Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 1895
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Carius de Barros, Karina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  THE KARELIA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME: A soft space on the Finnish-Russian hard borders2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study analyzes the Karelia cross-border cooperation programme and its activity under the theoretical framework of soft spaces, exploring the processes through which it overcomes the administrative and political boundaries of the Finnish-Russian ‘hard borders’. The ability of these cross-border areas to cooperate may appear to conflict with the geopolitical context in which they are embedded. The historical path, however, reveals a process where conflicts over changes of borders and political scenarios coexisted with the sharing of spatial identities and development challenges. The study demonstrates how stakeholders are motivated both by functional needs of cooperation towards regional development, as well as desires to change existent practices in the Russian side. Through informal and semi-formal processes of negotiation employed by several stakeholders, the regions attempt to overcome the clashes between EU, Finnish and Russian political and administrative discourses. Thus, it is argued that the cross-border cooperation programme constitutes a soft space in-between regional, national and supranational levels, as well as an enabler of other soft spaces in the local crossborder level.

 • 302.
  Carldén, Daniel
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Thuresson, Daniel
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Crack Detection using Non-linear and Dissipative Acoustics1998Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  A theoretical model for identification of acoustical non-linearity using Burger's equation was implemented in a MATLAB program. The program identified both the non-linearity parameter and the distance from the signal source. Tests were performed in order to verify the theories. Tests with a steel bar showed no detectable non-linearity, probably due to insufficient wave amplitude by the signal source. A crack model was made with successful result.

 • 303.
  Carlson, Diddi
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Varumärket Borås: En fallstudie om platsmarknadsföring2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka en stads profilering och hur den anknyter till platsmarknadsföring. Uppsatsens problemformulering bygger på kunskapsöversikten som beskriver en allt större användning av platsmarknadsföring bland städer för att synas på en internationell marknad. Kritiska synpunkter mot platsmarknadsföring är att städers konkurrens med varandra skapar likartade målsättningar och lösningar bland städer som går ut på att vara ledande inom utpekade områden samt vara en stad med stor attraktionskraft för turister, invånare och företag. Detta kan ske med byggnader eller event för att skapa en unik igenkänningsfaktor.

  En målgrupp som platsmarknadsföringen riktar sig mot är den kreativa klassen, bestående av personer som anses drivande och innovativa. Dessa personer anses dras till spännande platser och universitetsstäder vilket påverkar utformningen av städer och hur städer väljer att framhäva sig själva. Även om platsmarknadsföring är kritiserad för att arbeta mot att endast attrahera enstaka grupper anser föreståndarna för platsmarknadsföring att det är ett verktyg som syftar till att förbättra för medborgare och externa grupper.

  Studien genomförs genom att undersöka hur Textile Fashion Center i Borås utgör en del av stadens profilering samt vilken profil som lyfts fram av Borås och fastighetsägaren för Textile Fashion Center. Fallet studeras genom främst en innehållsanalys av Borås planeringsdokument med koppling till platsen samt översiktsplaner och fastighetsägarens bok om stadsomvandlingen av Textile Fashion Center. För att få ett bredare perspektiv och djupare förankring av innehållsanalysen kompletterades innehållsanalysen med en platsobservation. Ur platsobservationen framgick att det fanns flera kopplingar till det textila kulturarvet som framhävdes, exempelvis byggnaden där textilproduktionen i den har haft en betydande faktor för Borås tillväxt. Av studien framkommer att Borås profilering fortfarande fokuserar på textil men syftet är att gå från nedgången industristad till modern och innovativ designstad. Därav använder Borås sig mycket av deras kulturarv som textilstad och romantiserar bilden av de industriella byggnaderna och Viskan.

  Det industriella kulturarvet lyfts fram i platsmarknadsföringen och tillskrivs positiva värden för att skapa legitimitet för den nya ’textilstaden’. Fortsättningsvis kan det diskuteras om det som marknadsförs gör staden mer unik. Borås Textilhögskola som är med i verksamhetsklustret Textile Fashion Center och forskningen som bedrivs på platsen är verksamheter som går in i den valda profileringen för att blir mer kända och ledande inom textil i Sverige för att skapa sig ett varumärke. Studien pekar på att det som fanns med i visionen för att skapa den attraktiva, spännande och innovativa plats som önskas kan kopplas till dagens stadsbyggnadsideal med funktionsblandning, skapa starkare sammanlänkning mellan stadsdelar, främja för möten för att skapa en ’levande’ stad.

  För framtida forskning kan denna studie fördjupas och utvecklas på flera sätt. Rörelsemönstret på platsen kan studeras ytterligare för att tydligare urskilja vad det är som lockar flest besökare samt vilka som vistas på platsen, om det är besökare eller främst personer som arbetar eller studerar i området. Vidare kan det vara av intresse att studera användarnas uppfattning av platsen och om de märker av kulturarvet som framhävs. Att studera djupare hur Borås försöker höja sin status i förhållande till närliggande städer kan ge insikt om hur globalisering påverkar mellanstora städer. Men det kanske viktigaste syftet med platsmarknadsföringen är att synas, och det vore därför relevant att studera hur utomstående uppfattar Borås. 

 • 304.
  Carlsson, Emelie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Norrena, Lotta
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Dorbell, Cecilia
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Kommunikationens roll vid implementering av Balanserat Styrkort: En studie om förbättrad kommunikation vid implementeringen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract 

  Title: The role of communication when implementating the Balanced Scorecard -A study about improved communication when implementating the scorecard 

  Authors: Cecilia Dorbell, Emelie Carlsson och Lotta Norrena 

  Supervisor: Katrin Franander 

  Department: Institution of Industrial Management, Blekinge Institute of Technology 

  Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits 

  Purpose: This study aims to improve and give better understanding about the communication when implementing the balanced scorecard. 

  Method: We have conducted a qualitative study and the study is based on interviews with four municipal companies in Sweden. 

  Results: The study concludes to a connection between communication, motivation and achievement, and between communication, culture and learning. This connection can be used to understand and improve the communication when implementing the balanced scorecard.

 • 305.
  Carlsson, Fabiola Da Costa
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Lundin, Johanna
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Från en kultur till en annan: En kvantitativ studie om immigranters psykosociala upplevelser i Sverige2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Studier kring ackulturation har blivit världsomfattande samtidigt som intresset till att studera dess strategier såsom marginalisering, integration, separation och assimilation bland immigranter är i ständig tillväxt. Syftet med denna studie var att via gruppvisa skillnader och samband undersöka immigranters ackulturationsprocess med betoning på marginalisering och integration. Frågeställningen löd om subjektiva psykosociala upplevelser skiljer sig åt hos integrerade och marginaliserade immigranter i Sverige. I studiens empiriska del valdes efter en omfattande litteraturgranskning tre grupper med respondenter (N = 43) från Chile, Polen och Grekland att undersökas via en kvantitativ metod. Resultatet antydde på skillnader i immigranters psykosociala faktorer under anpassningsprocessen till en ny kulturell kontext, samtidigt som ett huvudfynd utgjordes av att en ljusare hudfärg bidrar till färre upplevelser av diskriminering. Slutsatsen blev att det inte är en helt smärtfri process när en immigrant skall förflytta sig från en kulturell kontext till en annan.

 • 306.
  Carlsson, Liesel
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Callaghan, Edith
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Morley, Adrian
  Manchester Metropolitan University, GBR.
  Broman, Göran
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Food system sustainability across scales: A proposed local-to-global approach to community planning and assessment2017In: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 9, no 6, article id 1061Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Interest in food systems sustainability is growing, but progress toward them is slow. This research focuses on three interrelated challenges that hinder progress. First, prevailing visions lack a concrete definition of sustainability. Second, global level conceptions fail to guide responses at the local level. Third, these deficiencies may lead to conflicting initiatives for addressing sustainable food systems at the community level that slow collective progress. The purpose of this article is to (1) describe the development of a framework for assessing food system sustainability which accommodates local-level measurement in the context of broader national and global scale measures; and (2) to propose a process that supports community determinacy over localized progress toward sustainable food systems. Using a modified Delphi Inquiry process, we engaged a diverse, global panel of experts in describing "success" with respect to sustainable food systems, today's reality, and identifying key indicators for tracking progress towards success. They were asked to consider scale during the process in order to explore locally relevant themes. Data were analyzed using the Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) to facilitate a comprehensive and systematic exploration of key themes and indicators. Key results include a framework of indicator themes that are anchored in a concrete definition of sustainability, stable at national and global scales while remaining flexible at the local scale to accommodate contextual needs. We also propose a process for facilitating community-level planning for food system sustainability that utilizes this indicator framework. The proposed process is based on insights from the research results, as well as from previous research and experience applying the FSSD at a community level; it bears promise for future work to support communities to determine their own pathways, while contributing to a more coordinated whole. © 2017 by the author.

 • 307.
  Carlsson, Liesel
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Williams, Patricia L.
  Hayes-Conroy, Jessica S.
  Hobart & William Smith Coll, Womens Studies, Geneva, NY 14456 USA..
  Lordly, Daphne
  Mt St Vincent Univ, Dept Appl Human Nutr, Halifax, NS, Canada..
  Callaghan, Edith
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  School Gardens: Cultivating Food Security in Nova Scotia Public Schools?2016In: Canadian journal of dietetic practice and research, ISSN 1486-3847, Vol. 77, no 3, p. 119-124Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: A small but growing body of peer-reviewed research suggests that school gardens can play a role in building community food security (CFS); however, to date little research exploring the role of school gardens in supporting CFS is available. This paper begins to address this gap in the literature. Methods: A qualitative, exploratory, single-case study design was used. The focus of this case study was the school food garden at an elementary school in the River Valley, Nova Scotia, school community. Results: Results provide useful information about potential CFS effects of school gardens in addition to the environmental effects on school gardens important to their effectiveness as CFS tools. Findings suggest children gained food-related knowledge, skills, and values that support long-term CFS. A local social and political landscape at the community, provincial, and school board level were key to strengthening this garden's contributions to CFS. Conclusions: We support Dietitians of Canada's nomination of school gardens as an indicator of CFS with theoretical and practical evidence, underscore the importance of a supportive environment, and need for further research in this area. Health professionals and community organizations provide critical support, helping to weave gardens into a greater movement towards building CFS.

 • 308.
  Carlsson, Lisa
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Glimsjö, Jenny
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  De är antingen våra eller deras, aldrig bådas: Sjuksköterskors upplevelser av samverkan kring de mest sjuka äldre vid akut försämring i hemmet - En kvalitativ studie2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Reduced general condition at home among the most frail elderly are common. Collaboration of care is necessary as many different health care providers often are involved. Since nurses often meet the most frail elderly in their home in these situations they dependent ona well-functioning collaboration between the health care providers. Aim of this study was to elucidate nurses experiences of collaboration of care around the mostfrail elderly when reduced general condition at home. Method: Qualitative focusgroupinterviews with fifteen nurses from community based care,primary care, ambulance care and emergency care with experience of caring for the most frailelderly and collaboration of care in the elderly’s home. According to the qualitative contentanalysis described by Bernard (1996) the focusgroupinterviews were analysed. Result: The result consists of the two main categories Alone in the team and The pursuit forinformation and the six subcategories To represent the most frail elderly, Absence of medicalassessment, Interaction between colleges, The importance of information, Absence of shared ITsystem and The want of sharing information. Conclusion: Nurses consider collaboration of care as necessary amongst the most frail elderlywhen reduced general condition at home. The result indicate that collaboration of care is difficultto achieve. To meet the needs of the most frail elderly in these situations nurses desires a changein structure to provide for team collaboration, approvement in communication and in sharinginformation. According to nurses, this would benefit collaboration of care and the personcentered care.

 • 309.
  Carlsson, Sofia
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Att rita om kartan: En studie av konflikten kring ett förslag till ny regionindelning2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 310.
  Carlsson, Sofia
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Den fysiska dimensionen i regional planering2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen behandlar den fysiska dimensionen i svensk regional planering och hur den påverkar sambandet mellan det regionala tillväxtarbetet och den kommunala översiktsplaneringen. Problembeskrivningen är baserad på Boverkets rapporter Rumslig utvecklingsplanering – länken mellan regionalt tillväxtarbete och kommunal översiktsplanering (Rapport 2011:3) och Sambandet mellan det regionala tillväxtarbetet och kommunernas översiktsplanering (Rapport 2014:15). I dessa rapporter konstateras att en av anledningarna till att sambandet mellan de båda sektorerna idag är så svagt är att det regionala tillväxtarbetet och främst de regionala utvecklingsprogrammen saknar en fysisk dimension vilket gör det svårare för de kommunala planerarna att omsätta utvecklingsprogrammen och dess innehåll i fysisk planering (Boverket 2011, Boverket 2014a).

  Med utgångspunkt i det konstaterandet är uppsatsens syfte att undersöka möjligheten att använda sig av regionplanering enligt PBL för att stärka sambandet mellan det regionala tillväxtarbetet och den kommunala översiktsplaneringen.

  I avsnittet Teoretiskt perspektiv presenteras och diskuteras en möjlighet att tolka den diskrepans som finns mellan det regionala tillväxtarbetet och den kommunala översiktsplaneringen som utgår från en tolkning Jan-Evert Nilsson har presenterat av regionalpolitiken inom EU. Nilsson menar att det finns ett ekonomiskt/socialt perspektiv och ett territoriellt perspektiv och att dessa representerar två olika sätt att se på och hantera regional utveckling. I en svensk kontext skulle det regionala tillväxtarbetet representera det ekonomiska/sociala perspektivet medan den kommunala översiktsplaneringen skulle representera det territoriella perspektivet.

  Undersökningen är en kvalitativ innehållsanalys av de två dokument som idag upprättats enligt bestämmelserna om regional planering i PBL. Dessa är Strukturbild för Göteborgsregionen (2008) och Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (2010). Innehållsanalysen syftar till att komma fram till om det finns en tydlig fysisk dimension i dessa plandokument och hur den i så fall hanteras. För att genomföra undersökningen har tre kategorier utarbetats som representerar de tre huvudsakliga egenskaper Boverket tillskriver den fysiska dimensionen som efterfrågas i det regionala tillväxtarbetet. Kategorierna är platsbundenhet, visualisering och konkretion. I innehållsanalysen görs en kartläggning av om och hur dessa kategorier finns representerade i respektive plandokument. I Strukturbild för Göteborgsregionen är den fysiska dimensionen närvarande i ansatsen och inramningen av dokumentet då utvecklingsförslagen alla är kopplade till en specifik plats i regionen, vid en närmare läsning framgår dock att den fysiska dimensionen är väldigt vag och att mycket lämnas öppet för de kommunala planerarna att tolka. I Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen är närvaron och hanteringen av den fysiska dimensionen mycket varierande, vissa delar av planen har en väldigt tydlig fysisk dimension medan vissa delar är väldigt generella och abstrakta.

  Utifrån områdesöversikten, de teoretiska perspektiven och resultatet av innehållsanalysen dras slutsatsen att regionplaner enligt PBL troligtvis inte är ett effektivt verktyg om målet är att stärka kopplingen mellan det regionala tillväxtarbetet och den kommunala översiktsplaneringen. Om målet istället hade varit att förbättra kopplingen mellan den regionala och den kommunala nivån och eller att stärka den regionala nivån i planeringssystemet konstateras dock att regionplaner enligt PBL troligtvis är ett mer effektivt verktyg än de regionala utvecklingsprogrammen.

 • 311.
  Casas, Juanita
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Cuevas, Paula
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Prevalent business model elements in the startup stage2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This study aims to discover the use and benefit of business models in the early stages of startup businesses. The researchers focused on the professional services and retail sales industry and interviewed entrepreneurs from two countries as their case study in order to assess the success of business models through the first hand experiences of the entrepreneurs as they applied business models in their startup companies. Purpose: The purpose of this thesis is to find out how the business model framework is used by small firms in the startup stage. This academic work also aims to increase the significance of the theory described here with the help of a qualitative study of a particular situation: the study of the business model structure built by entrepreneurs in the startup stage of their small firms, all of them belonging to the service sector. Will be taken as an example two developing countries, considering that their economies are tightly hinged on the success of small firms in the service sector, which accounts for about 60% of their economy. The aim is to explain among the main elements of a business model, which are the most relevant when starting a company, for a further value creation and to what extent does the business model framework benefit them. Research Implications: This study also continues the pathway of research on business models and entrepreneurship, in conjunction with the empirical investigation of companies willing to be measured in terms of their performance, study that might require time and resources but could be done as future research to answer the question on whether there is a connection between performance and the architecture of the business model. Practical Implications: The practical implications of this study contribute to the way entrepreneurs would do business in the startup stage in their firms. The use of business models may have a huge impact in the overall success of the firm in its startup stage, thereby contributing positively in the economy of a country.

 • 312.
  Castaño Labajo, Víctor
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Xiao, Jinsong
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Market Entry, Strategy and Business Development in Mobile Health (mHealth) Industry2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Problem formulation. The European Commission considers that health care providers and potential payers may need further evidence of mobile health (mHealth) clinical and economic benefits and despite there are hundreds of mHealth initiatives, most of them did not move beyond the pilot phase.

   

  Purpose. This thesis aims at analyzing how can mHealth companies contribute towards solving existing health care challenges while becoming successful businesses in such an immature market. The expected results are a set of empirical evidences for companies and investors interested in this relatively new industry for the development of successful businesses, products and services.

   

  Literature. The authors have explored classic theories and models on market entry, business and strategy development in combination with recent studies on health care, Internet and mHealth economy and ecosystem.

   

  Methods. A qualitative multiple case study has been conducted. An analytical framework with propositions derived from the literature analysis guide the empirical study of two organizations that have successfully developed mHealth solutions in two countries with different socio-economic situations: China and Spain. Organization A is a health care and lifestyle company from Beijing responsible for a successful app with 80 million users that has brought 45 million USD investment. Organization B is the first intrapreneurial public organization born within a hospital in Madrid and committed to make knowledge available to patients and health care professionals through ICT. After a set of interviews with executive representatives and project managers, a pattern-matching analysis has been used to extract inferences and to identify correlations and deviations from literature research.

   

  Key findings. The main conclusion of this thesis work is that mHealth is clearly a profitable blue ocean industry nowadays with lots of business opportunities to explore, room for competition and complex challenges to solve. On one side, mHealth is presented as a disruptive industry expected to cause a big impact in health care by contributing to solve costs and quality problems although there is little evidence on such benefits. On the other side, privacy, security, regulations, governments’ decisions and reluctant health care professionals become the main barriers for adoption. The outlook for the future of mHealth proves that it will be fundamental to count with multidisciplinary teams of professionals, geographically distributed health centers and technological platforms with secure and standardized communications. All these will not be possible without a general mindset change from government, administrators, regulators and health care professionals to incentivize and foster new mobile health technologies treating them as an ally rather than a threat.

 • 313.
  Cato, Fredrik
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Taskinen, Magnus
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Noise and Vibration Investigation of Composite Shaft1998Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Experimental and numerical analyses of a composite tubular shaft in order to investigate its sound radiation properties for a vibratory torque excitation were performed. Experimental and numerical analyses in order to establish material properties of the laminate were performed.

 • 314.
  Cehlin, Alice
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Palmqvist, Linda
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Disenhag, Malin
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Psykiskt välbefinnande på arbetsplatsen: En kvantitativ undersökning om arbetsmotivation, arbetsmiljö ochgruppdynamik2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Mental well-being at the work place, could be characterised by a well-functioninginteraction between employer and employees, as well as when the employerpromotes health and safety for the employees, by applying adequate measures.Lack of social support and camaraderie together with mental pressure and stress,are some factors contributing to lack of mental well-being at the work place.The purpose of the study was to investigate the employee’s mental well-being atthe work place, focusing on group dynamics, work motivation and stress, togetherwith what preventive measures may have been taken by the employer.The investigation is based on a web-based survey, resulting in 97 completeresponses from individuals of various ages. From the survey results, tests wheremade in SPSS with different professions in focus and its relation to mental weebeing,stress, work motivation and group dynamics, in addition to preventivemeasures to address lack of mental well-being within each profession category.The result shows that employees who are appreciated and where thecommunication is well developed, also benefit from mental well-being to a higherdegree. Primarily it is the co-workers and colleagues that motivate each othermost at the work place. It also shows that related to most professions, theemployer does not apply any physical improvements to the work environment, norto improve the mental well-being at the work place.To further the study within this area, the education level could be evaluated toseek a connection to mental well-being.

 • 315.
  Celin, Malin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Papp, Maria S.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Uppgradering av förarvärme Scania OmniLink 20102014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Sammanfattning Scania OmniLink 2010 är en buss med fina köregenskaper, men med brister i förarens uppvärmningssystem. Denna modell förväntas vara i trafik i ytterligare tio år, vilket innebär åtskilliga arbetstimmar. I en bussförares jobb förekommer det hela tiden störande moment, samtidigt ska föraren vara trevlig, hjälpsam och köra säkert. Genom att ta bort en del av de störande faktorerna kan föraren koncentrera sig på sitt arbete, bli mindre trött och irriterad och behålla sin reaktionsförmåga. Detta arbete har genomförts på Nobinas garage i Tyresö. Hypotesen som undersökts är att föraren störs av att uppvärmningssystemet inte klarar av att värma upp fötter och smalben tillfredsställande, drag i ansiktet och orimligt högt buller från förarfläkten. Genom enkäter och intervjuer har det konstaterats att dessa antaganden var korrekta. Förarnas upplevelser av buller, drag och ojämnheter i temperatur har bekräftats av olika mätningar som gjorts i Nobinas bussar. De krav som ställs på uppgraderingen av förarvärmen är att den ska vara billig, minska bullret markant, ge en behaglig temperatur över hela kroppen och eliminera draget från taket. Olika förslag utvärderades och en kombination av flera förslag testades i praktiken. Efter att ha genomfört tester har en enkel men effektfull uppgradering tagits fram. Samtliga krav uppfylls, ljudnivån från förarfläkten har sänkts markant och fötterna förses med extra värme. Dessutom föreslås åtgärder för att eliminera några vanliga fel. Abstract Scania OmniLink 2010 is a bus with excellent driving properties, but it has flaws in the driver heating system. This model is expected to be in use for at least ten more years, which implicate countless hours of work. A lot of disturbance is always present in the work of the driver. At the same time he or she has to be nice and helpful and drive safely. Removing some of the disturbance will result in the driver being able to focus on the work, get less tired and annoyed and keep a normal reaction time. This work has been executed at Nobina Tyresö. The hypothesis that has been evaluated is that the driver is disturbed by the heating system not being able to warm the feet and lower legs sufficiently, draught in the face and the driver fan making unreasonable loud noise. Surveys and interviews have confirmed the assumptions. The noise, draught and unbalanced temperature that the drivers’ experiences have been confirmed by different measurements performed at the busses of Nobina. Requirements on the upgrade of the driver heating system are that it has to be cheap, lower the noise distinctively, obtain a comfortable temperature all over the body and eliminate draught from the ceiling. Different suggestions were evaluated and a combination of some suggestions was tested hands-on. A simple and powerful upgrade has been extracted after the tests. All requirements were fulfilled, the driver fan noise was significantly reduced and the feet got extra warmth. Furthermore measurements to eliminate causes of some common damages were suggested.

 • 316.
  Chai, Yi
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Gao, Zhenqing
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Product-Service System Innovation in Urban Mining-A case study with Volvo CE2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  Volvo Construction Equipment (Volvo CE) is one of the world's largest manufacturers of construction machines. Now they want to access a sustainability-focused mining field – urban mining. This study is to find a solution helping Volvo CE quickly access to urban mining with a Product-Service System (PSS) development concept. To do this, the authors completed surveys and several interviews with construction companies, to understand the user and customer needs. The authors also go through a functional analysis on a new prototype of their collaboration partner - Stanford University. The result of this thesis is a PSS concept for urban mining, developed with machine selection guidelines combined with Life Cycle Assessment, and Quality Function Deployment. Recommendations include: 1) Improve the communication between Volvo CE and their Customers. 2) Adding more visible services. 3) Adding multiple business solutions provide to customers. 4) Understanding relevant stakeholders in urban mining 5) Expand research on urban mining.

 • 317.
  Chakina, Marina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Trolley for casino2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 318.
  Charlott, Jakobsson
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Alexander, Jansson
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Ulrik, Kromnov
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  ”De är inte i samma verklighet som vi”: Medarbetares upplevelser av organisatoriska avstånd ur ett hierarkiskt perspektiv i samband med en organisationsförändring.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine whether hierarchically defined groups differ in their perceptions of how organizational distance has changed following a radical organizational change that saw one hierarchical level eliminated from the organizations’ structure. Interviews were conducted with employees atdifferent hierarchical levels, from the same workplace, who all went through anorganizational change during the spring of 2013.

  The change initiative that was implemented consisted of the removal of one hierarchical level from the organizational structure. In the two years since the implementation this study observed noticeable reductions in both structural and cultural distance within the organization, while the physical distance between workers and the closest ranking production-manager had increased. The study shows how communication and interaction across hierarchical levels contributes in reducing organizational distance, while structural factors remain which act to maintain existing distances. The importance of frequent communication throughout the change process will, according to the findings, promote enthusiasm and belief in the change initiative throughout the organization.

 • 319.
  Chavali, Gautam Krishna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Bhavaraju, Sai Kumar N V
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Adusumilli, Tushal
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Puripanda, VenuGopal
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Micro-Expression Extraction For Lie Detection Using Eulerian Video (Motion and Color) Magnication2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  Lie-detection has been an evergreen and evolving subject. Polygraph techniques have been the most popular and successful technique till date. The main drawback of the polygraph is that good results cannot be attained without maintaining a physical contact, of the subject under test. In general, this physical contact would induce extra consciousness in the subject. Also, any sort of arousal in the subject triggers false positives while performing the traditional polygraph based tests. With all these drawbacks in the polygraph, also, due to rapid developments in the fields of computer vision and artificial intelligence, with newer and faster algorithms, have compelled mankind to search and adapt to contemporary methods in lie-detection. Observing the facial expressions of emotions in a person without any physical contact and implementing these techniques using artificial intelligence is one such method. The concept of magnifying a micro expression and trying to decipher them is rather premature at this stage but would evolve in future. Magnification using EVM technique has been proposed recently and it is rather new to extract these micro expressions from magnified EVM based on HOG features. Till date, HOG features have been used in conjunction with SVM, and generally for person/pedestrian detection. A newer, simpler and contemporary method of applying EVM with HOG features and Back-propagation Neural Network jointly has been introduced and proposed to extract and decipher the micro-expressions on the face. Micro-expressions go unnoticed due to its involuntary nature, but EVM is used to magnify them and makes them noticeable. Emotions behind the micro-expressions are extracted and recognized using the HOG features \& Back-Propagation Neural Network. One of the important aspects that has to be dealt with human beings is a biased mind. Since, an investigator is also a human and, he too, has to deal with his own assumptions and emotions, a Neural Network is used to give the investigator an unbiased start in identifying the true emotions behind every micro-expression. On the whole, this proposed system is not a lie-detector, but helps in detecting the emotions of the subject under test. By further investigation, a lie can be detected.

 • 320.
  Chawa, Prashanth Kumar
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Mukkamala, Sai Kushal
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Design and Analysis of Shipping Container made of Honeycomb Sandwich Panels2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper applies to the design and simulation of a shipping container made of sandwich panels. The amount of stresses acting on the body of the container is calculated and is optimized to reduce stresses for the better design output of the structure. The design aims to produce an application to reduce the tare weight of the container in order to increase the payload. Finite Element Analysis (FEA) is performed to evaluate the strength of structures of both old and new models helps us to compare which model is better and more efficient. Complete design and analysis is performed using Autodesk Inventor.

 • 321.
  Che, Jun
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Exploring value creation through web mining: acase study on the online weather forecast business2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 322.
  Chekkilla, Avinash Goud
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Monitoring and Analysis of CPU Utilization, Disk Throughput and Latency in servers running Cassandra database: An Experimental Investigation2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Context Light weight process virtualization has been used in the past e.g., Solaris zones, jails in Free BSD and Linux’s containers (LXC). But only since 2013 is there a kernel support for user namespace and process grouping control that make the use of lightweight virtualization interesting to create virtual environments comparable to virtual machines.

  Telecom providers have to handle the massive growth of information due to the growing number of customers and devices. Traditional databases are not designed to handle such massive data ballooning. NoSQL databases were developed for this purpose. Cassandra, with its high read and write throughputs, is a popular NoSQL database to handle this kind of data.

  Running the database using operating system virtualization or containerization would offer a significant performance gain when compared to that of virtual machines and also gives the benefits of migration, fast boot up and shut down times, lower latency and less use of physical resources of the servers.

  Objectives This thesis aims to investigate the trade-off in performance while loading a Cassandra cluster in bare-metal and containerized environments. A detailed study of the effect of loading the cluster in each individual node in terms of Latency, CPU and Disk throughput will be analyzed.

  Method We implement the physical model of the Cassandra cluster based on realistic and commonly used scenarios or database analysis for our experiment. We generate different load cases on the cluster for Bare-Metal and Docker and see the values of CPU utilization, Disk throughput and latency using standard tools like sar and iostat. Statistical analysis (Mean value analysis, higher moment analysis and confidence intervals) are done on measurements on specific interfaces in order to show the reliability of the results.

  Results Experimental results show a quantitative analysis of measurements consisting Latency, CPU and Disk throughput while running a Cassandra cluster in Bare Metal and Container Environments. A statistical analysis summarizing the performance of Cassandra cluster while running single Cassandra is surveyed.

  Conclusions With the detailed analysis, the resource utilization of the database was similar in both the bare-metal and container scenarios. From the results the CPU utilization for the bare-metal servers is equivalent in the case of mixed, read and write loads. The latency values inside the container are slightly higher for all the cases. The mean value analysis and higher moment analysis helps us in doing a finer analysis of the results. The confidence intervals calculated show that there is a lot of variation in the disk performance which might be due to compactions happening randomly. Further work can be done by configuring the compaction strategies, memory, read and write rates.

 • 323.
  Chen, Cenan
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Fan, Rong
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Vehicle Seat Structure Play Analysis and Method Development2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With the development of the vehicle industry and the innovation of technology, driving experience is improving in all aspects. Volvo is more and more focusing on improving the comfort of driving. Part of this is to minimize squeaks and rattle (S&R) from vehicle seats. A physical measurement method was studied from component level in this thesis. The communication with the supplier has helped to better understand the definition and measurement method of play. Based on the previous work from Volvo and the supplier, a new improved algorithm has been developed to suit current production demands in this thesis work. A Graphical User Interface (GUI) has been finished for general engineers. The Study and exploration of a FEM simulation method make it possible to measure play in an economical way in the future.

 • 324.
  Chen, Guo
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Migrating Cities: How to redefine the regional development in China2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With the rapid development of the urbanization in China, more and more migrants who are mainly from the relatively poor areas move to big cities in order to obtain the economic benefits. However, rather than living condition of migrants and rural development, people pay more attention to the economic development of the city. Migrants cannot achieve reasonable living condition in the urban context, at the same time, they may lose their land and source of income if they come back hometown although they have devoted themselves to the construction of big cities and economic development of rural areas. I analyze the characters of migrants’ living conditions in the big cities and the transfer of labors in rural areas, claiming that we should consider the situation of migrants scientifically when we are conducting the urban planning and urbanization. To explain the phenomenon of migration intuitively, I choose the Zhejiang village in Beijing and four villages in Henan Province as the example to study and analysis in the following. Firstly, Beijing is the capital of China so that it is the most popular place for migrants to move in. Zhejiang village is the famous historic problem in China and there are a lot of literatures and data collections that can be useful for my thesis. Secondly, Henan Province has the largest population in China and the migration is popular there. After the case study and survey, I analyze the reasons of the problem from different perspective such as government, economic differences, migrants’ education and so on. The paper suggests the solutions to solve the problems from relevant aspects.

 • 325.
  Chen, Hao
  et al.
  Kunming University of Science & Technology, CHN.
  Li, Xuechao
  Kunming University of Science & Technology, CHN.
  Wan, Rundong
  Kunming University of Science & Technology, CHN.
  Kao-Walter, Sharon
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering. Fac. of Mech. & El. Eng., Shanghai Second Polytechnic Univ., 201209 Shanghai, China.
  Lei, Ying
  Anhui University of Technology, CHN.
  A DFT study of the electronic structures and optical properties of (Cr, C) co-doped rutile TiO22018In: Chemical Physics, ISSN 0301-0104, E-ISSN 1873-4421, Vol. 501, p. 60-67Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To get an effective doping model of rutile TiO2, we systematically study geometrical parameters, density of states, electron densities, dielectric functions, optical absorption spectra for the pure, C mono-doping, Cr mono-doping and (Cr,C) co-doping rutile TiO2, using density functional calculations. We find that a C doped system presents higher stability under Ti-rich condition, while Cr doped and (Cr,C) co-doped systems are more stable under O-rich condition. For (Cr,C) co-doping situation, the imaginary part of the dielectric function reflects the higher energy absorption efficiency for incident photons. Moreover, co-doping system exhibits much bigger red-shift of optical absorption edge compared with Cr/C single doping systems, because of the great reduction of the direct band gap. The calculated optical absorption spectra show that the (Cr,C) co-doping rutile TiO2 has higher photocatalytic activity in the visible light region.

 • 326.
  Chen, Hao
  et al.
  Kunming University of Science & Technology, CHI.
  Li, Xuechao
  Kunming University of Science & Technology, CHI.
  Wan, Rundong
  Kunming University of Science & Technology, CHI.
  Kao-Walter, Sharon
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Lei, Ying
  Anhui University of Technology, CHI.
  Leng, Chongyan
  Kunming University of Science & Technology, CHI.
  A DFT study on modification mechanism of (N,S) interstitial co-doped rutile TiO22018In: Chemical Physics Letters, ISSN 0009-2614, E-ISSN 1873-4448, Vol. 695, p. 8-18Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To obtain a more efficient (N,S) co-doping scheme, we systematically analyze the geometrical parameters, density of states, charge densities, relative dielectric functions and UV–Vis absorption spectra for pure, N/S substitution/interstitial doped and (N,S) substitution/interstitial co-doped TiO2 by using density functional calculations. Compared with (N,S) substitution co-doping, (N,S) interstitial co-doping TiO2 exhibits a more obvious red-shift of absorption edge, because of the band gap is further reduced. Furthermore, there are shallow impurity levels coupling with the top of valence band. The calculated UV–Vis absorption spectra illustrate that (N,S) interstitial co-doping TiO2 has much higher photocatalytic activity in the visible light region. © 2018

 • 327.
  Chender, Isabel
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Viggiani, Raquel Luna
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Patarroyo, Zulma
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  The Role of Rural Development Interventions in Creating a Sustainable Society2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The inter-related social and ecological facets of global sustainability imply that the way society develops will impact the environment. Development presents complex, multifaceted challenges. Interventions in the developing world in the form of projects created by the agencies, organizations and agents of the international development community increasingly appreciate and seek to address these challenges. Yet, to do so effectively, interventions need to shift from fragmented, sector-specific approaches based on formal data reports to approaches that anticipate, adapt, transform, and learn. This research aims to complement and support the practical and theoretical knowledge of rural development agents with insights from practitioners using approaches that consider complexity in other fields, in order to explore how development interventions could play a role in moving society toward sustainability. A prototype guide for rural development interventions synthesizes results gathered from interviews with rural development agents within Latin America and learning experience designers into three levels: system, interaction, and personal. The Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) provides a systems perspective and unifying definition of sustainability. The interaction level presents key recommendations, rationale, and methods for action, and the personal level presents reflection questions. This research hopes to inspire mutual learning between development actors and communities.

 • 328.
  Chengqi, Li
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering. Blekinge Institute of Technology, Sweden.
  PSS for Functional Offering of Automotive Fixtures using Knowledge Enabled Engineering Techniques2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the automotive industry, the configuration of the fixture setups is an important process before production begins. However, the process is time-consuming and repetitive, which means that it takes a vast workload and tedious manual work, and relies on experts. This issue consumes a great deal of engineers’ time, wastes companies’ resources, and hence lowers the efficiency of relevant companies.

  The purpose of this study is to address the problem in how to find a way to make the current fixture-setup configuration work more effectively. Through the theory of knowledge-based engineering (KBE) and with the help of 3D-solid Computer Aided Design (CAD) and Object Oriented Programming (OOP), a model is designed to help automate the process of fixture configuration. The goal of the model is to help the companies improve their configuration efficiency to create more value to the company and society.

  This thesis explores how to implement KBE with 3D-CAD and OOP to reach the final purpose of the study; explain to you what is KBE and why to choose KBE to conduct. By taking the KBE-conceptualized model as a carrier, it also explores the practicability of integration of KBE, 3D-CAD, and OOP. This thesis reports on the model which shows the Knowledge-based element of each action as well as a SWOT analysis of the entire model.

 • 329.
  Chezan, Tony
  et al.
  Tata Steel, NLD.
  Khandeparkar, Tushar
  Tata Steel, NLD.
  Van Beeck, Jeroehn
  Tata Steel, NLD.
  Sigvant, Mats
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Strategies for increasing the accuracy of sheet metal forming finite element models2018In: Journal of Physics: Conference Series, Institute of Physics Publishing , 2018, no 1Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Accurate modelling of sheet metal forming can contribute significantly to reduction of lead time and development costs in manufacturing industries. The current way to improve the finite element model accuracy is to combine advanced constitutive material models and advanced tribological models. For model validation purposes the geometry of the forming tools needs to be updated and the most relevant parameters of the forming press needs to be incorporated. The addition of a simple and easier to control model test can offer additional information on difficult to characterize parameters of the industrial process. The industrial validation case presented in this paper demonstrates that the Tata Steel constitutive material model has similar prediction capability as the state of the art material model used at Volvo Cars for regular process development for automotive parts production. In both industrial and model tests the tribological system appears to affect significantly the overall model accuracy. The model tests suggests that further work is needed in order to improve the tribological model description at high contact pressure and high strain levels. © 2018 Institute of Physics Publishing. All rights reserved.

 • 330.
  Chilakapati, Sindhura
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Mamidala, Sri Lakshmi Jyothirmai
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Study of Vibration Transmissibility of Operational Industrial Machines2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Industrial machines during their operation generate vibration due to dynamic forces acting on the machines. This vibration may create noise, abrasion in the machine parts, mechanical fatigue, degrade performance, transfer to other machines via floor or walls and may cause complete shutdown of the machine. To limit the vibration pre-installation, vibration isolation measures are usually employed in workshops and industrial units. However, such vibration isolation may not be sufficient due to varying operating and physical conditions, such as machine ageing, structural changes and new installations etc. Therefore, it is important to assess the quantity of vibration generated and transmitted during true operating conditions.

  The thesis work is aimed at the estimation of vibrational transmissibility or transfer from industrial machines to floor and to other adjacent installed machines. This study of transmissibility is based on the measurement and analysis of various spectral estimation tools such as Power Spectral Density (PSD), Frequency Response Function (FRF) and Coherence Function. The overall study is divided into three major steps. Firstly, the initial measurements are carried in BTH on simple Single Degree of Freedom (SDOF) systems to gain confidence in measurement and analysis. Then the measurements are performed on a Lathe machine “Quick Turn Nexus 300-II” in a laboratory at BTH. Finally, the measurements are taken on the machines of an Industrial workshop (KOSAB). The analysis results revealed that vibration measurements in industry are challenging and not easy as measurement in labs. Measurements are contaminated by noise from other machines, which degrade the coherence function. However, vibration transferred from one machine to the floor or other machines may be studied using FRF and PSD. Appropriate further isolations may be employed based on the spectral analysis.

 • 331.
  Chita, Meera
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Kijtanasopa, Kulvarong
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  von Petersdorff-Campen, Sophia
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Stam, Lennart
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  The Purpose of Business: Where value meets Strategic Sustainable Development2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The current global economic paradigm, centred on growth, is a significant barrier in the transition towards a sustainable society. Business-as-Usual companies operating within this paradigm are perceived to prosper at the expense of society and environment which is not viable on a finite planet. The need to rethink the purpose of business is inevitable as maximising shareholder value, has been deemed insufficient to create asustainable society.

  This study aimed to explore: how business models can be used to create value that supports Strategic Sustainable Development. Previous research proposed that the concept of Business Models for Sustainability helps business place sustainability at the core of all consideration. A qualitative research was chosen for which we employed the Framework for Strategic Sustainable Development and combined a literature review with an investigation of three expert groups to answer our research question.

  Our findings showed that, compared to other value forms, system value is the most appropriate concept for businesses striving towards sustainable development. Based on our findings, six themes emerged that businesses need to address to accelerate the speed of change towards sustainability. To make a relevant contribution to the intended audience,a prototype has been developed based on our findings.

 • 332.
  Chodeshwar Korsa Veera Bhadraiah, Dora Bharadwaj
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Stress Analysis of Bogie Frame Structure2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Bogie frame is an important and integral member of bogie. In Indian Railways, LHB (Linke Hofmann Busch) coaches are used as passenger coaches. They are equipped with FIAT bogie frames. Inorder to overcome the limitations of the existing FIAT bogie frame structure, a new bogie frame structure namely New CASNUB Bogie Frame is designed to equip with LHB coach. The New CASNUB Bogie Frame design is validated by conducting Stress analysis using ANSYS Mechanical APDL software. The stresses induced in both the frame structures are compared. Stresses induced in the New CASNUB Bogie frame are lesser than in the FIAT Bogie frame and are within the allowable stress limits of material used. New CASNUB Bogie Frame can be used as an alternative for LHB coaches in Indian Railways.

 • 333.
  CHODISETTI, RAKESH ANIL
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  DASARI, BALA RAMA KRISHNA
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  H.264 VIDEO CODING ARTIFACTS: MEASUREMENT AND REDUCTION OF FLICKERING2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  H.264 video compression technique is currently one of the most widely used video codec for video compression and transmission. It is very important to maintain the quality of video with compression. Our research work mainly focuses on finding the various artifacts caused in the video due to compression using H.264 video technique. Blocking, ringing and flickering are the main artifacts found in the H.264 compression. Blocking and ringing are reduced mostly with the use of in loop filter in the H.264 codec. Even though blocking and ringing are reduced successfully, flickering is still seen in intra coded frames. Flickering is a temporal artifact which is otherwise known as mosquito noise is caused by change in the luminance values of the stationary region due to use of various prediction techniques . We propose a temporal median filter which can successfully reduce flickering effect in the H.264 video. The performance of the proposed filter is evaluated using sum of squared difference (SSD) metric.

 • 334.
  Chowdhery, Syed Azad
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Bertoni, Marco
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Data-driven value assessment of packaging solutions2018In: IFAC PAPERSONLINE, Elsevier, 2018, Vol. 51, no 11, p. 1119-1124, article id No. 11Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Research in Product Service Systems design increasingly focuses on how to develop ‘capabilities’ for assessing the value of solutions already in  a design project fuzzy front end. A datadriven approach shall then guide engineers in the process of identifying what to develop, and not merely to verify if a solution meets (or not) performance requirements. This process of frontloading problem identification and solution generation activities with models is of high interest to raise quality and lower risk and cost for the development work. The objective of the paper is to explore the use of a data-driven approach to enable value prediction of packaging material configurations in early design. Its main objective is to present a methodological approach and a framework to connect high-level aspects of customer value with simulations and analysis conducted on the mechanical properties of packaging material.

 • 335.
  Chowdhery, Syed Azad
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Bertoni, Marco
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Modeling resale value of road compaction equipment: a data mining approach2018In: IFAC PAPERSONLINE, Elsevier, 2018, Vol. 51, no 11, p. 1101-1106, article id no.11Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Resale value is an important aspect to be addressed when companies aim to shift from one-sale models to Product Service Systems (PSS). In the initial stages of the PSS design process, it is beneficial to predict how the mechanical features of the PSS hardware will impact resale value, so to orient business strategy decisions accordingly. The objective of this work is to propose a methodology to model the resale value of road compaction equipment using data mining techniques. By scrapping and merging data sets from the machine manufacturer and from dealers of second-hand machines, the work discusses how the derived correlations may be used to populate value models for early stage decision making.

 • 336.
  Christensson, Ylva
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Wickström, Emelie
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Upplevelsen av återhämtning efter en kranskärlsoperation: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärt-kärlsjukdom är globalt sett, den dominerande orsaken till mortalitet. Tack vare de allt mer utvecklade behandlingsmetoderna, är det idag fler som överlever. En av dessa behandlingsmetoder är kranskärlsoperation, vilken är nödvändig vid förekomst av komplicerad kranskärlssjukdom. Det är en omfattande operation som kan resultera i såväl fysiska som psykiska konsekvenser för en individ. För att sjuksköterskan ska förstå individens upplevelse av återhämtningsprocessen, krävs god kunskap om operationens innebörd och likaså förståelse för vilka faktorer som spelar in under återhämtningsprocessen.

  Syfte: Syftet med denna studie var, att beskriva individers upplevelse av återhämtning efter en kranskärlsoperation.

  Metod: För att besvara studiens syfte, har en litteraturstudie med kvalitativ design använts. Studien är baserad på 13 vetenskapliga artiklar, som har sökts fram i databaserna Cinahl och PubMed. Artiklarna analyserades utifrån Graneheim och Lundmans tolkning av kvalitativ innehållsanalys. 

  Resultat: Resultatet visade att olika upplevelser under återhämtningsprocessen kan påverka individerna. Ur analysen framkom tre kategorier som visade hur återhämtningsprocessen kunde upplevas. Dessa var begränsningar i vardagen, behovet av stöd och tillbaka till livet.

  Slutsats: Efter en kranskärlsoperation är det många faktorer som påverkar en individs upplevelse av återhämtningsprocessen. Genom en god förståelse av individens situation, tydlig information och praktisk vägledning, kan sjuksköterskan bidra till en gynnsam återhämtningsprocess i individens vardag.  

 • 337.
  Christiansen, Line
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Fagerstrom, Cecilia
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Nilsson, Lina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Nurses' Use and Perception of an Information and Communication Technology System for Improving Coordination During Hospital Discharges A Survey in Swedish Primary Healthcare2017In: Computers, Informatics, Nursing, ISSN 1538-2931, E-ISSN 1538-9774, Vol. 35, no 7, p. 358-363Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To facilitate communications between care levels and improve coordination during hospital discharges, there is great potential in using information and communication technology systems, because they can significantly help to deter unnecessary readmissions. However, there is still a lack of knowledge about how often nurses use information and communication technology and the indicators related to its use. The aims of this study were to describe the indicators related to nurses' use of an information and communication technology system for collaboration between care levels and to estimate whether the level of use can be related to nurses' perceptions of the information and communication technology system's contribution to improve coordination during hospital discharges. A quantitative survey of 37 nurses from 11 primary healthcare centers was performed in a county in southern Sweden. The data were analyzed using descriptive and comparative analyses. The results showed that perceptions concerning the information and communication technology system's usability and time consumption differed between nurses who used the system and those who did not. Simultaneously, the nurses were rather unaware of the ability of the information and communication technology system to improve coordination during patient discharges.

 • 338.
  Claesson, Christian
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Stad i ljus: En undersökning om bygglovsbefriade solpaneler2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att det finns en pågående klimatförändring kan nog ses som en ganska stor självklarhet av många och en lösning kan vara införande av mer förnyelsebar energi. Solpaneler tycker jag är den mest intressanta, men hur ser regelverken kring bygglov för solpaneler ut och hur välvilliga är kommunerna att införa befrielser i byggloven. Denna undersökningen  handlar om bygglovsbefriade solpaneler i alla Sveriges 290 kommuner. 

 • 339.
  Claesson, Lena
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Remote Electronic and Acoustic Laboratories in Upper Secondary Schools2014Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  During a substantial part of their time young people of today actually live in a virtual world. The medial evolution has also influenced education and today much research work basically concerns the transfer of the physical world into the virtual one. One example is laboratories in physical science that are available in virtual rooms. They enable studentsto sit at home in front of a computer and on screen watch and operate the physical equipment in the laboratory at school. It is a general agreement that laboratory lessons are necessary in subjects such as physics, chemistry and biology. Physical experiments provide a great way for students to learn more about nature and its possibilities as well as limitations. Experimental work can be provided bylaboratories in three different categories; 1) hands-on, 2) remote and 3) simulated. This thesis concerns the usage of remotely controlled laboratories in physics education at an upper secondary school. It is based on work carried out in a joint project between Katedralskolan (upper secondary school), Lund, Sweden, and Blekinge Institute of Technology (BTH). The object with this project is to investigate feasibility of using the VISIR (Virtual Instruments System in Reality) technology for remotely controlled laboratories, developed at BTH, in upper secondary schools. This thesis consists of an introduction, followed by three parts where the first part concerns the introduction of the remote lab to students and the usage of the remote lab by students at the upper secondary school, Katedralskolan. Both first year students and third year students carried out experiments using the remote lab. The second part concerns activities carried out by 2 teachers and 94 students using the remote laboratory VISIR. An integration of VISIR with the learning management system used at school is described. Teaching activities carried out by teachers at Katedralskolan involving the VISIR lab are discussed, e.g., an exam including problems of experimental work using the VISIR lab and an example of a student report. Survey results on student satisfaction with the VISIR lab at BTH and the perception of it are presented, indicating that VISIR is a good learning tool. Furthermore, the survey resulted in a proposal of improvements in the VISIR lab user interface. Finally, the third part focuses on enhancements of the VISIR lab at BTH. An improved version in the VISIR user interface is presented. New iPad and smart phone availability of the VISIR lab is presented. Electronic experiments for upper secondary school students are described in detail and examples of suitable configurations are given. A new VISIR acoustic lab has beenimplemented and initial experimentation by upper secondary school students have been carried out. The outcomes from these experiments are discussed.

 • 340.
  Claesson, Lena
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Håkansson, Lars
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Displacement measurements versus time using a remote inclined plane laboratory2016In: Proceedings of 2016 13th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation, REV 2016, IEEE Press, 2016, p. 355-356Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper describes a remote implementation of Galileos inclined plane experiment, focused on secondary school students. A remotely controlled inclined plane has been designed and implemented in the VISIR lab at Blekinge Institute of Technology (BTH), Sweden. In this demo session, it will be demonstrated how to perform measurements remotely in the remotely controlled Inclined Plane Laboratory. A web camera is used to show the experiment. Data concerning the distance a cube has slided down the inclined plane are collected. These data are stored in a file and can subsequently be analyzed by the students. The friction acting on the cube sliding down the inclined plane and its acceleration may for instance be investigated.

 • 341.
  Claesson, Lena
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Lundberg, Jenny
  Linnéuniversitetet, SWE.
  Zackrisson, Johan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Johansson, Sven
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Hakansson, Lars
  Linnéuniversitetet, SWE.
  Expert Competence in Remote Diagnostics - Industrial Interests, Educational Goals, Flipped Classroom & Laboratory Settings2018In: ONLINE ENGINEERING & INTERNET OF THINGS / [ed] Auer, ME Zutin, DG, 2018, p. 438-451Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The manufacturing industry are dependent of engineering expertise. Currently the ability to supply the industry with engineering graduates and staff that have an up-to-date and relevant competences might be considered as a challenge for the society. In this paper an education approach is presented where academia - industry - research institutes cooperate around the development and implementation of master level courses. The methods applied to reach the educational goals, concerning expert competence within remote diagnostics, have been on site and remote lectures given by engineering, medical and metrology experts. The pedagogical approach utilized has been flipped classroom. The main results show that academic courses developed in cooperation with industry requires flexibility, time and effort from the involved partners. The evaluation interviews indicate that student are satisfied with the courses and pedagogical approach but suggests more reconciliation meetings for course development. Labs early in the course was considered good, and division of labs at the system and the component level. However further long-term studies of evaluation of impact is necessary.

 • 342.
  Clarelid, Andreas
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Sjösvärd, Evelina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Att leva med en tarmstomi: En kvalitativ litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Antalet personer med stomi har ökat. Tarmstomi innefattar ileostomi och kolostomi. Vid tarmstomi skapas en öppning i buken och en del av tarmen sys upp utvärtes på huden. Avföring och gasbildning avlägsnas därmed från kroppen via öppningen i buken. Att erhålla en tarmstomi medför en förändrad kroppsfunktion och därmed en förändring i vardagen, upplevelsen av att leva med en tarmstomi kan variera och upplevas både positivt och negativt.

  Syfte: Studiens syfte var att belysa personers upplevelse av att leva med en tarmstomi.

  Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar. Samtliga artiklar har kvalitetsgranskats utifrån Forsberg och Wengströms granskningsmall för kvalitativa artiklar. Dataanalysen är baserad på Graneheim och Lundmans innehållsanalys.

  Resultat: I resultatet framkom det tre kategorier: en förändrad kropp, stomins påverkan på det sociala livet och att anpassa sig till en ny livssituation. I resultatet framkom det att leva med en tarmstomi innebär en stor förändring som påverkar individernas liv på olika sätt.

  Slutsats: Upplevelsen av att leva med en tarmstomi kan variera. Upplevelsen kan vara att personerna har svårt att acceptera den nya livssituationen och anpassa sig till en förändrad kropp medan andra upplevde tarmstomin som en befrielse och var tacksamma över förändringen.

 • 343.
  Claurentzius, Jenny
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Malmborg, Fanny
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Svedin, Sofie
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Sociala medier och musikfestivaler: En kvantitativ och jämförande studie om skillnaden mellan män och kvinnors användande av musikfestivaler's konton på sociala medier sett från ett marknadsföringsperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Social media and music festivals - a quantitative and comparative study about men and women's differences in the use of the accounts run by music festivals on social media, seen from a marketing perspective.

  Authors: Jenny Claurentzius, Fanny Malmborg and Sofie Svedin

  Supervisor: Thomas Michel

  Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology

  Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits

  Purpose: To increase the understanding of the differences between men and women´s usage of social media accounts run by music festivals.

  Method: We conducted a quantitative study where we distributed an online survey on Facebook where we asked people who had visited a festival this year (2017) or previous year (2016) to take part.

  Results: We discovered differences in the way men and women uses, interacts and identifies with a music festival and its accounts on social media.

  Conclusions: Men are more observant and interact less with accounts held by festival organisers on social media, they care less about the festivals image matching their own and they are more impulsive in the way they make updates and decisions. Women interact more with the accounts held by festival organisers on social media, they care more about the festivals image matching their own, they are more emotionally engaged and more practical in their decision making.

  Keywords: social media, music festival, marketing, gender difference, trademark

 • 344.
  Colquechambi, Adriana
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Ulu, Gül
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Nakamura, Mari
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Yu, Xiaohui
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  An Exploration of Strategic Sustainable Development (SSD) Complemented Transformative Social Innovation (TSI) Tools2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The human social system is facing complex social issues and (new) initiatives coming from different social actors are born to try to tackle these complex social issues. Social innovation is the field where these initiatives function, so it is also a complex field to identify and frame. Thus a new theory, the Transformative Social Innovation Theory (TSI), was developed in order to frame and bring more clarification on the social innovation field to contribute to societal transition and transformation. The five TSI tools were developed from the TSI theory and they are training tools. All the TSI tools aim to (dis)empower the social innovation initiatives, actors and networks in the process of transformative social innovation. Transformative Social Innovation is the process of changes in social relations involving challenging, altering and/or replacing dominant institutions and structures which are considered to be the roots of systemic errors. This study sought to explore the Transformative Social Innovation tools from the perspective of the Strategic Sustainable Development (SSD). In this regard, the Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) was adopted as it provides a principle-based and scientifically-proved definition of sustainability as well as a systems thinking approach regarding the complexity of global sustainability challenges. This research project tried to identify the potential contributions of the TSI tools to sustainability and the entry points of the tools where relevant SSD features could complement them so that they can contribute to strategically move the society towards sustainability. A qualitative research approach was selected. The methodology included four research methods, namely document content analysis, interviews, the FSSD analysis and prototyping. The results of this research indicated three main contributions of the TSI tools that could help to strategically move the society towards sustainability. Five entry points where the tools could be complemented with SSD features and a set of add-ins from SSD that could complement the current TSI tools were identified. The add-ins were sent to the TSI theory authors for the expert consultation.

 • 345.
  Corkovic, Matea
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Petterson, Sanna
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Fysisk aktivitet i fysisk planering2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utvecklingen av dagens städer sker idag främst genom förtätning vilket skapar konkurrens mellan marken och olika intressen. I stora och växande städer finns få ytor kvar att exploatera och utveckla vilket gör att planeringen av dessa platser behöver vara väl genomtänkta för att kunna användas på ett så effektivt sätt som möjligt. Ofta finns det många intressen att utveckla dessa platser i olika riktningar vilket gör att vissa intressen få stå tillbaka för större intressen. Då platserna för fysisk aktivitet är viktiga för befolkningens hälsa är det viktigt att de får plats i staden och inte hamnar i bakgrunden utan planeras för med samma villkor som annan byggd miljö.

  Uppsatsen belyser hur två av Sveriges tre största städer hanterar dessa skilda intressen samt hur de arbetar för att skapa miljöer som främjar fysisk aktivitet hos befolkningen. Även vem som har ansvar för att det planeras för att främja fysisk aktivitet tas upp och studeras i uppsatsen. 

 • 346.
  Corrales Pallavicini, Jazmin Ariana
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Factors Influencing Tourism Destinations Attractiveness: The Case of Malaga2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Destination attractiveness is a subjective concept that has raised discussions among academics and researchers within the field of tourism. Attractiveness has been studied from different approaches, and due to the importance of tourism in contemporary societies, it has also been studied within different disciplines of knowledge, without achieving an agreement on its definition, measure and creation. This thesis is an attempt to contribute to these discussions through the analysis of the case of Malaga, Spain, a city with a long and strong relation to tourism, but which for particular reasons and context, had to develop its tourism sector almost from the scratch over the course of recent decades, before becoming one of the most important urban cultural destinations in Spain.

  This thesis will explore the factors that influenced the creation of Malaga’s attractiveness and the strategies that supported this evolution. 

 • 347.
  COSTESEQUE, Caroline
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Study of the Mechanical Retractable Landing-Gear2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis was conducted in the design office of “Blackwing SwedenAB”, a Swedish aircraft manufacturer. The mission is to study air loadson a mechanical retractable landing gear. This study is realised to verifyif the structure is resistant enough for a landing and find the retractionspeed of the system. To accomplish those goals, the thesis was realisedon site with a state of-the-art, research on technical solutions, handcalculations, ANSYS analysis and tests with validation by a companyexpert. Testing is part of the certification and results show the structureis strong enough to resist air loads but present also an unexpected result.All this work assures the stability of the structure for a safe landing butalso a need to redesign the leg for a stronger support at impact.

 • 348.
  Czabán, Vera
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Regional disparities in Hungary2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the past decades, exacerbating regional disparities in the European Union as well as the newly joined Eastern European states have led to a growing interest in examining the spatial embeddedness of development. Hungary, a small and very monocentric country, has experienced rapid growth in the region of its capital city and its surrounding, whereas formerly lagging regions continued to fall behind. This thesis examines growing regional disparities in Hungary in order to provide a more comprehensive overview of the phenomenon and synthesise a growing body of both Hungarian and international literature based on their relevance for Hungary.

  As regional disparities rarely form an explicit research subject, the first aim of this thesis was to establish a suitable method for a comprehensive national level analysis. Within a mixed methodological framework, three theoretical perspectives on regional development were selected to analyse and reveal structural disparities, which were set in contrast with GDP levels of regions. On the one hand, the method proved to be useful to establish a refined rank order of the regions based on their approximated level and speed of development. On the other hand, the three different perspectives revealed structural strength and weaknesses underlying general development level of regions. The results did confirm the multiple advantages of the most developed regions, as well as the complex disadvantage of the most backward regions. Based on this experience a further increase in disparity levels can be expected in Hungary. Regions between the two extremes showed more heterogeneous outcomes across the perspectives, revealing very different development path and structural problems behind the performance level of these regions. Taken together, these findings support the heightening need of decentralization in Hungary, in order to tackle growing regional disparities and establish policy responses at a regional level.

 • 349.
  Dabbous, Fouad
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  App download decision from the perspective of Transaction Costs influence on App revenue model2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Despite the huge market size of mobile applications and the large number of involved stakeholders fewresearch about app users’ intentions to download apps and factors affecting their decision had been carriedout. Current study examine app download decision from a transaction costs perspective and the effect of itselements on app download taking into consideration free and paid revenue model type for app. An onlinesurvey is developed to collect field data. One hundred and one valid response are obtained and used to testthe proposed research model. The findings indicated that transaction costs for app and market weresignificant driving factors that negatively impacted download for free model. Temporal asset specificityshowed to be an essential driving factor for app download. The research model gave positive indicationsabout transaction costs theory being a good framework to analyze app download decision.

 • 350.
  Dahl, Mattias
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences.
  Javadi, Mohammad Saleh
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences.
  Analytical modelling for video-based vehicle speed measurement framework2019In: Optik (Stuttgart), ISSN 0030-4026, E-ISSN 1618-1336Article in journal (Refereed)
45678910 301 - 350 of 1895
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf