Change search
Refine search result
293031323334 1551 - 1600 of 1662
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1551.
  Söderberg, Siv
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Omvårdnad.
  Skär, Lisa
  Luleå tekniska universitet.
  Information and communication technology as a tool to increase accessibility to care2009In: Assistive Technology from Adapted Equipment to Inclusive Environments: AAATE 2009 / [ed] P.L. Emiliani; L. Burzagli; A. Como; F. Gabbanini; A-L Salminen, IOS Press , 2009, p. 864-Conference paper (Other academic)
 • 1552.
  Söderberg, Siv
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Omvårdnad.
  Skär, Lisa
  The experience of living with obesity2007Conference paper (Other academic)
 • 1553.
  Söderberg, Siv
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Omvårdnad.
  Skär, Lisa
  The experience of shortcomings in health care regarding treatment2008Conference paper (Other academic)
 • 1554.
  Sörbris, Helena
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Förekomst av urinvägskateter och urinvägsinfektion efter ändrade vårdrutiner i samband med höftfraktur2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje år drabbas cirka 18000 äldre personer i Sverige av en höftfraktur på grund av osteoporos. Många av dessa äldre får sin livskvalitet påverkad på ett negativt sätt. Höftfraktur är även associerad med komplikationer som sårinfektion, lunginflammation och urinvägsinfektion. På många sjukhus i Sverige har det varit rutin att sätta kvarsittande kateter till urinblåsan på patienter med höftfraktur. Kvarsittande kateter kan i sig orsaka urinvägsinfektion. Därför ändrades vårdrutinerna på ett medelstort sjukhus i södra Sverige. Patienterna fick inte längre kateter rutinmässigt utan de uppmanades att tömma sin blåsa spontant i bäcken eller på flaska. Ultraljudsundersökning över urinblåsan utfördes på regelbunden basis och de som ej förmådde tömma blåsan tappades på urin. Var dessa åtgärder ej tillräckliga sattes kvarsittande kateter. Syftet med denna studie var därför att undersöka i vilken omfattning kateter sattes på personer över 65 år i samband med operation för höftfraktur och om det fanns skillnader i förekomst av urinvägsinfektion efter att ändrade vårdrutiner hade introducerats. Metoden som användes var en retrospektiv journalgranskning av 99 journaler. Där alla journaler granskades av denna studies författare. I undersökningsgruppen granskades 50 journaler och i jämförelsegruppen 49 journaler. En kvantitativ analysmetod genomfördes. Resultatet från denna studie visade att bruket av kvarsittande katetrar hade minskat från 91,7 % till 59,2 %. Resultatet indikerade även att det var en skillnad i förekomst av urinvägsinfektion, patienterna i undersökningsgruppen visade på fler urinvägsinfektioner än de i kontrollgruppen (p = 0,007). En slutsats av resultatet är vikten av att ha väl fungerande vårdrutiner. En viss del av den ökade förekomsten av urinvägsinfektioner kan förmodligen tillskrivas de nya vårdrutinerna och borde därmed kunna klassas som en vårdskada. Resultatet visar också på hur viktigt det är att utvärdera nya vårdrutiner regelbundet.

 • 1555.
  Tamm, Maare
  et al.
  Luleå tekniska universitet.
  Skär, Lisa
  Luleå tekniska universitet, Omvårdnad.
  How I play: roles and relations in the play situations of children with restricted mobility2000In: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 7, no 4, p. 174-82Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this grounded theory study was to gain knowledge and understanding of how children with restricted mobility play in different play situations. The group investigated consisted of 10 children with restricted mobility, aged from 6 to 12 years, living in northern Sweden. In this study, the child with restricted mobility is defined as a child unable to move around without the aid of a wheelchair, walking trolley, crutches or other walking device. The children were interviewed about play and were observed in different play situations. The transcribed interviews and observations were analysed according to the constant comparative method of grounded theory described by Glaser and Strauss (1967). The analysis resulted in a model (How I play, core category) describing the child's relations in different play situations, the factors that gave rise to different types of play and the consequences of the play. The different types of play were: (A) play with friends - (a) interactive play and (b) onlooker play; (B) play alone; and (C) play with adults. Most play came to be placed in categories B and C, that is the children played mostly alone or with adults. The results were discussed on the basis of Mead's theory of identity development and Bronfenbrenner's theory of developmental ecology, that is how children's play influences their development when adults are so often present

 • 1556.
  Tamm, Maare
  et al.
  Luleå tekniska universitet.
  Skär, Lisa
  Luleå tekniska universitet, Omvårdnad.
  Vem är jag och hur blir jag bemött av signifikanta andra?: Identitetsutveckling hos funktionshindrade ungdomar2002In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 79, no 6, p. 555-69Article in journal (Other academic)
 • 1557.
  Tamm, Maare
  et al.
  Luleå tekniska universitet.
  Skär, Lisa
  Luleå tekniska universitet, Omvårdnad.
  Prellwitz, Maria
  Luleå tekniska universitet, Hälsa och rehabilitering.
  Barn med rörelsehinder och deras olika miljöer - hemmet, skolan och fritiden1999Report (Other academic)
 • 1558.
  Tapper, Helen
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Vårdande möte: vård- och omsorgsstuderandes perspektiv på mötet med vårdtagare2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Inom den vårdande verksamheten sker dagligen en mängd möten mellan personal och vårdtagare. I många fall resulterar dessa möten i en nöjd vårdtagare men allt fler vårdtagare vittnar också om att de haft mindre bra möten med vården. Syftet med studien var att beskriva mötet med vårdtagaren utifrån en grupp vård- och omsorgstuderandes perspektiv. Data samlades in genom individuella intervjuer med fyra studerande, och analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys i enlighet med Graneheim och Lundman (2003). I analysen framkom två huvudkategorier, ”Möjligheter i de studerandes möte med vårdtagare” samt ”Begränsningar i de studerandes möte med vårdtagare”. Dessa huvudkategorier uppstod ur vardera fyra subkategorier: vikten av respekt i mötet med vårdtagaren, vikten av delaktighet i mötet med vårdtagaren, kommunikationens betydelse i mötet med vårdtagaren, vikten av att ha tid i mötet med vårdtagaren samt brist på respekt i mötet med vårdtagaren, brist på delaktighet i mötet med vårdtagaren, brist på kommunikationens betydelse i mötet med vårdtagaren och brist på tid i mötet med vårdtagaren. I mötet med vårdtagarna bör, enligt resultatet, det vårdande mötet möjliggöra för vårdtagarens delaktighet i vårdandet. Detta genom att möta vårdtagaren med respekt och genom att kommunicera på ett sätt som medför att vårdtagaren förstått vad som sagts samt att tid finns för samtal och delaktighet. Faktorer som begränsar det vårdande mötet, enligt resultatet, är brist på delaktighet. Genom att det råder brist på respekt, brist i kommunikationen med vårdtagaren samt brist på tid så omöjliggörs vårdtagarens möjlighet till delaktighet i det vårdande mötet.

 • 1559. Taube, Elin
  et al.
  Kristensson, Jimmie
  Midlöv, Patrik
  Holst, Göran
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Jakobsson, Ulf
  Loneliness Among Older People: Results from the Swedish National Study on Aging and Care – Blekinge2013In: Open Geriatric Medicine Journal, ISSN 1874-8279, Vol. 6, no 1, p. 1-10Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract: Objectives: To investigate the prevalence and predictors of loneliness in older people (aged 78+) over a sixyear period. Method: The sample (n=828) was drawn from the Swedish National Study on Aging and Care and the respondents were followed up at three and six years. Data were collected by means of structural interviews with supplementary questionnaires. Results: Half of the respondents reported that they felt lonely sometimes or more often. Women, widows/-ers living alone were more prone to report loneliness. Both independent associated factors and predictors were identified showing that loneliness is associated with and predicted by both physical and psychosocial outcomes. Discussion: Loneliness is common among older people and seems to be a steady state affected mainly by psychological and psychosocial factors such as personality, satisfaction with life, risk of depression, lack of friends and loss of spouse. Psychosocial interventions targeting emotional loneliness and social isolation are suggested.

 • 1560.
  Tell, Johanna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Anderberg, Peter
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Olander, Ewy
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Sanmartin Berglund, Johan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  The usage of web-based national guidelines for child healthcare: A web analytic study2018In: Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The development and dissemination of information- and communication technologies in healthcare is rapid. The purpose of web-based national guidelines is to support professionals in everyday work providing equivalent, safe and qualitative healthcare. Web-based national guidelines are often not implemented effectively in healthcare why studies reflecting different aspects of use and implementation is needed. The aim of this study was to investigate the usage of web-based national guidelines for child healthcare, Rikshandboken i barnhälsovård. In this case study with cross-sectional design, usage pattern of the web-based guidelineswas studied for one year using the web analytic tool, Google Analytics. The usage data were analysed with descriptive statistics. The study showed the general usage pattern of RHB, changes in usage through the year and various usage pattern in different user groups. The usage of RHB had increased, the web-based guidelines was used in all county councils/regions and the most common visited web-page was the new national child healthcare programme. This tendency suggests a positive direction towards the RHB aim to contribute to equal , equitable and high-qualitative CHC.The result also showed the importance to study different user groups as the usage pattern differs. This provide valuable knowledge in the development of web-based national guidelines making them useful and relevant for all its users. 

 • 1561.
  Tell, Johanna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Olander, Ewy
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Anderberg, Peter
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Sanmartin Berglund, Johan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Implementation of a web-based national child health-care programme in a local context: A complex facilitator role2018In: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 46, no 20_suppl, p. 80-86, article id suppl. 20Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study was to investigate child health-care coordinators’ experiences of being a facilitator for the implementation of a new national child health-care programme in the form of a web-based national guide. Methods: The study was based on eight remote, online focus groups, using Skype for Business. A qualitative content analysis was performed. Results: The analysis generated three categories: adapt to a local context, transition challenges and led by strong incentives. There were eight subcategories. In the latent analysis, the theme ‘Being a facilitator: a complex role’ was formed to express the child health-care coordinators’ experiences. Conclusions: Facilitating a national guideline or decision support in a local context is a complex task that requires an advocating and mediating role. For successful implementation, guidelines and decision support, such as a web-based guide and the new child health-care programme, must match professional consensus and needs and be seen as relevant by all. Participation in the development and a strong bottom-up approach was important, making the web-based guide and the programme relevant to whom it is intended to serve, and for successful implementation. The study contributes valuable knowledge when planning to implement a national web-based decision support and policy programme in a local health-care context. © 2018, © Author(s) 2018.

 • 1562.
  Tell, Johanna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Olander, Ewy
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Anderberg, Peter
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Sanmartin Berglund, Johan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Nurses´ use and ways of understanding web-based national guidelines for child healthcare2020In: Computers, Informatics, Nursing, ISSN 1538-2931, E-ISSN 1538-9774, Vol. 38, no 2, p. 62-70Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The national Rikshandbokenfor child healthcare, is a web-based guideline for child health care in Sweden containing knowledge- and methodological guidance and a national child health care program in progress to be implemented. The aim with the study was to examine child health care nurses use and ways of understanding the national web-basedRikshandbokenfor child health care.  Mixed method with sequential explanatory design in two phases was used; a web-survey with descriptive statistic followed by telephone interviews with phenomenographic analysis. The study showed variations in use and contribute with deeper knowledge of child healthcare nurse´s ways of understanding the unit RHB whose varied parts interact with each other. To be reliable, useful and relevant for nurses in their context, Rikshandbokenmust be kept updated and involve the end-users in the development process. Access to technical devices and optimal use of the possibilities with information and communication technology, the national web-based Rikshandbokencan be a resource for continuing learning and a tool in everyday work and a possible determinant to an equal child healthcare. The study contributes with valuable knowledge when designing web-based clinical practice guidelines for healthcare, making them useful and relevant for the end-users

 • 1563.
  Tell, Johanna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Olander, Ewy
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Anderberg, Peter
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Sanmartin Berglund, Johan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Nurses’ Use of a Web-Based National Guide for Child Health Care2016In: Computers, Informatics, Nursing, ISSN 1538-2931, E-ISSN 1538-9774, Vol. 34, no 5, p. 197-205Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Rikshandboken i BarnhÀlsovård is a Swedish Web-based guide for child healthcare, providing quality-ensured guidelines and support contributing to equality in child healthcare among all children. In 2015, a new child healthcare program was implemented and made available in this Web-based guide. The aim of this study was to investigate how child healthcare nurses use Rikshandboken i BarnhÀlsovård and factors affecting its use. The study was a comprehensive Web survey of 2376 child healthcare nurses in Sweden answered by 1309. Statistical processing was performed using descriptive and analytical methods. Rikshandboken i BarnhÀlsovård was widely used by the respondents, but regional differences and number of years in the profession affected the use. Almost all nurses were satisfied with the usability, content, and design and felt that a national guide for child healthcare is important. This indicates that an established Web-based national guide is an appropriate setting when a new national program is implemented. In order to achieve an equal and equitable child healthcare, it is essential that all nurses use the national guide to provide evidence-based practice. The value of main child healthcare units as regional facilitators in the innovation process of Rikshandboken i BarnhÀlsovård should not be underestimated.This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License, where it is permissible to download and share the work provided it is properly cited. The work cannot be changed in any way or used commercially. Copyright © 2016 Wolters Kluwer Health, Inc. All rights reserved.

 • 1564.
  Tenghill, Camilla
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Kvinnors upplevelser efter en hjärtinfarkt2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Under 2007 dog 135 av 100 000 kvinnor i akut hjärtinfarkt. Andelen av de som dör inom 28 dagar efter sjukhusvård har halverats jämfört med 1980-talet. Levnadsvanorna står för 90 % av orsakerna till hjärtinfarkt. Mäns och kvinnors hjärtinfarkt skiljer sig åt, då kvinnor ofta drabbas av en tyst hjärtinfarkt. Det är den snabba behandlingen som gör att kvinnorna överlever. Deras livsvärld ändras efter hjärtinfarkten och då deras upplevelser i livet. Syfte: Syftet med studien var att undersöka kvinnors upplevelse av att leva med hjärtinfarkt. Metod: Studien är utförd som en litteraturstudie med kvalitativ ansats och baseras på nio vetenskapliga artiklar. Artiklarna analyseras enligt Graneheim och Lundmans (2008) analysmetod. Resultat: Kvinnornas upplevelser och livsvärld förändras efter en hjärtinfarkt. Sjukvårdspersonalens tidsbrist upplevde kvinnorna som ett missnöje med vården, även brist på information upplevde de som ett missnöje. Känslan att vara överbeskyddad av anhöriga eller att överbeskydda sina anhöriga påverkar deras livsvärld. Trötthet, ångest och stress var något som kvinnorna upplevde som negativt efter hjärtinfarkten, detta påverkar även deras dagliga liv. Slutsats: Kvinnorna upplever det dagliga livet efter hjärtinfarkt annorlunda jämfört med hur hon upplevt det innan. Fler studier riktade enbart mot kvinnor behövs och att fler rehabiliteringsprogram måste starta för kvinnor som upplevt en hjärtinfarkt, då kvinnor känner att de inte alltid kan prata med anhöriga om hur de upplever vardagen. Sjukvården måste också lära sig att ta sig tid för varje patient då hon är unik.

 • 1565. Thern, Emelie
  et al.
  Sjögren Forss, Katarina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Jogreus, Claes
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences.
  Stjernberg, Louise
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Exercise and factors associated with active commuting2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: In order to increase the current levels of physical activity new strategies have been suggested where it is incorporated into daily routines, such as commuting to and from school/work. Active commuting i.e. cycling or walking to and from school/work is an excellent strategy to increase the overall activity levels. Even though the health benefits of active commuting are well documented, non-active modes of transportation (i.e. cars, bus, train) remain the main mode of transportation. The purpose of the present study is to examine the prevalence and what factors are influencing participation in active commuting in the municipality of Karlskrona, Sweden. Method: A cross-sectional study, including base-line data from parents-to- be was carried out, including 432 participants. Questionnaires were filled in and data collection was conducted during a year in 2008 and 2009. The results were calculated using multivariate logistic regression with odds ratios (OR) and 95% confidence interval (CI). Results: The main mode of commuting was motorised vehicle (63.0%), whilst active commuters were a minority (8.3%). The regression model demonstrated a negative association between being Swedish and AC; as such immigrants were more likely to be active commuters (CI 0.08-0.80). The variable mostly associated with AC was the type of residential area. Participants living in an urban area had 5.4 times higher odds of AC compared to participants living in a rural area (CI 1.51-18.54). Being surrounded by a green-space environment decreased the probability of engaging in AC compared to being surrounded by buildings the majority of time (CI 0.07-0.60). Another important variable was outdoor recreational PA, were engaging resulted in 3.9 times higher odds of AC compared to those not engaging in outdoor recreational PA (CI 1.31-11.71). Although the variable pet-ownership remained in the last step of the model non-significant, it explains some of the variance in the model (0.10-1.24). Conclusions: The number of people being active are modest and are instead using other modes of transportation. This study found several factors both facilitating and impeding active commuting, signifying the importance of applying a broad health promotional approach to active commuting.

 • 1566. Thern, Emelie
  et al.
  Sjögren Forss, Katarina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Jogreus, Claes
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences.
  Stjernberg, Louise
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Factors associated with active commuting among parents-to-be in Karlskrona, Sweden2015In: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 43, no 1, p. 59-65Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: The purpose of the present study is to examine the prevalence of active commuting and factors associated with participation in active commuting in the municipality of Karlskrona, Sweden. Active commuting is defined here as walking or cycling to and from school/work for at least 15 min one-way. Method: A cross-sectional study was carried out, which included baseline data from parents-to-be. Pregnant females and their partners were invited to participate in the study when they contacted either of the municipality’s two antenatal clinics. Data collection ran from March 2008 to February 2009. When completing the questionnaire, the participants were asked to reflect on their situation one month before the female became pregnant. The final sample consisted of 432 participants (response rate 51.9% for females and 85.0% for males). Results: The main mode of commuting was motor vehicle (63.0%), with active commuters forming a minority (8.3%). The main facilitating factor for active commuting was living in an urban as opposed to a rural area. Regular participation in outdoor recreational physical activity was significantly positively associated with active commuting. Being Swedish and being surrounded by a green space environment were significantly negatively associated with active commuting. Conclusions: This study found that the number of people who are active commuters is modest and other modes of transportation are preferred. Several facilitating and impeding factors associated with active commuting were also found, indicating the importance of applying a broad health-promoting approach to encouraging active commuting.

 • 1567.
  Tholén, Jenny
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Asif, Nuzhat
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Kommunikationen med den döende patienten2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Palliativ vård innebär att ge patienten en helhetsvård, då målet inte längre är att bota eller förlänga patientens liv. Sjuksköterskan behöver ha en helhetssyn på patienten för att kunna lindra dennes lidande på flera plan. Kommunikationen har en central plats i allt vårdarbete, och när det gäller palliativ vård är behovet större än vanligt. Syftet med kommunikationen är att skapa god kontakt med den döende patienten och bygga upp ett förtroende. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av hur hon kan göra sig förstådd och förstå den döende patienten. Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie som baserades på åtta vetenskapliga artiklar. Inspiration hämtades från Graneheim och Lundmans (2004) metod för innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkommer det att kommunikationen är grundläggande för förståelsen mellan sjuksköterskan och patienten. Sjuksköterskan upplever att kommunikation är oundvikligt i alla möten med patienter. Kommunikationen kan ske antingen verbalt eller icke verbalt. Sjuksköterskan kan känna sig osäker och uppleva stress och obekvämlighet i kommunikationen med den döende patienten. Relationen mellan sjuksköterskan och patienten påverkar hur sjuksköterskan upplever kommunikationen. Det finns faktorer som kan påverka kommunikationen negativt eller positivt. Diskussion: Det kan vara svårt att kommunicera med döende patienter, då det finns många faktorer som kan försvåra kommunikationen. Sjuksköterskan kan göra sig förstådd genom att använda sig av både tal och kroppsspråk. Utbildning i hur sjuksköterskan ska kommunicera i palliativ vård, kan göra att hon känner sig mer förberedd.

 • 1568.
  Thomasson, Camilla
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Långvarig smärta är ett lidande: hur många gånger ska jag behöva förklara2014Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ca 18 procent av Sveriges befolkning lever med långvarig smärta och så mycket som sju procent av den vuxna befolkningen är i behov av vård vilket resulterar i ett stort lidande för den drabbade och kostnader för samhället. Smärta är en individuell upplevelse där ingen annan än den drabbade kan förklara eller beskriva hur ont det gör. Syfte: Syftet var att belysa hur personer med långvarig smärta upplever sin livssituation. Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie där resultatet bygger på nio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Resultat: Smärtan påverkade och förändrade personernas liv till det negativa. Begränsningar som att inte orka delta i aktiviteter och att arbeta förekom. Smärtan upplevdes omöjlig att kontrollera. Relationer till andra människor blev påverkat och många kände sig misstrodda av omgivningen. De flesta kunde acceptera och hantera smärtan på ett bra sätt. Slutsats: Att leva med långvarig smärta upplevs som om hela livssituationen förändras och begränsar individernas liv både fysiskt, psykiskt och socialt. Individerna hittar oftast själva olika vägar för att hantera och acceptera sitt liv med smärta men de går med en känsla av att omgivningen misstror dem. Genom att lyssna på personernas egna upplevelser går det att få en uppfattning om deras livssituation.

 • 1569.
  THYLÉN, MELINDA
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  GÖRANSSON, SABINA
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Yngre kvinnors upplevelser av första året efter bröstcancerdiagnos: En litteraturstudie baserad på patografier2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1570.
  Tilving, Anette
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Pettersson, Mikaela
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Familjens upplevelser när ett barn insjuknar i diabetes mellitus typ 1: En litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är en kronisk sjukdom. I Sverige lider ca 7000 barn av denna sjukdom. Barndiabetes är unik i det sätt den påverkar hela familjen gällande anpassning och livsstilsförändringar. Därför är det viktigt att undersöka dessa familjers upplevelser angående dessa förändringar. Syfte: Syftet med studien var att beskriva familjens upplevelser när ett barn insjuknar i diabetes mellitus typ 1. Metod: En litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga artiklar som analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i åtta kategorier som beskriver diagnostillfället, livsstilsförändringar, anpassningen och den framtida ovissheten om följderna. Starka känslor var återkommande i alla kategorier. Slutsats: För att som sjuksköterska kunna möta dessa familjer på ett bra sätt är kunskapen om familjens upplevelser en viktig del att beakta.

 • 1571.
  Timóteo, Lúcia
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Matuszak, Natalia
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Indilaitė, Vaiva
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Guidelines for Wellness towards Social Sustainability: Moving Sweden to Optimal Health2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This paper is a conclusion of a four-month-long research project. Aging and lifestyle diseases pose a massive challenge for sustainability of societies of the developed countries. The aim of the study was creation of a set of guidelines and actions that would facilitate interaction between primary health care and wellness organisations in Sweden in a manner conducive to achievement of social sustainability in the area of public health. The theoretical part provides insights into significance of public health for sustainability. It explores systematic barriers for achievement and maintenance of optimal health within health system and social system. Research was conducted through interviews with professionals working at the Blekinge Health Arena, doctors and nurses. The results were framed within FSSD to ensure compliance with Social Sustainability Principles. The guidelines and actions promote health through lifestyle change, community empowerment, holistic perspective of the patient and close collaboration between primary health care and wellness organisations. The authors believe the results may be widely implemented within Sweden, helping transition towards sustainability.

 • 1572.
  TOKALA, SAI SUJIT
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  ROKALA, RANADEEP
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  HUMAN ACTIVITY MONITORING USING SMARTPHONE2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  The main aim of the project is to develop an algorithm which will classify the activity performed by a human who is carrying a smart phone. The day to day life made humans very busy at work and during daily activities, mostly elderly people who are at home have an important need to monitor their activity by others when they are alone, if they are inactive for a long time without movement, or in some situations like if they have fallen down, became unconscious for sometime or seized with a cardiac arrest etc… will help the observer to know the state of activity of person being monitored. In this project we develop an algorithm to know the activity of a person using accelerometer available in Smartphone. We have extracted the Smartphone accelerometer data using an application called accelerometer data logger version 1.0 available in Smartphone market and have processed the data in Matlab for classifying the different activities of human being into static and dynamic activity, if the activity is dynamic then further classification into walking or running is performed with the algorithm. We implemented smoothening filters for data analysis and statistical techniques like standard deviation, mean and signal magnitude analysis for activity classification. This classification algorithm will let us know the type of activity either static or dynamic and then classify the position of the user, such as walking, running or ideal, which can provide useful information for the observer who is monitoring the activities of wearer, and which will help the wearer for his daily living. To bring out the extensive use of algorithm and to provide valuable feedback for wearer regarding his activities, energy spent by user during the activities was calculated at a given time using regression methods and was implemented in the algorithm. The developed model was able to estimate the energy spent by the user, the observations recorded were almost similar to the treadmill data which is taken as a standard for our model and the mean error is not more than ±2 for 30 observations. The final results when compared with the standard model was proved to be 93 % accurate on average of 30 subjects data which is used for verifying the algorithm developed. With these set of results we have come to a conclusion that algorithm can be easily implemented in a real time Smartphone application with low false predictions and can be implemented with low computational cost and fast real-time response. In future our classification algorithm can also be used in military applications where one can know what the soldier is doing without actually seeing him and additionally it can be proved as a support system in athlete’s health monitoring and training.

 • 1573.
  Tomelius, Bengt
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Copingstrategier hos anhöriga som vårdar nära anhörig med demenssjukdom: En litteraturstudie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Allt fler personer med demens bor hemma längre, vilket medför att anhöriga får en viktig roll. För att kunna hantera denna livssituation och dess eventuella upplevelse av stress använder anhöriga olika copingstrategier. Syftet med studien var att undersöka hur anhöriga kunde uppleva och hantera situationen av att vårda en demenssjuk anhörig i det egna hemmet. Studien är en litteraturstudie och inkluderade åtta artiklar där ingående studier var av kvalitativ design. Den manifesta innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier: finna lösningar, utveckla förståelse, personlig mognad och fördjupad relation. Resultatet som framkom kan ses som ett sätt att förhålla sig till hur anhöriga hanterar att vårda nära anhörig. Resultatet kan även ses som en modell för reaktioner och vilka copingstrategier som kan tänkas medverka under sjukdomsförloppet. Anhöriga upplevde förluster av olika slag, men trots demenssjukdomens allvarliga konsekvenser så finns det möjligheter att finna förhållningssätt som kan hjälpa anhöriga att hantera vårdandet av nära anhörig.

 • 1574. Topaz, M.
  et al.
  Ronquillo, C.
  Peltonen, L.-M.
  Pruinelli, L.
  Sarmiento, R.F.
  Badger, M.K.
  Ali, S.
  Lewis, A.
  Georgsson, Mattias
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Creative Technologies.
  Jeon, E.
  Tayaben, J.L.
  Kuo, C.-H.
  Islam, T.
  Sommer, J.
  Jung, H.
  Eler, G.J.
  Alhuwail, D.
  Advancing nursing informatics in the next decade: Recommendations from an international survey2016In: Studies in Health Technology and Informatics, IOS Press, 2016, Vol. 225, p. 123-127Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In the summer of 2015, the International Medical Informatics Association Nursing Informatics Special Interest Group (IMIA NISIG) Student Working Group developed and distributed an international survey of current and future trends in nursing informatics. The survey was developed based on current literature on nursing informatics trends and translated into six languages. Respondents were from 31 different countries in Asia, Africa, North and Central America, South America, Europe, and Australia. This paper presents the results of responses to the survey question: "What should be done (at a country or organizational level) to advance nursing informatics in the next 5-10 years?" (n responders=272). Using thematic qualitative analysis, responses were grouped into five key themes: 1) Education and training; 2) Research; 3) Practice; 4) Visibility; and 5) Collaboration and integration. We also provide actionable recommendations for advancing nursing informatics in the next decade. © 2016 IMIA and IOS Press.

 • 1575.
  Topaz, Maxim
  et al.
  Harvard Medical School, USA.
  Ronquillo, Charlene
  The University of British Columbia, CAN.
  Peltonen, Laura Maria
  Turun yliopisto, FIN.
  Pruinelli, Lisiane
  University of Minnesota Twin Cities, USA.
  Sarmiento, Raymond Francis
  National Institute for Occupational Safety and Health, USA.
  Badger, Martha
  University of Wisconsin Milwaukee, USA.
  Ali, Samira
  Grand Canyon University, USA.
  Lewis, Adrienne
  Independent Researcher, CAN.
  Georgsson, Mattias
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Creative Technologies.
  Jeon, Eunjoo
  Seoul National University, KOR.
  Tayaben, Jude
  Benguet State University, PHL.
  Kuo, Chiuhsiang
  Tzu Chi University of Science and Technology, TWN.
  Islam, Tasneem
  Deakin University, AUS.
  Sommer, Janine
  Scopus - Author details - Sommer, Janine A. Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, ARG.
  Jung, Hyunggu
  University of Washington, USA.
  Eler, Gabrielle
  Federal Institute of Paraná, BRA.
  Alhuwail, Dari
  University of Maryland, USA.
  Lee, Yingli
  National Yang-Ming University, TWN.
  Nurse Informaticians Report Low Satisfaction and Multi-level Concerns with Electronic Health Records: Results from an International Survey2016In: Advances in Printing and Media Technology, ISSN 0892-2284, E-ISSN 1942-597X, Vol. 2016, p. 2016-2025Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study presents a qualitative content analysis of nurses' satisfaction and issues with current electronic health record (EHR) systems, as reflected in one of the largest international surveys of nursing informatics. Study participants from 45 countries (n=469) ranked their satisfaction with the current state of nursing functionality in EHRs as relatively low. Two-thirds of the participants (n=283) provided disconcerting comments when explaining their low satisfaction rankings. More than one half of the comments identified issues at the system level (e.g., poor system usability; non-integrated systems and poor interoperability; lack of standards; and limited functionality/missing components), followed by user-task issues (e.g., failure of systems to meet nursing clinical needs; non nursing-specific systems) and environment issues (e.g., low prevalence of EHRs; lack of user training). The study results call for the attention of international stakeholders (educators, managers, policy makers) to improve the current issues with EHRs from a nursing perspective.

 • 1576.
  Torres, Yadira Huisa
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Stark, Emily
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Behovet av stöd och sjuksköterskans förhållningssätt i mötet med personer med IBS2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Personer med IBS lider av en sjukdom som inte syns utåt vilket kan skapa påfrestningar i det dagliga livet och i mötet med vården. Därför är det väsentligt att sjuksköterskan har empati, kunskap och engagemang i mötet med dessa personer. Syftet med studien var att belysa det stöd som efterfrågas av personer med IBS i mötet med sjukvården och hur sjuksköterskan förhåller sig i mötet. Metoden som användes till studien var litteraturstudie. Resultatet visar att personer med IBS är i behov av stöd genom information, bekräftelse och ett professionellt förhållningssätt av vårdarna i mötet. Sjuksköterskans förhållningssätt i mötet med dessa personer visades vara oprofessionellt genom b1.a. ignorans, fördomar och även förlöjligande av deras symptom. I diskussionen framkom det att personer med IBS upplever välbefinnande när vårdare besitter ett professionellt förhållningssätt. Slutsatsen blev att personer med IBS gynnas av stöd i form av information och bekräftelse från sjukvården.

 • 1577.
  Torstensson, Katarina
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Sjuksköterskans bemötande av patienter med muslimsk bakgrund: en litteraturstudie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Till svenska sjukhus, vårdcentraler och äldreboende kommer patienter med en annan kulturell bakgrund. På grund av detta krävs att en sjuksköterska har en bra förståelse, en bred och djup insikt i olika kulturer och levnadssätt för att ge patienten ett gott bemötande. Syftet med studien var att beskriva kunskap om de olika faktorer som kan påverka sjuksköterskans bemötande av patienter med muslimsk bakgrund. En litteraturstudie har genomförts, som baseras på vetenskapliga artiklar och fokuserar på bemötande av patienter med muslimsk bakgrund. Materialet har bearbetats genom innehållsanalys. Resultatet visade att sjuksköterska bör ha kunskap om uppfattningar om hälsa och ohälsa, om kultur och tradition hos muslimer. Sjuksköterska behöver ha kunskap om vilka relation som finns mellan familjemedlemmar, släktingar och vänner, samt bör ha kännedom om annorlunda inställningar till religion som kan finnas. Svårigheterna med ett gott bemötande av personer som har muslimsk bakgrund kan uppstå på grund av att sjukvårdpersonalen har bristande kunskaper om muslimsk kultur.

 • 1578.
  Trossö, Annie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Svensson, Camilla
  Blekinge Institute of Technology.
  Hur HIV-positiva individer upplever kommunikationen med vårdpersonal: En litteraturöversikt2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Humant Immunbristvirus, [HIV] är en pandemi och ett växande folkhälsoproblem. Vidare är HIV en obotlig sjukdom som bryter ned den egna kroppens immunförsvar. HIV-positiva individer är i behov av regelbundna kontroller under en längre livsperiod. Kommunikationen mellan vårdpersonal och HIV-positiva individer är en viktig aspekt för att främja följsamheten till behandling av sjukdomen. Brister i kommunikationen kan resultera i att HIV-positiva individer upplever ett bristande stöd från vårdpersonal. Ett omvårdnadsproblem i form av bristande patientsäkerhet kan uppstå vid bristfällig kommunikation mellan vårdpersonal och HIV-positiva individer.

  Syfte: Syftet med studien var att belysa hur HIV-positiva individer upplever kommunikationen med vårdpersonal.

  Metod: Metoden som användes bestod av en litteraturöversikt med kvalitativ ansats och latenta inslag. Analysmetoden som valdes var en innehållsananlys som utgick ifrån Graneheim och Lundmans tolkning av Krippendorrfs modell.

  Resultat: Litteraturöversikten grundades av två patografier. Kommunikationen med vårdpersonal upplevdes av HIV-postitiva individer som en viktig aspekt gällande HIV-vården. Kommunikationen med vårdpersonalen beskrevs vara präglad av attityder så som rädsla och okunskap relaterat till HIV-diagnosen, vilket var avgörande för hur kommunikationen tolkades och huruvida denna upplevdes som positiv eller negativ. Det framgick önskemål om en kommunikation som var mindre påverkad av vårdpersonalens attityder samt att vårdpersonal skulle visa sympati till HIV-postitiva individer.

  Slutsats: Då HIV-postitiva individer i flera fall upplevt att kommunikationen från vårdpersonal påverkas av de förekommande attityderna till HIV är även dessa upplevelser i behov av vidare forskning. En ökad medvetenhet och kunskap om hur HIV-positiva individer upplever kommunikationen med vårdpersonal kan således medföra en djupare förståelse för dessa personers tillstånd och kan därmed omvandlas till en resurs i omvårdnadsarbetet.

 • 1579.
  Trulsson, Sebastian
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Behovet av andlighet i livets slutskede: En litteraturstudie2012Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Omkring 80 % av befolkningen avslutar sitt liv på någon form av vårdinstitution, vilket ställer krav på vårdpersonal. Brist på andlighet är något som kan få personer i livets slutskede att bl.a. känna sig deprimerade och frustrerade. Andlighet i vården är något som uppmärksammas allt mer, vilket kan ses genom den ökade mängden vetenskapliga artiklar som berör ämnet. Syfte: Syftet med studien var att belysa behovet av andlighet hos personer i livets slutskede. Metod: Kvalitativ litteraturstudie av sju vetenskapliga artiklar. Artiklarnas innehåll analyserades enligt Graneheim och Lundman (2004) och kvalitetsgranskades enligt en modifierad version av Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. De vetenskapliga artiklarna söktes i databaserna Cinahl, Medline, PsykINFO samt genom manuella sökningar. Resultat: Det framkom att det fanns ett behov av andlighet hos personer i livets slutskede. Behovet av andlighet mynnade ut i tre kategorier: aktiviteter som ger livet mening, mänsklig kontakt och religiös samvaro. Slutsats: Genom andlighet kunde personer i livets slutskede bl.a. finna ett hopp, meningsfullhet och en känsla av tillhörighet. Med ytterligare resurser och kunskap om behovet av andlighet hos personer i livets slutskede har vårdpersonalen en större chans att ge en bättre vård.

 • 1580. Trulsson, Sebastian
  Äldre personers upplevelser kring hundar och katters betydelse för deras psykiska hälsa.: En litteraturöversikt.2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Äldre är en grupp som blir allt större och som oftare än yngre lider av psykisk ohälsa. Hundar och katter kan ha förmågan att ge glädje till människor. Det kan tänkas att hundar och katter kan användas som ett verktyg för att bidra till en bättre psykisk hälsa bland äldre. Syfte: Syftet med studien var att belysa äldre personers upplevelser av hundar och katters betydelse för deras psykiska hälsa. Metod: Sex stycken artiklar analyserades med hjälp utav Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys. Sökningen utfördes i fyra databaser; CINAHL, MEDLINE, psycARTICLES och SveMed+.  Resultat: Analysen resulterade i ett tema och tre kategorier. Hundar och katter upplevdes motverkar nedstämning, depression, gav en mening med livet och upplevdes av de äldre som en bidragande faktor för det sociala livet. Det fanns dock även negativa aspekter i form utav oro och sorg. Slutsats: De äldre upplevde överlag positiva effekter utav hundar och katter, både de i särskilda boenden och de som bodde hemma. Det framkom dock att hundar och katter även kunde vara en faktor för oro och sorg. Få studier med katter inkluderades, vilket indikerar till fortsatt forskning inom ämnet.

  Nyckelord: Äldre, hundar, katter, kvalitativ forskning, psykisk hälsa.

 • 1581.
  Tullgren, Joel
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Jonasson, Marie
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Sjuksköterskans erfarenhet av att bemöta patienter som befinner sig i den akuta fasen av schizofreni: En intervjustudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Enligt Statens Offentliga Utredning ses vårdpersonal som en viktig resurs i all vård och omsorg. Men de har en extra stor betydelse när det gäller bemötandet av patienter med psykisk ohälsa som till exempel schizofreni. Tidigare studier har fokuserat på sjuksköterskans attityder till patienter med schizofreni, men färre studier har beskrivit hur sjuksköterskan upplever bemötandet av patienter med schizofreni.    

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att bemöta patienter som befinner sig i den akuta fasen av schizofreni inom den psykiatriska slutenvården.

  Metod: Kvalitativ empirisk intervjustudie baserad på intervjuer med sex sjuksköterskor från två slutna psykiatriska avdelningar. Intervjuerna analyserades med innehållsanalys enligt Burnard.

  Resultat: Analysen resulterade i två kategorier; Bygga förtroendefull allians som innebär att sjuksköterskan ska uppnå en allians med patienten och bygga en relation. För detta krävs det att sjuksköterskan behöver lyssna och ha en förståelse för patienten. Sjuksköterskan behöver anpassa sina strategier och ha tålamod i bemötandet med patienterna. Tydlighet och struktur skapar trygghet som syftar på att sjuksköterskan ska vara tydlig och skapa struktur, vilket leder till en trygghet för patienten.

  Slutsats: Sjuksköterskans bemötande av en patient i den akuta fasen av schizofreni är betydande för uppbyggnaden av en allians med patienten. För att patienten ska kunna känna trygghet på avdelningen är det viktigt att sjuksköterskan visar förståelse för patienten och ser hela individen, inte bara sjukdomen. Det är sjuksköterskans ansvar att se till att miljön på avdelningen är lugn och trygg för patienten. Sjuksköterskan ska även ha ett taktiskt tillvägagångssätt i bemötandet av patienten. Det är viktigt att sjuksköterskan vårdar patienten på ett sätt som inte kränker patientens integritet.   

 • 1582.
  Tuvesson, Hanna
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Future transitions – The meaning of seniors’ thoughts of their future living2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The increasing number of elderly people and their lengthening life expectancy implies a challenge for how to address these peoples changing needs and demands for help, care and appropriate housing options. The project Senior living 2000 focused on the individuals wishes and desires of how the home for elderly in Sweden could be performed and what modern technology could contribute in such a home. In later life people experience changes that strongly affect their lives, like retirement, relocation and health problems. The new era of technology can contribute with solutions for the future living; however there are some important ethical issues to consider, such as autonomy and quality of life. The model of transition provides a framework on the important perspective on aging and research. This study aims to illuminate the meaning of seniors’ thoughts and dreams of their present and future living. The qualitatively conducted interviews were analyzed using a latent content analysis. The findings of seniors thoughts of their future living revealed four themes; My home is my shelter, Taking control of the situation, Surrender yourself to others and Experiencing technology as a support or a hinder. The focus of the participant’s dream of their future living was to stay in their present homes as long as possible.

 • 1583.
  Tuvesson, Hanna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Borglin, Gunilla
  The challenge of giving written thesis feedback to nursing students2014In: Nurse Education Today, ISSN 0260-6917, E-ISSN 1532-2793, Vol. 34, no 11, p. 1343-5Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Providing effective written feedback on nursing student's assignments can be a challenging task for any assessor. Additionally, as the student groups tend to become larger, written feedback is likely to gain an overall more prominent position than verbal feedback. Lack of formal training or regular discussion in the teaching faculty about the skill set needed to provide written feedback could negatively affect the students' learning abilities. In this brief paper, we discuss written feedback practices, whilst using the Bachelor of Science in Nursing thesis as an example. Our aim is to highlight the importance of an informed understanding of the impact written feedback can have on students. Creating awareness about this can facilitate the development of more strategic and successful written feedback strategies. We end by offering examples of some relatively simple strategies for improving this practice.

 • 1584.
  Tuvesson, Hanna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Eklund, Mona
  Lunds universitet, SWE.
  Nursing Staff Stress and Individual Characteristics in Relation to the Ward Atmosphere in Psychiatric In-Patient Wards2017In: Issues in Mental Health Nursing, ISSN 0161-2840, E-ISSN 1096-4673, Vol. 38, no 9, p. 726-732Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  - This study investigated the interplay between nursing staff stress, Mastery, Moral Sensitivity, individual characteristics and the ward atmosphere in psychiatric in-patient care. Data were collected through five questionnaires from 93 nursing staff. Multivariate analysis showed that Moral Strength, Moral Burden, Internal Demands, Perceived Stress and age were related to several factors of the ward atmosphere. We conclude that efforts to reduce stress levels and create a supporting ethical climate on psychiatric wards would be beneficial for both psychiatric nursing staff and their nursing practice. © 2017 Taylor & Francis Group, LLC

 • 1585.
  Tuvesson, Hanna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Eklund, Mona
  Psychosocial work environment, stress factors and individual characteristics among nursing staff in psychiatric in-patient care2014In: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 11, no 1, p. 1161-1175Article in journal (Refereed)
 • 1586.
  Tuvesson, Hanna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Hellström, Amanda
  Linnaeus University, SWE.
  Sjöberg, Linnea
  Stockholms universitet, SWE.
  Sjölund, Britt-Marie
  Stockholms universitet, SWE.
  Nordell, Eva
  Malmo University Hospital, SWE.
  Fagerström, Cecilia
  Blekinge Centre of Competence, SWE.
  Life weariness and suicidal thoughts in late life: a national study in Sweden2018In: Aging & Mental Health, ISSN 1360-7863, E-ISSN 1364-6915, Vol. 22, no 10, p. 1365-1371Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives: This study aimed at investigating the point prevalence of life weariness and suicidal thoughts and their relationship with socio-demographic characteristics in a population of older adults in Sweden. Method: Data from 7913 individuals aged 60 years and older were drawn from the Swedish National Study on Aging and Care, a collaborative study in Sweden. Life weariness and suicidal thoughts were measured by one item derived from the Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale. A multinomial regression model was used to investigate the relationships of socio-demographic characteristics with life weariness and suicidal thoughts. Results: Living in urban and semi-urban areas, being of advanced age, being divorced and having lower educational levels were related to life weariness. Living in a residential care facility, being widowed or unmarried, being born in a non-Nordic European country and experiencing financial difficulties were related to both life weariness and suicidal thoughts. Sex was found to be unrelated to either life weariness or suicidal thoughts. Conclusion: This study found that several socio-demographic variables were associated with life weariness and suicidal thoughts among older adults. Specific attention to older individuals with these characteristics may be warranted as they might be more vulnerable to life weariness and suicidal thoughts. © 2017 Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group

 • 1587.
  Tuvesson, Hanna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Lützén, Kim
  Karolinska institutet, SWE.
  Demographic factors associated with moral sensitivity among nursing students2017In: Nursing Ethics, ISSN 0969-7330, E-ISSN 1477-0989, Vol. 24, no 7, p. 847-855Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background:Today’s healthcare environment is often characterized by an ethically demanding worksituation, and nursing students need to prepare to meet ethical challenges in their future role. Moralsensitivity is an important aspect of the ethical decision-making process, but little is known regardingnursing students’ moral sensitivity and its possible development during nursing education.Objectives:The aims of this study were to investigate moral sensitivity among nursing students,differences in moral sensitivity according to sample sub-group, and the relation between demographiccharacteristics of nursing students and moral sensitivity.Research design:A convenience sample of 299 nursing students from one university completed aquestionnaire comprising questions about demographic information and the revised Moral SensitivityQuestionnaire. With the use of SPSS, non-parametric statistics, including logistic regression models,were used to investigate the relationship between demographic characteristics and moral sensitivity.Ethical considerations:The study followed the regulations according to the Swedish Ethical Review Actand was reviewed by the Ethics Committee of South-East Sweden.Findings:The findings showed that mean scores of nursing students’ moral sensitivity were found in themiddle to upper segment of the rating scale. Multivariate analysis showed that gender (odds ratio¼3.32),age (odds ratio¼2.09; 1.73), and parental status (odds ratio¼0.31) were of relevance to nursing students’moral sensitivity. Academic year was found to be unrelated to moral sensitivity.Discussion and conclusion:These demographic aspects should be considered when designing ethicseducation for nursing students. Future studies should continue to investigate moral sensitivity in nursingstudents, such as if and how various pedagogical strategies in ethics may contribute to moral sensitivity innursing students

 • 1588. Tärnhuvud, Marie
  et al.
  Wändel, Cilla
  Willman, Ania
  Nursing interventions to improve the health of men with prostata cancer undergoing radiotherapy: A review2007In: European Journal of Oncology Nursing, ISSN 1462-3889 , no 11, p. 328-339Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate what nurses do to improve the health of men who are receiving radiotherapy treatment due to prostata cancer. The method was a literature review using a systematic approach. The Cochrane Library, Medline and CINAHL databaseswere used in a search that covered the period from January 1994 to April 2006. The screening of 200 abstracts resulted in 14 articles corresponding to the research question,which were assessed according to scientific quality. Two independent reviewers performed the screening and quality assessment process using specific protocols. Two themes emerged: nurse-led care related to radiotherapy treatment and patients´experiences of radiotherapy treatment. The result show that there is strong scientific support for nurse-led follow-up care aimed at assisting patients by means of providing information on how to manage side effects (evidence grade A). In addition, there is moderate scientific support for the need to ensure that this information is structured, objective and concrete and that it can be provided by means of audiotapes or over the phone (evidence grade B) as well as weak scientific support for reporting patients´experiences of radiotherapy treatment (evidence grade C).

 • 1589.
  Törnklev, Oscar
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Kvinnors upplevelse av cellgiftsbehandling vid bröstcancer2012Student thesis
  Abstract [en]

  Syftet var att belysa kvinnors upplevelse av cellgiftsbehandling vid bröstcancer. Metoden för studien var en kvalitativ innehållsanalys av tre patografier. Analyserad med Graneheim och Lundmans beskrivning av innehållsanalys. I analysen framkom tre kategorier av upplevelser, och dessa var Ny vardag, Psykisk påfrestelse och Upplevelse av hjälp. Resultatet visade att författarna upplevde att de ställdes inför nya krav och omständigheter som de var tvingade att anpassa sig till i sin vardag när de genomgick cellgiftsbehandling.

 • 1590.
  Törnström, Veronica
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Karlsson, Lena
  Blekinge Institute of Technology.
  Äldres upplevelser av deras autonomi vid måltidssituationen: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Allt fler personer når en högre ålder i Sverige och flera av dem kan inte längre bo kvar i sina hem av flera olika orsaker. I dessa fall kan alternativet bli att flytta till en vårdinstitution. I sina egna hem är den äldre ansvarig för sin autonomi vid måltidssituationen, men på en vårdinstitution är oftast måltiden mer en fast rutin som ger dagen dess struktur som kan påverka eller begränsa de äldres autonomi. Därför är det viktigt att lyfta fram och höra äldres upplevelser om deras autonomi vid måltidssituationen.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva äldres upplevelser av deras autonomi vid måltidssituationen på vårdinstitutioner.

  Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserat på sju vetenskapliga artiklar med en manifest innehållsanalys med latenta inslag användes för att besvara syftet i studien. Sökdatabaser som användes för att hitta relevanta kvalitativa artiklar var CINAHL och PubMed. En kvalitetsgranskning genomfördes och bedömdes utifrån Olsson och Sörensens bedömningsmall för att fastställa kvaliteten på valda artiklar. En dataanalys med beskrivning av innehållsanalys gjordes enligt Graneheim och Lundmans beskrivning.

  Resultat: I resultatet framkom det att de äldre upplevde att deras autonomi vid måltidssituationen blev berörd utifrån tre kategorier; Betydelsen av självständighet, Måltidsmiljöns betydelse och Möjlighet till påverkan. Valmöjligheter, måltidens miljö, bevarandet av integritet och självständighet var någotsom de äldre upplevde var viktigt för deras autonomi vid måltidssituationen.

  Slutsats: Genom att låta vårdpersonal ta del av de äldres upplevelser av deras autonomi vid måltidssituationen på vårdinstitutioner kan det ge en djupare förståelse samt leda till att deras autonomi fortsättningsvis blir uppmärksammad, bevarad och respekterad. Studien kan även utgöra en grund för fortsatt forskning inför framtida studier.

 • 1591.
  Uddin, Linnea
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Nyberg, Fabian
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Närstående vill vara en uppmärksammad part i vårdandet av individer med intellektuell funktionsnedsättning: En litteraturstudie ur närståendes perspektiv2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:Närstående är engagerade i sin familjemedlem med intellektuell funktionsnedsättnings liv, speciellt när de är i behov av vård.I vårdandet av individer med funktionsnedsättning saknas det ofta tillräcklig kompetens hos vårdgivare. Varje individ är unik och ska bemötas och vårdas därefter, i bemötandet av individer med intellektuell funktionsnedsättning behöver sjuksköterskan vara respektfull, motiverande, inte vara dömande samt försöka undvika att göra individen upprörd.Familjecentrerade omvårdnaden vill involvera hela familjen och se den som en helhet.

  Syfte: Syftet var att belysa närståendes upplevelse av både sitt eget och andras vårdande gällande individer med intellektuell funktionsnedsättning.

  Metod: Kvalitativ litteraturstudie utifrån vetenskapliga artiklar som analyserade med innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundmans metod.

  Resultat: I resultat framgår det att närstående hade både dåliga och bra upplevelser gällande vårdandet av individer med intellektuell funktionsnedsättning.Kategorierna som skapades var Upplevelsen av sin vårdande roll, Upplevelsen av vård från utomstående och Upplevelsen av sitt eget ansvaroch underkategorierna var utmaningar i vårdandet, glädje i sin vårdande roll, bristfällig kvalitet i vårdandet från utomstående, tillfredsställande stöd, viljan att ta ansvar och utmaningar i ansvarstagandet. 

  Slutsats: I resultatet framgår det att det till största del är negativa upplevelser som närstående beskriver. Det visar sig genom utmaningar och påfrestningar i vårdandet gällande individen med intellektuell funktionsnedsättning. Genom att sjuksköterskorsamtalar med närstående och ger dem utrymme att bestämma hur mycket de vill involveras i sin närståendes vård kan sjuksköterskan ge den bästa möjliga vården till både närstående och patient.

 • 1592. Vaismoradi, Mojtaba
  et al.
  Skär, Lisa
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Söderberg, Siv
  Bondas, Terese E.
  Normalizing suffering: A meta-synthesis of experiences of and perspectives on pain and pain management in nursing homes2016In: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 11, article id 31203Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Older people who live in nursing homes commonly suffer from pain. Therefore, relieving suffering among older people that stems from pain demands knowledge improvement through an integration of international knowledge. This study aimed to integrate current international findings and strengthen the understanding of older people's experiences of and perspectives on pain and pain management in nursing homes. A meta-synthesis study using Noblit and Hare's interpretative meta-ethnography approach was conducted. Empirical research papers from journals were collected from various databases. The search process and appraisal determined six articles for inclusion. Two studies were conducted in the US and one each in Iceland, Norway, the UK, and Australia. The older people's experiences of pain as well as perspectives on pain management from all involved (older people, their family members, and healthcare staff) were integrated into a theoretical model using three themes of "identity of pain," "recognition of pain," and "response to pain." The metaphor of "normalizing suffering" was devised to illustrate the meaning of pain experiences and pain management in nursing homes. Society's common attitude that pain is unavoidable and therefore acceptable in old age in society among older people themselves as well as those who are responsible for reporting, acknowledging, and relieving pain-must change. The article emphasizes that pain as a primary source of suffering can be relieved, provided that older people are encouraged to report their pain. In addition, healthcare staff require sufficient training to take a person-centered approach towards assessment and management of pain that considers all elements of pain.

 • 1593.
  Valdenäs, Stina
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Personers upplevelse av flödeshinder och av att få sin urinkateter spolad2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Patienter som långvarigt behandlas med kvarliggande urinkateter får ofta problem med flödeshinder. En åtgärd som företas vid flödeshinder är spolning av urinkatetern, alternativet är att byta katetern. Otillräckligt vetenskapligt underlag för spolning gör att evidens saknas i frågan. Individuell katetervård rekommenderas. För närvarande saknas till stor del forskning om patienters upplevelse av kateterbehandling. Kunskap om personers upplevelser kan bidra till kunskap för att utveckla och stärka sjuksköterskan i den individuella bedömningen av katetervården. Syfte: Syftet var att fördjupa förståelsen för hur personer upplever flödeshinder och att få sin kateter spolad. Metod: En empirisk studie genomfördes där fem kvinnor och fem män med urinkateter intervjuades. Insamlad data bearbetades induktivt med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i fem kategorier där personernas upplevelse av flödeshinder beskrivs. Personernas upplevelse av att få sin kateter spolad visade sig vara av mindre betydelse. Temat som växte fram var att personerna ”fann sig i ett nödvändigt ont”. Personerna var beroende av flöde och av andras händer. Slutsats: En individuell katetervård för optimerat urinflöde kan öka livskvaliteten hos patienterna.

 • 1594.
  Valtersson, Victoria
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Åkesson, Linnéa
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Kvinnors upplevelser av att insjukna i hjärtinfarkt: En litteraturstudie2013Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärt-och kärlsjukdomar är den ledande dödsorsaken bland kvinnor i västvärlden. Kvinnor som drabbas av en hjärtinfarkt upplever ofta diffusa symtom vilket kan leda till att de avvaktar med att söka vård som i sin tur kan leda till akuta komplikationer. Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av att insjukna i hjärtinfarkt. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Åtta vetenskapliga artiklar låg till grund för resultatet, som analyserades med hjälp av innehållsanalysen enligt Graneheim och Lundman (2004). Resultat: Kvinnor som insjuknade i hjärtinfarkt upplevde att de styrdes utav andra prioriteringar som ledde till att de avvaktade med att söka vård. Det framkom också att kvinnorna kände sig sårbara i samband med insjuknandet då de blev beroende av andra. Vidare framkom det att kvinnorna levde i förnekelse vid sjukdomstillfället då de hoppades att symtomen skulle gå över för att kunna återgå till vardagen. Slutligen framkom det att kvinnorna kände att de inte hade tillräckligt med kunskap för att kunna sätta symtomen i samband med en hjärtinfarkt. Slutsats: En ökad medvetenhet och förståelse hos sjuksköterskan för kvinnors upplevelser av att insjukna i hjärtinfarkt kan bidra till ett minskat lidande för kvinnorna och en förbättrad vård. Därför är det av vikt att ytterligare forskning inom området utförs.

 • 1595.
  Vasilcin, Daniel
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Wiren, Rickard
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Vad kan påverka en patient till ändrad livsstil efter hjärtinfarkt?: en litteraturstudie2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sveriges största folkhälsoproblem idag är hjärt- kärlsjukdomar och den vanligaste orsaken till att personer uppsöker akutsjukvård. Att drabbas av hjärt- kärlsjukdom innebär ett lidande och en livsstilsförändring för den drabbade. Syfte: Syftet med studien var att undersöka vad som kan påverka en patient till förändrad livsstil efter hjärtinfarkt. Metod: En litteraturstudie gjordes utifrån 8 stycken artiklar där författarna inspirerades av Burnards analysmetod. Resultat: Resultatet redovisades i 4 kategorier sjukdomsinsikt, informationskällor, socialt stöd och professionellt stöd. Det visar sig i resultatet att dessa faktorer kan påverka en patient till en livsstilsförändring, både positivt och negativt. Slutsats: Slutsatsen visade vikten av kunskap om sjukdomen samt stödet från anhöriga och sjuksköterskan till den drabbade.

 • 1596.
  Veberg, Emma
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Livsstilsförändringar vid diabetes typ 22014Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Behovet av att anta livsstilsförändringar i samband med diagnosen diabetes typ 2 kan vara omkullkastande i livet för många människor som drabbas. Då övervikt ökar och ohälsosam livsstil är vanligt så bidrar det också till att diabetes typ 2 blir allt vanligare och har idag benämningen som den vanligaste diabetessjukdomen där över 300 000 människor är drabbade. Syfte: Syftet med studien var att belysa personers förhållande till och förutsättningar för livsstilsförändringar i samband med diabetes typ 2. Metod: Litteraturstudie som var utformad utifrån en kvalitativ ansats grundad på sex vetenskapliga artiklar som analyserats utifrån Graneheim och Lundmans tolkning av en innehållsanalys. Resultat: Planera och äta på bestämda tider, samt vad som fick respektive inte fick ätas upplevdes som en tydlig problematik i personernas vardag. Däremot konstaterades positivitet i form av fysisk aktivitet som var en utgångspunkt för att må bra. Kunskap och stöd sågs som viktiga förutsättningar för att lyckas att bibehålla de livsstilsförändringar som de stod inför. Livsstilsförändringarna kunde sammanfattas som något viktigt att ta ansvar för, något som kunde ses som början på ett nytt liv. Slutsats: Det föranledde en viss problematik att planera in kosten och förståelsen för vad som var bra respektive dåligt att äta. Föreliggande studie kan bidra till att vårdpersonalen kan öka sin förståelse för personers omkullkastande situation i vardagen med livsstilsförändringar när de drabbats av diabetes typ 2. Forskningen bör beröra framförallt kunskap om kostens betydelse eftersom det är en viktig förutsättning och förändring för att lyckas stabilisera och undvika senkomplikationer i samband diabetes typ 2.

 • 1597.
  Veletanlic, Adnan
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Lali, Esra
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Patienters upplevelser av mötet med sjuksköterskan under väntetiden på en akutmottagning: En litteraturstudie2012Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Forskning påvisar att väntetiden för patienter på akutmottagningar ökar för alla åldergrupper och prioriteringar. Att bemöta patienter i alla åldergrupper med olika omvårdnadsbehov är en stor utmaning för sjuksköterskan då skapande av vårdrelationen är dennes ansvar. Syfte: Syftet med studie var att belysa patienters upplevelser av mötet med sjuksköterskan under väntetiden på en akutmottagning. Metod: En litteraturstudie baserad på vårdvetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier; Bemötande, Kontakt, Information och Tillit. I resultatet framgår det att patienterna upplevde ett varierat bemötande. Vistelsen under väntetiden präglades av brist på kontakt och information. Patienterna upplevde ett behov av att vara kontinuerligt informerade om händelserna runtomkring och hur det påverkar deras vistelse på akutmottagningen. Patienterna kände tillit till sjuksköterskans kunskap och kände sig trygga på akutmottagningen. Resultatet påvisar även att patienter ogärna kritiserar personalen. Slutsats: Studien gav en fördjupad förståelse av patienters upplevelser av mötet med sjuksköterskan under väntetiden på en akutmottagning. Det föreligger en variation i patienters upplevelser av sjuksköterskans bemötande. Kontakt och informationsbrist är en vanlig företeelse under väntetiden. Patienter upplevde trygghet och tillit till personalens kunskap.

 • 1598.
  Vestman, Carolin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Holgersson, Emmelie
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Kvinnors upplevelser av att förlora sitt bröst till följd av mastektomi2013Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är en av den vanligaste förekommande formen av cancer som främst kvinnor insjuknar i. I Sverige insjuknar årligen cirka 7000 kvinnor i sjukdomen. Mastektomi är en vanlig behandling när andra behandlingsalternativ inte längre är aktuella. Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelse av att förlora sitt bröst till följd av mastektomi. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats genomfördes som grundade sig på sju vetenskapliga artiklar. Artiklarna analyserades med manifest innehållsanalys med latenta inslag. Resultat: Det framkom fyra huvudkategorier med sju underkategorier. I resultatet framkom det att kvinnor upplevde förlusten av bröstet till följd av mastektomi som en grotesk stympning, vilket resulterade i att kroppsbilden förändrades, som vidare påverkade femininitet, identitet, sexuella relationer, sociala relationer samt att stöd från anhöriga och hälso- och sjukvårdspersonal upplevdes på olika sätt. Slutsats: I föreliggande studie upplevde kvinnor mastektomin som en förlust som kom att förändra deras liv. Att förlora ett bröst handlar så mycket mer än att bli frisk från cancern, det handlar om att komma tillbaka till ett liv värt att leva. Studien kan komma till nytta för hälso- och sjukvården genom att den samlar kvinnors upplevelser och att de påvisar att kvinnor önskar mer stöd och hjälp då de inte upplever sig själv som fullt friska efter en mastektomi. Kvinnor upplevs inte som färdigbehandlade. Kunskapen från denna studie kan tas i beaktande vid möte med kvinnor som genomgått mastektomi, då det visat att många aspekter som förändras och påverkas, som kvinnor kan behöva få hjälp med att överkomma.

 • 1599.
  Vigård, Miriam
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Skyllqvist, Jarl
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Sjuksköterskan som ledare för omvårdnadsarbetet på särskilt boende.: En intervjustudie om undersköterskors erfarenheter2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Världens befolkning blir allt äldre, vilket kan bidra till ett ökat behov av särskilda boenden och därför ett ökat krav på personalen. Sjuksköterskan på ett särskilt boende är ytterst ansvarig för omvårdnaden, men undersköterskor står för det patientnära arbetet och utför de flesta praktiska uppgifterna. Sjuksköterskan är inte heller alltid på plats på boendet och har därför andra förutsättningar för att leda undersköterskorna. Sjuksköterskans ledarskap innehåller aspekter som att vara en expert på omvårdnad, en teamledare, ett stöd för undersköterskor samt förekommer det i ledarskapet att delegera uppgifter. I den karitativa ledarskapsteorin beskrivs ledarskapet utgå ifrån relationer och gemensamma visioner där patienten står i centrum.

  Syfte: Syftet var att beskriva undersköterskors erfarenheter av sjuksköterskan som ledare för omvårdnadsarbetet på särskilt boende.

  Metod: En intervjustudie med kvalitativ ansats. Åtta undersköterskor på två särskilda boenden i samma kommun intervjuades med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. Datamaterialet analyserades med Graneheim och Lundmans beskrivning av en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Resultatet visade på att undersköterskorna erfarenheter var likartade när det gällde sjuksköterskan ledarskap för omvårdnadsarbetet. Tre kategorier framkom utifrån undersköterskornas erfarenhet, Kommunikation påverkar ledarskapet, Relationer påverkar ledarskapet samt Delegering ett sätt att leda.

  Slutsats: Undersköterskornas erfarenheter av sjuksköterskans ledarskap visade på att det var viktigt att kommunikationen, relationerna och delegationerna fungerade för att omvårdnadsarbetet skulle fungera. Det framkom att dessa aspekter påverkade varandra och därför behövdes alla. Ledarskapet påverkades enligt undersköterskorna av både påverkbara saker som bemötande och beteende men även av för sköterskan opåverkbara organisatoriska saker som att sjuksköterskorna var placerade på andra ställen, inte hade tid och hade flera andra uppgifter.

 • 1600.
  Virkajärvi Svensson, Amanda
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Eriksen, Tine
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Upplevelse att vara anhörigvårdare  till en individ med Alzheimers sjukdom i hemmet.: Baserad på patografier.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdom och står för 50-75 % av demenssjukdomar. Alzheimers sjukdom är ett snabbt växande hälsoproblem i dagens samhälle. Det är en sjukdom som tar över både individens liv och även dess närståendes och anhörigas liv. Det brister med kunskap och information kring Alzheimers sjukdom hos de närstående vilket gör att det är svårt att bidra med adekvat vård, vilket kan leda till att en närstående blir anhörigvårdare i hemmet. Detta kan i sin tur leda till fysiska, psykiska och sociala effekter för den som vårdar, för patienten och familjen.

293031323334 1551 - 1600 of 1662
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf