Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 2086
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Bitar, Mattias
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  An analysis of cloud based e-learning providers’ versioning strategy2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Versioning is a product differentiation strategy where a product or service are distinguished or diversified in the intention of making it more attractive to a specific target group. It is often used to price discriminate and a way to profit maximize. Previous studies have mostly concerned software products in general. But with cloud based software products, specific conditions when versioning might occur. E-learning system are one specific software product that shifts more and more to the cloud and a specific market to study.

  Purpose: Differentiating a software product can be made in several ways but which features to use when versioning is not studied in previous studies, the conditions and reasons are unclear. The purpose of this study is to study cloud based e-learning providers to discover characteristics of feasible features when versioning.

  Method: To answer the defined research problem qualitative research methods was used in terms of interviews, documentations and observing artefacts. The research data was gathered through four case studies of different cloud e-learning provider, conducting of eight interviewees and four observations of their respective e-learning system. Additionally, articles and other documents was also analysed, that was provided by the companies of the case studies.

  Delimitations: This research was restricted so it focused on cloud e-learning providers’ perspective as they are those who use the versioning strategy. The limitations therefore only concerns e-learning and cloud services and are not generalized to all software products.

  Results: The results from the different data collection methods shows that feature characteristics mainly concerns market reasons with specific user preferences and customers with buying behaviors. E-learning systems brings technical reasons to why features are feasible, and the cloud have different service layers, each with different possible features to differentiate in. Costs is also a major concern when choosing feasible features for versioning.

  Conclusion: E-learning providers see the versioning strategy as an iterative process. Which features that are feasible for one versions seem to change over time as the market changes and product develops. Features are mainly related to the specific market. When versioning, features are separated between standard features for the whole system or segment specific features for one version. Features are also considered if they will add more value than the cost to develop. E-learning providers also develop features if they are economic and technological possible to develop, and if they are within the company’s scope. 

 • 252.
  Bjers, Karolina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Bullerproblematiken vid planering och byggande av bostäder2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [sv]

  Dagens planeringsideal innebär en hållbar stadsbyggnad som skapas genom förtätning och blandning av funktioner och trafikslag. Den täta staden argumenteras skapa möjligheter för människan att leva hållbart då bostäder, service och arbete finns inom korta avstånd. Däremot finns det ett annat perspektiv, genom att förtäta och blanda funktioner blir även störningarna i samhället större. En av dessa störningar är buller, som de senare åren har fått stark uppmärksamhet då det kopplats till många hälsoproblem. Målen med den täta staden och buller är inte förenliga. Från statligt håll har bullerfrågan fått stor uppmärksamhet de senare åren då bullerreglerna idag ses som ett hinder för bostadsbyggandet. Med grund i detta har förslag på nya regler genom en bullerutredning samt en efterföljande proposition kommit ut. Syftet med denna studie är att dels studera, och förstå motiven bakom, de förändringar som är föreslagna i lagstiftningen avseende buller i planering och byggande, dels att studera vilka konsekvenser förändringarna kan få för den svenska planeringspraktiken. Studien är indelad i två delar. I den första delen analyseras dokument som under de senaste åren har varit av vikt i diskussionen om hur buller bör hanteras vid planering och byggande av bostäder. I den andra delen har en fallstudie genomförts. Tre detaljplaneärenden från olika kommuner och där buller-problematiken har varit ett centralt tema har studerats. Intervjuer har även genomförts med handläggande planarkitekter. Genom analysen som baseras på det teoretiska perspektivet rörande governance och plan- och byggparadigmen, har en problematik belysts som till stor del beror på olika sätt att se på styrning. Det finns allt fler aktörer inblandade i diskussionen, vars intressen står i konflikt med varandra. En förklaring till den problematik som finns är att det idag finns två sätt att se på styrning av mark och vatten, ett där miljön och bevarande, och ett där planering och förändring, står i fokus. Intervjuade tjänstemän ser en stor problematik idag, som anser att reglerna är otydliga och att länsstyrelsen är hårda i sina bedömningar. Detaljplanerna som studeras belyser även denna problematik där länsstyrelserna har varit i stor diskussion med kommunerna om bullerhanteringen. En av de största frågorna är kommunernas möjlighet att göra avsteg från riktvärdena. Handläggarna vill att alla kommuner ska ha samma möjligheter till avsteg, men reglerna idag innefattar enbart större tätorter. Om reglerna som föreslås blir verklighet hoppas kommunerna att konsekvensen blir en enklare planprocess och att möjligheterna till planering i bullerstörda miljöer blir större.

 • 253.
  Bjorklund, Svante
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences.
  Johansson, Tommy
  Swedish Def Res Agcy FOI, SE-58111 Linkoping, Sweden..
  Petersson, Henrik
  Swedish Def Res Agcy FOI, SE-58111 Linkoping, Sweden..
  Target Classification in Perimeter Protection with a Micro-Doppler Radar2016In: 2016 17TH INTERNATIONAL RADAR SYMPOSIUM (IRS), 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In security surveillance at the perimeter of critical infrastructure, such as airports and power plants, approaching objects have to be detected and classified. Especially important is to distinguish between humans, animals and vehicles. In this paper, micro-Doppler data (from movement of internal parts of the target) have been collected with a small radar of a low complexity and cost-effective type. From time-velocity diagrams of the data, some physical features have been extracted and used in a support vector machine classifier to distinguish between the classes "human", "animal" and "man-made object". Both the type of radar and the classes are suitable for perimeter protection. The classification result are rather good, 77% correct classification. Particularly interesting is the surprisingly good ability to distinguish between humans and animals. This also indicates that we can choose to have limitations in the radar and still solve the classification task.

 • 254.
  Bjorklund, Svante
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences.
  Petersson, Henrik
  Swedish Def Res Agcy FOI, SE-58111 Linkoping, Sweden..
  Hendeby, Gustaf
  Swedish Def Res Agcy FOI, SE-58111 Linkoping, Sweden.;Linkoping Univ, SE-58183 Linkoping, Sweden..
  Features for micro-Doppler based activity classification2015In: IET radar, sonar & navigation, ISSN 1751-8784, E-ISSN 1751-8792, Vol. 9, no 9, p. 1181-1187Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Safety and security applications benefit from better situational awareness. Radar micro-Doppler signatures from an observed target carry information about the target's activity, and have potential to improve situational awareness. This article describes, compares, and discusses two methods to classify human activity based on radar micro-Doppler data. The first method extracts physically interpretable features from the time-velocity domain such as the main cycle time and properties of the envelope of the micro-Doppler spectra and use these in the classification. The second method derives its features based on the components with the most energy in the cadence-velocity domain (obtained as the Fourier transform of the time-velocity domain). Measurements from a field trial show that the two methods have similar activity classification performance. It is suggested that target base velocity and main limb cadence frequency are indirect features of both methods, and that they do often alone suffice to discriminate between the studied activities. This is corroborated by experiments with a reduced feature set. This opens up for designing new more compact feature sets. Moreover, weaknesses of the methods and the impact of non-radial motion are discussed.

 • 255.
  Björkander, Sofie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Wargéus, Maria
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Mäns upplevelser av att leva med prostatacancer ur ett livsvärldsperspektiv: En litteraturstudie baserad på patografier2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:  Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män och drabbar cirka 10 000 personer i Sverige varje år. Prostatacancer ger initialt inga eller diffusa symtom vilket gör denna sjukdom svår att upptäcka. Det finns ett flertal olika behandlingsformer att tillgå vilka skiljer sig beroende på vilket stadie cancern befinner sig i. Sjuksköterskans uppgift är bland annat att bidra med ett personcentrerat arbetssätt för att stödja mannen i dennes nya livssituation. Litteraturstudien förankras i Dahlbergs livsvärldsteori.

  Syfte: Syftet med studien var att ur ett livsvärldsperspektiv beskriva mäns upplevelser av att leva med prostatacancer efter påbörjad behandling.

  Metod: Metoden har grundat sig i en kvalitativ litteraturstudie baserad på narrativer i form av fyra patografier. Elo och Kyngäs beskrivning av en deduktiv innehållsanalys tillämpades som analysmetod. I analysen identifierades utsagor som kodades och delades in i livsvärldsteorins centrala begrepp vilket utgör resultatets fyra huvudkategorier: Den levda kroppen, vårdrelation, lidande samt välbefinnande.

  Resultat: Män som drabbats av prostatacancer upplevde huvudsakligen en påverkan på den levda kroppen, det vill säga fysiskt, psykiskt och existentiellt. Information och stöd från både anhöriga och vårdpersonal hade en viktig inverkan under behandlingstiden. I resultatet framkom det att inkontinens, sexuell dysfunktion och en vilja av att leva i nuet var tre centrala fynd i denna studie. Det ansågs även viktigt att ha goda relationer och lidande tog sig i uttryck både som ett sjukdoms- livs och vårdlidande. Män som drabbats av prostatacancer kunde emellertid uppleva stunder av välbefinnande.

  Slutsats: Resultatet av studien kan ge sjuksköterskan ökad förståelse för mäns upplevelser av att leva med prostatacancer vid påbörjad behandling och hur männen därmed kan stödjas i denna process. 

 • 256.
  Björklund, Svante
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences.
  Clutter Properties for a Side-Looking Radar with Planar Regular and Irregular Subarrays2015In: 2015 16TH INTERNATIONAL RADAR SYMPOSIUM (IRS), 2015, p. 730-735Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The effect of the subarray design in a side-looking moving radar with a planar antenna on some clutter properties which are important for suppressing the clutter with STAP (Space-Time Adaptive Processing) is investigated by simulations. These properties are interference DOA Doppler Spectrum (DDS) and clutter rank. The conclusions from the work is that irregular antennas give less clutter in the DDS and that larger subarrays give lower clutter rank.

 • 257.
  Björklund, Svante
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences. Swedish Defence Research Agency (FOI ).
  Signal Processing for Radar with Array Antennas and for Radar with Micro-Doppler Measurements2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Radar (RAdio Detection And Ranging) uses radio waves to detect the presence of a target and measure its position and other properties. This sensor has found many civilian and military applications due to advantages such as possible large surveillance areas and operation day and night and in all weather. The contributions of this thesis are within applied signal processing for radar in two somewhat separate research areas: 1) radar with array antennas and 2) radar with micro-Doppler measurements.

  Radar with array antennas: An array antenna consists of several small antennas in the same space as a single large antenna. Compared to a traditional single-antenna radar, an array antenna radar gives higher flexibility, higher capacity, several radar functions simultaneously and increased reliability, and makes new types of signal processing possible which give new functions and higher performance.

  The contributions on array antenna radar in this thesis are in three different problem areas. The first is High Resolution DOA (Direction Of Arrival) Estimation (HRDE) as applied to radar and using real measurement data. HRDE is useful in several applications, including radar applications, to give new functions and improve the performance. The second problem area is suppression of interference (clutter, direct path jamming and scattered jamming) which often is necessary in order to detect and localize the target. The thesis presents various results on interference signal properties, antenna geometry and subarray design, and on interference suppression methods. The third problem area is measurement techniques for which the thesis suggests two measurement designs, one for radar-like measurements and one for scattered signal measurements.

  Radar with micro-Doppler measurements: There is an increasing interest and need for safety, security and military surveillance at short distances. Tasks include detecting targets, such as humans, animals, cars, boats, small aircraft and consumer drones; classifying the target type and target activity; distinguishing between target individuals; and also predicting target intention. An approach is to employ micro-Doppler radar to perform these tasks. Micro-Doppler is created by the movement of internal parts of the target, like arms and legs of humans and animals, wheels of cars and rotors of drones.

  Using micro-Doppler, this thesis presents results on feature extraction for classification; on classification of targets types (humans, animals and man-made objects) and human gaits; and on information in micro-Doppler signatures for re-identification of the same human individual. It also demonstrates the ability to use different kinds of radars for micro-Doppler measurements. The main conclusion about micro-Doppler radar is that it should be possible to use for safety, security and military surveillance applications.

 • 258.
  Björklund, Svante
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences. Swedish Defence Research Agency (FOI ).
  Three-Dimensional DPCA with Rotating Antenna for Clutter Cancellation2015In: 2015 IEEE Radar Conference (RadarCon), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2015, p. 1579-1583Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In moving radar, e.g. airborne radar, the clutter from land and sea needs to be suppressed in order to detect the target. One approach to total cancellation of the clutter is Displaced Phase Center Antenna (DPCA). DPCA assumes that the antenna elements are positioned on a line parallel to the velocity vector of the radar platform so that the elements can take each others positions at different points of times. In a previous paper we saw that it is possible with other antenna element positions, e.g. in three dimensions, for a total cancellation of the clutter. We arrived at a theoretical condition for this. In this new paper we extend the condition with rotating array antennas. We also formulate an optimization problem for, besides the clutter cancellation, also maximizing the target signal.

 • 259.
  Björklund, Svante
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences.
  Grahn, Per
  Nelander, Anders
  Pettersson, Mats
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences.
  Measurement of Rank and Other Properties of Direct and Scattered Signals2016In: International Journal of Antennas and Propagation, ISSN 1687-5869, E-ISSN 1687-5877, Vol. 2016, article id 5483547Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We have designed an experiment for low-cost indoor measurements of rank and other properties of direct and scattered signals with radar interference suppression in mind. The signal rank is important also in many other applications, for example, DOA (Direction of Arrival) estimation, estimation of the number of and location of transmitters in electronic warfare, and increasing the capacity in wireless communications. In real radar applications, such measurements can be very expensive, for example, involving airborne radars with array antennas. We have performed the measurements in an anechoic chamber with several transmitters, a receiving array antenna, and a moving reflector. Our experiment takes several aspects into account: transmitted signals with different correlation, decorrelation of the signals during the acquisition interval, covariance matrix estimation, noise eigenvalue spread, calibration, near-field compensation, scattering in a rough surface, and good control of the influencing factors. With our measurements we have observed rank, DOA spectrum, and eigenpatterns of direct and scattered signals. The agreement of our measured properties with theoretic and simulated results in the literature shows that our experiment is realistic and sound. The detailed description of our experiment could serve as help for conducting other well-controlled experiments. © Copyright 2016 Svante Björklund et al.

 • 260.
  Björklund, Svante
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences.
  Nelander, Anders
  Swedish Def Res Agcy FOI, SWE.
  Pettersson, Mats
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences. Blekinge Inst Technol, Karlskrona, Sweden..
  Fast-Time and Slow-Time Space-Time Adaptive Processing for Bistatic Radar Interference Suppression2015In: 2015 IEEE INTERNATIONAL RADAR CONFERENCE (RADARCON), IEEE Communications Society, 2015, p. 674-678Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In bistatic radar with transmitter and receiver geographically separated the interference from ground clutter and the direct path signal transmitter-receiver will be strong and must be suppressed in order to detect the target. We apply FT-STAP (Fast-Time Space Time Adaptive Processing) to the suppression, which is unusual, and compare with conventional ST-STAP (Slow-Time STAP) by simulations in order to see whether FT-STAP is an alternative to ST-STAP. The performance of FT-STAP is much worse than of ST-STAP. We give an explanation for this, which also may be the basis for large improvements of FT-STAP. Moreover, we suggest two new performance measures.

 • 261. Björklund, Svante
  et al.
  Pettersson, Mats
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences.
  A three-dimensional displaced phase center antenna condition for clutter cancellation2014In: Proceedings of the IEEE Sensor Array and Multichannel Signal Processing Workshop, IEEE , 2014, p. 305-308Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In moving radar, e.g. airborne radar, the clutter from land and sea needs to be suppressed in order to detect the target. One approach to total cancellation of the clutter is Displaced Phase Center Antenna (DPCA). DPCA assumes that the antenna elements are positioned on a line parallel to the velocity vector of the radar platform so that the elements can take each others positions at different points of times. This paper theoretically investigates if it is possible with other antenna element positions, e.g. in three dimensions, for a total cancellation of the clutter. We arrive at a condition which conforms to the principle that the elements should take each others positions at different times but allows other antennas than the single line parallel to the velocity vector. Our condition could be used as constraints in an optimization problem where the target signal performance is optimized. The multipulse DPCA condition is one solution to our condition.We also give two examples of non-linear antennas fulfilling our condition.

 • 262.
  Björklund, Svante
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences.
  Rydell, Joakim
  Totalforsvarets forskningsinstitut, SWE.
  Micro-doppler classification with boosting in perimeter protection2017In: IET Conference Publications, Institution of Engineering and Technology , 2017, no CP728Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In security surveillance at the perimeter of critical infrastructure, such as airports and power plants, approaching objects have to be detected and classified. Especially important is to distinguish between humans, animals and vehicles. In this paper, micro-Doppler data (from movement of internal parts of the target) have been collected with a small radar. From time-velocity diagrams of the data, physical features have been extracted and used in a Boosting classifier to distinguish between the classes "human", "animal" and "man-made object". This type of classifier has received much attention lately, but not in radar micro-Doppler classification. The classification result on the current data reaches 90% correct classification with this classifier. The ability to distinguish between humans and animals is good on this data. This classifier type gives insight into the classifier and the utilized features, and is easy to use. A comparison with a SVM (Support Vector Machine) classifier, which is common for micro-Doppler, has also been performed. © 2017 Institution of Engineering and Technology. All rights reserved.

 • 263.
  Björksten, Cecilia
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Ölander, Ida
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Upplevelser av livsstilsförändringar hos personer med övervikt eller fetma: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Övervikt och fetma är ett växande problem som ökar över hela världen och anses vara en förändringsbar riskfaktor, vilket innebär att de följdsjukdomar som kan drabba en person som en direkt följd av övervikt eller fetma till stora delar skulle kunnat undvikas genom förändrade levnadsvanor. Förändringsprocessen hos en person kan starta först då personen börjar ifrågasätta sina levnadsvanor. Huruvida en livsstilsförändring är möjlig att genomföra handlar inte enbart om egna uppfattningar om beteendet utan även om hur redo personen är att genomföra en förändring.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva vuxna personers upplevelser vid genomförandet av livsstilsförändringar vid övervikt eller fetma.

  Metod: Litteraturstudie med kvalitativ design som är baserad på 13 vetenskapliga artiklar. Analysen utfördes på manifest nivå med hjälp av Graneheim och Lundmans beskrivning av innehållsanalys.

  Resultat: Ur resultatet framkom kategorierna Upplevelse av att socialt stöd är av betydelse, Attityder och inställning påverkar genomförandet av livsstilsförändring, Personliga insikter har betydelse, Upplevelser av att motgångar kan påverka processen av livsstilsförändringar och Motivation kan erhållas på olika sätt. Resultatet visade att behovet av stöd från omgivning och att samtala med människor i liknande situation var av stor betydelse. Att möta fördomar visade sig vara problematiskt för en del. För att komma vidare i sin förändringsprocess hade personliga insikter stor betydelse och det förekom även upplevelser av motgångar i vardagen hos personer som påverkade livsstilsförändringen. Genom upplevelsen att hitta sig själv kunde personen skapa sig samt upprätthålla sin motivation.

  Slutsats: Stöd och motivation ger högre möjligheter för personer att främja sin hälsa genom att skapa sig nya goda hälsosamma levnadsvanor och därmed reducera riskerna för följdsjukdomar. Genom egenvårdshandlingar kan personen uppnå välbefinnande då det främjar egen hälsa och personens utveckling hos sig själv.

 • 264.
  Björnson, Pontus
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Noresson, Oskar
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Patientbemötande inom primärvården2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vad ledningen gör för att öka vårdcentralens attraktionskraft genom att involvera personalen för ett ökat patientbemötande - en komparativ studie mellan offentlig och privat primärvård i Karlskronas närområde.

 • 265.
  Blaga, Andreea-Cristiana
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Participation from Theory to Practice: To what extent can Citizens influence the Planning Procedures?: Planning by Dialogue: "The Living Urban Laboratory" Karlskrona (Revedin 2015)2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 266.
  Bleckman, Christian
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Maktdynamiker, rationalitet och planeringsföreställningar2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen antar en kritisk ansats med ambitionen att synliggöra maktförhållanden som formar den offentliga planeringen. I uppsatsen konstrueras en kritisk-teoretisk modell som beskriver hur simultant interna/implicita och externa/explicita ’maktdynamiker’ kopplat till ’rationalitet’ opererar genom ’planeringsföreställningar’. Den kritisk-teoretiska modellen förenar två forskningsfält; ’planeringsföreställningar’ och ’rationalitet-makt-relationer’ i syfte att analysera hur ’maktdynamiker’ opererar inom offentlig planering.

  ’Maktdynamiker’ beskriver övergripande nätverk av makt som yttrar sig på olika skalnivåer genom att individer och grupper ansluter sig till dem. Maktdynamiker är överlappande, motstridiga, beständiga och föränderliga maktstrukturer. Subjektets agerande är involverat i maktdynamiker som både påverkar och påverkas av agerandet och producerar samhälleliga effekter. ’Rationalitet-makt-relationer’ exemplifieras bland annat av kunskapsanspråk, sanningsanspråk, legitimering av processer och politisk koncensus som stabiliserar maktrelationer. Rationalitet-makt-relationer kan både medvetet och omedvetet maskera prioriteringar och maktutövande som ’självklarheter’ vilket gör att de sällan är föremål för öppna konflikter. Trots det har rationalitet-makt-relationer stor betydelse inom demokratiska organisationer och planering. ’Planeringsföreställningar’ utgör planeringens idémässiga förutsättningar och analyseras som det sätt den offentliga planeringen föreställt möjligheten att styra stadsutvecklingen. Sådana föreställningar utgör planeringens möjligheter och begränsningar samtidigt som föreställningarna påverkas av försöken att planera. Planeringsföreställningar härleds till rationalitet utifrån en grundläggande uppfattning om att planering syftar till att styra och påverka samhällsutvecklingen med hjälp av förnuftet – vilket i sig är en rationalitet-makt-relation oavsett problemformulering och övrigt innehåll. Sammantaget beskriver uppsatsens kritisk-teoretiska modell planeringens och rationalitetens omedelbara relation varandra och till makt.

  Analysen involveras i de rationalitet-makt-relationer som formar den offentliga översiktsplaneringen där en exemplifierande fallstudie utgör uppsatsens empiriska kontext. Fallet är intressant dels eftersom lagen ger stora friheter i hur översiktsplanering används. Friheten kan innebära att planeringsföreställningar hos nyckelaktörer inom översiktsplaneringen får stort inflytande över översiktsplaneringens form och innehåll. Analysen visar inte bara hur planeringsföreställningar varierar mellan individer utifrån ambivalensen i och med det tillsynes omöjliga uppdraget att ordna samhället med förnuftet. Planeringsföreställningar kan också variera beroende på vilka övergripande maktdynamiker de relateras till. Analysen är en successivt framvuxen konstruktion av tre ’kritiska belysningar’ där planeringsföreställningar analyseras i förhållande till ’den egna organisationen’, ’marknaden’ respektive ’medborgare’ (samtliga i obestämd, dynamisk och multipel ’form’). I relation till medborgare, politik och andra förvaltningar framhålls planeringssubjektet som autonomt och översiktsplanen legitimeras som ett ’kunskapsanspråk’ eller ’sanningsanspråk’ om stadens utveckling. Rationaliteter i förhållande till dessa föreställningar lägger fokus på bostadsproduktionen och att processerna ska kunna fortgå. Andra förvaltningar ska följa översiktsplanen och medborgare ska få en förståelse för att staden växer. I förhållande till marknaden är föreställningar om möjligheten att styra stadsutvecklingen mer flexibla och anpassningsbenägna då marknaden ses som den ’sanning’ planeringen har att förhålla sig till. Marknadens ’realism’ ska implementeras också för att stärka översiktsplanens ställning. På det sättet beskrivs hur översiktsplaneringen upprätthåller och stabiliserar maktförhållanden utifrån rationalitet-makt-relationer till förmån för bostadsproduktionen.

 • 267.
  Blomberg, Hampus
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Wiklund, Christina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Varumärkespåverkan i sociala medier: Hur varumärkescommunities på Facebook påverkar konsumentrelationer och varumärken2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Som den största webbaserade portalen har Facebook blivit en viktig plattform för många företag. Ett enkelt sätt att kommunicera med sina kunder är genom att företaget administrerar sitt egna varumärkescommunity på Facebook. Studier har visat på möjligheter för företag att stärka relationer till konsumenter och även höja varumärkesvärde, men risker med b.la. negativ åsiktsspridning har ändå lett till debatter om varumärkescommunities verkliga påverkan för företag. Denna studie undersöker hur varumärkescommunities på Facebook i Sverige påverkar olika konsumentrelationer och vilken påverkan de har på svenska varumärken. Detta görs genom att analysera hur relationer mellan konsument, produkt, varumärke, företag och andra konsumenter påverkas av varumärkescommunities. Undersökningen kombineras med tidigare forskning om b.la. varumärken, varumärkestillit och varumärkeslojalitet och slutsatserna baseras på en enkätundersökning med 108 respondenter. Resultaten visar på att varumärkescommunities på Facebook i Sverige har positiv påverkan på relationer mellan konsument, produkt och andra konsumenter, och även positiv påverkan på svenska varumärken.

 • 268.
  BLYCKERT, ANNAKAJSA
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  JOHNSSON, NELLIE
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Patientens upplevelse av sjuksköterskans roll i stödet för egenvård vid diabetes typ 2: En litteraturstudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 269.
  Bocenda, Anni
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Den kommunala översiktsplaneringens utmaningar i ljuset av regionförstoring2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen studerar hur den kommunala översiktsplaneringen hanterar regionala utvecklingsfrågor av strategisk karaktär. Det finns en efterfrågan från både den kommunala och regionala nivån att de kommunala översiktsplanerna lyfter blicken och planerar utifrån ett strategiskt regionalt perspektiv. Däremot ska de kommunala översiktsplanerna främst hantera fysiska planfrågor och har inte samma karaktär som typiskt strategiska dokument. Denna studie ämnar därför till att undersöka hur den kommunala översiktsplaneringen har hanterat den ökade efterfrågan på en kommunal översiktsplanering med ett regionalt perspektiv.

  Människors vardagliga mönster har vidgats och inställningen till geografiska gränser har förändrats. Idag är det inte ovanligt att bo i en kommun, arbeta i en annan och handla i den tredje. Den förändrade vardagsgeografin väcker utmaningar för den kommunala planeringen när en persons vardagsliv är delat över olika kommuner och samtliga beslut inom kommunen inte bara påverkar den enskilda kommunens invånare. Tidigare forskning visar att en kommunal planering som utgår från ett större geografiskt sammanhang är relevant för en hållbar planering. Översiktsplanen är ett bra verktyg för kommunen att hantera långsiktiga hållbarhetsfrågor. Givet vad forskningen säger är uppsatsens syfte att undersöka kommunens roll i en ny verklighet som efterfrågar långsiktig hållbar planering med större fokus på regionala utvecklingsfrågor.

  Uppsatsen är utformad som en fallstudie där två fall studeras djupgående. De två fallen är Västra Götalandsregionen och Östergötland. Metod för datainsamling har varit dokumentstudier. Insamlat material har sedan analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys. Vid insamling av data blev det tydligt att de utmaningar som följer med regionförstoring har en varierande plats i kommunal planering. För att koppla det empiriska materialet till studiens teoretiska utgångspunkter, flernivåstyrning och strategisk planering har ett analytiskt ramverk tillämpats.

 • 270.
  Bohman, Doris
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Mattsson, Linda
  Borglin, Gunilla
  Primary healthcare nurses' experiences of physical activity referrals: an interview study2015In: Primary Health Care Research and Development, ISSN 1463-4236, E-ISSN 1477-1128, Vol. 16, no 3, p. 270-280Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  CONCLUSION: Our findings suggest that viewing the PAR as a complex intervention, with all that this entails, might be one approach to increasing the number of PARs being issued. Simpler systems, more time and the potential for testing the effectiveness of follow-ups could be possible ways of achieving this. AIM: The aim of this study is to illuminate primary health care (PHC) nurses' experiences of physical activity referrals (PARs). BACKGROUND: Despite extensive knowledge about the substantial health effects physical activities can produce, fewer and fewer people in our modern society regularly engage in physical activity. Within health care and, particularly, within the PHC arena, nurses meet people on a daily basis who need help to engage in a healthier lifestyle. The possibility of issuing written prescriptions for physical activities, often referred to as PARs, has been introduced as a tool to support such lifestyles. However, even though PHC nurses can prescribe physical activities, studies investigating their experience in this type of nursing intervention are rare. METHODS: For this study, 12 semi-structured interviews were conducted with PHC nurses, and the transcribed texts were analysed using a qualitative content analysis. FINDINGS: Two categories--PARs, an important nursing intervention, and PARs, the necessity of organisational support--reflected the nurses' experiences in using PARs.

 • 271.
  Bohman, Helena
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Zander, Erika
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Yngre kvinnors upplevelser av cytostatikabehandling vid bröstcancer: En litteraturstudie av patografier2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En av de vanligaste behandlingarna mot bröstcancer är cytostatika. Denna

  behandling upplevs som påfrestande då det ger biverkningar i form av illamående, trötthet,

  smärta och håravfall. Yngre kvinnor som ej genomgått menopaus och insjuknar i bröstcancer

  är i en annan period i livet jämfört med de i genomsnittsåldern (60+). Det är därför viktigt att

  sjuksköterskan arbetar personcentrerat för att kunna bemöta dessa kvinnor under deras

  behandling med cytostatika och hur det kan påverka deras dagliga liv. Personcentrerad

  omvårdnad utgår ifrån deras livssituation och bidrar förhoppningsvis till ett minskat lidande.

  Syfte: Syftet med studien var att belysa yngre kvinnors upplevelser av cytostatikabehandling

  vid bröstcancer.

  Metod: Kvalitativ litteraturstudie baserad på tre patografier. Resultatet har analyserat med

  inspiration av Graneheim och Lundmans sammanställning av kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Analysförfarandet resulterade i tre kategorier: Kroppsliga förändringar,

  Emotionella reaktioner och Längtan till ett vanligt liv. Kroppsliga förändringar har

  underkategorin: Att förlora sitt hår. Resultatet indikerar på att cytostatikans effekter

  påverkade kvinnorna negativt. Håravfallet gav en förändrad självbild och framkallade en

  känslostorm där ångest och rädsla var mest framträdande. Trots cytostatikabehandlingens

  effekter kände kvinnorna hopp och en längtan att få återgå till sitt vanliga liv.

  Slutsats: Det var när cytostatikabehandlingen påbörjades som kvinnorna i studien upplevde

  att de blev sjuka. Cytostatikabehandlingen medförde en insikt av allvaret i situationen när

  effekten av cytostatikan främst gav kvinnorna kroppslig påverkan. En fördjupad förståelse för

  dessa kvinnors situation ger sjuksköterskan större möjlighet att skapa ett bättre möte och ge

  personcentrerad omvårdnad utifrån deras individuella förutsättningar. Vidare forskning krävs

  för att sjuksköterskan ska få en djupare förståelse för hur cytostatikabehandling kan påverka

  yngre kvinnors livssituation.

 • 272.
  Boldt, Martin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  Borg, Anton
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  Svensson, Martin
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Hildeby, Jonas
  Polisen, SWE.
  Predicting burglars' risk exposure and level of pre-crime preparation using crime scene data2018In: Intelligent Data Analysis, ISSN 1088-467X, Vol. 22, no 1, p. 167-190, article id IDA 322-3210Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives: The present study aims to extend current research on how offenders’ modus operandi (MO) can be used in crime linkage, by investigating the possibility to automatically estimate offenders’ risk exposure and level of pre-crime preparation for residential burglaries. Such estimations can assist law enforcement agencies when linking crimes into series and thus provide a more comprehensive understanding of offenders and targets, based on the combined knowledge and evidence collected from different crime scenes. Methods: Two criminal profilers manually rated offenders’ risk exposure and level of pre-crime preparation for 50 burglaries each. In an experiment we then analyzed to what extent 16 machine-learning algorithms could generalize both offenders’ risk exposure and preparation scores from the criminal profilers’ ratings onto 15,598 residential burglaries. All included burglaries contain structured and feature-rich crime descriptions which learning algorithms can use to generalize offenders’ risk and preparation scores from.Results: Two models created by Naïve Bayes-based algorithms showed best performance with an AUC of 0.79 and 0.77 for estimating offenders' risk and preparation scores respectively. These algorithms were significantly better than most, but not all, algorithms. Both scores showed promising distinctiveness between linked series, as well as consistency for crimes within series compared to randomly sampled crimes.Conclusions: Estimating offenders' risk exposure and pre-crime preparation  can complement traditional MO characteristics in the crime linkage process. The estimations are also indicative to function for cross-category crimes that otherwise lack comparable MO. Future work could focus on increasing the number of manually rated offenses as well as fine-tuning the Naïve Bayes algorithm to increase its estimation performance.

 • 273.
  Bolin, Amanda
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Petersson, Julia
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Vuxna personers upplevelser av att leva med en behandlingsbar cancersjukdom: En litteraturstudie baserad på patografier2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Minst var tredje person i Sverige beräknas få en cancersjukdom någon gång under livet. En behandlingsbar cancersjukdom kan innebära ett flertal förändringar i personens liv. Förändringarna kan gälla till exempel tankar, känslor och kroppsliga förändringar. Många personer med en behandlingsbar cancersjukdom upplever brister när det kommer till stöd från vårdpersonal. För att kunna anpassa omvårdnaden kring vuxna personer med en behandlingsbar cancersjukdom behövs ökad kunskap och förståelse kring hur det är att leva med behandlingsbara cancersjukdomar.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med en behandlingsbar cancersjukdom.

  Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie baserad på patografier. Analysen gjordes med hjälp av Graneheim och Lundmans tolkning av en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Analysen ledde fram till fem kategorier och två underkategorier. Den första kategorin var en känsla av personlig förändring. Den andra kategorin var längtan tillbaka till det gamla livet. Nästa kategori var tankar om döden. Den fjärde kategorin var att känna styrka med underkategorierna vilja och kämpaglöd och nära och käras betydelse. Den sista kategorin var tankar om framtiden.

  Slutsats: En känsla av personlig förändring med avsnittet kring en förändrad syn på och känsla för kroppen, tankar om döden samt vilja och kämpaglöd var tre utmärkande upplevelser i resultatet. Genom en förståelse kring upplevelser hos vuxna personer med en behandlingsbar cancersjukdom kan vårdpersonal och nära och kära minska lidandet och öka välbefinnandet hos personerna. Något som framkom i föreliggande studie var att nära och kära hade en betydelsefull roll för personerna med en behandlingsbar cancersjukdom. Vidare forskning skulle därför vara intressant att göra kring anhörigas perspektiv av att leva i närheten av en person med en behandlingsbar cancersjukdom. 

 • 274.
  Bolinder, Christina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Ett grönområdes framtid: - utifrån människans utbredning och naturens behov2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Stockholms län finns ett stort behov av att bygga bostäder, arbetsplatser och infrastruktur. Orsaken till utbyggnadsbehovet av bostäder är en befolkningsökning inom länet. Utbyggnaden sker både genom påbyggnad av befintliga huskroppar, förtätningar, återanvändning av sedan tidigare hårdgjorda ytor men också genom att använda marken i befintliga parker och natur.

  I mitt arbete har jag en forskningsfråga/hypotes om att det är möjligt att bygga inom ett grönområde utan att dess värde förloras.

  För att utreda hur ett grönområdes värden kan påverkas vid ny bebyggelse har jag valt att studera två olika områden, Kymlinge och Söderby, som ligger inom Järvakilen och göra en jämförelsestudie mellan dessa. Grönområdet, Järvakilen, är en av Stockholms grönkilar som bland annat fungerar som rekreationsområde.

  Planförslagen för Kymlinge och Söderby grundas på närbesläktade förutsättningar såsom närhet till rekreationsområde med natur, infrastruktur med vägbuller från ett stort flöde av trafik och kraftledningsgator. En skillnad däremot är avståndet till närliggande tätort. I båda fallen tas delvis jungfrulig mark i anspråk. Lite speciellt för Kymlinge är att här finns en tunnelbanestation uppförd som inte har blivit färdigställd och att ett kommunalt naturreservat har inrättats. I jämförelsen har likheter och skillnader i planeringen tagits fram utifrån inventering, analys och planförslag.

 • 275.
  Boloz, Katarzyna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Metzler, Dennis
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  The regional impact of low-cost carriers: Case study of Katowice and Skavsta airports2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  In our thesis we have presented the airports’ activity in the scope of impact of the Low Cost Carriers based on two cases: Katowice and Skavsta Airports. By analyzing the indicators for airports’ growth we described how the advantage of LCCs have affected in perceiving the airports, their regions and the LCCs’ services itself. We have found out that there’s a connection between the economic condition of the region and the types of services which the LCCs have in offer. Since both airports are facing similiar scale of the expansion, different drivers found in the regions’ features were stimulating the air traffic and shaping a dominant profile of the passenger. Following the patterns in respect to tourism we have concluded that the limitations which occur around low-cost services possibly shape the behaviour of travel planning. Whereas the activity of LCCs’ services are generally recognized as profitable to the region, we argue that in some cases the neighbourhood hampers the development in this sector.

 • 276.
  Boman, Peter
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Huang, Yiping
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Antecedents of creativity and innovativeness in the Swedish manufacturing pharmaceutical industry2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The ability to create new products and services is a competitive advantage and in many cases a requirement for long term success of a company. In the manufacturing pharmaceutical industry, the freedom to think and act creatively is depressed by the demand for external and internal compliance. As such, it is important to understand the underlying factors of creativity and innovativeness in order to promote them. Several studies have been performed on the subject to increase creativity. A theme that is recurrent in several creativity increasing studies it that leadership and the leadership style of the management is important for creativity. The purpose of this thesis was to investigate if the leadership style transformational leadership can be associated with a higher level of creativity and innovativeness in the Swedish pharmaceutical industry. Given that the effect of transformational leadership on creativity is likely to be derived from creativity enhancing variables that have been enhanced in the follower’s a literature framework is built to find, and in turn empirically test, if this effect of transformational leadership (if any) is mediated by other variables. The thesis contains a literature review of current leadership and creativity theories as well as literature review of intrinsic motivation and psychological empowering. From the theoretical framework 10 hypothesis´s about performance, transformational leadership, creativity, innovativeness, intrinsic motivation and psychological empowering were stated. The hypothesis’s was tested trough an empirical study. Data was gathered by a questionnaire that was sent out to 22 manufacturing pharmaceutical companies in Sweden. The results of the study support the idea that transformational leadership increases creativity and innovativeness in the investigated market. However, no correlation was found between transformational leadership and intrinsic motivation or psychological empowering. While not the central question of this thesis the study also supports that a higher level of creativity and innovativeness is correlated with a higher performance.

 • 277.
  BONNELL, HARRY
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  LI, PING
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  VAN LINGEN, THEKLA
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Nonviolent Communication: a Communication Tool to support the Adaptive Capacity of Organisations?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Adaptive capacity is essential for organisations to be able to adapt to the sustainability challenge, and change its course. Nonviolent Communication (NVC) is an interpersonal communication tool that enables a user to move from a language of judgements to a language of needs by using 4 steps: observation, feelings, needs, and request. As communication is essential to the adaptive capacity of a social system, this thesis explores the question: How does Nonviolent Communication support the adaptive capacity of organisations? Through a mixed methods approach (semi-structured interviews and surveys with NVC trainers, organisational representatives and employees), the effects of NVC on communication in 3 sample organisations in the Netherlands (a school, NGO and research institute), is explored. Quantitative survey results show that NVC has a positive to very positive effect on common organisational communication dynamics. Qualitative data supports this finding and shows that NVC brings positive effects of increased understanding, listening, and progress in work related issues through an increased awareness of one’s own and other’s needs and feelings. When linking these results to adaptive capacity of organisations, it is concluded that NVC directly supports the adaptive capacity elements of trust, diversity and learning, and indirectly supports common meaning and self-organisation.

 • 278.
  Borden, Gabriella
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Lillieborg, Axel
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Bevara eller utveckla?: En fallstudie i hur kommuner hanterar kulturmiljöer i en tid av förtätning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En studie av Riksantikvarieämbetet synliggör att två av tre svenska kommuner saknar förutsättningar för att ta hänsyn till kulturmiljövärden i den fysiska planeringen. Samtidigt ställs krav på kommunerna att öka bostadsbyggandet i ljuset av den rådande bostadsbristen. Således synliggörs en problematik där förtätning som utgör en samtida planeringsnorm behöver kunna genomföras utan att kulturmiljöer påverkas negativt. Omvandling av äldre hamn- och industriområden har präglat stadsutvecklingen i Europa sedan 1980-talet och i dessa omvandlingar finns ofta en strävan att bevara spår från de gamla verksamheterna. I den ovan beskrivna problematiken tar uppsatsen sitt avstamp.

   

  Uppsatsen genomförs som en fallstudie om hur expansiva kommuner hanterar kravet att tillgodose kulturmiljöer inom ramen för hamn- och industriomvandlingar. Genom en kvalitativ textanalys studeras empirin som utgörs av kommunala plandokument såsom översiktsplaner, detaljplaner, planprogram samt kommunala kulturmiljöprogram. Studieobjekten är Malmö, Nacka och Göteborgs kommun, där den sistnämnda används i syfte att belysa en eventuell skillnad över tid i hantering av kulturmiljöer. För att besvara frågeställningarna tolkas sedan empirin utifrån teorierna “kreativa klassen” och “platsmarknadsföring” samt ställs mot forskning inom ämnesfältet.

   

  Ur empirin har det kunnat skönjas att kommunerna uppvisar liknande tillvägagångssätt i hur kulturmiljöer ska tillgodoses, där en integrering av kulturmiljöerna i den nya bebyggelsen förefaller vara det vedertagna angreppssättet i hanteringen av att tillgodose kulturmiljöer. Denna strategi går även i linje med vad som föreskrivs av forskning. Genom att sätta detta i ljuset av de valda teorierna, kan tolkningar göras att ekonomiska motiv är en stark drivkraft i bevarandet av kulturmiljöerna. I uppsatsens diskussionsdel förs en diskussion kring vad som framkommit på på varje frågeställning, genom att väva in exempel från de studerade kommunerna.

 • 279.
  Borg, Christel
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health. Linnéuniversitetet.
  Rask, Mikael
  Linnéuniversitetet, SWE.
  Albinsson, Gunilla
  Linnéuniversitetet, SWE.
  Safipour, Jalal
  Linnéuniversitetet, SWE.
  Wenneberg, Stig
  Linnéuniversitetet, SWE.
  Andersson, Lisbet
  Linnéuniversitetet, SWE.
  Carlsson Blomster, Monika
  Linnéuniversitetet, SWE.
  Ozolins, Lise-Lotte
  Linnéuniversitetet, SWE.
  Lindqvist, Gunilla
  Linnéuniversitetet, SWE.
  Validation of the verbal and social interaction questionnaire for nursing students: The focus of nursing students in their relationship with patients2018In: Journal of Nursing Education and Practice, ISSN 1925-4040, E-ISSN 1925-4059, Vol. 8, no 4, p. 81-88Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Verbal and Social Interaction Nursing Students questionnaire (VSI-NS) has been created to measure the development ofverbal, social and interactional skills of nursing students with patients, from their perspective in nursing care. The aim of thepresent study was to determine the construct validity and internal consistency reliability of the questionnaire. The study had amethodological and developmental design and was carried out in four steps: adjustment of the items, face validity, data collectionand data analysis. The number of items was reduced from 48 to 31. The factor analysis of the final 31 items resulted in four quitedistinct factors: “Inviting to talk about feelings and thoughts”, “Building a caring relationship”, “Encouraging social and practicalaspects in daily life” and “Caring towards health and wellbeing”. The results showed satisfactory psychometric properties interms of content validity, construct validity and the internal consistency reliability of the questionnaire. It could be concluded thatthe original conceptual model could serve as a theoretical foundation to explain and understand nurses’ caring interactions withtheir patients

 • 280.
  Borg, Jens
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Engström, Anders
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Dynamic Behaviour of a Soil Compaction Tamping Machine1997Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  A theoretical model was suggested and equations of motion derived. A computer program was developed to solve the resulting system of equations. Agreement between calculated and experimental results is not quite satisfactory. Reasons for discrepancy are discussed and suggestions for further investigation are given.

 • 281.
  Borg, Marcus
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Bostadsbrist trots ökat bostadsbyggande, om ansvar och behov: En fallstudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det råder bostadsbrist i Sverige, trots att det återigen byggs bostäder i högt tempo. Flera orsaker kan förklara den stora bostadsbristen. Sveriges befolkning har ökat med 25% den senaste årtionden, delvis till följd av ökad invandring. Samtidigt pågår en fortsatt urbanisering som ökar trycket på bostäder i storstadsregionerna. Miljonprogrammet ledde till moderna bostäder under 1960-1970-talet, men i början av 1990-talet var bostadsmarknaden mättad. När befolkningen idag återigen ökar saknas det bostäder. I Sverige är det en generell bostadspolitik som varit och är dominerande, vilken bygger på socialistiska grunder där alla skulle ha rätt till bostäder med hög standard. Den bostadspolitiska modellen har sedan 1980-talet utmanats och influerats av nyliberala tankegångar. Den generella bostadspolitiken och nyliberalism står till viss del i motsats till varandra och det är därför av intresse att undersöka hur kommuner och bostadsbolag förhåller sig till det bostadsförsörjningsansvar som lagstiftningen beslutat om. Det kan ge en ökad förståelse för hur det kommunala bostadsförsörjningsansvaret tillämpas.

   

  Syftet med studien är att undersöka Stockholms stads kommunala bostadsförsörjningsansvar i förhållande till bostadsmarknadens behov och den rådande bostadsbristen. Syftet är vidare att förstå bostadsbristens problematik ur den historiska kontexten och samtidens nyliberala influenser. Det har gjorts genom en kvalitativ fallstudie där Stockholms stads bostadsförsörjningsprogram tillsammans med deras kommunala bostadsföretag har studerats för att se hur de omsätter sitt ansvar i praktiken för att möta behovet på bostäder.

   

  Studien visar på att det finns ett visst glapp mellan lagstiftningens intention och Stockholms stads tillämpning. Det delvis på grund av den svängning som skett i svensk bostadspolitik med nyliberala influenser. Tillika har inte behovet av bostäder tillgodosetts på ett tillfredställande vis, något som pekar på att svensk bostadspolitik behöver förändras. Ur resultatet framgår att Stockholms stad i sitt bostadsförsörjningsprogram och deras kommunala bostadsbolag lägger stort ansvar på privata aktörer för att tillgodose bostadsbehovet. Studien visar på att behovet på bostäder inte tillgodosetts och då i synnerhet inte segmentet i bostadsstocken där studien visar att behovet är som störst. 

 • 282.
  Borg, Marcus
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Hälsosam stadsplanering: en fallstudie av Stockholm, Göteborg och Malmö2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fysisk planering är ett område som har möjlighet att påverka många olika delar i samhället. Det innebär således att arbetet med en god fysisk planering är viktigt för att samhället ska fungera på ett bra sätt. Denna studie undersöker närmre hur fysisk planering används för att främja människors hälsa och välbefinnande i de tre kommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Hälsa och välbefinnande borde vara en självklarhet att sträva efter i stadsplaneringen de menar i alla fall forskare som arbetar för WHO och som denna studie tar sin grund i. De lyfter en oro om att stadsplaneringen börjar glömma bort hur viktiga dessa aspekter är runt om i Europa. Stämmer detta även i en svensk kontext? Eller har vi i Sverige ett sätt att planera som tillgodoser människors hälsa och välbefinnande? Det är frågor som studien diskutera och försöka hitta svar på. Det har under studiens gång framkommit att Hälsosam stadsplanering så som Barton och Tsourou (2000) beskriver den har mycket att göra med att skapa förutsättningar för stadens invånare att förändra sin livsstil. En av de huvudsakliga delarna har visat sig vara att öka möjligheten för människor att röra sig mer till vardags genom att planera för städer där gång och cykel är naturliga transportmedel. Det räcker inte bara att förbättra gång och cykelvägar. Det handlar således om att stadens struktur bör vara anpassad efter närhet och med god tillgång till den vardagliga servicen så att behovet av att transportera sig med bil försvinner. Det har visat sig att denna strategi är något som alla tre kommunerna i undersökningen har anammat och redan där har det kunnat konstateras att kommunerna är en god bit på vägen att tillämpa en hälsosam stadsplanering. Men begreppet rör så mycket mer till exempel boendekvalité, social sammanhållning och tillgänglighet. 

 • 283.
  Borgman, Unni
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Reimers, Christian
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Så länge jag minns vill jag berätta: En litteraturstudie om Alzheimers sjukdom baserad på patografier.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen i Sverige och varje år insjuknar cirka 15 000 personer. Det finns inget botemedel utan hälso- och sjukvårdens insatser bör riktas mot att underlätta tillvaron för personen som insjuknat. För att sjuksköterskan på bästa sätt ska kunna bemöta den unika upplevelsen en person har av den egna sjukdomsupplevelsen bör sjuksköterskan tillämpa personcentrerad vård.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva personers egna upplevelser av att leva med Alzheimers sjukdom.

  Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på patografier. Innehållsanalys utförd utifrån Graneheim och Lundmans pedagogiska modell för textanalys med en manifest ansats.

  Resultat: I studien framkom tre kategorier. Under kategorin Ett förändrat jag beskriver personerna med sjukdomen hur den förändrar deras person och begränsar deras kapacitet. Under kategorin Ett förändrat socialt liv upplever personerna förändringar i de nära relationerna, ett ökat behov av stöd samt en upplevd förändring ibland andra när sjukdomen är uttalad. Den sista kategorin Sjukdomen som ett hot mot den egna existensen visar att personer med sjukdomen upplever avsaknad av kontroll i sjukdomens förödande process och att framtiden är oviss. Samtidigt förser dock sjukdomen personerna med en möjlighet att ta till vara och uppskatta varje dag.

  Slutsats: Studiens resultat visar att personer med Alzheimers sjukdom upplever att livet förändras i grunden. Den egna personen förändras, det sociala livet påverkas och att sjukdomen verkar som ett hot mot den egna existensen. Genom att sjuksköterskan känner till hur personer med Alzheimers sjukdom kan uppleva sin tillvaro med sjukdomen kan sjuksköterskan stärka vårdrelationen och sätta personen i centrum för vården.

 • 284.
  Bork-Ceszlak, Krzysztof
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Żydanowicz, Tadeusz
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Multisensory Expert-Based Support System for the Firefighter’s Training Performance Evaluation2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The primary purpose of this thesis work is to design and implement a system supporting the fire-fighter’straining evaluation. The solution presented in this report comprises a real-time locating system andInertial Measurement Unit that collect the training data and an application built with the Unity3D gameengine used for processing.

  Before the presented application can process any data, a training facility must be recreated, and atrainer or an expert must define training guidelines, such as zones that a trainee must visit, objectshe/she has to see, and the required execution time. After this preparation and completed trainingsession, collected data is processed and the visualization together with evaluation process begins. Theprogram visualizes trainee’s position and his/her field of view and evaluates his performance. For thelatter, it uses the Unity3D collision detection feature. After the evaluation, the trainer can see detailedresults with recorded time stamps, and using them, he/she can fast forward to specific, important points,reducing the time to analyze trainee’s performance throughout the whole training.

  Tests which the authors conducted confirm that the built system meets requirements and is useful forevaluation of the trainee’s performance.

 • 285.
  Boryczko, Marta
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Dziendziel, Tomasz
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Optimisation Of Ionospheric Scintillation Model Used In Radio Occultation2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is executed in cooperation with RUAG Space AB, which specializes in highly reliable on-board satellite equipment. The thesis focuses on the effect, which disturbs the amplitude and phase of a Global Positioning System (GPS) signal, called scintillation effect. It has a substantial impact on a GPS signal, during Radio Occultation (RO). RO is a method of analysis of a refracted signal which passes through the atmosphere. RO can be used for measuring climate change and for weather forecasting. By retrieving the bending angle of a GPS signal, three basic parameters of the Earth’s atmosphere can be obtained at different heights: temperature, pressure and humidity. As the scintillation effect causes prominent errors in the bending angle calculations, it is crucial to provide possibly the most precise mathematical model, which allows to conceive proper ionospheric corrections. In this thesis, the model using Rytov approach is implemented and optimised with different optimisation functions. It is shown that the scintillation model can be optimized, which may contribute to a more accurate retrieval of the atmospheric profiles.

 • 286.
  Borén, Sven
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Electric buses' sustainability effects, noise, energy use, and costs2018Manuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  Electric buses are growing in numbers in Sweden, which contributes to the development of a fossil fuel free society and a reduction of emissions. Earlier studies of bus systems have identified a need to further investigate societal costs, total cost of ownership, energy use on a yearly basis to account for seasonal variations, and noise during acceleration. Addressing those needs was the purpose of this study. 

  Investigations were made in five cities in Sweden that have recently implemented different electric buses in their respective public transport system. Based on results from these investigations and earlier studies, updated and new calculations were made for electric buses on route 1 in Karlskrona, as a representative example. It was found that there were significant savings in societal costs and total cost of ownership when compared to diesel and biogas powered buses, mainly due to decreased noise, no emissions in the use phase, and decreased energy use.

 • 287.
  Borén, Sven
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Sustainable Personal Road Transport: The Role of Electric Vehicles2016Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Electric vehicles can play an important role in a future sustainable road transport system and many Swedish politicians would like to see them implemented faster. This is likely desirable to reach the target of a fossil independent vehicle fleet in Sweden by 2030 and a greenhouse gas neutral Swedish society no later than 2050. However, to reach both these targets, and certainly to support the full scope of sustainability, it is important to consider the whole life-cycle of the vehicles and also the interaction between the transport sector and other sectors. So far, there are no plans for transitions towards a sustainable transport system applying a sufficiently wide systems perspective, in Sweden or elsewhere. This implies a great risk for sub-optimizations.

  The overall aim of this work is to elaborate methodological support for development of sustainable personal road transport systems that is informed by a strategic sustainable development perspective.

  The Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) is used as a foundation for the work to ensure a sufficiently wide systems perspective and coordinated collaboration across disciplines and sectors, both in the research and application. Maxwell’s Qualitative Research Design and the Design Research Methodology are used as overall guides for the research approach. Specific research methods and techniques include literature studies, action research seminars, interviews, and measurements of energy use, costs, and noise. Moreover, a case study on the conditions for a breakthrough for vehicles in southeast Sweden has been used as a test and development platform.

  Specific results include a preliminary vision for electrical vehicles in southeast Sweden, framed by the principled sustainability definition of the FSSD, an assessment of the current reality in relation to that vision, and proposed solutions to bridge the gap, organized into a preliminary roadmap. The studies show that electric vehicles have several sustainability advantages even when their whole life-cycle is considered, provided that they are charged with electricity from new renewable sources. Electrical vehicles also imply a low total cost of ownership and could promote new local ‘green jobs’ under certain conditions. Particularly promising results are seen for electric buses in public transport. As a general result, partly based on the experiences from the specific case, a generic community planning process model is proposed and its usefulness for sustainable transport system development is discussed.

  The strategic sustainable development perspective of this thesis broadens the analysis beyond the more common focus on climate change issues and reduces the risk of sub-optimizations in community and transport system development. The generic support for multi-stakeholder collaboration could potentially also promote a more participatory democratic approach to community development, grounded in a scientific foundation. Future research will explore specific decision support systems for sustainable transport development based on the generic planning process model.

 • 288.
  Borén, Sven
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Towards sustainable personal mobility with electric cars and buses2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this thesis was to explore if, and then how, electric cars and buses can contribute to sustainable personal mobility. Electric vehicles have increasingly been seen as a potential sustainable solution for the transport sector due to their high energy efficiency, close to zero emissions in the use phase, and the possibility to be powered by electricity from renewable resources. However, there are concerns about future scarcity of resources (e.g. lithium and cobalt for batteries), vehicle range, costs, high energy use in the production of batteries, as well as insufficient scientific support for how electric vehicles could be a part of a transition towards sustainability regarding personal mobility.  

  The challenges for a fast transition towards sustainability are large and many. The transport sector is not contributing to such development, mainly due to emissions, use of fossil energy, and use of materials mined and recycled under unacceptable conditions. Furthermore, existing societal goals (e.g. fossil-fuel independent vehicle fleet by 2030 in Sweden, UN Agenda 2030, and the Paris agreement) are insufficient for sustainability and are not complemented by concrete plans or an approach for how to engage stakeholders and achieve coordinated actions for sustainability. The Framework for Strategic Sustainable Development includes a principled definition of sustainability that is necessary and sufficient for sustainability and procedural support for collaborative innovation for a strategic transition to fulfillment of that definition, which is why it has been used as an overarching methodology in this thesis. 

  The research verified through several studies conditions for how electric vehicles can play a vital role in a strategic transition of personal mobility towards sustainability. Through stakeholder collaboration (e.g. interviews and workshops), a vision for sustainable transport with a focus on electric vehicles and an initial development plan towards that vision were designed. Several life cycle focused studies investigated (through calculations and data collection from literature, life cycle databases, interviews and workshops) about environmental and social impacts and costs for electric cars and buses. The stakeholder collaboration, combined with conceptual modelling, also resulted in models for generic support for multi-stakeholder collaboration and planning for strategic sustainable development of transport systems and communities, and for how to include electric buses in the procurement model of public transport.

  The strategic sustainable development perspective of this thesis broadens the analysis beyond the more common focus on climate change issues and should be able to reduce the risk of sub-optimizations in community and transport system development when applied in that context. The generic support for multi-stakeholder collaboration could potentially also promote a more participatory democratic approach to community development, grounded in a scientific foundation.

 • 289.
  Borén, Sven
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Grauers, Anders
  Chalmers, SWE.
  Stakeholder collaboration models for public transport procurement of electric bus systems2019In: The International Journal of Sustainability Policy and Practice, ISSN 2325-1166, Vol. 15, no 1, p. 19-29Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Earlier studies have mainly focused on technology, economy and advantages of electric buses, and they have largely shown that electric buses could be one of the solutions for sustainable public transport. Despite this, the present procurement process for public transport in Sweden is not suitable for including support systems for electric buses. This study was aimed to find a stakeholder collaboration model that would allow electric bus systems to be more effectively included in the procurement process for public transport. The results were achieved by several multi-stakeholder collaboration seminars and meetings that included representatives from regional public transport authorities, bus operators, bus manufacturers, energy companies, municipalities, and experts involved in bus transport. The study primarily developed two stakeholder collaboration models, suggesting that charging infrastructure should be designed separately from the common procurement process. In these models, energy companies, electric grid owners, charging infrastructure operators, regional public transport authorities, and municipalities need to collaborate. The first model is designed for a system that includes chargers at certain locations along a route and/or stakeholders with a low level of experience of electric bus systems, while the second is designed for a system that includes bus charging at the depot and/or stakeholders with a high level of experience of electric bus systems.

 • 290.
  Borén, Sven
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Nurhadi, Lisiana
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Ny, Henrik
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Preference of Electric Buses in Public Transport: Conclusions from Real Life Testing in Eight Swedish Municipalities2016In: Proceedings of ICSUTE 2016, 2016, Vol. 10, p. 255-264Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  From a theoretical perspective, Electric buses can be more sustainable and can be cheaper than fossil fuelled buses in city traffic. The authors have not found other studies based on actual urban public transport in Swedish winter climate. Further on, noise measurements from buses for the European market where found old. The aims of this follow-up study was therefore to test and possibly verify in a real-life environment how energy efficient and silent electric buses are, and then conclude on if electric buses are preferable to use in public transport. The Ebusco 2.0 electric bus, fitted with a 311 kWh battery pack, was used and the tests carried out during November 2014 to April 2015 in eight municipalities in the south of Sweden. Six tests took place in urban traffic and two took place in more of a rural traffic setting. The energy use for propulsion was measured via logging of the internal system in the bus and via an external charging meter. The average energy use turned out to be 8 % less (0,96 kWh/km) than assumed in the earlier theoretical study. This rate allows for a 320 km range in public urban traffic. The interior of the bus was kept warm by a diesel heater (biodiesel will probably be used in a future operational traffic situation), which used 0,67 kWh/km in January. This verified that electric buses can be up to 25% cheaper when used in public transport in cities for about eight years. The noise was found to be lower, primarily during acceleration, than for buses with combustion engines in urban bus traffic. According to our surveys, most passengers and drivers appreciated the silent and comfortable ride and preferred electric buses rather than combustion engine buses. Bus operators and passenger transport executives were also positive to start using electric buses for public transport. The operators did however point out that procurement processes need to account for eventual risks regarding this new technology, along with personnel education. The study revealed that it is possible to establish a charging infrastructure for almost all studied bus lines. However, design of a charging infrastructure for each municipality requires further investigations, including electric grid capacity analysis, smart location of charging points, and tailored schedules to allow fast charging. In conclusion, electric buses proved to be a preferable alternative for all stakeholders involved in public bus transport in the studied municipalities. However, in order to electric buses to be a prominent support for sustainable development, they need to be charged either by stand-alone units or via an expansion of the electric grid, and the electricity should be made from new renewable sources.

 • 291.
  Borén, Sven
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Nurhadi, Lisiana
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Ny, Henrik
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Andersson, Mats
  Electrodriving Scandinavia, SWE.
  Nilsson, Stefan
  Miljöfordon Syd, SWE.
  Lööf, Jonas
  Miljöfordon Syd, SWE.
  GreenCharge: demotest i fält med elbuss2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  GreenCharge Sydost är en sammanslutning av regionförbund, kommuner, landsting och företag medett övergripande syfte att främja införandet av elfordon i främst sydöstra Sverige. Blekinge TekniskaHögskola är huvudman för projektet med ansvar för att driva forskningen, och Miljöfordon Syd attdriva den operativa projektledningen avseende demonstrationer och samverkan med intressenter.Under 2013 gjorde forskningen inom GreenCharge en beräkningsstudie som påvisade att elbussar urett livscykelperspektiv har mycket mindre utsläpp än dagens dieselbussar och totalkostnaden skullekunna bli 25 % lägre över en 8-års period i Karlskrona på linje 1 och 7, 21 % i Jönköping på linje 1och 3, samt 17 % i Sundsvall på linje 2 och 4. Detta gäller under antagande att bussen drivs med nygrön el, att realränteökningen blir 1 % per år samt att energi-pristrender sedan 10 år tillbaka fortsättergälla framöver.. Beräkningsstudien antog också efter simuleringar utifrån befintliga linjer och aktuellavärden från busstillverkare en energianvändning på 1,04 kWh/km för eldrift.

 • 292.
  Borén, Sven
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Nurhadi, Lisiana
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Ny, Henrik
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Robèrt, Karl-Henrik
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Broman, Göran
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Trygg, Louise
  Linköpings Tekniska Högskola, SWE.
  A strategic approach to sustainable transport system development - Part 2: the case of a vision for electric vehicle systems in Southeast Sweden2017In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 140, no Part 1, p. 62-71Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Electric vehicles seem to offer a great potential for sustainable transport development. The Swedish pioneer project GreenCharge Southeast is designed as a cooperative action research approach that aims to explore a roadmap for a fossil-free transport system by 2030 with a focus on electric vehicles. In the first paper of this tandem publication, the authors propose a new generic process model embedding the Framework of Strategic Sustainable Development. The purpose of applying it in an action-research mode as described in this paper was twofold: (i) to develop a vision for sustainable regional transport and a coarse roadmap towards that vision, and, while doing so, (ii) get additional empirical experiences to inform the development of the new generic process model. Experts from many sectors and organizations involved in the GreenCharge project provided vital information and reviewed all planning perspectives presented in Paper 1 in two sequential multi-stakeholder seminars. The results include a sustainable vision for electric vehicle systems in southeast Sweden within a sustainable regional transport system within a sustainable global society, as well as an initial development plan towards such a vision for the transport sector. The vision is framed by the universal sustainability principles, and the development plan is informed by the strategic guidelines, of the above-mentioned framework. Among other things, the vision and plan imply a shift to renewable energy and a more optimized use of areas and thus a new type of spatial planning. For example, the vision and plan implies a lower built-in demand for transport, more integrated traffic modes, and more multi-functional use of areas for energy and transport infrastructures, for example. Some inherent benefits of electric vehicles are highlighted in the vision and plan, including near-zero local emissions and flexibility as regards primary energy sources. The vision and plan also imply improved governance for more effective cross-sector collaboration to ensure coor- dinated development within the transport sector and between the transportation sector and other relevant sectors. Meanwhile, the new generic process model was refined and is ready to be applied and further tested in the GreenCharge project and in other projects within the transport sector as well as other sectors. The study confirmed that the new generic process model suggested in support of sus- tainable transport system and community development is helpful for giving diverse stakeholders, with various specialties and perspectives, a way of working that is goal-oriented and builds on effective, iterative learning loops and co-creation. 

 • 293.
  Borén, Sven
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Ny, Henrik
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  A Strategic Sustainability and Life Cycle Analysis of Electric Vehicles in EU today and by 20502016In: Proceedings of ICSUTE 2016, 2016, Vol. 10, p. 229-237Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Ambitions within the EU for moving towards sustainable transport include major emission reductions for fossil fuel road vehicles, especially for buses, trucks, and cars. The electric driveline seems to be an attractive solution for such development. This study first applied the Framework for Strategic Sustainable Development to compare sustainability effects of today’s fossil fuel vehicles with electric vehicles that have batteries or hydrogen fuel cells. The study then addressed a scenario were electric vehicles might be in majority in Europe by 2050. The methodology called Strategic Lifecycle Assessment was first used, were each life cycle phase was assessed for violations against sustainability principles. This indicates where further analysis could be done in order to quantify the magnitude of each violation, and later to create alternative strategies and actions that lead towards sustainability. A Life Cycle Assessment of combustion engine cars, plug-in hybrid cars, battery electric cars and hydrogen fuel cell cars was then conducted to compare and quantify environmental impacts. The authors found major violations of sustainability principles like use of fossil fuels, which contribute to the increase of emission related impacts such as climate change, acidification, eutrophication, ozone depletion, and particulate matters. Other violations were found, such as use of scarce materials for batteries and fuel cells, and also for most life cycle phases for all vehicles when using fossil fuel vehicles for mining, production and transport. Still, the studied current battery and hydrogen fuel cell cars have less severe violations than fossil fuel cars. The life cycle assessment revealed that fossil fuel cars have overall considerably higher environmental impacts compared to electric cars as long as the latter are powered by renewable electricity. By 2050, there will likely be even more sustainable alternatives than the studied electric vehicles when the EU electricity mix mainly should stem from renewable sources, batteries should be recycled, fuel cells should be a mature technology for use in vehicles (containing no scarce materials), and electric drivelines should have replaced combustion engines in other sectors. An uncertainty for fuel cells in 2050 is whether the production of hydrogen will have had time to switch to renewable resources. If so, that would contribute even more to a sustainable development. Except for being adopted in the GreenCharge roadmap, the authors suggest that the results can contribute to planning in the upcoming decades for a sustainable increase of EVs in Europe, and potentially serve as an inspiration for other smaller or larger regions. Further studies could map the environmental effects in LCA further, and include other road vehicles to get a more precise perception of how much they could affect sustainable development.

 • 294. Boszhkov, Yuri
  et al.
  Freire, Igor
  Ibragimov, Nail H.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences.
  Group analysis of the Novikov equation2014In: Computational and Applied Mathematics, ISSN 2238-3603, E-ISSN 1807-0302, Vol. 33, no 1, p. 193-202Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We find the Lie point symmetries of the Novikov equation and demonstrate that it is strictly self-adjoint. Using the self-adjointness and the recent technique for constructing conserved vectors associated with symmetries of differential equations, we find the conservation law corresponding to the dilation symmetry and show that other symmetries do not provide nontrivial conservation laws. Then we investigate the invariant solutions.

 • 295.
  Bota, Erica
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Tschendel, Viola
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Hernández, Christian Zavala
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Social Sustainability: Exploring the Role of Social Enterprises2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The degradation of the ecological and social systems has largely resulted from human activities that deplete natural resources and undermine human needs in society. Traditional business culture, driven mainly by profit maximization, is a factor that has worsened this sustainability challenge. Social enterprises (SEs) are a form of business that hold the potential to help make the transition towards a sustainable society. The purpose of this study is two-fold. First, it explores SE contributions to creating a sustainable social system. Second, it examines how SEs exhibit the dimensions of trustworthiness, leading to trusting relationships in society. Social sustainability principles (SSPs) define social sustainability and are drawn from the Framework for Strategic Sustainable Development. They are used as a foundation for identifying SE contributions. The researchers draw on experiences from social entrepreneurs and experts in the field of social entrepreneurship. SEs contribute at two levels: the individual level and the societal level. They break down barriers to the SSPs and provide opportunities to individuals with respect to the five principles. SEs operate based on a culture of impartiality and create opportunities for meaning for individuals in their target groups. They consistently take leaps of faith, believing in the trustworthiness of those who are otherwise deemed untrustworthy.

 • 296.
  Boëthius, Miranda
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Medborgardeltagande i relation till offentliga rum: En analys av förhållningsätt och förändringar i svensk översiktsplanering2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 297.
  Branco, Matheus
  et al.
  950 - Centro, Federal Institute of Santa Catarina, BRA.
  Coelho, Leticia
  Federal Institute of Santa Catarina, BRA.
  Schlichting, Louis
  950 - Centro, Federal Institute of Santa Catarina, BRA.
  Gustavsson, Ingvar
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Marques, Maria Arcelina
  Instituto Politcnico do Porto, PRT.
  Alves, Gustavo
  Research Centre in Industrial Technology and Engineering (CIETI), PRT.
  Differentiating simulations and real (remote) experiments2017In: ACM International Conference Proceeding Series, Association for Computing Machinery , 2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The more recent emergence of remote laboratories caused some discussions about their real educational value, when compared to traditional hands-on and virtual laboratories. This discussion is relevant because remote labs rely on computer-mediated access to real instruments and apparatus, being sometimes difficult to explain the difference between values obtained from real (remote) measurements and values obtained from computer simulations. This paper aims to evidence aspects that differentiate remote and virtual laboratories, by presenting two very simple experiments dealing with the characteristics of real instruments (limited bandwidth) and real circuits (electromagnetic interference). © 2017 Association for Computing Machinery.

 • 298.
  Brandt Johnson, Viktor
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Leo, Amanda
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Re-make / Re-model: Om social hållbarhet i industriomvandlingar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker hur kommuner med stark industritradition behandlar social hållbarhet och hur sociala hållbarhetsaspekter i dessa implementeras vid industriomvandlingsprojekt. Detta görs genom att utifrån uppsatsens forskningsöversikt definiera nyckelord som appliceras i kvalitativa innehållsanalyser på kommunala plandokument. De översiktliga planerna består av Ljungby kommuns fördjupade översiktsplan för stadens centrum, Tierps kommuns översiktsplan och Lindesbergs kommuns fördjupade översiktsplan för tätorten. I de två sistnämnda kommunerna har även detaljplanedokument som berör industriomvandling analyserats. I analyserna framkommer att många av de aspekter som utifrån teorin beskrivs som betydelsefulla för social hållbarhet i planering förekommer i de översiktliga plandokumenten men behandlas mindre utförligt och frekvent på en detaljerad plannivå i industriomvandlingsprojekt. På detaljplanenivå uppmärksammas istället för nyckelorden i flera fall översiktsplanernas beskrivningar av nyckelorden. Uppsatsen innehåller även ett gestaltningsförslag för omvandling av ett centralt beläget industriområde i Ljungby. En deltagande observation genomfördes med syfte att skapa ett underlag för omvandling. De åtgärder som föreslås utgår från goda exempel på hur de ur forskningsöversikten definierade nyckelorden konkretiserats i de undersökta planerna. I förslaget framkommer att det främst var de översiktliga planernas strategier som var lämpliga att implementera. Det visar också att sociala hållbarhetsaspekter är realiserbara i industriomvandlingsprojekt på en mer detaljerad nivå. Uppsatsen visar att social hållbarhet uppmärksammas i de undersökta kommunernas planering men snarare på en allmän översiktlig nivå än i specifika planförslag som berör industriomvandling.

 • 299.
  Brandt, Robert
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Anhörigas upplevelse av vård till en person med stroke efter utskrivningen från slutenvården: En litteraturstudie baserad på artiklar med kvalitativ design2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige får 30 000 personer per år stroke, den vanligaste orsaken till neurologiskt handikapp i vuxen ålder. Anhöriga spelar en viktig roll i vården för en person som fått stroke. Personen med stroke och ofta även dennes anhöriga ska kunna föra en dialog med hälso- och sjukvårdpersonal så att alla tillsammans utformar hur vård samt behandlingarna ska se ut. Den mest grundläggande aspekten för att kunna erhålla eller ge omsorg, är människors beroende av varandra för att leva. Ökad kunskap om hur anhöriga till en person som fått stroke upplevt vården, kan bidra till ökad förståelse för att bättre inkludera anhöriga i den vård som bedrivs för personen som fått stroke

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva anhörigas upplevelse av vård till en person som fått stroke efter utskrivning från slutenvården.

  Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ icke-systematisk litteraturstudie. Åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats och som har kvalitetsgranskats och analyserats, har använts till studien.

  Resultat: Anhöriga berättade om hur behovet av information ofta kom upp, då de inte kände att de fick tillräckligt med information om hur de skulle ta hand om en person som fått stroke. De anhöriga behövde knyta kontakter med hälso- och sjukvårdpersonal så att de tillsammans kan leda vården via rehabilitering och hemsjukvård. Anhöriga lärde sig delvis att bli självständiga med hjälp av vården, då de själva blev förvånad över vad de klarade och hälso- sjukvårdspersonal gav dem beröm. Dock upplevde anhöriga problem med vården då de fick för lite stöd, kände sig övergivna, inte fick bli involverade i vården samt om de tappade förtroende för vården.

  Slutsats: Det framkommer tydligt i resultatet att när anhöriga får det stöd de behöver, fungerar vården väl för personen med stroke. Dock upplever många anhöriga hur vården inte levererar den vård de önskar. Detta kan bero på att vården helt enkelt inte har kunskapen eller resurserna till att ge de anhöriga tillräckligt med stöd. Författaren ser att det finns ett behov av att fortsätta göra liknade studier som denna, för att främja utveckling och förbättring inom problemområdet. De anhöriga fick inte tillräckligt med kunskap om vad de själva ska göra för att kunna utvecklas i sin roll som anhörig till en person med stroke. Författaren tror att en frivillig utbildning för anhöriga i konsten att bli anhörig till en person som har stroke, skulle kunna komplettera eftervården.

 • 300.
  Bratt, Ann Sofia
  et al.
  Linneaus Univ., SWE.
  Stenström, Ulf
  Linneaus Univ., SWE.
  Rennemark, Mikael
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Effects on life satisfaction of older adults after child and spouse bereavement2017In: Aging & Mental Health, ISSN 1360-7863, E-ISSN 1364-6915, Vol. 21, no 6, p. 602-608Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Few studies have compared the impact of different familial losses on life satisfaction (LS). Furthermore, there is a lack of research on the effect of having lost both a child and a spouse among older adults. Sample: A random sample of 1402 individuals, 817 women and 585 men, aged 60–96 years from the Blekinge part of the Swedish National Study of Aging and Care (SNAC-B) participated in this cross-sectional study. Aims: The first aim was to compare the effects of child or spouse or both child and spouse bereavement on LS and, the second aim, to investigate if there were gender differences within the bereaved groups. Results: The results showed that having lost a child, spouse or both child and spouse had a negative association with LS, although this effect was small. Having experienced multiple losses did not predict more variance than a single child or spouse loss. Gender differences were found within all the bereaved groups with bereaved men having lower LS than bereaved women. Longer time since the loss was associated with higher LS. Conclusions: Bereaved older adults have somewhat lower LS than non-bereaved and bereaved men seem more affected than bereaved women. Future research needs to address older menÂŽs experiences after the loss of a loved one. © 2016 Taylor & Francis

3456789 251 - 300 of 2086
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf