Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 1658
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301. Borglin, Gunilla
  et al.
  Hentzel, Johanna
  Bohman, Doris
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Public health care nurses' views of mothers' mental health in paediatric healthcare services: a qualitative study2015In: Primary Health Care Research and Development, ISSN 1463-4236, E-ISSN 1477-1128, Vol. 16, no 5, p. 470-480Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: To investigate public health nurses' perceptions and experiences of mental health and of the prevention of mental ill health among women postpartum, within paediatric healthcare services. Background: Although maternal health following childbirth should be a priority within primary care, it is known that women postpartum do not always receive the support they need to adapt to and cope with motherhood. Research implies that postnatal problems lack recognition and are not always acknowledged in routine practice. Few studies have been presented on this topic or from the perspective of nurses. Methods: For this study, eight semi-structured interviews were conducted with public health nurses, and the transcribed texts were analysed through a process inspired by Burnard's description of the four-step qualitative content analysis. Findings: Three categories - external influences on postpartum mental health, screening for and preventing postpartum mental ill health and paediatric healthcare services as a platform for support - were interpreted to reflect the nurses' perceptions and experiences of mental health among women postpartum and of the prevention of mental ill health among women postpartum. Conclusion: We found that public health nurses can have an important role in supporting mothers' mental health postpartum. Although caution is warranted in interpreting our results, the findings concur with those of other studies, highlighting that an equal care emphasis on both the mother and child can be an important aspect of successful support. Implementing person-centred care might be one strategy to create such an emphasis, while also promoting the mental health of new mothers. Public health nurses have a unique opportunity to support mothers' transition into healthy motherhood, especially because they are likely to meet both mothers and children on a regular basis during the first year after birth.

 • 302. Borglin, Gunilla
  et al.
  Richards, David A.
  Bias in experimental nursing research: Strategies to improve the quality and explanatory power of nursing science2010In: International Journal of Nursing Studies, ISSN 0020-7489, E-ISSN 1873-491X, Vol. 47, no 1, p. 123-128Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In a guest editorial in this journal, Rahm Hallberg [Rahm Hallberg, I., 2006. Challenges for future nursing research: providing evidence for health-care practice. International Journal of Nursing Studies 43, 923–927] called for research which has greater explanatory power to determine the effectiveness of nursing interventions. In this paper we critique the suggestion made by the evidence-based nursing movement that randomisation per se is the principal route to better quality nursing research. In contrast, we evaluate the new CONSORT criteria for pragmatic RCTs, which assess the quality of strategies to reduce selection, performance, attrition and detection biases, allowing many different types of comparative studies to be covered by application of the checklist. We propose that randomisation alone is a necessary but insufficient strategy and that nursing researchers rise to Rahm Hallberg’s challenge by adopting the extended criteria to assist in the critical appraisal, design and reporting of all experimental research in nursing.

 • 303.
  Borgman, Unni
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Reimers, Christian
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Så länge jag minns vill jag berätta: En litteraturstudie om Alzheimers sjukdom baserad på patografier.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen i Sverige och varje år insjuknar cirka 15 000 personer. Det finns inget botemedel utan hälso- och sjukvårdens insatser bör riktas mot att underlätta tillvaron för personen som insjuknat. För att sjuksköterskan på bästa sätt ska kunna bemöta den unika upplevelsen en person har av den egna sjukdomsupplevelsen bör sjuksköterskan tillämpa personcentrerad vård.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva personers egna upplevelser av att leva med Alzheimers sjukdom.

  Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på patografier. Innehållsanalys utförd utifrån Graneheim och Lundmans pedagogiska modell för textanalys med en manifest ansats.

  Resultat: I studien framkom tre kategorier. Under kategorin Ett förändrat jag beskriver personerna med sjukdomen hur den förändrar deras person och begränsar deras kapacitet. Under kategorin Ett förändrat socialt liv upplever personerna förändringar i de nära relationerna, ett ökat behov av stöd samt en upplevd förändring ibland andra när sjukdomen är uttalad. Den sista kategorin Sjukdomen som ett hot mot den egna existensen visar att personer med sjukdomen upplever avsaknad av kontroll i sjukdomens förödande process och att framtiden är oviss. Samtidigt förser dock sjukdomen personerna med en möjlighet att ta till vara och uppskatta varje dag.

  Slutsats: Studiens resultat visar att personer med Alzheimers sjukdom upplever att livet förändras i grunden. Den egna personen förändras, det sociala livet påverkas och att sjukdomen verkar som ett hot mot den egna existensen. Genom att sjuksköterskan känner till hur personer med Alzheimers sjukdom kan uppleva sin tillvaro med sjukdomen kan sjuksköterskan stärka vårdrelationen och sätta personen i centrum för vården.

 • 304.
  Borgström, Anna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Nymark, Lise-Lott
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Icke-medicinska omvårdnadsåtgärder som har positiva effekter på kronisk smärta2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Kronisk smärta är ett tillstånd som drabbar många människor i olika åldrar. Varje år behandlas tusentals patienter inom öppen- och slutenvården på grund av kroniska smärttillstånd. Syftet med litteraturstudien var att finna icke-medicinska omvårdnadsåtgärder som har positiva effekter på kronisk smärta. Litteraturstudien utgick från en manifest innehållsanalys om 21 vetenskapliga artiklar och två litteraturstudiers resultat. Genom studien framkom följande sju icke-medicinska omvårdnadsåtgärder som har positiva effekter på kronisk smärta; musik, avslappning och meditation, samtal, akupunktur, transkutan nervstimulering (TENS), ultraviolett ljus och värme- respektive kylbehandling. För att patienter med kronisk smärta ska tillhandahålla god hälso- och sjukvård är det betydelsefullt att patienten är i fokus och detta kan ske genom samtal. Denna studie skulle kunna bidra till att sjuksköterskor investerar tid för patienter att informera om betydelsen av egenvård och vetskap om icke-medicinska behandlingar som kan lindra kronisk smärta på olika sätt. Patienter som erhållit en eller flera icke-medicinska omvårdnadsåtgärder eller tillsammans med farmakologisk behandling, har upplevt positiva effekter på smärtan och smärthanteringen. Denna litteraturstudies resultat indikerar att icke-medicinska omvårdnadsåtgärder bör erbjudas till patienter med kronisk smärta inom såväl öppen- som slutenvård.

 • 305.
  Borner, Lom
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Svensson, Yvonne
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Patientens livskvalitet vid vård i livets slutskede inom hemsjukvården2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund; Vård i livets slutskede sker under senare år i stor utsträckning i patientens hem. Avancerad sjukvård kan idag ges i form av både hemsjukvård och sjukhusvård. Fördelar med att få vård i det egna hemmet är att hemmiljön ger trygghetskänsla. Där finns nära och kära, även möjligheten att få vara i lugn och ro är också större i hemmiljön. Nackdelar med hemsjukvården kan vara oro och rädsla för exempelvis smärta, många patienter tror att fullständig hjälp endast finns på sjukhus. Syftet med denna studie var att belysa patientens livskvalitet vid vård i livets slutskede inom hemsjukvården. Metoden var en litteraturstudie där litteraturen systematiskt granskades och sammanställdes inom det valda ämnet med hjälp av Philip Burnards analysmetod. Som omvårdnadsteoretiker valdes Kari Martinsen. Resultatet visade faktorer som var viktiga för patientens livskvalitet och i livets slutskede omfattas livskvaliet av att få vara med, finna ro och känna tillit. Slutsatsen: Patienten i livets slutskede som vårdas i hemmet har behov av att känna delaktighet och autonomi. Tillgång till avancerad sjukvård ger möjlighet att känna trygghet i hemmet. Möjligheten att diskutera existentiella frågor och att känna sig respekterad och värdig är viktig för patientens livskvalitet.

 • 306.
  Borr, Anke
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Kvinnors upplevelse av att leva med äggstockscancer: En litteraturstudie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Äggstockscancer utgör en liten del av alla cancerfallen i Sverige. Orsakerna till insjuknandet är inte helt klarlagda. Upptäckten av denna cancerform sker ofta i ett obotligt skede vilket innebär att ett stort antal kvinnor kommer att leva med äggstockscancer i flera år. Metoden som valdes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats som besvarade syftet att belysa kvin-nors upplevelser av att leva med diagnosen äggstockscancer. Litteraturstudien baserades på nio vetenskapliga artiklar som analyserades genom en innehållsanalys av artiklarnas resultat-delar. Följande fem kategorier framkom i studiens resultat: Relationers betydelse, rädsla och oro, hopp och framtidstro, upplevelse av förändrad kropp och behov av kontroll. Resultatet visade att kvinnors livsvärld förändras då äggstockscancern medför kroppsliga förändringar och medvetenheten om livets ändlighet leder till upplevelser av psykosocial, andlig och fysisk karaktär. I slutsatsen betonades vikten av att bemöta kvinnorna utifrån en helhetssyn som tar hänsyn till deras specifika situation. Det anses vara av betydelse att fler studier som beskriver kvinnors upplevelser vid äggstockscancer, sett ur olika perspektiv, ska kunna bidra till en bättre förståelse av deras livsvärld.

 • 307.
  Boström, Mikael
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Klotz, Sara
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Sjuksköterskestudenters attityder till att vårda patienter med sjukdomen hiv: en intervjustudie2011Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige har det skett en ökning av sjukdomen humant immunbristvirus (hiv) sedan 2002 och det är idag cirka 400-500 personer som smittas varje år. Hiv anses vara en tabubelagd sjukdom som vårdpersonal kan förehålla sig olika till. Därför är det av betydelse att studera blivande sjuksköterskors attityder till att vårda patienter med hiv. Syfte: Syftet med studien var att studera sjuksköterskestudenters attityder till att vårda patienter med sjukdomen hiv. Metod: En semistrukturerad intervju genomfördes med åtta kvinnliga studenter i sista terminen på sjuksköterskeprogrammet våren 2011 på BTH. Intervjuerna analyserades med hjälp av Burnards tolkning av innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskestudenter har en positiv attityd till att vårda patienter med hiv, men att det finns fördomar i vården och även en viss rädsla för att själv bli smittad av sjukdomen. Sjuksköterskestudenterna vill ha mer utbildning om hiv även om kunskapen hos dem är god. Studenterna ansåg att vården kan bli lidande om inte god kunskap om hiv finns hos sjuksköterskan då det finns risk för att det läggs mer fokus på sin egen ”försiktighet” än att samtala med patienten. Slutsats: Sjuksköterskestudenter i sista terminen på utbildningen anser att det skulle behövas mer kunskap genom utbildning till sjukdomen hiv och på så sätt skulle eventuellt fördomar och negativa attityder kunna minskas i vården.

 • 308.
  Boström, Sebastian
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Persson, Anna
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Närstående närvarande under återupplivning En litteraturstudie av sjuksköterskans upplevelse2014Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Efter en händelse på ett sjukhus under 1980-talet då en kvinna blev nekad till att stanna i rummet med sin närstående under ett återupplivningsförsök blev närvaron av närstående diskutabelt där det började ifrågasättas varför närstående nekades till att få stanna kvar i återupplivningsrummet. Internationellt har ett flertal organisationer satt upp riktlinjer gällande närstående närvaro under återupplivningsförsök som fortfarande inte tillämpas överallt. Studier visar på att sjuksköterskor har varierande uppfattningar om fördelar och nackdelar med att ha närstående närvarande under återupplivningsförsök, dock saknas sammanställningar gällande sjuksköterskors upplevelser av att ha patientens närstående närvarande under återupplivningsförsök. Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att ha patientens närstående närvarande under återupplivningsförsök. Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats där analys skett med Graneheim och Lundman's (2004) tolkning av innehållsanalys. Studien bygger på sex vetenskapliga artiklar. Resultat: I resultatet framkom upplevelser där närstående påverkat återupplivningsförsöket genom att distrahera sjuksköterskorna och fått fokus att skifta från patienten till närstående. Det framkom upplevelser där närstående inte påverkat återupplivningsförsöket utan istället enbart gråtit och uppträtt lugnt. Ytterligare upplevelser som framkom i resultatet var att sjuksköterskorna ändrade uppfattning efter att närstående närvarat under patientens återupplivningsförsök. Uppfattningar som att närstående inte skulle förstå situationen ändrades efter att sjuksköterskorna fått uppleva närstående närvarande. Kommunikationen mellan närstående och sjuksköterskan är viktig för att kunna skapa en relation och i resultatet framkom att ytterligare en personal som stödjer närstående i återupplivningsförsöket hade underlättat kommunikationen och skapandet av en bra relation. Slutsats: Oerfarna sjuksköterskors uppfattningar om närstående närvarande under återupplivningsförsök överensstämde inte med upplevelserna som erfarna sjuksköterskor hade varit med om. Behovet av personal som kunde stödja närstående var också saknat. Det framkom upplevelser där närstående påverkat återupplivningsförsöket genom att distrahera sjuksköterskorna och upplevelser där närstående inte påverkat återupplivningsförsöket och inte varit en distraktion utan uppträtt lugnt.

 • 309.
  Boström, Tora
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Webbaserad hälsokommunikation – och dess potential som informationskanal för primärprevention2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att belysa Internet-webbsidans potential som kanal för hälsokommunikation kring primärprevention, med utgångspunkt från en webbaserad vaccinationskampanj mot livmoderhalscancer. Studien är empirisk med en kvalitativ ansats. Enkäter och semistrukturerade gruppintervjuer med halvöppna frågor har använts för att samla in data. Fjorton unga kvinnor i åldern 18-19 år på två gymnasieskolor i Stockholm deltog i studien. För att analysera data har innehållsanalys med manifest ansats används. Resultaten visar att kvinnorna hade olika attityder till, samt uppfattningar och upplevelser av den webbaserade hälsokommunikationen och olika förbättringsområden framkom. Det gällde både informationens innehåll och struktur. Trots att man upplevde sig ha all kunskap i ämnet, från sina föräldrar, så framgick viss oförståelse av informationens budskap. Invändningar framkom kring informationens användbarhet och tillgänglighet, främst vad gäller för långa textstycken, otydliga länkar och rubriker samt oklar design. Samtidigt upplevdes informationen bidra till ökad kunskap i ämnet och positiva attityder till budskapet kunde identifieras. Dock framkom behov av mer information kring biverkningar och bemötande av negativ kritik mot vaccinationen. Webbaserad hälsokommunikation kring primärprevention borde ha stor potential för den här åldersgruppen eftersom de flesta använder Internet och eftersom det, i studien, framkom en viss brist på kunskap i ämnet. Men för att uppnå en framgångsrik webbaserad hälsokommunikation är det viktigt att försäkra att informationen är anpassad till målgruppens behov, så att den är användbar och tillgänglig för alla, samt att den engagerar föräldrar som är en viktig informationskälla för de unga kvinnorna. För att vaccinationskampanjens budskap ska nå ut till dem som inte finner den webbaserade kommunikationen tillfredsställande kan webbsidan med fördel kombineras med andra informationskanaler.

 • 310.
  Bourguignon, Luannda
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Ottosson, Sandra
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Diabetes mellitus typ 2: En litteraturstudie om individens kunskap om sin sjukdom2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Idag finns det mer än 220 miljoner människor i hela världen med Diabetes, av dessa är det 90 procent som har Diabetes mellitus typ 2. Denna sjukdom orsaka stora kostnader för samhället på grund av komplikationer, som leder till lidande för den drabbade, sjukskrivning samt behov av sjukvård och omsorg. För att individen ska kunna förhindra dessa och kunna tillämpa egenvård är kunskap om sjukdomen och dess behandling en avgörande faktor. Syftet: syftet med denna studie var att belysa individens kunskap om Diabetes mellitus typ 2. Metod: en litteraturstudie av kvalitativa artiklar. Resultat: resultatet av denna studie uppdelades i tre kategorier samt tio subkategorier som belyser individens kunskap om sin sjukdom. Diskussion: kunskap är viktig för egenbehandling av Diabetes mellitus typ 2. Det finns en bristfällig kunskap som visar att individen behöver få bättre information samt stöd från sjukvården för att vidare kunna hantera sin sjukdom utifrån den kunskapen som han/hon behöver.

 • 311.
  Bramstad, Isabell
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Pettersson, Therése
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Kvinnors upplevelser vid beskedet av diagnosen cervixcancer: En kvalitativ studie baserad på bloggar2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Cervixcancer är den fjärde vanligaste cancerformen i världen. Första gången på flera decennier har insjuknandet i cervixcancer ökat i Sverige. Vid sjukdomsbeskedet upplever många kvinnor ångest och oro, behovet av omvårdnad och information blir påtagligt för att hantera situationen. Omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde och för att kunna bedriva en personcentrerad omvårdnad behöver sjuksköterskan få en ökad kunskap och förståelse för dessa patienter. Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser vid beskedet av diagnosen cervixcancer. Metod: En kvalitativ studie med manifest innehållsanalys baserad på bloggar. Resultat: Efter genomförd analys framkom tre kategorier som beskrev upplevelsen av att få beskedet cervixcancer. Kategorierna var att uppleva förtvivlan och rädsla, att ta upp kampen mot cancern och att uppleva en förändrad livssyn. Slutsats: Kvinnor uttryckte upplevelsen av beskedet på olika sätt. Genom att sjuksköterskan har kunskap och tar del av kvinnans upplevelse vid beskedet finns det möjlighet för sjuksköterskan att möta upp dessa upplevelser. Detta gör att sjuksköterskan kan stötta kvinnan i kampen mot cancern.

 • 312.
  Brandberg, Rikard
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Workplace Health Promotion in Japan2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The rapidly aging population in Japan constitutes a problem as public health expenditure is expected to increase. At the same time, the working part of the population is decreasing straining the health insurance scheme. Since the workplace is a setting that influences a large part of the adults for a long part of their lives, workplace health promotion has potential to improve the situation. This paper examines how workplaces in Japan are used for health promotion. Deductive content analysis is used to examine how workplace interventions are examined in the research literature. The findings suggest that there is considerable variation in workplace health promotion in Japan.

 • 313.
  Brander, Anja
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Åkesson, Hanna
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Kvinnors upplevelser efter diagnostiserad bröstcancer.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor är bröstcancer. I Sverige diagnostiseras 15-20 kvinnor varje dag. För att kunna ge en god omvårdnad behövs det kunskap om kvinnornas olika upplevelser. Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser efter ställd bröstcancerdiagnos. Metod: En litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Resultat: Fyra kategorier framkom som speglade kvinnornas upplevelser efter ställd bröstcancerdiagnos: Rädslor för döden, Kvinnans förändrade självbild, Behovet av gemenskap och samhörighet samt Tankar om framtiden. Slutsats: För att kunna se till den unika kvinnan och hennes behov är det viktigt att ha kunskap och kännedom kring de olika upplevelserna som följer med en bröstcancerdiagnos.

 • 314.
  Brandt, Eva
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Hälsofrämjande arbete i svenska kommuner för barns och ungas psykiska hälsa: Dokumentstudie av riktlinjer och handlingsplaner i kommunala förvaltningar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Hälsofrämjande insatser för barn och ungas psykiska hälsa under barndomstiden har en stor betydelse då grunden för den framtida hälsan sätts i ungdomsåren. Syftet med studien var att undersöka hur det hälsofrämjande arbetet beskrivits i riktlinjer och handlingsplaner i några av Sveriges största kommuner med fokus på inriktningen i dokumenten för barns och ungas psykiska hälsa. Studien genomfördes som en induktiv kvalitativ dokumentstudie av innehållet i kommunala offentliga dokument, där beskrivning av hälsofrämjande insatser för barns och ungas psykiska hälsa undersöktes. Studien visade att samtliga kommuner påtalar samverkansarbete mellan olika verksamheter som viktigt i det hälsofrämjande arbetet för barn och unga samtidigt som kommunen har ansvar att främja barns och ungas hälsa i samband med lärande, kvalité på undervisning, se till enskilda behov, ge insatser för att trygga uppväxten och att följa barns och ungas rättigheter. Slutsatsen av studien var att det hälsofrämjande begreppet sällan eller aldrig nämndes i de kommunala dokumenten. Hälsofrämjandet i de kommunala dokumenten beskrevs utifrån sambandet att bra utbildning ökar chanserna för barn och unga att erhålla en bra framtid med en god psykisk hälsa.

 • 315.
  Brandt, Robert
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Anhörigas upplevelse av vård till en person med stroke efter utskrivningen från slutenvården: En litteraturstudie baserad på artiklar med kvalitativ design2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige får 30 000 personer per år stroke, den vanligaste orsaken till neurologiskt handikapp i vuxen ålder. Anhöriga spelar en viktig roll i vården för en person som fått stroke. Personen med stroke och ofta även dennes anhöriga ska kunna föra en dialog med hälso- och sjukvårdpersonal så att alla tillsammans utformar hur vård samt behandlingarna ska se ut. Den mest grundläggande aspekten för att kunna erhålla eller ge omsorg, är människors beroende av varandra för att leva. Ökad kunskap om hur anhöriga till en person som fått stroke upplevt vården, kan bidra till ökad förståelse för att bättre inkludera anhöriga i den vård som bedrivs för personen som fått stroke

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva anhörigas upplevelse av vård till en person som fått stroke efter utskrivning från slutenvården.

  Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ icke-systematisk litteraturstudie. Åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats och som har kvalitetsgranskats och analyserats, har använts till studien.

  Resultat: Anhöriga berättade om hur behovet av information ofta kom upp, då de inte kände att de fick tillräckligt med information om hur de skulle ta hand om en person som fått stroke. De anhöriga behövde knyta kontakter med hälso- och sjukvårdpersonal så att de tillsammans kan leda vården via rehabilitering och hemsjukvård. Anhöriga lärde sig delvis att bli självständiga med hjälp av vården, då de själva blev förvånad över vad de klarade och hälso- sjukvårdspersonal gav dem beröm. Dock upplevde anhöriga problem med vården då de fick för lite stöd, kände sig övergivna, inte fick bli involverade i vården samt om de tappade förtroende för vården.

  Slutsats: Det framkommer tydligt i resultatet att när anhöriga får det stöd de behöver, fungerar vården väl för personen med stroke. Dock upplever många anhöriga hur vården inte levererar den vård de önskar. Detta kan bero på att vården helt enkelt inte har kunskapen eller resurserna till att ge de anhöriga tillräckligt med stöd. Författaren ser att det finns ett behov av att fortsätta göra liknade studier som denna, för att främja utveckling och förbättring inom problemområdet. De anhöriga fick inte tillräckligt med kunskap om vad de själva ska göra för att kunna utvecklas i sin roll som anhörig till en person med stroke. Författaren tror att en frivillig utbildning för anhöriga i konsten att bli anhörig till en person som har stroke, skulle kunna komplettera eftervården.

 • 316.
  Bratt, Ann Sofia
  et al.
  Linneaus Univ., SWE.
  Stenström, Ulf
  Linneaus Univ., SWE.
  Rennemark, Mikael
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Effects on life satisfaction of older adults after child and spouse bereavement2017In: Aging & Mental Health, ISSN 1360-7863, E-ISSN 1364-6915, Vol. 21, no 6, p. 602-608Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Few studies have compared the impact of different familial losses on life satisfaction (LS). Furthermore, there is a lack of research on the effect of having lost both a child and a spouse among older adults. Sample: A random sample of 1402 individuals, 817 women and 585 men, aged 60–96 years from the Blekinge part of the Swedish National Study of Aging and Care (SNAC-B) participated in this cross-sectional study. Aims: The first aim was to compare the effects of child or spouse or both child and spouse bereavement on LS and, the second aim, to investigate if there were gender differences within the bereaved groups. Results: The results showed that having lost a child, spouse or both child and spouse had a negative association with LS, although this effect was small. Having experienced multiple losses did not predict more variance than a single child or spouse loss. Gender differences were found within all the bereaved groups with bereaved men having lower LS than bereaved women. Longer time since the loss was associated with higher LS. Conclusions: Bereaved older adults have somewhat lower LS than non-bereaved and bereaved men seem more affected than bereaved women. Future research needs to address older menÂŽs experiences after the loss of a loved one. © 2016 Taylor & Francis

 • 317.
  Bratt, Anna
  et al.
  Linnéuniversitetet, SWE.
  Stenström, Ulf
  Linnéuniversitetet, SWE.
  Rennemark, Mikael
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Exploring the Most Important Negative Life Events in Older Adults Bereaved of Child, Spouse, or Both2018In: Omega, ISSN 0030-2228, E-ISSN 1541-3764, Vol. 76, no 3, p. 227-236Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Losing a child or a spouse is described as the worst of experiences. However, it is not known whether older adults bereaved of a child, spouse, or both child and spouse experience these losses as among the most important negative events in their lifetime. The aim of this study was to investigate whether the 1,437 older adults bereaved of a child, spouse, or both included in the southern part of the Swedish National Study of Aging and Care mentioned these losses when asked about their three most important negative life events. Gender differences in their choices of important negative life events were also explored. About 70% of those bereaved of a child or a spouse mentioned these losses as among their three most important negative life experiences. In the child-and-spouse-bereaved group, 48% mentioned both the loss of their child and spouse, while 40% mentioned either the loss of a child or a spouse. Gender differences were only found in the child-and-spouse-bereaved group, with a few more women mentioning the loss of the child but not the spouse, and the men showing the opposite pattern. © The Author(s) 2016.

 • 318.
  Brauer, Caroline Persson
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Gröndahl, Cecilia
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  ”Man ska börja med att få föräldrarnas tillit”: En intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser av att bemöta föräldrar till barn med smärta på akutmottagning.2014Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det finns brist på kunskap vad det gäller sjuksköterskors upplevelser då de bemöter föräldrar till barn med smärta. Föräldrar kan i detta sammanhang både vara en resurs och en svårighet. Barnets behov av trygghet i situationen underlättas av föräldrarnas närvaro. Oroliga föräldrar kan utgöra en komplikation i omvårdnaden då de i sin oro kan ha svårt att hantera sin osäkerhet. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att bemöta föräldrar till barn med smärta på akutmottagning. Metod: Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med fyra sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning på ett sjukhus i södra Sverige. Intervjuerna transkriberades och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet påvisade att tilliten är betydelsefull i förhållandet mellan föräldrar, barn och sjuksköterska. Hinder i omvårdnaden kan vara att föräldrar är oroliga när de söker akutvård för sitt barn med smärta, vilket påverkar barnet i stor grad då oron kan överföras till barnet. Ett gott samarbete mellan sjuksköterskan och föräldrarna är av betydelse för att skapa förtroende hos barnet och därmed kunna åstadkomma en god och säker vård. Slutsats: För att åstadkomma en god och säker vård av barnet är det av vikt att sjuksköterskan bemöter föräldrarna till barn med smärta på ett lugnt sätt och ger kontinuerlig saklig information för att på så sätt erhålla föräldrarnas tillit.

 • 319.
  Brennan, Ciara
  et al.
  University of Iceland, ISL.
  Rice, James Gordon
  University of Iceland, ISL.
  Traustadóttir, Rannveig
  University of Iceland, ISL.
  Anderberg, Peter
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  How can states ensure access to personal assistance when service delivery is decentralized?: A multi-level analysis of Iceland, Norway and Sweden2017In: Scandinavian Journal of Disability Research, ISSN 1501-7419, E-ISSN 1745-3011, Vol. 19, no 4, p. 334-346Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Article 19 of the United Nations (UN) Convention on the Rights of Persons with Disabilities requires states to ensure that persons with disabilities have access to a range of support services, including personal assistance. The Convention is an agreement between state parties and the UN. However, in practice, disability services are often implemented at the local level. Drawing on the findings of qualitative research in Iceland, Norway and Sweden, this paper examines a paradox whereby states commit to ensure access to support services, but decentralize responsibility to autonomous and independent local governments. A multi-level governance framework is applied to analyse the findings of qualitative inquiry with policy-makers, local government officials and leaders of independent living organizations in all three Nordic countries. A multi-level analysis highlights the tensions and contradictions between decentralization and human rights commitments. © 2016 Nordic Network on Disability Research

 • 320. Brennan, Ciara
  et al.
  Traustadóttir, Rannveig
  Rice, James
  Anderberg, Peter
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Negotiating independence, choice and autonomy: experiences of parents who coordinate personal assistance on behalf of their adult son or daughter2016In: Disability & Society, ISSN 0968-7599, E-ISSN 1360-0508, Vol. 31, no 5, p. 604-621Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Article 19 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities requires states to provide personal assistance services. This article is based on qualitative research in Iceland, Norway and Sweden, carried out between 2012 and 2013. The overall study focused broadly on the implementation of Article 19. This article, however, reports findings based on a particular group of participants within the larger study: non-disabled parents who coordinate personal assistance schemes for their adult son or daughter. The article examines the various ways in which the parents, the majority of whom were mothers, negotiate principles of independence, choice and autonomy for their adult son or daughter who requires intensive support, including assistance with communicating. The aim is to explore, in the context of the Convention and the principles of the independent living movement, how to acknowledge and conceptualise personal assistance schemes that require another person to manage on behalf of the user. © 2016 Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group

 • 321.
  Briznik, Adela
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Hansson, Linda
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Männens svåra situationer när kvinnorna drabbas av bröstcancer2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige och övriga världen. Varje år drabbas cirka 7000 kvinnor i Sverige. Bakom varje bröstcancer drabbad kvinna finns det i allmänhet en man eller make som har en betydande roll i hela sjukdomsförloppet. Syftet med studien var att belysa männens svåra situationer som närstående när kvinnan drabbas av bröstcancer. Metoden som användes var en kvalitativ litteraturstudie som utgick från elva vetenskapliga artiklar. Analysen grundades på Graneheims och Lundmans (2003) analysmodell och specificerades på den manifesta delen. Resultatet presenterades utifrån olika kategorier samt två subkatergorier som belyste männens svåra situationer. Den svåraste emotionella tiden var vid diagnosbeskedet. Förhållandet mellan mannen och kvinnan förändrades antigen till det negativa eller positiva. Den sexuella relationen blev annorlunda då männen upplevde att kvinnans självförtroende och kroppsuppfattning förändrades. Informationsbristen gjorde att männen kände sig maktlösa och hade svårt att hantera olika situationer. Det fanns delade meningar kring informationen männen fick av vårdpersonalen. Männen fick ta på sig nya roller som det primära stödet och mer ansvar i hushållet. I slutsatsen framkom det att männen genomgår många olika svåra situationer när kvinnan drabbas av bröstcancer. Han skulle vara det primära stödet, ta hand om hushållet och samtidigt försörja familjen. Det skulle behövas en omvårdnadsmodell som inriktas på männens svåra situationer som närstående. Eftersom det bidrar som hjälpmedel för vårdpersonalen att kunna förbättras som stöd och bistå med adekvat information.

 • 322.
  Broberg, Torbjörn
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Sjuksköterskans uppfattning om livskvalitet2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Background Satisfaction of life and wellbeing is shown to be important when the quality of life is to be understood. The nurse has a significant role in the care of the patient and in his/her experience of life. Aim The purpose of this study is to examine the quality of life, from a nurse perspective. Method The text analysis was carried out with qualified attempts, of a book, "Quality of life a challenge for the nurse" (in Swedish) by T. Rustoen, a nurse who also worked as a teacher in Norway. The book describes how quality of life is experienced from the patients and staffs view. Results The text analysis showed that out of the ordinary descriptions of quality of life, the author found four new themes. These themes where; the meaning of solidarity, confidence, activity and meaningfulness in the existence. Conclusion Quality of life is an important word, which means different to different kind of people. For people in common, quality of life usually means: happiness, harmony and comfort, but as been showed includes more. Quality of life is a complex purpose, related to a subjective feeling of comfort and satisfaction.

 • 323.
  Brodd, Robin Gunnarsson. Fredrik
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Närståendes upplevelser i samband med återupplivning av en anhörig i sjukhusmiljö2015Student thesis
  Abstract [en]

  Bakgrund: Närstående kan uppleva återupplivning av en anhörig som traumatiskt och det har länge varit praxis att utesluta närstående ur rummet när återupplivning sker trots att det funnits en vilja hos närstående att närvara. Återupplivning kan framkalla stress hos närstående men att närvara har påvisats kunna ge fördelaktiga upplevelser. Sjuksköterskan har en viktig roll i att informera och hjälpa närstående i situationen men detta kompliceras av tidsbrist och kunskapsbrist samt en negativ inställning till att närstående närvarar. Syfte: Syftet var att belysa närståendes upplevelser i samband med återupplivning av en anhörig i sjukhusmiljö. Metod: En kvalitativ ansats användes i föreliggande litteraturstudie. Datainsamlingen resulterade i sex vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats och analyserades med Graneheim och Lundman (2004) tolkning av innehållsanalys. Resultat: Sex kategorier framkom och användes i resultatet. Dessa sex kategorier var: upplevde sig viktiga, kände sig väl omhändertagna, upplevde rädsla, upplevde maktlöshet, att inte störa samt ta svåra beslut. Slutsats: Det finns individuella skillnader i upplevelser där rädsla och en känsla av att vara omhändertagen är två av de mest förekommande beskrivna upplevelserna. Sjuksköterskan verkar ha en viktig roll i hur närståendes upplevelser gestaltar sig. Dock är mer empirisk forskning önskvärd då tillgången på denna är väldigt begränsad. Det kan vara önskvärt att implementera lokala sjukhusrutiner för omhändertagandet av närstående för att säkra en holistisk omvårdnad kring den anhörige.

 • 324.
  Brogard, Ewa
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Faktorer som kan påverka sjukvårdspersonals sätt att möta personer med fetma inom sjukvården.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det är inte ovanligt att träffa på fetma i sjukvården. Fetman är ett växande problem inte bara i Sverige utan i världen och synen på fetma associeras negativt. Därför är det viktigt för sjukvårdspersonal att möta fetma på ett bra sätt eftersom personer med fetma ofta kommer i kontakt med sjukvården på grund utav följdsjukdomar. Syfte: Att belysa några av de faktorer som kan påverka sjukvårdspersonals sätt att möta personer med fetma inom sjukvården. Metod: 8 artiklar har använts i en litteraturstudie. Analysen genomfördes enligt Graneheim och Lundman (2004) metod för analys. Resultat: Tre kategorier presenteras i resultatet: Motivation, Kunskap och Svårigheter att samtala om fetma. Slutsats: Resultatet visar att motivation är viktigt i en förändring. Inom ämnet fetma finns det även kunskapsbrist hos sjukvårdspersonalen. Det visar även på att fetma är känsligt som samtalsämne. Sjuksköterskor och läkare har olika syn på fetma. I slutändan krävs det att både patienterna, sjuksköterskorna och läkare samarbetar för att problem kring fetma ska kunna lösas.

 • 325.
  Brommesson, Camilla
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Hagström, Julia
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta enligt ICNs etiska kod2012Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: ICNs etiska kod för sjuksköterskor verkar för att ge sjuksköterskor stöd i deras omvårdnadsarbete. Idag ställs sjuksköterskor inför stora krav från arbetsgivaren, institutionens regler och patientens behov av omvårdnad. Koden erbjuder sjuksköterskor ett dokument att arbeta enligt i deras dagliga omvårdnadsarbete. Det förefaller som om det i nuläget finns en begränsad mängd forskningsstudier, vilka specifikt behandlar sjuksköterskors upplevelser när ICNs etiska kod används som en riktlinje i omvårdnadsarbetet. Syfte: Litteraturstudiens syfte är att undersöka sjusköterskors upplevelser av att arbeta enligt ICNs etiska kod. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats har genomförts. Artiklar söktes i databaserna CINAHL, MEDLINE, PubMed och PsycINFO – sju artiklar hittades och valdes ut att ingå i litteraturstudien med hjälp av en kvalitetsgranskning enligt Willman, Stoltz och Bahtsevanis granskningsprotokoll. Textmaterialet har analyserats med hjälp en kvalitativ innehållsanalys, inspirerad av Graneheim och Lundman. Resultat: Det framkom att en del sjuksköterskor som arbetade enligt ICNs etiska kod kunde uppleva koden som en trygghet i sitt omvårdnadsarbete. Tryggheten kunde bestå i att koden upplevdes som en vägledning i sjuksköterskornas arbete. Koden ansågs också ge dem stöd och gemenskap i sin professionella yrkesroll. Däremot upplevde inte alla sjuksköterskor att det var av värde att arbeta enligt koden. Några av dem ansåg istället, att den var ett hinder för att kunna bedriva god omvårdnad. De hinder som sjuksköterskorna kunde uppleva av att arbeta enligt koden, kunde vara att den kringliggande kulturen, den anställande sjukvårdsorganisationens policy och de anhörigas åsikter inte alltid stämde överens med koden. Slutsats: Somliga sjuksköterskor upplevde arbetet enligt ICNs etiska kod som betydelsefullt för tryggheten och vägledningen i omvårdnadsarbetet medan andra sjuksköterskor upplevde koden framför allt i kulturella sammanhang som ett hinder. Med implementering i hur sjuksköterskorna skulle kunna arbeta enligt ICNs etiska kod, behöver de inte se koden som ett hinder. Istället skulle de kunna se koden som ett hjälpmedel som skulle kunna bistå dem i etiskt komplicerade situationer.

 • 326.
  Brorsson, Cecilia
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Swedengren, Caroline
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Musikens inverkan på demenssjuka: en litteraturstudie2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Demenssjukdomar hör till de vanligaste sjukdomarna i Sverige. Symtom är minnesstörningar och försämrat logiskt tänkande. Demenssjuka patienter behöver hjälp att planera och genomför aktiviteter i vardagen. Det är viktigt för vårdpersonalen att tänka på den demenssjukes förmåga att utföra olika aktiviteter begränsas i takt med att sjukdomen försämras. Musik utgör en stor del av vardagen, med bakgrundsmusik skapas en bra atmosfär i t.ex. restauranger och affärer. Hela livet verkar sång och musik stimulerande och rogivande för sinnet. Hos demenssjuka kan en välkänd rytm ge en trygghetskänsla. Syftet med den här kvalitativa studien är att belysa vilken inverkan musik kan ha på demenssjuka i olika omvårdnadssituationer. Studien är en litteratur studie där författarna använt sig av Polit och Hunglers flödesmodell. I resultatet framgick att musik kan ha både positiva och negativa effekter på demenssjuka patienter. Musik kan, om den används rätt, minska rastlöshet, förbättra kommunikation samt få demenssjuka patienter att förstå olika situationer lättare. Det framkom även att musik t.ex. kan minska matintag och öka agiterat beteende hos vissa patienter.

 • 327.
  Brorsson, Filippa
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Zunkovic, Isa
  Blekinge Institute of Technology.
  Det är faktiskt min journal!: En litteraturstudie med kvalitativ ansats om patienters synpunkter på sin patientjournal2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Internetanvändningen i samhället ökar och allt fler invånare använder internet för att söka svar på hälsorelaterade frågor. Genom att ge patienter tillgång till deras patientjournaler via internet kan de lättare bli delaktiga i sin vård och samtidigt nå patientlagens krav på delaktighet. Genom den personcentrerade vården som genomsyrar hela sjuksköterskans arbete fyller journalportaler sin funktion genom att främja partnerskap och delaktighet.

  Syfte: Syftet var att beskriva patienters synpunkter av att logga in och läsa sin journal digitalt.

  Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på 8 vetenskapliga artiklar med kvalitativ respektive mixad metod. Analysen är gjord med inspiration från Lundman och Hällgren Graneheims (2017) metodbeskrivning för innehållsanalys.

  Resultat: Analysen resulterade i 4 kategorier med sammanlagt 8 underkategorier. Första kategorin Användning av patientjournalen innehåller två underkategorier: Anledning till användning och Möjligheter och begränsningar. Andra kategorin Förståelse genom patientjournalen innehåller tre underkategorier: Förståelse för sitt hälsotillstånd, Förståelse och förtroende för vårdgivaren och Förståelse för innehållet. Tredje kategorin Patientjournalen och vårdmötet innehåller tre underkategorier: Kommunikation i vårdmötet, Stärkt patientroll och Partnerskap & delaktighet. Fjärde kategorin IT-säkerhet och integritet innehåller inga underkategorier. 

  Slutsats: Patienters synpunkter av att läsa sin patientjournal ser väldigt olika ut men många uttrycker att de får en ökad förståelse för dels deras hälsotillstånd dels för deras vårdgivare. Patienter nämner även hur de får en ökad kontroll över sin situation samtidigt som de blir mer delaktiga i sin vård och behandling tillsammans med att partnerskapet mellan patient och vårdgivare stärks.

 • 328.
  Brovina, Saranda
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Wärhner, Lena
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Kvinnors upplevelser av att leva med urininkontinens2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Urininkontinens hos kvinnor i Sverige och i resten av världen är idag ett växande problem och ett dolt hälsoproblem. Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med urininkontinens. Metod som användes var en kvalitativ litteraturstudie med vetenskapligt granskade artiklar. Sökningen resulterade i nio artiklar. Vetenskapliga artiklar söktes i CINAHL och LibHub databas. Innehållsanalys av Graneheim och Lundman (2004) utfördes. Resultatet består av fyra huvudkategorier. Dessa är känsla av skam, negativa möten i vården, förlorad kroppskontroll och upplevelse av brist på kunskap hos kvinnorna. Slutsatser som drogs var att kvinnor med urininkontinens levde i det tysta då de ansåg att urininkontinens som ämne var tabu och för intimt att tala om. Mer kunskap om urininkontinens behövs för att tillgodose både kvinnorna och personal inom hälso- och sjukvården.

 • 329. Brown, S
  et al.
  Gotell, E
  Ekman, Sirkka-Liisa
  "Music-therapeutic caregiving": the necessity of active music-making in clinical care2001In: The arts in psychotherapy, ISSN 0197-4556, E-ISSN 1873-5878, p. 125-135Article in journal (Refereed)
 • 330.
  Bruziene, Rita
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  The stress experience of nursing staff in intensive care therapy2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Problem area. Understanding what stress experience the Lithuanian nurses in intensive care. analyzing the influence of stress to the her health. How nurses can it control and manage in their work. Research questions are: • How nurses understand, what is the stress? • What is the microclimat in intensive care department? • How you collaborate with colleagues? • What are the main reasons of the stress? • How the stress influence in your health? Overall research aim To describe nurses working in intensive care, their stress experiences and how to manage this. 1 part aim To identify stress experience of nurses in intensive care. This paper work has the following tasks: 1. To review that is the stress 2. To explain the stress causing factors in literature review 3. To illuminate how nurses can control and manage the stress theoretically 2 part study aim To illuminate experience of stress among Lithuanian nurses working in intensive care. This paper work has the following tasks: 1. To explore what is the stress. 2. To illuminate the nurses thoughts and feelings about their stress experience. 3. To illuminate that influence have stress to nurses in intensive care 4. To illuminate how is importance to manage and to control the stress in nursing work. This study. The thesis is designed as two part study. Systematically review of the literature relating to stress and nurse’s experience was used in 1 part of study. A literature review based on eleven scientific articles from 1993-2004, from the databases of PubMed and Elin @Blekinge, with the purpose to describe nurses experiences about stress in intensive care. A qualitative method with semi-structured interviews was used in 2 part study. Data collected from X intensive care of Kaunas Medical University hospital. Ten nurses took par in a semi-structured interview one-two times (about 30min. to 1 hour). Ethical approval for this study was granted by Ethics Committee of Kaunas Medical University hospital, Intensive care department which consist form several departments: Cardio anaesthetical, Central intensive care, Neuro surgical. Content analysis was used to classify the answers of the semi-structured questions. There was no specific theory used to classify information, data was the sole source of the analysis. The content analysis study goal is to offer knowledge of the experience relating to certain phenomenon and will also give a deeper understanding of the studied phenomenon. Through this analysis, the author tried to perceive the themes in the written material. The result of the study showed that most of nurses experienced negative feelings because of stress. The results showed that, this knowledge would help us understand the importance of how to manage and control nurses stress, in order to research general aim - the best caring and nursing of patients and the excellent medical aim.

 • 331.
  Bryggman, Linda
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Petersson, Cecilia
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Närståendes upplevelser i samband med palliativ vård i hemmet2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I den palliativa vården i hemmet kring patienten fanns närstående som påverkades känslomässigt. Sjuksköterskan ska förebygga sjukdom och ohälsa utifrån närstående och patientens bethov samt minska lidande och ge möjlighet till en värdig död. Närstående som blev bemötta på ett bra sätt av sjuksköterskan upplevde inte patientens död som oväntad. Olika former av vård i hemmet har ökat och detta pekar på att allt fler människor kommer att dö i det egna hemmet. Syftet med studien var att studera närståendes upplevelser i samband med palliativ vård i patientens hem. Metoden var en litteraturstudie där sju kvalitativa vetenskapliga studier användes, vilka valdes ut med hjälp av Polit och Hunglers metodmodell. Graneheim och Lundmans analysmodell användes för att få fram resultatet. Resultatet visade att upplevelserna trängd, oro, utsatthet, kärlek och trygghet var centrala begrepp för närstående. Slutsatsen var att närståendes upplevelser var likartade och att sjuksköterskan ska ha kännedom om att alla upplevelser är individuella.

 • 332.
  Brännström, Erica
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Fors, Sofia
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  South African nurses' experiences of the concept of Activity, in nursing of elderly2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Activities and relations are something that all people have in common. Throughout activity we fulfill some basic needs, which are necessary to regain physical, mental, social and spiritual wellbeing. The core of caring is to be found in the human nature to care for others, with a purpose to make the life and living to go on and to, out of ethical aspects, facilitate the creative processe of others in their striving to gain a good, beatiful and meaningful living. The aim of this study was to explore South African nurses' experiences of the concept of activity in elderly nursing care. Four nurses were interviewed in a group interview. The interview had semi-structured questions, allowing the respondents to talk, and have a discussion, about activity within an elderly context. The analysis was carried out using a phenomenological-hermeneutical method, inspired by Lindseth & Norberg and Grainheim & Lundman. Three themes came up from the analyze: Activities in Communion, Activities for Communion and Communion for Activities. According to the respondents the aim of all activity, including physical, mental and social, is to increase or maintain the elderlys quality of life. To gain this, the elderly need to feel increased sense of wellbeing, sense of being someone, dignity and appreciation, which is only possible in a communion. It is of great importance that the nurses try to reduce obstacles and meet the elderlys different needs for activity.

 • 333. Bunikis, Jonas
  et al.
  Garpmo, Ulf
  Tsao, J.
  Berglund, Johan
  Fish, Durland
  Barbour, AG
  Sequence typing reveals extensive strain diversity of the Lyme borreliosis agents Borrelia burgdorferi in North America and Borrelia afzelii in Europe.2004In: Microbiology, ISSN 1350-0872, E-ISSN 1465-2080, Vol. 150, no 6, p. 1741-1755Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The genetic polymorphism of Borrelia burgdorferi and Borrelia afzelii, two species that cause Lyme borreliosis, was estimated by sequence typing of four loci: the rrs-rrlA intergenic spacer (IGS) and the outer-membrane-protein gene p66 on the chromosome, and the outer-membrane-protein genes ospA and ospC on plasmids. The major sources of DNA for PCR amplification and sequencing were samples of the B. burgdorferi tick vector Ixodes scapularis, collected at a field site in an endemic region of the north-eastern United States, and the B. afzelii vector Ixodes ricinus, collected at a similar site in southern Sweden. The sequences were compared with those of reference strains and skin biopsy isolates, as well as database sequences. For B. burgdorferi, 10-13 alleles for each of the 4 loci, and a total of 9 distinct clonal lineages with linkage of all 4 loci, were found. For B. afzelii, 2 loci, ospC and IGS, were examined, and 11 IGS genotypes, 12 ospC alleles, and a total of 9 linkage groups were identified. The genetic variants of B. burgdorferi and B. afzelii among samples from the field sites accounted for the greater part of the genetic diversity previously reported from larger areas of the north-eastern United States and central and northern Europe. Although ospC alleles of both species had higher nucleotide diversity than other loci, the ospC locus showed evidence of intragenic recombination and was unsuitable for phylogenetic inference. In contrast, there was no detectable recombination at the IGS locus of B. burgdorferi. Moreover, beyond the signature nucleotides that specified 10 IGS genotypes, there were additional nucleotide polymorphisms that defined a total of 24 subtypes. Maximum-likelihood and parsimony cladograms of B. burgdorferi aligned IGS sequences revealed the subtype sequences to be terminal branches of clades, and the existence of at least three monophyletic lineages within B. burgdorferi. It is concluded that B. burgdorferi and B. afzelii have greater genetic diversity than had previously been estimated, and that the IGS locus alone is sufficient for strain typing and phylogenetic studies.

 • 334. Bunikis, Jonas
  et al.
  Tsao, J.
  Garpmo, Ulf
  Berglund, Johan
  Fish, Durland
  Barbour, AG
  Typing of Borrelia relapsing fever group strains.2004In: Emerging Infectious Diseases, ISSN 1080-6040, E-ISSN 1080-6059, Vol. 10, no 9, p. 1661-1664Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Partial sequencing of the 16S-23S rDNA intergenic spacer showed two to four genotypes each for Borrelia hermsii and B. turicatae, both relapsing fever agents transmitted by argasid ticks, and for B. miyamotoi and B. lonestari, transmitted by ixodid ticks. Field surveys of Ixodes ticks in Connecticut and Sweden showed limited local diversity for B. miyamotoi.

 • 335.
  Burgstaller, Pauliina
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Stroke-Patientens upplevelser av livskvalitet: En litteraturstudie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt, hjärnblödning och subarachnoidalblödning och är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning internationellt sett. Insjuknandet i stroke är en plötslig händelse som för med sig stora konsekvenser. Den drabbar individen både fysiskt, psykiskt men även det sociala livet förändras. Livskvalitet är ett begrepp som beskriver individens upplevelser av sin livssituation. Att drabbas av en stroke har visat sig påverka känslan av livskvalitet. Enligt Carnevali (1999) är individens känsla av livskvalitet beroende av om det finns en balans mellan resurser som individen besitter och om hon kan möta de olika krav som kan finnas från både individen själv och dess omgivning. Sjuksköterskan uppgift är att hjälpa patienter med stroke att skapa en balans i denna vågskål. Syftet med studien var att belysa patientens upplevelser av livskvalitet efter en stroke. Litteraturstudien baserades på åtta vetenskapliga artiklar som analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. Följande tre huvudkategorier framkom i studiens resultat: Total livsförändring, Emotionell berg- och dalbana och Saknad av en meningsfull tillvaro. Resultatet visade att stroke påverkade känslan av livskvalitet negativt. De drabbade utsätts för stora emotionella och psykosociala svårigheter. De upplevde att de hade förlorat kontrollen över sina liv, rollerna hade förändrats, deras tidigare sociala aktiviteter var inte längre möjliga och de kände en frustration över att omgivningen inte hade den förståelse som var önskvärd. I slutsatsen betonas den stora omställningen att insjukna i en stroke. Det innebär en total omställning av livet med inte bara fysiska utan även emotionella och sociala förändringar. För att sjuksköterskan ska kunna stödja och förbereda patienter med stroke inför framtiden är det viktigt att hon får en förståelse för hur livet för patenten förändras och vad som påverkar upplevelser av livskvalitet.

 • 336. Burholt, Vanessa
  et al.
  Windle, Gill
  Ferring, Dieter
  Balducci, Cristian
  Fagerström, Cecilia
  Thissen, Frans
  Weber, Germain
  Wenger, Clare G.
  Reliability and Validity of the Older Americans Resources and Services (OARS) Social Resources Scale in six European Countries2007In: The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, ISSN 1079-5006, E-ISSN 1758-535X, Vol. 62B, no 6, p. 371-379Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: This paper documents the applicability of the Older Americans Resources and Services (OARS) Social Resources Scale in six European Countries (the Netherlands, Luxembourg, Italy, Austria, the United Kingdom and Sweden). METHOD: A questionnaire was administered through face-to-face interviews in five countries, and postal interview in the sixth, to representative populations of adults aged 50-90 living independently (N=12478). The paper examines the missing values and distribution of the items in the social resources scale, and the consistency of skew and kurtosis across the countries. Item-total correlations are performed. Confirmatory factor analyses (CFA) are run to test a three factor model which was obtained in USA and Spanish analyses. Cronbach’s Alpha determines the reliability of the social resources sub-scales. RESULTS: Relatively large proportion of missing data is observed for one item (have someone who would help you). All items correlate with a score equal to or greater than 0.20. Although the CFA generally support the acceptability of the three factor structure in the European data, the reliability of two of the sub-scales (dependability and affective) is unacceptably low. DISCUSSION: Differences across countries makes it unlikely a single social resources scale can be developed that would have item equivalence in multiple countries.

 • 337. Burke, Jacqueline
  et al.
  Smith, Lorraine
  Sveinsdottir, Herdis
  Willman, Ania
  Patient Safety in Europe: Medication Errors and Hospital-acquired Infections2008Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The Report was commissioned by the European Federation of Nurses Associations (EFN) in November 2007 in order to support its policy statements on Patient Safety (June 2004). In that statement the EFN declares its belief that European Union health services should operate within a culture of safety that is based on working towards an open culture and the immediate reporting of mistakes; exchanging best practice and research; and lobbying for the systematic collection of information and dissemination of research findings. This Report adressess specifically the culture of highly reliable organisations using the work of James Reason (2000). Medication errors and hospital-acquired infections are examined in line with the Reprt´s parameters and a range of European studies are used as evidence. An extensive reference list is provided that allows EFN to explore work in greater detail as required.

 • 338.
  Burlin, Eleonora
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Nagy, Rozalia-Anna
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Äldre personers upplevelser av höftfraktur: En litteraturstudie2014Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Årligen ådrar sig cirka 18 000 personer i Sverige en höftfraktur. Hos personer som genomgått en höftfraktur är dödligheten ökad jämfört med den övriga befolkningen. Sjuksköterskans fokus bör inte endast vara på akutfas utan även rehabilitering och prevention. För personer som genomgått en höftfraktur innebär det en svår livssituation med medföljande konsekvenser. Trots omfattande forskning inom höftfraktur finns det lite kunskap om patienternas personliga upplevelse. Syfte: Syftet med studien var att beskriva äldre personers upplevelser av sin livsvärld efter en höftfraktur inom ett år efter utskrivning från sjukhus. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats, inspirerad av Graneheim och Lundmans tolkning av kvalitativ innehållsanalys. Litteraturstudien baserades på åtta vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet visar fysiska och psykiska förändringar samt negativ påverkan av det sociala livet. Det framkom bland annat att personerna saknade tillräckligt med fysisk och psykisk stöd från sjukvården. Trots att de fick fysisk och psykisk stöd upplevdes brister angående det psykiska måendet. Personerna höll sig i hemmet eftersom de upplevde hinder av att komma ut, vilket resulterade i brist på sociala interaktioner. Slutsats: Personer som genomgått en höftfraktur upplevde märkbara förändringar i sin livsvärld. Det sociala livet blev begränsat. Upplevelsen av fysiska begränsningar och hinder i vardagen till följd av smärta, orkeslöshet, rädsla av att ramla igen och svårigheter med förflyttningar ledde till nedstämdhet och uppgivenhet inför framtiden.

 • 339.
  Burmérius, Isak
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Lennartsson, Jonna
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Musikens effekt mot oro: En kvantitativ litteraturstudie2013Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det finns två sorters oro, övergående oro och orosbenägenhet. Oro förekommer ofta i samband med operation eller undersökning. Musik kan ha en distraherande effekt från negativa känslor. Musik är känt för att vara smärtlindrande, avslappnande och ge en minskad psykologisk stress. Den kan även minska depression hos äldre, öka matintaget och lindra oro hos personer med demenssjukdom. Syfte: Syftet med studien var att undersöka effekten av musik för patienter med oro. Metod: Metoden som använts är en kvantitativ litteraturstudie med en sammanställning och analys av åtta vetenskapliga artiklar. Analysen har gjorts med hjälp av Wilcoxons tecken-rangtest. Resultat: Sammanställningen av artiklarna visar en stark evidensstyrka för att musik har en positiv effekt mot oro. Det fanns en statistiskt signifikant lägre oro hos de patienter som fått lyssna på musik än de i kontrollgrupperna (p=0.028). Slutsats: Musik har en positiv effekt mot oro. Det behövs fler sammanställningar för att kunna fastställa evidens. Musik borde användas mer i omvårdnadssyfte för att lindra patienters oro och öka vårdkvalitén.

 • 340.
  Byh, Elisabeth
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Mellerup, Maria
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  South African nurses experiences from caring encounters in nursing care of elderly patients sufferung from dementia2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  To meet patients who are sufferng from dementia takes encouragement and imagination. As a nurse you should try to understand the patients verbal and nonverbal communicative skills. How you as a nurse act towards the patient is of great importance for how the nurse-patient relationship will be. In this study a humanistic outlook on people is described and Katie Eriksson is used as a theoretical framework. The aim of this study was to get a deeper understanding how South African nurses' experience of caring encounters with patients sufferung from dementia. The method was qualitative, and data was collected through a group interview with four nurses at an old age home in South Africa. Adaptation and analysis was accomplished through content analysis with the intention of reaching different themes. Two different themes emerged: 'Finging the unique creates a caring relationship in nursing' and 'The unique culture has an impact on nursing care'. The central subject throughout the whole study was that the unique is the core in nursing care and that you as a nurse should see the unique in every individual and interact from that.

 • 341.
  Bäckman, Jeanette
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Kvinnors upplevelser efter att ha fått diagnosen bröstcancer: En litteraturstudie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Förekomsten av bröstcancer har ökat i Sverige under de senaste årtiondena och är idag den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Cancerbeskedet förändrar kvinnans liv genom hennes syn på livet samt de relationerna i hennes närhet. Bröstcancerdiagnosen väcker medvetenheten om att vara sårbar då personen drabbats av en dödlig sjukdom. Tiden från dess besked ges tills behandling ges kan röra sig om dagar med tankar av olika slag. Därför är det viktigt att som sjuksköterska uppmärksamma dessa upplevelser för att kunna lindra och öka välbefinnandet hos de drabbade kvinnorna. Syfte: Studiens syfte är att beskriva de upplevelser kvinnor har efter att ha fått diagnosen bröstcancer tills det de får sin första behandling. Metod: Litteraturstudien gjordes utifrån en kvalitativ ansats där information insamlades från fyra självbiografier. Analysen gjordes enligt Graneheim och Lundmans beskrivning av innehållsanalys. Resultat: I samband med analysen framkom tre kategorier; trygghet/otrygghet, hot/acceptans samt mötet med vården. Ensamhet samt ett ökat stöd från familjen var de aspekter som bidrog till en upplevelse av trygghet samt otrygghet. Upplevelser av att vara frisk men ändå sjuk uppmärksammades genomgående. Mötet med vården upplevdes både positivt och negativ. Genom att bli sedd av vårdpersonal fann kvinnorna ett ökat lugn över sin situation. Kvinnorna beskrev även vikten av att få god information kring sitt tillstånd. Slutsats: Slutsatsen av denna studie är att familjen såväl som sjuksköterskan är viktig för att ge dessa kvinnor ökad upplevelse av välbefinnande. Sjuksköterskans förståelse för kvinnans upplevelser kring cancerbeskedet ger en möjlighet att bemöta kvinnan efter de behov som hon har.

 • 342.
  Bäckstrand, Charlotte
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Månsson, Tea
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Högt tryck på sjuksköterskerollen: En litteraturstudie om sjuksköterskans roller vid hypertonivård2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Många personer med hypertoni träffar regelbundet en sjuksköterska och relationen mellan sjuksköterskan och personen kan gynnas på olika sätt, exempelvis genom god kommunikation. En gynnsam relation kan få positiva följder för personen med hypertoni, och underlätta för honom att genomföra livsstilförändringar. Hypertoni är en av de stora folksjukdomarna i Sverige och utgör en riskfaktor för bland annat hjärt- kärlsjukdom. Livsstilsförändringar är grunden i behandlingen av högt blodtryck, men följsamheten är låg. Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans roller i mötet med personer som har hypertoni. Metod: En litteraturstudie av åtta artiklar har genomförts med kvalitativ ansats. Resultat: Sjuksköterskans roll i mötet med personer som har hypertoni var mångfacetterad. Flera roller framkom, bland annat att skapa en vårdande relation, föra dialog på lika villkor och kunna förmedla kunskap till personen med hypertoni. Slutsats: Sjuksköterskan har flera roller, och rollerna påverkar varandra. Det är väsentligt att hon är medveten om rollerna och arbetar aktivt för personlig och professionell utveckling. Sjuksköterskan visade sig utgöra en väsentlig resurs i hypertonivården.

 • 343.
  Bäckström, Kristin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Johannesson, Ann
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Upplevelsen av livsvärlden under en förlossningsdepression: en litteraturstudie ur kvinnans perspektiv2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bakgrunden bygger på fyra vårdvetenskapliga begrepp; livsvärld, sjukdomslidande, livslidande och subjektiv kropp. I bakgrunden presenteras fakta om sjukdomen förlossningsdepression samt referensramen som bygger på Benner och Wrubels omvårdnadsteori. Syfte: Syftet med föreliggande studie är att belysa kvinnans upplevelse av sin livsvärld i samband med förlossningsdepression. Metod: Studien grundas på två självbiografiska böcker och är en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Analysen genomfördes med hjälp av Graneheim och Lundmans innehållsanalys som består av fem steg. Resultat: Resultatet baseras på fyra kategorier; upplevelse av förtvivlan, upplevelse av att inte kunna älska sitt barn, upplevelse av utanförskap samt behov av att få veta. Resultatet visar att kvinnor som har diagnostiserats med förlossningsdepression ofta lider av motstridiga känslor som de har svårt att reda ut samt att de är mycket ensamma i sin sjukdom. Diskussion: I diskussionen jämförs de vetenskapliga begrepp som beskrevs i bakgrunden med kvinnors upplevelse av förlossningsdepression. Slutsats: Resultatet leder till slutsatsen att förlossningsdeprimerade kvinnors livsvärld förändras samt att de upplever ett slags utanförskap i sin sjukdom.

 • 344.
  Böckman, Gertrud
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Nilsson, Fredrik
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Sjuksköterskans möte med patienter med HIV/AIDS2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: HIV/AIDS har blivit ett allt större problem i världen varför sjuksköterskor kommer att möta patienter med denna sjukdom i allt större utsträckning. Runt 39,5 miljoner är smittade av HIV/AIDS och cirka 25 miljoner har dött. Det är därför viktigt att undersöka vad sjuksköterskan upplever i sitt möte med patienter med HIV/AIDS. Syfte: Syftet med studien var att beskriva vad sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande upplever i sitt möte med patienter med HIV/AIDS. Metod: Metoden som författarna valt är en litteraturstudie. Tio vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ metod valdes ut för att granskas med innehållsanalys. Resultat: Fem kategorier med tillhörande subkategorier genererades. Det visade sig att de flesta sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande har positiva inställningar till patienter med HIV/AIDS även om många rädslor förknippas med vården av denna patientgrupp. Relationen till patienterna framhävs som betydelsefull och många av sjuksköterskorna beskriver livsbejakande lärdomar av patienterna. Slutsats: Sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande har i de flesta fall positiva inställningar till patienter med HIV/AIDS men upplever rädsla för att smittas.

 • 345.
  Carling, Sofie
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Hur patientens välbefinnande påverkas av fysisk beröring i omvårdnaden: En litteraturstudie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fysisk beröring är ett grundläggande behov hos människan och är en central del i omvårdnaden. Fysisk beröring kan lindra eller förhindra lidande och skapa förutsättningar för välbefinnande. I omvårdnaden skapar beröringen ett humant sätt mellan patient och personal att ta kontakt med varandra. Syftet: Hur patientens välbefinnande påverkas av fysisk beröring i omvårdnaden. Metod: Studien utfördes som en litteraturstudie baserad på sju vetenskapliga kvalitativa artiklar. Artiklarna har analyserats och inspirerats av Graneheim och Lundmans innehållsanalysmetod. Ur analysförfarandet framkom det tre kategorier, upplevelse via beröring, återhämtning via beröring och samspel mellan patient och personal. Resultat: Det visade att den fysiska beröringen kan vara en bra omvårdnadsmetod att använda, för att öka välbefinnandet och ge avslappning under förutsättning att den ges med respekt och värna om patientens integritet. Slutsats: Fysisk beröring gav både psykiskt och fysiskt förbättrade tillstånd för de flesta patienterna. Några patienter upplevde beröringen som obehaglig. För att undvika obehaget visade det sig att samspelet mellan patient och personal är viktigt.

 • 346.
  Carlman, Karin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Lejon, Mimmi
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Att tala utan ord: En intervjustudie om sjuksköterskans upplevelse av kommunikation med strokepatienter som har afasi2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje år får cirka 12 000 personer i Sverige afasi, ofta till följd av en stroke. Afasi innebär att talet och/eller förståelsen är nedsatt, vilket påverkar kommunikationen och därmed omvårdnadsarbetet eftersom det blir svårare för sjuksköterska och patient att förmedla sig med varandra. Syfte: Syftet med studien är att belysa hur sjuksköterskan upplever kommunikationen med strokepatienter som har afasi. Metod: Studien är en intervjustudie och baseras på 5 intervjuer med sjuksköterskor som arbetar på strokeavdelningar. En kvalitativ ansats har använts och datainsamlingen skedde genom intervjuer med semistrukturerade frågor. Resultat: Resultatet visar att kommunikation är av stor betydelse för att omvårdnaden ska fungera och att det finns många icke-verbala metoder och hjälpmedel att använda sig av vid kommunikationen. Trots dessa metoder och hjälpmedel är det många gånger svårt att nå fram till patienten vilket kan leda till frustration samt att viktiga omvårdnadsåtgärder går förlorade. Diskussion: Kommunikationssvårigheterna kan leda till att sjuksköterskan omedvetet orsakar patienten vårdlidande eftersom patienten inte alltid kan förmedla sig till sjuksköterskan och därmed inte förklara hur denne vill ha det eller be om hjälp. Enligt många sjuksköterskor är avsaknaden av tid en stor orsak till problemet eftersom det krävs mycket tid för att få en icke-verbal kommunikation att fungera. Slutsats: Kommunikation behövs för att kunna etablera en fungerande relation i omvårdnaden och även vid nedsatt kommunikation bör relationen bygga på respekt mellan sjuksköterska och patient.

 • 347.
  Carlsson, Frida
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Jacobsson, Johanna
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  När patientens hem är sjuksköterskans arbetsplats: En litteraturstudie2012Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det antal patienter som vill vårdas i hemmet vid livets slut ökar hela tiden. Det ställs höga krav på den grundutbildade sjuksköterskan vid denna typ av vård. Svåra situationer kan uppkomma i patientens hem där hon ofta är ensam och får fatta egna beslut. Vård i patientens hem skapar höga förväntningar på sjuksköterskan, både från henne själv, från patienten och patientens anhöriga. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskans upplevelser av att vårda en patient i hemmet vid livets slutskede. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ metod genomfördes. Sju artiklar kvalitetsgranskades och samtliga sju artiklar fick hög kvalitet. De sju artiklarna analyserades med en manifest innehållsanalys. Resultat: De sex kategorier som framkom var: Upplevelser av stress, upplevelser av isolering och frustration, upplevelser av maktlöshet, upplevelser av brist på medicinsk expertis i hemmet, upplevelsen av ett stimulerande och självständigt arbete och upplevelsen av anhörigas närvaro. Slutsats: Upplevelser av stress var ett vanligt förekommande fenomen hos sjuksköterskorna. Brist på tid och frustrationen som uppkom av att prioritera mellan patienterna upplevdes som stress. Vid vård i livets slut i hemmet är god omvårdnad den viktigaste faktorn. Resultatet i denna studie kan vara ett bevis på att mer resurser behövs till sjukvården för att dessa upplevelser hos sjuksköterskan ska minska och för att säkerställa god vård i livets slut i hemmet.

 • 348.
  Carlsson, Jessica
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Konradsson, Margareta
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Att leva med HIV: det psykiska lidandet2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att leva med HIV som är en obotlig virus sjukdom orsakar inte bara ett fysiskt utan även ett psykiskt lidande hos den smittade. HIV är en samhällsfarlig och global sjukdom som innebär livslång medicinsk behandling. HIV är belagt med skuld och fördomar på grund av okunskap och rädsla. Det är känslomässigt svårt för den HIV-smittade att berätta om sin diagnos. Syfte: Syftet med studien ar att belysa det psykiska lidandet hos en person med HIV. Metod: För att få fram resultatet gjordes en innehållsanalys av en självbiografisk bok i ämnet HIV. Resultat: I resultatet framkom att HIV innebär en ovisshet om hur sjukdomen yttrar sig och rädsla för döden. Det är betydelsefullt med familj och vänner som stöttar och förstår. Det psykiska lidandet av att leva med HIV handlar om en kamp för att orka leva. Diskussion: Likheter och skillnader i bakgrunden och det som framkom i resultatet jämfördes och diskuterades. Det var mer som stämde överens än som skiljde. För och nackdelar av vald metod diskuterades och det visade sig att innehållsanalys var det bästa sättet att få fram det vi sökte till vårt syfte.

 • 349.
  Carlsson, Jessica
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Sundström, Maria
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Patienter och sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Människor har genom tiderna tagit hand om sina släktingar, vid sjukdom och i livets slutskede, det som idag kallas för palliativ vård. För att den palliativa vården ska bli så bra som möjligt för patienten krävs det att sjuksköterskan har ett professionellt förhållningssätt, detta innebär att hon/han har en helhetskompetens för att kunna bemöta patienten. Syftet med studien var att undersöka patienter och sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård. Den valda metoden var en litteraturstudie där åtta artiklar med kvalitativ ansats har analyserats. I resultatet framkom det att patienterna upplevde att en optimal palliativ vård var en vård där någon tog sig tid att lyssna och vara hos patienten. Även sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att ge tid och vara ärlig gentemot patienterna. Både positiva och negativa känslor uppkom hos båda parter, vilket det fanns olika lösningar på, exempelvis öppen kommunikation och samarbete. I presentationen av resultatet redovisas följande kategorier om patienters upplevelser: ”Information”, ”Delaktighet”, ”Tillit/Trygghet”, ”Upplevelser av vården”. Samt följande kategorier om sjuksköterskornas upplevelser: ”Erfarenheter och kompetens”, ”Komfort och god vård”, ”Kommunikation” samt Upplevelser i rollen som sjuksköterska. Resultatet antyder att brist på kommunikation och information kan försämra relationen mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskans uppgift inom den palliativa vården bör vara att fokuserar på kommunikation och information för att säkerställa en optimal upplevelse hos patienten.

 • 350.
  Carlsson, Johanna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Palmqvist, Roger
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Kognition och nutritionsstatus hos äldre i Blekinge2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Försämrat nutritionsstatus är ett vanligt förekommande problem hos äldre och en av orsakerna kan vara nedsättning i den kognitiva förmågan. Ytterligare faktorer som kan påverka försämrat nutritionsstatus är när äldre bor på särskilt boende eller är ensamboende i eget boende. Syftet var att beskriva samband mellan äldres kognition och nutritionsstatus i relation till ålder och kön, med fokus på äldre som bodde på särskilt boende eller var ensamboende i eget boende. Studien hade en kvantitativ ansats och byggde på redan insamlat material från SNAC-B (the Swedish National study on Aging and Care i Blekinge). Deskriptiv och analyserande statistisk användes i studien för att beskriva materialet samt undersöka samband. En statistisk prövning baserad på hypoteser genomfördes, vilken visade signifikanta samband mellan kognition och nutritionsstatus. Detta samband var starkast i gruppen särskilt boende. En logistisk regression genomfördes och resultatet visade att lägre kognition innebar en ökad risk att ha nedsatt nutritionsstatus. Det framkom även av resultatet i den logistiska regression att ökad ålder och att vara kvinna hade en relation till nedsatt nutritionsstatus. Kunskap om ett bekräftat samband skulle kunna användas för att på ett tidigt stadium uppmärksamma förändringar i nutritionsstatusen hos äldre som bor på särskilt boende och är ensamboende i eget boende, och detta för att kunna förebygga undernäring.

45678910 301 - 350 of 1658
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf