Change search
Refine search result
78910111213 451 - 500 of 13606
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 451.
  Amidi Tabrizi, Tara
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Tallberg, Laura
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Varför är det så svårt att samtala om sexuell hälsa?: en litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Människors sexuella hälsa definieras som ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande i förhållande till sexualiteten. Den sexuella hälsan kan till följd av sjukdomar och behandlingar bli negativt påverkad. Från ett patientperspektiv finns en önskan att bli bemött och tillfrågad om sin sexuella hälsa. Sjuksköterskeprofessionen genomsyras av ett holistiskt arbetssätt och ska därför adressera sexuell hälsa som en del av omvårdnaden. I omvårdnaden ingår samtal och bemötande grundat på respekt som en del av den mänskliga kommunikationen.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att samtala om sexuell hälsa med patienter.

  Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserat på tio vetenskapliga artiklar. Analysen genomfördes i enlighet med Graneheim och Lundmans innehållsanalys.

  Resultat: Av analysen framkom fem kategorier: att ämnet är känsligt, att ha ett ansvar, att ha bristande kunskap, att arbetsförhållanden påverkar och att omständigheter kring patienten påverkar.

  Slutsats: Föreliggande studie indikerade på att svårigheter förekom i sjuksköterskornas samtal om sexuell hälsa med patienterna. Ämnet upplevdes känsligt parallellt med en okunskap huruvida samtalen skulle bemötas. Sjuksköterskorna upplevde att utbildningen var otillräcklig samt att arbetsförhållanden och omständigheter kring patienterna bidrog till ytterligare svårigheter. Däremot fanns en medvetenhet att sexuell hälsa var en del av det professionella ansvaret.

 • 452.
  Amin, Khizer
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Minhas, Mehmood ul haq
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Facebook Blocket with Unsupervised Learning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The Internet has become a valuable channel for both business-to- consumer and business-to-business e-commerce. It has changed the way for many companies to manage the business. Every day, more and more companies are making their presence on Internet. Web sites are launched for online shopping as web shops or on-line stores are a popular means of goods distribution. The number of items sold through the internet has sprung up significantly in the past few years. Moreover, it has become a choice for customers to do shopping at their ease. Thus, the aim of this thesis is to design and implement a consumer to consumer application for Facebook, which is one of the largest social networking website. The application allows Facebook users to use their regular profile (on Facebook) to buy and sell goods or services through Facebook. As we already mentioned, there are many web shops such as eBay, Amazon, and applications like blocket on Facebook. However, none of them is directly interacting with the Facebook users, and all of them are using their own platform. Users may use the web shop link from their Facebook profile and will be redirected to web shop. On the other hand, most of the applications in Facebook use notification method to introduce themselves or they push their application on the Facebook pages. This application provides an opportunity to Facebook users to interact directly with other users and use the Facebook platform as a selling/buying point. The application is developed by using a modular approach. Initially a Python web framework, i.e., Django is used and association rule learning is applied for the classification of users’ advertisments. Apriori algorithm generates the rules, which are stored as separate text file. The rule file is further used to classify advertisements and is updated regularly.

 • 453.
  Amini, Friba
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Ravn, Lorraine
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Sjuksköterskors upplevelser vid bemötande av person med demenssjukdom inom somatisk akutsjukvård: En litteraturstudie2013Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Demenssjukdom är en av de vanligaste förekommande kroniska sjukdomarna. Många äldre som kommer i kontakt med sjukvården lider av demenssjukdom. En del av patienterna med demenssjukdom har aggressivt beteende och vill därför inte ta emot hjälp. De kan uppleva det som att sjuksköterskor tvingar sig på dem, vilket kan orsaka irritation hos denna patient grupp och benägenhet att utöva våld mot vårdpersonal. Dessa patienter är krävande och för sjuksköterskor inom somatisk akutsjukvård blir detta mycket påtagligt. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser vid bemötande av person med demenssjukdom inom somatisk akutsjukvård. Metod: Studien är en litteraturstudie som är baserad på sju kvalitativa artiklar. Artiklarna erhölls genom sökning i databaserna CINAHL, Medline och PsycINFO. Artiklarnas kvalitet bedömdes genom en modifierad version av Carlsson och Eimans kvalitetsbedömning. Dataanalysen gjordes enligt Graneheim och Lundman pedagogiska modell för innehålls analys. Resultat: Studiens tema är ” mötet med demenssjuka patienter innebär ständig påfrestning på sjuksköterskor inom akutsjukvård”. Analysen resulterade i två huvudkategorier: Psykisk stress, svåra etiska situationer, samt fem underkategorier: upplevelse av kunskapsbrist, upplevelse av tidsbrist, upplevelse av resursbrist, upplevelse av utmanande beteende, svårighet att kommunicera där första tre underkategorier föll in under psykisk stress medan två sista underkategorier föll in under etiska svåra situationer. Slutsats: Brist på kunskap hos sjuksköterskor inom akutsjukvård försvårar bemötandet av personer med demenssjukdom, vilket kan leda till psykisk stress hos många sjuksköterskor.

 • 454.
  Amini, Noradin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Software Engineering and Computer Science.
  Erixon, Leif
  Blekinge Institute of Technology, Department of Software Engineering and Computer Science.
  Applikationsintegrering: en analys av metoder och teknik2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstract In the contemporary world of information technology you find a multitude of applications and systems covering a broad spectrum of areas of need in different companies. One effect of this multitude of programs is the difficulty to make them exchange information with each other or to collaborate, since they are developed by different programming languages for different platforms, with different standards and different data formats. Our aim with this work is to describe how it is possible to tie these programs together to make them actually communicate with each other in order to exchange information, share their native methods and also to become a part of the overall business processes. In this integration task you will, among other things, find different levels of application integration such as data level, method level, application interface level and user interface level integration. Application integration also involves hardware components, called middleware, that facilitate the physical connection between applications. There is a range of different middleware products offered today on the market. The functionalities of those products varies greatly depending on which technology or technologies they are built around and which vendor they come from. In order to make a connection to a real life situation we have made up a company with a need of integration. By trying to choose a solution for this company we discuss what to integrate, data, methods etc, and the technical solution, middleware product, which might be useful to integrate the different kind of applications in our imaginary company. Finally we have come up with some conclusions in our work. These are both of a more general art and also a conclusion specific to our case study.

 • 455.
  Amir Asgari, Azadeh
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Robust Image Hash Spoofing2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With the intensively increasing of digital media new challenges has been created for

  authentication and protection of digital intellectual property. A hash function extracts certain

  features of a multimedia object e.g. an image and maps it to a fixed string of bits. A perceptual

  hash function unlike normal cryptographic hash is change tolerant for image processing

  techniques. Perceptual hash function also referred to as robust hash, like any other algorithm is

  prone to errors. These errors are false negative and false positive, of which false positive error is

  neglected compared to false negative errors. False positive occurs when an unknown object is

  identified as known. In this work a new method for raising false alarms in robust hash function is

  devised for evaluation purposes i.e. this algorithm modifies hash key of a target image to

  resemble a different image’s hash key without any significant loss of quality to the modified

  image. This algorithm is implemented in MATLAB using block mean value based hash function

  and successfully reduces hamming distance between target image and modified image with a

  good result and without significant loss to attacked imaged quality.

 • 456.
  Amiri, Javad Mohammadian
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Padmanabhuni, Venkata Vinod Kumar
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  A Comprehensive Evaluation of Conversion Approaches for Different Function Points2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  Context: Software cost and effort estimation are important activities for planning and estimation of software projects. One major player for cost and effort estimation is functional size of software which can be measured in variety of methods. Having several methods for measuring one entity, converting outputs of these methods becomes important. Objectives: In this study we investigate different techniques that have been proposed for conversion between different Functional Size Measurement (FSM) techniques. We addressed conceptual similarities and differences between methods, empirical approaches proposed for conversion, evaluation of the proposed approaches and improvement opportunities that are available for current approaches. Finally, we proposed a new conversion model based on accumulated data. Methods: We conducted a systematic literature review for investigating the similarities and differences between FSM methods and proposed approaches for conversion. We also identified some improvement opportunities for the current conversion approaches. Sources for articles were IEEE Xplore, Engineering Village, Science Direct, ISI, and Scopus. We also performed snowball sampling to decrease chance of missing any relevant papers. We also evaluated the existing models for conversion after merging the data from publicly available datasets. By bringing suggestions for improvement, we developed a new model and then validated it. Results: Conceptual similarities and differences between methods are presented along with all methods and models that exist for conversion between different FSM methods. We also came with three major contributions for existing empirical methods; for one existing method (piecewise linear regression) we used a systematic and rigorous way of finding discontinuity point. We also evaluated several existing models to test their reliability based on a merged dataset, and finally we accumulated all data from literature in order to find the nature of relation between IFPUG and COSMIC using LOESS regression technique. Conclusions: We concluded that many concepts used by different FSM methods are common which enable conversion. In addition statistical results show that the proposed approach to enhance piecewise linear regression model slightly increases model’s test results. Even this small improvement can affect projects’ cost largely. Results of evaluation of models show that it is not possible to say which method can predict unseen data better than others and it depends on the concerns of practitioner that which model should be used. And finally accumulated data confirms that empirical relation between IFPUG and COSMIC is not linear and can be presented by two separate lines better than other models. Also we noted that unlike COSMIC manual’s claim that discontinuity point should be around 200 FP, in merged dataset discontinuity point is around 300 to 400. Finally we proposed a new conversion approach using systematic approach and piecewise linear regression. By testing on new data, this model shows improvement in MMRE and Pred(25).

 • 457.
  Amiri, Mohammad Reza Shams
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  Rohani, Sarmad
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  Automated Camera Placement using Hybrid Particle Swarm Optimization2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  Context. Automatic placement of surveillance cameras' 3D models in an arbitrary floor plan containing obstacles is a challenging task. The problem becomes more complex when different types of region of interest (RoI) and minimum resolution are considered. An automatic camera placement decision support system (ACP-DSS) integrated into a 3D CAD environment could assist the surveillance system designers with the process of finding good camera settings considering multiple constraints. Objectives. In this study we designed and implemented two subsystems: a camera toolset in SketchUp (CTSS) and a decision support system using an enhanced Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm (HPSO-DSS). The objective for the proposed algorithm was to have a good computational performance in order to quickly generate a solution for the automatic camera placement (ACP) problem. The new algorithm benefited from different aspects of other heuristics such as hill-climbing and greedy algorithms as well as a number of new enhancements. Methods. Both CTSS and ACP-DSS were designed and constructed using the information technology (IT) research framework. A state-of-the-art evolutionary optimization method, Hybrid PSO (HPSO), implemented to solve the ACP problem, was the core of our decision support system. Results. The CTSS is evaluated by some of its potential users after employing it and later answering a conducted survey. The evaluation of CTSS confirmed an outstanding satisfactory level of the respondents. Various aspects of the HPSO algorithm were compared to two other algorithms (PSO and Genetic Algorithm), all implemented to solve our ACP problem. Conclusions. The HPSO algorithm provided an efficient mechanism to solve the ACP problem in a timely manner. The integration of ACP-DSS into CTSS might aid the surveillance designers to adequately and more easily plan and validate the design of their security systems. The quality of CTSS as well as the solutions offered by ACP-DSS were confirmed by a number of field experts.

 • 458.
  amirkhaniy, arieren
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Yekta, Mona
  Blekinge Institute of Technology.
  Personer med diabetes typ 2 upplevelse av sjuksköterskans stöd vid livsstilsförändringar: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Bakgrund: Diabetes typ 2 kan innebära en stor livsstilsförändring för de som får diagnosen. Personerna kan behöva ändra sina motions- och kostvanor, samt vara i behov av läkemedel. Egenvården är betydelsefull för personer med diabetes typ 2 för att undvika komplikationer. Sjuksköterskor har en viktig roll i att stödja personerna i egenvården för att kunna göra livsstilsförändringar. Mot bakgrund av detta var det av vikt att undersöka personers upplevelse av sjuksköterskans stöd.

  Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av sjuksköterskans stöd vid livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2.

  Metod: En kvalitativ litteraturstudie genomfördes vilken baserades på 10 vetenskapliga artiklar. För analysen användes Graneheim och Lundmans tolkning av kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Analysen resulterade i två huvudkategorier. Den ena var “En trygghet i tillvaron”, där sjuksköterskans stöd vid livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2 upplevdes som motiverande, gav ökat självförtroende samt skapade trygghet. Den andra kategorin benämndes “Att inte känna sig sedd”. Personerna i denna grupp upplevde att stödet inte var tillräckligt samt att de inte blev sedda. De kände sig osäkra och upplevde även en brist på delaktighet. Mot bakgrund av studiens resultat påvisas att det stöd som sjuksköterskan ger till personer med diabetes typ 2 bör vara personcentrerat och anpassat individuellt efter varje persons önskemål och förutsättningar.

  Slutsats: Personer med diabetes typ 2 upplevelse av sjuksköterskans stöd vid livsstilsförändringar är individuell. Vissa upplevde stödet som positivt, där det gav dem motivation samt ökat självförtroende. Å andra sidan upplevde vissa att de inte blev sedda, vilket även resulterade i en känsla av osäkerhet.

   

  Nyckelord: diabetes typ 2, egenvård, livsstilsförändring, patientens upplevelse, sjuksköterska, stöd

 • 459.
  Amjad, Shoaib
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  Malhi, Rohail Khan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  Burhan, Muhammad
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  DIFFERENTIAL CODE SHIFTED REFERENCE IMPULSE-BASED COOPERATIVE UWB COMMUNICATION SYSTEM2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  Cooperative Impulse Response – Ultra Wideband (IR-UWB) communication is a radio technology very popular for short range communication systems as it enables single-antenna mobiles in a multi-user environment to share their antennas by creating virtual MIMO to achieve transmit diversity. In order to improve the cooperative IR-UWB system performance, we are going to use Differential Code Shifted Reference (DCSR). The simulations are used to compute Bit Error Rate (BER) of DCSR in cooperative IR-UWB system using different numbers of Decode and Forward relays while changing the distance between the source node and destination nodes. The results suggest that when compared to Code Shifted Reference (CSR) cooperative IR-UWB communication system; the DCSR cooperative IR-UWB communication system performs better in terms of BER, power efficiency and channel capacity. The simulations are performed for both non-line of sight (N-LOS) and line of sight (LOS) conditions and the results confirm that system has better performance under LOS channel environment. The simulation results also show that performance improves as we increase the number of relay nodes to a sufficiently large number.

 • 460.
  Amlaeva, Anzhelika
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Feyzioğlu, Saide Begüm
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  ElKambergy, Hadel Mohammed Iskander
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Sustainability Governance Initiatives in Universities as a Tool for Sustainability2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 HE creditsStudent thesis
 • 461.
  Ammar, Doreid
  et al.
  Norwegian Univ Sci & Technol, NOR.
  De Moor, Katrien
  Norwegian Univ Sci & Technol, NOR.
  Xie, Min
  Next Generat Serv, Telenor Res, NOR.
  Fiedler, Markus
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Communication Systems.
  Heegaard, Poul
  Norwegian Univ Sci & Technol, NOR.
  Video QoE Killer and Performance Statistics in WebRTC-based Video Communication2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we investigate session-related performance statistics of a Web-based Real-Time Communication (WebRTC) application called appear. in. We explore the characteristics of these statistics and explore how they may relate to users' Quality of Experience (QoE). More concretely, we have run a series of tests involving two parties and according to different test scenarios, and collected real-time session statistics by means of Google Chrome's WebRTC-internals tool. Despite the fact that the Chrome statistics have a number of limitations, our observations indicate that they are useful for QoE research when these limitations are known and carefully handled when performing post-processing analysis. The results from our initial tests show that a combination of performance indicators measured at the sender's and receiver's end may help to identify severe video freezes (being an important QoE killer) in the context of WebRTC-based video communication. In this paper the performance indicators used are significant drops in data rate, non-zero packet loss ratios, non-zero PLI values, and non-zero bucket delay.

 • 462.
  Amo Olsson, Christina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Lennwall, Alva
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Att få till en länk till patienten: -en litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter av språkbarriärer2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hälso- och sjukvården har påverkats mycket de senaste åren i ett samhälle där flera språk blir vanligare. Språkbarriärer inom hälso- och sjukvården mellan sjuksköterskan och patienten kan påverka den personcentrerade omvårdnaden negativt. Det saknas kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter där ett gemensamt verbalt språk saknas. Därför är det av intresse att undersöka ämnet. 

  Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter inom hälso- och sjukvård, där ett gemensamt verbalt språk saknas.

  Metod: En litteraturstudie där kunskap från kvalitativa artiklar samlades och analyserades utifrån Graneheim och Lundman.

  Resultat: Studien resulterade i ett tema, fyra huvudkategorier och elva underkategorier. Teman, huvudkategorierna och underkategorierna beskriver sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter där ett gemensamt verbalt språk saknas, inom hälso- och sjukvården. Teman var Att få till en länk till patienten. De fyra huvudkategorierna var Att vara förberedd, Viljan att skapa relationer, Att använda sig själv som instrument och Att använda sig av tolk.

  Slutsats: Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter där ett gemensamt verbalt språk saknas var många. Ett stort fynd i studien var att sjuksköterskor hade en vilja av att skapa en länk till patienten. De upplevde även att det kunde vara svårt och frustrerande. Sjuksköterskorna upplevde då att det var osäkra inför dessa situationer. När sjuksköterskan inte hade tillgång till professionell tolk kunde sjuksköterskan använda sig av anhöriga eller vårdpersonal som var tillgänglig, trots att de vet att anhöriga som tolk bör undvikas. Mer utbildning och en ökad kunskap kring tolkanvändning samt mer kulturell förståelse identifierades som en lösning för att underlätta kommunikationen i mötet med patienter där ett gemensamt verbalt språk saknas.

 • 463.
  Amoura, Nadja
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Folme, Beatrice
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Unga vuxnas upplevelser av att leva med MS. En studie baserad på självbiografier2014Student thesis
  Abstract [en]

  Sammanfattning Bakgrund: Multipel skleros (MS) är en kronisk sjukdom som bryter ner fettet runt nervtrådarna och bildar inflammationer som stör nervimpulsernas hastighet. Symptomen varierar beroende på vilken nerv som skadats. Forskningen kring MS går framåt och det finns idag effektiva bromsmediciner men dessvärre inget botemedel. Detta kan leda till att unga vuxna som får diagnosen MS kan uppleva stor rädsla och osäkerhet både för den fysiska aspekten av förändringarna i kroppen och för den ovissa framtiden. Syfte: Syftet med studien var att belysa unga vuxnas upplevelser av att leva med MS ur ett livsvärldsperspektiv. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats har genomförts baserad på tre självbiografier skrivna av unga vuxna. Analysen har skett med inspiration av Graneheim och Lundmans tolkning av en innehållsanalys. Centrala begrepp ur livsvärldsperspektivet har använts för att skapa de olika kategorierna i resultatet. De begrepp som har använts är; levd kropp, vårdrelation, sjukdomslidande och hälsa/välbefinnande. Livsvärldsperspektivet har använts som teoretisk referensram för att lyfta fram individernas unika upplevelser av att leva med MS. Resultat: Kategorierna som beskrivs i resultatet är centrala begrepp ur livsvärldsperspektivet. De unga vuxna beskriver sina erfarna upplevelser av att leva med MS, de menar att det fanns rädslor och oro inför framtiden samt att inte ha makt över sin egen kropp. De framhåller samtidigt att det fanns mycket kvar att leva för. Slutsats: Unga vuxnas upplevelse av att leva med MS varierar från dag till dag och från individ till individ. En aspekt som dock tycks vara gemensamt är känslan av ovisshet inför framtiden samt förmågan att försöka lära sig uppskatta de små sakerna i vardagen.

 • 464.
  Amponsah, Julliet
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Williams, Ben Kofi Nyarko
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Risk Control Systems in the Bankning Sector: A Case of Intercontinental Bank Ghana LTD2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Risk management as a component of the internal control mechanism of any organisation is as important as the reason for the existence of that organisation. This is because any organisation without a risk management system in place may as well not be in existence since they may lose the profit and the whole capital together. Every organisation needs to put in place risk management and internal control systems in order to achieve the ultimate objectives of the organisation. This research work sought to examine the implications of risk management, particularly the effectiveness of internal controls as a risk management tool in improving bank performance. Specifically to identify risk associated with providing banking services, to explore the viability of Intercontinental Bank’s internal control systems as risk management tool, to access the impact of internal control as risk management tool on IBG’s performance. The Financial Sector was chosen as according to information from the Ministry of Finance and Economic Planning, the financial services sector contributed 56.7 percent by way of total assets to the gross domestic product (GDP) at the end of January 2008. This represented a significant growth from 31.9 percent at the end of December 31, 2005 and the sector is likely to be more prone to risk (Yeboah, 2008). Purposive sampling technique was used in choosing Intercontinental bank as a case study and also the availability of research information was considered. Employees of the bank were surveyed on various internal control mechanisms that must be in operation and their effectiveness. The management of the bank were also interviewed since they are the regulators, implementers and supervisors of those internal control systems. Some of the risk associated with providing banking services identified were: availability of organisational objectives, availability of competent staff, and provision of resources, risk management policies and technology. The findings showed that the bank was doing well in putting all the internal control mechanisms that must be in place and the supervision of the control mechanisms was quite strong. However, their weakest point was the allocations of resources to enable personell perform certain risk sensitive duties like advancing credit to customers in SME (small and Medium Scale) business category. It was recommended that risk management policies of the bank must be updated regularly to avoid them to getting irrelevant with time. Also, the bank must make the effort to resource all departments/units of the bank with the right number of experienced and trained staff for them to be able to carry out their task in a manner that avoids the occurrence of unnecessary risk.

 • 465.
  AMUJALA, NARAYANA KAILASH
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Communication Systems.
  SANKI, JOHN KENNEDY
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Communication Systems.
  Video Quality of Experience through Emulated Mobile Channels2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  Over the past few years, Internet traffic took a ramp increase. Of which, most of the traffic is video traffic. With the latest Cisco forecast it is estimated that, by 2017 online video will be highly adopted service with large customer base. As the networks are being increasingly ubiquitous, applications are turning equally intelligent. A typical video communication chain involves transmission of encoded raw video frames with subsequent decoding at the receiver side. One such intelligent codec that is gaining large research attention is H.264/SVC, which can adapt dynamically to the end device configurations and network conditions. With such a bandwidth hungry, video communications running over lossy mobile networks, its extremely important to quantify the end user acceptability. This work primarily investigates the problems at player user interface level compared to the physical layer disturbances. We have chosen Inter frame time at the Application layer level to quantify the user experience (player UI) for varying lower layer metrics like noise and link power with nice demonstrator telling cases. The results show that extreme noise and low link level settings have adverse effect on user experience in temporal dimension. The video are effected with frequent jumps and freezes.

 • 466.
  An, Hai
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Gu, Lujun
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Main Success Factors for Developing Car-sharing in China2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 467.
  Anad, Donya
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Gong, Haojue
  Blekinge Institute of Technology.
  Situated Gaming: The story of the past, present and future in women's digital game world.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this bachelor thesis we research and discuss a theme that has been the focus for many feminist figures and groups in both older and recent content where they clash together in an effort to find a solution to a problem that has been plaguing our society. The problem being; a lack in diversity inside Game development companies and creation, thus our question becomes; how can We include or encourage more women to enter the digital world and participate in programming and game making. The methods that has been chosen for this thesis range from Critical Design: to design and create a unique game of our own, Interviews: to question women from different backgrounds and ages to find out what they want/wish for regarding games, to Kanban: where we use it to get our project together. All while linking this entire thesis to Situated Knowledge concept where we dive in deeper to what it means in the discussion part and how in our results we discoverer a way that we individually can use to change the gaming industry and its involvement.

 • 468.
  ananth, Indirajith Vijai
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  Study on Assessing QoE of 3DTV Using Subjective Methods2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  The ever increasing popularity and enormous growth in 3D movie industry is the stimulating phenomenon for the penetration of 3D services into home entertainment systems. Providing a third dimension gives intense visual experience to the viewers. Being a new eld, there are several researches going on to measure the end user's viewing experience. Research groups including 3D TV manufacturers, service providers and standards organizations are interested to improve user experience. Recent research in 3D video quality measurements have revealed uncertain issues as well as more well known results. Measuring the perceptual stereoscopic video quality by subjective testing can provide practical results. This thesis studies and investigate three di erent rating scales (Video Quality, Visual Discomfort and Sense of Presence) and compares them by subjective testing, combined with two viewing distances at 3H and 5H, where H is the hight of display screen. This thesis work shows that single rating scale produces the same result as three di erent scales and viewing distance has very less or no impact on Quality of Experience (QoE) of 3DTV for 3H and 5H distances for symmetric coding impairments.

 • 469.
  Anastasiadis, Kleanthis
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Co-ordinating artefacts and actions in order to run a taxi business2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Work place studies in a taxi business in order to identify eventual problems and give design solutions.

 • 470.
  Anco, S.
  et al.
  Brock Univ, Dept Math & Stat, St Catharines, ON L2S 3A1, Canada..
  Avdonina, E. D.
  Ufa State Aviat Tech Univ, Lab Grp Anal Math Models Nat & Engn Sci, Ufa 450000, Russia..
  Gainetdinova, A.
  Ufa State Aviat Tech Univ, Lab Grp Anal Math Models Nat & Engn Sci, Ufa 450000, Russia..
  Galiakberova, L. R.
  Ufa State Aviat Tech Univ, Lab Grp Anal Math Models Nat & Engn Sci, Ufa 450000, Russia..
  Ibragimov, Nail
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences.
  Wolf, T.
  Brock Univ, Dept Math & Stat, St Catharines, ON L2S 3A1, Canada..
  Symmetries and conservation laws of the generalized Krichever-Novikov equation2016In: Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, ISSN 1751-8113, E-ISSN 1751-8121, Vol. 49, no 10, article id 105201Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A computational classification of contact symmetries and higher-order local symmetries that do not commute with t, x, as well as local conserved densities that are not invariant under t, x is carried out for a generalized version of the Krichever-Novikov (KN) equation. Several new results are obtained. First, the KN equation is explicitly shown to have a local conserved density that contains t, x. Second, apart from the dilational point symmetries known for special cases of the KN equation and its generalized version, no other local symmetries with low differential order are found to contain t, x. Third, the basic Hamiltonian structure of the KN equation is used to map the local conserved density containing t, x into a nonlocal symmetry that contains t, x. Fourth, a recursion operator is applied to this nonlocal symmetry to produce a hierarchy of nonlocal symmetries that have explicit dependence on t, x. When the inverse of the Hamiltonian map is applied to this hierarchy, only trivial conserved densities are obtained.

 • 471. Anco, S.
  et al.
  Ibragimov, Nail
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences.
  Imamutdinova, K.V.
  Karimova, E.N.
  Solutions of gasdynamic equations associated with classical and new conservation laws2015In: Applied Mathematics and Computation, ISSN 0096-3003, E-ISSN 1873-5649, Vol. 268, p. 52-58Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Exact solutions of the one-dimensional gasdynamic equations are constructed by applying the method of conservation laws to all point-wise conserved vectors of the equations under consideration. © 2015 Elsevier Inc.

 • 472.
  Ande, Rama kanth
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Amarawadi, Sharath Chandra
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Evaluation of ROS and Arduino Controllers for the OBDH Subsystem of a CubeSat2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  CubeSat projects in various universities around the world have become predominant in the study and research for developing CubeSats. Such projects have broadened the scope for understanding this new area of space research. Different CubeSats have been developed by other universities and institutions for different applications. The process of design, development and deployment of CubeSats involves several stages of theoretical and practical work ranging from understanding the concepts associated with communication subsystems, data handling subsystems to innovations in the field like implementing compatible operating systems in the CubeSat processors and new designs of transceivers and other components. One of the future trend setting research areas in CubeSat projects is the implementation of ROS in CubeSat. Robot Operating System (ROS) is aiming to capture the future of many embedded systems including Robotics. In this thesis, an attempt is made to understand the challenges faced during implementing ROS in CubeSat to provide a foundation for the OBDH subsystem and provide important guidelines for future developers relying on ROS run CubeSats. Since using traditional transceivers and power supply would be expensive, we have tried simulating Arduino to act as transceiver and power supply subsystems. Arduino is an open-source physical computing platform based on a simple microcontroller board, and a development environment for writing software for the board designed to make the process of using electronics in major embedded projects more accessible and inexpensive. Another important focus in this thesis has been to establish communication between CubeSat kit and Arduino. The major motivating factor for this thesis was to experiment with and come up with alternate ways which could prove as important measures in future to develop an effective and useful CubeSat by cutting down on development costs. An extensive literature review is carried out on the concepts of Arduino boards and ROS and its uses in Robotics which served as a base to understand its use in CubeSat. Experiment is conducted to communicate the CubeSat kit with Arduino. The results from the study of ROS and experiments with Arduino have been highly useful in drafting major problems and complications that developers would encounter while implementing ROS in CubeSat. Comprehensive analysis to the results obtained serve as important suggestions and guidelines for future researchers working in this field.

 • 473.
  Ande, Santosh
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Stereo Echo Cancellation(SEC) employing Signal Decorrelation with emphasis on Affine Projection Algorithm(APA)2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  Monophonic tele-conferencing systems employ acoustic echo cancellation (AEC) to reduce echoes that result from coupling between loudspeaker and microphone. Acoustic echo cancellation is simple to develope as there is a single channel. But future tele conferencing systems are expected to have multi channel communication which is necessary in hands-free multi user tele communication systems. Stereophonic echo cancellation (SEC), has been studied since the early 1990s, in hands-free tele communication applications such as tele conferencing, multi user desktop conferencing, and tele video gaming. To enhance the sound realism in order to increase the speech intelligibilty it is necessary to use two channel (stereo) audio systems. This requires SEC systems. In SEC there is a fundamental problem that the adaptive algorithm used can not identify correct echo path responses due to strong correlation between stereo signals and also the convergence is slow. In this case it is necessary to identify two echo paths for each channel thus there are four echo paths to identify which is very difficult. In this thesis, the problems with stereo echo cancellation is explained and echo cancellation with emphasis on two channel affine projection algorithm (APA) is studied. The signal de-correlation techniques are reviewed and compared. The idea behind signal decorrelation techniques is to introduce nonlinearity into each channel. This can be done by using half-wave rectifiers or time varying all-pass filters.Three methods were developed to reduce correlation between stereo signals. One, is to use two positive half-wave rectifiers on both channels considered as NLP1. Second, is to use positive and negative half-wave rectifiers on each channel (NLP2). Third, is to use time varying all-pass filters (TV-APF) on both channels with delays. Experiments were performed using MATLAB and observed echo return loss enhancement (ERLE) and misalignment(MIS) with different scenarios. The euclidean norm distance calculation has been used to find out MIS between filter coefficients and true echo path models. It is observed that NLP1 and NLP2 lack signal perception even though ERLE was good. The MIS falls down below 25dB with decorrelated stereo signals. The use of TV-APFs gives good echo cancellation and does not effect the signal perception, the ERLE in this case was 40.3231dB.

 • 474.
  Andemariam, Winta
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Patientens upplevelse av autonomi efter stroke på somatisk vårdavdelning.: En kvalitativ litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En stroke är ett plötsligt slaganfall som orsakas av att blodets normalflöde till hjärnan hindras av en blodpropp eller minskas på grund av ett sprucket kärl. Efter en stroke vårdas de flesta patienter på en somatisk vårdavdelning. Patienter kan ha olika upplevelser av vården. Viktigt för många är dock att kunna behålla så mycket som möjligt av sin autonomi under vårdtiden.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva patientens upplevelse av autonomi efter stroke på somatisk vårdavdelning.

  Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar. Databaser som används för sökning är PubMed och Cinhal. Olssons och Sörensens (2011) bedömningsmall användes för kvalitetsgranskning. Artiklarna analyserades med hjälp av Graneheim och Lundman (2004) innehållsanalys.

  Resultat: I resultatet framkom fyra kategorier som benämns: (1) Förlorad värdighet. (2) Begränsning av fysiska funktioner. (3) Att vara beroende. (4) Att få stöd på vårdavdelning.  

  Slutsats: Efter personen har drabbats av stroke påverkas patienten fysiskt, psykiskt och social. Därför behöver vårdpersonalen ha förståelse för hur patienter ska bemötas för att de ska uppleva så mycket autonomi och oberoende som möjligt.

 • 475.
  Anderberg, Peter
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health. Blekinge Inst Technol, Dept Hlth, Valhallavagen 1, S-37179 Karlskrona, Sweden..
  Barnestein-Fonseca, Pilar
  Hosp Reg Univ Malaga, ESP.
  Guzman-Parra, Jose
  Hosp Reg Univ Malaga, ESP.
  Garolera, Maite
  Consorci Sanitari Terrassa, ESP.
  Quintana, Maria
  Consorci Sanitari Terrassa, ESP.
  Mayoral-Cleries, Fermin
  Hosp Reg Univ Malaga, ESP.
  Lemmens, Evi
  Univ Coll Leuven Limburg, BEL.
  Sanmartin Berglund, Johan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health. Blekinge Inst Technol, Dept Hlth, Valhallavagen 1, S-37179 Karlskrona, Sweden..
  The Effects of the Digital Platform Support Monitoring and Reminder Technology for Mild Dementia (SMART4MD) for People With Mild Cognitive Impairment and Their Informal Carers: Protocol for a Pilot Randomized Controlled Trial2019In: JMIR Research Protocols, ISSN 1929-0748, E-ISSN 1929-0748, Vol. 8, no 6, article id e13711Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Many countries are witnessing a trend of growth in the number and proportion of older adults within the total population. In Europe, population aging has had and will continue to have major social and economic consequences. This is a fundamentally positive development where the added life span is of great benefit for both the individual and the society. Yet, the risk for the individual to contract noncommunicable diseases and disability increases with age. This may adversely affect the individual's ability to live his or her life in the way that is desired. Cognitive conditions constitute a group of chronic diseases that predominantly affects older people. Recent technology advancements can help support the day-to-day living activities at home for people with cognitive impairments. Objective: A digital platform (Support Monitoring and Reminder for Mild Dementia; SMART4MD) is created to improve or maintain the quality of life for people with mild cognitive impairment (PwMCI) and their carers. The platform will provide reminders, information, and memory support in everyday life, with the purpose of giving structure and lowering stress. In the trial, we will include participants with a diagnosed neurocognitive disorder as well as persons with an undiagnosed subjective memory problem and cognitive impairment, that is, 20 to 28 points on the Mini-Mental State Examination. Methods: A pragmatic, multicenter RCT is being conducted in Spain, Sweden, and Belgium. The targets for recruitment are 1200 dyads-split into an intervention group and a control group that are in usual care. Intervention group participants will be provided with a data-enabled computer tablet with the SMART4MD app. Its core functionalities, intended to be used daily at home, are based on reminders, cognitive supporting activities, and sharing health information. Results: Inclusion of participants started in December 2017, and recruitment is expected to end in February 2019. Furthermore, there will be 3 follow-up visits at 6, 12, and 18 months after the baseline visit. Conclusions: This RCT is expected to offer benefits at several levels including in-depth knowledge of the possibilities of introducing a holistic multilayered information and communication technology solution for this group. SMART4MD has been developed in a process involving the structured participation of PwMCI, their informal carers, and clinicians. The adoption of SMART4MD faces the challenge of this age group's relative unfamiliarity with digital devices and services. However, this challenge can also be an opportunity for developing a digital device tailored to a group at risk of digital exclusion. This research responds to the wider call for the development of digital devices which are accessible and affordable to older people and this full scale RCT can hopefully serve as a model for further studies in this field.

 • 476.
  Anderberg, Peter
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Eivazzadeh, Shahryar
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Sanmartin Berglund, Johan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  A Novel Instrument for Measuring Older People's Attitudes Toward Technology (TechPH): Development and Validation2019In: Journal of Medical Internet Research, ISSN 1438-8871, E-ISSN 1438-8871, Vol. 21, no 5, article id e13951Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The use of health technology by older people is coming increasingly in focus with the demographic changes. Health information technology is generally perceived as an important factor in enabling increased quality of life and reducing the cost of care for this group. Age-appropriate design and facilitation of technology adoption are important to ensure functionality and removal of various barriers to usage. Development of assessment tools and instruments for evaluating older persons' technology adoption and usage as well as measuring the effects of the interventions are of high priority. Both usability and acceptance of a specific technology or service are important factors in evaluating the impact of a health information technology intervention. Psychometric measures are seldom included in evaluations of health technology. However, basic attitudes and sentiments toward technology (eg, technophilia) could be argued to influence both the level of satisfaction with the technology itself as well as the perception of the health intervention outcome. Objective: The purpose of this study is to develop a reduced and refined instrument for measuring older people's attitudes and enthusiasm for technology based on relevant existing instruments for measuring technophilia A requirement of the new instrument is that it should be short and simple to make it usable for evaluation of health technology for older people. Methods: Initial items for the TechPH questionnaire were drawn from a content analysis of relevant existing technophilia measure instruments. An exploratory factor analysis was conducted in a random selection of persons aged 65 years or older (N=374) on eight initial items. The scale was reduced to six items, and the internal consistency and reliability of the scale were examined. Further validation was made by a confirmatory factor analysis (CFA). Results: The exploratory factor analysis resulted in two factors. These factors were analyzed and labeled techEnthusiasm and techAnxiety. They demonstrated relatively good internal consistency (Cronbach alpha=.72 and .68, respectively). The factors were confirmed in the CFA and showed good model fit (chi(2)(8)=21.2, chi(2)/df=2.65, comparative fit index=0.97, adjusted goodness-of-fit index=0.95, root mean square error of approximation=0.067, standardized root mean square residual=0.036). Conclusions: The construed TechPH score showed expected relations to external real-world criteria, and the two factors showed interesting internal relations. Different technophilia personality traits distinguish clusters with different behaviors of adaptation as well as usage of new technology. Whether there is an independent association with the TechPH score against outcomes in health technology projects needs to be shown in further studies. The instrument must also be validated in different contexts, such as other countries.

 • 477.
  Anderberg, Sanna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Sastre, Sofia Lapogian
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Sjuksköterskans upplevelser av att identifiera smärta hos personer med demenssjukdom: En litteratursammanställning2014Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Smärta hos en person med demenssjukdom kan gå oupptäckt på grund av den nedsatta verbala förmågan som sjukdomen kan innebära. Sjuksköterskor kan således ha svårare att upptäcka smärta hos personer med en demenssjukdom än hos personer utan denna sjukdom. Då långvarig smärta kan medföra en nedsatt livskvalitet hos en person är det viktigt att upptäcka eventuell smärta. Eftersom antalet personer med demenssjukdom i världen kommer att öka bör smärtidentifieringen bli bättre hos dessa. Syfte: Sjuksköterskans upplevelser av att identifiera smärta hos personer med demenssjukdom. Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats användes. Åtta vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskades enligt modifierat protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). Artiklarna analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Sjuksköterskor identifierar smärta främst genom ett förändrat beteende hos en person med en demenssjukdom såsom olika ansiktsuttryck, förändrat kroppsspråk och nytillkommen ovilja. Sjuksköterskor som arbetat länge med en person med en demenssjukdom och därför lärt känna personens vanliga beteende har lättare för att identifiera smärta. Sjuksköterskorna upplevde brist i utbildningen, tidsbrist, brist i dokumentation och kommunikation vårdpersonal emellan som svårigheter i identifikationen av smärta. Slutsats: Beteendeförändringar hos en person med demenssjukdom kan vara en indikator på smärta. Nya medarbetare kan ha svårare att identifiera smärta hos personer med en demenssjukdom eftersom de inte har lärt känna personen än. Mer forskning och framförallt utbildning inom ämnet om hur identifiering av smärta är möjlig hos personer med en demenssjukdom behövs för att sjuksköterskor ska kunna identifiera smärta hos en person med en demenssjukdom.

 • 478.
  Anderberg, Ted
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Rosén, Joakim
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Follow the Raven: A Study of Audio Diegesis within a Game’s Narrative2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Virtual Reality is one of the next big things in gaming, more and more games delivering an immersive VR-experience are popping up. Words such as immersion and presence has quickly become buzzwords that’s often used to describe a VR-game or experience. This interactive simulation of reality is literally turning people’s heads. The crowd pleaser, the ability to look around in 360-degrees, is however casting a shadow on the aural aspect. This study focused on this problem in relation to audio narrative. We examined which differences we could identify between a purely diegetic audio narrative and one utilizing a mix between diegetic and non-diegetic sound. How to grab the player’s attention and guide them to places in order for them to progress in the story. By spatializing audio using HRTF, we tested this dilemma through a game comparison with the help of soundscapes by R. Murray Schafer and auditory hierarchy by David Sonnenschein, as well as inspiration from Actor Network Theory. In our game comparison we found that while the synthesized sound, non-diegetic, ensured that the sound grabs the player’s attention, the risk of breaking the player’s immersion also increases.

 • 479.
  Anderdahl, Johan
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Creative Technologies.
  Darner, Alice
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Creative Technologies.
  Particle Systems Using 3D Vector Fields with OpenGL Compute Shaders2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Context. Particle systems and particle effects are used to simulate a realistic and appealing atmosphere in many virtual environments. However, they do occupy a significant amount of computational resources. The demand for more advanced graphics increases by each generation, likewise does particle systems need to become increasingly more detailed. Objectives. This thesis proposes a texture-based 3D vector field particle system, computed on the Graphics Processing Unit, and compares it to an equation-based particle system. Methods. Several tests were conducted comparing different situations and parameters for the methods. All of the tests measured the computational time needed to execute the different methods. Results. We show that the texture-based method was effective in very specific situations where it was expected to outperform the equation-based. Otherwise, the equation-based particle system is still the most efficient. Conclusions. Generally the equation-based method is preferred, except for in very specific cases. The texture-based is most efficient to use for static particle systems and when a huge number of forces is applied to a particle system. Texture-based vector fields is hardly useful otherwise.

 • 480.
  Andersen, Dennis
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Creative Technologies.
  Screen-Space Subsurface Scattering, A Real-time Implementation Using Direct3D 11.1 Rendering API2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Context Subsurface scattering - the effect of light scattering within a material. Lots of materials on earth possess translucent properties. It is therefore an important factor to consider when trying to render realistic images. Historically the effect has been used for offline rendering with ray tracers, but is now considered a real-time rendering technique and is done based on approximations off previous models. Early real-time methods approximates the effect in object texture space which does not scale well with real-time applications such as games. A relatively new approach makes it possible to apply the effect as a post processing effect using GPGPU capabilities, making this approach compatible with most modern rendering pipelines.

  Objectives The aim of this thesis is to explore the possibilities of a dynamic real-time solution to subsurface scattering with a modern rendering API to utilize GPGPU programming and modern data management, combined with previous techniques

  Methods The proposed subsurface scattering technique is implemented in a delimited real-time graphics engine using a modern rendering API to evaluate the impact on performance by conducting several experiments with specific properties.

  Results The result obtained hints that by using a flexible solution to represent materials, execution time lands at an acceptable rate and could be used in real-time. These results shows that the execution time grows nearly linearly with consideration to the number of layers and the strength of the effect. Because the technique is performed in screen space, the performance scales with subsurface scattering screen coverage and screen resolution.

  Conclusions The technique could be used in real-time and could trivially be integrated to most existing rendering pipelines. Further research and testing should be done in order to determine how the effect scales in a complex 3D-game environment.

 • 481. Andersen, Pia
  et al.
  Olander, Ewy
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Utvärdering av implementeringen av hälsotorgen i Blekinge -med fokus på hälsotorgens utvecklingsmöjligheter2008Other (Other academic)
  Abstract [en]

  I den svenska folkhälsopolitiken betonas hälso- och sjukvårdens roll i folkhälsoarbetet genom ett eget målområde, ”En hälsofrämjande hälso- och sjukvård” År 2000 påbörjade Landstinget i Blekinge ett samarbete med Apoteket AB för utveckling av Hälsotorg som en ny typ av offentlig arena för hälsofrämjande och förebyggande arbete. Den är tänkt som en mötesplats för hälsoinformation, egenvårdsrådgivning och hälsosamtal med professionell personal från landsting och apotek. Syftet med denna utvärdering är att beskriva implementeringen av hälsotorgen i Blekinge och hälsotorgens utvecklingsmöjligheter. Enskilda intervjuer har genomförts med nyckelinformanter för att ta del av deras erfarenheter och upplevelser av hälsotorgsarbetet. Verksamhetschefer och hälsotorgspersonal intervjuades, sammanlagt tolv personer. Idag finns hälsotorg som har byggts upp i samverkan mellan Apoteket AB och Landstinget Blekinge i fyra av länets fem kommuner. Hälsotorgen har startat vid olika tidpunkter mellan år 2000 och 2006. De är något olika utformande, bemannade och lokaliserade. Resultatet visar en övervägande positiv bild av hälsotorgens verksamhet och det finns en framtidstro på fortsatt utveckling av hälsotorgen. Såväl ”uppifrån” stöd i form av direktiv och ekonomiska medel som ”underifrån” stöd genom lokalt engagemang och delaktighet har varit betydelsefulla faktorer i implementeringsprocessen. Det finns en ganska samstämmig uppfattning om hur de övergripande målen för hälsotorgen uppfyllts men målen är inte väl förankrade i verksamheten. Varje hälsotorg har utformat sin egen verksamhet utifrån befintligt avtal mellan Apoteket AB och Landstinget Blekinge samt utifrån hälsotorgspersonalens engagemang. Den mest framträdande svagheten är en otillräcklig marknadsföring, vilket har medfört att hälsotorgens verksamhet inte har blivit förankrad i önskvärd omfattning bland befolkningen och övrig personal på vårdcentralerna. Det råder en osäkerhet om hur det fortsatta samarbetet med Apoteket AB kan utvecklas med anledning av omregleringen av apoteksmarknaden 2009. Utvärderingen ger en positiv bild av hälsotorg både som fenomen och verksamhet. Informanterna anser att hälsotorgen har potential till att kunna vara en hälsofrämjande arena. För fortsatt utveckling till en sådan arena är det betydelsefullt med utbildningsinsatser som kan stärka hälsotorgspersonalens kompetens för hälsofrämjande arbete. Det är också betydelsefullt med informationsinsatser bland befolkning och hälso- och sjukvårdspersonal för att öka medvetenheten om hälsotorgens verksamhet och därmed skapa grund för samarbete och ett ökat utnyttjande av hälsotorgens service.

 • 482.
  Anderson, Kenneth
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Gunnartz, Patrik
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Hur närstående till patienter med stroke upplever bemötandet från vårdpersonal i det akuta skedet2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Folksjukdomen stroke som innebär ett akut insjuknande, är den tredje största dösorsaken och den vanligaste orsaken till handikapp. Stroke drabbar mellan 25 000-30 000 svenskar årligen. Strokeinsjuknande berör inte bara den drabbade utan även de närstående. Betydelsen av bemötande och omhändertagande av de närstående är därför av största vikt. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur närstående till patienter med stroke upplever bemötandet från vårdpersonal i det akuta skedet. Metod: Intervjustudien byggde på fem intervjuer av kvalitativ form. Intervjuerna analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2003) analysmodell med avsikt för att komma fram till kategorierna/subkategorierna. Fem subkategorier framkom som efter samhörighet delades in i två kategorier. Resultat: Studien visade att samtliga närstående ansåg att bra bemötande från vårdpersonal var betydelsefullt. Bemötandet upplevdes både negativt och positivt. De närstående ansåg att bra bemötande innebar att de fick tillfredställande information, känna sig trygga och ha empatisk personal omkring sig. Bra bemötande förklarades också med att som närstående få vara delaktig och få det stöd man behövde så att man inte skulle känna sig utlämnad. Diskussion: De närstående upplevde att det var viktigt att vårdpersonalen såg helheten i den akuta vårdsituationen. Detta innebar att se både den drabbades och den närståendes behov. Bra bemötande ansågs betydelsefullt av de närstående och ses som en viktig faktor i omvårdnaden.

 • 483.
  Anderson, Timothy
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Fractured Space: Race, Power, and the Policy Narrative of Segregation in Stockholm, Sweden2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Urban segregation and spatial expressions of inequality are increasingly pressing issues for European planners and public authorities. Within Stockholm, Sweden, these concerns have become inescapable, and the city’s social divisions and ‘immigrant issues’ have triggered fierce public debate throughout the country. Stockholm has, over the past few decades,become a showcase for a process of ‘splintering urbanism’ that has placed immense pressure on the city’s housing market and prompted a variety of political responses. Many suburbs built on the city’s edge in the 1960s and 70s (including Husby, Tensta, North Botkyrka, and Södertälje) have become islands of high unemployment, low social mobility, and stigmatization as the city centre has grown increasingly expensive and gentrified. In this paper, a qualitative case study on the relatively deprived, largely non-white neighbourhood of Alby is used to illustrate the discursive processes driving Stockholm’s racial segregation. By applying a critical discourse analysis to interview material with key planners from Alby, I articulate the link between structural racism, neoliberal housing policy, and Swedish planning norms to argue that segregation must be seen as a deeply political, historically rooted process. Drawing from post-structuralism and critical race theory, I contend that a needs-based policy approach within Stockholm’s housing and labour markets is critical for combating residential segregation and creating a more just urban environment.

 • 484.
  Anderson, Zach
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Bannister, Mark
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Silkey, John
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Sustainable Supply Chains: Moving Chinese Garment Manufacturers Towards Sustainability2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The fashion industry is beginning to understand the need to move strategically towards sustainability. Yet there appears at present little coordination between global fashion brands and their supply chains to pursue strategic sustainable development and ensure the long term resilience of their business. We asked: What does a fashion brand need to know about its first tier suppliers in China in order to form a strategy towards sustainability? We utilised a scientific, principle-based definition of sustainability and framework to identify the underlying challenges faced by two Chinese garment factories in moving strategically towards sustainability. The challenges enabled us to inform three strategic guidelines that a fashion brand should consider when working with its supply chain towards sustainability. Research draws on literature, interviews among industry experts, interviews with a major fashion brand, and on-site workshops with two of its first-tier garment factories in China. The results of our research indicate: 1) the specific challenges factories face are commonly associated with internal corporate culture, the fashion brand’s directives, and the regulatory environment in China; 2) the fashion brand should aim to broaden its purchasing priorities, generate increased collaboration with suppliers and build awareness towards empowerment and ownership of sustainability and associated strategies and actions.

 • 485.
  Anderssom, Mikael
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Bengtsson, Patrik
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Holst, Robert
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Pamiro2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  This report describes the work with creating a CMS (Content Manager System). A CMS is a web tool so you easy can publish materials on your web page. With a CM Scan you can without any knowledge of programming web pages create and maintain a web page. This will result in that you and your organisation save time and money. You can also split the responsibility for the webpage in different roles, but still keep the control. We have chosen to create our CMS in a script language called php4 and with the database server MySQL, we have also used JavaScript a lot. User-friendly and simplicity are two words that we have been working against, and that is why we spent some extra time creating a system that is easy to work with. The report also describes the difficulties with our dedicated server, and how we installed it.

 • 486.
  Andersson, Adam
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Systems and Software Engineering.
  Watti, Alan
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Systems and Software Engineering.
  Cupsystemet: En kvalitativ fallstudie av en mobil webbtjänst2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The thesis describes the following main question: Will the administrative labour during football tournaments be made easier with the help from a mobile web service or will it convey to unnecessary extra work? To be able to give a good and qualified answer to this question, the thesis will in the beginning describe how the technique for such a system might look like and also describe the existing administrative moments during a football tournament, this is too give the reader a deeper understanding for further reading. The thesis then goes on to describe a concrete system which is tested on three football tournaments. On the basis of the tests, interviews and through analysis of these the thesis will be able to answer our questions. The result which we present in the thesis have unfolded through testing of the system on three chosen football tournaments. The differences in way of labour pre and post the system have been analyzed and through interviews the value of these changes have been assessed. The results achieved in the thesis are as follows, the presented mobile web service does not only decrease the total work effort made by the tournament officials it also speeds up their work. With that information emerged we can conclude that the administrative work which occurs during a football tournament is made easier and it does not lead to any unnecessary extra work.

 • 487.
  Andersson, Alexander
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Proof That Voluntary Corporate Responsibility Investments Does Not Affect Financial Returns When in the News2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper presents the results of financial return analyses after 133 articles regarding social and environmental news were published in Svenska Dagbladet. During the period from 2006 to 2015 Swedish Large Cap companies were analysed after the news announcements, using the event study methodology. The study shows that abnormal returns were significant for only three events at the announcement date. A regression analysis shows that firms issuing ESG reports do not significantly have distinct returns from non-issuing firms when in the news. The study shows that firms producing consumer goods or services experienced 0.5 percent significant return differences compared to other firms in the pre-announcement period (two days). Findings also suggest that there are no significant differences between different industries when in the news regarding social and environmental aspects. An analysis of means shows no implications of differences regarding articles of: equality, employees, society or environment. This study concludes that voluntary corporate responsibility acts are not premiered when a firm is in the news regarding social or environmental events. 

 • 488.
  Andersson, Alve
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Att sticka ut i mängden: En studie av tekniker för variation av instansierade modeller2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Trots den senaste tidens hårdvaruutveckling är realtidsrendering av stora folkmassor fortfarande ingen trivial uppgift. Denna uppgift beskrivs som crowd rendering. Effektiv crowd rendering bygger ofta på instansiering, men instansiering kommer med ett problem, det skapar kloner. Denna uppsats syftar till att undersöka och utvärdera ett antal tekniker som används för att skapa mångfald för instansierade modeller. Dessa tekniker kommer tillsammans att kallas varierad instansiering. Ett annat mål är att avgöra hur många modeller som behövs för att varierad instansiering skall betala sig i jämförelse med icke- instansierad utritning. Metoden som används är att mäta tiden för varje uppdatering på GPU för varje teknik med hjälp av ett mätinstrument. Varje teknik har implementerats i en applikation som skapats speciellt för detta ändamål. Analysen av mätningarna resulterade i tre kategorier. Kategorierna är GPU procentuell arbetsbörda stigande för instans avtagande för polygon, sjunkande för instans avtagande för polygon och jämn för instans och polygon. Antalet instanser som behövs för varierad instansiering skall betala sig i jämförelse med en icke- instansierad utritning bestämdes till någonstans mellan 100 och 300 modeller, beroende på antalet polygoner.

 • 489.
  Andersson, Amelie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Lindblad, Annika
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Hur personer med fibromyalgi upplever bekräftelsens betydelse i det vårdande mötet2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Engagemang, kunskap och empati är väsentligt för att sjuksköterskan ska få en bra kommunikation med personer som har fibromyalgi, detta eftersom det finns mycket fördomar emot sjukdomstillståndet. Syftet med studien var att belysa hur personer med fibromyalgi bekräftas och upplever bekräftelse samt hanterar sin situation i det vårdande mötet med sjuksköterskor. Metoden som har använts var litteraturstudie. Resultatet visar, att personer upplevde bekräftelse nar de blev trodda, sedda och fick stöd i sin nära relation med sjuksköterskan. Blev de bekräftade påverkades identiteten och självkänslan i en positiv riktning. I diskussionen framkom det att personer med fibromyalgi behövde bli bekräftade av sjuksköterskan. Fick de sympati, respekt och stöd kunde det hjälpa personen att bemästra sin situation.

 • 490.
  Andersson, Anders Tobias
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Creative Technologies.
  Facial Feature Tracking and Head Pose Tracking as Input for Platform Games2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Modern facial feature tracking techniques can automatically extract and accurately track multiple facial landmark points from faces in video streams in real time. Facial landmark points are defined as points distributed on a face in regards to certain facial features, such as eye corners and face contour. This opens up for using facial feature movements as a handsfree human-computer interaction technique. These alternatives to traditional input devices can give a more interesting gaming experience. They also open up for more intuitive controls and can possibly give greater access to computers and video game consoles for certain disabled users with difficulties using their arms and/or fingers.

  This research explores using facial feature tracking to control a character's movements in a platform game. The aim is to interpret facial feature tracker data and convert facial feature movements to game input controls. The facial feature input is compared with other handsfree inputmethods, as well as traditional keyboard input. The other handsfree input methods that are explored are head pose estimation and a hybrid between the facial feature and head pose estimation input. Head pose estimation is a method where the application is extracting the angles in which the user's head is tilted. The hybrid input method utilises both head pose estimation and facial feature tracking.

  The input methods are evaluated by user performance and subjective ratings from voluntary participants playing a platform game using the input methods. Performance is measured by the time, the amount of jumps and the amount of turns it takes for a user to complete a platform level. Jumping is an essential part of platform games. To reach the goal, the player has to jump between platforms. An inefficient input method might make this a difficult task. Turning is the action of changing the direction of the player character from facing left to facing right or vice versa. This measurement is intended to pick up difficulties in controling the character's movements. If the player makes many turns, it is an indication that it is difficult to use the input method to control the character movements efficiently.

  The results suggest that keyboard input is the most effective input method, while it is also the least entertaining of the input methods. There is no significant difference in performance between facial feature input and head pose input. The hybrid input version has the best results overall of the alternative input methods. The hybrid input method got significantly better performance results than the head pose input and facial feature input methods, while it got results that were of no statistically significant difference from the keyboard input method.

  Keywords: Computer Vision, Facial Feature Tracking, Head Pose Tracking, Game Control

 • 491.
  Andersson, Anette Antonsson & Elisabeth
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Same same but different2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of our research was to make a comprehensive and comparative study. We wanted to examine the working men and women with and without children living at home and how they perceive stress at work and family demands. Perceived stress may occur when men and women with children are torn between work and family demands. We discuss the various coping strategies with focus on age and gender, and examine whether there are differences between full-time and part-time working women and men, and their perceived stress level. We also examine how women and men under the age of 40 use more coping strategies than women and men over the age of 40. To measure coping we use occupational health services Prevent due's stress test for employees. The results shows correlations between men with children and stress when it comes to family demands. Women with children living at home are experiencing more stress related to workload and the thought that it is harder to recover from stress than men with children living at home. When it comes to coping strategies, we found no significant relationship between women and men under 40 and women and men over the age of 40. Participants in the study were 53 women and men both with and without children living at home aged under and over 40 years old.

 • 492.
  Andersson, Anna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Johansson, Maria
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Ickeverbal kommunikation: Hur kontakt kan skapas med demensdrabbade genom beröring och genom musik2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att skapa kontakt med demensdrabbade kan vara svårt om vårdaren inte har rätt kunskap i hur kontakt kan skapas. Den ickeverbala kommunikationen såsom beröring och musik kan vara av betydelse när kontakt ska skapas. Människan förknippar beröring med att vara omtyckt och genom detta ökar känslan av trygghet och tillit och på så sätt kan kontakt skapas. Ett annat sätt att skapa kontakt på är genom musik, där det har visat sig att minnet av sång och musik betyder mycket för människan och kan stärka kommunikationen. Syfte: Syftet med studien är att belysa hur kontakt kan skapas med demensdrabbade genom beröring och genom musik. Metod: En litteraturstudie som är baserad på åtta vetenskapliga artiklar. Artiklarna ar granskade och analyserade efter Burnards innehållsanalys. Orlandos omvårdnadsteori användes som teoretisk referensram och som b1.a. tar upp interaktionen mellan vårdare och patient. Resultat: I resultatet har det visat sig att genom beröring och genom musik kan vårdare få en ökad förståelse för den demensdrabbade. Kontakt och kommunikation skapar gemenskap mellan demensdrabbade och deras vårdare, känslor av välbefinnande bildas och minnesförmågan hos personer med demenssjukdom ökar.

 • 493.
  Andersson, Anna-Karin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Falck, Jennie
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Svensson, Jenny
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Varför team? En fallstudie på tre företag.2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING Problem: Det finns många tankar om organisationer och hur de ska styras. Förr handlade det om att styra företagets olika resurser för att uppnå lönsamhet. I dag krävs det mer av företagen och dess traditionella organisationsformer sätts på prov. För att utvecklas och framförallt kunna konkurrera i den allt mer föränderliga omgivningen krävs det att organisationerna är öppna för nya tankesätt. Det pågår en övergång från traditionella organisationer till processorienterade organisationer. Med detta följer ofta att team inrättas. Teamen har kommit att bli grunden i de processorienterade organisationerna. Utifrån detta vill vi veta varför organisationer har infört team? Hur styr organisationen teamen? Har förväntningarna uppfyllts? Syfte: Syftet med uppsatsen är att vi ur ett ledningsperspektiv vill beskriva varför företag har infört team, hur de har utformat dem och hur de styrs. Vi vill även se om det finns indikationer på överensstämmelse mellan förväntningar och verklighet. Metod: Vi har valt att göra en kvalitativ studie då vi vill beskriva en händelse. En fallstudie passar oss bäst då vi vill få en djupare förståelse för vad införandet av team har inneburit. Slutsats: Organisationerna inför team för att de vill öka lönsamheten och motivationen hos de anställda. Införandet av team leder till att medarbetarna får större ansvar och det ökar deras motivation. Detta leder i sin tur till att företaget kan öka sin flexibilitet, kostnadseffektivitet och leveranssäkerhet. Dessa tre är faktorer som kan påverka lönsamheten.

 • 494.
  Andersson, Anna-Karin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Sörbris, Helena
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Oavsiktlig lindrig hypotermi under operativa ingrepp: En litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Oavsiktlig lindrig hypotermi förekommer hos upp till 60 % av de patienter som genomgår en operation. Hjärnans förmåga att reglera kroppstemperaturen under ett operativt ingrepp påverkas av läkemedel som ges under anestesi. De åtgärder som vidtas innan och under operationen för att minska temperatursänkning är ofta otillräckliga och behöver förbättras. Idag finns få rutiner för hur oavsiktlig lindrig hypotermi skall undvikas för att minska det lidande som kan uppstå då patienten oavsiktligt utsätts för avkylning perioperativt. Syftet med studien var att påvisa de risker och effekter som uppstår i samband med oavsiktlig lindrig hypotermi perioperativt, samt att belysa framkomna skyddande faktorer. Metoden som valdes var en litteraturstudie av artiklar författade med en kvantitativ analysmetod. Dessa artiklars resultat har därefter analyserats med en kvalitativ metod. I resultatet framkom att riskfaktorer var bland annat lång anestesi- och operationstid, större kirurgiska ingrepp och stora mängder vätskeinfusioner och blodtransfusioner. Cirkulatorisk påverkan och shivering var en del av de negativa effekter som sågs. Konsekvenser av oavsiktlig lindrig hypotermi var bland annat förlängd postoperativ vårdtid och att patienterna upplevde en påverkad värmekomfort. Några av de faktorer som skyddade patienterna mot hypotermi visade sig vara temperaturmonitorering, aktiv uppvärmning och normal rumstemperatur. Den slutsats som drogs var att all berörd sjukvårdspersonal aktivt måste förebygga hypotermi genom att metodiskt planera och genomföra åtgärder som syftar till att minska oavsiktlig lindrig hypotermi perioperativt.

 • 495.
  Andersson, Annelie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Hedlund, Frida
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Personers upplevelser av att leva med utmattningssyndrom2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utmattningssyndrom har ökat i Sverige de senaste åren och anses idag vara en folksjukdom. Utmattningssyndrom ger diffusa symtom som kan medföra att sjukdomen är svår att upptäcka. Sjuksköterskans ansvar är att stödja personerna i deras nya livssituation för att uppnå hälsa och minska lidande. Det här kan med fördel göras genom att se utifrån den drabbade personens livsvärld. 

  Resultatet av studien kan bidra till att sjuksköterskan får en ökad förståelse för personers upplevelser av att leva med utmattningssyndrom. Denna kunskap är av stort värde för att vidare underlätta och öka kvalitén för omvårdnaden av utmattningsdrabbade personer.

   

 • 496.
  Andersson, Annica
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Health, Science and Mathematics.
  Olsson, Monica
  Blekinge Institute of Technology, Department of Health, Science and Mathematics.
  Etik och ansvar. Sjuksköterskans upplevelse av inre etiskt ansvar i omvårdnaden.2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING Syftet med denna studie var att ta reda på vad sjuksköterskan upplever som sitt inre etiska ansvar samt lyfta fram och reflektera över den etiska dimensionen i omvårdnaden. Studien är empirisk och grundar sig på en kvalitativ metod med innehållsanalys. Data har samlats in från fyra intervjuade verksamma allmänsjuksköterskor. Forskningen anknyter till Katie Erikssons omvårdnadsteori samt till Iréne von Post. Etiken hos de intervjuade sjuksköterskorna förknippades till stor del utifrån ett medicinskt perspektiv. Resultatet pekade dock på att sjuksköterskan till viss del handlar utifrån sitt inre etiska ansvar i den dagliga omvårdnaden såsom den teoretiska ansatsen beskriver. Ett reflekterande förhållningssätt medvetandegör den etiska dimensionen i omvårdnaden. Ansvar i omvårdnaden ansågs vara att tillgodose varje patients individuella behov. Emellertid påvisade resultatet vissa hinder och förutsättningar för en god omvårdnad. Mod framkom som en betydande egenskap hos sjuksköterskan eftersom det upplevdes ett behov av att försvara sitt ansvarsområde-omvårdnaden. ABSTRACT The aim of this subject is to find out how the nurse meets with her inner ethical responsibilities and to bring forward and consider the ethical dimension of caring. The study is empirical and has its base in a qualitative method with an analysis of content. Data has been gathered from four practising hospital nurses. The research connects on to Katie Eriksson?s theory of caring and to Iréne von Post. The ethics of the nurses interviewed is to a large content seen from a medical point of view. Yet, the result points to the fact that the nurse partly acts from her inner ethical responsibility in daily care, as the theoretical suggestion describes. A reflective attitude raises the level of consciousness of the ethical dimension in health care. It is considered that the responsibility of nursing is to be able to meet the need in every single patient. However, the result showed some hinders and necessary qualities for good health care. Courage is one important trait among nurses, as they feel a need to be able to stand up for their field of responsibility, namely caring.

 • 497.
  Andersson, Annika
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Blomkvist, Nina
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Lamevski, Goce
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Kartläggning och utvärdering av utbildningar: en svaghet i företag?2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Kurs: Kandidatuppsats 41-60p, våren - 2002, Företagsekonomi Titel: Kartläggning och utvärdering av utbildningar - en svaghet i företag? Författare: Annika Andersson , Nina Blomkvist och Goce Lamevski Handledare: Göran Alsén, IEM, Blekinge Tekniska Högskola Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva och skapa förståelse för vilka faktorer som ligger bakom hur företag kartlägger utbildningsbehov, vilka utvärderingsmetoder som används samt hur effekter kan tydliggöras i organisationen. Vidare är syftet att efter studien kunna bemöta den kritik som vi tar upp i problemdiskussionen. Metod: Vi har i denna studie använt oss av semistrukturerade, kvalitativa intervjuer med utbildningsansvariga inom telecombranschen. Slutsats: I vår studie har vi kommit fram till att företag lägger ner, ett till synes noggrant arbete med att karlägga behov för utbildning, i kontrast till den kritik som har framhållits av forskare. Vidare har vi funnit att företag främst använder sig av enkäter vid utvärderingsprocessen, samt att syftet med utvärderingen i första hand, verkar vara att förbättra kommande utbildningar. Vad gäller att tydliggöra effekter av utbildningar, har vi uppmärksammat att den dynamiska miljön kan vara en förklarande faktor till varför inte företag lägger ner mer tid och resurser på detta moment. Vi har gjort tolkningen att tillverkande företag, i större bemärkelse än tjänsteföretag, har möjlighet att genom kunskapsprövning, utläsa effekter av utbildning.

 • 498.
  Andersson, Antonia
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Trygg, Emeli
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Motivation som verktyg för att minimera negativ stress i projekt2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Purpose: To identify methods for project managers to use motivation as a tool for reducing negative stress among members of project teams. Method: Qualitative interviews Results: We have defined three methods that we find could contribute to initiate an internalization chain. Internalization increases the intrinsic motivation both for the project manager and for the project participants. The first method is about creating a model specifying what information the project managers will need from the client when a project is due to be ordered. The second method also addresses the need for increased procurement competence, and concerns the education of clients. The third method is about clarifying boundaries between the project managers and the participant´s superior´s responsibility when it comes to issues concerning motivation or stress related the project team members. The internalization chain contributes to facilitate the participants´ own internalization process, which to a greater extent makes the participants intrinsically motivated which reduces the risk for negative stress.

 • 499. Andersson, Arne
  et al.
  Ygge, Fredrik
  Managing Large-Scale Computational Markets1998Report (Other academic)
  Abstract [en]

  General equilibrium theory has been proposed for resource allocation in computational markets. The basic procedure is that agents submit bids and that a resource (re)allocation is performed when a set of prices (one for each commodity) is found such that supply meets demand for each commodity. For successful implementation of large markets based on general equilibrium theory, efficient algorithms for finding the equilibrium are required. We discuss some drawbacks of current algorithms for large scale equilibrium markets and present a novel distributed algorithm, CoTree, which deals with the most important problems. CoTree is communication sparse, fast in adapting to preference changes of a few agents, have minimal requirements on local data, and is easy to implement.

 • 500.
  Andersson, Ashley
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Rudseter, Line
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Karlsson, Louise
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Användning och utformning av offentliga rum: En fallstudie i Göteborg och Malmö2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this thesis we analyse the complexity of public space and focus on how physical aspects affect the way people experience and use them. There are no universal answers to the question of how public places should be designed. This study aims to identify specific principles that determine why some public spaces are more attractive and well-attended compared to others. The thesis is based on a case study where eleven public spaces in Malmö and Göteborg were inventoried, analysed and observed. Interviews with professionals who work with public spaces on a daily basis and a literature study were also included. The results show that there are many different aspects that are important to take into account when a public place is designed. However, there are also aspects mentioned in this thesis that suggests that the design has no or little impact on how people use or experience public spaces. Overall, we conclude that there are certain aspects and elements that are more significant than others regarding how people utilize and experience a public place. Seating areas, water elements, scale and edges are some of the elements discussed in the thesis. 

78910111213 451 - 500 of 13606
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf