Change search
Refine search result
29303132333435 1551 - 1600 of 13555
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1551.
  Bjarting, Lovisa
  Blekinge Institute of Technology, Department of Spatial Planning and Civil Engineering.
  Trygg och säker: förbättringar av Karlskronas huvudstråk för gång- och cykeltrafik2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete belyser trygghetsdiskussionen inom den fysiska planeringen och ger förslag på förbättringar av den fysiska miljön på otrygga platser, med fokus på gång- och cykelstråk. Idag är trygghet och säkerhet en viktig faktor för trivsel, oavsett om man bor i staden eller på landsbygden. Själva rädslan för att bli utsatt för brott är i sig ett problem. För många människor begränsar rädslan påtagligt vardagens möjligheter att använda stadens miljöer. Rädslan för att drabbas av våld eller annan brottslighet gör att många människor håller sig borta från offentliga platser och allmänna kommunikationer, speciellt efter det har blivit mörkt. Rädslan är beroende av olika sociala relationer som finns mellan olika grupper i samhället. Den föreställda rädslan är bl. a kopplad till vilken könoch etnicitetstillhörighet vi har, hur vi klär oss eller hur vi rör oss i det offentliga rummet. Ingen rädsla är densamma utan den påverkas av tid, rum och olika livssituationer. Kön är en styrande variabeln när det gäller rädsla. Tidigare undersökningar visar att kvinnor är mer rädda än män men mindre utsatta för brott än vad män är. Detta är dock något som håller på att utjämnas. I takt med att misshandel och gatuvåld ökar, känner sig även män otrygga ute i den offentliga miljön. Sedan början av 1970-talet finns det två tydliga teorier om brottsförebyggande stadsplanering. Den ena förespråkar slutenhet, den andra öppenhet. Men för att det finns olika uppfattningar och angripssätt behöver de för den skull inte utesluta varandra. Variation, mångfald och trygghet är genomgående teman för Jane Jacobs i hennes stadsplaneringsidéer. Även kriminologer brukar dela in de åtgärder som man kan vidta för att förebygga brott i social och situationell brottsprevention. Alla upplever sin stad på olika sätt. Ett torg som en eftermiddag är fyllt med människor kan några timmar senare upplevas som hotfullt när det är folktomt och mörkt. För att kunna skapa möjligheter för alla att vistas ute i det offentliga rummet och känna sig trygg är det viktigt att förstå hur staden är uppbyggd. Det handlar om hur staden kan tolkas i sin helhet genom att studera stads-, bebyggelse- och trafikstrukturer. Rapportens praktiska del fokuserar på Karlskronas gång- och cykelvägar som är till stor del är otrygga och har en bristfällig planering och förvaltning. Följden av detta blir att människor inte rör sig på dessa platser utan väljer istället andra färdmedel eller kanske farligare och längre alternativa vägar. De i arbetet gjorda trygghetsvandringarna visar att det finns många otrygga platser och sträckor. Förslagsdelen består av en fördjupning på ett antal inventerade sträckor där förslag på åtgärder för att förbättra tryggheten ges. Valet av de utvalda sträckorna baseras på den bedömningsskala som används i trygghetsvandringarna. För att visa på olika åtgärder har ett antal sträckningar valts ut som fördjupningar i arbetet. Urvalet för just de aktuella sträckorna grundar sig på att de har fått lågt omdöme i, den i arbetet gjorda, inventeringen. Det finns dock många sträckor, tillsammans med dessa, som behöver åtgärdas för att upplevas som tryggare. De utvalda platserna kan därför statuera som typexempel även för andra platser med likartade problem. De olika sträckorna som inventerats utvärderas utifrån ett antal utformningsteman för att konkretisera och identifiera de problem som behöver åtgärdas för att göra platsen/sträckan tryggare. Överblickbarhet, tillgänglighet, belysning, förvaltning och tidsanvändningsmönster. För att skapa en trygg miljö krävs det att belysningen är god – varken för svag eller för stark, utan jämn utan mörka partier. Det krävs en bra överblickbarhet och tillgänglighet med hjälp av öppna siktlinjer med synliga målpunkter samt tydlig skyltning och vägmarkering. En jämn och omsorgsfull förvaltning av markbeläggning, väggar, möbler och vegetation bidrar till att en plats upplevs som trygg och kontrollerad. Om en plats har goda egenskaper bidrar det till att människor använder platsen eller sträckan vilket i sin tur leder till en ökad genomströmning av människor och ett ökat och mer aktivt tidsanvändningsmönster som är av ingredienserna för att Karlskronas gång- och cykelstråk ska bli trygga och säkra.

 • 1552. Bjegovic-Mikanovic, Vesna
  et al.
  Laaser, Ulrich
  Vukovic, Dejana
  Stjernberg, Louise
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Otok, Robert
  Czabanowska, Katarzyna
  The way forward in partnerships for education and training in public health2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Today schools and departments of public health (SDPHs), as well as public health professionals are searching for interface and synergies between public health science and practice. They are increasingly relying on partnerships in order to achieve common goals. To collect more information on the fragmented institutional landscape the Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER) organised a survey among its full institutional 81 members with the core objective to assess the exit competences of master of public health graduates according to the new Essential Public Health Operations (EPHO) of WHO-EURO. The survey results indicate that usually European SDPHs are small units, funded from tax money. A total of 130 academic programmes released 3035 graduates per last year All selected competences within each EPHO showed high reliability and high internal consistency (alpha>0.75, p<0.01). SDPH assess their best teaching output to be in the field of health promotion, followed by disease prevention and identification of priority health problems and health hazards in the community, while they see the least success regarding preparedness and planning for public health emergencies. Given the fragmentation of the institutional infrastructure, the harmonization of programme content and thinking is impressive. Even more surprising is the observation that the determination of the desired performance by employers of public health professionals for most EPHOs (6 out of 10) is almost congruent with the estimated output of SDPHs. The main objective of the workshop was to continue with permanent dialogue on innovation and good practice in public health education, continuing training and lifelong learning and to strengthen everlasting collaboration of European schools in efforts to improve public health performance.

 • 1553. Bjerkén, Christina
  et al.
  Kao-Walter, Sharon
  Ståhle, Per
  Fracture Mechanisms of a Thin Elastic Plastic Laminate2006Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The fracture toughness of a polymer-metal laminate composite is obtained by mechanical testing of a specimen containing a pre-crack. The laminate is a material used for packaging. It consists of a thin aluminium foil and a polymer coating. A centre cracked panel test geometry is used. Each of the layers forming the laminate is also tested separately. The result is compared with the measured fracture strength of the individual layers. It is observed that the load carrying capacity increases dramatically for the laminate. At the strain when peak load is reached for the laminate only aluminium is expected to carry any substantial load because of the low stiffness of the LDPE. However, the strength of the laminate is almost twice the strength of the aluminium foil. The reason seems to be that the aluminium forces the polymer to absorb large quantities of energy at small nominal strain. The toughness compares well with the accumulated toughness of all involved layers. Possible fracture of the interface between the layers is discussed.

 • 1554.
  Bjernevall, Ola
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Identifiering av smärta hos personer med demens med förlorad förmåga att kommunicera verbalt: En kvalitativ litteraturstudie ur vårdgivarens perspektiv2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Mellan 60-80% av de vårdtagare som bor på någon form av vårdinrättning lever med smärta. Hos vårdtagare med demens och med förlorad förmåga att kommunicera verbalt kommer förmågan att förmedla smärta på så sätt försvåras. Detta är ett problem som kommer att öka allt eftersom befolkningen blir äldre och äldre och också antalet vårdtagare med demens och med förlorad förmåga att kommunicera verbalt ökar. Syftet: Syftet var att belysa hur vårdgivare upplever att de kan identifiera smärta hos vårdtagare med demens som förlorat sin verbala förmåga att kommunicera. Metod: Studien var en litteraturstudie baserad på kvalitativa artiklar baserade på vårdgivarens upplevelser. Innehållsanalys gjordes enligt Graneheim och Lundman (2004) och artiklarna kvalitetsbedömdes enligt Carlsson och Eiman (2000). Artiklar söktes i databaserna PubMed, PsycInfo, Cinahl och Medline samt manuellt. Resultat: Det framkom att det finns ett stort behov och önskan ifrån vårdgivarna att få adekvat utbildning i metoder för att bemöta vårdtagare med demens och smärta. För att kunna utföra en tillförlitlig identifiering av smärta krävs att patientkännedomen är hög. Smärta kan tolkas genom ansiktsuttryck, kroppsspråk eller ett ändrat beteende. Slutsats: Identifiering av smärta hos vårdtagare med demens och som förlorat sin verbala förmåga att kommunicera är inte en omöjlig uppgift. Vårdgivarna i studien upplever att en förutsättning för att lyckas är dock att vårdgivaren har en god kännedom om vårdtagaren för att kunna upptäcka förändringar i beteendet.

 • 1555.
  Bjernklev, Christian
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Dokumentärfilm om Warcraftspelaren 4K FuRy2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Warcraft är ett strategidataspel som massor av människor världen över ägnar sig åt. Sebastian Pesic (alias 4K FuRy) är en av världens bästa spelare och dataspelandet har blivit hans jobb. Dokumentärfilmen handlar om Sebastian Pesic och hans verklighet i Warcraftlaget 4Kings. Sebastian kommer att berätta om sina upplevelser och vi kommer att få se honom i action. Filmen kommer att ge en inblick i dataspelsvärlden som många inte ens vet om existerar. Ännu mindre att man kan tjäna stora pengar på att spela. Utomlands är uppmärksamheten för Warcraft större. Sebastian är mycket känd och han har fans runt om i hela världen. 4K FuRy is an alias and the man behind the name is Sebastian Pesic. He is a 19 year old young man who’s playing a strategy computer game called Warcraft. He is one of the best Warcraftplayers in the world and the computer playing has become his job. The documentary is about him and his reality in the Warcraft team 4 Kings. You will be able to follow Sebastian in his preparation for the biggest tournament of the year and you will be informed about the computergameworld that many don’t even know exists. Nor less that you can make a lot of money playing. Warcraft is well know and played of a lot of people worldwide and Sebastian has a lot of fans all around the globe.

 • 1556.
  Bjers, Karolina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Bullerproblematiken vid planering och byggande av bostäder2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [sv]

  Dagens planeringsideal innebär en hållbar stadsbyggnad som skapas genom förtätning och blandning av funktioner och trafikslag. Den täta staden argumenteras skapa möjligheter för människan att leva hållbart då bostäder, service och arbete finns inom korta avstånd. Däremot finns det ett annat perspektiv, genom att förtäta och blanda funktioner blir även störningarna i samhället större. En av dessa störningar är buller, som de senare åren har fått stark uppmärksamhet då det kopplats till många hälsoproblem. Målen med den täta staden och buller är inte förenliga. Från statligt håll har bullerfrågan fått stor uppmärksamhet de senare åren då bullerreglerna idag ses som ett hinder för bostadsbyggandet. Med grund i detta har förslag på nya regler genom en bullerutredning samt en efterföljande proposition kommit ut. Syftet med denna studie är att dels studera, och förstå motiven bakom, de förändringar som är föreslagna i lagstiftningen avseende buller i planering och byggande, dels att studera vilka konsekvenser förändringarna kan få för den svenska planeringspraktiken. Studien är indelad i två delar. I den första delen analyseras dokument som under de senaste åren har varit av vikt i diskussionen om hur buller bör hanteras vid planering och byggande av bostäder. I den andra delen har en fallstudie genomförts. Tre detaljplaneärenden från olika kommuner och där buller-problematiken har varit ett centralt tema har studerats. Intervjuer har även genomförts med handläggande planarkitekter. Genom analysen som baseras på det teoretiska perspektivet rörande governance och plan- och byggparadigmen, har en problematik belysts som till stor del beror på olika sätt att se på styrning. Det finns allt fler aktörer inblandade i diskussionen, vars intressen står i konflikt med varandra. En förklaring till den problematik som finns är att det idag finns två sätt att se på styrning av mark och vatten, ett där miljön och bevarande, och ett där planering och förändring, står i fokus. Intervjuade tjänstemän ser en stor problematik idag, som anser att reglerna är otydliga och att länsstyrelsen är hårda i sina bedömningar. Detaljplanerna som studeras belyser även denna problematik där länsstyrelserna har varit i stor diskussion med kommunerna om bullerhanteringen. En av de största frågorna är kommunernas möjlighet att göra avsteg från riktvärdena. Handläggarna vill att alla kommuner ska ha samma möjligheter till avsteg, men reglerna idag innefattar enbart större tätorter. Om reglerna som föreslås blir verklighet hoppas kommunerna att konsekvensen blir en enklare planprocess och att möjligheterna till planering i bullerstörda miljöer blir större.

 • 1557.
  Bjers, Karolina
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Landskapets narrativitet i detaljplanering- fallstudie i Lekaryd2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta kandidatarbete har sin teoretiska utgångspunkt i Matthew Potteigers och Jamie Purintons begrepp landscape narrative, landskapets narrativitet. Arbetet syftar till att undersöka hur planerare genom detaljplanering och detaljeringsgrad kan arbeta med begreppet. För att kunna komma fram till ett svar har intervjuer, granskning av plandokument och en fallstudie använts som metod. Landskapets narrativitet kan liknas som en berättelse om och i landskapet, men som inte har en början, mitt eller slut. Landskap är en process som hela tiden är föränderlig. Narrativitet läses olika beroende på vem som gör tolkningen och i vilket sammanhang den görs i. Den fysiska planeringen har en stor roll i att utveckla svenska landskap, där detaljplanering är ett av redskapen. Genom en plans utformning och detaljeringsgrad möjliggör planerare för en ny narrativitet att ta form. Att inte styra upp narrativitet i för hög grad har sina fördelar. Men det finns fall, som exempelvis Skillingenäs i Karlskrona kommun, där landskapet har utvecklats negativt eftersom planförfattaren inte styrt upp den narrativitet som syftades till i planen. Fallstudien i Lekaryd ligger i en kulturmiljö av riksintresse. Med detta som grund är det viktigt att tänka på hur narrativiteten ska utvecklas och vilken narrativitet platsen ska ha. Då lekaryd har en stark narrativitet som är socialt accepterad ska denna inte bli påverkad med en ny plan. Slutsatsen av arbetet är att detaljplanering kan i viss mån styra narrativiteten men det finns även mycket som inte går att påverka genom bestämmelser. Andra saker är också viktiga, som utformningen av gaturummet och planens genomförande.

 • 1558.
  Bjorklund, Svante
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences.
  Johansson, Tommy
  Swedish Def Res Agcy FOI, SE-58111 Linkoping, Sweden..
  Petersson, Henrik
  Swedish Def Res Agcy FOI, SE-58111 Linkoping, Sweden..
  Target Classification in Perimeter Protection with a Micro-Doppler Radar2016In: 2016 17TH INTERNATIONAL RADAR SYMPOSIUM (IRS), 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In security surveillance at the perimeter of critical infrastructure, such as airports and power plants, approaching objects have to be detected and classified. Especially important is to distinguish between humans, animals and vehicles. In this paper, micro-Doppler data (from movement of internal parts of the target) have been collected with a small radar of a low complexity and cost-effective type. From time-velocity diagrams of the data, some physical features have been extracted and used in a support vector machine classifier to distinguish between the classes "human", "animal" and "man-made object". Both the type of radar and the classes are suitable for perimeter protection. The classification result are rather good, 77% correct classification. Particularly interesting is the surprisingly good ability to distinguish between humans and animals. This also indicates that we can choose to have limitations in the radar and still solve the classification task.

 • 1559.
  Bjorklund, Svante
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences.
  Petersson, Henrik
  Swedish Def Res Agcy FOI, SE-58111 Linkoping, Sweden..
  Hendeby, Gustaf
  Swedish Def Res Agcy FOI, SE-58111 Linkoping, Sweden.;Linkoping Univ, SE-58183 Linkoping, Sweden..
  Features for micro-Doppler based activity classification2015In: IET radar, sonar & navigation, ISSN 1751-8784, E-ISSN 1751-8792, Vol. 9, no 9, p. 1181-1187Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Safety and security applications benefit from better situational awareness. Radar micro-Doppler signatures from an observed target carry information about the target's activity, and have potential to improve situational awareness. This article describes, compares, and discusses two methods to classify human activity based on radar micro-Doppler data. The first method extracts physically interpretable features from the time-velocity domain such as the main cycle time and properties of the envelope of the micro-Doppler spectra and use these in the classification. The second method derives its features based on the components with the most energy in the cadence-velocity domain (obtained as the Fourier transform of the time-velocity domain). Measurements from a field trial show that the two methods have similar activity classification performance. It is suggested that target base velocity and main limb cadence frequency are indirect features of both methods, and that they do often alone suffice to discriminate between the studied activities. This is corroborated by experiments with a reduced feature set. This opens up for designing new more compact feature sets. Moreover, weaknesses of the methods and the impact of non-radial motion are discussed.

 • 1560.
  Bjurka, Mattias
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  New Splash Guards2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  This final report is the result of cooperation between Cargotec and the Department of Mechanical Enginering at Blekinge Institute of Technology. The project is named New splash guards Splash guards have the order to avoid dirtying of the machine. The thesis is to find alternative solutions to splash on Cargotec's trucks. Evaluate the various materials and methods for the design of the splash guard. The purpose is to find a solution that fits all machines and has better performance than the current solution.

 • 1561.
  Bjällgren, Beatrix
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Möllheden, Evelina
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Att leva med urininkontinens: En litteraturstudie om kvinnors upplevelser2013Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Urininkontinens är ett vanligt förekommande problem i samhället som främst kvinnor lever med. Även om det är ett problem är det få kvinnor som söker hjälp och detta anses bero på att urininkontinens är förknippat med tabu och något som är pinsamt att prata om. Diagnostisering och behandling av urininkontinens har förbättrats under åren men fortfarande anses hälso- och sjukvården sakna tillräcklig kunskap och förståelse över att urininkontinens kan vara ett stort lidande för kvinnan. Syfte: Att belysa kvinnors upplevelser av att leva med urininkontinens. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats inkluderande sju vetenskapligt granskade artiklar. Resultat: Föreliggande studie består av tre huvudkategorier vilka är upplevelsen av att vilja ta kontroll över situationen/sin sjukdom, att inte känna sig kvinnlig samt att känna sig förbisedd av hälso- och sjukvården. En saknad kontroll över situationen ledde till känslor utav en begränsad vardag och att ha förlorat kontrollen över sin kropp. Upplevelsen av att inte känna sig kvinnlig genererade känslor av skam och negativ självbild. Kvinnorna kände sig sårade och osynliga av att hälso- och sjukvården förbisåg deras problem. Slutsats: Kvinnorna upplevde urininkontinensen som något negativt ur flera aspekter. Många vågade inte prata om sina besvär och därav kan skönjas att det behövs ett förbättrat stöd och en ökad kunskap hos hälso- och sjukvården.

 • 1562.
  Bjäreholt, Johan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  RISC-V Compiler Performance:A Comparison between GCC and LLVM/clang2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  RISC-V is a new open-source instruction set architecture (ISA) that in De-cember 2016 manufactured its rst mass-produced processors. It focuses onboth eciency and performance and diers from other open-source architec-tures by not having a copyleft license permitting vendors to freely design,manufacture and sell RISC-V chips without any fees nor having to sharetheir modications on the reference implementations of the architecture.The goal of this thesis is to evaluate the performance of the GCC andLLVM/clang compilers support for the RISC-V target and their ability tooptimize for the architecture. The performance will be evaluated from ex-ecuting the CoreMark and Dhrystone benchmarks are both popular indus-try standard programs for evaluating performance on embedded processors.They will be run on both the GCC and LLVM/clang compilers on dierentoptimization levels and compared in performance per clock to the ARM archi-tecture which is mature yet rather similar to RISC-V. The compiler supportfor the RISC-V target is still in development and the focus of this thesis willbe the current performance dierences between the GCC and LLVM com-pilers on this architecture. The platform we will execute the benchmarks onwil be the Freedom E310 processor on the SiFive HiFive1 board for RISC-Vand a ARM Cortex-M4 processor by Freescale on the Teensy 3.6 board. TheFreedom E310 is almost identical to the reference Berkeley Rocket RISC-Vdesign and the ARM Coretex-M4 processor has a similar clock speed and isaimed at a similar target audience.The results presented that the -O2 and -O3 optimization levels on GCCfor RISC-V performed very well in comparison to our ARM reference. Onthe lower -O1 optimization level and -O0 which is no optimizations and -Oswhich is -O0 with optimizations for generating a smaller executable code sizeGCC performs much worse than ARM at 46% of the performance at -O1,8.2% at -Os and 9.3% at -O0 on the CoreMark benchmark with similar resultsin Dhrystone except on -O1 where it performed as well as ARM. When turn-ing o optimizations (-O0) GCC for RISC-V was 9.2% of the performanceon ARM in CoreMark and 11% in Dhrystone which was unexpected andneeds further investigation. LLVM/clang on the other hand crashed whentrying to compile our CoreMark benchmark and on Dhrystone the optimiza-tion options made a very minor impact on performance making it 6.0% theperformance of GCC on -O3 and 5.6% of the performance of ARM on -O3, soeven with optimizations it was still slower than GCC without optimizations.In conclusion the performance of RISC-V with the GCC compiler onthe higher optimization levels performs very well considering how young theRISC-V architecture is. It does seems like there could be room for improvement on the lower optimization levels however which in turn could also pos-sibly increase the performance of the higher optimization levels. With theLLVM/clang compiler on the other hand a lot of work needs to be done tomake it competetive in both performance and stability with the GCC com-piler and other architectures. Why the -O0 optimization is so considerablyslower on RISC-V than on ARM was also very unexpected and needs furtherinvestigation.

 • 1563.
  Bjärvall, Robert
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Vakna lokalbedövade patienters upplevelser2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Patients who undergo surgery receive general anaesthesia or any form of conduction anaesthesia during the operation. For most people it is strange, unexpected and for many something completely new to be a patient and undergo surgery. Awake conduction anaesthetic patients’ experiences from the intraoperative period were little studied. The purpose of this study was to examine awake conduction anaesthesia patients’ experiences. An empirical study with nine patients that had surgery was carried out in southern Sweden. The interviews were analysed with content analysis. The results are presented in the tree categories that emerged from the analysis of these interviews and they were: sense of security is influenced by nursing staff, experiences of self during surgery and experiences of time and waiting. The overall theme that emerged in the analysis was a desire for closeness in the relationship and understanding of the unknown. The conclusion is that awake conduction anaesthetic patients wants: To fell safe and that they would be well cared for by the nursing staff, prefer to listen to music intraoperative, would like to be offered the possibility to see their operations, to get information about what happens during the operation, would like more information on how local anaesthetics acts and feels, experience that things take time intraoperative and wants to have influence on their situation intraoperative.

 • 1564.
  Bjärvall, Robert
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Mauritzon, Roger
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Datorjournalen har liten påverkan på patientomvårdnaden2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det finns lagar som reglerar att man vid vård av patienter skall föra journal. Traditionellt har journalerna dokumenterats på papper men inom vården har det under senare år införts datorjournaler. Som exempel har hela Landstinget i Blekinge någon typ av datorjournal. Datorjournalen kan ge ökad säkerhet och kvalité i ornvårdnadsarbetet, men påverkar den omvårdnaden patienten får? Syfte: Syftet var att undersöka med vilka faktorer som datorjournalen eventuellt påverkar patientomvårdnaden. Metoden: Studien genomfördes som en litteraturstudie. Sökningar i databaser på Internet gav nio artiklar som analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I artiklarna som analyserades hittades endast kortfattade och varierande resultat som stämde in på syftet. De talar i huvudsak om hur vårdarna uppfattar datorjournalens påverkan på omvårdnaden. Resultatet presenteras i tre kategorier som är följande: information, tid och säkerhet. Slutsatser: Datorjournalens påverkan på patientomvårdnaden är mycket dåligt undersökt. Författarna föreslår att studier görs inom området för att se om det finns något samband mellan användning av datorjournal och patientomvårdnad.

 • 1565.
  Björeman, Gustav
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Att lyssna noga: Analys och omgestaltningsförslag för Kungsplanområdet i Karlskrona2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet handlar om analys av staden och behandlar frågan om hur man kan analysera staden på ett så heltäckande sätt som möjligt. Jag har använt två olika analysmetoder: Realistisk stadsanalys och Finding lost space. Dessa två består i sin tur av flera mindre delar där olika infallsvinklar ges spelrum. Analysen ska leda fram till ett konkret planförslag, och arbetet behandlar därför hela analys- och designprocessen. Arbetet har organiserats utifrån en arbetsmetod med fyra steg: Historiska studier; Analys av stadens nuvarande rumsliga sammanhang; Syntes samt Planförslag. Hela analys- och designprocessen genomförs i en verklig stadsmiljö: området kring Kungsplan i centrala Karlskrona. De två analysmetoderna belyser på olika sätt varför området ser ut som det gör. Utifrån behovet av goda stadsrum belyser de också vilka brister som finns och vad man skulle kunna göra åt dessa brister. I avsnittet Syntes kartlägger jag olika principer och förhållningssätt som jag anser är passande för en omgestaltning av Kungsplanområdet. I det avslutande planförslaget konkretiserar jag ett möjligt omgestaltningsförslag med planer och illustrationer. Planförslagets bärande tankar är att skapa vistelsemiljöer och sekvenser av rum genom infogande av nya byggnader och omgestaltning av torgmiljöer.

 • 1566. Björgvinsson, Erling Bjarki
  Socio-Material Mediations: Learning, Knowing, and Self-produced Media within Healthcare2007Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The thesis discusses lessons learned and issues raised when exploring how self-produced rich media can facilitate sharing of meaning between healthcare professionals at an intensive care unit and between healthcare professionals and patients within a hand surgery clinic. Design experiments conducted at the intensive care unit focused on how healthcare professionals could collaboratively produce ‘best practice’ videos displayed on handheld devices and accessed through barcodes placed out in the unit. The making of the videos it is argued can be seen as a temporary convergence of different views when reifying ‘best practice.’ Design experiments conducted at the hand surgery clinic focused on how healthcare professional and patients collaboratively could produce, during consultations, rich media documents that are tailored to the patients’ specific needs. The rich media documents made can be seen as a temporary convergence of two distinct practices; namely that of hand surgery treatment and the practice of everyday life. Making of rich media documents in both projects resulted in developing relational spaces of informal learning, which engendered the making of rich reifications that function well in close relation to participation. To engender the making of the rich media documents demanded the establishment and hardening of a socio-technical infrastructure which can be seen as a temporary convergence between tools and practices where both the tools and practices are changed. In both cases using these videos in turn demanded that the videos, a form of local collaborative hardenings, needed to be translated anew and so to speak “defrosted.” The design consequences are that designers need to acknowledge materiality as an ongoing process which is given meaning through participation over time within and across communities of practice. Materiality and human agency in this instance are not seen as discrete elements, but rather highly intertwined. The second design consequence is that we need to acknowledge the complexity, partiality, and multiplicity of such relational spaces. Methodologically, the consequences are that it is important to consider where the designers position themselves and the artifacts in the network of relations, since different positioning will have different implications for the subsequent spaces of action.

 • 1567.
  Björk, Angelica
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Johansson, Anna
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Landgren, Karin
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  En ledarutvecklingskurs utvärderas2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Purpose: To evaluate the management development course held at FöreningsSparbanken in Ronneby during 2000. The evaluation aims to map and describe what effects the course has had on the participants. We will assess to what degree the effects meets the objectives of the course set by the manager of the bank (future management recruitment, leadership, change catalyst, aligning the strive towards a shared organisational objective). Above mentioned also implies that the organisation should be influenced in some regards. Conclusion: Our conclusion is that all of the participants have as a result of the course increased their emotional intelligence in varying levels. We also conclude that the course participants? progress has not spread to the non-participants. Our interpretation of this is that no organisational development has followed. Factors that influence the spread of the effects within the organisation can to great extent be derived from attitudes of the employees. Information or the lack of it is also a contributing factor that prohibits individual development from spreading within the organisation.

 • 1568.
  Björk, Annelie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Oofsson, Maria
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Husdjurets betydelse för människans välbefinnande2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Många människor har husdjur som sällskap och fritidsintresse och allt fler forskare har på senare tid börjat intressera sig för husdjurets betydelse för människans livskvalitet. Antrozoologin är en relativt ny vetenskap där man ägnar sig åt att studera relationen mellan djur och människa. Man har i olika undersökningar kunnat visa att husdjur har en positiv effekt på människans fysiska och psykiska välbefinnande och att djuret höjer livskvaliteten för många (Enders-Slegers, Paul, Podberseck, Serpell, 2000). I denna uppsats undersöks sociala relationer och livstillfredsställelse hos äldre personer med och utan husdjur. Finns det något samband mellan ägande av husdjur, livstillfredsställelse och sociala relationer? Är äldre personer med husdjur mer nöjda med sina sociala relationer samt mer tillfreds med livet än äldre personer utan husdjur? Känner sig äldre människor med husdjur mindre ensamma än de som inte har husdjur? Kan man se någon skillnad mellan män och kvinnor?

 • 1569.
  Björk, Beatrice
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  UTVECKLING I EN FRAMGÅNGSRIK VERKSAMHET2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  Kompetens är avgörande för många verksamheters resultat. Att hitta lämplig kompetens och utveckla den kan vara en utmaning för många organisationer idag. Säkerhetskritiska organisationer såsom vård, flyget och oljeindustrin är kompetensen en av nycklarna till en säker verksamhet. I många säkerhetskritiska organisationer utgår från problemen i verksmaheten för att förbättra verksamheten. Forskningen visar att det är viktigt att fokusera det som är framgångsrikt i en organisation för att öka säkerheten. Av den anledningen är det av intresse att undersöka hur en framgångsrik lärmiljö ser ut i en säkerhetskritisk organisation. Den här studien syftar till att öka förståelsen kring vad som skapar en bra lärmiljö i en organisation med säkerhetskritisk verksamhet. Studiens syfte och frågeställningar besvarades genom en fallstudie i en framgångsrik organisation som arbetar med ultraljudsdiagnostik. Med hjälp av metodtriangulering med en etnografisk ansats samlades data in genom intervjuer, observationer samt dokumentanalys. Studiens visar att kompetens värderas som något avgörande för verksamheten och att organisationen satsar på lärande. Slutsatsen visar att det finns en stor drivkraft i att hjälpa sina patienter vilket till viss del skapar ett individuellt lärande men att organisationer har potential att utveckla så att lärandet sprids i organisationen.

 • 1570.
  Björk, Carl
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Systems and Software Engineering.
  Salomonsson, Per
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Systems and Software Engineering.
  Creating Interface-Controllers using Model Driven Architecture2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  In this thesis we will examine a telecom industry case, where combining synchronous and asynchronous interfaces causes problems. A solution to the problem is being presented in form of an interface controller framework that is based on patterns of common functionality of interface controllers. The solution is implemented using four different implementation methods (Java, Erlang, XDE, Executable UML), and compared in lines of code, performance and throughput.

 • 1571.
  Björk, Martin Rydberg
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Urban omvandling: ett levande och integrerat Lövholmen2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den tilltagande urbaniseringen har medfört att hamn- och industriområden som tidigare låg i stadens perifera områden har fått en alltmer central plats. Från att ha fungerat som industristäder där denna verksamhet varit en integrerad och vital katalysator för staden håller samhället nu på att övergå från industrisamhälle till kunskapssamhälle där arbetet förflyttats från förorenade och bullriga industrimiljöer till rena och tysta bostads- och kontorsmiljöer. I takt med detta minskar också behovet av centralt belägna industriområden som nu blivit mer ödsliga, otrygga och stadsfrånvända där de inte sällan bildat en barriär mot sin omgivning. Samtidigt är det idag för oss människor inte lika självklart som tidigare genom historien att använda stadens offentliga rum och det pågår mycket planering för att skapa integrerade, attraktiva och levande stadsmiljöer vid stadsomvandlingar. En problematik som uppstår är hur dessa industriområden kan omvandlas från centrala men avskilda, ödsliga och ofta stadsfrånvända industrimiljöer till funktionsblandade, attraktiva och levande stadsdelar som är väl integrerade med sin omgivning. Arbetets syfte är undersöka hur Lövholmen kan omvandlas från en avskild industrimiljö till en funktionsblandad och levande stadsdel som är väl integrerad i sin omgivning. Arbetet resulterar i ett planförslag för området. För att besvara frågeställningen så används i detta arbete forskningsmetoden teoritriangulering där innebörden är att tre olika teoretikers planeringsverktyg för hur man kan skapa levande och integrerade stadsmiljöer tillämpas i en fallstudie. De tre olika teoretikerna som valts ut är Tridib Banerjee, Jan Gehl och Jane Jacobs eftersom de alla behandlar samma ämne och är välkända inom detta forskningsområde. Arbetets struktur är upplagd på så vis att en inledande forskningsöversikt följs av en inventering av planområdet. Efter detta följer planförslaget, där forskningsöversiktens teorier använts som planerings- och gestaltningsverktyg. Avslutningsvis följer en avslutande diskussion om hur det är möjligt att planera för en levande och väl integrerad stadsdel.

 • 1572.
  Björk, Mikael
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Blanc, Dominique
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Analysis of the Remote Access Market in North America2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  How can a small European technology company make it to the giant North American market? This thesis deals with how a new entrant with disruptive technologies and products in the remote access automation market could enter and develop a business in North America where this market barely exists. To address this problem, we have analyzed if the Porter Five Force framework together with the Blue Ocean concept is a viable approach to evaluate a company’s competitive edge, and what strategy to apply for a company with disruptive products. To this end we make use of a case study of the Belgian high-tech company eWON to do a market analysis, competitor analysis, and analysis of the distribution channels in this market. eWON is already the market leader in Europe and therefore has unique knowledge of this market that could be of advantage in analyzing the US market. We find through interviews and market analysis that the remote access market, which is closely linked to the programmable controller market, is a growing niche market with great potential. There is only one weak direct rival, no solid substitutes, the vast majority of customers are small companies buying small volume and therefore having a limited bargaining power. Furthermore, suppliers could possibly control price due to high demand for components, and due to high capital investments and a need of high quality R&D, entry barriers should be high. With a unique differentiated product, this market has high potentials. Finally, after an analysis of the distribution channels available in the US, we conclude that a high-technology distributor probably is the best option. In this thesis we find a complementarity between the Blue Ocean concept and the Porter framework that is needed for launching innovative products.

 • 1573.
  Björk, Rasmus
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Luthra, Kunal
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  GROWTH: En studie om hur man kan skapa liv i en post-apokalyptisk spelvärld2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete undersöker frågan om hur man kan gå tillväga för att skapa en känsla av liv i en postapokalyptisk spelvärld med hjälp av färger, former och animationer i en egen spelproduktion. Arbetet tar upp flera teorier kring spelutveckling, post-apokalyptisk fiktion och färglära. Arbetet tar också upp verktyg som användes i produktionen av det spel som skapades och hur arbetet fortskred. Diskussionen som följer tar upp hur metoderna som användes påverkade resultatet och vad resultatet blev, samt hur man gick tillväga för att tolka det. Slutsatsen som dras i diskussionen visar att det är möjligt att skapa en känsla av liv i en postapokalyptisk spelvärld i en egen produktion och hur man kan förbättra de metoder som använts i en eventuell uppföljning av detta arbete. Nyckelord för detta arbete är; färgteori, post-apokalyps, spelproduktion och spelutveckling.

 • 1574.
  Björkander, Sofie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Wargéus, Maria
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Mäns upplevelser av att leva med prostatacancer ur ett livsvärldsperspektiv: En litteraturstudie baserad på patografier2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:  Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män och drabbar cirka 10 000 personer i Sverige varje år. Prostatacancer ger initialt inga eller diffusa symtom vilket gör denna sjukdom svår att upptäcka. Det finns ett flertal olika behandlingsformer att tillgå vilka skiljer sig beroende på vilket stadie cancern befinner sig i. Sjuksköterskans uppgift är bland annat att bidra med ett personcentrerat arbetssätt för att stödja mannen i dennes nya livssituation. Litteraturstudien förankras i Dahlbergs livsvärldsteori.

  Syfte: Syftet med studien var att ur ett livsvärldsperspektiv beskriva mäns upplevelser av att leva med prostatacancer efter påbörjad behandling.

  Metod: Metoden har grundat sig i en kvalitativ litteraturstudie baserad på narrativer i form av fyra patografier. Elo och Kyngäs beskrivning av en deduktiv innehållsanalys tillämpades som analysmetod. I analysen identifierades utsagor som kodades och delades in i livsvärldsteorins centrala begrepp vilket utgör resultatets fyra huvudkategorier: Den levda kroppen, vårdrelation, lidande samt välbefinnande.

  Resultat: Män som drabbats av prostatacancer upplevde huvudsakligen en påverkan på den levda kroppen, det vill säga fysiskt, psykiskt och existentiellt. Information och stöd från både anhöriga och vårdpersonal hade en viktig inverkan under behandlingstiden. I resultatet framkom det att inkontinens, sexuell dysfunktion och en vilja av att leva i nuet var tre centrala fynd i denna studie. Det ansågs även viktigt att ha goda relationer och lidande tog sig i uttryck både som ett sjukdoms- livs och vårdlidande. Män som drabbats av prostatacancer kunde emellertid uppleva stunder av välbefinnande.

  Slutsats: Resultatet av studien kan ge sjuksköterskan ökad förståelse för mäns upplevelser av att leva med prostatacancer vid påbörjad behandling och hur männen därmed kan stödjas i denna process. 

 • 1575.
  Björkeroth, Niklas
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Paz, Yesenia Avalos de
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  En litteraturstudie om olika positiva utbildningar för diabetespatienter2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bakgrunden till denna litteraturstudie är den låga följsamhet som återfinns hos diabetespatienter både i Sverige och på andra ställen i världen, knappt en tredjedel av svenska diabetespatienter mäter sin blodglukos regelbundet. Flera studier på ännet har kommit fram till att det krävs framförallt bättre anpassning till individuella behov när det gäller utbildningen av diabetespatienter. Syfte: Syftet med studien är att identifiera koncept som publicerats i vetenskapliga tidskrifter och som har en bevisat positiv effekt på metabolismen hos typ 2 diabetiker. Metod: En litteraturgenomgång av ämnet gjordes för att hitta studier som uppvisade interventioner med positivt resultat på A IC värden. Resultat: Ett flertal studier hittades som visade upp kreativa försök att förbättra utbildningen av diabetespatienter eller anpassa den till förhållanden som inte tagits i beaktning vid dess utformning. Ingen av dessa interventioner gav sämre resultat än för platsen ordinarie diabetesvård och de flesta gav ett bättre resultat. Alla rapporter som hittades gällde interventioner utanför Skandinavien. Diskussion: Ingen av interventionerna kan implementeras direkt i Sverige utan modifikationer av varierande grad. Det viktigaste med denna studie är att uppvisa ett antal idéer som visat sig vara effektiva i andra länder och som utan tvekan kan bidra till den svenska kreativiteten på området.

 • 1576.
  Björklund, Andreas
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Bergs oljehamn: en studie i bebyggelsestruktur2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det finns idag en påtaglig bostadsbrist i Stockholmsområdet och detta samtidigt som regionen förväntas få en kraftig inflyttning de kommande tjugo åren. Krav finns på kommunerna att friställa byggbar mark för ny bostadsbebyggelse. Detta arbete konkritiserar problemet genom en fallstudie av gammal industrimark som snart kommer att friställas för bostads- och verksamhetsbebyggelse. Fallstudien görs på Bergs oljehamn i Nacka kommun. Under det senaste decenniet har nyexploatering av hamnmark skett nationellt i Sverige liktväl som regionalt i Stockholmsregionen. När staden växer uppstår behov av centralt belägen mark för nyexploatering, där hamnarnas tidigare perifera läge nu blivit centralt belägna. Arbetet har undersökt förhållandet mellan typologi och de specifika kvalitéer de för med sig och hjälper till att förstärka på platsen. Metod för denna studie har varit att applicera två skilda typologier på platsen för att sedan presentera resonemang kring de kvalitéer som uppstår. För att fastställa vad som menas med kvalité i stadsbyggandet har generella litteraturstudier gjorts.

 • 1577.
  Björklund, Andreas
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Efter de nya spelreglerna: vem ansvarar för bostadsbyggandet?2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet vill belysa en situation i bostadsbyggandet där två aktörer, en offentlig och en privat samarbetar om att uppföra ny bostadsbebyggelse. Ett bostadsbyggande som omges av komplexa lagar och strukturer. Stadsbyggnad handlar om hur, var och när. I Arkitekten beskriver Dan Hallemar (2004) hur Stockholm Stad använder tre principer för att bygga stad;princip 1) Låt gå principen; handlar om det goda samtalet mellan professionen och marknaden där det sedan ofta görs som marknaden vill, men andra ord uppnå höga byggsiffror på kort tid och undvika överklaganden. Till princip 1 hör exempelvis LUX- området på Lilla Essingen och Liljeholmskajen i Årstadal. Princip 2) Wolodarskiprincipen: karaktäriseras av stark tjänstemannainflyttade och stadsbyggnadsområden som influerats av kommunens möjlighet att påverka planringen i detalj. Till princip 2 hör exempelvis Hagastaden och S:t Erikområdet 3) OS-principen: definieras av en projektgrupp med starkt inflyttade. Projektgrupperna arbetar ofta efter en federal samförståndsprincip tillsammans med kommun, byggherre och arkitekt. Till princip 3 hör exempelvis tidigare OS-byn även kallat Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden. Detta arbete fokuserar på princip ett och tre sätt att bygga staden. Stora likheter finns mellan dessa två principer och de fallstudieområden som studerats i arbetet, d.v.s. Liljeholmskajen och Norra Djurgårdsstaden. Arbetet vill genom en fallstudie av två större stadsutvecklingsområden viktiga för bostadsbyggandet i Stockholm belysa en situation på bostadsmarknaden där två aktörer, en offentlig och en privat samarbetar om att uppföra ny bostadsbebyggelse. Vilka roller har dessa två parter i bostadsbyggandet som regleras av komplexa lagar och strukturer. Liljeholmskajen karakteriseras av en exploateringsprocess där byggherren äger marken och tar sedan tillsammans med kommunen fram planen. I Liljeholmskajen är det en privat byggherre som är markägare och initiativtagare till bostadsbyggandet. Norra Djurgårdsstaden karakteriseras av en exploateringsprocess där kommunen äger marken och tar tillsammans med byggherren fram planen. I Norra Djurgårdsstaden är kommunen initiativtagare till bostadsbebyggelsen. Markägande innehar s.k. allokativa resurser och kan beskrivas som en äganderätt. Med äganderätten följer rätten att fatta vissa beslut men även rätten att hindra andra från att fatta beslut. Kommunen har fortfarande möjlighet att påverka vart och hur det byggs genom planmonopolet, fast utan en styrning av initiativet kan det vara svårt att förutsäga när och hur en etablering kan ske enligt en politisk utredning (Statens Offentliga Utredningar 1996b). Här kan det uppstå en motsägelse då kommun successivt frånsagt sig initiativrätten och förväntar att byggherren ska komma med förslag på ny bebyggelse. Exempelvis måste kommunen i planeringsdokument tydligt visa vart de anser det lämpligt med ny bebyggelse. Fallstudien visar även på att nya samarbetsformer behöver uppstå om marknaden aktivt ska föreslå ny bostadsbebyggelse. I det privat initierade projektet uppstår nära samarbete mellan kommun och byggherre redan i projektets inledningsfas, detta var nödvändigt då byggherren tog en planrisk genom att förvärva marken. De kommunalt initierade fallstudieprojektet innehåller fler typer av upplåtelseformer jämfört de privata där det främst byggs bostadsrätter. När kommunen är initiativtagare visar fallstudien att det markanvisas och byggs för flera målgrupper även om det tillsist är upp till byggherren att bestämma vem som ingår i kundprofilen.

 • 1578. Björklund, Anna
  Livscykelanalys av åtgärder för minskad energianvändning i Finspång: rapport från ett projekt om metoder för strategisk miljöbedömning i energiplanering2008Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Denna rapport utgör en del av rapporteringen från ett forskningsprojekt om energiplanering med strategisk miljöbedömning. Projektet genomfördes i samarbete mellan Finspångs kommun och de två forskningsprojekten Utveckling av verktyg för strategisk miljöbedömning och medborgarmedverkan samt Scenariometoder i strategisk miljöbedömning. Rapporten redogör för den kvantitativa miljöanalysen som genomförts enligt Steg 7 ”Miljöanalys” i projektets processbeskrivning enligt ovan nämnda rapport. Den kvantitativa miljöanalysen ligger till grund för den slutliga värderingen av åtgärdsförslag och utformningen av Finspångs energiplan. Rapporten redogör för metod, omfattning, genomförande och resultat av den kvantitativa miljöanalysen. Dessutom diskuteras användbarheten av LCA som en del av processen för strategisk miljöbedömning i energiplanering. Projektprocessen som helhet (bakgrund, syfte, metod, genomförande samt resultat i form av en redogörelse för den slutprodukt som genererats av Finspångs kommun inom projektet, nämligen en kommunal energiplan) beskrivs i rapporten Energiplanering med strategisk miljöbedömning i Finspång BTH Forskningsrapport 2007:05 som utgör rapport 2 från MiSt-programmet. Programmet "Miljöstrategiska verktyg", MiSt, är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram finansierat av Naturvårdsverket. Programmet leds från Blekinge Tekniska Högskola. I programmet studeras verktyg som kan underlätta miljöbedömning i strategiskt beslutsfattande på olika nivåer, från nationell till lokal. Förståelsen och basen för utveckling av verktyg och rekommendationer om verktyg i olika planerings- och beslutsprocesser baseras på empirisk forskning på fall inom flera sektorer. Målen för MiSt-programmet: • Kritisk undersökning av verktygens funktion • Teoribaserad förståelse av deras verkan • Utveckling av råd om effektiv användning av verktyg och kombinationer av verktyg Programchef: professor Lars Emmelin, Fysisk planering, BTH. Biträdande programchef: docent Tuija Hilding-Rydevik, MKB-Centrum SLU.

 • 1579.
  Björklund, Anna
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Näridrottsplatser: Finns det plats för flickorna?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ohälsotalen ökar och bristen på fysisk aktivitet är en bidragande faktor. Näridrottsplatser byggs för att främja befolkningens hälsa. Flickor har dock en hög frånvaro på näridrottsplatserna. Det är ett problem för samhällsplanerarna som ej vet hur de ska bygga för att få flickorna mer fysiskt aktiva. Det är värdefullt ur ett jämställdhets- och folkhälsoperspektiv att alla individer får ta del utav de hälsofrämjande arenor som finns att tillgå i samhället. Pojkarna har en dominerade roll på näridrottsplatsen och tidigare studier har antytt att sociala och kulturella faktorer är betydelsefulla i förståelsen för flickors frånvaro. Syftet: Syftet med studien var att undersöka vilka anledningar som finns till att flickor inte nyttjar näridrottsplatserna i samma utsträckning som pojkar samt att undersöka om näridrottsplatserna behöver genomgå någon form utav förändring för att flickor ska spontanidrotta. Metod: Studien utfördes med en kvalitativ enkät. Urvalet bestod utav fjorton flickor i åldrarna 15-19 år i en förort i Stockholm. Fyra flickor i åldrarna 18-19 valde att delta. Resultatbearbetningen genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet visar att pojkarnas beteende och attityder samt den fysiska miljöns utformning ligger till grund för flickornas frånvaro på näridrottsplatserna. Respondenterna efterfrågar även andra aktiviteter än de som erbjuds idag. Slutsats: Kommunerna bör se över den fysiska miljöns utformning för att flickors närvaro på näridrottsplatserna ska öka. Det behövs även en attitydförändring i samhället som tillåter att flickor deltar på samma villkor som pojkar.

 • 1580. Björklund, Anna
  et al.
  Finnveden, Göran
  Dreborg, Karl-Henrik
  Johansson, Jessica
  Mårtensson, Anders
  Stenlund, Jenny
  Viklund, Per
  Viklund, Hans
  Energiplanering med strategisk miljöbedömning i Finspång2007Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Denna rapport beskriver genomförandet av två forskningsprojekt inom Naturvårdsverkets program Miljöstrategiska verktyg (MiSt). Projekten är Utveckling av verktyg för strategisk miljöbedömning och medborgarmedverkan (MiSt-projekt 1) samt Scenariometoder i strategisk miljöbedömning (MiSt-projekt 7). Dessa två forskningsprojekt har i samarbete med Finspångs kommun genomfört ett gemensamt projekt för att ta fram en ny energiplan i kommunen. Denna process har således utgjort arenan för båda forskningsprojekten. Processen har utformats för att testa ett antal verktyg för strategisk miljöbedömning och medborgarmedverkan. Rapporten har skrivits gemensamt av forskargruppen. Huvudansvarig har varit Anders Mårtensson. Rapporten beskriver processen från start till det stadium då kommunens arbetsgrupp är inne i slutskedet av framtagandeet av energiplanen. Här redovisas inga resultat av vare sig forskningen runt processen eller resultat av energiplanens genomförande. Resultat kommer att redovisas i en separat utvärderingsrapport samt i artiklar i vetenskapliga tidskrifter. En särskild rapport behandlar den kvantitativa miljöanalysen. Kommande rapporter publiceras på MiSts hemsida www.sea-mist.se.

 • 1581.
  Björklund, Benjamin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Systems and Software Engineering.
  Nilsson, Simon Hjertson
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Systems and Software Engineering.
  Customisable game interfaces impact on game experience2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  A graphical user interface (GUI) is the bridge between the software and the user. In video games the user interface must be easily understandable and apprehensive. In fact, if a user interface is poorly done it will often break the game and make the user choose another game. If a user has the ability to configure and change the look of the user interface, will it then result in improved game experience? That’s what we investigated in this thesis. To carry out the investigation we developed a fully customisable user interface to a game called “World of Warcraft”. We then compared the original “World of Warcraft” GUI with our own developed customisable GUI; this was conducted with a usability test with five participants. The result of the investigation showed that the participants in fact noticed an improvement in game experience and were intrigued to continue playing. With the customisable GUI the users felt that they could make more important abilities more accessible by either position them in a certain way or change the size of them.

 • 1582.
  Björklund, Eleonor
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Kristiansson, Sara
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Lorentzon, Maria
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Kommunikation och informations betydelse vid förebyggande av utbrändhet2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  SYFTE: Genom att studera kommunikation och information inom organisationer vill vi förstå vilken betydelse dessa faktorer har för implementeringen av åtgärder, för att förebygga utbrändhet. METOD: Vi valde att genomföra en kvalitativ studie på två organisationer, en privat och en offentlig. För att samla in vår empiriska data genomförde vi intervjuer med individer på olika positioner inom respektive organisation. SLUTSATS: Vår slutsats är att kommunikation och information har stor betydelse vid implementering av åtgärder, för att förebygga utbrändhet.

 • 1583.
  Björklund, Johanna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Thorburn, Kyle
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Miljö som berättar: En karaktärs berättelse genom Environmental Storytelling2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to explore and gain new insight into how one could tell a game-character's story through Environmental Storytelling. By doing this we hope to make game characters feel more real and alive, while at the same time furthering the game’s narrative. Before delving into the creation and examining of our game, we establish that it’s really important let the players come to their own conclusion regarding perceived story, even if they are inaccurate. After having created a game in an attempt to answer our question at issue we let other people play the game. We believe this is important as we, the creators of the game, already know everything there is to know about the character in question. The research uses Actor Network Theory as its methodology, as we believe it can help us understand relationships to why something works or doesn’t work. This research concludes that it’s all the small details that adds up, enriching a character's story.

 • 1584.
  Björklund, Malin
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Stagnerande städer -vad kan vi göra?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning: Över hälften av alla svenska kommuner hade en total stagnation under åren 1999-2009, det är främst bruksorter och landsbygden som stagnerar. I östra Tyskland stagnerade över hälften av städerna med mer än -3 % under åren 1990-2005. De gamla industristäderna i USA har under lång tid haft stora problem med förortsurbanisering. Därför har jag valt i detta kandidatarbete att studera varför städer i dess länder stagnerar, hur de ser på stagnationen och vad de gör åt den. I USA började städer som Detroit och Youngstown stagnera i samband med att industrier lades ner och en förortsurbanisering spred sig i landet. Förortsurbanisering som skapades av bland annat väl utbyggda motorvägar och förmånliga lån i förorterna. Stor del av Tyskland har stora problem med stagnerande städer, i öst kom stagnationen igång i samband med murens fall 1989. Städerna i östra Tyskland hade svårt att konkurera med väst och många industrier var tvungna att läggas ner. Nedläggningarna inom industrin bidrog till att befolkningen i östra Tyskland började flytta västerut. Stagnationen i Sverige präglas av urbanisering, folk flyttar från landsbygden och buksorter till storstäderna. Stagnationen i Sverige tycks även ha förvärrats under krisen i Sverige på 90-talet. Det finns olika sätt för städerna att förhålla sig till stagnationen de kan anpassa sig efter den eller motverka den. Städer kan se det som en möjlighet att minska tätheten eller ett sätt att göra staden mer kompakt. Hur staden än förhåller sig till stagnationen kräver stagnationen oftast rivningar av delar av staden. Skillnaden är dock vad städerna gör med marken sedan, en vanlig åtgärd är att utveckla parker på rivningstomterna. Parker är oftast ett försök från stadens sida att vända på stagnationen, genom att skapa attraktiva miljöer som oftast leder till högre markvärden.

 • 1585.
  Björklund, Malin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Nyman, Gustaf
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Public Parks and the Right to the City2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  This master thesis, entitled, “Public Parks and the Right to the City” aims to study the relationship between the concept of the right to the city and public space through studying five public parks in the city of Manaus, Amazonas. In the international public debates on urban poverty and social difficulties, the term “(the) Right to the City”, is used as a cry for action and in Brazil, the term serves a special role as being a part of the national planning legislation called, City Statute. The right to the city is a broad term, used by many different actors in the public debates. The concept has its origin from the works of French Marxist philosophe Henri Lefebvre. His ideas were based on the argument that the city is an oeuvre in which all of its inhabitants have a right to. Lefebvre’s ideas are radical and aims to redefine the basis of citizenship and challenging the role of capitalism. The term is also widely used by organizations like UN and NGO’s, as well as many small social movements. In four of the parks, a questionnaire was handed out to the visitors and observations were implemented in two of the most frequently visited parks. Another questionnaire was handed out to people outside of parks to evaluate why people don’t visit the parks. We also did interviews with the park-staff of each park and planners working in different ways with planning and public parks in Manaus. The results showed that public parks holds a kind of social and educational function, while also being used as a planning tool to prohibit the spread of informal settlements. The right to the city in a Brazilian context basically means that decision-making were decentralized to the municipalities, and, according to the interviewees, it have little impact on the actual work for planners. The results also showed that the rules in the parks and the feeling of insecurity prohibits visitors from representing themselves in the public space, and hence cannot produce the space. Overall, this study showed, on several points, that the concept of the right to the city is not put into practice in the case of public parks in Manaus. A conclusion we could make from the study is that the use of the term “Right to the City” is significantly different between UN, NGO’s, social movements, Brazilian City Statute and the original concept of Lefebvre. As the concept becomes a fuzzy umbrella-term for social-urban-change, the original term loses its power and meaning. In a world where more than half of the world’s population lives in cities, Lefebvre’s ideas of the right to the city is still highly relevant. But the term needs to be used as it was intended to be: as a set of radical ideas that promotes a completely different kind of city and society. This is not how the term is used in the legal statute and public debate in Brazil, and that is reflected through the use of its public spaces in the city of Manaus.

 • 1586.
  Björklund, Marcus
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Hjelmar, Jonas
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Adopting Software Product Lines: Guidelines based on the Maturity of Organizations2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Software Product Lines (SPL) is a relatively new way of working in software development. A SPL is an enforced architecture and a collection of components common for more than one product within a domain. Development using SPL utilizes tools and techniques for creating software systems from a common set of core assets in order to satisfy a certain market. In this study we investigate how to proceed when transitioning to a SPL development approach by evaluating proposed and used adoption approaches, methods and frameworks. We performed a systematic literature review using three main sources; Compendex/Inspec, CiteSeerX and Google Scholar. The results are analyzed using a qualitative analysis technique called Recursive Abstraction where the results are iteratively summarized to extract the essence of the data. A manageable collection of frameworks, methods and approaches are summarized as a starting point for a reader who wants to dig deeper into the subject. A set of guidelines is suggested for companies who are considering a transition to SPL development. We also investigate the link between SPL and organization maturity, with a focus on the benefits of combining a SPL initiative with a CMMI initiative. We conclude that the transition process should not be taken lightly; in most cases it should be made in incremental steps. There is a fairly standard approach to adopt SPL and there are a few frameworks that are commonly accepted. However, we also conclude that most research areas of SPL development lacks in validation. Concerning the link between SPL and CMMI we identify some PA's that are more important when considering SPL development and a few others that may be harder to execute. We conclude that SPL benefits from process maturity and discipline as SPL development is process controlled and a lack in process discipline may cause corrosion of the SPL. A CMMI maturity level of Defined processes should be considered a prerequisite for a complete SPL practice. We could not find any indication that the organization maturity would benefit from SPL practices alone. Neither could we identify any drawbacks of having both an CMMI initiative and SPL transition initiative within the same organization.

 • 1587.
  Björklund, Philicia
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Knutsson, Sanna
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Kvinnors kroppsupplevelser efter en mastektomi: En litteraturstudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor och en av behandlingsformerna är mastektomi. Förlusten av bröstet kan påverka kvinnans kroppsupplevelser och medföra sociala, emotionella och fysiologiska funktionsnedsättningar, därför har hon ett stort behov av både omvårdnad och emotionellt stöd. Syfte med litteraturstudien var att belysa kvinnors kroppsupplevelser efter en mastektomi. Metoden som valdes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats vilken baserades på åtta vetenskapliga artiklar. Artiklarna analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans beskrivning av kvalitativ innehållsanalys ur ett manifest perspektiv. Resultatet påvisade förändrade kroppsupplevelser och presenteras genom kategorierna fysiologiska kroppsförändringar, den förändrade kvinnan och den förlorade kvinnligheten. Kvinnorna hade svårt att vänja sig vid den förändrade kroppen efter behandlingsformen mastektomin och flertalet upplevde att de inte längre var kvinnor.

 • 1588.
  Björklund, Svante
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences.
  Clutter Properties for a Side-Looking Radar with Planar Regular and Irregular Subarrays2015In: 2015 16TH INTERNATIONAL RADAR SYMPOSIUM (IRS), 2015, p. 730-735Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The effect of the subarray design in a side-looking moving radar with a planar antenna on some clutter properties which are important for suppressing the clutter with STAP (Space-Time Adaptive Processing) is investigated by simulations. These properties are interference DOA Doppler Spectrum (DDS) and clutter rank. The conclusions from the work is that irregular antennas give less clutter in the DDS and that larger subarrays give lower clutter rank.

 • 1589.
  Björklund, Svante
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences. Swedish Defence Research Agency (FOI ).
  Signal Processing for Radar with Array Antennas and for Radar with Micro-Doppler Measurements2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Radar (RAdio Detection And Ranging) uses radio waves to detect the presence of a target and measure its position and other properties. This sensor has found many civilian and military applications due to advantages such as possible large surveillance areas and operation day and night and in all weather. The contributions of this thesis are within applied signal processing for radar in two somewhat separate research areas: 1) radar with array antennas and 2) radar with micro-Doppler measurements.

  Radar with array antennas: An array antenna consists of several small antennas in the same space as a single large antenna. Compared to a traditional single-antenna radar, an array antenna radar gives higher flexibility, higher capacity, several radar functions simultaneously and increased reliability, and makes new types of signal processing possible which give new functions and higher performance.

  The contributions on array antenna radar in this thesis are in three different problem areas. The first is High Resolution DOA (Direction Of Arrival) Estimation (HRDE) as applied to radar and using real measurement data. HRDE is useful in several applications, including radar applications, to give new functions and improve the performance. The second problem area is suppression of interference (clutter, direct path jamming and scattered jamming) which often is necessary in order to detect and localize the target. The thesis presents various results on interference signal properties, antenna geometry and subarray design, and on interference suppression methods. The third problem area is measurement techniques for which the thesis suggests two measurement designs, one for radar-like measurements and one for scattered signal measurements.

  Radar with micro-Doppler measurements: There is an increasing interest and need for safety, security and military surveillance at short distances. Tasks include detecting targets, such as humans, animals, cars, boats, small aircraft and consumer drones; classifying the target type and target activity; distinguishing between target individuals; and also predicting target intention. An approach is to employ micro-Doppler radar to perform these tasks. Micro-Doppler is created by the movement of internal parts of the target, like arms and legs of humans and animals, wheels of cars and rotors of drones.

  Using micro-Doppler, this thesis presents results on feature extraction for classification; on classification of targets types (humans, animals and man-made objects) and human gaits; and on information in micro-Doppler signatures for re-identification of the same human individual. It also demonstrates the ability to use different kinds of radars for micro-Doppler measurements. The main conclusion about micro-Doppler radar is that it should be possible to use for safety, security and military surveillance applications.

 • 1590. Björklund, Svante
  Space-time adaptive processing with a half-cylinder faceted conformal antenna2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Conformal antennas, which assumes the shape of the platform, have several advantages, like reduced weight and space; aerodynamic design and increased field of view. We are interested in detection of moving ground targets with air-borne radar with three antenna geometries: faceted or smooth vertical half-cylinder and plane forward-looking. We study important clutter properties for suppressing the clutter with STAP (Space-Time Adaptive Processing) and find that the subarray division is more important than the antenna element positions, that the faceted and smooth antennas give similar clutter properties and that all three geometries have better clutter properties the smaller the subarrays are. The largest tested subarrays are probably useless for clutter suppression.

 • 1591.
  Björklund, Svante
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences. Swedish Defence Research Agency (FOI ).
  Three-Dimensional DPCA with Rotating Antenna for Clutter Cancellation2015In: 2015 IEEE Radar Conference (RadarCon), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2015, p. 1579-1583Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In moving radar, e.g. airborne radar, the clutter from land and sea needs to be suppressed in order to detect the target. One approach to total cancellation of the clutter is Displaced Phase Center Antenna (DPCA). DPCA assumes that the antenna elements are positioned on a line parallel to the velocity vector of the radar platform so that the elements can take each others positions at different points of times. In a previous paper we saw that it is possible with other antenna element positions, e.g. in three dimensions, for a total cancellation of the clutter. We arrived at a theoretical condition for this. In this new paper we extend the condition with rotating array antennas. We also formulate an optimization problem for, besides the clutter cancellation, also maximizing the target signal.

 • 1592. Björklund, Svante
  et al.
  Boman, Tomas
  Nelander, Anders
  Clutter properties for STAP with smooth and faceted cylindrical conformal antennas2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Conformal antennas, which assume the shape of the platform, have several advantages; like reduced weight and space, aerodynamic design and increased field of view. We are interested in detection of moving ground targets with air-borne radar with faceted or smooth vertical half-cylinder or planar antennas with different subarray sizes. We simulate radar systems and study clutter properties which are important for suppressing the clutter with STAP (Space-Time Adaptive Processing), properties by which we can compare the antennas. We use old analysis tools and propose some new which are easy to interpret and draw conclusions from. We find that the faceted and smooth half-cylinder antennas have no significant differences in clutter suppression performance. The plane antenna has poorer performance. The subarray division is more important than the antenna geometry. The number of antenna channels is related to the clutter rank and the clutter fraction of the signal space

 • 1593.
  Björklund, Svante
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences.
  Grahn, Per
  Nelander, Anders
  Pettersson, Mats
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences.
  Measurement of Rank and Other Properties of Direct and Scattered Signals2016In: International Journal of Antennas and Propagation, ISSN 1687-5869, E-ISSN 1687-5877, Vol. 2016, article id 5483547Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We have designed an experiment for low-cost indoor measurements of rank and other properties of direct and scattered signals with radar interference suppression in mind. The signal rank is important also in many other applications, for example, DOA (Direction of Arrival) estimation, estimation of the number of and location of transmitters in electronic warfare, and increasing the capacity in wireless communications. In real radar applications, such measurements can be very expensive, for example, involving airborne radars with array antennas. We have performed the measurements in an anechoic chamber with several transmitters, a receiving array antenna, and a moving reflector. Our experiment takes several aspects into account: transmitted signals with different correlation, decorrelation of the signals during the acquisition interval, covariance matrix estimation, noise eigenvalue spread, calibration, near-field compensation, scattering in a rough surface, and good control of the influencing factors. With our measurements we have observed rank, DOA spectrum, and eigenpatterns of direct and scattered signals. The agreement of our measured properties with theoretic and simulated results in the literature shows that our experiment is realistic and sound. The detailed description of our experiment could serve as help for conducting other well-controlled experiments. © Copyright 2016 Svante Björklund et al.

 • 1594.
  Björklund, Svante
  et al.
  Swedish Defence Research Agency (FOI ).
  Grahn, Per
  Swedish Defence Research Agency (FOI ).
  Pettersson, Lars
  Swedish Defence Research Agency (FOI ).
  Radar-Like Measurements with an Experimental Digital Beamforming Array Antenna1998Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  An experimental S-band digital beamforming receiving array antenna has been used in “radar- like” measurements, where radar signals with programmable waveforms are transmitted. The measurements are carried out in an anechoic chamber and the measured signals come from the direct path from transmitter antennas to the receiver antenna. In this way targets are simulated. On the received signals, conventional beamforming, pulse compression, doppler filtering and high resolution direction of arrival estimation are performed. Accurate channel calibration and channel equalization are utilized. This paper first describes the receiving antenna, transmitter control, measurement arrangements, calibration and signal processing. It then presents some measurement results for high resolution direction of arrival estimation and for radar resolution of one and two targets.

 • 1595.
  Björklund, Svante
  et al.
  Swedish Defence Research Agency (FOI ), SWE.
  Henrik, Petersson
  Swedish Defence Research Agency (FOI ), SWE.
  Gustaf, Hendeby
  Swedish Defence Research Agency (FOI ), SWE.
  On Distinguishing between Human Individuals in Micro-Doppler Signatures2013In: 14th International Radar Symposium (IRS), 2013, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Radar micro-Doppler signatures (MDS) of humans are created by movements of body parts, such as legs and arms. MDSs can be used in security applications to detect humans and classify their type and activity. Target association and tracking, which can facilitate the classification, become easier if it is possible to distinguish between human individuals by their MDSs. By this we mean to recognize the same individual in a short time frame but not to establish the identity of the individual. In this paper we perform a statistical experiment in which six test persons are able to distinguish between walking human individuals from their MDSs. From this we conclude that there is information in the MDSs of the humans to distinguish between different individuals, which also can be used by a machine. Based on the results of the best test persons we also discuss features in the MDSs that could be utilized to make this processing possible.

 • 1596.
  Björklund, Svante
  et al.
  Swedish Defence Research Agency (FOI ), SWE.
  Heydarkhan, Amir
  Swedish Defence Research Agency (FOI ), SWE.
  High Resolution Direction of Arrival Estimation Methods Applied to Measurements from a Digital Array Antenna2000In: First IEEE Sensor Array and Multichannel Signal Processing Workshop (SAM 2000), IEEE Signal Processing Society, 2000, p. 464-468Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  At the Defence Research Establishment of Sweden (FOA) an experimental S-band receiving digital array antenna for radar applications has been designed and built. It consists of a horizontal uniform linear array (ULA) of 12 antenna elements, whose digitized signals are processed in non-real time in a computer. Accurate calibration is utilized.

  We have compared several spectral and parametric direc- tion-of-arrival (DOA) estimation methods for varying DOA separations, number of samples and signal-to-noise ratios (SNR) on measured data from an anechoic cham- ber.

  At ideal conditions the resolution can be improved con- siderably with model based DOA methods compared to conventional beamforming. We achieved a resolution 1below /10 of the resolution of conventional beamforming.

 • 1597. Björklund, Svante
  et al.
  Nelander, Anders
  Fast-Time STAP for clutter suppression between transmitter and receiver in bistatic radar2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Detection and localization of ground targets in the region between the transmitter and the receiver in bistatic radar is difficult due to strong interference from surface clutter and the direct transmitter signal. We have simulated fast-time (using channels of an array antenna and range bins) and slow-time (antenna channels and radar pulses) STAP (Space Time Adaptive Processing) and find that fast-time gives better interference suppression in this region. We also see that fast-time STAP is useful for all four cases of stationary/moving radar and stationary/moving target and that slow-time STAP with moving radar is useful for both stationary and moving target.

 • 1598.
  Björklund, Svante
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Electrical Engineering.
  Nelander, Anders
  Pettersson, Mats
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Electrical Engineering.
  Auxiliary beam terrain-scattered interference suppression: reflection system and radar performance2013In: IET Radar, Sonar & Navigation, ISSN 1751-8784, Vol. 7, no 8, p. 836-847Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Terrain-scattered interference (TSI), that is, jammer signals reflected on the earth's surface, is a significant problem to military airborne radar. In auxiliary beam TSI suppression, the TSI in the main radar beam is estimated by a single or several auxiliary beams and is subtracted from the main beam channel. The signal to subtract is the auxiliary beam signals fed through an estimate of the ‘reflection system’, which describes scattering on the surface. The authors first present results on the structure of this TSI suppression, on the estimation of the reflection system and on the quality of the estimate. Then the authors derive theoretical expressions for the signal-to-interference plus noise ratio (SINR) and the remaining TSI power for a single auxiliary beam. Since the SINR is directly connected to the radar performance, it can be seen what factors affect the performance and how. It was noted that when the estimated reflection system is missing one or more delays of the true system, the TSI filter cannot suppress the TSI signal completely. This phenomenon, which is called ‘TSI leakage’, has a very large impact on the performance. The SINR cannot be kept constant. Instead, an ‘SINR improvement’ can be defined.

 • 1599.
  Björklund, Svante
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences.
  Nelander, Anders
  Swedish Def Res Agcy FOI, SWE.
  Pettersson, Mats
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences. Blekinge Inst Technol, Karlskrona, Sweden..
  Fast-Time and Slow-Time Space-Time Adaptive Processing for Bistatic Radar Interference Suppression2015In: 2015 IEEE INTERNATIONAL RADAR CONFERENCE (RADARCON), IEEE Communications Society, 2015, p. 674-678Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In bistatic radar with transmitter and receiver geographically separated the interference from ground clutter and the direct path signal transmitter-receiver will be strong and must be suppressed in order to detect the target. We apply FT-STAP (Fast-Time Space Time Adaptive Processing) to the suppression, which is unusual, and compare with conventional ST-STAP (Slow-Time STAP) by simulations in order to see whether FT-STAP is an alternative to ST-STAP. The performance of FT-STAP is much worse than of ST-STAP. We give an explanation for this, which also may be the basis for large improvements of FT-STAP. Moreover, we suggest two new performance measures.

 • 1600. Björklund, Svante
  et al.
  Pettersson, Mats
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences.
  A three-dimensional displaced phase center antenna condition for clutter cancellation2014In: Proceedings of the IEEE Sensor Array and Multichannel Signal Processing Workshop, IEEE , 2014, p. 305-308Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In moving radar, e.g. airborne radar, the clutter from land and sea needs to be suppressed in order to detect the target. One approach to total cancellation of the clutter is Displaced Phase Center Antenna (DPCA). DPCA assumes that the antenna elements are positioned on a line parallel to the velocity vector of the radar platform so that the elements can take each others positions at different points of times. This paper theoretically investigates if it is possible with other antenna element positions, e.g. in three dimensions, for a total cancellation of the clutter. We arrive at a condition which conforms to the principle that the elements should take each others positions at different times but allows other antennas than the single line parallel to the velocity vector. Our condition could be used as constraints in an optimization problem where the target signal performance is optimized. The multipulse DPCA condition is one solution to our condition.We also give two examples of non-linear antennas fulfilling our condition.

29303132333435 1551 - 1600 of 13555
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf