Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 12699
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Ahl, Viggo
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Systems and Software Engineering.
  An experimental comparison of five prioritization methods: Investigating ease of use, accuracy and scalability2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Requirements prioritization is an important part of developing the right product in the right time. There are different ideas about which method is the best to use when prioritizing requirements. This thesis takes a closer look at five different methods and then put them into an controlled experiment, in order to find out which of the methods that would be the best method to use. The experiment was designed to find out which method yields the most accurate result, the method’s ability to scale up to many more requirements, what time it took to prioritize with the method, and finally how easy the method was to use. These four criteria combined will indicate which method is more suitable, i.e. be the best method, to use in prioritizing of requirements. The chosen methods are the well-known analytic hierarchy process, the computer algorithm binary search tree, and from the ideas of extreme programming come planning game. The fourth method is an old but well used method, the 100 points method. The last method is a new method, which combines planning game with the analytic hierarchy process. Analysis of the data from the experiment indicates that the planning game combined with analytic hierarchy process could be a good candidate. However, the result from the experiment clearly indicates that the binary search tree yields accurate result, is able to scale up and was the easiest method to use. For these three reasons the binary search tree clearly is the better method to use for prioritizing requirements

 • 152.
  Ahlberg, Mårten
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Liedstrand, Peter
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  24-timmarsmyndighetens användbarhet2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Kommunikationen med myndigheter och förvaltningar via Internet har ökat under de senaste åren. Därför har vi valt att fokusera vårt kandidatarbete på detta områ-de, samt på behovet av användbara webbtjänster för medborgarna. I detta kandi-datarbete studerar vi en växande grupp användare, denna grupp är äldre medbor-gare. Under studien har vi analyserat 24-timmarsmyndighetens användbarhet ge-nom användartester. Kombinationen av samtal och möten med individer, iaktta-gelser av interaktioner och litteraturstudier ger oss möjligheten att utforska använ-darnas behov. Behovet hos användarna är det som är centralt i hur de uppfattar och interagerar med 24-timmarsmyndigheten. Webbplatserna vi har använt oss av vid våra användartester har anknytning till 24-timmarsmyndigheten. Genom att analytiskt studera informationen har vi kommit fram till fem viktiga designförslag och riktlinjer, som vi anser behövs när e-tjänster inom 24-timmarsmyndigheten utvecklas.

 • 153.
  Ahlberg, Tomas
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Anti-Legionella system för tappvarmvatten system2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This thesis contains the product development work towards a, for Alfa Laval Lund AB, alternative product to eradicate Legionella bacteria from domestic hot water systems. The existing product at Alfa Laval Lund AB, the AquaProtect, is having problems to reach costumers with small and medium size systems. The product developed in this thesis should be in a much more attractive price range for small and medium size systems. It should also work in any domestic heating system with circulation. Making it possible for, for example, the vulnerable people at elderly care housings to have Legionella bacteria free water.

 • 154.
  Ahlgren, Emilie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Bergenmalm, Pamela
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Äldre personers upplevelser av att leva med cancer: En litteraturstudie2012Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Cancer drabbar alla ålderskategorier men ses ändå som en åldersrelaterad sjukdom då största delen av de diagnostiserade fallen är personer över 65 år. En äldre person som insjuknar och tvingas leva med cancer ter sig inte på samma sätt som hos en ung människa, då de äldre ofta har ett annorlunda synsätt på sjukdomen än vad yngre personer har. Syfte: Syftet med studien var att belysa äldre personers upplevelser av att leva med cancer. Metod: En litteraturstudie med kvalitativa artiklar användes. Sju vetenskapliga artiklar granskades genom ett granskningsprotokoll och analyserades. Dessa artiklar utgjorde studiens resultat. Resultat: Studien resulterade i fyra teman, existentiella, sociala, fysiska och psykologiska upplevelser. Det visade sig att upplevelserna av att leva med cancer som äldre var många. Bland annat visade det sig att ett socialt stöd, både från anhöriga och hälso- och sjukvården var av stor vikt för att hantera den nya vardag som nu kantades av en cancersjukdom. Även strategier för att hantera sin sjukdom var återkommande i resultatet. Tanken på att största delen av sitt liv låg bakom dem, gjorde sjukdomen mer hanterbar. Slutsats: Upplevelsen av att leva med cancer som äldre är högst individuell. Det sociala stödet är en viktig del i de äldre personernas liv. Många äldre personer upplever även diskriminering på grund av deras höga ålder. Det är därför viktigt att alla behandlas med respekt och värdighet, för att kunna upprätthålla en så god livskvalitet som möjligt. Vi är alla individer med unika personligheter och behov, oavsett ålder.

 • 155.
  Ahlgren, Johan
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Software Engineering and Computer Science.
  Karlsson, Robert
  Blekinge Institute of Technology, Department of Software Engineering and Computer Science.
  En studie av inbyggda brandväggar: Microsoft XP och Red Hat Linux2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta kandidatarbete utreder hur väl två operativsystems inbyggda brandväggar fungerar i symbios med en användares vanligaste tjänsteutnyttjande på Internet, samt att se hur likartade de är i sitt skydd från hot. De två operativsystemen som vi utgick ifrån var Microsoft Windows XP samt Red Hat Linux 8.0. Den hypotes vi arbetat kring lyder enligt följande: De två inbyggda brandväggarna är i stort likartade rörande skydd från hot på Internet och uppfyller användarnas tjänsteutnyttjande. De metoder vi använt, för att svara på vår frågeställning, har delats upp i ett funktionalitetstest och ett säkerhetstest. I funktionalitetstestet provades de vanligaste Internettjänsterna med den inbyggda brandväggen och ifall det uppstod några komplikationer eller ej. De två inbyggda brandväggarna genom gick i säkerhetstestet skannings- och svaghetskontroll via ett flertal verktyg. Genom resultatet kan vi konstatera att de inbyggda brandväggarna klarar av de vanligaste tjänsterna på Internet, men att en skillnad föreligger hos dem vad gäller exponeringen ut mot Internet. Windows XP ligger helt osynligt utåt, medan Red Hats inbyggda brandvägg avslöjar en mängd information om värddatorn, som kan komma att användas i illvilliga syften. Slutsatsen blev att vi avslutningsvis falsifierade vår hypotes då de två inbyggda brandväggarna ej var jämlika i sitt skydd mot yttre hot på Internet.

 • 156.
  Ahlgren, Lisa
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Vindkraft i Sveriges inland: Vindkraftsplan för Hylte kommun2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Vindkraftsetableringar i Sverige har tidigare endast varit aktuella vid kusten. Stormarna Gudrun och Per visade att det även finns god vindpotential i inlandet. Vindkarteringar över inlandet saknades och därför gjordes en kartering över hela Sverige. Denna visade att det blåser ordentligt på högre höjder även i inlandet. Tack vare ny teknik kan denna vind utnyttjas och därför kan områden som tidigare inte varit aktuella för vindbruk komma ifråga. Riksdagen har satt upp målet att 10 TWh skall komma från vindkraften år 2015. Hylte kommun ligger i Hallands inland och är en brukskommun med ca 10 000 invånare. Karteringar visar att vindkraft lämpar sig väl i stora delar av kommunen. För att undvika en ostrukturerad vindkraftsetablering samt underlätta vid framtida ärenden behöver Hylte en vindkraftsplan. Det finns inget generellt avstånd där vindkraftverken slutar dominera, samverka eller underordna sig landskapet. Lokala förutsättningar tillsammans med anläggningens utformning bestämmer hur stor påverkan ett vindkraftverk har i ett landskap. Vid en vindkraftsetablering finns därför inga generella regler för skyddsavstånd mellan vindkraftverk och byggnader utan varje kommun beslutar hur långt avståndet skall vara. Dock använder de flesta kommunerna ett avstånd på 500-750 m till enstaka hus och 1000 m till samlad bebyggelse. Etablering av vindkraft regleras genom Miljöbalken (MB) samt Plan- och bygglagen (PBL). Styrningen enligt PBL görs i allmänhet av kommunerna medan MB regleras av Länsstyrelsen. Arbetet är uppbyggt i olika delar där bakgrundsdelen ger den grundfakta som gäller generellt för vindkraft vid etableringar. Informationen appliceras på en inlandskommun – Hylte kommun, för att sedan komma fram till ett planförslag.

 • 157. Ahlin, Kjell
  Comparison of Test Specifications and Measured Field Data2006In: Sound and Vibration, ISSN 0022-460X , Vol. 40, no 9, p. 22-25Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  It is not always obvious how to compare a given test specification with measured field data. This article presents a systematic method based on the shock response spectrum and the fatigue damage spectrum. A random-on-random test specification for tracked vehicles, AECTP 400, is used as an example.

 • 158. Ahlin, Kjell
  et al.
  Granlund, Johan
  Lindström, Fredric
  Comparing Road Profiles with Vehicle Perceived Roughness2004In: International Journal of Vehicle Design, ISSN 0143-3369, E-ISSN 1741-5314, Vol. 36, no 2-3, p. 270-286Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Accurate road profiles are useful in vehicle design, such as for simulation of durability and ride quality. Laser/inertial profilometers typically record I mm wide profiles. The question is how well such a profile matches perceived vehicle wheel roughness. The objective here was to create a more representative wheel track longitudinal profile. Simulated and measured wheel vibration was compared on a 6km long road. Simulations were made for several definitions of the profile. Results for single laser sensor profiles showed reasonable likeness to truck perceived roughness. By far the best likeness (14.5% better) was achieved when the profile was based on triangular 25%-50%-25% weighted data from three sensors in the wheel track. Clearly, vehicle engineers can benefit from using multiple laser profile sensors, instead of a single sensor. This will improve test accuracy, thus reducing vehicle design project lead times and costs.

 • 159. Ahlin, Kjell
  et al.
  Magnevall, Martin
  Josefsson, Andreas
  Simulation of forced response in linear and nonlinear mechanical systems using digital filters2006Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  There exist many methods to calculate forced response in mechanical systems. Some methods are slow and the errors introduced are unknown. The paper presents a method that uses digital filters and modal superposition. It is shown how aliasing can be avoided as well as phase errors. The parameters describing the mechanical system are residues and poles, taken from FEA models, from lumped MCK systems, from analytic solutions or from experimental modal analysis. Modal damping may be used. The error in the calculation is derived and is shown to be only a function of the sampling frequency used. When the method is applied to linear mechanical systems in MATLAB it is very fast. The method is extended to incorporate nonlinear components. The nonlinear components could be simple, like hardening or stiffening springs, but may also contain memory, like dampers with hysteresis. The simulations are used to generate test data for development and evaluation of methods for identification of non-linear systems.

 • 160.
  Ahlin, Lina
  et al.
  Lund Univ, SWE.
  Andersson, Martin
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Thulin, Per
  Swedish Entrepreneurship Forum, SWE.
  Human capital sorting: The "when" and "who" of the sorting of educated workers to urban regions2018In: Journal of regional science, ISSN 0022-4146, E-ISSN 1467-9787, Vol. 58, no 3, p. 581-610Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The sorting of high-ability workers is often advanced as one source of spatial disparities in economic outcomes. There are still few papers that analyze when human capital sorting occurs and whom it involves. Using data on 16 cohorts of university graduates in Sweden, we demonstrate significant sorting to urban regions on high school grades and education levels of parents, i.e., two attributes typically associated with latent abilities that are valued in the labor market. A large part of this sorting has already occurred in deciding where to study, because the top universities in Sweden are predominantly located in urban regions. The largest part of directed sorting on ability indicators occurs in the decision of where to study. Even after controlling for sorting prior to labor market entry, the best and brightest are still more likely to start working in urban regions. However, this effect appears to be driven by Sweden's main metropolitan region, Stockholm. We find no influence of our ability indicators on the probability of starting to work in urban regions after graduation when Stockholm is excluded. Studies of human capital sorting need to account for selection processes to and from universities, because neglecting mobility prior to labor market entry is likely to lead to an underestimation of the extent of the sorting to urban regions.

 • 161.
  Ahlquist, Nina
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Familjens upplevelser av sin vardag när ett barn i familjen har autism: En litteraturstudie2013Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Autism är en funktionsnedsättning som påverkar hjärnans kognitiva funktioner. Familjemedlemmar som tillbringar sin vardag tillsammans med ett barn i familjen som har autism, lever i en värld full av utmaningar. Familjerna kan behöva genomgå många livsförändringar, där tid, energi samt välplanerade rutiner är ett krav för att få vardagen att fungera. Syfte: Syftet med studien var att belysa familjens upplevelser av sin vardag när ett barn i familjen har autism. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie med kvalitativ ansats där åtta kvalitativa artiklar analyserades med en manifest innehållsanalys. Resultat: Analysprocessen resulterade i sex kategorier och sex underkategorier. Resultatet visade att familjerna upplevde att deras vardagliga liv kretsade kring barnet med autism och noggrann planering samt strikta rutiner var nödvändiga för att vardagslivet skulle fungera. Känslor som stress, oro, skuld, rädsla och fråntagande av naturliga upplevelser och framtidsdrömmar, var ständigt närvarande. Familjerna upplevde att autismen bland annat hade inverkan på deras relationer samt hämmade dem i sin vardag gällande medverkan i aktiviteter. Familjerna upplevde även en oförståelse från omgivningen kring barnets autism, vilket gav upphov till en känsla av isolering. Trots dagliga utmaningar upplevde familjerna att autismen gjorde dem mer omtänksamma, förstående och tålmodiga. Slutsats: Familjens liv kretsar kring barnet med autism och inverkar i högsta grad på alla faktorer och situationer som familjen dagligen upplever och möter. En ökad kunskap och förståelse för familjens vardagliga liv kan bidra till en mer familjefokuserad omvårdnad där alla familjemedlemmar bemöts på ett tillfredsställande sätt, involveras i vården av sitt barn eller syskon samt ges stöd och information för att lättare kunna hantera sin livssituation. Utöver ett behov av fler studier inom området är ytterligare förslag på vidare forskning att undersöka hur familjerna hanterar sin vardagliga livssituation, hur de upplever stöd från sin omgivning samt hur de upplever möten med vården.

 • 162.
  Ahlqvist, Christian
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Hedlund, Tobias
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Hållfasthetsanalys och optimering av pressplatta i balpressar2013Student thesis
  Abstract [sv]

  Nättraby Verktygs AB i Ronneby konstruerar och producerar balpressar vars funktion är att pressa samman kartong, plast eller liknande material till kompakta balar. Dessa balar medför underlättad hantering av material som kan återvinnas för företag. Balpressarna används främst inom verksamhetsområden med stor åtgång av återvinningsbart material, exempelvis livsmedelsaffärer. Problemställningen vid detta examensarbete är att i en äldre version av en balpress har sprickbildning på pressplattan upptäckts efter en viss tids användning. Huvuduppgiften för detta examensarbete har därför varit att utföra hållfasthetsanalyser på pressplattorna för tre olika balpressar i deras sortiment. Denna rapport beskriver momenten samt arbetsgången för att genomföra dessa analyser och beskriver utförligt metoderna som använts. Hållfasthetsanalyserna är uppdelade i två delar, en statisk FEM-analys och en utmattningsanalys av konstruktionen. I den första delen av rapporten genomförs en FEM-analys på den gamla varianten av pressplattan för att se om analysen påvisar samma kritiska områden som företaget upptäckt. Resultatet visade att spänningen var högre i dessa områden än i övriga konstruktionen men under sträckgränsen för materialet. Därför beskriver nästa del av rapporten utförandet av en utmattningsanalys av pressplattan. Denna analys består av en svetsanalys för de svetsförband som finns i de kritiska områdena. Som metod vid svetsanalysen har “hot spot-metoden” använts vilken ger en uppskattning av hur många lastcykler dessa svetsförband kan belastas innan sprickbildning sker. Därefter har samma analyser genomförts på den nuvarande pressplattan och en pressplatta för en kommande modell. I sista delen av rapporten tas ett koncept av en möjlig framtida pressplatta fram där fokus ligger på minskad vikt, minskat antalet detaljer samt ökad hållfasthet. Det framtagna konceptet analyseras på samma sätt som de tidigare tre pressplattorna för att verifiera om detta koncept har ökad hållfasthet och livslängd.

 • 163.
  Ahlqvist, Josephine
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Karlsson, Marike
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Patienters upplevelser efter att ha insjuknat i sjukdomen stroke: En litteraturstudie2011Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrunden beskriver att varje år får 30 000 personer i Sverige stroke och det är en sjukdom som kan ge bestående funktionsnedsättningar. Som sjuksköterska är det av betydelse att ha förståelse för hur den enskilda personens upplevelser kan påverkas efter en stroke. Det är viktigt att sjuksköterskan försöker sätta sig in i patientens situation för att kunna samverka för en god och trygg omvårdnad. Vidare är det av vikt att se människan bakom sjukdomen och inte sjukdomen i sig. Syftet med studien var att belysa patienters upplevelser efter att ha insjuknat i sjukdomen stroke. Metoden i studien är en litteraturstudie där åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats utgör studiens resultat. De åtta vetenskapliga artiklarna analyserades utifrån Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av Krippendorffs (1980) innehållsanalys. I Resultatet framkom tre kategorier: Upplevelsen utav träning, Upplevelsen av en främmande kropp och Upplevelsen av ett nytt liv. Dessa tre kategorier beskriver upplevelser som patienter med sjukdomen stroke kan uppleva. Den Slutsats som kan dras är att patienter med sjukdomen stroke kan uppleva träning som en viktig del utav sin återhämtning. Patienter med sjukdomen stroke kunde också uppleva att de är främlingar i sin egen kropp. Det tedde sig som om att det var först när patienterna accepterat sin situation som de kunde gå vidare med sina liv.

 • 164.
  Ahlqvist, Robin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Raymond, Djerf
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  En posthumanistisk animerad framtid2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This Bachelor Thesis examines how animation and sound design in a design process can illustrate an equal and responsible technological future, based on post-humanist theories and philosophies. During the work we have examined animation methods, participatory design, sound design and technology as well as technological developments. In this thesis, we present the processes and methods we used to create our conformation, which is an animated short film.

 • 165.
  Ahlstedt, Mikael
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Linde, Jonas
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Open innovation as a strategy for small high–tech companies2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Little academic research has been conducted in the area of open innovation as a strategy used by SMEs in their innovation process. In addition, small companies are subjected to liabilities to smallness and newness, for which open innovation could be the solution. This thesis focuses on two small Swedish high– tech companies. On the one hand we concentrate our studies on a software consultancy company providing programming services, on the other hand, the thesis also look on a small nano–technology company creating their product around material science innovation. The purpose of this study is to investigate what strengths, weaknesses, opportunities and threats these specific high-tech companies perceive in using open innovation in their business model. For accomplishing the investigations we have conducted two case studies. Through a review of relevant literature, a theoretical framework was first constructed, up on which we based the formulation of open-ended questions, to serve as a foundation for further data gathering. For the first case study, data was collected by interviewing the case firm’s CEO and for the second case study we used the participant observation method. The collected data was analysed and discussed in comparison to the literature. Additionally, the findings of each case were schematically evaluated by performing a SWOT analysis on open innovation, as observed by each of our two case firms and related to literature findings. Conclusions. We conclude that small firms are hampered in their innovation and commercialisation process is limitations related to smallness and newness. It was identified that, although limited by financial and structural constrains, small companies are able to use a considerable amount of open innovation aspects in their business model. These being especially those that are less resource demanding, such as employee involvement and co-creation with the customer or with other sources to innovation, like universities. It was also recognized that, while being open when capitalizing on certain aspects of open innovation to boost their innovation and commercialization process, the case firms also recognize the importance for especially small firms to protect the core technology knowledge from being leaked externally, as this is the vital component of their existence.

 • 166.
  Ahlstrand, Anna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Swang, Heléne
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Prim, Stadsförnyelse i Barcelona2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  This final project discusses renewal and upgrading of the area of Prim. It is discussed how this industrial area can be an attractive neighborhood with a varied range of services and commercial trade. Prim is located 2km north-east of the center of Barcelona. The area boarders to a deep railway valley that historically has separated Prim from its neighboring districts. At present there is almost no housing, services or commercial trade within the area and the industry is discontinued or the existing industrial buildings are derelict. There is also a lack of green recreational areas. Prim is ripe for redevelopment since the municipality of Barcelona is planning to cover the existing railway tracks and build a new train and bus station between the districts. The new station and the covering of the railway lines is a part of the municipality’s future high-speed train project (El AVE). The train is expected to pass Barcelona and Prim by the year 2012 starting in Sevilla/Malaga via Madrid continuing north to Paris. The proposal is preceded by inventory and two analyses: Realistisk Byanalyse and a SWOT-analysis. On the basis of these analyses, areas were identified as the prime needs in the future development of Prim. These elements were: green environments, ecological sustainability, safety and security. These aspects were divided between the authors, by individual interests, into separate segments and makes up the basis for the joint proposal.

 • 167.
  Ahlström, Catharina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Fridensköld, Kristina
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  How to support and enhance communication: in a student software development project2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  This report, in which we have put an emphasis on the word communication, is based on a student software development project conducted during spring 2002. We describe how the use of design tools plays a key role in supporting communication in group activities and to what extent communication can be supported and enhanced by tools such as mock-ups and metaphors in a group project. We also describe a design progress from initial sketches to a final mock-up of a GUI for a postcard demo application.

 • 168.
  Ahlström, Ellinor
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Sjögren, Susanne
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Vårdande undervisning2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vid livslång sjukdom ställs den sjuke inför kravet att förändra sitt levnadssätt för att kunna leva ett så bra liv som möjligt med sjukdomen. Patienten måste lära sig klara av den egenvård som sjukdomen kräver. För att patienten skall lära sig och sköta sin egen behandling helt eller delvis blir undervisning ett viktigt inslag. Vid patientundervisning ska patienten uppnå anpassning och handlingskraft, d v s skall lära sig nya sätt att klara av och anpassa sig till dem ändrade levnadsförhållanden och behöver då få ny kunskap och nya färdigheter. Vårdarens uppgift är att göra det möjligt och underlätta lärandet samt att hjälpa patienten att åter bli självständig. Syfte: Syftet med studien är att belysa patienters upplevelser av undervisningens betydelse för egenvård i samband med livslånga sjukdomstillstånd. Metod: Metoden som använts var en litteraturstudie med kvalitativ ansats och baserades på sju vetenskapliga artiklar. Analysmodellen inspirerades av Graneheim & Lundman (2004) latenta innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade att patienterna ville vara delaktiga och bli sedda och hörda som enskilda individer i undervisningen. Det ansågs vara mycket viktigt att undervisaren hade ett bra förhållningssätt gentemot patienten. Undervisningen skulle bygga på patienternas individuella behov och informationen skulle uppdateras kontinuerligt. Patienterna ville få så mycket information och kunskap som möjligt for att kunna lära sig sköta sin egenvård och fatta egna beslut for att uppnå självständighet. Diskussion: För att en patient med livslång sjukdom ska kunna lära sig något så krävs det att det finns tillgång till information och kunskap, samt en undervisare som kan göra det möjligt for patienten att lära sig. Undervisarens förhållningssätt är av stor betydelse for att patienten ska känna sig delaktig i den vårdande undervisningen. Slutsats: Undervisningen ska utgå ifrån patientens individuella behov och anpassas efter patientens uppsatta mål. Målet är att patienten skall kunna ta självständiga beslut kring sin egenvård och bli sin egen vårdare.

 • 169.
  Ahlström, Eric
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Creative Technologies.
  Holmqvist, Lucas
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Creative Technologies.
  Goswami, Prashant
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Creative Technologies.
  Comparing Traditional Key Frame and Hybrid Animation2017In: SCA '17 Proceedings of the ACM SIGGRAPH / Eurographics Symposium on Computer Animation, ACM Digital Library, 2017, article id nr. a20Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this research the authors explore a hybrid approach which usesthe basic concept of key frame animation together with proceduralanimation to reduce the number of key frames needed for an animationclip. The two approaches are compared by conducting anexperiment where the participating subjects were asked to ratethem based on their visual appeal.

 • 170.
  Ahlström, Evelina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Svanberg, Therese
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Att vara kvinna och leva med Multipel Skleros: En litteraturstudie baserad på patografier2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Multipel skleros är en kronisk sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet genom att nervcellsutskotten blir inflammerade. Det är nästan dubbelt så många kvinnor än män som insjuknar i sjukdomen. När sjukdomen bryter ut är de flesta mitt i livet och sjukdomen kan orsaka många år av lidande och funktionshinder. 

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med Multipel Skleros.

  Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på tre patografier. Innehållsanalysen utfördes manifest med latenta inslag utifrån Lundman och Hällgren Graneheims tolkning av innehållsanalys. 

  Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier. I kategorin Kroppsliga förändringar framkom att kvinnor med sjukdomen Multipel skleros upplever att deras kropp förändrades med sjukdomen. I kategorin Emotionella konsekvenser av sjukdomen framkom att kvinnor upplever en känsla av skam, rädsla och sorg. I kategorin Tankar om framtiden framkom att kvinnor upplever positiva tankar om framtiden och tankar om döden. I sista kategorin Omgivningens betydelse framkom kvinnors upplevelser av att vara beroende av andra och att de kände tacksamhet till omgivningen. 

  Slutsats: Genom att öka kunskapen och förståelsen för kvinnors upplevelse av att leva med sjukdomen MS, kan sjuksköterskan ge en mer personcentrarad vård och hjälpa till att stärka kvinnornas välbefinnande. Sjuksköterskan bör ta hänsyn till kvinnor med sjukdomen MS behov av hjälp och stöd för att bedriva en god omvårdnad utifrån det individuella behovet. Deras anhöriga kan också vara i behov av stöd och deras delaktighet i omvårdnaden bör även tas hänsyn till. Sjuksköterskan bör även se till så att de anhöriga blir avlastade om det behövs och att deras delaktighet i vården ska vara på kvinnor med sjukdomen MS egna villkor.

 • 171.
  Ahlström, Robert
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Ahnlund, Anna-Ella
  Blekinge Institute of Technology.
  Att kommunicera med personer med demenssjukdom: En litteraturstudie om alternativa kommunikationsmetoder2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I takt med att allt fler människor lever längre ökar också antalet personer som insjuknar i demenssjukdom. Språklig och kognitiv svikt är typiska symtom vid demenssjukdom och på grund av detta upplever sjuksköterskor i många fall svårigheter i kommunikationen. Brister i kommunikationen kan påverka omvårdnaden negativt. Genom en ökad kunskap om alternativa kommunikationsmetoder, som kan främja kommunikationsförmågan, kan vården av personer med demenssjukdom underlättas och bli mer personcentrerad. Tidigare studier visar att alternativa kommunikationsmetoder kan påverka kommunikationsförmågan positivt. En litteraturstudie som sammanfattar forskningen inom området kan ge en tydligare bild av alternativa kommunikationsmetoders olika möjligheter.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva på vilket sätt alternativa kommunikationsmetoder kan främja och ta tillvara kommunikationsförmågan hos personer med demenssjukdom.

  Metod: En litteraturstudie baserad på nio vetenskapliga artiklar med kvalitativ design genomfördes. Artiklarnas resultat analyserades utifrån Graneheim och Lundmans beskrivning av innehållsanalys.

  Resultat: Resultatet visar att alternativa kommunikationsmetoder kan bidra till att öka kommunikationsförmågan för personer med demenssjukdom. Både förmågan att uttrycka sig verbalt och icke verbalt förbättrades, men även samspel och samspelsförmågan ökade. När alternativa kommunikationsmetoder användes i grupp bidrog de även till att öka möjligheten till social kommunikation och fördjupade relationer mellan deltagarna.

  Slutsats: En ökad kunskap om alternativa kommunikationsmetoders påverkan på kommunikationsförmågan kan leda till ökade möjligheter för sjuksköterskor och annan vårdpersonal att kommunicera med personer med demenssjukdom.

 • 172. Ahmad, A
  et al.
  Shahzad, Aamir
  Padmanabhuni, Kumar
  Mansoor, Ali
  Joseph, Sushma
  Arshad, Zaki
  Requirements prioritization with respect to Geographically Distributed Stakeholders2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Requirements selection for software releases can play a vital role in the success of software product. This selection of requirements is done by different requirements prioritization techniques. This paper discusses limitations of these Requirements Prioritization Techniques (100$ Method and Binary Search Tree) with respect to Geographical Distribution of Stakeholders. We conducted two experiments, in this paper, in order to analyze the variations among the results of these Requirements Prioritization Techniques. This paper also discusses attributes that can affect the requirements prioritization when dealing with Geographically Distributed Stakeholders. We conducted first experiment with 100$ Dollar method and Binary Search Tree technique and second experiment has been conducted with modified 100$ Dollar method and Binary search tree technique. Results of these experiments have been discussed in this paper. This paper provides a framework that can be used to identify those requirements that can play an important role in a product success during distributed development.

 • 173.
  Ahmad, Arshad
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Systems and Software Engineering.
  Khan, Hashim
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Systems and Software Engineering.
  The Importance of Knowledge Management Practices in Overcoming the Global Software Engineering Challenges in Requirements Understanding2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Going offshore has become a norm in current software organizations due to several benefits like availability of competent people, cost, proximity to market and customers, time and so on. Despite the fact that Global Software Engineering (GSE) offers many benefits to software organizations but it has also created several challenges/issues for practitioners and researchers like culture, communication, co-ordination and collaboration, team building and so on. As Requirements Engineering (RE) is more human intensive activity and is one of the most challenging and important phase in software development. Therefore, RE becomes even more challenging when comes to GSE context because of culture, communication, coordination, collaboration and so on. Due to the fore mentioned GSE factors, requirements’ understanding has become a challenge for software organizations involved in GSE. Furthermore, Knowledge Management (KM) is considered to be the most important asset of an organization because it not only enables organizations to efficiently share and create knowledge but also helps in resolving culture, communication and co-ordination issues especially in GSE. The aim of this study is to present how KM practices helps globally dispersed software organizations in requirements understanding. For this purpose a thorough literature study is performed along with interviews in two industries with the intent to identify useful KM practices and challenges of requirements understanding in GSE. Then based on the analysis of identified challenges of requirements understanding in GSE both from literature review and industrial interviews, useful KM practices are shown and discussed to reduce requirements understanding issues faced in GSE.

 • 174. Ahmad, Azeem
  et al.
  Göransson, Magnus
  Shahzad, Aamir
  Limitations of the analytic hierarchy process technique with respect to geographically distributed stakeholders2010In: Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 2010-376X, E-ISSN 2070-3740, Vol. 70, no Sept., p. 111-116Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The selection of appropriate requirements for product releases can make a big difference in a product success. The selection of requirements is done by different requirements prioritization techniques. These techniques are based on pre-defined and systematic steps to calculate the requirements relative weight. Prioritization is complicated by new development settings, shifting from traditional co-located development to geographically distributed development. Stakeholders, connected to a project, are distributed all over the world. These geographically distributions of stakeholders make it hard to prioritize requirements as each stakeholder have their own perception and expectations of the requirements in a software project. This paper discusses limitations of the Analytical Hierarchy Process with respect to geographically distributed stakeholders' (GDS) prioritization of requirements. This paper also provides a solution, in the form of a modified AHP, in order to prioritize requirements for GDS. We will conduct two experiments in this paper and will analyze the results in order to discuss AHP limitations with respect to GDS. The modified AHP variant is also validated in this paper.

 • 175.
  Ahmad, Azeem
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Kolla, Sushma Joseph
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Effective Distribution of Roles and Responsibilities in Global Software Development Teams2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  Context. Industry is moving from co-located form of development to a distributed development in order to achieve different benefits such as cost reduction, access to skillful labor and around the clock working etc. This transfer requires industry to face different challenges such as communication, coordination and monitoring problems. Risk of project failure can be increased, if industry does not address these problems. This thesis is about providing the solutions of these problems in term of effective roles and responsibilities that may have positive impact on GSD team. Objectives. In this study we have developed framework for suggesting roles and responsibilities for GSD team. This framework consists of problems and casual dependencies between them which are related to team’s ineffectiveness, then suggestions in terms of roles and responsibilities have been presented in order to have an effective team in GSD. This framework, further, has been validated in industry through a survey that determines which are the effective roles and responsibilities in GSD. Methods. We have two research methods in this study 1) systematic literature review and 2) survey. Complete protocol for planning, conducting and reporting the review as well as survey has been described in their respective sections in this thesis. A systematic review is used to develop the framework whereas survey is used for framework validation. We have done static validation of framework. Results. Through SLR, we have identified 30 problems, 33 chains of problems. We have identified 4 different roles and 40 different responsibilities to address these chains of problems. During the validation of the framework, we have validated the links between suggested roles and responsibilities and chains of problems. Addition to this, through survey, we have identified 20 suggestions that represents strong positive impact on chains of problems in GSD in relation to team’s effectiveness. Conclusions. We conclude that implementation of effective roles and responsibilities in GSD team to avoid different problems require considerable attention from researchers and practitioners which can guarantee team’s effectiveness. Implementation of proper roles and responsibilities has been mentioned as one of the successful strategies for increasing team’s effectiveness in the literature, but which particular roles and responsibilities should be implemented still need to be addressed. We also conclude that there must be basic responsibilities associated with any particular role. Moreover, we conclude that there is a need for further development and empirical validation of different frameworks for suggesting roles and responsibilities in full scale industry trials.

 • 176.
  Ahmad, Ehsan
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Systems and Software Engineering.
  Raza, Bilal
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Systems and Software Engineering.
  Towards Optimization of Software V&V Activities in the Space Industry [Two Industrial Case Studies]2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  Developing software for high-dependable space applications and systems is a formidable task. With new political and market pressures on the space industry to deliver more software at a lower cost, optimization of their methods and standards need to be investigated. The industry has to follow standards that strictly sets quality goals and prescribes engineering processes and methods to fulfill them. The overall goal of this study is to evaluate if current use of ECSS standards is cost efficient and if there are ways to make the process leaner while still maintaining the quality and to analyze if their V&V activities can be optimized. This paper presents results from two industrial case studies of companies in the European space industry that are following ECSS standards and have various V&V activities. The case studies reported here focused on how the ECSS standards were used by the companies and how that affected their processes and how their V&V activities can be optimized.

 • 177. Ahmad, Ehsan
  et al.
  Raza, Bilal
  Feldt, Robert
  Assessment and support for software capstone projects at the undergraduate level: A survey and rubrics2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Software engineering and computer science students conduct a capstone project during the final year of their degree programs. These projects are essential in validating that students have gained required knowledge and they can synthesize and use that knowledge to solve real world problems. However, the external requirements on educational programs often do not provide detailed guidelines for how to conduct or support these capstone projects, which may lead to variations among universities. This paper presents the results from a survey conducted at 19 different Pakistani universities of the current management practices and assessment criteria used for the capstone project courses at Undergraduate level. Based upon the results of this survey and similar work on Master Thesis capstone projects in Sweden, we present assessment rubrics for software-related undergraduate capstone projects. We also present recommendations for the continuous improvement of capstone projects.

 • 178.
  Ahmad, Junaid
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Majid, Muhammad Abdul
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Benchmarking of Financial Solutions Offered by Islamic Banks2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  There has been significant growth in Islamic banking sector over the last two decades and this market has become very competitive in many Islamic countries. Islamic banking products are regulated by law of Islam and regulatory authority in that particular country. Our main objective is that given the standards of Islamic financial systems, are the Islamic banks compliance with those principles. Some specific banks will be selected and so shall be the scope of standards. The solutions implemented by Islamic banks will be analyzed critically against these standards and suggestions for improvement will be presented. The secondary objective is to compare specific products offered by Islamic banks with corresponding products of conventional banks (competitors working in same country and thus regulated by same government body). Then we will present critical analysis of both products in terms of monetary value and conditions imposed by each bank.

 • 179.
  Ahmad, Kanar
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Al-Shatrawi, Zahra
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Jag väger för mycket! Kvinnor med Anorexia Nervosas upplevelse av mötet med vårdpersonal.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Anorexia nervosa är en störning som kännetecknas som avsiktlig viktnedgång, framkallad och vidmakthållen av patienten själv. Dessa patienter saknar sjukdomsinsikt vilket förvärrar relationen mellan dem och vårdpersonalen. Sjukdomen har tre olika faser i utvecklingen och drabbar främst flickor i åldrarna 12-20 år. Syftet: Syftet med studien var att belysa hur kvinnor med anorexia nervosa upplever mötet med vårdpersonalen. Metod: En litteraturstudie som baserades på tre självbiografiska böcker utfördes. Burnards analysmetod användes med modifikationer, där tolv steg användes i studien. Resultat: På olika sätt uttryckte kvinnorna att de kände sig missförstådda av vårdpersonalen. Panikkänslor förekom ofta när vårdpersonalen påpekade hur magra de var. Diskussion: För kvinnor med anorexia nervosa var självständighet något som ansågs vara oerhört värdefullt. När de medverkade i sin behandling resulterade det i en bättre vårdrelation. Slutsats: Resultatet visade att adekvat och uppdaterad utbildning av vårdpersonal resulterade i mindre vårdlidande och ett positivt patientmöte med kvinnor som led av anorexia nervosa.

 • 180.
  Ahmad, Khalid
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Azumah, Kenneth
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Employee Retention Strategies: the case of a patent firm in Australia2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Retaining employees is an important goal of every organization. This thesis explores the factors that can significantly impact employee retention in an organisation. It attempts to relate some of the factors discovered to major theories such as the Employee Equity Model, Herzberg’s (Two-Factor) Theory and the Job Embeddedness Theory. The literature surveyed by this study mention employee motivation, job satisfaction and job embeddedness as the main factors that influence employee retention rates. The study proposes that job embeddedness is a superior model that significantly explains employee retention. The population for the study were 53 respondents out of 75 taken from a patent firm in Australia, a representation of the rapidly growing knowledge industry. The participants of the survey were contacted through private email and selected for the study by simple random sampling done via the listing of the employee names in a spreadsheet program. The survey questions were categorized under six major theories of employee retention with each category having an average of five questions. Four most significant theories emerging were compared and the theory best explaining employee retention was chosen. The four most significant theories were Employee Equity Model, Herzberg’s (Two-Factor) Theory and the Job Embeddedness Theory, and the one that most explains employee retention was Herzberg’s (Two-Factor) Theory. This implies that notwithstanding the age of the Two-Factor theory, it is still significant for managing employee retention in today’s rapidly expanding service- and knowledge-based organizations.

 • 181.
  AHMAD, MUHAMMAD ZEESHAN
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Comparative Analysis of Iptables and Shorewall2012Student thesis
  Abstract [en]

  The use of internet has increased over the past years. Many users may not have good intentions. Some people use the internet to gain access to the unauthorized information. Although absolute security of information is not possible for any network connected to the Internet however, firewalls make an important contribution to the network security. A firewall is a barrier placed between the network and the outside world to prevent the unwanted and potentially damaging intrusion of the network. This thesis compares the performance of Linux packet filtering firewalls, i.e. iptables and shorewall. The firewall performance testing helps in selecting the right firewall as needed. In addition, it highlights the strength and weakness of each firewall. Both firewalls were tested by using the identical parameters. During the experiments, recommended benchmarking methodology for firewall performance testing is taken into account as described in RFC 3511. The comparison process includes experiments which are performed by using different tools. To validate the effectiveness of firewalls, several performance metrics such as throughput, latency, connection establishment and teardown rate, HTTP transfer rate and system resource consumption are used. The experimental results indicate that the performance of Iptables firewall decreases as compared to shorewall in all the aspects taken into account. All the selected metrics show that large numbers of filtering rules have a negative impact on the performance of both firewalls. However, UDP throughput is not affected by the number of filtering rules. The experimental results also indicate that traffic sent with different packet sizes do not affect the performance of firewalls.

 • 182.
  Ahmad, Nadeem
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Habib, M. Kashif
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Analysis of Network Security Threats and Vulnerabilities by Development & Implementation of a Security Network Monitoring Solution2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  Communication of confidential data over the internet is becoming more frequent every day. Individuals and organizations are sending their confidential data electronically. It is also common that hackers target these networks. In current times, protecting the data, software and hardware from viruses is, now more than ever, a need and not just a concern. What you need to know about networks these days? How security is implemented to ensure a network? How is security managed? In this paper we will try to address the above questions and give an idea of where we are now standing with the security of the network.

 • 183.
  Ahmad, Naseer
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Telecommunication Systems.
  Security Issues in Wireless Systems2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  ireless Communication is one of the fields of Telecommunications which is growing with the tremendous speed. With the passage of time wireless communication devices are becoming more and more common. It is not only the technology of business but now people are using it to perform their daily tasks, be it for calling, shopping, checking their emails or transfer their money. Wireless communication devices include cellular phones, cordless phones and satellite phones, smart phones like Personal Digital Assistants (PDA), two way pagers, and lots of their devices are on their way to improve this wireless world. In order to establish two way communications, a wireless link may be using radio waves or Infrared light. The Wireless communication technologies have become increasingly popular in our everyday life. The hand held devices like Personal Digital Assistants (PDA) allow the users to access calendars, mails, addresses, phone number lists and the internet. Personal digital assistants (PDA) and smart phones can store large amounts of data and connect to a broad spectrum of networks, making them as important and sensitive computing platforms as laptop PCs when it comes to an organization’s security plan. Today’s mobile devices offer many benefits to enterprises. Mobile phones, hand held computers and other wireless systems are becoming a tempting target for virus writers. Mobile devices are the new frontier for viruses, spam and other potential security threats. Most viruses, Trojans and worms have already been created that exploit vulnerabilities. With an increasing amount of information being sent through wireless channels, new threats are opening up. Viruses have been growing fast as handsets increasingly resemble small computers that connect with each other and the internet. Hackers have also discovered that many corporate wireless local area networks (WLAN) in major cities were not properly secured. Mobile phone operators say that it is only a matter of time before the wireless world is hit by the same sorts of viruses and worms that attack computer software.

 • 184.
  Ahmad, Raheel
  Blekinge Institute of Technology, Department of Software Engineering and Computer Science.
  On the Scalability of Four Multi-Agent Architectures for Load Control Management in Intelligent Networks2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Paralleling the rapid advancement in the network evolution is the need for advanced network traffic management surveillance. The increasing number and variety of services being offered by communication networks has fuelled the demand for optimized load management strategies. The problem of Load Control Management in Intelligent Networks has been studied previously and four Multi-Agent architectures have been proposed. The objective of this thesis is to investigate one of the quality attributes namely, scalability of the four Multi-Agent architectures. The focus of this research would be to resize the network and study the performance of the different architectures in terms of Load Control Management through different scalability attributes. The analysis has been based on experimentation through simulations. It has been revealed through the results that different architectures exhibit different performance behaviors for various scalability attributes at different network sizes. It has been observed that there exists a trade-off in different scalability attributes as the network grows. The factors affecting the network performance at different network settings have been observed. Based on the results from this study it would be easier to design similar networks for optimal performance by controlling the influencing factors and considering the trade-offs involved.

 • 185.
  Ahmad, Saleem Zubair
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Systems and Software Engineering.
  Analyzing Suitability of SysML for System Engineering Applications2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  During last decade UML have to face different tricky challenges. For instance as a single unified, general purpose modeling language it should offer simple and explicit semantic which can be applicable to wide range of domains. Due to significant shift of focus from software to system “software-centric” attitude of UML has been exposed. So need of certain domain specific language is always there which can address problems of system rather then software only i.e. motivation for SysML. In this thesis SysML is evaluated to analyze its suitability for system engineering applications. A evaluation criteria is established, through which appropriateness of SysML is observed over system development life cycle. The study is conducted by taking case example of real life i.e. automobile product. Results of research not only provide an opportunity to get inside into SysML architecture but also offer an idea of SysML appropriateness for multidisciplinary product development

 • 186.
  Ahmad, Waqar
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Riaz, Asim
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Predicting Friendship Levels in Online Social Networks2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  Abstract Context: Online social networks such as Facebook, Twitter, and MySpace have become the preferred interaction, entertainment and socializing facility on the Internet. However, these social network services also bring privacy issues in more limelight than ever. Several privacy leakage problems are highlighted in the literature with a variety of suggested countermeasures. Most of these measures further add complexity and management overhead for the user. One ignored aspect with the architecture of online social networks is that they do not offer any mechanism to calculate the strength of relationship between individuals. This information is quite useful to identify possible privacy threats. Objectives: In this study, we identify users’ privacy concerns and their satisfaction regarding privacy control measures provided by online social networks. Furthermore, this study explores data mining techniques to predict the levels/intensity of friendship in online social networks. This study also proposes a technique to utilize predicted friendship levels for privacy preservation in a semi-automatic privacy framework. Methods: An online survey is conducted to analyze Facebook users’ concerns as well as their interaction behavior with their good friends. On the basis of survey results, an experiment is performed to justify practical demonstration of data mining phases. Results: We found that users are concerned to save their private data. As a precautionary measure, they restrain to show their private information on Facebook due to privacy leakage fears. Additionally, individuals also perform some actions which they also feel as privacy vulnerability. This study further identifies that the importance of interaction type varies while communication. This research also discovered, “mutual friends” and “profile visits”, the two non-interaction based estimation metrics. Finally, this study also found an excellent performance of J48 and Naïve Bayes algorithms to classify friendship levels. Conclusions: The users are not satisfied with the privacy measures provided by the online social networks. We establish that the online social networks should offer a privacy mechanism which does not require a lot of privacy control effort from the users. This study also concludes that factors such as current status, interaction type need to be considered with the interaction count method in order to improve its performance. Furthermore, data mining classification algorithms are tailor-made for the prediction of friendship levels.

 • 187.
  Ahmad, Waqas
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Aslam, Muhammad Kashif
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  An investigation of Routing Protocols in Wireless Mesh Networks (WMNs) under certain Parameters2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  Wireless Mesh Networks (WMNs) are bringing revolutionary change in the field of wireless networking. It is a trustworthy technology in applications like broadband home networking, network management and latest transportation systems. WMNs consist of mesh routers, mesh clients and gateways. It is a special kind of wireless Ad-hoc networks. One of the issues in WMNs is resource management which includes routing and for routing there are particular routing protocols that gives better performance when checked with certain parameters. Parameters in WMNs include delay, throughput, network load etc. There are two types of routing protocols i.e. reactive protocols and proactive protocols. Three routing protocols AODV, DSR and OLSR have been tested in WMNs under certain parameters which are delay, throughput and network load. The testing of these protocols will be performed in the Optimized Network Evaluation Tool (OPNET) Modeler 14.5. The obtained results from OPNET will be displayed in this thesis in the form of graphs. This thesis will help in validating which routing protocol will give the best performance under the assumed conditions. Moreover this thesis report will help in doing more research in future in this area and help in generating new ideas in this research area that will enhance and bring new features in WMNs.

 • 188.
  Ahmad, Zunnurain
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Design and Implementation of Quasi Planar K-Band Array Antenna Based on Travelling Wave Structures2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  Designing antenna arrays based on travelling wave structures has been studied extensively during the past couple of decades and literature on several array topologies is present. It has been an active area of research as constant improvement of antenna arrays is desired for different communication systems developed. Slotted waveguide antennas are one form of travelling wave structures which is adapted in this study due to several advantages offered over other planar array structures. Waveguide slots have been used for a couple of decades as radiating elements. Several design studies have been carried out regarding use of slots with different orientations and geometry and cascading them together to be used as array antennas. Waveguide antennas are preferred as they provide low losses in the feed structure and also offer good radiation characteristics. This study provides a design procedure for implementing a circular polarized planar antenna array based on slotted waveguide structures. The antenna is designed to work in the 19.7 - 20.2 GHz range which is the operating frequency for the downlink of satellites.

 • 189.
  Ahmadi Mehri, Vida
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Communication Systems.
  An Investigation of CPU utilization relationship between host and guests in a Cloud infrastructure2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Cloud computing stands as a revolution in IT world in recent years. This technology facilitates resource sharing by reducing hardware costs for business users and promises energy efficiency and better resource utilization to the service providers. CPU utilization is a key metric considered in resource management across clouds.

  The main goal of this thesis study is directed towards investigating CPU utilization behavior with regard to host and guest, which would help us in understanding the relationship between them. It is expected that perception of these relationships would be helpful in resource management.

  Working towards our goal, the methodology we adopted is experi- mental research. This involves experimental modeling, measurements and observations from the results. The experimental setup covers sev- eral complex scenarios including cloud and a standalone virtualization system. The results are further analyzed for a visual correlation.

  Results show that CPU utilization in cloud and virtualization sce- nario coincides. More experimental scenarios are designed based on the first observations. The obtaining results show the irregular behav- ior between PM and VM in variable workload.

  CPU utilization retrieved from both cloud and a standalone system is similar. 100% workload situations showed that CPU utilization is constant with no correlation co-efficient obtained. Lower workloads showed (more/less) correlation in most of the cases in our correlation analysis. It is expected that more number of iterations can possibly vary the output. Further analysis of these relationships for proper resource management techniques will be considered. 

 • 190.
  Ahmadi Mehri, Vida
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering. Blekinge Institute of technology.
  Ilie, Dragos
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  Tutschku, Kurt
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  Privacy and DRM Requirements for Collaborative Development of AI Application2018In: ACM International Conference Proceeding Series, 2018, article id 3233268Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The use of data is essential for the capabilities of Data-driven Artificial intelligence (AI), Deep Learning and Big Data analysis techniques. This data usage, however, raises intrinsically the concerns on data privacy. In addition, supporting collaborative development of AI applications across organisations has become a major need in AI system design. Digital Rights Management (DRM) is required to protect intellectual property in such collaboration. As a consequence of DRM, privacy threats and privacy-enforcing mechanisms will interact with each other.

  This paper describes the privacy and DRM requirements in collaborative AI system design using AI pipelines. It describes the relationships between DRM and privacy and outlines the threats against these non-functional features. Finally, the paper provides first security architecture to protect against the threats on DRM and privacy in collaborative AI design using AI pipelines. 

 • 191.
  Ahmadi Mehri, Vida
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  Ilie, Dragos
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  Tutschku, Kurt
  Towards Privacy Requirements for Collaborative Development of AI Applications2018In: 14th Swedish National Computer Networking Workshop (SNCNW), 2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The use of data is essential for the capabilities of Data- driven Artificial intelligence (AI), Deep Learning and Big Data analysis techniques. The use of data, however, raises intrinsically the concern of the data privacy, in particular for the individuals that provide data. Hence, data privacy is considered as one of the main non-functional features of the Next Generation Internet. This paper describes the privacy challenges and requirements for collaborative AI application development. We investigate the constraints of using digital right management for supporting collaboration to address the privacy requirements in the regulation.

 • 192.
  Ahmed, Abdifatah
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Software Engineering and Computer Science.
  Lindhe, Magnus
  Blekinge Institute of Technology, Department of Software Engineering and Computer Science.
  Efficient And Maintainable Test Automation2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  More and more companies experience problems with maintainability and time-consuming development of automated testing tools. The MPC department at Ericsson Software Technology AB use methods and tools often developed during time pressure that results in time-consuming testing and requires more effort and resources than planned. The tools are also such nature that they are hard to expand, maintain and in some cases they have been thrown out between releases. For this reason, we could identify two major objectives that MPC want to achieve; efficient and maintainable test automation. Efficient test automation is related to mainly how to perform tests with less effort, or in a shorter time. Maintainable test automation aims to keep tests up to date with the software. In order to decide how to achieve these objectives, we decided to investigate which test to automate, what should be improved in the testing process, what techniques to use, and finally whether or not the use of automated testing can reduce the cost of testing. These issues will be discussed in this paper.

 • 193.
  Ahmed, Adnan
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Interaction and System Design.
  Hussain, Syed Shahram
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Interaction and System Design.
  Meta-Model of Resilient information System2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The role of information systems has become very important in today’s world. It is not only the business organizations who use information systems but the governments also posses’ very critical information systems. The need is to make information systems available at all times under any situation. Information systems must have the capabilities to resist against the dangers to its services,performance & existence, and recover to its normal working state with the available resources in catastrophic situations. The information systems with such a capability can be called resilient information systems. This thesis is written to define resilient information systems, suggest its meta-model and to explain how existing technologies can be utilized for the development of resilient information system.

 • 194.
  ahmed, amar
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Telecommunication Systems.
  Performance and Modeling of SIP Session Setup2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  During the recent last years, transport of multimedia sessions, such as audio streams and video conferences, over IP has acquired a lot of attention since most of communication technologies are migrating to work over IP. However, sending media streams over IP networks has encountered some problems related to signaling issues. The ongoing research in this area has produced some solutions to this subject. Internet Engineering Task Force (IETF) has introduced Session Initiation Protocol (SIP), which has proved to be an efficient protocol for controlling sessions over IP. While a great deal of research performed in evaluating the performance of SIP and comparing it with its competent protocols such as H.323, studying the delay caused by initiating the session has acquired less attention. In this document, we have addressed the SIP session setup delay problem. In the lab, we have built up a test bed for running several SIP session scenarios. Using different models for those scenarios, we have measured session setup delays for all used models. The analysis performed for each model showed that we could propose some models to be applied for SIP session setup delay components.

 • 195.
  Ahmed, Ashraf AwadElkarim Widaa
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Makki, Ahmed Hamza Ibrahim
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Performance Evaluation of Uplink Multiple Access Techniques in LTE Mobile Communication System2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  The User Equipments (UE) nowadays are able to provide various internet applications and services that raise the demand for high speed data transfer and Quality of Service (QoS). Accordingly, next generation mobile communication systems driven by these demands are expected to provide higher data rates and better link quality compared to the existing systems. Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) and Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) are strong multiple access candidates for the uplink of the International Mobile Telecommunications-Advanced (IMT-Advanced). These multiple access techniques in combination with other promising technologies such as multi-hops transmission and Multiple-Input-Multiple-Output (MIMO) will be utilized to reach the targeted IMT-Advanced system performance. In this thesis, OFDMA and SC-FDMA are adopted and studied in the uplink of Long Term Evolution (LTE). Two transmission scenarios are considered, namely the single hop transmission and the relay assisted transmission (two hops). In addition, a hybrid multiple access technique that combines the advantages of OFDMA and SC-FDMA in term of low Peak-to-Average Power Ratio (PAPR) and better link performance (in terms of Symbol Error Rate (SER)) has been proposed in relay assisted transmission scenario. Simulation results show that the proposed hybrid technique achieves better end-to-end link performance in comparison to the pure SC-FDMA technique and maintains the same PAPR value in access link. In addition, a lower PAPR is achieved compared to OFDMA case, which is an important merit in the uplink transmission due to the UE’s power resources constraint (limited battery power).

 • 196.
  Ahmed, Ishtiaque
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Telecommunication Systems.
  Study of the Local Backprojection Algorithm for Image Formation in Ultra Wideband Synthetic Aperture Radar2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis project is to study and evaluate a UWB Synthetic Aperture Radar (SAR) data image formation algorithm, that was previously less familiar and, that has recently got much attention in this field. Certain properties of it made it acquire a status in radar signal processing branch. This is a fast time-domain algorithm named Local Backprojection (LBP). The LBP algorithm has been implemented for SAR image formation. The algorithm has been simulated in MATLAB using standard values of pertinent parameters. Later, an evaluation of the LBP algorithm has been performed and all the comments, estimation and judgment have been done on the basis of the resulting images. The LBP has also been compared with the basic time-domain algorithm Global Backprojection (GBP) with respect to the SAR images. The specialty of LBP algorithm is in its reduced computational load than in GBP. LBP is a two stage algorithm — it forms the beam first for a particular subimage and, in a later stage, forms the image of that subimage area. The signal data collected from the target is processed and backprojected locally for every subimage individually. This is the reason of naming it Local backprojection. After the formation of all subimages, these are arranged and combined coherently to form the full SAR image.

 • 197.
  Ahmed, Israr
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Nadeem, Shahid
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Minimizing Defects Originating from Elicitation, Analysis and Negotiation (E and A&N) Phase in Bespoke Requirements Engineering2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  Defect prevention (DP) in early stages of software development life cycle (SDLC) is very cost effective than in later stages. The requirements elicitation and analysis & negotiation (E and A&N) phases in requirements engineering (RE) process are very critical and are major source of requirements defects. A poor E and A&N process may lead to a software requirements specifications (SRS) full of defects like missing, ambiguous, inconsistent, misunderstood, and incomplete requirements. If these defects are identified and fixed in later stages of SDLC then they could cause major rework by spending extra cost and effort. Organizations are spending about half of their total project budget on avoidable rework and majority of defects originate from RE activities. This study is an attempt to prevent requirements level defects from penetrates into later stages of SDLC. For this purpose empirical and literature studies are presented in this thesis. The empirical study is carried out with the help of six companies from Pakistan & Sweden by conducting interviews and literature study is done by using literature reviews. This study explores the most common requirements defect types, their reasons, severity level of defects (i.e. major or minor), DP techniques (DPTs) & methods, defect identification techniques that have been using in software development industry and problems in these DPTs. This study also describes possible major differences between Swedish and Pakistani software companies in terms of defect types and rate of defects originating from E and A&N phases. On the bases of study results, some solutions have been proposed to prevent requirements defects during the RE process. In this way we can minimize defects originating from E and A&N phases of RE in the bespoke requirements engineering (BESRE).

 • 198.
  Ahmed, Juber
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Client Information Needs of MFIs: A Case Study of ASA Bangladesh2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Abstract Title: Client Information Needs of MFIs: A Case Study of ASA Bangladesh Author: Juber Ahmed Academic Advisor: Dr. Klaus Solberg Søilen Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology Course: Master Thesis in Business Administration Purpose: To enrich the knowledge base of client’s needs of financial services and assessing the tools MFIs used to collect clients’ information and how they utilized the information for developing new products and services or modifying existing products and services or their terms and conditions to meet the needs of financial services of their clientele. Also how MFIs organized and managed the information and how they categorized their clients using that information. Method: The investigation conducted from both a theoretical and an empirical point of view. The deductive approach used for the study and the case study method deployed. I studied ASA which is an MFI renowned in Bangladesh and beyond. At first, I had gone through a secondary research for collecting a number of successful methods and standard types of information used by successful MFIs from existing literature. In primary research, I interviewed 10 Managers (Assistant Directors) for ASA to determine which of the methods found in the literature were more effective for collecting clients’ information for them and also asked them to add their ideas to the list. At last I asked interviewees to rate the methods and results presented in this paper. Theory: This study was an exploratory one where I discussed the related aspects for the study - Microfinance, Client Assessment, Clients of Microfinance, Information needs and Management Information System. Findings: The study showed that ASA utilized client information for developing their credit products and services and based on number of loans taken by the clients they categorized their clients and modified or developed new products and services for each category of clients. Although ASA executed several tools for collecting client information but the managers think that their staffs’ collection of information from regular meeting with clients was more effective than others for modifying products’ terms and conditions and modifying or developing new products and services to their women and small enterprise clients. The conducted study also revealed that in ASA impact study was necessary to know clients’ overall level of satisfaction but management needed specific information on what aspects of ASA and its credit products and services clients preferred and did not prefer and the reasons of the preferences. Also they needed action plan to address clients’ specific concerns, so they needed the information on a continual basis and they were successful to achieve this continuous flow of information. For ASA, the best way to get this type of information would be through client satisfaction Focus Group Discussions (FGDs), although they utilized several tools but not often as discussed in part 3 in chapter 5. ASA owned an MIS (AMMS) for monitoring and managing clients’ information and they utilized this to categorize their clients based on the collected information about their number of loans. Conclusion: This study revealed that ASA served only women and small enterprise clientele that included the vulnerable non-poor and could contribute to the profitability of ASA. There was no attempt to diversify the products to include all poor that should be the goal of microfinance to alleviate poverty. Moreover client treated as individual client but the loans used to fulfill household or family needs of the clients. There were tools for collecting information on household about impact of credit programs participation but they took seldom effort for collecting information of the household money management or in other words how they utilized the loans for variety of household needs. There is lack of access to a variety of financial services for poor clients, even though MFIs are mostly serving vulnerable non-poor instead of taking consideration of all categories of poor. It revealed from the study that MFIs could gain long term success by serving specific market segment but it should not be only focus of MFIs, their initiative should be to include all poor in their clients profile with a priority to a specific market segment. This could help them to become sustainable and to minimize risks by spreading it in different market segments. The study found that ASA considered FGDs as an effective tool for collecting clients’ information as their staffs and managers were familiar with this tool, moreover it was cost effective for them. It observed that they seldom followed Tool Selection Process and it was the top management that decided over the tools, the decision might influence by internal and external interest groups and the competition. MFIs should organize client information in a way so that they could be able to manipulate the specific client information to serve client better and to take effective decision, although it is imperative to argue that they may like to serve the wealthier clients. This research paper is also presenting some important findings from existing literature of microfinance and a number of recommendations based on the study experience and scholars opinions from existing microfinance study that may help MFIs to prepare themselves to adopt client-oriented approach by utilizing client assessment tools to fulfill the needs of financial services of their clients that may hopefully include all poor irrespective of their categories.

 • 199.
  Ahmed, Kwaku
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Hatira, Lamia
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Valva, Paul
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  How can the construction industry in Ghana become sustainable?2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The Sub-Saharan African country of Ghana is growing at a rapid pace. The construction industry is striving to keep up with the increasing demand for housing and commercial and industrial space while simultaneously protecting the physical environment and social well-being of the country – a challenge becoming known in the industry as ‘sustainable construction.’ This paper proposes a strategic approach to manage these twin challenges, consisting of two parts: a building rating system and a participatory method called multi-stakeholder dialogue. The combination rating system and MSD process was presented to the industry to determine its potential effectiveness in assisting the industry to move towards sustainability. The industry’s response indicates that the proposal could be of value to the industry, with certain noted limitations. This paper describes the rating system-MSD proposal, the industry’s response, and implications for the construction industry in Ghana moving forward

 • 200.
  Ahmed, Mamun
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Adaptive Sub band GSC Beam forming using Linear Microphone-Array for Noise Reduction/Speech Enhancement.2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  This project presents the description, design and the implementation of a 4-channel microphone array that is an adaptive sub-band generalized side lobe canceller (GSC) beam former uses for video conferencing, hands-free telephony etc, in a noisy environment for speech enhancement as well as noise suppression. The side lobe canceller evaluated with both Least Mean Square (LMS) and Normalized Least Mean Square (NLMS) adaptation. A testing structure is presented; which involves a linear 4-microphone array connected to collect the data. Tests were done using one target signal source and one noise source. In each microphone’s, data were collected via fractional time delay filtering then it is divided into sub-bands and applied GSC to each of the subsequent sub-bands. The overall Signal to Noise Ratio (SNR) improvement is determined from the main signal and noise input and output powers, with signal-only and noise-only as the input to the GSC. The NLMS algorithm significantly improves the speech quality with noise suppression levels up to 13 dB while LMS algorithm is giving up to 10 dB. All of the processing for this thesis is implemented on a computer using MATLAB and validated by considering different SNR measure under various types of blocking matrix, different step sizes, different noise locations and variable SNR with noise.

1234567 151 - 200 of 12699
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf