Change search
Refine search result
567891011 351 - 400 of 13606
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 351.
  Ali, Zahoor
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Arfeen, Muhammad Qummer ul
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  The role of Machine Learning in Predicting CABG Surgery Duration2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  Context. Operating room (OR) is one of the most expensive resources of a hospital. Its mismanagement is associated with high costs and revenues. There are various factors which may cause OR mismanagement, one of them is wrong estimation of surgery duration. The surgeons underestimate or overestimate surgery duration which causes underutilization or overutilization of OR and medical staff. Resolving the issue of wrong estimate can result improvement of the overall OR planning. Objectives. In this study we investigate two different techniques of feature selection, compare different regression based modeling techniques for surgery duration prediction. One of these techniques (with lowest mean absolute) is used for building a model. We further propose a framework for implementation of this model in the real world setup. Results. In our case the selected technique (correlation based feature selection with best first search in backward direction) for feature selection could not produce better results than the expert’s opinion based approach for feature selection. Linear regression outperformed on both the data sets. Comparatively the mean absolute error of linear regression on experts’ opinion based data set was the lowest. Conclusions. We have concluded that patterns exist for the relationship of the resultant prediction (surgery duration) and other important features related to patient characteristics. Thus, machine learning tools can be used for predicting surgery duration. We have also concluded that the proposed framework may be used as a decision support tool for facilitation in surgery duration prediction which can improve the planning of ORs and their resources.

 • 352.
  Aliassi, Bahar
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Bergström, Olivia
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  När orden inte räcker till - Hälso- och sjukvårdspersonalens andra sätt att få personer med demens att öka sin kommunikation2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att kommunicera är ett sätt att förmedla information men också att ta emot information. För sjuksköterskan och annan hälso- sjukvårdspersonal är kommunikation nyckeln till att både utföra en personcentrerad omvårdnad men också för att tillgodose varje enskild individs önskemål. För personer med demens leder sjukdomen till att de kognitiva förmågorna som att kommunicera och minnas påverkas negativt, vilket försvårar tillvaron och möjligheten till att utrycka sig. En sammanställning av metoder som främjar kommunikation med personer med demens är därför angeläget då denna kunskap kan bidra till att personer med demens ska få möjlighet till bättre kommunikation.  Syfte: Beskriva metoder som används av hälso- och sjukvårdspersonalen för att främja kommunikationen med personer med demens. Metod: En litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga artiklar som redogör för studier genomförda med en kvalitativ ansats. Data analyserades utifrån Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Tre huvudkategorier framkom: Musikterapi, Dans och uppvisning samt Bilder och berättelser. Resultatet visar att dessa metoder främjar kommunikationen med personer med demens och leder till en ökad kommunikationsförmåga, utryck av känslor och tankar, väcker minnen och ger hälso- sjukvårdspersonal möjligheten att tillgodose en personcentrerad omvårdnad. Slutsats: Bilder, sång, musik, berättelser, uppvisning och dans kan vara metoder som kan underlätta kommunikationen och samtidigt förhöja välmående hos personer med demens. Nyckelord: Demens, hälso- och sjukvårdspersonal, kommunikation, kvalitativ, litteraturstudie, sjuksköterska

 • 353.
  Alibabaei, Navid
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Communication Systems.
  Wireless Mesh Networks: a comparative study of Ad-Hoc routing protocols toward more efficient routing2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Each day, the dream of seamless networking and connectivity everywhere is getting closer to become a reality. In this regard, mobile Ad-Hoc networks (MANETs) have been a hot topic in the last decade; but the amount of MANET usage nowadays confines to a tiny percentage of all our network connectivity in our everyday life, which connectivity through infrastructured networks has the major share. On the other hand, we know that future of networking belongs to Ad-Hocing , so for now we try to give our everyday infrastructure network a taste of Ad-Hocing ability; these types of networks are called Wireless Mesh Networks (WMN) and routing features play a vital role in their functionality. In this thesis we examine the functionality of 3 Ad-Hoc routing protocols known as AODV, OLSR and GRP using simulation method in OPNET17.5. For this goal we set up 4 different scenarios to examine the performance of these routing protocols; these scenarios vary from each other in amount of nodes, background traffic and mobility of the nodes. Performance measurements of these protocols are done by network throughput, end-end delay of the transmitted packets and packet loss ratio as our performance metrics. After the simulation run and gathering the results we study them in a comparative view, first based on each scenario and then based on each protocol. For conclusion, as former studies suggest AODV, OLSR and DRP are among the best routing protocols for WMNs, so in this research we don’t introduce the best RP based on the obtained functionality results, instead we discuss the network conditions that each of these protocols show their best functionality in them and suggest the best routing mechanism for different networks based on the analysis from the former part.  

 • 354.
  Alic, Aida
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Werner, Catharina
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  I väntan på att någon ska dö: Personers upplevelser av att vänta på en levertransplantation2012Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den första levertransplantationen utfördes år 1963 i Denver, USA. I Sverige utfördes år 1984 den första levertransplantationen och sedan dess har prognosen för överlevnad efter en lever-transplantation alltmer förbättrats. Bristen på organ är dock ett universellt problem som resulterar i att personerna i fråga får vänta på transplantation. Den preoperativa väntan inför en transplantation kan upplevas som den svåraste perioden under transplantationsprocessen. Syfte: Syftet med studien är att belysa personers upplevelser av att vänta på en levertransplantation. Metod: En litteraturstudie av sju vårdvetenskapliga artiklar har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Väntan på en levertransplantation har visat sig vara en period som präglas av både fysiska och psykiska besvär. Placering på väntelistan medförde känslor av ambivalens, och tankarna och känslorna inför operationen var präglade av ångest och ovisshet kring huruvida man skulle överleva fram till operationen eller inte. Trötthet var ett vanligt förekommande symtom som medförde begränsningar i vardagen. Personerna upplevde en brist på professionellt stöd under väntan och upplevde bland annat att positivt tänkande underlättade hanteringen av väntan. Slutsats: Identifieringen av de omvårdnadsbehov som föreligger då personer väntar på en lever-transplantation skulle kunna underlättas om vårdpersonal får en ökad insikt för de upplevelser personerna kan ha under denna period. För att kunna ge personer som väntar på en levertransplantation en adekvat omvårdnad, krävs det mer forskning inom området.

 • 355.
  Alimli, Gulderen
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Imran, Naveed
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Ireg, Mohammed
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Nichols, Jennifer
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Engaging Urban Communities of Newcomers to Sweden towards UNFCCC Climate Change Targets through Participation and Diversity2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Human-influenced climate change is rapidly accelerating and continues to threaten to human existence. Global migration is leading to increasingly multicultural urban populations. This paper ties these two issues together through the lense of engagement. The thesis argues that a Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) can be used to plan strategies to engage multicultural communities towards second commitment Kyoto targets and be an opportunity for meeting community needs for social sustainability. The research took place in Sweden through interviews and focus groups. Key findings address systematic exclusion and the potential of inquiry to discover barriers and leverage points. The resulting set of guidelines for municipalities utilizes the full spectrum of engagement (inform, consult, involve, collaborate, empower) and the FSSD to enhance existing climate change action plans towards maximum participation for fulfilling Kyoto Protocol mandates.

 • 356.
  Alipour, Meysam
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Tapper, Jimmie
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Effekten av könshomogen idrottsundervisning för flickor i årskurs 52007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstract Syftet med att studera detta är att undersöka anledningen till den könsuppdelade idrottsundervisningen samt vilka effekterna blivit med fokus på flickornas situation. Detta har vi gjort genom att bedriva observationer i två olika skolor i Blekinge, där en av skolorna fortfarande har gemensam idrott och den andra skolan övergått till könsuppdelad idrottsundervisning. För att bredda vårt material har vi även intervjuat inblandade parter, det vill säga elever, rektorer samt idrottslärare. Resultatet av observationerna och intervjuerna visade att flickornas situation förbättrats i den skola där man infört könsseparerad idrott. Flickorna tar för sig, lever ut och tycker det är roligare med idrott där de kan vara för sig själva. Även i den skola där man fortfarande har gemensam idrott var läraren och eleverna av den uppfattningen att det hade varit bra med könsuppdelad idrott vid vissa tillfällen.

 • 357.
  Alipour, Philip Baback
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Ali, Muhammad
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  An Introduction and Evaluation of a Lossless Fuzzy Binary AND/OR Compressor2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  We report a new lossless data compression algorithm (LDC) for implementing predictably-fixed compression values. The fuzzy binary and-or algorithm (FBAR), primarily aims to introduce a new model for regular and superdense coding in classical and quantum information theory. Classical coding on x86 machines would not suffice techniques for maximum LDCs generating fixed values of Cr >= 2:1. However, the current model is evaluated to serve multidimensional LDCs with fixed value generations, contrasting the popular methods used in probabilistic LDCs, such as Shannon entropy. The currently introduced entropy is of ‘fuzzy binary’ in a 4D hypercube bit flag model, with a product value of at least 50% compression. We have implemented the compression and simulated the decompression phase for lossless versions of FBAR logic. We further compared our algorithm with the results obtained by other compressors. Our statistical test shows that, the presented algorithm mutably and significantly competes with other LDC algorithms on both, temporal and spatial factors of compression. The current algorithm is a steppingstone to quantum information models solving complex negative entropies, giving double-efficient LDCs > 87.5% space savings.

 • 358.
  Alisic, Senadin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Karapistoli, Eirini
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Katkic, Adis
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Key Drivers for the Successful Outsourcing of IT Services2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Background: Services are without doubt the driving force in today’s economies in many countries. The increased importance of the service sector in industrialized economies and its productivity rates are testified by the fact that the current list of Fortune 500 companies contains more service companies and fewer manufacturing companies than in previous decades. Many products today are being transformed into services or have a higher service component than previously. In the development of this increasingly important bundling of services with products, outsourcing and offshoring play a key role. Companies have been outsourcing work for many years now appointing the latter a well-established phenomenon. Outsourcing to foreign countries, referred to as offshoring, has also been fuelled by ICT and globalization, where firms can capitalize on price and cost differentials between countries. Constant improvements in technology and global communications virtually guarantee that the future will bring much more outsourcing of services, and more specifically, outsourcing of IT services. While outsourcing and offshoring strategies play an important role in IT services, we would like to investigate the drivers that affect the successful outcome of an offshore outsourcing engagement. Purpose: The principle aim of the present study is therefore twofold: a) to identify key drivers for the successful outsourcing of IT services seen from the outsourcing partner’s perspective and b) to investigate how the outsourcing partner prioritizes these drivers.

 • 359.
  Alkabi, Azia
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Upplevelser av att leva med KOL: En litteraturstudie2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 360.
  Alkhateeb, Ali
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Alli, Zahir
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Moussa, Wissam
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Analyzing the determinants of the UK consumer's engagement in Viral Marketing on Social Networking Sites: A university Student's perspective2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Social media, especially the social networking sites (SNS) like Facebook.com, has experienced exponential growth all across the globe in the last decade. It is rapidly attracting the consumers and replacing the traditional media. Electronic word of mouth (eWOM) through social media has acquired substantial position in the marketing mix as well as integrated marketing communication of the business organizations. This research aimed at analyzing different social relationship factors or determinants of engagement of the UK consumers in the process of viral marketing from the perspective of the university students in the UK. The process of viral marketing on SNSs is initiated by the manufacturers, marketers or distributors but the process is controlled by the consumers. To meet the main objectives of the research, quantitative research methods were followed through deductive approach. Convenience and purposive sampling were utilized in order to select a sample of 130 students from the population of the UK university students. Only 105 students responded and took part in the survey. All the ethical issues involved in the survey were catered and participants were informed about the purpose of investigation through consent letters prior to email the questionnaire. The questionnaire was emailed to the students to collect primary data that was statistically analyzed by using SPSS (Statistical Package for Social Sciences). The data for each variable was subjected to univariate analysis in order to evaluate the significance of each social factor under study. The results obtained from univariate analysis were graphically presented and interpreted. Correlation (Bivariate) analysis of different factors including trust, homophily, interpersonal influence, love for exchanging information etc. was also conducted and results were presented in a tabulated form. The analysis revealed that all the factors under investigation showed positive relationship and some showed positive correlation with the activity of the consumers on SNSs, especially in seeking opinion or information and passing it to others. The correlation analysis revealed that some social constructs e.g. trust, homophily and normative influence was positively correlated with the consumer’s activity on the social networking sites. Tie strength showed positive correlation with homophily, frequency of communication or contact between the online consumers on social networking sites. Gender showed negative correlation with most of the social factors under study. The results are discussed in light of existing literature on word of mouth marketing and social media marketing. The implications (theoretical, managerial and strategy related) of these results are along with the main findings of the study.

 • 361.
  All, Charlotte
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Mahdi, Carl-Göran
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Isaksson, Vincent
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  The Effects of Charismatic Clients on Auditors Objectivity2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This study empirically examines and attempts to model auditors’ relationships with their charismatic clients. Reviewing the prevailing research on charismatic leadership theories and auditor situation as well as related literature, we posit that the prevailing major models pertaining to charismatic leadership can be applied to extend and refine the current models of auditor acquiescence. After hypothesizing such a model, we design an instrument based on the revised Conger-Kanungo model used by (Su & Huang, 2004) to measure the extent to which auditor identify with a charismatic client. We then use the instrument to directly measure auditors’ attachment to the charismatic client and the threat of this attraction and attachment to auditors’ objectivity. Empirical results from our sample of N=192 auditors in the U.S and Sweden demonstrate that a new improved charismatic leadership model indeed could be emerged and fit to the actual situation of auditors. We specifically find an indication that Client Identification will increase the risk of auditor acquiescence. Combined with Professional identification driving increased the risk of Client identification, Professional Identification appears not to provide the resilience against acquiescence that we hypothesized. Instead the clear direct connection of the charismatic leadership affecting the auditors objectivity warrants study of a model where Client Identification and Professional Identification as mere variants of each other (Clients business just being another profession).

 • 362.
  Allahdadi, Marzieh
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Strategy and structure of entrepreneurial universities in Sweden: The case of BTH, Chalmers and Linköping universities2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  These days’ universities are playing a major role in leading society to more social and economic growth by transferring knowledge to society, as this leads to new firms being created, new products and services injected into markets, and shifts society toward a more knowledge intensive system. This thesis is related to a larger study on Nordic entrepreneurial universities. The study is to be carried out between 2011 and 2013 and is funded by Riksbankens Jubileumsfond under the management of Professor Bengtsson. The purpose of this study as the first phase of this research project is to increase empirical knowledge regarding three Swedish university cases: Blekinge Institute of Technology, Chalmers University of Technology, and Linköping University and their strategies and structures regarding entrepreneurial policy and activities. The study illustrates that even within universities in the same country there are different unexploited resources and opportunities toward academic entrepreneurship. The study provides useful information about the entrepreneurial activities in three heterogeneous Swedish universities. Keywords: Entrepreneurship, university, strategy, structure, Sweden Paper type: Case study

 • 363.
  Allahyari, Hiva
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  On the concept of Understandability as a Property of Data mining Quality2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  This paper reviews methods for evaluating and analyzing the comprehensibility and understandability of models generated from data in the context of data mining and knowledge discovery. The motivation for this study is the fact that the majority of previous work has focused on increasing the accuracy of models, ignoring user-oriented properties such as comprehensibility and understandability. Approaches for analyzing the understandability of data mining models have been discussed on two different levels: one is regarding the type of the models’ presentation and the other is considering the structure of the models. In this study, we present a summary of existing assumptions regarding both approaches followed by an empirical work to examine the understandability from the user’s point of view through a survey. From the results of the survey, we obtain that models represented as decision trees are more understandable than models represented as decision rules. Using the survey results regarding understandability of a number of models in conjunction with quantitative measurements of the complexity of the models, we are able to establish correlation between complexity and understandability of the models.

 • 364. Allahyari, Hiva
  et al.
  Lavesson, Niklas
  User-oriented Assessment of Classification Model Understandability2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper reviews methods for evaluating and analyzing the understandability of classification models in the context of data mining. The motivation for this study is the fact that the majority of previous work has focused on increasing the accuracy of models, ignoring user-oriented properties such as comprehensibility and understandability. Approaches for analyzing the understandability of data mining models have been discussed on two different levels: one is regarding the type of the models’ presentation and the other is considering the structure of the models. In this study, we present a summary of existing assumptions regarding both approaches followed by an empirical work to examine the understandability from the user’s point of view through a survey. The results indicate that decision tree models are more understandable than rule-based models. Using the survey results regarding understandability of a number of models in conjunction with quantitative measurements of the complexity of the models, we are able to establish correlation between complexity and understandability of the models.

 • 365.
  Allberg, Petrus
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  Applied machine learning in the logistics sector: A comparative analysis of supervised learning algorithms2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  BackgroundMachine learning is an area that is being explored with great haste these days, which inspired this study to investigate how seven different supervised learning algorithms perform compared to each other. These algorithms were used to perform classification tasks on logistics consignments, the classification is binary and a consignment can either be classified as missed or not.

  ObjectivesThe goal was to find which of these algorithms perform well when used for this classification task and to see how the results varied with different sized datasets. Importance of the features which were included in the datasets has been analyzed with the intention of finding if there is any connection between human errors and these missed consignments.

  MethodsThe process from raw data to a predicted classification has many steps including data gathering, data preparation, feature investigation and more. Through cross-validation, the algorithms were all trained and tested upon the same datasets and then evaluated based on the metrics recall and accuracy.

  ResultsThe scores on both metrics increase with the size of the datasets, and when comparing the seven algorithms, two does not perform equally compared to the other five, which all perform moderately the same.

  Conclusions Any of the five algorithms mentioned prior can be chosen for this type of classification, or to further study based on other measurements, and there is an indication that human errors could play a part on whether a consignment gets classified as missed or not.

 • 366.
  Allblom, Viktor
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Interaction and System Design.
  Evaluating Agent Strategies for the TAC Supply Chain Management Competition2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The TAC Supply Chain Management game was designed to capture many of the challenges involved in dynamic supply chain practices. To evaluate the game I created four different agents, which operate according to simple but very different strategies. In addition, an advanced agent was created to see if the game was advanced enough not to be dominated by simple strategies. While the game is advanced enough to resist simple strategies, it is so simplified that it will never help solve any real world problems unless it is expanded to include more factors/problems of supply chain management.

 • 367.
  Alldén, Linda
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Domeij, Erika
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Petersson, Linda
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Förändringar i ledarstilar- Påverkar de organisationens livscykel och struktur?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår uppsats var att förstå vikten av förändringar i ledarstilar under ett företags utveckling och hur organisationens struktur förhåller sig till dessa. Vi har genomfört intervjuer på ett företag med ett antal anställda samt ledare. Efter detta har vi kommit fram till att variation i ledarstilar har varit viktiga för företagets framgång. Våra studier visar också på att det inte alltid behöver vara endast en person som innehar ledarrollen, utan att den kan vara delad mellan flera personer.

 • 368.
  Allesson, Sara
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Sheet Metal Forming Simulations with Elastic Dies: Emphasis on Computational Cost2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The car industry produces many of their car parts by using sheet metal forming, where one of the most time-consuming phases is the development and manufacturing of new forming tools. As of today, when a new tool is to be evaluated in terms of usability, a forming simulation is conducted to predict possible failures before manufacturing. The assumption is then that the tools are rigid, and the only deformable part is the sheet metal itself. This is however not the case, since the tools also deform during the forming process. A previous research, which is the basis of this thesis, included a model with only elastic tools and showed results of high accuracy in comparison to using a rigid setup. However, this simulation is not optimal to implement for a daily based usage, since it requires high computational power and has a long simulation time. 

  The aim and scope for this thesis is to evaluate how a sheet metal forming simulation with elastic tool consideration can be reduced in terms of computational cost, by using the software LS-DYNA. A small deviation of the forming result is acceptable and the aim is to run the simulation with a 50-75 % reduction of time on fewer cores than the approximate 14 hours and 800 CPUs that the simulation requires today.

  The first step was to alter the geometry of the tools and evaluate the impact on the deformations of the blank. The elastic solid parts that only has small deformations are deleted and replaced by rigid surfaces, making the model partly elastic. Later, different decomposition methods are studied to determine what kind that makes the simulation run faster. At last, a scaling analysis is conducted to determine the range of computational power that is to be used to run the simulations as efficient as possible, and what part of the simulation that is affecting the simulation time the most.

  The correlation of major strain deviation between a fully elastic model and a partly elastic model showed results of high accuracy, as well as comparison with production measurements of a formed blank. The computational time is reduced by over 90 % when using approximately 65 % of the initial computational power. If the simulations are run with even less number of cores, 10 % of the initial number of CPUs, the simulation time is reduced by over 70 %.

  The conclusion of this work is that it is possible to run a partly elastic sheet metal forming simulation much more efficient than using a fully elastic model, without reliability problems of the forming results. This by reducing the number of elements, evaluate the decomposition method and by conducting a scaling analysis to evaluate the efficiency of computational power.

 • 369.
  Allouche, Elias
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Einarsson, David
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Den Förarlösa Staden: gestaltningsprinciper för eldrivna autonoma fordon - en vision om brunnshögs framtida utveckling2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ”I could either watch it happen or be a part of it.” - Elon Musk

  De autonoma fordonens intåg på svenska vägar är ett stundande faktum med utblick mot 2030. Med dessa förs även förhoppningar om säkrare trafikmiljöer, större utrymme och prioritering av fotgängare och cyklister, mindre trängsel, reducerad miljöpåverkan och förenklade livsmönster. För att dessa positiva konsekvenser ska infalla krävs dock en förebyggande och långsiktig planering. Majoriteten av svenska kommuner har i dagsläget en reaktiv inställning till planering för autonoma fordon, det vill säga att först se utvecklingen äga rum och därefter tillämpa åtgärder. För att utvecklingen ska få ett önskvärt utfall måste kommunerna börja föra en proaktiv planering för autonoma fordons introduktion på marknaden.

  Det som hittills hämmat planeringen är framförallt bristen på konkreta förslag och principer för hur trafik och gatumiljöerna bör anpassas efter de nya förutsättningar som autonoma fordon medför. Samhället står just nu på kanten inför en storskalig omställning av fordonsflottan, där eldrivna autonoma fordon i slutändan förmodligen utgör en majoritet. Syftet med detta projekt är inte att förespråka en omedelbar implementering av åtgärder för fordon som ännu inte existerar, men fenomenet måste börja betänkas, diskuteras och konkretiseras på det långsiktiga planeringsstadiet. År 2050 ses som en relativt säker tidpunkt där autonoma fordon utgör en absolut majoritet av fordonsflottan, under en lång period kommer dock vanliga fordon och autonoma fordon behöva samsas om trafikutrymmet. Inom detta tidsspann råder många oklarheter över hur den fysiska planeringen ska positionera sig.

  De planeringsåtgärder som produceras i detta projekt är menade att utgöra ett första underlagsmaterial som kan börja lappa igen den kunskapslucka som existerar idag. Om kommunerna fortsätter med en reaktiv inställning ökar risken för att de negativa konsekvenser som autonoma fordon kan medföra infaller, såsom kapacitetsbrist i trafikinfrastrukturen på grund av ökade trafikmängder samt ett ökat parkeringsbehov. Sveriges kommuner bör vara med och styra utvecklingen för att privata aktörer och marknadskrafter inte anskaffar enväldig kontroll, och för att målsättningarna ska forma den teknologiska utvecklingen och inte vice versa. Vilket utfall som är mest sannolikt att inträffa beror till stor del på två faktorer; graden av proaktiv planering som bedrivs av de samhällsbyggande institutionerna samt i vilken grad delade lösningar av autonoma fordon anammas av allmänheten. Det är således omotiverat att inte bedriva en proaktiv planering på grund av de osäkerheter kring vilken typ av genomslag de autonoma fordonen får, för att institutionernas arbete kan påverka utvecklingen i den riktning som anses önskvärd.

  Detta projekt bidrar med något nytt till forskningen kring autonoma fordons påverkan på stadsplaneringen inom urbana miljöer, genom att konkretisera nödvändiga åtgärder som behöver tas med hänsyn till denna utveckling. Projektet resulterar i gestaltningsprinciper och förslag på lämplig utformning med hänsyn till autonoma fordon. Förhoppningen är att detta arbete är ett första steg i att möjliggöra en mer proaktiv planering, vilket är ett kriterium för att skapa en framtid med gång- och cykelprioriterade miljöer där delade autonoma fordon har ett reducerat anspråk i det offentliga rummet.

 • 370.
  Allouh, Ahmad
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Maurer, Robert
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Walker, Fiona
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Wilcox Gwynne, Rebecca Heather
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Designing a Socially Sustainable Impact Sourcing Model for Integrating Immigrants in Sweden2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This research proposes a socially sustainable impact sourcing model (SSISM), pertinent to the field of socially responsible outsourcing and offers recommendations for integrating immigrants in Sweden by using this model. The model brings businesses, communities and people together to create benefits for all stakeholders in a sustainable way.

   

  Sweden has a long history of accepting immigrants, yet, has a comparably low success rate of integrating non-Swedish people into society. If SSISM is applied in Sweden, there is a potential for businesses to save money, for challenges like the integration problem to be mitigated, and for communities to benefit from an increased tax base as well as building stronger, more diverse communities.

   

  The universal model for SSISM was developed through the analysis of existing practices and the use of the Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD), a sustainability planning tool. The research process included informal interviews with businesses, communities and government agencies, formal interviews with businesses, and a survey with immigrants. The interviews and survey helped maintain relevance to the Swedish context and identified potential obstacles and enablers for implementation. From the results, recommendations on how to best apply the model for integrating immigrants into Sweden were developed in the discussion.

 • 371.
  allouh, mahmoud
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Electrical Engineering.
  Gomez, Carlos
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Electrical Engineering.
  Shockwarner for a Smartphone2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 372.
  Allvar, Jerk
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Banar spår väg för framtiden? En jämförande fallstudie av tre intraurbana kollektivtrafiksatsningar.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Dagens samhälle är helt beroende av transporter. Av alla de olika typer av transporter som finns inriktar sig denna rapport på persontransporter. Ytterligare preciserat så handlar uppsatsen om intraurbana persontransporter och kollektiva lösningar på detta. Rapporten är en jämförande fallstudie och har som mål att belysa hur olika kommuner motiverar när en större kollektivtrafiksatsning skall göras. Innan fallen presenteras ges en bakgrund i några av de problem och förutsättningar som finns inom ämnet. Människans resande kopplas bland annat till klimatförändring och livsmönster. I genomförandet av fallstudien tillämpas en analysmodell med ett antal rubriker. Modellen gås igenom med sitt innehåll av olika teorier och sätt att se på staden kopplat till kollektivtrafiken. De fall som sedan undersöks är: Stockholm – utbyggnad av Spårväg City Norrköping – utbyggnad av spårvägen Landskrona – nybyggnad av trådbusslinje De olika fallen diskuteras sedan i en avslutande diskussion där analysresultaten jämförs. I arbetet har följande övergripande frågeställning använts. • Hur motiveras valen av kollektivtrafikslag när satsningar inom intraurban kollektivtrafik görs? Hur motiverar staden sitt val? I den avslutande diskussionen besvaras denna fråga. Motiven som har tagits upp i analysen grupperas här efter deras egenskaper.

 • 373.
  Allvar, Jerk
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Staden, planen och marknaden: en studie av offentliga och privata aktörers agerande i stadsplaneringen2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete fokuseras staden, planen och marknaden. Mer konkret behandlas den offentliga planeringens makt i relation till marknadskrafter i den fysiska planeringen. Detta tema formuleras utifrån iakttagelser från samtiden och underbyggs sedan med svensk och internationell forskning. De huvudsakliga frågeställningarna handlar om 1, den offentliga planeringens användning av det kommunala planmonopolet, 2, hur olika aktörer agerar i planprocessen, samt 3, om förhandlingar påverkar utfallet i planprocessen. Undersökningen genomförs som en enfallsstudie av en aktuell planprocess, en planprocess där just relationer mellan offentliga och privata aktörer förväntats. Fallet som undersöks är processen kring omvandlingen av Norra Backa i Borlänge. Där omvandlas ett tidigare industriområde till en storskalig handelsplats. Vad gäller metoder så byggs undersökningen upp med ett flermetodiskt angreppssätt. Semistrukturerad intervju och kvalitativ innehållsanalys är de metoder som används. En intervju har genomförts med en tjänsteman som varit involverad i det undersökta fallet. Den kvalitativa innehållsanalysen används dels vid en analys av tidningsartiklar ur en lokaltidning men också som grund när planhandlingarnas förändring genom processen undersöks. Dessa tre metodanvändningar ger tre separata resultat som jämförs och analyseras genom en triangulering. Analysen visar hur det undersökta fallet kan förstås med hjälp av begrepp som exempelvis allmänintresse och särintresse samt aktör och struktur. I undersökningen pekas stadens storlek och attraktivitet ut som en avgörande faktorer för det sätt som den offentliga planeringen kan använda planmonopolet. Uppsatsen syftar inte till att diskutera aktörernas agerande i termer av rätt eller fel. Utan snarare till att belysa problemet med att en detaljplaneprocess skall tillgodose många aktörers behov och att hierarkier uppstår mellan aktörer inom planeringsfältet.

 • 374.
  Alm, Andreas
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Larsson, Mattias
  Blekinge Institute of Technology.
  Karaktärsdesign på gott och ont: Ett främmande objekts påverkan av en karaktär2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis describes how a foreign object can affect an observer's perception of a character's relation to good and evil. The thesis explores topics like stereotypes, forms, prejudices and impressions. Various methods are used in the development of the characters, which include shapes that are used to enhance the perception of the character's position between good and evil. The characters were created ​​in two versions, one without the foreign object and one with the foreign object.

  A survey was created and the participants had to score the characters and then justify their choice with comments. The results showed that a foreign object is able to influence the viewer, where the viewer's relationship to the object has a crucial role in how the character is angled towards good or evil.

 • 375.
  Alm, Betti
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Jungbeck, Josefin
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Vikten av närståendes stöd vid Multipel Skleros: En studie baserad på självbiografiska böcker2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Idag lever ett stort antal individer med diagnosen Multipel Skleros (MS) i Sverige och det är i huvudsak unga och medelålders individer som får sjukdomen, kvinnor dubbelt så ofta som män. Sjukdomen medför att individen kan få bestående funktionsnedsättningar som berör exempelvis känsel, rörlighet men även psykiska förändringar förekommer. Syftet med studien var att belysa hur stödet från närstående uppfattades av individen med Multipel Skleros. Metoden som användes var litteraturstudie med kvalitativ ansats, där två självbiografiska böcker inkluderades. Resultatet som framkom visade att stödet från närstående var av stor vikt för att öka känslan av trygghet och välbefinnande hos individen med Multipel Skleros. Även känslan av att känna sig accepterad och bekräftad var starkt förknippade med det stöd individen upplevde från sina närstående. Slutsatsen som kan dras är att det stöd individen med Multipel Skleros upplever från sina närstående är av stor vikt för att öka välbefinnandet. Trygghet, hopp, accepterande och bekräftelse var starkt förknippade med närståendes stöd. Stödet individen med Multipel Skleros upplever från sina närstående bör därför ses som en resurs och en viktig källa till ett ökat välmående hos den sjuke individen. Som sjuksköterska är det därför viktigt att känna till familjens betydelse för att på bästa sätt kunna hjälpa patienten till ett ökat välbefinnande.

 • 376.
  Alm, Carina
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Buying decisions, the impact of customer administration quality2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  In the competitive market of Information Technology Maintenance Services, the understandings of the key components affecting sales are important to survive in the market. Centres of Excellence are created with the aim of being a more standardised and cost efficient solution for customer services. Is the quality of the vendor customer administration important in business-to-business sales and procurement situations? Furthermore, does it affect the next sale for the vendor? The overall purpose of this work is to give guidance in terms of how cost saving programs in the customer administration area can affect sales in a long-term perspective. The hypothesis; Past vendor customer administration quality does impact the customer decision to buy again from the same vendor; has been designed to show which key components within customer administration, such as invoices and disputes, impacts the decision.

 • 377.
  Alm, Jesper
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Hedblom, Jimmy
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Christiansen, Emelie
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Bemanning, rättvisa och motivation: En studie av ett belöningssystems påverkan på upplevdrättvisa och motivation hos inhyrd personal2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  AbstractTitle: Temporary agency workers, fairness and motivation – study in a reward system’simpact on temporary workers’ perceived fairness and motivationAuthors: Jesper Alm, Emelie Christiansen & Jimmy HedblomSupervisor: Anders WrenneDepartment: Department of Industrial Economics, Blekinge Institute of TechnologyCourse: Bachelor’s thesis in Business AdministrationPurpose: The purpose of this study is to increase understanding about what impact a rewardsystem within an organization will have on the perceived fairness and motivation oftemporary agency workers. The study aims to answer the question: How and why is thetemporary agency workers’ perceived fairness and motivation at work impacted by notreceiving any direct financial bonus from the user company?Method: We have conducted a qualitative approach and made the study within a chosencompany suitable for our purpose. The data have been collected through in-depth interviewsto be able to take part of the interview subjects’ opinions, attitudes and experiences.Results: The temporary agency workers experience a procedural and distributive injusticelinked to the financial bonus. However, no overall organizational injustice is experienced,which can be explained by the fact that the temporary agency workers as a whole experienceperceived fair treatment from the company. The perceived motivation is not affected by theexclusion from the financial bonus, due to the fact that the needs of the consultants associatedwith the work consist of the amount of work that is possible. The motivation is influenced bythe number of shifts and the opportunity to earn more money through more shifts.

 • 378.
  Alm, Josephine
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Karlsson, Johanna
  Blekinge Institute of Technology.
  Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En tredjedel av Europas befolkning drabbas av någon form av psykisk ohälsa varje år. Personer med psykisk ohälsa drabbas oftare av medicinska åkommor än andra och behöver därför vårdas på somatiska avdelningar och mottagningar. Patienter med psykisk ohälsa upplever att hälso- och sjukvårdspersonalen inte visar intresse för dem och att de inte blir betrodda.

  Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård.

  Metod: En litteraturstudie där åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats användes. Artiklarna analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys där kondensering, kodning och kategorisering av meningsenheter utfördes.

  Resultat: I resultatet framkom huvudkategorierna, otillräcklig kunskap, olämplig miljö samt tidigare erfarenheter. Underkategorierna som framkom var, osäkerhet, brist på tid och brist på personal.

  Slutsats: Sjuksköterskorna upplevde att deras otillräckliga kunskap, deras tidigare erfarenheter samt arbetsmiljön påverkade deras upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård. Sjuksköterskorna kände sig osäkra i vårdandet och att deras kunskap inom området inte räckte till för att ge patienterna den vård de har rätt till. Litteraturstudien kan bidra till en ökad förståelse för hur sjuksköterskan upplever vårdandet av patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård. Genom att förstå sjuksköterskans upplevelser kan förbättringar inom stöd och utbildning arbetas fram så att sjuksköterskorna är mer bekväma med att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård.

 • 379.
  Alm, Sanna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Hedin, Ylva
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Re:Regional2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Utgångspunkten för detta examensarbete, som vi valt att kalla ”Re:Regional”, har varit arkitekttävlingen ”Greater Helsinki Vision 2050 – International Ideas Competition”. Tävlingen utannonserades den 15 december 2006 och sista dag för inlämning av bidrag var den 31 maj. Under vårterminen 2007 fokuserade vi alltså enbart på att arbeta fram ett tävlingsbidrag. I en arkitekttävling är de huvudsakliga ramarna för projektet redan formulerade i ett tävlingsprogram. Samtidigt efterfrågas i denna tävling nytänkande och idérikedom, vilket gav oss som deltagare stor frihet och stora möjligheter att forma och arbeta fram visionära planförslag och konceptuella idéer. Den huvudsakliga uppgiften var att illustrera en regionplan, en framtidsvision för Helsingforsregionen. Det regionala planeringsperspektivet i tävlingsuppdraget genomsyrar innehållet i hela examensarbetet. Efter att bidraget lämnats in ville vi få djupare kunskap om olika planeringsmodeller för stadsutveckling i regionala sammanhang. Vårt examensarbete har därmed delats in i två huvudkapitel: Del 1. Greater Helsinki Vision 2050 – International Ideas Competition: Förutom en presentation av vårt tävlingsbidrag, ges i den första delen av detta arbete information om själva tävlingen och vad uppgiften omfattade. Vi presenterar även vår tankeprocess inför utformningen av regionplanen, samt inför de detaljerade studierna. Denna del av arbetet består av material på både engelska och svenska. Då tävlingsspråket var engelska, har de delar som ingick i vårt bidrag ej översatts. ”Re:Regional” är vår vision för hur storstadsregionen Helsingfors skulle kunna utvecklas fram till år 2050. Visionen har bland annat varit att skapa en regional struktur där skillnaderna mellan centrum och periferi kan suddas ut. Vi har inte velat skapa en megastad, eller en struktur inom vilken all fokus riktas mot en central stadskärna. Då Helsingfors är en relativt glest bebyggd storstad anser vi att det finns stora möjligheter att komplettera och förtäta redan bebyggda områden. Vi föreslår därför en utbyggnadsgräns runt storstaden. Samtidigt vill vi öka mångfalden och valmöjligheterna inom regionen genom att skapa fyra s.k. ”Regional Blocks” (regionala typer/delområden) med olika grader av urbanitet: - storstaden Helsingfors - städerna Nummela, Hyvinkää och Mäntsälä - “Polycentric Space”, det område som ringas in av de fyra städerna och som ska innehålla mindre samhällen - ett större område med skogs- och jordbruksmark med en gles småkärnig struktur Den övergripande och huvudsakliga idén om att forma integrerade, bättre sammanhållna stads- och samhällsstrukturer inom Helsingforsregionen, känns minst sagt aktuell. Den snabba befolkningstillväxt som sker i många regioner idag kräver flexibla, flerkärniga lösningar. Om fokus endast är inställt på att förtäta och bygga ut en regions storstadsområde, finns det risk för att resten av regionen utvecklas till en stor, gles periferi, inom vilken befolkningen hela tiden måste förhålla sig till ett storstadsområde. Vår arbetsmetod ”Regional Blocks” skulle även kunna användas i andra regioner där det finns en målsättning att skapa vidgade men ändå sammanhållna strukturer. Del 2. Studieobjekt/Jämförelse/Diskussion: I den mer teoretiska delen av examensarbetet presenteras sex studieobjekt vi valt ut tillsammans och sedan fördelat mellan oss. Vid valet av studieobjekten utgick vi i första hand inte från objektens fysiska former, det vill säga hur de i olika sammanhang etiketteras (som till exempel centralorts- eller nätverksregioner). Istället har vi utgått ifrån de bakomliggande aspekterna, hur städerna i regionerna utvecklats med bakgrund i olika samhällstrender. Våra studieobjekt och den litteratur vi utgått ifrån: ETT STADSKONCEPT - Social City - Sanna Alm – Boken “Sociable Cities The Legacy of Ebenezer Howard” från 1998, av Peter Hall och Colin Ward. EN UTOPISK REFORM - Urban Field - Ylva Hedin - Artikeln ”Urban Field” från tidskriften ”Journal of the American Institute of Planners” vol. 31: 4 från 1965, skriven av John Friedmann och Johan Miller. EN HANDLINGSPLAN - Storstadsregionen Portland - Ylva Hedin - Det regionala planeringsorganet Metros hemsida: www.metro-region.org (tillgänglig: 2007-10-10) där handlingsprogrammet ”2040 Growth Concept” finns tillgängligt. EN UTVECKLINGSPLAN - Stockholmsregionen - Sanna Alm - ”Regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen” (planen vann laga kraft i november 2002), framtagen av Regionplane- och trafikkontoret. EN STRATEGI FÖR URBAN FÖRNYELSE - Urbana England - Sanna Alm - Rapporten ”Towards an Urban Renaissance” från 1999 skriven av The Urban Task Force. EN MODELL FÖR SAMHÄLLSBILDNING - Linear Grid - Ylva Hedin - En vision för Helsingforsregionens stads- och samhällsstrukturer framtagen av Arken Arkitekter 1993. Studieobjekten presenteras och analyseras först var och en för sig, sedan följer jämförelser mellan dem, inklusive vår regionplan utifrån sju olika faktorer: Bärande idé, Täthet/Gleshet, Grönska, Transportnät, Sociala strukturer, Planeringsperspektiv och Framtiden. I kapitlet ”Jämförelse och diskussion” dras slutsatser av analyserna utifrån de sju faktorerna, studieobjekten analyseras även i förhållande till övergripande samhällstrender. Med hjälp av studieobjekten görs även en utvärdering av vår regionplan där särskilt intressanta jämförelsepunkter belyses utifrån underrubrikerna ”Att bygga inåt”, ”Tydligare flerkärnighet” samt ”Planeringsperspektiv och fysiska strukturer”. I det avslutande kapitlet för vi var sin diskussion om ekologisk respektive social hållbarhet – två hållbarhetsdimensioner vi fokuserade på i tävlingsbidraget, och som även belyses i jämförelserna mellan studieobjekten.

 • 380.
  Al-Mahdawiy, Badeel
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Understanding the Impact of Rewards on Employees’ Creativity and Innovation: a Literature Review Study2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this master’s thesis is to study how organizational rewards; intrinsic rewards and extrinsic monetary and non-monetary rewards, affect employees’ creativity and innovation within an organizational environment, and to propose a new categorization of organizational rewards.

  Methodology: A literature review of selected peer-reviewed studies from different countries and industries.

  Findings: The results of this study support the following notions; (1) intrinsic rewards support employees’ creativity and innovation through their positive impact on intrinsic motivation; (2) extrinsic non-monetary rewards support employees’ creativity and innovation ; (3) extrinsic monetary rewards can support or hinder employees’ creativity and innovation depending on external organizational factors. This study suggests a new model which categorizes organizational rewards into two main groups; monetary and non-monetary instead of extrinsic and intrinsic, and the non-monetary one into intrinsic and extrinsic while the monetary group includes only extrinsic rewards.

 • 381.
  AL-MAMUN, ABDULLAH
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  ULLAH, MOHAMMAD RAFIQ
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Cognitive Radio for Short Range Systems based on Ultra-Wideband2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  Cognitive Radio (CR) has been proposed as a promising and effective technology to improve radio spectrum utilization. It can change its transmitter parameters depending on the environment in which it operate based on interaction. In CR, a number of different methods of spectrum sensing are used to identify the presence of signal transmission. Among them, the multitaper method (MTM), has been investigated in this thesis paper at the same time with other sensing methods, recently seems to be the best choice for spectrum sensing CR because of its accurate identification and estimation, quick computation, and regularization. This thesis paper is examining how CR can be utilized in short range systems based on Ultra-Wideband (UWB). UWB is a promising technology in wireless communication use for high speed data transmission with low power utilization or long distance localization in both military, radar, sensor, data collection, tracking or commercial application. UWB has the ability to move between very low data rate or very high data rate, short range distance or long range distance applications. Impulse radio UWB (IR-UWB) shows some impressive characteristics in short-range communication systems with varieties of throughput option including high data rates. The strong synergy between the aims of CR and features of IR-UWB has been shown in this thesis. Our key objective is to understand how CR can be applied to UWB systems.

 • 382. Al-Mamun, Abdullah
  et al.
  Ullah, Mohammad Rafiq
  Multitaper spectrum: A promising method in spectrum sensing cognitive radio2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Cognitive radio (CR) has been proposed as a promising and effective technology to improve radio spectrum utilization. The primary objective of the CR is to handle the non-interference rules with any primary users (PUs). Highly sensitive and optimal spectrum sensing detectors are required in order to avoid harmful interference to PUs. Multitaper spectrum seems to be the most appealing one for spectrum sensing CR because of its accurate identification and estimation and low computational complexity. Mulitaper uses small set of tapers and multiple orthogonal prototype filters to reduce the variance. The Fourier transform of a Slepian sequence, originally known as discrete prolate spheroidal sequences (DPSS), gives maximum energy density inside a given bandwidth and less spectral leakage with better specifications has been investigated in this paper and shows that no other window in signal processing can satisfy this property

 • 383.
  Almeida, Noelia
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Persson, Johanna
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Att ha bröstcancer: Kvinnors upplevelser - En litteraturstudie2012Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Årligen insjuknar i genomsnitt 7000 kvinnor i Sverige i bröstcancer och utgör en stor patientgrupp sjuksköterskan kommer i kontakt med. Beskedet förändrade och påverkade kvinnornas identitet och liv. Detta orsakade lidande i kvinnornas psyke och gav upphov till psykologisk stress. Syfte: Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av att ha bröstcancer. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ metod har används. Sex artiklar hittades i databaserna CINAHL, MEDLINE och PsycINFO och detta kompletterades med en manuell sökning i CINAHL där en artikel hittades. Artiklarna genomgick en kvalitetsgranskning enligt Willman, Stoltz och Bahtsevanis protokoll och analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans tolkning av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Innehållsanalysen av artiklarna resulterade i fem kategorier och åtta underkategorier. Dessa kategorier beskrev att ha bröstcancer medför en rad olika emotionella upplevelser. Stöd från familj, vänner och vårdpersonalen var högt värderat hos kvinnorna och något de behövde, dock framkom det att det var en stor brist på stöd från familj och vänner men den största bristen kom från hälso- och sjukvården. Information och hur informationen gavs var en viktig del för kvinnorna. Beskedet påverkade kvinnornas liv och flera av dem nämnde vikten av meningsfulla aktiviteter att fylla vardagen med. Slutsats: Sjuksköterskan behöver ha kunskap och förståelse för vad kvinnan kan uppleva av att ha bröstcancer, detta för att kunna hjälpa och vara stödjande för kvinnorna i deras kris. Kvinnornas syn till sjukdomen kan ändras om vårdpersonalen finns vid deras sida för att aktivt hjälpa dem att välja en copingstrategi.

 • 384.
  Almenius, Richard
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Stadens flexibla vardagsrum: ett gestaltningsförslag för ökad attraktivitet och nyttjande av Fristadstorget, Eskilstuna2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka hur Eskilstunas centrala stadstorg, Fristadstorget, kan bli mer inbjudande och attraktivt då det idag råder en vedertagen syn bland medborgare och kommun att torget inte är inbjudande nog. Torget brukas inte i den utsträckning som stadens publika vardagsrum kan och bör göras. För att möjliggöra en ökad användning och uppskattning bör torget omvandlads, och det flexibelt. Arbetet är indelat i tre huvuddelar som leder fram till ett gestaltningsförslag vilket konkretiserar hur Fristadstorget kan göras både flexibelt samt inbjuda till en mer vardaglig användning då den flexibla ytan inte fylls av ytkrävande evenemang. Öppna och omöblerade platser har sällan någon dragningskraft och alstrar inte folkliv och attraktivitet, därav uppstår problematik i planeringen av stortorg för de dagar flexibiliteten inte nyttjas fullt ut. Arbetet är en fallstudie som belyser det generella genom att se till det enskilda fallet för att ge svar på varför det efterfrågade i undersökningen inträffar (brist på attraktivitet och låg användning). I den första delen ges det en vetskap utifrån teorier och begrepp som behandlar utgångspunkter för den offentliga platsens liv, torgets rumslighet, avläsning av staden med våra sinnen, rummets möblering samt möjligheter kontra hot för ett folkrikt uteliv. Rådande uppfattningar, företeelser och element som tar uttryck i staden beskrivs här för att i de nästkommande delarna kunna utgöra en grund och förståelse för hur det ter sig väl på plats. I den andra delen skapas en lärdom där två omvandlade och arkitekturprisade stadstorg analyseras för att både finna goda aspekter samt fallgropar i form av användning och utformning. Det ger applicerbara principer gällande hur ett stadstorg i modern tid bör skapas för att generera folkliv och ökad användning med hänsyn till flexibilitet. Analysen visar teorier och begrepp i en faktisk miljö. I den tredje delen presenteras resultatet, vilket innebär att tidigare delars framkomna material sätts i relation till fallet Fristadstorget. Omgestaltningen utgår från rådande platsförhållanden tillsammans med applicerbara tidigare framkomna punkter. Gestaltningen av det nya Fristadsstorget tilldelas målpunkter som kan föra samman och främja kontakt mellan människor samt skapa förutsättningar för uppehåll på torget. Dessa målpunkter görs till stor del flexibla i sitt eget utförande, integrerade och flyttbra, vilket skapar en större sammanhållen fri yta vid behov. I slutdiskussionen ges avslutande tankar som fastslår att människor alstrar människor, vilket ger folkliv. För att människor ska vilja uppehålla sig på en plats bör en tillfredsställande vistelsemiljö ges - vilket även kan utläsas som målpunkter. Dessa kan lätt bli objekt och element som skäl yta, därför måste extra hänsyn och avvägning göras vid planerandet av målpunkter, särskilt om utgångsläget är att skapa en flexibel plats.

 • 385.
  Almestad, Sofia
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Björk, Johanna
  Blekinge Institute of Technology.
  Hur använder restauranger recensioner online till att förbättra sin verksamhet?: -Fallstudier av 3 restauranger i Shoreditch, London2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 386.
  Almgren, Gustaf
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Fogelqvist, Christopher
  Blekinge Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Tjädermark, Anders
  Blekinge Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Nytt koncept för linspridning2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Summary The degree project, New concept for spreading line, consists of further development of a baitcasting reel. The baitcasting reel that was used as a starting-point was Ambassadeur Classic 5000c, which is a former product. Abu Garcia is the company that initiated the project. The purpose consisted of designing a baitcasting reel, which could provide free casts. At today's baitcasting reel is the line forced to pass through the mechanism that spreads the line. This causes the line to follow the motion from the spreader-mechanism, during the cast. Because of this fact there will be a great deal of friction, which results in a shorter cast. If the spreader-mechanism would not be in contact with the fishing-line during the cast, it would provide a longer cast. It is important that the spreader-mechanism spreads the line at once when the user starts winding it up. If not, the line will create disorder on the spool, which may prevent the next cast. Integrated Product Development created by Professor Fredy Olsson, consists of a concept, a primary and a prototype design phase and has been used through the project. Twelve different principal suggestions due to the problem were produced in the concept design phase. These suggestions were further developed and evaluated. Two suggestions were brought into the primary design phase, which resulted in one finally product solution. There were two different solutions in the beginning of the primary design phase. One solution was based on an endless screw, which makes it possible to spread the line on the spool. Abu Garcia has investigated this matter according to the complex geometry of the endless screw. There for has no further development of this proposal been performed. During the primary concept phase parts were developed, components selected and also detail constructions of new parts were performed. The finally concept were produced with facilities like I-DEAS, which is a 3D-tool. The prototype design phase consist of manufacturing the parts and to make them fit together with the other parts and components. A test of the final product should also have been done, however a lack of time has prevented this.

 • 387.
  Almljung, Sofia
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Sambandet mellan social kompetens och stress på arbetsplatsen2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen syftar till att ta reda på om det finns något samband mellan social kompetens och stress. I uppsatsen presenteras vad social kompetens är och vad stress är. Sambandet har undersökts med hjälp av enkät med 16 slutna frågor, 8 som handlar om social kompetens och 8 som handlar om stress och en öppen fråga på slutet. Urvalet, som var ett bekvämlighetsurval, var 60 anställda på olika arbetsplatser i Karlskrona, av dem erhölls 52 svar. Med hjälp av en Pearsonkorrelation och en fenomenologisk analys visade det sig att det finns ett samband mellan social kompetens och stress.

 • 388.
  Almlöf, Emma
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Hafdell, Jessica
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Fröding, Svetlana
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Reporäntan och finansiell struktur: Finns det ett samband?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 389.
  Almlöf, Nijole
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Samband mellan risk management och värdering2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Syfte: Identifiera samband mellan risk management och värdering. Metod: Kombinerad metod, både kvantitativ och kvalitativ användes i undersökningen. Analys av teoretiskt underlag ledde till framtagande av faktorer samt mätningar och indikationer som beskriver värdering, risk management och samband. En surveystudie och innehållsanalys genomfördes. Kvalitativ metod användes vid databearbetning och analys. Resultat och slutsatser: Forskning av risk management respektive värdering bör ske inte enbart utifrån de tillhörande ämnena utan även från ett organisationsteoriperspektiv. Mintzbergs organisationsteori är lämplig att applicera på undersökningar både av risk management och värdering. Det ger bättre förståelse av dessa fenomen och förklaring hur de fungerar och kan förutsägas i företagsmiljön. Undersökningen visar att bolagen, oavsett storlek och typ, kan styra val av risk managementtyp och värderingsituation: Små bolag kan välja mellan självstyrande eller mer samordnad riskhantering, stora bolag därmed kan inrikta sig antingen mot att bygga en risk management med stark lednings & teknostruktur eller ha risk management, integrerad i befintlig organisation. Bolagen och dess ledning borde bli uppmärksamma på problematiken kring kunskapsökningsmöjligheter och balansen mellan flexibilitetsbehov och formaliseringskrav vid organisering av arbete med värderingar. Följande risk management och värderingssituationer stödjer och utvecklar varandra: Riskkapitalbolagen som har standardiserade riskhanteringsprocesser förbättrar den flexibla värderingssituationen. Samordnad riskstyrning ökar kunskapen om risker och dess hantering som i sin tur ökar möjligheterna till bättre användning av värderingsverktygen vid värderingar. Samordnade riskhanteringsaktiviteter innebär även att det ställs krav på en viss formalisering av värderingsarbetet. Det skapas en positiv trend då kunskap om nya risker vid värderingar mer formaliseras och bevaras som i sin tur leder till en bättre riskstyrning – koordinering av risk management hos riskkapitalbolag. Den formaliserade värderingsarbetessituationen hos bankerna innebär att kunskap om omvärld, nya risker och värderingsverktyg standardiseras. Varje ny information om nya risker och nya värderingsverktyg tas emot av risk management organisationen som i sin tur kan förbättra koordinering av riskhanteringsprocesser, rapportering samt föra kunskap om risker vidare i organisationen. På så sätt höjs risk managementnivån i hela bolaget. Vidare är standardiserad och integrerad risk management i befintlig organisation den situation som bäst påverkar värderingen. Standardisering av risk managementprocesser, resultat och kunskap innebär stöd i olika risk managementfrågor för hela organisationen, inkluderat värderingsarbete. En mer integrerad risk management organisationsform innebär mindre övervakning och kontroll som är en viktig förutsättning för professionellt värderingsarbetet.

 • 390. Al-Moathin, Ali Hussain Hassan
  Modeling of Photovoltaic Power System2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 391.
  Almqvist, My
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Dahlström, Sanna
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Demens: en anhörigsjukdom. En litteraturstudie om anhörigas upplevelser av anhörigstöd vid demens2013Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Cirka 35 miljoner människor i världen har någon form av demens. Demens är en sjukdom som bland annat försämrar minnet och som kan medföra personlighetsförändringar. Demens benämns ofta som den anhöriges sjukdom, eftersom det också är en påfrestande situation för de anhöriga då en person som bor hemma insjuknar i demens. Som anhörig till en person med demens, kan vardagen förändras i takt med sjukdomen. Detta kan medföra att de anhöriga känner en plikt av att ta hand om personen med demens samt att de känner sig ensamma och stressade. Syfte: Studiens syfte var att belysa anhörigas upplevelser av vårdpersonalens anhörigstöd då en person med demens vårdas i hemmet. Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie med en kvalitativ ansats. De åtta artiklar som valdes ut till studien kvalitetsgranskades enligt Willman, Stoltz och Bahtsevanis granskningsprotokoll och analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans tolkning av en innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade både positiva och negativa upplevelser av vårdpersonalens anhörigstöd vid demens. Det framkom bland annat att de anhöriga upplevde saknad av tillräcklig information om demens för att kunna hantera vardagen samt att vårdpersonalen behövde finnas till hands och stötta de anhöriga mer än vad de gjorde. Det som upplevdes positivt var framförallt då vårdpersonalen avlastade de anhöriga så att de kunde få tid för sig själva. Slutsats: Anhöriga till personer med demens som bor hemma, hade både positiva och negativa upplevelser av vårdpersonalens anhörigstöd. Dock var en gemensam nämnare att anhöriga upplevde att stödet inte var tillräckligt och att det behövde utvecklas. Ytterligare forskning inom området behövs för att anhörigstödet ska kunna utvecklas ännu mer.

 • 392.
  Almqvist, Peter
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Jeppsson, Maja
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Hälsoekonomiska utvärderingar av medicinteknik2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Uppsatsen undersöker företagsekonomiska effekter av hälsoekonomiska utvärderingar av medicinteknik.

 • 393.
  Almrot, Emil
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Andersson, Sebastian
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  A study of the advantages & disadvantages of mobile cloud computing versus native environment2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The advent of cloud computing has enabled the possibility of moving complex calculations and device operations to the “cloud” in an effective way. With cloud computing being applied to mobile devices some of the primary constraints of mobile computing, such as battery life and hardware with less computational power, could be resolved by moving complex operations and computations to the cloud. This thesis aims to identify advantages and disadvantages associated with running cloud based applications on mobile devices. We also present a study of the power consumption of five cloud based mobile applications and compare the results to their non-cloud counterparts. The results from the experiment show that migrating all your applications to the cloud will not significantly reduce the power consumption of your mobile device at the moment, but that mobile cloud computing has matured within the last year and will continue doing so with the development of cloud computing.

 • 394.
  Almroth, Tobias
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  Data visualization for the modern web: A look into tools and techniques for visualizing data in Angular 5 applications2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper looks into how data is best visualized and how visualizations should be designed to be most easily perceived. Furthermore the study looks into what tools there are available on the market today for visualizing data in angular 5 applications. With regards to a client, a developer team from the swedish police IT-department, the tools are evaluated and the one most suitable for the client is found. The paper also looks into how a dynamic data solution can be developed in angular 5. A solution where data can be selected in one component and displayed in another.

  To answer the questions sought a study of previous research into data visualization was done as well as a look into how angular 5 applications can be developed. Interviews with the clients were held where their specific requirements on visualization tools were identified. After searching and listing available visualization tools on the market the tools were evaluated against the clients requirements and a prototype application were developed. Showcasing both the most suitable tool and its integration but also a dynamic data solution in angular 5.

  As a conclusion data visualizations should be made as simple as possible with the main focus on the data. When it comes to tools the one most suitable to the client was Chart.js that easily integrated into an angular 5 application. An application that thanks to angular’s features is well equipped for handling and developing dynamic data solutions.

 • 395.
  Almström, Malin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Software Engineering and Computer Science.
  Olsson, Christina
  Blekinge Institute of Technology, Department of Software Engineering and Computer Science.
  Förbättrad Kravhantering med hjälp av Lösningsinriktad Pedagogik2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstract The purpose of writing this thesis was to improve methods during requirements engineering phase. Usercentred system engineering has some problem areas, which are examined and verified to create a new guideline for developers. This guideline tends to make requirements engineering more effective and help developers create more concrete requirements. It is not uncommon that system development projects ends up with unsatisfied users or delay in deliveries. The reasons are different kinds of communication problems between users and developers during verification of requirements. There is a therapy model, called solution-focused therapy, used in family and individual therapy. The model focuses on solutions for the future instead of problems in the past. This method has never been used in system developing until today. Based on literature studies and scenarios we have shown that it is possible to transfer this pedagogy into the system developing branch especially in requirements engineering. During our investigation we have shown that the pedagogy refute the difficulties within usercentred design. The pedagogy model can be used in four kinds of methods for capturing requirements; questionnaires, interviews, workshops and observations. The model activates and makes the user more implicated. To show this, we have applied the pedagogy model on scenarios taken from earlier experiences of requirements engineering. The outcome of this investigation is that developers can create a more pleasant communication atmosphere with this pedagogy. A result of this is that users becomes more willing and helpful to create a new system and therefore makes it easier for developers and users to cooperate. You can avoid many communication problems if you know how to go around them.

 • 396.
  Almström, Malin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Software Engineering and Computer Science.
  Olsson, Christina
  Blekinge Institute of Technology, Department of Software Engineering and Computer Science.
  Requirement Specification for Information Security to Health Systems, Case Study: IMIS2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  During 2001-2002 a prototype, IMIS (Integrated Mobile Information System) was developed at BTH (Blekinge University of Technology) to demonstrate how mobile IT-systems can be used in healthcare. The prototype was based on the activity theory of Engeström. An ongoing project started in spring 2003. The purpose of the project is further development of IMIS with special focus in the diabetes healthcare. Participants in the project are scientists and students at BTH, ALMI Företagspartner, Blekinge FoU-enhet, Barndiabetesförbundet Blekinge, Blekinge Diabetesförening, Vårdcentralen Ronneby and Vårdcentralen Sölvesborg. The goal of IMIS is to develop a secure communication platform, which follows requirements from caretaker and caregiver as well as the Swedish laws regulating digital information and healthcare. The output of this master thesis is a requirement specification of information security for healthcare where IMIS has been used as a case study. The requirements specification follows the international standard SS-ISO/IEC 17799.

 • 397.
  Alotaibi, Mohammad
  et al.
  Trinity College Dublin, IRE.
  Moran, Gary
  Dublin Dental University Hospital, IRE.
  Grufferty, Brendan
  Trinity College Dublin, IRE.
  Renvert, Stefan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Polyzois, Ioannis
  Trinity College Dublin, IRE.
  The effect of a decontamination protocol on contaminated titanium dental implant surfaces with different surface topography in edentulous patients2018In: Acta Odontologica Scandinavica, ISSN 0001-6357, E-ISSN 1502-3850Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives: To investigate if it is possible to achieve complete decontamination of dental implant surfaces with different surface characteristics. Materials and methods: Twelve implant pieces with an Osseotite® surface and 12 implant pieces with a Ti-Unite® surface were attached on to the complete lower dentures of six patients and were allowed to accumulate plaque for 30 days. When retrieved, the implant decontamination protocol used, involved both mechanical (PeriBrush™) and chemical (3% H2O2) decontamination. The number of colony forming units per millilitre was determined and the dominant micro-organisms in selected samples was identified by 16s rRNA gene amplicon sequencing. The effect of the titanium brush on the implant surface was examined by SEM. Results: Complete decontamination was achieved in five out of 24 implants (four Osseotite® and one Ti-Unite®). The mean CFU/ml detected after decontamination were 464.48 for Osseotite® and 729.09 for Ti-Unite® implants. On the surface of the implants in which complete decontamination was not achieved, all of the predominant bacteria identified were streptococci except for one which was identified as micrococcus. SEM images revealed that the surface features of the decontaminated implants were not significantly altered. Conclusions: Mechanical decontamination using a titanium brush supplemented with chemical treatment for one minute (3% H2O2) can achieve complete decontamination of implant surfaces in edentulous patients. © 2018, © 2018 Acta Odontologica Scandinavica Society.

 • 398.
  Alpadie, Irene
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Software Engineering and Computer Science.
  Karlsson, Eva
  Blekinge Institute of Technology, Department of Software Engineering and Computer Science.
  Ett IT-verktygs användbarhet inom hemtjänsten: en utvärdering av IMIS2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Vi har utvärderat IMIS med hjälp av användbarhetstester tillsammans med hemtjänstpersonal verksamma på fältet. Målet med utvärderingen har varit att redovisa eventuella problem av användbarhetskaraktär och utifrån dessa ge förslag på förbättringar inför en vidareutveckling av systemet. Syftet med vårt arbete har varit att bidra med ökad kunskap när det gäller användbarheten för IT-verktyg inom hemtjänsten. IMIS (Integrated Mobile Information System) är ett interaktivt informationssystem, som studenter från IT-programmet vid Blekinge Tekniska högskola har utvecklat. Systemet är en prototyp ämnad att utvecklas vidare för bruk inom hemtjänsten. Det är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för att underlätta samordning och kommunikation mellan vårdpersonal, göra information om vårdtagarna lättillgänglig för vårdgivarna, samt kunna ge en helhetsbild av vårdtagarna och deras personliga nätverk. Hemtjänst innebär att den som inte kan klara sig på egen hand på grund av sjukdom, handikapp eller åldersförändringar kan få hjälp i det egna hemmet med bl.a. städning och personlig omvårdnad av kommunalt anställda vårdbiträden. De senaste 20 åren har datoriseringen ökat markant och persondatorer har numera blivit en förbrukningsvara för en stor del av befolkningen. Nya produkter och system ställer dock ofta till med problem för användarna eftersom de inte alltid är anpassade till de tilltänkta användarnas färdigheter och behov. Mobila kommunikationslösningar inom hemtjänsten är ett relativt nytt koncept. Det unika med dessa lösningar är att de i första hand riktar sig till de som arbetar ute hos vårdtagarna. Från en communicator, som är en kombinerad trådlös telefon och handdator, kopplar personalen upp sig mot Internet där alla med behörighet kan ta del av informationen i samma stund som den skrivs, var de än befinner sig. Användbarhet kan definieras och göras mätbart på många olika sätt. Vi har valt att utgå från den internationella standarden för användbarhet ISO 9241-11, där vi fokuserar på ändamålsenlighet och tillfredsställelse. För att genomföra våra tester har vi använt metoden kooperativ utvärdering som är en vidareutveckling av metoden thinking-aloud. Metoden går i korta drag ut på att användare kommenterar högt under tiden de arbetar med uppgifter. Det är en empirisk och formativ utvärderingsmetod av mindre formell karaktär där observatören deltar i utvärderingen. Vi har även använt frågeformulär både före, under och efter de praktiska testerna. Testerna genomfördes tillsammans med sju fast anställda vårdbiträden inom hemtjänsten i Karlshamns kommun. De flesta av deltagarna hade ingen eller mycket liten datorvana. Alla testpersoner var dock positiva till systemet och ingen tyckte att systemet verkade speciellt svårt att använda. Efter att ha provat verktyget, tyckte de flesta att det var lättare än de hade fått intryck av från början. Sex av deltagarna trodde att de kunde ha nytta av de funktioner de hade fått prova på i arbetet, och de skulle även rekommendera att kommunen köpte in systemet till hemtjänsten. Alla tyckte att systemet var tilltalande och effektivt. Endast tre av deltagarna klarade av alla uppgifterna inom utsatt tid. Dessa tre hade alla lite eller medel datorvana. Det största problemet relaterat till systemet var deltagarnas förvirring i samband med att huvudfönstret inte laddades om när de klickade på en länk i menyn, vilket innebar att innehåll i huvudfönster och meny inte alltid stämde överens. Tillsammans med de teoretiska studierna har användbarhetstesterna gett oss ökad insikt om användbarheten för IT-verktyg inom hemtjänsten.

 • 399. Al-Qahtani, Fawaz S.
  et al.
  Duong, Quang Trung
  Gurung, Arun K.
  Bao, Vo Nguyen Quoc
  Selection Decode-and-Forward Relay Networks with Rectangular QAM in Nakagami-m Fading Channels2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we investigate the average symbol error probability (SEP) of fixed decode-and-forward relay networks over independent but not identically distributed Nakagami-m fading channels. We have derived closed form expression of SEP for general rectangular quadrature amplitude modulation (QAM) under relay selection scheme where only the best relay forwards message from the source to the destination. The expressions are in terms of hypergeometric series which can be efficiently numerically evaluated. The numerical results are validated with Monte-Carlo simulations.

 • 400. Al-Qahtani, Fawaz S.
  et al.
  Duong, Quang Trung
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Zhong, Caijun
  Qaraqe, Khaild A.
  Alnuweiri, Hussein
  Performance Analysis of Dual-Hop AF Systems with Interference in Nakagami-m Fading Channels2011In: IEEE Signal Processing Letters, ISSN 1070-9908, Vol. 18, no 8, p. 454-457Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we investigate the performance of dual-hop channel state information-assisted amplify-and-forward relaying systems over Nakagami-m fading channels in the presence of multiple interferers at the relay. Assuming integer fading parameter m, we derive closed-form expressions for the exact outage probability and accurate approximation for symbol error rate of the system. Furthermore, we look into the asymptotical high signal to noise ratio regime, and characterize the diversity order achieved by the system. All the analytical results are validated via Monte Carlo simulations.

567891011 351 - 400 of 13606
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf