Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
2345678 201 - 250 av 1463
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Bergström, Lovisa
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Fornander, Hanna
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med patienter från annan kulturell bakgrund: En litteraturstudie2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning 

  Bakgrund: Att ha förmågan att kommunicera med patienter från annan kultur är högst aktuellt inom hälso- och sjukvården. Vi lever i ett föränderligt samhälle och sjuksköterskan kommer troligtvis att behöva mer kunskap om kommunikation då denna har en stor betydelse inom omvårdnad. Att ha förmågan att kommunicera med patienter från annan kulturell bakgrund ger därför bättre förutsättningar för en fungerande kommunikation och risken för att missförstånd uppstår minskar. 

  Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med patienter från annan kulturell bakgrund. 

  Metod: En litteraturstudie som baserades på 15 vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats har genomförts enligt Graneheim och Lundman. Innehållsanalysen var manifest och beskriver det synliga i texten. 

  Resultat: Analysen mynnade ut i tre huvudkategorier och fyra underkategorier. Kategorierna beskriver sjuksköterskors erfarenheter av att kommunicera med patienter från annan kulturell bakgrund. Här framkommer sjuksköterskors erfarenheter av behovet av att använda strategier för att kommunicera, utmaningar i kommunikationen språk samt sjuksköterskans behov av att ta hjälp av andra för att kommunicera. Sjuksköterskorna erfor att både verbal och icke-verbal kommunikation spelade stor roll i mötet med patienten för att kunna bidra med en god omvårdnad. 

  Slutsats: Studien kan ge sjuksköterskor redskap till att kommunicera med patienter från annan kulturell bakgrund eftersom problemet tydliggörs och lyfts fram. Strategier som den verbala och icke-verbala kommunikationen kompletterar varandra för att bidra till en god kommunikation och därmed en god omvårdnad. 

  Nyckelord: erfarenhet, kommunikation, kultur, kvalitativ, sjuksköterska

 • 202.
  Bergström, Markus
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Lövgren, Jonas
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Patientens upplevelse av besök på en akutmottagning2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att vara patient på akutmottagning innebär upplevelser av oro ångest och smärta av att vara sjuk. Plötsligt blir patienten beroende av andra för att klara sina behov och omges samtidigt av okända människor i en ovan miljö. I dessa fall är en god kontakt mellan patienten och vårdpersonal mycket viktig för att patienten skall uppleva tillfredsställelse. Syfte: Att belysa patientens upplevelse av besök på en akutmottagning. Metod: En litteraturstudie baserad på nio vetenskapligt granskade artiklar med kvalitativ ansats. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt protokoll av Carlsson och Eiman (2003) och innehållsanalys gjordes med en analysmetod av Graneheim och Lundman (2004) som inspiration. Resultat: Det framkom att även om patienterna upplevde missnöje med väntetiderna så var det främst bristen på information som låg till grund för missnöjet, däremot ville patienterna inte klaga på vårdpersonalen utan missnöjet riktades emot de som jobbade högre upp i organisationen. Patienterna upplevde trygghet vid ett gott samspel med vårdpersonalen. Slutsats: För en positiv upplevelse på akutmottagningen är det viktigt att patienten får känna sig delaktig, bli kontinuerligt informerad samt känna bekräftelse från vårdpersonalen.

 • 203.
  Bergström, Monica
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Lindros, Jeanette
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Att möta smittbärande patient2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund. Smittsamma sjukdomar har i alla tider har framkallat rädsla och fördomar. När vårdaren möter patienter med smittsamma sjukdomar måste de kunna ge trygg vård som grundar sig på teoretisk och praktisk kunskap. I dag möter vårdaren många patienter som bär på smittsamma sjukdomar, nya och tidigare kända, upplevelserna skiljer sig åt beroende på hur mycket kunskap de har om sjukdomen. Syfte. Syftet med studien är att belysa vårdarens upplevelse i mötet med smittbärande patient. Metod. Studien är litteraturbaserad och bygger på åtta vetenskapliga artiklar. Studien har en kvalitativ ansats. Innehållsanalys har använts vid analysen av materialet med stöd av Graneheim och Lundman's analysmodell. Resultat. Fem kategorier av upplevelser i mötet med smittbärande patient framkom, såsom rädsla, stress, empati, trygghet och plikt/skyldighet. Slutsats. Såväl teoretisk som praktisk kunskap har stor betydelse för vården av smittbärande patient. Kunskap, som bidrar till ökad trygghet i yrkesrollen, bidrar också till ökat självförtroende och ökad förmåga till ett empatiskt synsätt, samt erbjuder patienten en god omvårdnad.

 • 204.
  Bergström, Sara
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Mer än bara ett venöst bensår: En litteraturstudie om äldres upplevelser2013Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Venösa bensår är en vanlig erfarenhet bland äldre och de påverkas både fysiskt och psykiskt av att leva med ett venöst bensår. Ett venöst bensår är ett kroniskt problem, där läkningen kan ta upp till flera månader och år att läka. Det är även en stor risk att såret återkommer, vilket kan innebära att de äldre kan leva med symtom av venösa bensår under hela sin livstid. Syfte: Belysa äldres upplevelser av att leva med venösa bensår. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats, där sex kvalitativa artiklar ligger till grund för resultatet. Artiklarna analyserades med Granheim och Lundmans tolkning av en manifest innehållsanalys med latenta inslag. Resultat: De äldres aktiviteter begränsades på grund av trötthet, smärta och rädsla för att skada såret, eller att nya sår skulle uppkomma. Social isolering uppstod på grund av rädsla att såret skulle lukta och skam över att visa andra sitt sår och sitt bandagerade ben. Trotts långdragen sårläkning kände de äldre hopp om framtiden och att såret skulle läka. Slutsats: Äldre med venösa bensår upplever fysiska begränsningar i det vardagliga livet på grund av det venösa bensåret, vilket påverkar inte enbart de äldre på ett fysiskt plan utan även känslomässigt. För att vårdpersonal ska kunna underlätta för de äldre att leva med venösa bensår, krävs mer forskning av äldres upplevelser av venösa bensår ur ett livsvärldsperspektiv.

 • 205.
  Berlevik, Ann-Sofie
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för hälsovetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Barns upplevelser av att leva med en förälder som vårdas palliativt.: En meta-etnografisk studie2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 206.
  Berlevik, Ann-Sofie
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Gunnarsson, Susanne
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Upplevelsen av att leva med en förlossningsdepression: Välkommen hem lilla bebis, välkomna hem demoner2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att genomgå en förlossning är en fysisk och psykisk påfrestning. 10-20 % av de nyförlösta mammorna drabbas av förlossningsdepression, PPD, som visar sig någon gång under det första året efter förlossningen. En PPD innebär en stor negativ förändring i mammans livsvärld vilket kan få konsekvenser för hela familjen genom att det bland annat kan leda till självmord. Syfte: Syftet med studien är att belysa den nyblivna mammans livsvärld i samband med PPD. Metod: En kvalitativ litteraturstudie där självbiografiska böcker har granskats. Resultat: Studien visade att hela tillvaron förändrades för den nyblivna mamman. Negativa känslor och tankar genomsyrar hela hennes vakna tid. Rutiner som tidigare varit självklara blir till en omöjlighet. Det är inte bara mamman som lider av sin PPD utan det är något som drabbar hela familjen. Slutsats: Sjuksköterskan måste ha kunskap om sjukdomens omfattning och våga fråga hur mamman mår och informera båda föräldrarna om problematiken som sjukdomen innebär och de konsekvenser som kan uppstå.

 • 207.
  Berner, Jesica
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för hälsovetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Anderberg, Peter
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för hälsovetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Rennemark, Mikael
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för hälsovetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Berglund, Johan
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för hälsovetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Case Management for Frail Older Adults Through Tablet Computers and Skype2016Ingår i: Informatics for Health and Social Care, ISSN 1753-8157, E-ISSN 1753-8165, Vol. 41, nr 4, s. 405-416Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Frail older adults are high consumers of medical care due to their age and multiple chronic conditions. Regular contact with a case manager has been proven to increase well-being of frail older adults and reduce their number of health-care visits. Skype calls through tablet PCs can offer easier communication. Objective: This paper examines frail older adults’ use of tablet computers and Skype, with their case managers.Method: Interviews were conducted on 15 frail older adults. A content analysis was used to structure and analyze the data. Results: The results indicate that tablet computers were experienced in a positive way for most frail older adults. Conflicting feelings did emerge, however, as to whether the frail elderly would adopt this in the long run. Skype needs to be tested further as to whether this is a good solution for communication with their case managers. Strong technical support and well-functioning technology are important elements to facilitate use. Conclusion: Using Skype and tablet PCs do have potential for frail older adults, but need to be tested further. © 2015 Taylor & Francis

 • 208.
  Bernhardsson, Annika
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Egenskaper hos sjuksköterskan: som påverkar egenvården hos personer med diabetes – En litteraturstudie2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Cirka 3-4 % av Sveriges befolkning är diagnostiserade med diabetes. Detta är en siffra som kommer att öka inom en relativt snar framtid. Diabetes är dock en sjukdom som kan förebyggas med hjälp av information. När diagnosen är ett faktum kan symtomen dämpas, och här har sjuksköterskan en mycket viktig uppgift. Hur sjuksköterskan beter sig i mötet med personen med diabetes är avgörande för hur väl egenvården fungerar. Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur olika egenskaper hos sjuksköterskan påverkar egenvården hos personer med diabetes. Metod: Litteraturstudie med sju stycken granskade artiklar. Resultat: Resultatet av studien visade tio egenskaper hos sjuksköterskan som påverkar egenvården hos personen med diabetes. De egenskaperna var: entusiasmerande, kontrollerande, kritisk, lyhörd, professionell, respekterande, ser personen, stressad, stödjande och informerande samt välkomnande. Diskussion: Det visade sig att de egenskaper som framkom i resultatet har en stor betydelse för egenvården hos personer med diabetes.

 • 209.
  Bernhardsson, Annika
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Egenskaper hos sjuksköterskan: som påverkar egenvården hos personer med diabetes – En litteraturstudie2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Cirka 3-4 % av Sveriges befolkning är diagnostiserade med diabetes. Detta är en siffra som kommer att öka inom en relativt snar framtid. Diabetes är dock en sjukdom som kan förebyggas med hjälp av information. När diagnosen är ett faktum kan symtomen dämpas, och här har sjuksköterskan en mycket viktig uppgift. Hur sjuksköterskan beter sig i mötet med personen med diabetes är avgörande för hur väl egenvården fungerar. Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur olika egenskaper hos sjuksköterskan påverkar egenvården hos personer med diabetes. Metod: Litteraturstudie med sju stycken granskade artiklar. Resultat: Resultatet av studien visade tio egenskaper hos sjuksköterskan som påverkar egenvården hos personen med diabetes. De egenskaperna var: entusiasmerande, kontrollerande, kritisk, lyhörd, professionell, respekterande, ser personen, stressad, stödjande och informerande samt välkomnande. Diskussion: Det visade sig att de egenskaper som framkom i resultatet har en stor betydelse för egenvården hos personer med diabetes.

 • 210.
  Berntsson, Anna
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Mötet med europeisk vårdpersonal och kvinnor som blivit könsstympade2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Könsstympning utav kvinnor är en sedvänja som sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden. Det beräknas finnas omkring 100-140 miljoner kvinnor i världen som genomgått könsstympning. Runt 500,000 av kvinnorna är bosatta i Europa. Könsstympning är inte riskfritt och för ofta med sig kortsiktiga så väl som långsiktiga komplikationer. Fler och fler kvinnor som blivit könsstympade migrerar idag ifrån sina hemländer till Europa, vilket leder till nya och obekanta vårdsituationer. Syfte: Belysa hur kvinnor som blivit könsstympade upplevde mötet med europeisk vårdpersonal. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats på sju vetenskapliga studier har utförts. Innehållet analyserades enligt Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys. Resultat: Skildrar hur kvinnorna ofta upplevde att de träffade vårdpersonal som inte hade tillräckligt med kunskap om könsstympning. De uttryckte att de många gånger kände rädsla inför ett vårdbesök och att de flera gånger stött på kommunikationshinder som gjorde att de kände osäkerhet. Kvinnorna beskrev hur de känt sig kränkta och utlämnade i åtskilliga situationer. Trots att majoriteten av upplevelserna var negativa fanns det dock ett mindre antal som berättade hur de känt sig trygga i mötet. Slutsats: Kunskap om könsstympning finns inte i tillräcklig utsträckning. För att utveckla vårdarbetet och få kvinnorna att känna trygghet behövs det kunskap. Om båda parterna ger och tar skulle resultatet blir allra bäst.

 • 211.
  Berntsson, Susanne
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Pålsson, Margareta
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Den psykosociala miljöns påverkan på välbefinnandet hos patienter med andningsbesvär2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning: Människor med lungrelaterade sjukdomar har ofta besvär med att kunna andas. Det finns många olika faktorer i miljön som kan påverka deras andning och välbefinnande. Studiens syfte var att belysa sambandet mellan den psykosociala miljön och välbefinnandet hos patienter med andningsbesvär ur ett patientperspektiv. Metoden som användes var litteraturstudie. Resultatet visar, att bli sedd och förstådd samt känslor, har en stor betydelse for denna patientgrupps välmående. Diskussionen visar att vårdaren har ett ansvar att skapa en bra miljö för patienter med andningsbesvär.

 • 212.
  Berthelsen, Connie Bottcher
  et al.
  Zealand Univ Hosp; Aarhus Univ, DNK.
  Kristensson, Jimmie
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  The SICAM-trial: evaluating the effect of spouses' involvement through case management in older patients' fast-track programmes during and after total hip replacement2017Ingår i: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 73, nr 1, s. 112-126Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  AimThe aim of this study was to evaluate the effect of spouses' involvement in older patients' care trajectories, using case management as intervention in total hip replacement through fast-track programmes. BackgroundPatients need their spouses to be involved in their fast-track programmes and this involvement is often associated with improvements in patient outcomes. However, the effect of spouses' involvement in older patients' fast-track programmes has not yet been investigated. DesignA two-group quasi-experimental design with pre-test and repeated post-test measures was conducted in an orthopaedic ward of a Danish Regional Hospital from February 2014-June 2015. Spouse-patient dyads were initially recruited for the control group (n=14), receiving usual care; dyads for the intervention group (n=15) were recruited afterwards, receiving case management intervention elements before, during and after admission. MethodsFace-to-face interviews on questionnaires were conducted with spouses and patients at baseline, 2weeks and 3months after discharge, measuring spouses' caregiver satisfaction, difficulties and level of anxiety and patients' functional and nutritional status, pain and level of depression. ResultsThe results showed that there were no differences between the groups with regard to any of the outcome measures. However, statistically significant improvements were found in the patient groups on functional status, pain and depression and in the groups of spouses on caregiver satisfaction. ConclusionThe case management intervention seemed to have an effect in patient and spousal groups; however, this improvement could also have been caused by the effect of fast-track treatment.

 • 213.
  Berthelsen, Connie Bøttcher
  et al.
  Aarhus Universitet, DEN.
  Kristensson, Jimmie
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  A sense of security: Spouses' experiences of participating in an orthopaedic case management intervention (the SICAM-trial)2017Ingår i: International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing, ISSN 1878-1241, E-ISSN 1878-1292, Vol. 24, s. 21-30Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of the study was to explore and describe spouses' experiences of participating in a case management intervention during older patients' fast-track programme having total hip replacement as well as which intervention elements they found useful. Data were collected through qualitative interviews with 10 spouses from the intervention group of the SICAM-trial, directed by predetermined codes based on elements of the intervention. Data were analysed by both authors using directed content analysis. The results showed that the spouses were very pleased about being a part of the case management intervention. They enjoyed being active participants even though problems sometimes occurred such as coordination difficulties between the case manager and other healthcare professionals and their feeling of being burdened. The spouses experienced the contact with the case manager as the most meaningful part of their participation and the telephone contact with her as the most useful element of the intervention. The fact that not all spouses participated in all the available intervention elements could be explained by their feeling of being burdened and that they were not fully aware of what the intervention elements were.

 • 214.
  Bertilsson, Edvin
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Nilsson, Amanda
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Upplevelsen av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom: En litteraturstudie2012Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en obotlig sjukdom som förväntas öka hos befolkningen de kommande åren. Sjukdomen ökar luftmotståndet i lungorna och gör att lungblåsorna förstörs. Det leder till svårigheter med andningen. Rökning är den största riskfaktorn för att insjukna i KOL. Eftersom rökning till stor del orsakar sjukdomen kan känslor som skam och självanklagelse upplevas. KOL hämmar även förmågan till att utföra aktiviteter och påverkar de sociala kontakterna negativt. Syftet: Syftet var att belysa upplevelsen av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på åtta vetenskapliga artiklar. Resultat: I studien framkom det olika upplevelser som till stor del var negativa. Personer med KOL upplevde andnöd som ett problem eftersom det ledde till panik och ångest och det påverkade den dagliga fysiska aktiviteten negativt. Känslan av att vara beroende av andra upplevdes som frustrerande och var något som var svårt att acceptera.

 • 215.
  Bertilsson, Jennifer
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Runesson, Sandra
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Upplevelsen av reumatoid artrit i det dagliga livet2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Reumatoid artrit är en ledsjukdom som ca 60 000 personer i Sverige är drabbade av. Sjukdomen har påverkan på det dagliga livet, detta leder också till en känslomässig påverkan för personerna med sjukdomen. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur personer i medelåldern med sjukdomen reumtoid artrit upplever det dagliga livet. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats. Artiklarna som användes granskades utifrån Graneheim och Lundmans tolkade innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade att sjukdomen led till en stor påverkan på det dagliga livet så som ADL, jobb och fritidsaktiviteter. Sjukdomen ger också en känslomässig påverkan hos personerna. Känslan av beroende uppkom hos vissa personer när hjälp behövdes med vardagliga aktiviteter medans andra kände ett oberoende, trots att hjälp behövdes. Slutsats: Slutsatsen var att personer med sjukdomen reumatoid artrit blev påverkade på ett eller annat vis. En omstrukturering av vardagen var ett måste för att kunna leva med sjukdomen.

 • 216.
  Bilker, Anna-Karin
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Utemiljön på förskolorna i Eksjö kommun: En kartläggning av den fysiska miljöns utformning samt personalens erfarenheter av den fysiska miljön2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förskolegårdar med inslag av träd, buskar och kullar som är väl integrerade i lekplatser utgör stödjande miljöer för ökad fysisk aktivitet, ökad koncentration samt solskyddad utevistelse. OPEC är ett verktyg utformat för att bedöma förskolegården och dess potential för att fungera som en stödjande miljö på detta sätt. Syftet med studien var att kartlägga aspekter av utemiljön som rörde möjligheten till fysisk aktivitet, koncentration och förekomst av solexponering på förskolegårdarna i en kommun i södra Sverige samt att undersöka förskolepersonalens erfarenheter av den fysiska miljön på förskolegårdarna. Som fokus för studien valdes Eksjö kommun p.g.a. dess tillgänglighet. Data samlades in genom strukturerade observationer av förskolegårdarna med utgångspunkt i OPEC samt kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med förskolepersonal som arbetade på förskolorna. Observationsdatan från förskolegårdarna genomgick en kvantitativanalys och datan från intervjuerna analyserades genom en kvalitativinnehållsanalys. Resultatet visade att endast 2 av de 13 förskolegårdarna utgjorde stödjande miljöer enligt OPEC. Brist på tillräckligt solskydd och utmaningar lyftes fram i intervjuerna samt att utvecklingen av gårdarna hämmades av att det rådde osäkerhet kring vilka regler som gällde för utformandet av gården. Det fanns ett stort behov av att gårdarna skulle ses över. De flesta gårdarna klassificerades inte som stödjande miljöer vilket korrelerade med förskolepersonalens upplevelser av att det saknades tillräckligt med utmaningar och solskydd på många av gårdarna. Studien visade på att ansvarsfördelningen kring förskolegårdarna och vilka regler som gäller för underhåll och utveckling behöver ses över så att förskolepersonalens engagemang för gårdarna kan tillvaratas och stödjas.

 • 217. Bizzozero, Linaa
  et al.
  Berggren, Linda
  Icke- Farmakologiska Metoder inom äldreomsorgen2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 218.
  Bjernevall, Ola
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Identifiering av smärta hos personer med demens med förlorad förmåga att kommunicera verbalt: En kvalitativ litteraturstudie ur vårdgivarens perspektiv2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Mellan 60-80% av de vårdtagare som bor på någon form av vårdinrättning lever med smärta. Hos vårdtagare med demens och med förlorad förmåga att kommunicera verbalt kommer förmågan att förmedla smärta på så sätt försvåras. Detta är ett problem som kommer att öka allt eftersom befolkningen blir äldre och äldre och också antalet vårdtagare med demens och med förlorad förmåga att kommunicera verbalt ökar. Syftet: Syftet var att belysa hur vårdgivare upplever att de kan identifiera smärta hos vårdtagare med demens som förlorat sin verbala förmåga att kommunicera. Metod: Studien var en litteraturstudie baserad på kvalitativa artiklar baserade på vårdgivarens upplevelser. Innehållsanalys gjordes enligt Graneheim och Lundman (2004) och artiklarna kvalitetsbedömdes enligt Carlsson och Eiman (2000). Artiklar söktes i databaserna PubMed, PsycInfo, Cinahl och Medline samt manuellt. Resultat: Det framkom att det finns ett stort behov och önskan ifrån vårdgivarna att få adekvat utbildning i metoder för att bemöta vårdtagare med demens och smärta. För att kunna utföra en tillförlitlig identifiering av smärta krävs att patientkännedomen är hög. Smärta kan tolkas genom ansiktsuttryck, kroppsspråk eller ett ändrat beteende. Slutsats: Identifiering av smärta hos vårdtagare med demens och som förlorat sin verbala förmåga att kommunicera är inte en omöjlig uppgift. Vårdgivarna i studien upplever att en förutsättning för att lyckas är dock att vårdgivaren har en god kännedom om vårdtagaren för att kunna upptäcka förändringar i beteendet.

 • 219.
  Bjällgren, Beatrix
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Möllheden, Evelina
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Att leva med urininkontinens: En litteraturstudie om kvinnors upplevelser2013Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Urininkontinens är ett vanligt förekommande problem i samhället som främst kvinnor lever med. Även om det är ett problem är det få kvinnor som söker hjälp och detta anses bero på att urininkontinens är förknippat med tabu och något som är pinsamt att prata om. Diagnostisering och behandling av urininkontinens har förbättrats under åren men fortfarande anses hälso- och sjukvården sakna tillräcklig kunskap och förståelse över att urininkontinens kan vara ett stort lidande för kvinnan. Syfte: Att belysa kvinnors upplevelser av att leva med urininkontinens. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats inkluderande sju vetenskapligt granskade artiklar. Resultat: Föreliggande studie består av tre huvudkategorier vilka är upplevelsen av att vilja ta kontroll över situationen/sin sjukdom, att inte känna sig kvinnlig samt att känna sig förbisedd av hälso- och sjukvården. En saknad kontroll över situationen ledde till känslor utav en begränsad vardag och att ha förlorat kontrollen över sin kropp. Upplevelsen av att inte känna sig kvinnlig genererade känslor av skam och negativ självbild. Kvinnorna kände sig sårade och osynliga av att hälso- och sjukvården förbisåg deras problem. Slutsats: Kvinnorna upplevde urininkontinensen som något negativt ur flera aspekter. Många vågade inte prata om sina besvär och därav kan skönjas att det behövs ett förbättrat stöd och en ökad kunskap hos hälso- och sjukvården.

 • 220.
  Bjärvall, Robert
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Vakna lokalbedövade patienters upplevelser2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Patients who undergo surgery receive general anaesthesia or any form of conduction anaesthesia during the operation. For most people it is strange, unexpected and for many something completely new to be a patient and undergo surgery. Awake conduction anaesthetic patients’ experiences from the intraoperative period were little studied. The purpose of this study was to examine awake conduction anaesthesia patients’ experiences. An empirical study with nine patients that had surgery was carried out in southern Sweden. The interviews were analysed with content analysis. The results are presented in the tree categories that emerged from the analysis of these interviews and they were: sense of security is influenced by nursing staff, experiences of self during surgery and experiences of time and waiting. The overall theme that emerged in the analysis was a desire for closeness in the relationship and understanding of the unknown. The conclusion is that awake conduction anaesthetic patients wants: To fell safe and that they would be well cared for by the nursing staff, prefer to listen to music intraoperative, would like to be offered the possibility to see their operations, to get information about what happens during the operation, would like more information on how local anaesthetics acts and feels, experience that things take time intraoperative and wants to have influence on their situation intraoperative.

 • 221.
  Bjärvall, Robert
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Mauritzon, Roger
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Datorjournalen har liten påverkan på patientomvårdnaden2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det finns lagar som reglerar att man vid vård av patienter skall föra journal. Traditionellt har journalerna dokumenterats på papper men inom vården har det under senare år införts datorjournaler. Som exempel har hela Landstinget i Blekinge någon typ av datorjournal. Datorjournalen kan ge ökad säkerhet och kvalité i ornvårdnadsarbetet, men påverkar den omvårdnaden patienten får? Syfte: Syftet var att undersöka med vilka faktorer som datorjournalen eventuellt påverkar patientomvårdnaden. Metoden: Studien genomfördes som en litteraturstudie. Sökningar i databaser på Internet gav nio artiklar som analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I artiklarna som analyserades hittades endast kortfattade och varierande resultat som stämde in på syftet. De talar i huvudsak om hur vårdarna uppfattar datorjournalens påverkan på omvårdnaden. Resultatet presenteras i tre kategorier som är följande: information, tid och säkerhet. Slutsatser: Datorjournalens påverkan på patientomvårdnaden är mycket dåligt undersökt. Författarna föreslår att studier görs inom området för att se om det finns något samband mellan användning av datorjournal och patientomvårdnad.

 • 222.
  Björkeroth, Niklas
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Paz, Yesenia Avalos de
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  En litteraturstudie om olika positiva utbildningar för diabetespatienter2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bakgrunden till denna litteraturstudie är den låga följsamhet som återfinns hos diabetespatienter både i Sverige och på andra ställen i världen, knappt en tredjedel av svenska diabetespatienter mäter sin blodglukos regelbundet. Flera studier på ännet har kommit fram till att det krävs framförallt bättre anpassning till individuella behov när det gäller utbildningen av diabetespatienter. Syfte: Syftet med studien är att identifiera koncept som publicerats i vetenskapliga tidskrifter och som har en bevisat positiv effekt på metabolismen hos typ 2 diabetiker. Metod: En litteraturgenomgång av ämnet gjordes för att hitta studier som uppvisade interventioner med positivt resultat på A IC värden. Resultat: Ett flertal studier hittades som visade upp kreativa försök att förbättra utbildningen av diabetespatienter eller anpassa den till förhållanden som inte tagits i beaktning vid dess utformning. Ingen av dessa interventioner gav sämre resultat än för platsen ordinarie diabetesvård och de flesta gav ett bättre resultat. Alla rapporter som hittades gällde interventioner utanför Skandinavien. Diskussion: Ingen av interventionerna kan implementeras direkt i Sverige utan modifikationer av varierande grad. Det viktigaste med denna studie är att uppvisa ett antal idéer som visat sig vara effektiva i andra länder och som utan tvekan kan bidra till den svenska kreativiteten på området.

 • 223.
  Björklund, Anna
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för hälsovetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Näridrottsplatser: Finns det plats för flickorna?2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ohälsotalen ökar och bristen på fysisk aktivitet är en bidragande faktor. Näridrottsplatser byggs för att främja befolkningens hälsa. Flickor har dock en hög frånvaro på näridrottsplatserna. Det är ett problem för samhällsplanerarna som ej vet hur de ska bygga för att få flickorna mer fysiskt aktiva. Det är värdefullt ur ett jämställdhets- och folkhälsoperspektiv att alla individer får ta del utav de hälsofrämjande arenor som finns att tillgå i samhället. Pojkarna har en dominerade roll på näridrottsplatsen och tidigare studier har antytt att sociala och kulturella faktorer är betydelsefulla i förståelsen för flickors frånvaro. Syftet: Syftet med studien var att undersöka vilka anledningar som finns till att flickor inte nyttjar näridrottsplatserna i samma utsträckning som pojkar samt att undersöka om näridrottsplatserna behöver genomgå någon form utav förändring för att flickor ska spontanidrotta. Metod: Studien utfördes med en kvalitativ enkät. Urvalet bestod utav fjorton flickor i åldrarna 15-19 år i en förort i Stockholm. Fyra flickor i åldrarna 18-19 valde att delta. Resultatbearbetningen genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet visar att pojkarnas beteende och attityder samt den fysiska miljöns utformning ligger till grund för flickornas frånvaro på näridrottsplatserna. Respondenterna efterfrågar även andra aktiviteter än de som erbjuds idag. Slutsats: Kommunerna bör se över den fysiska miljöns utformning för att flickors närvaro på näridrottsplatserna ska öka. Det behövs även en attitydförändring i samhället som tillåter att flickor deltar på samma villkor som pojkar.

 • 224.
  Björklund, Philicia
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Knutsson, Sanna
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Kvinnors kroppsupplevelser efter en mastektomi: En litteraturstudie2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor och en av behandlingsformerna är mastektomi. Förlusten av bröstet kan påverka kvinnans kroppsupplevelser och medföra sociala, emotionella och fysiologiska funktionsnedsättningar, därför har hon ett stort behov av både omvårdnad och emotionellt stöd. Syfte med litteraturstudien var att belysa kvinnors kroppsupplevelser efter en mastektomi. Metoden som valdes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats vilken baserades på åtta vetenskapliga artiklar. Artiklarna analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans beskrivning av kvalitativ innehållsanalys ur ett manifest perspektiv. Resultatet påvisade förändrade kroppsupplevelser och presenteras genom kategorierna fysiologiska kroppsförändringar, den förändrade kvinnan och den förlorade kvinnligheten. Kvinnorna hade svårt att vänja sig vid den förändrade kroppen efter behandlingsformen mastektomin och flertalet upplevde att de inte längre var kvinnor.

 • 225.
  Björklund, Veronica
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Karlsson, Madelene
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Sjuksköterskans erfarenheter i vårdmötet av personer med ätstörningar: En litteraturstudie2012Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Antalet insjuknande personer med ätstörningar ökar, speciellt bland unga kvinnor. Typiskt för ätstörningar är att personen är besatt av tankar och känslor kring mat och kroppsform. Ätstörningar uppkommer ofta när den unga personen inte har kontroll över situationen och känner sig socialt avskärmad. Hur sjuksköterskan agerar i vårdmötet kan påverka tillfrisknandet hos personer med ätstörningar. Studier har visat att sjuksköterskor kan ha en mindre positiv erfarenhet av att vårda personer med ätstörningar. I vårdmötet är det viktigt att sjuksköterskan använder sin kunskap och erfarenhet för att erbjuda en absolut närvaro i det vårdande mötet med personen. Syfte: Studiens syfte var att belysa sjuksköterskans erfarenheter i vårdmötet av personer med ätstörningar. Metod: Metoden som användes var litteraturstudie med kvalitativ ansats. De åtta artiklar som användes i studien analyserades med en manifest innehållsanalys. Resultat: Det framkom i studien att sjuksköterskor upplevde en känsla av frustration och misslyckande över att inte kunna hjälpa personer med ätstörningar. Sjuksköterskor upplevde hinder i vårdmötet i form av att personer med ätstörningar motsatte sig vård samt att när sjuksköterskor saknade tillräcklig kunskap om ätstörningar påverkade det vårdmötet på ett negativt sätt. Sjuksköterskor påtalade också att det i vårdmötet var viktigt att de agerade som en förebild och visade engagemang, samt att de fick stöd av kollegor. Slutsats: Det var viktigt för sjuksköterskor att ha tillräcklig kunskap och erfarenhet om ätstörningar i vårdmötet, för att på ett professionellt sätt kunna möta och vårda dessa personer.

 • 226.
  Björkman, Christopher
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för hälsovetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Sebastianson, Sylvester
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för hälsovetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Psykiatrisk tvångsvård: Patienters upplevelser efter att ha vårdats under lagen om psykiatrisk tvångsvård2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Cirka 12 000 patienter vårdas årligen enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) i Sverige. Könsfördelningen är jämnt fördelad men unga kvinnor är den grupp som står för flest antal fastspänningar. Att vårda patienter under tvång ställer krav på vården både i  kvalité och i speciellt hänsyn till patientens autonomi. Studier visar att patienter som vårdas under tvång ofta är missförstådda av vårdpersonalen och att patienters erfarenhet av denna typ av omvårdnad främst är av negativ aspekt.  

  Syfte: Patienters upplevelser av att ha vårdats under lagen om psykiatrisk tvångsvård.

  Metod: Kvalitativ litteraturstudie med bloggar som litteraturkälla och en innehållsanalys med induktiv ansats.

  Resultat: Resultatet presenteras i fyra kategorier. Upplevelse av att vara inlåst, omfattar patienternas upplevelser av att sitta inlåst på vuxenpsykiatrin och de känslomässiga konsekvenserna av det. Upplevelse att inte bli hörd, sammanfattar patienternas upplevelser av kommunikationen mellan patient och vårdpersonal. Fråntagen beslutsrätten, handlar om hur patienter som vårdats under LPT upplevde att deras rätt till självbestämmande vid flera tillfällen blev fråntagen och Betydelse av omhändertagande som omfattar patienternas förståelse för lagen om psykiatrisk tvångsvård. 

  Slutsats: Studien kan bidra till en ökad förståelse för patienters upplevelser av att ha vårdats under LPT. Den kan även bidra till att förbättra sjuksköterskors insikt i hur behandling påverkar patienterna för att bättre kunna möta deras behov. Patienter som vårdas under LPT skall kunna uppleva delaktighet i sin egen vård och kunna påverka sin egen behandling. Tidvattenmodellen kan här ge möjligheter att öka vårdpersonalens engagemang till att bättre kunna förstå patienten och att utveckla en individualiserad vård

 • 227.
  Björkqvist, Annika
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Lundahl, Hanna
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Betydelsefulla faktorer i mötet mellan sjuksköterska och patient med postoperativ smärta2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Postoperativ smärta är en smärta som är förväntad av både patient och sjuksköterska. Mötetmellan sjuksköterska och patient med postoperativ smärta innefattar sjuksköterskans kunskap och fördomar om smärta, samt patientens känsla av utlämnande och upplevelse av smärta. Syftet var att genom en litteraturstudie belysa viktiga faktorer i mötet mellan sjuksköterska och patient med postoperativ smärta. Därtill två frågeställningar; Vad är viktigt för sjuksköterskan i bemötandet av patienter med postoperativ smärta? Vad är viktigt för patienten med postoperativ smärta i mötet med sjuksköterskan? Metod Litteraturstudie med Graneheim och Lundmans analysmetod som verktyg. Litteraturstudien grundar sig i vetenskapliga artiklar. Resultat Nio betydelsefulla faktorer i mötet mellan sjuksköterska och patient med postoperativ smärta framkom ur artiklarna. Resultatet presenteras i sjuksköterskan perspektiv och ur patientens perspektiv. Föreliggande studier visar på att det finns hinder i kommunikationen mellan sjuksköterska och patient med postoperativ smarta. Diskussion En rak och klar kommunikation är en viktig faktor i mötet mellan sjuksköterska och patient med postoperativ smärta. Sjuksköterskan hjälper patienten att uttrycka sig och är beroende av förmågan att observera även det icke-verbala kroppsspråket. Genom att sjuksköterskan ger patienten god information skapas en trygghet och mötet mellan sjuksköterska och patient med postoperativ smärta blir mer optimal.

 • 228.
  Björksten, Cecilia
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Ölander, Ida
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Upplevelser av livsstilsförändringar hos personer med övervikt eller fetma: En litteraturstudie2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Övervikt och fetma är ett växande problem som ökar över hela världen och anses vara en förändringsbar riskfaktor, vilket innebär att de följdsjukdomar som kan drabba en person som en direkt följd av övervikt eller fetma till stora delar skulle kunnat undvikas genom förändrade levnadsvanor. Förändringsprocessen hos en person kan starta först då personen börjar ifrågasätta sina levnadsvanor. Huruvida en livsstilsförändring är möjlig att genomföra handlar inte enbart om egna uppfattningar om beteendet utan även om hur redo personen är att genomföra en förändring.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva vuxna personers upplevelser vid genomförandet av livsstilsförändringar vid övervikt eller fetma.

  Metod: Litteraturstudie med kvalitativ design som är baserad på 13 vetenskapliga artiklar. Analysen utfördes på manifest nivå med hjälp av Graneheim och Lundmans beskrivning av innehållsanalys.

  Resultat: Ur resultatet framkom kategorierna Upplevelse av att socialt stöd är av betydelse, Attityder och inställning påverkar genomförandet av livsstilsförändring, Personliga insikter har betydelse, Upplevelser av att motgångar kan påverka processen av livsstilsförändringar och Motivation kan erhållas på olika sätt. Resultatet visade att behovet av stöd från omgivning och att samtala med människor i liknande situation var av stor betydelse. Att möta fördomar visade sig vara problematiskt för en del. För att komma vidare i sin förändringsprocess hade personliga insikter stor betydelse och det förekom även upplevelser av motgångar i vardagen hos personer som påverkade livsstilsförändringen. Genom upplevelsen att hitta sig själv kunde personen skapa sig samt upprätthålla sin motivation.

  Slutsats: Stöd och motivation ger högre möjligheter för personer att främja sin hälsa genom att skapa sig nya goda hälsosamma levnadsvanor och därmed reducera riskerna för följdsjukdomar. Genom egenvårdshandlingar kan personen uppnå välbefinnande då det främjar egen hälsa och personens utveckling hos sig själv.

 • 229.
  Björnestrand, Linn
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Isaksson, Hilda
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Kvinnors upplevelser i samband med insjuknandet i hjärtinfarkt: En litteraturstudie2012Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje kvart insjuknar någon och varje timma avlider någon i hjärtinfarkt i Sverige. Dödligheten bland personer som insjuknar i hjärtinfarkt har minskat avsevärt under de senaste åren, dock är minskningen mindre märkbar hos kvinnor. Kvinnor tenderar ofta att uppleva symtom av mer diffus karaktär vilket kan leda till att de upplever rädsla, en känsla av stress samt att de inte relaterar symtomen till hjärtproblem. I samband med insjuknandet kan kvinnors livsvärld förändras, de litar inte längre på sina kroppar och de kan många gånger uppleva ett känslomässigt lidande. Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser i samband med insjuknandet i hjärtinfarkt. Metod: Studien genomfördes som litteraturstudie med kvalitativ ansats som grundades på åtta vetenskapliga artiklar. Artiklarna analyserades med hjälp av en innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman. Resultat: Vid insjuknandet i hjärtinfarkt upplevde kvinnorna generellt symtom av diffus karaktär. Svag förståelse, samtidiga sjukdomar och förutfattade meningar om symtom vid hjärtinfarkt gjorde att kvinnorna inte förstod att de kunde insjukna. Okunskap kring symtomen vid hjärtinfarkt medförde att upplevelserna inte togs på allvar. Vidare framkom det att kvinnorna bortprioriterade sina upplevda symtom för att istället ta hand om övriga familjen och sköta hushållssysslorna. Slutsatser: För att vårdpersonal ska kunna bemöta och förstå de upplevelser som kvinnor erfar i samband med insjuknandet i hjärtinfarkt samt kunna bistå med stöd och hjälp är det av vikt att ytterligare forskning genomförs inom området.

 • 230.
  Blackby, Carina
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Pettersson, Anneli
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet: en litteraturstudie2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att vara närstående till någon som vårdas palliativt i hemmet, innebär ofta en förändrad livssituation och påverkar de närstående på olika sätt. Syfte: Studiens syfte var att belysa närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet. Metod:En litteraturstudie som bygger på sex vetenskapliga artiklar. Dessa analyserades med inspiration av Burnards (1995) modell. Resultat: Efter genomförd analys fick författarna fram tre kategorier: oro/rädsla, stöd och att få eller vara utan information. Närstående upplevde brist på information och stöd från professionella.

 • 231.
  Bladh, Agneta
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Mattisson, Erika
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Familjemedlemmars upplevelser i samband med cancer hos barn2004Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att ha barn eller ett syskon som är sjukt i cancer innebär en stor omställning för alla familjemedlemmar och skapar många nya upplevelser. Varje familjemedlem ser dessa upplevelser olika beroende på kön, ålder, stödjande miljöer både på sjukhuset och privat samt cancerns art. Syftet har varit att beskriva familjemedlemmars upplevelser i den förändrade familjesituation som uppstår i samband med cancer hos barn. Studien har genomförts som en litteraturstudie, där resultatet bygger på skönlitterära böcker skrivna av familjemedlemmar till barn med cancer. Resultatet presenterades i olika kategorier (upplevelser), dessa var rädsla, utsatthet, skuld, ilska, sorg, trygghet och glädje/tacksamhet och det visade sig att familjemedlemmarna upplevde dessa situationer på olika sätt. Slutsatsen var att de olika familjemedlemmarna upplevde sitt barns/syskons cancersjukdom olika.

 • 232.
  Bladh, Ulrica
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  D'Alesio, Mitya
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Humor och skratt i omvårdnad: en del av hälsoprocessen2004Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Humor och skratt genomsyrar livet i sin helhet det är ett sätt för människor att vara tillsammans och förhålla sig till varandra. Med hjälp av humor kan vårdgivaren och patienten minska klyftan mellan dem, den kan även bidra till att patienten känner ett förtroende för vårdpersonalen. Humor är också ett hjälpmedel för vårdpersonal att kunna ventilera den stressiga arbetssituation som råder. Syftet med studien är att belysa vårdpersonalens erfarenheter och upplevelser av humor och skratt i omvårdnadsmöten. Undersökningen genomfördes med hjälp av bandade intervjuer i vilka fyra olika sjuksköterskor och en undersköterska berättade om sina upplevelser och erfarenheter av humor och skratt i möten med patienter. Metoden i sin helhet var kvalitativ med en hermaneutisk ansats och bearbetning och analys av data genomfördes som en latent innehållsanalys. Resultatet redovisades i följande tre teman: det gäller att "fånga" humorn, humor är att dela med andra och humor är helande. I sin helhet visade studien på att vårdpersonalen har erfarenheter av och upplever att humor och skratt har en central plats i det dagliga vårdarbetet. Det mest framträdande i studien var att humor och skratt sågs som nödvändiga och betydelsefulla delar i kommunikationen mellan vårdare och patienter och uppfattades som grunder till upplevelser av gemenskap, samhörighet, förståelse och välbefinnande.

 • 233.
  Blom, Malin
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Boman, Emma
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Mötet mellan vårdpersonal och överviktiga samt obesa vårdtagare: En litteraturstudie.2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Övervikt och obesitas är ett växande problem. Globalt sett räknas var tredje vuxen person vara överviktig och var tionde obes. Studier har visat att denna grupp möter en negativ attityd när de söker vård. Som vårdpersonal är det viktigt att se hela människan och inte bara till det yttre. Syfte: Syftet med studien var att belysa mötet mellan vårdpersonal och överviktiga samt obesa vårdtagare. Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats och analys utifrån Graneheim och Lundmans beskrivning. Resultat: I resultatet framkom fyra kategorier: Bristerna i mötet, Kommunikation i mötet, Sjuksköterskors BMI påverkar mötet och Förhållningssätt i mötet. Vårdtagare känner att de får ett annorlunda bemötande beroende på deras vikt. Avhållsamhet och nedlåtande kommentarer är något som förekommer i mötet. Sjuksköterskans egen kroppsbild är också något som påverkar mötet. Slutsats: Huvudfynden i vårt resultat visar att vårdpersonal och vårdtagare upplever ett annorlunda beteende i mötet med de överviktiga och obesa vårdtagarna. Det handlar främst om kränkande kommentarer och sättet att möta sin vårdtagare på. En del sjuksköterskor är rädda för att prata om vårdtagarens övervikt och drar sig in i det längsta för att lyfta ämnet. Det visar sig också att sjuksköterskornas egna vikt och kroppsbild har betydelse för hur de möter dessa vårdtagare. Vårdtagarna i vår studie pekar på att sjukvårdspersonalen inte ser helheten och deras behov här och nu.

 • 234.
  Blomberg, Helena
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Petersson, Anne
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Att leva med urininkontinens2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I hela världen är cirka 50 miljoner människor drabbade av urininkontinens. I Sverige besväras minst 500 000 människor och cirka 213 utav dem är kvinnor. Symtom på inkontinens påverkar den drabbade både fysiskt, psykiskt och psykosocialt. Syfte: Syftet med studien var att beskriva faktorer som kan ha betydelse för kvinnors livskvalitet. Metod: Studien är en litteraturstudie som baserats på åtta kvantitativa artiklar. Analys genomfördes enligt Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys. Resultat: Kvinnor med urininkontinens känner mer oro och inre ilska, de är även mer tillbakadragna och mindre kritiska jämfört med kontinenta kvinnor. Det finns en högre tendens till depression hos inkontinensdrabbade kvinnor och de har en sämre sexlivskvalitet än kontinenta kvinnor. De kvinnor med trängnings- eller blandinkontinens upplever ett större lidande än de med ansträngningsinkontinens. Slutsats: Att som kvinna leva med urininkontinens är ett lidande, detta på grund av att deras liv begränsas både emotionellt, socialt och fysiskt, även dess rörelsefrihet blir begränsad.

 • 235.
  Blomgren, Emma
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Stening, Emma
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Livsvärlden hos medelålders kvinnor med bröstcancer: Från diagnos till operation2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är idag en av de vanligaste cancersjukdomarna och som har ökat konstant de senaste två decennierna. Årligen insjuknar cirka 7000 kvinnor i bröstcancer vilket motsvarar ungefär 15-20 fall per dag. Lidande, välbefinnande, att ingå i en vårdrelation, kommunikation och information är begrepp som ingår i en människas livsvärld. Begreppen beskriver hur en människa upplever sin egen värld och på så sätt även hur unik den kan vara. Med livsvärld menas den värld vi lever i och ständigt är omgivna av. Syftet med studien var att belysa livsvärlden hos medelålders kvinnor med bröstcancer, från diagnos till operation. Metod: En kvalitativ litteraturstudie som analyserade tre skönlitterära självbiografier. De analyserades utifrån Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av en innehållsanalys. Resultatet visade att insjukna i bröstcancer förknippades med ett långvarigt lidande. Det visade även att lidande uppkom i samband med mötet med sjukvårdspersonalen och det på grund av att kvinnorna varken kände sig sedda, informerade eller bemötta utifrån ett mänskligt helhetsperspektiv. Slutsats: Sjukvårdspersonalens brister utgjorde det största hotet mot kvinnan i hennes kamp mot tillfrisknandet av sin bröstcancersjukdom. Vi anser att det behövs mer kompetens inom bemötandet av kvinnor som drabbats av bröstcancer gällande förståelse, lyhördhet, respekt, följsamhet, öppenhet etc., för att kvinnorna ska känna sig så väl omhändertagna som möjligt.

 • 236.
  Blomgren, Linn
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Wessel, Lotta
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Hur upplever personer med typ 2 diabetes mötet med diabetesvården?2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige har cirka 3-4 % av den vuxna befolkningen diabetes, varav cirka 80 % lider av typ 2 diabetes. Det är därför viktigt att dessa personer får den kunskap som krävs för att de ska klara av att leva med sin sjukdom. Detta sker i form av ett möte mellan personen och vårdpersonalen. Det är viktigt att detta möte upplevs positivt och att personerna känner att de blir bemötta på en individanpassad nivå och med respekt. Metod: Metoden som användes var en kvalitativ litteraturstudie med innehållsanalys utav sju vetenskapliga artiklar. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur personer med typ 2 diabetes upplever mötet med vårdpersonalen. Resultat: Resultatet i studien resulterade i två huvudkategorier: Otillfredsställande möten och tillfredsställande möten. I studien framkom det att personernas upplevelser av mötet var både positiva och negativa, beroende på samspelet mellan parterna. När personerna upplevde att informationen gavs utifrån deras individuella förutsättningar kände de tillfredsställelse och tillit. Otillfredsställelse upplevdes när känslan av att bli talad till som en person bland många infann sig.

 • 237.
  Blomquist, Sara
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Bresch, Emma
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Att leva utan ett bröst: En litteraturstudie om kvinnors upplevelser av en förändrad kropp efter en mastektomi2012Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i världen. En mastektomi kan göras profylaktiskt eller som behandling för bröstcancer. Varje förändring av kroppen medför en förändring av tillgången till världen och till livet. När kroppsbilden förändras för att den förlorar en funktion eller att en funktion förändras, kan det dagliga livet upplevas mycket svårare. Syfte: Studiens syfte var att belysa kvinnors upplevelser av en förändrad kropp efter en mastektomi. Metod: En litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga artiklar. Resultat: I studien framkom det att ett förlorat bröst påverkade kvinnors upplevelser av sin kroppsbild på olika sätt. Huvudfynden som framkom efter innehållsanalysen var upplevelser av att förlora ett bröst, upplevelser av en förändrad självbild och upplevelser av omgivningens stöd. Slutsats: Förlusten av ett bröst skapar en förändrad kroppsbild och medför en förändrad livsvärld. Många kvinnor kände sig främmande i sin egen kropp och upplevde att ett förlorat bröst förändrade deras självbild. Med hjälp av denna studie kan sjukvårdspersonal få en ökad förståelse för hur dessa kvinnor kan uppleva sin förändrade kropp efter en mastektomi. Den ökade förståelsen kanske kan leda till att vårdpersonalen kan ge ett bättre stöd och skapa trygghet i mötet med dessa kvinnor.

 • 238. Blomqvist, Kerstin
  Older People in Persistent Pain: Nursing and Paramedical Staff Perceptions and Pain Management2003Ingår i: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 41, nr 6, s. 575-584Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background. Persistent pain is a common problem for older people. Knowledge about how nursing and paramedical staff perceive these people and what they do to relieve the pain seems scarce. Aim. To explore nursing and paramedical staff perceptions of older people in persistent pain and their day-to-day management of pain. Methods. Interviews in Swedish with 52 nursing auxiliaries, Registered Nurses, physiotherapists and occupational therapists were collected from February to May 2000. The analysis was based on their stories (n = 150) about older people in persistent pain who received help in their own homes or in special accommodation. A typology of staff perceptions of pain in older people was developed. Activities to manage pain were examined using content analysis. Results. Respondents perceived the pain as real, exaggerated, trivial, care-related, endured, concealed, self-caused or inarticulate. Older people perceived as exaggerating the pain, those with care-related and self-caused pain evoked frustration in the staff, while those perceived as enduring their pain evoked satisfaction. Various strategies to manage pain were used: no activity, medication, mediating contacts, distracting activities, physical therapies, mobility, work in a gentle way, rest or relieving pressure on body part, and communication concerning pain. The activities differed between the types, as well as between staff with different professional backgrounds. Conclusion. Care and treatment provided by staff should be based on older people's needs rather than on staff attitudes and preferences. The typology revealed that staff perceived older people in pain as a heterogeneous group and that their perceptions affected the pain-relieving activities that were offered. It seems urgent to address how to handle pain in older people who never complain and those who complain a great deal, as well as how to handle pain in people with impaired communicative ability. Reflective discussions on feelings related to different individuals are needed.

 • 239. Blomqvist, Kerstin
  et al.
  Edberg, Anna-Karin
  Living with persistent pain: experiences of older people receiving home care2002Ingår i: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, s. 297-306Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background. Although the topic of pain among older people has received increasing interest, little is still known about how pain is experienced or handled by those who no longer manage independently but depend on professionals for help with daily living. Developing pain management for older people requires such knowledge. Aim. To explore sense of self, sense of pain, daily living with pain, sense of others and ways of handling pain in older people with persistent pain. Methods. Interviews with 90 older people receiving home care from nursing auxiliaries in their own homes or in sheltered accommodation were collected from January to June 2000. A typology of older people in persistent pain was developed. Activities for handling pain were examined using content analysis. Findings. Respondents' experiences of themselves and their pain varied. Two groups of older people, considered as 'competent and proud' and 'confident and serene', expressed satisfaction in spite of pain, while the groups 'misunderstood and disappointed' and 'resigned and sad' expressed dissatisfaction. The most common strategies used were medication, rest, mobility, distracting activities and talking about pain. Respondents chose strategies by balancing the advantages of the activities against the disadvantages these brought for their daily living. Conclusion. This study indicates that characteristics of the older people, such as their way of experiencing themselves, how pain affects their daily life and how they perceive effects and side-effects of pain management are areas that need to be identified when staff assess pain and plan pain management. Caring for older people in pain could be improved by listening to and believing their complaints, evaluating effects and side-effects from medications and nonpharmacological pain management and by emphasising the importance of common everyday activities such as mobility and distraction to relieve pain.

 • 240. Blomqvist, Kerstin
  et al.
  Hallberg, Ingalill R
  Managing pain in older persons who receive home-help for their daily living. Perceptions by older persons and care providers2002Ingår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, s. 319-328Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Pain is a common problem for older persons who need professional help for their daily living. In this study 94 older persons (75+) in persistent pain were compared with 52 care providers concerning the pain management methods they had used/administered during the previous week and how helpful they perceived these methods to be. interviews were based on 16 items from the original version of the pain management inventory (PMI). Both groups perceived prescribed medication, rest and distraction as the most frequently utilized methods. Specific methods such as transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) or bracing/splinting or bandaging the affected body part were seldom employed, although most users perceived these methods as helpful. Care providers perceived most methods for managing pain as more effective than older persons did. The results imply that care providers need skills in a variety of pharmacological and nonpharmacological methods to manage pain and a need to evaluate effectiveness of the methods in a systematic way.

 • 241.
  Blomqvist, Ulrika
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Sundås, Ingrid
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Patienters inställning till hjärtrehabilitering: En litteraturstudie2011Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I bakgrunden framkommer att hjärt- och kärlsjukdomar är den främsta dödsorsaken i världen. Hjärtrehabilitering riktar sig främst till patienter med kranskärlsjukdom och har visat sig minska dödligheten och risken att åter insjukna i hjärtinfarkt. Trots det är antalet deltagare lågt. Syftet med studien var att undersöka patienters inställning till att delta i eller avstå hjärtrehabilitering. Metoden som användes var en litteraturstudie, baserad på elva artiklar med kvalitativ ansats. Artikelanalys utfördes med inspiration av Granheim och Lundmans (2004) innehållsanalys. Resultatet delades in i fem kategorier där de tre första behandlar inställningar till att inte delta i hjärtrehabilitering. Kategorierna i denna del identifierades som bristande intresse, förnekande och prioritering. De två sista kategorierna behandlar inställningar till att delta och identifierades som motivation och livsstilsförändring. Som slutsats gav studien fördjupad insikt i hur patienters inställning till hjärtrehabilitering kan påverka valet av att delta eller inte delta. Det visade sig att olika faktorer var av betydelse och att sjukvårdspersonal har stor möjlighet att påverka genom sitt sätt att informera och ge stöd till patienten.

 • 242.
  BLYCKERT, ANNAKAJSA
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  JOHNSSON, NELLIE
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Patientens upplevelse av sjuksköterskans roll i stödet för egenvård vid diabetes typ 2: En litteraturstudie2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 243. Bohman, Doris
  Elderly South Africans' in transition: the daily life circumstances, beliefs concerning health and illness and the influences on caring and family structure2008Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The overall aim of this thesis was to shed light on different aspects of elderly South Africans experiences in a transitional period in order to reach culturally contextual knowledge within gerontological care. The research objectives were to: identify and describe daily life and related concerns and interests as expressed by a group of elderly (I), illuminate how a group of elderly South Africans experience being old in a transitional period (II), study how a group of aged South Africans and their family members describe their intergenerational relations in a transitional period i.e. from a traditional to an industrialized society and how the transition influence the care of the aged in the extended family (III), illuminate beliefs in relation to health and illness expressed by elderly Africans within a South African context, in light of a society in transition (IV). The research takes an ethnographic approach concerned with the perspective of individuals; the life world and the lived body of an individual, to enable an in-depth understanding of the influence of culture and an understanding of the processes by which people develop meaning in their daily lives, acknowledging the existing mutual influence between the world, context, and the individual. Two analysis methods were used: qualitative content analysis (I-III), and interpretive phenomenology (IV). Altogether sixteen elderly individuals were engaged in the research project, including ten females and six males (aged 52-76 years) (I-IV). In study II-IV individual in-depth interviews were conducted with altogether ten elderly, nine female and one male participant from previous group interviews. In study III, nine elderly female from previous groups and individual interviews were engaged together with thirteen family members. The results show four main themes: Being old in a changing society, Interpersonal and intergenerational relations, Reciprocal care and Beliefs in a transitional period. The participants are reflecting on life and the changes that occurred during their life span and they return to disappointments and enjoyments in life (II). They express a growing frustration due to their powerlessness of not knowing what will happen to themselves and their family members also the loss of cultural norms and values are of great concern among the participants (I, II, III). Relations are essential in the lives of the participants and are viewed as a reassurance of support and care within the extended family (III). Interpersonal relations have a essential position in relation to health and illness, where illness may be caused due to disrupted interpersonal relations and on the other hand keeps one healthy when experiencing good relationships (II, IV). Caring is closely linked to respect and the role of reciprocity is emphasized (II, III). Believing is seen as an essential source for improving and maintaining health and being cured. Being sick is normal and suffering and illness is perceived as both natural and a way of purification. HIV/AIDS is regarded as a new and modern disease, but the consequences of it cannot be explained through normal reasoning of an illness making a person stronger and is instead explained as misfortune or "bad luck" (IV). The overall conclusion of the thesis is the importance of contextualized gerontological care and to acknowledge individuals beliefs in relation to health and illness. It further sheds light on the need of an African approach to gerontological care and the necessitate to be sensitive to local conditions. In a wider perspective the findings of this thesis can be used in education to create understanding for the life world of an individual and the importance of being aware of a person's cultural, socio-economical, spiritual and environmental circumstance to avoid the notion of otherness in caring.

 • 244.
  Bohman, Doris
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Borglin, Gunilla
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Student exchange for nursing students: Does it raise cultural awareness'? A descriptive, qualitative study2014Ingår i: Nurse Education in Practice, ISSN 0260-6917, Vol. 14, nr 3, s. 259-264Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  With free movement for citizens within the European Union and with distant parts of our globe becoming more accessible, cultural awareness and cultural competence are becoming important skills for nurses. Internationalisation and raising awareness of other cultural contexts are essential elements in Swedish higher education, thus explaining the variety of student exchange programmes that are available. The aim of this study was to explore Swedish nursing students' perceptions of student exchange and their experiences. Data were collected through group interviews and then analysed following the principles of content analysis. Our analysis resulted in three categories: Preparing to go abroad, Reasons for going abroad and From expectation to experience. Cultural aspects and cultural awareness were emphasised as strong motivational factors, both personal and professional, behind participation in student exchange programmes. Information was also highlighted as a crucial means of reaching potential students as well as the power of knowledge through personal experience. This study highlights the importance of student exchange in expanding the individual student's personal and professional horizons. It also stresses the importance of including a transcultural nursing element in nursing curricula.

 • 245. Bohman, Doris
  et al.
  Ekman, Sirkka-Liisa
  Wyk, Neltjie C. van
  Vasuthevan, Sharon
  "We clean our houses, prepare for the weddings and go to funerals or go for shopping"an ethnographic study of elderly African rural people in Majaneng, South Africa2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 246. Bohman, Doris
  et al.
  Ekman, Sirkka-Liisa
  Wyk, Neltjie van
  Health, Illness, and Disease Beliefs in South African Context2006Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 247. Bohman, Doris
  et al.
  Ekman, Sirkka-Liisa
  Wyk, Neltjie van
  Symposium: Qualitative methods can contribute to an understanding in nursing practice2006Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 248.
  Bohman, Doris
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Ericsson, Terese
  Borglin, Gunilla
  Swedish nurses' perception of nursing research and its implementation in clinical practice: A focus group study2013Ingår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 27, nr 3, s. 525-533Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Nowadays, nursing research is seen as an integral part of professional nursing although implementing knowledge derived from nursing research into the practice setting is still problematic. Current research, conducted mainly with a descriptive quantitative design, highlights the struggle experienced by Registered Nurses (RNs) to use and implement research findings in clinical practice. Therefore, the aim of this naturalistic inquiry was to explore nurses' perception of nursing research and its implementation in a clinical context. Method and sample: A qualitative approach was chosen, and four focus group discussions were conducted. The groups comprised a total of 16 RNs (three men and 13 women) working in a secondary care setting. The transcribed texts were analysed, inspired by Burnard's description of content analysis. Findings: The texts were interpreted as representing three predominant themes: scholastic, individual and contextual influences highlighted as influential components impacting on the RNs' views on research and its implementation as well as on their readiness to accept and support it. However, the most influential aspect permeating our themes was their educational background - the type of qualification they held. In general, the RNs with a Bachelor of Science in Nursing viewed research and the implementation of knowledge in practice more favourably than those RNs with a diploma. Conclusion: Our findings, although based on a small qualitative study, are congruent with others, indicating that further research is warranted concerning the impact of education on RNs' views of nursing research and its implementation. Hence, it might well be that the RNs' educational point of departure needs to be stressed more than what so far have been anticipated. In the meanwhile, it is possible that a number of strategies could be tested to promote a more favourable view in these issues and where the nursing education has the possibility to influence this endeavour.

 • 249.
  Bohman, Doris
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Mattsson, Linda
  Borglin, Gunilla
  Primary healthcare nurses' experiences of physical activity referrals: an interview study2015Ingår i: Primary Health Care Research and Development, ISSN 1463-4236, E-ISSN 1477-1128, Vol. 16, nr 3, s. 270-280Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  CONCLUSION: Our findings suggest that viewing the PAR as a complex intervention, with all that this entails, might be one approach to increasing the number of PARs being issued. Simpler systems, more time and the potential for testing the effectiveness of follow-ups could be possible ways of achieving this. AIM: The aim of this study is to illuminate primary health care (PHC) nurses' experiences of physical activity referrals (PARs). BACKGROUND: Despite extensive knowledge about the substantial health effects physical activities can produce, fewer and fewer people in our modern society regularly engage in physical activity. Within health care and, particularly, within the PHC arena, nurses meet people on a daily basis who need help to engage in a healthier lifestyle. The possibility of issuing written prescriptions for physical activities, often referred to as PARs, has been introduced as a tool to support such lifestyles. However, even though PHC nurses can prescribe physical activities, studies investigating their experience in this type of nursing intervention are rare. METHODS: For this study, 12 semi-structured interviews were conducted with PHC nurses, and the transcribed texts were analysed using a qualitative content analysis. FINDINGS: Two categories--PARs, an important nursing intervention, and PARs, the necessity of organisational support--reflected the nurses' experiences in using PARs.

 • 250. Bohman, Doris
  et al.
  Vasuthevan, Sharon
  Wyk, Neltjie C. van
  Ekman, Sirkka-Liisa
  "We Clean Our Houses, Prepare for Weddings and Go to Funerals": Daily Lives of Elderly Africans in Majaneng, South Africa2007Ingår i: Journal of Cross-Cultural Gerontology, ISSN 0169-3816, E-ISSN 1573-0719Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This ethnographic study aims to identify and describe how a group of elderly African people in South Africa experience their daily life and related concerns and interests. Data were collected through group interviews involving 16 elderly persons and complementary field observations. The data were analysed using a qualitative content analysis. From the analysis following sub-themes emerged. 1. Lack of basic resources; 2. Routines in daily life; 3. Experience of unsafe conditions; 4. "The disease" - HIV/AIDS. The results have been discussed according to the following themes: keeping normality and changing society. The study illuminates the varied experiences in daily life, including lack of basic resources, experience of unsafe conditions, and the HIV/AIDS pandemic and its consequences for the elderly as contributors to the extended family.

2345678 201 - 250 av 1463
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf