Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 768
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Ekman, Cecilia
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Stress i det moderna samhället.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka de kognitiva och emotionella reaktioner som sker under långvarig stress. Uppsatsen är inspirerad av en kvalitativ ansats, hermeneutiken. Forskningsmetoden är en fallstudie där två person har blivit intervjuad på djupet i området. I bakgrund och tidigare forskning finns kognitiva och emotionella reaktioner som sker under långvarig stress. Några av dessa reaktioner är depression, ångest, ilska, irritabilitet, försvarsberedskap, minnesstörningar, koncentrationssvårigheter, talstörningar och organisationsproblematik. Intervju personerna har blivit utsatt för intensiv långvarig stress. Intervju personerna kunde också påvisa många av dessa kognitiva och emotionella reaktioner i intervjun från sitt liv. Eftersom långvarig stress har stor inverkan på kognitiva och emotionella funktioner är detta ett tillstånd att ta på mycket stort allvar.

 • 252.
  Ellman, Ingela
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Ett liv efter sanningen: En kvalitativ studie i hur före detta medlemmar av Jehovas vittnen skapar och förstår en ny social verklighet2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Uppsatsen bygger på både etnometodologisk/emotionalismisk traditioner. Undersökningen syftar till att fördjupa förståelsen för hur före detta medlemmar ur den religiösa organisationen skapar, och förstår en ny social verklighet. Det kräver ett synsätt som både intresserar sig för hur människors sociala ordning skapas och formas men också ett intresse i att fånga insidan av en individs upplevelser och erfarenheter. Jag har använt mig både kvantitativ metod i form av en strukturerad kvantitativ intervju över Internet, och kvalitativ metod i form av två kvalitativa intervjuer, en triangulering. Skillnaderna mellan intervjupersonerna i en kvalitativ och en kvantitativ ansats är den att de kallas informanter i den kvalitativa formen och respondenter i den kvantitativa formen. Jag vill uppmärksamma läsaren på detta då dessa båda termer kommer att användas i uppsatsen. Resultatet av undersökningen visar att medlemmar som hoppar av organisationen Jehovas vittnen generellt har svårt att upprätta nya sociala skyddsnät. Många känner en ilska mot sin gamla församling och därmed byggs en ilska mot tron upp och de trosuppfattningarna runt vilka individen byggt sin sociala verklighet innan. Att gå igenom en nyskapande fas i livet utan något socialt skyddsnät uppfattas av individen som svårt, det kan ta flera år. Det blir i många fall traumatiskt vid uppbrottet, med påföljande kris. För att typifiera sig själva så långt ifrån organisationen Jehovas vittnen som möjligt löser ofta individen detta med att söka nya traditioner och sedvänjor.

 • 253.
  Elovaara, Pirjo
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Ordering Messiness? – Diffracting an ICT-Project in Rwanda2012In: Empowering Women Through ICT / [ed] Wamala, Caroline, Stockholm: Spider - The Swedish Program for ICT in Developing Regions , 2012, p. 45-54Chapter in book (Refereed)
 • 254.
  Elovaara, Pirjo
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Gustavsson, Kerstin
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Hallgren, Elin
  Paxling, Linda
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Trojer, Lena
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Gender Budgeting, Human Resources, Organisational Culture -Development of Methods2015Other (Refereed)
  Abstract [en]

  GENISLAB, is a four year project (2011 - 2014) within the 7th Framework Programme for research and technology. The aim of the project is to promote organizational change in six European scientific organizations. Each partner develops its own Tailored Action Plan based on three dimensions, Gender Budgeting, Human Resources (HR) Management and Gender and Organisational Culture and Stereotypes. This report presents results of quantitative and qualitative data on Gender Budgeting and HR management as well as comments on organizational culture.

 • 255. Elovaara, Pirjo
  et al.
  Mörtberg, Christina
  Cartographic Mappings – Participative Methods2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we discuss and reflect on participative methods used in a research project conducted in a south-eastern part of Sweden. With participatory design and feminist science and technology studies as the frame of reference we explore diverse and multiple experiences and knowledge created in work practices. We conclude the article by telling about the method we worked with, which we chose to call cartographies and how the method made visible everyday performances and practices in a municipal administrative office.

 • 256. Elovaara, Pirjo
  et al.
  Mörtberg, Christina
  Mellan teknik och människor: kunskap och lärande i den kommunala vardagen2009In: Samhälle, teknik och lärande / [ed] Karlsohn, Thomas, Stockholm: Carlssons , 2009, p. 86-103Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Detta kapitel har sin utgångspunkt i forskningsprojektet From government till e-Government: gender, skills, learning and technology (2005-2007) . Det övergripande syftet med projektet var att studera hur vardagens kommunala arbetspraktiker skulle kunna relateras till de politiska förändringsprocesser som genomsyrar svensk offentlig förvaltning. Det som speciellt intresserade oss var hur den starka fokuseringen på informationsteknologi som artikuleras i svenska policydokument omsätts i praktiker i svenska kommuner, där majoriteten av anställda är kvinnor. Vi frågade initialt: hur mycket handlings- och förhandlingsutrymme finns det i den kommunala vardagen när nationella IT-mål översätts till lokala praktiker? Innebär övergången till elektronisk förvaltning nya kunskapskrav? Erbjuds det möjligheter till lärande och utveckling av nya kompetenser? Hur förhåller sig de nya teknikintensiva arbetssätten till redan befintliga erfarenheter och kunskaper? Vårt mål var också att särskilt studera om offentliga berättelser om kvinnornas frånvaro från IT-relaterade arbeten återskapades i lokala praktiker eller om vi skulle kunna höra andra, som bland annat berättas av genusforskare.

 • 257. Elovaara, Pirjo
  et al.
  Sefyrin, JohannaÖhman, May-BrittBjörkman, Christina
  Travelling Thoughtfullness: feminist technoscience stories....for Christina2010Collection (editor) (Other academic)
 • 258.
  Elvinsson, Lis
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Utveckling av sårvårdsverksamhet – en fallstudie utifrån ett “expansivt lärande”- perspektiv2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Today organizations and enterprises usually involve the employees in work related to improved routines and developing activities. In a developmental perspective of "expansive learning" activities may explore opportunities for collective learning and development. This opportunity also applies for health care services and this particular area of work has received much attention during the last decades, especially in how hospital nurses manage wound care. The purpose of research is to study learning- and development opportunities that appear during district nurse activities related to wound care. I have applied a combined case study and ethnographic approach to data collection, categorization and analysis by deploying a theory of expansive learning. Results show that the district nurses’ activities undergo continuous development. Learning situations arise as a natural part of the nurses’ work: in the actions she performs and during interaction with caregivers. There are two particular areas for development: the common conceptual- and treatment model for documenting wounds and wound healing; there is also room for development by means of improved interoperability between the various communication- and information systems that the district nurse uses in her daily work.

 • 259.
  Emslie, Martin
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Station-nearness Principles in the Copenhagen Region and Scania, Integrating Urban Functions with Public Transit2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Abstract Station-nearness principles as we will discuss in this paper, deals with the coordination of urban functions with the public transportation network. When we talk about functions, we mean residences, workplaces, commercial services, entertainment venues, places of culture, etc. These functions should be high density, there should be a mix of them and they should be pedestrian friendly in nature. Effective integration of functions around train stations brings many benefits and is one of the best means by which you can increase public transport use and increase the accessibility for people in a region. More and more, cities in North America, Europe and other places, are exploring the idea of how this concept can be applied. The Copenhagen region as we will discuss, has placed station-nearness principles at the forefront of their finger plan. Since the Copenhagen region has applied these principles, they have seen clear results with increased public transit ridership, as well on the overall, an increase in the standard of living. As many places are exploring the concept, not everyplace has been able to make the concept work. When we look at Scania, the concept is under utilized to a degree. There continues to be many populated and dense areas in Scania where the coordination of urban functions with public transit is lacking. The automobile is also gaining stronger competition over public transportation; this is a concern in terms of the sustainable future and quality of life for the region. It is not always the solution to simply expand the public transportation network, rather it can be significant to explore more upon the concept of station-nearness principles so that the existing public transit network can be made more effective. It is important to compare places, see in our case study how the concept has worked in the Copenhagen region and look into why the concept is lacking in Scania, as well, what can be done to implement it more in Scania. It is also important how the Öresund region as whole, can play a role with developing the concept, as well, how the concept can benefit the Öresund region vice versa.

 • 260.
  Engblom, Robert
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  INTEGRERINGSMODELLEN - Ett användbart planeringsverktyg för att beskriva fysiskaintegreringsförutsättningar?: UNDERSÖKNING OCH ANALYS AV EN METOD FÖR BEDÖMNING OCH REDOVSING AV FYSISKA STRUKTURELLA INTEGRERINGSASPEKTER2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Under en relativt lång tid har det inom samhällsplaneringsdebatten framhållits vikten av att verka för en utveckling som tar oss från funktionsseparerade, segregerande och trafikalstrande stadsbyggnadsstrukturer till den funktionsblandade attraktiva staden som erbjuder närhet, jämlikhet och minskat biltransportbehov mellan dess väl sammanlänkade och integrerade stadsdelar och funktioner.  En tydligt rådande trend och utveckling inom stadsplanering är också den ökade fokuseringen på att hitta modeller och verktyg för att kunna bedöma och utvärdera stadsutvecklingsförslag ur holistiska hållbarhetsperspektiv, vilket bl.a. märks i utvecklandet av hållbarhetscertifieringsmetoder för stadsdelar samt krav som ställs på holistiska delanalyser och redovisningar i dessa.

  Hur problem, förutsättningar och innebörden av olika strukturella lösningar framställs kan ha en stor betydelse för vilken lösning som väljs samt hur väl den valda lösningen bidrar till en önskad stadsutveckling. I detta sammanhang kan det vara av värde att i planeringsprocesser att ha bra verktyg för att kunna analysera och beskriva olika förutsättningar och förändringsförslag.

  Trafikverket publicerade i 2011 rapporten "Integrering av handel i städer- Metoder, strategier och exempel" (2011:050). I rapportarbetets senare delar utvecklades förslag till en metod/modell för att kunna mäta och i ett samlat i sammanhang redovisa olika beståndsdelar som bedöms ha betydelse för en ökad fysisk strukturell och funktionell integration. Metoden som föreslås, den s.k. Integrationsmodellen, bygger i princip på att viss grundläggande data t.ex. bruttototalarea (BTA) av olika markanvändningar, gatu- och GC-nätets längd, struktur och sammanlänkning, förekomsten av gator med barriär effekter m.m. för aktuellt område samlas in och via sammanvägande kvantifiering sätts i relation till varandra i ett värderosdiagram. Metoden har inom ramen för Trafikverkets rapport prövats på ett handelsområde i Örebro, men någon mer omfattande validering eller tester har ännu inte skett.

  Här föreliggande arbete syftar till att i brett perspektiv analysera och undersöka integreringsmodellens ansatser och bedömningsgrunder för att förstå och beskriva fysisk strukturell integrering. Detta dels ur ett teoretiskt perspektiv genom jämförelse med andra för stadsplaneringen relevanta förhållningsätt och metoder samt dels i ett praktiskt tillämpningsperspektiv genom tester på principiella förenklade stadsstrukturer samt en fallstudie för ett utvecklingsområde i centrala Kungsbacka. En betydande del av arbetet har även fokuserats till att med dessa validerande tester som grund utarbeta och föreslå kompletteringar och justeringar i modellens beräkningsgrunder.

  En exemplifierande genomlysning av en representerande vägledning från flera centrala planeringsmyndigheter som Trafik för en attraktiv stad (TRAST) visar att vikten av fysisk strukturell integrering tydligt tas upp och tillskrivs ha en betydelse för den attraktiv hållbarstadsutveckling, samt att dessa frågor kan framhållas som övergripande mål både för den enskilda staden och för samhället i stort. I TRAST i huvudsak beskrivet genom termer som tillgänglighet och närhet.

  För att ge övergripande förståelse till hur fysisk strukturell integrering kan beskrivas och förstås, samt för att sätta integreringsmodellens förhållningssätt till integreringsbegreppet i ett teoretiskt sammanhang har en översiktlig beskrivning av två andra teorier och metoder även gjorts inom ramen för detta arbete; Space syntax respektive Stephen Marshalls stråkstrukturanalys (inklusive anslutande beskrivningar i publikationen Streets and Patterns.). Space syntax, som idag är en väl etablerad metodik inom bl.a. stadsplanering, analyserar integration med utgångpunkt i de uppfattade rummens samband och förhållande tillvarandra. Marshalls stråkstrukturanalys kan på övergripande plan sägas utgå ifrån gatulänkarnas samt nätverkens (exempelvis gc-nätets) konnektivitet och strategiska kontinuitet. 

  En övergripande likhet mellan både Marshalls angreppsätt, space syntax och integreringsmodellens förhållningsätt är att ingen av dessa direkt föreskriver en given typ av utformning eller struktur, utan syftar till att genom analyser av visa delkomponenter i staden kunna beskriva vissa egenskaper som bedöms ha betydelse för dess helhet och inneboende kvalitéer. Även om ingen analysmetod ger alla svaren som krävs för att lösa de komplexa frågor som stadsplanering behöver hantera är en gemensam kvalitet hos samtliga av metoderna att de medger kvantitativa analyser och redovisningar av viktiga delfaktorer i stadstrukturens egenskaper samt dessa beståndsdelars konfigurativa (i integreringsmodellen även till viss del även kompositionella) förhållanden till sin omgivning. Dessa analyser kan fungera som viktiga verktyg för att förstå, beskriva och prioritera önskvärda egenskaper utifrån uppsatta mål för det enskilda stadsrummet, för ett delområde eller för staden som helhet. 

  I här föreliggande arbete konstateras att det ur ett teoretiskt perspektiv kan sägas finnas en relevans både av integreringsmodellen generellt som planeringsverktyg och av ansatsen i dess ingående bedömningsparametrar. De praktiska empiriska testerna inom ramen för detta arbete har visat

  behov av kompletteringar och justeringar av modellens beräkningsgrunder. Flera justeringar har tagits fram och föreslagits inom ramen för detta arbete. Med dessa justeringar kan på ett övergripande plan analyser enligt integreringsmodellen beskrivas ge tillfredställande utfall i de utförda testerna.  Fortsatta valideringar samt parallella tester med andra sätt att mäta integrering och mätningar av faktiska rörelser bedöms dock behövas för att på ett djupare plan kunna avgöra huruvida höga värden i integreringsprofilens parametarar återspeglar en slags faktisk hög inte-grering med närliggande områden. Samtidigt kan integreringsmodellens ansats att just kvantifiera faktiska fysiska faktorer vara just ett sätt att beskriva en slags faktisk integrering i sig.

  Avslutningsvis kan det sägas att stads- och samhällsbyggnadsprocesser, och avväganden i dessa, är komplexa och omfattar många sakområden, delar och faktorer. Oavsett vilka metoder eller analysverktyg som används finns alltid en risk för övertolkning eller till ett för stort fokus på resultaten för analysen av vissa delfrågor. Ett holistiskt synsätt är samtidigt avgörande för hur den samlade stadskvalitén och den samlade hållbara stadsutveckling blir. För att möjligöra ett holistiskt synsätt krävs en förståelse för de enskilda beståndsdelarnas egenskaper. Utmaningen och möjligheten ligger just i att utifrån vissa kända försutsättningar kunna synligöra, analysera och redovisa de enskilda beståndsdelarnas egenskaper i relation till övriga delfaktorer för att ge ny kunskap om helheten. Relevanta metoder och beskrivningsverktyg kan, med en medveten situationsanpassad resultattolkning, utgöra ett viktigt delstöd för att göra detta.

  "Metod är ett intellektuellt instrument med vilket det är mjöligt att med utgångs punkt i det kända producera kunskap om det okända"

  (Jacopo Zaberella, italiensk filosof från 1500-talet.)

 • 261.
  Engström, Erik
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Hur operationaliseras hållbarhetsbegreppet inom svensk planering?: En fallstudie av Stockholms stad2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker hur hållbarhetsbegreppet operationaliseras inom svensk planering. Hållbarhetsbegreppet är idag frekvent använt inom den fysiska planeringen genom olika policy- och visionsdokument. Samtidigt är hållbarhet ett diffust och komplext begrepp som saknar en entydig definition och definieras olika från person till person och organisation till organisation. Hur ska då kommuner förhålla sig till och använda hållbarhetsbegreppet i vägledande och styrande dokument?

  För att möjliggöra en undersökning av de komplexa sammanhang som omger hållbarhetsbegreppet bygger denna studie på en fallstudie av Stockholms stad där kommunala strategiska plandokument har undersökts för att se hur hållbarhetsbegreppet används. Detta genomfördes genom att dokumenten analyserades utifrån faktorer och indikatorer som identifierades ur studiens teoretiska ramverk. De faktorer dokumenten analyserades utifrån fokuserade huvudsakligen på hur hållbarhetsbegreppet operationaliserades genom dokumentet. Detta innebär hur begreppet definieras, vilka visioner och målformuleringar som presenteras, vilka utmaningar som presenteras, hur hållbarhet ska uppnås, genom vilka strategier och åtgärder samt hur dessa motiveras.

  Resultatet visade att hållbarhetsbegreppet är ett svårt begrepp att hantera men att det inom Stockholms stad har gjorts försök till att etablera en konsekvent operationalisering av hållbarhetsbegreppet men att detta i praktiken har fallerat. Detta visar sig genom en problematik i att översätta övergripande hållbarhetsvisioner till konkreta och applicerbara åtgärder. Detta på grund av begreppets komplexa karaktär samt att det har använts inkonsekvent mellan de olika dokumenten som analyserats. Det gick även att utläsa tendenser till att Stockholms stad använder hållbarhetsbegreppets diffusa karaktär för att förankra önskvärda planeringsprinciper. Detta då det föreslås åtgärder med hållbarhetsplanering som motivering utan att en tydlig förankring presenteras.

 • 262.
  Engström, Jennie
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  "Jag vill bara gråta": En studie av fyra krisdrabbade individers emotioner och upplevelser av en kris2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  En traumatisk kris är en reaktion på en yttre händelse och omständighet. Krisen har fyra faser som de drabbade går igenom, där chockfasen är den första och slutar med nyorienteringsfasen. Studien syftar till att utifrån ett emotionssociologiskt perspektiv studera fyra kvinnliga informanters upple-velser och känslor under och efter en traumatisk kris, som består av kata-strof, dödsfall och sjukdomsdiagnos. Studien söker även svar på hur infor-manternas omgivning, i form av familj och vänner, har agerat i samband med krisen. Genom kvalitativ metod med intervjuer berättar fyra krisdrab-bade informanter om den händelse som utlöste krisen och hur de hanterade detta. Studien visar att samtliga deltagare har känslor av sorg, under både chockfasen och fortsättningsvis under sin kris. Det finns även tecken på känsloisolering och rollövertagande i deras hantering av krisen samt att de känner vissa känsloregler om hur de bör bete sig under sin sorg. För samtliga, är omgivningen är ett stort stöd och ingen av dem har på egen hand sökt professionell hjälp för att hantera den kris de gått igenom. A traumatic crisis is a reaction to an external event and circumstance. The crisis has four phases which the affected go through, where the shock phase is the first and ends with the reorientation phase. The study aims to build on, an emotion sociological perspective, study four female informants experi-ences and feelings during and after a traumatic crisis, which consists of dis-aster, death and disease diagnosis. The study is also looking for answers on how informants' surroundings, in the form of family and friends, having acted in connection with the crisis. Through qualitative method with inter-views, four individuals describe the event that triggered the crisis and how they handled this. The study shows that all participants have feelings of sadness, for both the shock phase and continue during its crisis. There are also signs of emotional isolation and role assumption in their handling of the crisis and that they feel some emotion rules about how they should behave during their grief. For all them the surroundings are a great support and none of them has independently sought professional help to deal with the

 • 263.
  Enow-Ebot, Godwill
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Fair-Trade Purchasing: An analysis of consumer purchasing attitudes and the challenges of fair-trade products in the UK2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Consumer perception and purchase of fair trade products have been a topic of intrigue for researchers for a long time, because of the complexities involved in accurately measuring why and how consumers go for ethical goods. Previous research has attributed the fair trade concept to be of interest to only a small group of usually ethically minded consumers, and recently to more highly educated high income women. These issues and others relating to fair trade have been investigated in this research with some interesting findings. The research tried to find the perceptions of ethical and non ethical consumers to the fair trade concept, looking at their understanding of the whole concept and what makes them buy or not buy fair trade products and what improvements could be done about it. To get these perceptions, data was collected through questionnaires from these groups and analysed using the statistical tool SPSS. The studied showed a marked improvement from the general public, especially from men to their awareness of the fair trade concept and their willingness to purchase more fair trade products, provided there was complete understanding of the concept and a guarantee that the fair trade principles are met. It was recommended that increase education, transparency and a concerted effort to involve mainstream retailers in the process was a good way forward in increasing the sale of fair trade in the UK. The general impression gathered was that of hope and expectation that if these conditions are met, fair trade purchasing will do better than it is doing now.

 • 264.
  Eresund, Carolin Dahlgren och Sara
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  From scattered suburb to a high density community: Bloemendal, South Africa, in development2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  A Minor Filed Study in South Africa

 • 265.
  Ericksson, Olers Marie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Rae, Geneva
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Smolyaninova, Julia
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Meeting the Challenge of Social Sustainability: governance for profound change2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  While many organisations, including business and civil society, have recognized the imperative of sustainable development, without structural changes to an organisations’ governance system, sustained change is impeded. The Natural Step (TNS) Social Template is hereby expanded to guide organisations to develop systems for decision-making, information generation and distribution, and resource allocation that allows for, rather than inhibits, change capacity. A systemic approach to organisational development that does not undermine the capacity of their members to meet their needs can contribute to increased productivity, member engagement and commitment, and drive the innovation necessary for altering our complex, dynamic social-ecological systems in alignment with sustainability. Our research explores the internal factors that may create barriers to organisational change and sustainability. In addition, we synthesise basic human needs, systems’ science, and organisational change research into concrete guidelines for strategic sustainable development within the TNS Social Template framework. We aim to provide an integrated approach for internal social sustainability and strategic planning for improved governance systems.

 • 266.
  Eriksson, Anna-Maria
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Arbetsförmedlares bemötande gentemot funktionsnedsatta arbetssökanden: lära av bemötande2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bemötande gentemot funktionsnedsatta arbetssökande från arbetsförmedlare är något som inte utforskats i en större grad inom pedagogik. Därför har denna studie om arbetsförmedlares bemötande gentemot funktionsnedsatta arbetssökanden fått använda sig utav tidigare studier som utrett begreppet bemötande inom myndigheter som underlag. Generella vetenskapliga studier inom detta ämne finns alltså inte. Dock har begreppet bemötande varit ett relativt stort forskningsarbete för regeringen där ett antal statliga studier skedde under slutet av 90-talet samt i början av 2001 då ett projekt om bemötande gentemot funktionshindrade påbörjades. Syftet med denna studie är att studera arbetsförmedlares bemötande gentemot funktionsnedsatta arbetssökande. Studiens frågeställning innefattar vad de lär sig av detta. Forskningsansatsen som användes var hermeneutik och val av metod var kvalitativ. Denna studie innefattar en förstudie i form utav en digital enkät som sändes ut via sociala nätverk, som visade ett missnöje med Arbetsförmedlingen i Sverige och deras bemötande. För att utforska detta ytterligare observerades ett antal möten på en arbetsförmedling i Småland mellan arbetsförmedlare, SIUS konsulenter och funktionsnedsatta arbetssökande och det skedde en djupintervju. Resultatet var mycket oväntat då bemötandet och stödet som de arbetssökande fick var positivt och fick de arbetssökande att känna sig hörda och respekterade att finna ett passande yrke i lämplig takt. Det lärande som arbetsförmedlarna upplevde skedde genom reflektioner på olika sätt.

 • 267.
  Eriksson, David
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Regionala överenskommelser & kommunal fysisk planering: Regionplanering bortom reglering2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats utgår från att studera hur kommunal fysisk planering förhåller sig till och tillämpar regionala överenskommelser avseende fysisk struktur. I uppsatsen studeras ett fall av soft planning med ett integrerat perspektiv av Callons (1986) beskrivning med etablerandet av nätverk och hur aktörer associerar sig till nätverket. Detta kompletteras med skapandet av självklarheter genom black boxes och planeringsdoktriner. Kontexten som undersöks är Rådslagsprocessen som Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och dess 13 medlemskommuner ingår i. Tre ingångsvinklar styr uppsatsen: (1) Hur kommunerna förhåller sig till de regionala överenskommelserna och hur de tillämpar dessa. (2) Vilket värde som tillskrivs de regionala överenskommelserna av kommunpolitiker och tjänstemän. (3) Hur lokalt demokratiskt inflytande i den fysiska planeringen påverkas av regionala överenskommelser.

  I uppsatsen tillämpas två tillvägagångssätt för datainsamlingen: (1) En dokumentstudie där urvalet utgår från att det kan antas finnas ett utmanande mellan kommunernas fysiska planering och överenskommelserna. (2) Semistrukturerade intervjuer med kommunpolitiker och tjänstemän på kommuner. En kvalitativ innehållsanalys utgörs uppsatsens analysmetod.

  Av empirin kan det märkas att de regionala överenskommelserna ger en huvudinriktning på kommunernas planering. Kommunerna väljer att göra avsteg när de önskar göra det. Det uttrycks ett ansvar gentemot de andra medlemskommunerna att överenskommelserna ska vara en huvudinriktning för deras fysiska planering. Hedersfrågan att hålla överenskommelserna verkar stabilisera kommunernas förhållande och tillämpning av dem. Av de tre överenskommelserna som fattats inom Rådslagsprocessen får den regionala strukturbilden ett särskilt genomslag. Det förefaller som att strukturbildens rumsliga uttryck tillsammans med dess språkliga dimension gör att en identitetsanknytning etableras hos kommunerna.

  Soft planning får en känslig karaktär då det handlar om hur enskilda individer anknyter sig till det skapade rummet. I detta fall handlar det om hur politiker associerar sig till överenskommelserna, då det uttrycks att överenskommelserna främst är en fråga för den politiska sfären. Förhållningssättet och tillämpningen av överenskommelserna riskerar att utsättas för en destabilisering när nya förtroendevalda ska anknytas till överenskommelserna. Det verkar alltså finnas ett samband med att arbete genom soft planning i framtiden kräver ännu mer arbete inom upprättat soft space, för att individerna ska anknyta sig till det skapade rummet. Soft planning verkar därför präglas av ett inneboende bäst före datum.

  Genom att överenskommelserna är strikt politiskt tillägnade är tillträdet för invånare begränsat. Informanterna uttrycker att det lokala demokratiska inflytandet sker genom att medborgare väljer ut politiker i kommunvalen, som sedan tillsätts i kommunalförbundet. Överenskommelserna har därför definierat huvudinriktningen på kommunernas fysiska planering innan invånare får möjlighet till att delta. Det ställer frågor om hur ansvarsutkrävandet från väljarna gentemot politikerna säkerställs, vilket hamnar i en komplex situation. Politikerna uttrycks vara ansvariga gentemot sina väljare. I samma stund är de ansvariga gentemot de andra folkvalda politikerna från medlemskommunerna att de ingågna överenskommelserna ska hållas. En möjlig konflikt kan uppstå i ansvarsutkrävandet när politiker behöver tillgodose en lojalitet gentemot sina väljare och en annan till politiker från medlemskommunerna. Väljarnas möjligheter att utkräva ansvar riskerar därför att bli begränsat.

 • 268.
  Eriksson, Elin
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Visionens betydelse inom den fysiska planeringen: en studie om planeringens förståelse och användning av begreppet vision2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [sv]

  Den strategiska planeringen har kommit att få allt större fäste inom den svenska planeringen, och den nya PBL från 2011 betonar att översiktsplanen ska inta en mer strategisk roll. I detta har visionen som verktyg kommit att växa och bli ett allt vanligare element i översiktsplanerna. Begreppet vision kan tyckas ha blivit trendigt. Men i vilken utsträckning påverkar visionerna planeringen? Att en vision existerar betyder inte per se att den skapar en mer strategisk planering. Som forskare lyfter fram finns det ingen gemensam definition av begreppet. Syftet med detta examensarbete är därför att undersöka hur visioner förstås och hur de utformas inom den strategiska planeringen så som den utförs i svensk översiktsplanering. Vidare är förhoppningen att detta skall bidra till en kritisk reflexion kring visionens betydelse inom den kommunala översiktliga planeringen. Undersökningen har baserats på en forskningsöversikt som lyfter fram och redogör för centrala dimensioner i hur forskningen men även branschen ser på begreppet vision och visionsskapande. Detta har presenterats i samband med forskningens normativa bild av den strategiska planeringen. Forskningsöversikten har inletts med att ge en överblick för den kontext som visioner och visionsarbete framträder i planeringssystemet, samt hur kommunens styrning och planerarens roll har kommit att förändras och utvecklats. Den empiri som använts har samlats in genom kvalitativa intervjuer med planarkitekter samt dokumentstudier över visioner i översiktsplaner. Empirin har analyserats med metoden kvalitativ innehållsanalys. Resultatet och analysen styrker det faktum att begreppet kan ses som ett ”fuzzy concept”, dvs. ett luddigt begrepp med olika innebörder. Det som planerarna gemensamt uttrycker är att visionen ska fungera som ett styrverktyg för planerarna och politikerna att använda. Samtidigt så tyder resultaten att de studerade visionerna tycks sakna det fokus som forskningen lyfter fram som en viktig komponent för visioner och för strategisk planering. Detta, i kombination med att de olika visionerna lyfter fram i princip samma generella önskemål om framtiden, leder fram till en diskussion om visionens egentliga funktion som ett styrverktyg. Om visionen uttrycker det planerare och övriga inom kommunen redan tänker om framtiden, dvs. om den uttrycker det uppenbara, hur kan den då göra skillnad och fungera styrande?

 • 269.
  Erixon, Josef
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Bosnjak, Tina
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Planning for sustainability: sustainable ideas for an urban environment2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Examensarbetet har genomförts som en Minor Field Study (MFS), i Kina med fokus på hållbar fysisk planering. Begreppet hållbar utveckling är omfattande varför arbetet har begränsats att belysa fyra viktiga områden med stark koppling till fysisk planering; Energi, Transport, Vatten och Avfall. Examensarbetet har delats upp i två delar; Teori och Fältstudie - Shidao. Utvecklingen i Kina går snabbt och städer växer med en rasande fart i en process som många gånger dominerats av kortsiktigt ekonomiskt fokus. Under senare år har fysisk planering med fokus på hållbar utveckling uppmärksammats. Hållbarhetsbegreppet har bland annat sin utgångspunkt i det ekologiska kretsloppet. Industrialiseringen har inneburit kraftigt ökad energiförbrukning i Kina och kol används i stor utsträckning vilket är en av orsakerna till ökade föroreningar i landet. 16 av världens 20 mest förorenade städer ligger i Kina och lösningen på problemet är bl.a. förnyelsebara energikällor och att hushålla med energin. Den kraftigt ökande efterfrågan på bilar och ökade trafikmängderna orsakar allvarliga problem med föroreningar i storstäder runt om i Kina. Välfungerande kollektivtrafik lyfts fram som ett viktigt element i ett hållbart samhälle samtidigt som gång- och cykeltrafik ska uppmuntras och prioriteras i den fysiska planeringen. Hantering av vatten och avfall får också stora konsekvenser i den snabba utveckling som Kina står i. Efterfrågan på vatten ökar samtidigt som det uppstår stora problem med förorenat vatten. Dagvattenhanteringen är ett viktigt område där fysisk planering kan spela en avgörande roll. Vad gäller avfallshanteringen måste mängden avfall minskas samtidigt som allt mer av avfallet återanvänds eller återvinns. Följande referensområden har studerats med syfte att lyfta fram stadsutvecklingsprojekt med fokus på hållbarhet: Bo01/Västra hamnen i Malmö, Viikki i Helsingfors och Luodian Town i Shanghai. Cheklista som utgångspunkt för fältstudien i Shidao, Kina: Energi NYTTJA FÖRNYELSEBARA ENERGIKÄLLOR EFFEKTIV DISTRIBUTIONSTEKNOLOGI ENERGI-EFFEKTIVT BYGGANDE UPPMUNTRA TEKNOLOGI/SYSTEM FÖR ÅTERANVÄNDNING INFORMATION OCH MEDBORGARDELTAGANDE Transport PRIORITERA KOLLEKTIVTRAFIK UPPMUNTRA MILJÖVÄNLIG FORDONSTEKNIK MINSKA BILANVÄNDNING UPPMUNTRA GÅNG- OCH CYKELTRAFIK Vatten SÄKRA PRODUKTION OCH DISTRIBUTION RENA DAGVATTNET FÖRHINDRA ÖVERSVÄMNING BIDRA TILL MÅNGFALD OCH ESTETISKA VÄRDEN Avfall MINSKA, ÅTERANVÄND, ÅTERVINN FÖRBÄTTRADE, SANITÄRA DEPONIER INFORMATION OCH MEDBORGARDELTAGANDE Området, ett nedlagt industriområde, står inför en omvandling till bostäder, kontor och handel och under den tidiga planeringen har hållbarhetsaspekterna fått mycket lite fokus. Fältstudien omfattar en inventering av området men också en analys av de tidigare planerna som redovisats för den nya bebyggelsen. Analysen av tidigare planförslag har sin utgångspunkt i den nämnda checklistan och följs av förslag på ändringar av det befintliga planförslaget. Två områden, en offentlig miljö och en privat miljö har detaljstuderats. Befintligt planförslag arbetades om i två detaljerade planförslag för att rymma de åtgärder som lyfts fram i analysen. Stadsplaneringen i Kina står inför avgörande beslut vad gäller miljön. Planering på lång sikt kommer att krävas och många viktiga aspekter att ta hänsyn till inom hållbar planering ryms i den cheklista som presenteras i examensarbetet.

 • 270.
  Erlich, Emelie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Wainonen, Sandra
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Ung och arbetssökande. En kvalitativ studie om tio ungdomars syn på sin situation som arbetssökande2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie är av kvalitativ art och grundar sig på intervjuer med tio arbetssökande ungdomars om deras situation där subjektiva upplevelser framkommit. Syftet med studien är att få en förståelse för hur tio ungdomar upplever den egna situationen som arbetssökande och sin framtidstro. Ungdomarna befinner sig inom den arbetsmarknadspolitiska åtgärden Vägvisaren, vilket är empirins fält. Bakgrunden belyser vilka effekter det faktum att individen är arbetssökande får för vardagslivet. Bakgrunden behandlar också de faktorer som försvårar ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden. För att förklara ungdomarnas situation som arbetssökande och styrka analysen har Ziehe's och Giddens teorier om livsplaner, livsstilar och faktorer som leder till ångest använts. Dessa båda teoretiker presenterar teorier som förklarar ungdomars beteende i det moderna samhället. Resultatet påvisar att ekonomin har stor betydelse för vardagslivet. Informanterna talar om en osjälvständighet och en beroendeställning till följd av deras situation som arbetssökande. De talar om att de för att klara sin vardagliga ekonomi tvingas att ta arbeten som de egentligen inte önskar. De individer vilka är boende i föräldrahemmet talar om förhoppningen att kunna skaffa sig ett eget boende vilket är omöjligt i nuläget. Ungdomarna är även begränsade i sina sociala aktiviteter där triviala sysselsättningar som att fika med sina vänner eller konsumera något utöver den nödvändiga standarden blir bekymmersamt. Dessa uttalanden kan i analysdelen relateras såväl till studiens teoretiska perspektiv som till bakgrunden vilket stärker studiens resultat.

 • 271.
  Eräpuro, Pauliina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Fransson, Carolina
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  E-postens påverkan på den psykosociala arbetsmiljön2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Teknikens utveckling har medfört att de flesta organisationer använder e-post, eftersom den är snabb och enkel att använda. Flera tidigare studier har visat att e-post skapar stress i arbetslivet. Syftet är att undersöka om e-post är förenat med upplevd stress samt vilka av faktorerna krav, kontroll och socialt stöd som korrelerar med dessa upplevelser. I studien undersöktes även om anställda känner sig stressade i sina arbeten. Studien bygger på en enkät med 50 deltagare från tre olika organisationer. I studien deltog totalt 29 män och 21 kvinnor där medelåldern låg mellan 30 och 40 år. Vår första hypotes (hypotes 1) e-post skapar stress som försämrar den upplevda psykosociala arbetsmiljön, (hypotes 2) upplevd balans mellan krav och kontroll i arbetet reducerar stress vid e-post och (hypotes 3) socialt stöd reducerar stress vid e-post. Slutsatsen som drogs är att det inte finns stress på grund av e-post bland majoriteten av respondenterna och att socialt stöd reducerar stress vid e-post hantering.

 • 272.
  Eshun, Frank Kwaku Duah & Cynthia
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Rewards as a Motivation Tool for Employee Performance2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this research was to explore three vital issues in human resource management mainly: to ascertain whether rewards motivate employees, identify what kinds of rewards employees consider most beneficial and finally discuss some dilemmas and difficulties managers face in applying motivation theory to workplace setting. The research is informed by various literatures on the most effective and efficient ways of motivating employees to enhance high performance to and to achieve organizational goals. Most of the available literature on motivation shows that while motivated employees are essential for organizational goals, managers are often confronted with the challenge of coming up with the right mix of rewards which will motivate their employees for enhanced productivity. In this research, the perceptions of rewards as motivation and the dilemmas managers face in motivating their employees were explored through an analysis of twenty (20) interviews with people in various positions and organizations in the Accra and Tema municipalities of the Greater Accra region of Ghana. The respondents were all employees who also had oversight responsibilities as managers or supervisors of between five to ten people. The analysis of the twenty (20) interviews suggests that while the use of rewards is vital in motivating employees, there is the need for management and employers to have a clear understanding of the human nature and what actually motivates employees. The research further suggests that efficient motivation program stems from a mixture of extrinsic and intrinsic rewards instead of focusing on any one particular one. Additionally, most of the challenges managers face in motivating their employees can be eliminated or reduced when myths surrounding motivation are discarded and individual differences in terms of valence, preferences, and aspirations are incorporated. Finally, enhanced motivation can be attained when managers do their best to design the work setting so they become motivators in themselves while at the same time eliminate demotivating factors at the work place.

 • 273.
  Eva, Elmberg
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Invandrarbarns möte med svensk skolkontext – ur lärarperspektiv2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I dagens Sverige har många barn på våra skolor en flerspråkig och mångkulturell bakgrund. På en del skolor i invandrartäta områden finns det få barn med svenskfödda föräldrar. Denna uppsats granskar utbildningsvillkoren i ett socialt och etniskt segregerat område. Syftet med denna undersökning är att utveckla kunskap om invandrarbarns möte med den svenska skolkontexten ur ett lärarperspektiv. Följande frågor ställdes: Hur ser utbildningskontexten ut för invandrarbarn i en invandrartät skola, och vilka konsekvenser får denna kontext för barnens kunskapsutveckling? Rektor och fem lärare intervjuades med hjälp av en semistrukturerad intervjumanual. Kvalitativa intervjuer genomfördes vid en och samma skola i södra Sverige, där 80-85 procent av eleverna har ett annat modersmål än det svenska. En av lärarna undervisade i förberedelseklasserna. Vid tolkning av resultatet användes Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsteori som visar att utvecklingsprocessen påverkas av relationer i och mellan olika miljöuppsättningarna, men även av de större sociala sammanhang som dessa ingår i. Barn influeras av familj, kamrater och skola men de påverkas också indirekt av politiska beslut. Tolkningen bygger på hermeneutisk ansats med pendling mellan helhet och delar. Resultatet visar att på makronivå bestäms att svenska lagar, normer och värderingar ska vara rådande i skolkontexten. Detta får till följd att elevernas kunskapsinhämtande sker på ett främmande språk. På exonivå införlivas medias negativa syn på skola och område hos eleverna, vars självbild sjunker och lärarna gör allt för att bygga upp den igen. På mesonivå kompliceras föräldrakontakten mellan hem och skola av att tolk får anlitas. På mikronivå i förberedelseklasser läggs grunden till barnens fortsatta skolgång. Alla elever i de vanliga klasserna språktestas och de som behöver mest stöd får det. Barnens identiteter som klasskamrater är viktigare än ursprung, som bara kommer fram vid konflikter. Resultatet jämförs med tidigare forskning och det visar sig att denna skola har likheter med andra invandrartäta skolor. Barn som har gått på denna skola blir enligt respondenterna mer toleranta och lär sig mycket om människor och kultur som de har nytta av i kommande arbetsliv.

 • 274.
  Evans, Reed
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Guerra, Ricardo García
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Schaefer, Myriam
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Wagner, Isabella
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  The Green Light towards Sustainability: Embedding Sustainability into a Branded Design Company2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Production and consumption of products contribute to the global sustainability challenge by degrading natural and social systems. This thesis focuses on branded products, which through powerful images and meanings symbolise the core business of a company and a platform of identification for its stakeholders. This study investigates the possibility to align a brand and its company with sustainability. With the help of a small branded design company in Berlin, which served as case study, a strategic management planning process was conducted and action research was used to be able to engage the participants in creating movement towards sustainability. The research shows that there are major internal and external barriers and motivations that can either hinder or inspire. The actions and approaches that were identified for a branded design company represent possible means to transform its business towards sustainability. Natural resources are decreasing relative to the growth in human population and affluence. This fuels the need to develop more sustainable products so that human needs and natural eco-systems can thrive. A branded design company has the ability to help lead society through innovating products, services, and activities towards a sustainable future.

 • 275.
  Evitts, Simon
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Seale, Brendan
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Skybrook, Dylan
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Developing an Interconnected Worldview: A Guiding Process for Learning2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Human society faces many environmental and social threats as a result of systemic unsustainable behaviour and values. The root cause of these problems is our collective lack of awareness and inability to understand the connection between our actions and their consequences. Therefore there is a need to develop an increased perception of interconnectivity to prevent these unintended consequences. This study explores how a learning experience could be designed to develop an interconnected worldview in support of Strategic Sustainable Development. Research examines the concepts and capacities associated with developing an interconnected worldview, and pedagogical approaches for transformational adult learning. Finally, a guiding process is proposed for designing a learning experience in this context.

 • 276.
  Exner, Sofia
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Jakovljevic, Ivana
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Självkänsla- En kvantitativ studie om självkänsla hos ungdomar på högstadiet och gymnasiet2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Självkänsla är ett högaktuellt ämne i dagens samhälle, då självkänsla formas i tidig ålder är det viktigt att undersöka självkänslan i skolåldern för att kunna ta till åtgärder och för att kunna underlätta elevernas framtid då mycket grundar sig på självkänsla. Tidigare forskning har visat att det som allra mest ger självkänsla samt ett gott självförtroende hos de unga är att vara duktig i skolan eller i någon sport därefter att vara socialt accepterad och tillsist utseende samt uppförande. Syftet med studien är därmed att undersöka självkänslan, självförtroendet, graden av fysik aktivitet, sociala relationer samt hur viktig kroppen och utseendet anses vara hos högstadie och gymnasieelever samt om det skiljer sig åt mellan könen. I studien deltog 75 flickor och 57 pojkar som gick på högstadiet och gymnasiet. Genom att låta ungdomarna värdera ett antal frågor ville vi urskilja elevernas självbild. Resultaten i denna studie visade att pojkar har en högre självkänsla än flickor, oavsett årskurs. Självkänslan visade sig vara ojämn hos pojkarna beroende på vilken årskurs de gick, hos flickorna visade sig självkänslan vara relativt stabil. Studien visade ett samband mellan självkänsla, självförtroende samt synen på den egna kropp och utseendet och sociala relationer, elever som var nöjda med sina kroppar och utseendet hade ett högre självförtroende än de som ej var nöjda. Elever som ansågs sig vara väl omtyckta av sin omgivning hade även de ett högre självförtroende än de som ej ansåg sig vara lika omtyckta.

 • 277.
  Fagerberg, Annika
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Spider Integration Music Project2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Projekt Spider Integration Music Project (S.I.M.P.) hade som syfte att befrämja integration och inkludering i det svenska samhället. Idén var att skapa en musikverksamhet för flickor/kvinnor i Karlskrona kommun och startade våren 2001. Projektet hade som utgångspunkt att i ett befintligt nätverk kunna skapa och förbättra förutsättningar för flickor/kvinnor att skapa musik. Mordet på Fatime, som inträffade vid den här tiden, vidgade tankarna till att i projektbeskrivningen skulle till en början innefatta flickor/kvinnor med invandrarbakgrund. Motverkan av främlingsfientlighet, diskriminering och utanförskap med kulturutövning växte sig starkare genom tanken att försöka kombinera tjejer och musik och tjejer med invandrarbakgrund. Initiativtagare till projektet var Cristina Carlsson, som efter en presentation beviljades medel från Kulturförvaltningen, Musik i Blekinge och Integrationsberedningen. En kartläggning utfördes via information och intresseanmälan i skolor av om det fanns flickor/kvinnor både med invandrarbakgrund och med svensk bakgrund som ville utöva musik och dans. Önskemålen var att spela instrument, ordna konserter, filmverksamhet och inte minst dans. Den kartläggningsmetoden visade sig givande och mycket väl fungerande. Genom att det har funnits ett samarbete med ”Arm i arm” och Arvsfonden har projektet blivit känt på många ställen nationellt. En musikförening har under projektets gång bildats för att verksamheten ska kunna fortsätta av egen kraft efter projektets slut. Olika verksamheter som har varit aktuella är dansgrupper, gitarrgrupper, rockband, trumundervisning, sångundervisning, filmundervisning, teaterverksamhet, mat- och musikkvällar. I uppsatsen tillämpas såväl en kvalitativ som kvantitativ forskning och den processinriktade utvärderingen som också har använts, fokuserar i första hand på genomförandeförloppet. Denna modell ger förståelse för och förklaring till varför utfallet blev som det blev. Enkäter med 12 frågor lämnades till de olika ledarna för verksamheten, vilka i sin tur lämnade dem vidare till de berörda deltagarna, detta för att minimera bortfallet i möjligaste mån. Det framkom att 24 av de 109 flickor som svarade hade sitt ursprung från ett annat land än Sverige. Enligt resultatet tycks deltagarna vara nöjda med verksamheten. De anser att de har roligt, samtidigt som de får en chans att utvecklas inom den aktivitet de själva har valt. Flickorna/kvinnorna anser sig vara delaktiga vid då det gäller beslut som ska tas gällande aktiviteter som de är med i. Flertalet flickor ansåg det vara bra med en verksamhet enbart för flickor/kvinnor. Exempel på kommentarer som framkom i undersökningen var att de annars inte hade fått sin röst hörd, att de inte hade vågat lika mycket som de nu gjorde, att det finns och alltid har funnits många aktiviteter för pojkar. Genom intervjuer med projektledaren och en representant ur referensgruppen framkom att bådas uppfattning av verksamheten var att projektet har bidragit till en integration hos flickorna/kvinnorna i Karlskrona kommun. De menar också att projektet har bidragit till att flickorna har utökat sitt sociala kontaktnät. Verksamheten har även synts i det lokala kulturlivet genom olika uppträdanden. Ett av dessa uppträdanden som kan nämnas ägde rum i Karlskronas konserthus på Internationella kvinnodagen 2003 där dessutom projektledaren fick ett Kvinnor Kan- stipendium.

 • 278.
  Fancett, Emma
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Zaanen, Sébastiaan van
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Várfi, Melinda
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Teachers and Students: Engagement in education towards a sustainable society2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  There is mounting evidence that humanity is facing challenges that call for a strategic approach towards sustainability. The urgency is acknowledged by a growing number of people, but worldwide awareness, collaboration and a shared vision is required to create a sustainable society. Education is a gateway to prepare and engage young minds to be the change that is needed to transform societal systems. Teachers therefore have a grave and important task in engaging their students in learning to make strategic contributions towards a sustainable society. This thesis explores how teachers are already successfully engaging 14-15 year old students and it delivers a model with the essential elements of engagement: Interaction and Participation, Exploration, Relevancy, Engaging and Challenging Instruction, Authentic Assessment and Reflection and Futures Thinking. At the core of this model there is Systems Thinking that feeds into all elements and Fun should inherently be part of all teaching. The model, a tool for teachers to plan their classes strategically, is presented in combination with scientifically based concepts for Strategic Sustainable Development, including backcasting. A set of questions is defined to guide teachers through the process of integrating sustainability into how they already engage their students in learning.

 • 279.
  Feldman, Maja
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Kingfisher, Alli
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Sundborg, Cindy
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Cultivating a Food Movement: Slow Food USA’s Role in Moving Society Towards Sustainability2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  With society’s growing population and the earth’s limited resources, the current world food system is unsustainable. Slow Food USA (SFUSA) is an existing food-related Non-Governmental Organization (NGO) focusing on the expansion of Good, Clean, and Fair food. This research aims to help SFUSA to strategically support society’s move towards sustainability. To do this, the authors used the Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) to examine the current reality of SFUSA, where the opportunities and challenges for the organization to strategically plan toward sustainability were identified. The authors then used Leverage Points (LPs) to identify opportunities for how SFUSA can strategically intervene in the world food system to create change and the challenges that exist in doing so. The results of this research allowed the team to create a list of recommendations. Of these results, five were picked as the most strategic recommendations for SFUSA: 1) Co-create a shared common vision of sustainable food for society 2) Define a common language and branding among chapters that are in alignment with SFUSA 3) Implement a strategic planning process founded in a principle-based definition of sustainability 4) Expand educational outreach to specific targeted groups at the chapter level 5) Advocate for policy changes to remove barriers to widely available and affordable, sustainably produced agriculture.

 • 280.
  Ferhanoğlu, Berivan Mine
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Tremblay, Claude
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Deplante, Marine
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Porowski, Paweł
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  A Relational View into Sustainability: Change-Agent Experiences in Large Companies2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Navigating complexity for change toward sustainability in large companies is best done using a systems perspective, a principled vision of success and a step-wise planning process, as espoused for instance by the Framework for Strategic Sustainable Development. Many large companies have a significant contribution to un-sustainability and stand to benefit from such a transition. However, the human factor of the undertaking is as of yet underdeveloped in extant literature. Seeking insights into experiences of sustainability change-agents in large companies, the authors conducted 20 semi-structured interviews with sustainability change- agents in large companies. Using a relational view as an analytical lens, they examined the dynamics of social interactions involving these change-agents and thereby gained a greater understanding of the place held by these individuals in the broader company system. The 11 relational categories that emerged permitted to draw links between structural, behavioural and personal facets of advancing sustainability in large companies and highlighted the human aspect of strategic planning as well as the strategic nature of building relationships, teams and coalitions. Overall, the authors believe that consideration by the change-agents of relational aspects may help foster commitment and collaboration in the transition toward sustainability

 • 281.
  Finken, Sisse
  et al.
  TiP Group, Department of Business IT, IT University of Copenhagen, DEN.
  Mörtberg, Christina
  Linneuniverwsitetet, SWE.
  Elovaara, Pirjo
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Becoming-with in participatory design2018In: IFIP Advances in Information and Communication Technology, Springer New York LLC , 2018, Vol. 537, p. 258-268Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We draw on feminist technoscience to analyze actions and activities performed between participants in a Participatory Design workshop that unfolds in a realm of e-government. Stepping into this empirical site we want to show how participants (invited persons, researchers, methods, artifacts, gender stereotypes) become with each other. With such take on research endeavors we feed into current discussion in feminist research by illustrating how theory and practice intertwine and create realities. © IFIP International Federation for Information Processing 2018.

 • 282.
  Finnberg, Rebecca Kronkvist och Jessica
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Integritetsskyddets förlorade värde. En kvalitativ studie om övervakning2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstract Personlig integritet är ett viktigt begrepp då en rådande uppfattning hos medborgaren är att övervakning har till syfte att skydda individen och ge en upplevd trygghetskänsla. Samtidigt finns det många människor som finner det mycket integritetskränkande att bli kontrollerade, exempelvis genom kameraövervakning på offentliga platser. Syftet med föreliggande uppsats är att belysa samhällsexpertisens syn på allmän kameraövervakning på offentliga platser. Studien utgår från följande frågeställningar: Hur ter sig relationen mellan personlig integritet och kontroll i förhållande till allmän kameraövervakning på offentliga platser? Hur är kameraövervakning på offentliga förenligt med frihet kontra trygghet? I bakgrundstycket presenteras George Orwells kritiska dystopiska samhällsskildring ”1984” som publicerades 1949 och väckte omedelbart stor sensation. Det är här ifrån uttrycket ”Storebror ser dig” kommer. Orwell beskriver en grym fascistisk värld där individer endast är kuggar i ett kollektiv, där kampen för socialismen nått den nivå som kommunismens idéer förespråkar. I bakgrunden presenteras även historiken bakom integritetsskyddet i Sverige från 1940-talet till Storebrorsdebattens återkomst på 2000-talet. Denna historik beskrivs i form av ett utdrag ur rättschefen Olle Abrahamssons fristående inlägg i integritetsskyddskommitténs delbetänkande. Vidare ges läsaren en inblick i dels av en kartläggning och analys utförd av Integritetsskyddskommittén samt en attitydundersökning utförd av Statistiska centralbyrån. Studiens teoretiska ram utgörs av Michel Foucaults teori om maktrelationer, kontroll och Panopticon. Vi har valt en abduktiv ansats och kvalitativ metod i form av fem semistrukturerade intervjuer samt en innehållsanalys av dokument. Studien visar att den personliga integriteten är ett viktigt begrepp som inte får försummas eftersom antalet övervakningskameror ständigt ökar, och för att den allt mer avancerade tekniken som möjliggör intrång i den privata sfären. Den visar också att kunskapen om övervakning hos allmänheten är bristfällig. På grund av detta har synen på kameraövervakning normaliserats och blivit ett standardiserat inslag i vardagen. Dock bör den befintliga övertron på den statliga makten medvetandegöras. Genom en tydligare lagstiftning samt en tillsatt integritetsminister kan en ändamålsglidning stoppas och övervakningsindustrin regleras. Detta är nödvändigt för ett demokratiskt samhälle.

 • 283.
  Finnborn, Mats
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Mourad, Jonni
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Anställdas upplevelser av kompetensutvecklingsformer2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka matbutiksanställdas upplevelse av kompetensutveckling och hur de anser att de uppnår kompetens. Ger kompetensutvecklingar en kompetens som de deltagande individerna finner användbar? Uppsatsen är kvalitativ och har en hermeneutisk ansats. Undersökning är gjord genom halvstrukturerade intervjuer med åtta subjektivt utvalda matbutiksanställda, och resultatet presenteras narrativt, där varje intervju följs av en analys utifrån våra teoretiska utgångspunkter. En sammanfattande analys redogör för helheten som skapats utifrån de delar som varje intervju utgjort. Upplevelserna av icke-situerad kompetensutveckling för de åtta matbutiksanställda vi intervjuat var för de flesta inte det sammanhang som huvudsakligen gett dem den kompetens de använder i det vardagliga yrkesutövandet, utan det informella lärandet. Flera personer anser dock att den formellt kompetenshöjande åtgärden gett dem en kompetens de inte skulle erhållit informellt, men då är denna avgränsad till vissa uppgifters krav.

 • 284.
  Fitzgerald, Shannon E.
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  A., Estela Luck
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Morgan, Anne L.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Strategies for Sustainable Supply Chain Management: Supplier Interaction Devices2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  In a competitive business environment that requires strategy and innovation to improve the bottom line, supply chain management has been vital in creating competitive advantage. Increasingly, companies are also identifying sustainability as an opportunity to create competitive advantage. This project explores supply chains as a leverage point in advancing sustainable development. Corporations have developed different tools to interact with their suppliers on sustainability. Three of these devices were analyzed against a framework for strategic sustainable development to identify some of their strengths and weaknesses. A general set of criteria for sustainable supply chain management devices that employs a strategic, whole-systems perspective was then developed.

 • 285.
  Fjällroth, Marie
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Lära tillsammans. Upplevelsen av lärande i ett traineeprogram2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Traineeprogram har blivit ett begrepp som används på ett vardagligt och avspänt sätt. Men det finns lite forskning i Sverige på området och frågan är om deltagande i traineeprogram leder till utveckling. Vad innebär samspel i grupp för individen? Syftet är att undersöka vad individerna upplever att samspel i traineeprogrammet ger i form av kompetens. Undersökningen är av kvalitativ karaktär med en fenomenologisk forskningsansats, där individernas upplevelse av fenomenet står i fokus. Resultatet bygger på en fokusgruppintervju och två semistrukturerade djupintervjuer, där respondenterna nu arbetar i organisationen där traineeprogrammet genomfördes. De analyserade intervjuutsagorna har jag tolkat utifrån innehållet i två läromodeller. Resultatet visar sig överensstämma med de komponenter som modellerna består av. Respondenterna anser att samspel i gruppen ger möjlighet till lärande, samt ökar möjligheten att individuellt utveckla kompetens. Den upplevda essensen av fenomenet visar sig som att samspel ger ökade möjligheter att lära och utveckla kompetens. Respondenterna resonerade kring vilka möjligheter traineeprogrammet gett, bland annat att samspel är en viktig faktor vid individuellt lärande.

 • 286.
  Fleschurz, René Patrick
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Renewable electricity generation in the Eurpean Union: Best practice, drawbacks and future challenges2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This paper gives a general review on renewable electricity production in the European Union based on the example of Sweden, Denmark and Germany. It gives the answer to the question which forms of renewable electricity production are competitive in Europe and why. Furthermore it describes how and why renewables are used in different member states of the EU. This review is based on existing literature on the subject, statistical data of national and international organisations and departments as well as recent articles in journals and newspapers. As a result it becomes clear that there are different boundaries to the use of renewable electricity production in the EU due to specific demands for an economic use. But even though these demands are met, the success of renewable electricity production depends on several factors like the historic development and the supply of fossil resources, political support or external events such as the oil crisis. It also becomes clear that the use of renewables can cause environmental problems (hydropower) or problems in the field of security of supply (grid stability). One can draw the conclusion that countries with a continuous support system in the past are performing well in the objective to increase the share of power produced by renewables and serve as good example for countries lagging behind in this goal.

 • 287.
  Fobbe, Lea
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Lemke, Jenny
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Quarmyne, Emmanuel Tetteh
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Implementing Social Sustainability: A Case Study of a Multinational Company2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Organisations and especially multinational companies play a key role in addressing social sustainability challenges as they significantly influence the wellbeing of millions of people across borders. The term “social sustainability” has become a common topic in the last decades, however clear guidance on how to implement it in a holistic and strategic way is still lacking in the organisational context.

  This research analyses how multinational companies can implement social sustainability strategically. In collaboration with a case study company, the authors evaluate the current reality using the Framework for Strategic Sustainable Development. Building on their findings, the authors developed a five-phase guidance to support the case study company in implementing social sustainability.

  Based on the challenges that literature on social sustainability within companies identifies, the designed guidance might also support other multinational companies in tackling the social sustainability challenge and help them contribute to move the social system towards a sustainable future.

 • 288.
  Franke, Larissa
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Amabile, Francesco
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Spruit, Chantal
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Sustainable landscape conservation and human well-being: A study of the Santa Cruz Mountains Stewardship Network2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This report aims to answer the question “What is the relationship between adopting a landscape conservation approach and human well-being?” through a case study of the Santa Cruz Mountains Stewardship Network. The Network is a collective that involves a variety of stakeholders that belong to a multidimensional scale and focuses on achieving a wide spectrum of goals. This research looks at the landscape conservation approach, which the Network uses, through the lens of strategic sustainable development by taking a systems perspective. The eight sustainability principles, which are used for the analysis, function as system boundaries for sustainability to aim towards human well-being. The environmental sphere is connected with the social sphere and make up the socio-ecological system and should not be considered separately. This research aims to make this connection clearer to compliment the lack of knowledge on this topic. The main conclusion is that by operating within the 8SPs and using a landscape conservation approach, organizations can contribute directly or indirectly to human well-being and the health of ecosystems. Some of the benefits for humans are an increase in physical and mental health and having the opportunity to find meaning by being out in nature.

 • 289.
  Frankowski, Hyuma
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  McKeown, Kate
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Mulligan, Joel
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Building an International Cycling Community2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  With the increasing population and development of cities, addressing urban transportation is predicted to become a greater challenge. Cycling presents the opportunity to address urban mobility demands without the same degree of environmental, economic and social costs associated with conventional motorized transportation. The intent of this paper is to identify the commonalities and differences between cycling organisations, and what some examples of actions that take advantage of opportunities between these organisations could be. Backcasting from scientifically derived sustainability principles within the Framework for Strategic Sustainable Development was used to validate our research topic. Qualitative research proceeded in four phases. Methods included: literature reviews, field visit, interviews, five-level and SWOT analyses, brainstorming and prioritisation. Research found communication and knowledge transfer within and between cycling organisations could be improved, but doing so requires leadership and resources that are usually lacking. Research also found that there is a desire to present cycling in an inspiring way, but there is a lack of expertise in doing so despite the current unprecedented increase in interest, initiatives and resource allocation related to cycling. As cycling gains more support, it will likely encourage a progressive shift throughout the entire transportation sector toward more sustainable development. This ultimately can play a significant role in moving toward a sustainable society.

 • 290.
  Frankzén, Sofie
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Klimatanpassning av Ljungby stad mot översvämningar2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Efter att ha studerat undersökningar som Förenta Nationerna (FN) har gjort över hela jorden kan det konstateras att klimatet förändras. Klimatet blir varmare och till följd av detta smälter isarna som får följder på vattnets flöden. Havsnivåerna stiger och länder drabbas av översvämningar med stora ekonomiska förluster och dödsfall som följd. Ett stort arbete pågår, världen över, med att ta fram och utbyta verktyg som kan lindra och förebygga konsekvenser orsakade av naturkatastrofer som är kopplade till förändringar i klimatet. I Sverige driver Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetet mot att klimatanpassa städer i Sverige. De samarbetar med 19 svenska myndigheter som samlar statistik för att kunna sammanställa risk- och hotkartor att använda som underlag till att ta fram verktyg. Verktygen innefattar inte enbart fysiska konkreta åtgärder utan handlar även om olika typer av handlingsplaner, det vill säga hur arbetet kan bedrivas inom kommunen. En rad hållbara dagvattenlösningar har sammanställts. Några av dem har tillämpats på Ljungby i ett försök att göra Ljungby mer resilient mot förändrade vattenflöden som är kopplade till klimatförändringar.

 • 291.
  Fransson, Albert
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  August, Eriksson
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Klimatanpassning i svenska kommuner: En fallstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kandidatuppsats tar sin utgångspunkt i en undran över hur svenska kommuner arbetar med klimatanpassning ur ett hållbarhetsperspektiv, vilket är tänkt att besvaras genom en fallstudie och kvalitativ textanalys. Begreppet klimatanpassning syftar till åtgärder som lindrar negativa effekter av ett förändrat klimat. Klimatförändringar hotar, genom sina effekter, bland annat med att översvämma stora områden, vilket medför att det i planeringen, för att göra den både kort- och långsiktigt hållbar, är av största vikt att hänsyn tas till detta. Hur problemen hanteras tycks också skilja sig åt från plats till plats på grund av olika förutsättningar och därför genomförs undersökningar av fyra utvalda kommuner; Kristianstad, Malmö, Sundsvall, Umeå. Information insamlas dels från kommunernas översiktsplaner samt andra kommunala dokument. Med hjälp av undersökningen och vidare analyser går det att konstatera att alla de granskade kommunerna jobbar med klimatanpassning men på olika sätt. En del arbetar med riktlinjer för ny exploatering och bebyggelse medan andra jobbar med mer konkreta åtgärder.

 • 292.
  Fransson, Jon
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Silicon Roundabout: An agglomeration economy in East London2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This paper analyses the agglomeration of companies in Silicon Roundabout in East London from the perspectives of Porter's cluster theory, Marshall's industrial district, and Lundvall's innovation system. It consider how the phenomenon can be understood from these perspectives and how it have changed from an organic development to a matter for the UK government which have intervened with the development from the 2010.

 • 293.
  Franzén, Josefin
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Hållbar utveckling i översiktsplanering2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöktes tre kommuners arbete med hållbarhet i översiksplanen. Det finns ett problem idag att hållbar utveckling är ett vardagsord som riskerar att förlora sin innebörd pga. de många olika tolkningarna och angreppssätt. Om begreppet är så pass vagt som många påstår, hur hanteras det då i översiktsplanen, vilken ska leda kommunens framtida markanvändning? I uppsatsen undersöktes Trelleborg, Helsingborg och Lund kommuns översiktsplan. Speciellt fokus lades på de åtgärder, relaterade till hållbarhet, som kommunen föreslår och sen hur dessa åtgärder motiveras och vilket aspekt/vilka aspekter (social, ekologisk, ekonomisk) av hållbarhet de relaterar till, för att se om det finns en vaghet/problem i hur begreppet hållbarhet används i kommunen. Studien visade att trots att alla kommuner har olika definitioner, visioner och/eller mål föreslår de överlag samma åtgärder samt att ingen av kommunerna tar upp alla hållbarhetsaspekter. Den ekologiska aspekten ges mest utrymme, och den ekonomiska negligeras. Även relationen mellan de tre ges marginellt utrymme. Resultatet diskuterades sedan utifrån problematiken om att hållbarhet anses vara ett vagt begrepp och vad detta betyder för arbetet med hållbarhet i översiktsplanering. Hur hanteras ett vagt begrepp och vad säger kommunens arbete med hållbarhet om dem? Det framkom att resultatet överensstämmer väl med vad som redan funnits på området och detta tyder på att det finns ett problem i hur man arbetar med hållbarhet i översiktlig planering. Att det är just problematiken med hållbarhet som ett vagt begrepp som ligger bakom är dock inte klart, och detta bör utredas mer.

 • 294.
  França, Cesar L.
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Maddigan, Kate
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  White, Kyle
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Sustainability Opportunities and Challenges of the Biofuels Industry2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Liquid biofuels are being produced to displace fossil fuels for transportation, with bioethanol and biodiesel being the primary biofuels produced for this purpose in the world today. While there is consensus on the need for a sustainable biofuels industry, there is little consensus on how to proceed to avoid environmental and social degradation with global biofuel production. A literature review of Life Cycle Analysis (LCA) data, and the generic Strategic Life-Cycle Management (SLCM) and Template for Sustainable Product Development (TSPD) approaches, helped to inform the creation of a specific tool for sustainable industrial biofuels development, called the TSPD for biofuels. Other data collection involved expert and industry dialogue, as well as stakeholder feedback, on the content of the TSPD. Results showed a variety of sustainability challenges and opportunities, the most significant of which concerns agricultural production. Compelling measures for a sustainable biofuels industry include: cooperation among all stakeholders using a systems approach based on strategic sustainable development, sustainable biofuels certification; and government policies to stimulate research into new technologies and feedstocks, as well as to reduce consumption and increase efficiency.

 • 295.
  Fredericks, Liane
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Garstea, Roman
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Monforte, Sergio
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Sustainable Tourism Destinations: A Pathway for Tour Operators2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This paper examines the relationship between tour operators and their existing tourism destinations. The intent is to help the tour operators plan strategically for building the sustainability of their destinations. A Framework for Strategic Sustainability Development, based on scientific consensus, was used to structure this work. Interviews with tour operators and tourism experts gave practical insight complementing the literature review and case studies analysed during the research. The key findings were the need for tour operators to: consider a whole-systems perspective; cooperate with the tourism destination to build a common vision of success and a clear understanding of sustainability; and to prioritise their actions based on achieving the vision. From this the authors proposed guidance notes to assist tour operators in addressing these barriers. The paper concludes that tour operators can play a major role in building a sustainable society while perpetuating the tourism industry. In order to do so their actions must be chosen and managed correctly. This involves cooperation with the destinations throughout the strategic planning process and for all involved to be on the same page in terms of the end goal, a sustainable society.

 • 296.
  Fredriksson, Eva
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Samgående i facklig organisation: Utvecklingsprojekt som lärande verksamhet2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till uppsatsen är att några fackliga sektioner har valt att gå samman i färre enheter. Projektledningen, som kommer från den fackliga avdelningen, organiserar ett utvecklingsprojekt där de förtroendevalda under ett halvårs tid träffas regelbundet. De förtroendevalda planerar och utformar den nya sektionsverksamheten. Men något händer när sektioner går samman och det är intressant att studera hur de förtroendevalda hanterar förändringsprocessen. Syftet är att utöka kunskapen om vad som händer ur ett lärande- och utvecklingsperspektiv vid organisationsförändring. Vilka förutsättningar finns för utveckling av lärande ur de förtroendevaldas perspektiv när sektioner går samman? Genom en interaktiv forskningsansats har jag under utvecklingsprojektet samlat in data genom fokusgruppsintervjuer, djupintervjuer, enkäter och observationer. Resultatet visar att utvecklingsprojektet som lärandeverksamhet utgör en stark grund genom sin ideella grundtanke om att medlemmen står i centrum. Utvecklingsprojektet som lärandeprocess fyller en viktig funktion, eftersom det ger deltagarna möjlighet till inspiration, visioner, kommunikation och till att ifrågasätta. Styrdokument, grundvärderingar, inställning, utvecklingsmål, mångfald av erfarenhet och kunskap, struktur och interaktion är förutsättningar för utveckling av deltagarnas lärande. De förtroendevaldas gemensamma mål i relation till motsättningar i verksamhetssystemet har betydelse för de nybildade sektionernas verksamhet, och det visar sig exempelvis i möjligheter att utveckla arbetsdelningen och informationshanteringen på expeditionerna. Samgående av sektioner är en faktor som kommer att leda till utveckling eftersom mångfalden av erfarenheter kan öppna för innovation och kreativitet. Den öppningen initierar till att de förtroendevalda också kan skapa en verksamhet som har struktur och trygghet.

 • 297.
  Fredriksson, Eva
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Svensson, Christel
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Fritidsgården som lärandemiljö: Ungdomars utveckling av interkulturell kompetens2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ur ett sociokulturellt perspektiv få ökad insikt om och förståelse för hur ungdomars medvetenhet om demokratiska värdegrunder framträder. Syftet är också att se om fritidsgården som lärandemiljö möjliggör ungdomars utveckling av interkulturell kompetens. Influerade av etnografisk ansats har vi med hjälp av observationer och gruppintervju samt genom samtal med fritidsledare kommit fram till vårt resultat. Resultatet visar på att fritidsgården utgör en lärandemiljö och att ungdomars medvetenhet framträdde, i både ord och handling, i gemenskapen på fritidsgården. Den sociala gemenskapen utgör en viktig faktor för lärande och utveckling för ungdomar. Dessutom är fritidsledarna betydelsefulla för lärandemiljön.

 • 298.
  Fulson, Karl A.
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Seabrooke, Amy
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Strategic Community Economic Development and Small Business: Cooperation for Sustainability2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This thesis aims to increase the knowledge and capacity of Canadian communities and their small businesses in order to enable their transition towards sustainability. This was accomplished through interviews with Canadian Community Economic Development (CED) experts, and surveys from Small Business (SB) operators in Canmore, Alberta, Canada. We suggest the potential roles for CED proponents and SB operators include: (1) Shared development of community vision; (2) Local business networks for sustainability; (3) Community capacity building through dialogue.

 • 299.
  Galely, Insiya
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Språkinlärning och undervisningsskultur2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Förmågan att lära sig språk är en vital förmåga i dagens samhälle. På grund av globaliseringen ökar kraven på språkbehärskning. Skolan måste hjälpa eleverna nå språklig kompetens. Syftet med undersökningen är att visa hur undervisningskulturen påverkar elevernas språkinlärning. Det här är en jämförande studie av svensk och egyptisk undervisningskultur. Jag har utfört gruppintervjuer med fem elever från Sverige och fem elever från Egypten. Sedan gjorde jag en djupintervju med en elev från vartdera landet. Interaktionen mellan lärare, elever och skolledare är viktigt för formationen av en trygg undervisningskultur. Resultatet visar att skolans gemensamma mål och värderingar har en positiv effekt på de indier-egyptiska elevernas språkinlärning. Resultatet är mindre entydigt för de indier-svenska eleverna eftersom de har försummat deras modersmål och därför inte kunnat lära sig sitt andraspråk effektivt.

 • 300.
  Galely, Insiya
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Communication Systems.
  The attitude of mother tongue education in correlation with academic performance - A study of the different components of attitude in Indian students living in Egypt.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  This essay aims to study how attitude is correlated with academic performance. The area of interest is primarily to determine which components of attitude have the strongest correlation with academic performance of the students and to determine differences in the attitude projected by teachers and fellow classmates. The study includes 30 students, ages varying between 15-16 years old, attending Gujarati mother tongue education after school hours. The researcher hypothesised that the affective component of attitude has the strongest correlation with the students’ performance in mother tongue education and that there will be no difference in attitude projected by teachers and fellow students. Two surveys were done to examine the hypothesis. Surveys’ were done specifically to understand the relationship between the attitude-components and to see correlation between school attitude and student performance. Results show that there were more significant correlations within the cognitive based questions than affective questions. However these relationships did not follow a specific pattern of correlation to draw conclusion from. Therefore the results do not support the hypothesis as the affective component of attitude had weaker correlations with students’ performance in mother tongue attitude and there was significant difference in how teachers and students perceived mother tongue. In addition, the contrast in values of correlation found can be a result of method limitations.

3456789 251 - 300 of 768
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf