Endre søk
Begrens søket
45678910 301 - 350 of 804
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Hagenbjörk, Linnea
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  An analyse of Chinese Urban Public Space, Beijing as an Example2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  Urban public space is one of the main components in urban planning because it emphasizes the interaction between people and the city itself. Public space often refers to a place that is open and accessible to all citizens but the idea of public space has changed during time and different cultures. This thesis is an analyse of urban public space in a large scale city, Beijing. The historic capital of China is right now in an intensive development phase where the urban public space is transforming. Although Beijing is more and more influenced by Western urban planning, the city still retains the traditions and symbols of ancient imperial times mixed with communist planning ideals. The analyse focused on three different categories: Form, Activities and Image/Symbols and were done through a field study of four different public spaces. These observations were also combined with literature studies and interviews with Chinese planners. The main questions were: • What perceptions does planners in Beijing hold of the idea of public space? • How is the urban public space in Beijing organized and shaped? • What kinds of activities do the residents of Beijing pursue in the use of urban public space? • How is symbolism used in Chinese planning of the urban public space, and what role does it have? It was found that Beijing has a top-down urban planning system which seems to carry on short-term goals where citizen participation is absent. Because of the rapid development, the relation to the urban context and the design quality is often poor. Chinese public space are generally of large scale, many of them expressing the power of the regime. Another conclusion was that the shape of the space is very different from Europe. Chinese public space can generally be divided into two different categories; spaces of spatiality -rooms within rooms or monumental spaces of symmetry. There is an obvious connection between outdoor quality and outdoor activities. A hypothetical conclusion is that well-defined human scale spaces results in spaces of vitality that encourages people to take part in social activities. It was also found that symbolism is an important part of Chinese culture and urban community. Feng shui is important in the way of avoiding bad elements. Colours, orientation, hierarchy and shape are important factors to consider when planning Chinese urban public spaces.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 302.
  Hagljung, Anna
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Detaljplanering med aktiv byggherre: hur påverkas process och planbestämmelser av kommunens och byggherrens intressen?2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [sv]

  I arbetet med att ta fram en detaljplan medverkar flera olika aktörer med olika intressen. En stor del av dagens detaljplanering görs med initiativ från privata byggherrar som ofta är aktiva i arbetet med att ta fram den aktuella detaljplanen. En aktiv byggherre har större möjlighet att påverka planens utformning och kan i vissa fall även påverka processen. Denna påverkan kan ha olika omfattning och kan ha både en positiv och en negativ inverkan. Syftet med detta examensarbete är att undersöka på vilket sätt en aktiv byggherre kan påverka en detaljplans bestämmelser och utformning. Det är lätt att anta att en detaljplan påverkas av en aktiv byggherre, men det finns inga studier som visar hur denna påverkan ser ut. Undersökningen har bestått av en studie av teorier och relevant litteratur om aktörer, rollfördelning och markägoförhållanden. Vidare har en fallstudie av två detaljplaner gjorts för att undersöka hur relationen mellan byggherren och den aktuella kommunen sett ut. I fallstudien har en analys av detaljplanernas planbestämmelser gjorts för att se hur de påverkats av kommunens respektive byggherrens intressen. För att få en bild av de aktuella kommunernas syn på samarbetet med byggherren och planens utformning har även intervjuer gjorts med de tjänstemän som varit delaktiga i arbetet med respektive detaljplan. Eftersom inga studier finns avseende hur detaljplaner påverkas av att en byggherre är aktiv gav studien av teorierna och litteraturen inga indikationer på vilka konsekvenser som kan uppkomma i dessa planer. Däremot visade studien att det i en planprocess finns flera olika aktörer med olika roller. Dessa aktörer har olika intressen som ofta står i konflikt med varandra. Studien visade också att det finns fyra olika fall av markexploatering som kategoriseras beroende på markägoförhållanden och om byggherren är aktiv eller inte. Markägoförhållandena påverkar planläggningen och är därför en viktig del i detaljplanering. Om byggherren är aktiv men marken kommunägd visade studien att det kan finnas en tendens till att kommunen har större möjlighet att ställa krav på byggherren. Det resultat som kan dras av fallstudien och analysen av planbestämmelserna är att detaljplanens utformning och bestämmelser påverkas av både kommunens och byggherrens intressen. I vilken omfattning byggherrens intressen avspeglas i planbestämmelserna verkar till stor del bero på om kommunen har en planberedskap eller inte. Analysen visade också att en stor del av kommunens intressen och intentioner inte regleras med planbestämmelser, vilket skulle kunna leda till att de går förlorade då planen genomförs. I slutet av arbetet förs en diskussion kring de resultat som uppkom av fallstudien och analysen av planbestämmelserna. Sedan dras slutsatser utifrån denna diskussion. Därefter presenteras förslag på lösningar för de problem som framkommit.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT03
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT04
 • 303.
  Hagljung, Anna
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Gävle Strand: stadsförnyelse med inspiration från omgivningen?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Gävle Strand är ett bostadsområde under uppbyggnad på halvön Alderholmen öster om Gävle centrum. Med närheten till havet, Gavleån, centralstationen och Gävle centrum är området mycket attraktivt för bostäder. År 2007 stod den första etappen av Gävle Strand färdig och den andra etappen förväntas stå klar för inflyttning år 2011. Från Gävle kommuns sida har man haft stora planer för området inte bara när det gäller att skapa en god boendemiljö i form av bostadsnära rekreation, luftiga och välplanerade lägenheter och god tillgång till kollektivtrafik. Man har även velat skapa en arkitektur som är nytänkande och skapar diskussion. Väster om Gävle Strand finns två befintliga områden som självklart påverkas av Alderholmens förnyelse. Dessa är miljonprogramsområdet Öster och ett magasinsområde som idag inte används som bostäder. Arbetet går ut på att hitta samband i utformnings och gestaltningsprinciperna för de tre områdena och på så sätt kunna dra slutsatser om man fört över vissa principer från de befintliga områdena till det nya. Analysen berör också de principer som varit övergripande och tagit stor plats i planhandlingarna för Gävle Strand men som inte kan återfinnas i de närliggande områdena. Sedan förs en diskussion om varför principerna valts, vilka tveksamheter som finns runt dem samt om det finns andra principer som kunde ha varit bättre lämpade för Gävle Strand. Avslutningsvis ger jag mitt förslag till en alternativ utformning och gestaltning av några av principerna.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 304.
  Haglund, Ulla
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Stadens skelett: analysering och tillämpning av olika planeringsideal på oljehamnen i Karlskrona.2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning En stad och dess stadsdelar kan planeras på olika sätt, mycket beroende på tidens ideal och politik. Stadens planering kan ses som ett skelett, den struktur som ska vara stadens ryggrad. Utan ett skelett växer staden som ett ryggradslöst djur, en amöba. Ett skelett kan ha olika utseenden och strukturer beroende på hur det ska användas, fågel, fisk eller mitt emellan. På samma sätt kan stadsplanering fungera med olika strukturer och utseende. Tanken med detta arbete är att på ett område i Karlskrona kommun, göra olika planförslag enligt mitt sätt att se på de olika planeringsidealen. Det är ett försök att undersöka om gamla beprövade planeringsideal kan fungera i ett modernt samhälle med de krav och önskemål som ställs på en planering som ska hålla i många år. De olika planeringsidealen ska också utredas och förklaras. Oljehamnen i Karlskrona är ett område vars ursprungliga användning håller på att förändras. Ett så pass stort och centralt område är ett bra ställe att pröva de olika planeringsidealens funktioner på. Olika tider har gett oss olika planeringsideal som till stor del har sin grund i den historiska framväxten. Jag har valt ut två äldre, ganska väldefinierade planeringsideal: Stenstaden och Trädgårdsstaden. Dessutom har jag lagt till ett nyare ideal som vuxit fram och börjar finna sin form: Sjöstaden. Det är två beprövade ideal som har klara riktlinjer och ett nytt där det finns många sätt att göra planeringen. Orsaken till att just dessa ideal valdes ut är bland annat att det ska gå att anpassa idealen till oljehamnens läge och förutsättningar. Även jämförelsen mellan de nya och de gamla idealen kan vara intressant. Resultatet av studien av de olika planeringsidealen resulterade i en trägårdsstad och en sjöstad, båda planerade i oljehamnen i Karlskrona. Stenstadens ringa anpassningsförmåga trots sina stora kvalitéer, gjorde att det idealet inte gick att på ett tillfredställande sätt arbeta in i en sjöstadsplan.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT03
 • 305.
  Hagman, Tor
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Soundscapes of 56.163 N / 15.585 E: en audiell analys av stadsmiljön i Karlskrona2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  Arbetet behandlar stadens ljud, våra upplevelser av de och hur de kan bli en tillgång i planeringssammanhang. Ofta när man diskuterar ämnet ljud/stadsbyggnad handlar det om bullerproblem och liknande. Jag har valt att i första hand lyfta fram andra aspekter, utan att för den skull vara ignorant mot problemen. På så sätt har jag försökt skapa en ökad medvetenhet om ljudets inverkan på stadsmiljön, hos mig själv lika väl som hos lyssnaren. Som utgångspunkt har jag haft stadsmiljön i Karlskrona där jag testat en generell metod för inventering av stadens ljud för att sedan föreslå förbättringar som kan genomföras på olika nivåer. Arbetet resulterade av naturliga skäl i en ljud-bok (cd-bok)där text läses in kombinerat med ljudklipp från stadsmiljön.Detta format kan dock, ännu inte, publiceras här utan pdf-filen innehåller manuset.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 306.
  Hall, Oscar
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Funktionsintegrering i Externhandelsmiljö2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Arbetet är en teoristyrd fallstudie på Amiralen och Slottsbackens handelsområden, med syfte att undersöka möjligheten att skapa en trevligare visuell externhandelsmiljö med hjälp av förtätning och funktionsintegrering. För att göra detta jämför och förenas handelsperspektiv på platsen med kända stadsbyggnadsbegrepp. Arbetes teori grundar sig på Jane Jacobs syn på staden som centrum för mångfald, Joel Garreaus teoretiserande av externhandelscentrumen utifrån begreppet Edge Cities, samt en syn på den täta staden som en hållbar stad. För att skapa den mångfaldiga staden krävs en inplantering av olika funktioner med olika tidsscheman, så att gaturummet ständigt befolkas av en varierande sammansättning människor. Vid sidan av detta förespråkas små kvarter, en tät stad med hög koncentration av människor och en bebyggelse med blandad bebyggelse från olika tidsåldrar. Compact city i kombination med urban sprawl, menar att en tät stad ökar möjligheterna att gå och åka kollektivt, tillsammans med att mindre ianspråktagande av mark, skapar ett hållbart samhälle. Problem uppstår dock vad gäller privata zoner, grönstruktur och tillväxt. Vidare fastställer Edge Cities externhandeln, som en faktisk stad. Problemen ligger enligt Garreau i att platserna inte har hunnit skriva sin historia och inte är färdiga platser. Dessutom hävdar ha att de inte konkurerar med centrumhandeln och därför inte kan ses som ett hot. Sedan sker en genomgång av Sveriges externhandel, där historian redogörs, från skapandet av gallerior i stadscentrumen, till flykten från staden, med bildandet av stora öppna trafikorienterade miljöer. Efter det gås stadsbyggnadsideal enligt Jan Gehl och Gordon Cullen igenom. De båda propagerar för den täta staden utifrån en mänsklig skala, där brutna siktlinjer och intima platser prioriteras. Jan Gehl har dock ett större fokus på den mänskliga skalan än Gordon Cullen. Efter det presenteras handelns behov och krav, där fokus ligger på att synas, och ett tillrättaläggande av området för kunderna. På senare tid har trenderna pekat mot en mer upplevelseinriktad shopping med krav på förändringar. Till sist inventeras Amiralen, och Inspiration lånas från Sickla köpkvarter, där en externhandelsmiljö har utformats från kvartersstruktur, med inslag av funktionsintegrering. Till sist mynnar arbetet ut i ett antal förändringsfaktorer för hur externhandelsmiljön kan förändras. Huvuddragen här är att plantera in nya funktioner med varierande tidsscheman, utgå från en rutnätsplan för att öka siktlinjerna, koncentrera handeln till ett stråk som binder ihop de olika delarna och minska ner parkeringen med 25%. Faktorerna exemplifieras sedan i ett planförslag över Amiralen & Slottsbacken, där slutsatsen dras att framför allt parkeringens tillgänglighet och synligheten är de stora problemen för ett genomförande. Till sist ifrågasätts möjligheten att överhuvudtaget genomföra arbetet i en avslutande diskussion. De två stora problemen kan anses vara fastighetsägarnas vilja till ombyggnaden och medelsvenssons vilja att bo i området innan resultatet är tydligt. Men för att skapa en bärkraftig utveckling måste folk tvingas in i rätt beteenden.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 307.
  Hallberg, Heléne
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Attraktiva Stadsum -analysering och förbättring av några offentliga mötesplatser i Eskilstuna2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  I rapporten presenteras två analysmetoder, Jan Gehls och Gordon Cullens. Analysmetoderna appliceras på tre offentliga mötesplatser i Eskilstuna, Fröslunda centrum, Smörtorget samt Sveaplan. Utifrån resultaten från analyserna har förslag till förbättring utformats. Gordons Cullens analysmetod baseras på den visuella upplevelsen av staden samt upplevelsen av att röra sig i den. Jan Gehls analysmetod baseras på aktiviteterna som äger rum i staden samt vilka möjligheter det finns att skapa kontakt. Analysmetoderna har sedan jämförts med tanke på skillnader, överrensstämmelser samt applicerbarheten. Platserna som analyseras är olika gällande läge, utformning, användning och historia. Trots olikheterna gick båda analysmetoderna bra att applicera på alla tre platserna. Trots de stora skillnaderna mellan metoderna så blev resultatet angående attraktiviteten inbördes mellan platserna samma. Fröslunda cantrum var den attraktivaste, sen Smörtorget och den plats som hade flest brister var Sveaplan. Förslagen till förbättring för platserna syftar till att öka attraktiviteten. För Föslunda centrum och Smörtorget består förslagen av två steg. Det första med mindre åtgärder och det andra med större ingrepp. För Sveaplan utformades förslaget i ett steg.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT03
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT04
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT05
 • 308.
  Hallberg, Jonas
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Utvidgning av Kalmar centrum: via stadens strategiska stråk2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  Kalmar är i dagsläget i en kraftig expansionsfas. En satsning med ett stort internationellt mässcentrum och hundratals bostäder i norra Kalmar innebär att staden sätts på kartan på ett nytt sätt, inte bara som den historiska staden. För att centrala Kalmar ska kunna behålla sin särställning som stadens kommersiella centrum krävs det att även det utvecklas. Det är dock inte helt okomplicerat. Kvarnholmen har en begränsad yta och stora delar av den består av värdefull bebyggelse. Med detta som bakgrund har det förts tankar på att utvidga centrum utanför Kvarnholmen och till stadsdelen Malmen. För att lyckas göra detta är det viktigt att stråken mellan Malmen och Kvarnholmen fungerar. Om det ska gå att ta steget över kanalen så krävs det att det tas ett övergripande strategiskt grepp på området och dess struktur. För att studera Kalmars fysiska struktur har jag gjort en Space Syntaxanalys. Space Syntax är ett antal analytiska metoder för rumsanalys där man istället för att beskriva byggnadsstrukturen i termer som distans eller geometriska former beskriver de olika rummens inbördes ordning. Detta kallas för rumslig konfiguration och är enligt metoden det som avgör vart i en stad det skapas stadsliv. För att komplettera analysen har även de faktiska gångtrafikantflödena studerats. Jag har även velat skapa en än djupare förståelse för hur de olika stadsrummen används och har därför studerat vilka stråk som har entréer och på vilka det bedrivs handel. Resultatet av analysen gjorde att jag identifierade ett flertal platser eller stråk inom analysområdet som inte används eller som används på fel sätt. Dessa ligger, tillsammans med min övergripande analys av analysområdet, till grund för det förändringsförslag som jag ger. Förändringsförslaget består av tre delar, en strukturkarta med föreslagna förändringar i centrala Kalmar, en beskrivning hur förändringarna påverkar de åtta områden som tidigare identifierats som styrkor eller svagheter samt en fördjupning på ett av områdena.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT03
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT04
 • 309.
  Hallberg, Martin
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Lokalt förankrad planering av rekordårens grannskapsenheter: Progamförslag för Norra Fäladen i Lund2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Den bebyggda miljön förändras och utvecklas ständigt. De byggnader och strukturer som under åren redan har hunnit försvinna är det lättar att finna värden i, brister och konflikter i historiska ideal är enklare att förbise jämfört med samtida. En betydande del av det stora bostadsbeståndet som utgörs av byggnader uppförda under rekordåren i Sverige är i dagsläget i behov av renovering och förnyelse, i många fall även de kringliggande utemiljöerna. Det är stadsstrukturer som under åren från det att de byggdes fått utstå mycket kritik angående framförallt de levnadsmiljöer som återfinns mellan husen, i det offentliga rummet. Mycket av kritiken visar sig i uppsatsen vara oförtjänt och bidrar till att förutfattade meningar kring dessa områden kan slå rot ytterligare. Syftet med detta kandidatarbete är att genom analys av Norra Fäladen visa på befintliga kvalitéer, värda att bevara och hur dessa kan förstärkas med nya tillskott till området, samt att föreslå möjliga åtgärder för konstaterade brister. Vidare syftar arbetet till att utforma ett programförslag för förnyelsen av Norra Fäladen i Lund, ett bostadsområde byggt under rekordåren. Programmet ska sträva efter att ansluta Norra Fäladen till övriga Lund i större utsträckning. I arbetet med programförslaget för Norra Fäladen läggs tonvikten på faktorer kopplade till bostäder, boendemiljö, stadens struktur och medborgarinflytande i planeringsarbetet.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 310.
  Hallberg, Michael
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Västra Sörhaga, Alingsås: en subtraktion och en addition2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  Avsikten med detta examensarbete är att utreda möjligheterna för och föreslå lämplig bebyggelse i Västra Sörhaga, Alingsås. Vid en första anblick ser Västra Sörhaga ut att sträcka ut sig över ett mycket stort område. Men Västra Sörhaga begränsas också av flera faktorer. Jag kommer i detta arbete visa hur den byggbara marken för bostäder reduceras av olika omständigheter och hur dessa kan återerövras.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT03
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT04
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT05
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT06
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT07
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT08
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT09
 • 311.
  Hallman, Karin
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Grönstrukturens funktioner i urban miljö- med studie av Hultmans holme2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Grönstrukturen är en av de övergripande strukturerna i vårt samhälle tillsammans med bebyggelsestruktur och infrastruktur. Alla olika funktioner som grönstrukturen har kan i sin tur delas in i tre övergripande grupper med: sociala, ekologiska och kulturella funktionsvärden. Det är ofta så att de sociala och kulturella värdena inte får lika stor tyngd vid beslutsfattande. Då är de främst de ekologiska funktionerna som går före eftersom den befintliga naturen har t.ex. skyddsvärda arter. Det finns olika sätt att planera ett områdes grönstruktur som saknar befintlig grönska: Patrik Grahns åtta parkkaraktärer tillsammans med typaktiviteterna med sina tydliga inriktningar och konkreta innehåll kan ligga till grund för och inspirera till nya parker och grönområden. Alexander Ståhle belyser Östermalm som ett bra exempel för att grönstrukturen integrerats i rutnätsplanen och ingen kan missa den eftersom man som boende måste passera den vardagligen vilket gör att upplevelsen av grönstruktur höjs. I Göteborg planerar man grönstrukturen efter sociotopsnurran som med sina tre axlar: sociotopvärden, tid och kommunikationsvärden kan utgöra en bra grund för både analysering av vad som redan finns men också vad som behövs. Ett bra verktyg för att konkret kunna motivera grönytor och parker. I Västra hamnen i Malmö har man ställt hårda krav på byggherrarna att utföra ett antal gröna åtgärder så som grönytetillgång samt gröna punkter. Hultmans holme är en stadsdel centralt beläget i Göteborg som valts till fallstudien i den avslutande delen av arbetet. Eftersom Hultmans holme ligger centralt beläget vid Göta älv i Göteborg anser jag att hårda krav kan ställas även där på framtida byggherrar. Eftersom älvens funktioner mest handlar om passiv rekreation och att tillgängligheten till vatten inte går att jämföra med den som människor kan ha till en grönyta, drar jag slutsatsen att vatten inte har funktioner som kan ersätta grönstruktur men komplettera grönstrukturens funktioner. I många fall tas vatten upp som en del av grönstrukturen, något som jag i detta arbete inte tagit ställning till om vatten bör göra eller ej. För att stärka kopplingen till älven och göra mer vatten tillgängligt har jag inriktat parkprogrammet mot att innehålla en stadspark med vattentema, vattenpark. Det funktionsbaserade parkprogrammet innehåller även rekommendationer i avstånd och andra funktioner som historiskt funnits på platsen, som odling, våtmark mm.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 312.
  Hallén, Kajsa Rue
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Vege stationssamhälle: om att bygga levande samhällen i en marknadsanpassad planering2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  Helsingborgs kommun får ett nytt tågstopp längs med Västkustbanan mellan Helsingborg och Ängelholm om de skapar en ort där befolkningsunderlaget är stort nog för detta. Orten har fått arbetsnamnet Vege. Kommunen menar att det som kommer att efterfrågas i Veges läge är tomter för fribyggen och gruppbyggda småhus. De uttrycker en farhåga för att Vege skall komma att bli en sovstad där bilen har den centrala rollen och att underlaget för stationen inte blir stort nog. Utgångspunkten är att det efter modernismen skedde en förändring i svensk planering. Från att tidigare ha varit inriktat mot att bygga ett folkhem med välfärd åt alla till att präglas av individualism och marknadsanpassning. Kommunerna har planmonopol men planeringen har alltmer kommit att präglas av marknadens villkor där kommunen mera är en förhandlingspart. Det blivit svårare för kommuner att planera samhällen, då byggföretagens kortsiktiga vinstintressen är det som ibland får styra. Syftet med denna studie är att beskriva hur den marknadsanpassade planeringen har påverkat småhusbyggandet under 2000-talet, särskilt i mindre orter. För att sedan med utgångspunkt från detta studera hur man kan göra Vege till ett levande stationssamhälle där tåget är det primära transportmedlet. I studien framkommer att det skett en ökning av eget ägda bostäder och en minskning av hyresrätter. I Sverige är det dyrt med nybyggnation och detta drabbbar främst unga och mindre bemedlade. Byggbranschen utgår ofta från en stereotyp familjesammansättning trots att singelhushållen ökar i Sverige. Nybyggnationen i mindre orter domineras av småhus. Problemet är att detta har skapat glesare städer. Det attraktiva boendet anses antingen vara en lägenhet i ett centralt läge i en storstad eller i ett eget hus nära naturen där bilen gör att man har stor frihet. I studien framkommer det som viktigt att politiker och tjänstemän står enade kring visionen för Vege och att de står fast vid den när de skall locka byggherrarna att vara en del av projektet. För att det skall vara attraktivt att investera i Vege kan kommunen luta sig mot en slags synergieffekt av det som gör området attraktivt, närheten till vattnet, naturområden och stationen. I dagens samhälle styrs valet av bostadsort mer av vilken livskvalitet orten kan erbjuda. Detta kan vara ett argument för att satsa på att bygga ett levande samhälle i Vege, och ett motargument till en villamatta av gruppbyggda småhus. De mjuka värdena är centrala för ortens framgång. Dessa mjuka värden består dels av Vege som en ort med stor social och fysisk mångfald. För att uppnå detta måste man göra det attraktivt för olika typer av människor att bosätta sig i Vege. Det skall därför finnas både små och stora bostäder med olika planlösningar, varierande prisklasser och olika typer av upplåtelseformer. För att uppnå en mångfald i bebyggelsen måste man använda många olika byggherrar och många olika arkitekter. Vege skall bjuda in människor i det offentliga rummet genom att utgå från en mänsklig skala. Levande städer skapas av en tät struktur, en rimlig befolkningstäthet, acceptabla gång- och cykelavstånd och av goda kvaliteter i det offentliga rummet.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 313.
  Haltrich, Natalie
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik.
  Lawton, Ella
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik.
  Stack, Geoffrey
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik.
  An Introduction to Needs Based Design2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  This is a supplement to the thesis entitled "Co-creating community with a Needs Based approach to design and planning", by the same authors. It is meant as an introduction to Needs Based Design, for practical application my developers, designers, planners, architects, municipal governments and all others planning the development of a community.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 314.
  Haltrich, Natalie
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik.
  Lawton, Ella
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik.
  Stack, Geoffrey
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik.
  Co-Creating Community with a Needs Based Design Approach to Urban Design and Planning2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  The development of the human built environment is an essential component to achieving and maintaining a sustainable society. Much has been done to develop tools, techniques and approaches for creating ‘green’ or ‘sustainable’ neighbourhoods yet they rarely demonstrate the capacity to address the wider socio-ecological requirements for achieving success. This paper studies the current approaches to green design and planning, proposes a new approach called Needs Based Design (NBD), and identifies the gaps that exist between the two. Results indicate that NBD is based on a firm foundation, is widely applicable, and can support and spur regional sustainable development initiatives and positive behaviour change within communities. It fills three major gaps identified in current green design by utilising systems thinking and a shared language and framework, and focusing on the needs of individuals within communities. Concerns exist, however, about its reliance on broad community participation and ongoing education. In theory, NBD allows project teams to implement their work within the context of a strategic sustainable development perspective. Recommended now is practical application and testing.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 315.
  Halvarsson, Olof
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Anpassning av befintlig bebyggelse samt områden i planeringsstadiet med hänsyn till höjda vattennivåer: metoder för skydd med Gullbergsvass och Norra Masthugget som exempel2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  Många klimatforskare i världen är överens om att en klimatförändring är på väg. I Sverige kan vi vänta oss ett varmare och mer nederbördsrikt klimat. Det varmare klimatet medför bland annat att havs- och landisar smälter vilket bidrar till att havsnivån höjs. Exempel på konsekvenser av det förändrade klimatet är översvämning och erosion. I framtiden anses effekterna inträffa allt oftare framförallt i kustområden. Människans vilja att bosätta sig i vattennära lägen medför problem då riskerna för översvämning och erosion är som störst där. Om vattendrag med höga vattennivåer mynnar ut i hav där havsnivån samtidigt ökar kan effekterna förstärkas. Syftet med detta arbete är att beskriva skyddsåtgärder för bebyggda områden, samt vilka åtgärder som kan användas vid anläggande av nya områden. Det primära målet har varit att belysa skillnaderna i anpassning till höjda vattennivåer beroende på hur långt området har kommit i planeringsprocessen. För att göra detta möjligt har följande två fallstudieområden jämförts i studien: 1. Gullbergsvass, kännetecknas av äldre bebyggelse som inte utvecklats på många år. Kommunen betecknar området som en framtida exploateringsreserv. I min studie kallas området för Gullbergsvass. 2. Norra Masthugget är ett område där exploatering och utveckling pågår för närvarande med flera plan- och byggärenden. I min studie kallas området för Norra Masthugget. Beräkningar av hur mycket havsnivån kommer höjas har genomförts av flera samhällsorganisationer. De skiljer sig kraftigt från varandra i beräkningarna varför det är svårt att dra konkreta slutsatser. Stadsbyggnadskontoret i Göteborg har dock genomfört beräkningar över dagens högvattennivå. För att bestämma vilka åtgärder som ska föreslås inom båda områdena har en multikriterieanalys gjorts. Analysen viktar uppsatta alternativ gentemot valda kriterier. Vid Gullbergsvass blev de två alternativ som fick flest positiva effekter; invallning respektive barriär- byggnation. Liknande analys över Norra Masthugget gav flera alternativ med positiva effekter däribland barriär- byggnation. Vid invallningen av Gullbergsvass bestämdes att skydd skulle anläggas upp till dagens högvattennivå. Då området skiftar i karaktär föreslås olika typer av högvattenskydd, både stenmurar och jordvallar. Med jordvall tillåts översvämning ske närmast älven upp till vallen, då den placeras en bit ifrån den normala vattenkanten. Huvud-fokus har istället varit att skydda bakomvarande område. Eftersom skyddet är bestämt utifrån dagens extrema högvatten måste skydden kunna byggas på och förstärkas vid en allt högre vattennivå. I planeringsprogrammet som stadsbyggnadskontoret tagit fram över Norra Masthugget finns osäkerheter på hur kommunen beaktar höjda vattennivåer. Det föreslagna skyddet är garage i bottenvåning upp till en föreskriven markhöjd. Infarten till garaget måste då ligga högre annars blir garagedelen obrukbar vid höjda vattennivåer. I nya områden som planeras finns många skyddsåtgärder att utnyttja. Viktigt är därför att bestämma hur området ska ha förhålla sig till vattnet, reträtt, försvar eller anfall. Vid redan planerade områden är förhållandesättet oftast bestämt. Byggnation av en stor barriär åt väster, samt flera mindre barriärer för att reglera älvarna, skulle innebära att vattennivån lättare kan regleras i de centrala delarna av Göteborg. Frågan är om detta är ekonomiskt och ekologiskt försvarbart.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 316.
  Hannula, Nina
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Hur skapar man en funktionsintegrerad miljö?: Är den alltid önskvärd?2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  Samhällsplaneringen har under lång tid styrts av separering mellan olika samhällsfunktioner för att undvika konflikter. En tydlig separering som har ägt rum är funktionssepareringen mellan arbetsplatser och bostäder. Den drevs fram under den industriella epoken och har över tiden inneburit att funktionellt sett allt fler och allt större ensartade bebyggelseområden har uppstått. Syftet med funktionsuppdelningen har till stor del varit att undvika störningar och konflikter mellan olika funktioner för att skydda invånarnas hälsa och säkerhet. Rådande institutionella förhållanden såsom lagstiftning och finansieringssystem tillsammans med planeringstraditioner och principer för lokalisering av offentlig service kan hjälpa till att förklara uppkomst och omfattningen av funktionsseparering mellan arbetsplatser och bostäder men även mellan olika branscher inom näringslivet. Det industriella sättet att separera samhällsfunktioner ses delvis som föråldrat. Industrisamhället har övergått till ett kunskapssamhälle med nya behov och preferenser. Industrinäringen har effektiviserats och delvis minskat samtidigt som tjänstesektorn har ökat. Tjänstesektorn ställer nya krav på den fysiska planeringen utifrån deras lokaliseringsbehov och preferenser. Trenden går mot att allt fler människor och arbetsplatser väljer att lokalisera sig i centrala lägen och inom samhällsplaneringen finns idag en strävan att skapa fler funktionsblandade områden. Detta för att minska städernas utglesning och för att använda marken på ett mer effektivt sätt. Mitt examensarbete innefattar två delar, en teoretisk del för att skapa förståelse av begreppet funktionsintegration och en mer praktisk del, del två. Den övergripande uppgiften i del två består av, att studera var ny bebyggelse, för såväl bostäder som verksamheter kan placeras i den norra delen av Värnamo stad utifrån de problem och konflikter som finns. Syftet med mitt planförslag är att utforma ett förslag till en funktionsintegrerad miljö i Värnamo stad. Genom att använda mig av funktionsintegrering som medel ska planförslaget skapa möjligheter till att förtäta staden och samtidigt inrymma olika funktioner inom ett och samma område. Planområdets centrala läge motiverar till att öka attraktiviteten och finna användningar som är mer lämpliga för platsen än dagens. Markanvändningen inom området styrs idag i huvudsak till industri samt, till en viss del bostäder. De stadsplaner och detaljplaner som reglerar markanvändningen för området är upprättade i början och mitten av 1900-talet. Delar av dessa planer är föråldrade och överens-stämmer inte med dagens markanvändning. I mitt planförslag har jag undersökt i vilken skala och i vilka former funktionsintegrering är lämpligt. Jag har med hjälp av byggnadskroppar skapat fler slutna kvarter med varierande placering och utformning av bebyggelsen. Avsikten med planförslaget har varit att skapa en tätare och intressantare stadsbild samt att genom att förtäta området med fler byggnader kunna använda marken på ett effektivare sätt. Det har varit viktigt att finna funktioner som kan samspela inom ett och samma område, samtidigt som det har varit angeläget att befintliga funktioner även ska kunna finnas kvar. Ambitionen har varit att inhysa, bostäder, kontor, handel och centrumverksamheter i området och skapa en levande och attraktiv stadsmiljö.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 317.
  Hansson, Fanny
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Palmgren, Malin
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Offentliga platser – mötet mellan stad och människa; ett gestaltningsförslag för Fisktorget i Karlskrona2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Detta kandidatarbete problematiserar begreppet offentliga platser utifrån ett socio-spatialt perspektiv, det vill säga förhållandet mellan människan och den fysiska miljön, med fokus på vilka möjligheter och begränsningar den fysiska planeringen har att påverka stadslivet. Därtill studeras olika urbanteoretiska förhållningssätt utifrån verk skrivna av William H. Whyte, Kevin Lynch, Jan Gehl och Camillo Sitte i syfte att lyfta fram utgångspunkter för hur en god offentlig plats kan skapas. För att konkretisera problematiken och diskussionen kring offentliga platser utarbetas även ett gestaltningsförslag för Fisktorget i Karlskrona. Litteraturstudier inom forskningsfältet har visat att det inte finns något entydigt svar på vad som karaktäriserar en offentlig plats. En offentlig plats är ett komplext fenomen som är beroende av förhållandet mellan människan och rummet, eftersom det krävs både sociala och fysiska strukturer för att kunna skapa en offentlig plats. En grundläggande förutsättning för en offentlig plats är dock att den ska vara öppen och tillgänglig för alla. Samtidigt går det att ifrågasätta om detta är realistiskt eftersom tillgänglighetsaspekten inte enbart är beroende av fysiska aspekter, utan även sociala och samhälleliga strukturer som indirekt kan exkludera människor från platsen. De offentliga platsernas funktion har även varierat i takt med att samhälletkontexten förändrats och det uppstått nya krav och förväntningar. Traditionellt sett har de offentliga platserna fungerat som enande mötesplatser för politiska, ekonomiska, kulturella och religiösa intressen. I dagsläget har de offentliga platserna dock förlorat en stor del av sin forna status och deras funktion ifrågasätts från många olika håll. Sett till den fysiska planeringens möjligheter att påverka och stärka stadslivet och de offentliga platserna kan konstateras att ett flertal faktorer spelar in. De fysiska strukturerna är en liten del av en större samhällskontext som påverkas av både ekonomiska, politiska och sociala faktorer. Trots detta har de fysiska strukturerna stor betydelse som arenor för samhällets olika intressen, och den fysiska planeringen har därigenom en viktig funktion för upprätthållandet av de offentliga platserna. De fysiska strukturerna fungerar som ett ramverk för vad som är möjligt att göra på en viss plats, men de kan inte förutbestämma vad som kommer att ske eftersom människor har en fri vilja. Därmed kan den fysiska planeringen enbart ge förutsättningar till ett levande stadsliv. För att ta fram olika riktlinjer för hur det offentliga livet kan stärkas genom utformningen av den fysiska miljön har verk skrivna av William H. Whyte, Kevin Lynch, Jan Gehl och Camillo Sitte analyserats i en komparativ studie. Det har visat sig att det finns ett samband mellan den fysiska utformningen och stadens kvalitet, där syftet med den fysiska gestaltningen framförallt är att berika upplevelsen av staden utifrån ett helhetsperspektiv. Teoretikernas riktlinjer för hur detta ska uppnås skiljer sig åt, vilket kan förklaras av deras skilda fokusområden gällande människans användning och upplevelse av platsen, platsens fysiska och visuella utformning samt skalnivå i förhållande till staden som helhet. Resultatet av den komparativa studien har dock visat på betydelsen av sex övergripande faktorer: platsens identitet, förhållande till omgivningen, tillgänglighet, funktion, utformning och yttre påverkan. Med utgångspunkt i de faktorer som identifierades i den komparativa studien gjordes en platsanalys på Fisktorget i Karlskrona för att identifiera problem och möjligheter samt ta fram potentiella utvecklingsmöjligheter för att stärka stadslivet och Fisktorgets funktion som offentlig plats. De huvudsakliga problemen på Fisktorget visade sig vara bristen av en tydlig identitet och funktion, Skeppsgossegatans barriäreffekt, avsaknaden av viktiga kopplingar till omgivningen, en ogenomtänkt utformning samt yttre faktorers negativa påverkan. I syfte att motverka den identifierade problematiken på Fisktorget och även stärka platsens värden, med närhet till både havet och Trossös stadskärna, utarbetades ett gestaltningsförslag för att förbättra platsens identitet, förhållande till omgivningen, tillgänglighet, funktion och utformning samt motverka eller stärka yttre faktorers påverkan.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 318.
  Hansson, Ida
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Olausson, Anna
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Spatial planning for cooperative housing. A case study in Maria Auxiliadora, Cochabamba, Bolivia.2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  Lack of housing is a problem in Bolivia, migrations from rural areas to towns causes problems in the fast growing cities. Since urban planning does not have the resources to keep up with the need for housing many settlements are illegal and often lead to a land use conflict. In some cities large parts of the population live in spontaneous settlements, often in areas planned for another use of land. In Cochabamba the number of inhabitants has grown rapidly, particularly in the past few decades. Many of the immigrants are low-income people who search housing in areas accessible to their incomes. Low-income groups search housing through illegal establishment in peripheral zones. The high housing costs in most of the districts of the city make housing provided through legal conditions unaffordable for them. In Cochabamba the expansion takes place in the outskirts of the city and the land use conflict is about the conflict between land set aside for agriculture purpose and illegal settlements. In focus for our study has been the area Maria Auxiliadora in District 9, Cochabamba. A group of women got together with a wish to build houses of their own. The area is situated on a hillside in an area for agricultural use but on a piece of land not suitable for this use because of the steep and rocky terrain. There are several non governmental organizations involved with a common ambition to build a cooperative housing area. Cooperative housing is a new experience in Bolivia which could be a beginning of a new way of thinking and a new way to solve the housing problem in the country. There is a growing interest, both from the government and from people that need land for housing, of this new form of living. The Bolivian cooperative housing program is formed out of a concept used in Uruguay. In this study we focus on spatial planning issues for cooperative housing. Through spatial planning we demonstrate how housing areas can be planned in the future with focus on cooperative thinking and living. The project area, Maria Auxiliadora, has been used as a case study. Maria Auxiliadora has a spatial plan and houses are already under construction but the plan does not consider cooperative thoughts and needs. We have developed two individual proposals and one proposal jointly. The first individual proposal treats generally aspects of how to plan a cooperative housing area in Bolivia. The proposal treats for example how many inhabitants that is to prefer in a cooperative, physical aspects of the outdoor environment and other physical arrangements that can give the area great opportunities to be a well functioning cooperative housing area. It also illustrates house types that can be used in a cooperative and how the houses can be grouped to promote the cooperative thoughts. One part is treating how to build in steep terrain though many of the new housing areas is situated in steep terrain. The second individual proposal illustrates how an area like Maria Auxiliadora can be planned in the future. The proposal consider cooperative thinking and needs in line with the first individual proposal. Maria Auxiliadora is situated in steep terrain and it is likely that other new housing areas will be planned in similar terrain. The proposal illustrates the possibility to place houses in groups around a shared garden even in steep terrain to give the area great opportunities to act as a well functioning cooperative housing area. Even a design proposal have been created to illustrate the importance of an coherent appearance of an cooperative housing area. The third proposal is drawn jointly and illustrates improvements of the existing plan for Maria Auxiliadora. In this proposal we have been taken the built houses and roads into consideration. The plan is adjusted to fit the steep terrain and considers cooperative housing.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT03
 • 319.
  Hansson, Jan-Olof
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Participation in Practice2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [en]

  With todays planners and urban designers often using the participatory process, it is worth knowing that there are different ways that participation is used and to what ends. This thesis looks into three projects in Malmö, Sweden, all with their distinct character and approach to participatory practice. The three projects are labeled "initiative", "invitational" and "members only" - types of participatory practices. The methodology revolves around interviews with representatives from each project. The three projects are also vastly different in their forthcoming, scale, organisational structure and budgets, allowing for a broader perspective. The projects are looked at through the theories of established works on participation but also from a communications point of view, with some common finds leading to the conclusion.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 320.
  Hansson, Linda
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Stora torg Kristianstad2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka och diskutera Stora torg i Kristianstad och om hur man genom en omgestaltning av torget kan göra platsen mer tilltalande, attraktiv och levande.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 321.
  Hansson-Göl, Alexander
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Söderlund, Jenny
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Tillväxt som strategi2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar temat urbana tillväxtstrategier i svensk planering. Studien syftar till att undersöka hur översiktsplaner har påverkats av entrepreneurial city, platsmarknadsföring och kreativa klassen som alla är olika teorier om urban tillväxt. Undersökningen utgår ifrån fem kommuner med en översiktsplan från tidigt 90-tal och en aktuell plan antagen omkring 2010. Översiktsplanerna studeras utifrån de valda teorierna (entrepreneurial city, platsmarknadsföring och kreativa klassen) om urban tillväxt för att ge förståelse för hur strategierna i kommunernas översiktsplaner har påverkats av teorierna. Den genomförda undersökningen visar på en förändring över tid som pekar mot mer tillväxtorienterad planering.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 322.
  Haraldsson, Malin
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Råberg, Freja
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Cykel i stadskärnor: Möjligheter som skapar rörelse i staden2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Sverige har genomgått en strukturomvandling inom stadsplaneringen, från att vara ett samhälle där främsta transportmedlet skedde med muskelkraft till att bli ett samhälle där bilen dominerar stadsrummen. Att behöva dela yta med alla trafikslag kan tänkas skapa en otrygg upplevelse för såväl fotgängare, cyklister som bilister. Idag är det självklara valet av transportmedel bilen i många fall, vilket i sin tur kan leda till att man blir bekväm och man behöver inte längre röra sig allt för mycket för att ta sig någonstans. Syftet med uppsatsen är att undersöka förutsättningar för cykeltrafik i stadskärnor. Uppsatsen kommer att utreda planeringsprinciper och riktlinjer som uppmuntrar rörelse med muskelkraft i staden. Hälsa är en central del i arbetet och utgår från hur fysisk aktivitet påverkar kroppen. Även bilens roll redovisas utifrån hur den påverkar staden inte bara genom avgaser utan även ur andra aspekter. Följande begrepp tillgänglighet, trygghet, komfort, standard & underhåll, estetiskt tilltalande cykelmiljö och orienterbarhet, ligger till grund för kandidatarbetet. För att kunna genomföra fallstudier utformas en checklista, städerna Halmstad och Karlskrona väljs ut som fallstudieobjekt. Checklistan tas fram utifrån arbetets litteratur och används sedan för att observera de valda fallstudieobjekten. Resultatet av observationerna ligger till grund för bedömning av gatorna. Städernas båda cykelstrategier tas upp i samband med vilka brister som finns.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 323.
  Hassib, Sarah
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Externhandeln i planeringen2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  De externa köpcentrumen har haft en stark utveckling i storstäderna och framförallt har de externa köpcentrumen utvecklats ännu bättre i de mindre städer. Under 1990-talet har externhandeln vuxit med hela 85 procent i Sverige. Att handeln har samlats till färre platser, mest till externa köpcentrum, beror dels på att det skett en urbanisering och dels på att bilanvändningen har ökat. Förr byggdes städerna vid åmynningar, där handelsleder korsades och så småningom vid järnvägsknutar. Numera utvecklas bostäder och service oberoende av varandra. De dagligvarubutiker som skulle finnas på bekvämt gångavstånd från bostaden håller på att försvinna. Det finns en del människor som är skeptiska över den strukturomvandling som sker inom handeln idag, de är rädda för att den starkt kommer att påverka hur samhället ser ut imorgon. Avgränsningen av detta arbete fokuserar på för- och nackdelar med externa etableringar samt påverkan på stadskärnan.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 324.
  Hassib, Sarah
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Trygg offentlig park2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har som syfte att dels undersöka människors upplevelser av otrygghet i offentliga parker och dels undersöka vilka fysiska åtgärder som medborgarna upplever ökar trygghetskänslan. Men även att undersöka om, och i så fall vilka, fysiska åtgärder som presenteras i kommunala parkprogram. Utifrån arbetets forskningsöversikt presenteras de teoretiska perspektiven, upplevelsen av otrygghet och den offentliga parken. Genom de teoretiska perspektiven förstår man vad en plats är och hur människor upplever otrygghet. De visar att våra egna erfarenheter, visioner och förutfattade meningar påverkar användningen av platsen. De visar även att det inte finns en entydig koppling mellan rädsla och brott. Det har i analysen av resultatet varit viktigt att förstå hur människor upplever en offentlig plats, vad som skapar trygghetskänslor på dessa platser. Arbetets empiri består av sex parkprogram som analyserats utifrån en innehållsanalys. Arbetets innehållsanalys visar att de valda parkprogrammen tar hänsyn till en bred målgrupp där visioner handlar om att skapa platser för alla grupper och människor. Insamlingen av data har skett genom en enkätundersökning där respondenterna fått svara på ett frågeformulär där bland annat parkens funktioner och trygghetsskapande åtgärder har lyfts fram. Resultatet av undersökningen visar att män och kvinnors syn på vad som är viktigt i en park ser olika ut och även vilka funktioner de helst ser i en park särskiljer sig. När det gäller känslan av otrygghet och vad de upplever som otryggt i en park är åsikterna mer lika. Undersökningen visar på många likheter mellan åtgärderna i kommunernas parkprogram och svaren från enkätundersökningen. Uppsatsen visar även att rädslan inte kan byggas bort helt då den varierar mellan individer. Det går dock att med fysiska åtgärder skapa förutsättningar för en ökad trygghetskänsla.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 325.
  Hedquist, Beatrice
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Olympiska städer: Hur förvaltas det Olympiska arvet?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kandidatuppsats är att studera hur den Olympiska parken i Peking respektive London planeras för att hantera de Olympiska spelen samt hur de planerats för att användas efteråt. Vidare är syftet att se vilka förutsättningar och vilken problematik som därefter uppstår. Undersökningen har skett genom en kvalitativ innehållsanalys av den Olympiska parken i Peking respektive London. Resultatet från studien har därefter analyserats och diskuterats utifrån ett par teoretiska huvudpunkter som är viktiga vid planeringen av mega-event. Planeringen av de Olympiska spelen är ett komplext projekt med många olika aspekter att ta hänsyn till. Detta då det bl.a. är ett område som ska ha annorlunda funktion under och efter de Olympiska spelen. Den Internationella Olympiska Kommitteen kräver en sluten plats med närhet mellan arenorna, boendet och träningsanläggningar. För att området eller områdena ska kunna fungera som en stadsdel i staden måste dessa barriärer sedan kunna överbyggas och flera sociala aspekter tas hänsyn till.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 326.
  Heimler, Louise
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  move: a planning proposal for van quan, ha noi2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  The study area, Van Quan, is located in the town Ha Dong, about 9 km southwest of Ha Noi, Vietnam, Ha Noi is growing rapidly and Ha Dong will belong to Ha Noi within 10 years according to the National Institute for Urban and Rural Planning in Ha Noi. That is the starting point for an urban development in Van Quan. The study started with field studies and inventory of the study area and the urban character in Ha Noi. A rural village is located Van Quan today. Remaining parts of the study area is mainly rice paddies and banana trees. Historical footprints but also globalisation have a strong impact on the city structure and architecture. Traditional tube houses and modern building complexes are now both parts of the urban character. Another aspect of the urban character is the integration between public and private space, especially in the city centre. The planning proposal for Van Quan focused on the urban conditions in Ha Noi to correspond to Ha Noi’s future border. The plan proposal suggests a urban development with both modern and traditional aspects, where communication and transportation are essential. The structure in Van Quan follows a grid pattern for good accessibility and movements. Houses are influenced by both traditional tube houses and larger buildings for offices/shops/hotels etc. The plan proposal suggests mixed use, where residential buildings and companies are located next to each other. Another part of the planning proposal is parks and recreation areas. Generally, the access to parks in Ha Noi is poor as a result of urbanisation. Parks and recreation areas are suggested to be integrated in the residential areas and centre to improve qualities in the neighbourhoods.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT03
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT04
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT05
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT06
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT07
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT08
 • 327.
  Helgesson, Ida
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Kulturmiljö i teori och praktik: Praktisk tillämpning av teori i exemplet Augerum2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  Kulturmiljöns roll i planeringen utreds i detta examensarbete där begreppen och dess tillämpningar förklaras och teoretiska och metodiska aspekter presenteras. Analysresultatet används för att åskådliggöra nådda slutsatser som bildar underlag för den avslutade delen av arbetet som utgörs av att pröva resultaten praktiskt. Teori- och metoddelarna visar på hur kulturmiljöer är karaktärsskapande och ger identitet till platsen. Vilket på så sätt gör dem till en resurs för framtiden. Då kulturmiljövärden tas tillvara genom hänsyn i planeringen kan de berika och vara en tillgång för människor och samhälle, de bildar en av de grundläggande utgångspunkterna för olika planerade förändringar. Det krävs att dessa värden tidigt inryms i planeringsprocessen samt att flera perspektiv får komma fram för att de ska bilda en värdefull utgångspunkt. I den praktiska tillämpningen av examensarbetets teoretiska del lyfts kulturmiljövärden, i det geografiska området Augerum, på ett sådant sätt att de kan bilda utgångspunkt för framtida planering av området.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 328.
  Hellgren, Lena Jarl
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Blandat boende: en utopi?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Beroende på föreställningen att ett blandat boende förväntas ge människor bättre levnadsförutsättningar, råder ett planeringsideal som har intentionen att göra boendemiljöer mer socialt blandade och mindre boendesegregerade (Holmqvist 2009). Samtidigt kan man idag se att boendesegregationen ökar. Syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva begreppet blandat boende och vilka möjligheter man har inom fysisk planering att planera för ett blandat boende, minskad boendesegregation och en ökad mångfald. De mer konkreta frågeställningarna handlar om vilka verktyg som finns att tillgå inom fysisk planering och på vilket sätt man kan planera för ett blandat boende, minskad boendesegregation och främjande av mångfald vid nybyggnation. För att uppnå uppsatsens syfte och besvara frågeställningarna används fallstudie som strategi. En utbredd uppfattning är att blandat boende leder till bättre integration. Många forskare är dock tveksamma till detta (Andersson et al 2009) och det finns argument både för och emot homogena grannskap. Blandat boende, som har sina rötter i Chicagoskolan, trädgårdsstaden och grannskapsplaneringen, ger enligt forskningen upphov till betydelsefulla ytliga kontakter (Holmqvist 2009), vilket skulle kunna tolkas till stöd för blandat boende som planeringsidé. Det blandade boendets status som planeringsidé har förändrats över tid, från att ha varit ett bostadspolitiskt nationellet mål till att inte längre lyftas som en central fråga (Holmqvist, 2009). Idag är det i stor utsträckning marknaden som styr, vilket också speglas i planeringen på lokal nivå. Då Kvarteret Kilen i Ronneby ska bebyggas är intentionen att skapa en socialt blandad stadsdel. Fokus ligger dock på andra åtgärder än just blandat boende när det gäller att skapa mångfald i området, då möjligheterna att påverka valen av upplåtelseformer och hustyper upplevs som små. Exempel på andra insatser för främjande av mångfald är att koncentrera bebyggelse och människor, att blanda funktioner samt att planera för de icke bilburna (Jacobs 1961/2005, Gehl 1971). När det gäller de verktyg som finns att tillgå inom fysisk planering för att skapa ett blandat boende, det vill säga allmännyttan, ombildning och nybyggnation, så används dessa i liten omfattning. För att som fysisk planerare kunna bedöma och motivera planering för en socialt blandad befolkning, behövs mer forskning om blandat boende som planeringsidé och om dess effekter.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 329.
  Hellman, Malin
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Stora Tuna: där staden möter kulturmiljö och jordbruksbygd2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  Stora Tuna är ett stadsnära landskap i Borlänges utkant. Området har som många andra liknande områden en utvecklad grönstruktur, en rik kulturhistoria och än så länge en begränsad utbyggnad av bostäder, verksamheter och industrier. Med tiden har intressen kommit fram för att bebygga vissa delar och området står idag inför ett avgörande hur det ska utvecklas. Utgångspunkten för examensarbetet har varit att utreda vilken typ av landskap som är önskvärt runt våra expanderande städer och tätorter, genom exemplet Stora Tuna. Stora Tuna är ett område som ligger strax fem kilometer söder om Borlänge centrum och som från olika intressenter kan vara aktuellt för bland annat ny bebyggelse. Problemet som framkommit är att området saknar en aktuell plan och strategi som talar om i vilken riktning området ska utvecklas. Inom Stora Tuna finns också en väl bevarad kulturmiljö som har rötter tillbaka till 7000 f. Kr. och Frostbrunnsdalens naturreservat med en utvecklad grönstruktur samt ett rikt växt- och djurliv att ta hänsyn till. Inledningsvis har därför en diskussion förts om städers framväxt kontra kulturmiljön, landskapets gröna värden och hållbar stadsutveckling. En ortsanalys som berör bland annat geografi och befolkning, historia, landskap och bebyggelsekaraktär samt visuella strukturer har också gjorts för att kartlägga vilka förutsättningar och värden som finns. Slutligen har en programskiss utformats med målet att lyfta området som stadens landskap och betona kulturmiljön, landskapet och grönstrukturen samt den småskaliga bebyggelsestrukturen. Tanken är att riktlinjerna i del två ska ligga till grund för det fortsatta arbete och utveckling av området.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT03
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT04
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT05
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT06
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT07
 • 330.
  Hellström, Emilie
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Ansvarsfördelning i planeringsprocessen: Vem ansvarar för ett projekt som inte når laga kraft?2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [sv]

  Arbetet har utvecklats utifrån min egen nyfikenhet och frustrationer över att se planprojekt påbörjas och sedan stanna upp i en tidig planprocess. En del fortsätter såklart men allt fler har börjat hamna i en sorts trend där de antingen läggs ner efter en lång tid av ovetande eller sakta börjar rinna ut i sanden, det vill säga in i ett tillstånd där planen varken är verksam eller nedlagd. Varför detta har börjat inträffa är den frågan som varit grunden till projektet. Varför genomförs ett projekt men inte ett annat? Denna fråga generar ju självklart följdfrågan om vem som har låtit detta kunna hända. Det vill säga vems är ansvaret för att ett projekt ”tillåts” rinna ut i sanden? Ett projekt som jag både följt och begrundat mig över är planprocessen för Slussen. Det är ett projekt som har bedrivits i omgångar under en period av 20 år där stadiet att uppnå laga kraft inte varit i närheten förrän nu i år. Men angående tidsaspekten så menar vissa att det är projektet för Slussen som har tagit tid, inte själva planprocessen i sig. Men jag hävdar utifrån samtal med min handledare och studiekamrater att de hänger ihop i den mån att den ena inte fungera utan den andra och bestämde mig för att Slussen fick bli min fallstudie trots skiljande synpunkter angående plan och projekt. Så genom att studera planprocessen för slussen, som precis har inträtt i sitt antagande skede, har jag försökt skapa en förståelse för varför ett projekt stannar upp och definiera det så vi kan börjar se det som ett verkligt problem istället för något som händer ibland. Till hjälp har fallstudien använt sig av semistrukturerade intervjuer där respondenterna, som har omfattats av både politiker, tjänstemän, initiativtagare/konsulter och berörda för att skapa en så bred grund som möjligt, i en form av personliga möten där alla fått uttryckt sina åsikter om projektet, ansvarsfördelning, huvudsaken till utdragna och uppstannade projektet med mera. Utifrån dessa intervjuer, som har jämförts mot plandokument för slussen samt litterära studier om deltagande- och handlingsteori, så har resultatet av analysen utmynnat i en förståelse av att det inte finns någon riktigt huvudorsak till problemet utan att det finns fler och eftersom det är lättare att tala om något konkret så har svaren blivit riktade mer utifrån slussen än ett allmänt perspektiv. Vilket har gjort det svårt att definiera ett allmänt problem som skulle kunna lösas genom definition. Dock kan vi nu med ett litet facit i hand konstaterat att ett försök till minska antalet planer som rinner ut i sanden så skulle vara att anlita någon, framför allt till stora projekt, som ser till helheten, någon som gör att det blir bättre samarbete mellan alla inblandade i den meningen att alla börjar jobba mer till- sammans och slutar att bara fokusera på ”sin del”. Vidare tillämpningar skulle vara att det utvecklades en större förståelse mellan de olika aktörerna och deras arbetsuppgifter. Något som kanske skulle kunna uppnås genom att ställa krav på att politikerna, att de måste gå någon form av planeringskurs för att få en insikt i planerarens vardag samt vice versa.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 331.
  Hellström, Lina
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Mumbai: the bicycle friendly city, bicycle masterplan & design guidelines for central mumbai2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  Mumbai – the city of contrasts, is home for more than 20 million people. It is the financial centre and the most modern city in India. As most cities within developing countries Mumbai is striving to imitate the western model of growth and lifestyle to achieve a “developed” status. Motorization, especially private motorized modes, has become prioritized because they are seen as a big part of this development. This neglecting has also led to a significant prejudice against bicycle riding as a transport mode. Over 300 new cars are registered ever day in the city. Not only is congestion a big problem but pollution from vehicles are posing serious threats to peoples health and to the environment. 88% of the population is using public transport today but with a larger growing middle class, ready to buy private vehicles, traffic related problems are likely to worsen. The gap between rich and poor is increasing, parts of the population can hardly afford to use the public transport system. Even though Mumbai is claimed to have the highest income per capita in India, 40 % of the inhabitants are still living below the poverty line. There are many aspects in society that could have a positive effect if a well working bicycle infrastructure were to be developed in Mumbai. Bicycling is not something new in India, bicycles have been used for a long time both for commuting and transporting goods. India is the second largest producer of bicycles in the world. 3% - 7% of all trips are done by bicycles in Mumbai today but studies shows a sharp decline in bicycle journeys over the past two decades. It is likely that bicycles will disappear from the streets in less than a decade if no actions are taken from the government. Six goals have been chosen to look at in this thesis, they are; Equality, Safety, Mobility, Urban life, Environment and Health. Some facts under each goals are presented and it is explained how a well working bicycle network could improve some aspects under each goal. Design standards of how bicycle facilities should be constructed and an illustration of a bicycle masterplan is proposed based on interviews with the public, literature studies and analyzing of the existing roads. Recommendations on how to work with changing prejudices against bicycling and how the planning of a bicycle network could be implemented are given.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 332.
  Hellund, Gustav
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Centrumutveckling i Örebro: Att minimera barriäreffekterna av järnvägen2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING I Örebros översiktsplan från 2010 nämns tre förslag, nedgrävning, överdäckning och upphöjning av järnvägen för att minska dess störnings och barriäreffekter. Syftet med examensarbetet är att göra ett planförslag utifrån det förslag från Örebro kommun som mest minskar barriäreffekterna av järnvägen, bäst länkar samman Väster och centrum och svara på frågeställningen. För att genomföra det har två analyser utförts. En litteraturstudie med material från bland annat Jane Jacobs och Jan Gehl. Inventeringar för att hitta den befintliga grönstrukturen, infrastrukturen, bebyggelsestrukturen och rumsstrukturen. Nedan följer frågeställningen med svar. Hur kan stadsdelarnas unika karaktär och attraktivitet stärkas utan att de smälter samman till en? Enligt litteraturstudierna kan stadsdelarnas unika karaktär och attraktivitet stärkas genom att skapa en stad med ett offentligt rum där människor vill vistas och som bidrar till sociala kontakter. Detta kan ske genom att skapa en mångfald av kultur, service och handel. Utemiljön bör också vara anpassad efter oss och våra sinnen så vi upplever den på bästa sätt. Detta utförs i planförslaget genom att kvarter blir korta, äldre byggnader sparas och en hög koncentration av människor skapas så att områdena kan få flera funktioner. Det offentliga rummet anpassas till mänskliga avstånd bland annat genom att torg inte är större än 30 meter då det är gränser för att urskilja ansiktsuttryck och känslor. Stadsdelarnas karaktär kan bevaras genom att ny bebyggelse sammanknyter till den befintliga och att naturliga visuella gränser förstärks. Det utförs i planförslaget genom att den nya bebyggelsen har fått samma höjd som den på den östra sidan av järnvägen för att skapa en naturlig gräns mot den lägre homogena bebyggelsen på Väster. Vilka stråk ska skapas, förstärkas, minskas eller tas bort? Utifrån den analys som bygger på Kevin Lynch teorier ska följande stråkstärkas. Polis-/Skattehuset till Västers centrum via Järnvägsgatan och Jakobsgatan. Järntorget till Västers centrum via Olaigatan och Kilsgatan. Stortorget till Västers centrum via Vasagatan, Vasatorget och Ekersgatan. I planförslaget visas det genom att Stadsmönstret är anpassat efter stråken och att de har blivit huvudstråk. Vilka för- och nackdelar finns med nedgrävning, överdäckning samt upphöjning och vilken åtgärd är mest lämplig med avseende på att länka samman stadsdelarna? Enligt barriäranalysen som utgår från platserna där föregående stråk korsar järnvägen är nedgrävning det bästa förslaget med avseende på att länka samman Väster och centrum. Fördelarna är att ingen hänsyn behöver tas till järnvägsspåren och centralstation går att flytta. Det har en övergripande effekt på planförslaget då marken där järnvägen legat blir fri att använda till annat. Det bidrar även till att det blir möjligt att flytta Södra station och Centralstationen. Hur ska barriären i form av Östra Bangatan hanteras? Östra Bangatan ska bli en lugnare stadsgata. Det höga trafikflödet kommer att delas med Västra Bangatan. I Förslaget är Östra Bangatan smalare och hastigheterna kommer att sänkas för att minska genomfartstrafiken. Hur ska ny bebyggelse/platser anpassas till de befintliga? Inventeringarna visar att den nya bebyggelsen och platserna kan anpassa sig till den befintliga på flera sätt. I planförslaget länkar den nya bebyggelsen samman det klassicistiska stadsmönstret på Väster med rutnätsmönstret i Centrum. Grönstrukturen längs Svartån ska förlängas och förstärkas. Bebyggelsehöjden i Centrum ska gälla fram till Västra bangatan. Fördelarna med förslaget är att bullret och barriären från järnvägen och Östra Bangatan minskar. Östra bangatan kommer bli en lugnare och trevligare stadsgata. Det kommer bli lättare att ta sig mellan Väster och centrum. Centralstation kommer ligga mer centralt i Örebro och grönområdet längs Svartån kommer få ökad tillgänglighet. Nackdelarna med förslaget är att Östra Bangatan kommer bli svårare och ta längre tid att ta sig fram på och det kommer bli mer bilar på Väster.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 333.
  Hengst, Martina
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Forming Urban Policy: The relationship of the European ‘Urban’ Policy and the German National ‘Urban’ Policy2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  The presented thesis deals with the urban dimension of the European and the German National Policy and their interconnection. After defining urban policy in general, the European and the German national level have been analyzed in terms of their development of an urban dimension, the involved institutions and actors and the subjects as well as the obstacles of an imple-mentation of urban policy. The similarity of the dealt subjects provide the bases for the following study of the pros and cons of urban policy and the relation of European and German National ‘Urban’ Policy. The author discovered that against the background of the various urban problems and the opportunities the cities provide, the European as well as the German national level are interested to have a share in the cities’ devel-opment. Therefore they have made an effort to use urban policy as an in-strument to directly exert influence on urban areas since several decades. But so far, neither a European Urban Policy nor a National Urban Policy in Germany has been implemented, since the legalization is a complicated as well as controversial operation. Various actors are involved and the political levels partly hinder each other because they are afraid of loosing compe-tences and influence. In addition, it is not even clear if policy is the right in-strument to deal with urban areas, since the discussion for and against urban policy is based on individual opinions and not on theories. Regardless of this, if there is the declared intention to further develop urban policy on the European and the German national level, the existing close linkage between them, in terms of their mutual support of development and similar goals, will be needed in future as well.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 334.
  Henriksdotter, Nicole
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Tillgänglighet i planeringsprocessen: från vision till verklighet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Arbetet har som syfte att undersöka hur kommuners arbete med fysisk tillgänglighet finns med från visioner i översiktsplanen till detaljplanens utformning. Arbetet har sin utgångspunkt i två dokument, Boverkets granskning av tillgänglighet i översiktsplaner och årets rapport från Humana där landets kommuner undersökts i sitt arbete med tillgänglighet utifrån ett mer praktiskt perspektiv. De två kommunerna som ingår i detta arbete är Trelleborgs och Osbys kommun. Trelleborg är en av de tre kommuner som Boverket lyfter fram som föredöme i sin granskning och Osby är för andra året i rad på första placering i Humanas rankning av kommunerna. Det intressanta är att Boverkets och Humanas undersökningar befinner sig på två nivåer i planeringsprocessen, Boverket på den översiktliga och Humanas på den detaljerade, och om de två kommunernas dokument visar sig stämma med denna indikation eller ej. I en innehållsanalys analyseras de båda kommunernas översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och varsin detaljplan. Analysen bygger på tre kategorier som utformats av förda teorier. De tre kategorierna är: visioner och strategier, offentliga platser och rättviseaspekter. Varje kategori innehåller underfrågor i syfte att undersöka hur tillgänglighet behandlas i planeringsdokumenten utifrån de olika kategorierna. I analysen är målet att se hur de olika planeringsdokumenten är förankrade i varandra och leder visioner till planer på detalj- och genomförandenivå. De olika planeringsdokumenten jämförs också mellan kommunerna för att undersöka skillnader och likheter och om det går att ta lärdom av respektive kommuns eventuellt starka och svaga sida för att främja tillgänglighet genomgående i planeringsprocessen.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 335.
  Hermansson, Carl
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Det förändrade strandskyddet(2009/2010): En förskjutning av makt i styrningen av mark och vatten i strandnära lägen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Det här är en undersökning om hur proposition ”Prop. 2008/09:119. Strandskyddet och utveckling av landsbygden ” har gett upphov till en förskjutning av makt i strandskyddets dispensgivning. Styrningen av mark och vatten består av ett omfattande regelverk vilket gör styrningen både ineffektiv och problematisk genom den sektorisering som bland annat kommer med skilda regelverk, utbildningar och diskurser. Det går att prata om två skilda plan- och miljöparadigm som både är nödvändiga och legitima men som utgör problem i mark och miljöplaneringen då samordningen paradigmen brister både på lagstiftningens nivå, så som på central, regional och lokal beslutsnivå. Resultatet av en sådan sektorisering blir en mängd olika verktyg, program, strategier- många med oklar juridisk status som gör att genomförandefasen i styrningen av mark och vatten saknar klara direktiv. Stuprörseffekten inom mark- och miljöplaneringen kan förstås genom plan- och miljöparadigmet som innebär att beroende på vem som tar besluten avgör hur och vart beslut ska tas. Länsstyrelsens försvagade roll som huvudansvarig för tillsynen av strandskyddet har lett till att dispenser ges mer frikostigt då dispensgivningen nu sker inom planparadigmet- vilket kan härledas till att beslutsfattningen nu blir öppen för avvägningar mellan olika intressen. I slutet på texten ges ett förslag på hur styrningen av mark och vatten kan ske på ett sätt som bättre överensstämmer med dom visionära politiska ambitioner som uttrycks på riksdagsnivå. I det inledande avsnittet beskrivs den kontext och historia som ligger till grund för undersökningens frågeställning och syfte. Uppsatsen innehåller en redovisning över det teoretiska ramverk som undersökningen tar sin teoretiska grund i samt en forsknings- och kunskapsöversikt som redogör för dom ämnen som undersökningen vidrör. För att undersöka verkliga omständigheter görs en empirisk analys av detaljplaner som har getts dispens från strandskyddet och hur dessa har kommit att påverkas i sin utformning. Lejonparten av undersökningen omfattar en empirisk och teoretisk diskussion kring den ställda frågeställningen som sedan summeras i en slutsats. Slutsatsens syfte är att konkretisera en förklaring till de fenomen som uppkommer i undersökningen samt att besvara den vetenskapliga frågeställningen.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 336.
  Hermansson, Kristina
  Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för fysisk planering och byggteknik.
  Kusten inför framtiden: visioner om Kävlinge kustområdes framtid2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  Sammanfattning finns i bifogat pdf-dokument.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 337.
  Himmelman, Siri
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Gestaltning- en fråga om principer? En analys av dialog och gestaltningsfrågor kopplade till stadsförnyelseprojektet "Centrum och bostäder vid Opaltorget" i södra Tynnered2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Opaltorget pekades redan i forskningsrapporten Lokala torg från 2004 ut som en plats i stort behov av förändring. Processen, som sedan pågått från att ett behov av en ny detaljplan identifierades till att ett planförslag slutligen presenterades på samråd under november och december 2009, har varit långdragen och komplicerad. Många av aktörerna som varit engagerade i planarbetet har deltagit redan under ett tidigt skede, medan ett par involverades först efter det att arkitektfirman BIG tagit fram ett gestaltningsförslag och det hunnit bearbetas. Synpunkterna som aktörerna hade på gestaltningen har i mitt arbete jämförts med Jan Gehls, Gordon Cullens och Kevin Lynchs principer för gestaltning och rumslig organisation, för att se om aktörernas förslag och synpunkter kunde härledas till en gemensam grund eller princip. Dessa tre teoretiker fokuserar på gestaltning av stadsrummet och inte så mycket på gestaltningen av själva byggnaderna, vilket gjorde att arbetets tyngdpunkt lades på utformningen av de offentliga platserna. Gehl, Cullen och Lynch har dock angripit planeringsfrågorna olika. Gehl har definierat de principer som är mest optimala att använda för att skapa en vital utomhusmiljö, det vill säga liv mellan husen. Cullen har tagit fram koncept som enligt honom bör användas för att dramatisera upplevelsen av stadslandskapet, samt för att skapa klarhet. Lynch beskriver hur staden och dess byggstenar bör samordnas för att skapa tydlighet, logik och läsbarhet. Utifrån jämförelsen drog jag slutsatsen att det till en viss del är möjligt att härleda de olika aktörernas bidrag till en gemensam grund, men att synpunkterna är så sammanvävda och komplexa på grund av kända och okända bakomliggande motiv att det är svårt att med ett begrepp eller en princip ge en fullständig bild av det som skapat det slutgiltiga förslaget. Dialogen som fördes mellan aktörerna analyserades i relation till det slutgiltiga planförslaget, för att undersöka dialogformens betydelse samt hur den påverkar vilka synpunkter som kommer till uttryck i resultatet. Genom att granska planprocessens viktigaste etapper och dialogen som fördes under tiden fick jag se exempel på hur konflikter kan uppstå då aktörer integreras sent i processen, i synnerhet då en plan redan tagits fram. Sådana konflikter kan dessutom ofta bidra till förlängt planarbete, framförallt då det gäller grundläggande ekonomiska eller funktionella frågor. Det är därför oerhört viktigt att alla planprocessens parter är med från start. Dialogen kunde alltså ha förts på annat sätt, och planförslaget hade därmed kunnat få en annan utformning. Vilket resultat en annan dialogform skulle ha kunnat ge kan jag bara spekulera kring. De nya inslagen hade kanske inte fått en lika djärv och storskaligt spekulativ utformning. Miljön hade kanske då kunnat anses trygg och mänsklig och samtidigt haft ett nytt identitetsskapande formspråk.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 338.
  Himmelman, Siri Lönnroth
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Urbana Trender: Trendbegrepp och planering i nutida svenskt stadsbyggande2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [sv]

  Under en tidigare analys av dialogen kring och detaljplanen för ett stadsförnyelseprojekt i Göteborg, vilken jag gjorde i samband med mitt kandidatarbete, blev det tydligt för mig att nyckelorden som används har olika betydelse för olika aktörer. Efter att nyckelorden, eller trendbegreppen som jag har valt att kalla dem, beskrivits i översiktsplaner och stadsbyggnadsdebatt finns det fortfarande ett stort tolkningsutrymme, vilket gör att trendbegreppens motsvarigheter i de fysiska planerna kan se mycket olika ut. Vilka begrepp som används har betydelse för stadsutvecklingen och avslöjar vilka ideal som är framträdande. Syftet med rapporten har varit att undersöka vilka nyckelord/ trendbegrepp som används inom svensk stadsbyggnadsdebatt och projekt idag, samt att utreda begreppens samband med svensk nutida planering. För att uppnå syftet har följande tillvägagångssätt använts: • Beskrivning av de två tydligaste motpolerna, som jag tyckt mig urskilja i det insamlade materialet; ”den traditionella, europeiska staden” och modernismens/miljonprogrammets planer. • Genomgång av ett antal tryckta skrifter från internationell idédebatt om stadsplanering och stadsplaneteorier. • Dokumentation och analys av stadsbyggnadsdebatter. • Dokumentation och sammanställning av en konferens med temat ”Urban trends”. • Granskning av Malmös, Göteborgs och Lunds senaste översiktsplaner. • Sammanställning och analys av ett byggbolags projektbeskrivningar. • Granskning och analys av tre detaljplaneprojekt. Efter jämförelsen mellan trender i teoribyggnad, trender i debatt och planering samt i tre projekt drog jag följande slutsatser: • Trendbegrepp som ofta förekommer i svenska stadsbyggnadsdebatter och projekt är hållbarhet, blandstad, mångfald, grönt, mötesplats, mänsklig skala och täthet. Deras innebörd beror dock på vem det är som gör tolkningen. Det är därför viktigt att en definition eller beskrivning alltid görs när orden eller begreppen används. • Begreppen används för mycket mer än endast en beskrivning av planeringen, till exempel för marknadsföring och för att skapa ett gemensamt språk. • Alla idéer om den goda staden möter verkligheten i form av ekonomiska och sociala krafter som hänger samman med bland annat globalisering, regionalisering och en allt mer flexibel arbetsmarknad. Det gör att trendorden och idealen anpassas eller formas efter dessa krafter och tendenser. • Den traditionella europeiska staden är det mest tongivande idealet idag. Samtidigt finns det många andra ideal som präglar eller utnyttjas i planeringen. • Trendbegreppen tillhör olika kategorier som är mer eller mindre styrande för planering.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT03
 • 339.
  Hjalmarsson, Åke
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Redesigning Palacky Square to Stimulate Social Interaction2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [en]

  Design is about aesthetics and function and in this study following a research problem: How to redesign Palacky Square with vicinity to stimulate social interaction? This study identifies characters, design strategy and implementation of social interaction. The study area is chosen from a falsifying perspective. It is already beautiful and has people in transit, but little chosen interaction. The situation can neither be blamed on the car traffic and walkability is okay. The vicinity is included as understanding the network of public spaces. Theory, observations and interviews creates a seven step design strategy for social interaction implemented in a redesign proposal of Palacky Square with vicinity in Prague. Social Interaction is the awareness of communication between people. Output is serendipity important for well-being and creativity. Design strategy is creating identity, destination making, human sense, activities, diversity, social elements and communicative distances. These are implemented at and around Palacky Square as local centre movement, community store, monastery entrance, outdoor library, space separation, cute statue and more furniture. The usefulness of the report is the summoning of existing theory and design knowledge. Providing tools for both attractiveness and interaction possibilities of public spaces.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 340. Hjelm, Olof
  et al.
  Gustafsson, Sara
  Cherp, Aleh
  From Tool Technique to Tool Practice: Experiences from the Project Seamless : Strategic Environmental Assessment and Management in Local Authorities in Sweden2011Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This report contains the results from the project SEAMLESS, Strategic Environmental Assessment and Management in Local authoritiES in Sweden. The aim of SEAMLESS was to explore conceptual foundations as well as feasibility of establishing better operational and methodological linkages between tools for strategic environmental planning, assessment and management, especially between SEA (according to the EG directive 2001/42/EC and EMS based on the main principles of ISO 14001/EMAS) in local authorities. The rationale for the study was that local authorities are important actors on the environmental arena, which make and implement a large number of decisions directly and indirectly affecting the environment. A multitude of different systems and tools have been developed to support environmental management at local authorities and an integrated use of different tools can have various benefits. The SEAMLESS project has been realized through five main steps. First, a literature review and a survey of international practice were performed. Second, in parallel to the first step, an initial conceptual framework was constructed. The third step in the research process was to carry out case studies in six selected Swedish local authorities in order get a better understanding of how SEA and EMS are dealt with in practice. In the fourth step, the results from the previous steps in the research process were compiled and analyzed in order to develop and conduct a pilot study. Finally in the fifth step, general recommendations for integrated use of strategic planning, assessment and management tools were formulated. Theoretically, local sustainable development strategies could benefit from having influence from some of the main approaches and principles in SEA and EMS methodologies. Achieving this in practice, however, is a challenge that requires a wide systems perspective and a certain degree of maturity in the organization. At the time of SEAMLESS an integrated approach of SEA and EMS was not possible nor asked for by the studied local authorities. The SEAMLESS project‘s core concepts tool technique and tool practice were used for explaining and analyzing the preconditions, possibilities and difficulties in integrating SEA and EMS. Tool technique addresses the more technical aspects of the tools use and integration, neglecting the context in which it is to be used. Applying a tool technique perspective there are several possible linkages between the studied tools that could enhance each tool, e.g. widening the scope of EMS and facilitating follow up of SEA. It is important to understand the context, since it influences the feasibility of tool integration; therefore a tool practice perspective is needed. Furthermore tool integration is another important concept in the SEAMLESS project, where three different stages of integration were identified: formal integration, learning integration and interactive integration. A too strong focus on formal integration (which is closely connected to tool technique) might lead to that potential linkages are not realized. To make such integration possible the focus should be more on learning integration. Interactive integration is hard to achieve and it can be questioned if it is desired. Too much focus on interactive integration might lead to complex resource demanding tool causing ineffectiveness and tool fatigue. The SEAMLESS project resulted in a set of recommendations based on that integration should not be seen as a goal in itself; that attempts of tool integration should focus on bridging the different professional cultures; and that a wide systems perspective is needed.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 341.
  Hjort, Sofia
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Glappet mellan samhällets aktörer och individen: en fallstudie av hyrcykelsystemet Styr & Ställ2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Detta kandidatarbete syftar till att studera glappet mellan samhällets aktörers mål och de yttre förutsättningar och attityder som individens färdmedelsval påverkas av. Fokus ligger på hur glappet mellan samhällets aktörer och individens färdmedelsval avseende cykling kan förminskas genom förändringar av ett befintligt hyrcykelsystem. Problematiken studeras utifrån en fallstudie av hyrcykelsystem Styr & Ställ, som Göteborgs Stad inrättat för att individen ska välja cykel i sitt färdmedelsval. Genom förbättringar på hyrcykelsystemet, med fokus på de yttre förutsättningar och attityder som individen har, kan andelen individer som väljer hyrcykel i deras färdmedelval öka och glappet mellan samhällets aktörers mål och individens färdmedelsval minska. En metodkombination av litteraturstudie, dokumentstudie och intervjuer har genomförts för att besvara examensarbetets frågeställningar och på så sätt belysa arbetets syfte. Utifrån studien kan flera utvecklingsmöjligheter av Styr & Ställ utläsas för att förminska glappet mellan samhällets aktörers mål och individens färdmedelsval. Studien visar att de yttre förutsättningar som det finns underlag för att få fler individer att använda hyrcykelsystemet är att förbättra den fysiska, ekonomiska, organisatoriska och psykiska tillgängligheten gentemot hyrcyklarna. Hos individens attityd bör attitydkomponenterna kunskap och handlingsberedskap gentemot hyrcyklarna påverkas, vilket kan påverka individen att välja hyrcykel i dess färdmedelsval. Grundläggande är att samhällets aktörers mål är väldefinierade. Genom att samhällets aktörer genomför åtgärder som fokuserar på de ovan nämnda yttre förutsättningar och attityder som individen har finns det en möjlighet att glappet mellan samhällets aktörers mål och individens färdmedelsval förminskas.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 342.
  Hofer, Lisa
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Det offentliga rummet: uppbyggnad och funktionella förutsättningar2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [sv]

  I uppsatsen behandlas hur offentliga platser kan ge olika förutsättningar till användning beroende av deras fysiska utformning och i vilket sammanhang de återfinns i. Genom litteraturstudier av Sitte, Jacobs, Hall, Gehl, Whyte, Hillier, Marcus, Madanipour och Bell et al. undersöks några teorier inom områdena stadsplanering, miljöpsykologi och Space syntax. Av dessa framkommer att de faktorer som främst påverkar är; upplevelsen av platsbildning, skalnivåns påverkan av upplevd aktivitetsnivå, platsens integration i förhållande till övriga platser i staden och till omgivande kvarter, upplevelse av trygghet och kontroll, samt möjligheten till frivilliga och sociala aktiviteter. Platsens territoriella tydlighet har betydelse för hur olika målgrupper kan använda sig av den, men också för hur hierarkin mellan olika användningsområden blir. Torghandel förändrar temporärt integrationsvärdena i en stadsstruktur eftersom siktlinjer och framkomlighet förändras. I uppsatsen konstateras att Space syntax är en användbar analysmetod för att mäta integrationsvärden, dessa ger information om vilka de rumsliga förutsättningarna för rörelse är till platsen från dess omgivning. Space syntax har som analysmetod vissa svagheter då bl.a. hänsyn till avstånd i meter inte tas, vilket gör systemet okänsligt för skala och kan innebära att analysen fokuserar på bilisternas rörelser. Systemet är dessutom väldigt känsligt för hur avgränsningen görs. Ett förslag till metod för hänsynstagande till faktiska avstånd i en Space syntax analys presenteras. Det konstateras vidare att Jacobs principer för vad som genererar mångfald, social övervakning och upplevelse av trygghet är förenliga med Hilliers teori om Space syntax. Sittes teori om slutenhet och betydelsen av en tydlig platsbildning är förenligt med miljöpsykologins förklaringar till vår upplevelse av omgivningen. Hilliers och Sittes teorier är däremot motstående. Space syntax förespråkar obrutna siktlinjer för högre integrationsvärden. Sitte förespråkar brutna siktlinjer för en ökad slutenhet och en tydligare upplevelse av platsbildning. I uppsatsen diskuteras hur dessa två ansatser är ytterligheter i varsin ände av rumsspektrat. Det konstateras att en balans och medvetenhet om båda sidor behövs vid planering av offentliga miljöer, och att ytterligheterna för sig inte är eftersträvansvärda. På varje plats bör man enligt uppsatsens slutsatser eftersträva att optimera de olika faktorerna utifrån platsens förutsättningar. En kvalitetsanalys på olika skalnivåer presenteras där redovisade faktorer listas.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 343.
  Hollmann, Lisa
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  European Identity: Conditions for a European Political Identity2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  The present master thesis deals with European identity as an important aspect for the further development of the European Union. Several theories regarding identity in general and political collective identity in particular are applied to the European Union as a citizen based community. Conditions, which are needed for the development of a common identity among citizens of the European Union, are elaborated. Therefore data of the statistical poll “Eurobarometer” are used to asses the European citizen’s feelings, expectations and attitudes regarding the important identity issues. The main result shows that a European identity could not only be based on shared values or attitudes. Especially for a common political identity a real European political community, an effective European political civil society and one common European political public arena has to be established by the European citizens. Thereby a common political project, comparable with the European peace project, is considered as the main starting point for the future development of a shared European “We-feeling”.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 344.
  Holmberg, Ludvig
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Belysning i gaturum: En studie av Järnvägsgatan i Örebro2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Utomhusbelysning i staden berör många. Det är en angelägenhet för stadens invånare, fastighetsägare och politiker för att bara nämna några. Idag arbetar människor under dygnets alla timmar och fler vistas utomhus kvälls- och nattetid. Det ställer krav på belysningen, eftersom människor måste kunna ta del av staden även när det är mörkt. Det här kandidatarbetet syftar till att ge en inblick i vad god utomhusbelysning kan tillföra ett gaturum och hur ljus kan användas. Det ska visa på vikten av att belysning ägnas mer resurser. Arbetet inleds med att beskriva nyttan av ljus och visa på goda exempel. I arbetets sista del analyseras Järnvägsgatan i Örebro i en fallstudie. Gatan utgör ett gaturum med föråldrad funktionell belysning, formad utifrån biltrafikens behov, vilket inte stämmer överens med gatans roll som en central huvudgata med plats för mänskliga aktiviteter. Belysningsförslaget ger riktlinjer för hur belysnings ska gestaltas för att gatan ska bli en trygg, säker, tillgänglig och vacker plats att vistas på efter mörkrets inbrott.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 345.
  Holstein, Frank
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Achieving greater energy efficiency in the built environment2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [en]

  This thesis aims to examine which policies and instruments are currently in place at local and regional levels in the Netherlands improving energy efficiency of buildings and to analyse actors’ perceptions on the expected contribution of these instruments towards achieving energy efficiency targets efficiency. The EU inter alia, defines the targets, whereas local actors implement measures contributing to this target. Different modes of governance have been defined to frame the influence of other levels of governance, initiatives and actions regarding energy efficiency in the built environment in the Northern Netherlands. Although not only governance arrangements determine policy instruments in place and their opportunities and challenges towards the achievement of targets, also normative values play a role. This becomes more relevant as more actors mention the own responsibility of citizens regarding energy efficiency in buildings. Actors from the state, market and civil society located in the Northern Netherlands, simulate primarily homeowners, facilitating initiatives. Communicative instruments are perceived to have most opportunities achieving targets. Financial instruments, on the other hand, have a too short timeframe and too different preconditions therewith perceived as less effective achieving targets. Therefore actions, initiatives and policy instruments could be coordinated at regional levels rather than local levels.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 346.
  Hoogduyn, Rick
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Urban Acupuncture "Revitalizing urban areas by small scale interventions"2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [en]

  This thesis aims to create a better understanding of the theory of urban acupuncture. It attempts to create an overall view of the theory and discusses its benefits and challenges. By applying a critical discourse analyze on the visions of three theorists and four additional case studies, this thesis seeks to find an answer to the main research question: How can the theory of Urban Acupuncture be successfully applied in order to revitalize urban areas? The three enumerated visions within this thesis, belong to the theorists who coined urban acupuncture namely; Jaime Lerner, Manuel de Sola-Morales and Marco Casagrande. Urban acupuncture takes part of an emerge of Do It Yourself (DIY) initiatives. By urban acupuncture is generally understood that it is about the application of small scale interventions, which create a higher livability. It hereby reacts against the large-scale revitalization projects that took place in the last decades. Urban acupuncture performs small-scale interventions at strategic chosen locations to create a maximization of the effects causing possible (socially) catalytic spinoffs. Urban acupuncture projects can occur from top-down as well as bottom-up initiatives and allow participatory processes. Comprehensive information on urban acupuncture is scarce. The available sources remain vague about the correct implementation or execution and offer little to no clarification. Nevertheless there are initiatives noticeable by several practitioners. By analyzing these projects with a critical look, a link between the theory and practice can be made, allowing an exposure of the benefits and challenges that these cases encountered. The enumeration of these aspects leads to a better understanding of the theory and can thereby lead to a better implementation for future projects. The thesis focuses on four cases studies, differing from both top-down as bottom- up initiatives. Two cases represent the top-down initiative projects and took place in Rosengård, (Malmö, Sweden). The two bottom-up initiatives took place in De Baarsjes (Amsterdam, the Netherlands). These cases have indicated themselves, that they applied urban acupuncture. The main findings of this thesis are that from the theory, 8 different principles can be determined, which should be taken into account when urban acupuncture is applied. The case studies that this thesis addresses, showcase noticeable similarities with these 8 principles. This account for both top-down as for the bottom-up initiatives. However, the projects have also showcased that not all the principles were as obviously present as others. This can be related to the fact that the cases marked their projects as urban acupuncture in a retro-perspective way. This puts the results of this thesis in a different spotlight. Another possible explanation could be that the principles are not a necesity, but mostly a recommendation. Therefore not every principle might be present in forms of urban acupuncture. Nevertheless the chosen cases demonstrate the effects of the participatory processes, which can lead to several benefits, such as; a greater support, a (social) catalytic effect, the enforcement of process changes and the lower costs. Urban acupuncture is not a ready-made solution but the strategy towards the interventions. This also brings several challenges along, which need to be overcome. These challenges may vary from the making of promises to the participants, the time limitations, the need for cohesion in the society and the danger of bureaucracy. Urban acupuncture asks for micromanagement in order to safeguard a successful implementation. The principles that are enumerated in this thesis are to be kept in the back of the mind, making the changes for success bigger. The principles, stated in this thesis, are not independent from each other; instead they require each others influence and therefor overlap other principles. A metaphor with a rose can be made. The leaves of the rose represent the principles or urban acupuncture. The leaves are the elements where the rose consists out of. Not every principle is needed in order to stay a rose. On the other hand, more principles might be present but it is still considered to be a rose. A rose that grows from the cracks in the concrete. The concrete is our urban environment, which is the urban skin. This urban skin has it flaws and sensitive points. These are the cracks which represents the potential areas and problem areas within this urban skin. Even though the rose might be small, it can create a huge impact on a person. This is the social impact that urban acupuncture is aiming for. The impact starts at a small area but can have a ripple effect if implemented in a good way. The better the looks of the leaves, the bigger the change on a great impact. The leaves of the rose are overlapping, just like the principles have a great influence on each other. If the leaves of the rose unfold, the rose looks better. The better the elaboration of the principles, the better the intervention. A rose has thorns, which can be tedious. One must prevent himself not to get stung. If one is aware of the thorns, they can be removed. The same is also true for urban acupuncture, at which challenges come along. Provided that these challenges are kept in mind, they can be overcome. A rose is temporary but can be preserved if taken care of. The rose takes time to grow, but a first seed needs to be planted. This is the (quick) act that urban acupuncture asks for. We need to start seeding now.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 347.
  Horn, Stefanie
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Cluster Initiatives: The Example of the ICT-Industry in the Metropolitan Region Frankfurt / Rhine-Main2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  Cluster-based economic development has become an increasingly popular topic for researchers and economic development professionals. Clusters are networks of enterprises and diverse establishments which are close-by in a certain geographical market and connected through relationships of dependence allocating a belonging category of goods and/or services. A growing interest in clusters as an instrument for economic success and growth can be noticed. Especially the new development of cluster-based endeavours i.e. cluster initiatives (CIs) have received much regard. The cluster researcher Christian H. M. Ketels considers as one important point for the success of CIs their involvement into a broader strategy, isolated cluster initiatives have less impact, both overall and on the cluster they are focused on. According to this view, communication and co-operation relationships between different CIs closely located in one region could be really important. In addition, it is also interesting how such different CIs are structured and operate. Therefore, the following two main questions are now interesting to analyze: • What are the differences and similarities between closely located CIs in regard to organization, initiation, participants, financing, limitation, visions, goals, measures, challenges, success factors, problems, achievements, self-satisfaction and self-identification? • To what extent do closely located CIs know of each other, do they co-operate, communicate and collaborate, do they have thematic overlaps and do they exploit advantages, which result from their closely location? These questions cannot be answered in general for all existing CIs. Because of that, the metropolitan region Frankfurt / Rhine-Main is chosen to answer and illustrate the questions for a specific area. This region is chosen because it is one of the economically strongest metropolitan areas in Europe with a lot of closely located CIs, especially in the ICT-industry, and is therefore interesting.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 348.
  Hou, Diyun
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Urban Waterfront Landscape Planning2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  As a high quality green belt in the city, a city's waterfront landscape is can be a liveable and comfortable place. For citizens, it is also an attractive place to live in. A good city waterfront landscape can be updated and maintained by itself. Therefore, we can not treat the urban waterfront area as just a beautiful landscape in aesthetic terms, but we should also understand it in deeper and broader dimensions. The urban waterfront landscape directly affects the urban structure, the urban ecological environment and the life quality of the urban residents. By analysizing the two cases, Western Harbor in Malmö and Jinji Lake in Suzhou China, we can draw some interesting conclusions about waterfront landscape. Through the discussion of this subject, I aim for an understanding of the urban waterfront landscape as a harmonious system with the artificial and natural landscapes working together, based on scientific and artistic aspects.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 349.
  Hou, Mengyu
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  How Can Protection of the Ming City Wall in Nanjing Improve the Urban Spatial Form of Nanjing City?2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [en]

  In recent years, with the continuous expansion and reconstruction of Nanjing city, the Ming city wall has been damaged and destroyed which greatly affects the image of Nanjing city. More and more scholars begin to focus on protecting Ming city wall. It has become a controversial issue how can wall protection in harmony with the surroundings and improve the urban spatial form of Nanjing city. This thesis mainly studies on Ming city wall on the basis of urban spatial morphology theory, aiming to give a new design proposal to Zhonghua segment wall in Qinhuai District in Nanjing city, making full use of the historical and cultural resources to create a comprehensive urban space close to Qinhuai River. For this purpose, urban spatial morphology theory is used as the literature theory to guide the design proposal. Methods and principles are concluded according to some local documents from the literature and books such as Thinking about Urban Form (Conzen, 1998) and the Image of the City (Lynch, 1960), as well as some Chinese articles. Lynch (1960) put forward five concepts in urban planning; they are paths, nodes, landmarks, edges and districts. In the design proposal, I will analyze the project area from these five aspects. And the principles which I concluded in the consideration of the current situation of Ming city wall are the main guidelines to conduct the proposal. By means of this thesis, it is hoped the restoration of Zhonghua segment wall can create some public urban space and improve surrounding urban form to some extents. Besides, some inspiration about wall protection and some planning approaches, as well as working principles might be useful for the further related study.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 350.
  HUANG, JING
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Walkability in Public Space: An alley-oriented study towards pedestrian-friendly2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [en]

  As a by-product of speedy urbanization and economic distribution, the nature of public life is changing with the process of privatization. "Public spirit" is losing somehow and there are less necessities for us walkers to use the public space. Not just carrying vehicles and sidewalks but also the main part of public space, the streets, serves as the borders as well as the vital organs. However the priority access to vehicles has diminishing this function with the possibility as "public spaces" for multiple human activities. Compared to macro-spaces, the conventional character of micro-spaces have given a much vital and flexible experience to walkable distance. An efficient city which is friendly to people provides interconnected networks that creates different scale of public spaces, accordingly meet different levels of human needs. Alleys and narrow lanes used to dominate the urban spaces before the cars do. They've proved the circumstance that they serves more vibrant and livable spaces that offer social and economic benefits, including walkability and connectivity, and better living experience. With these considerations, this paper will give the thinking about walkable neighborhood based on the theory of friendly city. Meanwhile, as the most represented developing city, Beijing is facing the serious problem of declining on-street activities and automobiles vs. walking conflict. So the question is: how to rebuild an area that carries heavy traffic under the framework of Friendly city, with a special focus on walkability in the context of Beijing? In other words is, how to create a pedestrian-friendly city that also facing towards to the future. The aim of this paper is to seek a walkable solution to reclaim back the vital life to Beijing, with an ultimate expectation towards friendly city. Since this is a scientific paper deals with walkability, a scientific method will be must. Triangulation of theory review, a particular case study, and site observation will together contribute to the structure of methodology. The theory review covers an elaboration on social life in public spaces, a study of friendly theory from two different literature under the framework of New Urbanism. After that a case study on recent sustainable project--Nordhavn in Copenhagen--will be made to complement the whole theory system. An observation and comparison of the site will followed up in order to get better understanding from the dimension of walkability and prepare for next step work. In design part, a complex proposal and solution in applying walkable strategies to a car-dominated place will try to answer the question which came up at the beginning. In the end the author will give a neutral evaluation towards design outcome incorporate with the conclusion of the walkability in social, ecological, economic and healthy aspects.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
45678910 301 - 350 of 804
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf