Change search
Refine search result
123 101 - 135 of 135
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Mattsson, Henrik
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Wald, Mattias
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Mål- och resultatstyrning i offentlig verksamhet ? En studie av resultatstyrningens effekter på institutionsnivå vid BTH2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med vår studie var att undersöka hur en institution på en högskola påverkas av mål- och resultatstyrning och hur det upplevs ute på institutionerna. Metod: Vi har genomfört personliga intervjuer med prefekter eller representanter för institutionerna vid BTH. Det som framkom i intervjuerna analyserade vi i relation till teorin och utifrån analysen drog vi slutsatser. Slutsats: Genom att styra högskolan på detta sätt, med fokus på ekonomi och prestationer, uppfattar vi en risk för att systemet på sikt kan komma att sänka kvaliteten på utbildningarna vid BTH. Trots denna fara upplevs mål- och resultatstyrning av institutionerna som positiv.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 102.
  Meland, Catrin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Svensson, Sophia
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Kompetent arbetskraft: Vad attraheras de av och vilka blir följderna för personalsammansättningen2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Att ta reda på de kriterier som en kompetent arbetstagare anser vara viktiga när han eller hon söker sig till ett visst företag, samt de resonemang som de för kring dessa. Vi vill även ta reda på vad företagen erbjuder kompetent arbetskraft, för att tillsammans med arbetstagarnas svar se om detta kan ha några följder för personalsammansättningen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 103.
  Muric, Sasa
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Balanced Scorecard inom sjukvården: en fallstudie vid kvinnokliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den utformning BSC fått vid kvinnokliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping uppvisar flera skillnader i förhållande till Kaplans och Nortons beskrivning av utformning av BSC. BSC vid kvinnokliniken har idag en annan betydelse än den som Kaplan och Norton definierade. Sin ursprungliga form som ett planerings- och styrsystem har det behållit bara inom ett perspektiv, inom det finansiella perspektivet. Inom de tre andra perspektiven kan det ses som en redovisningsmodell med uppgift att åstadkomma en bättre planering och uppföljning av verksamheten inom kliniken. Själva implementeringsförfarandet följde dock Kaplans och Nortons teoretiska modell och några anmärkningsvärda skillnader i förhållande till denna förekom inte.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 104.
  Nilsson, Caroline
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Helmersson, Jonna
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Wittström, Kristoffer
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Friskvård och gemenskap i organisationer2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet är att få förståelse för och kunskap om förhållandet mellan friskvård och gemenskap i en organisation med utgångspunkt i de anställdas perspektiv. Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie på ett företag. De datainsamlingsmetoder vi har använt oss av är observation, samtal och intervjuer. Vår grundläggande slutsats är att det finns ett förhållande mellan friskvård och gemenskap, för den anställde. Friskvården ger gemenskap inom laget, avdelningarna och i organisationen som helhet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 105.
  Nilsson, Charlotta
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Strömqvist, Anna
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Personalpolitiken – en dynamisk process2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  A study of personnel policy on an average sized service company; their purpose, effects and development. The purpose with this essay is to examine the personnel policy at Sparbanken i Karlshamn which is an average sized, private service company. Our intention is to investigate their purpose, effects and development. In the essay we have used a the qualitative method and on the basis of this we have interviewed three respondents at the company. The respondents have been accurate chosen and the empirical material have been based on personal and focussed questions. Furthermore we have used other observations and contacts with people well aware on the subject as well as secondary data It emerges through our study that the employeers are the company’s most important resource. The personnel policy today is about managing this asset in a most developing and caring way. Sparbanken i Karlshamn works active to synchronize with this dynamical process.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 106. Nilsson, Monica E
  Transformation through Integration2003Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Abstract This study analyzes an attempt at integration of a pre-school class, a leisure-time center and an elementary school in Sweden. The integration was organized in the form of Vertical Track which implies a successive development of groups comprising children between six and twelve years old, pre-school teachers, recreation pedagogues, and schoolteachers. The integration was prompted by state governed reforms such as the 1992 law allowing six-year olds to start compulsory school. The study is based on cultural-historical activity theory and was carried out as participant observation and action research. The study addresses the question of the potentials and alternative goals for change and development of the present school pedagogy and classroom practice that integration implies. Special attention has been paid to what tools might potentially mediate in processes of integration. A research and educational program, the 5thD, was jointly created between researchers and teachers and located in a Vertical Track. The capacity of this complex tool as a mediator in the multicultural Vertical Track structure was explored. It is argued that the Vertical Track as an instantiation of the integration reform represents an arena for potential expansive transformation. However, in order for integration to have an impact on the pedagogical practice in schools, teacher interactions need to be mediated by communicative and conceptual tools. It is suggested that the 5thD program is an example of such tools. Keywords: Integration, pre-school teacher, recreation pedagogue, schoolteacher, contradiction, expansive learning, mediation, and tool.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT03
 • 107.
  Nilsson, Monica E
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Sutter, Berthel
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science, Media Technology and Humanities.
  Femte Dimensionen: en lärmodell som förenar forskning, utbildning och "tredje uppgiften".2002In: Interaktiv forskning: för utveckling av teori och prarktik / [ed] Svensson, Lennart; Brulin, Göran; Widegren, Per-Erik Ellström och Örjan, Stockholm: Arbetslivsinstitutet , 2002, p. 135-148Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Ett exempel på nya samarbetsformer mellan högskola och det omgivande samhället kallad "Femte Dimensionen" redovisas. Poängen är att den så kallade tredje uppgiften inte är något vid sidan av forskning och undervisning, utan är något integrerat, något som kan berika såväl undervisning som forskning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 108.
  Ohlsson, Tom
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Apell, Johan
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Investeringbenägenheten för M2M lösningar i drivmedelsbranschen2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Titel: Investeringsbenägenheten för M2M lösningar i drivmedelsbranschen Författare: Johan Apell och Tom Ohlsson, Blekinge Tekniska Högskola Nivå: Kandidat uppsats Handledare: Anders Hederstierna Nyckelord: Maskin till maskin, Machine to machine, Maskinkommunikation, M2M, Mobilitet, Investeringsbenägenhet, Investeringsbedömning, Standard, Beslut och Beslutsfattande Beskrivning av situationen Idag går endast ett fåtal av de aktiva företagen på M2M marknaden med vinst, och ett antal har gått i konkurs under det senaste året. M2M branschen tycks ha bristande kunskap om potentiella kundsegment och därmed har man svårt att identifiera sina kunders verkliga behov. Drivmedelsbranschen har börjat titta på M2M lösningar och inlett en rad pilotprojekt inom området. Få aktörer har dock fattat beslut om genomgripande satsningar på M2M lösningar. Hur ser drivmedelsbranschen på M2M lösningar och vilka hinder kan identifieras för detta synsätt? Syfte Att öka förståelsen mellan användare och leverantörer på en ännu omogen M2M marknad, genom att studera en specifik bransch. Frågeställning Hur ser investeringsbenägenheten ut för M2M lösningar I drivmedelsbranschen? Vilka hinder för benägenheten kan identifieras? Metoden Undersökningen är kvalitativ, med djupintervjuer av tre företag inom drivmedelsbranschen. Det teoretiska ramverket fokuserar på följande områden: Investeringsbedömning, beslutsfattande, reala optioner, avsaknad av teknisk standard och M2M marknadens struktur. Målet med undersökningen var att identifiera likheter och olikheter i företagens syn på M2M lösningar. Resultat Drivmedelsbranschen tycks vara ytterst medvetna om fördelarna och nackdelarna som är förknippade med M2M lösningar. Det finns ett stort intresse för dessa lösningar och företagen ser enorm potential med denna teknik. Några av de hinder som vi identifierat för införandet är: Osäkerhet i samband värdering av svårkvantifierade fördelar/nackdelar, en leverantör kan inte leverera ett standardsystem eller ett komplett systemerbjudande, osäkerhet rörande beslutsfattandet och M2M marknadens struktur.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 109.
  Olofsson, Erik
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Olsson, Henrik
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Internets effekt på skatteplanering: en fallstudie2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  We have seen a revolution in the area of communication on a worldwide scale. We begin talking about terms as globalisation, integration and deregulation of the financial market. Companies have been tax planning for decades, the questions is if Internet has made an increase of companies than uses tax planning and which roll Internet plays. It is hard to really pinpoint all the effects of the Internet because of the relatively new area of research. This thesis will take various factors under study such as globalisation, development of the offshore industry and the fight against harmful taxation by the OECD and other organisations in order to describe the effects of Internet. Another factor taken under consideration is the attitude toward using the Internet in order to evade (avoid) tax. The Internet increases secrecy in transactions, probably a cause to the sudden explosion of online transactions partly made by Internet. At the same time the tax level vary considerably from country to country and the thesis discuss the effect on high tax nations if there will be a fierce global tax competition and how countries like Sweden with the worlds highest taxes manage to maintain a high level of welfare.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 110.
  Olsson, Anette
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Regestedt, Marie
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Skillnader i personlighet mellan människor med och människor utan missbruksproblematik.2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att se om det fanns någon skillnad i personlighet mellan beroende människor och icke-beroende människor. Med ”beroende människor” menas människor som är beroende av alkohol, narkotika eller andra kemiska substanser, eller människor som är beroende av aktiviteter, som exempelvis spel. Studien bygger på att människan, i enlighet med trait-biologiska perspektivet, har vissa fundamentala personlighetsegenskaper som är biologiskt grundade och som påverkar människans beteende och därmed hans/hennes sätt att leva. Tanken bakom studien var att vissa personlighetsdrag kan inverka när det gäller benägenheten att utveckla ett missbruk. Antal deltagare i denna undersökning var 69 personer. Dessa utgjordes av två grupper; en grupp med beroende människor och en grupp med icke-beroende människor. Den beroende gruppen representerades av (n= 31) personer som var missbrukare, medan den icke-beroende gruppen representerades av (n= 38) personer som studerade på en högskola. Insamling av data genomfördes med hjälp av ett frågeformulär och data analyserades i statistikprogrammet SPSS med hjälp av t-test, ANOVA och ANCOVA. Resultatet blev att det fanns en signifikant skillnad i personlighet mellan beroende och icke-beroende människor för nästan samtliga personlighetsvariabler.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 111.
  Olsson, Annelie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Hartman, Emma
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Wiktorsson, Malin
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Bidrar kundinformation till lönsamhet?2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företagen samlar in information om kunden och därefter bearbetar informationen. Vi undersöker även om kundinformationen leder till förändringar, för att skapa långsiktiga kundrelationer, samt värva nya kunder för att slutligen bidra till ökad lönsamhet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT03
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT04
 • 112.
  Olsson, Elin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Svensson, Eleonore
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Svensson, Sofia
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Icke-finansiella prestationsmått: hur mjuka mått används i tjänsteföretags ekonomistyrning2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Den traditionella ekonomistyrningen har under senare år genomgått vissa förändringar med anledning av de finansiella måttens begränsningar. Att styra med hjälp av enbart dessa mått anses i den alltmer globala företagsvärlden ofta inte tillräckligt. Icke-finansiella mått med möjlighet till färsk omvärldsinformation har gjort entré för att underlätta implementering av företags strategier. Humankapitalets framskjutna betydelse för framgång i tjänsteföretag torde enligt vår mening bidra till att stor betydelse läggs vid icke-finansiella mätningar i denna företagstyp. Forskningsfråga Hur används icke-finansiella prestationsmått i tjänsteföretag? Syfte Att undersöka hur valda icke-finansiella mått används inom tjänsteföretags ekonomistyrning ? vilka konkreta och kortfristiga förändringar har genomförts? Vår mening är också att undersöka hur icke-finansiella mätresultat sprids samt hur de anställda deltar i mätprocesserna. Metod För att få en djup inblick i undersökta företag har vi med ett kvalitativt angreppssätt genomfört muntliga och skriftliga intervjuer med respondenter i valda företag. Intervjuerna har följts upp med kompletterande frågor telefonledes eller per mejl. Slutsats Icke-finansiella mätningar används i hög grad och är väl förankrade i förmedlande tjänsteföretags ekonomistyrning i vilken kundfokuserande mätningar spelar en betydande roll. Företag är medvetna om de finansiella prestationsmåttens begränsningar och de mjuka måtten har kommit att fungera såsom vägledande och förebyggande problemindikatorer. De icke-finansiella mätresultaten värderas högt i tjänsteföretag och har visat sig vara betydelsefulla vid förändringsarbete; de används dessutom ofta för personalutvärdering. Att använda externa mätföretag är vanligt men de senare årens tekniska utveckling har även möjliggjort för företagen att utöka sina interna mätningar. Vi kan därmed konstatera att möjlighet finns att bygga framgångsrika företag på färska beslutsgrunder!

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 113.
  Olsson, Kerstin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Pepek, Marta
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Lokalisering av detaljhandelsföretag i Ronneby och Bräkne-Hoby: Mest betydelsefulla faktorer2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  We founded that approximated customers basis, geographical location, stores which complement each other in the area, cost of rent, competitors, parking places, local offers from the house owners were the most significant factors with location of retail stores in Ronneby and Bräkne-Hoby. For Dressmann, Karlsson, Matex was the appropriate store location the most significant factor and for Överskottsbolaget was that placement of story at highways turnoffs. Ronneby Kommun and ABRI played important part with growth of Ronneby as a trade city and place Bräkne-Hoby during 1998-2003. During 1998-2001 realised Ronneby Kommun the centrumproject with the purpose to rent out empty storage area dedicate for retail stores. With regards to future decisions Ronneby Kommun will cooperate with Retail Business Association to create a leader for trade in the town. ABRI played the important part with location of new retail stores in shopping centre Handelsbyn Futurum in Bräkne-Hoby. ABRI who is the house owner adapted previously empty industrial warehouses to replace where companies can operate the retail stories. ABRI had also assigned mission to attract new retail stores to the area.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 114.
  Olsson, Louise
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Arbetsdelning i hemmet: En studie om mäns upplevelser av arbetsdelning mellan könen2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Min B-Uppsats i Sociologi behandlade ämnet arbetsdelning i hemmet ur ett kvinnligt perspektiv. Under arbetet med denna uppsats kom idén om att göra ytterligare en studie kring samma ämne fast ur ett manligt perspektiv. Därför har jag nu i min C-Uppsats valt att utföra en studie som fokuserar på fem män och deras upplevelser av arbetsdelning i hemmet. Metoden som används är kvalitativ och jag har utfört intervjuer med fem män i åldrarna 24 år, 27 år, 29 år, 54 år och 77 år. Att männen är i olika åldrar beror på att jag vill relatera arbetsdelning i hemmet till könssocialisation. Studien innehåller en kort presentation av min B-Uppsats eftersom jag också har för avsikt att jämföra kvinnornas och männens upplevelser av arbetsdelning i hemmet med varandra. Resultatet från de fem intervjuerna stöder jag dels på tidigare forskning och dels på teori. Tidigare forskning innefattar Carin Holmbergs avhandling "Det kallas kärlek", R.W. Conells bok "Maskuliniteter" och Nancy Chodorows bok "Femininum-maskulinum". Dessa tre forskare behandlar ämnen som bland annat arbetsdelning i hemmet och könssocialisation. Den teoretiker som jag har valt att använda mig av är Talcott Parsons. Hans teori om det sociala systemet, jämvikt och social integration och hans mönstervariabler är relevanta för denna studie. Resultatet prsenteras under sju olika teman: uppväxt, syskon, det nuvarande hemmet, jämförelse uppväxt och nutid, uppfostran, orsaken till könsrelaterad arbetsdelning i hemmet och rättvisa eller orättvisa situationer. Resultatdelen innehåller dessutom en hel del citat från de fem männen. I analysen jämför jag sedan resultatet med tidigare forskning och teori. Bland annat relateras Parsons mönstervariabler till kvinna och man. Här finns också en jämförelse mellan kvinnornas och männens åsikter, det vill säga en jämförelse mellan B-Uppsatsens och C-Uppsatsens resultat. Denna jämförelse är intressant eftersom det går att urskilja en hel del skillnader mellan könen när det gäller just sättet att se på arbetsdelning i hemmet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 115.
  Olsson Stjernberg, Emilia
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Hasani, Fidan
  Haraldsson, Janet
  Prestationsmätningar för strategiimplementering: En fallstudie om icke-finansiella prestationsmätningars inverkan på implementering av strategi på en konkurrensutsatt marknad med nödvändiga tjänster2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  BTH2016Hasani
 • 116.
  Olsson, Therese
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Rieck, Matilde
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Tillit till icke-finansiella mått: en studie av hur icke-finansiella mått används, var de används och tilliten till dem på olika nivåer inom organisationer2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det är många som har skrivit om fördelar och nackdelar med icke-finansiella mått. I dagens samhälle krävs snabba beslutstaganden och inte endast att man reagerar i efterhand. Större krav ställs också på företagen att även ta hänsyn till de ”mjukare” tillgångarna. Studier har emellertid visat att tillit för dessa icke-finansiella mått saknas inom företagen, då främst på ledningsnivå. Eftersom vi anser att det är svårt att styra företag efter mått som inte upplevs som tillförlitliga, anser vi att detta område skulle vara intressant att forska vidare inom. Vårt syfte är att studera var icke-finansiella mått förekommer och vilket syfte de uppfyller på olika nivåerna inom organisationerna. Vidare vill vi undersöka om tilliten till de icke-finansiella måtten skiljer sig åt på olika nivåer i företagen. Vi vill också försöka bidra till att ge en ökad förståelse varför det i så fall är på detta sätt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 117.
  Paulin, Katarina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Christiansson, Malin
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Informationstekniken och kundrelationer: En studie av ett försäkringsbolag2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Title: Information technology and customer relations - a study of an Insurance company Authors: Katarina Paulin Malin Christiansson Supervisor: Peter Stevrin Department: The Institution of Economy and Management Course: FEC007 Bachelor thesis Purpose: The purpose of this thesis is to gain a deeper understanding of how information technology has affected an insurance company?s way of creating, preserve and develop customer relations Method: Qualitative interviews Conclusions: - Information technology has made it easier to collect, store and process in-formation. This is a requirement for companies to create, nourish and de-velop customer relations in an effective way. - Information technology offers no solutions to all problems. It is a opportu-nity maker, an aid and a tool in the work concerning customer relations. - Humans and human contact will always be important. It is not the tools/opportunities that are of importance. It?s the person behind them that decides how they are going to be used that is important. - The circle is closed. The view on relationships has changed due to increased demand and supply. The relationships have evolved from being personal, deep and frequent to shallow and impersonal turned back to the more per-sonal relationships. The new technology is at requirement to be able to cre-ate deep relationships with so many people at the same time.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 118.
  Petersson, Maria
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Fördomar mot arbetssökandens kön och namn vid intresseanmälan för en utannonserad tjänst.2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka om arbetsgivare diskriminerar kvinnor och invandrare eller personer med utländsk bakgrund. Studien genomfördes med hjälp av ett frågeformulär som skapades för denna studie. Till frågeformuläret hörde brevet från en tänkt arbetssökande. Det fanns fyra alternativa namn: ett svenskt och ett utländskt mansnamn samt ett svenskt och ett utländskt kvinnonamn. Innehållet i brevet var för övrigt identiskt. Frågeformuläret innehöll dessutom två frågor som hade som syfte att mäta diskriminering. Urvalet bestod av 188 arbetsgivare eller personer med liknande arbetsuppgifter. Deltagarna i denna studie var män och kvinnor i åldrarna 20-64 år. Resultatet visade att det finns en skillnad mellan arbetssökanden med svenska namn och dem med utländska namn då det gäller deltagarnas benägenhet att kalla den arbetssökande till intervju och bedömningen av hans eller hennes lämplighet för tjänsten. Det visade sig att de arbetssökande med de svenska namnen kallades till intervju i större utsträckning än de arbetssökande med de utländska namnen. Dessutom visade resultatet att manliga arbetssökanden med utländskt namn bedömdes som minst lämpliga för tjänsten.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 119.
  Petrovic, Andreas
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Andersson, Jonas
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Aspekter på prissättningsstrategier av mobila Internettjänster2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  För att mobila Internettjänster ska blir framgångsrika är det viktigt att de tillfredställer konsumentens behov. Priset är den viktigaste faktorn för vilken tjänst en konsument väljer. Det är viktigt att konsumenten har en uppfattning om vilka variabler som priset sätts efter, samt kan uppskatta det pris denne får betala för en tjänst. Idag är volymprissättning den vanligaste variabeln som mobiloperatörer använder för att debitera mobila Internettjänster. Den verkliga kostnaden kan vara svår att uppskatta. Vi vill därför utreda vilka andra variabler som kan användas för prissättning av mobila Internettjänster, samt undersöka konsumenters preferenser för några av dessa variabler. Vi har försökt belysa att fler prissättningsvariabler än de som används idag, kan användas för att förmå konsumenter att använda mobila Internettjänster. De prissättningsstrategier som kan ge varaktiga konkurrensfördelar anser vi måste vara anpassade till konsumenters preferenser samt de förändringar branschen nu genomgår. Att samtliga mobiloperatörer vi har undersökt använder volymprissättning är förvånande när konsumenten kan ha svårt att uppskatta mängden data som skickas. Då vår undersökning visar att volymprissättning inte är den önskvärda prissättningsvaribeln för alla typer av mobila Internettjänster, hoppas vi att denna uppsats kan öka förståelsen för konsumenters preferenser och bidra till att fler betalningssätt används.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 120.
  Rezai, Burlid &
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Styrning för framgång2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Styrning för framgång - En fallstudie i telekombranschen

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 121.
  Richardsson, Ulf
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Hur uppstår kanalkonflikter i samband med fysisk och elektronisk handel?2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  I have studied the phenomena which in literature is called channel conflict. The study has included 4 interviews in companies of varying size. The theoretical framework includes marketing strategies, e-commerce strategies and also work done on channel conflict. The analysis has been done through comparing the findings in the interviews with what has been written in the literature about this area. My conclusion is that the best way to avoid channel conflict is to be aware of that they can occur and to act proactively.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 122.
  Rouchy, Philippe
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Davidson's Indeterminacy of Meaning Thesis: An Answer from EM analysis of Conversation2002Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 123.
  Rouchy, Philippe
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  On Harvey Sacks’ Research Program2001Conference paper (Refereed)
 • 124.
  Saranovic, Lena Carlsson; Ulrika Larsson; Amra
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Implementeringen av balanserade styrkort – med avseende på information, dialog och delaktighet2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Att studera och analysera hur implementeringen av balanserat styrkort går till i två verksamheter med avseende på information, dialog och delaktighet. Metod: Vi har använt oss av semistandardiserade personliga intervjuer på lednings-, facklig och individnivå, i två tillverkande företag. Det material som vi erhållit ligger till grund för vår analys och våra slutsatser som vi har arbetat med utifrån vår problemdiskussion. Slutsatser: I de två tillverkande företagen vi studerade lades ingen vikt vid delaktigheten hos de anställda vid införandet av balanserat styrkort. Bristen på delaktighet skapade dålig eller ingen acceptans till förändringen. Detta i sin tur minskade engagemanget och motivationen hos de anställda och resultatet blev inte det ledningen förväntade sig.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 125.
  Silveräng, Johan
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Krona, Martin
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Möjliga strategier för mobila tjänster2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Problem: De teorier om strategier som finns idag och som används kan synas vara föråldrade. Då information skiljer sig från de traditionella tjänster och produkter finner vi ett behov att undersöka hur vidare strategierna kan användas inom den mobila kommunikationen och den nya ekonomin. Syfte: Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för möjliga strategier som kan göra mobila tjänster lönsamma. Metod: Vi har använt en kvalitativ undersökning med ett positivistiskt angreppssätt. Genom en abduktiv ansats kommer vi att föra en diskussion genom teorin samt empirin. Empirin är inhämtad genom intervjuer på Vodafone samt Exsero i Karlskrona. Slutsatser: De teorier angående strategier som finns i litteraturen verkar till delvis stämma. Dock finns det vissa skillnader framförallt gällande kostnader och prissättningar. I den nya ekonomin finns det andra kostnader som måste tas hänsyn till vilket gör att en strategi baserad på bl.a. kostnadsöverlägsenhet inte kan användas. Vidare verkar det finnas mönster som visar på vissa upprepande strategier. Dessa strategier är; differentiering samt segmentering. First mover advantage och positiv feedback samt samarbete mellan complementors. Dock behöver varje företag anpassa sina strategier efter den situation som råder för tillfället. Därför menar vi att inga strategier kan anses som generella. Problem: Present day theories about strategies might seem out of date. Since information differs between traditional services and IT-services, we have found it necessary to investigate how strategies can be used within the IT-sector and the new economy. Purpose: The purpose of this assignment is to increase our understanding for possible strategies that can make mobile services lucrative. Methodology: The investigation is qualitative and we are going to tackle the problem by using a positivistic method. By using an abductive process we will conduct a discussion throughout the theoretical and the empirical part of the assignment. The empirical material has been collected through interviews done at Vodafone and Exsero in Karlskrona. Conclusions: The theories about strategies do to some point describe reality correctly. There do seem to be differences concerning costs and prices. In the new economy there are different costs that have to be taken into account, this means that a strategy based on cost leadership does not comply with the given circumstances. We have seen a pattern in our investigation concerning several strategies. These strategies are: differentiation, segmentation, first mover advantage, positive feedback and collaboration between complementors. Companies that are willing to use these strategies must adapt these strategies to there own specific circumstances. Therefore we surges that these strategies cannot be implemented generally.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 126.
  Strandberg, Per
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Att mäta betydelsen av formell och informell kommunikation vid beslutsprocesser2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Att mäta betydelsen av kommunikation och hur viktigt de olika kommunikationstyperna är vid beslutsfattande. Organisationens struktur och formella språk samt krav på formalitet påverkar kommunikationen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 127.
  Sunesson, John
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Svedberg, Emma
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Johnsson, Anders
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Internprissättning "Betydelsen av situation och syfte"2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  När ett företag inför decentralisering medför det att det uppstår mer eller mindre självständiga enheter, som ofta handlar internt med varandra. Genom decentralisering vill företagen korta ner tiden för beslutsprocesser och ge ett större ekonomiskt ansvar för varje enhet, man vill med detta nå en effektivisering inom företaget. Problem som kan uppstå vid decentralisering är att samordning och kontroll av enheter försvåras. Dessa problem försöker företag lösa genom att införa ett internprissystem. Internprissystemet byggs på företagets specifika situation och dess syfte med internprissättningen. Internprissättning är ett komplicerat område, men det handlar om att kunna styra, kontrollera och motivera de självständiga enheterna. Internprissättningen kan också användas för att öka kostnadsmedvetenheten i enheterna. Uppsatsen består av en teoridel, där teorier om internprissättning presenteras och en del bestående av tre fallstudier. De tre fallstudierna har genomförts hos Karlshamns, Svedala Compaction Equipment AB och Landstinget Bleking. I fallstudierna undersökte vi företagens situation, syfte, internprissättningsmetoder och vilka problem de har/haft med sin internprissättning. De internprissättningsmetoder som företagen använder, stämmer utifrån teorin till viss del överens med deras situationer och syften, det kan dock inte sägas att de använder en optimal metod. Problemen som företagen upplever är väl sammankopplade med den metod de använder för sin internprissättning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT03
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT04
 • 128.
  Svensson, Christoffer
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Zivanovic, Svetlana
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Man föds inte till man, man blir det.2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  KönsrollsAbstrakt Den teoretiska förankringen i undersökningen utgick från anknytningsteorin. Denna teori utgår från att individen redan som barn utvecklar någon form av bindning (trygg eller otrygg) till sina föräldrar. Syftet med studien var att undersöka samband mellan vuxna mäns anknytningsstilar och könsrollskonflikter - vilka definieras här som mäns rädsla för att inte kunna uppnå samhällets normer och värderingar vad gäller maskulinitet. Dessutom avsågs att undersöka hur det eventuella sambandet förhåller sig till typ av yrke. Deltagarna var indelade i två grupper, en grupp män inom typiskt kvinnliga yrken (sjuksköterskestuderande, lärarstuderande och arkitektstuderande) och en grupp män inom typiskt manliga yrken (brandmän och studerande inom tekniska ämnen). Hypotesen var att de män som arbetar inom typiskt manliga är mer benägna att hamna i könsrollskonflikter än de män som arbetar inom typiskt kvinnliga yrken. Kategorisering av anknytningsstilar genomfördes på gruppnivå och på individuell nivå. Databearbetningen genomfördes med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Slutsatsen blev att det fanns ett samband mellan könsrollskonflikter och anknytningsstilarna secure och fearful på både gruppnivå och individuell nivå. Utmärkande egenskaper för individer med en trygg anknytningsstil är att de har en positiv bild på sig själva och på andra och därmed mindre risk att hamna i könsrollskonflikter i motsats till individer karaktäriserade som otrygga. Ingen skillnad fanns på individnivå mellan typiskt manliga och typiskt kvinnliga yrken. På gruppnivå anträffades ett antal signifikanta skillnader mellan könsrollskonflikter och yrke, något som inte fanns på individuell nivå.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT03
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT04
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT05
 • 129.
  Svensson, Monica
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Swahn, Susann
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Attityder och fakta kring kvinnliga chefer. Köns- och åldersskillnader2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att studera skillnader mellan könen avseende attityder till kvinnliga chefer. Det undersöktes på mellanchefsnivå om det fanns köns- och åldersskillnader i attityd till kvinnliga chefer, samt om det fanns en skillnad mellan privat anställda och landstingsanställda på mellanchefsnivå. Orsakerna till att det finns så få kvinnor på toppositioner belystes också, samt de eventuella åtgärder man kan vidta för att öka antalet kvinnor. Undersökningen genomfördes på 39 män och 48 kvinnor på mellanchefsnivå. Deltagarna var jämt fördelade mellan landsting och näringsliv i sydöstra Sverige. Studien genomfördes som enkätundersökning med slutna och öppna frågor. Resultaten visade att kvinnor ansåg sig mer orättvist behandlade avseende lönesättning än män. Kvinnor ansåg sig ha begränsade möjligheter pga. maktstrukturen i organisationer, medan män inte delade denna uppfattning i samma utsträckning. Kvinnor ansåg att de måste vara mer kompetenta än män, medan männen inte höll med om detta. Män ansåg inte att det var ett problem att det finns så få kvinnor på chefsbefattningar. De kvinnliga cheferna hade blivit ombedda att bli chefer, medan männen hade haft en egen målsättning att bli chef. Det fanns inga signifikanta samband mellan ålder och attitydfrågor i undersökningen, och det fanns endast en signifikant skillnad i attityder mellan sektorerna. Privatanställda menade att kvinnor hade sämre självförtroende än vad de landstingsanställda ansåg. Konklusionen är att attityderna till manliga och kvinnliga chefer ser olika ut. Män och kvinnor har olika föreställningar om det kvinnliga ledarskapet, där män inte ser de problem som kvinnan upplever. Det beror till viss del på de stereotyper som finns i vår kultur sedan urminnes tider och som är svåra att förändra. Det har hänt en del i vårt samhälle i positiv riktning, men det finns fortfarande olika förutsättningar för män och kvinnor att lyckas med sitt ledarskap. Till viss del är det så att männen fortfarande utgör normen och har tolkningsföreträde avseende hur en chef bör vara.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 130.
  Svensson, Therese
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Järnström, Stefan
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  E-learning morgondagens utbildning för Karlskrona Kommun?2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med sådan kunskap att det nybildade e-learningsföretaget kan skapa ett så attraktivt utbildningspaket som möjligt. Vi (författarna) vill lyfta fram vad som bör tänkas på vid marknadsföring av utbildningspaketet mot en potentiell kund. Om kunden anammar produktidén är det även intressant att ta reda på vilka befintliga utbildningar/kurser utbildningspaketet kan bli ett alternativ eller ett komplement till. Dessutom vill vi se om det är troligt att kunden kan anamma utbildningspaketet inom en tidsperiod av ett år.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 131.
  Wannberg, Henrik
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Kvist, Martin
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Gustavsson, Mikael
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Prissättning av IPO:s på den svenska aktiemarknaden2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Title: Pricing of IPO:s on the Swedish stock market Authors: Mikael Gustavsson Martin Kvist Henrik Wannberg Tutor: Anders Hederstierna Problem: There are certain sets of problems for underwriters when they are pricing potential stock-exchange companies. The problem partly consists of estimating the demand at an IPO and also to accurately value the business in comparison to the market. To set the price per share is problematic, since the company carrying out the public offering wants to optimise the amount of capital at the same time as they want the share to be subscribed in full. If the IPO would not be carried out, it could cause harm to the position of the underwriters. Purpose: To investigate whether underpricing exists associated with IPO:s on the Swedish market during the period 1995-1999. Method: The collection of data has been achieved by means of: Internet, E-mail and telephone calls. Conclusions: We have reached the conclusion that oversubscribing in comparison to the return at an IPO has an average growth of 3.3 per cent the first day, on every occasion of oversubscribing. For the studied population, including 138 initial public offerings, the average market value rise is 15 per cent the first day. When we made our calculations, adjustments have been made for the general index of Affärsvärlden (AFGX). The revenue of 15 per cent indicates that underpricing does exist. 102 IPO:s raise in value the first day and 36 decrease, after adjustmens have been made for AFGX. This interprets that IPO:s are underpriced.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 132.
  Wennerdahl, Jane
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Topalovic, Amela Ruscukic
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Mårtensson, Cecilia
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  An evaluation of a reward system as a "controlinstrument".2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Genom kvantitativ såväl som kvalitativ metodteori utvärdera om ett belöningssystem fungerar som ett styrinstrument.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 133.
  Wernersson, Camilla
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Projektarbete: ur ett meningsskapandeperspektiv2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att beskriva och skapa förståelse för den mening anställda ger projektarbete med tanke på de olikartade uppfattningar som råder. Ambitionen är att uppsatsen ska kunna vara till nytta för de organisationer vars medarbetare arbetar mer eller mindre i projekt, men även för dem som själva arbetar eller har arbetat i projekt. Samtidigt önskar jag också teoretiskt bidra till den samhällsvetenskapliga diskussionen om projektarbete. För att uppnå syftet har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod. Intervjuer har gjorts med personer som arbetar mer eller mindre i projekt för att utifrån detta sedan analysera meningsskapande i projekt. Jag har i min studie funnit att den mening som skapas i projekt bland annat beror på vad individen fokuserar och vilken referensram denne bär med sig. Mening är också något som förändras över tiden allteftersom fokus skiftar och nya erfarenheter läggs till de gamla.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 134.
  Wännman, Mee
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  How to Manage Innovations: A Case Survey2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Purpose My primary purpose with this paper is to penetrate the question; how to manage the internal factors in an innovation project. I also have a secondary purpose that is to see if the case survey methodology is a sufficient method in order to penetrate the primary purpose. Method I have chosen to use the case survey methodology in this paper. The case survey method is a way of combining qualitative secondary data with quantitative research method. I created questions that were put into a coding scheme/questionnaire the questions were developed with help theories about organization, strategy and innovation management. The questions in the coding scheme are based on theories about leadership, structure, culture, resistance and learning. The quantitative data that is gathered thorough the coding scheme is analyzed and general conclusions can be drawn from qualitative data. Results If to innovate there are a number of factors that should be considered, if to innovate a radical or an incremental innovation, if it is a product or a process does not matter. Radical and incremental differ in the size of the firm, flexible and decentralized structure of the project. Resistance arises against the radical innovation projects. This resistance come from the outside of the project and can be catalyzed by existing products that could be terminated by the new innovation. Previous failures can arise a resistance towards new innovation projects but what should be done is to use the failures and to learn from them. It turned out that the case survey methodology was not that efficient to penetrate the primary purpose. Although I knew of the flaws of the methodology it was harder to avoid them than I thought. The lesson of this is, study your own and others failures and make the knowledge about them into an asset in future projects.

 • 135.
  Åberg, Charlotte
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Bedöms attraktiva röster tillhöra attraktiva ansikten?2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studien avsåg att undersöka om mer attraktiva röster bedöms tillhöra mer attraktiva ansikten. Både manliga och kvinnliga deltagare gjorde attraktionsbedömningar av fyra manliga och fyra kvinnliga röster samt fyra manliga och fyra kvinnliga ansikten. Deltagarna bedömde sedan vilka röster som tillhörde vilka ansikten. Resultatet av undersökningen visade att männen och kvinnorna var överens om vilka röster och ansikten som var mer attraktiva och vilka som var mindre attraktiva. Rösternas attraktionsbedömningar korrelerade positivt med ansiktenas attraktionsbedömningar vilket tyder på att människor till viss del bedömer att mer attraktiva röster tillhör mer attraktiva ansikten.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
123 101 - 135 of 135
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf