Change search
Refine search result
36373839404142 1901 - 1950 of 13555
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1901. Brandt, Anders
  A Digital Filter Method for Forced Response Computation2003Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Transient forced response of mechanical structures is usually computed using time domain integration. This is often computationally costly, and the numerical precision and stability are concerns. In the present paper, a novel method based on modal superposition, using a new digital filter implementation, is presented. Poles and residues of the model are used as input data, which allows for using data from a finite element model, a lumped parameter model, or from experimental modal analysis. Modal damping can be used if the damping matrix is unknown. With the proposed method, the frequency dependant error can easily be computed, and can be chosen arbitrarily small by selecting proper sampling frequency (time increment). The method is applicable to all linear structures and can be used for stationary or transient input data. Simulation results show that the new method is superior to the alternative methods, at less computational cost.

 • 1902. Brandt, Anders
  et al.
  Ahlin, Kjell
  Sampling and Time-Domain Analysis2010In: Sound and Vibration, ISSN 0022-460X , Vol. 44, no 5, p. 13-17Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Most noise and vibration measurement and analysis systems are able to record time history signals for subsequent processing. This article deals with some important aspects of recording and processing these data streams in order to maintain analysis integrity.

 • 1903. Brandt, Anders
  et al.
  Ahlin, Kjell
  Lagö, Thomas L
  Noise and vibration measurement system basics2006In: SOUND AND VIBRATION, ISSN 0022-460X , Vol. 40, no 4, p. 9-11Article in journal (Refereed)
 • 1904. Brandt, Anders
  et al.
  Lagö, Thomas L
  Ahlin, Kjell
  Tuma, Jiri
  Main principles and limitations of current order tracking methods2005In: SOUND AND VIBRATION, ISSN 0022-460X , p. 19-22Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Order tracking is a widely used tool for analysis of vibrations generated in vehicle drivetrain components, since many vibrations are related to engine RPMs. In recent years, offline order tracking has become suitable due to enhanced computer speeds. Many methods, some patented, for both online and offline order tracking have been presented over the years. This article reviews some basic ideas behind current methods and compares their main advantages and limitations. Some basic time-frequency concepts and time window effects are reviewed. Questions on suitable tachometers and their number of pulses per revolution are also addressed. The possibility of processing RPM dependent data without tachometers is also discussed.

 • 1905.
  Brandt, Eva
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Hälsofrämjande arbete i svenska kommuner för barns och ungas psykiska hälsa: Dokumentstudie av riktlinjer och handlingsplaner i kommunala förvaltningar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Hälsofrämjande insatser för barn och ungas psykiska hälsa under barndomstiden har en stor betydelse då grunden för den framtida hälsan sätts i ungdomsåren. Syftet med studien var att undersöka hur det hälsofrämjande arbetet beskrivits i riktlinjer och handlingsplaner i några av Sveriges största kommuner med fokus på inriktningen i dokumenten för barns och ungas psykiska hälsa. Studien genomfördes som en induktiv kvalitativ dokumentstudie av innehållet i kommunala offentliga dokument, där beskrivning av hälsofrämjande insatser för barns och ungas psykiska hälsa undersöktes. Studien visade att samtliga kommuner påtalar samverkansarbete mellan olika verksamheter som viktigt i det hälsofrämjande arbetet för barn och unga samtidigt som kommunen har ansvar att främja barns och ungas hälsa i samband med lärande, kvalité på undervisning, se till enskilda behov, ge insatser för att trygga uppväxten och att följa barns och ungas rättigheter. Slutsatsen av studien var att det hälsofrämjande begreppet sällan eller aldrig nämndes i de kommunala dokumenten. Hälsofrämjandet i de kommunala dokumenten beskrevs utifrån sambandet att bra utbildning ökar chanserna för barn och unga att erhålla en bra framtid med en god psykisk hälsa.

 • 1906.
  Brandt Johnson, Viktor
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Leo, Amanda
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Re-make / Re-model: Om social hållbarhet i industriomvandlingar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker hur kommuner med stark industritradition behandlar social hållbarhet och hur sociala hållbarhetsaspekter i dessa implementeras vid industriomvandlingsprojekt. Detta görs genom att utifrån uppsatsens forskningsöversikt definiera nyckelord som appliceras i kvalitativa innehållsanalyser på kommunala plandokument. De översiktliga planerna består av Ljungby kommuns fördjupade översiktsplan för stadens centrum, Tierps kommuns översiktsplan och Lindesbergs kommuns fördjupade översiktsplan för tätorten. I de två sistnämnda kommunerna har även detaljplanedokument som berör industriomvandling analyserats. I analyserna framkommer att många av de aspekter som utifrån teorin beskrivs som betydelsefulla för social hållbarhet i planering förekommer i de översiktliga plandokumenten men behandlas mindre utförligt och frekvent på en detaljerad plannivå i industriomvandlingsprojekt. På detaljplanenivå uppmärksammas istället för nyckelorden i flera fall översiktsplanernas beskrivningar av nyckelorden. Uppsatsen innehåller även ett gestaltningsförslag för omvandling av ett centralt beläget industriområde i Ljungby. En deltagande observation genomfördes med syfte att skapa ett underlag för omvandling. De åtgärder som föreslås utgår från goda exempel på hur de ur forskningsöversikten definierade nyckelorden konkretiserats i de undersökta planerna. I förslaget framkommer att det främst var de översiktliga planernas strategier som var lämpliga att implementera. Det visar också att sociala hållbarhetsaspekter är realiserbara i industriomvandlingsprojekt på en mer detaljerad nivå. Uppsatsen visar att social hållbarhet uppmärksammas i de undersökta kommunernas planering men snarare på en allmän översiktlig nivå än i specifika planförslag som berör industriomvandling.

 • 1907.
  Brandt, Kristina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Gylling, Siv
  Blekinge Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Rening av avloppsvatten efter skärprocess2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  ABB I-R Waterjet Systems kombinerar robot- och rörelseteknik från ABB Flexible Automation med högtryckspumpteknologi från Ingersoll-Rand. Därigenom har man utvecklat innovativa vattenskärningssystem för en global marknad. Uppgiftens syfte är att till ABB I-R’s produktionsceller, som säljs under produktnamnet Cutting-Box, ta fram en reningsanläggning för använt processvatten vid vattenskärning. Vattnet skall i första hand renas till den grad att det får släppas ut i det kommunala avloppet, men den ultimata lösningen på problemet är att få fram ett slutet system där vattnet kan recirkuleras. Vid sökning av lämpliga reningssätt blev första steget att inrikta sökandet på befintliga principer och därtill hörande tillverkare av reningsanläggningar och deras produkter. Dessa olika produkter jämfördes sedan och den mest tillämpbara produkten valdes ut. Filtrering visade sig vara den metod som är enklast att tillämpa, kan användas stegvis, är billig och finns både som återanvändnings- och engångsfilter. Eftersom skärvattnet innehåller en förhållandevis stor mängd partiklar i olika storlekar är det nödvändigt att utföra filtreringen stegvis. Processvattenreningsanläggningen är därför uppbyggd av en grovfiltreringsmodul och en mikrofiltreringsmodul. I grovfiltreringsmodulen filtreras alla större partiklar bort. Dessa fångas upp i containervagn som sedan kan tömmas ut på lämpligt ställe. I mikrofiltreringsmodulen sker filtreringen i två steg. Första steget filtrerar bort synliga partiklar (partiklar större än 50m), andra steget säkrar en viss storlek på partiklarna i vattnet som sedan släpps vidare, antigen till recirkulering eller avlopp.

 • 1908. Brandt, Patrik
  Information in use: Aspects of information quality in workflows2007Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis is founded on the global growth of the service sector and its significance for society as a whole and for the individual human being. In the last decade, technology has changed the way services are created, developed and delivered in remarkable ways. The focus of the thesis is technology in interplay with humans and organisations and the socio-economic-technical systems in which digital services play a central role. Challenges addressed by the thesis include requirement analysis, trustworthy systems, in- and outsourcing aspects, the proper understanding of information and its use in real world applications. With this in mind, the thesis presents a configurable methodology with the purpose to quality assure service oriented workflows found in socio-economictechnical systems. Important building blocks for this are information types and service supported workflows. Our case study is of a call centre-based business called AKC (Apotekets kundcentrum). AKC constitutes a part of the Cooperation of Swedish Pharmacies (Apoteket AB). One of their main services offered to Swedish citizens is the handling of incoming questions concerning pharmaceutical issues. We analysed the interactive voice response system at AKC as a starting point for our investigations and we suggest a more flexible solution. We regard a socio-economic-technical system as an information ecology, which puts the focus on human activities supported by technology. Within these information ecologies, we have found that a Service Oriented Architecture (SOA) can provide the flexible support needed in an environment with a focal point on services. Input from information ecologies and SOA also enables a structured way of managing in- and outsourcing issues. We have also found that if we apply SOA together with our way of modelling a Service Level Agreement (SLA), we can coordinate high-level requirements and support system requirements. In the dissertation, we propose three attributes closely linked to information quality: • Trustworthiness of the source • Protection against falsification of information • The receiver’s competence to use obtained information in the appropriate and intended way. The first attribute concerns the assessment of a source’s trustworthiness. The second regards the ascertainment that the information has not been falsified on its way from the source to the receiver. These two attributes can be related to the classic CIA-model for information security. The last attribute can be related to the use of information, and this thesis also focuses on this issue. As a result, we propose a set of guidelines which represent our approach towards developing quality assured systems. We also present two main types of validation for service oriented workflows: validation of requirement engineering and validation of business processes.

 • 1909. Brandt, Patrik
  et al.
  Wennberg, Louise
  Informatisk forskning om riskanalysprocess applicerad på Apoteket AB:s kundcenterverksamhet2004Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Denna licentiatuppsats skildrar en studie av hur introduktionen av kundcenterverksamhet inom Apoteket AB påverkar utförandet av och arbetet med organisationens riskanalys. De två kundcenter som har introducerats i verksamheten fungerar idag som centrala noder, till vilka samtal kopplas som vanligtvis tidigare besvarades på något av landets 900 apotek. Vidare kan kundcentren erbjuda ytterligare kommunikationskanaler såsom fax, e-post och Internet via Apotekets webbplats i syfte att öka tillgängligheten för kunder och övriga intressenter samt att möta de sätt som information eftersöks i dagens informationssamhälle. Integrationen med Apotekets övriga system erbjuder korta svarstider och en möjlighet för kunderna att handha större delar av sina ärenden själva. Vad som dock lätt förbises är hur informationssäkerheten påverkas vid införande av kundcenterverksamhet och åtföljande integrering, samt vilka hot och risker detta innebär för organisationen och indirekt även för kunderna. Ett värdefullt verktyg som används i informationssäkerhetsarbetet med att försöka förutse samt inringa en så stor andel hot och risker som möjligt är riskanalysen. Idag märks också en ökad medvetenhet bland allmänheten vad gäller risker och hot relaterade till bland annat Internet, både vad anbelangar privat och företags/organisationsrelaterad användning. Detta har medfört att företag och organisationer har insett vikten av att bedriva ett aktivt informationssäkerhetsarbete för att kunna leverera lämplig säkerhetsnivå. Det är av stor vikt att kunderna kan känna samma tillit till företagets eller organisationens varumärke som tidigare, oavsett vilka organisatoriska eller tekniska förändringar som har skett internt. En viktig del i processen med att uppnå detta är riskanalysen och de resultat den frambringar. I denna studie har vi uppmärksammat behovet av att anpassa den i organisationen använda riskanalysen till den tillkomna kundcenterverksamheten. Detta behov är stort, särskilt då kommunikationskanalerna är av olika natur vilket gör att deras respektive hotbilder är olika. Det breda spektrumet av hotbilder måste således uppmärksammas i riskanalysen och arbetet med denna. En utveckling av den omkringliggande miljön skall också återspeglas i riskanalysen som följaktligen behöver vara dynamisk. Betydelsen av att placera riskanalysen i ett holistiskt sammanhang tilldelas stor vikt i denna studie.

 • 1910.
  Brandt, Robert
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Anhörigas upplevelse av vård till en person med stroke efter utskrivningen från slutenvården: En litteraturstudie baserad på artiklar med kvalitativ design2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige får 30 000 personer per år stroke, den vanligaste orsaken till neurologiskt handikapp i vuxen ålder. Anhöriga spelar en viktig roll i vården för en person som fått stroke. Personen med stroke och ofta även dennes anhöriga ska kunna föra en dialog med hälso- och sjukvårdpersonal så att alla tillsammans utformar hur vård samt behandlingarna ska se ut. Den mest grundläggande aspekten för att kunna erhålla eller ge omsorg, är människors beroende av varandra för att leva. Ökad kunskap om hur anhöriga till en person som fått stroke upplevt vården, kan bidra till ökad förståelse för att bättre inkludera anhöriga i den vård som bedrivs för personen som fått stroke

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva anhörigas upplevelse av vård till en person som fått stroke efter utskrivning från slutenvården.

  Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ icke-systematisk litteraturstudie. Åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats och som har kvalitetsgranskats och analyserats, har använts till studien.

  Resultat: Anhöriga berättade om hur behovet av information ofta kom upp, då de inte kände att de fick tillräckligt med information om hur de skulle ta hand om en person som fått stroke. De anhöriga behövde knyta kontakter med hälso- och sjukvårdpersonal så att de tillsammans kan leda vården via rehabilitering och hemsjukvård. Anhöriga lärde sig delvis att bli självständiga med hjälp av vården, då de själva blev förvånad över vad de klarade och hälso- sjukvårdspersonal gav dem beröm. Dock upplevde anhöriga problem med vården då de fick för lite stöd, kände sig övergivna, inte fick bli involverade i vården samt om de tappade förtroende för vården.

  Slutsats: Det framkommer tydligt i resultatet att när anhöriga får det stöd de behöver, fungerar vården väl för personen med stroke. Dock upplever många anhöriga hur vården inte levererar den vård de önskar. Detta kan bero på att vården helt enkelt inte har kunskapen eller resurserna till att ge de anhöriga tillräckligt med stöd. Författaren ser att det finns ett behov av att fortsätta göra liknade studier som denna, för att främja utveckling och förbättring inom problemområdet. De anhöriga fick inte tillräckligt med kunskap om vad de själva ska göra för att kunna utvecklas i sin roll som anhörig till en person med stroke. Författaren tror att en frivillig utbildning för anhöriga i konsten att bli anhörig till en person som har stroke, skulle kunna komplettera eftervården.

 • 1911.
  Brask, Jessica
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Hedberg, Frida
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Recensera mig du kåta man2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this bachelor essay we´ve made an participant observation on a website where sexual services are for sale. This website contains a forum where sexbuyers and sexsellers discuss their thoughts about sex and purchase of sexual services. Sexbuyers often express themselves as victims because of their own extreme sexual cravings. They argue that as long as there is sexual services for sale, there is going to be a demand to buy them. We notice that there is an acceptance for sexbuyers to have an temporary sexual relation in exchange for money. We notice in our studies that these so called “intemperated horny men” tend to protect one another.We consider, in contrast to the sexbuyers, that as long as there is an existing “craving” for sexual services, the phenomenon of sexual trafficking will continue. Much because many victims of sexual trafficking are being sold as if it was by their own free will. Because of this, we will in this bachelor essay problematize sexual trafficking as a consequence of sexbuyers actions.We as mediaproducers would like to, through pictures, shed light on the consequences of sexual trafficking and at the same time emphasize this through provocative internet activism.

 • 1912.
  Bratt, Ann Sofia
  et al.
  Linneaus Univ., SWE.
  Stenström, Ulf
  Linneaus Univ., SWE.
  Rennemark, Mikael
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Effects on life satisfaction of older adults after child and spouse bereavement2017In: Aging & Mental Health, ISSN 1360-7863, E-ISSN 1364-6915, Vol. 21, no 6, p. 602-608Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Few studies have compared the impact of different familial losses on life satisfaction (LS). Furthermore, there is a lack of research on the effect of having lost both a child and a spouse among older adults. Sample: A random sample of 1402 individuals, 817 women and 585 men, aged 60–96 years from the Blekinge part of the Swedish National Study of Aging and Care (SNAC-B) participated in this cross-sectional study. Aims: The first aim was to compare the effects of child or spouse or both child and spouse bereavement on LS and, the second aim, to investigate if there were gender differences within the bereaved groups. Results: The results showed that having lost a child, spouse or both child and spouse had a negative association with LS, although this effect was small. Having experienced multiple losses did not predict more variance than a single child or spouse loss. Gender differences were found within all the bereaved groups with bereaved men having lower LS than bereaved women. Longer time since the loss was associated with higher LS. Conclusions: Bereaved older adults have somewhat lower LS than non-bereaved and bereaved men seem more affected than bereaved women. Future research needs to address older menÂŽs experiences after the loss of a loved one. © 2016 Taylor & Francis

 • 1913.
  Bratt, Anna
  et al.
  Linnéuniversitetet, SWE.
  Stenström, Ulf
  Linnéuniversitetet, SWE.
  Rennemark, Mikael
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Exploring the Most Important Negative Life Events in Older Adults Bereaved of Child, Spouse, or Both2018In: Omega, ISSN 0030-2228, E-ISSN 1541-3764, Vol. 76, no 3, p. 227-236Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Losing a child or a spouse is described as the worst of experiences. However, it is not known whether older adults bereaved of a child, spouse, or both child and spouse experience these losses as among the most important negative events in their lifetime. The aim of this study was to investigate whether the 1,437 older adults bereaved of a child, spouse, or both included in the southern part of the Swedish National Study of Aging and Care mentioned these losses when asked about their three most important negative life events. Gender differences in their choices of important negative life events were also explored. About 70% of those bereaved of a child or a spouse mentioned these losses as among their three most important negative life experiences. In the child-and-spouse-bereaved group, 48% mentioned both the loss of their child and spouse, while 40% mentioned either the loss of a child or a spouse. Gender differences were only found in the child-and-spouse-bereaved group, with a few more women mentioning the loss of the child but not the spouse, and the men showing the opposite pattern. © The Author(s) 2016.

 • 1914. Bratt, Cecilia
  Assessment of Eco-Labelling and Green Procurement from a Strategic Sustainability Perspective2011Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Efforts to reduce negative impacts from consumption and production include voluntary market-based initiatives. Examples are the concept of eco-labelling and the concept of green procurement. These have emerged as policy instruments with great potentials to steer product innovation and purchasing decisions in a sustainable direction. This potential has been recognized by the United Nations, the European Union, the Organization for Economic Cooperation and Development and national governments through, e.g., various programmes and schemes. The aim of this thesis is to assess current criteria development processes within eco-labelling and green procurement from a strategic sustainability perspective and to describe possible improvement potentials from such a perspective to make these instruments more supportive of sustainable product and service innovation. A previously published framework for strategic sustainable development, including a definition of sustainability and generic guidelines to inform strategies towards sustainability, is adapted and used for this purpose. Criteria development processes in two Swedish eco-labelling programmes and at a governmental expert body for green procurement are studied. This includes interviews with criteria developers, studies of process documents and a case study at the governmental expert body for green procurement in which two criteria development processes were shadowed. The result reveals several strengths but also gaps and thus potentials for improvement. The criteria development processes and the resulting criteria mostly concern the current market supply and a selection of current environmental impacts outside the context of long-term objectives. Neither sustainability nor any other clearly defined long-term objective is agreed upon, and the criteria are not structured to support procurers, suppliers and product developers in a systematic and strategic stepwise approach towards sustainability. Recommended improvements include a more thorough sustainability assessment, communication of clearer objectives, broader competence in the criteria development groups and more emphasis on the dialogue and interaction between key actors. This includes an extended view on both the product concept and actors involved. Based on this, a new criteria development prototype is suggested, which aims at widening the scope from some currently known product impacts to the remaining gap to sustainability. During its further development and implementation, the criteria development prototype will be tested in successive iterations of action research together with experienced practitioners within eco-labelling and green procurement.

 • 1915. Bratt, Cecilia
  Eco-labelling criteria development for strategic life cycle management2011Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  To accelerate the transition towards a sustainable society, changes in consumption and production decisions are crucial. Eco-labelling type I is an instrument with a potential to create incentives for changes towards strategic life cycle management along value chains to achieve products that aid society's compliance with sustainability principles. But the mere existence of this instrument is not enough to utilize this potential. In a previous study, applying a Framework for Strategic Sustainable Development as a foundation for the analysis, we have pointed at deficiencies in theory and process of eco-labelling which hamper cohesiveness, transparency and comprehension. In this paper, we present a prototype criteria development process and discuss it in relation to current processes. From this comparison we conclude that the new criteria development process has the potential to support strategic life cycle management

 • 1916.
  Bratt, Cecilia
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Integrating a Strategic Sustainability Perspective into Eco-Labelling, Procurement and Supply Chain Management2014Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Maintaining the current course of the global society is threatening the human civilization. The urgency of the situation, understood from empirical research, has caused many researchers to call for more prescriptive research as a necessary supplement, to better support decision making for sustainability. While policymakers need to direct and stimulate sustainable production and consumption through, e.g., legislation and market phenomena such as eco-labelling, business represents a significant proportion of the necessary resources, capabilities and mechanisms for the innovation needed for a transition towards sustainability. However, while businesses more and more realize the self-interest in working proactively with sustainability, there is a desire for better support for how to do this also from this end. Such support needs to consider a significant shift going on in business; that individual businesses tend to no longer compete as autonomous entities, but rather as supply chains. Thus, no company is more sustainable than its supply chain partners. Therefore, sustainable supply chain management (SSCM) as a business function, and sustainable procurement as a subset thereof, plays an increasingly pivotal role for sustainable development. The overall aim of this thesis is to contribute to sustainable development by studying how three phenomena; eco-labelling, procurement and supply chain management are related to each other and to a strategic sustainability perspective, and to suggest how these phenomena can be integrated with such a perspective to provide better support for decision making and innovation for sustainability. For this purpose, a framework for strategic sustainable development, including a definition of sustainability and generic guidelines to inform stepwise strategic plans towards sustainability, is used as a foundational methodology. The development of new approaches is also based on case studies with eco-labelling and sustainable public procurement bodies, businesses and public institutions. Information is collected by shadowing of criteria development and collaboration processes, interviews and literature studies. While the findings point to a clear rational for all of the phenomena and several strengths in existing schemes and practices, the findings also point to several shortcomings. Sustainability is not defined, and as a result, there is no foundation for strategic and proactive approaches. Furthermore, decisions are not based on considerations of all dimensions of sustainability, the whole life cycle of products, all relevant stakeholders and a long-term perspective. As a result, the full potential of these phenomena for contributing to sustainable development is not utilized. This thesis prescribes enhanced processes for eco-labelling, sustainable procurement and SSCM, and shows how these can support organisations in developing from reacting individually on known sustainability-related problems to acting proactively and collaboratively in supply chains, in a coordinated and economically viable way, on society’s remaining gap to the full scope of ecological and social sustainability.

 • 1917.
  Bratt, Cecilia
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Broman, Göran
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Robèrt, Karl-Henrik
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Sophie, Hallstedt
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Procurement as driver of sustainable product-service innovation2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Current patterns of production and consumption need to change and they need to do so radically. For this shift sustainability-oriented product-services are highly potential contributors. Product-services have been described as a market proposition that extends the functionality of a product beyond the traditional view by inclusion of additional services into the product-service system. From a producer perspective this opens up for a differentiation from competitors and thereby for strategic market opportunities. For the customer this means the possibility to be released from responsibilities linked to asset ownership, more differentiated options and increased function availability .For society at large it means the possibility to gain sustainability achievements. However, the market adoption of product-services or functional products brings with it significant challenges. The demand side is still hesitant to ownerless consumption and the supply side faces economical and company culture-related challenges. The challenges also include customer-related challenges and the development of product-services will require joint efforts of a number of actors along the value chain, actors that traditionally have been outside the buyer-seller relationship. Product-services need to be developed on a case-by-case basis and involve the users perspective from initial need phase until end-of-life in a collaborative process that is not practice today. This paper explores the strategic position of a procurer in this development. It aims at providing guidelines for procurement processes on how to successively and systematically utilize its potential as drivers for sustainability-oriented product-service solutions. Three procurement cases are studied for which a movement from a traditional product-oriented process to a functional-oriented process was the selection criteria. These cases were used to gain a deepened understanding of drivers and barriers for function-oriented procurement processes. A template for sustainable product development is used as a base for the development. The result from the cases is used to adapt the guidelines to current procurement processes and to meet the procurers where they are today.

 • 1918. Bratt, Cecilia
  et al.
  Hallstedt, Sophie
  Broman, Göran
  Robèrt, Karl-Henrik
  Oldmark, Jonas
  Assessment of Eco-labelling Criteria Development from a Strategic Sustainability Perspective2011In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 19, no 14Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To turn current patterns of consumption and production in a sustainable direction, solid and understandable market information on the socio-ecological performance of products is needed. Eco-labelling programmes have an important role in this communication. The aim of this study is to investigate what gaps there may be in the current criteria development processes in relation to a strategic sustainability perspective and develop recommendations on how such presumptive gaps could be bridged. First a previously published generic framework for strategic sustainable development is described and applied for the assessment of two eco-labelling programmes. Data for the assessment is collected from literature and in semi-structured interviews and discussions with eco-labelling experts. The assessment revealed that the programmes lack both an operational definition of sustainability, and a statement of objectives to direct and drive the criteria development processes. Consequently they also lack guidelines for how product category criteria might gradually develop in any direction. The selected criteria mainly reflect the current reality based on a selection of negative impacts in ecosystems, but how this selection, or prioritization, is made is not clearly presented. Finally, there are no guidelines to ensure that the criteria developers represent a broad enough competence to embrace all essential sustainability aspects. In conclusion the results point at deficiencies in theory, process and practice of eco-labelling, which hampers cohesiveness, transparency and comprehension. And it hampers predictability, as producers get no support in foreseeing how coming revisions of criteria will develop. This represents a lost opportunity for strategic sustainable development. It is suggested that these problems could be avoided by informing the criteria development process by a framework for strategic sustainable development, based on backcasting from basic sustainability principles.

 • 1919.
  Bratt, Cecilia
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Hallstedt, Sophie
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Robèrt, Karl Henrik
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Broman, Göran
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Oldmark, Jonas
  Assessment of criteria development for public procurement from a strategic sustainability perspective2013In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 52, p. 309-316Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Green public procurement has emerged as a policy instrument with a significant potential to steer procurers' and producers' decisions in a sustainable direction. The purpose of this study is to assess the process for development of green public procurement criteria at a Swedish governmental expert body from a strategic sustainability perspective, i.e. to identify strengths and weaknesses from such a perspective as a basis for making this process more supportive of sustainable product and service innovation. A previously published framework for strategic sustainable development is used for the assessment. The assessment shows that the criteria development process is transparent, well-documented and that it encourages a high level of participation by the members of the working groups. However, the assessment also points to several weaknesses of the process. These include, e.g., a limited impact perspective and lack of a clear definition of sustainability objectives. The development process therefore results in criteria which mainly concern a selection of current environmental impacts outside the context of long-term objectives and consequently there are no strategies to prepare for future processes. The conclusion is that the current process may result in improvements as regards some known environmental problems, but to allow for a strategic approach that could more significantly promote innovative product-service system solutions in support of sustainable development, process changes are needed. Essential process changes are proposed in this paper.

 • 1920. Bratthall, Lars
  et al.
  Wohlin, Claes
  Is it Possible to Decorate Graphical Software Design and Architecture Models with Qualitative Information?: An Experiment2002In: IEEE Transactions on Software Engineering, ISSN 0098-5589, E-ISSN 1939-3520, Vol. 28, no 12, p. 1181-1193Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Software systems evolve over time and it is often difficult to maintain them. One reason for this is often that it is hard to understand the previous release. Further, even if architecture and design models are available and up to date, they primarily represent the functional behaviour of the system. To evaluate whether it is possible to also represent some non-functional aspects, an experiment has been conducted. The objective of the experiment is to evaluate the cognitive suitability of some visual representations that can be used to represent a control relation, software component size and component external and internal complexity. Ten different representations are evaluated in a controlled environment using 35 subjects. The results from the experiment show that it representations with low cognitive accessibility weight can be found. In an example, these representations are used to illustrate some qualities in an SDL block diagram. It is concluded that the incorporation of these representations in architecture and design descriptions is both easy and probably worthwhile. The incorporation of the representations should enhance the understanding of previous releases and hence help software developers in evolving and maintaining complex software systems.

 • 1921.
  Brauer, Caroline Persson
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Gröndahl, Cecilia
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  ”Man ska börja med att få föräldrarnas tillit”: En intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser av att bemöta föräldrar till barn med smärta på akutmottagning.2014Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det finns brist på kunskap vad det gäller sjuksköterskors upplevelser då de bemöter föräldrar till barn med smärta. Föräldrar kan i detta sammanhang både vara en resurs och en svårighet. Barnets behov av trygghet i situationen underlättas av föräldrarnas närvaro. Oroliga föräldrar kan utgöra en komplikation i omvårdnaden då de i sin oro kan ha svårt att hantera sin osäkerhet. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att bemöta föräldrar till barn med smärta på akutmottagning. Metod: Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med fyra sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning på ett sjukhus i södra Sverige. Intervjuerna transkriberades och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet påvisade att tilliten är betydelsefull i förhållandet mellan föräldrar, barn och sjuksköterska. Hinder i omvårdnaden kan vara att föräldrar är oroliga när de söker akutvård för sitt barn med smärta, vilket påverkar barnet i stor grad då oron kan överföras till barnet. Ett gott samarbete mellan sjuksköterskan och föräldrarna är av betydelse för att skapa förtroende hos barnet och därmed kunna åstadkomma en god och säker vård. Slutsats: För att åstadkomma en god och säker vård av barnet är det av vikt att sjuksköterskan bemöter föräldrarna till barn med smärta på ett lugnt sätt och ger kontinuerlig saklig information för att på så sätt erhålla föräldrarnas tillit.

 • 1922.
  Braun, Nicholas
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Hutle, Thomas
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Vonk, Milan Alexander
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  The Sustainable City Year Program Public Scholarship for Community Development2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  By 2050, an estimated 6.3 billion people or 66% of the world population will live in cities. Therefore, cities are in a high impact position regarding sustainability. The question is, how do we increase awareness of the sustainability challenge among these populations and gain citywide buy-in and multi-stakeholder collaboration to address this challenge? The Sustainable City Year Program (SCYP) at the University of Oregon offers one approach to tackle this issue by matching higher education institutions (HEI’s), with local and regional cities to address their sustainability related needs through publicly engaged scholarship. The objective of this research was to examine how SCYP contributes to strategic sustainable development (SSD). Our research methods included a peer-reviewed literature review, semi-structured interviews, surveys and further document review. Our sources included SCYP co-founders, partner city program managers, strategic sustainable development experts, and municipal planners from around the world. Our research suggests that SCYP creates a subtle paradigm shift towards sustainability among partner city staff and community members while accelerating practical implementation of sustainability related projects. Furthermore, the added layer of SSD concepts can increase the efficacy of this approach and allow the model to embrace a larger systems level perspective over time.

 • 1923.
  Braunerhjelm, Pontus
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Eklund, Johan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Thulin, Per
  KTH, SWE.
  Taxes, the tax administrative burden and the entrepreneurial life cycle2019In: Small Business Economics, ISSN 0921-898X, E-ISSN 1573-0913Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We present a modified version of the entrepreneurial choice model, where it is shown that the expected utility of becoming an entrepreneur is decreasing in both the levels of taxes and the tax administrative burden. We extend previous empirical findings by examining how these variables influence entrepreneurs at different stages in the entrepreneurial life cycle. Our findings imply that the effect of the tax administrative burden varies over the entrepreneurial life cycle from strongly negative to insignificant. The most pronounced negative effects appear in the early stages of entrepreneurship. We conclude that a 10% reduction in the tax administrative burden increases the propensity for new business establishments by 4%. Our findings support the idea that tax simplification is one way to encourage entrepreneurship, without any reduction in tax revenues. © 2019, The Author(s).

 • 1924.
  Braunerhjelm, Pontus
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Halldin, Torbjörn
  KTH, SWE.
  Born globals: presence, performance and prospects2019In: International Business Review, ISSN 0969-5931, E-ISSN 1873-6149, Vol. 28, no 1, p. 60-73Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The concept born global firms has gained a spectacular increase in interest from both academic and political circles. Rigorous quantitative treatment of born global firms are however rare in the international business/economics literature. Implementing unique data on all Swedish start-ups during 1998–2008 in the manufacturing sector, we conclude that born global firms are a very rare event, that their prevalence seems invariant to time, and that they perform similar to other matched “twin” firms with regard to profitability and productivity but report a considerably higher growth in employment and sales. These results are robust to a wider definition of born global firms and to the timing of performance measurements. © 2018 Elsevier Ltd

 • 1925. Brazier, Frances
  et al.
  Cornelissen, Frank
  Gustavsson, Rune
  Jonker, Catholijn M.
  Lindeberg, Olle
  Polak, Bianca
  Treur, Jan
  Compositional Design and Verification of a Multi-Agent System for One-to-Many Negotiation1998Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A compositional verification method for multi-agent systems is presented and applied to a multi-agent system for one-to-many negotiation in the domain of load balancing of electricity use. Advantages of the method are that the complexity of the verification process is managed by compositionality, and that part of the proofs can be reused in relation to reuse of components.

 • 1926. Brazier, Frances
  et al.
  Cornelissen, Frank
  Gustavsson, Rune
  Jonker, Catholijn M.
  Lindeberg, Olle
  Polak, Bianca
  Treur, Jan
  Compositional verification of a multi-agent system for one-to-many negotiation2004In: Applied intelligence (Boston), ISSN 0924-669X, E-ISSN 1573-7497, Vol. 20, no 2, p. 95-117Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Verification of multi-agent systems hardly occurs in design practice. One of the difficulties is that required properties for a multi-agent system usually refer to multi-agent behaviour which has nontrivial dynamics. To constrain these multi-agent behavioural dynamics, often a form of organisational structure is used, for example, for negotiating agents, by following strict protocols. The claim is that these negotiation protocols entail a structured process that is manageable with respect to analysis, design and execution of such a multi-agent system. In this paper this is shown by a case study: verification of a multi-agent system for one-to-many negotiation in the domain of load balancing of electricity use. A compositional verification method for multi-agent systems is applied that allows to (1) logically relate dynamic properties of the multi-agent system as a whole to dynamic properties of agents, and (2) logically relate dynamic properties of agents to properties of their subcomponents. Given that properties of these subcomponents can be verified by more standard methods, these logical relationships provide proofs of the dynamic properties of the multi-agent system as a whole.

 • 1927. Brazier, Sofia
  et al.
  Magnusson, Josefin
  Faktorer som påverkar sjuksköterskors upplevelses av att vårda patienter med psykisk sjukdom på somatiska vårdavdelningar.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Patienter med psykisk sjukdom är särskilt utsatta inom vården eftersom de inte alltid själva kan lyfta fram sina egna vårdbehov. Det tillhör inte ovanligheten att psykiskt sjuka patienter lider av samsjuklighet, vilket innebär att patienter lider av flera sjukdomar samtidigt. Patienter med psykisk sjukdom har oftast har en högre sjuklighet än allmänheten. Trots detta upplever patienter med psykisk sjukdom att det inte får den hjälp de behöver inom den somatiska vården. Sjuksköterskan kan möta patientens fysiska behov men förväntas vårda de psykiska behoven också, även om de inte fått denna kunskap i sin grundutbildning. 

  Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskor upplevelse av att vårda patienter med psykisk sjukdom inom somatiska vårdavdelningar. 

  Metod: En litteraturstudie där åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats användes. Urvalet bestod av verksamma sjuksköterskor på olika somatiska vårdavdelningar. Data inhämtades från PubMed och Cinahl. Vid analysering av de vetenskapliga artiklarna användes Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalysen utfördes i följande ordning; kondensering, kodning och kategorisering av de utvalda meningsenheterna. 

  Resultat: Analysen av artiklarna resulterade i fyra kategorier och sju underkategorier. 

  Slutsats: Resultatet visade på en tydlig brist hos sjuksköterskorna i kunskap och utbildning gentemot patienter med psykisk sjukdom. Faktorer som rädsla och osäkerhet påverkade vårdarbetet och interaktioner mellan patienterna med psykisk sjukdom och sjuksköterskan. Sjuksköterskans bristande kunskap samt inställning gentemot patienterna kan påverka tillämpningen av den personcentrerade vården. Enlitteraturstudie kan ge en ökad förståelse om hur sjuksköterskan upplever vårdandet vid patienter med psykisk sjukdom som i sin tur förhoppningsvis kan leda till en mer jämlik vård och förbättrad grundutbildning. 

 • 1928.
  Brazée, Christer
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Johansson, Fredrik
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Centrumlös kabelkarusell2012Student thesis
  Abstract [en]

  Examensarbetet ”Centrumlös kabelkarusell” har utförts tillsammans med Semcon Caran AB i samband med utbildningen Utvecklingsingenjör i maskinteknik vid Blekinge Tekniska Högskola. Semcon levererar bland annat konstruktionslösningar till kabelkaruseller. Karusellerna har en rund struktur och är uppdelade i ett flertal sektioner, kabeln lagras på ett lastområde som sitter längst ut från centrum. Innanför lastområdet löper ett ekersystem in mot centrum som håller ihop konstruktionen, önskemålet är att ersätta ekersystemet med ett annat alternativ. Målet är att utveckla ett konstruktionsförslag på en centrumlös karusell, det presenteras sex stycken koncept varav ett väljs ut för vidareutveckling. Tillvägagångssättet har följt delar av Fredy Olssons metoder för principkonstruktion och primärkonstruktion.

 • 1929.
  Bredberg, Paulina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Makten över handeln. En studie om maktförhållanden och deras betydelse i utvecklingen av handelsplatser i en kommun.2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [sv]

  Handel kan beskrivas som grunden i städer och deras utveckling. Handelsplatser lockar människor och skapar stadsliv. Handel är således en viktig del både i översiktliga mål och i den fysiska planeringen. I stadsbyggnadsideal om att skapa en tät och blandad stad är handel en central aspekt och en önskan om att kunna styra handelsplatsernas utveckling kan i idealen utläsas. I diskussioner kring handelns utveckling som förts av forskare och i myn- dighetsrapporter ifrågasätts dock var makten att styra utvecklingen egentligen ligger. I denna studie undersöks hur maktförhållanden kopplade till handel kan påverka utveck- lingen av handelsplatser i en kommun. Utvecklingen diskuteras främst utifrån dimensionerna lokalisering, utformning samt skala, och en diskussion förs kring vilka aktörer som har makt och är drivande i utvecklingen. I studien används maktperspektiv om t.ex. definitionsmakt och utvecklingskontroll för att belysa och diskutera handelsplatsers utveckling. Inom ramen för studien har en fallstudie genomförts i Malmö stad, där etableringen av de två köpcentrumen Entré och Emporia används som fallstudieobjekt. Analysen av fallen belyser etableringsprocessen utifrån ett aktörsperspektiv och i den avslutande diskussionen förs resonemang kring vilka maktfaktorer och vilka aktörer som är drivande i vilka frågor i handelsplatsers utveckling. Analysen visar att den bild som framställs av handel i den kommunala planeringen har stor betydelse för utvecklingen, bland annat genom definitioner av fokusområden och genom begreppsanvändning. Det offentligas styrmöjligheter är också beroende av hur stark eller vag den framställda bilden är. Studien visar sammanfattningsvis att det främst verkar vara privata aktörer och deras normer som har makt att driva utvecklingen av handelsplatser.

 • 1930.
  Bredemo, Fredrik
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Hörbarhet i praktiken: En Actor Network analys av arbetet kring hörbarhet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The television industry is a huge industry that is governed by a few big broadcasting networks. The biggest distributer and producer of television in Sweden is Sveriges Television (SVT) and everyone working with sound will, more likely than not, work for them in a project.

  In this study I’ve analyzed the results of two months of empirical work, I’ve identified the actors that make up the network “God hörbarhet” (good audibility) and the reason this is interesting is for determining a more solid definition for the term “good audibility”.

  I’ve then put this more solid definition up against SVT’s loose definition, this only to expand on their current system and delivery specifications.

 • 1931.
  Breidfors, Karin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Johansson, Sylvia
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Lüning, Annelie
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Intellektuellt kapital och icke-finansiella intäkter: Om kundens bidrag till kunskapsföretagets tillgångar2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med kandidatuppsatsen är att ta reda på vad kunskapsföretagens intellektuella kapital och de icke-finansiella intäkterna från kunderna består av samt försöka utveckla en egen modell, som kan fungera som ett stöd för att synliggöra och värdera kundernas bidrag till företagen. De frågor vi söker svar på är: Av vilka beståndsdelar är företagets verkliga värde sammansatt? Vilka intäkter kan kunderna bidra med, förutom pengar, för att öka företagets värde? Hur kan man synliggöra och värdera de icke-finansiella intäkterna i syfte att på bästa sätt ta tillvara det kunderna har att bidra med?

 • 1932.
  Breidfors, Karin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Johansson, Sylvia
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Lüning, Annelie
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Internredovisning i nio småföretag: behov, utformning och begränsande faktorer2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Our purpose is to find out how some small companies in different lines of business have fulfilled their needs of information for management accounting. We will also investigate what limiting factors that exert a negative influence on the accounting design. All of the companies do have some kind of management accounting, even though it is not always very formalized. Only the two companies with the most elaborate management accounting are discontented with the way they fulfil their own information needs. The limiting factors we have been able to identify are costs, time, tools, interest, tradition, knowledge, benefit, growth ambition and advice. However, it seems that insufficient knowledge is the underlying cause to all the other factors as well.

 • 1933.
  Brennan, Ciara
  et al.
  University of Iceland, ISL.
  Rice, James Gordon
  University of Iceland, ISL.
  Traustadóttir, Rannveig
  University of Iceland, ISL.
  Anderberg, Peter
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  How can states ensure access to personal assistance when service delivery is decentralized?: A multi-level analysis of Iceland, Norway and Sweden2017In: Scandinavian Journal of Disability Research, ISSN 1501-7419, E-ISSN 1745-3011, Vol. 19, no 4, p. 334-346Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Article 19 of the United Nations (UN) Convention on the Rights of Persons with Disabilities requires states to ensure that persons with disabilities have access to a range of support services, including personal assistance. The Convention is an agreement between state parties and the UN. However, in practice, disability services are often implemented at the local level. Drawing on the findings of qualitative research in Iceland, Norway and Sweden, this paper examines a paradox whereby states commit to ensure access to support services, but decentralize responsibility to autonomous and independent local governments. A multi-level governance framework is applied to analyse the findings of qualitative inquiry with policy-makers, local government officials and leaders of independent living organizations in all three Nordic countries. A multi-level analysis highlights the tensions and contradictions between decentralization and human rights commitments. © 2016 Nordic Network on Disability Research

 • 1934. Brennan, Ciara
  et al.
  Traustadóttir, Rannveig
  Rice, James
  Anderberg, Peter
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Negotiating independence, choice and autonomy: experiences of parents who coordinate personal assistance on behalf of their adult son or daughter2016In: Disability & Society, ISSN 0968-7599, E-ISSN 1360-0508, Vol. 31, no 5, p. 604-621Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Article 19 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities requires states to provide personal assistance services. This article is based on qualitative research in Iceland, Norway and Sweden, carried out between 2012 and 2013. The overall study focused broadly on the implementation of Article 19. This article, however, reports findings based on a particular group of participants within the larger study: non-disabled parents who coordinate personal assistance schemes for their adult son or daughter. The article examines the various ways in which the parents, the majority of whom were mothers, negotiate principles of independence, choice and autonomy for their adult son or daughter who requires intensive support, including assistance with communicating. The aim is to explore, in the context of the Convention and the principles of the independent living movement, how to acknowledge and conceptualise personal assistance schemes that require another person to manage on behalf of the user. © 2016 Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group

 • 1935.
  Brennan, Josephine
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Garrett, Susan
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Purcell, Mike
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Opportunities for Global Sustainability (Global ABCD)2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  In spite of our substantive knowledge about global un-sustainability, insufficient progress is being made to halt systematic socio-ecological decline. Much information is readily available on downstream impacts, with limited focus on upstream activities driving such effects. This thesis uses backcasting from socioecological principles for sustainability to identify major upstream human activities violating these principles, the underlying drivers reinforcing such activities, alternative practices already in use with potential for significant expansion, and emerging opportunities for action across different sectors of society. Results show emerging patterns of high magnitude violations across all four socio-ecological principles indicating nexus points in energy, transportation and agriculture. These activities are reinforced by our societal structure which is designed to meet human needs through a growth paradigm which in turn does not adequately consider the ongoing health of ecosystems or the sustainable functioning of society itself. Shifting to potential solutions, examples focus on themes such as renewable energy, green chemicals, organic agriculture, and self-organising network structures. Recognising that these actions may not be enough, the thesis explores elements of a global vision which could guide progress. Emerging nexus points for societal change include education, information flows (particularly the media), design (as a leverage point), self-organization, and governance.

 • 1936.
  BRHANIE, BEKALU MULLU
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  Multi-Label Classification Methods for Image Annotation2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 1937. Brik, Bouziane
  et al.
  Lagraa, Nasreddine
  Abderrahmane, Lakas
  Cheddad, Abbas
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  DDGP: Distributed Data Gathering Protocol for vehicular networks2016In: Vehicular Communications, ISSN 2214-2096, Vol. 4, p. 15-29Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Vehicular Ad-Hoc Network (VANet) is an emerging research area, it offers a wide range of applications including safety, road traffic efficiency, and infotainment applications. Recently researchers are studying the possibility of making use of deployed VANet applications for data collection. In this case, vehicles are considered as mobile collectors that gather both real time and delay tolerant data and deliver them to interested entities. In this paper, we propose a novel Distributed Data Gathering Protocol (DDGP) for the collection of delay tolerant as well as real time data in both urban and highway environments. The main contribution of DDGP is a new medium access technique that enables vehicles to access the channel in a distributed way based on their location information. In addition, DDGP implements a new aggregation scheme, which deletes redundant, expired, and undesired data. We provide an analytical proof of correctness of DDGP, in addition to the performance evaluation through an extensive set of simulation experiments. Our results indicate that DDGP enhances the efficiency and the reliability of the data collection process by outperforming existing schemes in terms of several criteria such as delay and message overhead, aggregation ratio, and data retransmission rate. (C) 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 • 1938. Brik, Bouziane
  et al.
  Lagraa, Nasreddine
  Lakas, Abderrahmane
  Cherroun, Hadda
  Cheddad, Abbas
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  ECDGP: extended cluster-based data gathering protocol for vehicular networks2015In: Wireless Communications & Mobile Computing, ISSN 1530-8669, E-ISSN 1530-8677Article in journal (Refereed)
 • 1939.
  Briland, Johannes
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Briland, Marcus
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  VD-byte och effektivitet: i en turbulent och en stabil bransch2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Allt fler företag byter VD allt oftare. Många av dessa byten kan dessutom ses som ofrivilliga och orsaken till ett byte kan därför antas vara att få till en förändring för att öka företagets effektivitet. Enligt situationsteorin är det avgörande för ett företag ha en överensstämmelse med sin omgivning för att kunna uppnå effektivitet. När omgivningen som ett företag verkar inom snabbt förändras och förutsägbarheten är låg så ökar också behovet av förnyelse och förändring för att företaget för att bibehålla eller öka sin effektivitet. Frågan som denna studie vill försöka besvara är om ett VD-byte kan betyda en förbättring för företagets effektivitet. Där det populationsekologiska synsättet menar att ledningen inte kan påverka företagets utveckling i någon större omfattning. Medan andra perspektiv menar att ledningen och därmed VD:n har en möjlighet att påverka och förändra genom strategiska val. Resultatet från studien visar på att ett VD-byte delvis kan betyda en förbättring av effektiviteten men att det är begränsat till de företag som verkar i en turbulent omgivning. Studien visar också att minskad effektivitet och en turbulent omgivning driver fram fler VD-byten.

 • 1940.
  Brinck, Jacqueline
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Stridh, Josefine
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  LEDARSKAPETS PÅVERKAN PÅ LÄRANDEPROCESSER AV TYST KUNSKAP: FYRA ANSTÄLLDAS UPPLEVELSER2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This qualitative study’s purpose was to increase the knowledge of and if so how the interaction between employees and managers could develop employees' tacit knowledge. The study was based on the question of how the employees experienced that leaders influenced and supported the learning processes of tacit knowledge. In order to achieve the objectives of the study profund semi-structured interviews were carried out with four employees with different job roles from four different companies. The interviews were conducted face to face with the support of a mind map with room for follow-up questions to obtain as reliable answers as possible. The analysis showed that the participants experienced that the leaders influenced and supported the learning processes of tacit knowledge within the five themes; work team building, dialogue and reflection, concrete activites, work role and concept formation and autonomy and also room to take initiative. Together they formed a whole which created a picture of the experience of support and influence on the learning process of tacit knowledge at their workplaces. 

 • 1941.
  Brinck, Jacqueline
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Stridh, Josefine
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Utmaningar i att leda ur ett arbetskaraktäristikt perspektiv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den här kvalitativa studiens syfte var att ur ett ledarskapsperspektiv undersöka vad chefer upplevde som signifikanta utmaningar i att leda en arbetsgrupp utifrån de fem arbetskaraktäristika dimensionerna; uppgiftsidentitet, uppgiftsbetydelse, variation i färdigheter, autonomi och feedback. För att uppnå studiens syfte valdes att göra djupgående, semistrukturerade intervjuer med fyra chefer ifrån fyra olika verksamheter med varierande erfarenhet av ledarskap. Intervjuerna genomfördes vid personliga intervjuer med stöd av en intervjumall men också med utrymme för lämpliga följdfrågor för så uttömmande svar som möjligt. Resultatet av studien visade på att utmaningar återfanns i att arbetsgruppens autonomi tillsammans med variation i färdigheter begränsades av arbetsbeskrivning. Utmaningar upplevdes också kring att få de anställda att förstå hela bilden samt i anställdas sätt att nyttja eller utnyttja autonomi och hantera feedback i de fall de erbjöds. Studien pekade även på en signifikant utmaning i att varje anställd också var en individ, liksom chefers olika perspektiv på vad som ses som önskvärt beteende. Resultaten öppnade också upp för frågeställningar kring individuella skillnader, hos såväl chefer som anställda, i relation till de olika dimensionerna som påvisade ett behov för vidare forskning.

 • 1942. Brink, Emelie
  et al.
  Andersson, Amanda
  Samtal kring sexuell hälsa med personer som har kolostomi: -Ur sjuksköterskans perspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: 700 000 människor i Europa lever med någon form av stomi. I samband med en stomioperation kan kroppsuppfattningen förändras och därmed också attityden till sin egen kropp. Detta kan leda till problem med den sexuella hälsan i form av minskad lust, rädsla att samlaget ska orsaka smärta och att personen med en kolostomi kan känna sig mindre attraktiv. Det ingår i sjuksköterskans roll att samtala kring den sexuella hälsan men sjuksköterskorna kan uppleva detta problematiskt då ämnet kan anses vara känsligt och privat.Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av att samtala kring sexuell hälsa med personer som har kolostomi.Metod: Studien var en kvalitativ intervjustudie med sjuksköterskor på ett sjukhus i södra Sverige. Analysen genomfördes utifrån Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys.Resultat: Innehållsanalysen resulterade i två stycken kategorier och sju stycken underkategorier. Kategorin samtalets innehåll fick tre stycken underkategorier när frågan ställs och om samtalet blir av, patientens upplevelser enligt sjuksköterskan och tips och råd. Kategorin faktorer som påverkar samtalet fick fyra stycken underkategorier så som ålder, genus, efterfrågar andra resurser och fokus på annat.Slutsats: Det rådde delade meningar gällande om samtal kring den sexuella hälsan tillhörde sjuksköterskeprofessionen eller inte. Samtalet var viktigt att ta upp men att det fanns brister som att sjuksköterskorna efterfrågade andra resurser. Det visade sig att det fanns olika faktorer som påverkade samtalet och ifall samtalet ägde rum eller inte. Faktorer så som patientens ålder, genus, miljön runt samtalet och även att sjuksköterskorna och patienterna fokuserade på annat. Slutligen förekom det funderingar på om denna studie är applicerbar på andra sjukdomstillstånd som exempelvis hjärtinfarkt.

 • 1943.
  Brink, Jenny
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Grudd, Jennie
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Kamerametoden: en nyckel till mobila användare2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Hur kan mobila användare studeras? Frågan blir allt mer aktuell i samband med att vi människor i större utsträckning blir mobila och därmed också använder mobila artefakter som en del av vardagslivet. Denna fråga är framförallt aktuell för de företag som utvecklar denna typ av artefakter. Vi har under detta kandidatarbete samarbetat med ett företag som dagligen ställs inför denna typ av frågor, och vi kommer i denna rapport behandla utvecklingen av en metod för att studera just mobila användare. Att studera användarna är naturligt, då det är de som är nyckeln till vilka tjänster och artefakter som just de har användning för. Vår metod influeras av tankar från den etnografiska traditionen och har utvecklats genom en studie av ungdomar i gymnasieålder och deras vardag. Ungdomarna har gett oss inblick i sina liv genom att fotografera och berätta kring dessa fotografier under seminarier som kontinuerligt genomförts under studien. Vi har valt att ha ett brett perspektiv under studien för att få en helhetsbild av de studerade ungdomarnas liv. Utifrån den ansenliga mängd information vi inhämtat genom att studera ungdomarna, har vi tagit fram en design av en funktion till mobilt användande av intresse för dessa ungdomar. Vår metod, som vi valt att kalla Kamerametoden, kan alltså med fördel användas vid framtagning av en design utifrån den inblick som fås i den studerades liv.

 • 1944.
  Brink, Robin
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Konstruktionsförslag av tömningsstationer för storsäckar2017Independent thesis Basic level (university diploma), 12 credits / 18 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background

  Tarkett is one of the largest company whit manufacturing of floor whit operation in more than 100 countries and has about 12000 employees all over the world. Thanks to the establishment in Ronneby, the company has a strong footprint in Sweden and Northern Europé. The product line of the company is very wide and extending everything from wood, laminate, linoleum, textile, sports and vinyl flooring, as well as wall covering for wet rooms.

  Problem description

  Today, Tarkett has three emptyingstations with associated telphers for big bags filled with raw material. These bags are emptied to used as raw material in manufacture of accents in the covering. The accents are used to create pattern in the covering which are diffrent depending on the design that is running. A big bag has calculated to weigh about 800 kg and empties rarely before it is time to shift materials because of changing products. This happens because of the raw materials in the station are not allowed to be mixed up. In the absence of emtying stations and time saving, it ́s not unusual to change half-filled bags and sort the left over materials as energy recovery/landfill, wich cost the company money. Based on earlier saving analyzes, Tarkett is calculated to save about 600 K SEK per annum if they istall two more emptying stations.

  Goal

  The goal of this thesis is to provide a proposal of a construction whit two new emptying stations and associated hoists, containing both strength analysis with construction drawing and cost analysis for manufacturing and installation.

  Conclusion

  For the new construction to work according to the requirements of today ́s standards, two more IPE-270 beams are required on either side of the three beam of telphers.

  The welding joint ́s ability to change shape are highly dependent on the hardness and brittleness of the overpass zone. This has to be regarded as a possible source of error because it ́s shifting depending on the human factor when applying welding joints. Based on the text above, the conclusion as been made is that the construction will be welded in a way that all joints provide a average a-measure of 3 mm, even if the theoretical value of the a-measure are 2 mm.

  The total cost of the reconstruction has been calculated against approximately 380 KSEK, which means that the investment will provide an earning first after 8 months.

 • 1945.
  Brisland, Karl
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  Användarupplevelse på webben under skiftande tekniska förutsättningar: en fallstudie av ett implementationsprojekt2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna rapport dokumenterar utvecklingen av en interaktiv tidslinje i webbformat, med högt ställda krav på utseende, funktion, visuella effekter samt konsekvent användarupplevelse på olika plattformar. Implementationen utfördes utifrån teoretiska riktlinjer som erhållits genom litteraturstudier och därefter värderades utfallet dels genom att bedöma dess efterlevnad av dessa riktlinjer och dels genom en användarstudie med ett flertal olika enheter. Resultaten från användarstudien användes sedan för att värdera den praktiska relevansen hos den teoretiska grunden. Slutprodukten utgörs av en välfungerande webbapplikation som, med vissa eftergifter, beter sig konsekvent på alla testade enheter och väl uppfyller de teoretiska rekommendationerna ur främst design- och prestandaperspektiv. Användartesten visade på vissa svagheter som åtgärdades i möjligaste mån samt avslöjade en mycket stark vilja bland användarna att själva kontrollera navigering och informationsinhämtning. Testen visade även att de identifierade riktlinjerna varit såväl värdefulla som användbara, inklusive hur användarstudien i sig skulle utföras. Projektet ledde fram till en väl underbyggd bästa praxis samt värdefulla insikter ifråga om användarbeteende och i synnerhet användandet av uppmärksamhetsfångande element i designen, samt utgjorde en tydlig demonstration av vilket stort mervärde som användartest kan medföra. Slutligen noteras att det på grund av tekniska begränsningar inte alltid går att uppnå fullständig konsekvens ifråga om användarupplevelse under skiftande förutsättningar.

 • 1946.
  Brissman, Elsa
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Hur skapas den regionala planeringen?: en studie av intressen, perspektiv och maktresurser inom regional samverkan2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen studerar processerna bakom den regionala planeringsprocessen. I ljuset av förändringsmönster såsom globalisering och urbanisering har det uppstått ett behov eller en vilja att samverka på en överkommunal nivå. I svallvågorna av den här debatten har regionen och en regional samverkan inom planering fått ett stort uppsving. Vad som dock är oklart är för vem den regionala planeringen egentligen genomförs. Eftersom det rör sig om ett förhållandevis nytt sätt att arbeta går det även att ställa frågan vem som har makten att styra processerna? Uppsatsen syftar till att undersöka de här frågorna men även vad som är en regional fråga och hur den konstrueras.

  Uppsatsen är utformad som en fallstudie. Det studerade fallet är Region Örebro län med tillhörande kommuner. Metoder för datainsamling har varit dokumentstudier där kommunala och regionala planer ingått, samt semi-strukturerade intervjuer med kommunala och regionala planeringstjänstemän. En kvalitativ innehållsanalys har genomförts på det empiriska materialet. Det teoretiska perspektivet har haft sin grund i governance, soft spaces och strategiskapande.

  Den studie som genomförts i uppsatsen pekar på att det finns två skilda sätt att se på regionen, både avseende syfte och roller men även avseende intresset i planeringen. Kommunerna och regionen har olika intressen i den regionala planeringsprocessen där kommuntjänstemännen ser processen utifrån den egna kommunen och hur de kan dra nytta av den. Regiontjänstemännen ser däremot regionen som en enda enhet där nyttan ska gå till enheten och inte vissa utpekade delar. Att de två aktörsgrupperna har olika intressen får konsekvenser även i andra delar av processen. De har bland annat mycket skilda uppfattningar om hur rollfördelningen ska se ut, vad syftet med regionen är samt vem regionen är till för. Kommunerna anser att regionen är till för dem, att det är en arena där de och andra aktörer kan komma samman i regionala frågor. Regiontjänstemännen anser däremot att regionen är till för regionens bästa.

  De två olika perspektiven på regionen skapar konflikter. De problem som upplevs handlar i mångt och mycket om att det inte finns en tydlig förutbestämd process som arbetet ska följa. Den regionala planeringen befinner sig i ett soft space och är således fri att utformas så som aktörerna önskar. Även om det här leder till en stor flexibilitet bidrar det även till en osäkerhet och ett läge där aktörernas skilda bilder av hur processen ska gå till leder till svårigheter att komma överens. En intressant upptäckt är att det finns en splittring även mellan de två intervjuade regionala tjänstemännen angående vad regionen är och ska syfta till. En av dem utgår från kommunernas behov medan den andra av dem har ett ovanifrånperspektiv i vilket kommunerna ska ta hänsyn till den regionala planeringen och inte tvärt om.

  Från den genomförda studien framkommer även att makt är ett centralt begrepp inom den regionala planeringsprocessen. Aktörsgrupperna försöker båda hävda sig gentemot varandra i ett försök att kontrollera processen. Hur regionala frågor konstrueras är således en process definierad av vem som har makten att styra. De båda aktörsgrupperna har olika maktresurser som de använder för att hävda sig mot varandra. Kommunerna har sitt planmonopol och regionen har ekonomiska medel. Dessutom har regionen makten att bestämma över delar av processen, något som visat sig ha en betydelse i det perspektiv som tillåts råda.

 • 1947.
  Brissman, Elsa
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  På cykel i Karlskrona: En studie av cykelvägnätet i Karlskrona tätort2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1948.
  Britto, Ricardo
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  Knowledge Classification for Supporting Effort Estimation in Global Software Engineering Projects2015Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Background: Global Software Engineering (GSE) has become a widely applied operational model for the development of software systems; it can increase profits and decrease time-to-market. However, there are many challenges associated with development of software in a globally distributed fashion. There is evidence that these challenges affect many process related to software development, such as effort estimation. To the best of our knowledge, there are no empirical studies to gather evidence on effort estimation in the GSE context. In addition, there is no common terminology for classifying GSE scenarios focusing on effort estimation.

  Objective: The main objective of this thesis is to support effort estimation in the GSE context by providing a taxonomy to classify the existing knowledge in this field.

  Method: Systematic literature review (to identify and analyze the state of the art), survey (to identify and analyze the state of the practice), systematic mapping (to identify practices to design software engineering taxonomies), and literature survey (to complement the states of the art and practice) were the methods employed in this thesis.

  Results: The results on the states of the art and practice show that the effort estimation techniques employed in the GSE context are the same techniques used in the collocated context. It was also identified that global aspects, e.g. time, geographical and social-cultural distances, are accounted for as cost drivers, although it is not clear how they are measured. As a result of the conducted mapping study, we reported a method that can be used to design new SE taxonomies. The aforementioned results were combined to extend and specialize an existing GSE taxonomy, for suitability for effort estimation. The usage of the specialized GSE effort estimation taxonomy was illustrated by classifying 8 finished GSE projects. The results show that the specialized taxonomy proposed in this thesis is comprehensive enough to classify GSE projects focusing on effort estimation.

  Conclusions: The taxonomy presented in this thesis will help researchers and practitioners to report new research on effort estimation in the GSE context; researchers and practitioners will be able to gather evidence, com- pare new studies and find new gaps in an easier way. The findings from this thesis show that more research must be conducted on effort estimation in the GSE context. For example, the way the cost drivers are measured should be further investigated. It is also necessary to conduct further research to clarify the role and impact of sourcing strategies on the effort estimates’ accuracies. Finally, we believe that it is possible to design an instrument based on the specialized GSE effort estimation taxonomy that helps practitioners to perform the effort estimation process in a way tailored for the specific needs of the GSE context.

 • 1949.
  Britto, Ricardo
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  Strategizing and Evaluating the Onboarding of Software Developers in Large-Scale Globally Distributed Legacy Projects2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Background: Recruitment and onboarding of software developers are essential steps in software development undertakings. The need for adding new people is often associated with large-scale long-living projects and globally distributed projects. The formers are challenging because they may contain large amounts of legacy (and often complex) code (legacy projects). The latters are challenging, because the inability to find sufficient resources in-house may lead to onboarding people at a distance, and often in many distinct sites. While onboarding is of great importance for companies, there is little research about the challenges and implications associated with onboarding software developers and teams in large-scale globally distributed projects with large amounts of legacy code. Furthermore, no study has proposed any systematic approaches to support the design of onboarding strategies and evaluation of onboarding results in the aforementioned context.

  Objective: The aim of this thesis is two-fold: i) identify the challenges and implications associated with onboarding software developers and teams in large-scale globally distributed legacy projects; and ii) propose solutions to support the design of onboarding strategies and evaluation of onboarding results in large-scale globally distributed legacy projects.

  Method: In this thesis, we employed literature review, case study, and business process modeling. The main case investigated in this thesis is the development of a legacy telecommunication software product in Ericsson.

  Results: The results show that the performance (productivity, autonomy, and lead time) of new developers/teams onboarded in remote locations in large-scale distributed legacy projects is much lower than the performance of mature teams. This suggests that new teams have a considerable performance gap to overcome. Furthermore, we learned that onboarding problems can be amplified by the following challenges: the complexity of the product and technology stack, distance to the main source of product knowledge, lack of team stability, training expectation misalignment, and lack of formalism and control over onboarding strategies employed in different sites of globally distributed projects. To help companies addressing the challenges we identified in this thesis, we propose a process to support the design of onboarding strategies and the evaluation of onboarding results.

  Conclusions: The results show that scale, distribution and complex legacy code may make onboarding more difficult and demand longer periods of time for new developers and teams to achieve high performance. This means that onboarding in large-scale globally distributed legacy projects must be planned well ahead and companies must be prepared to provide extended periods of mentoring by expensive and scarce resources, such as software architects. Failure to foresee and plan such resources may result in effort estimates on one hand, and unavailability of mentors on another, if not planned in advance. The process put forward herein can help companies to deal with the aforementioned problems through more systematic, effective and repeatable onboarding strategies.

 • 1950.
  Britto, Ricardo
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  Cruzes, Daniella
  SINTEF Digital, NOR.
  Šmite, Darja
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  Šāblis, Aivars
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  Onboarding Software Developers and Teams in Three Globally Distributed Legacy Projects: A Multi-Case Study2018In: Journal of Software: Evolution and Process, ISSN 2047-7473, E-ISSN 2047-7481, Vol. 30, no 4, article id e1921Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Onboarding is the process of supporting new employees regarding their social and performance adjustment to their new job. Software companies have faced challenges with recruitment and onboarding of new team members and there is no study that investigates it in a holistic way. In this paper, we conducted a multi-case study to investigate the onboarding of software developers/teams, associated challenges, and areas for further improvement in three globally distributed legacy projects. We employed Bauer's model for onboarding to identify the current state of the onboarding strategies employed in each case. We learned that the employed strategies are semi-formalized. Besides, in projects with multiple sites, some functions are executed locally and the onboarding outcomes may be hard to control. We also learned that onboarding in legacy projects is especially challenging and that decisions to distribute such projects across multiple locations shall be approached carefully. In our cases, the challenges to learn legacy code were further amplified by the project scale and the distance to the original sources of knowledge. Finally, we identified practices that can be used by companies to increase the chances of being successful when onboarding software developers and teams in globally distributed legacy projects.

36373839404142 1901 - 1950 of 13555
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf