bangladesh and the Netherlands are the most flood prone countries in two continents Asia and Europe. Bangladesh is known to be highly vulnerable to floods. Frequent floods have put enormous constraints on its development potential. Unfortunately, the frequency of high intensity floods is increasing every year. So far the country has struggled to put a sizeable infrastructure in place to prevent flooding in many parts of the country with limited success. Where, the Netherlands has developed a massive success in their flood management. The paper will represents the present flood management situation of the two countries Bangladesh and the Netherlands and by making comparison of flood management between these two countries, give some recommendation for further flood management. Historically Bangladesh has developed the flood management laws but lack of implementation and continuous inconsistencies of these laws make Bangladesh backward in their flood management, in compare to the Netherlands. Bangladesh has been practicing the construction of earthen flood control embankments is an established practice for protecting people’s lives and homes, agriculture and infrastructures since the beginning of flood management. Where, the Netherlands has developed spatial construction to control flood and different strategies have been implementing to minimize the flood hazards according to their needs. On the basis of overall present situation in Bangladesh, the paper also tried to suggests some solutions to minimize the extent of flood hazards in the long run.

 • 127.
  Bitterman, Michal
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Lopez, Viviana
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Wright, Fiona
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  A Bridge to Peace: Strategic Sustainable Development as an approach to Conflict Resolution2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Abstract: This thesis argues that taking a strategic sustainable development (SSD) approach to conflict resolution in areas of the world in long-term intractable conflict with intermittent violence could support an effective process and lasting outcome. SSD proposes a holistic systems perspective and decision-making framework to address challenges and opportunities at the largest scale, including identifying root causes and drivers of the conflict as well as finding common ground internally and externally. The currently unbalanced dynamics between the two fundaments of sustainability, a robust ecosystem and social fabric, are the basis of deeply unsustainable patterns of behaviour which are often also at the heart of conflicts. Socio-ecological unsustainability can be both a threat, and an opportunity for resolution and social change. The framework offers a proven way of organizing, evaluating and using tools that can aid in dealing with sustainability issues constructively, and evidence is presented to suggest its usage can be extended to conflict issues. This thesis analyzes the links between sustainability, strategic sustainable development and conflict resolution work in the areas of conflict described, and proposes a set of guidelines for approaching conflict resolution with SSD.

 • 128.
  Björk, Annelie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Oofsson, Maria
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Husdjurets betydelse för människans välbefinnande2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Många människor har husdjur som sällskap och fritidsintresse och allt fler forskare har på senare tid börjat intressera sig för husdjurets betydelse för människans livskvalitet. Antrozoologin är en relativt ny vetenskap där man ägnar sig åt att studera relationen mellan djur och människa. Man har i olika undersökningar kunnat visa att husdjur har en positiv effekt på människans fysiska och psykiska välbefinnande och att djuret höjer livskvaliteten för många (Enders-Slegers, Paul, Podberseck, Serpell, 2000). I denna uppsats undersöks sociala relationer och livstillfredsställelse hos äldre personer med och utan husdjur. Finns det något samband mellan ägande av husdjur, livstillfredsställelse och sociala relationer? Är äldre personer med husdjur mer nöjda med sina sociala relationer samt mer tillfreds med livet än äldre personer utan husdjur? Känner sig äldre människor med husdjur mindre ensamma än de som inte har husdjur? Kan man se någon skillnad mellan män och kvinnor?

 • 129.
  Björk, Beatrice
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  UTVECKLING I EN FRAMGÅNGSRIK VERKSAMHET2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  Kompetens är avgörande för många verksamheters resultat. Att hitta lämplig kompetens och utveckla den kan vara en utmaning för många organisationer idag. Säkerhetskritiska organisationer såsom vård, flyget och oljeindustrin är kompetensen en av nycklarna till en säker verksamhet. I många säkerhetskritiska organisationer utgår från problemen i verksmaheten för att förbättra verksamheten. Forskningen visar att det är viktigt att fokusera det som är framgångsrikt i en organisation för att öka säkerheten. Av den anledningen är det av intresse att undersöka hur en framgångsrik lärmiljö ser ut i en säkerhetskritisk organisation. Den här studien syftar till att öka förståelsen kring vad som skapar en bra lärmiljö i en organisation med säkerhetskritisk verksamhet. Studiens syfte och frågeställningar besvarades genom en fallstudie i en framgångsrik organisation som arbetar med ultraljudsdiagnostik. Med hjälp av metodtriangulering med en etnografisk ansats samlades data in genom intervjuer, observationer samt dokumentanalys. Studiens visar att kompetens värderas som något avgörande för verksamheten och att organisationen satsar på lärande. Slutsatsen visar att det finns en stor drivkraft i att hjälpa sina patienter vilket till viss del skapar ett individuellt lärande men att organisationer har potential att utveckla så att lärandet sprids i organisationen.

 • 130.
  Blanche, Robin de
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  En liten del av 80-talet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Är det möjligt att arbeta med grafik från 1980-talet för att forma om och lansera på nytt? Kan man komma bort ifrån klyschor och retro stil för att visa upp en modern syn på 1980-talets stil som går att använda i dag? Design finns överallt runt omkring oss, det är en del av våra liv och en beståndsdel som ständigt ändras av medias rörliga plattform. Den ständiga förändring som design för med sig blir många gånger ifrågasatt och diskuterad inom mediebranschen. Ofta kommer rätt och fel upp som begrepp inom design om vad som fungerar eller inte, begrepp som jag i mitt arbete lyfter fram och arbetar kring. Genom olika manipulationer och arbete med digital grafik, som pålägg av texturer och färg/form på fotografier, visar mitt arbete en bildserie som är skapad med färg och form från 1980-talet. En bildserie som är framtagen för att få svaret på om det går att lansera gammal grafik på nytt och få det accepterat i dagens mediala samhälle.

 • 131.
  Blandford, Nicholas
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Nash, Timothy
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Winter, André
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Strategic Sustainable Investing: Recognizing Value in Transitional Leadership2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Institutional Investors own a large share of publicly traded companies, controlling a significant amount of the economy‟s working capital. These investors currently use little or no sustainability-related information to make their decisions, reinforcing a loop of increasingly unsustainable growth. This paper puts forward a new investment strategy that recognizes true movement towards sustainability and its link with bottom line benefits for investors: Strategic Sustainable Investing (SSI). To achieve this desired future, Institutional Investors must be able to recognize corporations that are strategically leading the transition towards sustainability. An Analysis Tool was developed to help address this need by identifying sectoral Emerging Sustainability Issues (ESI) using a consensus-based scientific definition of sustainability. Once ESIs are identified, companies‟ strategies regarding each issue are assessed. This Tool was scrutinized by a panel of experts in the financial and sustainable development industries, and was tested on three companies within the Unconventional Oil & Gas Sector in Canada. Results confirmed the usefulness of a tool that can recognize which companies are leading the sustainable development agenda, and identified the need for future research on the financial materiality of sustainability-oriented actions.

 • 132.
  Blankenship, Heidi
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Kulhavý, Viktor
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Lagneryd, Jonas
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Introducing Strategic Sustainable Development in a business incubator2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This qualitative action research explores integration of Strategic Sustainable Development (SSD) at Inova business incubator (Karlstad, Sweden). Researchers and incubator agreed that planning with sustainability in mind at a very early stage of company development may have important impacts on future business success and societal welfare. The objective was to answer how SSD could be integrated into the processes at Inova and how Inova staff’s and entrepreneurs’ understanding of sustainability demonstrably evolve after exposure to SSD. Apart from general research methods, SSD methods and tools were used with three entrepreneurs and business incubator staff. The Five Level Framework for Planning and Decision-making in complex systems and the Templates for Sustainable Product Development approach were central to the study. Inova staff and entrepreneurs began to develop; an understanding of business’ dependence on and relationship to broader societal and ecological systems; and an ability to use backcasting from the basic socio-ecological principles of sustainability in business planning. In turn they experienced an increased capacity to identify sustainability related business risks and opportunities. A new incubation process integrating SSD was created. Although the outcome is specific to Inova, it is general enough for other assistance organizations to gain insight from. In conclusion, SSD should be integrated as early as possible in the business planning of start up companies. Organizations with a mission of assisting entrepreneurs have an important role to play In further research it is recommended that visionary sustainability leaders are identified and tracked from start up.

 • 133.
  Blixt, Frida
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Forselius, Lars
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  "Det går inte att klara sig utan e-post": en studie om e-postanvändandet vid Länsstyrelsen Blekinge2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  E-post har förändrat människors arbetsliv då det ger snabbare kommunikation till en obetydlig kostnad. E-post skickas på ett par sekunder, utan att avsändaren behöver ta hänsyn till avstånd eller dyra kostnader. E-post är enkelt och den mest ursprungliga tekniken på Internet. Det är även väl interagerat i organisationers dagliga arbete. Vårt syfte med kandidatuppsatsen är att fördjupa kunskapen om Länsstyrelsens mejlkultur och undersöka tjänstemännens användande av e-post. För att besvara syftet använder vi oss av följande frågeställningar: Hur påverkar e-posten kommunikationsmönster? Hur påverkar e-posten tidsanvändningen? Hur påverkar e-posten effektiviteten? Genom textanalys har vi studerat sex tjänstemäns e-postkorrespondens under en veckas tid, för att därefter skapa en intervjuguide. För att nå fram till vårt resultat har vi sedan genomfört kvalitativa intervjuer med dessa sex informanter. De teorier vi använder för att analysera vårt resultat är Shannon och Weavers matematiska kommunikationsmodell, olika kommunikationsbegrepp samt informationsöverflöd. Generellt anser tjänstemännen att e-post är ett effektivt och bra kommunikationsverktyg. Det är en del av verksamheten och utan e-post skulle inte organisationens kommunikation lyta på så som den gör i dagsläget. Vi har kommit fram till att det finns sociala mönster och förhållningssätt för hur och till vad e-post bör användas. Tjänstemännen skapar konsensus när alla kommunicerar på liknande sätt och när de skriver med respekt för varandra. Tjänstemännen hanterar och reagerar olika på e-post. Några känner sig tvungna att läsa och svara direkt på inkommen e-post medan andra tjänstemän har utvecklat ett e-postfilter som selektivt hanterar och bestämmer hur e-post ska hanteras. Är det ett brådskande ärende läggs det nuvarande arbetet åt sidan och tjänstemannen koncentrerar sig på att besvara e-posten. Är det dock inte fullt så brådskande kan tjänstemannen svara på mejlet vid ett senare tillfälle. E-post är ett effektivt kommunikationsmedel när tjänstemännen använder det på rätt sätt, det vill säga när de tänker på varför de skickar ett mejl och till vem som får det. Tjänstemännens effektivitet förbättras eftersom arbetsmoment och kommunikationsmoment utförs samtidigt, vilket ger tidsbesparingar.

 • 134.
  Blomdahl, Anna Schneider
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Nilsson, Sofie
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Prolog, Klimax och Katastrof: en återfallsförbrytares upplevelser och tankar om kriminalitet ur ett tidsperspektiv2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The goal of this qualitative essay is to approach the knowledge of people who commit crimes. From a development psychology point of view, questions relating to childhood ang growth are some of the important subjects we choose to discuss. Our purpose is also to reveal the linkage between criminal behavior and different theories of the above mentioned perspective. To bridge the gap between the general and the individual, our survey was based on profound interviews with four inmates in prison. This offer an opportunity to capture the individual´s inner thoughts, feelings and experience about the criminal action. The result exemplifies episodes through quotations from the inmates´childhood, different experience concerning attachment, training in school, relations, offence, relapse etc. The theme of the inmates narratives support many of the different theories we examined, similar patterns appeared and could be found from there common experince.

 • 135.
  Blood-Holland, Kerstin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Michea, Malin
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Såsom i en spegel2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att få en djupare förståelse för identitetsskapande via sociala medier, och hur detta identitetsskapande påverkar individens självbild. Frågeställningen var: “Vilka strategier använder unga vuxna i konstruerandet av sin nätidentitet på Facebook genom statusuppdateringar?” och “Hur förhåller sig denna nätidentitet till deras självbild?” Som metod valdes Multi-Grounded Theory. Sex personer i åldern 18-23 år deltog i studien. Datainsamling skedde genom observation av informanternas statusuppdateringar, och personliga intervjuer kring dessa. Resultatet visade att informanterna strategiskt försöker framställa sina nätidentiteter som autentiska, och erfar en känsla av förhöjt självförtroende vid betraktandet av sina egna statusuppdateringar.

 • 136.
  Blume, Richard
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Karell, Miriam
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Outhwaite, Andrew
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Strategic partnerships for transformational change towards a sustainable society2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Today, global socio-ecological problems are too complex and urgent for isolated actions, and cross-sector collaboration is increasingly required to generate transformational change towards a sustainable future. Partnerships between businesses and civil society organisations (CSOs) in particular have the potential to achieve the required change for sustainability. However, the ‘backcasting’ approach used in this study highlights a gap between current approaches and what partnerships might look like in a sustainable future. Research draws on literature, eighteen interviews and an action research project with Interface Europe. Results indicate that: 1) in the current paradigm shift, collaboration provides a competitive advantage; 2) individual, organisational and societal benefits of partnering are significant; 3) understanding the art and science of partnering is needed to make them work 4) organisational development and strategy affect partnership type and outcomes; 5) Corporate Social Responsibility efforts initiate cross-sector partnerships, but are responsive and fall short of being strategic; 6) articulation of visions for a sustainable future is rare and; 7) most partnerships are not aligned with core business strategies. In conclusion, dialogue across all sectors is advocated to co-create a sustainable future and The Natural Step Framework is recommended to align business planning and partnership strategies with sustainability.

 • 137.
  Bohlin, Kjersti Helgeland
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Ginter, Davida
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Sahakyan, Varuzhan
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Strategic Values-Based Communication for Motivating Change towards Sustainability2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  In the face of the complexity and the urgency of the sustainability challenge, communication of sustainability to the public to motivate behaviour change is found to be an urgent concern. Communication based on appealing to the values of the audience is particularly powerful in addressing social and ecological concerns. Previous research has shown that there is a positive correlation between appealing to intrinsic values and motivation for sustainable behaviours, as opposed to activation of extrinsic values which might lead to the counter outcome. This research seeks to investigate how values-based communication for sustainability can be applied strategically within the third sector based on the activation of intrinsic values. The Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) was used as a conceptual frame to enhance the contextualization of the topic and analyse the findings. Ten interviews were conducted with experts and practitioners in the field, aiming to capture the current application of the concept, the enablers, and barriers for implementing it as well as potential key factors for a successful and strategic practice of values-based communication. Interview findings indicated that a strategic approach is lacking when values-based communication is applied. Based on these findings, a set of recommendations were developed with the intention of serving practitioners and experts in the field. The primary aim of this study is to contribute to the enhancement of the strategic application of values-based communication for sustainability.

 • 138.
  Boisvert, Alaya
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Cheevers, Sarah
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Romanchuk, Erin
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Stroebel, Karen
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Measuring Success: Indicators for Strategic Approaches to Sustainable Community Planning2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Understanding successful community planning and transparently monitoring the process through indicators is essential for empowering communities to move towards a sustainable future. This paper investigates two key categories of indicators: 1) socio-ecological indicators and 2) process indicators. The Framework for Strategic Sustainable Development, the foundation of this research, offers a science-based and principled definition of sustainability, as well as a method for structuring, evaluating and informing the design of indicators. A universally applicable set of community planning process indicators has been devised through ‘backcasting’. First, a list of Success Criteria for an ideal sustainable community planning process was developed. To determine the gaps that require monitoring, general practices in current planning were next assessed against this vision of success. Indicators were then brainstormed to measure closure of the highlighted gaps and movement towards success. Finally, these indicators were evaluated against a comprehensive list of ideal indicator characteristics. In summary, applying whole systems and strategic approaches to identifying and designing indicators can be relevant in any context. Process indicators provide the structure in which to monitor planning at every level and across disciplines so that appropriate socio-ecological indicators can then be derived, while simultaneously ensuring more effective governance.

 • 139.
  Boldero, Christina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Paton, William
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Schou, Charlotte
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Community Mapping & Strategic Sustainable Development: Navigating Towards A Sustainable Future2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The world faces sustainability challenges directly attributable to human behaviour, and expected to irreparably degrade the socio-ecological system. Cartography (mapping) is a diverse planning and communicating discipline used for strategic development of global and local solutions to these challenges. Its flexible yet robust technology can generate common understanding of issues and inspire successful solutions. This thesis studied community mapping, specifically how community mapping practitioners (CMPs) can use community mapping tools (CMTs) more effectively for Strategic Sustainable Development (SSD). Data of current SSD strengths of six CMTs was collected using the Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) and 13 interviews with practitioners. Thirty-six Key Elements (KEs) of guidance for CMPs to use CMTs were developed. A Compass Model was designed to interlink the KEs, in eight interrelated categories, with the ABCD Strategic Planning Process (ABCD). The results suggest that CMPs using CMTs combined with an SSD approach have the potential to create effective solutions towards sustainability.

 • 140.
  Borén, Sven
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Nurhadi, Lisiana
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Ny, Henrik
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  How can fossil fuel based public bus transport systems become a sustainable solution for Swedish medium-sized cities?2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Vehicles, infrastructure, fuel systems and other energy-driven systems that serve public transport are complex with many resource inputs and outputs, and involve many processes. Life Cycle Assessment (LCA) and Life Cycle Costing (LCC) helps analyzing those by quantifying environmental and economic effects, but will not in themselves provide a full systems perspective. Swedish authorities have set ambitious national goals, and many regions targets a 100% increase in public transport by 2020. The medium sized city of Karlskrona (36,000 inhabitants), that is included in this study together with Sundsvall and Jönköping, embraces those goals too. This study analyzes relevant differences between bus solutions, to investigate a change to more sustainable bus propulsion systems. The study zooms down to compare energy carriers (diesel, biodiesel, biogas, and electricity) in different powertrain combinations (combustion engines, electric hybrids, and pure electric). The Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) where principles are defining a sustainable future is used to broaden from a cost and environmentally shortsighted perspective to a long-term sustainability perspective with systems thinking. The Strategic Life Cycle Assessment (SLCA) is first used to give a quick full scope of sustainability challenges in each bus life cycle stage from extraction to end of life. Then LCA and LCC approaches are used to” dig deeper” into prioritized identified challenges. Initial study results suggest that electric drivetrains would be preferable in city buses within the coming decade - both from an economic and a sustainability perspective. It not only lowers emissions and energy usage, but also provides a platform for future promising energy carriers.

 • 141.
  Borén, Sven
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Nurhadi, Lisiana
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Ny, Henrik
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Hållbarhets- och kostnadsanalys av energibärare för bussar i medelstora svenska städer: SLCA, LCA, LCC jämförelseanalys av biogas, biodiesel, diesel, elhybrid, laddhybrid och eldrift för kollektivtrafikbussar i Karlskrona, Jönköping och Sundsvall2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Dagens vägtransporter hjälper människor att berika sina liv genom möjlighet till snabba, flexibla och bekväma resor, samt förbättrad tillgång till varor och tjänster. Dock bidrar dagens vägtransporter till hållbarhets- problem och andra problem såsom klimatpåverkan, buller, barriärer i landskapet och olyckor med dödlig utgång. Det svenska samhället har under de senaste decennierna börjat uppmärksamma de stora hållbarhets- utmaningarna världen står inför. Regeringen har satt mål för växthusgasneutralitet år 2050 och en fossil- oberoende fordonsflotta 2030, samt andra mer närtida miljömål. Tyvärr pekar bl.a. indikatorer i miljömåls- portalen på att de flesta av dessa mål inte kommer att uppfyllas. Samtidigt kommer bebyggda områden att förtätas och vägtransporter förväntas öka. Vägtrafikens negativa påverkan på människors hälsa kommer därför att öka om ingen förändring görs, framförallt i stads- miljö. För att bidra till hållbar utveckling behöver utsläpp från lastbilar, bussar och personbilar minska. Regionala och kommunala organisationer kan bidra till omställningen till hållbarhet bl.a. genom ökade krav på lokaltrafikens fordon så att de blir mer energieffektiva, samt avger mindre luftföroreningar och buller. Bussar med elektrifierad drivlina, som laddas med förnyelsebar ny el, är i dagsläget ett lovande alternativ för en sådan förändring. Ett högt inköpspris för eldrivna fordon är i dagsläget ett hinder i upphandling för kollektivtrafik, men det kan komma att sjunka med ökade försäljnings- volymer och teknisk utveckling, framförallt beträffande batterier. Tidigare studier visar på fördelar för eldrift av bussar i storstadsmiljöer (Stockholm, Göteborg och Malmö). Denna studie syftar till att utreda hållbarhets- implikationer och lönsamheten i att använda bussar med någon form av eldrift i kollektivtrafiken i mellan- stora städer jämfört med dagens bussar som drivs med förbränningsmotorer. Med hjälp av Blekingetrafiken, Jönköpings Länstrafik, Västernorrlands kollektivtrafik- myndighet och Volvo Technology Corporation har författarna gjort fallstudier på utvalda stadsbusslinjer i Karlskrona, Jönköping och Sundsvall. Studien tillämpar metodik för strategisk hållbar utveckling som utvecklas i en internationell vetenskaplig samverkansprocess med Blekinge Tekniska Högskola som koordinerande nod. För att bl.a. undvika suboptimeringar ur ett helhets- perspektiv (förbättringar i en fas som kan ge fler och större problem i andra faser, samt hindra global hållbar utveckling) används strategisk livscykelanalys (SLCA) för att identifiera särskilda analysområden, livscykel- analys (LCA) för kvantifiering av emissioner, och livs- cykelkostnadsanalys (LCC) för beräkning av lönsamhet och konkurrenskraft. Beräkningar baseras på tidigare studier och dessa kom- pletteras och verifieras genom simulering av energi- användning för respektive linje. Författarna har valt att studera energibärare då dessa utgör största skillnaden mellan traditionella fossildrivna bussar och de som drivs med el i någon form. Studien utgår från diesel med 5 % FAME/RME och lokalt producerad förnybar ny el från källor som per år ger mer till nätet än vad som tas ut, exempelvis genom s.k. vindkraftsandelar. Eldrift förekommer i tre varianter varav två är hybrider. Primär drivkälla för elhybrid är förbränningsmotorn, vilket förväntas spara i snitt 33 % energi gentemot en dieseldriven buss. Laddhybrid drivs primärt av elmotor med batterier (laddas internt och externt) samt i andra hand av förbränningsmotor, men kan styras till att bli 100 % eldriven. För att utreda lämpligt biobränsle för dessa studeras lokalt framställd biogas ur hushållsavfall och biodiesel (RME) från lokalt odlad raps. Det senare har ur tillgänglighetssynpunkt valts som bränsle till elhybrid och laddhybrid i denna studie. Slutsatserna från studien är att bussar för stadstrafik i medelstora städer som primärt drivs av el (från lokala vindkraftsandelar) jämfört med dieseldrift är... ... tydligt bättre i alla livscykelfaser beträffande energi- effektivisering och emissioner bidragande till växt- huseffekt, försurning, övergödning, skapande av marknära ozon, och partiklar. Detta trots nyttjande av knappa material som Litium i batterier. Det finns också potential till radikal minskning av ljudnivån på bullriga platser. En elhybrid- eller laddhybrid- buss bör ur miljösynpunkt drivas med biogas. ... enligt ekonomisk nuvärdeskalkyl ekonomiskt kon- kurrenskraftiga när anskaffning av laddinfrastruktur (en extra snabbladdare), fordon, samt underhålls- kostnader (med 1 batteribyte), energianvändning (årlig prisökning med 6 %) inkluderas. Elhybrid är 7 %, laddhybrid 18 % och helt eldriven buss 24 % billigare än dieseldrift i Karlskrona (linje 1/7). Lokalt producerad förnybar ny el ger dessutom nya lokala och regionala arbetstillfällen, vilket kan värderas mer än det gjorts i denna studie. ... om något år ekonomiskt lönsamma för linjer vars sträckning kräver mer än 5 snabbladdningsstationer. Resultaten visar på vissa skillnader mellan de studerade städerna, som till största del beror på utnyttjandegraden av bussar, linjernas karaktär, samt stadens storlek och ventilationsfaktorn. Förbättringar ur miljösynpunkt jämfört med dieseldrift är ganska lika i de studerade städerna, men besparingspotentialen (i kronor) för elhybrid-, laddhybrid och el-drift är störst i Karlskrona.

 • 142.
  Borén, Sven
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Nurhadi, Lisiana
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Ny, Henrik
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Andersson, Mats
  Electrodriving Scandinavia, SWE.
  Nilsson, Stefan
  Miljöfordon Syd, SWE.
  Lööf, Jonas
  Miljöfordon Syd, SWE.
  GreenCharge: demotest i fält med elbuss2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  GreenCharge Sydost är en sammanslutning av regionförbund, kommuner, landsting och företag medett övergripande syfte att främja införandet av elfordon i främst sydöstra Sverige. Blekinge TekniskaHögskola är huvudman för projektet med ansvar för att driva forskningen, och Miljöfordon Syd attdriva den operativa projektledningen avseende demonstrationer och samverkan med intressenter.Under 2013 gjorde forskningen inom GreenCharge en beräkningsstudie som påvisade att elbussar urett livscykelperspektiv har mycket mindre utsläpp än dagens dieselbussar och totalkostnaden skullekunna bli 25 % lägre över en 8-års period i Karlskrona på linje 1 och 7, 21 % i Jönköping på linje 1och 3, samt 17 % i Sundsvall på linje 2 och 4. Detta gäller under antagande att bussen drivs med nygrön el, att realränteökningen blir 1 % per år samt att energi-pristrender sedan 10 år tillbaka fortsättergälla framöver.. Beräkningsstudien antog också efter simuleringar utifrån befintliga linjer och aktuellavärden från busstillverkare en energianvändning på 1,04 kWh/km för eldrift.

 • 143.
  Boscio, Gabriela
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Mebane, Natalie
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Koenig, Xavier
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Small Island Developing States: Using the MSI for Strategic Sustainable Development2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This report is aimed at exploring what a Small Island Developing State (SIDS) would need to do in order to strategically use the Mauritius Strategy (MSI) to move their country towards sustainability as defined by the four principles of sustainability. Interviews were conducted with users and experts on the MSI representing various sectors such as governments, intergovernmental organisations and non-governmental organisations. These interviews were combined with document content analysis of key texts in order to identify strengths and necessary improvements of the MSI. A potential "ideal use" of the MSI was created by combining its current strengths and the Framework for Strategic Sustainable Development. This was then compared with the current reality of MSI usage, and gaps between the two were identified. Recommendations were given based on these gaps and on the improvements pointed out in the interviews in order to form a process through which a SIDS government could use the MSI to reach full sustainability.

 • 144.
  Bota, Erica
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Tschendel, Viola
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Hernández, Christian Zavala
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Social Sustainability: Exploring the Role of Social Enterprises2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The degradation of the ecological and social systems has largely resulted from human activities that deplete natural resources and undermine human needs in society. Traditional business culture, driven mainly by profit maximization, is a factor that has worsened this sustainability challenge. Social enterprises (SEs) are a form of business that hold the potential to help make the transition towards a sustainable society. The purpose of this study is two-fold. First, it explores SE contributions to creating a sustainable social system. Second, it examines how SEs exhibit the dimensions of trustworthiness, leading to trusting relationships in society. Social sustainability principles (SSPs) define social sustainability and are drawn from the Framework for Strategic Sustainable Development. They are used as a foundation for identifying SE contributions. The researchers draw on experiences from social entrepreneurs and experts in the field of social entrepreneurship. SEs contribute at two levels: the individual level and the societal level. They break down barriers to the SSPs and provide opportunities to individuals with respect to the five principles. SEs operate based on a culture of impartiality and create opportunities for meaning for individuals in their target groups. They consistently take leaps of faith, believing in the trustworthiness of those who are otherwise deemed untrustworthy.

 • 145.
  Boumans, Maaike Madelon
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Fei, Xiaojing
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Martín, Silvia
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Leverage Points for Effective Cross-Sector Collaboration in Eco-municipalities: Looking at Eindhoven Case Study2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  There is an increasing acknowledgement in Eco-municipalities – cities using the Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) as a tool for their planning process – of the need for Cross-Sector Collaboration, but the necessary expertise is often lacking. The purpose of this study is to better understand effective CSC in Eco-municipalities through indicating potential leverage points and inform the use of the FSSD in this specific context. An 'effective CSC' lens is constructed from general CSC literature and documents from Eco-municipalities. 187 barriers and enablers to effective cross-sector collaboration are identified from interviews with experts and interviews from the In-depth Case Study in the city of Eindhoven. An 'Importance Index' defined by alignment with Lens Factors is developed to select key indicators. These key indicators are clustered into 45 potential leverage points for effective CSC in Eco-municipalities. The use of these potential leverage points is checked in an In-depth Case Study through a Causal Loop Diagram in which nine leverage points were identified. Interrelations between these leverage points, unexpected results and methodology are discussed, conclusions are drawn, and further research is suggested.

 • 146.
  Bragg, Eric
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Krogseng, Kyla
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Schwaller, Christiane
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Leveraging a More Sustainable Global Agricultural System: Improving Multinational Organizations' Capacities to Procure2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The procurement of agricultural commodities by multinational organizations has been identified as a leverage point for moving the global agricultural system towards sustainability. This study focuses on how multinational organizations can improve their capacities to procure more sustainably grown agriculture commodities. Using the Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) to create a theoretical ‘Ideal Case’ for procurement practices, this study analyzes the key strengths and weaknesses of existing practices surrounding the procurement of agricultural commodities in order to determine how they can improve. Interviews with four multinational corporations, one INGO and several experts in the field showed various weaknesses, including a lack of whole-system perspectives, inadequate definitions of sustainability, and weak strategies and tools to support organizations’ movements towards sustainability. Using these findings, recommendations were created to provide procurers, sourcing managers, supply chain managers, and sustainability managers with the necessary guidance to create conditions enabling the procurement of more sustainably grown agricultural commodities. The recommendations call for multi-stakeholder cooperation, increased use of impact assessments, long-term sustainability goals, and credible certification systems.

 • 147.
  Brandt, Eva
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Hälsofrämjande arbete i svenska kommuner för barns och ungas psykiska hälsa: Dokumentstudie av riktlinjer och handlingsplaner i kommunala förvaltningar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Hälsofrämjande insatser för barn och ungas psykiska hälsa under barndomstiden har en stor betydelse då grunden för den framtida hälsan sätts i ungdomsåren. Syftet med studien var att undersöka hur det hälsofrämjande arbetet beskrivits i riktlinjer och handlingsplaner i några av Sveriges största kommuner med fokus på inriktningen i dokumenten för barns och ungas psykiska hälsa. Studien genomfördes som en induktiv kvalitativ dokumentstudie av innehållet i kommunala offentliga dokument, där beskrivning av hälsofrämjande insatser för barns och ungas psykiska hälsa undersöktes. Studien visade att samtliga kommuner påtalar samverkansarbete mellan olika verksamheter som viktigt i det hälsofrämjande arbetet för barn och unga samtidigt som kommunen har ansvar att främja barns och ungas hälsa i samband med lärande, kvalité på undervisning, se till enskilda behov, ge insatser för att trygga uppväxten och att följa barns och ungas rättigheter. Slutsatsen av studien var att det hälsofrämjande begreppet sällan eller aldrig nämndes i de kommunala dokumenten. Hälsofrämjandet i de kommunala dokumenten beskrevs utifrån sambandet att bra utbildning ökar chanserna för barn och unga att erhålla en bra framtid med en god psykisk hälsa.

 • 148. Bratt, Cecilia
  Assessment of Eco-Labelling and Green Procurement from a Strategic Sustainability Perspective2011Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Efforts to reduce negative impacts from consumption and production include voluntary market-based initiatives. Examples are the concept of eco-labelling and the concept of green procurement. These have emerged as policy instruments with great potentials to steer product innovation and purchasing decisions in a sustainable direction. This potential has been recognized by the United Nations, the European Union, the Organization for Economic Cooperation and Development and national governments through, e.g., various programmes and schemes. The aim of this thesis is to assess current criteria development processes within eco-labelling and green procurement from a strategic sustainability perspective and to describe possible improvement potentials from such a perspective to make these instruments more supportive of sustainable product and service innovation. A previously published framework for strategic sustainable development, including a definition of sustainability and generic guidelines to inform strategies towards sustainability, is adapted and used for this purpose. Criteria development processes in two Swedish eco-labelling programmes and at a governmental expert body for green procurement are studied. This includes interviews with criteria developers, studies of process documents and a case study at the governmental expert body for green procurement in which two criteria development processes were shadowed. The result reveals several strengths but also gaps and thus potentials for improvement. The criteria development processes and the resulting criteria mostly concern the current market supply and a selection of current environmental impacts outside the context of long-term objectives. Neither sustainability nor any other clearly defined long-term objective is agreed upon, and the criteria are not structured to support procurers, suppliers and product developers in a systematic and strategic stepwise approach towards sustainability. Recommended improvements include a more thorough sustainability assessment, communication of clearer objectives, broader competence in the criteria development groups and more emphasis on the dialogue and interaction between key actors. This includes an extended view on both the product concept and actors involved. Based on this, a new criteria development prototype is suggested, which aims at widening the scope from some currently known product impacts to the remaining gap to sustainability. During its further development and implementation, the criteria development prototype will be tested in successive iterations of action research together with experienced practitioners within eco-labelling and green procurement.

 • 149. Bratt, Cecilia
  Eco-labelling criteria development for strategic life cycle management2011Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  To accelerate the transition towards a sustainable society, changes in consumption and production decisions are crucial. Eco-labelling type I is an instrument with a potential to create incentives for changes towards strategic life cycle management along value chains to achieve products that aid society's compliance with sustainability principles. But the mere existence of this instrument is not enough to utilize this potential. In a previous study, applying a Framework for Strategic Sustainable Development as a foundation for the analysis, we have pointed at deficiencies in theory and process of eco-labelling which hamper cohesiveness, transparency and comprehension. In this paper, we present a prototype criteria development process and discuss it in relation to current processes. From this comparison we conclude that the new criteria development process has the potential to support strategic life cycle management

 • 150.
  Bratt, Cecilia
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Integrating a Strategic Sustainability Perspective into Eco-Labelling, Procurement and Supply Chain Management2014Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Maintaining the current course of the global society is threatening the human civilization. The urgency of the situation, understood from empirical research, has caused many researchers to call for more prescriptive research as a necessary supplement, to better support decision making for sustainability. While policymakers need to direct and stimulate sustainable production and consumption through, e.g., legislation and market phenomena such as eco-labelling, business represents a significant proportion of the necessary resources, capabilities and mechanisms for the innovation needed for a transition towards sustainability. However, while businesses more and more realize the self-interest in working proactively with sustainability, there is a desire for better support for how to do this also from this end. Such support needs to consider a significant shift going on in business; that individual businesses tend to no longer compete as autonomous entities, but rather as supply chains. Thus, no company is more sustainable than its supply chain partners. Therefore, sustainable supply chain management (SSCM) as a business function, and sustainable procurement as a subset thereof, plays an increasingly pivotal role for sustainable development. The overall aim of this thesis is to contribute to sustainable development by studying how three phenomena; eco-labelling, procurement and supply chain management are related to each other and to a strategic sustainability perspective, and to suggest how these phenomena can be integrated with such a perspective to provide better support for decision making and innovation for sustainability. For this purpose, a framework for strategic sustainable development, including a definition of sustainability and generic guidelines to inform stepwise strategic plans towards sustainability, is used as a foundational methodology. The development of new approaches is also based on case studies with eco-labelling and sustainable public procurement bodies, businesses and public institutions. Information is collected by shadowing of criteria development and collaboration processes, interviews and literature studies. While the findings point to a clear rational for all of the phenomena and several strengths in existing schemes and practices, the findings also point to several shortcomings. Sustainability is not defined, and as a result, there is no foundation for strategic and proactive approaches. Furthermore, decisions are not based on considerations of all dimensions of sustainability, the whole life cycle of products, all relevant stakeholders and a long-term perspective. As a result, the full potential of these phenomena for contributing to sustainable development is not utilized. This thesis prescribes enhanced processes for eco-labelling, sustainable procurement and SSCM, and shows how these can support organisations in developing from reacting individually on known sustainability-related problems to acting proactively and collaboratively in supply chains, in a coordinated and economically viable way, on society’s remaining gap to the full scope of ecological and social sustainability.

1234567 101 - 150 of 768
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf