Change search
Refine search result
24252627282930 1301 - 1350 of 13547
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1301.
  Berggren, Jennie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Bernbo, Christian
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Att leva med långvarig icke-malign smärta2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Långvarig icke malign smärta är vanligt förekommande problem som påverkar en individs liv utifrån flera aspekter; fysiskt, psykiskt och emotionellt. Upplevelsen av smärtan är subjektiv och unik för individen och kan vålla ett stort personligt lidande. Syfte: Syftet var att belysa upplevelsen av att leva med långvarig icke malign smärta. Metod: Studien var en kvalitativ litteraturstudie. Studien är baserad på tio artiklar som blivit analyserade utifrån Graneheims och Lundmans innehållsanalys. Resultat: Personer med långvarig icke malign smärta upplever att smärtan kontrollerar och begränsar dem i vardagen. De upplever att omgivningen inte förstår deras subjektiva upplevelse av smärta och att de blir bemötta med misstro och skepsis. Smärtan begränsar dem i deras interaktion med omgivningen och leder till en känsla av isolering. Ovannämnda faktorer leder till en emotionell påverkan av oro och uppgivenhet.

 • 1302. Berggren, Magnus
  et al.
  Borgh, Markus
  Schuldt, Christian
  Lindström, Fredric
  Claesson, Ingvar
  Low-complexity network echo cancellation approach for systems equipped with external memory2011In: IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, ISSN 1558-7916, E-ISSN 1558-7924, Vol. 19, no 8, p. 2506-2515Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Long delays and sparseness characterize impulse responses in telecommunication networks and a vast number of solutions for network echo cancellation have been proposed over the years. In this paper, an approach for detecting dispersive regions of a sparse impulse response and a proportionate normalized least mean square (PNLMS)-based selective updating approach are combined with an adaptive double-talk detector to form a complete solution for echo cancellation. The proposed solution has low computational complexity and is targeted for systems equipped with external memory.

 • 1303. Berggren, Magnus
  et al.
  Lindström, Fredric
  Waye, Kerstin Persson
  Claesson, Ingvar
  Analysis of How the Noise Level Depends on Different Activities in a Child Day-Care Center2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In child day-care centers the noise level can rise to high levels and in some cases become so high that the people present risk hearing damage. The purpose of this investigation was to study how the noise level depends on the different activities during the day. The study was performed at a child day-care center and 6 children and 5 adult female teachers participated. The participants had a microphone attached next to the ear connected to a wearable digital recorder. A total of 32.5 hours of data was recorded. By listening tests the recorded data could be sorted by activity and by number of people present in the same room as the test subject. Activities were classified as belonging to one of the following: outdoor activity, indoor play, singing, storytelling and gathering. Further, by listening, the data was classified in small group/large group (3 or less/more than 3). The results show that the average noise level (LAeq) for outdoor activity was the highest and was measured to 88.1 dBA (average over 7h52min). Singing was 81.5 dBA (1h26min), indoor play 81.3 dBA (19h21min), storytelling 76.6 dBA (1h09min) and gathering 75.0 dBA (2h44min). The noise level difference between all activities except between singing and indoor play and gathering and storytelling could be verified using t-test (p<0.001). Further, the results showed that the average noise level was 86.6 dBA (14h11min) for the large group and 79.6 dBA (18h21min) for the small group. This difference, of 7.0 dB was statistically validated (p<0.001) using t-test.

 • 1304. Berggren, Magnus
  et al.
  Stjernberg, Louise
  Lindström, Fredric
  Claesson, Ingvar
  Audio Processing Solution for Video Conference Based Aerobics2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper an audio processing solution for video conference based aerobics is presented. The proposed solution leaves the workout music unaltered by separating it from the speech and processing each signal separately. The speech signal processing is also performed at a lower sample rate, which saves computational power. Real time evaluation of the system shows that high quality music as well as a good two-way communication is maintained during the aerobic session.

 • 1305.
  Bergh, Håkan
  Blekinge Institute of Technology, Department of Software Engineering and Computer Science.
  XML: Internets framtida format?2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  HTML (Hyper Text Markup Language) introducerades som ett enkelt och plattformsoberoende språk med syftet att göra information tillgänglig över hela världen och är idag det mest kända och använda språket på webben. När HTML skapades var det huvudsakliga användningsområdet publicering. Efter hand ökade mognaden hos användarna och behovet av mer avancerade tillämpningar ökade. Fler och fler började då inse begränsningarna med HTML och dess enkla struktur. Metaspråket XML (eXtensible Markup Language) är ett universellt format för att strukturera dokument och data på Internet. Utveck-lingen av XML startade 1996 och antogs som en W3C-rekommendation (World Wide Web Consortsium) i februari 1998. Syftet med XML var att skapa ett betydligt mer flexibelt språk än HTML, utan att för den skull göra det mer komplext. Syftet med uppsatsen är att undersöka om det nödvändiga underhållet av presenterad information på webben (WWW) förbättras med hjälp av XML samt undersöka hur XML kan underlätta EDI (Electronic Data Interchange)via Internet. Uppsatsen fakta och påståenden bygger på en s k kvalitativ bearbetning d v s textmaterial i form av rapporter, specifikationer och böcker. I min undersökning har jag kommit fram till att XML kommer att bli ett av morgondagens stora format, både vad gäller skapandet av Internetapplikationer och som meddelandeformat för informationsöverfö-ring. Med XML kan allt från en enkel fil till avancerade affärsdokument skapas. Det som jag anser håller tillbaka XML i dagsläget är samtidigt en av dess styrkor, nämligen flexibiliteten, det vill säga möjligheten att deklarera egna märkord. Genom den här sortens flexibilitet blir även språket mer komplext jämfört med ett språk som t ex HTML. Ett av del-målen W3C satte upp vid skapandet var just att enkelheten skulle bibehållas. Detta delmål har delvis gått förlorat i XML. XML-familjen är idag relativt komplex. Samtidigt välkomnas förslagen till förbättringar och utbyggnad av utvecklarna, då det är kringstandarderna som ger XML flexibel funktionalitet. Den slutsats som kan dras av detta är att det kanske helt enkelt måste finnas en viss komplexitet i ett språk som ska kunna uträtta de saker som faktiskt XML gör.

 • 1306.
  Bergh, Isabella
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Nilsson, Holger
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Bye bye bygden?: En fallstudie om hur svenska kommuner agerar vid befolkningsminskning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Trots att Sveriges befolkning ökar i stadig takt minskar invånarantalet i väldigt många kommuner, något som pågått under en längre tid. Norrlands inland är ett typexempel på en region som fått erfara stora befolkningsminskningar. Ett sjunkande befolkningsunderlag leder bland annat till försämrat skatteunderlag som sätter den kommunala välfärden i en utsatt situation, vilket i sin tur bidrar till en fortsatt befolkningsminskning.

  Uppsatsen består av en fallstudie som tar stöd i Syssners begrepp tillväxt- och anpassningsstrategier för att på så sätt kunna kategorisera olika åtgärder som forskningen och de undersökta fallen tar upp. Tillväxt har länge varit normen i den kommunala planeringen medan anpassning är ett relativt nytt fenomen, då efterfrågan om en planering mer lämplig för kommuner präglade av befolkningsminskning ökat på senare tid. Med hjälp av en kvalitativ textanalys redovisar uppsatsen de visioner och strategier som de fyra svenska kommunerna Arvidsjaur, Gällivare, Pajala och Storuman tar upp i sina översiktsplaner för att hantera befolkningsminskning. Arbetet studerar även forskning inom området för att därefter redovisa likheter och skillnader mellan kommunernas arbete och forskningen.

  Det har gått att utläsa hur problematiken kring befolkningsminskning är komplex, där alla undersökningsobjekten upplever en missgynnande åldersstruktur samt låg utbildnings- och kompetensnivå som några av de främsta hindren. Det konstateras hur tre av kommunerna, i sina visioner och mål, strävar efter tillväxt men att det inte speglar de underliggande strategierna som utgår från både tillväxt och anpassning. En diskussion förs därefter kring hur det kan bero på planeringens politiska förankring; att de politiska partierna måste sträva efter tillväxt för att attrahera väljare, vilket speglar översiktsplanernas visioner och mål. Den fjärde kommunen är mer återhållsam och har visioner nära kopplade till anpassning, vilket till stor del speglar deras strategier. Det framkommer att tre strategier går att finna i alla översiktsplanerna och även i forskningen, detta i form av marknadsföring (främst genom turism), attraktiva livsmiljöer samt regional och kommunal samverkan. Även om forskningen tar upp rivning och samverkan med civilsamhället är det inget som någon av kommunerna tar upp. Samtidigt arbetar kommunerna med identitetsskapande åtgärder vilket forskningen inte tar upp. Med andra ord finns det flera likheter och skillnader mellan de undersökta fallen och forskningen.

 • 1307.
  Berghall, Jojo
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Karlsson, Maria
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare och dess påverkan på patientsäkerhet: En litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjukvården idag är en högriskverksamhet där det dagligen sker händelser som kan få allvarliga följder för patienten. Det traditionella förhållandet mellan kvinna och man och mellan sjuksköterska och läkare har mer än något annat bestämt sättet på vilket omvårdnaden i praktiken har utvecklats. Sjuksköterskor och läkare är upplärda att kommunicera på olika sätt vilket får konsekvenser för patientsäkerheten Syftet: Syftet med denna studie var att undersöka faktorer i läkare och sjuksköterskors samarbete inom hälso- och sjukvården som kan påverka patientsäkerheten. Metoden: En litteraturstudie har gjorts där vetenskapliga artiklar har granskats. Resultatet: Studien visade att de faktorer i samarbetet mellan sjuksköterska och läkare som mest påverkade patientsäkerheten var; olämpligt beteende, yrkesroller och ansvarstagande. Slutsatser: Det krävs mer forskning inom området då underlaget i studierna som granskats är begränsat för att nå en vettig och långtgående slutsats. Denna studie visar att det krävs bättre kunskap om samarbetet och dess innebörd och en bättre förståelse mellan yrkesgrupperna. Detta kan nås genom fortbildning i teamarbete samt kommunikation, vilket kan leda till ett öppnare klimat.

 • 1308.
  Bergkvist, Anna Sara
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Hur hushållas det med mark och vatten? en studie av tillämpningen av hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap MB2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  Den fysiska riksplaneringens riktlinjer och den senare lagregleringen av dem i NRL och MB har varit en del av det svenska planeringssystemet i snart 40 år. De senaste åren har kritik riktats mot att systemet är föråldrat och inte fungerar på det vis det var tänkt. Denna uppsats undersöker närmare uppfattningen av att hushållningsbestämmelserna inte fungerar, med fokus på hur man i den kommunala planeringen hanterar riksintressena. Varför fungerar inte planeringen av riksintressena som tänkt? Ligger felet i systemet eller i tillämpningen av det? Syftet med denna uppsats är att studera vad som orsakar glappet mellan teori och praktik, genom att studera hur hushållningsbestämmelserna tillämpas i fem utvalda kommuner. Syftet med studien är också att hitta intressanta frågeställningar för vidare studier av ämnet. Problemet preciseras till skillnaden mellan tillämpningen av lagstiftningen och hur det var tänkt att tillämpas. I uppsatsen studeras bland annat hur kommuners organisation och politiska styrning påverkar tillämpningen. Tre metoder används. Interventionsteori för att tolka hushållningsbestämmelserna, komparativ analys för att identifiera faktorer som kan påverka kommunernas arbete med riksintressen och kvalitativ intervju för att uppnå fördjupad kunskap om kommunernas arbete. Hushållningsbestämmelserna i miljöbalkens 3 och 4 kapitel kan härledas direkt till riksplaneringen under 70- och 80-talet. Naturresurslagen trädde i kraft 1987, och hushållningsbestämmelserna överfördes oförändrade till Miljöbalken 1998. Flera modeller har används för att visualisera hur samordningen mellan myndigheterna ska ske, både under fysiska riksplaneringen och under senaste året. I kapitel 5 sammanfattas interventionsteorin och två systemmodeller konstrueras. I kapitel 6 beskrivs hur kommunernas särskilda redovisning av riksintressen i översiktsplanen. Tre faktorer studeras: hur riksintressena redovisas; om samtliga hushållningsbestämmelser redovisas; om kommunen beskriver hur säkerställandet av riksintresseanspråken ska ske. Studien av översiktsplanerna visar att tre av kommunerna redovisar riksintressen i ett särskilt kapitel eller bilaga. Två av kommunerna redovisar samtliga hushållningsbestämmelser och tre av kommunerna beskriver säkerställandet av åtminstone något riksintresse mer utförligt. Två av kommunerna bedöms ha ett i huvudsak fullständigt underlag i översiktsplanen för att arbeta vidare med riksintressen i planeringen och bygglovshandläggning. I kapitel 7 jämförs kommunerna i ett antal faktorer som tros påverka hur kommunen redovisat riksintressen i översiktsplanen. (94) 5 Faktorer som invånarantal, tillgång till fördjupat kunskapsunderlag och politisk styrning studeras och jämförs mellan kommunerna. I kapitel 8 redovisas intervjuer med tjänstemän och politiker i de studerade kommunerna samt de berörda länsstyrelserna. Från intervjuerna identifieras ett antal teman som viktiga att belysa. Kunskaps- och planeringsunderlaget är mycket viktigt för kommunernas planering, och översiktsplaneringen är viktig för att riksintressesystemet ska fungera. I kapitel 9 redovisas slutsatser. Slutsatsen är att det finns brister i kommunernas översiktsplaner när det gäller översiktsplanen som vägledande dokument för hur kommunen ska arbeta med områden av riksintresse i detaljplanering och bygglovshandläggning; att det finns skillnad i hur utförligt de olika riksintressena redovisas; att den kommunala organisationen kan påverka hur väl riksintressen redovisas och att det kan finnas samband mellan hur länsstyrelsen presenterar sin roll och hur kommunerna ser på sin roll.

 • 1309.
  Bergkvist, Annasara
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Fysisk planering för en ny landsbygd: en studie av Älö by2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete behandlar hur en bostads- och verksamhetsutbyggnad i Älö by skulle kunna ske. Det övergripande syftet med arbetet är att genom planering skapa förutsättningar för en hållbar utveckling i tätortsnära landsbygd med avseende på områdets natur- och kulturvärden, försörjning och social samhörighet. Problemformuleringen består av tre frågor; hur nya bostäder i Älö kan planeras för att bevara dagens glesa landsbygdskaraktär, hur bevarande av Älös funktionsblandning i form av lantbrukande, småföretagande och hur boende kan kombineras med nya bostäder och ökad turism utan att förstöra byns kvaliteter. Metoden för arbetet var en kombination av litteraturstudier, intervjuer och ett analyserande planförslag. Litteraturen som studerades var tvärsektoriell och belyste landsbygden utifrån historia, dagens situation och hur framtidens landsbygd kan komma att se ut. Intervjuer som genomfördes var gruppintervjuer med semi-struktur. Dessa tillsammans med litteraturstudien var grunden i utformningen av planförslaget. Den teoretiska bakgrunden inleds med hur historiska skiftesreformer, by- och gårdstyper har påverkat landsbygdens utseende. Därefter redovisas på vilket sätt landsbygden idag skiljer sig från tätort och varför man måste ha ett annat tillvägagångssätt vid utveckling av service, arbete och boende på landsbygden. Avsnittet avslutas med en studie av hur landbygden kan se ut i framtiden utifrån en undersökning hos boende på landsbygden i Wales och framtidstudie för hur landsbygden kan se ut om 50 år. Parallellt med litteraturstudien går en jämförelse med hur det ser ut i Älö. Efter detta följer en platsanalys där karaktär, möjligheter och motsättningar analyseras och åtgärder föreslås. Planförslaget innehåller plan- och principskisser samt en kort konsekvensanalys. Arbetet avslutas med en diskussion kring planförslag, arbetsgång och resultat.

 • 1310. Bergkvist, Markus
  et al.
  Davidsson, Paul
  Persson, Jan A.
  Ramstedt, Linda
  A Hybrid Micro-Simulator for Determining the Effects of Governmental Control Policies on Transport Chains2005In: Multi-Agent and Multi-Agent Based Simulation / [ed] Davidsson, Paul; Logan, Brian; Takadama, and Keiki, Springer , 2005Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  A simulation-based tool is described which will be used to investigate how the actors in a transport chain are expected to act when different types of governmental control policies are applied, such as, fuel taxes, road tolls, vehicle taxes and requirements on vehicles. The simulator is composed of two layers, one layer simulating the physical activities taking place in the transport chain, e.g., production, storage, and transports of goods, and another layer simulating the different actors’ decision making processes. The decision layer is implemented by a multi-agent system where each agent corresponds to a particular actor and models the way it acts in different situations. The simulator will be used for analyzing the costs and environmental effects, and will in this way provide guidance in decision making regarding control policies. In addition, it will be possible for companies to use the simulator in order to determine cost-effective strategies given different (future) scenarios.

 • 1311. Bergkvist, Markus
  et al.
  Davidsson, Paul
  Persson, Jan A.
  Ramstedt, Linda
  A Hybrid Micro-Simulator for Determining the Effects of Governmental Control Policies on Transport Chains2005Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A simulation-based tool is described which will be used to investigate how the actors in a transport chain are expected to act when different types of governmental control policies are applied, such as, fuel taxes, road tolls, vehicle taxes and requirements on vehicles. The simulator is composed of two layers, one layer simulating the physical activities taking place in the transport chain, e.g., production, storage, and transports of goods, and another layer simulating the different actors’ decision-making processes. The decision layer is implemented by a multi-agent system where each agent corresponds to a particular actor and models the way it acts in different situations. The simulator will be used for analyzing the costs and environmental effects, and will in this way provide guidance in decision making regarding control policies. In addition, it will be possible for companies to use the simulator in order to determine cost-effective strategies given different (future) scenarios.

 • 1312.
  Bergkvist, Markus
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Software Engineering and Computer Science.
  Olandersson, Tobias
  Blekinge Institute of Technology, Department of Software Engineering and Computer Science.
  Machine learning in simulated RoboCup2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  An implementation of the Electric Field Approach applied to the simulated RoboCup is presented, together with a demonstration of a learning system. Results are presented from the optimization of the Electric Field parameters in a limited situation, using the learning system. Learning techniques used in contemporary RoboCup research are also described including a brief presentation of their results.

 • 1313.
  Bergkvist, Sara-Louise
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Sundström, David
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Rothenburgsort: en urban trädgårdsstad2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Stadsförnyelse i innerstadsnära läge. Utarbetning av en strukturplan för stadsdelen Rothenburgsort i Hamburg.

 • 1314. Bergkvist, Viktor
  et al.
  Emilson, Marcus
  Rouchy, Philippe
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Björgvinsson, Erling Bjarki
  Brandt, Eva
  Hillgren, Per-Anders
  Harden, Sue
  Location in Work Practices. The Social Shaping of a Personal Digital Assistant2002Conference paper (Refereed)
 • 1315.
  Berglind, Linnea
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Udén, Rebecca
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Kvinnors upplevelser efter avslutad behandling av gynekologisk cancer: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige diagnostiseras runt 2800 kvinnor varje år med gynekologisk cancer. Vid behandlingarna påverkas kvinnans reproduktionsorgan vilket medför en stor förändring i kvinnans liv. Till följd av den höga femårsöverlevnaden lever många kvinnor med följderna efter behandlingar av gynekologisk cancer. Kunskap om kvinnans upplevelser kan hjälpa sjuksköterskan att få ökad förståelse för kvinnan och därmed ge kvinnan ett bättre stöd.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser efter avslutad behandling av gynekologisk cancer.

  Metod: Metoden var en litteraturstudie med kvalitativ design baserad på åtta vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklarna analyserades med Graneheim och Lundmans beskrivning av innehållsanalys.

  Resultat: I resultatet framkom det att kvinnorna upplevde en förändring i att vara kvinna samt att de inte kände igen sina kroppar. Kvinnorna upplevde även en påverkan på deras sex och samliv, rädsla för återfall samt omvärdering av livet

  Slutsats: Efter behandling av gynekologisk cancer påverkades kvinnorna både fysiskt och emotionellt. Genom att sjuksköterskan visar empati, lyhördhet och respekt samt skaffar sig kunskap och förståelse för kvinnorna och deras upplevelser, kan ett bättre möte och en förbättrad omvårdnad åstadkommas.

 • 1316.
  Berglind, Robin
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Impact of Sidewall Pressure on High Voltage Cables2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When a high voltage cable is transported throughout factory it is affected by sidewall pressure in cable bends between the roller supports and the cable. The problem is when the sidewall pressure is too high it will deform the cable which can have a negative impact on the conductivity of the cable. The roller supports can also get damaged because of fatigue. These negative consequences are the subject to exploration by implementing known analytical solution of contact mechanics developed by Hertz together with finite element analysis and experimental testing.

   

  Two possible methods of measuring the radial force is studied to be able adjust the roller supports positions to reduce the sidewall pressure on the cable. The first one is to use the pressure film to determine the radial force. The second one is to by measuring the compression in cable to thereafter translate it to radial force by having the relation between compression and radial force for the specific cable.

   

  Two different types of high voltage cables, a direct current (DC) cable and an alternating current (AC) cable is studied by using finite element method and experimental tests to see the relation between the compression and radial force in the cable. Also in these experimental tests the pressure films are used and evaluated to see if this measuring technique combined with Hertzian’s theory make it possible determining the radial force.

   

  For the method of using the pressure films to determine the radial force the result shows it is difficult to translate the pressure from the films to radial force for a high voltage because of the cable’s armouring wires. The conclusion about these the pressure films is that they are good to use to describe the compression and can be used as relative measurement between the rollers but not for determine the radial force.

   

  The result shows it is a possible to describe relation between compression and radial force for a high voltage cable and use this information to determine the radial force by measuring the compression. But the conclusion is that it is ineffective and less accurate way of measuring the radial force.

   

  These results from this thesis are important for further research within the area and they help creating a greater understanding of sidewall pressure related problems in cables.

 • 1317.
  Berglind, Sara
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Klingborg, Ellinor
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Personers upplevelser tiden efter en kranskärlsoperation: -      Litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de vanligaste folksjukdomarna i världen. Under 2015 avled 15 miljoner personer till följd av sjukdomarna. En av behandlingarna vid förträngning av hjärtats kranskärl är en kranskärlsoperation. Operationen är nödvändig för att hjärtat ska få den syretillförsel som behövs, dock kan operationen innebära en risk för olika fysiska och psykiska komplikationer. En kranskärlsoperation kan påverka personers hälsa, livskvalité och livsstil. Kunskap om personers upplevelser efter en kranskärlsoperation kan bidra till att sjuksköterskan kan ge bättre stöd och information samt få en ökad förståelse för vad operationen kan innebära.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser tiden efter en kranskärlsoperation.

  Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på tio vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklarna analyserades utifrån en beskrivning av innehållsanalys för kvalitativa studier av Graneheim och Lundman (2004).

  Resultat: I resultatet framkom att personer upplevde både hälsa och ohälsa tiden efter en kranskärlsoperation. Personerna upplevde att en förändring i vardagen var nödvändig tiden efter operationen och betydelsen av stöd.

  Slutsats: Stöd och information har en betydelse för personers upplevelser tiden efter en kranskärlsoperation. Fysisk aktivitet framkom också som en bidragande faktor till att hälsa upplevdes. Genom att sjuksköterskan får en ökad förståelse och kunskap kring personers upplevelser tiden efter en kranskärlsoperation kan en god information, utbildning och stöd skapa en trygghet och en god hälsa. Vidare forskning rekommenderas för att studera hur personers tankar och känslor före operationen påverkar upplevelsen efter, samt eventuella skillnader i kön och ålder.

 • 1318. Berglund, Anders
  et al.
  Börstler, Jürgen
  Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Dagiéne, Valentina
  Forword to the Special Section on the ECOOP'06 Workshop on Pedagogies and Tools for the Teaching and Learning of Object-Oriented Concepts2007In: Informatics in Education, Vol. 6, no 1, p. 3-4Article in journal (Other academic)
 • 1319.
  Berglund, Greger
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Nilsson, Markus
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Social Media Challenges for B2B Organizations: A case study of a large manufacturer2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  When looking at the engagement of social media in general we see that business-to-business (B2B) companies have a significantly lower day-to-day usage compared to business-to-consumer (B2C) companies even though there are more B2B companies present in the social media space. By studying a B2B company in the midst of implementing social media in their efforts to enhance their marketing capabilities we want to know if there are any specific reasons for these facts. When studying the company we conduct a case study to discover and explore the challenges a B2B company face when implementing social media that could explain the facts of low utilization. Based on our findings during the course of this thesis we developed a model for evaluating how well a company is fitted for the social media space. The model consists of a number of key factors important for a successful social media engagement. Each factor has been broken down in comprehensible questions making it fairly easy to do a situational analysis of a B2B company regarding its strengths and weaknesses in marketing through social media.

 • 1320. Berglund, Johan
  Association of diagnosis of ischaemic heart disease, diabetes mellitus and heart failure with cognitive function in the elderly population.2006In: European Journal of General Practice, ISSN 1381-4788, E-ISSN 1751-1402, Vol. 12, no 3, p. 114-119Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: The aim of this study was to describe the association between ischaemic heart disease (IHD), diabetes mellitus (DM) and heart failure (HF) and the prevalence of cognitive impairment. METHODS: In a cross-sectional, community-based study in Karlskrona, Sweden, 1402 participants of the Swedish National Study on Ageing and Care (60-96 y) underwent a medical examination and psychological testing including the Mini Mental State Examination (MMSE). Of these, 58% stated that they were treated for hypertension, IHD, DM or HF, or had ECG abnormalities (positive screen). RESULTS: The prevalence of cognitive impairment (MMSE score < 24) in patients treated for IHD, DM or HF was 28.5% compared to 16.1% in the population with a negative screen without cardiovascular disease or DM. After stratification by age, the difference was seen to be due to a higher prevalence of cognitive impairment in the age group 70-79 y, where 68.8% of the cognitively impaired came from the group treated for IHD, DM or HF. The odds ratio for cognitive impairment in this age group was 4.4 (95% CI 1.7-11.4), when compared to those with a negative screen as baseline. CONCLUSION: This study has shown that the patient group treated for IHD, DM or HF has a higher prevalence of cognitive impairment and a higher risk of developing early cognitive impairment between the ages of 70 and 79 y. Although this study has not provided conclusive evidence that cardiovascular disease and DM are associated with the early development of cognitive impairment, it provides incentive for further studies.

 • 1321. Berglund, Johan
  et al.
  Persson, Rutger
  Renvert, Stefan
  Persson, Rigmor
  Osteoporosis and peridontitis in older subjects participating in the Swedish National Survey on Aging and Care (SNAC-Blekinge)2011In: Acta Odontologica Scandinavica, ISSN 0001-6357, E-ISSN 1502-3850, Vol. 69, no 4, p. 201-207Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract Objective. We assessed the relationships between (I) ultrasonography calcaneus T-scores (PIXI) and mandibular cortex characteristics on oral panoramic radiographs in older subjects; and (II) osteoporosis and periodontitis. Material and methods. We examined 778 subjects (53% women) aged 59-96 years. Periodontitis was defined by alveolar bone loss assessed from panoramic radiographs. Results. PIXI calcaneus T-values ≤-2.5 (osteoporosis) were found in 16.3% of women and in 8.1% of men. PIXI calcaneus T-values <-1.6 (osteoporosis, adjusted) were found in 34.2% of women and in 21.4% of men. The age of the subjects and PIXI T-values were significantly correlated in women (Pearson's r = 0.37, P < 0.001) and men (Pearson's r = 0.19, P < 0.001). Periodontitis was found in 18.7% of subjects defined by alveolar bone level ≥5 mm. Subjects with osteoporosis defined by adjusted PIXI T-values had fewer remaining teeth [mean difference 4.1, 95% confidence interval (CI) -1.1 to -6.5, P < 0.001]. The crude odds ratio (OR) of an association between the panoramic assessment of mandibular cortex erosions as a sign of osteoporosis and the adjusted T-value (T-value cut-off <-1.6) was 4.8 (95% CI 3.1-7.2, P < 0.001; Pearson χ(2) = 60.1, P < 0.001). A significant OR between osteoporosis and periodontitis was only found in women for the T-value cut-off ≤-2.5 (crude OR 1.8, 95% CI 1.1-3.3, P < 0.03). Conclusions. An association between osteoporosis and periodontitis was only confirmed in women. The likelihood that the mandibular cortex index agrees with adjusted PIXI T-values is significant.

 • 1322. Berglund, Johan
  et al.
  Stjernberg, Louise
  Ornstein, Katharina
  Tykesson/Joelsson, Katarina
  Walter, Hallstein
  5-y follow-up study of patients with neuroborreliosis2002In: Scandinavian Journal of Infectious Diseases, ISSN 0036-5548, E-ISSN 1651-1980, Vol. 34, no 6, p. 421-425Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The objective of this follow-up study was to determine the long-term outcome of strictly classified cases of neuroborreliosis treated with antibiotics. A one-year prospective population-based survey of Lyme borreliosis was conducted in southern Sweden, between 1992 and 1993. A total of 349 identified cases with suspected neuroborreliosis were followed up 5 years later. Medical records were reviewed and all participants filled in a questionnaire. Of those classified with definite neuroborreliosis 114/130 completed the follow-up, of whom 111 had completed the initial antibiotic treatment. Of the 114 patients followed up, 86 (75%) had recovered completely and 70 (61%) had recovered within 6 months. Residual neurological symptoms such as facial palsy, concentration disorder, paresthesia and/or neuropathy were reported by 28/114. No significant differences between different antibiotic treatments were observed in terms of occurrence of sequelae. To conclude, we found that 25% (95% confidence interval 17-33%) of the patients suffered from residual neurological symptoms 5 years post-treatment. However, the clinical outcome of treated neuroborreliosis is favourable as only 14/114 (12%) of the patients had sequelae that influenced their daily activity post-treatment. Early diagnosis and treatment would seem to be of great importance in order to avoid such sequelae.

 • 1323. Berglund, Johan
  et al.
  Stjernberg, Louise
  Ornstein, Katharina
  Tykesson/Joelsson, Katarina
  Walter, Hallstein
  A 5-years follow-up of patients with neuroborreliosis.2002Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The objective of this follow-up study was to determine the long-term outcome in patients treated with antibiotics for strictly classified cases of neuroborreliosis. A one-year prospective population-based survey of Lyme borreliosis was conducted in southern Sweden, 1992-1993. Totally 349 identified cases with suspected neuroborreliosis were registered. Of those, 130 were classified as definitively neuroborreliosis and followed up five years later. Medical records were reviewed and all participants filled in a questionnaire. Totally, 114/130 (88%) completed the follow-up of whom 111/114 (97%) had fulfilled the initial antibiotic treatment. Of these, 86/114 (75%) had recovered completely and 70 (61%) recovered within six months. However 28/114 (25%) suffered from remaining neurological symptoms such as facial palsy, concentration disorder, paresthesia and/or neuropathy. The longer the duration from the neurological symptoms onset to antibiotic treatment the higher was the rate of sequelae. Of those who were treated within 30 days 5/32 (16%) and of those who were treated after 30 days 16/41 (39%) respectively, reported sequelae. Women suffered significantly more from sequelae compared to men, this difference was not seen among the children. No significant differences between the different antibiotic treatments given and experience of sequelae were seen. To conclude, we found that 25% (95% CI 17% to 33%) of the patients suffered from remaining neurological symptoms five years post treatment. However, the clinical outcome of treated neuroborreliosis is favourable as only 14/114 (12%) of the patients had sequelae that influenced their daily activity post treatment and early diagnosis and treatment seems to be of great importance to possibly avoid also these cases.

 • 1324.
  Berglund, Johan
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Vink, Peter
  Tavares Da Silva, Fernanda
  Lestrate, Pascal
  Boutriau, Dominique
  Safety, immunogenicity and antibody persistence following an investigational Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae tri-protein vaccine: a phase 1 randomized controlled study in healthy adults.2014In: Clinical and Vaccine Immunology, ISSN 1556-6811, E-ISSN 1556-679X, Vol. 21, no 1, p. 56-65Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We investigated a protein-based nontypeable Haemophilus influenzae (NTHi) and pneumococcal (HiP) vaccine containing pneumococcal histidine triad D (PhtD), detoxified pneumolysin (dPly), and NTHi protein D (PD) in adults. In a phase I study, 40 healthy 18- to 40-year-old subjects were randomized (2:2:1) to receive two HiP doses administered 60 days apart, with or without AS03 adjuvant (HiP-AS and HiP groups, respectively), or Engerix B (GlaxoSmithKline, Belgium) as a control. Safety, antibodies, and antigen-specific CD4+ T-cell immune responses were assessed before and until 480 days after vaccination. No serious adverse events were reported, and no subject withdrew due to an adverse event. Local and systemic symptoms were reported more frequently in the HiP-AS group than in the other two groups. The frequency and intensity of local and systemic symptoms appeared to increase after the second dose of HiP-AS or HiP but not Engerix B. Antibody geometric mean concentrations (GMCs) for PhtD, dPly, and PD increased after each dose of HiP-AS or HiP, with higher GMCs being observed in the HiP-AS group (statistically significant for anti-PD after dose 1 and anti-Ply after dose 2). GMCs remained higher at day 420 than prior to vaccination in both the HiP-AS and HiP groups. Antigen-specific CD4+ T cells increased after each dose but were unmeasurable by day 480. Two doses of an investigational PhtD-dPly-PD protein vaccine induced humoral immunity and antigen-specific CD4+ T-cell responses after each dose, with generally higher responses when the vaccine was administered with AS03. HiP combined with AS03 appeared to be more reactogenic than the antigens alone. (This study has been registered at ClinicalTrials.gov under registration no. NCT00814489.)

 • 1325.
  Berglund, Kalle
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Ysberg, Kim
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Nilsson, Hampus
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Lundell, Tony
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Lakss, Dan
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Captain Osprey and The Wings of Fate: En spelproduktion2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I den här slutreflektionen kommer ni att kunna läsa om vårt kandidatarbete i sin helhet. Ni får ta del av det koncept vi arbetade fram och strävade efter att realisera. Ni kommer att få följa med i arbetsprocessen där vi låter er få inblick i hur vi gick från idé till färdig produkt inom de tre avdelningarna programmering, grafik och ljud. Avslutningsvis kommer vi att reflektera över kandidatarbetstiden, både som grupp och på individnivå. Några av de frågeställningar vi tar upp handlar om hur vi har lyckats genomföra projektet trots bristande planering och utan någon hierarkisk ordning samt hur det har varit att arbeta i en grupp där majoriteten av medlemmarna har haft en ny roll för första gången i ett projekt. Throughout this final reflection you'll be able to read about our graduation project as a whole. You'll take part of the concept we developed and strived after trying to realize it. An insight of our work process where we describe how we transfered our idea from paper to a final product will be given. You will read about the work process from the programmers, sound designers and graphical artists perspective. Toward the end of the document thoughts about how we worked as a team and at an individual level are discussed. Some of the questions we bring up is about how we managed to complete the project despite the lack of planning, hierarchic structure and at last, how it was like working in a new area of expertise for the first time.

 • 1326.
  Berglund, Linda
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Falck, Sara
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Palliativ vård: en litteraturstudie om interaktionen mellan sjuksköterska, patient och dennes närstående2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Inom palliativ vård är en professionell interaktion väsentlig såväl för sjuksköterskan som för patienten och dennes närstående. Interaktionen utgör grunden i omvårdnaden och medför att patienten upplever trygghet. Syftet med studien var att belysa interaktionen i mötet mellan sjuksköterskan, patienten samt dennes närstående inom palliativ vård. Metoden som användes var litteraturstudie. Resultatet visar, att förutom att interaktionen mellan sjuksköterska, patient och dennes närstående ansågs utgöra basen i omvårdnaden så var det väsentligt att sjuksköterskan med hjälp av interaktionen förmedlade stöd, bekräftelse och respekt. För att förstå vad omvårdnad är och bör vara, måste det finnas en förståelse mellan individen och sjuksköterskan, hur deras interaktion kan upplevas och vilka konsekvenser det kan få för individen. Resultatet leder fram till slutsatsen at tkommunikation är en viktig fel i interaktionen. Detta är även sjuksköterskans användande av ett professionellt närmande till patienten i omvårdnadssituationen.

 • 1327.
  Berglund, Marie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Carlström, Hanna
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Omvårdnadsarbetets påverkan av arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Arbetsrelaterad stress drabbar främst personer med ett yrke där kontakt med andra människor är i fokus som personal inom vård och omsorg. Kraven på hälso- och sjukvårdspersonal har ökat vilket har bidragit till upplevelser av höga krav och stress på arbetet. Sjuksköterskans ansvarsområden innefattar att främja individens hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande. Det ingår även att bemöta individen och dess närstående på ett tryggt och respektfullt sätt utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Arbetsrelaterad stress kan enligt forskning inte bara påverka sjuksköterskors hälsa utan även ha en inverkan på omvårdnaden av patienten.

  Syfte: Syftet var att ur sjuksköterskans perspektiv beskriva hur omvårdnadsarbetet påverkas av arbetsrelaterad stress.

  Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga artiklar. Analysen utfördes med hjälp av Graneheim och Lundmans beskrivning av innehållsanalys.

  Resultat: Vid analysen framkom det att omvårdnadsarbetet påverkades av den arbetsrelaterade stress som berodde på tidsbrist. Resultatet visar att arbetsrelaterad stress påverkade omvårdnadsarbetet genom att sjuksköterskorna beskrev att de inte kunde kommunicera med patienter och dess närstående. Även omvårdnadshandlingar blev försenade eller uteblivna. Omvårdnadsarbetet påverkades även genom att patientens säkerhet hotades. Stress medförde begränsningar i sjuksköterskornas arbete då de inte kunde utföra den vård som de ansåg vara adekvat.

  Slutsats: Resultatet visar att den omvårdnad som sjuksköterskorna ansåg var adekvat blev påverkad av arbetsrelaterad stress. Sjuksköterskorna beskrev att de inte kunde leva upp till de förväntningar som ställs på dem i deras yrkesroll. Genom en ökad förståelse av hur omvårdnadsarbetet påverkas kan det bidra till en god utveckling inom vårdorganisationen, vilket i sin tur kan gynna patientens omvårdnad.

 • 1328.
  Berglund, Pierre
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Pettersson, Johan
  Blekinge Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Dynamic Characteristics of Exhaust System Hangers1999Other (Other academic)
  Abstract [en]

  Comfort in automobiles is greatly affected by vibrations and noise transmitted to the chassis from the engine. This is a study of the dynamic characteristics of exhaust system hangers, which is an important transfer path for vibrations. Theoretical and experimental modal analysis is used to suggest design parameters that increase the natural frequencies to above 450 Hz for two hanger types.

 • 1329.
  Berglund, Sanna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Karlsson, Linda
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Patienters upplevelser av cytostatikabehandling: En litteraturstudie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Användningen av cytostatika har haft en revolutionerande effekt på behandlingen av cancer, dock ger den många och delvis allvarliga biverkningar. Biverkningarna kan t ex vara illamående, håravfall och trötthet. Upplevelsen av cytostatikabehandling kan för de flesta innebära en fysisk och psykisk påfrestning. Denna studie syftade till att belysa hur patienter kunde uppleva sin cytostatikabehandling vid cancersjukdom. En litteraturstudie genomfördes baserad på artiklar med kvalitativ design. Databaserna CINAHL, PubMed och Medline samt manuella sökningar användes för att lokalisera vetenskapliga studier. Analysen genomfördes enligt Granheim och Lundman (2004) beskrivning av innehållsanalys. Artiklarna granskades med hjälp av ett kvalitetsbedömnings protokoll. Resultatet som presenterade huvudkategorin ’En förändrad vardag’ med tillhörande underkategorier, kroppsliga upplevelser och sociala konsekvenser visade att behandling innebar en negativ påverkan på patienternas dagliga liv med bland annat biverkningar så som håravfall, illamående och trötthet. Upplevelsen av att tappa håret inverkade negativt på patientens självbild medan trötthet och illamående innebar att patientens sociala liv krympte. Slutsatsen blir att det är av yttersta vikt att informera patienterna om cytostatikabehandlingens möjliga biverkningar och hur dessa kan inverka negativt på vardagen. Författarna har genom studien fått en bredare kunskap inom området och hoppas att studien kan bidra till en ökad förståelse hos vårdpersonal.

 • 1330.
  Berglund Snodgrass, Lina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Conceptualising Knowledge in Spatial Planning and Displacement of “the Political”2017In: DISP, ISSN 0251-3625, E-ISSN 2166-8604, Vol. 53, no 4, p. 33-41, article id RDSP 1414487Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper argues that organising spatial planning policies by funding local projects constitutes a steering mode that organises knowledge in such a way that it contributes to displacing “the political” in local spatial planning practice. “The political” is conceptualised as a space of agonistic conflicts and choicemaking (Mouffe 2005a). Such an organisation of knowledge operates to consolidate the initial framing of the problem, in which the goal and the possibility to monitor the goal is in focus, rather than challenging or questioning it in the name of justness and fairness. This is illustrated through an analysis of conceptualisations of knowledge within 127 project applications within the Swedish government's Safe and Gender Equal planning policy (2008–2010), which the National Board of Housing, Building and Planning facilitated in conjunction with the County Administration Boards of Sweden.

 • 1331.
  Berglund Snodgrass, Lina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Dags att rusta skolan2010Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 1332.
  Berglund Snodgrass, Lina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Demanding Certainty: A Critical Examination of Swedish Spatial Planning for Safety.2016Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation constitutes a critical examination of Swedish spatial planning for safety. Spatial planning for safety rests on a number of assumptions about the desired order of the world. These assumptions appear as given and unproblematic, making the formulation of alternatives appear unnecessary. This dissertation provides an account of how, and on what basis a spatial planning problem such as ‘fear and insecurity’ is formulated and acted upon. It is an account of how and what conceptions of knowledge operate to legitimise ideological representations of spatial planning problems. And furthermore, what these ideological representations of spatial planning problems substantially entail, so as to allow for a political spatial planning practice that formulates and deliberates alternatives. This is carried out by analysing assumptions of public life and knowledge within Swedish spatial planning for safety. 

  This dissertation finds that Swedish spatial planning for safety constitutes ‘certainty’ as a hegemonic criterion for participating in public life, which operates to limit the articulation of alternative discourses in spatial planning for safety. The desired for safe public life is organised based on visual certainty, where the urban fabric should be configured in such ways as to allow for stereotypical visual identifications of one another. Such a public life reflects an individualised practice, where perceptions of fear should be governed by individuals themselves, by independently assessing situations and environments in terms of risks. This individualised conduct is coupled with the fostering of active subjects, which encompasses being engaged in the local residential areas as well as in one another. Such substantial content of ‘planning for safety’ brings about tensions in terms of its ideological legitimating basis, by moving from principles of ‘rights’, where the individual constitutes the first ethical planning subject, to unitary principles of ‘collective values’, in which the ‘community’ constitutes the first ethical planning subject. These presuppositions are further enabled through the ways in which knowledge is conceptualised in spatial planning. This dissertation argues that a hegemonic instrumental emphasis on knowledge in spatial planning prevails. Having such a hegemonic emphasis on knowledge has the implication that even though spatial planning adopts different assumptions, or moves between alternative assumptions of knowledge, the knowledge becomes meaningful only in its instrumental implementation. The instrumental emphasis on knowledge should be regarded in light of the rational and goal-oriented nature of project-based planning, which constitutes a logic that constrains the emphasis on knowledge in spatial planning. This dissertation argues further that if spatial planning should be considered a political practice that debates its goals and values, a politicisation of the emphasis on knowledge in spatial planning is imperative.

 • 1333.
  Berglund Snodgrass, Lina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Safety and Agonistic Conceptions of Public Life2015In: PlaNext, ISSN 2468-0648, Vol. 1, p. 50-64Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper seeks to enable for conceptual resistance towards a desirable urban order of ‘safe public realms’, to which the ‘planning for safety’ directly contributes. One way of engaging in that kind of resistance is by contributing to politicising the system of beliefs informing planning for safety. Planning for safety is primarily legitimised morally as the ethically right thing to do given the identified violation of a human right in the public realm, the right to freely move about in the public environment. By drawing from Mouffean agonistic political theory (2005), there is no given interpretation nor implementation of ethical principles such as human rights, but rather different interpretations given what point of reference one is departing from, and should hence be subjected to political struggle. To conceptually set the arena for choice contributes to politicising phenomena which previously have been legitimised as the right or the (only) natural thing to do. ‘Planning for safety’ should therefore be interpreted resting on specific ideological assumptions of public life which frames both how ‘the human right’ is conceptualised as well as what planning solutions are considered possible.This article seeks to establish alternative conceptualisations of public life, with an aim to make visible how there is not one notion of public life and thereby re-politicise the ideolo-gical premises underpinning ‘safety planning’ and thereby allow for conceptual resistance. This is carried out by establishing a discursive field of public life, a kind of conceptual arena for choice making. The discursive field is represented by four different discourses of public life centred around different ideals such as rational, dramaturgical, conflictual and consensual public life. In this conceptual context, lines of conflict have been discerned based on a thematic of purpose, character, criteria for participation and conception of identities, which have taken the form of agonistic dimensions, from which planning discursively can position itself. This paper argues that we first must agonistically agree on what notion of public life should govern the development of our cities, and thereafter discuss what the consequences would be for planning.

 • 1334.
  Berglund Snodgrass, Lina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Högström, Ebba
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Planerarrollen i samtid och framtid: Kunskaper, förmågor och färdigheter2018In: Nordic Journal of Architectural Research, ISSN 1236-6064, E-ISSN 1893-5281, Vol. 30, no 3, p. 135-156Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Societal challenges affect the ways in which planning is carried out and contribute to new expectations and demands for the skills and abilities of the planner. From having almost solely focused on the regulations of land use through the development of land use plans, have, for example, the facilitator, coordinator, process manager, catalyst, urban designer and spatial agent become new possible roles for the planner to adopt. This article discusses future planning roles and what conceptions spatial planning students have of their future profession. What fundamental knowledge do students need to achieve for their future professional practice? How do they perceive the role of the planner? And, what kind of planner do we, de facto, educate?

 • 1335.
  Berglund Snodgrass, Lina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Nord, Catharina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  The Continuation of Dwelling: Safety as a Situated Effect of Multi-Actor Interactions Within Extra-Care Housing in Sweden2019In: Journal of Housing for the Elderly, ISSN 0276-3893, E-ISSN 1540-353X, Vol. 33, no 2, p. 171-188Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article examines the space–time situatedness of residing within extra-care housing (ECH) in Sweden. EHC constitutes an example of ordinary housing but is often categorized, along with senior housing, as “in-between housing.” What differentiates the extra-care housing from the ordinary is an age limit for moving in, the provision of communal facilities, and the presence of staff at certain times each week. Two housings with different environmental and architectural conditions have been analyzed through spatial analyses, observations, and interviews with residents (n = 18). The article concludes that the two different assemblings enabled two very different possibilities for accessing “safe aging.” One offered opportunities for the continuation of identities which contributed to feelings of safety, and one demanded the reconstitution of identities for developing meaning in the new housing.

 • 1336.
  Berglund-Johansson, Catrin
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Att vara anhörig till en person som insjuknat i stroke: En intervjustudie2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Stroke är en av våra stora folksjukdomar och den tredje vanligaste dödsorsaken nästefter hjärtinfarkt och tumörsjukdom. Ett insjuknande i stroke medför stora konsekvenser i livet, inte bara för personer som insjuknat utan även för deras anhöriga. Syfte: Syftet var att beskriva hur det är att vara anhörig till en person som för första gången insjuknat i stroke, och är utskriven från sjukhuset utan kommunala insatser. Metod: Datainsamlingen har genomförts med sju intervjuer som analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade på olika känslor som intervjupersonerna upplevde den första månaden. Upp-levelser relaterade till intervjupersonerna själva, upplevelser relaterade till maken/makan samt tacksamhet. Slutsatser: Resultatet visade att intervjupersonerna upplevde en förändring av deras upplevda livskvalitet och psykosociala välbefinnande. Anhöriga behöver kunskap, trygghet och stöd att kunna hantera den nya livssituationen.

 • 1337.
  Berglund-Johansson, Catrin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Bingström-Karlsson, Boel
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Upplevelser av nedsatt sväljningsförmåga hos personer med dysfagi till följd av stroke2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Stroke is one of the most common diseases in Sweden and the third most common cause of death (National guidelines concerning stroke, 2000). Dysphagia is a common problem for stroke patients with almost 50 percent of patients suffering from severe swallowing dysfunction (Axelsson, Asplund, Norberg & Eriksson, 1989). The purpose of this study was to investigate how stroke patients with dysphagia experience their swallowing disorders. The method used was a qualitative literature study. An analysis of content was carried out using ideas and inspiration from Graneheim and Lundman (2003). The results are presented in three categories: lost swallowing function, changed sense of community and lost hope for recovery. The results showed that stroke patients with swallowing dysfunction were influenced in different ways: physically, psychologically and socially. The nursing staff have an important role trying to understand patients' experiences in order to offer them the best care.

 • 1338.
  Berglund-Snodgrass, Lina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Greinke, Lena (Contributor)
  Leibniz University Hanover, Germany.
  Editorial: Making Space for Hope: Exploring its Ethical, Activist and Methodological Implications2019In: plaNext. Next generation planning, ISSN 2468-0648, Vol. 8, p. 6-9, article id 10.24306/plnxt/41Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  This volume is a special issue with contributions that stem from the collaborations of the 2018 AESOP PhD workshop, held 5-8 July at Tjärö island, Sweden. The overarching aim of the workshop was to establish inclusive spaces for dialogue and collaboration between PhD students across countries and continents on issues that pertained to the AESOP’s 2018 congress theme “Making space for hope”. 

 • 1339.
  Berglund-Snodgrass, Lina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Mukhtar-Landgren, Dalia
  Greinke, Lena
  Editorial: Making Space for Hope: Exploring its Ethical, Activist and Methodological Implications2019In: plaNext, ISSN 2468-0648, Vol. 8, p. 6-9Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  [From the introduction] This volume is a special issue with contributions that stem from the collaborations of the 2018 AESOP PhD workshop, held 5-8 July at Tjärö island, Sweden. The overarching aim of the workshop was to establish inclusive spaces for dialogue and collaboration between PhD students across countries and continents on issues that pertained to the AESOP’s 2018 congress theme “Making space for hope”. Furthermore the PhD students got the chance to learn from the invited mentors with long experience from the academic planning field. The theme drew from a recognition of the severe challenges facing the world at present, for example, challenges coupled with the climate crisis, growing social inequalities, rapid population growth in urban regions and de-population trends in peripheral regions.

 • 1340.
  Berglén, Rickard-Carl
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Automatic Electronic Foreign Exchange Spot Market Making: Effects on Profitability from Network Latency2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The focus of this thesis is to develop a model that aims to predict how electronic network latency affects the performance, and in turn the profit and loss of Automatic Market Making making in the Foreign Exchange Spot market. The output from this model will then be used in an investment analysis to determine if the improved profit from upgrading a automatic trading platform is large enough to give a solid return on investment. It´s widely known between players in the Financial Services industry that network performance affects the profitability of automatic trading algorithm, latency in networks will delay the view of market prices and order execution and therefore make trading algorithms less predictable. To date there have not been any extensive research focusing on the scale of the impact on profitability. A greater understanding of how much network latency affects the performance of automatic trading strategies will give an indication on how much it´s worth investing in surrounding IT systems and IT infrastructure in order to maximize the profitability. During this research a simplified model of Automatic FX Spot Market Making was developed. Based on that model a trading scenario representing a typical Automatic Market Making approach was built. The model and the scenario was then be implemented as a computer program and simulations where run and relative profitability data collected. The analysis of the data from the simulations clearly shows that profitability of an Automatic Market Making Strategy drops drastically when network performance drops. The model shows that there is a large difference in profitability between networks with no latency compared to a network with some latency, with further latency the profitability shrinks in a slower rate. The findings in this research clearly indicates that it is economically profitable to invest in high performing electronic networks, which minimize latency as much as possible when running a Automatic Market Making operation. However, before investing in a state of the art Automatic Trading system a bank should make sure that the underlying financial models are correct. 3 This research has been done together with the head of FX Algoritmic Trading at UBS Investment Bank and the results are of direct interest to both UBS and other participants in the Automatic trading space.

 • 1341.
  Berglöf, Linus
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Ottosson, Robin
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Upplevelse av stigmatisering hos personer med HIV/AIDS i Sub-Sahara2013Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: 23,5 miljoner människor levde med HIV/AIDS i Sub- Sahara 2011. Människor som lever med sjukdomen utsätts för stigmatisering som gör att de blir utfrysta från samhället och lämnade av familj och vänner. Stigmatiseringen gör också att en självstigmatisering uppstår som leder till att individer med HIV/AIDS inte vågar gå ut på grund av rädslan av hur människor i samhället ska reagera. Syfte: Syftet med studien var att belysa upplevelsen av stigmatisering hos personer med HIV/AIDS i Sub- Sahara. Metod: Litteraturstudie med åtta kvalitativa artiklar som granskades med ett granskningsprotokoll framtaget av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Innehållsanalysen som användes var en manifest innehållsanalys med kvalitativ ansats som den beskrivs av Graneheim och Lundman (2004). Resultat: Analyseringen av de åtta artiklarna gav fyra kategorier och fem underkategorier där personer med HIV/AIDS berättar om sina upplevelser av stigmatisering. De fyra kategorier som framkom var levande begravd, omvärldens inverkan, rädsla och okunskap och verbala trakasserier. Slutsats: Personer med HIV/AIDS påverkas negativt av stigmatisering. Mer kunskap behöver förmedlas för att denna stigmatisering ska minska.

 • 1342.
  Bergman, Anneli
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Stjernqvist, Björn
  Blekinge Institute of Technology.
  Användbara filterbubblor: En undersökning om filterbubblor och ansvarstagande på sociala medier2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta kandidatarbete diskuterar vi ansvar hos utvecklare samt användare när det gäller spridningen av media och filtrering på sociala medier. Med sociala mediers ökade popularitet växer utvecklarnas och användarens ansvarstagande. Många användare uppmanas indirekt till att sprida falsk media för en större publicitet. Vi utgår från Donna Haraway’s begrepp situerad kunskap för att utforska hur media samspelar med användare. Vi använder oss även utav Lucy Suchmans begrepp accountability för att diskutera hur vi som webbutvecklare bär ansvar för hur vår plattform används och hur användare är accountable för källkritik och den spridning de utför.

  Vår gestaltning undersöker hur utvecklare och användare inom sociala medier kan fördjupa sin förståelse för olika typer av källor på sociala medier. Gestaltningen är utformad som ett socialt medium och ska ge användarna en tankeställare om filterbubblan. För att utveckla vidare på gestaltningen har vi gjort användartester. Resultatet och diskussionen av användartesterna visar hur bra användare förstår det budskap om filterbubblan och filtrering som sker på sociala medier.

 • 1343.
  Bergman, Carolina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Software Engineering and Computer Science.
  Wilhelmsson, Ann
  Blekinge Institute of Technology, Department of Software Engineering and Computer Science.
  Datavetenskapliga/datatekniska högre utbildningar riktade till kvinnor: Ett framgångsrikt koncept?2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Siffror om könsfördelning inom IT-branschen och på högre tekniska utbildningar talar sitt tydliga språk. Andelen män inom ämnesområdena data och teknik är ofta betydligt större än andelen kvinnor. Detta kan ge till följd att samhället går miste om en stor del potentiella begåvningar. En jämnare könsfördelning brukar dessutom resultera i ett trevligare och gemytligare klimat. För att öka intresset bland kvinnliga studenter för vissa IT-utbildningar har en del universitet och högskolor ändrat utbildningsformer och innehåll. Några har även utformat särskilda program som vänder sig till kvinnor. Vi har i vårt kandidatarbete inriktat oss på tre utbildningar av den karaktären: Datateknisk utbildning för kvinnor (DUK), Datavetenskapligt program företrädesvis för kvinnor (DUR) och Datateknisk ingång för kvinnor (DTI). De viktigaste frågeställningarna som vi kommer att besvara och de slutsatser som vi har fått fram i rapporten är: Frågeställningar: Ø Finns det idag ett behov av högre tekniska utbildningar som är riktade till kvinnor? Ø Har kvinnor behov av en speciell pedagogik i högre tekniska utbildningar och vad är i så fall innebörden av den? Ø Ska man ha undervisning i klass med bara kvinnor hela utbildningen, eller är en senare integrering med program som är öppna för båda könen att föredra? Slutsatser: Ø I dagens samhälle finns det ett behov av högre tekniska utbildningar som bara är riktade till kvinnor. Ø Att studera i en kvinnlig klass resulterar i en pedagogik som anses vara av stor betydelse Ø Vikten av en integrering med andra mixade program någon gång under utbildningstiden är stor.

 • 1344.
  Bergman, Gösta
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Planering för trygghet: En undersökning om narrativs betydelse för den fysiska planeringen2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Att planera för mer trygga och jämställda miljöer där både män och kvinnor, barn och gamla känner en större känsla av trygghet är väldigt aktuellt inom den fysiska planeringen. Uppsatsen tar avstamp i problematiken om att det finns en vilja att planera för trygghet men att det saknas riktlinjer i hur trygghet och jämställdhet kan uppnås.

  Uppsatsen syftar till att bidra med en ökad kunskap och förståelse kring möjligheten och förmågan att planera för trygghet genom att se till olika gömda narrativ om trygghet. Problemformuleringen har operationaliserats i tre frågor som senare ska diskuteras.

  —   Hur genereras kunskap om trygghet inom planeringen?               

  —   Vilka antaganden om trygghet finns inom planeringen?

  —   Vilka åtgärder föreslås för att åstadkomma tryggare miljöer? 

  Uppsatsen teoretiska perspektiv bygger på postrukturalism och intersektionalitet som både är två teoretiska ansatser som ämnar att se bortom det hegemoniska narrativet för att hitta de historier och berättelser som gömmer sig bakom den. Intersektionella perspektivet hävdar att det finns maktstrukturer i samhället baserade på genus, klass och etnicitet som hindrar vissa berättelser från att berättas. Den tidigare forskningen fokuserar på maktrelationer och speciellt den mellan män och kvinnor och den otrygghet kvinnor känner för vissa offentliga platser.

  Undersökningen av trygghetsvandringarna visar på att det är snarare ålder än genus som påverkar en aktörs upplevda känsla av otrygghet. Vidare ses ungdomar som de aktörer som orsakar otrygghet medan barn och äldre ses som de aktörer som upplever otrygghet. Resultatet visar också på att narrativen är väldigt skilda och att det finns många scener som uppfattas otrygga.

  Diskussion lyfter problematiken med tanken om kunskap som något objektivt, något som kan legitimera en viss typ av fysisk åtgärd i planeringen. Den kunskap som trygghetsvandringar genererar argumenteras för att vara en reproducering av en redan berättade historia om trygghet. En berättelse baserad på en hegemonisk föreställning om vad trygghet innebär. Vidare diskuteras att de antaganden som finns om trygghet i planeringen inte nödvändigtvis behöver vara sanna. Idén om att genus är en de viktig faktor om man ser till maktrelationer och vilka berättelser om trygghet som har möjlighet att berättas kan ifrågasättas då enligt undersökningen är snarare ålder som avgör aktörers möjlighet att berätta sina historier. Vidare diskuteras hur fysiska åtgärder för att skapa en tryggare miljö kan verkligen leda till tryggare miljöer, huruvida detta är en placeboeffekt kan diskuteras.

  Utifrån undersökningen samt diskussion har följande slutsatser dragits. Kunskap är en viktig faktor inom planeringen för att legitimera vissa typer av åtgärder. De narrativ som har identifierats visar på att den kunskap som generas är en reproducering av en redan etablerad berättelse över vad trygghet är och vad det innebär att vara otrygg. Vidare visar undersökningen att de antaganden som finns över trygghet inte nödvändigtvis behöver vara sanna. De identifierade narrativen visar att det är snarare ålder som maktfaktor än genus som förklarar vilka berättelser som blir hörda. Vidare visar undersökningen att otrygghet kan planeras bort med hjälp av fysiska åtgärder men då skapandet av en placeboeffekt. För att skapa riktig trygghet behöver det sociala och maktrelationerna mellan olika aktörer tas med in i ekvationen. Mångfalden av personer och berättelser visar på en svårighet att planera för en trygg miljö där alla känner sig inkluderade. Till sist dras slutsatsen att trygghetsvandringarna som medel sätter själva ramarna för vilka berättelser som blir berättade. 

 • 1345.
  Bergman, Ida
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Health, Science and Mathematics.
  Gustafsson, Jenny
  Blekinge Institute of Technology, Department of Health, Science and Mathematics.
  SJUKSKÖTERSKANS VÅRD AV PATIENTER MED PERIFER VENKANYL: Systematiserade vårdhandlingar kan förebygga att komplikationer uppstår2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING En av sjuksköterskans dagliga omvårdnadsåtgärder är att lägga in och ansvara för patientens omvårdnad i samband med perifer venkanyl. Studiens syfte har varit att undersöka hur handläggningen och bristerna beskrivs i samband med att patienten erhåller en perifer venkanyl, samt att ge ett förslag hur vårdprocessen som modell kan motverka brister i den kliniska handläggningen av perifer venkanyl. Undersökningen har genomförts som en litteraturstudie där resultatet grundar sig på vetenskapliga artiklar och två böcker inom området. En kombination av Eriksson och Atkinson & Murrays vårdprocessmodeller har använts som utgångspunkt i studien. Deras modeller bygger på fyra faser och kan tillämpas i alla vård situationer. Resultatet visade på flera brister i den kliniska handläggningen av perifer venkanyl. Vid handläggning av venkanyler var 52 procent otillfredsställande. När sjuksköterskan har genomfört de fyra faserna bör patienten ha uppnått slutmålet; optimal hälsa. Vårdpersonalen måste besitta kunskaper om vad som påverkar uppkomsten av komplikationer hos patienten med perifer venkanyl.

 • 1346.
  Bergman, Jenny
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Knudsen, Cristina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Seely, Kate
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Building Collaborative Relationships for a Sustainable Finance System2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Society today faces unprecedented social and environmental challenges that are both complex in nature and require immediate and severe action. The financial system is a complex system that has an important impact on the sustainable development of society. Currently, however, the role of the finance system in sustainability is ambivalent, as it invests both in the causes of the sustainability challenge as well as its potential solutions. As the finance system is a complex system collaboration is needed to make change possible. Relationships are a key component of collaboration, and this research looks closer at how relationship building can enable effective collaboration aimed at finance systems change. Research draws on Literature, and a case study of the Finance Innovation Lab including 19 qualitative interviews. In order to build collaborative relationships for a sustainable finance system the results point to: 1) the importance of the individual being present in the initiative rather than the organization they represent, and the importance of connecting on personal level; 2) the complexity of relationship building, with different processes and key elements interrelating; and 3) collaborative relationships being only one part of systemic transformation, requiring also a diversity of people and a clear structure and common strategy to be effective in achieving their goals.

 • 1347.
  Bergman, Johanna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Gehlert, Cecilia
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Saknaden av ett bröst: En litteraturstudie utifrån två självbiografiska böcker2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor i Sverige. Mastektomi är en av behandlingarna för bröstcancer vilket innebär att hela bröstet avlägsnas. Förlusten av ett bröst kan påverka kvinnans förmåga att fungera psykiskt och socialt och medför negativa konsekvenser för kvinnans självkänsla. Syftet med studien var att fördjupa förståelsen för kvinnans upplevelse av att förlora ett bröst i samband med bröstcancer. Två självbiografiska böcker analyserades med hjälp av innehållsanalys. Studien var en kvalitativ litteraturstudie med en manifest strävan. Resultatet resulterade i fem kategorier: ”Upplevelsen av beskedet”, ”Upplevelsen av den förändrade kroppen”, ”Upplevelsen av en förändring i identiteten”, ”Upplevelsen av bemötandet” och ”Upplevelsen av relationen och samlivet”. Kategorierna beskriver kvinnornas upplevelser från det att de får beskedet om bröstcancer fram till det att bröstet har opererats bort. Genom att sjuksköterskor får ökad kunskap om hur kvinnorna upplever förlusten av ett bröst så kan de bemöta dessa kvinnor på ett bättre sätt, samt förhindra ett ökat lidande.

 • 1348. Bergman, Karl
  Blekinge: gränslandets politiska geografi2008In: Blekingeboken, Karlskrona: Blekinge hembygdsförbund , 2008, p. 63-93Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Det blekingska gränslandet har ofta i en äldre historieskrivning infogats i politiska konflikter som beskrivits utifrån ett nationalistiskt perspektiv där kulturella, politiska och etniska skillnader varit viktiga begrepp. Denna artikel tar fasta på gränslandets position i både det danska och det svenska riket under tidigmodern tid med avsikten att pröva de långa historiska utvecklingslinjer som formar ett mönster som sträcker sig över nationsbytet 1658. Med detta perspektiv framhävs en politisk geografi där gränslandets möjligheter och utsatthet präglas av ekonomiska och säkerhetspolitiska realiteter.

 • 1349. Bergman, Karl
  Blekinge i det danska riket2003In: Ale, Historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge., ISSN 0345-0708, Vol. 4, p. 23-36Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Undersökningen visar Blekinges position i ett av tiden konglomeratstater,Danmark under slutet av medltiden och fram under första delen av 1600-talet.Intertaktionen inbegripet konflikterna kan sättas in i en kontext med en kamp om kontroll över resurser och makt i lokalsamhället mellan aktörer inom det egna området såväl dom gentemot centralmakten. En poltisk kultur formas som tålde en hög konfliktnivå därför att området Blekinge spelade en roll som råvaruleverantör och som försvarslinje inom den danska riket. Området roll som gränsland tinar fram som ett viktigt element för hur området utvecklas.

 • 1350. Bergman, Karl
  Borgaren och militärstaten. Den tidigmoderna stadens politiska kultur2008In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 4, no 128:4, p. 621-645Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikeln återger mötet och interaktionen mellan militärstatens företrädare och det borgerskap som flyttade till den nya staden Karlskrona 1682. Undersökningen omspänner drygt tio år från 1682 fram till 1693. Teoretiska utgångspunkter har hämtats från ett internationellt forskningsläge som har det gemensamt att man utifrån en Habermas-kritisk läsning funnit ett behov av ett vidgat kommunikationsbegrepp. Med ett vidgat kommunikationsbegrepp blir det möjligt att undersöka och analysera frågor om offentlighet, rationalitet och kommunikation även under tidigmodern tid. En viktig underliggande frågeställning inom denna kritiska riktning har varit att man eftersträvat en forskningsdiskussion om hur ett samband mellan det tidigmoderna och det moderna kan ha sett ut inom detta område Genom att bryta med en alltför stelbent kronologisk uppdelning öppnas för nya tolkningar av det vi kan uppfatta som nationella särdrag i den politiska kulturen. Vilket blir då utfallet om detta forskningsperspektiv appliceras på en svensk tidigmodern kontext? Om vi väljer att betrakta borgerskapet i Karlskrona under den aktuella perioden som ett svenskt borgerskap och om vi karakteriserar staden som en svensk stad, begränsad och reglerad av en nationell kontext, då framstår detta borgerskap möjligen som oansenligt och utan större politisk kraft. Men den analys som företagits ger stöd för ett antagande att borgerskapet i Karlskrona innehade en icke oansenlig maktposition, vilken kunde användas i förhandlingarna med den svenska statsmakten. Maktpositionen baserades på delaktighet i ett handelsnätverk i Östersjön med starka förgreningar till Holland. Hade detta nätverk raserats av en oförsiktig statsmakt hade det fått betydande konsekvenser för den svenska flottan. Den kommunikativa praktik som utvecklades inom borgerskapet var präglad av en ekonomisk praxis som var funktionell i detta internationella handelssammanhang. Den ekonomiska rationalitet, den form av offentlighet, den tilltro till och användning av skriftliga dokument som borgerskapet företrädde hämtade sin legitimitet från det faktum att det var en accepterad praxis i städerna runt Östersjön. Det var en praxis med en legitimitet som inte ens en absolut statsmakt kunde förbise utan konsekvenser. Ett alltför auktoritärt agerande mot detta borgerskap hade kunnat påverka handelssituationen i Östersjön och därmed försvårat försörjning och expansion av den svenska flottan. Även statsmakten förhandlade utifrån en maktposition. Hänsyn måste tas till borgerskapets position och styrka men det innebar inte att statsmakten underordnade sig borgerskapet. En dialogisk ordning etablerades utifrån denna maktkonfiguration. Som undersökningen visat kunde statsmakten långsiktigt påverka maktförhållandena till sin fördel och den kunde åstadkomma maktförskjutningar till sin fördel. Samtalet om privat och offentligt antyder en sådan maktförskjutning till statsmaktens fördel. Borgerskapets enskilda eller kollektiva agerande konfronterades med en föreställning om den offentliga maktutövningen. En konsekvens var att borgerskapets kollektiva agerande och den inbördes solidariteten trängdes tillbaka. Statsmaktens strävan till professionalisering och ökad byråkratisering visar också hur borgerskapets strävan till större självständighet trängdes tillbaka. Borgerskapets bruk av offentligheten lyckades statsmakten delvis begränsa. Offentligheten som ett medel för en artikulerad gemenskapsformering inom borgerskapet och som ett vapen mot statsmakten hade inget verkligt genomslag. I stället polariserades eller förstärktes en polarisering inom borgerskapet.

24252627282930 1301 - 1350 of 13547
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf