Endre søk
Begrens søket
2345678 201 - 250 of 1134
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Colakovic, Dana
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Exploatering av kustnära områden: Hot och möjligheter2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete behandlar problematiken med att bygga kustnära, samtidigt som det i relation till klimatförändringen och den globala uppvärmningen sker en havsnivåhöjning. Syftet med arbetet är att upplysa om olika skydds- och bygg-nadsmetoder, som kan användas för att upprätthålla traditionen av att bygga vid kusten samt att kunna stilla den efterfrågan som idag finns för havsnära lägen utan att utsätta människor för risken av översvämningar. Arbetet börjar med en översiktlig bild av dagsprognosen för de stundande kli-matförändringarna samt vilka effekter dessa har för den globala havsnivåhöj- ningen, för att sedan beta sig ner till en mer lokal nivå och beskriva dagsläget för södra Sverige samt prognosen fram till slutet på seklet. Det presenteras även en aktuell bild för hur lagstiftningens, kommunernas, länsstyrelsernas och den fysiska planeringens roll förhåller sig till den stundande havsnivåhöjningen samt vilka kli-matanpassningsåtgärder som kan göras med havsnivåhöjningen i fokus. Avsnittet, ”Att bygga för framtiden” ger en kort översikt för olika skydds- och byggnadsmetoder som finns med hänsyn till havsnivåhöjningen. Här presenteras även influenser och inspirationer från Holland, ett land känt för sin eviga kamp mot översvämningar och för sin innovativa arkitektur vad gäller kustnära bebyg-gelse. Som slutsats appliceras några av dessa metoder på ett illustrationsförslag för Saltö Hamn, ett havsnära område i Karlskrona Kommun.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 202.
  Cornmark, Sandra
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Människans interaktion med miljön2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en beskrivning och undersökning på vad utemiljön har för betydelse för oss som individer och hur den påverkar oss. Uppsatsen kommer först att gå igenom en litteraturgenomgång, sedan görs en analys av två bostadsområden i Kristianstad och därefter presenteras en intervjuundersökning som har gjorts på respektive bostadsområde. Utefter de slutgiltiga resultaten kommer uppsatsen att avslutas med en diskussion och slutsats. Enligt bl.a. Karla Werner (Olsson m.fl. 1998), Kevin Lynch (1977) och Patrik Grahn (Olsson m.fl.) föredrar människan platser där denne känner sig hemma och kan skapa sig en egen identitet. Även Maria Nordström (Olsson m.fl. 1998) betonar hur människan kan skapa sig en identitet i utemiljön. Men hon påpekar istället att detta sker först och främst under vår barndom. Boverket (1994:12) skriver också om identiteten, men i detta fall är det grönskan de skriver om. De menar att det är grönskan som ger en karaktär och identitet till staden, även Grahn (1986) antyder på detta. Lynch (1977), Grahn (Olsson m.fl. 1998) och Nordström (Olsson m.fl.) skriver om hur viktig naturen är för vårt barndomsminne och att vårt minne påverkar hur vi ser på saker och ting senare i livet. Nordström skriver också att hon märkt genom en undersökning att barns uppfattning gentemot naturen skiljer sig åt från vilken kultur de har. Enligt hennes undersökning visar det sig att franska barn är mer inriktade på människorna runtomkring när de ska beskriva en miljö. Svenska barn är däremot mer inriktade på att förklara själva naturen runtomkring. Detta var något som kunde märkas i en del av frågorna i intervjuundersökningen som gjordes till denna uppsats. När respondenterna skulle beskriva utemiljöer var de flesta svar relaterade till naturen, det svar som skiljde sig åt var från personen med utländsk bakgrund. Denne var mer inriktad på att beskriva vikten av människorna runtomkring.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 203. Cronehed, Johan
  et al.
  Nilsson, Jan-Evert
  Törnqvist, Anders
  Wellving, Anders
  IT-profilen vid Fysisk Planering2001Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Förordet sidan 1 i rapporten: Vid en personalkonferens våren 2000 fördes samtal om hur Blekinge Tekniska Högskolas profilering mot tillämpad IT kunde förverkligas inom utbildning och forskning i Fysisk planering. En arbetsgrupp tillsattes för att belysa frågan. Sammankallande blev Anders Törnqvist, professor, Fysisk planering, övriga deltagare Anders Wellving, lektor Fysisk planering, Jan-Evert Nilsson, professor, Centrum för Territoriell Utvecklingsplanering samt Johan Cronehed, doktorand, Fysisk planering/Socialantropologi, Lunds universitet. Gruppen kom fram till att varje deltagare skulle skriva ett debattinlägg utifrån sina professionella kunskaper och värderingar. Dessa debattinlägg är samlade i denna rapport tillsammans med gruppens slutsatser och förslag. Eva Öresjö Professor, prefekt Innehåll, de olika bidragens titlar: "Fysiska Planerare i behärskandet av både estetik och teknik" av Johan Cronehed "Planeringens inträde i den virtuella världen" av Jan-Evert Nilsson "IT och planerarrollen" av Anders Törnqvist "Mot en tydligare IT-profil vid Institutionen för Fysisk Planering" av Anders Wellving

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 204.
  Dai, Qiusha
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Research on Cultural Continuity in Historical District Renewal2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [en]

  The historical district is formed during a long time of the city development. It contains special architecture and human landscapes. With the process of urban modernization,the historical district imminently needs renewal by improving the building quality, repairing the space environment in order to protect the cultural information in the historical district. Historical district renewal is a most popular topic in the urban development in China. Nowadays many historical districts are going to be rebuilt. Among all the cultural, social and economic factors, the cultural continuity does not as obvious as economic or social reflection, it is easily forgotten. This paper is seeking for the combination among the urban cultural elements, the special conditions of historical district and the theory of the sustainable development based on the analysis of problems existing in the historical districts. It is important to describe the sustainable renewal from the aspect of cultural continuity in the historical district. Based on the sum-up experience of the case studies, this paper tries to classify the renewal to different types and see the different cultural performance in those types. The theoretical tools and case studies are all taken into the paper to give the final suggestion to continue cultural elements in the historical district renewal. Finally, this paper gives a new attempt to create a residential area for elderly people after the analysis and discussion.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 205.
  Danielsson, Nina
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap.
  Foss, Joshua
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap.
  Quesnel, Aaron
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap.
  Solutions From Above: Using Rooftop Agriculture to Move Cities Towards Sustainability2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  Cities present many opportunities to improve socio-ecological sustainability through efficiencies of scale and access to resources and services. These benefits are often compromised by rapidly increasing urban populations demanding energy, water, resources and food that are sourced, produced and transported from rural areas in unsustainable ways. A systems level approach to understanding the complex challenges cities face is required to strategically plan for the future. Rooftop agriculture is one measure that can help address many sustainability problems cities are currently faced with. Our research aims to identify the role rooftop agriculture can play in moving society towards sustainability, the challenges it currently faces that may prevent it from being widely implemented, and how to overcome these challenges. To structure our research, we used the Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD), a scientifically rigorous and peer reviewed model designed to manage the complexity of planning and decision-making towards sustainability. The culmination of this paper was the creation of a Sustainable Rooftop Agriculture Guide, a practical resource that can help city stakeholders determine how to best use rooftop agriculture in their movement towards sustainability.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 206.
  Darj, Karin
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  För vem? –om rättvisa i fysisk planering2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att belysa och diskutera rättviseaspekten i fysisk planering under 2000-talet utifrån ett antal begrepp och kriterier om rättvisa relaterade till kontexten för fysisk planering. Vidare är syftet att tillämpa dessa begrepp och kriterier i en analys av rättviseaspekten i det pågående planeringsprojektet Östra Kvillebäcken i centrala Göteborg. Arbetet inleds med avsnittet Rättvisa i samhällsbyggandet som tar upp rättvisa som begrepp, hur rättvisa kan kopplas till staden samt det svenska systemet och planerarnas roll. Ambitionen med avsnittet är att ge bakgrund och förståelse för begreppet rättvisa och för hur planeringen påverkas av det system som byggts upp i landet samt vilken möjlighet planerare har att styra utvecklingen mot ett mer rättvist utfall. Efter det här följer en forskningsöversikt ifrån vilken de kriterier som används för att analysera Östra Kvillebäcken hämtas. Där på följer arbetets undersökning som består av en fallstudie där platsens kontext analyseras och en innehållsanalys görs. Analysen av platsens kontext syftar till att ge en förståelse för platsen och dess förutsättningar. Innehållsanalysen går ut på att ett antal dokument kopplade till planeringen för Östra Kvillebäcken analyseras utifrån forskningsöversiktens kriterier. Undersökningen visar att rättvisa inte tycks ha varit ett prioriterat perspektiv i planeringen av Östra Kvillebäcken. Rättvisa är dock ett komplext begrepp och mycket av utfallet av planeringen kan inte påverkas av politiker och planerare på lokal nivå då det styrs av större nationella och internationella system.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 207.
  David, Larsson
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Dagvattenhantering i den täta staden2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis adresses the subject of stormwater management and the problematic with stormwatermanagment and landuse in the compact city. The thesis research different solutions in stormwater managment and how to implement them in the context of the compact city. And at the same time preserve and make good recreaational places and keep quality green land per capita. The thesis also analyses risks and problems that could effect the environment with focus on stormwater managment and hov to minimize these problematic factors an create a good environment. In an urban context where the water has a natrual place, and is used as a asset. Stormwater can have many diffrent characters in the citys-scape, a few that is included in this thesis is the pedagogik, estetic and social aspects.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 208.
  Davidsson, Tony
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  En attraktiv bilfri stadsutveckling2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [sv]

  I dag finns det en uttalad önskan på många håll att minska biltrafiken i de svenska städerna till förmån för gång-, cykel- och kollektivtrafiken. Trots detta sker väldigt lite i praktiken och utvecklingen går snarare mot en ökad bilanvändning. Ur denna paradox har idén om bilfria stadsmiljöer vuxit sig allt starkare under de senaste åren i ett flertal europeiska länder, däribland Tyskland, Österrike och Storbritannien. I Sverige verkar dock bilfria utvecklingsprocesser fortfarande vara en marginell företeelse, varför det finns ett behov av att undersöka hur en attraktiv bilfri stadsutveckling skulle kunna se ut i ett svenskt sammanhang. Det här arbetet syftar därför till att undersöka och utreda begreppet “en attraktiv bilfri stadsutveckling” och som ett led i detta testa konceptet på en medelstor svensk stad, i det här fallet Kristianstad. Uppsatsen söker svar på följande frågeställningar: Vad innebär en bilfri stadsutveckling? Vilka problem/fördelar skulle en sådan utveckling medföra? Vad finns det för olika bilfria åtgärder och vilka av dessa är lämpliga att använda i en svensk stadsutvecklingskontext? Vilka förutsättningar krävs för att skapa en attraktiv bilfri stadsutveckling? Hur skulle en definition av en sådan utveckling kunna se ut, och vad för slags åtgärder skulle den föra med sig för Kristianstad? Vilken utvecklingspotential har gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafiken och vilken roll skulle dessa spela i en attraktiv bilfri stadsutveckling? Vilken roll kan den fysiska planeringen spela i sammanhanget? Arbetet visar att det finns en rad olika bilfria åtgärder – från sådana som försvårar för biltrafiken men som inte innebär ett absolut förbud, till permanenta lokala och storskaliga åtgärder – varav många skulle kunna användas i svenska städer för att skapa attraktiva miljöer. Arbetet visar också att bilfria områden har såväl fördelar som problem i jämförelse med “traditionella” stadsmiljöer, men att de flesta av problemen skulle kunna överkommas genom smarta lösningar. I arbetet konstateras det att det finns en stor utvecklingspotential för såväl gång-, cykel- som kollektivtrafiken. Trots detta bedöms de inte helt kunna ersätta biltrafiken, varför den senare också bör få plats i en attraktiv bilfri stadsutveckling, om än underprioriterad övriga transportslag. En viktig del i arbetet med att skapa attraktiva bilfria stadsmiljöer är att olika samverkande strategier används, vilket också är utgångspunkten i den definition som föreslås. Definitionen lyfter också fram vikten av tydliga visioner och mätbara mål, att förutsättningar skapas för en tät och blandad stad, att stadens roll som mötes- och handelsplats stärks. Med mera. När kopplingen görs till Kristianstad föreslås såväl olika samverkande strategier som olika fysiska bilfria åtgärder. Arbetet ger bland annat förslag på vad en trafikplan i Kristianstad bör innehålla, hur det befintliga gågatunätet kan utvecklas samt var de första bilfria bostadsområdena skulle kunna lokaliseras. Examensarbetets tidsram tillåter dock enbart förslag på en övergripande nivå eftersom detta är ett utredande arbete. I arbetet dras slutsatsen att det största hindret mot en attraktiv bilfri stadsutveckling troligtvis är avsaknaden av en politisk vilja och ett politiskt mod. Bilen har traditionellt sett varit starkt förknippad med en ekonomisk utveckling, varför förslag på begränsningar mot bilen ofta väcker ekonomiskt baserade argument. Studier visar dock att införandet av bilfria miljöer nästan alltid tycks leda till att den lokala ekonomin stärks. Det är också något oklart vilken vilja det finns bland de svenska städernas invånare att införa bilfria miljöer i en större omfattning. Den fysiska planeringen bör dock utforma (samverkande) strategier och planer som skapar förutsättningar för en bilfri stadsutveckling eftersom en sådan med stor sannolikhet skulle vara attraktiv i många avseenden och för många människor.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 209.
  Davidsson, Tony
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Förslag till omgestaltning av Hoglands park2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Det här planförslaget för omgestaltning av Hoglands park har strävat efter att göra området till en fungerande offentlig plats. En sådan bör inbjuda till möten och diskussion, vilket den nya parken också skulle göra i ökad grad genom att fler målpunkter för fler människor införs. Planförslaget har även sökt ett mer varierat rumsligt uttryck, främst exemplifierat genom gröna rum med olika grader av öppenhet och slutenhet. Placeringen av en byggnad med portalfunktion i parken har tillsammans med en tydlig entré också syftat till att skapa tydliga rumsliga avgränsningar. Tydlighet har även varit ett nyckelbegrepp för den nya vägstrukturen, vilken ändrat fokus från öst-västlig riktning till nord-sydlig, och på så sätt stärkt Hoglands parks position som vistelserum. Samtidigt har det varit viktigt att bevara och bygga vidare på de styrkor som parken har idag, som till exempel lekplatserna och scenen. För att bevara parkens karaktär har typiska element såsom de stora lindarna, de omsorgsfulla blomplanteringarna och vägnätets diagonaler även fått plats i det nya förslaget.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 210.
  Davéus, Anna
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Vad hände med Södertorg?: En studie om Södertorgs fysiska miljö och de faktorer som påverkat torgets utveckling2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Kandidatarbetet behandlar den fysiska miljön på Södertorg i Kristianstad, beläget i nordöstra Skåne. Södertorg är ett gammalt kasernområde som 2006 fick ett ansiktslyft då innanmätet på en av byggnaderna ritades om samtidigt som torgytan fick ett nytt utseende och öppnades upp för allmänheten. Tanken var att skapa ett nytt, modernt torg, Kristianstads tredje torg, som skulle komplettera Stora- och Lilla torg. Södertorg är en del av kvarteret Södra Kasern och består i dagsläget av två huvudbyggnader, sammanlänkade i söder med hjälp av en tredje, lägre, byggnad. Tillsammans bildar de tre byggnaderna arkitektoniska väggar till den 3000m2 stora torgytan som idag är nästintill oanvänd. Det är alltså torget tillsammans med de tre byggnaderna som utgör Södertorg. Butik efter butik har med åren omlokaliserat eller gått i konkurs vilket har lett till att Södertorg idag inackorderar Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, bank, frisörsalong, café och någon enstaka butik. Uppsatsen identifierar de faktorer som påverkat och bidragit till Södertorgs negativa utveckling; butiksutbud, avsaknad av aktiviteter, utformning av torgytan, parkeringsmöjligheter, läget i stadskärnan samt områdets anonymitet. Sedan analyseras Södertorg utifrån teoretiker, observationer samt intervjuer med nyckelpersoner och slutligen föreslås en omgestaltning av den fysiska miljön, baserad på analysen, med visionen att öka Södertorgs attraktivitet, tillgänglighet och användning. Förslaget stödjer visionen genom att bland annat öppna upp en portik i bottenvåningen på den östra byggnaden, plantera mer grönska, tillföra mjuka material, erbjuda fler sittplatser och liva upp fasaderna.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 211.
  Dehqan, Agri
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för datavetenskaper, Institutionen för teknik och estetik.
  "Writing For the enemy": Kurdish Language standardization online2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to study some of the challenges that the Kurdish language and its standardization face, and offer a bottom-up solution through the “collective intelligence” and “good faith collaboration” of Wikipedia. Therefore, the fragmentation in the Kurdish language—caused by both external factors and those that are inherent to the language itself— is discussed and analyzed. Furthermore, this thesis describes some of the efforts that have been made to unify the Kurdish language, its dialects and its different writing systems. Even though these issues exist both in the physical world as well as online, they are rendered more conspicuous on the Internet. As a result, the problems in Kurdish cross-dialect communication are more pronounced. In spite of that, web 2.0 and its favored platforms for online collaboration provide ample opportunity for the general user of the language to participate in solving such linguistic problems. An overview of Wikipedia, as the world’s most successful platform for online collaboration, is presented along with some of its rules and policies. Additionally, an account of the current Kurdish Wikipedia in three dialects of Kurdish: Kurmanji, Sorani and Zazaki is provided. The situation and shortcomings of Kurdish versions of Wikipedia are examined through two case studies based on two Wikipedia articles in Kurdish and their English and Persian counterparts. Moreover, I argue that a robust Kurdish Wikipedia can be a viable solution for standardizing the language, encouraging orthographic consistency, and unifying Kurdish writing systems and knowledge/information dissemination in Kurdish.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 212. Denvall, Verner
  et al.
  Henning, CeciliaLieberg, MatsSalonen, TapioÖresjö, Eva
  Välfärdens operatörer. Social planering i brytningstid1997Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Sedan slutet av 1800-talet har det varit den socialt engagerade samhällsplanerarens uppgift att ordna goda bostäder, fungerande kommunikationer och sunda levnadsförhållanden. Under sjuttio- och åttiotalen fanns en särskild stor tilltro till att man kunde planera bort svåra samhällsproblem som fattigdom och segregation i förorterna och istället skapa gemenskap och jämlikhet mellan människor. Denna bok berättar om varför det inte lyckades. Författarna har under flera år ingående studerat socialt inriktade och ambitiöst planerade lokala försök att förbättra människors välfärd. Det är historier om marknadskrafternas intåg i den svenska politiken och hur siktet vänds från sociala mål till näraliggande ekonomiska. Men det är också berättelser om hur intressekonflikter, okunskap och snabba ideologiska skiften skapar nya problem snabbare än de gamla hinner redas ut. Allvarlig kritik riktas mot dem begränsade förmågan hos kommunala institutioner att värna om människors trygghet

 • 213.
  Deurell, Göran
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Kollektivtrafik på svaj: En fallstudie för ökad tillgänglighet vid långa bytessträckor med fokus på vattenburen kollektivtrafik2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vattenburen kollektivtrafik tenderar att ha längre bytessträckor än buss och spårtrafik. Då långa byten kräver mer av resenären är uppsatsens syfte att undersöka hur bytet till och från pendelbåtar kan se ut vid en för trafiken större bytespunkt. Därigenom kanske vi kan lära oss mer om resenärens informationsbehov vid byten över längre avstånd. Därtill har målet varit att presentera rekommendationer som kan stärka förutsättningarna för vattenburen kollektivtrafik, med särskilt fokus på bryggan (angöringspunkten) vid Klara Mälarstrand och den närliggande järnvägsstationen Stockholm Central.

  Arbetet har utförts i form av en fallstudie som undersökte platsen utifrån upplevd närhet och -tydlighet, med empiri bestående av egentagna bilder, kartor, avståndsmätningar samt dokument. Datainsamlingen pågick under lång tid, parallellt med Trafiknämndens egna utredningar av trafik till och från bryggan.

  Analysen visade att bryggan vid Klara Mälarstrand är bristfälligt integrerad med omgivande kollektivtrafik och att en tydlig vägledning saknas. I diskussionen förs ett resonemang om vikten av att entréer till kollektivtrafiken, exemplifierat av pendeltågens nya station Stockholm City, synliggör sin funktion även på långt håll. Resenärer bör även ges möjlighet att relatera längre bytessträckor till en tidsåtgång, liknande den ’uppskattad gåtid till gate’ som används på storflygplatser som Köpenhamns flygplats Kastrup.

  Fulltekst (pdf)
  Kollektivtrafik på svaj
 • 214.
  Deva, Faton
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  A Future Wine Cluster in Kosova?2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  This thesis deals with the Kosovar agricultural economy and the introduction of new approaches. Kosova is an economy in transition with high unemployment, young population and structural problems. The privatization process promises a better future and economic growth. However, hard work and new approaches are needed. Privatization does not mean immediate growth. Hereby, clusters are considered as an appropriate approach to develop rural areas. Especially the wine sector in Kosova could be an example for cluster development as it is a promising sector. Wine has a long history in Kosova although wine consumption is not widespread. This sector is a rare example where exports are higher than imports. Climate conditions cheep working force and as stated the background make this sector attractive. Foreign agencies and investors are very interested in this sector. This thesis will show the main problems and main opportunities of this sector. It will describe the structural changes and current developments. Cluster creation is not a government function. Further, it is not a tailor-made solution. In fact, clustering involves many roles. Each participant has certain duties but the whole process needs coordination. The monitoring and supervision of the whole process, the identification of needs and permanent exchange of the participants are organized in a cluster. At the end, a win-win situation is created even if competition is raised to a high level. Competition and the functioning of free markets guarantee the success of the sector and as a results regional development. One cluster helps to create another. Starting one process means that many others could follow. By reading this thesis, the reader should recognize potentials and understand the local circumstances. This is the aim of the study.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 215.
  Dieckhoff, Lisa Maria
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Öländska sommarplaner: en fallstudie om turismen inverkan på fysisk planering i Borgholms kommun2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen tar sin utgångspunkt i hur turismen kommit att bli ett viktig faktor för fysisk planering och hur den bidrar till att skapa ett landskap som under tre sommarmånader blomstrar för att under resterande delar av året ödelägga landskapet. Syftet blir därmed att undersöka hur den kommunala fysiska planeringen ger strategier för eller emot säsongsanpassade strukturer i landskapet och hur problematiken mellan dessa och de permanenta kan hanteras med fysisk planering. Frågorna som arbetet har svarat på är dels om hur turismen beskrivs och påverkar landskapet och dels om hur kommunal fysisk planering kan hantera säsnongsanpassade strukturer. För att undersöka frågorna har det gjorts en fallstudie över Borgholms kommun på norra Öland. Borgholm har valts eftersom att det är ett typexempel på en mindre kommun som under sommaren mångdubblas i antalet invånare på grund av alla sommargäster. I undersökningen har jag använt en metodkombination av dokumentstudier, främst plandokument från kommunen, observationer på plats för att uppleva och reflektera över landskapets fysiska rum samt intervjuer i form av samtal om kontroversiella detaljplaner där turismen står för planeringsinitiativet. Då alla tre metoder har sina svagheter och ingen kan ge en fullständig bild har tanken varit att de olika metoderna ska bidra med olika perspektiv på problemet. Vidare i uppsatsen presenteras uppsatsens tre teoretiska utgångspunkter, vilka skapat riktlinjer för hur det empiriska materielet har undersökts och formats. Det handlar om vad som inkluderas i turism som begrepp, förståelsen av vem och vad som inkluderas i turismnäringen och hur turismen kan och bör ses som en nödvändig del av samhället. Delen om fysisk planering presenterar ett synsätt om planeringsmetodik och att den översiktliga planen är en viktig del av kommunens argumentation vid förhandling med investerare. Den sista delen av de teoretiska utgångpunkterna består av ett synsätt där den fysiska miljön ska betraktas som en symbios av människans liv och den befintliga naturen. Det lyfts även fram hur och att olika utvecklingsstrategier och agerande sätter sitt fotavtryck på landskapet genom en modell av Klas Sandell. De teoretiska ugångspunkterna bygger på en fosknings- och kunskapsöversikt, där jag ger en allmän ingång till situationen med perspektiv på översiktsplanens möjligheter som styrdokument, landsbygden som ett mångfunktionell och problematiskt landskap samt hur sommarturismen utvecklats i Sverige från överklassens besök på badhus till medelsvenssons camping. I undersökningen om fallet Borgholm beskrivs Borgholms situation som resedestination, om tre observerade landskapsförhållanden mellan permanent och säsongsanpassde strukturer samt de översiktliga planernas hantering av ämnet och intressenter. Genom att analysera materialtet genom det teoretiska perspektivet kommer uppsatsen fram till att turismen ställer krav på den fysiska planeringen, antingen genom att möjliggöra eller att skydda landskapet. Hanteringen av frågan om säsongsanpassade strukturer visar även den på att kommunen måste se till hela den fysiska miljön samt acceptera och utgå från den situationen när planeringen sker. Om inte finns risken att mista investeringsmöjligheter från exploatörer eller minska viljan för de permanenta företagen/boende att bo kvar.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 216.
  Digerstedt, Sofia
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Återvinningsstationer i Malmö: Planering, placering och utformning2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  Avfall är ett växande problem i världen och med ökat fokus på hållbarhet har återvinning fått en större roll i dagens samhälle. För att hantera återvinningen finns återvinningsstationer där mycket av insamlingen av material sker. Dessvärre får planering av återvinningsstationer inte alltid tillräckligt med uppmärksamhet, vilket kan bero på kunskaps- och/eller intressebrist i frågan. Förhoppningar inför arbetets start var att reda ut begrepp och ansvarsfördelning samt ge en klarare bild över vad en fysisk planerare kan förväntas göra när det handlar om återvinningsstationer och bistå med relevant information. En fallstudie har gjorts av Malmö utifrån de tre huvudinriktningarna på arbetet: planering, placering och utformning. Inom fallstudien har litteraturstudier och kvalitativa intervjuer utförts. En fältstudie av återvinningsstationer i Malmö har även legat till grund för resultatet till detta arbete. Arbetet visar att det främst är kommun och producenter, som representeras av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), som är inblandade i planering och arbete med återvinningsstationer. FTI har det övergripande ansvaret för återvinning och insamling av produkter och för att utveckla ett system för insamling av förpackningar som är lämpligt och som säkerställer en god servicenivå. Kommunens uppgifter inom planeringsområdet är bland annat att inkludera avfall i den översiktliga planeringen samt i detaljplaneringen. Det finns idag problem med att finna platser till återvinningsstationer och för att få permanenta bygglov till dem. För att avhjälpa dessa problem bör avfall och återvinning beaktas när nya detaljplaner upprättas. Extra viktigt är det när helt nya områden planeras för att bland annat säkerställa lämpliga placeringar till återvinningsstationer. Det är att rekommendera att återvinningsstationer ritas in i detaljplaner. Några viktiga aspekter som framkommit under arbetet med tanke på återvinningsstationernas placering i staden är att de bör placeras på platser med goda kommunikationer. Lämning av material bör kunna samköras med andra ärenden, vilket medför att lämpliga placeringar är vid målpunkter som köpcentrum och idrottsanläggningar liksom längs transportleder. De ska helst inte placeras avsides där få passerar då tryggheten liksom den sociala kontrollen minskar. Utformning av återvinningsstationer kan utgå ifrån att de bör vara funktionella, tilltalande samt säkra och trygga. Vid utformningen får ofta olika intressen vägas mot varandra och beroende på utgångspunkt och mål blir resultatet olika. Idag är mycket fokus på att utforma dem för att minska nedskräpning. Alternativt kan utgångspunkten vara att skapa en vacker återvinningsstation och som bonus få minskad nedskräpning, vilket det finns exempel som visar på.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 217.
  Disley, Kimberly
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Planering som möjlighet för social hållbarhet?: En fallstudie om Malmö stad och hur social hållbarhet tillämpas i fysisk planering2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete behandlar hur synen på vad social hållbarhet är och vad det uttrycks innefatta, men även hur begreppet används i praktiken. Detta görs med utgångspunkt i en teoretisk diskussion om vad hållbarhetsbegreppet är, vilket sammanhang begreppet myntats i och hur detta präglar dess användning och kraft. Liknande redogörelse görs därefter angående begreppet social hållbarhet. För att få svar på vad begreppet social hållbarhet betyder och innebär i en planeringskontext studeras därefter rådande forskning som länkar samman den fysiska planeringen med social hållbarhet. Detta material ligger sedan till grund för utredningen av och jämförelse med hur begreppet används i en praktisk planeringskontext. Denna praktiska planeringskontext utgörs av kommunala och kommunalt initierade dokument från Malmö stad, som utgjort del av fallstudien i arbetet. Fallstudien har även utgjorts av fältarbete för att insamla relevant data för det geografiska område som undersökts, nämligen ett område kring lokaliseringen av den planerade Rosengårds station i Malmö. Dessa två delar av arbetet, den teoretiska forskningen och den praktiska fallstudien, sammanstrålar sedan för att utmynna i slutsatser och planeringsstrategier för att genom fysisk planering främja en socialt hållbar utveckling. Dessa strategier exemplifieras avslutningsvis inom fallstudieområdet i Malmö. Denna tillämpning av strategier grundar sig därmed på de möjligheter och utmaningar som identifierats genom fallstudien och syftar till att ge förslag på hur den fysiska miljöns utformning skulle kunna gynna en socialt hållbar utveckling inom området och Malmö stad i stort.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 218.
  Diwangkari, Andyan
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Metropolitan Transport Planning Collaboration in Decentralized Indonesia. Case Study of Greater Yogyakarta2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [en]

  Indonesia has witnessed the emergence of metropolitan areas whose boundaries stretch beyond administratively defined local authorities. This prompts the need of integrated metropolitan transport planning whose attainment relies on inter-local government collaboration, particularly since decentralization policy in Indonesia. Yet, such collaboration remains considerably undeveloped. Therefore, using case study of Greater Yogyakarta, this research discusses the barriers to inter-local government transport planning collaboration. The transaction costs theory was utilized given its analytical power in explaining actors’ calculative decision for making inter-local government collaboration as chosen governance mechanism to handle metropolitan transport planning. This decision is influenced by actors’ perceived transaction costs. This research found that there are significant aspects that potentially stimulate and heighten actors’ perceived transaction costs; thus, served as key barriers to collaboration. Those aspects are: the absence of safeguard mechanism through legal and regulation framework to address non-compliance issues; uncertainty of sustained financial support; uncertainty of longer-term political commitment; the lack of perceived benefits of metropolitan transport planning; the perceived imbalances in losses and gains of collaboration; local governments’ fear of losing control over territories; fragmentation in local governments; and the absence of common-shared goals. This research also suggests that informal institution aspects and political driving forces have hindered the collaboration more significantly compared to direct practical-financial aspects.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 219.
  Do, Nanju
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  How to create cultural clusters in historical regions2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  How to create cultural clusters in historical regions Is there a way of attempting to stabilize economy by making a cultural cluster in a historical city? This is the central question in my thesis. The cluster theory has influenced many sectors around the world. Firenze has been chosen as study case because the city is a good representative of a historical region. Additionally, the region’s system of industrial area is closer to a cluster system. Therefore, we can look into the shape of the cultural cluster in historical regions and their characteristic by analyzing Firenze’s industrial area. This analysis will be also applied to Gyeongju’s cultural cluster. Keywords: Cultural cluster, cluster, Firenze, Gyeongju, historical regions

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 220.
  Dong, Xiaomin
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Kong, Yilin
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Urban Colourscape Planning: A Colour Study of the Architecture of Karlskrona2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  Our starting point is colour and the notion that colour makes a difference. We studied colour science and colour geography in order to research the architecture facades in Karlskrona. The first part of the paper introduces the significance of our study, background, research objective and methodology, along with the definitions of some concepts,and urban colourscape situation of foreign counties and China. The second part of the paper expounds problems of urban colourscape and discusses principles, significance and function of urban colourscape planning. The third part of the paper analyses the colourscape planning of Copenhagen in order to demonstrate the significance and process of colourscape planning. It also investigates geography, history and culture of Karlskrona. The fourth part of the paper has the results of our research- a colour program of Karlskrona's architecture. The fifth part of the paper summarize the whole thesis.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 221.
  Dong, Zhi
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Kong, Chen
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Beijing- the Forming of a Polycentric Megacity2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  Abstract Last century witnessed the increase of metropolitan regions and much attention has been paid on them. The concept of megacity appeared during the development process of metropolitan regions. Due to the rapid urbanisation and the population explosion in China, there are three main megacities which have great influence on the national economy. In this thesis, we choose one of the main megacities - Beijing megacity, as our case and the research question is how to strengthen the polycentricity of Beijing megacity to achieve more balanced development. In order to find out the answers to the research question, the concepts of metropolitan region, megacity and polycentric megacity are discussed in the conceptual section of this thesis. The empirical section analyses the Tokyo megacity and Los Angeles megacity on purpose of finding the lessons and experiences that could be learned and applied to strengthen the polycentric characters of Beijing megacity. In the case study chapters, firstly we analyses the problems of monocentric Beijing municipality, then we suggest the approaches of being polycentric Beijing megacity where Beijing, Tianjin and Tangshan participate actively.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 222.
  Donnabháin, Ian O
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Röpcke, Julian
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  An Analysis of Interreg Projects across Europe: A critical examination on the role of networks and the implementation of EU concepts2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  An Analysis of Interreg Projects across Europe A critical examination on the role of networks and the implementation of EU concepts The intention of this thesis project was to get a deeper insight into the effect the European Union can have in the regions of Europe, in particular through the workings of the Interreg program. From study the theoretical concepts, we wished to discover how these concepts were practically implemented through different projects and partnerships. Due to the informal nature of the European Union spatial planning, we also wished to understand the importance that networks play in the projects and the effect they have on the activities of the project partnerships. We decided that the best way to study this subject was through a comparison of two contrasting projects in different parts of Europe but that deal with similar concepts. The theoretical perspective we took to approaching the subject matter, was to include much of the theory and ideas on the workings of networks and the potential results they can bring. In particularly we focused upon networks in the context of the transfer of knowledge, and their importance for creating the environment for such transfer to occur, and the many elements that can support or hinder .Furthermore we looked at much of the theory behind the concepts that the EU promotes, such as Sustainability, the different models that can be followed, as well the suggested conflict between Cohesion and Competitiveness. For the comparison we chose two contrasting projects; - BalticMaster Interreg IIIB based in Karlskrona, Sweden, involving 40 partners - EARD Interreg IIIC based in Brandenburg, Germany, involving 10 partners Both projects were established under the intention of Sustainable Development in their respective regions. One based on protecting the Baltic Sea from oil spillages, and the second aimed at sustainable development of regions around airports. The comparisons in terms of networks were quite striking; one the one hand, BalticMaster was largely based on pre-existing networks between the different regions of the Baltic Sea and had an emphasis on partner interaction. On the other hand, EARD was a brand new project partnership with no history of collaboration between the regions and interaction of the partners was rare. In terms of EU concepts, there were similarities as both projects took a bottom up approach to the broad concepts and connected this concepts to their work and aims in different ways to make them relevant. Interestingly, those project participants that were interviewed shared a lack of understanding of some the concepts before undertaking the project, some by their own admission, even though it was the main theme of their project. Conclusions that could be drawn from the work included the interaction of concepts and networks, and how each can affect each other. EU concepts can form new partnerships and networks because common goals can be shared in new partnership under the broad concepts. Furthermore, strong networks can assist the concrete implementation of these broad concepts and assist in the understanding of these concepts across the project partnership. In conclusion, we can see that there are many advantages to the flexibility of the EU broad concepts and how Interreg allows them to be interpreted, but there are also many problems in trying to insure that what is funded by Interreg is faithful to the intent of those broad concepts. The challenge is how to strike a balance between the necessary flexibility and insuring the outcomes are in line with the intent.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 223.
  Dozhdeva, Viktoriya
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Culture and creativity as instruments for local development. A study of practices in smaller European cities.2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [en]

  The work aims at understanding how smaller cities use culture and creativity (C&C) as a tool for local economic development. The study seeks to contribute to filling the gap in research on ways of inscribing C&C into the context of smaller cities’ development. It studies and systematises different theories and discourses on the role of C&C in territorial development, elaborating an analytical model (typology) for analysing the multiplicity of approaches to C&C-led local development. On the basis of this analytical model, it studies what are C&C-led approaches pursued in practice, relying on two distinct types of empirical analysis. The first one (a broad survey) identifies and analyses 30 cases belonging to different conceptual categories of C&C-led approaches and, generalising the results of case-by-case studies, discusses the practical manifestations of pursuing the different types of C&C-led approaches. The second one (an in-depth case study) seeks to understand how the different approaches interact within the C&C-led policy of one town. It studies the C&C-led strategy of the Portuguese town Óbidos, which combines features of all the categories of C&C-led approaches, and analyses their elements and synergies. The work thus demonstrates and discusses the variety of ways in which smaller cities use C&C as an instrument for local development.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 224.
  Duljan, Daniela
  Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för fysisk planering och byggteknik.
  Kalk, prästkragar och oändlighet2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  PROBLEM Området idag ses som ett problemområde eftersom stora delar av i första hand industriområdet har tillåtits att förfalla. På Ön har en förvandling till modernare stadsbebyggelse påbörjats men utvecklingen verkar ha stannat upp. Det ger intryck av det är svårt att gå vidare och knyta ihop alla de påbörjade projekten. Stora delar är helt stängda för allmänheten, vilket innebär att kustens stora grönstråk bryts här. Här är det vare sig grönt eller tillgängligt. Malmö stad har angett detta område som ett omvandlingsområde för blandad stadsbebyggelse. Begreppet i sig kan tolkas olika. I detta arbete ses det som en vilja att planera både för boende, verksamheter och service. Frågan är till vilken grad och i vilken struktur kan det ta form? SYFTE Intentionen med Limhamns nya tillskott är att den ska öppnas upp för allmänheten och bli en ny och modern del av stadsdelen. Den blockad som området tidigare utgjort ska nu bli stadsdelens länk till havet, området ska kunna passeras på ett självklart och logiskt sätt och på så vis bli en del av det gröna kuststråket. UPPLÄGG Dokumentet är uppdelat i tre delar. Inledning som behandlar alla tankar inför och kring arbetet. Platsen som anger områdets förutsättningar och Förslaget som innehåller den slutliga skissen och alla idéer på vägen dit. INNEHÅLL Det huvudsakliga konceptet som arbetet utgår i från är att vattnet ska nå in, bebyggelsen når ut och rönskan ska gå igenom och på tvären. För att hitta en lösning på detta har diskussion förts om vad och hur det är önskvärt att bygga och bo. Jämförelser har gjorts mellan idéerna bakom miljonprojektet och vartersstaden. Dess för- och nackdelar tas upp utan att egentligen slutlig ställning tas om vad som är rätt eller fel. Det slutliga ställningstagandet om den absoluta sanningen (!) för Limhamns hamn tas i och med detta planförslag. Efter analysen av området ges flera mer och mindre detaljerade riktinjer för det fortsatta planeringsarbetet. Där anges bland annat att: - historian, den befintliga strukturen ska ses som resurs och fungera vägledande i utformningen. - det ska synas att Limhamn är del av parkernas stad och göra även denna kustremsa tillgänglig för allmänheten. - det ska finnas attraktion, målpunkt för passerande. - projektområdet ska ses som en del av stadsdelen Limhamn. - ta vara på egenskaperna havet, horisonten och Limhamns vita guld- kalken. Arbetet omfattar till största delen både Ön och indutriområdet. Översiktlig struktur tas fram för hela området då det ska kunna fungera som en helhet. I förslaget vidarebearbetas även industriområdet mer i detalj. Enligt förslaget kommer industriområdet att innehålla en stor del bostäder, verksamhetslokaler för både illverkning och kontor, ett fjärrvärmeverk, flera grönstråk och kanaler, en publik kajpromenad, platsens egna museum och upplevelsehall, allaktivitethus, scating/cykling ramp inomhus, teater/musik scen utomhus, skola och dagis. FÖRSLAGETS VINSTER Sist i arbetet görs en före/efter studie. Tillgängligheten för allmänheten mäts genom variablerna noder, stråk, gräns/delare, landmärke och grönska. Och det självklara utfallet är att efter omvandlingen finns det betydligt fler noder, stråk och även landmärken, medan gränserna mot omgivningen luckrats upp något. Och rönskan frodas. Men de största och viktigaste tillskotten för allmänheten är att kajen öppnats upp, att det finns flera alternativa sätt att ta sig in i och genom området. Dessutom är en viktig aspekt att hela området har fått betydligt mer grönska. Alltså nyplanteringar och förädling av befintlig grönska har gjorts, hårdgjord yta tagits bort. En stor vinst för människor, växter och djur.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT03
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT04
 • 225.
  Dureigne, Anne-Sophie
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Public participation in the planning process of Möllevången and Seved: a comparative case study2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  The thesis analyses public participation in the planning process of two areas in Malmö, Seved and Möllevången, which are located in the neighbourhood of Södra Innerstaden. Public participation is assumed to be an effective tool to solve the problem of social integration; Möllevången and Seved seem to have economic, social and cultural similarities and are both described by the public authorities as areas with important social exclusion. Therefore, the municipality adopted a development programme for each area, which focused on improving public participation’s rate within different projects that had to solve the local problems. The development programme for Möllevången was adopted in 2006 and the programme for Seved in 2010. The programmes along with the different projects implemented have given fairly different results in terms of outcomes and public involvement. In Möllevången, the planning process has been providing the framework for greater cooperation and interaction between the different social hierarchical levels. Some structures such as the project Mera Möllan, have successfully managed to improve the dialogue between the different actors through innovative methods of public participation. On the other hand, in Seved, the use of public participation in the planning process has not given the same results as in Möllevången. The aim of the thesis is to show that public participation can be improved in any local area, and can be used to develop projects that aim so solve the social integration problem. In order to make it effective, the methods of public participation must be adapted to the specificities of the selected neighbourhood. Unlike Seved, Möllevången has a special character with a wide diversity of cultures and leisure activities that attract people from the whole Malmö. Therefore, public participation cannot be used in the same way in the two areas. The goal of the analysis of public participation in Möllevången and Seved is twofold: on one hand, it seeks to highlight what are the reasons of such a difference in the use and the rate of public participation between the neighbourhoods; on the other hand, it highlights the elements that must be taken into account so as to improve public participation. In order to do so, the thesis is based on a theoretical and empirical part. The theory provides the basis to understand how public participation works in planning at a local level, and what factors can enhance or reduce it and influence its use in the implementation of a planning decision. The empirical part analyses different projects developed in Mölevången and Seved, which use public participation at different levels to solve the problems integration, unemployment and security. The results of the projects’ analysis are presented and discussed to support the research goal.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 226.
  DURGUN, YETKiN ÖZÜM
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  THE TRANSITION PERIOD OF REGIONAL DEVELOPMENT POLICY OF TURKEY: FROM TRADITIONAL WAYS TO DEVELOPMENT AGENCIES2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  Turkey was officially admitted in the Helsinki summit of European Union (EU) leaders in 1999 as a candidate country to join the EU, which indicates a growing influence of the EU in Turkey in terms of domestic political and economic life. In the EU, the regions have been strengthened along with the introduction of the “European of the Regions” policy. Therefore, regional development policies have been changing and implementing new policies in order to reduce the disparities between the regions in Turkey. The aim of the thesis is that to investigate the change and the implementation period of the regional development policies. Therefore, the thesis analyses the Regional Development Agencies (RDAs) as local institutions where regional policy, involving a bottom-up approach, has been decentralized. In order to be able to interpret how the governance practices of the EU, as the regional policy, pursued in Turkey, the thesis will analyse zmir Development Agency and Çukurova Development Agency as the main case studies. The aim of the study is to follow the change in the organisation of the regional policy, and the process of formation of the RDAs in a centralised country, Turkey.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 227.
  Duvelid, Sara
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Stadsutveckling av området Sveaplan i Eskilstuna2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  I planeringssammanhang är begreppet ”attraktiv stad” vanligt förekommande. För att kunna utveckla en attraktiv stad måste man börja med att definiera begreppet. Dock är det ett begrepp som är svårt att definiera. Detta beror på hur starkt kopplat det är till individens egna värderingar om vad en ”attraktiv stad” är. Trots att ämnet är väl undersökt finns det idag inga klara teorier eller definitioner för att kunna förstå vad en ”attraktiv stad” är. Det här examensarbetet har fokuserat på att undersöka begreppet ”attraktiv stad” med en inriktning på faktorer som påverkar den fysiska planeringen. Begreppet har beskrivits med hjälp av de egenskaper Roland Andersson och Boverkets rapport ”Den måttfulla staden” lyft fram. För att tillämpa beskrivningen av vad som utmärker en ”attraktiv stad” har tre välmeriterade forskare valts ut. De valda referenserna är Jane Jacobs, Jan Gehl och Kevin Lynch. Dessa forskare valdes för deras olika infallsvinklar på vad en ”attraktiv stad” kan vara. Därefter appliceras deras teorier på området Sveaplan i Eskilstuna kommun. Området anses idag vara oattraktivt och saknar många av de faktorer dessa teoretiker förespråkar. Resultatet av undersökningen leder till ett planförslag över området Sveaplan mot en mer funktionsintegrerad stadsdel.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 228.
  Dymling, Mette
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Furulunds framtida utveckling2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [sv]

  Furulund är en mindre ort i Skåne som står för en stor förändring när orten får en tågstation.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT03
 • 229.
  Dzene, Aiga
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Kula, Adem
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Creative City Assessment of Riga, Tallinn and Vilnius2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate the current status of the capitals of the Baltic States according to the Creative Class Theory. With increasing role of knowledge, creativity and innovation in the today’s economy, the role of the Creative Capital increases. Riga, Tallinn, and Vilnius are the capitals of the Baltic States, experiencing dynamic growth. Therefore, such a study would add to the assessment of the current status and identification of the possible improvements. The Creative Class Theory suggests that knowledge or creativity of people is the main driving force of the economic growth. Thus, for the economic development, a place needs combination of three factors, 3Ts – Talent, Technology, and Tolerance. Each of them is necessary, but not sufficient factor. In order to examine Talent, the authors use three measures of the Creative Class, the Human Capital, and the Scientific Talent. The findings indicate that all three cities have competitive level of the Creative Class in comparison with the other EU countries; however, low level of the Scientific Talent. The authors conclude that the Scientific Talent is an important part of the Creative Class; thus, the cities must find the means to develop it. By comparing the three capitals, Vilnius is the most competitive in terms of the Talent indicator; Tallinn has the second position, and Riga is the least competitive among the capitals of the Baltic States. The second component, Technology, is measured by the Innovation Activity Index and E-commerce Index. These measures indicate that the three cities are rather uncompetitive in comparison with the leading EU countries. Among the capitals of the Baltic States, Tallinn is the most developed according to Technology; Vilnius is the second, and Riga is lagging behind in the Technology measures. To summarize, all three cities need to put an important emphasis on developing Technology. Lastly, Tolerance is measured by using three different indicators of the values and attitudes. According to these measures, Tallinn is the most tolerant city among the three capitals, but the level of Tolerance is rather similar in Riga and Vilnius. From the study of literature, the authors find that the level of Tolerance is related with the economic development; thus, an increase in the income level in the three cities might increase the level of the tolerance. The authors conclude that despite the fact that the Creative Class Theory suggests the need to build people’s climate for the economic development, the three capitals of the Baltic States still need to build the business climate in order to increase the level of Technology, as it is currently the missing component of the 3Ts.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 230.
  Dzene, Aiga
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Kula, Adem
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Creative City Assessment of Riga, Tallinn, and Vilnius2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate the current status of the capitals of the Baltic States according to the Creative Class Theory. With increasing role of knowledge, creativity and innovation in the today’s economy, the role of the Creative Capital increases. Riga, Tallinn, and Vilnius are the capitals of the Baltic States, experiencing dynamic growth. Therefore, such a study would add to the assessment of the current status and identification of the possible improvements. The Creative Class Theory suggests that knowledge or creativity of people is the main driving force of the economic growth. Thus, for the economic development, a place needs combination of three factors, 3Ts – Talent, Technology, and Tolerance. Each of them is necessary, but not sufficient factor. In order to examine Talent, the authors use three measures of the Creative Class, the Human Capital, and the Scientific Talent. The findings indicate that all three cities have competitive level of the Creative Class in comparison with the other EU countries; however, low level of the Scientific Talent. The authors conclude that the Scientific Talent is an important part of the Creative Class; thus, the cities must find the means to develop it. By comparing the three capitals, Vilnius is the most competitive in terms of the Talent indicator; Tallinn has the second position, and Riga is the least competitive among the capitals of the Baltic States. The second component, Technology, is measured by the Innovation Activity Index and E-commerce Index. These measures indicate that the three cities are rather uncompetitive in comparison with the leading EU countries. Among the capitals of the Baltic States, Tallinn is the most developed according to Technology; Vilnius is the second, and Riga is lagging behind in the Technology measures. To summarize, all three cities need to put an important emphasis on developing Technology. Lastly, Tolerance is measured by using three different indicators of the values and attitudes. According to these measures, Tallinn is the most tolerant city among the three capitals, but the level of Tolerance is rather similar in Riga and Vilnius. From the study of literature, the authors find that the level of Tolerance is related with the economic development; thus, an increase in the income level in the three cities might increase the level of the tolerance. The authors conclude that despite the fact that the Creative Class Theory suggests the need to build people’s climate for the economic development, the three capitals of the Baltic States still need to build the business climate in order to increase the level of Technology, as it is currently the missing component of the 3Ts.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 231.
  Dénes, Rita Veronika
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Natura 20002012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  The topic of the master thesis European Spatial Planning and Regional Development at the Blekinge Insitute of Technology is the Natura 2000 areas in Hungary. The aim is to review the Natura 2000 network, the management of these area at the EU level, and the situation in Hungary. Furthermore examine the Natural 2000 network in Hungary, to find, collect, realize and methodize the main problems of these places in association with Natura 2000. Finally I overview the aims of the Natura 2000 areas' management in the future.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 232. Dühr, Stefanie
  et al.
  Cowell, Richard
  Markus, Eric
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Europeanizing planning education and the enduring power of national institutions2016Inngår i: International Planning Studies, ISSN 1356-3475, E-ISSN 1469-9265, Vol. 21, nr 1, s. 16-33Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  It is widely observed that planning education in Europe is affected increasingly by various forces of Europeanisation and internationalization. While these trends are not regarded uncritically, very often commentators treat them as inexorable, or it is assumed that individual universities have considerable agency in how they respond. However, closer attention to the literature on Europeanisation shows that nation-states significantly mediate these processes. This is the focus of this paper, which draws on a case study of the creation of an integrated multi-country Masters programme in spatial planning. The analysis shows that national institutions still exert significant force, at least on the structure of the degree programmes that can be created, which universities seeking to Europeanize have to negotiate. © 2015 Taylor & Francis

 • 233.
  Edholm, Hedvig
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Konsekvenser av Peak Oil i relation till fysisk planering: En fallstudie av Växjö kommun2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  Arbetets syfte är att uppmärksamma den problematik som är kopplad till Peak Oil, samt genom att exemplifiera med Växjö kommun, undersöka på vilket sätt fysisk planering kan vara ett medel för att förebygga konsekvenserna av Peak Oil. Arbetet fokuserar främst på hur sektorerna transport, livsmedelsförsörjning samt energi och uppvärmning kan komma att påverkas. Arbetets inledande, teoretiska del avser att ge en bakgrund av den undersökta kontexten i form av fysisk planering. För att sedan uppmärksamma problematiken kring oljeberoendet beskrivs begreppen Peak Oil, global uppvärmning, nettoenergi samt relationen mellan Peak Oil och den globala uppvärmningen. Behovet att finna lösningar till de minskade oljetillgångarna är höga, dock försvåras en övergång till förnybara energikällor av att kvoten nettoenergi (den andel energi som återstår efter att vi konsumerat energi för att producera energi), är lägre hos förnybara energikällor än hos fossila bränslen. Detta skapar bland annat negativa incitament i form av utvinning av okonventionell olja, med risker för miljö och klimat som följd. Arbetets andra del består av en litteratur- och forskningsöversikt som först översiktligt beskriver hur samhället kan komma att påverkas av minskade oljetillgångar. Vidare beskrivs mer ingående hur fokusområdena transport, livsmedelsförsörjning samt energi och uppvärmning kan komma att drabbas av Peak Oil. Exempel på hur samhällen tidigare i historien drabbats av oljekriser samt hur dessa bemöttes presenteras därefter. Då mängden tillgänglig energi bestämmer samhällets komplexitet och därmed möjlighet till specialisering riskerar minskade oljetillgångar att leda till stora samhällsmässiga, ekonomiska och politiska konsekvenser. Arbetets tredje del utgörs av en fallstudie. Att valet föll på Växjö kommun motiveras av att kommunen under lång tid arbetat för att minska utsläppen av fossila bränslen. Det empiriska materialet består av en dokumentstudie av styrdokumenten Växjö miljöprogram samt Växjö energiplan och har valts för att de bidrar med information om transport, livsmedelsförsörjning samt energi och uppvärmning inom kommunen. Av informationen framkommer det att framgångarna varit störst inom uppvärmningssektorn, där andelen förnybar energi uppgår till 90 %. Arbetets slutsats består bland annat av följande: Växjö kommun har erfarit att en omställning från fossil energi till förnybar energi varit gynnsam att genomföra inom energi- och uppvärmningssektorn och svårare att genomföra inom transportsektorn. Denna slutsats kan antagligen ses som generellt riktig då alternativa substitut till transportbränsle är svårare att finna samt är mindre lönsamma än de substitut som existerar som alternativ inom energi- och uppvärmningssektorn.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 234.
  Edin, Malin
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Föreställningar om god stadsmiljö: en fallstudie i Kiruna2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka om det finns en allmängiltig uppfattning kring vad som kännetecknar god stadsmiljö, eftersom det i planeringssammanhang ofta talas om god stadsmiljö och attraktivitet på ett sätt som tycks förutsätta att så är fallet. Skillnader i uppfattningar och föreställningar kan vara grundade i olika faktorer och i examensarbetet har skillnader möjliga att relatera till genus och ålder studerats. Genom en fallstudie i Kiruna har delar av resultatet från en, av Kiruna kommun, tidigare genomförd enkätundersökning analyserats vidare för att utreda om det bland de Kirunabor som besvarat enkäten finns skillnader som är möjliga att relatera till genus eller ålder. Fallstudien, som geografiskt sett avgränsats till Kirunas centrala stadsmiljö, har byggts upp kring jämförande diskursanalyser där åtta olika respondentgruppers svar på åtta olika frågor har studerats och jämförts med varandra. Jämförelserna har grundats på vilka byggnader och platser respondenterna lyft fram i sina svar samt på vad de haft för åsikter om Kirunas stadsmiljö. Resultatet av de jämförande diskursanalyserna visar att det finns både likheter och skillnader mellan de olika respondentgruppernas svar. Detta resultat bidrar förhoppningsvis till att öka förståelsen för vilken betydelse genus och ålder har i föreställningar kring vad som kännetecknar god stadsmiljö.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 235.
  Edinger, Paul
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  The metropolitan region Rhine-Neckar: A case study of cooperative federalism in the field of railroad infrastructur2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This Master Thesis gives an insight of railroad infrastructure at a regional level of European importance through a case-study within the Rhine-Neckar region in Germany. Administrative competences are hard to overcome from the planning point of view, consequently regions rely on informal planning tools to achieve a broader transnational and integrated transport strategy in Europe. Beside that metropolitan regions have in a scientific sense four different functions. One of them is the gateway function in a polycentric European development. Therefore this thesis analyze the new high-speed railway track between Frankfurt am Main and Mannheim. Furthermore the thesis draws an outlook of the further development of the new high-speed railway and their expected problems out of a regional planning point of view. The conclusion give an insight, if all four scientific metropolitan functions can be found within the region and what their approach of a cooperative federalism is about. All four metropolitan functions can be found within the region in terms of the new high-speed railway. The innovation function is given through the INTERREG IVB-NWE project CODE24, which was elected as a strategic initiative and was of European importance. The decision-making and control function is given through the established European Grouping of Territorial Cooperation, as it gives the whole initiative an European legal form. The symbol function can be found particularly in a footnote of the German Federal Train Track Expansion Act back in 2004, as the region achieved a legal boundary at the federal level. The last function, the gateway function, is given as the corridor between those two agglomerations has the highest traffic volume in Germany.

  Fulltekst (pdf)
  BTH2017Edinger
 • 236.
  Edvardsson, Linda
  Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för fysisk planering och byggteknik.
  Ett levande centrum: Förnyelse av de centrala delarna i Södra Sandby2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING Södra Sandby är vad man ofta kallar en villaförort. Här bor cirka 5 500 invånare och många pendlar till Lund. Större delen av bebyggelsen är från 1970-80-tal. En stor centrumanläggning uppförd i början av 1970-talet dominerar centrala Södra Sandby, anläggningen rymmer bland annat affärer, post och café. Generellt sett är hela orten en uppvisning i bristande variation, något som är tydligt både i parkerna och bebyggelsen. Bilen har varit måttstock för planering och arkitektur, vilket har lett till ett otrivsamt centrum. Ett levande centrum studerar möjligheterna till förändringar och förbättringar i Södra Sandbys centrala delar. Ämnet diskuterades fram tillsammans med arkitekt Elsa Grip på stadsarkitektkontoret som arbetar med denna del av kommunen. Syftet med examensarbetet har varit att arbeta fram förslag på samhällsbyggnadsåtgärder som höjer trivseln på de centrala gatorna, ökar den mänskliga aktiviteten i centrum och som lyfter fram det goda som dolts under år av planering med bilen i fokus. Arbetet är uppdelat i fyra delar: Inledning, Analys, Mål och Strategier samt Förslag. En konsekvensanalys har även bifogats för att ge en bild av vilka olika konsekvenser förslagen kan komma att ge. Analysen ger en förståelse för orten samt en god grund för framtida planering, och behandlar ortens historia, struktur, bebyggelse och vegetation. Den visar på att orten varit i stort sett oförändrad fram till järnvägen introducerades i orten i början av 1900-talet, varpå Södra Sandby blomstrade en kort period tills bilen blev det vanligaste transportsättet och järnvägen revs upp. Först på 60-talet kom den andra revolutionen ? villarevolutionen ? och sedan dess har åker efter åker sålts av för att skapa tomtmark. Denna bebyggelse är oftast ensartad och bilen har fått stor vikt vid planeringen. Av den bebyggelse som fanns i byn innan enskiftet (i början av 1800-talet) finns endast kyrkan och prästgården kvar. En stor andel parkmark finns inom byn men vegetationen är ensidig och grönområdena utnyttjas dåligt. De gröna ytorna är mest ?gröna transportrum?. Jan Gehls litteratur har varit en viktig teoretisk inspiration vid framställandet av Mål och strategier. Trivseln är för honom en viktig faktor och boken ?Livet mellem husene ? har studerats omsorgsfullt. En rad faktorer är viktiga för att människan skall trivas och genom att ställa dagsläget i Södra Sandby mot dessa faktorer blir det tydligt vad som bör förändras och vad som saknas i Södra Sandby. Huvudsakligen rör förslagen de centrala delarna och särskit berörs hur centrumhuset och dess omgivningar kan göras vackrare och trivsammare, hur man skapar kvalitet i uterummen och grönytorna samt var en offentlig plats kan förläggas. Vissa förtätningar föreslås men huvudsakligen förordas en relativt gles struktur. Viktigt är att byns gamla struktur bevaras samtidigt som den mänskliga aktiviteten ökar. Genom de åtgärder som föreslås kan detta åstadkommas.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 237.
  Edvinsson, Daniela
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Henningsson, Sarah
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  The Production of Socially Sustainable Spaces – Who has the Knowledge?2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  BTH2018Edvinsson
 • 238.
  Edward, Fakinah Nailan
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Regenerating Public Space in Residential Areas: Planning and Design Proposal for Oxhagen Residential Area, Kalmar2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This degree project looks at the effective methods and principles in planning and design for regenerating public space, especially regenerating public space in residential areas. This regeneration of public space is important, as a way to solve problem of unattractiveness, lack of social interaction and insecurity feeling among people or inhabitants in public spaces in residential areas. In this project, we choose Oxhagen housing area in Kalmar, as the project object. In which, the projects aim to change the Oxhagen from unattractive place to an attractive place which enhance people to have positive social interactions among inhabitants.

   

  Firstly, this project begun by collecting the relevant study and theory regarding public space, especially in residential areas. From there, we based this project with proper guidelines and planning principles. Furthermore, to thoroughly consider all practical aspects, this project also studied successful public spaces in residential areas in Scandinavia countries, therefore, the project can learn from the successful projects. The second and third part, the project provides information of the context of the area and situational analyses of the site, Oxhagen in Kalmar. The last important part of this project, we provide the proposal of public space in residential area, Oxhagen. The project based the proposal on the relevant theories and the situational analysis. The proposal are consists of detail plans and other planning suggestions. In the proposal, we focus the planning and design with the concept of accessibility, enclosure, and diversity of activities, as we think these three concepts are the most applicable to the context of Oxhagen. Therefore, the suggestions and proposal are from these three concepts. 

  Fulltekst (pdf)
  Regenerating Public Space in Residential Areas: Planning and Design Proposal for Oxhagen Residential Area, Kalmar
 • 239.
  Egnér, Yvonne
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Utveckling av Solbergsudde Från fritidshusområde till permanentbebyggelse: med bevarad karaktär2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  Västerviks kommun har under tiotals år haft en vikande befolkningsutveckling men under de senaste åren har en förändring skett och trenden har brutits. En stor satsning på att uppföra sjönära bostadsområden nära staden har lockat till inflyttning, och kommunen vill fortsätta den utvecklingen. Solbergsudde ligger strax utanför Västervik och det finns långt framskridna planer på att där uppföra ett nytt attraktivt bostadsområde med blandad bebyggelse. Solbergsudde präglas av en lantlig skärgårdskaraktär och idag finns där 17 bostadshus/fritidshus som ej är planlagda. Problem finns med både enskilda läckande avloppsanläggningar och brist på färskvatten. Olika delar av området har både regionalt och internationellt värde och omfattas av restriktioner såsom riksintresse enligt 3 och 4 kap miljöbalken och strandskydd. Mitt arbete har varit att analysera och ge förslag på hur man kan utveckla Solbergsudde till ett trivsamt och attraktivt bostadsområde, och samtidigt bevara landskapets karaktär och de biologiska, kulturella och rekreativa värden som finns. Redan har många strandnära områden i Västervik bebyggts med friliggande villor. Flera av dessa områden har uppförts utan anpassning till landskapsbilden och de karaktäriseras av stora exklusiva villor som placerats och utformats utan hänsyn till omgivning, topografi eller vattenfront. Arbetet visar därför hur man genom olika riktlinjer för gestaltning kan styra bebyggelsen så att den harmonierar mer med landskapet. Den sydvästra delen av området utgörs av en inkapslad deponi, innehållande rester från ett pappersbruk. Deponin upptar ett stort område som idag är outnyttjat och arbetet innefattar även ett förslag på användningsområde för denna yta. Planförslaget möjliggör ca 60-80 nya bostäder samt en förskola. Viktigt har varit att planera för olika boendeformer och bostadsstorlekar, så att området kan passa både små och stora hushåll. I förslaget ingår också flera åtgärder som gynnar rekreation och friluftsliv.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT03
 • 240.
  Ehrén, Karolina
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Krympande kommuner: En innehållsanalys av kommunala översiktsplaner2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [sv]

  Utvecklingen i Sverige de senaste åren kännetecknas av befolkningsminskning i landets gles- och landsbygder medan storstädernas befolkningsmängd ökar. Syftet med arbetet är att undersöka om det finns några metoder och strategier som de krympande kommunerna har använt sig av för att försöka vända stagnationen samt att jämföra dessa med hur problemet hanteras i andra delar av världen. För både krympande städer och kommuner är problemet detsamma, befolkningsminskning. Lösningen på problemet är att försöka skapa en befolkningstillväxt. Det finns många olika strategier för att vända befolkningsutvecklingen. Marknadsföring ses ofta som en universallösning för att motverka stagnationen och en vanlig strategi för att få människor att flytta till eller besöka staden/kommunen, både i Sverige och internationellt. En studie av innehållet i översiktsplaner från krympande kommuner i Värmland har genomförts för att undersöka, om och i sådana fall hur, kommunerna använder översiktsplanerna för att åstadkomma befolkningstillväxt. Slutsatserna av studien är att det inte i de undersökta översiktsplanerna finns några tydliga strategier för att uppnå kommunernas visioner. Istället finns det många dellösningar för olika områden. Hur problemet med stagnerande kommuner ska hanteras är dock ytterst en politisk fråga på både lokal och på nationell nivå. Eftersom att alla kommuner har olika förutsättningar går det inte att ta fram en standard-strategi som fungerar för alla kommuner.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 241.
  Ehrén, Karolina
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Medborgardeltagande: demokrati i planprocessen?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med kandidatarbetet är att undersöka medborgar- deltagandet i den kommunala planprocessen. I arbetet tas upp vilka dialogverktyg som finns för att få ett bra medborgar- deltagande i planprocessen, hur de kan användas och hur de har använts vid planeringen av ett nytt område. Arbetet försöker att med hjälp av demokratimodeller och planeringsteorier förklara och förstå den typ av medborgardeltagande vi har idag vid planeringen av den fysiska miljön. Medborgardeltagande i planprocessen är obligatoriskt enligt Plan- och Bygglagen. Undersökningar som Boverket (1998) gjorde har visat att ju mer medborgarna får vara med i planprocessen från början, desto större och bättre beslutsunderlag vilket ofta leder till färre överklaganden. Ändå väljer många kommuner att endast använda sig av det obligatoriska samrådet som är minimikravet enligt Plan- och Bygglagen, Förslag på ett utvidgat och förbättrat medborgardeltagande med hjälp av olika dialogverktyg kommer att behandlas i uppsatsen. En fallstudie av medborgardeltagande i planprocessen görs av ett område i Stockholms innerstad där en ny stadsdel ska växa fram, ”Norra Djurgårdsstaden 2030: Hjorthagen”. I studien undersöks vilka dialogverktyg Stockholms stad har använt sig av samt om de skulle ha behövts kompletteras eller ersättas.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 242.
  Ejeborn, Elisabet
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Gestaltning av det offentliga rummet: Hur blir Amiralitetsparken en levande del av stadslivet igen?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  De offentliga rummen är de platser i staden som är tillgängliga för oss alla. Dess betydelse har varierat med åren. De har alltid varit betydande platser för maktuttryck från stat och kyrka men också platser där folket uttryckt sin vilja i demonstrationer och aktioner. Parkerna började dyka upp i Sverige under 1800-talet då städerna växte och borgarklassen fick mer resurser och fritid. De senaste årtiondena har våra offentliga miljöer många gånger fått komma i andra han i stadsplaneringen, fokus har länge legat på objekten och inte på vad som finns emellan dem. I Karlskrona har länge stora delar av staden varit stängda för allmänheten på grund av militären och det är också det militära som till stor del styrt stadsbyggandet. Därför skiljer sig den offentliga miljön i Karlskrona från den i andra städer av samma storlek. Centrala Karlskrona har två större parker. Hoglands park möter den som kommer till Trossö med tåg eller buss den har en strikt och representativ karaktär. Amiralitetsparken (som behandlas i denna uppsatts) ligger söder om Stortorget och har mer av en landskapskaraktär. Planförslaget för Amiralitetsparken har som syfte att skapa fler målpunkter och på så vis generera mer folkliv i parken. Parkens grönska består idag av stora träd och gräsmattor som på många ställen är av dålig kvalitet. Genom att gallra i trädbeståndet släpps mer ljus in i parken. Förslaget innefattar en ny rosenträdgård för att skapa mindre rum där människor kan uppehålla sig. En utställning i järnvägstunneln som går genom parken föreslås, parken får på så sätt ett nytt besöksmål. Den södra delen av parken rensas upp från träd och får en ny soltrappa som tar upp höjdskillnaderna och gör på samma gång schaktet med tågspåret mer tillgängligt. Amiralitetsplatsen i söder där planområdet möter marinbasen får en ny markbeläggning och skeppsgossekasernen får en ny entréplats.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 243.
  Ejeborn, Elisabet
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Nedersjö, Julia
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Downtown revitalization in San Salvador2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [en]

  The aim of this master’s thesis in spatial planning is to research the conditions in the historic city centre of San Salvador and make a strategy and urban design proposal for the area, but also to investigate the relationship between economic development, public institutions and the public space in this area. The research has been done through literature studies on El Salvador and formal/informal economy, onsite inventory, studies of good examples and interviews with people in the area. In the analysis of the area we investigate four topics; Functionality, Economy, Sustainability and Place Qualities. To do this we use concepts concerning city life and form from Jane Jacobs, Jan Gehl and sustainability concepts from The Natural Step. The urban design proposals have been created through sketching, discussing and testing in threedimensional modelling. The republic of El Salvador is located on the pacific coast of Central America and it is the smallest country in the region. It has a population of 6,2 million and the capital San Salvador which is located in the middle of the country is the demographic and economic centre with 1,5-2 million inhabitants in the metropolitan area. The country was in civil war between 1980 and 1992, when the left wing guerrilla was fighting the military government for the people’s right to the land. The historic city centre has a grid structure and contains many historically important places and monuments, like the national palace and theatre. The grid structure is several hundred years old but because the city is located in a region that is frequently struck by earthquakes the area has been rebuilt several times. One of the main problems is the extensive street vending in the public space. These informal markets are competing with the formal economy in the area and one of the consequences is that there are no longer any investments made into the built structure. Together with other causes, such as extensive regulations on what can be changed or built in the area, it causes the historic centre to deteriorate while investors are choosing more peripheral areas of the city to invest in. Most of the down town is commercial space and 90 % of the buses pass through this area. It is not a pedestrian friendly city and people who can afford a car will choose driving before the public transport. An alternative development for the public transportation has been made by the Leon Sol Arquitectos office. It suggests a network of faster and more efficient busses in a Bus Rapid Transit model. In the core of the down town there is a concentration of plazas which together with the historic buildings makes it a unique part of the city. In the interviews conducted people expressed that the city centre was disorganized and neglected, few people had public space as their favourite place down town. The street vending is a part of the informal economy, which consists of economic activity that occurs outside the government registered formal economy. The informal economies are growing in developing countries. We found a good example on how to develop the public space in the neighboring municipality of Santa Tecla. There a stable political majority and more economic funds made it possible to renovate an old building to create a cultural centre and at the same time renovate the public space connecting it with another public building. This resulted in a very nice public space with good prerequisites for restaurants and shops. The analysis is divided into four topics; functionality, economy, sustainability and place qualities. In the functionality analysis we find that the city centre could be functioning better when it comes to traffic and street environment, the street vending together with too many buses is causing chaotic and crowded streets. The public space is also worn down and badly maintained in many places. In the economy analysis we conclude that the informal economy is making it unattractive for the formal economy causing the built structure to deteriorate due to lack of maintenance. In our sustainability analysis we find that the street vending as an informal economic activity is hindering people to meet their human needs of participation, leisure and protection. But the area has good prerequisites for people to lead a lifestyle without fossil fuels extracted from the earth’s crust, due to the location and accessibility to public transport. A more efficient use of the existing structure could make the area contribute to less land being degraded through human activities elsewhere. The qualities of this area are, as mentioned earlier, unique for San Salvador. No other part of the city has such a walkable structure with so many plazas and historic buildings. Despite this the environment is not good enough for people to do optional activities. Our conclusion is that the street environment needs to be improved when it comes to the traffic, the street vending and the quality of the physical structure. This will also give the formal economy of the area a new chance to grow and improve the economical willingness to take care of the built structure. The street vendors need to be provided new places or alternative employment and to be incorporated into the formal economy. Measurements like this may be difficult to implement because of political instability, criminal gangs, corruption and lack of economic means. The studies and analyses resulted in a general strategy, recommendations and urban design proposals. We recommend a strategy similar to the Santa Tecla example, the municipality need to make the area attractive to people to make it attractive for investments and development of the formal economy in the area. To achieve this the street vendors need to be moved and be provided an alternative location, the streets and plazas need to be renovated and in combination with the renovation and activation of public buildings. The traffic situation should be improved through implementation of a Bus Rapid Transit (BRT) system. The recuperated and renovated public space also needs to be maintained through policing, cleaning and reparations. This strategy is the basis for the individual design proposals. The proposals aim to provide suggestions on what the public spaces in the city centre could look like. Each proposal has a distinct character and serves different purposes to create diversity in the area. Julia’s proposals transforms Plaza San Martin to a plaza integrated with a bus station for a new BRT bus line, develops Plaza Barrios through a monumental pavement and makes Parque Libertad more accessible for recreation. Elisabet is proposing to develop Calle Arce into a pedestrian street with organized street vending, making Hula Hula into a centre for the street vendors and suggesting a transformation of Plaza Morazan to better cooperate with the theatre.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 244. Ekelin, Annelie
  et al.
  Elovaara, Pirjo
  Eriksén, Sara
  Dittrich, Yvonne
  Hansson, Christina
  Landén, Sölve
  Larsson, Anita
  Olén, Ida
  Winter, Jeff
  KomInDu: A Small Project about Big Issues2004Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this short paper, we present glimpses from an interdisciplinary research and development project aimed at enhancing local democracy by developing ICT support for the consultation process around the comprehensive plan of a municipality. For the participating researchers, the project offered the opportunity of combining and comparing approaches and methods from two different design traditions that share democratic ideals and ambitions of nurturing citizen/user participation in design processes. This proved to be more challenging than we had originally anticipated. Differences in perspective gave different interpretations of the design context as well as of how participatory the processes actually were.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 245.
  Ekelund, Sara
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Barnkonsekvensanalys: en studie om kunskapssyn och kunskapsbrukinom fysisk planering2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 246.
  Ekelund, Sara
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Kultur men hur?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inom ramen för den översiktliga planeringen är samråd och utställning de främsta, lagstadgade tillfällena i plan-och bygglagen där medborgarna kan lämna synpunkter på ett förslag till översiktsplan (Boverket 2014). En av de positiva effekterna av medborgardialog är att de som bor och använder ett område dagligen har en god lokalkännedom om platsen och på så sätt kan bidra med en unik kunskap till planerarna (Khakee 2000). Medborgardialog anses däremot ofta medföra ett ökat behov av resurser i form av tid och pengar (Khakee 2006: 19). Det har även visat sig att mest inflytande över den fysiska planeringen har medelålders, vita män medan kvinnor och barn är grupper som inte har lika stora möjligheter att påverka (Henecke & Khan, 2002: 23). 

  Idag förekommer även svårigheter med att integrera kulturella resurser i samhälls-planeringen. Eftersom samhällsplanering innebär sektoröverskridande samarbeten och behov av en helhetssyn behövs det nya metoder för att säkerställa medborgarinflytande och de kulturella resursernas plats i samhällsplaneringen (Lundberg & Hjort 2011:6-7). 

  Cultural planning är en samhällsutvecklingsmetod vilken syftar till att inkludera kulturella perspektiv i samhällsplaneringen. Centralt i metoden är även fokus på människan och kommunikation mellan människor. Intresset för metoden har ökat de senaste åren i Sverige (Lundberg & Hjort 2011:6-9,3).

  Studien har genom en fallstudie av Tjörns kommun studerat om cultural planning kan vara en användbar metod för att förbättra medborgarnas deltagande och inflytande i den översiktliga planeringen. 

  Studien visar att Tjörns kommun har nått fler människor genom tillämpningen av cultural planningmetoden vid en jämförelse mellan antalet medborgare som lämnade synpunkter vid samråd och utställning och de som medverkade genom övriga dialogaktiviteter som kommunen genomförde. Tillämpningen av cultural planning har bidragit till att de frågor som varit viktigast för medborgarna fått en betydande påverkan på översiktsplanen. Översiktsplaneprocessen har haft många inslag av kommunikativ planering även om den representativa demokratin utgjort ramen. Studien visar att i det studerade fallet har cultural planningmetoden bidragit till att medborgarnas deltagande och inflytande i översiktsplaneprocessen förbättrats i jämförelse med om endast de enligt plan-och bygglagen lagstadgade formerna av medborgardeltagande ägt rum.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 247.
  Ekman, Anna
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Vackra Asarumsdalen! Utveckling av bostäder, service & rekreation i Asarum2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  Ett bra boende påverkar både tillväxt och välfärd i en kommun, utveckling av boendemiljöer är därför av stor vikt i planeringen. Att planera för bostadsbebyggelse i bra kommunikationslägen med god tillgänglighet till tätortsnära park- och naturområden, kollektivtrafik och service är en viktig grundpelare i ett hållbart samhälle. En princip som passar väl in på Asarum. I takt med ett ökat boende kan servicen utvecklas, med ökade fritidsaktiviteter, fler verksamheter och affärer, vilket ökar ortens livskraft. Vid inflyttning och befolkningsökning i orterna tas naturmark i anspråk för exploatering och många intressen måste samordnas. Till förmån för exempelvis ekonomiska aspekter är det vanligt att bevarande av naturmark bortprioriteras. Bostadsområden där natur till större delar bevarats har kvaliteter som är högt skattade. Studier visar att närhet och tillgång till naturmiljöer har goda effekter på människan. Då Asarum är en liten tätort med omgivande naturmiljöer finns möjligheter att skapa goda boendemiljöer med natur runt husknuten. I samband med att översiktsplanen 2007 antogs upphävdes den fördjupade översiktsplanen för Asarum från 1993, kommunen saknar därför en samlad bild över hur Asarum ska utvecklas och hur man ska ställa sig till nya exploateringsprojekt. I Karlshamns översiktsplan 2007 ges förslag på utbyggnadsområden för bostäder, verksamheter och tätortsnära rekreationsområde i Asarum. Detta beskrivs endast övergripligt och jag anser att man bättre bör utveckla de värden som gör Asarum till en bra ort att leva i. Mitt förslag ger en samlad bild över vilka möjligheter som kan finnas för orten. Asarum har goda värden som bostadsort och kan även fortsättningsvis utgöra ett komplement till Karlshamns bostadsutbud. Att bättre ta vara på de varierande och vackra naturmiljöerna för att skapa nya och spännande boendemiljöer där platsen ger förutsättningarna. Men även skapa nya bostäder i centrala Asarum för att stärka ortens service och stärka centrum till en mötesplats för Asarumsborna samt lyfta fram viktiga rekreationsområden och skapa kopplingar mot vatten- och odlingsmiljöer. Detta är tankar värda att bygga vidare på. Syftet med examensarbetet är att visa på hur Asarum kan utvecklas som bostadsort med ett mer variationsrikt bostadsutbud dels präglat av platsens naturvärden men även bostäder i centrala samhället för att skapa ett levande centrum med stärkt service. Examensarbetet ger förutom nya bostäder förslag på utveckling av service och rekreationsområden vilka tillsammans stärker och utvecklar Asarum till en god ort att bo i.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT03
 • 248.
  Ekman Öhrn, August
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Wirf, Pontus
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Stadsgatans överlevnad: En studie av förhållandet mellan utbud, densitet och urban form2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Staden som en handelsplats har djupa rötter och handelns form i våra städer förändras löpande, i samtiden kanske framförallt genom e-handelns intåg. Arenan för kommersiell service är i ständig förändring och när våra städer förtätas har vi genom planering chans att påverka förutsättningarna för kommersiell service.

  Föremålet för denna studie är förhållandet mellan densitet, service och urban form. Sambandet mellan densitet och urban kommersiell ställs mot en integrationsanalys enligt space syntax för att identifiera om olika områdens urbana form påverkar tillgången till urban kommersiell service.

  Genom fallstudier av Stockholm och Göteborg visar uppsatsen att över- och underrepresentation av urban kommersiell service i förhållande till befolkningsdensiteten framförallt förekommer i de centrala delarna av staden, men underrepresentation oftare i anslutning till större barriärer. Områden med höga integrationsvärden kan i studiens båda fall kopplas till en stor överrepresentation av kommersiell service.

  Fulltekst (pdf)
  Ekman Öhrn & Wirf 2019 - Stadsgatans överlevnad
 • 249.
  Ekmark, Tina
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Miljömålens faktiska betydelse i den fysiska planeringen2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  Riksdagens 15 nationella miljökvalitetsmål har utvecklats för att kunna säkra de hot som finns för att uppnå en ekologisk hållbar utveckling. Myndigheter, kommuner och statliga organ ska arbeta aktivt med dessa miljöfrågor i planeringsobjekt för att bidra till att på sikt uppnå dessa miljömål. Idag finns kritik och problem gällande miljömålen då många mål anses vara svårtolkade och diffusa. Målen blir därför svåra att hantera och i planeringsobjektet. Eftersom arbetet med de nationella miljömålen inte finns reglerat idag finns en debatt gällande vilken status miljömålen har i dagens samhälle. Utifrån dessa problem har jag riktat intresset till att diskutera vilka mål och delmål som rimligen bör finnas med i ett vägprojekt och vidare undersöka om och hur man arbetar med dessa miljömål inom Vägverket. En analys av Vägverkets generella miljömålsarbete och en fallstudie av fyra vägprojekt visar vidare på slutsatser av miljömålens faktiska betydelse i den fysiska planeringen när det gäller vägplanering. Aktörerna i vägplaneringen är många och dessa lyder under särskilda regleringar med speciella regler för miljöarbete. Vägplaneringen berörs därmed av flera miljömål från olika håll. De tre kanaler som berör vägplaneringen är regleringsbrevet, Vägverkets egna miljöprogram samt de nationella miljömålen. En jämförande analys av dessa kanaler visar att liknande miljömål återkommer i alla tre kanaler men även miljömål som endast behandlas i endast en eller i två av kanalerna. Fallstudien visar också på denna problematik med val av vilka miljömål som ska behandlas i varje enskilt vägprojekt. Slutsatsen av denna studie visar att mängden miljömål som påverkar vägplaneringen försvårar miljöarbetet vid vägprojektering. Vägverkets miljöprogram, som borde vara en sammanfattning av vilka miljöfrågor som bör behandlas i vägplaneringen, visar sig med dagens innehåll vara otillräcklig för att tjäna till detta syfte. Studien visar också en brist i dagens vägprojektering när det gäller redovisningen av påverkan, effekt och konsekvens av miljömål vid val av alternativ. De nationella miljömålen har alltså ingen betydelse i dagens planering av vägar inom Vägverket.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 250.
  Ekström, Marcus
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Jellbin, Maria
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Sustainability in Toronto: a Personal Rapid Transit System and a Community Development Plan for Cherry Beach2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  Between October 2007 and January 2008 we got the chance to live in Toronto, the most diverse city in the world. Our choice of study has been to explore how sustainabile city planning can be dealt with in a new community of the Central Waterfront of Toronto. The themes presented by us are a new transportation system to decrease our oil-dependency and how to weave environmental and social sustainability together. Focus has been on a new transit system in the form of a Personal Rapid Transit System, which is simplified a system of loops of guideways with small pods that takes you from A to B without stops on the way. Ideas of PRT was introduced in the 60s, and is by its forespokers quick, environmentally friendly, reliable, convenient and cheap. It takes on the challenge to attract people who rather take the car in everyday life. A PRT system between Toronto Downtown and Port Land area as a way to decrease barriers and connecting new and existing built environment. Further, the Swedish model of Hammarby Sjöstad, has attracted city planners from all over the world, among them Canadians working with the transformation of the Central Waterfront into becoming new mixed communities. The Hammarby sjöstad model is a great example of new urbanism with focus on the environmental part of the sustainability concept. But what can be seen as missing is diversity. Diversity is a key word in Toronto with a couple of well visited neighbourhoods, Kensington Market and the Islands that can be seen as everyday urbanism areas. Still newly built areas at the Central Waterfront were missing these qualities. This led to a focus of what benefits and problems that can occur in weaving environmental and social sustainability together, using ideas of both new urbanism and everyday urbanism in building a new community. This thesis is the result of our ideas of sustainable city planning and presents a planning proposal for Cherry beach at the Waterfront of Toronto.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT03
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT04
2345678 201 - 250 of 1134
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf