Change search
Refine search result
31323334 1651 - 1668 of 1668
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1651.
  XUE, RUI
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Human Computer Interaction Study: Designing a Mobile Web-based Vaccination Service System Interface for Uganda in Low Resource Settings2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  Recently, the coverage rating of child vaccination services in developing countries, like Uganda, is lower than developed countries. The low resource setting is the reason that causes the poor vaccination performance. Health workers suffer from the heavy workload, low budget supplement and bad traffic condition, etc. Which constrains the quality of vaccination services. In this thesis, the author designs a mobile web-based vaccination service system, to improve the quality of vaccination service, within the low resource setting. A study in HCI is carried out to design a vaccination service system in the low resource settings of Uganda. Through theoretical study, the author collects the knowledge about how to apply HCI theory to system interface design. A related work study is carried out to help the author to choose the design solution. Through comparing the design with related works, the strength of using the author’s design solution in low resource of Uganda is verified. A field study helps to collect information about the user’s characteristics, which is used for designing a user-friendly system interface. An internal focus group helps to improve the design quality. The author delivers a case study example which could be evaluated and borrowed by other researchers who design a similar system. Additionally, findings from the qualitative research could be used for further research.

 • 1652.
  Ynner, Patricia
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Eliasson, Anna
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Hur patienter med psykossjukdomar upplever att vara inlagda inom den psykiatriska slutenvården: En innehållsanalys baserad på patografier2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En psykossjukdom är ett tillstånd då verklighetsuppfattningen förändras med tillkommande symtom som vanföreställningar, hallucinationer samt förvirring. Vårdpersonal har generellt en sämre attityd mot patienter med psykossjukdomar och det finns begränsad med forskning om hur patienterna upplever detta.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur patienter med psykossjukdomar upplever att vara inlagda inom psykiatrisk slutenvård.

  Metod: En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats baserad på fem patografier. Analysen inspirerades av Lundman och Hällgren Graneheims modell för innehållsanalys med meningsenheter, kondensering, koder, underkategorier och kategorier.

  Resultat: Analysen ledde fram till fyra kategorier och två underkategorier. Tydlig rollfördelning mellan vårdpersonal och patient, Bristen på information och förtroende, Negativa affekter och negativ tillvaro och Medmänsklighet från vårdpersonal med tillhörande underkategorier vikten av goda handlingar och bevarad värdighet och självbestämmande.

  Slutsats: Studien visade att patienterna hade delade upplevelser av att vara inlagda inom den psykiatriska slutenvården. De negativa upplevelserna var fler än de positiva. Det framkom dock ur de positiva upplevelserna att vårdpersonal som utgick från Joyce Travelbees human-to-human-relationship model, om än omedvetet, gjorde att patienterna och vårdpersonalen etablerade betydelsefulla vårdrelationer och att patienterna då fann en mening med att vara inlagda.

 • 1653.
  Zajic, Selvira
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Visa att du bryr dig! Att belysa kvinnors upplevelse av sjukvårdspersonalens stöd vid missfall2012Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det är vanligt med missfall i tidig graviditet och cirka 15 % av alla graviditeter avslutas med ett missfall de första 12 veckorna. Kvinnor upplever stor sorg vid missfall och sjukvårdspersonalens stöd har en stor inverkan på patienternas upplevelse. Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnornas upplevelse av sjukvårdspersonalens stöd vid missfall. Metod: Den metod som användes var en litteraturstudie med granskning av artiklar med kvalitativ metod. Analysen gjordes med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av en innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier empati, brist på omsorg och information. Majoriteten av kvinnorna upplevde att personalen inte visade empati och de kände sig ensamma och lämnade av sjukvårdspersonalen. Brister i informationen och förklaringar kunde också ses. Slutsats: Det fanns brister i stödet som gavs till kvinnor vid missfall. Det bristande stödet resulterade i ett lidande och en dålig vårdupplevelse. Vidare forskning bör göras för att en förbättring ska se i hur sjukvårdspersonalen stödjer kvinnor som genomgår missfall.

 • 1654.
  Zarea, Kourosh
  et al.
  University of Medical Sciences, IRN.
  Ghanbari, Samira
  University of Medical Sciences, IRN.
  Beiranvand, Saeed
  University of Medical Sciences, IRN.
  Tuvesson, Hanna
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Incidence of gastrointestinal cancers in Iran: A systematic review2017In: Jundishapur Journal of Chronic Disease Care, ISSN 3758-2322, Vol. 6, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Context: In service planning, indicators such as incidence can aid the development of strategies for service provision. The current systematic review was carried out to provide a general viewpoint on incidence, geographical and age distribution of gastrointestinal (GI) cancers in Iran.

  Evidence Acquisition: A detailed Science Direct, PubMed, Scopus, Google Scholar, Iran Medex, Magiran and SID (scientific information databases) search was made from 2005 to 2015. The basic inclusion criteria were all relevant studies focused on GI cancers incidence and epidemiologic data from Iran.

  Results: Overall incidence of cancer was 19.4 and 17.2 per 100 000 in males and females, respectively. The three most common GI cancers in males were: esophagus, stomach and colorectal and in females: colorectal, stomach and esophagus. The highest incidence rate was observed in Golestan province and in the age group over 65 years.

  Conclusions: According to increasing incidence rate of GI cancers in Iran, development, establishment and implement of comprehensive national cancer control program should be the first priorities for health policy makers.

 • 1655.
  Zedig, Jenny
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Kallis, Nicolina
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Omvårdnad till familjer vars barn har en palliativ diagnos: Ur ett sjuksköterskeperspektiv2013Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskor kan uppleva svårigheter samt bristande kunskap kring omvårdnaden till familjer vars barn har en palliativ diagnos. Bristerna i sjuksköterskans omvårdnad avser såväl användandet av kommunikation, upprättandet av en relation samt stödåtgärder till familjen. Sjuksköterskor kan även uppleva svårigheter med att engagera hela familjen i omvårdnaden till det sjuka barnet. Det finns ett behov av att identifiera sjuksköterskans omvårdnad till familjer vars barn har en palliativ diagnos då ett fåtal studier utvecklar och uppmärksammar problemet utifrån sjuksköterskans perspektiv. Syfte: Att belysa sjuksköterskans omvårdnad till familjer vars barn har en palliativ diagnos. Metod: En litteraturstudie baserad på nio vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod har genomförts. De vetenskapliga artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av CASP samt analyserades med Graneheim och Lundmans tolkning av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Med hjälp av den kvalitativa innehållsanalysen identifierades tre huvudkategorier som svarade till syftet med studien: Sjuksköterskans kommunikation med familjen, sjuksköterskans relation med familjen samt sjuksköterskans stödåtgärder till familjen. Utifrån de tre huvudkategorierna bildades sex underkategorier: Konsten att kommunicera, kommunikationssvårigheter vid försämrat sjukdomstillstånd, upprättandet av en relation, relationens betydelse, bedömning av familjens behov samt familjens delaktighet i omvårdnaden. Slutsats: Studiens resultat anses kunna bidra till en ökad kunskap för sjuksköterskor i den palliativa omvårdnaden. Vidare forskning samt ökade insatser gällande utbildning är nödvändiga för att skapa förståelse för och underlätta sjuksköterskans omvårdnad då det tydligt framkommer att omvårdnaden upplevs som problematisk. Då studien visar att sjuksköterskor är i behov av ökad kunskap föreslås att mer resurser bör läggas på utbildningar som fokuserar på familjens behov vid palliativ omvårdnad av deras barn.

 • 1656.
  Zerrouki, Elias Zouheyr
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Byggd miljø och fysisk aktivitet i dagligt liv: En litteraturstudie2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Ny teknik och utglesning av stæder har inneburit att mænniskor inte rør på sig tillræckligt. Den stillasittande livsstilen medfør høga samhælleliga kostnader, samt en rad hælsoproblem såsom hjært- och kærlsjukdomar, diabetes, høgt blodtryck, cancer, stress, samt øvervikt och fetma. En av de høgt prioriterade folkhælsouppgifterna i samhællet ær att bryta ner den stillasittande livsstilen hos befolkningen, och att se till att fysisk aktivitet blir en del av vardagen. Syftet med denna litteraturstudie var att undersøka den byggda miljøns påverkan på fysisk aktivitet i dagligt liv. Studien ær baserad på nio internationellt publicerade vetenskapliga artiklar, som annalyserats med en kvalitativt manifest innehållsanalys. Analysen resulterade i tre kategorier: egenskaper inom den byggda miljøn, behovet av externa faktorer och individuella førutsættningar. Konklusion av denna litteraturstudie: korta avstånd mellan bostad och service/affærer eller arbetsplats, god tillgång till gång- och cykelbanor, att området kænns tryggt och sækert samt estetiskt tilltalande; allt detta fræmjar fysisk aktivitet i vardagen. Men individens vilja, motivation, kunskap och information samspelar med den byggda miljøn i syfte att motverka det dagliga stillasittandet. Dessutom har den politiska viljan en stor betydelse i fræmjandet av fysisk aktivitet.

 • 1657.
  Zhang, Peng
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Interaction and System Design.
  Multi-Agent Systems Supported Collaboration in Diabetic Healthcare2008Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis proposes a holistic and hierarchical architecture to Multi-agent System design, in order to resolve the collaboration problem in diabetic healthcare system. A diabetic healthcare system is a complex and social system in the case that it involves many actors and interrelations. Collaborations among various healthcare actors are vital to the quality of diabetic healthcare. The collaboration problem is manifested by the problems of accessibility and interoperability. To support the collaboration in diabetic healthcare as such a complex and social system, the MAS must have corresponding social entities and relationships. Therefore, it is assumed that theories explaining social activity can be applied to design of MAS. Activity Theory, specifically its holistic triangle model from Engström and hierarchy thinking, provides theoretical supports to the design of individual agent architecture and MAS coordination mechanism. It is argued that the holistic and hierarchical aspects should be designed in a MAS when applied to the healthcare setting. The diabetic healthcare system is analyzed on three levels based on the hierarchy thinking. The collaboration problem is analyzed and resolved via MAS coordination. Based on the holistic activity model in Activity Theory, Müller’s Vertical Layered Architecture is re-conceptualized in the Control Unit and Knowledge Base design. It is also argued that autonomy, adaptivity and persona should be especially focused when designing the interaction between an agent system and human users. This study has firstly identified some important social aspects and the technical feasibility of embedding those identified social aspects in agent architecture design. Secondly, a MAS was developed to illustrate how to apply the proposed architecture to design a MAS to resolve the collaboration problem in diabetic healthcare system. We have designed and implemented an agent system – IMAS (Integrated Multi-agent System) to validate the research questions and contributions. IMAS system provides real time monitoring, diabetic healthcare management and decision supports to the diabetic healthcare actors. A user assessment has been conducted to validate that the quality of the current diabetic healthcare system can be improved with the introduction of IMAS.

 • 1658.
  Zotterman, Anna Nygren
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Omvårdnad.
  Skär, Lisa
  Luleå tekniska universitet, Omvårdnad.
  Olsson, Malin
  Luleå tekniska universitet, Omvårdnad.
  Söderberg, Siv
  Luleå tekniska universitet, Omvårdnad.
  District nurses' views on quality of primary healthcare encounters2015In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 29, no 3, p. 418-425Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Good encounters are fundamental for good and professional nursing care, and can be described as treating patients with respect and protecting their integrity and autonomy. This study describes district nurses' views on quality of healthcare encounters in primary healthcare. A purposive sample of 27 district nurses participated in five focus group interviews. The focus groups interviews were digitally recorded and transcribed verbatim. The interview texts were analysed using a thematic content analysis. The analysis resulted in four themes, including being aware of the importance and difficulties during encounters, being the patient's advocate, being attentive to the unique person and being informed when a meeting turned out poorly. The results show that district nurses believed that encounters formed the basis of their work and it was vital for them to be aware of any difficulties. District nurses found that acting in a professional manner during encounters is the most significant factor, but this type of interaction was sometimes difficult because of stress and lack of time. The district nurses considered themselves to be the patients' advocate in the healthcare system; in addition, the acts of seeing, listening, believing and treating the patient seriously were important for providing good quality care. If a poor encounter occurred between the district nurse and the patient, the district nurses found that it was necessary to arrange a meeting to properly communicate what problems arose during the interaction. The district nurses highlighted that providing an apology and explanation could improve future encounters and establish a better nurse–patient relationship. In conclusion, this study shows the importance of confirming and respecting patients' dignity as the fundamental basis for a good quality encounter in primary healthcare

 • 1659.
  Åberg, Viktoria Häll
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Jönsson, Britt-Marie
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  När fetman överskuggar allt: En studie som belyser upplevelse av stigmatisering hos personer med fetma i mötet med sjukvårdspersonal2012Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fetma är ett globalt och växande problem. Personer med fetma har en kortare livslängd än normalviktiga och de lider av en mängd följdsjukdomar. Det är vanligt med låg självkänsla hos personer med fetma och det finns samband mellan stigmatisering av personer med fetma och depression. Förekomsten av diskriminering av personer med fetma har ökat de senaste decennierna. Det är betydelsefullt att studera frågan om hur dessa personer upplever stigmatiseringen i mötet med sjukvårdspersonal. Syfte: Att belysa upplevelse av stigmatisering hos vuxna personer med fetma i mötet med sjukvårdspersonal. Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats. Artiklarna i studien analyserades med en manifest innehållsanalys. Resultat: I studien framkom att personer med fetma känner sig kränkta och ignorerade i mötet med sjukvårdspersonal. Det framkom också upplevelser av förnedrande situationer och att fetman alltid hamnar i fokus. Dock fanns det motsägelser i resultatet eftersom även upplevelser av positivt bemötande förekom. Slutsats: Personer med fetma upplever att stigmatisering leder till negativa känslor med ett onödigt vårdlidande som följd.

 • 1660.
  Åkerlind, Josefin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Persson, Maria
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Äldre och djur: Husdjurens påverkan på äldre demenssjuka människor, på särskilt boende2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Människan har omgivit sig med husdjur sedan lång tid tillbaka, och är än idag en del av många människors vardag. Tidigare forskning har antytt att husdjur i vårdsammanhang har genererat positiva effekter. Syfte: Syftet med denna studie var att, ur vårdarens synpunkt, undersöka hur husdjur påverkar äldre demenssjuka människor, på särskilt boende. Metod: En litteraturstudie baserad på sex vetenskapliga artiklar, som bearbetades med inspiration av Graneheim och Lundmans innehållsanalys. Resultat: Resultat som framkommit var bland annat att problembeteenden och otrygghetsyttringar minskade, puls - och blodtrycksvärden sjönk, samt sömn och sociala funktioner förbättrades. Resultatet indikerar på att hälsan för demenssjuka förbättrades till följd av djurterapi. Konklusion: Studiens resultat tyder på att djurterapi kan ha en positiv betydelse för demenssjukas hälsa. Hälsovinster av djurterapi skulle även kunna ha betydelse för läkemedelskonsumtionen hos denna patientgrupp. Forskning inom detta ämne skulle behöva utvidgas.

 • 1661.
  Åkesson, Nina
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Förmå att ha strumporna på: En studie om distriktssköterskors erfarenheter av att medverka till ökad följsamhet till behandling med kompressionsstrumpor efter sårläkning2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare studier visar på en dålig följsamhet till kompressionsbehandling efter sårläkning med en ökad risk för recidivsår. Recidivsår får stora konsekvenser för patientens välbefinnande och ger även en ökad belastning och ekonomiska konsekvenser för sjukvården. Det är viktigt att få patienten medverkande i sin kompressionsbehandling eftersom detta ökar patientens följsamhet till behandlingen. Studiens syfte var att undersöka distriktssköterskors erfarenheter av att medverka till ökad följsamhet till kompressionsbehandling med kompressionsstrumpor hos patienter med läkta venösa bensår. En kvalitativ strategi med induktiv ansats valdes. Materialet samlades in genom att fem distriktssköterskor deltog i en fokusgruppintervju. Intervjun analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Distriktssköterskan hade erfarenheter av hinder och möjligheter i sitt arbete med att medverka till en ökad följsamhet till kompressionsbehandling. Möjligheterna utgjordes av att i patientmötet göra patienten motiverad till att använda sina kompressionsstrumpor. Hindren utgjordes av utebliven patientkontakt och osäkerhet hos distriktssköterskan om behandlingen var optimal för patienten. Distriktssköterskan har goda grunder att arbeta för en ökad följsamhet till kompressionsbehandling efter sårläkning. Resultatet påvisar att behandlingen behöver synliggöras och dess status behövs höjas inom professionen. Detta skulle stärka distriktssköterskans möjligheter att öka patientens följsamhet till kompressionsstrumpor efter sårläkning.

 • 1662.
  Åkesson, Nina
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Sårsmärta hos personer med venösa bensår. Samband mellan sårsmärta, antibiotika – och kompressionsbehandling2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Smärta är ett vanligt men ofta obehandlat symtom hos patienter med venösa bensår. Sårsmärta i denna patientgrupp kan misstolkas som ett tecken på sårinfektion eller arteriell sjukdom, vilket kan leda till orationell antibiotikabehandling eller otillräcklig kompressionsbehandling. Syfte: Denna studie syftade till att beskriva och jämföra personer med venösa bensår baserat på om de hade sårsmärta eller inte vid inkludering. Ett ytterligare syfte var att undersöka om sårsmärta påverkade förekomst av antibiotika- och kompressionsbehandling under sårläkningstiden. Metod: En kvantitativ ansats med en hypotetisk-deduktiv design antogs. Totalt inkluderades 431 personer med venösa bensår från ett svenskt nationellt kvalitetsregister mellan maj 2009 och februari 2013. Resultat: Medianåldern i urvalsgruppen var 80 år och 64 procent var kvinnor. Sårsmärta rapporterades av 57 procent (n = 245) medan 43 procent (n = 186) rapporterade att de inte hade sårsmärta. Personer med sårsmärta behandlades i större utsträckning med antibiotika jämfört med personer utan smärta. Förekomst av kompressionsbehandling skilde sig inte mellan personer med sårsmärta och personer utan sårsmärta. Slutsats: Resultatet visade på en hög förekomst av sårsmärta, vilket tyder på att sårsmärta är ett angeläget problemområde för alla som behandlar personer med venösa bensår. Sammantaget visar resultatet på vikten av sjuksköterskans kompetens och indikerar behovet av en fungerande omvårdnadsprocess. För att minska det lidande sårsmärta kan orsaka samt minska risken för att sårsmärta leder till icke optimal sårbehandling bör förekomst av sårsmärta få ta en självklar del i omvårdnadsprocessen.

 • 1663. Åkesson, Nina
  et al.
  Öien, Rut
  Forsell, Henrik
  Fagerström, Cecilia
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Ulcer pain in patients with venous leg ulcers related to antibiotic treatment and compression therapy2014In: British Journal of Community Nursing, ISSN 1462-4753, E-ISSN 2052-2215, Vol. 19, no 1, p. S6-S13Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to compare venous leg ulcer patients with and without ulcer pain to see whether ulcer pain affected the use of antibiotic treatment and compression therapy throughout healing. A total of 431 patients with venous leg ulcers were included during the study period. Every patient was registered in a national quality registry for patients with hard-to-heal leg, foot, and pressure ulcers. A high incidence of ulcer pain (57%) was found when the patients entered the study. Patients with ulcer pain had been treated more extensively with antibiotics both before and during the study period. Throughout healing there was a significant reduction of antibiotic use among patients in the 'no pain' group, from 44% to 23% (P=0.008). There was no significant difference between the two groups concerning compression therapy (85% vs. 88%), but 12% of patients in the 'pain' group did not get their prescribed compression compared with 6% of patients in the 'no pain' group. The groups did not differ significantly in terms of ulcer duration, ulcer size or healing time. This study shows a high incidence of ulcer pain, confirming that pain has a great impact on patients with venous leg ulcers. Results further suggest that the presence of ulcer pain increases the prescription of antibiotics but does not affect the use of compression therapy. Several advantages were found from using a national quality registry. The registry is a valuable clinical tool showing the importance of accurate diagnosis and effective treatment.

 • 1664.
  Åkesson, Susanne
  Blekinge Institute of Technology.
  Skolsköterskans metoder i förbättringsarbetet av att upptäcka självskadebeteende hos elever i grund- och gymnasieskolan2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 1665.
  Önell, Anton
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Andersson, Jesper
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Upplevelser som personer med diabetes typ 1 har av fysisk aktivtet och matvanor: En analys av bloggar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes är en vanlig sjukdom som kräver en hög självdisciplin gentemot egenvård. Vid en misskött sjukdom kan det leda till komplikationer, allvarliga komplikationer. Personerna kan påverka sin hälsa och minska risken för komplikationer genom egenvård med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor. Sjuksköterskan har en viktig uppgift att ha kunskap om hur personer med diabetes 1 kan uppleva sin egenvård för att ha möjlighet att stödja och motivera dem till en hälsosammare livsstil. Diabetes är en sjukdom som personen kan uppnå en god hälsa trots sin sjukdom.

  Syfte: Syftet var att beskriva upplevelser som personer med diabetes typ 1 har av fysisk aktivitet och matvanor.

  Metod: Till litteraturstudien har en kvalitativ ansats valts. Studien är baserad på fem bloggar som har analyserats enligt Graneheim och Lundmans tolkning av kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Resultatet resulterade i två kategorier och fyra underkategorier. Personerna upplevde att de hade en kontroll på livet och över sin sjukdom om de fick en balans mellan matvanor och fysisk aktivitet samt att anpassa kosten efter träning, detta kunde resultera i en inre tillfredsställelse. Men de kunde även känna att de var styrda av sjukdomen som kunde leda till en frustration över att vara begränsad och en känsla av utanförskap.

  Slutsats: Personerna upplevde att vid en bra anpassning av matvanor och fysisk aktivitet så ökade välmåendet och sjukdomen blev enklare att kontrollera. De upplevde dock att det krävdes mycket tid och energi för att få dessa faktorer att fungera med vardagen vilket resulterade i ett utanförskap men också en psykisk påverkan gällande att vara begränsad.

 • 1666.
  Östergren, Emma
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Musik inom demensvården2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Demens är en allmän benämning på olika sjukdomstillstånd i hjärnan. Några symtom vid svår demens är minnesstörning, oförmåga att tala, oro och aggressivitet. Musik är en naturlig ingrediens i livet. Studier visar att svårt dementa personer med ett oroligt och aggressivt beteende lugnar ner sig signifikant med hjälp av musik. Syftet med studien var att beskriva musikens positiva effekter i omvårdnaden för personer med svår demens. Litteraturstudie har använts som metod och materialet har analyserats med hjälp av innehållsanalys. Resultatet bygger på sju artiklar. I resultatet framkom fyra kategorier: Musik lugnar oroliga och aggressiva personer; musik har betydelse i samband med måltider; musik har betydelse i samband med morgonrutiner; val av musik spelar roll. Studiens slutsats är: att spela musik är ett bra hjälpmedel för att kommunicera med och aktivera personer som lider av svår demens.

 • 1667.
  Östgård, Marcus
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Att tygla Diabetes typ 2: Upplevelser av att göra livsstilsförändrningar2014Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2, som är ett globalt växande problem, är en metabolisk sjukdom, som till följd av problem med eller avsaknad av insulinproduktion eller insulinkänslighet kan leda till allvarliga komplikationer. Grunden för all behandling av diabetes typ 2 är goda levnadsvanor i form av fysisk aktivet och lämplig kost. Egenvården kan behöva stöd av hälso- och sjukvården, vilket förutsätter kunskap hos sjuksköterskor. Syfte: Syftet med studien var att belysa upplevelser av livsstilsförändringar efter det första året hos personer med diabetes typ 2. Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Analysen gjordes utifrån Graneheim och Lundmans tolkning av en innehållsanalys. Resultat: Livsstilsförändringarna upplevdes innebära förändringar i vardagen, främst gällande matvanor och motion, och känslomässiga förändringar såsom rädsla för sjukdomen och saknad av livsstil. Personerna blev påverkade av omgivningen, såväl familj som arbetsplats. Livsstilsförändringarna krävde anpassning till sjukdomen där insikt om vad sjukdomen kräver var viktig och där kontroll av livsstilsförändringar ledde till framtidstro. Slutsats: Den globala sjukdomen diabetes typ 2 kan förbättras genom en förändrad livsstil. Upplevelser av att göra livsstilsförändringar kan variera mellan positiva och negativa. Att genomföra livsstilsförändringar kan både upplevas motiverande såväl som innebära en utmaning. Med hjälp av stöd från hälso- och sjukvården ska personer med diabetes typ 2 förses med verktyg att klara sin egenvård.

 • 1668.
  Žydžiūnaitė, Vilma
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  The meaning of nurse's role mission in nursing care2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Crucial point for the research, which is tied together by these research questions: What is the lived experience of nurse’s role mission in nursing care? What is the meaning for nurses of their role mission in nursing care practice? What kind of issues the nurses refer to nurse’s role mission in nursing care and what does it mean for them? Aims. The overall aim: To illuminate and substantiate the nurses’ lived experience of their role mission in nursing care practice. The specific aims: study I - To find out and substantiate the overlaps and differences between the nurse’s role and mission and in study II - To unfold the meaning of nurses’ lived experience of their role mission in nursing care practice Method. Data selection / collection: in study I were formed the specific criterions and in study II it was performed the qualitative interview. Data analysis: in study I it was used the matrix method and in study II – phenomenological hermeneutics. Sample: In the study have participated 10 registered nurses practitioners who work in primary, secondary and tertiary level health care organizations. Results. Study I results highlighted the overlaps, which connect the role and mission are the following: >expressional part; >interaction between patient and nurse; >working in a team; >caring and helping processes are contexts; >orientations are to individuals, families, groups; >main realization level is cognitive; >dependence on personal nurse’s qualities; >based on integration of theory and practice; >dependent on organizational needs and infrastructure; >key activity is attached to educational area. Differences between the role and mission are those: a) Nurse’s self – expression in mission performance is attached to spiritual and cognitive levels through commitment to mission goal without active interventions. In role performance here are integrated two parts – physical (doing with patients) and psychological and spiritual (being with patients). b) In mission performance various phenomenons are related to mono – direction (nurse – patient interaction). In nurse’s role performance the interactions are oriented to multi – directions (e.g., nurse – nurse, nurse – patient, nurse – student etc. interactions). c) Nurse’s mission in one situation could be only one. The nurse could realize several subroles in one situation. d) Only nurse’s role is related to philosophy of a concrete ward. e) Mission is an outcome of personal calling. Even through role performance the nurse experiences calling. f) Role enactment empowers the nurse to reflect and have insights. Mission does not empower the nurse for reflecting. g) Nurse’s role is associated with highest quality of specialist’s education. This aspect is not actualized in mission performance. Study II results illuminated the following empirical facts: a) Exceptionally nurse’s role performance allows the nurse to ‘survive’ with concrete experiences in nursing care practice. b) Permanent connection between the role and mission first and foremost exists in cognitive level (nurse’s thinking, perceiving). c) Role experience and its performance is contextual. The mission is experienced through expression of nurse’s caring and dignity. d) In mission performance is important internal nurse’s motives and in role performance key aspect is only formal her / his commitment. e) In mission is urgent nurse’s being feeling one’s part deeply and in role performance is accentuated even compulsory functions. f) In mission performance the nurse’s calmness and caring is not accentuated as key aspects as they are in role performance. g) Nurse’s internal self – empowerment, ability to be in dignity in all situations and experience of professional satisfaction allows experience the mission in nursing care context with the orientation exceptionally to profession. h) In mission experience is urgent nurse’s devotion and in role experience – satisfaction, limitations and dependence. i) Nurse’s motivation to act for organization forms premises to experience the role in organizational context. f) Nurse’s competence allows her / him to experience the role in full value through collaboration with other specialists. Conclusions: • The nurse’s role and mission in nursing care practice are experienced in complex with the dimensions (orientations) to patient, patient family, nurse’s self, activity, nursing profession, colleagues nurses and other specialists, organization, physician and society. Nurse’s role mission meaning is experienced through the following aspects (those are illuminated by adequate themes / overlaps between the role and mission content): being in communion, permanent experiencing, feeling one’s part deeply, devotion, being able to influence (the patient and his / her family, activity, and colleagues nurses), being reflective, being in dignity, commitment, nurse’s competence, being caring, self – empowerment and satisfaction. • The experience of nurse’s role mission meaning in nursing care practice is: • Limited by nurse’s being in broken dignity, having depersonalized standpoint to patient, being negligent with the patient and not performing the professional obligation. • Dependent on changes, personal nurse’s perception, competence, and family ‘roots’, context, formed activity aims and personal standpoints to activity. • Influenced by patient’s age and his / her response to performed nurse’s activity, being counseling and empowered and patient’s experiences, nurse’s permanent learning, acquired education, practical experience and being interested in novelties. • The meaning of nurse’s role mission is experienced in nursing care practice by five levels – personality, cognitive, spiritual, and psychological and activity. The meaning of nurse’s role mission is experienced in nursing care practice through practical, managerial, cognitive, social and educational activities.

31323334 1651 - 1668 of 1668
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf