Change search
Refine search result
22232425262728 1201 - 1250 of 13614
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1201.
  Behrens, Marcus
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Waldemarsson, Jakob
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Processes and Activities to Reduce New Product Failure2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  New product development is an imperative for a company’s survival. Depending on the definition of failure 80-95 % of all new products fail. Extensive research has been carried out in purpose of reducing new product failure rates, but in general the failure rates have not decreased. This thesis is focusing on the new product development process, and which activities companies should undertake to reduce their new product failure rates. We intend to compare product development methods and theories with the practice at companies, and investigate whether formal product development processes and failure rates are connected. We have chosen to carry out case studies at Findus and C Technologies. The empirical data was gathered through interviews with key staff. From our empirical data we cannot find a direct connection between usage of formal new product development processes and reduced failure rates. However we believe that without a formal new product development process the failure rates would be even higher. Our empirical data gives support for the conclusion that the market should direct product development. We have caught a glimpse of some problems not related to the new product development process itself. These problems include competition and personal commitment.

 • 1202.
  Beijer, Kristoffer
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Elfström, Anthon
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Inspelning av djurläten2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Detta examensarbete är skrivet av Kristoffer Beijer och Anthon Elfström på Digital ljudproduktion. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur inspelning av djurläten skall gå till för att få en så bra slutprodukt att den kan användas i framtida mediaproduktion. Inledningsvis ges en introduktion till vad som avses med begreppen ljuddesign, djurljud och fältinspelning. Därefter beskrivs tillvägagångssättet som består av litterturgenomgång, intervjumetoder, vilken teknisk utrutsning som kan tänkas vara bra att använda vid den kommande fältinspelningen. Den tekniska utrustningen beskrivs närmare i kapitel 3.4 Teknik och utrustning som berör olika mikrofontyper och ljudinspelare. Därefter redogörs närmare om fältinspelningen som gjordes på Nordens Ark. Kapitel 3.6.3 Organisering och editering av inspelat material tar upp arbetet med organisering och editering av det inspelade materialet som var tidskrävande. Uppsatsen avslutas med att redovisa resultat av fältinspelningen av djurläten som blev att det fanns mycket litteratur och konkreta tips om vilken teknisk utrustning som skulle vara bra att använda. Det var inga större svårigheter att hantera den tekniska utrustningen. Vad som däremot var svårt var att få djuren att låta. De ger inte ljud ifrån sig på kommando. Men vi kom fram till att det går att få djur att låta. Det fanns störande miljöljud på inspelningsplatsen vilket försvårade vårt arbete. Det mesta av det inspelade materialet kan inte användas i en kommande mediaproduktion men vi har lärt oss otroligt mycket och vill arbeta inom detta område i fortsättningen. Vi hoppas att informationen i denna uppsats skall ge inspiration till de som är intresserade av djurinspelning, men också att göra fältinspelningar i allmänhet.

 • 1203.
  Beijer, Petter
  Blekinge Institute of Technology, Department of Spatial Planning and Civil Engineering.
  Mörbylånga sockerbruksområde: historik, nuläge och tre framtidsbilder2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta har varit ett examensarbete om 20 poäng på programmet för Fysisk Planering vid Blekinge Tekniska Högskola. Det har varit ett enskild arbete och handledning har kommit från två handledare på Blekinge Tekniska Högskola. Mittseminarium för arbetet hölls 29 januari 2004 på Blekinge Tekniska Högskola i närvaro av handledaren, opponenten och andra åhörare. Ett avsnitt berättar kort historik om Mörbylångas framväxt, om ortens hamn och om sockerbruket som fanns på orten 1908-1991. Det avsnittet är tänkt för att introducera läsaren i Mörbylånga och i det aktuella planområdet. Åldersbestämningen som finns på befintliga byggnader är endast ungefärlig, då de exakta årtalen har varit synnerligen svåra att få tag på. Nulägesbeskrivningen består i kartor som visar hur Mörbylånga försörjs trafikmässigt via ett större omland. En karta över hur dagens servicesituation ser ut inom orten samt kort beskrivning i text om såväl trafiksituationen som servicesituationen följer. Det aktuella planområdet diskuteras topgrafiskt och landskapsbildmässigt. Det görs för att utröna vilka förutsättningarna är topografiskt för att exploatera där. Foton kombineras med text för att beskriva den topografiska situationen. När arbetet sedan kommer in på själva planförslagen för sockerbruksområdet, så inleds det med att riktlinjer sätts upp för områdets utveckling. De riktlinjerna följs upp i de alternativa planförslag som arbetet mynnar ut i. Planförslagen beskrivs i text och gestaltas med plankartor. Vissa fotografier används för att bättre beskriva vart i förslagen förändringarna sker. De ger samtidigt en bättre kunskap om hur det ser ut på platsen. I slutsaterna diskuteras vad kommunen behöver göra för att förslagen ska kunna bli verklighet. Förslagen ska ses som visionära, men trots det ska de vara möjliga att genomföra om rätt intresse finns och likaså rätt finansiärer.

 • 1204.
  Beiranvand, Samira
  et al.
  Ahvaz Jundishapur Univ Med Sci, IRN.
  Zarea, Kourosh
  Ahvaz Jundishapur Univ Med Sci, IRN.
  Ghanbari, Saeed
  Shiraz Univ Med Sci, IRN.
  Tuvesson, Hanna
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Keikhaei, Bijan
  Ahvaz Jundishapur Univ Med Sci, IRN.
  Ten years incidence of cancer in Iran: a systematic review and meta-analysis2018In: CLINICAL EPIDEMIOLOGY AND GLOBAL HEALTH, ISSN 2452-0918, Vol. 6, no 2, p. 94-102Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Designing and implementation of screening programs depend on greatly epidemiologic basic data in every country. Also Variation in the incidence of various cancers in our country has been a favorite topic. Objectives: This systematic review was conducted to provide an overall perspective about incidence, geographical and age distribution of cancers in Iran. Methods: A comprehensive search were done according to MOOSE guideline criteria in national and international databases for selecting eligible articles from 2005 to 2015. After screening titles and abstracts, duplicated and irrelevant studies were excluded. Selected papers are written in Persian or English. The standard error of the cancer incidence was calculated based on the binomial distribution. Because of the significant heterogeneity observed among the results, we used a random-effects model combine the results of the primary studies. Moreover, a sensitivity analysis was undertaken to explore the effects of the risk of bias and other sources of heterogeneity. Results: Overall 16 articles met eligibility criteria for inclusion. The total incidence of cancer was 19.4 and 17.2 per hundred thousand of people in males and females respectively. The five most common cancers in male were: Lymphoma, leukemia, esophagus, stomach, colorectal and in the female are: breast, colorectal, stomach, thyroid and esophagus. The highest incidence rate was seen in Golestan Province and in the age group over 65 years. Conclusion: According to increasing incidence rate of cancers in Iran, Development, holding and accomplish of universal public cancer control program should be the first precedence for health policy. (c) 2017 Published by Elsevier, a division of RELX India, Pvt. Ltd on behalf of INDIACLEN.

 • 1205.
  Bejjenki, Praneeth Kumar
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Goraya, Muneeb Ahmed
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Moid, Syed Fovad
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  OPTIMIZED FUZZY BASED POWER CONTROL STRATEGY IN COGNITIVE RADIO NETWORKS IN MULTI FADING PROPAGATION ENVIRONMENTS2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  In this thesis we have considered a cognitive radio network (CRN) with a pair of primary user (PU) and secondary user (SU) in spectrum sharing networks in path-loss and without path-loss propagation environments under identically distributed m-Nakagami fading channel. The thesis consists of three parts. In the first part we propose an optimized Takagi-Sugeno Fuzzy Inference System (FIS) based power control strategy in cognitive radio networks (CRN) in spectrum sharing network in without path-loss propagation environment. The second part proposes an optimized Takagi-Sugeno FIS based power control strategy in cognitive radio networks in spectrum sharing network in path-loss propagation environment. For without path-loss propagation environment the proposed FIS takes the interference channel gain ratio between SU transmitter (CUtx) and PU receiver (PUrx) and Signal to Noise Ratio (SNR) towards PU transmitter (PUtx) as antecedents and outputs the power scaling factor for SU. For path-loss propagation environment the proposed FIS takes the relative distance ratio between CUtx and PUrx and SNR towards PUtx as antecedents and outputs the power scaling factor for SU. The output power scaling factor is used to vary the transmit power of SU such that it does not degrade the quality of service (QoS) of PU link. The third part presents an implementation of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) transmission technique in CRN. The OFDM technique has intellectual attractive features like coping with the inter symbol interference (ISI), while providing increasing spectral efficiency and improved performance. This can be used in emergency conditions where transmission requires reliability and high data rate. The OFDM transmission technique is applied towards SU transmitter in CRN, which enables SU to utilize the spectrum efficiently under various fading environments. Spectrum sharing networks in with and without path-loss propagation environments and OFDM transmission were tested for bit error rate (BER) performance after fading effects from m-Nakagami fading channel. We conclude that by applying Takagi-Sugeno Fuzzy Inference System (FIS) based power control strategy we can improve the BER performance of PU when compared with no power control strategy and with other fuzzy based power control technique. OFDM transmission technique gives us better data rate and slightly improved BER in CRN hence making it suitable for use in emergency conditions.

 • 1206.
  Bekker, Maria
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Spasic, Milena
  Kvinnors upplevelse av att leva med långvarig smärta: En studie baserad på patografier2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En femtedel av befolkningen i Sverige lever idag med långvarig smärta vilket definieras som smärta som pågått längre än tre månader. Kvinnors upplevelse av livet med långvarig smärta är individuell och olika strategier används för att hantera tillvaron. Smärtan kan försvåra arbetslivet och vardagssysslor samt ge känslor av hopplöshet, värdelöshet och att vara en dålig förälder eller partner. Personer med långvarig smärta kommer att möta och behandlas av sjuksköterskan i en rad olika omvårdnadssituationer.

  Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelse av att leva med långvarig smärta.

  Metod: Kvalitativ metod baserad på två patografier. Analysmetoden inspirerades av Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys.

  Resultat: Resultatet formade fem kategorier och två underkategorier: Upplevelser vid smärtdebuten med underkategorin Kamp emot kroppen, Begränsningar i en ny livssituation, Bemötande i vården och av omgivningen, Lärdomar av att leva med långvarig smärta med underkategorin Energigivande aktiviteter samt Acceptans resulterade i framtidstro.

  Slutsats: Initialt är tillvaron med smärta en omvälvande och känslosam period, men kan med tid och stöd leda till ett liv med nya möjligheter. Ökad förståelse, kunskap och stöd av hälso- och sjukvården kan leda till förbättrad livskvalitet och ökat välbefinnande. 

 • 1207.
  Belaieff, Antoine
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Moy, Gloria
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Rosebro, Jack
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Planning for a Sustainable Nexus of Urban Land Use, Transport and Energy2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Land use, transport, and energy systems create demands that are transferred to ecosystems. Urban sprawl is increasing, open space and farmland are disappearing and climate change is a growing concern. Yet local, national, and EU policies on sustainable development and economic growth are often at odds with one another. A sector-by-sector approach that focuses on incremental actions precludes effective, integrated solutions. Progress towards sustainability requires a systems-based perspective grounded in science. This paper presents a comprehensive and strategic framework to help communities (1) adopt a whole-systems view to land use, transport, and energy, (2) develop a vision to guide their actions, and (3) strategically adopt actions that close the gap between the current reality and the envisioned sustainable future. An emphasis is placed on strategies related to governance structures and strategies to secure political and public acceptance, including approaches to public participation.

 • 1208. Bell, Tim
  et al.
  Aspvall, Bengt
  Sorting algorithms as special cases of a priority queue sort2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper offers an exercise for revisiting the main sorting algorithms after they have been taught to students. This is done in a way that emphasizes the relationships between them, and shows how considering abstraction and extreme cases can lead to the generation of new algorithms. A number of authors (including textbook authors) have noted particular relationships between algorithms, such as an uneven split in merge sort being equivalent to insertion sort. In this paper we use a flexible priority queue, the d-heap, to derive three common sorting algorithms. We combine this with using a BST as a priority queue, plus prior observations in the literature, to show strong relationships between the main sorting algorithms that appear in textbooks. In the process students are able to revisit a number of algorithms and data structures and explore elegant relationships between them. This approach can also lead to exercises and exam questions that go beyond desk-checking to evaluate students' understanding of these algorithms.

 • 1209. Bell, Tim
  et al.
  Wada, Ben T
  Kanemunu, Susumu
  Xia, Xie
  Lee, WonGyu
  Choi, SookKyoung
  Aspvall, Bengt
  , Anna Wingkvist
  Making Computer Science Activities Accessible for the Languages and Cultures of Japan, Korea, China and Sweden2008Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  When teaching material is translated into another language, text-based examples can lose their significance, analogies may be meaningless in the local culture, and there may even be problems with physical access to the material. We consider principles for addressing these issues so that teaching examples can be made accessible to a diverse range of languages and cultures. We present a case study of the adaptation of a free resource for school outreach and lecture demonstrations (csunplugged.org), looking at issues encountered for Japanese, Korean, Chinese and Swedish translations. These represent a large range of languages, types of alphabets and cultures.

 • 1210. Beloiu, Iulian
  et al.
  Szekely, Gergely
  Theme Park Queuing Systems: Guest Satisfaction, A Comparative Study2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The attendance in theme parks fluctuates during a year. High annual attendance provides the justification for opening a new attraction. However, in short term, theme parks must work within existing constraints. The theme parks seek to admit as many guests as possible, but the wait times cannot become so onerous that guests do not receive an acceptable return on their investment. An appropriate level of guest satisfaction not only generates good reviews, but also motivates guests to visit the park again.

  This paper evaluates three queuing systems. The authors model and evaluate normal, virtual, and an innovative push queuing system. The models are applied to a generic theme park that comprises nine rides based on specifications of existing theme park rides. The results of simulations are used to evaluate guest satisfaction as measured by specific metrics. While there is room for further improvement, the innovative push queuing system performs the best. The authors note that models can be refined further with data collected by the park operators. 

 • 1211.
  Benaim, Andre
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Collins, Amber
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Raftis, Luke
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Social Dimension of Sustainable Development: Guidance and Application2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  In the shift towards a sustainable society, there have been varying interpretations of what this will mean for the social sphere. Using the parameters for social sustainability presented in the framework for strategic sustainable development (FSSD), this research sought to assist sustainability practitioners in identifying and eliminating the creation of or contribution to barriers that undermine the individual’s capacity to meet their needs. In doing so, the researchers explored the processes of social systems and employed a systems thinking perspective to examine how an organization could, through the intentional structuring of its processes, work to eliminate their contributions to arriers. From this research, characteristics of processes that move an organization towards socially sustainable development were identified as cooperation, transparency, openness, inclusiveness and involvement, around which a guidebook was developed to promote organizational reflection and examination of processes in regards to these characteristics and fundamental human needs.

 • 1212.
  Benaim, Andre
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Elfsberg, Jenny
  Larsson, Tobias
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Larsson, Andreas
  The implementation of Innovation Metrics: A case study2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The paper explores the implementation process of an innovation measuring system prototype to support a heavy machinery multinational company to secure their innovative capability. In general,companies recognize the importance of becoming innovative to become, or remain, competitive on a global market. The case company decided to pilot a metric system that corresponds to the crucial factors to secure innovative capability and work with the stepwise improvement based on the assessment results.

  The methods are based on design-research approach and participatory action research. Interviews, surveys and observation were used, as well as, workshops were conducted to develop and follow up the implementation innovation measuring system.

  The findings explore topics and open questions related to metric selection, purpose and use of the selected indicators, as well as challenges related to the implementation of the metric system. Some of the conclusions question the viability of measuring project teams, as well as, it suggests the need for further research to clarify whether team metrics need to be develop in parallel to organizational ones.

 • 1213.
  Benaim, Andre
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Larsson, Tobias C.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Larsson, Andreas
  Elfsberg, Jenny
  Building a pathway for innovation: Lessons learned from developing an online platform2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Companies are constantly being pressured to innovate in order to stay competitive in the short run and have new offerings in the long run. One way of boosting innovation is to develop idea support systems that go beyond the traditional methods and tools. Through a qualitative study, this paper explores the lessons learned from developing an online platform for idea generation, and discusses it in terms of innovation process, climate, and capabilities. The results show that the platform itself is not enough for innovation. The structure and work processes around the platform are as important, which implies the need to design processes and procedures that allow an idea to develop, providing, focus, idea feedback and role clarity.

 • 1214.
  Benaim, Andre
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Larsson, Tobias
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Larsson, Andreas
  Elfsberg, Jenny
  Becoming An Innovative Company: Assessing An Organization’s Innovation Capability From The Perspective Of A Team2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Literature points out the need for companies to innovate continuously. Such need requires that companies develop capacities to exploit and improve current work as well as to develop and explore more radical opportunities. This paper is a case study that investigates the innovation capabilities of a multinational manufacturing company by interviewing a group that is mandate to support the development of those capabilities. The data was collected by semi-structured interviews, which were based on the categories of a framework previously developed. The findings speak about the importance of setting clear processes for continuation and implementation of ideas, adequate allocation of resources and management support. The discussion and conclusion are about the importance of the integration of efforts in different organizational levels and some of the future challenges integrating the innovation efforts into a natural way of working.

 • 1215.
  Benavente Molero, Alessandra
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Melberg, Amanda
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter inom hälso- och sjukvården där ett gemensamt talat språk saknas: En kvalitativ litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I dagens mångkulturella samhälle är det vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården att sjuksköterskan och patienten inte talar ett gemensamt språk. Detta kan vara vanligt när sjuksköterskan möter patienter som nyligen har immigrerat till ett land. Språkbarriärer mellan sjuksköterskan och patienten kan påverka den personcentrerade omvårdnaden negativt, därför är det av intresse att undersöka sjuksköterskornas erfarenheter av att möta patienter där ett gemensamt talat språk saknas.

  Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter inom hälso- och sjukvården där ett gemensamt talat språk saknas.

  Metod: Kvalitativ litteraturstudie som baserades på tio vetenskapliga artiklar. Vid kvalitetsgranskning av de vetenskapliga artiklarna användes William et al. (2011) bedömningsmall för kvalitativa studier. Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av analysmetod användes för att analysera materialet från de vetenskapliga artiklarna.

  Resultat: Resultatet i studien mynnade ut i tre huvudkategorier och sju underkategorier. De tre huvudkategorier som framkom var Fördelar och nackdelar med tolkanvändning, Strategier vid icke- verbal kommunikation samt Otillräcklig utbildning och kunskap. De sju underkategorier som framkom var Auktoriserad tolk, Anhöriga som tolk, Personal som tolk, Kroppsspråk, Tekniska hjälpmedel, Önskan om mer utbildning och Behovet av kunskapsutveckling.

  Slutsats: Sjuksköterskorna hade både positiva och negativa erfarenheter av att möta patienter där ett gemensamt talat språk saknas. Det finns ett behov av att förbättra situationerna som kan uppstå när sjuksköterskan möter dessa patienter. Detta kan förbättras genom att se till att ge sjuksköterskorna möjlighet till mer utbildning inom interkulturell vård och kommunikation.

 • 1216. Bencic, Victoria
  et al.
  Hansson, Simon
  När sjuksköterskan samverkar i team och hur det påverkar den säkra vården: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1217.
  Bendix, Carl
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Lundgren, Mats
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Less depth is more eller Rutnätet som utgångspunkt för en strukturplan2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet har syftat till att fallstudiepröva rutnätskonfigurationen som grund för en strukturplan med avsikt att möjliggöra en övergripande strategi för utbyggnad av ett exploateringsområde.

 • 1218.
  Benediktsdóttir, Valgerdur Gréta
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  A study on industrial towns' development: Ludvika's challenges2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Ludvika and Borlänge are municipalities located in the manufacturing belt of Sweden (Bergslagen); the two municipalities have had different development patterns since the beginning of the decline of the manufacturing belt. This thesis focuses on Ludvika which has experienced decrease in population for many decades, and compares Ludvika’s development to the development of Borlänge, which has experienced increase in population. Now there are a lot of investments underway in Ludvika. Hence, the purpose of this thesis is to study the development paths of Ludvika and Borlänge and see how they differ and to discuss the future development of Ludvika, and the possibility to change the development pattern of Ludvika. The theoretical perspective of the thesis is the literature on manufacturing belts and their decline and the concept of path dependence. The results are that political priorities, after the decline in Bergslagen have encouraged the enlargement of the service sector in Borlänge, which in its turn has diversified the commercial and business life of Borlänge, breaking the path dependent development the municipality had, while Ludvika still has a path dependent development evolving around the industry at ABB, dependent on the strong manufacturing culture, with continuously increasing industrial sector and decreasing service sector. Other factors which have influenced the different development patterns of Ludvika and Borlänge are the geographic locations, the locations within the transport system and the size of the local labor markets. The planned investment can in certain scenarios change the development pattern of Ludvika.

 • 1219.
  Bengs, Amanda
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Stöckemann, Hanna-Melina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Kvinnors hälsorelaterade livskvalité från bröstcancerbeskedet till operation2015Student thesis
  Abstract [en]

  Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste formen av cancersjukdomar hos kvinnor i Sverige. Bröstcancerbeskedet kan vara påfrestande och förändra kvinnans liv samt utlösa skrämmande och dåliga upplevelser. Dessa upplevelser kan bidra till lidande och osäkerhet inför framtiden och på så sätt förändra kvinnans hälsorelaterade livskvalité. Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors hälsorelaterade livskvalité från bröstcancerbeskedet till operation. Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats som utgick ifrån tre patografier. Patografierna analyserades med inspiration från Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys för kvalitativa metoder. Resultat: Resultatet är baserat på fyra kategorier som togs fram genom analysen. Kategorierna belyser kvinnor med bröstcancer och deras upplevelser av den hälsorelaterade livskvalitén från beskedet fram till operation. Beskedet upplevdes som någonting chockartat som övergick i en rädsla för döden. Studiens resultat visar att kvinnor med bröstcancer känner skuldkänslor som är kopplade till maken och barnen. Kvinnorna upplever trots den tuffa situationen en drivande viljekraft med hjälp av familjens stöd. Stödet från omgivningen är viktigt för att kvinnorna skall kunna orka kämpa mot sjukdomen. Slutsats: Bröstcancerdiagnosen orsakade en förändring och påverkan på kvinnornas hälsorelaterade livskvalité. Vid diagnosen upplevdes en mängd existentiella och emotionella tankar. När bröstcancerbeskedet framkommit är stöd från omgivningen det som värdesätts högst. Att bröstcancerbeskedet ges enligt de rekommendationer som finns påverkar hur kvinnan hanterar livssituationen.

 • 1220.
  Bengs, Carina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Humanities and Social Science.
  Lindh, Carina
  Blekinge Institute of Technology, Department of Humanities and Social Science.
  Integration till arbete: En utvärdering av EU-projektet "Tillvaratagande av invandrarnas högskolekompetens i Karlshamns kommun"2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning De invandrare som kommit till Sverige under de senaste åren anses av vissa studier, vara mer välutbildade, det vill säga mer grundligt skolade än svenskar. Trots detta har de haft svårigheter att få en fast förankring i det svenska arbetslivet. Dessa invandrare skulle kunna tillföra vårt arbetsliv och vår samhällsekonomi mycket, men det är få arbetsgivare som vill ta tillvara på deras kompetens. Med anledning av ovan har vi i denna uppsats valt att utvärdera EU-projektet ?Tillvaratagande av invandrarnas högskolekompetens? inom Karlshamns kommun. Detta för att ge en fördjupad förståelse för vilka möjligheter och eller hinder välutbildade invandrare möter vid introduktionen till den svenska arbetsmarknaden. Vi har begränsat oss till Karlshamns kommun för att kunna göra en mer ingående relevant studie. Resultatet vi kommit fram till avspeglar en del av Sverige geografiskt, men skulle kunna vara relevant för Sverige som helhet. Vi beskriver även Svenska ESF (Europeiska socialfonden), programmet Växtkraft Mål 3 och dess samverkande råd, eftersom det är hos denna instans man äskar pengar för projekt likt ovan. Inom Växtkraft Mål 3 har vi avgränsat oss att studera insatsområdet integration och mångfald. Projektledarens ansvar och befogenheter beskrivs, eftersom detta skapar förutsättningarna för genomförandet. För att öka vår kunskap inom ämnet har vi valt ut relevant forskningslitteratur och teorier. Med Norbert Elias och John Scotson modell Pars pro toto (delen före helheten) har vi använt denna för att visa på hur beroenderelationer människor eller grupper emellan reproduceras. Vi använder även Charles Tillys teori för att ge en teoretisk återkoppling till våra studier. Vi beskriver exempelvis högskolorna /universitetens problem med att översätta utländska betyg till svensk motsvarighet, så att personer med utländsk bakgrund på ett snabbt och enkelt sätt kan ingå i den svenska administrationen. Metodvalet för studiens genomförande utgörs av den kvalitativa ansatsen. Vi genomförde kvalitativa intervjuer med sex av deltagarna som ingått i projektet. Avsikten var att få en djupare förståelse av deras erfarenheter och upplevelser. Projektdeltagarna anser sig ha blivit systematiskt diskriminerade som en homogen grupp inom samhället och inte som enskilda individer. De har på grund av detta mist sin motivation, självkänsla och framtidstro till att kämpa vidare. Att återskapa självkänslan har varit ett av projektledarens svåraste och mest tidskrävande uppdrag. Detta var initialt inte det primära målet men var tvunget för att driva projektet vidare. Vårt resultat av den empiriska undersökningen i studien är att deltagarna i projektet har haft en besvärlig situation tiden före projektet. Vi beskriver att var och en för sig, fått söka den kunskap vad gäller svenska normer, värderingar och attityder de behövt för att kunna ta sig fram i det svenska samhället. Hjälpen från de instanser och myndigheter de kommit i kontakt med i samhället, har så gott som varit obefintlig. Slutsatsen av utvärderingen är att projektet trots den korta tidsperiod som projektledaren har haft, har lyckats med att bygga upp arbetsmetoder och rutiner samtidigt som hon hjälpt deltagarna med deras problem. Ledaren för projektet har även skapat det som är ett av syftena i projektet, vilket är att deltagarna får tillbaka sin självkänsla och framtidstro. Vi anser att de mål som var utgångspunkt vid starten av projektet har uppnåtts. Det är viktigt att liknande projekt framöver beaktar projektdeltagarnas erfarenheter och upplevelser. Detta för att projekten skall kunna generera än bättre resultat med en mer genomarbetad arbetsprocess.

 • 1221.
  Bengs, Nathalie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Hagman, Sofie
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Individer med schizofreni och deras upplevelser av sin livsvärld gällande den egna hälsan och vårdandet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Schizofreni är en vanlig psykossjukdom där symtom kan innefatta en skev verklighetsuppfattning med hallucinationer, vanföreställningar och ett avvikande känslobeteende. Målet med omvårdnaden för individer med schizofreni är att lindra lidande och att omvårdnaden ska vara individanpassad. En viktig aspekt för god omvårdnad är trygghet mellan patient och sjuksköterska. En upplevelse av god hälsa stärker både meningsfullhet och livskraft för individen.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av livsvärlden gällande den egna hälsan och vårdandet hos individer med schizofreni.

  Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på tre patografier gjordes. Analysmetoden som använts är Graneheim och Lundmans tolkning av kvalitativ innehållsanalys. En manifest ansats med latent inslag har används vid analysering.

  Resultat: I studiens resultat framkom fyra kategorier; Missnöje med vården, Upplevd hälsa, En känsla av hopp och framtidstro och Upplevelse av stigmatisering och fördomar. Till kategorierna framkom även underkategorierna; Upplevelse av distanserad personal, Misstro till medicinering, Välbefinnande av kreativa aktiviteter och Familj och vänners påverkan på egen hälsa. I resultatet framkom att författarna upplevde missnöje med vården och vårdpersonals bemötande. Hälsa kunde upplevas vid olika aktiviteter och vid näras stöd. Individerna upplevde även stigma från både omgivning och vårdpersonal.

  Slutsats: I studien framkom vikten av att sjuksköterskan har förståelse och kunskap för hur individer med schizofreni upplever egen hälsa och vårdande. Sjuksköterskan kan använda studieresultatet som stöd i omvårdnaden för patientgruppen. Ytterligare forskning om individers upplevelse av att leva med schizofreni är av intresse.

 • 1222.
  Bengtsson, Carolina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Forss, Sara
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Den palliativa vården i hemmet ur patientens och närståendes perspektiv2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: De senaste åren har palliativ vård i hemmen blivit mer vanlig, viljan att få stanna hemma den sista tiden kan bli lättare om tillgång till sjukhusvård finns tillgänglig vid försämring. Den fysiska, sociala och psykiska miljön påverkar individen på olika sätt. Detta nämner Nightingale och Roy i sina teorier och detta har författarna valt att knyta an till i studien. Syfte: Belysa den palliativa vården i hemmet ur patientens och närståendes perspektiv. Metod: Studien var en litteraturstudie. De artiklar som analyserades var åtta till antalet och kvalitativa. Analysen av dessa artiklar skedde genom Burnads innehållsanalys. Resultat: Resultatet visar olika anledningar till varför patienterna ville vara hemma och vikten av familjens stöd. Studien tar också upp känslor hos patienter och anhöriga såsom behov av säkerhet och trygghet. Slutsats: Vid palliativ vård i hemmet är det viktigt att både patienters och anhörigas känslor respekteras och att de får stöd vid sina beslut.

 • 1223.
  Bengtsson, Christofer
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Wahlström, Johan
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Vilka strategiska åtgärder krävs av 3G-mobiloperatörerna för att locka till sig konsumenter?2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Genom en enkätundersökning till konsumenter har vi kommit fram till att det är lägre kostnader, bättre information och bättre täckning som är de optimala faktorerna för 3G-operatörerna att kunna locka till sig fler konsumenter.

 • 1224.
  Bengtsson, Dan
  Blekinge Institute of Technology, Department of Software Engineering and Computer Science.
  Test Process Evaluation by Combining ODC and Test Technique Effectiveness2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This report discusses the importance of test process evaluation in order to improve a test model and to provide developer- and management feedback. The report results in a test evaluation framework, developed in cooperation with a department at Ericsson Software Technology in Karlsrona. The framework is a result of discussions with the developers regarding performed testing, studying defect types from past projects and by analyzing the result from a small survey answered by some of the developers at Ericsson. The overall project aim was to evaluate performed testing in order to improve the test model. This requires a good insight of the test process, which is provided by the developed test evaluation framework. The test process is visualized by extracting test process data, making it possible to achieve the project aim. The project aim can be divided into the three following areas: Firstly to evaluate if the current test model is followed as expected, for example are all test techniques used according to the test model? Secondly to evaluate how well the test model fulfills predefined expectations, i.e. is a defect detected with the expected test technique and in the expected test phase? Finally to evaluate if there are any problematic defects that should receive extra attention during a project such as if one or several defect types occurs more frequently than others? The framework is based on another framework, Orthogonal Defect Classification [Chillarege92], combined with the research area Test Technique Effectiveness. The aim of this combination was to support the developed framework. Further a specific part of the framework is focusing on developer- and management feedback.

 • 1225.
  Bengtsson, Daniel
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Creative Technologies.
  Melin, Johan
  Constrained procedural floor plan generation for game environments2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Procedural content generation (PCG) has become an important subject as the demand for content in modern games has increased. Paradox Arctic is a game development studio that aims to be at the forefront of technological solutions and is therefore interested in furthering their knowledge in PCG. To this end, Paradox Arctic has expressed their interest in a collaborative effort to further explore the subject of procedural floor plan generation.

  Objective: The main goal of this work is to test whether a solution based on growth, subdivision or a combination thereof, can be used to procedurally generate believable and varied floor plans for game environments, while also conforming to predefined constraints.

  Method: A solution capable of generating floor plans with the use of growth, subdivision and a combination of both has been implemented and a survey testing the believability and variation of the generated layouts has been conducted.

  Results & Conclusions: While the results of the subdivision and combined solutions show that more work is necessary before the generated content can be considered believable, the growth based solution presents promising results in terms of believability when generating smaller to medium sized layouts. This believability does however come at the cost of variation.

 • 1226.
  Bengtsson, Ellen
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Östman, Ebba
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Hållbara Transporter: En fallstudie över Karlskrona och Luleå kommun2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats reflekteras och analyseras det kring hållbara transporter för att få en riktlinje för hur detta begrepp kan förtydligas, för att sedan kunna implementeras i en kommunal kontext. Begreppet är i dagsläget återkommande i kommunala dokument, men sällan konkretiserat vilket medför en otydlighet för både lekmän och kommunala medborgare. Ett förtydligande av hållbara är därmed av stor vikt för att skapa gemensamma riktlinjer för hur en framtida hållbar utveckling kan ske.

   

  Uppsatsen grundar sig i en analys av empiriska data som ligger till grund för en generell cykelstrategi. Cykelstrategin i denna kontext innebär ett vägledande verktyg för hur cykelplaneringen ska kunna genomföras. Denna kunskapsöversikt har lagt grunden för den cykelstrategi som framarbetats. För att undersöka strategins appliceringsförmåga kommer den att implementeras på två städerna: Luleå och Karlskrona. Därefter kommer det undersökas om kommunernas har olika förutsättningar för en ökad cykeltransport. De båda kommunerna har som mål att öka andelen cykeltransporter. För att dessa mål ska vara möjliga att uppnå krävs det ett ökat arbete med cykelfrågor i de båda kommunerna.

 • 1227.
  Bengtsson, Emma
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Fysisk funktionsförmåga hos äldre personer med arytmier2013Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sveriges befolkning blir allt äldre och med åldern ökar risken för sjukdomar och då framförallt hjärt-kärlsjukdomar. Arytmier är en vanlig hjärt- och kärlsjukdom vilket många gånger har en negativ inverkan på individen. Med åldern förändras även den fysiska funktionsförmåga, dels som ett led i det naturliga åldrandet och dels på grund av andra faktorer som bland annat sjukdomar. Syfte: Syftet var att undersöka arytmiers påverkan på den fysisk funktionsförmåga hos personer 66 år och äldre. Metod: Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie, baserad på datamaterial hämtat ur Swedish National Study on Aging and Care – Blekinge (SNAC-B). Materialet har sammanställts deskriptivt samt med analyserande statistik för att kartlägga förekomst och undersöka samband. Resultat: Enligt studiens stipulativa definition av fysisk funktionsförmåga visar resultatet att det finns ett samband mellan arytmi och fysisk funktionsförmåga när det gäller i vilken omfattning personerna kan gå i trappor och hur långt de kan gå utan att göra uppehåll och stanna. Övriga tre frågor som ingick och berörde fysisk funktionsförmåga och arytmi var inte statistiska signifikanta. Här visade resultatet inget samband och nollhypotesen kunde därför inte förkastas i dessa. Slutsats: Två av fem frågor som berör arytmi och fysiska funktionsförmågan är statistisk signifikanta vilket visar på ett samband. Nedsatt fysisk funktionsförmåga kan ge individen begränsningar till ett självständigt liv vilket gör det betydelsefullt att finna orsaker och samband till fysisk funktionsförmåga. Då ett samband mellan arytmi och fysiska funktionsförmåga påträffats behöver sjuksköterskan kunskap i sitt arbete för att stödja individer med arytmier.

 • 1228.
  Bengtsson, Erika
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Yolver, Yasemin
  Blekinge Institute of Technology.
  Äldre personers erfarenheter av användning av e-hälsa.: En kvantitativ studie i samarbete med Swedish National Study on Aging and Care Blekinge2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den äldre befolkningen ökar och det kommer behövas mer resurser i vården. E-hälsa är en del av den digitalisering som pågår i vården och patienter förväntas behöva acceptera vård som levereras via nätet. Det har däremot visat sig vara problematiskt för äldre personer att använda sig av e-hälsotjänster. Hälsoinformatik ingår i sjuksköterskans kärnkompetenser och tillhör det vetenskapliga område som studerar användningen av informationsteknik och hur sådan teknik bör utformas och tillämpas i omvårdnadsarbetet.

  Syfte: Syftet var att beskriva äldre personers erfarenheter av e-hälsa.

  Metod: Studien är en kvantitativ deskriptiv enkätstudie baserat på ett samarbete med SNAC-B. Studien utgår från ett statistiskt urval av befolkningen som ingår i SNAC-B som inkluderade personer 60 år och äldre. Analysen utfördes med statistikprogrammet SPSS version 25, där frekvens- och korstabeller formades av de aktuella variablerna.

  Resultat: I resultatet framkom det att erfarenheterna av e-hälsa skiljer sig mellan åldersgrupper och kön. Det visar sig att åldersgruppen 60–70 har mer erfarenheter i användning av internet och e-hälsotjänster och att erfarenheterna minskar med stigande ålder. I åldersgruppen 81< är det 40% som inte håller med om att de har lätt att lära sig använda ny teknik medans det är 19% i åldersgruppen 60–70. Av deltagarna är det cirka 86% som aldrig tagit del av sin patientjournal. Cirka 80% bokar aldrig tid hos läkare/tandläkare via webbsida. 85% av deltagarna är lågfrekvent sökande av hälso- och medicinsk information.

  Slutsats: Studien visar att äldre personer har bristande erfarenheter av e-hälsa. Den äldre befolkningen ökar samtidigt som vården blir mer digitaliserad. Det är viktigt för sjuksköterskan att ha kunskap om äldres bristande erfarenheter av e-hälsa för att på så sätt kunna utveckla kärnkompetensen informatik.

 • 1229.
  Bengtsson, Filip
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Undin, Philip
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Moderna progression system, en kooperativ regress2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Digitala spel är ett av dagens största digitala medier där det dagligen släpps nya spel. En av de största spel-genrerna är multiplayer First-Person Shooter (FPS) spel. Inom multiplayer FPS-spel, där kooperativt lagsamarbete spelar stor roll, har det på senare år uppkommit en trend där de flesta av dessa spel innehåller progression system som kan vara direkt skadande för spelets kooperativa upplevelse. Genom att undersöka frågeställningen “Hur kan vi med hjälp av progression system göra moderna FPS-spel mer kooperativa?” har vi försökt ta fram hur spelutvecklare istället kan öka den kooperativa upplevelsen i sina spel. Genom att ha undersökt och diskuterat områden som system, mänsklig motivation samt kooperativ spelteori har vi fått fram belöningspåverkan av en spelares beteende. Med hjälp av vår tidigare forskning har vi grundligt analyserat och brutit ner två av marknadens största titlar inom multiplayer FPS-spel, vi kom fram till att med hjälp av ett genomtänkt progression system kan bidra med ökad fokus på den kooperativa aspekten av dessa spel.

 • 1230.
  Bengtsson, Gunnel
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Thulin, Lisa
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Sjuksköterskans erfarenhet av att arbeta preventivt mot trycksår: en litteraturstudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige är det en prevalens på 16 procent gällande trycksår. Av de som ligger på sjukhus eller bor i särskilt boende ökar riskerna att drabbas av trycksår med 16.6 procent respektive 14.5 procent. Faktorerna som kan orsaka att ett trycksår uppstår är bland annat nedsatt hudstatus, inkontinens och undernäring. För patienten som får trycksår medför det en smärtsam upplevelse som i sin tur leder till en försämrad livskvalitet. Genom omvårdnaden som en sjuksköterska utför innefattar det prevention av trycksår. Därför är det av vikt att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av arbetet kring preventionen av trycksår. Syfte: Beskriva sjuksköterskans erfarenhet av att arbeta preventivt mot trycksår inom hälso- och sjukvården. Metod: Litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Kvalitetsgranskning gjordes med hjälp av Olsson och Sörensens bedömningsmall för kvalitativa studier. Analysen gjordes med hjälp av Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys. Resultat: Studiens resultat bygger på åtta vetenskapliga artiklar som ligger till grund för tre huvudkategorier och fem underkategorier. Huvudkategorierna var sjuksköterskans erfarenhet av riskfaktorer, förutsättningar hos sjuksköterskan för fungerande trycksårsprevention och sjuksköterskans erfarenhet av samverkan. Underkategorierna som framkom var planering av vård, attityder och kunskap av prevention, behov av resurser, teamarbetets betydelse och kommunikation mellan professioner.Slutsats: Föreliggande studies resultat visade på att sjuksköterskor har relativt goda kunskaper om trycksårsprevention men att det av olika anledningar brister i omvårdnaden. Resultatet av denna studie kan ligga till grund för vidare forskning kring fungerande metoder av prevention mot trycksår samt validiteten av riskbedömningsinstrument. Det skulle kunna leda till en mer kontinuerlig och säker vård.

 • 1231.
  Bengtsson, Helena
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Carlsson, Camilla
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Upplevelsen av att vara närstående till en patient som befinner sig i livets slutskede: en litteraturstudie2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Litteratur som tidigare behandlat området visar att rollen som närstående har förändrats under 1900-talet. Rollen som närstående till någon som vårdas i livets slutskede på en vårdinrättning innebär en mycket påfrestande situation. Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva upplevelsen av att vara närstående till en patient som befinner sig i livets slutskede. Metod: Litteraturstudien bygger på åtta vetenskapliga artiklar som har analyserats med innehållsanalys. Resultat: Det framkom att närstående ofta upplever att de befinner sig i en utsatt situation. De har behov av att få information om patientens tillstånd samt av att få vara delaktiga i dennes omvårdnad. De närstående upplever även att det underlättar för dem om vårdpersonalen ger dem ett gott bemötande till exempel genom att främja en omsorgsrelation där både patienten och de närstående kan få stöd. Diskussion: Närståendes upplevelser och behov varierade men generellt sett var behovet av information och delaktighet stort. Relationen mellan patienten och dess närstående påverkar i stor utsträckning den närståendes sorgarbete efter patientens bortgång.

 • 1232.
  Bengtsson, Helene
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Behov hos patienter med cancer som vårdas palliativt i hemmet2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Cancer är en sjukdom som drabbar 48 600 personer i Sverige. Av dessa väljer 50-70 % att vårdas palliativt i sitt hem. De patienter som vårdas palliativt har behov av en bra symtomlindring och god kommunikation med vårdpersonal. Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka behov patienter med cancer har som vårdas palliativt i hemmet. Metod: Metoden som använts var en litteraturstudie. Sju stycken vetenskapligt granskade artiklar med kvalitativt innehållet analyserades enligt Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys. Resultat: Resultatet av analysen blev nio olika kategorier som visade att patienter med cancer har många olika behov som att vara fri från smärta, att få vara delaktig i sin vård. Slutsats: Att leva med cancer är traumatisk upplevelse som påverkar patientens livskvalitet men även deras dagliga liv.

 • 1233.
  Bengtsson, Ida
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Olsson, Emma
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Livet blir det jag gör det till, med eller utan MS”: Tre kvinnors upplevelser av att leva med sjukdomen multipel skleros2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bakgrunden innehåller fakta om den kroniska sjukdomen multipel skleros, MS, som är en neurologisk sjukdom. Idag har 12000 människor i Sverige diagnosen, och ytterligare 400 diagnostiseras varje år. Sjukdomen kan leda till funktionsnedsättning och många med diagnosen blir beroende av hjälp och hjälpmedel. Detta kan inverka på individens livsvärld, välbefinnande, lidande och självbild, samt den subjektiva och den levda kroppen. Benner och Wrubels omvårdnadsteori har valts, eftersom de inriktar sig på individens egna upplevelser av välbefinnande och ohälsa. Syfte: Syftet var att beskriva tre kvinnors upplevelser av att leva med den kroniska sjukdomen multipel skleros. Metod: Studien grundas på tre självbiografiska böcker och är en kvalitativ litteraturstudie. Analysen gjordes efter Graneheim och Lundmans beskrivning av en innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom fem kategorier: ”Upplevelser av kunskap och brist på kunskap”, ”Upplevelser av oro”, ”Upplevelser av att sjukdomen påverkar kroppen”, ”Upplevelser av att bli beroende” och ”Upplevelser av att lära sig leva med sjukdomen”. Slutsats: Information är viktigt för att lindra oro hos individen och dennes närstående. Att inte bara se till de fysiska begränsningarna – utan fokusera på individens upplevelser och känslor är också av vikt.

 • 1234.
  Bengtsson, Johan
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Interaction and System Design.
  Hansson, Emma
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Interaction and System Design.
  DRM: Digital Rights Management2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  In recent years, technological developments have led to digital files being more easily distributed, for example through Napster (a file sharing service on the Internet). In order to manage and control the distribution of digital files, a new concept has been developed, called DRM (Digital Rights Management). The purpose is to set every single file with individual rights that are extremely hard to break, and consequently make people pay and use the files legally. The file will then be fully protected from intrusion and alteration until the set rights expire. The goal of this thesis is to look into and summarise DRM of today. We have concentrated on the mobile DRM market, and especially mobile phones. Especially the solutions/applications that already exist and their functionality and properties, but also requirements regarding security levels, compatibility etc. We have also added predictions of the near future, ours as well as others. Existing applications for DRM are well made but few are constructed for mobile phones. Mobile phones will however be a good and secure platform for DRM. At present there is no DRM application inserted in mobile phones in Europe. The third generation (3G) network will push the progress with the capability of broader bandwidth, with capacity of downloading more content to the phone. Since the mobile phone software is embedded and the mobile phones are within a trusted network, the security level of a DRM application in a mobile phone can be discussed. A lower level of security would make it easier for managing content but also open up the market for hackers that wish to trespass. With a lower level of security you always have to consider the consequences and often it creates more problems than it solves. We believe the DRM market and its value will increase exponentially over the next few years. The number of players on the mobile Internet DRM market will be less than on the Internet DRM market, due to the complexity of getting applications into the phone. The latter will consist of many more players, and remain fragmented, since it is an open market.

 • 1235.
  Bengtsson, Jonas
  Blekinge Institute of Technology, Department of Software Engineering and Computer Science.
  Thriving at the Edge of Chaos2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  In this master thesis two different worldviews are compared: a mechanistic, and an organic worldview. The way we think the world and the nature work reflects on how we think organizations work, or how they ought to work. The mechanistic worldview has dominated our way of thinking since the seventeenth century, and it compares the world with a machine. The organic worldview could use a number of different metaphors, but the one addressed in this thesis is complexity theory. Complexity theory is related to chaos theory and is concerned with complex adaptive systems (cas). Complex adaptive systems exist everywhere and are systems such as the human immune system, economies, and ecosystems. What complexity theory tries to do is to understand these systems—how they arise, how they function and how order emerge in them. When looking at complex adaptive systems you can’t just look at the different parts. You must take a more holistic view and look at the whole and the interaction of the parts. If you just look at the parts you will miss the emergent properties that have emerged as the system has self-organized. One prominent aspect of these systems is that they don’t have any central authority, but somehow order do arise. In relation to organizations, complexity theory has something to say about almost all aspects of organizations: from what kind of leadership is needed, and how teams should be organized to the physical structure of the organization. To understand what complexity theory is and how to relate that to (software developing) organizations is the main focus of this thesis. Scrum is an agile and lightweight process which can be applied on development projects in general, but have been used in such diverse examples as software development projects, marketing programs, and business process reengineering (BPR) initiatives. In this thesis Scrum is used as an example of how to apply complexity theory to organizations. The result of the thesis showed that Scrum is highly influenced and compatible with complexity theory, which implies that complexity theory is of some use in software development. However, there are more work to be done to determine how effective it is, how to introduce it into organizations, and to explore more specific implementations. This master thesis should give the reader a good understanding of what complexity theory is, some specific issues to consider when applying complexity theory on organizations, and some specific examples of how to apply complexity theory on organizations.

 • 1236.
  Bengtsson, Karin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Nilsson, Susanna
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Förekomst och betydelse av att ha smärta och trötthet hos personer i åldersgrupperna 60-96 år äldres smärta i relation till upplevd trötthet2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Åldrandet är en individuell process som upplevs olika av olika personer. Förändringar i åldrandet kan i stor utsträckning vara oplanerade och oönskade. Dessa förändringar beskrivs ofta i form av förluster så som nedsatt rörelse förmåga, syn eller hörsel som i sin tur kan resultera i smärta och trötthet. Syftet: Syftet med studien är att beskriva förekomst och betydelser av att ha smärta och trötthet hos äldre personer mellan 60-96 år samt att undersöka om personer med smärta upplever trötthet i större utsträckning än de personer som inte upplever smärta. Metod: Data från SNAC Blekinges befolkningsdel har använts (n=1372). För att gör sambandsanalys mellan olika variabler har chitvåtest använts med nollhypotesen: smärta och trötthet är oberoende av varandra. Resultatet: Det framkommer att 61,5 % av probanderna upplever smärta och 37,6 % av probanderna upplever trötthet. Vidare visade det sig att hela 31,2 % av probanderna upplevde både smärta och trötthet. Slutsats: Det framkom tydligt och vid upprepade tillfällen att det fanns ett samband mellan smärta och trötthet. Detta är något som kräver stor uppmärksamhet i vården då dessa symtom kan påverkar många dimensioner av den äldres liv.

 • 1237.
  Bengtsson, Lars
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Educational Collaboration at Nordic Technical Universities: howe is it Performed and does it Affect Innovation and Entrepreneurship?2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In order to shed light on the role of higher education and its importance for innovation and entrepreneurship this paper presents the results of a survey of the four major technical universities in the Nordic countries; Aalto University in Helsinki, Finland; Chalmers Technical University in Gothenburg, Sweden; the Danish Technical University in Copenhagen, Denmark; and the Norwegian Technical University in Trondheim, Norway. Through the survey we have investigated what forms or tools the four technical universities use to collaborate with industry in education and to what extent these forms affect innovation in companies and entrepreneurship. The survey results show that there are five main forms of educational collaboration for innovation and entrepreneurship: 1) Thesis and project assignments, 2) Internships, 3) Executive and continuing education, 4) Entrepreneurship education, 5) Meeting spaces for innovation, platforms or arenas, between companies and students. All four technical universities use all five forms but with varying intensity. In terms of volume of activities and an innovation perspective thesis and project assignments by engineering students in their finishing year seems to be the most important form. From an entrepreneurship perspective the entrepreneurship education and related facilities such as incubators seem be most important.

 • 1238.
  Bengtsson, Lars
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Rethinking the Case Study in International Business and Management Research2012In: Scandinavian Journal of Management, ISSN 0956-5221, E-ISSN 1873-3387, Vol. 28, no 3, p. 264-265Article, book review (Other academic)
 • 1239. Bengtsson, Lars
  Vad är entreprenöriella universitet och best practice?2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rapport är ge en forskningsöversikt av fenomenet entreprenöriella universitet och de möjliga roller entreprenöriella universitet kan spela som regionala innovationsmotorer, det vill säga att bidra till en regions innovationsförmåga och innovationsprestationer. Forskningsöversikten baseras på svensk och internationell forskning. Rapporten ska också ge exempel på ”best practice”; föredömliga och framgångsrika case på hur universitet och högskolor arbetat med att bli mer entreprenöriella och effektivare bidra till regional utveckling. Vidare ska rapporten ge policyförslag på hur svenska universitet och högskolor kan stimuleras till att bli mer entreprenöriella och effektivare bidra till regional utveckling. Policyförslagen riktas både till den statliga politiska nivån samt till universitetsledningarna.

 • 1240. Bengtsson, Lars
  et al.
  Asplund, Carl-Johan
  Case Writing Projects in Co-Operation with Companies and Organizations2008In: International Journal of Case Method Research & Application, ISSN 1554-7752, Vol. 10, no 4, p. 387-397Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to present the process and evaluation of case writing projects in co-operation with companies and organizations in a course for engineering students. The case writing projects could provide an illustration and example framework for working with companies in constructing cases. Normally cases are constructed for teaching purposes in higher education. However, in order to get closer co-operation and more interest from the companies the authors encouraged the students and the companies to construct cases on issues that the companies felt were especially relevant for them. Drawing on previous research on case writing in teaching case writing projects were set up. The companies who worked closely with the students were very satisfied with both the case writing process and the final cases. These companies expressed several benefits like getting a good public reputation, getting an analysis by a third party, a free look on possible future employees, maintaining good relations with higher education and also getting material for internal development purposes. The companies that had a more distant relationship to the projects or were the process had been problematic had a more critical view of the process and outcome. They saw few benefits with the case writing projects besides maintaining a good image.

 • 1241. Bengtsson, Lars
  et al.
  Ryzhkova, Natalia
  Inviting the world to innovate: managerial challenges and practices implementing web innovation tools2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The practices of open innovation have been advocated as an efficient way to accelerate innovation processes and expanding the markets for innovations in turbulent times. One specific way of practicing open innovation is the use of web-based innovation tools whereby, among others, any user and customer in the world may be reached for the spawning ideas, sharing of experiences, testing of products and even designing products themselves. While research has been extensive on the opportunities these tools may provide, the managerial challenges and competences needed to implement and operate these tools have been scarce. The aim of the paper is to develop a framework of managerial challenges and competences related to the implementation of web innovation tools. The framework is based on previous research and a case study of a telecom company’s web innovation site and management of this web site. The research reported in the paper intends to contribute to the research on web innovation tools and the management of web innovation tools.

 • 1242.
  Bengtsson, Lars
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Ryzhkova, Natalia
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Managing a strategic source of innovation: Online users2013In: International Journal of Information Management, ISSN 0268-4012, E-ISSN 1873-4707, Vol. 33, no 4, p. 655-662Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of the paper is to develop a framework of management competences related to the effective management of three types of online innovation tools. The framework highlights the development of three types of management competences and related practices: (a) disclosure competence in order to find, direct and motivate users to contribute, (b) appropriation competence in order to appropriate users' contributions, and (c) integration competence in order to direct, transfer and integrate user contributions to the relevant parts of the organization. The study provides a managerially relevant view of the complementarities between external sourcing of knowledge and necessary internal competences to reap the benefits of involving users through an online innovation tool.

 • 1243. Bengtsson, Lars
  et al.
  Skärvad, Per-Hugo
  Företagsstrategiska Perspektiv2011Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna bok handlar om företagsstrategiska perspektiv. Perspektiv betyder synvinkel eller synsätt. Företagsstrategiska perspektiv är sålunda olika synsätt på ämnesområdet företagsstrategi. Ett företagsstrategiskt perspektiv betonar vissa aspekter inom det företagsstrategiska ämnesområdet och erbjuder tankemodeller, angreppsmetoder och verktyg för att hantera strategiska problem.

 • 1244.
  Bengtsson, Linda
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Gustafsson, Lina
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Livskvalitet vid ALS: En litteraturstudie om hur personer med ALS beskriver sin livskvalitet under sjukdomstiden2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Amyotrofisk lateral skleros är en nervsjukdom som innebär att samtliga muskler efter hand förtvinar och personen slutligen blir totalförlamad. Personens intellekt bibehålls under hela sjukdomsförloppet. Livskvalitet inkluderar fysiska, psykiska, sociala och andliga värden och livskvalitet är subjektivt och ytterst individuellt. Livskvalitet knyts till enskilda människors inre upplevelser och karakteriseras som psykiskt välbefinnande. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur personer med ALS beskriver sin livskvalitet under sjukdomstiden. Metod: Litteraturstudie som innefattade åtta artiklar som analyserades utifrån en innehållsanalys. Resultat: Faktorer som påverkade livskvaliteten positivt under sjukdomsförloppet var sociala kontakter, religion och psykologiskt välbefinnande. Fysiska faktorer påverkade inte livskvaliteten nämnvärt. Slutsats: Det visade sig vara viktigt att sjuksköterskan införskaffade sig kunskap om vad personer med ALS beskriver som viktigt för deras livskvalitet. Sociala kontakter, relationer med närstående och respekt från omgivningen ansågs vara av stor betydelse för personer med ALS.

 • 1245.
  Bengtsson, Linda
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Nilsson, Carina
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Den virtuella världens baksida- en studie om barn och ungdomars utsatthet på Internet2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Blekinge Tekniska Högskola Sektionen för Management Arbetets art: C-uppsats 10p Sociologi 41-60p Titel: Den virtuella världens baksida- en studie om barn och ungdomars utsatthet på Internet Författare: Linda Bengtsson och Carina Nilsson Handledare: Kerstin Arnesson Abstract Uppsatsen behandlar barn och ungdomars utsatthet på Internet. På många plan fungerar Internet som ett verktyg och hjälpmedel, som dessutom skapar möjligheter till bland annat informationssökande och kontaktskapande. Datorns intrång i samhället är dock inte endast av godo, utan det finns en baksida, som på många sätt drabbar barn och ungdomar. Syftet med studien är att belysa barn och ungdomars utsatthet i form av sexuell exploatering och exponering vid flanering och interaktion på Internet. Vilka former av sexuell exploatering och exponering förekommer och vilka blir konsekvenserna för de utsatta barnen och ungdomarna, är frågor som kommer att behandlas i arbetet. Problemområdet studeras empiriskt med hjälp av en kvalitativ metodtriangulering, bestående av en telefonintervju samt ett personligt dokument. Telefonintervjun genomfördes med en kvinnlig psykolog vid Rädda Barnen i Stockholm, och det personliga dokumentet skildras i form av ett brev, författat av en mamma till en autistisk pojke som blivit sexuellt utnyttjad på Internet. Läsaren kan även ta del av information kring uppsatsens problematik, i form av tidigare publicerat material samt forskning som bedrivits inom ämnesområdet. Bland annat presenteras material från organisationer som, Rädda Barnen, BRÅ och Ecpat. Uppsatsens teoretiska del består av Sveningsson et al samt Turkles tankar kring identitetens betydelse vid kroppslös kommunikation och interaktion. Även Goffmans dramaturgiska teori behandlas, vilken belyser individens olika roller vid interaktion, beroende av kontext. Avslutningsvis presenteras Giddens, genom ett framställande av hans tankar kring modernitetens efterdyningar och begreppet tillit. Uppsatsens viktigaste slutsatser är att barn och ungdomars utsatthet på Internet gestaltas i flertalet skilda former. Resultatet visar bland annat att Internet är den största marknaden för spridning av barnpornografiskt material. Det förekommer att barn och ungdomar, via chatt blir övertalade att klä av sig framför webbkameran, mot någon form av ersättning. Ett karaktäristiskt drag för denna form av utsatthet, är att bilder som publicerats på Internet riskerar att cirkulera i etern till allmän beskådning, i oöverskådlig tid. Det har även framkommit att pedofiler använder sig av Internet för att etablera kontakter med barn och ungdomar. De konsekvenser som utsattheten för med sig varierar, men de barn som utsätts för sexuella övergrepp i form av fysisk våldsföring, är de som mår sämst. Andra konsekvenser är posttraumatiskt stressyndrom, depression, skam och- skuldkänslor samt svårigheter med att känna tilltro till sin omgivning. Nyckelord: Barnpornografi Pedofil Barn och ungdomar Internet Identitet Utsatthet

 • 1246.
  Bengtsson, Madelen
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Hunko, Anna
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Begränsningar i vardagen efter en stroke: En kvalitativ studie av patografier2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning 

  Bakgrund: Stroke orsakar plötsligt bortfall av kroppsfunktioner. Dessa bortfall kan bli bestående. Att leva med stroke innebär att lära sig leva med nya levnadsvillkor. Dessa villkor skiljer sig från tidigare liv. Sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad vilket ämnar både vetenskap och patientnära arbete. Sjuksköterskans beslut ska leda till att patienten förbättrar, bibehåller eller återfår hälsa. Hur sjuksköterskans arbete utformas i mötet med strokedrabbade är helt beroende på vilket bortfall stroken orsakat patienten. Sjuksköterskan arbetar även sekundärpreventivt med strokepatienter där målet är att förebygga återinsjuknande. Personcentrerad omvårdnad är en av sjuksköterskans kärnkompetenser som ger en bättre samsyn mellan patient och vårdgivare. Personcentrerad omvårdnad leder till förbättrat hälsoutfall och en ökad patientnöjdhet. Inom den personcentrerade omvårdnaden ses personen bakom patienten där personen engageras till att vara aktiv i sin vård. Det är viktigt att fokus ligger på personens liv och därmed dennes erfarenheter och prioriteringar.

  Syfte: Syftet med studien var att beskrivavuxna personers erfarenhet av begränsningar i vardagen efter att ha insjuknat i stroke.

  Metod: Studien är utförd som en litteraturstudie med kvalitativ design. En manifest innehållsanalys av patografier genomfördes för att besvara syftet.

  Resultat: Resultatet genererade flertalet erfarenheter av begränsningar i vardagen som kategoriserades under att känna sig beroende av support och stöd samt att uppleva social begränsning. Att vara beroende av support och stöd uppkom då de strokedrabbade personerna kände ett beroende av materiella och ekonomiska resurser och ett beroende av hjälp både från informella och formella vårdgivare på grund av konsekvenserna efter stroken. Upplevelsen av att vara socialt begränsad uppkom som en följd av de fysiska- och dolda funktionsnedsättningar som stroken efterlämnade.

  Slutsats: Resultatet påvisade att strokedrabbade personer begränsades i vardagen på grund av de funktionsnedsättningar som medföljde stroken. Resultatet kan nyttjas av sjuksköterskan för att fördjupa sina befintliga kunskaper kring stroke och personcentrerad omvårdnad till strokedrabbade. Genom att sjuksköterskan fördjupar sig i den strokedrabbades erfarenheter av begränsningar i vardagen kan en ökad förståelse ges där sjuksköterskan lättare kan förstå den strokedrabbade personens individuella sjukdomsperspektiv. Detta för att hitta den bästa omvårdnadsmetod som är individuellt anpassad till personen och därmed kunna utföra en god personcentrerad omvårdnad. Vidare studier kring påverkat sexualliv och psykisk ohälsa efter stroke rekommenderas.

  Nyckelord:erfarenhet, kvalitativ, personcentrerad omvårdnad, sjuksköterska, stroke, vardag

 • 1247.
  Bengtsson, Maria
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Mutual Influence between EU Transnational Interreg Programmes and National Planning Authorities-The Cases of Sweden and Denmark:A Comparison2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis was to study the Baltic Sea Region (BSR) Programme and the North Sea Region (NSR) Programme within the Transnational Interreg IV B Programme for the period 2007-2013, by making a comparison between Sweden and Denmark. The thesis looked at the level of involvement of both National Planning Authorities in the designing process of the programmes and projects, and investigated whether the Interreg programmes influence the authorities in their work with future policy-making, and the national spatial planning policies in general. The ambition of the thesis was also to clarify the links between the Interreg Programmes, the ESDP document, the Territorial State and Perspectives of the European Union and the Territorial Agenda, and how these documents have influenced the EU Territorial Cohesion debate and the creation of the EU Baltic Sea Strategy. The reason was to better understand the role of the National Planning Authorities in the implementation of the transnational programmes and their work towards territorial cohesion. The methods used for the thesis consisted of secondary research and analysis of the intergovernmental “Territorial Documents”, the Interreg programmes and their specific projects, and not least, the study of books, articles, and other documents and sources of interest for this topic. Interviews were made with people working at Swedish “Boverket”, Danish “By- og Landskabsstyrelsen” (BLST) and “Danske Regioner” (Danish Regions). Some of the main findings have been the different approaches among the Planning Authorities towards their potential leadership in the Interreg projects, the little time dedicated to the Interreg work in general at Swedish Boverket, and Boverket’s scarce intervention in the development-process of the EU Baltic Sea Strategy. On the Danish side there is very little priority given to the diffusion and transfer of knowledge, while in Sweden on the other hand, this is one of the main issues for all the authorities involved. The conclusion is that, even if Sweden and Denmark are close neighbours and are collaborating in many fields, there are some substantial differences in attitude and action towards their role as participators of the Transnational Interreg projects, differences which, if emphasised, could be useful knowledge for both parts in order to develop their own Interreg-work, responding to the growing interest of the EU in territorial concerns.

 • 1248.
  Bengtsson, Niklas
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Månsson, Anna
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Prostatacancer: Mäns behov av stöd under året efter diagnosen - En litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Prostatacancer är numera den vanligaste cancerformen hos män. Män med prostatacancer har tidigare ofta varit glömda, men eftersom nya diagnoser och behandlingsmetoder har blivit bättre, vilket innebär att sjukdomen kan upptäckas tidigare och behandlas mer effektivt, därmed lever män längre med sin sjukdom. Män har svårt att prata om känslor och eftersom prostatacancer drabbar könsorganen, känner de flesta män skam över sin sjukdom och dess konsekvenser Därför är det viktigt för sjuksköterska att få bättre förståelse för männens situation för att kunna ge det stödet som männen själva anser är viktigaste. Syftet med studien var att belysa mäns behov av stöd året efter diagnosen prostatacancer. Metoden som användes var en litteratur studie med kvalitativ analysmetod. Studien baserades på åtta vetenskapliga artiklar, som analyserades med hjälp utifrån en manifest innehållsanalys. Resultatet belyser att män med prostatacancer behövde olika sorters stöd första året efter diagnosen. Behov av information, var den typ av stöd som mest män efterfrågade, informationen efterfrågades från sjukvården och även från anhöriga och vänner. Andra behov som framkom i resultatet är: behov av psykosocialt stöd och behov av stöd i det dagliga livet. Slutsatsen av denna litteratur studien är att det är viktigt för sjuksköterskan att hålla en öppen kommunikation med männen som har drabbats av prostata cancer och våga ta upp och belysa problem som impotens och urin inkontinens för att kunna ge ett bra stöd utifrån männens behov. Prostatacancer kommer sannolikt att öka eftersom vi lever längre därmed antalet äldre bli fler. Sjukvården behöver mer kunskap och forskning för att vi i framtiden på bästa sätt ska kunna ta hand om denna växande grupp patienter

 • 1249.
  Bengtsson, Oskar
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Bien, Bartosz
  Blekinge Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Gonzalez, Carlos Cortes
  Blekinge Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Hansson, Marcus
  Blekinge Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Ringström, David
  Blekinge Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Simonson, Victor
  Blekinge Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  VB-400 calculation and development project2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Abstract The purpose with this thesis has been to develop a new platform and to make calculations of the lifting device to wheelchair lift VB-400. The project has been performed in association with U-LIFT AB in Backaryd. The task formulation were: 1. Develop a suggestion to construction of a new platform made in aluminium for the wheelchair lift VB-400. The platform should be able to be used on the existing lifting-device. 2. Make stress calculations of the lifting device for the wheelchair lift VB-400. The project with developing the new platform in aluminium has been performed in alignment with Fredy Olsson?s method for integrated product development. The parts of the method that been used are principal-construction and primary-construction. The new platform turned out to have a weight loss of about 30% even though it has a much bigger area compared to the old platform. The aluminium-section which been used to build the floor gave the platform a new and innovative design. Despite the big reduction of weight the new platform can stand for at least the same amount of stress and torsion that the old one did. It also fulfils the norms of the factor of safety.

 • 1250. Bengtsson, PerOlof
  Architecture-Level Modifiability Analysis2002Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Cost, quality and lead-time are three main concerns in software engineering projects. The quality of developed software has traditionally been evaluated on completed systems. Evaluating the product quality at completion introduces a great risk of wasting effort on software products with inadequate system qualities. It is the objective of this thesis to define and study methods for assessment, evaluation and prediction of software systems’ modifiability characteristics based on their architecture designs. Since software architecture design is made early in the development, architecture evaluation helps detect inadequate designs and thus reduces the risk of implementing systems of insufficient quality. We present a method for architecture-level analysis of modifiability (ALMA) that analyses the modifiability potential of a software system based on its software architecture design. The method is scenario-based and either compares architecture candidates, assesses the risk associated with modifications of the architecture, or predicts the effort needed to implement anticipated modifications. The modification prediction results in three values; a prediction of the modification effort and the predicted best- and worst-case effort for the same system and change scenario profile. In this way the prediction method provides a frame-of-reference that supports the architect in the decision whether the modifiability is acceptable or not. The method is based on the experiences and results from one controlled experiment and seven case-studies, where five case studies are part of this thesis. The experiment investigates different ways to organize the scenario elicitation and finds that a group of individually prepared persons produce better profiles than individuals or unprepared groups.

22232425262728 1201 - 1250 of 13614
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf