Change search
Refine search result
26272829303132 1401 - 1450 of 13612
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1401.
  Bergström, Maria
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Bohman, Marie
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Nilsson, Ida
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Konkurrensmedel i den nya ekonomin2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Kotlers konkurrensmedelsmix utformades år 1960. Sedan dess har samhället förändrats från att vara ett industrisamhälle till ett värdesamhälle med nya marknadsplatser som t.ex. Internet. Detta nya samhälle har kommit att benämnas "den nya ekonomin". Konkurrensmedelsmixen är ett samlingsnamn för de konkurrensverktyg en marknadsförare kan använda sig av för att skilja sitt erbjudande från konkurrenternas erbjudanden. Mixen består av en kombination av faktorerna pris, plats, produkt och påverkan (de 4P:na). Då samhället har utvecklats sedan konkurrensmedelsmixen utformades anser vi att det är naturligt att ifrågasätta denna modell. Även många författare har diskuterat och kritiserat modellen på olika sätt. Detta ledde till att vi ställde oss följande fråga: Hur är konkurrensmedlen utformade i den nya ekonomin och vilken innebörd har respektive konkurrensmedel? Syftet med vår uppsats är att skapa en förståelse för hur konkurrensmedlen är utformade i den nya ekonomin och vilken innebörd som läggs i begreppen. Detta gör vi genom att studera vilken relevans Kotlers konkurrensmedelsmix har idag samt studera nya konkurrensmedel på marknaden. För att uppfylla syftet med uppsatsen gjorde vi personliga intervjuer samt telefonintervjuer med ett antal företag i bokbranschen, både fysiska butiker och Internetbutiker .Vi valde bokbranschen eftersom detta är en bransch som kommit långt i anpassningen till den nya ekonomin. Vår analys bygger på de intervjuer vi gjort och den teori som finns inom området. Genom att tolka dessa tillsammans har vi kommit fram till en rad slutsatser vilka sammanfattas nedan. Oavsvett vilken marknad man verkar på är produkten viktig då denna är densamma oavsett var man köper den. Hos Internetbutikerna är dock sortimentet en stor konkurrensfördel. De fysiska butikerna konkurrerar istället med de företeelser som läggs till produkten. Internetbutikerna kan också hålla ett lägre pris än de fysiska butikerna, vilket leder till att priset är ett mycket viktigt konkurrensmedel på Internet. De fysiska butikerna har en stor konkurrensfördel i sin fysiska plats eftersom kunderna där kan känna, lukta och titta på produkterna vilket är omöjligt att göra på Internet. Butikerna på denna marknad har istället en fördel i tillgängligheten. Eftersom de inte är lika beroende av personal har de möjlighet att göra produkterna tillgängliga för sina kunder dygnet runt. I den nya ekonomin är konkurrensmedlet "Word of mouth", det vill säga ryktesspridning, mycket betydelsefullt både för fysiska butiker och Internetbutiker. De fysiska butikerna lägger stor vikt vid kundvård som konkurrensmedel. Genom sin fysiska plats med bland annat personligt bemötande har de en större möjlighet än Internetbutikerna att vårda sina kunder på olika sätt.

 • 1402.
  Bergström, Markus
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Lövgren, Jonas
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Patientens upplevelse av besök på en akutmottagning2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att vara patient på akutmottagning innebär upplevelser av oro ångest och smärta av att vara sjuk. Plötsligt blir patienten beroende av andra för att klara sina behov och omges samtidigt av okända människor i en ovan miljö. I dessa fall är en god kontakt mellan patienten och vårdpersonal mycket viktig för att patienten skall uppleva tillfredsställelse. Syfte: Att belysa patientens upplevelse av besök på en akutmottagning. Metod: En litteraturstudie baserad på nio vetenskapligt granskade artiklar med kvalitativ ansats. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt protokoll av Carlsson och Eiman (2003) och innehållsanalys gjordes med en analysmetod av Graneheim och Lundman (2004) som inspiration. Resultat: Det framkom att även om patienterna upplevde missnöje med väntetiderna så var det främst bristen på information som låg till grund för missnöjet, däremot ville patienterna inte klaga på vårdpersonalen utan missnöjet riktades emot de som jobbade högre upp i organisationen. Patienterna upplevde trygghet vid ett gott samspel med vårdpersonalen. Slutsats: För en positiv upplevelse på akutmottagningen är det viktigt att patienten får känna sig delaktig, bli kontinuerligt informerad samt känna bekräftelse från vårdpersonalen.

 • 1403. Bergström, Mattias
  et al.
  Ericson, Åsa
  Larsson, Madelene
  Nergård, Henrik
  Larsson, Tobias
  Luleå Technical University.
  Renström, Boo
  Needs as a basis for design rationale2008In: / [ed] Dorian Marjanovic, Mario Storga, Neven Pavkovic, Nenad Bojcetic, University of Zagreb, Dubrovnik, Croatia: University of Zagreb , 2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A basic principle for Needfinding [Faste, 1987; Patnaik & Becker, 1999] is that designers and engineers should interact directly with users to get direct insights into the user domain. Needfinding is not a new phenomena, it is almost forty years ago since the process was adopted at Stanford University’s product design program [Patnaik & Becker, 1999]. As the name, Need-finding, implies, this is an intertwined approach to find needs which are not readily articulated by users. The application of a Needfinding process offers qualitative methods to make those needs visible early on in product development. In fact, the process has become more interesting during recent time, since qualitative methods have gained more acceptance outside the academic realm [ibid.].The word qualitative indicates that what are sought for are qualities such as people’s experiences, what they perceive or interpret into a situation [Miles & Huberman, 1994; Patton, 2002]. Such data is contextually dependent, i.e., it must be generated in the context in which the phenomena occur. Besides context, people’s activities, behaviours and goals are important to observe and learn from. The objectives, for applying Needfinding, are to make the identification of needs and design a seamless effort, as well as an interest to identify opportunities to innovations. Needs last longer than any solution [Patnaik & Becker, 1999], since they are grounded in people’s activities. The solution and product that might meet such needs change over time. One example is how to store computer data, the products which satisfy the need has changed from, e.g., punch cards, magnetic tape, floppy discs [ibid.] to USB-flash memories. A guiding methodology in Needfinding is a flexible process, which is adapted to the task at hand [Kelley, 2001]. Such a process is conveyed in a few basic steps and, builds on a ‘philosophy’ which permeates all activities in order to adapt the process according to the project. Therefore, the designer’s ability to rely on such a process depends on familiarity with a number of methods for observations and interviews, as well as an aptitude for socio-technical skills. Hence, the purpose in this paper is to present and reflect on methods used in a running development project to identify needs in a product development project. This is done to contribute to the advancement of a need driven product development process. The disposition of this paper is as follows. First, our approach in studying the need identification activities is presented. Second, a theoretical frame for need identification and design is presented, i.e., Needfinding [Patnaik & Becker, 1999]. Third, the practice of finding needs is outlined and discussed.

 • 1404.
  Bergström, Monica
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Lindros, Jeanette
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Att möta smittbärande patient2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund. Smittsamma sjukdomar har i alla tider har framkallat rädsla och fördomar. När vårdaren möter patienter med smittsamma sjukdomar måste de kunna ge trygg vård som grundar sig på teoretisk och praktisk kunskap. I dag möter vårdaren många patienter som bär på smittsamma sjukdomar, nya och tidigare kända, upplevelserna skiljer sig åt beroende på hur mycket kunskap de har om sjukdomen. Syfte. Syftet med studien är att belysa vårdarens upplevelse i mötet med smittbärande patient. Metod. Studien är litteraturbaserad och bygger på åtta vetenskapliga artiklar. Studien har en kvalitativ ansats. Innehållsanalys har använts vid analysen av materialet med stöd av Graneheim och Lundman's analysmodell. Resultat. Fem kategorier av upplevelser i mötet med smittbärande patient framkom, såsom rädsla, stress, empati, trygghet och plikt/skyldighet. Slutsats. Såväl teoretisk som praktisk kunskap har stor betydelse för vården av smittbärande patient. Kunskap, som bidrar till ökad trygghet i yrkesrollen, bidrar också till ökat självförtroende och ökad förmåga till ett empatiskt synsätt, samt erbjuder patienten en god omvårdnad.

 • 1405.
  Bergström, Oskar
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Mumbai- The bicycle friendly city2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  As the title says, Mumbai- The bicycle friendly city, the aim and objective of this study is to improve the situation for cyclists in Mumbai. In order to concretize the main objective has six focus areas developed to be viewed as the most important aspects of what makes a city bicycle friendly. A smaller area of Mumbai City has been chosen as planning area in which inventories have been done to clarify the conditions to investigate how improvements can be done for the bicycle traffic. To get a deeper understanding of the planning area’s structure and what its residents think about cycling, an analysis has also been done to get a good understanding over the traffic situation. The study has resulted in a plan proposal with actions and recommendations based on local site conditions for how the bicycle traffic could be improved. The plan proposal consist of everything from more overall solutions down to detail level with design and dimensions. One can also see the study as a kind of “tool” that can be used as a bicycle manual for how to approach when improving for the bicycle traffic in other sites.

 • 1406.
  Bergström, Sara
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Mer än bara ett venöst bensår: En litteraturstudie om äldres upplevelser2013Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Venösa bensår är en vanlig erfarenhet bland äldre och de påverkas både fysiskt och psykiskt av att leva med ett venöst bensår. Ett venöst bensår är ett kroniskt problem, där läkningen kan ta upp till flera månader och år att läka. Det är även en stor risk att såret återkommer, vilket kan innebära att de äldre kan leva med symtom av venösa bensår under hela sin livstid. Syfte: Belysa äldres upplevelser av att leva med venösa bensår. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats, där sex kvalitativa artiklar ligger till grund för resultatet. Artiklarna analyserades med Granheim och Lundmans tolkning av en manifest innehållsanalys med latenta inslag. Resultat: De äldres aktiviteter begränsades på grund av trötthet, smärta och rädsla för att skada såret, eller att nya sår skulle uppkomma. Social isolering uppstod på grund av rädsla att såret skulle lukta och skam över att visa andra sitt sår och sitt bandagerade ben. Trotts långdragen sårläkning kände de äldre hopp om framtiden och att såret skulle läka. Slutsats: Äldre med venösa bensår upplever fysiska begränsningar i det vardagliga livet på grund av det venösa bensåret, vilket påverkar inte enbart de äldre på ett fysiskt plan utan även känslomässigt. För att vårdpersonal ska kunna underlätta för de äldre att leva med venösa bensår, krävs mer forskning av äldres upplevelser av venösa bensår ur ett livsvärldsperspektiv.

 • 1407.
  Bergvin, Sara
  Blekinge Institute of Technology, Department of Spatial Planning and Civil Engineering.
  Riksintresse för kulturmiljö: En fråga om existens2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  I Sveriges miljömålsproposition 2000/01:130 finns mål och delmål för miljön i Sverige som ska uppnås inom en generation. Ett exempel är ett delmål under målet God bebyggd miljö som lyder: ”Senast år 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och strategier för hur kulturhistoriska och estetiska värden ska tas till vara och utvecklas.” Många gånger finns konflikter mellan olika intressen vid planering, och då är det viktigt att kunna väga dessa mot varandra för att hitta den lösning som är mest långsiktigt hållbar. Det är inte en enkel uppgift att kunna bruka och ta vara på dessa värden på ett bra sätt så att olika intressen inte motarbetar varandra. Syftet med examensarbetet är att studera de motsättningar och samspel som kan finnas inom och mellan kulturmiljövårdens riksintresseområden. Syftet är även att studera de olikheter som finns i urval och bedömning av kulturmiljövårdens riksintressen. Dessa studier undersöker vilka behov det finns att i den kommande revideringen av dessa riksintressen utveckla urvalsgrunder och principer för avgränsning med hänsyn till miljökvalitetsmålen. Den första delen av examensarbetet ger bakgrundsfakta om begrepp, lagar och miljömål. Begrepp inom kulturmiljöområdet som ofta förekommer i arbetet är bland annat kulturarv, riksintresse för kulturmiljö, kulturminne och kulturreservat. Dessa begrepp definieras och förklaras. Ur de olika lagarna, Miljöbalken, Plan- och bygglagen och Lag om kulturminnen mm. sammanfattas de avsnitt som kan bli aktuella vid planering gällande riksintresseområden för kulturmiljön. Kapitlet beskriver även översiktligt ett av de femton miljökvalitetsmål som riksdagen har antagit, nämligen ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”. Den andra delen av examensarbetet inleds med en översikt över de fjorton kustlänen, för att ge en uppfattning om hur landets kustområden ser ut natur- och kulturgeografiskt och de olika länens engagemang i miljömål. Här ges även en sammanfattning av regionaliseringarna av miljömålet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”, och hur riksintressemiljöerna har behandlats i de regionala miljömålsdokumenten. Därefter ges en sammanställning av kulturmiljöns riksintressetyper, och en översiktlig jämförelse av riksintressefördelningen längs Sveriges kust- och skärgårdsområden. Beskrivningarna är citerade från en ordlista som togs fram i samband med den senaste revideringen som gjordes av riksintressena på mitten av 1990-talet. Endast de miljötyper som berör kust och hav är beskrivna. Den metod som använts i vindkraftsuppdraget för att beskriva kulturhistoriska karaktärsområden förklaras. I den djupstudien som gjorts för tre län, Västra Götalands, Skåne samt Västernorrlands län, jämförs riksintresseurval, avgränsningar, kulturmiljöprofil och regionala miljömål. Hur de länen har redovisat karaktärsområden enligt vindkraftsuppdraget diskuteras även. Studierna har visat att det finns skillnader mellan länen i urval, avgränsning och beskrivningar av riksintresseområden för kulturmiljö. Det kan urskiljas naturliga olikheter som beror på utveckling och tradition i en viss del av landet, men även skillnader som beror på hur urval och avgränsning bedömdes vid det första urvalet på 1970-talet. Det saknas ett urval av miljötyper som tidigare inte bedömts riksintressanta för kulturmiljön, men som idag med det förändrade synsättet på kulturmiljöer anses intressanta. De skillnader som finns kan göra det svårt att hävda de riksintressanta kulturmiljövärdena när olika intressen står mot varandra i planeringssituationer. Arbetet med regionala miljömål tar upp en stor del av tiden för länsstyrelserna. De måldokument som finns för näst intill alla län är mycket generella i formuleringarna. De tar sällan upp riksintressen för kulturmiljö i delmålen, men vissa län har påpekat att de har så dåligt underlag att de inte kan ta ställning till delmål för kulturmiljön. Direktiven för karaktärsindelningarna enligt vindkraftsuppdraget har tolkats olika av länen. Materialet ger ändå en grov bild över hur Sveriges kustområden ser ut och kan även vara en början till att ringa in riksintressen för kulturmiljön, både gamla och nya. För att riksintressen för kulturmiljö ska få den dignitet som önskas måste hela planeringskedjan fungera, från nationell till lokal nivå. I den kommande revideringen måste den nationella överblicken ges stor tyngd för att kunna få ett bra resultat. De regionala särdragen bör vara mer tydliga än idag i urvalet. Intentionerna bör även fortsättningsvis vara att riksintressen för kulturmiljön ska vara värden ur nationell, regional synvinkel eller unika värden. Kommunerna har det största ansvaret då de har planmonopol, och är de som kan och ska säkerställa riksintressen genom sina planinstrument.

 • 1408.
  Bergwall, Kristina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Dahlberg, Linda
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Nilsson, Anna
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Kommunicera mera!– En studie med fokus på intern ekonomisk information2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att identifiera vilken ekonomisk information som en företagsledning i ett större tillverkande företag förmedlar, samt verifiera om detta stämmer överens med vad produktionspersonalen har vetskap om. Vi ämnar även undersöka vad som inverkar på produktionspersonalens vetskap om denna information. Slutsatser: Vad ledningen vill föra ut för ekonomisk information och vad produktionspersonalen har vetskap om stämmer generellt inte överens. De respondenter som har störst vetskap om den ekonomiska informationen är mer engagerade, känner större samhörighet i gruppen och är mer insatta i företagets ekonomiska situation. Gemensamt för dessa är att de alla har kontinuerliga och täta möten med roterande ansvar för att hålla i dessa samt tillgång till väl uppdaterade anslagstavlor.

 • 1409.
  Berhanu, Gudeta
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Vibration Durability Testing and Design Validation Based on Narrow Frequency Band2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  Existing vibration durability testing methods for a component is conservative in verifying the fatigue strength of a component. They more of typify the damaging potential of the real world vibration, instead of the component under test. This thesis proposes a new vibration durability testing method that works by giving emphasis to the dynamic behaviour of the component. From several tests carried out at different narrow frequency bands, it develops a diagram that shows the maximum limit of a component towards vibration. Design verification will then be made by comparing the result with the real world vibration. To this aim, a test has been carried out on a truck alternator at four different frequency regions and a vibration profile has been extracted by combining them together. Then, comparing the result with the real world vibration profile, the design of the alternator has been verified. Accordingly, the alternator shows less strength at low frequency regions.

 • 1410.
  Berisha, Fehmi
  Blekinge Institute of Technology.
  Att attrahera nya invånare: En fallstudie av Lund och Malmö kommuns arbete med platsmarknadsföring2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Allteftersom kommuner vill växa sig större och vara konkurrenskraftiga blir det allt vanligare att använda platsmarknadsföring, som strategi, för locka nya invånare som kan bidra till ekonomisk tillväxt. Den globala konkurrensen har gjort att platser (t.ex. regioner eller kommuner) arbetar med platsmarknadsföring för att lyfta fram platsens attraktion. Hur platsmarknadsföring genomförs varierar mellan kommuner eftersom kommunerna har olika förutsättningar och strategier beroende på behov och önskemål. Det är sällan en plats kan attrahera samtliga målgrupper och det som platsmarknadsföring främst riktar sig mot är den kreativa klassen som anses vara den drivande kraften bakom den ekonomiska utvecklingen. Den kreativa klassen består av människor som arbetar bland annat med forskning, teknik, design, arkitektur, kultur etc.Denna studie är en kvalitativ fallstudie med fokus på hur Lunds och Malmö kommun använder platsmarknadsföring för att stärka stadens platsvarumärke i syfte att attrahera nya invånare. För att kunna besvara detta görs en kvalitativ innehållsanalys av olika kommunala dokument från respektive kommun. Fyra övergripande teman har tagits fram: Platsvarumärke, platsmarknadsföring, målgrupper samt platsens attraktions-och konkurrenskraft. Inom varje tema finns nyckelord som används i de kommunala dokumenten. Resultaten visar att båda kommunerna arbetar med platsmarknadsföring för att bygga sitt platsvarumärke men med olika utgångspunkt. Lunds kommun arbetar med platsmarknadsföring för att förstärka sin bild som kunskapsstad medan Malmö kommun arbetar för att vända bilden från industristad till kunskapsstad.

 • 1411.
  Berlemann, Birte
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Rhodes, Mitch
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Sustainable IOC: Sustainable Society2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Impacts of the Olympic Games on the biosphere and on the communities that host them are significant. Increasing size, scope and costs, rising security concerns, cultural and environmental impacts are some of the key issues facing host cities and those cities bidding or considering bidding for the Olympic Games. One of the ideals of the Olympic Charter is to place sport at the service of the harmonious development of mankind and the three pillars of the Olympic movement are sport, culture and environment. This paper examines the IOC’s options for sustainability in its primary question: In what way could the International Olympic Committee (IOC) contribute to a global movement towards socio-ecological sustainability? The hypothesis that the IOC is an agent for social/cultural and environmental change is explored. The paper uses a principled definition of success for socio-ecological sustainability and presents a vision of a sustainable IOC and Olympic Movement within a sustainable society. From that vision specific IOC strategies along with past, present and short-term future actions are analysed to determine the obstacles and deficiencies in moving the IOC toward complying with scientifically relevant principles for socio-ecological sustainability. Systems thinking is used to identify obstacles and opportunities within the Olympic Movement. These obstacles and opportunities to strategically move the IOC toward sustainability are identified, analysed and discussed. The paper concludes with examples of possible actions the IOC could take to strategically move towards sustainability.

 • 1412.
  Berlevik, Ann-Sofie
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Barns upplevelser av att leva med en förälder som vårdas palliativt.: En meta-etnografisk studie2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1413.
  Berlevik, Ann-Sofie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Gunnarsson, Susanne
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Upplevelsen av att leva med en förlossningsdepression: Välkommen hem lilla bebis, välkomna hem demoner2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att genomgå en förlossning är en fysisk och psykisk påfrestning. 10-20 % av de nyförlösta mammorna drabbas av förlossningsdepression, PPD, som visar sig någon gång under det första året efter förlossningen. En PPD innebär en stor negativ förändring i mammans livsvärld vilket kan få konsekvenser för hela familjen genom att det bland annat kan leda till självmord. Syfte: Syftet med studien är att belysa den nyblivna mammans livsvärld i samband med PPD. Metod: En kvalitativ litteraturstudie där självbiografiska böcker har granskats. Resultat: Studien visade att hela tillvaron förändrades för den nyblivna mamman. Negativa känslor och tankar genomsyrar hela hennes vakna tid. Rutiner som tidigare varit självklara blir till en omöjlighet. Det är inte bara mamman som lider av sin PPD utan det är något som drabbar hela familjen. Slutsats: Sjuksköterskan måste ha kunskap om sjukdomens omfattning och våga fråga hur mamman mår och informera båda föräldrarna om problematiken som sjukdomen innebär och de konsekvenser som kan uppstå.

 • 1414. Berndtsson, Fredrik
  Bluetooth vs RFID in Time Tracking2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Bluetooth and Radio Frequency Identification (RFID) are two technologies which are used in lots of contexts today, for example Bluetooth is used for communication between devices and RFID as identification of items at storehouses. This work contains a comparison between those two technologies in a time tracking environment for sports events. To compare the two technologies, a Bluetooth time tracking prototype based on Raspberry Pi 3 and Android Sony Xperia M5 were developed to be compared with a preexisting RFID timing system.

  The work has been done at Blekinge Institute of Technology in Karlskrona. An agile project form has been used in the work containing a prestudy, development, verification, experimentation and survey phase. The survey focused on smartphones for timing, and the experiments were qualitative. Three of the questions that have been answered during the work are, if Bluetooth could be used in a timing context, what are the difference in reading performance at different speeds and distances.

  In both unobstructed and blocked Bluetooth can be read at longer distances. Both systems can read tags at 30 kilometers an hour close to the readers.

 • 1415.
  Berner, Anita
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Lobo, Sebastian
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Silva, Narayan
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  A Strategic and Transformative Approach to Education for Sustainable Development2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This thesis aims to investigate what strategic guidance can be given to design transformative ESD (Education for Sustainable Development) programs in order to bring about the necessary shift away from our dominating mechanistic and transmissive educational model towards one that is transformative. ESD programs are of high importance when moving towards a more sustainable society, however, a lack of a strategic, full systems approach for planning in the field of complexity can be observed. This gap can be bridged by the use of the FSSD, the Framework for Strategic Sustainable Development, which is used as a conceptual framework throughout this paper. The field of transformative education was researched by using a mixed-methods approach, revealing what key elements and best practices are present that enable transformation to happen. The Cocoon model presented in this paper is derived from the results and intends to give strategic guidance for program designers on how to create a transformative ESD program. It is a process model that aids program designers to create the space for transformational learning to occur by strategically putting into place the elements that are conducive to transformation.

 • 1416.
  Berner, Jesica
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Anderberg, Peter
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Rennemark, Mikael
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Berglund, Johan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Case Management for Frail Older Adults Through Tablet Computers and Skype2016In: Informatics for Health and Social Care, ISSN 1753-8157, E-ISSN 1753-8165, Vol. 41, no 4, p. 405-416Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Frail older adults are high consumers of medical care due to their age and multiple chronic conditions. Regular contact with a case manager has been proven to increase well-being of frail older adults and reduce their number of health-care visits. Skype calls through tablet PCs can offer easier communication. Objective: This paper examines frail older adults’ use of tablet computers and Skype, with their case managers.Method: Interviews were conducted on 15 frail older adults. A content analysis was used to structure and analyze the data. Results: The results indicate that tablet computers were experienced in a positive way for most frail older adults. Conflicting feelings did emerge, however, as to whether the frail elderly would adopt this in the long run. Skype needs to be tested further as to whether this is a good solution for communication with their case managers. Strong technical support and well-functioning technology are important elements to facilitate use. Conclusion: Using Skype and tablet PCs do have potential for frail older adults, but need to be tested further. © 2015 Taylor & Francis

 • 1417.
  Berner, Jessica
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Psychosocial, Socio-Demographic and Health Determinants in Information Communication Technology Use by Older-Adults2014Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of the thesis was to investigate factors influencing ICT use by older-adults. A selection of psycho-social, socio-demographic and health determinants were investigated with Internet use. Data were collected through questionnaires (Studies I-III) and interviews (Study IV). Univariate and multivariate analyses were conducted, investigating Internet use as a dichotomous variable, with the aforementioned factors. The results indicated that psycho-social determinants did not affect older-adults’ Internet use (Study I). Scoring higher on the personality traits openness and extraversion did not affect whether the older adults started to use the Internet (Study II). However, well-being increased for some frail older-adults when using the tablet computer and connected to the Internet (Study IV). Some socio-demographic determinants affected Internet use. Being younger in age was a strong contributing factor in all four studies whether the older-adult would use the Internet. Higher education influenced Internet use (Study I & III), correlated with living in a rural or urban setting (Study III); yet education was not influencing whether they would start to use the Internet. Living alone was correlated with Internet use, especially if the older-adult lived in an urban setting (Study III). Functional disability and household economy did not affect Internet use. Finally, the health determinants on Internet use were quite strong. Normal cognitive functioning influenced whether older-adults would start to use the Internet (Study II). The older-adult living in an urban environment, would use the Internet if they had normal cognitive functioning (Study III). It was noted also from Study IV that the learning to use the Tablet PC and Skype took longer for older people and more repetition was needed. Being frail was a strong factor whether the older-adult would use the Internet. They would not want to learn or try to use the technology if they were too ill (Study IV). The findings show only a small increase (7.7%) in Internet use by older-adults over time. The indicators of non-use are: higher in age, lower educated, living alone or rurally, lower cognition and frailty. There are two different profiles of rural and urban Internet users. These determinants along with an understanding of the use of technology, and a good support system, are a few pillars in ICT adoption by older-adults. As ICT continues to develop as a means to provide better health care, it will be important to take into account the abovementioned indicators. In certain cases Internet use is not a given, which continues to exclude older-adults. Part of healthy aging is social participation; therefore being connected and included in the digital society is important. Alternative and not only one design solutions should be explored in health care and by organisations, so as to cater to the heterogeneity of the aging population.

 • 1418.
  Berner, Jessica
  et al.
  Amsterdam UMC, NLD.
  Comijs, Hannie
  Amsterdam UMC, NLD.
  Elmståhl, Sölve
  Lunds Universitet, SWE.
  Welmer, Anna Karin
  Stockholms universitet, SWE.
  Sanmartin Berglund, Johan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Anderberg, Peter
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Deeg, Dorly
  Amsterdam UMC, NLD.
  Maintaining cognitive function with internet use: A two-country, six-year longitudinal study2019In: International psychogeriatrics, ISSN 1041-6102, E-ISSN 1741-203X, Vol. 31, no 7, p. 929-936Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives: Maintaining good cognitive function with aging may be aided by technology such as computers, tablets, and their applications. Little research so far has investigated whether internet use helps to maintain cognitive function over time.Design: Two population-based studies with a longitudinal design from 2001/2003 (T1) to 2007/2010 (T2).Setting: Sweden and the Netherlands.Participants: Older adults aged 66 years and above from the Swedish National Study on Ageing and Care (N = 2,564) and from the Longitudinal Aging Study Amsterdam (N = 683).Measurements: Internet use was self-reported. Using the scores from the Mini-Mental State Examination (MMSE) from T1 and T2, both a difference score and a significant change index was calculated. Linear and logistic regression analysis were performed with difference score and significant change index, respectively, as the dependent variable and internet use as the independent variable, and adjusted for sex, education, age, living situation, and functional limitations. Using a meta-analytic approach, summary coefficients were calculated across both studies.Results: Internet use at baseline was 26.4% in Sweden and 13.3% in the Netherlands. Significant cognitive decline over six years amounted to 9.2% in Sweden and 17.0% in the Netherlands. Considering the difference score, the summary linear regression coefficient for internet use was-0.32 (95% CI:-0.62,-0.02). Considering the significant change index, the summary odds ratio for internet use was 0.54 (95% CI: 0.37, 0.78).Conclusions: The results suggest that internet use might play a role in maintaining cognitive functioning. Further research into the specific activities that older adults are doing on the internet may shine light on this issue. © 2019 International Psychogeriatric Association.

 • 1419.
  Berner, Jessica
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Rennemark, Mikael
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Jogreus, Claes
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences.
  Anderberg, Peter
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Sköldunger, Anders
  Wahlberg, Maria
  Elmståhl, Sölve
  Berglund, Johan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Factors influencing Internet usage in older adults (65 years and above) living in rural and urban Sweden2015In: Health Informatics Journal, ISSN 1460-4582, E-ISSN 1741-2811, Vol. 21, no 3, p. 237-249Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Older adults living in rural and urban areas have shown to distinguish themselves in technology adoption; a clearer profile of their Internet use is important in order to provide better technological and health-care solutions. Older adults' Internet use was investigated across large to midsize cities and rural Sweden. The sample consisted of 7181 older adults ranging from 59 to 100 years old. Internet use was investigated with age, education, gender, household economy, cognition, living alone/or with someone and rural/urban living. Logistic regression was used. Those living in rural areas used the Internet less than their urban counterparts. Being younger and higher educated influenced Internet use; for older urban adults, these factors as well as living with someone and having good cognitive functioning were influential. Solutions are needed to avoid the exclusion of some older adults by a society that is today being shaped by the Internet.

 • 1420.
  Berner, Jessica
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Rennemark, Mikael
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Jogréus, Claes
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences.
  Berglund, Johan
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Distribution of personality, individual characteristics and internet usage in Swedish older adults2012In: Aging and Mental Health, ISSN 1360-7863 , Vol. 16, no 1, p. 119-126Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives: This paper investigated factors associated with internet usage in the Swedish older adults ranging in age from 60 to 96. Personality traits and individual characteristics have been previously noted to influence internet usage, where older adults have not been the focus population. In this study the relationships between personality, individual characteristics and internet usage were investigated. Methods: A descriptive analysis of the personality tests of a total of 1402 subjects included in the Swedish National Study on Aging and Care (SNAC) was conducted. Three variables were controlled for: sex, age and education. Descriptive statistics, Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests, chi square tests and a logistic regression were used in order to detect the relationships with internet usage. Results: Men differ significantly from women in the personality traits analysis. Those with higher education were more open and neuroticism was lower in the oldest older adults. Internet usage declined significantly with age and those with middle to higher education were using the internet the most. No other associations with internet use were found Conclusion: Personality traits and individual characteristics do not seem to influence the Swedish older adult and their internet usage. What one needs to account for is the age and education of the person. The more educated and the youngest cohorts were using the internet more frequently.

 • 1421.
  Berner, Jessica
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Rennemark, Mikael
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Jogréus, Claes
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences.
  Berglund, Johan
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Factors associated with change in Internet usage of Swedish older adults (2004-2010)2013In: Health Informatics Journal, ISSN 1460-4582, E-ISSN 1741-2811, Vol. 19, no 2, p. 152-162Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The increased reliance on Internet use in social functions has presumably left out a part of the population: the oldest-older adults. These are people who have not kept themselves up to date with the technological developments for various reasons. There are, however, exceptions from whom we have something to learn. This study investigates the older people in Sweden who started to use the Internet over a period of 6 years. Cognition, extraversion, openness, functional disability, household economy, sex, age and education were investigated in relation to starting to use the Internet. A chi-square test, Spearman correlation and a logistic regression analysis were conducted. It was found that higher cognition, being male and being between the ages of 60 and 80 years were determining factors in starting to use the Internet for the Swedish older adult. Our results indicate that the oldest-older adults are slow to adapt to using the Internet and more attention should be paid on how to support this group.

 • 1422.
  Bernhardsson, Annika
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Egenskaper hos sjuksköterskan: som påverkar egenvården hos personer med diabetes – En litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Cirka 3-4 % av Sveriges befolkning är diagnostiserade med diabetes. Detta är en siffra som kommer att öka inom en relativt snar framtid. Diabetes är dock en sjukdom som kan förebyggas med hjälp av information. När diagnosen är ett faktum kan symtomen dämpas, och här har sjuksköterskan en mycket viktig uppgift. Hur sjuksköterskan beter sig i mötet med personen med diabetes är avgörande för hur väl egenvården fungerar. Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur olika egenskaper hos sjuksköterskan påverkar egenvården hos personer med diabetes. Metod: Litteraturstudie med sju stycken granskade artiklar. Resultat: Resultatet av studien visade tio egenskaper hos sjuksköterskan som påverkar egenvården hos personen med diabetes. De egenskaperna var: entusiasmerande, kontrollerande, kritisk, lyhörd, professionell, respekterande, ser personen, stressad, stödjande och informerande samt välkomnande. Diskussion: Det visade sig att de egenskaper som framkom i resultatet har en stor betydelse för egenvården hos personer med diabetes.

 • 1423.
  Bernhardsson, Annika
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Egenskaper hos sjuksköterskan: som påverkar egenvården hos personer med diabetes – En litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Cirka 3-4 % av Sveriges befolkning är diagnostiserade med diabetes. Detta är en siffra som kommer att öka inom en relativt snar framtid. Diabetes är dock en sjukdom som kan förebyggas med hjälp av information. När diagnosen är ett faktum kan symtomen dämpas, och här har sjuksköterskan en mycket viktig uppgift. Hur sjuksköterskan beter sig i mötet med personen med diabetes är avgörande för hur väl egenvården fungerar. Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur olika egenskaper hos sjuksköterskan påverkar egenvården hos personer med diabetes. Metod: Litteraturstudie med sju stycken granskade artiklar. Resultat: Resultatet av studien visade tio egenskaper hos sjuksköterskan som påverkar egenvården hos personen med diabetes. De egenskaperna var: entusiasmerande, kontrollerande, kritisk, lyhörd, professionell, respekterande, ser personen, stressad, stödjande och informerande samt välkomnande. Diskussion: Det visade sig att de egenskaper som framkom i resultatet har en stor betydelse för egenvården hos personer med diabetes.

 • 1424.
  Bernhardt, Jan
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Urban Sprawl: origins and environmental consequences2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the present work is to provide a brief survey of the process of urban sprawl. What are its origins, how did it develop and why? Moreover, focus will be on envi-ronmental concerns in the framework of urban sprawl. The thesis concentrates on develop-ments in Europe and North America, where cities can look back on a long history of sprawl, and where processes have become very sophisticated. Based on a detailed description of the origins and history of urban sprawl in Europe and the United States, potentially sprawl-induced effects on the environment will be presented and discussed. In a further step, urban sprawl in two case studies (Stuttgart and Leipzig) will be highlighted and discussed with special focus on environ-mental effects. The purpose in doing so is basically to provide a basis and a starting point for further discussions concerning potential and actual effects of sprawl on environment con-cerns.

 • 1425.
  Bernström, Peter
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Building a sustainable region? The fourth city region2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  There are three are three official city regions in Sweden at the moment. This thesis investigates the process to create a fourth, the development of Linköping and Norrköping, twin cities strategically placed in reach of the other three metropolitan areas. Strategic planning implies a perspective where different instruments and indicators which complements or contradicts each other. The importance of the collaboration between different plans could have synergetic or cumulative effects. Urban development is a progress over a long time period and the infrastructural projects will have even longer effects. Environmental assessments like EIA and SEA and other methods, which are used in different parts of strategic planning, aims to identify and reveal goal conflicts. They also discuss alternatives and unsustainable effects as a base for decision making. Sustainable development can be seen as a goal or a process, both perspectives is highly dependent on of infrastructure and other physical structures in the society. The results of this study express an urgency of transition towards a more cautious attitude towards the future development. The alignment of regional development that can be followed through out the investigated plans shows a strong focus of economic growth, rather than finding sustainable solutions.

 • 1426.
  Berntsson, Anna
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Mötet med europeisk vårdpersonal och kvinnor som blivit könsstympade2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Könsstympning utav kvinnor är en sedvänja som sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden. Det beräknas finnas omkring 100-140 miljoner kvinnor i världen som genomgått könsstympning. Runt 500,000 av kvinnorna är bosatta i Europa. Könsstympning är inte riskfritt och för ofta med sig kortsiktiga så väl som långsiktiga komplikationer. Fler och fler kvinnor som blivit könsstympade migrerar idag ifrån sina hemländer till Europa, vilket leder till nya och obekanta vårdsituationer. Syfte: Belysa hur kvinnor som blivit könsstympade upplevde mötet med europeisk vårdpersonal. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats på sju vetenskapliga studier har utförts. Innehållet analyserades enligt Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys. Resultat: Skildrar hur kvinnorna ofta upplevde att de träffade vårdpersonal som inte hade tillräckligt med kunskap om könsstympning. De uttryckte att de många gånger kände rädsla inför ett vårdbesök och att de flera gånger stött på kommunikationshinder som gjorde att de kände osäkerhet. Kvinnorna beskrev hur de känt sig kränkta och utlämnade i åtskilliga situationer. Trots att majoriteten av upplevelserna var negativa fanns det dock ett mindre antal som berättade hur de känt sig trygga i mötet. Slutsats: Kunskap om könsstympning finns inte i tillräcklig utsträckning. För att utveckla vårdarbetet och få kvinnorna att känna trygghet behövs det kunskap. Om båda parterna ger och tar skulle resultatet blir allra bäst.

 • 1427.
  Berntsson, Fredrik
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  Schengensamarbetet – Europas dröm2014Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats klargör vad Schengensamarbetet är för något, varför det finns och hur det fungerar. Uppsatsen går igenom alla delar av samarbetet som till synes största del består av att avskaffa personkontrollerna mellan medlemsländerna.

 • 1428.
  Berntsson, Susanne
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Pålsson, Margareta
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Den psykosociala miljöns påverkan på välbefinnandet hos patienter med andningsbesvär2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning: Människor med lungrelaterade sjukdomar har ofta besvär med att kunna andas. Det finns många olika faktorer i miljön som kan påverka deras andning och välbefinnande. Studiens syfte var att belysa sambandet mellan den psykosociala miljön och välbefinnandet hos patienter med andningsbesvär ur ett patientperspektiv. Metoden som användes var litteraturstudie. Resultatet visar, att bli sedd och förstådd samt känslor, har en stor betydelse for denna patientgrupps välmående. Diskussionen visar att vårdaren har ett ansvar att skapa en bra miljö för patienter med andningsbesvär.

 • 1429. Berntsson Svensson, Richard
  et al.
  Aurum, Aybüke
  Paech, Barbara
  Gorschek, Tony
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Sharma, Devesh
  Software architecture as a means of communication in a globally distributed software development context2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The management and coordination of globally distributed development poses many new challenges, including compensating for informal implicit communication, which is aggravated by heterogeneous social and engineering traditions between development sites. Although much research has gone into identifying challenges and working with practical solutions, such as tools for communication, little research has focused on comparing communication mechanisms in terms of their ability to provide large volumes of rich information in a timely manner. Data was collected through in-depth interviews with eleven practitioners and twenty-eight responses through a web-based questionnaire from three product lines at an international software development organization. This paper assesses the relative importance of ten commonly used communication mechanisms and practices across local and global development sites. The results clearly indicate that some communication mechanisms are more important than others in providing large volumes of rich information in a timely manner. The prevalence of architecture in providing rich information in large volumes for both local and global communication can be clearly observed.

 • 1430.
  Berntsson Svensson, Richard
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  Gorschek, Tony
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  Bengtsson, PerOlof
  Widerberg, Jonas
  Telenor, SWE.
  BAM: backlog assessment method2019In: Lect. Notes Bus. Inf. Process., Springer Verlag , 2019, Vol. 355, p. 53-68Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The necessity of software as stand-alone products, and as central parts of non-traditional software products have changed how software products are developed. It started with the introduction of the agile manifesto and has resulted in a change of how software process improvements (SPI) are conducted. Although there are agile SPI methods and several agile practices for evaluating and improving current processes and ways-of-working, no method or practices for evaluating the backlog exists. To address this gap, the Backlog Assessment Method (BAM) was developed and applied in collaboration with Telenor Sweden. BAM enables agile organizations to assess backlogs, and assure that the backlog items are good-enough for their needs and well aligned with the decision process. The results from the validation show that BAM is feasible and relevant in an industrial environment, and it indicates that BAM is useful as a tool to perform analysis of items in a specific backlog. © The Author(s) 2019.

 • 1431.
  Berntsson Svensson, Richard
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  Regnell, Björn
  Lunds universitet, SWE.
  Is role playing in Requirements Engineering Education increasing learning outcome?2017In: Requirements Engineering, ISSN 0947-3602, E-ISSN 1432-010X, Vol. 22, no 4, p. 475-489Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Requirements Engineering has attracted a great deal of attention from researchers and practitioners in recent years. This increasing interest requires academia to provide students with a solid foundation in the subject matter. In Requirements Engineering Education (REE), it is important to cover three fundamental topics: traditional analysis and modeling skills, interviewing skills for requirements elicitation, and writing skills for specifying requirements. REE papers report about using role playing as a pedagogical tool; however, there is a surprising lack of empirical evidence on its utility. In this paper we investigate whether a higher grade in a role playing project have an effect on students’ score in an individual written exam in a Requirements Engineering course. Data are collected from 412 students between the years of 2007 and 2014 at Lund University and Chalmers | University of Gothenburg. The results show that students who received a higher grade in the role playing project scored statistically significant higher in the written exam compared to the students with a lower role playing project grade. © 2016 Springer-Verlag London

 • 1432.
  Berntsson Svensson, Richard
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  Taghavianfar, Maryam
  Selecting creativity techniques for creative requirements: An evaluation of four techniques using creativity workshops2015In: 2015 IEEE 23RD INTERNATIONAL REQUIREMENTS ENGINEERING CONFERENCE (RE), IEEE, 2015, p. 66-75Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Requirements engineering is recognized as a creative process where stakeholders jointly discover new creative ideas for innovative and novel products that eventually are expressed as requirements. This paper evaluates four different creativity techniques, namely Hall of Fame, Constraint Removal, Brainstorming, and Idea Box, using creativity workshops with students and industry practitioners. In total, 34 creativity workshops were conducted with 90 students from two universities, and 86 industrial practitioners from six companies. The results from this study indicate that Brainstorming can generate by far the most ideas, while Hall of Fame generates most creative ideas. Idea Box generates the least number of ideas, and the least number of creative ideas. Finally, Hall of Fame was the technique that led to the most number of requirements that was included in future releases of the products.

 • 1433. Berntsson-Svensson, R.
  et al.
  Aurum, Aybüke
  Wohlin, Claes
  Hu, Ganglan
  Successful Software Project and Products: An Empirical Investigation Comparing Australia and Sweden2006Conference paper (Refereed)
 • 1434.
  Berntsson-Svensson, Richard
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Systems and Software Engineering.
  Successful Software Projects and Products: A quantitative study2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Successful or failed software projects have been discussed in literature for many years. Successful software projects are often defined as meeting business objectives, deliver on time and within budget, and meeting requirements. Different factors that contribute to software project success have been identified in the literature. Some of the most common factors that lead to software project success are: user involvement, management support, realistic requirements, and having good estimations. However, there are different opinions about what a successful software project is. Linberg found in a study that managers had a different perception from software practitioners (developers, testers etc.) about what a successful software project is. Since there are different perceptions of what a successful project is among different roles in software development, there may be differences from other perspectives too. This observation relates to the overall research questions in the thesis: Could there be different perceptions about what success factors are for software projects among different countries and customer-supplier relationships? Do people from different countries have different perceptions about what success factors are for software products? This study investigated if there are any differences and similarities between Swedish and Australian companies. In addition, a comparison between bespoke and market driven and bespoke and in-house customer-supplier relationships was made. The result shows that there are differences of which factors that lead to software project success among the two countries as well as between different types of customer-supplier relationships.

 • 1435.
  Berthelsen, Connie Bottcher
  et al.
  Zealand Univ Hosp; Aarhus Univ, DNK.
  Kristensson, Jimmie
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  The SICAM-trial: evaluating the effect of spouses' involvement through case management in older patients' fast-track programmes during and after total hip replacement2017In: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 73, no 1, p. 112-126Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AimThe aim of this study was to evaluate the effect of spouses' involvement in older patients' care trajectories, using case management as intervention in total hip replacement through fast-track programmes. BackgroundPatients need their spouses to be involved in their fast-track programmes and this involvement is often associated with improvements in patient outcomes. However, the effect of spouses' involvement in older patients' fast-track programmes has not yet been investigated. DesignA two-group quasi-experimental design with pre-test and repeated post-test measures was conducted in an orthopaedic ward of a Danish Regional Hospital from February 2014-June 2015. Spouse-patient dyads were initially recruited for the control group (n=14), receiving usual care; dyads for the intervention group (n=15) were recruited afterwards, receiving case management intervention elements before, during and after admission. MethodsFace-to-face interviews on questionnaires were conducted with spouses and patients at baseline, 2weeks and 3months after discharge, measuring spouses' caregiver satisfaction, difficulties and level of anxiety and patients' functional and nutritional status, pain and level of depression. ResultsThe results showed that there were no differences between the groups with regard to any of the outcome measures. However, statistically significant improvements were found in the patient groups on functional status, pain and depression and in the groups of spouses on caregiver satisfaction. ConclusionThe case management intervention seemed to have an effect in patient and spousal groups; however, this improvement could also have been caused by the effect of fast-track treatment.

 • 1436.
  Berthelsen, Connie Bøttcher
  et al.
  Aarhus Universitet, DEN.
  Kristensson, Jimmie
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  A sense of security: Spouses' experiences of participating in an orthopaedic case management intervention (the SICAM-trial)2017In: International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing, ISSN 1878-1241, E-ISSN 1878-1292, Vol. 24, p. 21-30Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the study was to explore and describe spouses' experiences of participating in a case management intervention during older patients' fast-track programme having total hip replacement as well as which intervention elements they found useful. Data were collected through qualitative interviews with 10 spouses from the intervention group of the SICAM-trial, directed by predetermined codes based on elements of the intervention. Data were analysed by both authors using directed content analysis. The results showed that the spouses were very pleased about being a part of the case management intervention. They enjoyed being active participants even though problems sometimes occurred such as coordination difficulties between the case manager and other healthcare professionals and their feeling of being burdened. The spouses experienced the contact with the case manager as the most meaningful part of their participation and the telephone contact with her as the most useful element of the intervention. The fact that not all spouses participated in all the available intervention elements could be explained by their feeling of being burdened and that they were not fully aware of what the intervention elements were.

 • 1437.
  Bertilsson, Edvin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Nilsson, Amanda
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Upplevelsen av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom: En litteraturstudie2012Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en obotlig sjukdom som förväntas öka hos befolkningen de kommande åren. Sjukdomen ökar luftmotståndet i lungorna och gör att lungblåsorna förstörs. Det leder till svårigheter med andningen. Rökning är den största riskfaktorn för att insjukna i KOL. Eftersom rökning till stor del orsakar sjukdomen kan känslor som skam och självanklagelse upplevas. KOL hämmar även förmågan till att utföra aktiviteter och påverkar de sociala kontakterna negativt. Syftet: Syftet var att belysa upplevelsen av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på åtta vetenskapliga artiklar. Resultat: I studien framkom det olika upplevelser som till stor del var negativa. Personer med KOL upplevde andnöd som ett problem eftersom det ledde till panik och ångest och det påverkade den dagliga fysiska aktiviteten negativt. Känslan av att vara beroende av andra upplevdes som frustrerande och var något som var svårt att acceptera.

 • 1438. Bertilsson, Emil
  Dynamic Creation of Multi-resolution Triangulated Irregular Network2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Context. Triangulated irregular network (TIN) can produce terrain meshes with a reduced triangle count compared to a regular grid. At the same time, TIN meshes are more challenging to optimize in real-time in comparison to other approaches.

  Objectives. This thesis explores efficient generation of view-dependent, adaptive TIN meshes for terrain during runtime with no or minimal preprocessing.

  Methods. Since the workings of the proposed technique is a novel approach, an empirical strategy was employed to present the findings instead of partial comparisons to related techniques.

  Results. To determine the result of the technique, run-time performance is measured and presented to provide incentives for implementation and improvements on the proposed algorithm. Several problem sizes are tested with varying terrain features to determine the effectiveness as a result of the features in the mesh. 

  Conclusions. We conclude that reducing the problem of mesh simplification to that of 2D Delaunay triangulation on sampled points spanning terrains is valid approach for triangulating on-the-fly. Moreover, this approach opens up for further improvements which may soon allow real-time triangulation of TINs.

 • 1439.
  Bertilsson, Emil
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Goswami, Prashant
  Blekinge Institute of Technology.
  Dynamic Creation of Multi-resolution Triangulated Irregular Network2016In: Proceedings of SIGRAD 2016 / [ed] M. Hayashi, 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Triangulated irregular network (TIN) can produce terrain meshes with a reduced triangle count compared toregular grid. At the same time, TIN meshes are more challenging to optimize in real-time in comparison to otherapproaches. This paper explores efficient generation of view-dependent, adaptive TIN meshes for terrain duringruntime with no or minimal preprocessing. This is achieved by reducing the problem of mesh simplification to thatof inexpensive 2D Delaunay triangulation and lifting it back to 3D. The approach and its efficiency is validatedwith suitable datasets.

 • 1440.
  Bertilsson, Hanna
  Blekinge Institute of Technology.
  A study of how risk management can be developed in large industrial R&D projects2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background The interest for risk management has increased a lot during the last years and today it is that important that the customers are demanding the work from the contractors. To make the work easier many tools and aids have been developed but how the real actual work performs within the project teams is something that has not got that much attention in earlier studies.

  Purpose The purpose of the following study is therefore to study how the work regarding risk management performs within the project teams in large industrial R&D organizations to make it possible to develop their work.

  Method For the following study, qualitative methods have been used in terms of interviews and observations. Nine interviews were performed in the study which two were connected to the management department and the rest were performed by project managers. Observations were performed within two different project teams and at one risk review when five different project teams where observed.

  Results The results from the different data collection methods show that communication and knowledge are the keys in the organization. Therefore there is a need for spreading it to make it available for more persons and in this way create an internal education within the organization. Knowledge and experience should be spread both on an individual level but also between the different departments.

  Conclusion If the communication increase the knowledge and experience can be spread out better the organization will receive a better risk result. The organization can also become more competitive since the risk budget can be made more precisely which result in a more competitive price at the market.

  Delimitations The study is restricted so it will focus on the work performed by the project teams in one of the organization’s geographic locations. Regarding the risks, the study will only look at the negative approaches to risk and therefore the so-called opportunities are separated from the study. Likewise are the risks related to health, safety and environmental and also quality since these are handled separately in the organization. 

 • 1441.
  Bertilsson, Henrik
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Software Engineering and Computer Science.
  Näsman, Gustav
  Blekinge Institute of Technology, Department of Software Engineering and Computer Science.
  Improving progress tracking using automated testing techniques2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  One of the problems when developing software is the difficulty of knowing how much that is done in a project. This is a basic condition to be able to estimate the remaining efforts with increased accuracy over time. To get accurate progress information it is important that the progress tracking is done in an objective way and also in an as simple way as possible. Our focus in this work has been software projects in general but a case study has also been performed at Ericsson Software Technology AB in Ronneby. We have studied the organization and performed interviews with project managers to find out if this really is a problem and if the process can be improved in some way to ease the task of progress tracking. This case study together with our literature study has resulted in a proposition for a solution. Our approach has been to use automated testing as a way to make progress tracking more objective. The result presented in this thesis is a base for a system that could ease the tracking of progress. In short, the system extracts information from an automated testing process and compares it with estimated figures to be able to automatically generate progress information.

 • 1442.
  Bertilsson, Jennifer
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Runesson, Sandra
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Upplevelsen av reumatoid artrit i det dagliga livet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Reumatoid artrit är en ledsjukdom som ca 60 000 personer i Sverige är drabbade av. Sjukdomen har påverkan på det dagliga livet, detta leder också till en känslomässig påverkan för personerna med sjukdomen. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur personer i medelåldern med sjukdomen reumtoid artrit upplever det dagliga livet. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats. Artiklarna som användes granskades utifrån Graneheim och Lundmans tolkade innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade att sjukdomen led till en stor påverkan på det dagliga livet så som ADL, jobb och fritidsaktiviteter. Sjukdomen ger också en känslomässig påverkan hos personerna. Känslan av beroende uppkom hos vissa personer när hjälp behövdes med vardagliga aktiviteter medans andra kände ett oberoende, trots att hjälp behövdes. Slutsats: Slutsatsen var att personer med sjukdomen reumatoid artrit blev påverkade på ett eller annat vis. En omstrukturering av vardagen var ett måste för att kunna leva med sjukdomen.

 • 1443.
  Bertilsson, Tobias
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Telecommunication Systems.
  Nilsson, Fredrik
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Telecommunication Systems.
  En butik på Internet, Grandpa AB2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Fler och fler människor handlar på Internet idag. Det är därför inte konstigt att butikerna vill nå ut till dessa kunder också. Grandpa AB, är en liten butik i Stockholm som säljer framför allt kläder men även andra saker, är just en av dessa butikerna.

 • 1444.
  Bertilsson, Tobias
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Telecommunication Systems.
  Persson, Mårten
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Telecommunication Systems.
  Situation-dependent spontaneous mobile information service for travelers2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This application is created to provide valid and relevant travel information to travelers on their journey. The application is proposed as a demonstration for seamless communications in the VINNOVA-sponsored project PIITSA (Personal Information Intelligent Transport systems through Seamless communications and Autonomous decisions). The PIITSA-project is a cooperation between Blekinge Institute of Technology (BTH), Saab AB, SP Swedish National Testing and Research Institute and Swedish Road Administration region Stockholm. The project is going on under three years, and the goal is to define communication and decision functions which will make it easier for ITS-applications (Intelligent Transport Systems and Services) that have the need of supplying personalised information. This project presents a solution to the question “How do I get from point A to point B in any case”. All that the user needs is a PDA with the application installed and being able to connect to the service via a mobile network. If the user has specified a route in the application, then the user will receive up-to-date information on how to get to his destination. This information is presented on the user’s PDA. If something happens on the current route, then the user will get an automatic message sent to him presenting the problem and give him a new travel route. Thanks to this the user won’t be stuck in the traffic problem and will probably reach its destination in time.

 • 1445.
  Bertoni, Alessandro
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  A Reverse Engineering Role-Play to Teach Systems Engineering Methods2019In: Education Sciences, ISSN 2227-7102, Vol. 9, no 1, article id 30Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Students engaged in systems engineering education typically lack experience and understanding of the multidisciplinary complexity of systems engineering projects. Consequently, students struggle to understand the value, rationale, and usefulness of established systems engineering methods, often perceiving them as banal or trivial. The paper presents a learning activity based on a three-stage reverse engineering role-play developed to increase students’ awareness of the importance of correctly using systems engineering methods. The activity was developed and integrated in the Systems Engineering course given at Blekinge Institute of Technology. Its effectiveness was analyzed through semistructured self-reflection reports along with two editions of the course. The results showed the development of students’ understanding of how to use systems engineering methods. In particular, the students realized the need to deliver detailed and easy-to-read models to the decision makers. This result was in line with the achievement of some of the intended learning outcomes of the course.

 • 1446.
  Bertoni, Alessandro
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Introducing value driven design in engineering education: teaching the use of value models in preliminary designIn: International journal of technology and design education, ISSN 0957-7572, E-ISSN 1573-1804Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Methods and approaches for teaching engineering disciplines are evolving to adapt to the

  needs of companies and society. Engineering Design is one of the areas most influenced by

  such changes and constantly striving to develop more effective and efficient strategies to

  prepare the soon-to-be engineers to face the challenges of a real working environment. This

  paper presents an approach used to teach the use of value models for concept trade-off in

  the preliminary design phase, in line with the industrial challenges highlighted by the literature

  on Value Driven Design. The approach is based on realistic design sessions assigning

  to master students a value assessment challenge. The paper describes the rationale of the

  approach, its set-up, and a validation activity run to compare the performances of the students

  with those of industrial practitioners. The results of the study show that the students

  taking part in the design sessions can produce results that do not statistically differ from

  those of industrial practitioners. Moreover, the students’ self-reflection on the achievement

  of the intended learning outcomes show a high satisfaction toward the achievement of the

  educational objectives.

 • 1447.
  Bertoni, Alessandro
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Role and Challenges of Data-Driven Design in the Product Innovation Process2018In: IFAC PAPERSONLINE, Elsevier, 2018, Vol. 51, no 11, p. 1107-1112, article id No. 11Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The paper discusses the role and the challenges of integrating Data-Driven Design (DDD) models in the product innovation process. Firstly, based on academic literature on the Product Innovation Value Streamsand on Model-Based Decision Supports, the paper highlights how and when the use of DDD models can support a more effective product innovation process. Secondly, it highlights a list of challenges to be considered for the development of new DDD models for decision support. Ultimately, those challenges are formalized in an evaluation matrix intended to guide the further development of DDD.

 • 1448.
  Bertoni, Alessandro
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Amnell, Henrik
  Isaksson, Ola
  Value modelling in aerospace sub-system design: linking quantitative and qualitative assessment2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The paper presents a prototype of a value model where engineering design teams can play with costand value data in a semi-structured way. In particular, the value model serves to facilitatecommunication of multidimensional information during preliminary design analysis and to visualizesuch information in a unique environment. The model first automatically generates, from the output ofa computer-based simulation, a quantitative assessment of manufacturer costs and customer costsaving of a set on different configuration of the same design concept. Second, it couples to the resultsa qualitative assessment of concept risks and product and process commonalities. Third, it allows anassessment of the concept impact on customer “ilities” (maintainability, survivability, scalability,flexibility). The model has been developed in collaboration with an aerospace sub-systemmanufacturer and it ultimately aims to enable the maturation of the knowledge about cost and valueaspects among the design team since the preliminary stages of design.

 • 1449.
  Bertoni, Alessandro
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Bertoni, Marco
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Modeling ‘ilities’ in early Product-Service Systems design2019In: Procedia CiRP, Elsevier, 2019, Vol. 83, p. 230-235Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Product-Service Systems, like all complex systems, are vulnerable to unpredictable environmental changes that can seriously undermine their ability to continuously deliver value to customers. The long-term consequences of volatile markets, unanticipated technologies, and unpredictable changes in society must be captured, modeled and communicated to decision makers since the earliest stages of the design, so to identify sustainable PSS solutions able to deliver value for years or decades to come. The paper analyses the problem of PSS changeability from the perspective of established medium-large product manufacturers facing the transition toward result-oriented PSS offers. Building on established literature in the systems engineering field, the paper proposes the definition of the changeability criteria, also named ‘ilities’, that are relevant to consider for PSS engineers in the early stages of design. Furthermore, the paper describes a systematic framework for assessing ilities in early PSS design, elaborating on technological enablers for ilities modeling.

 • 1450.
  Bertoni, Alessandro
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Bertoni, Marco
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  PSS cost engineering: A model-based approach for concept design2018In: CIRP - Journal of Manufacturing Science and Technology, ISSN 1755-5817, E-ISSN 1878-0016Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Manufacturing companies are increasingly moving toward delivering combinations of products and services to provide higher value to their customers. The development of such Product Service Systems (PSS) escalates in complexity when several products developed by different suppliers need to be integrated into a unique system. For first tier suppliers, it is a great challenge to model and simulate the impact of changing design variables at the micro-level on both hardware properties and governing behaviours of services over the entire life-cycle of the PSS. The paper describes a model-based approach developed to estimate the life cycle cost of a PSS hardware already at a concept design stage.  The proposed approach computes the relative cost efficiency of a set of design variants using as input the data generated by the simulations run in the Computer Aided Engineering (CAE) environment. The approach allows the exploration of the design space of a PSS given by the variation of the geometry of a Computer Aided Design (CAD) model, building on the computation of customised cost modules selected by a generic list of PSS cost dimensions. For each evaluated design case, the model produces as output a unique monetary figure of the cost expected to incur by owning or using the asset throughout the lifetime. The work has been conducted in collaboration with a tier-one aerospace component manufacturer, and the application of the model is exemplified through a case study related to the development of a turbine rear structure (TRS) for commercial jet engines. The approach is most suitable for the development of complex systems in which new products and components are integrated into a shared product platform. The results are discussed in relation to the current literature on PSS cost engineering, highlighting challenges to be addressed to increase cost estimation accuracy and increase uncertainty identification and awareness.

26272829303132 1401 - 1450 of 13612
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf