Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 462
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Göransson, Jonas
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Hansson, Johan
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Ljudet av William2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Ett Film som projekt, en film om ljud, en film om ljudet i film. En film inspelad professionellt med professionella medarbetare. Kandidatarbetet gick ut på både skapa en film inriktad på ljud och skapa ett fungerande filmteam. Arbetet tar upp både det tekniska inom filmljud men även processen i ett filmteam. I arbetet följer vi processen från dess början till dess slut. Filmen blev ett stort bevis på att vi klarade av kandidatarbetet. -- A film as a project, a film about sound, a film about the sounds in a movie and its effects and consequenses. A film recorded professionally with educated filmmakers. The project was to make a movie, working with different aspects on sound, but also to function as a film crew. This paper deals with sound on several levels e.g technical and the perception of sound, both the technical sound but also the process of working as a film crew. In this paper you get to follow that process from beginning to end with the actual movie as a result.

 • 202.
  Haglund, Ulla
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Stadens skelett: analysering och tillämpning av olika planeringsideal på oljehamnen i Karlskrona.2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning En stad och dess stadsdelar kan planeras på olika sätt, mycket beroende på tidens ideal och politik. Stadens planering kan ses som ett skelett, den struktur som ska vara stadens ryggrad. Utan ett skelett växer staden som ett ryggradslöst djur, en amöba. Ett skelett kan ha olika utseenden och strukturer beroende på hur det ska användas, fågel, fisk eller mitt emellan. På samma sätt kan stadsplanering fungera med olika strukturer och utseende. Tanken med detta arbete är att på ett område i Karlskrona kommun, göra olika planförslag enligt mitt sätt att se på de olika planeringsidealen. Det är ett försök att undersöka om gamla beprövade planeringsideal kan fungera i ett modernt samhälle med de krav och önskemål som ställs på en planering som ska hålla i många år. De olika planeringsidealen ska också utredas och förklaras. Oljehamnen i Karlskrona är ett område vars ursprungliga användning håller på att förändras. Ett så pass stort och centralt område är ett bra ställe att pröva de olika planeringsidealens funktioner på. Olika tider har gett oss olika planeringsideal som till stor del har sin grund i den historiska framväxten. Jag har valt ut två äldre, ganska väldefinierade planeringsideal: Stenstaden och Trädgårdsstaden. Dessutom har jag lagt till ett nyare ideal som vuxit fram och börjar finna sin form: Sjöstaden. Det är två beprövade ideal som har klara riktlinjer och ett nytt där det finns många sätt att göra planeringen. Orsaken till att just dessa ideal valdes ut är bland annat att det ska gå att anpassa idealen till oljehamnens läge och förutsättningar. Även jämförelsen mellan de nya och de gamla idealen kan vara intressant. Resultatet av studien av de olika planeringsidealen resulterade i en trägårdsstad och en sjöstad, båda planerade i oljehamnen i Karlskrona. Stenstadens ringa anpassningsförmåga trots sina stora kvalitéer, gjorde att det idealet inte gick att på ett tillfredställande sätt arbeta in i en sjöstadsplan.

 • 203.
  Hagman, Tor
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Soundscapes of 56.163 N / 15.585 E: en audiell analys av stadsmiljön i Karlskrona2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Arbetet behandlar stadens ljud, våra upplevelser av de och hur de kan bli en tillgång i planeringssammanhang. Ofta när man diskuterar ämnet ljud/stadsbyggnad handlar det om bullerproblem och liknande. Jag har valt att i första hand lyfta fram andra aspekter, utan att för den skull vara ignorant mot problemen. På så sätt har jag försökt skapa en ökad medvetenhet om ljudets inverkan på stadsmiljön, hos mig själv lika väl som hos lyssnaren. Som utgångspunkt har jag haft stadsmiljön i Karlskrona där jag testat en generell metod för inventering av stadens ljud för att sedan föreslå förbättringar som kan genomföras på olika nivåer. Arbetet resulterade av naturliga skäl i en ljud-bok (cd-bok)där text läses in kombinerat med ljudklipp från stadsmiljön.Detta format kan dock, ännu inte, publiceras här utan pdf-filen innehåller manuset.

 • 204.
  Hallberg, Heléne
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Attraktiva Stadsum -analysering och förbättring av några offentliga mötesplatser i Eskilstuna2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  I rapporten presenteras två analysmetoder, Jan Gehls och Gordon Cullens. Analysmetoderna appliceras på tre offentliga mötesplatser i Eskilstuna, Fröslunda centrum, Smörtorget samt Sveaplan. Utifrån resultaten från analyserna har förslag till förbättring utformats. Gordons Cullens analysmetod baseras på den visuella upplevelsen av staden samt upplevelsen av att röra sig i den. Jan Gehls analysmetod baseras på aktiviteterna som äger rum i staden samt vilka möjligheter det finns att skapa kontakt. Analysmetoderna har sedan jämförts med tanke på skillnader, överrensstämmelser samt applicerbarheten. Platserna som analyseras är olika gällande läge, utformning, användning och historia. Trots olikheterna gick båda analysmetoderna bra att applicera på alla tre platserna. Trots de stora skillnaderna mellan metoderna så blev resultatet angående attraktiviteten inbördes mellan platserna samma. Fröslunda cantrum var den attraktivaste, sen Smörtorget och den plats som hade flest brister var Sveaplan. Förslagen till förbättring för platserna syftar till att öka attraktiviteten. För Föslunda centrum och Smörtorget består förslagen av två steg. Det första med mindre åtgärder och det andra med större ingrepp. För Sveaplan utformades förslaget i ett steg.

 • 205.
  Hallberg, Jonas
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Utvidgning av Kalmar centrum: via stadens strategiska stråk2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Kalmar är i dagsläget i en kraftig expansionsfas. En satsning med ett stort internationellt mässcentrum och hundratals bostäder i norra Kalmar innebär att staden sätts på kartan på ett nytt sätt, inte bara som den historiska staden. För att centrala Kalmar ska kunna behålla sin särställning som stadens kommersiella centrum krävs det att även det utvecklas. Det är dock inte helt okomplicerat. Kvarnholmen har en begränsad yta och stora delar av den består av värdefull bebyggelse. Med detta som bakgrund har det förts tankar på att utvidga centrum utanför Kvarnholmen och till stadsdelen Malmen. För att lyckas göra detta är det viktigt att stråken mellan Malmen och Kvarnholmen fungerar. Om det ska gå att ta steget över kanalen så krävs det att det tas ett övergripande strategiskt grepp på området och dess struktur. För att studera Kalmars fysiska struktur har jag gjort en Space Syntaxanalys. Space Syntax är ett antal analytiska metoder för rumsanalys där man istället för att beskriva byggnadsstrukturen i termer som distans eller geometriska former beskriver de olika rummens inbördes ordning. Detta kallas för rumslig konfiguration och är enligt metoden det som avgör vart i en stad det skapas stadsliv. För att komplettera analysen har även de faktiska gångtrafikantflödena studerats. Jag har även velat skapa en än djupare förståelse för hur de olika stadsrummen används och har därför studerat vilka stråk som har entréer och på vilka det bedrivs handel. Resultatet av analysen gjorde att jag identifierade ett flertal platser eller stråk inom analysområdet som inte används eller som används på fel sätt. Dessa ligger, tillsammans med min övergripande analys av analysområdet, till grund för det förändringsförslag som jag ger. Förändringsförslaget består av tre delar, en strukturkarta med föreslagna förändringar i centrala Kalmar, en beskrivning hur förändringarna påverkar de åtta områden som tidigare identifierats som styrkor eller svagheter samt en fördjupning på ett av områdena.

 • 206.
  Hallberg, Michael
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Västra Sörhaga, Alingsås: en subtraktion och en addition2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Avsikten med detta examensarbete är att utreda möjligheterna för och föreslå lämplig bebyggelse i Västra Sörhaga, Alingsås. Vid en första anblick ser Västra Sörhaga ut att sträcka ut sig över ett mycket stort område. Men Västra Sörhaga begränsas också av flera faktorer. Jag kommer i detta arbete visa hur den byggbara marken för bostäder reduceras av olika omständigheter och hur dessa kan återerövras.

 • 207.
  Hanna, Eriksson
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Marcus, Gerhardsson
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Martina, Lindström
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Parmis, Pour Noroozy
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Tjejer å Tjejer2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Tjejer å Tjejer är en dokumentär med ungdomar i åldern 14-17 år som målgrupp. Produktionen har gjorts i samarbete med SVT, Sveriges Television, Växjö. Med filmen vill vi visa unga homosexuella tjejer, eller som de medverkande benämner det flator. Vi vill visa dessa i sina sociala sammanhang. Att vara lesbisk och ung betyder inte att man måste leva annorlunda. För att finna våra karaktärer sökte vi i hela södra Sverige. Vi tog hjälp av diverse organisationer, som RFSL och EKHO. Genom vår casting kom vi i kontakt med många intressanta människor.

 • 208.
  Hannila, Ari
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Elgitarrskolan: En webbsida med inslag av interaktivitet2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Elgitarrskolan är ett försök att skapa en webbsida med inslag av interaktivitet. Sidan är tänkt att fungera som en lärande miljö där besökaren ska lära sig att spela elgitarr, eller att vidareutveckla ditt spelande. Förutom själva spelandet ska sidan också ge gästen information om elgitarren och kringutrustning, med en del tekniska specifikationer, historik m.m. Elgitarrskolan är ett försök att sprida specifik kunskap genom att integrera flera olika medier till en fungerande enhet. Med hjälp av text, grafik, animationer, ljud, video och interaktiva element har jag försökt att göra informationen så lättillgänglig som möjligt och samtidigt intressant. Det huvudsakliga arbetet har varit att tillverka webbsidan och därför bör denna text endast ses som ett komplement.

 • 209.
  Hansson, Ida
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Olausson, Anna
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Spatial planning for cooperative housing. A case study in Maria Auxiliadora, Cochabamba, Bolivia.2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Lack of housing is a problem in Bolivia, migrations from rural areas to towns causes problems in the fast growing cities. Since urban planning does not have the resources to keep up with the need for housing many settlements are illegal and often lead to a land use conflict. In some cities large parts of the population live in spontaneous settlements, often in areas planned for another use of land. In Cochabamba the number of inhabitants has grown rapidly, particularly in the past few decades. Many of the immigrants are low-income people who search housing in areas accessible to their incomes. Low-income groups search housing through illegal establishment in peripheral zones. The high housing costs in most of the districts of the city make housing provided through legal conditions unaffordable for them. In Cochabamba the expansion takes place in the outskirts of the city and the land use conflict is about the conflict between land set aside for agriculture purpose and illegal settlements. In focus for our study has been the area Maria Auxiliadora in District 9, Cochabamba. A group of women got together with a wish to build houses of their own. The area is situated on a hillside in an area for agricultural use but on a piece of land not suitable for this use because of the steep and rocky terrain. There are several non governmental organizations involved with a common ambition to build a cooperative housing area. Cooperative housing is a new experience in Bolivia which could be a beginning of a new way of thinking and a new way to solve the housing problem in the country. There is a growing interest, both from the government and from people that need land for housing, of this new form of living. The Bolivian cooperative housing program is formed out of a concept used in Uruguay. In this study we focus on spatial planning issues for cooperative housing. Through spatial planning we demonstrate how housing areas can be planned in the future with focus on cooperative thinking and living. The project area, Maria Auxiliadora, has been used as a case study. Maria Auxiliadora has a spatial plan and houses are already under construction but the plan does not consider cooperative thoughts and needs. We have developed two individual proposals and one proposal jointly. The first individual proposal treats generally aspects of how to plan a cooperative housing area in Bolivia. The proposal treats for example how many inhabitants that is to prefer in a cooperative, physical aspects of the outdoor environment and other physical arrangements that can give the area great opportunities to be a well functioning cooperative housing area. It also illustrates house types that can be used in a cooperative and how the houses can be grouped to promote the cooperative thoughts. One part is treating how to build in steep terrain though many of the new housing areas is situated in steep terrain. The second individual proposal illustrates how an area like Maria Auxiliadora can be planned in the future. The proposal consider cooperative thinking and needs in line with the first individual proposal. Maria Auxiliadora is situated in steep terrain and it is likely that other new housing areas will be planned in similar terrain. The proposal illustrates the possibility to place houses in groups around a shared garden even in steep terrain to give the area great opportunities to act as a well functioning cooperative housing area. Even a design proposal have been created to illustrate the importance of an coherent appearance of an cooperative housing area. The third proposal is drawn jointly and illustrates improvements of the existing plan for Maria Auxiliadora. In this proposal we have been taken the built houses and roads into consideration. The plan is adjusted to fit the steep terrain and considers cooperative housing.

 • 210.
  Hegardt, Simon
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Järlemyr, Erik
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Heinerwall, Gustaf
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Forced2Fight: En Spelproduktion2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund En grupp på fyra studenter väljer att göra ett Beat 'em Up-spel som sitt kandidatarbete. Deras mål är att modernisera en genre som fått mindre utrymme i spelindustrin sedan dess storhetstid under det sena 80-talet till det tidiga 90-talet. För att göra spelet mer aktuellt för den moderna spelmarknaden sätts fokus på att skapa ett Beat 'em Up där två spelare behöver samarbeta för att ta sig vidare. Resultat En slice - ett tvärsnitt av det fullständiga spelet - produceras. Brist på tid och arbetskraft försvårar dock arbetet, något som förhindrar gruppen från att undersöka hur samarbetet mellan två spelare fungerar i detalj. Slutsats Trots en dedikerad och eektivt arbetande grupp fanns det inte arbetskraft till att realisera det noggrannt uttänkta konceptet. Trots att produkten endast var tänkt att vara ett tvärsnitt av spelkonceptet kunde det inte färdigställas. Även små spel tar lång tid att producera om det görs noggrannt.

 • 211.
  Heimler, Louise
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  move: a planning proposal for van quan, ha noi2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The study area, Van Quan, is located in the town Ha Dong, about 9 km southwest of Ha Noi, Vietnam, Ha Noi is growing rapidly and Ha Dong will belong to Ha Noi within 10 years according to the National Institute for Urban and Rural Planning in Ha Noi. That is the starting point for an urban development in Van Quan. The study started with field studies and inventory of the study area and the urban character in Ha Noi. A rural village is located Van Quan today. Remaining parts of the study area is mainly rice paddies and banana trees. Historical footprints but also globalisation have a strong impact on the city structure and architecture. Traditional tube houses and modern building complexes are now both parts of the urban character. Another aspect of the urban character is the integration between public and private space, especially in the city centre. The planning proposal for Van Quan focused on the urban conditions in Ha Noi to correspond to Ha Noi’s future border. The plan proposal suggests a urban development with both modern and traditional aspects, where communication and transportation are essential. The structure in Van Quan follows a grid pattern for good accessibility and movements. Houses are influenced by both traditional tube houses and larger buildings for offices/shops/hotels etc. The plan proposal suggests mixed use, where residential buildings and companies are located next to each other. Another part of the planning proposal is parks and recreation areas. Generally, the access to parks in Ha Noi is poor as a result of urbanisation. Parks and recreation areas are suggested to be integrated in the residential areas and centre to improve qualities in the neighbourhoods.

 • 212.
  Hellberg, Jonas
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Soundvolume 2.0: En prototyp för ljuddesign i spel2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  After four months of internship as a sound designer at the Swedish gamecompany Starbreeze in Uppsala, it was time to take the next step in further four months. From sounddesign to gameplay-design, ideas and thoughts, and a look in to how scriptning works. In this work you will follow the process in the making of a new sound designprototype for an extern company's future game-projects. From the beginning my goal was to learn about scriptning, and make a gameplay-scenario, but this evolved to something much greater than expected. Explanation: Sounddesign = Implementing sounds, making sounds for digital media, in this case games. Scripting = Easier programming, could be stuff that happens or stuff you can do in the game. Keywords: Soundvolume 2.0, Starbreeze, sounddesign, games, audio, 3D

 • 213.
  Henningsen, Stellan
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Andersson, Patrick
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Musikvideo Pandavideo2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  This degree project consists of two productions, the first is an animated music video, and the second is a music video about a panda who is lost in the big city, shot in Seoul, South Korea.

 • 214. Henningsson, Samuel
  et al.
  Trojer, Lena
  Why Triple Helix?2005In: Biuletyn KPZK (Bulletin of Polish National Committee for Space Economy and Regional Planning, ISSN 0079-3493, Vol. 217, p. 132-144Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Knowledge creation today increasingly takes place within the overlapping areas between universities, industry and government. One model explored for the processes taking place has been the triple helix model. In this paper we address our understandings and experiences of the triple helix-figuration. We formulate situated knowledges about how to start building a local innovation system, NetPort.Karlshamn, in a small town in the south of Sweden. The practices within NetPort.Karlshamn can exemplify one way of understanding a triple helix system and why this kind of cooperation is important and a prerequisite for becoming functional, innovative and developmentally strong. We recognize the necessity for a co-evolution process, where relevance and situated knowledges compose keystones. We notice the transformation of the situated knowledge production in our context to move from contract negotiation focus towards co-evolution focus. The theoretical frame is reinforced by technoscientific reflections.

 • 215.
  Herngren, Ted
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Strandberg, Hanna
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Söderlund, Mattias
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Ekerlund, Kristofer
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Gustafsson, Mikael
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Webb-tv för Mjällby AIF2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vi valde som kandidatarbete att göra en webbapplikation för att hantera webb-tv-lösningar för att vi ville samla kompetenserna inom programmet medieteknik där videoproduktion, flashproduktion, grafik, webbutveckling samt serverhantering skulle ingå. Vår webbapplikation skulle skilja sig från redan befintliga lösningar genom att den enkelt skulle kunna anpassas för olika kunder snabbt och effektivt. Detta skulle vi uppnå genom att bygga webbapplikationen kring moduler som alla hade olika funktioner på plattformen, och kunde bytas ut med en knapptryckning. I projektet jobbade vi kring konceptet "från produktion till distribution" med vilket vi menar att både kan producera den bästa webb-tv:n samt ha den smidigaste lösningen för distribution som de flesta kunderna skulle ha råd med. På dagens marknad så är antingen lösningarna för enkla och avskalade eller för anpassade och dyra för att passa den normala kunden, med en normal kund så avser vi ett företag med cirka 10-100 anställda. Vi fick tidigt kontakt med fotbollsklubben Mjällby AIF som skapade idén till projektet, de är en fotbollsklubb i Superettan som är den näst högsta serien i Sverige. De hade fått upp ögonen för webb-tv från de allsvenska klubbarna, skillnaden var att Mjällby AIF inte hade samma ekonomiska förutsättningar som sina allsvenska kollegor. Därför behövde de en enkel, men funktionell webb-tv, till så låg kostnad som möjligt. Vi var en grupp på nio personer, där fem stycken gjorde detta som ett kandidatarbete, medan fyra stycken hade det som ett projektarbete i årskurs två. En stor fördel var att vi lärde oss om hur man arbetar i en stor grupp och hur viktigt det är att ha kommunikation för att alla ska vara synkroniserade.

 • 216.
  Hirvonen, Daniel
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Webbased Timereport system2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Webbaserat Tidrapporteringsystem

 • 217. Hjelm, Olof
  et al.
  Gustafsson, Sara
  Cherp, Aleh
  From Tool Technique to Tool Practice: Experiences from the Project Seamless : Strategic Environmental Assessment and Management in Local Authorities in Sweden2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report contains the results from the project SEAMLESS, Strategic Environmental Assessment and Management in Local authoritiES in Sweden. The aim of SEAMLESS was to explore conceptual foundations as well as feasibility of establishing better operational and methodological linkages between tools for strategic environmental planning, assessment and management, especially between SEA (according to the EG directive 2001/42/EC and EMS based on the main principles of ISO 14001/EMAS) in local authorities. The rationale for the study was that local authorities are important actors on the environmental arena, which make and implement a large number of decisions directly and indirectly affecting the environment. A multitude of different systems and tools have been developed to support environmental management at local authorities and an integrated use of different tools can have various benefits. The SEAMLESS project has been realized through five main steps. First, a literature review and a survey of international practice were performed. Second, in parallel to the first step, an initial conceptual framework was constructed. The third step in the research process was to carry out case studies in six selected Swedish local authorities in order get a better understanding of how SEA and EMS are dealt with in practice. In the fourth step, the results from the previous steps in the research process were compiled and analyzed in order to develop and conduct a pilot study. Finally in the fifth step, general recommendations for integrated use of strategic planning, assessment and management tools were formulated. Theoretically, local sustainable development strategies could benefit from having influence from some of the main approaches and principles in SEA and EMS methodologies. Achieving this in practice, however, is a challenge that requires a wide systems perspective and a certain degree of maturity in the organization. At the time of SEAMLESS an integrated approach of SEA and EMS was not possible nor asked for by the studied local authorities. The SEAMLESS project‘s core concepts tool technique and tool practice were used for explaining and analyzing the preconditions, possibilities and difficulties in integrating SEA and EMS. Tool technique addresses the more technical aspects of the tools use and integration, neglecting the context in which it is to be used. Applying a tool technique perspective there are several possible linkages between the studied tools that could enhance each tool, e.g. widening the scope of EMS and facilitating follow up of SEA. It is important to understand the context, since it influences the feasibility of tool integration; therefore a tool practice perspective is needed. Furthermore tool integration is another important concept in the SEAMLESS project, where three different stages of integration were identified: formal integration, learning integration and interactive integration. A too strong focus on formal integration (which is closely connected to tool technique) might lead to that potential linkages are not realized. To make such integration possible the focus should be more on learning integration. Interactive integration is hard to achieve and it can be questioned if it is desired. Too much focus on interactive integration might lead to complex resource demanding tool causing ineffectiveness and tool fatigue. The SEAMLESS project resulted in a set of recommendations based on that integration should not be seen as a goal in itself; that attempts of tool integration should focus on bridging the different professional cultures; and that a wide systems perspective is needed.

 • 218.
  Hollmann, Lisa
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  European Identity: Conditions for a European Political Identity2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The present master thesis deals with European identity as an important aspect for the further development of the European Union. Several theories regarding identity in general and political collective identity in particular are applied to the European Union as a citizen based community. Conditions, which are needed for the development of a common identity among citizens of the European Union, are elaborated. Therefore data of the statistical poll “Eurobarometer” are used to asses the European citizen’s feelings, expectations and attitudes regarding the important identity issues. The main result shows that a European identity could not only be based on shared values or attitudes. Especially for a common political identity a real European political community, an effective European political civil society and one common European political public arena has to be established by the European citizens. Thereby a common political project, comparable with the European peace project, is considered as the main starting point for the future development of a shared European “We-feeling”.

 • 219.
  Holmgren, Sebastian
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Ericsson, Martin
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Ostrowski, Mattias
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Wilhelmsson, Christian
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Lindén, Sven
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Jag minns tillräckligt2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vi har gjort en trettio minuters kortfilm som innehåller musik, 3dgrafik och 2dgrafik. Filmen är en thriller som handlar om en man som tror att han blivit utsatt för en konspiration.

 • 220.
  Horn, Stefanie
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Cluster Initiatives: The Example of the ICT-Industry in the Metropolitan Region Frankfurt / Rhine-Main2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Cluster-based economic development has become an increasingly popular topic for researchers and economic development professionals. Clusters are networks of enterprises and diverse establishments which are close-by in a certain geographical market and connected through relationships of dependence allocating a belonging category of goods and/or services. A growing interest in clusters as an instrument for economic success and growth can be noticed. Especially the new development of cluster-based endeavours i.e. cluster initiatives (CIs) have received much regard. The cluster researcher Christian H. M. Ketels considers as one important point for the success of CIs their involvement into a broader strategy, isolated cluster initiatives have less impact, both overall and on the cluster they are focused on. According to this view, communication and co-operation relationships between different CIs closely located in one region could be really important. In addition, it is also interesting how such different CIs are structured and operate. Therefore, the following two main questions are now interesting to analyze: • What are the differences and similarities between closely located CIs in regard to organization, initiation, participants, financing, limitation, visions, goals, measures, challenges, success factors, problems, achievements, self-satisfaction and self-identification? • To what extent do closely located CIs know of each other, do they co-operate, communicate and collaborate, do they have thematic overlaps and do they exploit advantages, which result from their closely location? These questions cannot be answered in general for all existing CIs. Because of that, the metropolitan region Frankfurt / Rhine-Main is chosen to answer and illustrate the questions for a specific area. This region is chosen because it is one of the economically strongest metropolitan areas in Europe with a lot of closely located CIs, especially in the ICT-industry, and is therefore interesting.

 • 221.
  Hulenvik, Markus
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Vision Araby/Dalbo: Förslag på åtgärder i den offentliga miljön för att uppnå ökad trygghet och attraktivitet2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Endast en kilometer från Växjö Centrum ligger ett bostadsområde, Araby/Dalbo, tillkommet under 1960- och 70-talets s.k. Miljonprogram. Miljonprogrammet var ett politiskt försök till att bygga bort bostadsbristen, men ledde till många av de bostadsområden som idag kritiseras för att vara segregerade med monotona och otrivsamma miljöer. Innemiljöerna var vanligtvis välplanerade och funktionella lägenheter med anpassning till solljus och luftighet, men utemiljön blev ofta eftersatt pga. rationella byggmetoder. Även Araby/Dalbos miljöer har fått utstå kritik och tilldelats ett rykte som oattraktivt och otryggt att vistas i. Merparten av de boende i området trivs dock, men det finns relativt stora sociala problem i området. Samtidigt är områdets skamfilade rykte samt dess isolerande utformning ett problem som gör att få folk från övriga Växjö besöker Araby/Dalbo. Att skapa ett attraktivt och tryggt område för att i sin tur ändra Araby/Dalbos rykte hos allmänheten har därmed varit en primär uppgift i detta arbete. Med hjälp av analys av områdets offentliga miljöer samt teorier kring brottsprevention genom den byggda miljön föreslås en rad åtgärder för att uppnå en säker och tilltalande utemiljö i Araby/Dalbo. Bl.a. föreslås åtgärder i utformningen av gårdar, fasader, stråk och grönstruktur samt nya bostäder och målpunkter i området. Att genomföra de föreslagna åtgärderna är relativt enkelt. Men det räcker inte med enbart fysiska åtgärder i den offentliga miljön för att lyfta Araby/Dalbo. Stadsdelen har idag sociala problem i form av hög arbetslöshet, segregation och höga ohälsotal. Insatserna för Araby/Dalbos utveckling bör därför ske på bred front med ett helhetsgrepp på området innefattande både fysiska och sociala åtgärder. De första stegen i detta arbete har tagits i och med Växjö kommuns tecknande av s.k. lokalt utvecklingsavtal med staten för att stärka samordningen av sociala insatser för att minska segregationen. Därför krävs nu också en plan för hur den fysiska utformningen i området bör se ut och utvecklas. Detta arbete kan förhoppningsvis bli start- skottet på ett långsiktigt förändringsarbete och ligga till grund för Araby/Dalbos fortsatta utveckling mot att bli en omtyckt och attraktiv stadsdel i Växjö.

 • 222.
  Häggquist, Johanna
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Norsholm: i periferins mitt2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Norsholm kan beskrivas som en bostadsort i ett lugnt och unikt läge vid sjön Roxen och Göta kanal som på sommaren lever upp i och med omfattande turisttrafik på kanalen, vilket även lockar besökande på land. Det lilla samhället präglas av småskalighet men har närhet till en stor bostads-, studie- och arbetsmarknad. Inom regionen vill kommunerna i framtiden genom bra kommunikationer knyta samman redan etablerade orter som ett alternativ till att bygga ut nya förortsområden och i detta sammanhang nämns Norsholm som en potentiell utvecklingsort. Södra stambanan skär idag genom samhället, men tågen stannar inte här. Om Ostlänken blir verklighet, som innebär att Södra stambanan kan öppnas upp för pendeltågstrafik, skulle Norsholm kunna få en egen pendeltågsstation med täta avgångar inom regionen. Flera viktiga planeringsfrågor aktualiseras beträffande Norsholms framtid, men den viktigaste är var och hur en expansion av orten kan ske, vilket föranleder en strategi som kan formuleras genom ett program.

 • 223.
  Iryna, Usava
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT IN A COUNTRY OF TRANSITION:2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Abstract SEA is currently becoming an important tool for sustainable development. The main principles of SEA are to incorporate environmental considerations to the process of development of strategic documents and to make the process of the decision-making more transparent. Over the past years, there have been an increasing number of countries especially transitional and developing countries such as Belarus that consider joining the international conventions for SEA such as EU Directive 2001/42/EC (the SEA Directive) and UNECE SEA Protocol. This research focuses on the capacity assessment for SEA implementation in Belarus. The benchmarks for SEA capacity assessment were defined. For identifying the approaches for SEA implementation in the countries in transition, the experience of the countries of Central and Eastern Europe was analyzed. The capacity assessment for Belarus was made involved three levels, namely, system level, as well as organizational and individual levels. The paper analyses strengths, weaknesses, opportunities and threats for SEA implementation in Belarus. The study concludes with some suggestions that might help to improve capacity for SEA implementation.

 • 224.
  Isén, Daniel
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Mixi Print AB2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta projekt är en hemsida för Mixi Print AB. Den ska fungera som en framsida för företaget ur ett digitalt synsätt, en plats där det går att få fram information om företaget och dess produkter snabbt och enkelt. Jag har arbetat med programmet flash eftersom det ger möjlighet till bra och enkel men ändå fräsch design. Till detta så har jag kombinerat php och MySQL för att kunna koppla det till en databas. Som en del i projektet så har jag också reflekterat över grafiska bitar på Internet jämfört med hur det var innan.

 • 225.
  Ivander, Christin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Olsson, My
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Webbplats för kursen EBM: Evidence Based Medicine2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vi har gjort vårt kandidatarbete på en webbyrå i Stockholm som heter Boman Communication. Där har vi gjort en databasdriven webbplats i flash och asp. Webbplatsen är ett komplement till en kurs som heter EBM. Kursen EBM hålls av myndigheten SBU som i sin tur är en kund till Boman. Målgruppen för EBM och därmed också webbplatsens målgrupp är bland annat professorer och läkare inom medicin och vård. På kursen tar man upp riktlinjer för hur man botar olika sjukdomar eller skador. Webbplatsen innehåller information om och till kursen. Den är uppdelad i tre delar: Allmän, Före kursen och Efter kursen. Den allmänna delen är till för att väcka ett intresse för kursen hos besökaren. Denna del kommer alla åt. De två övriga delarna kräver inloggning och är bara till för dem som anmält sig på kursen. Inloggningen är datumstyrd vilket innebär att när kursen inte har varit ännu kommer man till delen före kursen och när kursen har varit kommer man till delen efter kursen. Före kursen hittar man information på webbplatsen som man bör ta del av för att förereda sig till kursen, man kan även finna information om föreläsarna och övriga kursdeltagare. Efter kursen är webbplatsen uppdaterad med en sida för dokumentation som föreläsarna har rekommenderat, här finns även en utvärdering som kursdeltagarna uppmanas att fylla i. Vi har framförallt använt oss av programmen Macromedia Flash MX 2004 och Macromedia Dreamweaver MX 2004 men även program som Adobe Photoshop CS, Adobe Illustrator CS.

 • 226.
  Jacobsson, Per
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Gustavsberg: förnyelse i kulturhistorisk miljö. Ett planförslag för centrala Gustavsberg med fokus på kulturmiljövård.2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  En kulturmiljö består i princip av hela vår fysiska omgivning, undantaget helt orörd natur. Dessutom kan kulturmiljön vara av social art, det vill säga att den är immateriell och innefattas av bland annat traditioner, folkminnen och ortsnamn. Eftersom begreppet kulturmiljö omfattar så mycket är det svårt att kunna praktisera en kulturmiljövård utan att ha några riktlinjer och urvalsmetoder. Allt kan inte bevaras och vårdas i oföränderligt skick till kommande generationer, utan det måste finnas en kontinuitet i utvecklingen av den fysiska miljön. Varje tid bör lämna sina spår till eftervärlden utan att äldre spår helt raderas ut. Med andra ord handlar det om en balansgång mellan bevarande och förnyelse. För att kunna veta vilka objekt eller miljöer som bör bevaras har Riksantikvarieämbetet utarbetat en metod för kulturhistoriskt urval och värdering som kan vara till stor hjälp. Den sammanvägda bedömningen som blir resultatet av metoden kan, om den är väl genomförd, vara relativt objektiv vilket är viktigt för att få ett legitimt urval. En av anledningarna till att det är viktigt att vårda och bevara vissa miljöer är att kontinuiteten i den fysiska miljön upprätthålls. Kontinuiteten är viktig för att människor ska känna igen sig i sin omgivning och därmed även känna trygghet. Dessutom är det viktigt att kunna se samband och kopplingar mellan olika epoker, att kunna få en förståelse för hur livsbetingelserna var i svunna tiders samhällen. Min analys av Gustavsberg bygger främst på Hans Gillgrens metodik som presenteras i den av Riksantikvarieämbetet utgivna boken Planering och byggande i kulturmiljöer – Tre metodexempel i stadsbygd. Gillgrens analysmetod, som jag har valt att kalla stadskaraktärsanalys, är faktabaserad och utförs genom att beskriva en kulturmiljö med hjälp av dess karaktärsskapande drag. För att även få en sinnesbaserad infallsvinkel, vilken kompletterar Gillgrens faktabaserade analysmetod, har jag valt att göra en mindre analys enligt Kevin Lynchs teorier vilka förklaras i hans bok The Image of the City. Lynchs analysmetod, i mitt arbete kallad strukturell karaktärsanalys, ger en beskrivning av staden med utgångspunkt i den visuella överskådligheten. Syftet med analysen var att få fram en bild av Gustavsbergs nutida karaktär, vilka kvaliteter och brister som finns orten har, för att därmed veta vilka åtgärder som krävs för att uppnå den önskade framtida karaktären. Gustavsbergs främsta kvaliteter är att småskaligheten och närheten till naturen, men framför allt att historien är levande och stark. Bruket med dess bostadsmiljöer präglar fortfarande de centrala delarna. Denna miljö är värdefull och den karaktär som orten har idag bör bibehållas även i framtiden. Med andra ord bör den befintliga miljön och dess strukturer byggas vidare på genom att ny bebyggelse harmonierar med den äldre och anpassas till topografin likt den äldre. Det grundläggande konceptet bakom planförslaget är att upprätthålla en kontinuitet. Med detta menas att det nya kontinuerligt fogas till det befintliga, vilket kan leda till att orten blir mer begriplig, att den känns tryggare och att den upplevs mer positivt. För att upprätthålla kontinuiteten måste orten tillåtas att utvecklas och anpassas till ändrade förutsättningar. Kontinuiteten kan upprätthållas genom att rätta sig efter ortens bebyggelsestruktur, det vill säga att ta hänsyn till bland annat byggnaders skala, taklutning och färgsättning. Den kan även upprätthållas genom att ge nytt innehåll till byggnader som inte längre kan nyttjas till sitt ursprungliga ändamål. Att ta vara på kulturhistoriska spår och strukturer är viktigt för att kunna förmedla en plats historia. Förutom det grundläggande konceptet har jag haft två övergripande rättesnören - dels att det som idag planeras och byggs, i samspel med dagens kulturmiljöer, ska skapa framtida generationers kulturmiljöer, och dels att den byggda miljön inte är statisk utan något dynamiskt som måste kunna få brukas och utvecklas. Följaktligen måste vid planering hänsyn tas till historiska, samtida och framtida förhållanden. Planförslaget har resulterat i att kopplingen har förstärkts dels mellan Gustavsbergs norra och södra bruksgator, och dels mellan det gamla centrum och hamnen. Detta har skett genom att ett större område i ortens centrala delar har bebyggts. Denna bebyggelse innehåller både bostäder och verksamheter vilket innebär att det finns liv i centrum under dygnets alla delar. Samtidigt som Gustavsberg genom planförslaget har erhållit ett mer tydligt och strukturerat centrum, har den tidigare karaktären bibehållits genom att den nya bebyggelsen följer den redan befintliga bebyggelsestrukturen.

 • 227.
  Jakab, Csaba
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Maide, Helena
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Representing new urban image: developments on brownfield areas in Tallinn and Budapest2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Abstract: the problem of restructuring brownfield areas and giving them new functions is known in the Western countries from the 1970es. After the historical events of 1990 a group of Eastern-European countries faced the challenges of the transition to a market economy. This transition influenced the economic and spatial structure of urban areas in a wide extent. This paper examines how the capital cities of the two eminent CEE countries of Estonia and Hungary can cope with the task of managing the restructuration process of their brownfield industrial areas.

 • 228.
  Jansson, Erik
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Towards a Robust Society2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This is a project where a method for assessing the robustness of a neighbourhood/residential area has been introduced and applied in Buffalo City Municipality in South Africa. The purpose of the project was to investigate and evaluate the use of the Swedish analysis method for assessing the robustness of a neighbourhood /residential area. The ideas of the robustness method have been developed by the National board of Housing and the former Swedish Agency for Civil Emergency Planning (ÖCB). The method has never before been used in South Africa. Robustness is a concept of a society’s ability of managing unwanted developments and events of threats in terms of preventing crises and serious events, and reducing the negative consequences. One of the main objectives of a robust society is to develop a local self-sufficiency so that essential needs can be provided in everyday situations as well as in events of different crisis, such as natural disasters, longer disruption of water and electricity supply etc. Robustness is formed by three different aspects ecological, technical and social robustness that in a larger perspective represents the robust society. Economical issues, which also can be referred to economical robustness, are included in all three aspects in different ways. The main focus was implementing the robustness method in Buffalo City. Three areas where selected for the implementation, which consisted of vulnerability and risk assessments that were applied according to the outlines recommended by the developers. The results were further used in a comprehensive analysis of the areas robustness. The studies were carried out in Duncan Village Proper, Amalinda and KwaDikidikana, areas with different preconditions and structures. Duncan village Proper is a very disadvantaged residential area with very poor social conditions and limited service. The area consists mainly of informal settlements and is part of the larger township Duncan Village, located in East London. Amalinda is a high serviced middle class residential area with a mixed population of Black and White residents that is located not far from Duncan Village. KwaDikidikana is located fairly isolated in the rural, in northwest Buffalo City, near the municipality’s second largest city King William’s Town. KwaDikidikana is a village with some traditional culture still preserved. The area has a moderate service of water and electricity. In general the service is very low. Most are self-sufficient in cultivation. Robustness in Duncan Village Proper is considered to be very low, mainly because of the poor social conditions, in terms of poor living conditions, exposed to hazards such as fire, crime, flooding, and landslides, and low self-sufficiency. Robustness in Amalinda is high compared to the other study areas, regarding better housing, social service and infrastructure. However, the residential area is very vulnerable to longer disruptions of service supply, because of the dependence of distribution and the lack of local supplements and is exposed to several hazards of significance. KwaDikidikana has a better survival level than the other areas, but is fragile in terms of robustness, which is considered moderate, practically low. Mainly because of the low level of essential needs, such as transportation, waste management and other vital facilities, which presently has a deteriorating affect on the environment and health. The robustness in these three areas varies considerably, which depends on the different preconditions and geographical locations. Robustness assessments must be formed by the distinguished preconditions of the society, such as geographic location, climate, technical development, and social conditions, essential factors that form the fundamental basis for ecological, technical and social robustness. The basic concept and the ideas of discussions are most necessary and relevant to social planning in the implementation process. Increasing public participation is vital to the democratic process in social planning as well as to robustness. Establishing social networks is a way to increase a better communication between residents and authorities. Theses are some of the important conclusions of the evaluation of the implementation.

 • 229.
  Jeppson, Anna-Karin
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Tillgänglighet och offentliga rum: Torgbildning på Jättestensgatan2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Jag har studerat en liten torgbildning på Hisingen, Göteborg, i området Jättesten. Platsen är intressant då den har många besökare trots att den ligger vid sidan av de större stråken. Platsen har en del gestaltningsproblem och stora nivåskillnader, som gör den svår och otillgänglig. Intresset för torg och offentliga rum är större än någonsin och välgestaltade gemensamma platser har anlagts i nya bostadsområden såsom Norra Älvstranden i Göteborg, Hammarby sjöstad i Stockholm och Västra hamnen i Malmö. Men vad händer med förortstorgen från efterkrigstiden? Hur används 40-, 50- och 60-talets torg idag? I mitt examensarbete har jag också studerat olika torgstrukturer från olika epoker under 1900-talet då byggnadsidealen skilt sig åt. Jag har studerat olika torg på Hisingen, alla inom några kilometer från området Jättesten. Vissa av dem har ett rikt folkliv medan andra ligger öde. Jag har försökt se var skillnaderna ligger och sett att mycket har med läget att göra. Tillgängligheten är jätteviktig för en handelsplats, ett offentligt rum. Med space-syntaxanalyser och sekvensanalyser har jag tittat närmare på tillgänglighet och rörelser. Jag har analyserat själv och utifrån böcker vad som krävs för att ett torg ska fungera, vad som räknas som torg och vad själva ordet betyder. Med stöd av de analyser jag gjort har jag kommit med ett gestaltningsförslag där jag visar hur man kan bevara höjdskillnaderna och förvandla dem till en tillgång samtidigt som det blir lättare för alla, men framförallt rörelsehindrade, att nå butikerna. Jag har även visat nya vägdragningar som kan öka tillgängligheten.

 • 230.
  Jiang, Xiaolei
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Urban Form for China's Larger Cities: the example of Beijing Municipality2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  For the fast growing larger cities in China, the rapid urban sprawl has obviously caused many problems. In order to find out what is the most suitable form for China's cities, I study two extreme urban models: urban sprawl and the compact city. Based on the study and the analysis of particular situations in China, I conclude that compact development is more sustainable for China's cities compared with urban sprawl. I consider the decentralized concentration model a practicable way to carry out the ideas of the compact city.

 • 231.
  Johansson, Emelie
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Malmö genom Norra Sorgenfri2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Norra Sorgenfri är ett av de få områden som fortfarande visar spår från Malmös tid som Industristad. Under de senaste åren har Malmö genomgått en dramatisk förändring mot en mer internationell och pulserande stad med fokus på hållbarhet och god stadsmiljö. Norra Sorgenfri är nästa område att stå på tur i Malmös förnyelsearbete. Detta område är idag ett industri - och verksamhetsområde beläget strax sydost om Malmös stadskärna. På grund av att allt fler verksamheter har flyttat eller lagt ner, står idag många byggnader tomma. Detta har lett till att området blivit ganska nedgånget och upplevs som tomt och öde. Den storskaliga strukturen med breda gator, avsaknad av gröna ytor och relativt mycket trafik, gör att få människor rör sig i denna del av Malmö. Min uppgift i det här arbetet har varit att analysera, diskutera och ge förslag på hur man kan göra Norra Sorgenfri till en levande och attraktiv stadsdel att bo, leva, arbeta och turista i. Hur gör man detta område till en mötesplats för alla malmöbor och en plats som lockar besökare både i och utanför staden? Området är tänkt att få en urban karaktär med blandat butiker, bostäder, verksamheter och kultur/nöjen. För mig är de offentliga platserna en viktig byggsten i skapandet av levande städer, det är på dessa platser människor får möjlighet att ses och synas och det är dessa platser vi som planerar staden har möjlighet att påverka. Bland annat är det teorin om den blandade täta och urbana staden som enligt mig på bästa sätt kan leva upp till alla de aspekter jag tar upp och kommit fram till i mitt arbete.

 • 232.
  Johansson, Emma
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Rörelsefrihet: En fråga om tillgänglighet, fallstudie Halmstad2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete handlar om tillgängligheten i staden för personer med nedsatt syn eller med rörelsehinder. De krav de båda grupperna ställer på utformningen av gångvägnätet undersöks och gångvägnätet i Halmstad inventeras för att se om det uppfyller dessa krav. Syftet är att visa hur man med enkla medel kan öka stadens tillgänglighet och användbarhet. Till grund för arbetet ligger ett antal viktiga begrepp som måste redas ut. Det första är funktionsnedsättning. FN definierar i sina standardregler begreppet funktionsnedsättning som ”fysiska eller intellektuella skador eller sjukdomar”. Det finns många olika typer av funktionsnedsättningar t.ex. rörelsehinder, syn- eller hörselskador, utvecklingsstörningar eller psykiska funktionsnedsättningar. Ibland har en person flera olika funktionsnedsättningar samtidigt. Nästa grundläggande begrepp är handikapp. Den definition som ligger till grund för handikappolitiken i Sverige i dag är att handikapp uppstår när en person på grund av exempelvis en funktionsnedsättning i kombination med en dåligt anpassad omgivning hindras i sitt dagliga liv. Detta flyttar fokus från individens funktionsnedsättning till bristerna i miljön. Det finns flera lagar och regler som handlar om tillgänglighet för funktionshindrade. Den lag som ligger till grund för detta arbete är framför allt PBL 17 kap 21a§. Den säger att enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga skall undanröjas senast år 2010. Med enkelt avhjälpta hinder menas hinder som är enkla, billiga att avhjälpa och inte berör flera parter. Varje hinder skall dock bedömas utifrån förhållandena på platsen. Många kommuner har på olika sätt påbörjat arbetet med att göra det offentliga rummet tillgängligt. De har olika arbetsmetoder och projekt, men alla innehåller bra delar som andra kommuner bör ta till sig. Det viktigaste i till exempel Härnösands arbete är att deras arbete har en fast förankring hos politikerna. Exempel på detta är att stadsbyggnadsnämnden antagit stadgan om hur trottoarpratare får placeras. Sådana beslut kan underlätta det praktiska arbetet då de ger tydliga riktlinjer. Att som till exempel Lund använda sig av referensgrupper i arbetet är någonting fler kommuner bör göra. Annat som andra kommuner kan använda sig av är Lunds kriterier för och uppdelning av hinder. Detta är viktigt då en tydlig definition av begreppet hinder gör arbetet med inventering och kartläggning effektivare. De delar av Stockholms Tillgänglighetsprojekts arbete som andra kommuner bör använda sig av är bland annat tillgänglighetsplanerna. För mindre kommuner kan det kanske vara mycket med en tillgänglighetsplan för varje stadsdel, men det skulle behövas en för varje tätort i kommunen. Även Tillgänglighetsprojektets standardutformningar för övergångsställen, busshållplatser med mera är någonting som kan ligga till grund för liknande standardutformningar i andra kommuner. Från det projekt Reneland gjort för Vägverket är helhetssynen och det översiktliga tänkandet det viktigaste att ta med sig. Den GIS-metod Reneland utvecklat kan med fördel tillämpas i andra städer. Den enkät som genomförts ger ingen statistisk säkerhet, då de tillfrågade grupperna varit mycket små, men svaren pekar i huvudsak i samma riktning som litteraturen. Enkäten delades ut till Synskadades Riksförbund, SRF, och till Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, samt kompletterades med ett antal svar från tillfrågade personer med olika rörelsehinder på stan. Den viktigaste indikationen från enkäten är att skillnaden mellan synskadades och rörelsehindrades behov och önskemål inte är så stora. Skillnaden ligger däremot inom gruppen av synskadade. Det kan bero på att synskadades behov skiljer sig mycket beroende på typ av synskada och vilket eller vilka hjälpmedel de använder. För inventeringen av gångvägnätet i Halmstad valdes ett antal områden ut som fick representera de olika typer av områden som finns i staden: Centrum, Centrumnära flerbostadshus, Centrumnära villor, Ej centrumnära flerbostadshus och Ej centrumnära villor. Utifrån dessa kan man nu se om problembilderna skiljer sig åt i olika typer av områden. Resultatet av inventeringen är att det inte finns några sammanhängande stråk i eller mellan de områden jag undersökt. Oftast är det bara korta bitar som passar en eller båda grupperna. Trottoarerna har ofta godkänd standard för synskadade men det är svårt för rörelsehindrade att använda dem. Övergångsställena däremot uppfyller många gånger de rörelsehindrades krav, men inte de synskadades. Detta leder till att ingen av grupperna kan röra sig i området på ett tryggt och säkert sätt. Generellt saknas handikappanpassning i bostadsområdena. Åtgärdade övergångsställen och separering mellan gång- och cykeltrafik har mest gjorts längs gång- och cykelbanorna runt och mellan områdena och längs de större vägarna. Trots att de är åtgärdade har de fortfarande brister och passar oftast bara den ena gruppen av varierande anledningar. Utmärkande för villaområdena är hinder som buskar och låga grenar som hänger ut från privata tomter. Här är det också vanligt med mycket varierande kvalité på markbeläggningen. För flerbostadshusområdena är det stor skillnad mellan de centrumnära och de ej centrumnära områdena. För Andersberg, det ej centrumnära området, är den största bristen att det saknas separering mellan gång- och cykeltrafik. För de två centrumnära områdena är de största bristerna avsaknaden av övergångsställen i korsningarna och att trottoarerna många gånger är för smala. För att komma till rätta med dessa problem föreslår jag en arbetsmetod som bygger på en systematisk inventering av staden utifrån checklistor. Checklistorna bygger på de aktuella gruppernas krav på utformningen av gångvägar, övergångsställen och busshållplatser. De kan även kompletteras med andra gruppers krav. Inventeringen sker områdesvis och resultatet sammanställs i en databas. Databasen kan användas för att på ett lätt och effektivt sätt få information om vilka hinder som finns var och på så sätt fungera som grund till åtgärdsprogram och passa-på-åtgärder. Jag föreslår också ett antal standardutformningar för övergångsställen och busshållplatser, samt riktlinjer för gångbanor och trottoarer. Dessa uppfyller de båda gruppernas krav och bör användas konsekvent. Min slutsats är att det att med enkla åtgärder är möjligt förbättra tillgängligheten för både synskadade och rörelsehindrade väldigt mycket.

 • 233.
  Johansson, Erik
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Phos Graphis2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Phos Graphis är en mötesplats för fotografer och modeller. Denna mötesplats ska fungera som en grund för att hitta den medpart man söker, t.ex. en fotograf som letar efter en modell till ett projekt. Användarna erbjuds även egna gallerier och möjligheter att diskutera i forum samt privat meddelandefunktionalitet. Grundtanken är att Phos Graphis ska fungera som ett verktyg för att lättare kunna utvecklas inom sin roll.

 • 234.
  Johansson, Helena
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Människor och offentliga rum: inom norrcity i Örebro2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Stadens offentliga rum är en viktig arena för stadslivet. Detta påstående har varit utgångspunkten för att undersöka de fysiska förutsättningarna i stadsrummet och vad de har för betydelse för mötet mellan människor. Människor ska ha möjlighet att mötas i det offentliga rummet, men det behövs en anledning för att vistas där. Det kan vara så enkelt som att titta på andra människor, men då måste människor välja att uppehålla sig just på den platsen. I examensarbetet utpekas ett antal element i den fysiska miljön som underlättar eller försvårar möjligheten till att vistas i den offentliga miljön. En avgränsad del av norrcity i Örebro har fungerat som studieområde, bestående av Järntorget, Henry Allards park och del av Storgatan. Norrcity besitter ett av Örebros ”finrum” med historiska miljöer så som Henry Allards park med utsikt över Örebro Slott och omgivningar. Storgatan på norrcity fungerade som Örebros shoppinggata nummer ett under första delen av 1900-talet. Därefter förflyttades de huvudsakliga shoppingstråken till södra delen av Örebro city. Storgatans shoppinggata består nu alltmer av alternativa orientaliska småbutiker. Järntorget fungerar idag huvudsakligen som parkeringsyta till bilar men också i begränsad utsträckning som marknadsplats. Examensarbetet har utgått ifrån sju begrepp, som är hämtade från Bentley et al. Responsive Enviroments: A manual for urban designers (1985). De sju olika begreppen har förtydligats med hjälp av metoder ifrån Jan Gehl, Kevin Lynch och Gordon Cullen och Edward T Hall. Gehls metod som är hämtad från boken Life between buildings (2001) används under begreppet variation, valbarhet. Lynchs metod som är hämtad från boken The image of the city (1960) används under begreppet orienterbarhet. Cullens metod är hämtad från boken Townscape (1961) och används under begreppet visuella upplevelser. Halls metod är hämtad från The hidden dimension, (1966) och används under begreppet design för olika sinnen. De sju begreppen som har genomsyrat examensarbete är: 1. Tillgänglighet 2. Visuell upplevelse 3. Variation 4. Orienterbarhet 5. Valbarhet 6. Design för olika sinnen 7. Påverkan Vid varje begrepp har tillvägagångssättet för den valda metoden beskrivits, under kapitlet begreppsanalys. Därefter har studien av stadsmiljön på norrcity genomförts, där hänsyn har tagits till mina egna men också andra människors förhållanden till den fysiska miljön. Fokus har baserats på inventeringar, observationer och upplevelser av planområdet. Järntorget är den plats som i slutsatsen behöver flest förändringar, platsen har många brister men också en hög potential! På Järntorget finns förutsättningar för plats till aktiviteter. Genom att aktiviteter äger rum, finns underlag för att en bredare publik kommer att infinna sig. Storgatans barriär mellan Järntorget och Henry Allards park bör tonas ner för att låta de sociala och valbara aktiviteterna ta plats. Förslag till förändringar har haft en underordnad betydelse i examensarbetet. Slutsatserna i kapitlet ”studien av norrcity” ligger till grund för kapitlet ”förslag till förändringar” och presenterar åtgärder i den fysiska miljön som underlättar för möten mellan människor.

 • 235.
  Johansson, Henrik
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Nya bostäder i norra Ljungby stad2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetet syftar till att utreda möjligheterna till ett nya bostäder i norra delen av Ljungby stad. Det utgörs av ett komplext och splittrat område som består av såväl bostäder, industrier, avslutade deponier med mera. Metodiken består av inventering, analys och planförlag. Inventeringen skapar grund för analysen som ska utkristallisera vilka områden som kan vara lämpliga för nya bostäder – det vill säga planförslaget. Med ett andra ord ett traditionellt examensarbete inom ramen för programmet för Fysisk planering. Ljungby växer långsamt. Därför har en viktig utgångspunkt i planförslaget varit att etappindela bostadsområden. Sammanlagt sex områden är lämpliga för nya bostäder. Det handlar om 50 till 100 bostäder per områden. En variation i bostadsformerna har varit viktig i planförslaget med såväl enfamiljshus, parhus, radhus och flerbostadshus. Den svenska trädgårdsstaden med tydliga gaturum, trädplanterade gator och öppna platser har varit vägledande vid utformningen av de olika bostadsområdena.

 • 236.
  Johansson, Karolina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Krasseberg, Ida
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Smakbas: Gourmet Grön2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Smakbas – Gourmet Grön är en webbplats som ska kommunicera den gröna maten och marknadsföra Gourmet Gröns smakbaser. Webbplatsen innehåller information och bakgrund om smakbaserna, samt hur man jobbar med dem. Det finns även en lite annorlunda receptbank där besökaren kan titta på recept.

 • 237.
  Johansson, Robert Rutherford & Oscar
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Cleanbox: Flashbaserad Produktpresentation2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Cleanboxen som den kallas är en flashbaserad2 produktpresentation. Simply Quality är ett företag som gör analyser och mäter renhet hos olika föremål på partikelnivå. Ett exempel på detta kan vara att ett företag som tillverkar bildelar skickar en del efter produktion för att få en analys på hur mycket partiklar/smuts som sitter kvar efter tillverkning. Vårt arbete var att ta fram en produktpresentation för deras mobila labb som säljs till företag som vill kunna göra sina analyser på plats. Behovet var att på något sätt kunna presentera Cleanboxen visuellt för sina kunder.

 • 238.
  Jonasson, Maja
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Avgång Raus: en ny station i södra Helsingborg2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Helsingborgs stad är en stationstät kommun. Utmed tre järnvägslinjer finns inte mindre än tio lokaltågstationer. Intentionerna i kommunens översiktsplan är att lokalisera bebyggelse i stationsnära lägen för att skapa en flerkärnig stadsstruktur och att leda in landsbygdens grönstruktur in i de centrala delarna av tätorten. Behov och önskemål om ytterliggare tre stationer finns och Raus, i södra Helsingborg, är ett av de önskade stationslägena. Fram till 1966 hade Raus en station och i samband med anläggandet av Västkustbanan skapades återigen förutsättningar för en station. Raus-området ligger idag i ett strategiskt läge nära stora arbets- och bostadsområden där närheten till Öresundskusten, Landborgen och Rååns dalgång är stora kvaliteter i området. I området finns även många barriärer med stora trafikleder, industriområden och järnvägar som delar upp landskapet. Många av verksamheterna kräver dessutom skyddsavstånd och begränsar markanvändningen vid framtida exploatering av Raus-området. I anslutning till den nya stationen är ett nytt bostads område, Raus Vång, under uppförande. Ytterliggare ett utbyggnadsområde är utpekat av kommunen vid stationen men är fortfarande inte planlagt. Syftet med detta examensarbete har varit att ta fram ett planförslag på hur en framtida utveckling av Raus-området och dess omgivning kan komma att se ut utifrån ett bestämt stationsläge och med hänsyn till kusten, Landborgen och Rååns dalgång. Ett omfattande analysarbete har genomförts utifrån en så kallad norsk stedsanalys som kan användas som utgångspunkt för att diskutera en orts eller stadsdels situation och framtidsmöjligheter. De av analysens framkomna kvaliteter och brister har sedan legat till grund för den strategi och det planförslag som framarbetats för Raus-området och det så kallade Stationsområdet. Strategin är ett övergripande förslag för en framtida utveckling av Raus-området. Utifrån strategin har sedan ytterliggare utbyggnads- och utvecklingsområden pekats utifrån strategins fyra riktlinjer: - att förbinda stadsdelarna genom ett gång- och cykelstråk mellan Råå och Ättekulla längs med vilket olika mål- och knutpunkter ligger - att minska barriärerna mellan öst och väst genom att bryta upp skalan och föreslå ny markanvändning i industriområde - att öka tillgängligheten till naturen genom öppningar i barriärerna - att stärka Raus identitet genom att förankra stenkärlsfabriken, stationen och Raus kyrka med stadsdelen igen För det så kallade Stationsområdet har ett mer detaljerat planförslag framarbetats. Med en högre bebyggelse vid stationen markeras Raus centrum och stationsläget. Riktningen mellan Raus stenkärlsfabrik och stationen görs även tydlig genom att bebyggelse placeras i linje utmed den väg som leder till fabriken från stationen. Stenkärlsfabriken får fortsätta var en del av det öppna kulturlandskapet genom att en öppen yta lämnas mot fabriken, bebyggelsen markerar gränsen mot det öppna kulturlandskapet. På grund av att tunneltaket till järnvägen inte går att bebygga skapas en öppen yta som sträcker sig från tunnelmynning i norr till mynning i söder. Den öppna ytan delas upp i tre rum, Stationsparken, Aktivitetstorget, Stationstorget som ramas in av bebyggelse. Trafiken i området leds även till detta rum. Då Raus-området rymmer en vacker och varierad natur med både naturreservat och Natura 2000-område i Rååns dalgång, kusten och Landborgen föreslås ett mindre informationscentrum finnas på Aktivitetstorget. Ny busshållplats ligger mellan de två torgen i anslutning till stationen för att underlätta byten mellan kollektiva transportmedel. Mot Råådalsbanan och fabriken ligger kontor i en L-form runt bostadsbebyggelse, ett skydd mot buller från järnväg och störningar från verksamheter som föreslås finnas kvar. Avgång Raus - en ny station i södra Helsingborg

 • 239. Jonsson, Daniel K.
  et al.
  Johansson, Jessica
  Indirect effects to include in strategic environmental assessments of transport infrastructure investments2006In: Transport reviews, ISSN 0144-1647, E-ISSN 1464-5327, Vol. 26, no 2, p. 151-166Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Indirect effects are important considerations when making consequence analyses in general and in strategic environmental assessments in particular of potential transport solutions and infrastructure plans. The primary objective of this paper is to emphasize the need for a deeper understanding of the long-term system effects of investments in transport infrastructure with a focus on the structuring effects that roads and railways have on society, e.g. altered transport patterns, altered settlement structures and changes in use of the built environment. Special attention is given to the following potential indirect effects: increased total transport volume, increased share of private motorists and truck transport, increased urban sprawl, and increased energy use in buildings. The conditions that determine the power of the effects are discussed and a number of key factors to be considered in transport infrastructure planning, especially in strategic environmental assessments, are suggested. Since many indirect effects emerge over time, an extended time perspective is of essence. Therefore, scenario techniques may be useful when analysing indirect effects in transport planning processes. © 2006 Taylor & Francis.

 • 240.
  Jonsson, Stefan
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Stadsförnyelse Södra Motalaviken, Motala2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Södra Motalaviken är ett verksamhetsområde i centrala Motala. Området som idag karaktäriseras av miljöstörningar i form av buller och kraftiga barriärskapande element som riksvägar och järnvägar, utgör ena halvan av det landskapsrum som Vätterviken skapar med Motala stad på ena sidan och Södra Motalaviken på den andra. Det intressanta med Motalviken är att området står inför två mycket viktiga infrastrukturprojekt, som kommer att ändra förutsättningarna för bebyggelseutvecklingen inte bara för Södra Motalaviken utan för hela Motala. Det första projektet är utbyggnaden till dubbelspår på sträckan Mjölby – Hallsberg. Vilket vid färdigställandet komme resultera i minskade störningar, ökad säkerhet samt kortare restider. En utbyggnad som öppnar för möjligheten till markanvändningsändringar inom Södra Motalaviken samtidigt som avståndet till regionens centrum Linköping minskas markant. Det andra infrastrukturprojektet rör en riksvägsomläggning. Där dagens kraftiga genomfartstrafik med person- och godstransporter genom Motala centrum planeras ske via en länk över Motalaviken. Projektets tidsplan är I-dasläget mycket ovisst och har för närvarande skjutits upp till tidigast 2015. En länk över Motalaviken skulle medföra en helt annat utgångsläge för en stadsförnyelse då en stor del av de buller, hälso- och barriäreffekter som dagens riksvägsdragingar medför skulle försvinna. I Arbetet Stadsförnyelse av Södra Motalaviken har en rad områdesspecifika kvalitéer identifierats för att sedan lägga grunden till planförslaget. Där ibland skall nämnas områdets möjlighet till utveckling i direkt närhet till vattenkontakt med Vättern samt rekreationsområdet Fålehagen. Planförslaget som presenteras bygger på en rad utgångspunkter som utarbetats under arbetets gång och som bland annat har sina rötter i en landskapsanalys, där kvalitéerna i landskapet kring Motala centrum lyfts fram. Utgångspunkter som även kan beskrivas som knäckfrågor som bör lösas för att en stadsförnyelse av Södra Motalaviken ska kunna bli möjlig. Kortfattat kan utgångspunkterna till planförslaget sammanfattas enligt följande: Kontakt mellan Vattnet och rekreationsområdet Fålehagen, minskade barriär effekter, utblickar, tydliga stråk, buller samt tillvaratagande av kvalitéer inom planområdet respektive omkringliggande stadslandskap. Utgångspunkter som resulterade i ett planförslag med plats för cirka 900 bostäder. Där grundkonceptet består av funktionsblandning där markanvändningen blir möjlig genom barriärminskning. Vilket blir möjligt genom att riksväg 50 flyttas intill järnvägen samt skapandet av en ekodukt som knyter Södra Motalaviken till Vätterns vatten. Genom identifiering av kvalitéerna i landskapsrummet kring Motalaviken och möjligheten till exploatering av Fålehagen låter idéerna i planförslaget rummet kring Motalaviken slutas genom ett färdigställande med bostadsbebyggelse inom rekreationsområdet Fålehagen. Samtidigt som Motala tätort tillåts växa, omsluta och skapa ytterligare närhet till landskapsrummet

 • 241.
  Jonsson, Åsa
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Maathz, Carl-Philip
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Nine2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Our work with the Bachelors thesis has resulted in nine short informational movies which have as a purpose to give information about BTH ( Blekinge Institute of Technology ), and the region to interested people. Four of these movies include information on the region, living/transportation, the school and the social amenities provided for the students. We have also made four movies about different students from BTH. We want to show that there are students from Kiruna in the north to Lund in the south, and that there are many different kinds of people you can meet when you begin your time as a student here. Due to the fact that there are nine different movies there will be variation, and you will accept the information in a better way than in traditional informational movies. Last but not least, we made an event movie which does not include a speaker text but instead communicates through the clips and the music in it. In this movie there is also a showreel with different projects from students on BTH.

 • 242.
  Järvliden, Ida
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Rydin, Stefan
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  DATORSTÖD FÖR ARBETE: KONSEKVENSER FÖR VAL AV AFFÄRSSYSTEM En studie av en service- och supportavdelning2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Den här rapporten fokuserar på problem med införande av affärssystem i företag. En studie har utförts på service- och supportavdelningen på ett svenskt elektronikföretag, SVM North Node. Med arbetet hoppas vi tillföra insikter som gör avdelningen och företaget till en bättre kund i sitt val och anpassande av affärssystem. I rapporten beskriver vi avdelningen och det arbete som utförs där i ljuset av lärande och kunskap. Slutligen presenterar vi några idéer för hur datorsystem skulle kunna stödja deras arbete. Syftet med detta är att de ska kunna ställa adekvata krav på ett nytt affärssystem.

 • 243. Kalinga, Ellen
  Development of an Interactive e-Learning Management System (e-LMS) for Tanzanian Secondary Schools2008Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  e-learning, as defined to be the use of information and communications technology (ICT) for supporting the educational processes, has motivated Tanzania to apply ICT in its education system. Tanzania secondary schools in rural areas are geographically and socially isolated. Rural Tanzania secondary schools face a number of problems including ways in getting learning materials, as well as inadequacy in qualified teachers. The impact of these problems is poor performance in National Examinations. This poor performance however is highly noted in science and mathematics subjects. The problem in getting learning materials can be reduced by employing ICT in secondary school education system. This research develops an interactive e-learning management system (e-LMS) to be used by Tanzanian secondary schools. The research is aiming to support teaching and learning functions by allowing creation and storage of learning materials, making them available, easily accessed and sharable among students from different secondary schools in Tanzania in a more organized way. Tanzania has only one curriculum for all secondary schools registered under the Ministry of Education and Vocational Training (MoEVT). During development stage it will not be easy to involve all scattered Tanzanian secondary schools. The research is focusing to two selected pilot schools; Kibaha secondary school and Wali-ul-Asr girls’ seminary in Kibaha town, Pwani region. Features of the e-LMS will represent the standard form of any other secondary school registered by the MoEVT. The complete implementation of the e-LMS to these selected pilot schools will later be extended to all other secondary schools in Tanzania. The development uses Object-Oriented System Analysis and Design (OOSAD) approach along with the power of modeling as it has been emphasized by Model Driven Architecture (MDA). Unified Modeling Language (UML) is mainly used in both cases. To create an interoperable system, UML is integrated with extensible markup language (XML) during model transformation from e-LMS Platform Independent Model (PIM) to e-LMS Platform Specific Model (PSM). Development will make use of open source software. For context specific development, participatory action research methodology is adopted and the inputs are well presented in developing e-LMS. Customization of open source learning management system (LMS) platforms is employed to help generate a timely solution to e-LMS development. Finally, this thesis also considers the need for replication and mirroring of the database for the purpose of making learning materials highly available to end-users.

 • 244. Kalinga, Ellen
  et al.
  Bagile, Burchard
  Trojer, Lena
  An Interactive e-Learning Management System (e-LMS): A Solution to Tanzanian Secondary Schools’ Education2007Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Information and Communications Technologies (ICT) has been integrated in education in many developing and developed countries alike, but the use of ICT in Tanzanian schools is dismal. Many Tanzanian secondary schools have no computers. The few schools with computers use them primarily for secretarial services and computer literacy training. The Tanzanian education system at other levels like secondary school level has to undergo substantial transformation, underscored by the growing application of new information and communication technology. This paper presents the e-readiness survey result from secondary schools in Tanzania. The paper also suggests how Tanzania can make use of the few present ICT resources to support and improve teaching and learning functions to improve performance and acquisition of knowledge by using e-Learning Management System (e-LMS).

 • 245. Kalinga, Ellen
  et al.
  Bagile, Burchard
  Trojer, Lena
  An Interactive e-Learning Management System (e-LMS): A Solution to Tanzanian Secondary Schools’ Education2007In: International Journal of Social Sciences, ISSN 1306-973X, Vol. 1, no 3Article in journal (Refereed)
 • 246. Kalinga, Ellen
  et al.
  Bagile, Burchard
  Trojer, Lena
  Strategies for Developing e-LMS for Tanzania Secondary Schools2007Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Tanzania secondary schools in rural areas are geographically and socially isolated, hence face a number of problems in getting learning materials resulting in poor performance in National examinations. E-learning as defined to be the use of information and communication technology (ICT) for supporting the educational processes has motivated Tanzania to apply ICT in its education system. There has been effort to improve secondary school education using ICT through several projects. ICT for e-learning to Tanzania rural secondary school is one of the research projects conceived by the University of Dar-es-Salaam through its College of Engineering and Technology. The main objective of the project is to develop a tool to enable ICT support rural secondary school. The project is comprehensive with a number of components, one being development of e-learning management system (e-LMS) for Tanzania secondary schools. This paper presents strategies of developing e-LMS. It shows the importance of integrating action research methodology with the modeling methods as presented by model driven architecture (MDA) and the usefulness of Unified Modeling Language (UML) on the issue of modeling. The benefit of MDA will go along with the development based on software development life cycle (SDLC) process, from analysis and requirement phase through design and implementation stages as employed by object oriented system analysis and design approach. The paper also explains the employment of open source code reuse from open source learning platforms for the context sensitive development of the e-LMS for Tanzania secondary schools.

 • 247. Kalinga, Ellen
  et al.
  Burchard, Bagile
  Trojer, Lena
  Strategies for Developing e-LMS for Tanzania2007In: Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6884, Vol. 24Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Tanzania secondary schools in rural areas are geographically and socially isolated, hence face a number of problems in getting learning materials resulting in poor performance in National examinations. E-learning as defined to be the use of information and communication technology (ICT) for supporting the educational processes has motivated Tanzania to apply ICT in its education system. There has been effort to improve secondary school education using ICT through several projects. ICT for e-learning to Tanzania rural secondary school is one of the research projects conceived by the University of Dar-es-Salaam through its College of Engineering and Technology. The main objective of the project is to develop a tool to enable ICT support rural secondary school. The project is comprehensive with a number of components, one being development of e-learning management system (e-LMS) for Tanzania secondary schools. This paper presents strategies of developing e-LMS. It shows the importance of integrating action research methodology with the modeling methods as presented by model driven architecture (MDA) and the usefulness of Unified Modeling Language (UML) on the issue of modeling. The benefit of MDA will go along with the development based on software development life cycle (SDLC) process, from analysis and requirement phase through design and implementation stages as employed by object oriented system analysis and design approach. The paper also explains the employment of open source code reuse from open source learning platforms for the context sensitive development of the e-LMS for Tanzania secondary schools.

 • 248.
  Karlsson, Anna
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Dark Side of Wonderland: en kort 2D-animation med syfte att väcka intresse för en online serietidning2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  My objective for this project was to create a short but thrilling 2D-animation intended as promotion for an online comic book. The purpose of the project was to learn more about animation and graphics, to further my artistic skills and to learn how to work in Adobe After Effects. I also wanted to learn more about scheduling, project methods and how to handle stress. During the ten weeks of the project I have created the story, the storyboard, the character design, the backgrounds and the animation. The voice over was recorded with the help of a fellow student who also made the music and the sound effects. In all else I have worked on my own. During the work I have principally learned more about graphics and animation, both classic animation made on paper and digital animation. I have also gained more knowledge concerning technology as it is used in artistic processes, criticism and self criticism, personal development and learning, working alone as an opposite to working in a group, how to handle problems, setbacks and conflicts, time and planning, various ways of analyzing working processes and methods, the creative process and the balance between work and relaxation. I discuss and reflect on these and more phenomena in the end of this study. It has been a demanding but exciting journey.

 • 249.
  Karlsson, Fredrik
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Neozapia2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Filmen handlar om en kille som heter Jonas Kiran och som bor i en liten stad i södra Sverige. Han försöker starta upp ett kulturcenter i staden för att samla ihop människor inom musik, teater m.m. för att jobba tillsammans och få nya människor att hitta kreativiteten i sig och på så vis hjälpa dom till ett kärleksfullare liv mot sina medmänniskor. Det är en av konflikterna i filmen, men det som mest speglar filmen är att Jonas vill nå ut med sitt kärleks budskap till människor, att de ska våga öppna upp sig och älska andra. Han vill göra revolution mot hur det materialistiska samhället idag är uppbyggt. En revolution som går ut på att väcka den kännande människan i oss. Väcka kärlekskrigaren!

 • 250.
  Karlsson, Helén
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  LÅNGEBRO Stadsförnyelse i Kristianstad2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetet presenterar ett förslag till stadsomvandling på Långebro, som är ett centralt beläget verksamhetsområde sydost om Kristianstad centrum. Föreslaget ska fungera som underlag och inspirationskälla för att visa hur området kan nyexploateras såvida de stora och störande anläggningarna i området flyttas ut till stadens periferi, där de en gång förlades. Nu har staden växt och området har god potential att integrerads med Kristianstads centrum. Målet för det nedgångna och lågexploaterade verksamhetsområdet har varit att skapa en måttfull, vacker och attraktiv funktionsblandad stadsdel med mark för bostäder, arbetsplatser, handel och rekreation. Områdets närhet till Kristianstads centrum har gjort att innerstadens utformning av kvarter, parker, torg och rumsbildningar har varit förebild för den nya stadsdelen. Planförslagets har däremot vägt upp centrumets nackdelar med för få grönytor och för få varierande bostadsalternativ. Resultatet blev ett planförslag innehållande ca 2.500 bostäder med varierande husutformning, två nya boulevarder dit mer kommers med liv och rörelse förläggs, kajpromenad längs med Helge å för att öka vattenkontakten, ett torg, flera parker samt ett ”park and ride” tåg. Det sistnämnda för att överbygga trafikproblematiken i området och den övriga staden. Det slutliga planförslaget har föregåtts av ett grundligt inventeringsarbete, där planeringsförutsättningarna har klarlagts såsom infrastruktur, mark och vatten, natur och landskap samt stadens översiktsplan och framtidsvisioner. Vidare har fyra liknande centrumnära verksamhetsområden som stadsomvandlats eller är planeringsfasen presenterats för att få inblick och inspiration till hur andra områden, likt Långebro, har planerats. Utifrån detta har planförslaget utvecklats för att ta vara på områdets kvalitéer och avhjälpa områdets existerande brister.

2345678 201 - 250 of 462
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf