Change search
Refine search result
31323334353637 1651 - 1700 of 13555
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1651.
  Blomberg, Hampus
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Wiklund, Christina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Varumärkespåverkan i sociala medier: Hur varumärkescommunities på Facebook påverkar konsumentrelationer och varumärken2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Som den största webbaserade portalen har Facebook blivit en viktig plattform för många företag. Ett enkelt sätt att kommunicera med sina kunder är genom att företaget administrerar sitt egna varumärkescommunity på Facebook. Studier har visat på möjligheter för företag att stärka relationer till konsumenter och även höja varumärkesvärde, men risker med b.la. negativ åsiktsspridning har ändå lett till debatter om varumärkescommunities verkliga påverkan för företag. Denna studie undersöker hur varumärkescommunities på Facebook i Sverige påverkar olika konsumentrelationer och vilken påverkan de har på svenska varumärken. Detta görs genom att analysera hur relationer mellan konsument, produkt, varumärke, företag och andra konsumenter påverkas av varumärkescommunities. Undersökningen kombineras med tidigare forskning om b.la. varumärken, varumärkestillit och varumärkeslojalitet och slutsatserna baseras på en enkätundersökning med 108 respondenter. Resultaten visar på att varumärkescommunities på Facebook i Sverige har positiv påverkan på relationer mellan konsument, produkt och andra konsumenter, och även positiv påverkan på svenska varumärken.

 • 1652.
  Blomberg, Helena
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Petersson, Anne
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Att leva med urininkontinens2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I hela världen är cirka 50 miljoner människor drabbade av urininkontinens. I Sverige besväras minst 500 000 människor och cirka 213 utav dem är kvinnor. Symtom på inkontinens påverkar den drabbade både fysiskt, psykiskt och psykosocialt. Syfte: Syftet med studien var att beskriva faktorer som kan ha betydelse för kvinnors livskvalitet. Metod: Studien är en litteraturstudie som baserats på åtta kvantitativa artiklar. Analys genomfördes enligt Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys. Resultat: Kvinnor med urininkontinens känner mer oro och inre ilska, de är även mer tillbakadragna och mindre kritiska jämfört med kontinenta kvinnor. Det finns en högre tendens till depression hos inkontinensdrabbade kvinnor och de har en sämre sexlivskvalitet än kontinenta kvinnor. De kvinnor med trängnings- eller blandinkontinens upplever ett större lidande än de med ansträngningsinkontinens. Slutsats: Att som kvinna leva med urininkontinens är ett lidande, detta på grund av att deras liv begränsas både emotionellt, socialt och fysiskt, även dess rörelsefrihet blir begränsad.

 • 1653. Blomberg, Jeanette
  et al.
  Burrell, Mark
  Guest, Greg
  An Ethnographic Approach to Design2002In: Handbook of Human-Computer Interaction in Interactive Systems / [ed] Sears, J. Jacko and A., New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. , 2002Chapter in book (Other academic)
 • 1654. Blomberg, Jeanette
  et al.
  Kensing, Finn
  Participatory Design: Issues and Concerns1998In: Computer Supported Cooperative Work, ISSN 0925-9724, E-ISSN 1573-7551, Vol. 7, no 3-4, p. 167-185Article in journal (Refereed)
 • 1655. Blomberg, Jeanette
  et al.
  Trigg, Randall
  Constructing Technical Objects: Reconfiguring the sociotechnical divide.2000In: Occasional Papers from the Work Practice Laboratory, ISSN 1404-8760, Vol. 1, no 2Article in journal (Refereed)
 • 1656.
  Blomdahl, Anna Schneider
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Nilsson, Sofie
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Prolog, Klimax och Katastrof: en återfallsförbrytares upplevelser och tankar om kriminalitet ur ett tidsperspektiv2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The goal of this qualitative essay is to approach the knowledge of people who commit crimes. From a development psychology point of view, questions relating to childhood ang growth are some of the important subjects we choose to discuss. Our purpose is also to reveal the linkage between criminal behavior and different theories of the above mentioned perspective. To bridge the gap between the general and the individual, our survey was based on profound interviews with four inmates in prison. This offer an opportunity to capture the individual´s inner thoughts, feelings and experience about the criminal action. The result exemplifies episodes through quotations from the inmates´childhood, different experience concerning attachment, training in school, relations, offence, relapse etc. The theme of the inmates narratives support many of the different theories we examined, similar patterns appeared and could be found from there common experince.

 • 1657.
  Blomgren, Emma
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Stening, Emma
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Livsvärlden hos medelålders kvinnor med bröstcancer: Från diagnos till operation2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är idag en av de vanligaste cancersjukdomarna och som har ökat konstant de senaste två decennierna. Årligen insjuknar cirka 7000 kvinnor i bröstcancer vilket motsvarar ungefär 15-20 fall per dag. Lidande, välbefinnande, att ingå i en vårdrelation, kommunikation och information är begrepp som ingår i en människas livsvärld. Begreppen beskriver hur en människa upplever sin egen värld och på så sätt även hur unik den kan vara. Med livsvärld menas den värld vi lever i och ständigt är omgivna av. Syftet med studien var att belysa livsvärlden hos medelålders kvinnor med bröstcancer, från diagnos till operation. Metod: En kvalitativ litteraturstudie som analyserade tre skönlitterära självbiografier. De analyserades utifrån Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av en innehållsanalys. Resultatet visade att insjukna i bröstcancer förknippades med ett långvarigt lidande. Det visade även att lidande uppkom i samband med mötet med sjukvårdspersonalen och det på grund av att kvinnorna varken kände sig sedda, informerade eller bemötta utifrån ett mänskligt helhetsperspektiv. Slutsats: Sjukvårdspersonalens brister utgjorde det största hotet mot kvinnan i hennes kamp mot tillfrisknandet av sin bröstcancersjukdom. Vi anser att det behövs mer kompetens inom bemötandet av kvinnor som drabbats av bröstcancer gällande förståelse, lyhördhet, respekt, följsamhet, öppenhet etc., för att kvinnorna ska känna sig så väl omhändertagna som möjligt.

 • 1658.
  Blomgren, Joel
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Förslag till utveckling av Tullkammarkajen, resecentrum samt dess närområde i Halmstad2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetet utgörs av en omfattande analys samt bakgrundsmaterial som redogör för planerings-förutsättningar samt problematik för planområdet. Analyserna och bakgrundsmaterialet mynnar sedan ut i ett planförslag som vägt ihop alla tillgängliga fakta och skapat en fungerande och attraktiv helhet. I huvudsak består planförslaget av följande delar: Arbetet tar upp ett översiktligt förslag till ett nytt resecentrum byggt utifrån den befintliga stationsbyggnaden. Även närområdet kring resecentrumet utvecklas för att skapa en attraktiv helhet som passar in i staden. Längs med Tullkammarkajen utvecklas ett nytt bostadsområde med vattennära bebyggelse. Vid planeringen av bebyggelsen läggs stor vikt vid att skapa stråk och rumsbildningar samt att göra miljön runt kajområdet attraktivare. Vidare sammankopplas de östliga och västliga delarna av staden med nya broförbindelser över Nissan. Stråket mellan resecentrum och torget/centrum förbättras för att få en tydlig koppling och ett naturligare flöde.

 • 1659.
  Blomgren, Linn
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Wessel, Lotta
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Hur upplever personer med typ 2 diabetes mötet med diabetesvården?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige har cirka 3-4 % av den vuxna befolkningen diabetes, varav cirka 80 % lider av typ 2 diabetes. Det är därför viktigt att dessa personer får den kunskap som krävs för att de ska klara av att leva med sin sjukdom. Detta sker i form av ett möte mellan personen och vårdpersonalen. Det är viktigt att detta möte upplevs positivt och att personerna känner att de blir bemötta på en individanpassad nivå och med respekt. Metod: Metoden som användes var en kvalitativ litteraturstudie med innehållsanalys utav sju vetenskapliga artiklar. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur personer med typ 2 diabetes upplever mötet med vårdpersonalen. Resultat: Resultatet i studien resulterade i två huvudkategorier: Otillfredsställande möten och tillfredsställande möten. I studien framkom det att personernas upplevelser av mötet var både positiva och negativa, beroende på samspelet mellan parterna. När personerna upplevde att informationen gavs utifrån deras individuella förutsättningar kände de tillfredsställelse och tillit. Otillfredsställelse upplevdes när känslan av att bli talad till som en person bland många infann sig.

 • 1660.
  Blomquist, Sara
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Bresch, Emma
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Att leva utan ett bröst: En litteraturstudie om kvinnors upplevelser av en förändrad kropp efter en mastektomi2012Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i världen. En mastektomi kan göras profylaktiskt eller som behandling för bröstcancer. Varje förändring av kroppen medför en förändring av tillgången till världen och till livet. När kroppsbilden förändras för att den förlorar en funktion eller att en funktion förändras, kan det dagliga livet upplevas mycket svårare. Syfte: Studiens syfte var att belysa kvinnors upplevelser av en förändrad kropp efter en mastektomi. Metod: En litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga artiklar. Resultat: I studien framkom det att ett förlorat bröst påverkade kvinnors upplevelser av sin kroppsbild på olika sätt. Huvudfynden som framkom efter innehållsanalysen var upplevelser av att förlora ett bröst, upplevelser av en förändrad självbild och upplevelser av omgivningens stöd. Slutsats: Förlusten av ett bröst skapar en förändrad kroppsbild och medför en förändrad livsvärld. Många kvinnor kände sig främmande i sin egen kropp och upplevde att ett förlorat bröst förändrade deras självbild. Med hjälp av denna studie kan sjukvårdspersonal få en ökad förståelse för hur dessa kvinnor kan uppleva sin förändrade kropp efter en mastektomi. Den ökade förståelsen kanske kan leda till att vårdpersonalen kan ge ett bättre stöd och skapa trygghet i mötet med dessa kvinnor.

 • 1661.
  Blomqvist, Andreas
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Cultural challenges to leaders in an American company in Sweden2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This thesis is an explorative research study in which I interviewed 16 leaders at St. Jude Medical (SJM), which is an American company with a satellite site in Stockholm, Sweden with 700 employees. Twelve of these sixteen leaders are Swedish and constitute the main source of information for this thesis. The remaining four leaders were senior managers from the USA, included to contrast the outcome of the Swedish interviews. The interviews were semi-open and on average ~40 minutes long. The purpose of the study was to isolate what challenges the leaders at SJM face and then try to find and identify common patterns in how they attack these problems. I envision this work to be of use to any junior manager who is starting his/her career and especially so if it is at an international company where cultural differences are present. My main conclusions were that leaders at SJM need to - Build and maintain a network –and this is imperative to succeed. - Use the phone frequently and communicate all the time - Create your own vision, as nobody will give it to you - Help your co-workers define the limits of their responsibility and help them prioritize when heavily loaded - Find the appropriate level of work and learn that “good enough is perfect”. - Always strive to meet deadlines, exceed expectations and learn your internal customers’ trigger points. I also conclude that the company, SJM Sweden that is, may need to review their hiring policy and their cultural training. They also need to improve the knowledge management and knowledge transfer between managers and also expand the exchange programs and make it easier to travel for face to face meetings and encourage the same.

 • 1662. Blomqvist, Kerstin
  Older People in Persistent Pain: Nursing and Paramedical Staff Perceptions and Pain Management2003In: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 41, no 6, p. 575-584Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background. Persistent pain is a common problem for older people. Knowledge about how nursing and paramedical staff perceive these people and what they do to relieve the pain seems scarce. Aim. To explore nursing and paramedical staff perceptions of older people in persistent pain and their day-to-day management of pain. Methods. Interviews in Swedish with 52 nursing auxiliaries, Registered Nurses, physiotherapists and occupational therapists were collected from February to May 2000. The analysis was based on their stories (n = 150) about older people in persistent pain who received help in their own homes or in special accommodation. A typology of staff perceptions of pain in older people was developed. Activities to manage pain were examined using content analysis. Results. Respondents perceived the pain as real, exaggerated, trivial, care-related, endured, concealed, self-caused or inarticulate. Older people perceived as exaggerating the pain, those with care-related and self-caused pain evoked frustration in the staff, while those perceived as enduring their pain evoked satisfaction. Various strategies to manage pain were used: no activity, medication, mediating contacts, distracting activities, physical therapies, mobility, work in a gentle way, rest or relieving pressure on body part, and communication concerning pain. The activities differed between the types, as well as between staff with different professional backgrounds. Conclusion. Care and treatment provided by staff should be based on older people's needs rather than on staff attitudes and preferences. The typology revealed that staff perceived older people in pain as a heterogeneous group and that their perceptions affected the pain-relieving activities that were offered. It seems urgent to address how to handle pain in older people who never complain and those who complain a great deal, as well as how to handle pain in people with impaired communicative ability. Reflective discussions on feelings related to different individuals are needed.

 • 1663. Blomqvist, Kerstin
  et al.
  Edberg, Anna-Karin
  Living with persistent pain: experiences of older people receiving home care2002In: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, p. 297-306Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background. Although the topic of pain among older people has received increasing interest, little is still known about how pain is experienced or handled by those who no longer manage independently but depend on professionals for help with daily living. Developing pain management for older people requires such knowledge. Aim. To explore sense of self, sense of pain, daily living with pain, sense of others and ways of handling pain in older people with persistent pain. Methods. Interviews with 90 older people receiving home care from nursing auxiliaries in their own homes or in sheltered accommodation were collected from January to June 2000. A typology of older people in persistent pain was developed. Activities for handling pain were examined using content analysis. Findings. Respondents' experiences of themselves and their pain varied. Two groups of older people, considered as 'competent and proud' and 'confident and serene', expressed satisfaction in spite of pain, while the groups 'misunderstood and disappointed' and 'resigned and sad' expressed dissatisfaction. The most common strategies used were medication, rest, mobility, distracting activities and talking about pain. Respondents chose strategies by balancing the advantages of the activities against the disadvantages these brought for their daily living. Conclusion. This study indicates that characteristics of the older people, such as their way of experiencing themselves, how pain affects their daily life and how they perceive effects and side-effects of pain management are areas that need to be identified when staff assess pain and plan pain management. Caring for older people in pain could be improved by listening to and believing their complaints, evaluating effects and side-effects from medications and nonpharmacological pain management and by emphasising the importance of common everyday activities such as mobility and distraction to relieve pain.

 • 1664. Blomqvist, Kerstin
  et al.
  Hallberg, Ingalill R
  Managing pain in older persons who receive home-help for their daily living. Perceptions by older persons and care providers2002In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, p. 319-328Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Pain is a common problem for older persons who need professional help for their daily living. In this study 94 older persons (75+) in persistent pain were compared with 52 care providers concerning the pain management methods they had used/administered during the previous week and how helpful they perceived these methods to be. interviews were based on 16 items from the original version of the pain management inventory (PMI). Both groups perceived prescribed medication, rest and distraction as the most frequently utilized methods. Specific methods such as transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) or bracing/splinting or bandaging the affected body part were seldom employed, although most users perceived these methods as helpful. Care providers perceived most methods for managing pain as more effective than older persons did. The results imply that care providers need skills in a variety of pharmacological and nonpharmacological methods to manage pain and a need to evaluate effectiveness of the methods in a systematic way.

 • 1665.
  Blomqvist, Ulrika
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Sundås, Ingrid
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Patienters inställning till hjärtrehabilitering: En litteraturstudie2011Student thesis
  Abstract [sv]

  I bakgrunden framkommer att hjärt- och kärlsjukdomar är den främsta dödsorsaken i världen. Hjärtrehabilitering riktar sig främst till patienter med kranskärlsjukdom och har visat sig minska dödligheten och risken att åter insjukna i hjärtinfarkt. Trots det är antalet deltagare lågt. Syftet med studien var att undersöka patienters inställning till att delta i eller avstå hjärtrehabilitering. Metoden som användes var en litteraturstudie, baserad på elva artiklar med kvalitativ ansats. Artikelanalys utfördes med inspiration av Granheim och Lundmans (2004) innehållsanalys. Resultatet delades in i fem kategorier där de tre första behandlar inställningar till att inte delta i hjärtrehabilitering. Kategorierna i denna del identifierades som bristande intresse, förnekande och prioritering. De två sista kategorierna behandlar inställningar till att delta och identifierades som motivation och livsstilsförändring. Som slutsats gav studien fördjupad insikt i hur patienters inställning till hjärtrehabilitering kan påverka valet av att delta eller inte delta. Det visade sig att olika faktorer var av betydelse och att sjukvårdspersonal har stor möjlighet att påverka genom sitt sätt att informera och ge stöd till patienten.

 • 1666. Blomstrand, F
  et al.
  Khatibi, Siamak
  Muyderman, H
  Olsson, T
  Rönnbäck, L
  Calcium wave communication within the astroglial network via gap junctions1997In: On astrocytes and glutamate neurotransmission: New waves in brain information processing, Springer, R.G. Landes Company , 1997, p. 121-153Chapter in book (Refereed)
 • 1667.
  Blood-Holland, Kerstin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Michea, Malin
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Såsom i en spegel2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att få en djupare förståelse för identitetsskapande via sociala medier, och hur detta identitetsskapande påverkar individens självbild. Frågeställningen var: “Vilka strategier använder unga vuxna i konstruerandet av sin nätidentitet på Facebook genom statusuppdateringar?” och “Hur förhåller sig denna nätidentitet till deras självbild?” Som metod valdes Multi-Grounded Theory. Sex personer i åldern 18-23 år deltog i studien. Datainsamling skedde genom observation av informanternas statusuppdateringar, och personliga intervjuer kring dessa. Resultatet visade att informanterna strategiskt försöker framställa sina nätidentiteter som autentiska, och erfar en känsla av förhöjt självförtroende vid betraktandet av sina egna statusuppdateringar.

 • 1668.
  Bloom, Filip
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Creative Technologies.
  Competitive Coevolution for micromanagement in StarCraft: Brood War2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Context. Interest in and research on neural networks and their capacity for finding solutions to nonlinear problems has increased greatly in recent years.

  Objectives. This thesis attempts to compare competitive coevolution to traditional neuroevolution in the game StarCraft: Brood War.

  Methods. Implementing and evolving AI-controlled players for the game StarCraft and evaluating their performance.

  Results. Fitness values and win rates against the default StarCraft AI and between the networks were gathered.

  Conclusions. The neural networks failed to improve under the given circumstances. The best networks performed on par with the default StarCraft AI.

 • 1669.
  Blume, Richard
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Karell, Miriam
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Outhwaite, Andrew
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Strategic partnerships for transformational change towards a sustainable society2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Today, global socio-ecological problems are too complex and urgent for isolated actions, and cross-sector collaboration is increasingly required to generate transformational change towards a sustainable future. Partnerships between businesses and civil society organisations (CSOs) in particular have the potential to achieve the required change for sustainability. However, the ‘backcasting’ approach used in this study highlights a gap between current approaches and what partnerships might look like in a sustainable future. Research draws on literature, eighteen interviews and an action research project with Interface Europe. Results indicate that: 1) in the current paradigm shift, collaboration provides a competitive advantage; 2) individual, organisational and societal benefits of partnering are significant; 3) understanding the art and science of partnering is needed to make them work 4) organisational development and strategy affect partnership type and outcomes; 5) Corporate Social Responsibility efforts initiate cross-sector partnerships, but are responsive and fall short of being strategic; 6) articulation of visions for a sustainable future is rare and; 7) most partnerships are not aligned with core business strategies. In conclusion, dialogue across all sectors is advocated to co-create a sustainable future and The Natural Step Framework is recommended to align business planning and partnership strategies with sustainability.

 • 1670.
  BLYCKERT, ANNAKAJSA
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  JOHNSSON, NELLIE
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Patientens upplevelse av sjuksköterskans roll i stödet för egenvård vid diabetes typ 2: En litteraturstudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1671. Boart, Patrik
  et al.
  Sandberg, Marcus
  Nergård, Henrik
  Larsson, Tobias
  Luleå University of Technology.
  Multidisciplinary design tool for conceptual design and evaluation2005Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The actual product ownership often remains with the manufacturer as functional (total care) products emerge in aerospace business agreements. The business risk is then transferred to the manufacturer why downstream knowledge needs to be available in the concept phase to consider all product life cycle aspects. The aim of this work is to study how a multidisciplinary design tool can be used to embed downstream processes for conceptual design and evaluation allowing simulation of life cycle properties. A knowledge enabled engineering approach was used to capture the engineering activities for design and evaluation of jet engine component flanges. For every design change, cost of manufacturing operations, maintenance and performance aspects can be directly assessed. The design tool assures that the engineering activities are performed accordingly to company design specification which creates a better control over the process quality. It also creates a better understanding enabling the engineers to optimize the concept in real time from an overall product life cycle view. The new tool will be the base for optimize the total product system and will be used not only between companies but also between product development departments in large global companies.

 • 1672.
  Bocenda, Anni
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Den kommunala översiktsplaneringens utmaningar i ljuset av regionförstoring2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen studerar hur den kommunala översiktsplaneringen hanterar regionala utvecklingsfrågor av strategisk karaktär. Det finns en efterfrågan från både den kommunala och regionala nivån att de kommunala översiktsplanerna lyfter blicken och planerar utifrån ett strategiskt regionalt perspektiv. Däremot ska de kommunala översiktsplanerna främst hantera fysiska planfrågor och har inte samma karaktär som typiskt strategiska dokument. Denna studie ämnar därför till att undersöka hur den kommunala översiktsplaneringen har hanterat den ökade efterfrågan på en kommunal översiktsplanering med ett regionalt perspektiv.

  Människors vardagliga mönster har vidgats och inställningen till geografiska gränser har förändrats. Idag är det inte ovanligt att bo i en kommun, arbeta i en annan och handla i den tredje. Den förändrade vardagsgeografin väcker utmaningar för den kommunala planeringen när en persons vardagsliv är delat över olika kommuner och samtliga beslut inom kommunen inte bara påverkar den enskilda kommunens invånare. Tidigare forskning visar att en kommunal planering som utgår från ett större geografiskt sammanhang är relevant för en hållbar planering. Översiktsplanen är ett bra verktyg för kommunen att hantera långsiktiga hållbarhetsfrågor. Givet vad forskningen säger är uppsatsens syfte att undersöka kommunens roll i en ny verklighet som efterfrågar långsiktig hållbar planering med större fokus på regionala utvecklingsfrågor.

  Uppsatsen är utformad som en fallstudie där två fall studeras djupgående. De två fallen är Västra Götalandsregionen och Östergötland. Metod för datainsamling har varit dokumentstudier. Insamlat material har sedan analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys. Vid insamling av data blev det tydligt att de utmaningar som följer med regionförstoring har en varierande plats i kommunal planering. För att koppla det empiriska materialet till studiens teoretiska utgångspunkter, flernivåstyrning och strategisk planering har ett analytiskt ramverk tillämpats.

 • 1673.
  Boddapati, Venkatesh
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  Classifying Environmental Sounds with Image Networks2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Context. Environmental Sound Recognition, unlike Speech Recognition, is an area that is still in the developing stages with respect to using Deep Learning methods. Sound can be converted into images by extracting spectrograms and the like. Object Recognition from images using deep Convolutional Neural Networks is a currently developing area holding high promise. The same technique has been studied and applied, but on image representations of sound.

  Objectives. In this study, investigation is done to determine the best possible accuracy of performing a sound classification task using existing deep Convolutional Neural Networks by comparing the data pre-processing parameters. Also, a novel method of combining different features into a single image is proposed and its effect tested. Lastly, the performance of an existing network that fuses Convolutional and Recurrent Neural architectures is tested on the selected datasets.

  Methods. In this, experiments were conducted to analyze the effects of data pre-processing parameters on the best possible accuracy with two CNNs. Also, experiment was also conducted to determine whether the proposed method of feature combination is beneficial or not. Finally, an experiment to test the performance of a combined network was conducted.

  Results. GoogLeNet had the highest classification accuracy of 73% on 50-class dataset and 90-93% on 10-class datasets. The sampling rate and frame length values of the respective datasets which contributed to the high scores are 16kHz, 40ms and 8kHz, 50ms respectively. The proposed combination of features does not improve the classification accuracy. The fused CRNN network could not achieve high accuracy on the selected datasets.

  Conclusions. It is concluded that deep networks designed for object recognition can be successfully used to classify environmental sounds and the pre-processing parameters’ values determined for achieving best accuracy. The novel method of feature combination does not significantly improve the accuracy when compared to spectrograms alone. The fused network which learns the special and temporal features from spectral images performs poorly in the classification task when compared to the convolutional network alone.

 • 1674.
  Boddapati, Venkatesh
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  Petef, Andrej
  Sony Mobile Communications AB, SWE.
  Rasmusson, Jim
  Sony Mobile Communications AB, SWE.
  Lundberg, Lars
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  Classifying environmental sounds using image recognition networks2017In: Procedia Computer Science / [ed] Toro C.,Hicks Y.,Howlett R.J.,Zanni-Merk C.,Toro C.,Frydman C.,Jain L.C.,Jain L.C., Elsevier B.V. , 2017, Vol. 112, p. 2048-2056Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Automatic classification of environmental sounds, such as dog barking and glass breaking, is becoming increasingly interesting, especially for mobile devices. Most mobile devices contain both cameras and microphones, and companies that develop mobile devices would like to provide functionality for classifying both videos/images and sounds. In order to reduce the development costs one would like to use the same technology for both of these classification tasks. One way of achieving this is to represent environmental sounds as images, and use an image classification neural network when classifying images as well as sounds. In this paper we consider the classification accuracy for different image representations (Spectrogram, MFCC, and CRP) of environmental sounds. We evaluate the accuracy for environmental sounds in three publicly available datasets, using two well-known convolutional deep neural networks for image recognition (AlexNet and GoogLeNet). Our experiments show that we obtain good classification accuracy for the three datasets. © 2017 The Author(s).

 • 1675.
  Bodicherla, Saikumar
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  Pamulapati, Divyani
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  Knowledge Management Maturity Model for Agile Software Development2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Context: Knowledge is the major aspect of an organization which enables the enterprise to be more productive and to deliver the high complexity services. Knowledge management plays a key role in agile software development because it supports cultural infrastructure esteems like collaboration, communication, and knowledge transfer. This research aims to explore how organizations that adopts Agile Software Development (ASD) implement knowledge management utilizing practices that supports the key process areas. Several knowledge management maturity models have been proposed over a decade ago but not all of the models that is specially stated knowledge Management Maturity Model (KMMM) for Agile software development. To fulfil this research gap, we introduce the maturity model which emphasize knowledge management in ASD among the practitioners. This maturity model helps to assess their knowledge management in organization and provides a road map to the organizations for any further improvement required in their processes. 

  Objectives: In this thesis, we investigate the key process areas of knowledge management maturity models that could support agile software development. Through investigation about the key process areas, we found that the organizations should emphasis on key process areas and its practices in order to improve the software process. The objectives of this research include:

  • Explore the key process areas and practices of knowledge management in the knowledge management maturity models. 
  • Identify the views of practitioners on knowledge management practices and key process areas for Agile software development.
  • To propose the maturity model for Knowledge management in Agile software development among the practitioner’s opinions. 

  Methods: In this research, we conducted two methods: Systematic mapping and Survey to fulfil our aim and objectives. We conducted Systematic mapping study through the snowballing process to investigate empirical literature about Knowledge management maturity models. To triangulate the systematic mapping results, we conducted a survey. From the survey results, we obtained the responses and were analyzed statistically using descriptive statistics.

  Results: From Systematic mapping, we identified 18 articles and analyzed 24 practices of Knowledge management maturity models. These practices are indicated in key process areas such as process, people, technology. Through the systematic mapping results, 9 KM practices that were found from KMMM literature were listed in the survey questionnaire and answered by software engineering practitioners. Moreover, 5 other new practices for agile have suggested in the survey that was not found in KMMM literature. To address the systematic mapping and survey results, we propose the maturity model which emphasize knowledge management practices in ASD among the practitioners.

  Conclusions: This thesis lists the main elements of practices that are utilized by the organization and also show the usage of maturity levels at each practice in detail. Furthermore, this thesis helps the organization's to assess the current levels of maturity that exist to each practice in a real process. Hence, the researchers can utilize the model from this thesis and further they can improve their Km in organizations.

 • 1676.
  Bodireddigari, Sai Srinivas
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  A Framework To Measure the Trustworthiness of the User Feedback in Mobile Application Stores2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Context: Mobile application stores like Google Play, Apple store, Windows store have over 3 million apps. Users download the applications from their respective stores and they generally prefer the apps with the highest ratings. In response to the present situation, application stores provided the categories like editor’s choice or top charts, providing better visibility for the applications. Customer reviews play such critical role in the development of the application and the organization, in such case there might be flawed reviews or biased opinions about the application due to many factors. The biased opinions and flawed reviews are likely to cause user review untrustworthiness. The reviews or ratings in the mobile application stores are used by the organizations to make the applications more efficient and more adaptable to the user. The context leads to importance of the user’s review trustworthiness and managing the trustworthiness in the user feedback by knowing the causes of mistrust. Hence, there is a need for a framework to understand the trustworthiness in the user given feedback.

  Objectives: In the following study the author aims for the accomplishment of the following objectives, firstly, exploring the causes of untrustworthiness in user feedback for an application in the mobile application stores such as google play store. Secondly, Exploring the effects of trustworthiness on the users and developers. Finally, the aim is to propose a framework for managing the trustworthiness in the feedback.

  Methods: To accomplish the objectives, author used qualitative research method. The data collection method is an interview-based survey that was conducted with 13 participants, to find out the causes of untrustworthiness in the user feedback from user’s perspective and developer’s perspective. Author follows thematic coding for qualitative data analysis.

  Results:Author identifies 11 codes from the description of the transcripts and explores the relationship among the trustworthiness with the causes. 11 codes were put into 4 themes, and a thematic network is created between the themes. The relations were then analyzed with cost-effect analysis.

  Conclusions: We conclude that 11 causes effect the trustworthiness according to user’s perspective and 9 causes effect the trustworthiness according to the developer’s perspective, from the analysis. Segregating the trustworthy feedback from the untrustworthy feedback is important for the developers, as the next releases should be planned based on that. Finally, an inclusion and exclusion criteria to help developers manage trustworthy user feedback is defined. 

 • 1677.
  Bodén, Pontus
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Åkarp: en del av en expansiv region2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Närheten till Danmark och utvecklingen av Öresundsregionen har länge skapat positiva och dynamiska effekter för Skåne, med ökade investeringar och etableringar. Avståndet mellan Sverige och Danmark är kort vilket underlättar rörligheten för kapital, varor, tjänster och arbetskraft. På den svenska sidan om Öresund är den privata tjänstesektorn med högutbildad arbetskraft huvudsakligen koncentrerad till sydvästra delen av Skåne. Malmö är Sveriges tredje största stad med nästan 300 000 invånare, denna region är länets ekonomiska motor. Intill Malmö ligger Lund som är en av Sveriges största studieorter. Med omkring 30 000 studenter och 10 000 inflyttade varje år är det en snabbt växande stad. Två stora laboratorieanläggningar planeras att byggas i Lund, forskningsstationen ESS och laboratoriet för accelerator- och kärnfysik, MAX IV. Anläggningarna väntas att bli större projekt än både Öresundsbron och Citytunneln i Malmö. Detta innebär många arbetstillfällen inom byggbranschen men även inom näringslivet i stort, bland annat väntas en stor inflyttning av gästforskare och professorer från andra länder till regionen. Åkarp ligger mitt i denna expansiva Öresundsregion i Burlövs kommun. Ortens fördelaktiga läge intill E20, E22 samt södra stambanan gör orten till ett intressant bostadsalternativ för människor som jobbar i Malmö, Lund eller Köpenhamn. De goda kommunikationerna och snabba förbindelserna med Pågatåget gör det lätt för ortens invånare att pendla. Åkarp är en kompakt ort som främst består utav friliggande enfamiljshus. Järnvägen är en stor barriär och delar orten i en nordlig och sydlig del. På många av de tomma plättarna som finns idag ligger detaljplan som fortsätter bygga på glesa bebyggelsestrukturer. I kommunens översiktsplan står det att Åkarp och huvudorten Arlöv och ska fortsätta att utvecklas som två orter och ska inte byggas samman. De öppna stråken i landskapet mellan samhällena skall behållas. Vidare vill man från kommunens sida få tätortkärnorna att fungera som mötesplatser och träffpunkter för alla, något som ska skapa folkliv och öka känslan av trygghet. Åkarp är omgärdad av en av Sveriges bördigaste jordbruksmarker. För att inte ständigt ta mer jordbruksmark i anspråk förtätas orten runt stationsområdet och en yttre gräns för expansion sätts. Projektet om nerdikning och överdäckning av södra stambanan gör det möjlig att bygga närmare stationsområdet då bullret kommer att minska. Utbyggnaden med bostäder och verksamheter låter den norra och södra delen att växa ihop och göra Åkarp till en sammanhängande ort. Expansionen av den nya bebyggelsen sker med kvartersstruktur, en högre exploateringsgrad än vad som finns idag. Detta för att låta så många människor som möjligt ska få en så kort sträcka till den nya tågstationen. Närheten till lantbruksuniversitetet i Alnarp utnyttjas genom att göra Åkarp till en nod för lantbruksstudier där studenter kan bo och befolka gatorna. En ny gymnasieskola med samma inriktningsområde tillkommer vilket förstärker ortens karaktär som säte för lantbrukslära. Med denna förbättring kan Åkarp stärka sin karaktär och ställning i Öresundsregionen och bli en ort som utvecklas på ett långsiktigt sätt i framtiden.

 • 1678.
  Boer, de, Wiebe Douwe
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Creative Technologies.
  Participatory Design Ideals2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Swedish academic discipline Informatics has roots in the Scandinavian design approach Participatory Design (PD). PD’s point of departure is to design ICT and the new environment it becomes part of together with the future users driven by the ideal to bring more democracy to the workplace. PD builds further on the Action Research and industrial democracy tradition already starting in the 1960s in Scandinavia, in which the powerful Scandinavian trade unions have a central role. The aim of the unions is to prepare the workers and have influence on the introduction of new technologies that (are expected to) change the work and work environment of the workers. In the 1970s, when more computers emerge in the work place, this leads to the development of PD. Important difference with AR is that the aim of PD is to actually design new ICT and the new environment it becomes part of.

  During the in PD literature much referred to project UTOPIA in the first half of the 1980s, led by project leader and PD pioneer Pelle Ehn, it is discovered that bringing the different expertise of designers/researchers and workers together in design-by-doing processes also result in more appropriate ICT.

   

  With ICT being ubiquitous nowadays, influencing most aspects of our lives, inside and outside the workplace, and another role of trade unions in (Scandinavian) society, a question is how PD should further develop. PD pioneer Morten Kyng (also a UTOPIA designer/researcher) proposes a framework for next PD practices in a discussion paper. The first element he mentions in the framework is ideals; The designer/researcher should as a first step consider what ideals to pursue as a person and for the project, and then to consider how to discuss the goals of the project partners, for which Kyng does no further suggestions how to approach this.

  This design and research thesis has as aim to design and propose some PD processes to come at the beginning of a PD/design project to shared ideals to pursue, based on a better understanding of the political and philosophical background of PD, including design as a discipline in its own right.

   

  For a better understanding of the political and philosophical roots of PD, and design as a discipline in its own right, Pelle Ehns’s early (PD research) work and (PD) influences and supporting theories are explored, next to Kyng’s discussion paper (framework) and reactions from his debate partners on this. Find out is that politics and what ideals to pursue in PD are sensitive and (still) important subjects in PD, and in a broader sense also for design in general one could argue. In relation to this also related disciplines like Computer Ethics, Value Sensitive Design, and more recent formulated ideals for PD and its relation to ethics are explored. As a result a proposal for a redesigned framework for next PD practices as a design artefact is designed, in which the element ideals is most elaborated.

  Before the understanding of design as a discipline in its own right is further explored by exploring a selection of different models and quotes from related (design) literature, on which is reflected also in relation to PD, and which are used as reminders in a design process to come to a proposal for a model that tries to reframe the relation between design, practice and research.

   

  Finally some methods, processes and techniques used in PD, design, AR and related literature that can contribute to design proposals for design processes that enable the design of ideals using a PD approach, are explored. These are used as reminders in design-by-doing processes, in which suggestions for techniques and processes to design ideals together with participants are tried out in real live situations, reflected on and iteratively further developed. Trying to avoid framing as much as possible, (semi-) anonymity and silence seem to be important ingredients in these processes to stimulate the generation of idea(l)s as much as possible free from bias and dominance patterns. An additional design artefact developed in this context is a template for an annotated portfolio used to describe and reflect on the different processes. 

 • 1679. Boeren, Ad
  et al.
  Alberts, Tom
  Alveteg, Thomas
  Thulstrup, Erik
  Trojer, Lena
  Sida/SAREC Bilateral Research Cooperation: Lessons Learned2006Other (Other academic)
 • 1680.
  Boeva, Veselka
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  Angelova, Milena
  Technical University Sofia, BUL.
  Lavesson, Niklas
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  Rosander, Oliver
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  Tsiporkova, Elena
  Collective Center for the Belgian Technological Industry, BEL.
  Evolutionary clustering techniques for expertise mining scenarios2018In: ICAART 2018 - Proceedings of the 10th International Conference on Agents and Artificial Intelligence, Volume 2 / [ed] van den Herik J.,Rocha A.P., SciTePress , 2018, Vol. 2, p. 523-530Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The problem addressed in this article concerns the development of evolutionary clustering techniques that can be applied to adapt the existing clustering solution to a clustering of newly collected data elements. We are interested in clustering approaches that are specially suited for adapting clustering solutions in the expertise retrieval domain. This interest is inspired by practical applications such as expertise retrieval systems where the information available in the system database is periodically updated by extracting new data. The experts available in the system database are usually partitioned into a number of disjoint subject categories. It is becoming impractical to re-cluster this large volume of available information. Therefore, the objective is to update the existing expert partitioning by the clustering produced on the newly extracted experts. Three different evolutionary clustering techniques are considered to be suitable for this scenario. The proposed techniques are initially evaluated by applying the algorithms on data extracted from the PubMed repository. Copyright © 2018 by SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Lda. All rights reserved.

 • 1681. Boeva, Veselka
  et al.
  Angelova, Milena
  Technical University Sofia Branch Plovdiv, BUL.
  Tsiporkova, Elena
  Sirris, Brussels, BEL.
  A split-merge evolutionary clustering algorithm2019In: ICAART 2019 - Proceedings of the 11th International Conference on Agents and Artificial Intelligence, SciTePress , 2019, Vol. 2, p. 337-346Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article we propose a bipartite correlation clustering technique that can be used to adapt the existing clustering solution to a clustering of newly collected data elements. The proposed technique is supposed to provide the flexibility to compute clusters on a new portion of data collected over a defined time period and to update the existing clustering solution by the computed new one. Such an updating clustering should better reflect the current characteristics of the data by being able to examine clusters occurring in the considered time period and eventually capture interesting trends in the area. For example, some clusters will be updated by merging with ones from newly constructed clustering while others will be transformed by splitting their elements among several new clusters. The proposed clustering algorithm, entitled Split-Merge Evolutionary Clustering, is evaluated and compared to another bipartite correlation clustering technique (PivotBiCluster) on two different case studies: expertise retrieval and patient profiling in healthcare. Copyright © 2019 by SCITEPRESS - Science and Technology Publications, Lda. All rights reserved

 • 1682. Boeva, Veselka
  et al.
  Ivanova, Petia
  Lavesson, Niklas
  A Hybrid Computational Method for the Identification of Cell Cycle-regulated Genes2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Gene expression microarrays are the most commonly available source of high-throughput biological data. They have been widely employed in recent years for the definition of cell cycle regulated (or periodically expressed) subsets of the genome in a number of different organisms. These have driven the development of various computational methods for identifying periodical expressed genes. However, the agreement is remarkably poor when different computational methods are applied to the same data. In view of this, we are motivated to propose herein a hybrid computational method targeting the identification of periodically expressed genes, which is based on a hybrid aggregation of estimations, generated by different computational methods. The proposed hybrid method is benchmarked against three other computational methods for the identification of periodically expressed genes: statistical tests for regulation and periodicity and a combined test for regulation and periodicity. The hybrid method is shown, together with the combined test, to statistically significantly outperform the statistical test for periodicity. However, the hybrid method is also demonstrated to be significantly better than the combined test for regulation and periodicity.

 • 1683.
  Boeva, Veselka
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  Lundberg, Lars
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  Angelova, Milena
  TU of Sofia, BUL.
  Kohstall, Jan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  Cluster Validation Measures for Label Noise Filtering2018In: 9th International Conference on Intelligent Systems 2018: Theory, Research and Innovation in Applications, IS 2018 - Proceedings / [ed] JardimGoncalves, R; Mendonca, JP; Jotsov, V; Marques, M; Martins, J; Bierwolf, R, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. , 2018, p. 109-116Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Cluster validation measures are designed to find the partitioning that best fits the underlying data. In this paper, we show that these well-known and scientifically proven validation measures can also be used in a different context, i.e., for filtering mislabeled instances or class outliers prior to training in super-vised learning problems. A technique, entitled CVI-based Outlier Filtering, is proposed in which mislabeled instances are identified and eliminated from the training set, and a classification hypothesis is then built from the set of remaining instances. The proposed approach assigns each instance several cluster validation scores representing its potential of being an outlier with respect to the clustering properties the used validation measures assess. We examine CVI-based Outlier Filtering and compare it against the LOF detection method on ten data sets from the UCI data repository using five well-known learning algorithms and three different cluster validation indices. In addition, we study two approaches for filtering mislabeled instances: local and global. Our results show that for most learning algorithms and data sets, the proposed CVI-based outlier filtering algorithm outperforms the baseline method (LOF). The greatest increase in classification accuracy has been achieved by combining at least two of the used cluster validation indices and global filtering of mislabeled instances. © 2018 IEEE.

 • 1684.
  Boeva, Veselka
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering. Blekinge Inst Technol, Comp Sci & Engn Dept, Karlskrona, Sweden..
  Lundberg, Lars
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering. Blekinge Inst Technol, Comp Sci & Engn Dept, Karlskrona, Sweden..
  Kota, Sai M. Harsha
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  Sköld, Lars
  Telenor , SWE.
  Analysis of Organizational Structure through Cluster Validation Techniques Evaluation of email communications at an organizational level2017In: 2017 17TH IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON DATA MINING WORKSHOPS (ICDMW 2017) / [ed] Gottumukkala, R Ning, X Dong, G Raghavan, V Aluru, S Karypis, G Miele, L Wu, X, IEEE , 2017, p. 170-176Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this work, we report an ongoing study that aims to apply cluster validation measures for analyzing email communications at an organizational level of a company. This analysis can be used to evaluate the company structure and to produce further recommendations for structural improvements. Our initial evaluations, based on data in the forms of emails logs and organizational structure for a large European telecommunication company, show that cluster validation techniques can be useful tools for assessing the organizational structure using objective analysis of internal email communications, and for simulating and studying different reorganization scenarios.

 • 1685.
  Bogale, Helen Yeshiwas
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Ahmed, Zohaib
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  A Framework for Security Requirements: Security Requirements Categorization and Misuse Cases2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  Context: Security Requirements engineering is necessary to achieve secure software systems. Many techniques and approaches have been proposed to elicit security requirements in the initial phases of development. With the growing importance of security and immense increase in security breaches over the past few years, researchers and practitioners have been striving to achieve a mature process of coping with security requirements. Much of the activities in this regard are seen in academia but industry still seems to be lacking in giving the required importance to security requirements engineering. That is why, security requirements engineering is still not always considered as a central part of requirements engineering. This study is targeted to bridge this gap between academia and industry in terms of security requirements engineering and to provide a concrete approach to efficiently elicit and specify security requirements. The Misuse case technique is proposed for this purpose. However it lacks in providing guidelines for enabling scalable use. This limitation has been addressed to achieve a mature process of security requirements elicitation. Objectives: In this study, we propose a framework to elicit security requirements early in the software development using misuse case technique. Objective is to make misuse case technique scalable and applicable to the real-world projects. The proposed framework was presented to two representatives from the Swedish Armed Forces (SWAF). The feedback received from the representatives was utilized to refine, update and finalize the framework. Methods: The study involved a systematic review to gain an insight of the academic perspective in the area of study. Document extraction was adopted to observe the industrial trends in the said subject. These were the software requirements specification documents of the real-world systems. Document extraction was supported with informed brainstorming because the study revolved around misuse case technique and informed brainstorming is considered to be the most suitable technique for this purpose. A workshop was conducted with two representatives of Swedish Armed Forces followed by two subsequent asynchronous communication rounds and a facilitated session to get feedback about the proposed solution. This feedback was utilized to refine, update and finalize the proposed solution. Results: The results of the systematic review were organized in tabular forms for a clear understanding and easy analysis. A security requirements categorization was obtained as a result which was finalized after an initial validation with the help of real-world projects. Furthermore, a framework was proposed utilizing this categorization to address the limitations of misuse case technique. The framework was created and refined through workshop and different communication rounds with representatives of SWAF. Their feedback was used as input to further improve the usefulness and usability aspects of the framework. Conclusions: The significance of security requirements engineering is undisputedly accepted both in academia and industry. However, the area is not a subject of practice in industrial projects. The reasons include lack of mature processes as well as expensive and time consuming solutions. Lack of empirical evidences adds to the problems. The conducted study and proposed process of dealing with this issue is considered as a one step forward towards addressing the challenges.

 • 1686.
  Bohdanowicz, Daniel
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Systems and Software Engineering.
  Toward Tool Support for Usage of Object-Oriented Design Patterns Expressed in Unified Modeling Language2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Design patterns describe solutions that can be used in a particular context for commonly recurring problems at the detailed design level of a software system. Patterns have become an important concept in object-oriented development and their usage is a widely accepted practice. This thesis investigates issue of tool support for design patterns usage that can be offered by UML modelling tools, and proposes UML based method and notation for specification of the patterns, and documentation of their instances in a design model, facilitating such support. Different ways of such support are presented and classified, and comparison of tools offering assistance for patterns usage is depicted. UML profile supporting specification of structural aspects of solutions proposed by design patterns, and documentation of their instances is specified in the thesis.

 • 1687.
  Bohlin, Jens
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Karlsson, Morgan
  Blekinge Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Tuvesson, Richard
  Blekinge Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Simulering av bordläggningslucka2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Kockums i Karlskrona har givit i uppdrag att ta fram lösningar till öppningsmekanismen för större bordläggningsluckor på marina ytfartyg. De önskar att luckans dimension ska vara max 10 * 3 m. I uppgiften ingår att ta fram en lösning på öppningsmekanism, simulera öppning och stängningsförloppet i Virtual Reality samt utvärdera konstruktionen enligt givna lastfall. Acceleration är ett exempel på laster som luckan kan tänkas utsättas för under öppet läge samt under öppning och stängning. Första delen av rapporten innehåller principkonstruktionen, här har det tagits fram ett antal lösningsförslag som visas med enkla skisser. Dessa utvärderas i olika omgångar mot de krav och önskemål som tagits fram i samarbete med Kockums. Förslagen som förs vidare till primärkonstruktionen har utvärderats i samarbete mellan Kockums och studenterna som deltagit i projektet. I primärkonstruktionen valdes sedan det förslaget som i rapporten kallas Förskjutaren. Alla komponenter som ingår i produkten har valts och dimensionerats för att passa in i den miljö och de lastfall som råder. De resultat som beräknats fram analytiskt har sedan verifierats med hjälp av beräkningsprogram i högskolans datorer. Konstruktionen är uppbyggd av tre armar som roterar ut en lucka på 10*3 meter. Luckan hålls parallell mot skrovet genom att den mittersta armen är förskjuten i sin infästning och därmed fungerar som parallellstag. Den roterande rörelsen utförs genom att tre hydraulcylindrar trycker på armarna. Samtidigt som armarna roterar hissas luckan uppåt med hjälp av två andra hydraulcylindrar som monteras på luckan. En viktig del har varit att simulera konstruktionen i Virtual reality och i ADAMS. De sekvenser som gjorts i VR har sedan använts för att kunna åskådliggöra hela öppningsförloppet på ett tydligt sätt.

 • 1688.
  Bohlin, Kjersti Helgeland
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Ginter, Davida
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Sahakyan, Varuzhan
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Strategic Values-Based Communication for Motivating Change towards Sustainability2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  In the face of the complexity and the urgency of the sustainability challenge, communication of sustainability to the public to motivate behaviour change is found to be an urgent concern. Communication based on appealing to the values of the audience is particularly powerful in addressing social and ecological concerns. Previous research has shown that there is a positive correlation between appealing to intrinsic values and motivation for sustainable behaviours, as opposed to activation of extrinsic values which might lead to the counter outcome. This research seeks to investigate how values-based communication for sustainability can be applied strategically within the third sector based on the activation of intrinsic values. The Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) was used as a conceptual frame to enhance the contextualization of the topic and analyse the findings. Ten interviews were conducted with experts and practitioners in the field, aiming to capture the current application of the concept, the enablers, and barriers for implementing it as well as potential key factors for a successful and strategic practice of values-based communication. Interview findings indicated that a strategic approach is lacking when values-based communication is applied. Based on these findings, a set of recommendations were developed with the intention of serving practitioners and experts in the field. The primary aim of this study is to contribute to the enhancement of the strategic application of values-based communication for sustainability.

 • 1689. Bohman, Doris
  Elderly South Africans' in transition: the daily life circumstances, beliefs concerning health and illness and the influences on caring and family structure2008Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The overall aim of this thesis was to shed light on different aspects of elderly South Africans experiences in a transitional period in order to reach culturally contextual knowledge within gerontological care. The research objectives were to: identify and describe daily life and related concerns and interests as expressed by a group of elderly (I), illuminate how a group of elderly South Africans experience being old in a transitional period (II), study how a group of aged South Africans and their family members describe their intergenerational relations in a transitional period i.e. from a traditional to an industrialized society and how the transition influence the care of the aged in the extended family (III), illuminate beliefs in relation to health and illness expressed by elderly Africans within a South African context, in light of a society in transition (IV). The research takes an ethnographic approach concerned with the perspective of individuals; the life world and the lived body of an individual, to enable an in-depth understanding of the influence of culture and an understanding of the processes by which people develop meaning in their daily lives, acknowledging the existing mutual influence between the world, context, and the individual. Two analysis methods were used: qualitative content analysis (I-III), and interpretive phenomenology (IV). Altogether sixteen elderly individuals were engaged in the research project, including ten females and six males (aged 52-76 years) (I-IV). In study II-IV individual in-depth interviews were conducted with altogether ten elderly, nine female and one male participant from previous group interviews. In study III, nine elderly female from previous groups and individual interviews were engaged together with thirteen family members. The results show four main themes: Being old in a changing society, Interpersonal and intergenerational relations, Reciprocal care and Beliefs in a transitional period. The participants are reflecting on life and the changes that occurred during their life span and they return to disappointments and enjoyments in life (II). They express a growing frustration due to their powerlessness of not knowing what will happen to themselves and their family members also the loss of cultural norms and values are of great concern among the participants (I, II, III). Relations are essential in the lives of the participants and are viewed as a reassurance of support and care within the extended family (III). Interpersonal relations have a essential position in relation to health and illness, where illness may be caused due to disrupted interpersonal relations and on the other hand keeps one healthy when experiencing good relationships (II, IV). Caring is closely linked to respect and the role of reciprocity is emphasized (II, III). Believing is seen as an essential source for improving and maintaining health and being cured. Being sick is normal and suffering and illness is perceived as both natural and a way of purification. HIV/AIDS is regarded as a new and modern disease, but the consequences of it cannot be explained through normal reasoning of an illness making a person stronger and is instead explained as misfortune or "bad luck" (IV). The overall conclusion of the thesis is the importance of contextualized gerontological care and to acknowledge individuals beliefs in relation to health and illness. It further sheds light on the need of an African approach to gerontological care and the necessitate to be sensitive to local conditions. In a wider perspective the findings of this thesis can be used in education to create understanding for the life world of an individual and the importance of being aware of a person's cultural, socio-economical, spiritual and environmental circumstance to avoid the notion of otherness in caring.

 • 1690.
  Bohman, Doris
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Borglin, Gunilla
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Student exchange for nursing students: Does it raise cultural awareness'? A descriptive, qualitative study2014In: Nurse Education in Practice, ISSN 0260-6917, Vol. 14, no 3, p. 259-264Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  With free movement for citizens within the European Union and with distant parts of our globe becoming more accessible, cultural awareness and cultural competence are becoming important skills for nurses. Internationalisation and raising awareness of other cultural contexts are essential elements in Swedish higher education, thus explaining the variety of student exchange programmes that are available. The aim of this study was to explore Swedish nursing students' perceptions of student exchange and their experiences. Data were collected through group interviews and then analysed following the principles of content analysis. Our analysis resulted in three categories: Preparing to go abroad, Reasons for going abroad and From expectation to experience. Cultural aspects and cultural awareness were emphasised as strong motivational factors, both personal and professional, behind participation in student exchange programmes. Information was also highlighted as a crucial means of reaching potential students as well as the power of knowledge through personal experience. This study highlights the importance of student exchange in expanding the individual student's personal and professional horizons. It also stresses the importance of including a transcultural nursing element in nursing curricula.

 • 1691. Bohman, Doris
  et al.
  Ekman, Sirkka-Liisa
  Wyk, Neltjie C. van
  Vasuthevan, Sharon
  "We clean our houses, prepare for the weddings and go to funerals or go for shopping"an ethnographic study of elderly African rural people in Majaneng, South Africa2005Conference paper (Refereed)
 • 1692. Bohman, Doris
  et al.
  Ekman, Sirkka-Liisa
  Wyk, Neltjie van
  Health, Illness, and Disease Beliefs in South African Context2006Conference paper (Refereed)
 • 1693. Bohman, Doris
  et al.
  Ekman, Sirkka-Liisa
  Wyk, Neltjie van
  Symposium: Qualitative methods can contribute to an understanding in nursing practice2006Conference paper (Refereed)
 • 1694.
  Bohman, Doris
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Ericsson, Terese
  Borglin, Gunilla
  Swedish nurses' perception of nursing research and its implementation in clinical practice: A focus group study2013In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 27, no 3, p. 525-533Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Nowadays, nursing research is seen as an integral part of professional nursing although implementing knowledge derived from nursing research into the practice setting is still problematic. Current research, conducted mainly with a descriptive quantitative design, highlights the struggle experienced by Registered Nurses (RNs) to use and implement research findings in clinical practice. Therefore, the aim of this naturalistic inquiry was to explore nurses' perception of nursing research and its implementation in a clinical context. Method and sample: A qualitative approach was chosen, and four focus group discussions were conducted. The groups comprised a total of 16 RNs (three men and 13 women) working in a secondary care setting. The transcribed texts were analysed, inspired by Burnard's description of content analysis. Findings: The texts were interpreted as representing three predominant themes: scholastic, individual and contextual influences highlighted as influential components impacting on the RNs' views on research and its implementation as well as on their readiness to accept and support it. However, the most influential aspect permeating our themes was their educational background - the type of qualification they held. In general, the RNs with a Bachelor of Science in Nursing viewed research and the implementation of knowledge in practice more favourably than those RNs with a diploma. Conclusion: Our findings, although based on a small qualitative study, are congruent with others, indicating that further research is warranted concerning the impact of education on RNs' views of nursing research and its implementation. Hence, it might well be that the RNs' educational point of departure needs to be stressed more than what so far have been anticipated. In the meanwhile, it is possible that a number of strategies could be tested to promote a more favourable view in these issues and where the nursing education has the possibility to influence this endeavour.

 • 1695.
  Bohman, Doris
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Mattsson, Linda
  Borglin, Gunilla
  Primary healthcare nurses' experiences of physical activity referrals: an interview study2015In: Primary Health Care Research and Development, ISSN 1463-4236, E-ISSN 1477-1128, Vol. 16, no 3, p. 270-280Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  CONCLUSION: Our findings suggest that viewing the PAR as a complex intervention, with all that this entails, might be one approach to increasing the number of PARs being issued. Simpler systems, more time and the potential for testing the effectiveness of follow-ups could be possible ways of achieving this. AIM: The aim of this study is to illuminate primary health care (PHC) nurses' experiences of physical activity referrals (PARs). BACKGROUND: Despite extensive knowledge about the substantial health effects physical activities can produce, fewer and fewer people in our modern society regularly engage in physical activity. Within health care and, particularly, within the PHC arena, nurses meet people on a daily basis who need help to engage in a healthier lifestyle. The possibility of issuing written prescriptions for physical activities, often referred to as PARs, has been introduced as a tool to support such lifestyles. However, even though PHC nurses can prescribe physical activities, studies investigating their experience in this type of nursing intervention are rare. METHODS: For this study, 12 semi-structured interviews were conducted with PHC nurses, and the transcribed texts were analysed using a qualitative content analysis. FINDINGS: Two categories--PARs, an important nursing intervention, and PARs, the necessity of organisational support--reflected the nurses' experiences in using PARs.

 • 1696. Bohman, Doris
  et al.
  Vasuthevan, Sharon
  Wyk, Neltjie C. van
  Ekman, Sirkka-Liisa
  "We Clean Our Houses, Prepare for Weddings and Go to Funerals": Daily Lives of Elderly Africans in Majaneng, South Africa2007In: Journal of Cross-Cultural Gerontology, ISSN 0169-3816, E-ISSN 1573-0719Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This ethnographic study aims to identify and describe how a group of elderly African people in South Africa experience their daily life and related concerns and interests. Data were collected through group interviews involving 16 elderly persons and complementary field observations. The data were analysed using a qualitative content analysis. From the analysis following sub-themes emerged. 1. Lack of basic resources; 2. Routines in daily life; 3. Experience of unsafe conditions; 4. "The disease" - HIV/AIDS. The results have been discussed according to the following themes: keeping normality and changing society. The study illuminates the varied experiences in daily life, including lack of basic resources, experience of unsafe conditions, and the HIV/AIDS pandemic and its consequences for the elderly as contributors to the extended family.

 • 1697. Bohman, Doris
  et al.
  Wyk, Neltjie C. van
  Ekman, Sirkka-Liisa
  South Africans' experiences of being old and of care and caring in a transitional period2011In: International Journal of Older People Nursing, ISSN 1748-3735, E-ISSN 1748-3743, Vol. 6, no 3, p. 187-195(9)Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This focused ethnographic study aimed to illuminate a group of South Africans’ experiences of being old and of care and caring in a transitional period. With a growing number of older people in Africa, studies on the individual experiences may help to develop care which is more sensitively based on the needs for older people in a changing Southern Africa context. Data were collected through group and individual in-depth interviews and participant observations which involved 16 individuals, aged 52–76. Data were analysed using a qualitative content analysis. The study showed two interrelated themes reflections on life and ubuntu – an orientation towards others. Findings were discussed from the viewpoint of the theory of gerotranscendence, showing similarities as well as differences, possibly due to societal and cultural differences. Shortage of formal care for older people living in poor conditions in Southern Africa, gave rise to the discussion for the need of a contextualized development of gerontological care. To enhance knowledge on the theory of gerotranscendence and develop guidelines for nursing in home-based care/community-based care in a South African context may be a first step to support older people in their process towards gerotranscendence.

 • 1698. Bohman, Doris
  et al.
  Wyk, Neltjie C. van
  Ekman, Sirkka-Liisa
  Tradition in transition-intergenerational relations with focus on the aged and their family members in a South African context2009In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 23, no 3, p. 446-455Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study describes the intergenerational relations influence on the care of the aged in a transitional period expressed by a group of aged South Africans and their family members. Focused ethnographic research was carried out from 2001 to 2006 in a semi-rural area in central South Africa. Twenty-nine participants representing 16 families took part in multiple group interviews. The data was supplemented through individual interviews with 10 of the participants as well as home visits, participation in community activities, notes and video recording. The transcribed interview texts were analysed using qualitative content analysis. The study shows aspects of tradition in transition as reciprocal care between generations, the significance of traditional values and the impact of modernization on care. The findings reveal the on going transition in Africa influencing the role of the aged as well as the reciprocal care within the extended family. The study also discloses that in reciprocal relationships, family members do not necessarily have a biological bond and that revaluing of traditions can be seen as a response to social and economic change and as a tool to maintain influence. This ethnographic study contributes knowledge in the field of gerontological care, by illuminating the impact of transition on the role of aged as well as the caring of the aged in the extended family an important issue for health professionals caring for a growing number of older persons in Southern Africa and in countries with a large representation of minority groups from developing countries.

 • 1699.
  Bohman, Helena
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Zander, Erika
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Yngre kvinnors upplevelser av cytostatikabehandling vid bröstcancer: En litteraturstudie av patografier2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En av de vanligaste behandlingarna mot bröstcancer är cytostatika. Denna

  behandling upplevs som påfrestande då det ger biverkningar i form av illamående, trötthet,

  smärta och håravfall. Yngre kvinnor som ej genomgått menopaus och insjuknar i bröstcancer

  är i en annan period i livet jämfört med de i genomsnittsåldern (60+). Det är därför viktigt att

  sjuksköterskan arbetar personcentrerat för att kunna bemöta dessa kvinnor under deras

  behandling med cytostatika och hur det kan påverka deras dagliga liv. Personcentrerad

  omvårdnad utgår ifrån deras livssituation och bidrar förhoppningsvis till ett minskat lidande.

  Syfte: Syftet med studien var att belysa yngre kvinnors upplevelser av cytostatikabehandling

  vid bröstcancer.

  Metod: Kvalitativ litteraturstudie baserad på tre patografier. Resultatet har analyserat med

  inspiration av Graneheim och Lundmans sammanställning av kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Analysförfarandet resulterade i tre kategorier: Kroppsliga förändringar,

  Emotionella reaktioner och Längtan till ett vanligt liv. Kroppsliga förändringar har

  underkategorin: Att förlora sitt hår. Resultatet indikerar på att cytostatikans effekter

  påverkade kvinnorna negativt. Håravfallet gav en förändrad självbild och framkallade en

  känslostorm där ångest och rädsla var mest framträdande. Trots cytostatikabehandlingens

  effekter kände kvinnorna hopp och en längtan att få återgå till sitt vanliga liv.

  Slutsats: Det var när cytostatikabehandlingen påbörjades som kvinnorna i studien upplevde

  att de blev sjuka. Cytostatikabehandlingen medförde en insikt av allvaret i situationen när

  effekten av cytostatikan främst gav kvinnorna kroppslig påverkan. En fördjupad förståelse för

  dessa kvinnors situation ger sjuksköterskan större möjlighet att skapa ett bättre möte och ge

  personcentrerad omvårdnad utifrån deras individuella förutsättningar. Vidare forskning krävs

  för att sjuksköterskan ska få en djupare förståelse för hur cytostatikabehandling kan påverka

  yngre kvinnors livssituation.

 • 1700.
  Boinapally, Kashyap
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science.
  Security Certificate Renewal Management2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Context. An SSL encrypted client-server communication is necessary to maintain the security and privacy of the communication. For an SSL encryption to work, there should be a security certificate which has a certain expiry period. Periodic renewal of the certificate after its expiry is a waste of time and an effort on part of the company.

  Objectives. In this study, a new system has been developed and implemented, which sends a certificate during prior communication and does not wait for the certificate to expire. Automating the process to a certain extent was done to not compromise the security of the system and to speed up the process and reduce the downtime.

  Methods. Experiments have been conducted to test the new system and compare it to the old system. The experiments were conducted to analyze the packets and the downtime occurring from certificate renewal.

  Results. The results of the experiments show that there is a significant reduction in downtime. This was achieved due to the implementation of the new system and semi-automation

  Conclusions. The system has been implemented, and it greatly reduces the downtime occurring due to the expiry of the security certificates. Semi-Automation has been done to not hamper the security and make the system robust.

31323334353637 1651 - 1700 of 13555
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf