Change search
Refine search result
24252627282930 1301 - 1350 of 13650
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1301.
  Berg, Jonna
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Projektledares uppfattningar av lärande i projektarbete2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studien behandlar projektledares uppfattningar av lärande i projektarbete. Valet av yrkesgrupp projektledare, beror på att projektledare ofta tilldelas nya projekt vilka de snabbt är tvungna att sätta sig in i. För att ett projekt ska fungera och lärande ska uppstå är det ett måste att alla deltagare har goda relationer och ett bra samspel. Syftet med studien är att nå en ökad förståelse av projektledares uppfattningar av lärande inom projektarbete. Fenomenografiska ansatsen valdes då variation är viktigt för att fånga så olika uppfattningar som möjligt. Utifrån intervjumaterialet kategoriserades de olika uppfattningarna i beskrivningskategorier. Resultatet visade att projektledare och övriga projektdeltagare lär sig ny kunskap på en mängd olika sätt i olika situationer. Samspel, interaktion och relationer är mycket vikiga faktorer för hur projektledare och övriga projektdeltagare lär.

 • 1302.
  Berg, Linda
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Communication tools’ impact on project communication efficiency: An evaluation of traditional communication tools and Social Media2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 1303.
  Berg, Louise
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Skoglund, Felicia
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Hiphop och glam metal i Sverige: En undersökning och analys av skivomslag i en jämförelse över tid.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den här undersökningen fokuserar på hur skivomslagen ser ut inom hiphop och glam metal i Sverige i en jämförelse över tid. Undersökningen ska även besvara de förändringar eller icke- förändringar som skett, samt hur kulturen påverkar utformandet av skivomslag inom varje musikgenre. Syftet är att får en ökad förståelse och inblick i kopplingen mellan musikgenre och bild i utformandet av skivomslag. Med hjälp av den semiotiska bildanalysen har skivomslagen analyserats under två olika tidsperioder. Resultaten av analyserna visar att båda musikgenrerna har gått över till mer tolkningsbara skivomslag. De äldre skivomslagen är mer genrespecifika än de senare, detta hör också till att de senare blivit mer tolkningsbara då alla de äldre skivomslagen hade någon form av artist- eller banduppställning. Slutsatsen är att det är tydligt att båda musikgenrerna är mansdominerade, men detta syns främst i de äldre skivomslagen där de har artist- eller banduppställning. Båda musikgenrerna har gått ifrån den uppställningen som tidigare dominerade skivomslagen och har nu övergått till motiv som är mer öppna för tolkning som kan göra innehållet av skivan tydligare.

 • 1304.
  Berg, Magnus
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Signal Processing.
  Bondesson, Erik
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Signal Processing.
  Real-Time Implementation of a Combined PCA-ICA Algorithm for Blind Source Separation2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  In this thesis we introduce and investigate a method combining Principle Component Analysis (PCA) and Independent Component Analysis (ICA) for Blind Source Separation (BSS). A recursive method for the PCA is applied to meet the demands of a real-time application, and for the ICA algorithm, the Information maximization principle is used. In an effort to address convolutive BSS, the separation is performed in the frequency domain. By doing so, the problem reduces to the simple stantaneous case, and existing instantaneous BSS model can be used. However, frequency domain BSS is subject to both permutation and scaling ambiguities. This thesis examines several methods to solve these problems, like Direction Of Arrival (DOA) and the Kurtosis. Furthermore, results are presented based on Matlab simulations as well as from a real-time implementation. Evaluations show that the combined PCA-ICA algorithm outperforms both the PCA and ICA alone. The algorithm was also successfully implemented in real-time with comparable noise suppression capability compared to Matlab implementation. Future work which include ways to improve efficiency of the algorithms is also discussed.

 • 1305. Berg, Magnus
  et al.
  Bondesson, Erik
  Low, Siow Yong
  Nordholm, Sven
  Claesson, Ingvar
  A combined on-line PCA-ICA algorithm for blind source separation 2005Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we introduce and investigate a method combining principle component analysis (PCA) and independent component analysis (ICA) for blind source separation (BSS). A recursive method for the PCA is applied to meet the demands of a real-time application, and likewise a modified on-line version of the information maximization principle is used. The combined PCA-ICA algorithm, first reduces the dimension of the problem and then separates the signals. Evaluation of the proposed algorithm in a real room shows superior noise suppression capabilities compared to the use of PCA or ICA individually. The proposed algorithm achieves an impressive noise suppression/separation of up to 14 dB with only two microphones. Most importantly this is achieved with negligible distortion of the recovered signal. © 2005 IEEE.

 • 1306.
  Berg, Marja
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Kullberg, Louise
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Vilka förutsättningar krävs för att sjuksköterskan ska kunna påverka basala hygienrutiner och därigenom bidra till en god vårdmiljö?2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vårdrelaterade infektioner är ett aktuellt problem som kan ge konsekvenser i form av lidande eller t.o.m. död för patienten. En tredjedel av de vårdrelaterade infektionerna skulle kunna förebyggas bl.a. genom bättre följsamhet till basala hygienrutiner. Studiens syfte var att se vilka förutsättningar som krävs för att sjuksköterskan ska kunna påverka basala hygienrutiner och därigenom bidra till en god vårdmiljö. Som metod har Malteruds (1996) kvalitativa metoder i medicinsk forskning använts. Studiens referensram är Florence Nightingales teori som säger att innan god vård kan ges måste den fysiska vårmiljön vara tillrättalagd. I resultatet framkommer att sjuksköterskan själv måste ha god följsamhet till basala hygienrutiner och ha god kunskap om dessa eftersom hon är en viktig förebild. Förebilder har störst inverkan på hur vårdpersonal följer basala hygienrutiner. Det måste också finnas förutsättningar i den fysiska vårdmiljön (som t.ex. tillgång till hygienutrustning, god planlösning och frisk luft) för att sjuksköterskan skall kunna påverka följsamheten till basala hygienrutiner.

 • 1307.
  Berg, Mattias
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Olsson, Jerker
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Persberg, Michael
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Den personliga bankmannens betydelse för kundnöjdheten2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Abstract Title: Den personliga bankmannens betydelse för kundnöjdheten Authors: Mattias Berg, Jerker Olsson och Michael Persberg Supervisor: Thomas A Michel Course: Bachelor Thesis, Business Administration Problem: The financial sector and the banking community have undergone dramatic change and deregulation, which has resulted in increased competition. In order to face the intensified rivalry banks have chosen to pursue strategic customer relationships with the intention of maintaining or improving market share. By establishing and developing customer relationships banks anticipate improved customer satisfaction, which in the long run will lead to increased customer retention and thus greater profit. Consequently the importance of the customer relationship has grown and for that reason the personal banker has become significant. And accordingly banks expect improved customer satisfaction by assigning customers to a personal banker. Purpose: To explain if customers assigned to a personal banker are more satisfied than customers not assigned to a personal banker. The study also aims to clarify if there is empirical support for the banks assumption that the personal banker is a functioning mechanism in enhancing customer satisfaction. Method: Data has been collected through a quantitative phone survey. A total of 210 interviews were conducted to facilitate statistical analysis. Results: The study shows no significant difference in customer satisfaction between customers assigned to a personal banker and customers not assigned to one. Accordingly the study also fails to confirm significant correlation between the variables personal banker and customer satisfaction. The conclusion is consequently that customers assigned to a personal banker are not more satisfied than customers not assigned to one. And as a result there is no empirical support for the assumption that the personal banker is a functioning mechanism in enhancing customer satisfaction. However, in addition the study finds a strongly significant and positive correlation between the personal banker?s performance and customer satisfaction.

 • 1308.
  Berg, Wilhelm
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Creative Technologies.
  Terränggenerering och dess påverkan på spelupplevelse2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kontext. Inom speldesign är terräng ofta en viktig aspekt, särskilt i sammanhanget med spelare som ska aktivt interagera med terräng. Dess utformning och design kan både positivt och negativt påverka hur spelaren uppfattar spelet.

  Mål. I detta arbete beskrivs ett arbete i terränggenerering och om terräng kan påverka spelaren i ett interaktivt media för att få bättre förståelse inom ämnet. Har terrängen en påverkan på hur spelaren uppfattar situationer i spel samt deras sätt att spela? Kan den påverka om de uppfattar upplevelsen som negativ eller positiv? Vad är mest påverkande för en spelare och hur?

  Metoder. I arbetet kommer slutsatser och arbetssätt beskrivas tillsammans med data insamlad från ett praktiskt test. Designen för det spel som används för att testa kommer även att beskrivas. I arbetets testande låter vi deltagare spela ett spel som använder sig av en algoritm för att skapa terräng. Efter testet kommer spelare svara på frågor om testet.

  Resultat. Från testandet får vi in svar som används för att nå vissa slutsatser.

  Slutsatser. Från testets resultat kommer vi dra slutsatsen att terräng verkligen kan ha en påverkan på spelarupplevelsen och att terräng kan påverka när den har störst aktivt inverkan på hur spelaren interagerar med spelet.

 • 1309.
  Berge, Sophie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Svensson, Morgan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Att leva med ena foten över kanten2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  I det gränslösa arbetets tid tenderar ledaren att arbeta mer och samtidigt vara mer flexibel och tillgänglig på sin fritid. Detta gör att det blir svårt att hålla en balans mellan de olika roller som existerar i hemmet och på arbetet, vilket kan medföra att ledarens psykiska välbefinnande hotas. Den tidigare forskningen fokuserade mycket på medarbetarens livsbalans och ur ett genusperspektiv, men lite fokus har legat på ledarens livsbalans relaterat till hur ledarens familjesituation ser ut. Därför undersöktes i denna studie hur ledarens familjesituation inverkade på arbetsbelastning, stress, psykiskt välbefinnande och det gränslösa arbetet. Studien syftade även till att undersöka om det gränslösa arbetet överhuvudtaget existerade och ifall det fanns något samband med arbetsbelastning, stress och försvagat psykiskt välbefinnande. En kvantitativ enkätundersökning genomfördes med 37 ledare. Det visade sig att ledarna som levde ensamma hade högre arbetsbelastning, stress och gränslöst arbete än de som levde familjeliv. De ledare som levde ensamma hade också ett försvagat psykiskt välbefinnande än ledarna som hade familj. Dessa resultat kunde kopplas till hur betydelsefullt det sociala stödet från privatlivet var för individen. Denna studie stärkte teorin om det gränslösa arbetet och att det dessutom hade ett starkt samband med stress, arbetsbelastning och försvagat psykiskt välbefinnande.

 • 1310.
  Berggren, André
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Kragulj, Daniela
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Förslag till utveckling av Gullbergsvass2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Gullbergsvass är ett centralt lågexploaterat område beläget vid Göta älv i Göteborg. Utvecklingen av Norra Älvstranden är snart klar och planeringen av Södra Älvstranden pågår. Gullbergsvass står nu inför en liknande omvandling. Enligt kommunens översiktsplan (ÖP99) kan området på sikt omvandlas till en blandad markanvändning där bostäder kan ingå. Gullbergsvass var fram till 1800-talet som namnet antyder, ett vassområde. Fram till 1880-talet fylldes området ut och Gullbergsvass började fungera som infart för tågtrafiken till Göteborg. Stationerna för Västkustbanan och Bergslagsbanan var några utav tåglinjerna som byggdes ut. Bebyggelsen i Gullbergsvass placerades främst närmast Göta älv och bestod till mestadels utav verksamheter och bostäder som till största del var kopplade till varven. Andra verksamheter som funnits i Gullbergsvass är bland annat Göteborgs Gasverk som lades ner på 1960-talet. Idag finns det inga bostäder kvar i området och Gullbergsvass består till största del av kontor och industri. DHL:s lastbilsterminal, postterminalen och Swedish Match är några av de största verksamheterna. Gullbergsvass fungerar idag som en infart till Göteborgs centrum via Mårten-Krakowleden och strax utanför planområdet går E20/E6. Centralstationen och Nils-Ericsonterminalen utgör en viktig plats i området där det dagligen ankommer och avgår ca 370 tåg per dygn. Det finns ett flertal intressanta byggnader i området som är av kulturhistoriskt värde. Fästningen Skansen Lejonet från 1680 har en fin utsikt över området som ligger på Gullberget. Utöver Skansen Lejonet finns den gamla snusfabriken ”Pagoden”, Centralstationen och gamla Bergslagsbanans station ”Vita huset”. Gullbergsvass är ett svårplanerat område. Det finns flera barriärer i området som gör det besvärligt att ta sig fram utan bil. Mårten-Krakowleden och E6/E20 bidrar till höga bullernivåer och koloxidutsläpp. De geotekniska förhållandena i Gullbergsvass är inte de mest optimala då området till större delar består utav lerutfyllningar. Det finns även en påtaglig översvämningsrisk i Gullbergsvass då stora delar av området ligger under den rekommenderade marknivån. Västlänken är en tågtunnel som planeras under Göteborg med syfte att förenkla och effektivisera tågtrafiken. Det finns idag tre alternativa sträckningar för hur den kan dras genom Göteborg. De olika alternativen kommer att påverka hur den framtida utvecklingen av Gullbergsvass kommer att ske. Vi har därför valt att arbeta fram två planförslag som visar hur Gullbergsvass kan utvecklas med varsitt dragningsalternativ som grund. André har arbetat efter alternativ Haga – Korsvägen, och Daniela har arbetat med alternativ Korsvägen. Det har ännu inte fattats något beslut om vilket dragningsalternativ som ska byggas. Beräknad byggstart är i dagsläget 2011 med planerad trafikstart 2017. Blandstad är ett begrepp som ofta används för att beskriva att funktioner ska vara blandade och på så sätt få en mer levande stad dygnet runt. Det som är viktig vid tillämpning av blandstad är därför att beskriva i vilken skala blandningen ska ske. Vi har arbetat fram olika blandstadstyper som är indelade i olika skalor av blandning och applicerat dessa på våra planförslag. Våra planförslag syftar till att visa hur det går att utveckla Gullbergsvass potential som en central och vattennära stadsdel genom alternativa lösningar av blandstadsbegreppet för en hållbar stadsutveckling.

 • 1311.
  Berggren, Jennie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Bernbo, Christian
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Att leva med långvarig icke-malign smärta2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Långvarig icke malign smärta är vanligt förekommande problem som påverkar en individs liv utifrån flera aspekter; fysiskt, psykiskt och emotionellt. Upplevelsen av smärtan är subjektiv och unik för individen och kan vålla ett stort personligt lidande. Syfte: Syftet var att belysa upplevelsen av att leva med långvarig icke malign smärta. Metod: Studien var en kvalitativ litteraturstudie. Studien är baserad på tio artiklar som blivit analyserade utifrån Graneheims och Lundmans innehållsanalys. Resultat: Personer med långvarig icke malign smärta upplever att smärtan kontrollerar och begränsar dem i vardagen. De upplever att omgivningen inte förstår deras subjektiva upplevelse av smärta och att de blir bemötta med misstro och skepsis. Smärtan begränsar dem i deras interaktion med omgivningen och leder till en känsla av isolering. Ovannämnda faktorer leder till en emotionell påverkan av oro och uppgivenhet.

 • 1312. Berggren, Magnus
  et al.
  Borgh, Markus
  Schuldt, Christian
  Lindström, Fredric
  Claesson, Ingvar
  Low-complexity network echo cancellation approach for systems equipped with external memory2011In: IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, ISSN 1558-7916, E-ISSN 1558-7924, Vol. 19, no 8, p. 2506-2515Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Long delays and sparseness characterize impulse responses in telecommunication networks and a vast number of solutions for network echo cancellation have been proposed over the years. In this paper, an approach for detecting dispersive regions of a sparse impulse response and a proportionate normalized least mean square (PNLMS)-based selective updating approach are combined with an adaptive double-talk detector to form a complete solution for echo cancellation. The proposed solution has low computational complexity and is targeted for systems equipped with external memory.

 • 1313. Berggren, Magnus
  et al.
  Lindström, Fredric
  Waye, Kerstin Persson
  Claesson, Ingvar
  Analysis of How the Noise Level Depends on Different Activities in a Child Day-Care Center2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In child day-care centers the noise level can rise to high levels and in some cases become so high that the people present risk hearing damage. The purpose of this investigation was to study how the noise level depends on the different activities during the day. The study was performed at a child day-care center and 6 children and 5 adult female teachers participated. The participants had a microphone attached next to the ear connected to a wearable digital recorder. A total of 32.5 hours of data was recorded. By listening tests the recorded data could be sorted by activity and by number of people present in the same room as the test subject. Activities were classified as belonging to one of the following: outdoor activity, indoor play, singing, storytelling and gathering. Further, by listening, the data was classified in small group/large group (3 or less/more than 3). The results show that the average noise level (LAeq) for outdoor activity was the highest and was measured to 88.1 dBA (average over 7h52min). Singing was 81.5 dBA (1h26min), indoor play 81.3 dBA (19h21min), storytelling 76.6 dBA (1h09min) and gathering 75.0 dBA (2h44min). The noise level difference between all activities except between singing and indoor play and gathering and storytelling could be verified using t-test (p<0.001). Further, the results showed that the average noise level was 86.6 dBA (14h11min) for the large group and 79.6 dBA (18h21min) for the small group. This difference, of 7.0 dB was statistically validated (p<0.001) using t-test.

 • 1314. Berggren, Magnus
  et al.
  Stjernberg, Louise
  Lindström, Fredric
  Claesson, Ingvar
  Audio Processing Solution for Video Conference Based Aerobics2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper an audio processing solution for video conference based aerobics is presented. The proposed solution leaves the workout music unaltered by separating it from the speech and processing each signal separately. The speech signal processing is also performed at a lower sample rate, which saves computational power. Real time evaluation of the system shows that high quality music as well as a good two-way communication is maintained during the aerobic session.

 • 1315.
  Bergh, Håkan
  Blekinge Institute of Technology, Department of Software Engineering and Computer Science.
  XML: Internets framtida format?2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  HTML (Hyper Text Markup Language) introducerades som ett enkelt och plattformsoberoende språk med syftet att göra information tillgänglig över hela världen och är idag det mest kända och använda språket på webben. När HTML skapades var det huvudsakliga användningsområdet publicering. Efter hand ökade mognaden hos användarna och behovet av mer avancerade tillämpningar ökade. Fler och fler började då inse begränsningarna med HTML och dess enkla struktur. Metaspråket XML (eXtensible Markup Language) är ett universellt format för att strukturera dokument och data på Internet. Utveck-lingen av XML startade 1996 och antogs som en W3C-rekommendation (World Wide Web Consortsium) i februari 1998. Syftet med XML var att skapa ett betydligt mer flexibelt språk än HTML, utan att för den skull göra det mer komplext. Syftet med uppsatsen är att undersöka om det nödvändiga underhållet av presenterad information på webben (WWW) förbättras med hjälp av XML samt undersöka hur XML kan underlätta EDI (Electronic Data Interchange)via Internet. Uppsatsen fakta och påståenden bygger på en s k kvalitativ bearbetning d v s textmaterial i form av rapporter, specifikationer och böcker. I min undersökning har jag kommit fram till att XML kommer att bli ett av morgondagens stora format, både vad gäller skapandet av Internetapplikationer och som meddelandeformat för informationsöverfö-ring. Med XML kan allt från en enkel fil till avancerade affärsdokument skapas. Det som jag anser håller tillbaka XML i dagsläget är samtidigt en av dess styrkor, nämligen flexibiliteten, det vill säga möjligheten att deklarera egna märkord. Genom den här sortens flexibilitet blir även språket mer komplext jämfört med ett språk som t ex HTML. Ett av del-målen W3C satte upp vid skapandet var just att enkelheten skulle bibehållas. Detta delmål har delvis gått förlorat i XML. XML-familjen är idag relativt komplex. Samtidigt välkomnas förslagen till förbättringar och utbyggnad av utvecklarna, då det är kringstandarderna som ger XML flexibel funktionalitet. Den slutsats som kan dras av detta är att det kanske helt enkelt måste finnas en viss komplexitet i ett språk som ska kunna uträtta de saker som faktiskt XML gör.

 • 1316.
  Bergh, Isabella
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Nilsson, Holger
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Bye bye bygden?: En fallstudie om hur svenska kommuner agerar vid befolkningsminskning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Trots att Sveriges befolkning ökar i stadig takt minskar invånarantalet i väldigt många kommuner, något som pågått under en längre tid. Norrlands inland är ett typexempel på en region som fått erfara stora befolkningsminskningar. Ett sjunkande befolkningsunderlag leder bland annat till försämrat skatteunderlag som sätter den kommunala välfärden i en utsatt situation, vilket i sin tur bidrar till en fortsatt befolkningsminskning.

  Uppsatsen består av en fallstudie som tar stöd i Syssners begrepp tillväxt- och anpassningsstrategier för att på så sätt kunna kategorisera olika åtgärder som forskningen och de undersökta fallen tar upp. Tillväxt har länge varit normen i den kommunala planeringen medan anpassning är ett relativt nytt fenomen, då efterfrågan om en planering mer lämplig för kommuner präglade av befolkningsminskning ökat på senare tid. Med hjälp av en kvalitativ textanalys redovisar uppsatsen de visioner och strategier som de fyra svenska kommunerna Arvidsjaur, Gällivare, Pajala och Storuman tar upp i sina översiktsplaner för att hantera befolkningsminskning. Arbetet studerar även forskning inom området för att därefter redovisa likheter och skillnader mellan kommunernas arbete och forskningen.

  Det har gått att utläsa hur problematiken kring befolkningsminskning är komplex, där alla undersökningsobjekten upplever en missgynnande åldersstruktur samt låg utbildnings- och kompetensnivå som några av de främsta hindren. Det konstateras hur tre av kommunerna, i sina visioner och mål, strävar efter tillväxt men att det inte speglar de underliggande strategierna som utgår från både tillväxt och anpassning. En diskussion förs därefter kring hur det kan bero på planeringens politiska förankring; att de politiska partierna måste sträva efter tillväxt för att attrahera väljare, vilket speglar översiktsplanernas visioner och mål. Den fjärde kommunen är mer återhållsam och har visioner nära kopplade till anpassning, vilket till stor del speglar deras strategier. Det framkommer att tre strategier går att finna i alla översiktsplanerna och även i forskningen, detta i form av marknadsföring (främst genom turism), attraktiva livsmiljöer samt regional och kommunal samverkan. Även om forskningen tar upp rivning och samverkan med civilsamhället är det inget som någon av kommunerna tar upp. Samtidigt arbetar kommunerna med identitetsskapande åtgärder vilket forskningen inte tar upp. Med andra ord finns det flera likheter och skillnader mellan de undersökta fallen och forskningen.

 • 1317.
  Berghall, Jojo
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Karlsson, Maria
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare och dess påverkan på patientsäkerhet: En litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjukvården idag är en högriskverksamhet där det dagligen sker händelser som kan få allvarliga följder för patienten. Det traditionella förhållandet mellan kvinna och man och mellan sjuksköterska och läkare har mer än något annat bestämt sättet på vilket omvårdnaden i praktiken har utvecklats. Sjuksköterskor och läkare är upplärda att kommunicera på olika sätt vilket får konsekvenser för patientsäkerheten Syftet: Syftet med denna studie var att undersöka faktorer i läkare och sjuksköterskors samarbete inom hälso- och sjukvården som kan påverka patientsäkerheten. Metoden: En litteraturstudie har gjorts där vetenskapliga artiklar har granskats. Resultatet: Studien visade att de faktorer i samarbetet mellan sjuksköterska och läkare som mest påverkade patientsäkerheten var; olämpligt beteende, yrkesroller och ansvarstagande. Slutsatser: Det krävs mer forskning inom området då underlaget i studierna som granskats är begränsat för att nå en vettig och långtgående slutsats. Denna studie visar att det krävs bättre kunskap om samarbetet och dess innebörd och en bättre förståelse mellan yrkesgrupperna. Detta kan nås genom fortbildning i teamarbete samt kommunikation, vilket kan leda till ett öppnare klimat.

 • 1318.
  Bergkvist, Anna Sara
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Hur hushållas det med mark och vatten? en studie av tillämpningen av hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap MB2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  Den fysiska riksplaneringens riktlinjer och den senare lagregleringen av dem i NRL och MB har varit en del av det svenska planeringssystemet i snart 40 år. De senaste åren har kritik riktats mot att systemet är föråldrat och inte fungerar på det vis det var tänkt. Denna uppsats undersöker närmare uppfattningen av att hushållningsbestämmelserna inte fungerar, med fokus på hur man i den kommunala planeringen hanterar riksintressena. Varför fungerar inte planeringen av riksintressena som tänkt? Ligger felet i systemet eller i tillämpningen av det? Syftet med denna uppsats är att studera vad som orsakar glappet mellan teori och praktik, genom att studera hur hushållningsbestämmelserna tillämpas i fem utvalda kommuner. Syftet med studien är också att hitta intressanta frågeställningar för vidare studier av ämnet. Problemet preciseras till skillnaden mellan tillämpningen av lagstiftningen och hur det var tänkt att tillämpas. I uppsatsen studeras bland annat hur kommuners organisation och politiska styrning påverkar tillämpningen. Tre metoder används. Interventionsteori för att tolka hushållningsbestämmelserna, komparativ analys för att identifiera faktorer som kan påverka kommunernas arbete med riksintressen och kvalitativ intervju för att uppnå fördjupad kunskap om kommunernas arbete. Hushållningsbestämmelserna i miljöbalkens 3 och 4 kapitel kan härledas direkt till riksplaneringen under 70- och 80-talet. Naturresurslagen trädde i kraft 1987, och hushållningsbestämmelserna överfördes oförändrade till Miljöbalken 1998. Flera modeller har används för att visualisera hur samordningen mellan myndigheterna ska ske, både under fysiska riksplaneringen och under senaste året. I kapitel 5 sammanfattas interventionsteorin och två systemmodeller konstrueras. I kapitel 6 beskrivs hur kommunernas särskilda redovisning av riksintressen i översiktsplanen. Tre faktorer studeras: hur riksintressena redovisas; om samtliga hushållningsbestämmelser redovisas; om kommunen beskriver hur säkerställandet av riksintresseanspråken ska ske. Studien av översiktsplanerna visar att tre av kommunerna redovisar riksintressen i ett särskilt kapitel eller bilaga. Två av kommunerna redovisar samtliga hushållningsbestämmelser och tre av kommunerna beskriver säkerställandet av åtminstone något riksintresse mer utförligt. Två av kommunerna bedöms ha ett i huvudsak fullständigt underlag i översiktsplanen för att arbeta vidare med riksintressen i planeringen och bygglovshandläggning. I kapitel 7 jämförs kommunerna i ett antal faktorer som tros påverka hur kommunen redovisat riksintressen i översiktsplanen. (94) 5 Faktorer som invånarantal, tillgång till fördjupat kunskapsunderlag och politisk styrning studeras och jämförs mellan kommunerna. I kapitel 8 redovisas intervjuer med tjänstemän och politiker i de studerade kommunerna samt de berörda länsstyrelserna. Från intervjuerna identifieras ett antal teman som viktiga att belysa. Kunskaps- och planeringsunderlaget är mycket viktigt för kommunernas planering, och översiktsplaneringen är viktig för att riksintressesystemet ska fungera. I kapitel 9 redovisas slutsatser. Slutsatsen är att det finns brister i kommunernas översiktsplaner när det gäller översiktsplanen som vägledande dokument för hur kommunen ska arbeta med områden av riksintresse i detaljplanering och bygglovshandläggning; att det finns skillnad i hur utförligt de olika riksintressena redovisas; att den kommunala organisationen kan påverka hur väl riksintressen redovisas och att det kan finnas samband mellan hur länsstyrelsen presenterar sin roll och hur kommunerna ser på sin roll.

 • 1319.
  Bergkvist, Annasara
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Fysisk planering för en ny landsbygd: en studie av Älö by2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete behandlar hur en bostads- och verksamhetsutbyggnad i Älö by skulle kunna ske. Det övergripande syftet med arbetet är att genom planering skapa förutsättningar för en hållbar utveckling i tätortsnära landsbygd med avseende på områdets natur- och kulturvärden, försörjning och social samhörighet. Problemformuleringen består av tre frågor; hur nya bostäder i Älö kan planeras för att bevara dagens glesa landsbygdskaraktär, hur bevarande av Älös funktionsblandning i form av lantbrukande, småföretagande och hur boende kan kombineras med nya bostäder och ökad turism utan att förstöra byns kvaliteter. Metoden för arbetet var en kombination av litteraturstudier, intervjuer och ett analyserande planförslag. Litteraturen som studerades var tvärsektoriell och belyste landsbygden utifrån historia, dagens situation och hur framtidens landsbygd kan komma att se ut. Intervjuer som genomfördes var gruppintervjuer med semi-struktur. Dessa tillsammans med litteraturstudien var grunden i utformningen av planförslaget. Den teoretiska bakgrunden inleds med hur historiska skiftesreformer, by- och gårdstyper har påverkat landsbygdens utseende. Därefter redovisas på vilket sätt landsbygden idag skiljer sig från tätort och varför man måste ha ett annat tillvägagångssätt vid utveckling av service, arbete och boende på landsbygden. Avsnittet avslutas med en studie av hur landbygden kan se ut i framtiden utifrån en undersökning hos boende på landsbygden i Wales och framtidstudie för hur landsbygden kan se ut om 50 år. Parallellt med litteraturstudien går en jämförelse med hur det ser ut i Älö. Efter detta följer en platsanalys där karaktär, möjligheter och motsättningar analyseras och åtgärder föreslås. Planförslaget innehåller plan- och principskisser samt en kort konsekvensanalys. Arbetet avslutas med en diskussion kring planförslag, arbetsgång och resultat.

 • 1320. Bergkvist, Markus
  et al.
  Davidsson, Paul
  Persson, Jan A.
  Ramstedt, Linda
  A Hybrid Micro-Simulator for Determining the Effects of Governmental Control Policies on Transport Chains2005In: Multi-Agent and Multi-Agent Based Simulation / [ed] Davidsson, Paul; Logan, Brian; Takadama, and Keiki, Springer , 2005Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  A simulation-based tool is described which will be used to investigate how the actors in a transport chain are expected to act when different types of governmental control policies are applied, such as, fuel taxes, road tolls, vehicle taxes and requirements on vehicles. The simulator is composed of two layers, one layer simulating the physical activities taking place in the transport chain, e.g., production, storage, and transports of goods, and another layer simulating the different actors’ decision making processes. The decision layer is implemented by a multi-agent system where each agent corresponds to a particular actor and models the way it acts in different situations. The simulator will be used for analyzing the costs and environmental effects, and will in this way provide guidance in decision making regarding control policies. In addition, it will be possible for companies to use the simulator in order to determine cost-effective strategies given different (future) scenarios.

 • 1321. Bergkvist, Markus
  et al.
  Davidsson, Paul
  Persson, Jan A.
  Ramstedt, Linda
  A Hybrid Micro-Simulator for Determining the Effects of Governmental Control Policies on Transport Chains2005Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A simulation-based tool is described which will be used to investigate how the actors in a transport chain are expected to act when different types of governmental control policies are applied, such as, fuel taxes, road tolls, vehicle taxes and requirements on vehicles. The simulator is composed of two layers, one layer simulating the physical activities taking place in the transport chain, e.g., production, storage, and transports of goods, and another layer simulating the different actors’ decision-making processes. The decision layer is implemented by a multi-agent system where each agent corresponds to a particular actor and models the way it acts in different situations. The simulator will be used for analyzing the costs and environmental effects, and will in this way provide guidance in decision making regarding control policies. In addition, it will be possible for companies to use the simulator in order to determine cost-effective strategies given different (future) scenarios.

 • 1322.
  Bergkvist, Markus
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Software Engineering and Computer Science.
  Olandersson, Tobias
  Blekinge Institute of Technology, Department of Software Engineering and Computer Science.
  Machine learning in simulated RoboCup2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  An implementation of the Electric Field Approach applied to the simulated RoboCup is presented, together with a demonstration of a learning system. Results are presented from the optimization of the Electric Field parameters in a limited situation, using the learning system. Learning techniques used in contemporary RoboCup research are also described including a brief presentation of their results.

 • 1323.
  Bergkvist, Sara-Louise
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Sundström, David
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Rothenburgsort: en urban trädgårdsstad2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Stadsförnyelse i innerstadsnära läge. Utarbetning av en strukturplan för stadsdelen Rothenburgsort i Hamburg.

 • 1324. Bergkvist, Viktor
  et al.
  Emilson, Marcus
  Rouchy, Philippe
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Björgvinsson, Erling Bjarki
  Brandt, Eva
  Hillgren, Per-Anders
  Harden, Sue
  Location in Work Practices. The Social Shaping of a Personal Digital Assistant2002Conference paper (Refereed)
 • 1325.
  Berglind, Linnea
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Udén, Rebecca
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Kvinnors upplevelser efter avslutad behandling av gynekologisk cancer: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige diagnostiseras runt 2800 kvinnor varje år med gynekologisk cancer. Vid behandlingarna påverkas kvinnans reproduktionsorgan vilket medför en stor förändring i kvinnans liv. Till följd av den höga femårsöverlevnaden lever många kvinnor med följderna efter behandlingar av gynekologisk cancer. Kunskap om kvinnans upplevelser kan hjälpa sjuksköterskan att få ökad förståelse för kvinnan och därmed ge kvinnan ett bättre stöd.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser efter avslutad behandling av gynekologisk cancer.

  Metod: Metoden var en litteraturstudie med kvalitativ design baserad på åtta vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklarna analyserades med Graneheim och Lundmans beskrivning av innehållsanalys.

  Resultat: I resultatet framkom det att kvinnorna upplevde en förändring i att vara kvinna samt att de inte kände igen sina kroppar. Kvinnorna upplevde även en påverkan på deras sex och samliv, rädsla för återfall samt omvärdering av livet

  Slutsats: Efter behandling av gynekologisk cancer påverkades kvinnorna både fysiskt och emotionellt. Genom att sjuksköterskan visar empati, lyhördhet och respekt samt skaffar sig kunskap och förståelse för kvinnorna och deras upplevelser, kan ett bättre möte och en förbättrad omvårdnad åstadkommas.

 • 1326.
  Berglind, Robin
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Impact of Sidewall Pressure on High Voltage Cables2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When a high voltage cable is transported throughout factory it is affected by sidewall pressure in cable bends between the roller supports and the cable. The problem is when the sidewall pressure is too high it will deform the cable which can have a negative impact on the conductivity of the cable. The roller supports can also get damaged because of fatigue. These negative consequences are the subject to exploration by implementing known analytical solution of contact mechanics developed by Hertz together with finite element analysis and experimental testing.

   

  Two possible methods of measuring the radial force is studied to be able adjust the roller supports positions to reduce the sidewall pressure on the cable. The first one is to use the pressure film to determine the radial force. The second one is to by measuring the compression in cable to thereafter translate it to radial force by having the relation between compression and radial force for the specific cable.

   

  Two different types of high voltage cables, a direct current (DC) cable and an alternating current (AC) cable is studied by using finite element method and experimental tests to see the relation between the compression and radial force in the cable. Also in these experimental tests the pressure films are used and evaluated to see if this measuring technique combined with Hertzian’s theory make it possible determining the radial force.

   

  For the method of using the pressure films to determine the radial force the result shows it is difficult to translate the pressure from the films to radial force for a high voltage because of the cable’s armouring wires. The conclusion about these the pressure films is that they are good to use to describe the compression and can be used as relative measurement between the rollers but not for determine the radial force.

   

  The result shows it is a possible to describe relation between compression and radial force for a high voltage cable and use this information to determine the radial force by measuring the compression. But the conclusion is that it is ineffective and less accurate way of measuring the radial force.

   

  These results from this thesis are important for further research within the area and they help creating a greater understanding of sidewall pressure related problems in cables.

 • 1327.
  Berglind, Sara
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Klingborg, Ellinor
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Personers upplevelser tiden efter en kranskärlsoperation: -      Litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de vanligaste folksjukdomarna i världen. Under 2015 avled 15 miljoner personer till följd av sjukdomarna. En av behandlingarna vid förträngning av hjärtats kranskärl är en kranskärlsoperation. Operationen är nödvändig för att hjärtat ska få den syretillförsel som behövs, dock kan operationen innebära en risk för olika fysiska och psykiska komplikationer. En kranskärlsoperation kan påverka personers hälsa, livskvalité och livsstil. Kunskap om personers upplevelser efter en kranskärlsoperation kan bidra till att sjuksköterskan kan ge bättre stöd och information samt få en ökad förståelse för vad operationen kan innebära.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser tiden efter en kranskärlsoperation.

  Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på tio vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklarna analyserades utifrån en beskrivning av innehållsanalys för kvalitativa studier av Graneheim och Lundman (2004).

  Resultat: I resultatet framkom att personer upplevde både hälsa och ohälsa tiden efter en kranskärlsoperation. Personerna upplevde att en förändring i vardagen var nödvändig tiden efter operationen och betydelsen av stöd.

  Slutsats: Stöd och information har en betydelse för personers upplevelser tiden efter en kranskärlsoperation. Fysisk aktivitet framkom också som en bidragande faktor till att hälsa upplevdes. Genom att sjuksköterskan får en ökad förståelse och kunskap kring personers upplevelser tiden efter en kranskärlsoperation kan en god information, utbildning och stöd skapa en trygghet och en god hälsa. Vidare forskning rekommenderas för att studera hur personers tankar och känslor före operationen påverkar upplevelsen efter, samt eventuella skillnader i kön och ålder.

 • 1328. Berglund, Anders
  et al.
  Börstler, Jürgen
  Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Dagiéne, Valentina
  Forword to the Special Section on the ECOOP'06 Workshop on Pedagogies and Tools for the Teaching and Learning of Object-Oriented Concepts2007In: Informatics in Education, Vol. 6, no 1, p. 3-4Article in journal (Other academic)
 • 1329.
  Berglund, Greger
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Nilsson, Markus
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Social Media Challenges for B2B Organizations: A case study of a large manufacturer2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  When looking at the engagement of social media in general we see that business-to-business (B2B) companies have a significantly lower day-to-day usage compared to business-to-consumer (B2C) companies even though there are more B2B companies present in the social media space. By studying a B2B company in the midst of implementing social media in their efforts to enhance their marketing capabilities we want to know if there are any specific reasons for these facts. When studying the company we conduct a case study to discover and explore the challenges a B2B company face when implementing social media that could explain the facts of low utilization. Based on our findings during the course of this thesis we developed a model for evaluating how well a company is fitted for the social media space. The model consists of a number of key factors important for a successful social media engagement. Each factor has been broken down in comprehensible questions making it fairly easy to do a situational analysis of a B2B company regarding its strengths and weaknesses in marketing through social media.

 • 1330. Berglund, Johan
  Association of diagnosis of ischaemic heart disease, diabetes mellitus and heart failure with cognitive function in the elderly population.2006In: European Journal of General Practice, ISSN 1381-4788, E-ISSN 1751-1402, Vol. 12, no 3, p. 114-119Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: The aim of this study was to describe the association between ischaemic heart disease (IHD), diabetes mellitus (DM) and heart failure (HF) and the prevalence of cognitive impairment. METHODS: In a cross-sectional, community-based study in Karlskrona, Sweden, 1402 participants of the Swedish National Study on Ageing and Care (60-96 y) underwent a medical examination and psychological testing including the Mini Mental State Examination (MMSE). Of these, 58% stated that they were treated for hypertension, IHD, DM or HF, or had ECG abnormalities (positive screen). RESULTS: The prevalence of cognitive impairment (MMSE score < 24) in patients treated for IHD, DM or HF was 28.5% compared to 16.1% in the population with a negative screen without cardiovascular disease or DM. After stratification by age, the difference was seen to be due to a higher prevalence of cognitive impairment in the age group 70-79 y, where 68.8% of the cognitively impaired came from the group treated for IHD, DM or HF. The odds ratio for cognitive impairment in this age group was 4.4 (95% CI 1.7-11.4), when compared to those with a negative screen as baseline. CONCLUSION: This study has shown that the patient group treated for IHD, DM or HF has a higher prevalence of cognitive impairment and a higher risk of developing early cognitive impairment between the ages of 70 and 79 y. Although this study has not provided conclusive evidence that cardiovascular disease and DM are associated with the early development of cognitive impairment, it provides incentive for further studies.

 • 1331. Berglund, Johan
  et al.
  Persson, Rutger
  Renvert, Stefan
  Persson, Rigmor
  Osteoporosis and peridontitis in older subjects participating in the Swedish National Survey on Aging and Care (SNAC-Blekinge)2011In: Acta Odontologica Scandinavica, ISSN 0001-6357, E-ISSN 1502-3850, Vol. 69, no 4, p. 201-207Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract Objective. We assessed the relationships between (I) ultrasonography calcaneus T-scores (PIXI) and mandibular cortex characteristics on oral panoramic radiographs in older subjects; and (II) osteoporosis and periodontitis. Material and methods. We examined 778 subjects (53% women) aged 59-96 years. Periodontitis was defined by alveolar bone loss assessed from panoramic radiographs. Results. PIXI calcaneus T-values ≤-2.5 (osteoporosis) were found in 16.3% of women and in 8.1% of men. PIXI calcaneus T-values <-1.6 (osteoporosis, adjusted) were found in 34.2% of women and in 21.4% of men. The age of the subjects and PIXI T-values were significantly correlated in women (Pearson's r = 0.37, P < 0.001) and men (Pearson's r = 0.19, P < 0.001). Periodontitis was found in 18.7% of subjects defined by alveolar bone level ≥5 mm. Subjects with osteoporosis defined by adjusted PIXI T-values had fewer remaining teeth [mean difference 4.1, 95% confidence interval (CI) -1.1 to -6.5, P < 0.001]. The crude odds ratio (OR) of an association between the panoramic assessment of mandibular cortex erosions as a sign of osteoporosis and the adjusted T-value (T-value cut-off <-1.6) was 4.8 (95% CI 3.1-7.2, P < 0.001; Pearson χ(2) = 60.1, P < 0.001). A significant OR between osteoporosis and periodontitis was only found in women for the T-value cut-off ≤-2.5 (crude OR 1.8, 95% CI 1.1-3.3, P < 0.03). Conclusions. An association between osteoporosis and periodontitis was only confirmed in women. The likelihood that the mandibular cortex index agrees with adjusted PIXI T-values is significant.

 • 1332. Berglund, Johan
  et al.
  Stjernberg, Louise
  Ornstein, Katharina
  Tykesson/Joelsson, Katarina
  Walter, Hallstein
  5-y follow-up study of patients with neuroborreliosis2002In: Scandinavian Journal of Infectious Diseases, ISSN 0036-5548, E-ISSN 1651-1980, Vol. 34, no 6, p. 421-425Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The objective of this follow-up study was to determine the long-term outcome of strictly classified cases of neuroborreliosis treated with antibiotics. A one-year prospective population-based survey of Lyme borreliosis was conducted in southern Sweden, between 1992 and 1993. A total of 349 identified cases with suspected neuroborreliosis were followed up 5 years later. Medical records were reviewed and all participants filled in a questionnaire. Of those classified with definite neuroborreliosis 114/130 completed the follow-up, of whom 111 had completed the initial antibiotic treatment. Of the 114 patients followed up, 86 (75%) had recovered completely and 70 (61%) had recovered within 6 months. Residual neurological symptoms such as facial palsy, concentration disorder, paresthesia and/or neuropathy were reported by 28/114. No significant differences between different antibiotic treatments were observed in terms of occurrence of sequelae. To conclude, we found that 25% (95% confidence interval 17-33%) of the patients suffered from residual neurological symptoms 5 years post-treatment. However, the clinical outcome of treated neuroborreliosis is favourable as only 14/114 (12%) of the patients had sequelae that influenced their daily activity post-treatment. Early diagnosis and treatment would seem to be of great importance in order to avoid such sequelae.

 • 1333. Berglund, Johan
  et al.
  Stjernberg, Louise
  Ornstein, Katharina
  Tykesson/Joelsson, Katarina
  Walter, Hallstein
  A 5-years follow-up of patients with neuroborreliosis.2002Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The objective of this follow-up study was to determine the long-term outcome in patients treated with antibiotics for strictly classified cases of neuroborreliosis. A one-year prospective population-based survey of Lyme borreliosis was conducted in southern Sweden, 1992-1993. Totally 349 identified cases with suspected neuroborreliosis were registered. Of those, 130 were classified as definitively neuroborreliosis and followed up five years later. Medical records were reviewed and all participants filled in a questionnaire. Totally, 114/130 (88%) completed the follow-up of whom 111/114 (97%) had fulfilled the initial antibiotic treatment. Of these, 86/114 (75%) had recovered completely and 70 (61%) recovered within six months. However 28/114 (25%) suffered from remaining neurological symptoms such as facial palsy, concentration disorder, paresthesia and/or neuropathy. The longer the duration from the neurological symptoms onset to antibiotic treatment the higher was the rate of sequelae. Of those who were treated within 30 days 5/32 (16%) and of those who were treated after 30 days 16/41 (39%) respectively, reported sequelae. Women suffered significantly more from sequelae compared to men, this difference was not seen among the children. No significant differences between the different antibiotic treatments given and experience of sequelae were seen. To conclude, we found that 25% (95% CI 17% to 33%) of the patients suffered from remaining neurological symptoms five years post treatment. However, the clinical outcome of treated neuroborreliosis is favourable as only 14/114 (12%) of the patients had sequelae that influenced their daily activity post treatment and early diagnosis and treatment seems to be of great importance to possibly avoid also these cases.

 • 1334.
  Berglund, Johan
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Vink, Peter
  Tavares Da Silva, Fernanda
  Lestrate, Pascal
  Boutriau, Dominique
  Safety, immunogenicity and antibody persistence following an investigational Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae tri-protein vaccine: a phase 1 randomized controlled study in healthy adults.2014In: Clinical and Vaccine Immunology, ISSN 1556-6811, E-ISSN 1556-679X, Vol. 21, no 1, p. 56-65Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We investigated a protein-based nontypeable Haemophilus influenzae (NTHi) and pneumococcal (HiP) vaccine containing pneumococcal histidine triad D (PhtD), detoxified pneumolysin (dPly), and NTHi protein D (PD) in adults. In a phase I study, 40 healthy 18- to 40-year-old subjects were randomized (2:2:1) to receive two HiP doses administered 60 days apart, with or without AS03 adjuvant (HiP-AS and HiP groups, respectively), or Engerix B (GlaxoSmithKline, Belgium) as a control. Safety, antibodies, and antigen-specific CD4+ T-cell immune responses were assessed before and until 480 days after vaccination. No serious adverse events were reported, and no subject withdrew due to an adverse event. Local and systemic symptoms were reported more frequently in the HiP-AS group than in the other two groups. The frequency and intensity of local and systemic symptoms appeared to increase after the second dose of HiP-AS or HiP but not Engerix B. Antibody geometric mean concentrations (GMCs) for PhtD, dPly, and PD increased after each dose of HiP-AS or HiP, with higher GMCs being observed in the HiP-AS group (statistically significant for anti-PD after dose 1 and anti-Ply after dose 2). GMCs remained higher at day 420 than prior to vaccination in both the HiP-AS and HiP groups. Antigen-specific CD4+ T cells increased after each dose but were unmeasurable by day 480. Two doses of an investigational PhtD-dPly-PD protein vaccine induced humoral immunity and antigen-specific CD4+ T-cell responses after each dose, with generally higher responses when the vaccine was administered with AS03. HiP combined with AS03 appeared to be more reactogenic than the antigens alone. (This study has been registered at ClinicalTrials.gov under registration no. NCT00814489.)

 • 1335.
  Berglund, Kalle
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Ysberg, Kim
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Nilsson, Hampus
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Lundell, Tony
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Lakss, Dan
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Captain Osprey and The Wings of Fate: En spelproduktion2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I den här slutreflektionen kommer ni att kunna läsa om vårt kandidatarbete i sin helhet. Ni får ta del av det koncept vi arbetade fram och strävade efter att realisera. Ni kommer att få följa med i arbetsprocessen där vi låter er få inblick i hur vi gick från idé till färdig produkt inom de tre avdelningarna programmering, grafik och ljud. Avslutningsvis kommer vi att reflektera över kandidatarbetstiden, både som grupp och på individnivå. Några av de frågeställningar vi tar upp handlar om hur vi har lyckats genomföra projektet trots bristande planering och utan någon hierarkisk ordning samt hur det har varit att arbeta i en grupp där majoriteten av medlemmarna har haft en ny roll för första gången i ett projekt. Throughout this final reflection you'll be able to read about our graduation project as a whole. You'll take part of the concept we developed and strived after trying to realize it. An insight of our work process where we describe how we transfered our idea from paper to a final product will be given. You will read about the work process from the programmers, sound designers and graphical artists perspective. Toward the end of the document thoughts about how we worked as a team and at an individual level are discussed. Some of the questions we bring up is about how we managed to complete the project despite the lack of planning, hierarchic structure and at last, how it was like working in a new area of expertise for the first time.

 • 1336.
  Berglund, Linda
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Falck, Sara
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Palliativ vård: en litteraturstudie om interaktionen mellan sjuksköterska, patient och dennes närstående2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Inom palliativ vård är en professionell interaktion väsentlig såväl för sjuksköterskan som för patienten och dennes närstående. Interaktionen utgör grunden i omvårdnaden och medför att patienten upplever trygghet. Syftet med studien var att belysa interaktionen i mötet mellan sjuksköterskan, patienten samt dennes närstående inom palliativ vård. Metoden som användes var litteraturstudie. Resultatet visar, att förutom att interaktionen mellan sjuksköterska, patient och dennes närstående ansågs utgöra basen i omvårdnaden så var det väsentligt att sjuksköterskan med hjälp av interaktionen förmedlade stöd, bekräftelse och respekt. För att förstå vad omvårdnad är och bör vara, måste det finnas en förståelse mellan individen och sjuksköterskan, hur deras interaktion kan upplevas och vilka konsekvenser det kan få för individen. Resultatet leder fram till slutsatsen at tkommunikation är en viktig fel i interaktionen. Detta är även sjuksköterskans användande av ett professionellt närmande till patienten i omvårdnadssituationen.

 • 1337.
  Berglund, Marie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Carlström, Hanna
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Omvårdnadsarbetets påverkan av arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Arbetsrelaterad stress drabbar främst personer med ett yrke där kontakt med andra människor är i fokus som personal inom vård och omsorg. Kraven på hälso- och sjukvårdspersonal har ökat vilket har bidragit till upplevelser av höga krav och stress på arbetet. Sjuksköterskans ansvarsområden innefattar att främja individens hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande. Det ingår även att bemöta individen och dess närstående på ett tryggt och respektfullt sätt utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Arbetsrelaterad stress kan enligt forskning inte bara påverka sjuksköterskors hälsa utan även ha en inverkan på omvårdnaden av patienten.

  Syfte: Syftet var att ur sjuksköterskans perspektiv beskriva hur omvårdnadsarbetet påverkas av arbetsrelaterad stress.

  Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga artiklar. Analysen utfördes med hjälp av Graneheim och Lundmans beskrivning av innehållsanalys.

  Resultat: Vid analysen framkom det att omvårdnadsarbetet påverkades av den arbetsrelaterade stress som berodde på tidsbrist. Resultatet visar att arbetsrelaterad stress påverkade omvårdnadsarbetet genom att sjuksköterskorna beskrev att de inte kunde kommunicera med patienter och dess närstående. Även omvårdnadshandlingar blev försenade eller uteblivna. Omvårdnadsarbetet påverkades även genom att patientens säkerhet hotades. Stress medförde begränsningar i sjuksköterskornas arbete då de inte kunde utföra den vård som de ansåg vara adekvat.

  Slutsats: Resultatet visar att den omvårdnad som sjuksköterskorna ansåg var adekvat blev påverkad av arbetsrelaterad stress. Sjuksköterskorna beskrev att de inte kunde leva upp till de förväntningar som ställs på dem i deras yrkesroll. Genom en ökad förståelse av hur omvårdnadsarbetet påverkas kan det bidra till en god utveckling inom vårdorganisationen, vilket i sin tur kan gynna patientens omvårdnad.

 • 1338.
  Berglund, Pierre
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Pettersson, Johan
  Blekinge Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Dynamic Characteristics of Exhaust System Hangers1999Other (Other academic)
  Abstract [en]

  Comfort in automobiles is greatly affected by vibrations and noise transmitted to the chassis from the engine. This is a study of the dynamic characteristics of exhaust system hangers, which is an important transfer path for vibrations. Theoretical and experimental modal analysis is used to suggest design parameters that increase the natural frequencies to above 450 Hz for two hanger types.

 • 1339.
  Berglund, Sanna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Karlsson, Linda
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Patienters upplevelser av cytostatikabehandling: En litteraturstudie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Användningen av cytostatika har haft en revolutionerande effekt på behandlingen av cancer, dock ger den många och delvis allvarliga biverkningar. Biverkningarna kan t ex vara illamående, håravfall och trötthet. Upplevelsen av cytostatikabehandling kan för de flesta innebära en fysisk och psykisk påfrestning. Denna studie syftade till att belysa hur patienter kunde uppleva sin cytostatikabehandling vid cancersjukdom. En litteraturstudie genomfördes baserad på artiklar med kvalitativ design. Databaserna CINAHL, PubMed och Medline samt manuella sökningar användes för att lokalisera vetenskapliga studier. Analysen genomfördes enligt Granheim och Lundman (2004) beskrivning av innehållsanalys. Artiklarna granskades med hjälp av ett kvalitetsbedömnings protokoll. Resultatet som presenterade huvudkategorin ’En förändrad vardag’ med tillhörande underkategorier, kroppsliga upplevelser och sociala konsekvenser visade att behandling innebar en negativ påverkan på patienternas dagliga liv med bland annat biverkningar så som håravfall, illamående och trötthet. Upplevelsen av att tappa håret inverkade negativt på patientens självbild medan trötthet och illamående innebar att patientens sociala liv krympte. Slutsatsen blir att det är av yttersta vikt att informera patienterna om cytostatikabehandlingens möjliga biverkningar och hur dessa kan inverka negativt på vardagen. Författarna har genom studien fått en bredare kunskap inom området och hoppas att studien kan bidra till en ökad förståelse hos vårdpersonal.

 • 1340.
  Berglund Snodgrass, Lina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Conceptualising Knowledge in Spatial Planning and Displacement of “the Political”2017In: DISP, ISSN 0251-3625, E-ISSN 2166-8604, Vol. 53, no 4, p. 33-41, article id RDSP 1414487Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper argues that organising spatial planning policies by funding local projects constitutes a steering mode that organises knowledge in such a way that it contributes to displacing “the political” in local spatial planning practice. “The political” is conceptualised as a space of agonistic conflicts and choicemaking (Mouffe 2005a). Such an organisation of knowledge operates to consolidate the initial framing of the problem, in which the goal and the possibility to monitor the goal is in focus, rather than challenging or questioning it in the name of justness and fairness. This is illustrated through an analysis of conceptualisations of knowledge within 127 project applications within the Swedish government's Safe and Gender Equal planning policy (2008–2010), which the National Board of Housing, Building and Planning facilitated in conjunction with the County Administration Boards of Sweden.

 • 1341.
  Berglund Snodgrass, Lina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Dags att rusta skolan2010Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 1342.
  Berglund Snodgrass, Lina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Demanding Certainty: A Critical Examination of Swedish Spatial Planning for Safety.2016Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation constitutes a critical examination of Swedish spatial planning for safety. Spatial planning for safety rests on a number of assumptions about the desired order of the world. These assumptions appear as given and unproblematic, making the formulation of alternatives appear unnecessary. This dissertation provides an account of how, and on what basis a spatial planning problem such as ‘fear and insecurity’ is formulated and acted upon. It is an account of how and what conceptions of knowledge operate to legitimise ideological representations of spatial planning problems. And furthermore, what these ideological representations of spatial planning problems substantially entail, so as to allow for a political spatial planning practice that formulates and deliberates alternatives. This is carried out by analysing assumptions of public life and knowledge within Swedish spatial planning for safety. 

  This dissertation finds that Swedish spatial planning for safety constitutes ‘certainty’ as a hegemonic criterion for participating in public life, which operates to limit the articulation of alternative discourses in spatial planning for safety. The desired for safe public life is organised based on visual certainty, where the urban fabric should be configured in such ways as to allow for stereotypical visual identifications of one another. Such a public life reflects an individualised practice, where perceptions of fear should be governed by individuals themselves, by independently assessing situations and environments in terms of risks. This individualised conduct is coupled with the fostering of active subjects, which encompasses being engaged in the local residential areas as well as in one another. Such substantial content of ‘planning for safety’ brings about tensions in terms of its ideological legitimating basis, by moving from principles of ‘rights’, where the individual constitutes the first ethical planning subject, to unitary principles of ‘collective values’, in which the ‘community’ constitutes the first ethical planning subject. These presuppositions are further enabled through the ways in which knowledge is conceptualised in spatial planning. This dissertation argues that a hegemonic instrumental emphasis on knowledge in spatial planning prevails. Having such a hegemonic emphasis on knowledge has the implication that even though spatial planning adopts different assumptions, or moves between alternative assumptions of knowledge, the knowledge becomes meaningful only in its instrumental implementation. The instrumental emphasis on knowledge should be regarded in light of the rational and goal-oriented nature of project-based planning, which constitutes a logic that constrains the emphasis on knowledge in spatial planning. This dissertation argues further that if spatial planning should be considered a political practice that debates its goals and values, a politicisation of the emphasis on knowledge in spatial planning is imperative.

 • 1343.
  Berglund Snodgrass, Lina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Safety and Agonistic Conceptions of Public Life2015In: PlaNext, ISSN 2468-0648, Vol. 1, p. 50-64Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper seeks to enable for conceptual resistance towards a desirable urban order of ‘safe public realms’, to which the ‘planning for safety’ directly contributes. One way of engaging in that kind of resistance is by contributing to politicising the system of beliefs informing planning for safety. Planning for safety is primarily legitimised morally as the ethically right thing to do given the identified violation of a human right in the public realm, the right to freely move about in the public environment. By drawing from Mouffean agonistic political theory (2005), there is no given interpretation nor implementation of ethical principles such as human rights, but rather different interpretations given what point of reference one is departing from, and should hence be subjected to political struggle. To conceptually set the arena for choice contributes to politicising phenomena which previously have been legitimised as the right or the (only) natural thing to do. ‘Planning for safety’ should therefore be interpreted resting on specific ideological assumptions of public life which frames both how ‘the human right’ is conceptualised as well as what planning solutions are considered possible.This article seeks to establish alternative conceptualisations of public life, with an aim to make visible how there is not one notion of public life and thereby re-politicise the ideolo-gical premises underpinning ‘safety planning’ and thereby allow for conceptual resistance. This is carried out by establishing a discursive field of public life, a kind of conceptual arena for choice making. The discursive field is represented by four different discourses of public life centred around different ideals such as rational, dramaturgical, conflictual and consensual public life. In this conceptual context, lines of conflict have been discerned based on a thematic of purpose, character, criteria for participation and conception of identities, which have taken the form of agonistic dimensions, from which planning discursively can position itself. This paper argues that we first must agonistically agree on what notion of public life should govern the development of our cities, and thereafter discuss what the consequences would be for planning.

 • 1344.
  Berglund Snodgrass, Lina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Högström, Ebba
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Debatt. Planerarrollen i samtid och framtid: Kunskaper, förmågor och färdigheter2018In: Nordic Journal of Architectural Research, ISSN 1236-6064, E-ISSN 1893-5281, Vol. 30, no 3, p. 135-156Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Societal challenges affect the ways in which planning is carried out and contribute to new expectations and demands for the skills and abilities of the planner. From having almost solely focused on the regulations of land use through the development of land use plans, have, for example, the facilitator, coordinator, process manager, catalyst, urban designer and spatial agent become new possible roles for the planner to adopt. This article discusses future planning roles and what conceptions spatial planning students have of their future profession. What fundamental knowledge do students need to achieve for their future professional practice? How do they perceive the role of the planner? And, what kind of planner do we, de facto, educate?

 • 1345.
  Berglund Snodgrass, Lina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Mukhtar-Landgren, Dalia
  Lund university, SWE.
  Greinke, Lena
  Leibniz University, DEU.
  Editorial: Making Space for Hope: Exploring its Ethical, Activist and Methodological Implications2019In: plaNext, ISSN 2468-0648, Vol. 8, p. 6-9Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  [From the introduction] This volume is a special issue with contributions that stem from the collaborations of the 2018 AESOP PhD workshop, held 5-8 July at Tjärö island, Sweden. The overarching aim of the workshop was to establish inclusive spaces for dialogue and collaboration between PhD students across countries and continents on issues that pertained to the AESOP’s 2018 congress theme “Making space for hope”. Furthermore the PhD students got the chance to learn from the invited mentors with long experience from the academic planning field. The theme drew from a recognition of the severe challenges facing the world at present, for example, challenges coupled with the climate crisis, growing social inequalities, rapid population growth in urban regions and de-population trends in peripheral regions.

 • 1346.
  Berglund Snodgrass, Lina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Mukhtar-Landgren, Dalia
  Lund University, SWE.
  Paulsson, Alexander
  Lund University, SWE.
  Experiment för hållbar mobilitet. Vad innoveras det (inte) kring i svenska kommuner?2019In: INNOVATION OCH STADSUTVECKLING : En forskningsantologi om organiseringsutmaningar för stad och kommun / [ed] Algehed, Jessica; Eneqvist, Erica; Jensen, Christian; Lööf, Jenny, Sverige: Stema , 2019, p. 89-102Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Våra städer har under de senaste 100 åren till stor del präglats av bilen(Urry, 2004). Bilismen har påverkat allt från den moderna stadsplaneringens utformning, till hur vi konsumerar, våra boendemönster, arbetsmarknadsre- gionernas utbredning och inte minst dagens fossilberoende och utsläpp av växthusgaser. Traditionellt sett har svensk kommunal planering varit inriktad på att försöka tillgodose en prognostiserad ökad efterfrågan på bilresor, och bilen har varit en given parameter att ta hänsyn till i stadsplaneringen.

  Vi vet idag att en omställning av transportsektorn är avgörande för uppfyllandet av de klimatpolitiska målen och FN:s 2030-mål. Såväl forskare som praktiker har därför framhävt behovet av att öka andelen energieffektiva transportslag som gång, cykel och kollektivtrafik. Med god vilja kan det här betraktas som framväxten av ett nytt mer hållbart paradigm - som förvisso är omstritt - men som istället lyfter fram vikten av ett mer hållbart resande och en planeringspraktik där den privatägda bilen inte står i fokus.

  (...)

  I det här kapitlet undersöker vi specifikt vad kommuner experimenterar om inom mobilitetsområdet, och vilka förväntningar som tillskrivs experimenten. Vilket slags samhälle föreställer de sig? Och hur radikalt annorlunda, eller disruptivt, är detta samhälle ur ett hållbarhetsperspektiv?

  (från introduktion)

 • 1347.
  Berglund Snodgrass, Lina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Nord, Catharina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  The Continuation of Dwelling: Safety as a Situated Effect of Multi-Actor Interactions Within Extra-Care Housing in Sweden2019In: Journal of Housing for the Elderly, ISSN 0276-3893, E-ISSN 1540-353X, Vol. 33, no 2, p. 171-188Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article examines the space–time situatedness of residing within extra-care housing (ECH) in Sweden. EHC constitutes an example of ordinary housing but is often categorized, along with senior housing, as “in-between housing.” What differentiates the extra-care housing from the ordinary is an age limit for moving in, the provision of communal facilities, and the presence of staff at certain times each week. Two housings with different environmental and architectural conditions have been analyzed through spatial analyses, observations, and interviews with residents (n = 18). The article concludes that the two different assemblings enabled two very different possibilities for accessing “safe aging.” One offered opportunities for the continuation of identities which contributed to feelings of safety, and one demanded the reconstitution of identities for developing meaning in the new housing.

 • 1348.
  Berglund-Johansson, Catrin
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Att vara anhörig till en person som insjuknat i stroke: En intervjustudie2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Stroke är en av våra stora folksjukdomar och den tredje vanligaste dödsorsaken nästefter hjärtinfarkt och tumörsjukdom. Ett insjuknande i stroke medför stora konsekvenser i livet, inte bara för personer som insjuknat utan även för deras anhöriga. Syfte: Syftet var att beskriva hur det är att vara anhörig till en person som för första gången insjuknat i stroke, och är utskriven från sjukhuset utan kommunala insatser. Metod: Datainsamlingen har genomförts med sju intervjuer som analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade på olika känslor som intervjupersonerna upplevde den första månaden. Upp-levelser relaterade till intervjupersonerna själva, upplevelser relaterade till maken/makan samt tacksamhet. Slutsatser: Resultatet visade att intervjupersonerna upplevde en förändring av deras upplevda livskvalitet och psykosociala välbefinnande. Anhöriga behöver kunskap, trygghet och stöd att kunna hantera den nya livssituationen.

 • 1349.
  Berglund-Johansson, Catrin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Bingström-Karlsson, Boel
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Upplevelser av nedsatt sväljningsförmåga hos personer med dysfagi till följd av stroke2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Stroke is one of the most common diseases in Sweden and the third most common cause of death (National guidelines concerning stroke, 2000). Dysphagia is a common problem for stroke patients with almost 50 percent of patients suffering from severe swallowing dysfunction (Axelsson, Asplund, Norberg & Eriksson, 1989). The purpose of this study was to investigate how stroke patients with dysphagia experience their swallowing disorders. The method used was a qualitative literature study. An analysis of content was carried out using ideas and inspiration from Graneheim and Lundman (2003). The results are presented in three categories: lost swallowing function, changed sense of community and lost hope for recovery. The results showed that stroke patients with swallowing dysfunction were influenced in different ways: physically, psychologically and socially. The nursing staff have an important role trying to understand patients' experiences in order to offer them the best care.

 • 1350.
  Berglén, Rickard-Carl
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Automatic Electronic Foreign Exchange Spot Market Making: Effects on Profitability from Network Latency2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The focus of this thesis is to develop a model that aims to predict how electronic network latency affects the performance, and in turn the profit and loss of Automatic Market Making making in the Foreign Exchange Spot market. The output from this model will then be used in an investment analysis to determine if the improved profit from upgrading a automatic trading platform is large enough to give a solid return on investment. It´s widely known between players in the Financial Services industry that network performance affects the profitability of automatic trading algorithm, latency in networks will delay the view of market prices and order execution and therefore make trading algorithms less predictable. To date there have not been any extensive research focusing on the scale of the impact on profitability. A greater understanding of how much network latency affects the performance of automatic trading strategies will give an indication on how much it´s worth investing in surrounding IT systems and IT infrastructure in order to maximize the profitability. During this research a simplified model of Automatic FX Spot Market Making was developed. Based on that model a trading scenario representing a typical Automatic Market Making approach was built. The model and the scenario was then be implemented as a computer program and simulations where run and relative profitability data collected. The analysis of the data from the simulations clearly shows that profitability of an Automatic Market Making Strategy drops drastically when network performance drops. The model shows that there is a large difference in profitability between networks with no latency compared to a network with some latency, with further latency the profitability shrinks in a slower rate. The findings in this research clearly indicates that it is economically profitable to invest in high performing electronic networks, which minimize latency as much as possible when running a Automatic Market Making operation. However, before investing in a state of the art Automatic Trading system a bank should make sure that the underlying financial models are correct. 3 This research has been done together with the head of FX Algoritmic Trading at UBS Investment Bank and the results are of direct interest to both UBS and other participants in the Automatic trading space.

24252627282930 1301 - 1350 of 13650
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf