Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
27282930 1451 - 1485 av 1485
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1451.
  Wieslander, Christina
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Upplevd hälsa hos äldre IT-användare2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fler människor blir idag äldre vilket kan medföra att fler kommer att behöva dela på samhällets vårdresurser. Informations- och kommunikationsteknologi, IKT utgör ett avgörande utvecklingssteg i dagens samhälle. Kan hälsotjänster på Internet ha positiv effekt på folkhälsan? Syfte: Att beskriva äldres upplevda hälsa samt undersöka om den relaterar till deras IT-användning hos ett representativt befolkningsurval i Blekinge. Metod: Statistisk analys där deskriptiv och analyserande statistik har använts för att kartlägga förekomst och undersöka samband. Studien bygger på redan insamlat material från SNAC (the Swedish National study on Aging och Care). Resultat: Bland internetanvändarna i gruppen 66-åringar uppskattade 86 procent att de hade god, mycket god eller utmärkt hälsa hos icke internetanvändare var motsvarande resultat 64 procent. Bland internetanvändarna i gruppen 84/87-åringarna uppskattade 80 procent av internetanvändarna god, mycket god eller utmärkt hälsa hos icke internetanvändarna var motsvarande resultat 49 procent. Slutsats: Resultatet i den här studien visar att internetanvändarna skattar sin upplevda hälsa högre än icke internetanvändarna. Ytterligare studier behövs för att kunna tolka vad det positiva resultatet hos internetanvändare är relaterat till.

 • 1452.
  Wigårde, Emmy
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Hansen, Michael
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi – En litteraturstudie2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Av de som drabbas av fibromyalgi är 80-85% kvinnor. Sjukdomen karakteriseras av diffus muskelsmärta, ömma beröringspunkter som också kallas för triggerpunkter, ledstelhet, ledvärk, trötthet och uttalade sömnproblem. I dagsläget finns det få kvalitativa studier gjorda om sjukdomen fibromyalgi. Av de som gjorts är det få studier som handlar om hur det vardagliga livet ter sig och upplevs av de som lever med fibromyalgi och hur de anpassar sig efter sin sjukdom. Studiens syfte var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi. Studien genomfördes som en litteraturstudie med kvalitativ metod och baserades på vetenskapligt granskade artiklar. Databaserna CINAHL och PubMed användes för artikelsökning. De funna artiklarna granskades sedan enligt ett protokoll för granskning av kvalitativa studier. Resultatet bygger på fyra olika teman ”Svårigheter att hantera vardagen”, ”Hur livet påverkas av sjukdomen”, ”Yttre relationers påverkan på livet” och ”Att hitta nya vägar”. Under dessa olika teman beskrevs kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi. I resultatet framgick det att kvinnorna upplevde svårigheter att hantera sin vardag, att vara delaktiga i fysiska aktiviteter och bibehålla sociala relationer. Kvinnorna upplevde förändrade självbilder och att sjukdomen styrde deras liv, att de inte fick mycket förståelse från andra och att de ofta stötte på misstro men att ökad kunskap om den egna sjukdomen underlättade. Kvinnorna upplevde dock ökad samhörighet med sina närstående, det framkom också att kvinnorna upplevde känslor av hopp och en tro på att framtiden skulle bli bättre. Mer kvalitativ forskning behövs om upplevelser av att leva med denna sjukdom för att öka förståelsen för dessa personer och även för att vårdpersonal, arbetskollegor, vänner, närstående och familj ska få bättre förståelse för dessa personer.

 • 1453. Wihlborg, Monne
  Pedagogical Awareness of Internationalisation in terms of Teaching and Learning in Higher Education.2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Wihlborg, M: At the 11th Earli (European Association for Research on learning and Instruction) Biennial Conference, Nicosia, Cyprus, August 23-27, 2005. Title: Pedagogical Awareness of Internationalisation in terms of Teaching and Learning in Higher Education. The Swedish nurse education as an 'investigation example'.

 • 1454.
  Wijk, Helle
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Öhlén, Joakim
  Göteborgs universitet.
  Lidén, Eva
  Göteborgs universitet.
  Millberg, Lena German
  Karlstads Universitet.
  Jacobsson, Catrine
  Umeå universitet.
  Söderberg, Siv
  Luleå tekniska universitet, Omvårdnad.
  Berg, Linda
  Göteborgs universitet.
  Engström, Åsa
  Höglund, Ingela
  Borås Högskola.
  Lepp, Margret
  Göteborgs universitet.
  Lindström, Irma
  Göteborgs universitet.
  Nygren, Björn
  Umeå universitet.
  Person, Cathrin
  Umeå universitet.
  Petzäll, Kerstin
  Karlstads Universitet.
  Skär, Lisa
  Luleå tekniska universitet, omvårdnad.
  Suserud, Björn-Ove
  Borås Högskola.
  Lundbäck, Maud
  Verksamhetsförlagd utbildning på avancerad nivå: ny utmaning för specialistutbildningar för sjuksköterskor2009Ingår i: Vård i Norden, ISSN 0107-4083, E-ISSN 1890-4238, Vol. 29, nr 4, s. 41-43Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to discuss challenges in the development of Specialist Nursing Educations as a result of the 2007 Swedish Higher Education Reform: the implementation of the so-called Bologna process. Certain challenges follow this reform, particularly since the specialist nursing programmes will be part of the second cycle of the higher education system, and it will be possible to combine the professional degree with a masters degree (one year). Possible strategies in four areas related to the Specialist Nursing Education are discussed: integration of researchbased knowledge, experienced-based knowledge, improvement knowledge, and strategies for collaboration between university institutions and clinics. Specific didactical issues are raised.

 • 1455.
  Wijk, Helle
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Öhlén, Joakim
  Göteborgs universitet.
  Lidén, Eva
  Göteborgs universitet.
  Millberg, Lena German
  Karlstads Universitet.
  Jacobsson, Catrine
  Umeå universitet.
  Söderberg, Siv
  Luleå tekniska universitet, Omvårdnad.
  Berg, Linda
  Göteborgs universitet.
  Engström, Åsa
  Luleå Tekniska Universitet.
  Höglund, Ingela
  Borås Högskola.
  Lepp, Margret
  Göteborgs universitet.
  Lindström, Irma
  Göteborgs universitet.
  Nygren, Björn
  Umeå universitet.
  Person, Cathrin
  Umeå universitet.
  Petzäll, Kerstin
  Karlstads Universitet.
  Skär, Lisa
  Luleå tekniska universitet.
  Suserud, Björn-Ove
  Borås Högskola.
  Söderlund, Maud
  Luleå tekniska universitet.
  Verksamhetsförlagd utbildning på avancerad nivå: ny utmaning för specialistutbildningar för sjuksköterskor2009Ingår i: Vård i Norden, ISSN 0107-4083, E-ISSN 1890-4238, Vol. 29, nr 4, s. 41-43Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to discuss challenges in the development of Specialist Nursing Educations as a result of the 2007 Swedish Higher Education Reform: the implementation of the so-called Bologna process. Certain challenges follow this reform, particularly since the specialist nursing programmes will be part of the second cycle of the higher education system, and it will be possible to combine the professional degree with a masters degree (one year). Possible strategies in four areas related to the Specialist Nursing Education are discussed: integration of researchbased knowledge, experienced-based knowledge, improvement knowledge, and strategies for collaboration between university institutions and clinics. Specific didactical issues are raised.

 • 1456.
  Wiklander, David
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Pettersson, Markus
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Experiences in enabling elderly people for communion and solitude in a South African context2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Aim: The aim of this study was to explore the care providers' experiences in enabling communionship and solitude in daily living for elderly living in old age homes in a South African context. Method: This study was done using a qualitative analysing method, with empirical data obtained from nursing staff of elderly. The study was phenomenological which aims at deepen the understanding of human experiences as phenomenon. The data was collected by using a groupinterview which included five informants from an old age home in Pretoria. The analysis included two steps; Naive reading and structural analysis in order to transform the individual elucidations into an abstract which had no individual touch. Result: The most revealing findings of the result were that the process of becoming old and moving into an old age home is, experienced by nurses, including changes in the individual's life and lifestyle. To cope with this rearrangement is a difficult task for both the old people and their relatives and this is were the roll of the nurse comes forth as a negotiator to guarantee an optimal situation for both parts. To be a nurse in geriatric care puts your skills at test in enabling daily care for old people which is suitable to the individuals' individual needs. Conclusions: Experiences to meet and enabling individual needs for old people in there daily living lies in the interest and is of worth for all personnel working with elderly people. One should always remember that all individuals are different, and unique in a subjective perspective. This is an important consideration in order to enable holistic care for the individual as a phenomenon.

 • 1457. Willman, Ania
  Evidens och personcentrerad omvårdnad.2010Ingår i: Personcentrerad omvårdnad teori och praktik / [ed] David, Edvardsson, Lund: Studentlitteratur , 2010, s. 101-112Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  I detta kapitel argumenteras för att omvårdnaden behöver bli mer evidensbaserad och personcentrerad för att svar mot ökade krav på kunskapsbasering, trygghet, delaktighet och säkerhet. En evidensbaserad personcentrerad omvårdnad beskrivs innehålla att omvårdnadspersonal analyserar den unika omvårdnadssituationen, samtalar med patient och närstående, och med ledning av sin kunskap om evidens (kvalitetsgranskade sammanställda forskningsresultat) väljer de åtgärder som med störst sannolikhet gör mest nytta och minst skada.

 • 1458. Willman, Ania
  Förord samt Kapitel 2 Hälsa och välbefinnande2010Ingår i: Omvårdnadens grunder: en specialutgåva för sjuksköterskor / [ed] al, A-K et, Lund: Studentlitteratur , 2010, s. 11-12, 39-55Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Alla sjuksköterskor arbetar med hälsofrämjande arbete och har en viktig uppgift när det gäller att minimera risker för och förebygga sjukdomar likaväl som de har till uppgift att bistå personer med ohälsoproblem. Sjuksköterskors hälsofrämjande arbete, som bedrivs på person-, grupp och samhällsnivå, utgår från omvårdnadsvetenskaplig kunskap i kombination med medicinsk och folkhälsovetenskaplig kunskap. I detta kapitel beksrivs översiktligt hur det teoretiska begreppet hälsa har utvecklats över tid och hur begreppet hälsa kan förstås utifrån olika sätt att framställa hälsotillstånd och sjukdomar, vilketexemplifieras med en redogörelse av International classification of functioning, disability and health (ICF) som är en klassifikation för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Sjuksköterskors insatser för att främja individers hälsa kan innebära att förebygga och motverka sjukdom, lidande och död, men eftersom hälsa inom omvårdnadsvetenskapen kan förstås som en process som personen själv skapar och upplever i det dagliga livet kan insatserna ibland syfta till att förstärka en persons resurser och förmågor och till att belysa mening i olika upplevelser.

 • 1459. Willman, Ania
  Hälsa och hopp inom omvårdnad2008Ingår i: Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin, ISSN 0800-7489, Vol. 25, nr 3, s. 3-6Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Thia paper describes the theoretical concept of health and hope within nursing science from a humanistic, holistic perspective with the help of the Human Becoming Theory. Health is described as a way of living ones value priorities. The concept of hope is exemplified with the help of a study with Swedish elders.

 • 1460. Willman, Ania
  Hälsa och välbefinnande. Kapitel 12009Ingår i: Omvårdnadens grunder Hälsa och ohälsa. / [ed] A-K, Edberg; H, Wijk, Lund: Studentlitteratur , 2009, s. 27-43Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Alla sjuksköterskor arbetar med hälsofrämjande arbete och har en viktig uppgift när det gäller att minimera risker för och förebygga sjukdomar likväl som de har till uppgift att bistå personer med ohälsoproblem. Sjuksköterskors hälsofrämjande arbete, som bedrivs på person-, grupp- och samhällsnivå, utgår från omvårdnadsvetenskaplig kunskap i kombination med medicinsk och folkhälsovetenskaplig kunskap. I detta kapitel beskrivs översiktligt hur det teoretiska begreppet hälsa har utvecklats över tid och hur begreppet hälsa kan förstås utifrån olika perspektiv. Beskrivningen bildar bakgrund till olika sätt att framställa hälsotillstånd och sjukdomar, vilket exemplifieras med en redogörelse av International classification of functioning, disability and health (ICF) som är en klassifikation för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Sjuksköterskors insatser för att främja individers hälsa kan innebära att förebygga och motverka sjukdom, lidande och död, men eftersom hälsa inom omvårdnadsvetenskapen kan förstås som en process som personen själv skapar och upplever i det dagliga livet kan insatserna ibland även syfta till att förstärka en persons resurser och förmågor och till att belysa mening i olika upplevelser.

 • 1461. Willman, Ania
  et al.
  Burke, Jacqueline
  Smith, Lorraine
  Sveinsdottir, Herdis
  Report: A report on patient safety in Europe: medication errors and hospital-acquired infection2008Ingår i: Journal of Research in Nursing, ISSN 1744-9871, E-ISSN 1744-988X, Vol. 13, nr 5, s. 451-454Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapporten: En rapport om patientsäkerhet i Europa: läkemedelsmisstag och vårdrelaterade infektioner är skriven på uppdrag av EFN (European federation of Nurses Associations) som stöd för deras policyuttalande om Patientsäkerhet. Rapporten är författad av en liten arbetsgrupp inom WENR (Workgroup of European Nurse Researchers) och kan ses som en bild av pågående arbete i Europa. Resultatet visar att det finns svårigheter att jämföra studier inom området pga olika design och olika resultatmått. Rapporten lyfter också fram WHOs policy för handhygien. Nyckelord: Handhygien, vårdrelaterade infektioner, läkemedelsavvikelser, patientsäkerhet.

 • 1462. Willman, Ania
  et al.
  Leksell, Janeth
  Nursing research: Strategies; Swedish society of Nursing2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Svensk sjuksköterskeförening har utvecklat en Strategi för omvårdnadsforskning. Strategin innehåller utgångspunkter, tillvägagångssätt och prioriterade områden.

 • 1463.
  Willman, Ania
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Stoltz, Peter
  Bahtsevani, Christel
  Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan forskning & klinisk verksamhet2011Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Evidensbaserad omvårdnad definieras i denna bok som både ett förhållningssätt och en process. Förhållningssättet innebär en vilja att använda bästa tillgängliga vetenskapliga bevis som underlag för vårdbeslut. Processen består i hur man praktiskt går tillväga för att finna, sammanställa, kritiskt värdera och implementera detta underlag. Evidensbaserad omvårdnad handlar således om en strävan att bedriva omvårdnad på en god och säker grund och att tillgodose samhällets krav på att forskningsresultat utnyttjas på bästa sätt. Denna tredje upplaga har förtydligats framförallt avseende sammanvägning av resultat från de kvalitetsgranskade studier som databassökningarna identifierar. Ett särskilt avsnitt med vidare hänvisning till fördjupningslitteratur för sammanvägning av studier med kvalitativ analysmetod har också tillkommit. Bokens webbplats är kraftigt uppdaterad med nya miniföreläsningar av författarna och en film som visar evidensbaserad omvårdnad i klinisk praktik.

 • 1464.
  Wilsson, Fanny
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Nilsson, Joanna
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Anhörigas upplevelser av att leva med en person som har Alzheimers sjukdom: En kvalitativ studie2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Alzheimers är en kronisk demenssjukdom som främst drabbar personer över 65 år. Personen som drabbas av Alzheimers sjukdom försämras gradvis och det kan vara svårt för anhöriga att hantera de förändringar som sker och det kan vara en svår övergång att ta över ansvaret i vardagen. Det är av stor vikt att sjuksköterskan har kunskap om anhörigas situation för att kunna stödja dem på bästa sätt.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva anhörigas upplevelser av att leva med en person som drabbats av Alzheimers sjukdom.

  Metod: Studien baserades på två patografier skrivna av en man och en kvinna. En kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman användes.

  Resultat: Anhöriga upplevde att sjukdomen tog över deras liv och det var svårt att se personen förändras. De upplevde sig mer begränsade då de blev mer en vårdare än partner. De kunde sakna hur livet var innan partnern fick sjukdomen. Vardagen blev en kamp av att hantera känslor av sorg, ångest och skuld. De försökte leva mer i nuet för att klara av vardagen. Viljan av att vara fri och att ha egen tid var stor men samtidigt var det svårt att be om hjälp för att kunna få tid för sig själv.

  Slutsats: Resultatet visade att anhöriga kunde uppleva svårigheter av att vårda sin Alzheimers sjuka partner. Deras livssituation förändrades vilket var svårt att hantera. Sjuksköterskan har till uppgift att ge stöd och information till personen som drabbats av Alzheimers och till anhöriga. Detta för att de ska kunna hantera sin nya livssituation.

 • 1465.
  Wiss, Dennis
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Patientens uppfattning av vårdpersonals bemötande vid cancerrelaterad smärta: en litteraturstudie2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Långvarig smärta är vanlig hos befolkningen och upp till 30-50 % har smärta av någon form. Av dessa är 10% direkt relaterade till cancer. Trots god att medicinsk vård finns tillgänglig kan brister i bemötandet från vårdpersonalen resultera i att patienter känner sig otillfredsställda. Syftet med den här studien var att belysa vilka faktorer patienten uppfattade som viktiga vid vårdpersonalens bemötande i samband med cancerrelaterad smärta. Studien utfördes som en litteraturstudie och Travelbees vårdteori låg som värdegrund. Resultatet visade att patienterna värdesatte samtal med vårdpersonalen rörande smärta och känslor i samband med smärta. Vidare skulle personalen behandla patienterna med respekt, empati och ge information på ett språk som patienten kunde förstå. Studien visade brister hos vårdpersonalen i samtliga faktorer identifierade av patienter. I diskussionen diskuterades att tid var en gemensam nämnare för alla faktorer som patienten ansåg vara viktiga i bemötandet från vårdpersonalen. Slutsatsen är att: får patienten tid skapas trygghet och tillit i relationen mellan patient och vårdpersonal.

 • 1466.
  Wiss, Simone
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för hälsovetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med barn som har cancer2013Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige registreras ca 320 tumörer hos barn per år. Sammanlagt har Sverige sex stycken barnonkologiska centrum runt om i Sverige där specialister arbetar inom det här. När ett barn blir drabbat av cancer blir hela familjen involverad och därför är det viktigt att som sjuksköterska kunna hantera både barn och deras familj. Dessvärre har det börjat bli brist bland dessa specialister och det behövs fler som specialiserar sig i detta område. Eftersom det skiljer sig mycket från att ha hand om ett barn till skillnad från en vuxen är det av stor vikt att ha kunskap i sjuksköterskans upplevelser kring det här ämnet. Syfte: Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med barn som har cancer. Metod: En litteraturstudie som samanställde studier med en kvalitativ ansats valdes för den här studien. Sammanlagt inkluderades åtta artiklar i resultatet och analys av dessas resultat genomfördes med hjälp av innehållsanalys. Innehållsanalysen genomfördes med Granheim och Lundmans (2004) version av en kvalitativ analys där meningsenheter plockas ut för att sedan kodas till kategorier och om det blir nödvändigt subkategorier. Resultat: De inkluderade artiklarnas resultat tolkades att representera fem olika kategorier. Kategorierna var; Personcentrad omvårdnad och familjestöttning av sjuksköterskorna, sjuk-sköterskornas kommunikation i mötet med barnet och anhörig, sjuksköterskornas erfarenheter av barnets emotionella och existentiella behov, svårigheter och brister i arbetet upplevda av sjuksköterskorna och sjuksköterskornas inställning av bemötandet i arbetet. Slutsats: Det krävs mer kunskap och forskning angående sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med barn som har cancer. Varje fall är unikt och sjuksköterskorna måste både anpassa sig efter vad barnet vill och vad familjen vill. Tid, respekt och tillit är viktiga komponenter för att kunna erbjuda en god och säker omvårdnad. För att få en bredare syn inom det här området hade det varit intressant med vidare forskning.

 • 1467.
  Wittzell, Hanna
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Andersson, Kajsa
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Äldre personers uppfattningar av att söka vård och hälsoinformation via internet: En kvantitativ enkätstudie i samarbete med SNAC-B2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Äldre personer anses vara i åldrarna 65+ och ökar betydligt världen över. Tidigare studier visar att äldre personer har svårt att följa med i den tekniska utvecklingen samt har ett mindre intresse för tekniken. Kommunikation är den kontakt och det samspel som uppstår via språkliga signaler mellan människor och anses vara ett grundläggande mänskligt behov. IT inom vården är ett viktigt redskap för vårdpersonalen i deras arbete. E-hälsa innebär att ett digitalt verktyg används för att få information digitalt för att uppnå samt bibehålla hälsa.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva äldre personers uppfattningar av att söka vård och hälsoinformation via internet.

  Metod: En kvantitativ enkätstudie i samarbete med SNAC-B. 887 enkäter skickades ut varav användes 302 till studien. Deltagarna var i åldrarna 60 år och äldre. Analys har gjorts via korstabeller och Chi2-test.

  Resultat: Resultatet baseras på 302 enkätformulär. Det fanns inga större skillnader angående att söka vård och hälsorelaterad information via internet relaterat till kön. Istället fanns det skillnad relaterat till ålder. Det är flest äldre personer i åldrarna 60–67 och 68–75 som använder sig av internet och e-legitimation. Äldre personer i åldrarna 76–82 och 83+ tycker det är svårt att hänga med då den tekniska utvecklingen går för snabbt fram. Ca 16% av deltagarna har någon gång bokat tid till läkare eller tandläkare via internet. Ca 15 % av deltagarna har tagit del av sin patientjournal via internet. Internetanvändning minskar i stigande ålder.

  Slutsats: Studien visar att äldre personer behöver mer kunskap och information om vård via internet. Dagens moderna teknik ökar i samhället och det är viktigt att sjukvården bejakar äldre personers brist på kunskap inom området och vara mer till hjälp. Denna kunskap har betydelse för sjuksköterskans utveckling med kärnkompetensen informatik. Mer kunskap, information och hjälp hade gett äldre personer mer inflytande i sin egen vård och hälsa. 

 • 1468.
  Wordoffa, Henok
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  Wangoria, Ezedin
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  Alzheimer's Disease Stage Prediction using Machine Learning and Multi Agent System2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbeta var att diagnostiserar Alzheimer patienter använder mönstret från en samling av andra tidigare diagnoserad patienter information och diagnosdata. Examensarbete hade tre huvuduppgifter: Förberedelse av data (mer än 10000 patienter data) för forskningen, maskininlärning algoritmer utvärderade med WEKA verktyg för att välja den bästa algoritmen och förbättra noggrannheten av den valda algoritmen med hjälp av agent system tekniker . - SQL queries används på uppgifter förberedelsefas. - WEKA programvara används för algoritmer utvärdering. - Agent arkitektur är utvecklat för att förbättra förutsäga av noggrannhets. Det bidrag av detta examensarbeta är identifiera Alzheimer patienter diagnos metod som använder en samling av patienternas diagnos information

 • 1469.
  Wångdahl, Rebecka
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola.
  Jarl, Emelie
  Blekinge Tekniska Högskola.
  Kvinnors upplevelser av att leva med livmoderhalscancer: En litteraturstudie2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje år får cirka 500 000 kvinnor beskedet livmoderhalscancer runt om i världen. Sjukdomen kan föra med sig komplikationer så som svårigheter med det sexuella livet och att bli gravid. Kvinnorna kan även få ångest inför framtiden och vara oroliga för återinsjuknande. Livmoderhalscancer är en ångestladdad sjukdom och sjuksköterskor behöver ökad förståelse för de frågor och tankar patienter upplever i samband med livmoderhalscancer.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med livmoderhalscancer.

  Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats. Data samlades in från olika sökoperatörer och analyserades med Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys.

  Resultat: Resultatet visade att livmoderhalscancer kan medföra oro för framtiden, ångest för återinsjuknande och rädsla för infertilitet. Kvinnorna beskrev också att vardagslivet och det sexuella livet påverkats av sjukdomen. Kvinnorna kände sig som en belastning för familjerna på grund av de rollförändringar som kunde ske i hemmet under sjukdomsförloppet. Det sexuella livet blev lidande av komplikationerna från behandlingen. Kvinnorna önskade mer information från vårdpersonal angående behandlingens bieffekter och ansåg dessutom att vårdpersonal borde visa mer medlidande. Kvinnorna upplevde inte stödet från vårdpersonal som tillfredställande utan såg familj och vänner som en viktig källa till stöd. Medpatienter ansågs även vara ett stort stöd då det var skönt att prata med någon i samma situation.

  Slutsats: Kvinnor som insjuknat i livmoderhalscancer upplever oro, ångest och rädsla. De upplevde förändringar i det sexuella- och vardagliga livet vilket fick dem att ifrågasätta sin kvinnliga identitet. Genom att uppmärksamma kvinnors upplevelser av livmoderhalscancer kan sjuksköterskan bidra till minskat lidande hos dessa kvinnor. Vårdpersonal bör ge kvinnor som insjuknat i livmoderhalscancer mer information om eventuella bieffekter från behandling för att öka kvinnors möjligheter att hantera sjukdomen.

 • 1470.
  XUE, RUI
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  Human Computer Interaction Study: Designing a Mobile Web-based Vaccination Service System Interface for Uganda in Low Resource Settings2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  The goal of this master thesis was to design a mobile web-based vaccination service system to improve the quality of vaccination service for the low resource settings of Uganda. Through the literature and field study about the local situation of vaccination services, the design challenges and the user’s characteristics were stated, and helped the author to identify the system functionality and usability. Additionally, the Nielsen’s 10 HCI criteria were used to influence the interface design, in order to design a user-friendly system. Through the study of related designs, the benefits of using mobile web-based system solutions in this study were discussed: brings mobility and flexibility of usage; enhances the remote communication and data transaction among users; low level of data input error occurrence and quality data storage. These strengths motivated the author to use the mobile web-based system solution.

 • 1471.
  Ynner, Patricia
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Eliasson, Anna
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Hur patienter med psykossjukdomar upplever att vara inlagda inom den psykiatriska slutenvården: En innehållsanalys baserad på patografier2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En psykossjukdom är ett tillstånd då verklighetsuppfattningen förändras med tillkommande symtom som vanföreställningar, hallucinationer samt förvirring. Vårdpersonal har generellt en sämre attityd mot patienter med psykossjukdomar och det finns begränsad med forskning om hur patienterna upplever detta.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur patienter med psykossjukdomar upplever att vara inlagda inom psykiatrisk slutenvård.

  Metod: En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats baserad på fem patografier. Analysen inspirerades av Lundman och Hällgren Graneheims modell för innehållsanalys med meningsenheter, kondensering, koder, underkategorier och kategorier.

  Resultat: Analysen ledde fram till fyra kategorier och två underkategorier. Tydlig rollfördelning mellan vårdpersonal och patient, Bristen på information och förtroende, Negativa affekter och negativ tillvaro och Medmänsklighet från vårdpersonal med tillhörande underkategorier vikten av goda handlingar och bevarad värdighet och självbestämmande.

  Slutsats: Studien visade att patienterna hade delade upplevelser av att vara inlagda inom den psykiatriska slutenvården. De negativa upplevelserna var fler än de positiva. Det framkom dock ur de positiva upplevelserna att vårdpersonal som utgick från Joyce Travelbees human-to-human-relationship model, om än omedvetet, gjorde att patienterna och vårdpersonalen etablerade betydelsefulla vårdrelationer och att patienterna då fann en mening med att vara inlagda.

 • 1472.
  Zajic, Selvira
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Visa att du bryr dig! Att belysa kvinnors upplevelse av sjukvårdspersonalens stöd vid missfall2012Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det är vanligt med missfall i tidig graviditet och cirka 15 % av alla graviditeter avslutas med ett missfall de första 12 veckorna. Kvinnor upplever stor sorg vid missfall och sjukvårdspersonalens stöd har en stor inverkan på patienternas upplevelse. Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnornas upplevelse av sjukvårdspersonalens stöd vid missfall. Metod: Den metod som användes var en litteraturstudie med granskning av artiklar med kvalitativ metod. Analysen gjordes med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av en innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier empati, brist på omsorg och information. Majoriteten av kvinnorna upplevde att personalen inte visade empati och de kände sig ensamma och lämnade av sjukvårdspersonalen. Brister i informationen och förklaringar kunde också ses. Slutsats: Det fanns brister i stödet som gavs till kvinnor vid missfall. Det bristande stödet resulterade i ett lidande och en dålig vårdupplevelse. Vidare forskning bör göras för att en förbättring ska se i hur sjukvårdspersonalen stödjer kvinnor som genomgår missfall.

 • 1473.
  Zedig, Jenny
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Kallis, Nicolina
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Omvårdnad till familjer vars barn har en palliativ diagnos: Ur ett sjuksköterskeperspektiv2013Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskor kan uppleva svårigheter samt bristande kunskap kring omvårdnaden till familjer vars barn har en palliativ diagnos. Bristerna i sjuksköterskans omvårdnad avser såväl användandet av kommunikation, upprättandet av en relation samt stödåtgärder till familjen. Sjuksköterskor kan även uppleva svårigheter med att engagera hela familjen i omvårdnaden till det sjuka barnet. Det finns ett behov av att identifiera sjuksköterskans omvårdnad till familjer vars barn har en palliativ diagnos då ett fåtal studier utvecklar och uppmärksammar problemet utifrån sjuksköterskans perspektiv. Syfte: Att belysa sjuksköterskans omvårdnad till familjer vars barn har en palliativ diagnos. Metod: En litteraturstudie baserad på nio vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod har genomförts. De vetenskapliga artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av CASP samt analyserades med Graneheim och Lundmans tolkning av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Med hjälp av den kvalitativa innehållsanalysen identifierades tre huvudkategorier som svarade till syftet med studien: Sjuksköterskans kommunikation med familjen, sjuksköterskans relation med familjen samt sjuksköterskans stödåtgärder till familjen. Utifrån de tre huvudkategorierna bildades sex underkategorier: Konsten att kommunicera, kommunikationssvårigheter vid försämrat sjukdomstillstånd, upprättandet av en relation, relationens betydelse, bedömning av familjens behov samt familjens delaktighet i omvårdnaden. Slutsats: Studiens resultat anses kunna bidra till en ökad kunskap för sjuksköterskor i den palliativa omvårdnaden. Vidare forskning samt ökade insatser gällande utbildning är nödvändiga för att skapa förståelse för och underlätta sjuksköterskans omvårdnad då det tydligt framkommer att omvårdnaden upplevs som problematisk. Då studien visar att sjuksköterskor är i behov av ökad kunskap föreslås att mer resurser bör läggas på utbildningar som fokuserar på familjens behov vid palliativ omvårdnad av deras barn.

 • 1474.
  Zerrouki, Elias Zouheyr
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Byggd miljø och fysisk aktivitet i dagligt liv: En litteraturstudie2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ny teknik och utglesning av stæder har inneburit att mænniskor inte rør på sig tillræckligt. Den stillasittande livsstilen medfør høga samhælleliga kostnader, samt en rad hælsoproblem såsom hjært- och kærlsjukdomar, diabetes, høgt blodtryck, cancer, stress, samt øvervikt och fetma. En av de høgt prioriterade folkhælsouppgifterna i samhællet ær att bryta ner den stillasittande livsstilen hos befolkningen, och att se till att fysisk aktivitet blir en del av vardagen. Syftet med denna litteraturstudie var att undersøka den byggda miljøns påverkan på fysisk aktivitet i dagligt liv. Studien ær baserad på nio internationellt publicerade vetenskapliga artiklar, som annalyserats med en kvalitativt manifest innehållsanalys. Analysen resulterade i tre kategorier: egenskaper inom den byggda miljøn, behovet av externa faktorer och individuella førutsættningar. Konklusion av denna litteraturstudie: korta avstånd mellan bostad och service/affærer eller arbetsplats, god tillgång till gång- och cykelbanor, att området kænns tryggt och sækert samt estetiskt tilltalande; allt detta fræmjar fysisk aktivitet i vardagen. Men individens vilja, motivation, kunskap och information samspelar med den byggda miljøn i syfte att motverka det dagliga stillasittandet. Dessutom har den politiska viljan en stor betydelse i fræmjandet av fysisk aktivitet.

 • 1475.
  Zotterman, Anna Nygren
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Omvårdnad.
  Skär, Lisa
  Luleå tekniska universitet, Omvårdnad.
  Olsson, Malin
  Luleå tekniska universitet, Omvårdnad.
  Söderberg, Siv
  Luleå tekniska universitet, Omvårdnad.
  District nurses' views on quality of primary healthcare encounters2015Ingår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 29, nr 3, s. 418-425Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Good encounters are fundamental for good and professional nursing care, and can be described as treating patients with respect and protecting their integrity and autonomy. This study describes district nurses' views on quality of healthcare encounters in primary healthcare. A purposive sample of 27 district nurses participated in five focus group interviews. The focus groups interviews were digitally recorded and transcribed verbatim. The interview texts were analysed using a thematic content analysis. The analysis resulted in four themes, including being aware of the importance and difficulties during encounters, being the patient's advocate, being attentive to the unique person and being informed when a meeting turned out poorly. The results show that district nurses believed that encounters formed the basis of their work and it was vital for them to be aware of any difficulties. District nurses found that acting in a professional manner during encounters is the most significant factor, but this type of interaction was sometimes difficult because of stress and lack of time. The district nurses considered themselves to be the patients' advocate in the healthcare system; in addition, the acts of seeing, listening, believing and treating the patient seriously were important for providing good quality care. If a poor encounter occurred between the district nurse and the patient, the district nurses found that it was necessary to arrange a meeting to properly communicate what problems arose during the interaction. The district nurses highlighted that providing an apology and explanation could improve future encounters and establish a better nurse–patient relationship. In conclusion, this study shows the importance of confirming and respecting patients' dignity as the fundamental basis for a good quality encounter in primary healthcare

 • 1476.
  Åberg, Viktoria Häll
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Jönsson, Britt-Marie
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  När fetman överskuggar allt: En studie som belyser upplevelse av stigmatisering hos personer med fetma i mötet med sjukvårdspersonal2012Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fetma är ett globalt och växande problem. Personer med fetma har en kortare livslängd än normalviktiga och de lider av en mängd följdsjukdomar. Det är vanligt med låg självkänsla hos personer med fetma och det finns samband mellan stigmatisering av personer med fetma och depression. Förekomsten av diskriminering av personer med fetma har ökat de senaste decennierna. Det är betydelsefullt att studera frågan om hur dessa personer upplever stigmatiseringen i mötet med sjukvårdspersonal. Syfte: Att belysa upplevelse av stigmatisering hos vuxna personer med fetma i mötet med sjukvårdspersonal. Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats. Artiklarna i studien analyserades med en manifest innehållsanalys. Resultat: I studien framkom att personer med fetma känner sig kränkta och ignorerade i mötet med sjukvårdspersonal. Det framkom också upplevelser av förnedrande situationer och att fetman alltid hamnar i fokus. Dock fanns det motsägelser i resultatet eftersom även upplevelser av positivt bemötande förekom. Slutsats: Personer med fetma upplever att stigmatisering leder till negativa känslor med ett onödigt vårdlidande som följd.

 • 1477.
  Åkerlind, Josefin
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Persson, Maria
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Äldre och djur: Husdjurens påverkan på äldre demenssjuka människor, på särskilt boende2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Människan har omgivit sig med husdjur sedan lång tid tillbaka, och är än idag en del av många människors vardag. Tidigare forskning har antytt att husdjur i vårdsammanhang har genererat positiva effekter. Syfte: Syftet med denna studie var att, ur vårdarens synpunkt, undersöka hur husdjur påverkar äldre demenssjuka människor, på särskilt boende. Metod: En litteraturstudie baserad på sex vetenskapliga artiklar, som bearbetades med inspiration av Graneheim och Lundmans innehållsanalys. Resultat: Resultat som framkommit var bland annat att problembeteenden och otrygghetsyttringar minskade, puls - och blodtrycksvärden sjönk, samt sömn och sociala funktioner förbättrades. Resultatet indikerar på att hälsan för demenssjuka förbättrades till följd av djurterapi. Konklusion: Studiens resultat tyder på att djurterapi kan ha en positiv betydelse för demenssjukas hälsa. Hälsovinster av djurterapi skulle även kunna ha betydelse för läkemedelskonsumtionen hos denna patientgrupp. Forskning inom detta ämne skulle behöva utvidgas.

 • 1478.
  Åkesson, Nina
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Förmå att ha strumporna på: En studie om distriktssköterskors erfarenheter av att medverka till ökad följsamhet till behandling med kompressionsstrumpor efter sårläkning2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare studier visar på en dålig följsamhet till kompressionsbehandling efter sårläkning med en ökad risk för recidivsår. Recidivsår får stora konsekvenser för patientens välbefinnande och ger även en ökad belastning och ekonomiska konsekvenser för sjukvården. Det är viktigt att få patienten medverkande i sin kompressionsbehandling eftersom detta ökar patientens följsamhet till behandlingen. Studiens syfte var att undersöka distriktssköterskors erfarenheter av att medverka till ökad följsamhet till kompressionsbehandling med kompressionsstrumpor hos patienter med läkta venösa bensår. En kvalitativ strategi med induktiv ansats valdes. Materialet samlades in genom att fem distriktssköterskor deltog i en fokusgruppintervju. Intervjun analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Distriktssköterskan hade erfarenheter av hinder och möjligheter i sitt arbete med att medverka till en ökad följsamhet till kompressionsbehandling. Möjligheterna utgjordes av att i patientmötet göra patienten motiverad till att använda sina kompressionsstrumpor. Hindren utgjordes av utebliven patientkontakt och osäkerhet hos distriktssköterskan om behandlingen var optimal för patienten. Distriktssköterskan har goda grunder att arbeta för en ökad följsamhet till kompressionsbehandling efter sårläkning. Resultatet påvisar att behandlingen behöver synliggöras och dess status behövs höjas inom professionen. Detta skulle stärka distriktssköterskans möjligheter att öka patientens följsamhet till kompressionsstrumpor efter sårläkning.

 • 1479.
  Åkesson, Nina
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Sårsmärta hos personer med venösa bensår. Samband mellan sårsmärta, antibiotika – och kompressionsbehandling2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Smärta är ett vanligt men ofta obehandlat symtom hos patienter med venösa bensår. Sårsmärta i denna patientgrupp kan misstolkas som ett tecken på sårinfektion eller arteriell sjukdom, vilket kan leda till orationell antibiotikabehandling eller otillräcklig kompressionsbehandling. Syfte: Denna studie syftade till att beskriva och jämföra personer med venösa bensår baserat på om de hade sårsmärta eller inte vid inkludering. Ett ytterligare syfte var att undersöka om sårsmärta påverkade förekomst av antibiotika- och kompressionsbehandling under sårläkningstiden. Metod: En kvantitativ ansats med en hypotetisk-deduktiv design antogs. Totalt inkluderades 431 personer med venösa bensår från ett svenskt nationellt kvalitetsregister mellan maj 2009 och februari 2013. Resultat: Medianåldern i urvalsgruppen var 80 år och 64 procent var kvinnor. Sårsmärta rapporterades av 57 procent (n = 245) medan 43 procent (n = 186) rapporterade att de inte hade sårsmärta. Personer med sårsmärta behandlades i större utsträckning med antibiotika jämfört med personer utan smärta. Förekomst av kompressionsbehandling skilde sig inte mellan personer med sårsmärta och personer utan sårsmärta. Slutsats: Resultatet visade på en hög förekomst av sårsmärta, vilket tyder på att sårsmärta är ett angeläget problemområde för alla som behandlar personer med venösa bensår. Sammantaget visar resultatet på vikten av sjuksköterskans kompetens och indikerar behovet av en fungerande omvårdnadsprocess. För att minska det lidande sårsmärta kan orsaka samt minska risken för att sårsmärta leder till icke optimal sårbehandling bör förekomst av sårsmärta få ta en självklar del i omvårdnadsprocessen.

 • 1480. Åkesson, Nina
  et al.
  Öien, Rut
  Forsell, Henrik
  Fagerström, Cecilia
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för hälsovetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Ulcer pain in patients with venous leg ulcers related to antibiotic treatment and compression therapy2014Ingår i: British Journal of Community Nursing, ISSN 1462-4753, E-ISSN 2052-2215, Vol. 19, nr 1, s. S6-S13Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to compare venous leg ulcer patients with and without ulcer pain to see whether ulcer pain affected the use of antibiotic treatment and compression therapy throughout healing. A total of 431 patients with venous leg ulcers were included during the study period. Every patient was registered in a national quality registry for patients with hard-to-heal leg, foot, and pressure ulcers. A high incidence of ulcer pain (57%) was found when the patients entered the study. Patients with ulcer pain had been treated more extensively with antibiotics both before and during the study period. Throughout healing there was a significant reduction of antibiotic use among patients in the 'no pain' group, from 44% to 23% (P=0.008). There was no significant difference between the two groups concerning compression therapy (85% vs. 88%), but 12% of patients in the 'pain' group did not get their prescribed compression compared with 6% of patients in the 'no pain' group. The groups did not differ significantly in terms of ulcer duration, ulcer size or healing time. This study shows a high incidence of ulcer pain, confirming that pain has a great impact on patients with venous leg ulcers. Results further suggest that the presence of ulcer pain increases the prescription of antibiotics but does not affect the use of compression therapy. Several advantages were found from using a national quality registry. The registry is a valuable clinical tool showing the importance of accurate diagnosis and effective treatment.

 • 1481.
  Åkesson, Susanne
  Blekinge Tekniska Högskola.
  Skolsköterskans metoder i förbättringsarbetet av att upptäcka självskadebeteende hos elever i grund- och gymnasieskolan2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 1482.
  Önell, Anton
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Andersson, Jesper
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Upplevelser som personer med diabetes typ 1 har av fysisk aktivtet och matvanor: En analys av bloggar2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes är en vanlig sjukdom som kräver en hög självdisciplin gentemot egenvård. Vid en misskött sjukdom kan det leda till komplikationer, allvarliga komplikationer. Personerna kan påverka sin hälsa och minska risken för komplikationer genom egenvård med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor. Sjuksköterskan har en viktig uppgift att ha kunskap om hur personer med diabetes 1 kan uppleva sin egenvård för att ha möjlighet att stödja och motivera dem till en hälsosammare livsstil. Diabetes är en sjukdom som personen kan uppnå en god hälsa trots sin sjukdom.

  Syfte: Syftet var att beskriva upplevelser som personer med diabetes typ 1 har av fysisk aktivitet och matvanor.

  Metod: Till litteraturstudien har en kvalitativ ansats valts. Studien är baserad på fem bloggar som har analyserats enligt Graneheim och Lundmans tolkning av kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Resultatet resulterade i två kategorier och fyra underkategorier. Personerna upplevde att de hade en kontroll på livet och över sin sjukdom om de fick en balans mellan matvanor och fysisk aktivitet samt att anpassa kosten efter träning, detta kunde resultera i en inre tillfredsställelse. Men de kunde även känna att de var styrda av sjukdomen som kunde leda till en frustration över att vara begränsad och en känsla av utanförskap.

  Slutsats: Personerna upplevde att vid en bra anpassning av matvanor och fysisk aktivitet så ökade välmåendet och sjukdomen blev enklare att kontrollera. De upplevde dock att det krävdes mycket tid och energi för att få dessa faktorer att fungera med vardagen vilket resulterade i ett utanförskap men också en psykisk påverkan gällande att vara begränsad.

 • 1483.
  Östergren, Emma
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Musik inom demensvården2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Demens är en allmän benämning på olika sjukdomstillstånd i hjärnan. Några symtom vid svår demens är minnesstörning, oförmåga att tala, oro och aggressivitet. Musik är en naturlig ingrediens i livet. Studier visar att svårt dementa personer med ett oroligt och aggressivt beteende lugnar ner sig signifikant med hjälp av musik. Syftet med studien var att beskriva musikens positiva effekter i omvårdnaden för personer med svår demens. Litteraturstudie har använts som metod och materialet har analyserats med hjälp av innehållsanalys. Resultatet bygger på sju artiklar. I resultatet framkom fyra kategorier: Musik lugnar oroliga och aggressiva personer; musik har betydelse i samband med måltider; musik har betydelse i samband med morgonrutiner; val av musik spelar roll. Studiens slutsats är: att spela musik är ett bra hjälpmedel för att kommunicera med och aktivera personer som lider av svår demens.

 • 1484.
  Östgård, Marcus
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för hälsovetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Att tygla Diabetes typ 2: Upplevelser av att göra livsstilsförändrningar2014Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2, som är ett globalt växande problem, är en metabolisk sjukdom, som till följd av problem med eller avsaknad av insulinproduktion eller insulinkänslighet kan leda till allvarliga komplikationer. Grunden för all behandling av diabetes typ 2 är goda levnadsvanor i form av fysisk aktivet och lämplig kost. Egenvården kan behöva stöd av hälso- och sjukvården, vilket förutsätter kunskap hos sjuksköterskor. Syfte: Syftet med studien var att belysa upplevelser av livsstilsförändringar efter det första året hos personer med diabetes typ 2. Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Analysen gjordes utifrån Graneheim och Lundmans tolkning av en innehållsanalys. Resultat: Livsstilsförändringarna upplevdes innebära förändringar i vardagen, främst gällande matvanor och motion, och känslomässiga förändringar såsom rädsla för sjukdomen och saknad av livsstil. Personerna blev påverkade av omgivningen, såväl familj som arbetsplats. Livsstilsförändringarna krävde anpassning till sjukdomen där insikt om vad sjukdomen kräver var viktig och där kontroll av livsstilsförändringar ledde till framtidstro. Slutsats: Den globala sjukdomen diabetes typ 2 kan förbättras genom en förändrad livsstil. Upplevelser av att göra livsstilsförändringar kan variera mellan positiva och negativa. Att genomföra livsstilsförändringar kan både upplevas motiverande såväl som innebära en utmaning. Med hjälp av stöd från hälso- och sjukvården ska personer med diabetes typ 2 förses med verktyg att klara sin egenvård.

 • 1485.
  Žydžiūnaitė, Vilma
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  The meaning of nurse's role mission in nursing care2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Crucial point for the research, which is tied together by these research questions: What is the lived experience of nurse’s role mission in nursing care? What is the meaning for nurses of their role mission in nursing care practice? What kind of issues the nurses refer to nurse’s role mission in nursing care and what does it mean for them? Aims. The overall aim: To illuminate and substantiate the nurses’ lived experience of their role mission in nursing care practice. The specific aims: study I - To find out and substantiate the overlaps and differences between the nurse’s role and mission and in study II - To unfold the meaning of nurses’ lived experience of their role mission in nursing care practice Method. Data selection / collection: in study I were formed the specific criterions and in study II it was performed the qualitative interview. Data analysis: in study I it was used the matrix method and in study II – phenomenological hermeneutics. Sample: In the study have participated 10 registered nurses practitioners who work in primary, secondary and tertiary level health care organizations. Results. Study I results highlighted the overlaps, which connect the role and mission are the following: >expressional part; >interaction between patient and nurse; >working in a team; >caring and helping processes are contexts; >orientations are to individuals, families, groups; >main realization level is cognitive; >dependence on personal nurse’s qualities; >based on integration of theory and practice; >dependent on organizational needs and infrastructure; >key activity is attached to educational area. Differences between the role and mission are those: a) Nurse’s self – expression in mission performance is attached to spiritual and cognitive levels through commitment to mission goal without active interventions. In role performance here are integrated two parts – physical (doing with patients) and psychological and spiritual (being with patients). b) In mission performance various phenomenons are related to mono – direction (nurse – patient interaction). In nurse’s role performance the interactions are oriented to multi – directions (e.g., nurse – nurse, nurse – patient, nurse – student etc. interactions). c) Nurse’s mission in one situation could be only one. The nurse could realize several subroles in one situation. d) Only nurse’s role is related to philosophy of a concrete ward. e) Mission is an outcome of personal calling. Even through role performance the nurse experiences calling. f) Role enactment empowers the nurse to reflect and have insights. Mission does not empower the nurse for reflecting. g) Nurse’s role is associated with highest quality of specialist’s education. This aspect is not actualized in mission performance. Study II results illuminated the following empirical facts: a) Exceptionally nurse’s role performance allows the nurse to ‘survive’ with concrete experiences in nursing care practice. b) Permanent connection between the role and mission first and foremost exists in cognitive level (nurse’s thinking, perceiving). c) Role experience and its performance is contextual. The mission is experienced through expression of nurse’s caring and dignity. d) In mission performance is important internal nurse’s motives and in role performance key aspect is only formal her / his commitment. e) In mission is urgent nurse’s being feeling one’s part deeply and in role performance is accentuated even compulsory functions. f) In mission performance the nurse’s calmness and caring is not accentuated as key aspects as they are in role performance. g) Nurse’s internal self – empowerment, ability to be in dignity in all situations and experience of professional satisfaction allows experience the mission in nursing care context with the orientation exceptionally to profession. h) In mission experience is urgent nurse’s devotion and in role experience – satisfaction, limitations and dependence. i) Nurse’s motivation to act for organization forms premises to experience the role in organizational context. f) Nurse’s competence allows her / him to experience the role in full value through collaboration with other specialists. Conclusions: • The nurse’s role and mission in nursing care practice are experienced in complex with the dimensions (orientations) to patient, patient family, nurse’s self, activity, nursing profession, colleagues nurses and other specialists, organization, physician and society. Nurse’s role mission meaning is experienced through the following aspects (those are illuminated by adequate themes / overlaps between the role and mission content): being in communion, permanent experiencing, feeling one’s part deeply, devotion, being able to influence (the patient and his / her family, activity, and colleagues nurses), being reflective, being in dignity, commitment, nurse’s competence, being caring, self – empowerment and satisfaction. • The experience of nurse’s role mission meaning in nursing care practice is: • Limited by nurse’s being in broken dignity, having depersonalized standpoint to patient, being negligent with the patient and not performing the professional obligation. • Dependent on changes, personal nurse’s perception, competence, and family ‘roots’, context, formed activity aims and personal standpoints to activity. • Influenced by patient’s age and his / her response to performed nurse’s activity, being counseling and empowered and patient’s experiences, nurse’s permanent learning, acquired education, practical experience and being interested in novelties. • The meaning of nurse’s role mission is experienced in nursing care practice by five levels – personality, cognitive, spiritual, and psychological and activity. The meaning of nurse’s role mission is experienced in nursing care practice through practical, managerial, cognitive, social and educational activities.

27282930 1451 - 1485 av 1485
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf