Endre søk
Begrens søket
78910111213 451 - 500 of 1474
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 451.
  Fagerström, Cecilia
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Willman, Ania
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Home Care in Sweden2012Inngår i: Home care across Europe: case studies / [ed] Genet, Nadine; Boerma, Wienke; Kroneman, Madelon; Hutchinson, Allen; Saltman, Richard B., European Obseravatory on Health Systems and Policies , 2012, s. 272-279Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 452.
  Fast, Ann Lilja
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Powis, Jenny Rickardsson
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Diabetes typ 2 och smärta hos kvinnor och män, 60 år och äldre i Karlskrona kommun2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kronisk smärta är vanligt hos personer med diabetes typ 2. Smärtan varierar i intensitet och är oftare närvarande hos kvinnor än hos män. Närvaro av smärta påverkar egenvården vid diabetes typ 2 negativt, vilket torde medföra en sämre skött diabetes typ 2. Syfte: Att undersöka smärta hos kvinnor och män i åldrarna 60 år och äldre med diabetes typ 2, boende i Karlskrona kommun, med särskilt fokus på boende, den dagliga aktiviteten och hur den påverkas av smärta. Metod: En kvantitativ studie, grundad på material från SNAC-B. För att beskriva materialet har deskriptiv och analyserande statistik använts. Resultat: Resultatet tyder på att det inte finns någon skillnad i smärta mellan personer med diabetes typ 2 och personer utan diabetes typ 2, men bland personer med diabetes typ 2 finns tendens till att fler sammanboende än ensamboende lever med smärta och att fler kvinnor än män använder läkemedel som smärtlindring. Den dagliga aktiviteten har tendens till att påverkas främst hos kvinnor. Diskussion: I denna studie har flera grupper av individer med ökad risk för smärta identifierats bland personer med diabetes typ 2. En kunskap som kan vara av stort värde för diabetessjuksköterskan att ha med sig i mötet med personer med diabetes typ 2 och deras närstående. Detta för att hitta vägar till ökad förmåga att utföra olika egenvårdsåtgärder.

 • 453.
  Feraget, Selma
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Lindblad, Cecilia
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Multipel skleros ur ett livsvärldsperspektiv – En studie baserad på självbiografiska böcker2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Multipel skleros, MS, förekommer främst i nordliga delar av välden och dabbar framförallt kvinnor mellan 20-40 år. Beskedet om en MS diagnos kan orsaka oro och kan kasta en påtaglig skugga över tillvaron för personen som är sjuk. Sjukdomen betraktas ofta som gåtfull, därför är livsvärlden hos en person som drabbas av MS ofta svår att förutse. Syftet med studien var att belysa livsvärlden hos personer med multipel skleros. Metoden som användes var litteraturstudie med kvalitativ ansats, där tre självbiografiska böcker inkluderades. Resultatet som framkom var att multipel skleros gav upphov till obehagliga känslor och ovisshet inför framtiden. Kroppen framstod som ett hinder och symtomen upplevdes besvärliga på många sätt. Tröttheten betonades som mest påfrestande i vardagen. Upplevelser av att ingen kunde svara på hur det skulle framskrida framöver framkom, och gav upphov till känslor som maktlöshet och förnedring. Sökande efter stöd och trygghet var ständigt närvarande hos personerna. Slutsatsen som kan fastställas är att livsvälden vid MS präglas av problem såsom trötthet och oro både i vardagen och i mötet med vården. En ökad kunskap om sjukdomen MS samt en ökad förståelse bör etableras, vilket sannolikt bidrar till att minska onödigt lidande samt ökar välbefinnandet bland dessa personer.

 • 454.
  Ferm, Helen
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Sonesson, Tina
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Patienters, anhörigas och professionella vårdares perspektiv på hemsjukvård vid livets slut: litteraturstudie med inriktning på vård av personer med vanver2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Forskning visar att få personer har möjligheten att få välja att dö i sina egna hem. De viktigaste faktorerna som inverkar på möjligheten att få vårdas hemma är tillgång till anhöriga och personella resurser. Patienter och anhöriga måste kunna känna sig trygga i hemmet och att de resurser som behövs finns tillgängliga. De professionella vårdarna ska kunna lyssna och skapa en god relation med patienterna och de anhöriga. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa möjligheten för patienten att kunna välja att vårdas hemma under sista tiden i livet. Dessutom var syftet att beskriva patienters, anhörigas och professionella vårdares uppfattning av hemsjukvård vid livets slut. Studien är litteraturbaserad med en kvalitativ ansats. Resultatet framkom efter innehållsanalys inspirerad av Burnard. Resultatet och diskussionen visar att det finns en stor önskan hos patienterna att få tillbringa sina sista dagar i livet i det egna hemmet. Detta är dock inte alltid möjligt, främst på grund av avsaknad av anhöriga och inte tillräckligt med personella resurser. De professionella vårdarna anser att de kommer närmare patienten och de anhöriga genom vård i hemmet. De professionella vårdarna ser de anhöriga som en stor resurs i hemsjukvården. De anhöriga har dock inte alltid viljan och möjligheten att kunna vårda sin maka/make i hemmet framförallt på grund av den psykiska påfrestningen, att inte ha något privatliv.

 • 455. Fiddler, Magdalen
  et al.
  Borglin, Gunilla
  Galloway, Adrian
  Jackson, Carl
  McGowan, Linda
  Lovell, Karina
  Once-a-week psychiatric ward round or daily inpatient team meeting? A multidisciplinary mental health team’s experience of new ways of working2010Inngår i: International Journal of Mental Health Nursing, ISSN 1445-8330, E-ISSN 1447-0349, Vol. 2, nr 19, s. 119-127Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Evidence indicates that while service users are dissatisfied with current ward round practices, studies of how professionals experience this practice are sparse. This study highlights staff view of the once-a-week psychiatric ward round compared to a reformed ward round taking place every weekday. Interviews were conducted at one acute psychiatric ward in north-west England. Our analysis revealed a core theme, ‘forming a new way of working’, which could be understood from three themes. The theme, ‘bound by tradition’, emphasized how the traditional ward round represented a double-edged sword: it provided a safe structure, but it also highlighted a shared awareness of an urgent need to leave old ways of working behind. The process of change became discernable in the themes ‘juggling the change’ and ‘light at the end of the tunnel’, which showed that restructuring the traditional ward round was both possible and valued. We found that staff views on ward rounds are more complex than had been earlier understood, but new ways of working can be implemented, if the impact of tradition, the process of change, and the time to bed down are taken into account.

 • 456.
  Filippa, Lundgren
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för hälsovetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Anhörigas upplevelse av delaktighet vid vård i livets slut i hemmet: En deduktiv och induktiv innehållsanalys2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 457.
  Fischhaber, Josephine
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Fransson, Anna
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Personers upplevelser av att leva med stomi: en litteraturstudie2011Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Stomioperation är något som påverkar den opererade personen både fysiskt och psykiskt. För att som sjuksköterska kunna ge god omvårdnad till personer med stomi är det viktigt att veta hur detta upplevs för att kunna vårda hela människan. Syfte: Syftet med studien var att fördjupa kunskapen om personers upplevelse av att leva med stomi utifrån livsvärldsperspektivet. Metod: En litteraturstudie med elva artiklar med kvalitativ analys genomfördes. Resultat: Analysen visade att personernas upplevelser var relaterade till de kroppsliga förändringarna som stomin gav vilket förändrade personernas tillgång till världen. Dessa förändringar relaterades till stomins funktion samt faktorer som stöd och acceptans av den förändrade kroppsbilden. Slutsats: Resultatet visar att tiden är en läkande faktor som bidrar till acceptans av stomi.

 • 458.
  Fiskbäck, Louise
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Häggqvist, Malin
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Sjuksköterskors erfarenheter av att möta hot och våld på en akutmottagning: En kvalitativ litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hot och våld förekommer i stor utsträckning på akutmottagningar och tar sig uttryck såväl verbalt som fysiskt. Det kan ta sig uttryck i, svordomar och patienter som skriker mot sjuksköterskor, samt sparkar och slag.

  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att möta hot och våld på en akutmottagning.

  Metod: En kvalitativ litteraturstudie med nio vetenskapliga artiklar. Studiens analys skrevs på manifest nivå med latenta inslag utifrån Graneheim och Lundmans innehållsanalys.

  Resultat: Resultatet genererade i fyra kategorier - Uttryck för hot och våld, erfarenheter av när hot och våld kan förväntas, stödets betydelse och våldets följder. Resultatet visade att förhållanden som ökade risken för hot och våld kunde vara långa väntetider och bristande information, som grundats i dåliga arbetsförhållanden, bristande stöd och höga krav. Utsattheten resulterar i att sjuksköterskor upplevde negativa känslor, såsom frustration och maktlöshet. De erfor även fysiska och psykiska skador efter hot och våldsincidenter av patienter och anhöriga.

  Slutsats: Denna studie kan bidra med förståelse och kunskap hos sjuksköterskor samt allmänheten kring utsattheten av hot och våld som förekommer på akutmottagningar. Genom denna kunskap kan vården utvecklas, vilket leder till en förbättring för både sjuksköterskor och patienter.

 • 459.
  Fjelkner, Elna
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Rosberg, Linda
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  När livet har hotats: hur kvinnor beskriver det första året efter en hjärtinfarkt2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige är hjärtinfarkt den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor över 55 år. Att drabbas av en hjärtinfarkt innebär en dramatisk upplevelse där tiden efter hjärtinfarkten präglas av oro och tvivel på den egna kroppen. Livsvärlden hotas, vilket många kvinnor beskriver som ett djupt lidande. Studiens teoretiska referensram utgår från omvårdnadsteoretikern Katie Erikssons definition av begreppet lidande. Syfte: Syftet med studien var att skildra hur kvinnor beskriver det första året efter en hjärtinfarkt. Metod: Metoden som valdes var en litteraturstudie som bygger på kvalitativa studier inom området. De nio studier som ligger till grund för resultatet är genomförda i Sverige, Canada, USA samt Australien och är analyserade med hjälp av innehållsanalys. Resultat: Resultatet visar att kvinnor som drabbats av en hjärtinfarkt b1.a. beskriver känslor av rädsla och skuld det första året efter. De beskriver hur viktigt det är att känna självständighet och få behålla de roller som de haft före hjärtinfarkten. Kvinnorna beskriver ett behov av stöd från familj och nära vänner samt att få prata med någon som varit i samma situation. De beskriver också hur viktigt det är att få information om sjukdomen. Diskussion: Många av de känslor som beskrivs av kvinnor som drabbats av en hjärtinfarkt är naturliga upplevelser efter en svår händelse och kan kopplas till lidande.

 • 460.
  Forsberg, Annica
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Göransson, Linda
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Ett etiskt dilemma: att delge eller undanhålla diagnosen Alzheimers sjukdom för patienten2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Minnessvårigheter är något som drabbar många äldre och de flesta tror felaktigt att det tillhör det naturliga åldrandet. Demens är den fjärde vanligaste dödsorsaken i västvärlden och Alzheimers är den vanligaste demenssjukdomen. Sjukdomen börjar oftast med smygande symtom och utvecklas under ett par år. Det finns idag behandling för Alzheimers men det är endast bromsmediciner, något botemedel finns ännu inte. Om diagnosen Alzheimers ska delges eller inte för patienten har idag blivit ett debattämne. Det finns anledningar som talar emot att delge diagnosen som till exempel att det skulle orsaka patienten smärta och depression. Ett exempel på en anledning som talar för att diagnosen ska delges är att den ger både patienten och den anhöriga en större förståelse för sjukdomen. Syfte: Syftet med detta arbete är att belysa det etiska dilemmat som uppstår genom att undanhålla diagnosen eller berätta diagnosen Alzheimers för den drabbade personen. Metod: Det är en litteraturstudie med kvalitativ metod där en innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman har gjorts på vetenskapliga artiklar. Resultat: I analysen hittades två huvudkategorier: anledningar att undanhålla diagnosen Alzheimers och fördelar med att delge diagnosen Alzheimers för den sjuke. Under dessa två kategorier växte åtta underkategorier fram. Det är ofta läkare och anhöriga som väljer att undanhålla diagnosen för den sjuke. De är rädda för att patienten ska drabbas av en stor sorg eller depression. Sjukdomen anses vara grym och obotlig. Fördelar med att delge diagnosen till patienten var att den gav en förståelse för vad som drabbat dem och det ledde till en bättre patientvård. Diagnosen ger en möjlighet till behandling och en chans att planera inför framtiden. Slutsats: Det etiska dilemmat uppstår egentligen vid undanhållandet av diagnosen Alzheimers. Anhöriga som väljer att undanhålla diagnosen, gör det i tron om att det är för patientens bästa. Konsekvenserna kan då istället bli att patientens autonomi och integritet kränks. Trots detta kan det ändå i vissa situationer vara nödvändigt att begränsa patientens medbestämmande, för att de inte ska kunna skada sig själva på något sätt. Varje situation är unik och självklart måste hänsyn tas till individen. Däremot kan vi tycka att om diagnosen delges tidigt till patienten, överväger fördelarna de nackdelar som finns. Genom att delge diagnosen visas respekt för individen och patienten blir sedd som den unika person han eller hon fortfarande är.

 • 461.
  Forsbrand, Dessiré
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Fransson, Lise-Lott
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Sällskapsdjurens betydelse för äldre personers välbefinnande på särskilt boende: En litteraturstudie2013Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att som äldre leva på särskilt boende kan innebära en enformig vardag. För att bryta tristessen bör aktiviteter tillämpas som ger den äldre möjligheten att bevara välbefinnandet. Djur i vården är idag inte vanligt förekommande och därför är det väsentligt att beskriva sällskapsdjurens betydelse för äldre personers välbefinnande. Syfte: Att beskriva sällskapsdjurens betydelse för äldre personers välbefinnande på särskilt boende. Metod: Litteraturstudie byggd på nio vetenskapliga artiklar som baserats på kvalitativ samt kvantitativ metod. Resultat: Sällskapsdjuren bidrog till en förändrad vardag genom en ökad kommunikation och social interaktion mellan personerna på boendet samt såg till att behovet av att få känna gemenskap uppfylldes. Den förändrade vardagen medförde ett ökat välmående samt välbehag och resulterade i ett förbättrat välbefinnande hos den äldre personen. Slutsats: Sällskapsdjuren har betydelse för äldre personers välbefinnande och behovet av ytterligare forskning är väsentligt för att öka implementeringen av djur i vården.

 • 462.
  Forsman, Hanna
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Anton, Ljunggren
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Sjuksköterskors upplevelser av närståendes närvaro vid hjärtstopp: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige drabbas cirka 10 000 personer varje år av hjärtstopp, cirka 600 av dessa personer överlever. Denna plötsliga död kan vara väldigt påfrestande för närstående och ställer krav på sjuksköterskans omvårdnad av närstående och patient. Närståendes upplevelser av att närvara under HLR var blandade beroende på sjuksköterskans kommunikation i mötet. Vid hjärtstopp krävs ett snabbt agerande för att patienten ska ha en chans att överleva samtidigt som sjuksköterskor ska finnas där för närstående. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av närståendes närvaro vid hjärtstopp. Metod: En litteraturstudie som baserades på nio vetenskapliga kvalitativa artiklar. Artiklarna valdes i databasen CINAHL. Resultatet från artiklarna analyserades med Graneheim och Lundmans innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom tre kategorier: Oro, Ansvar och Lättnad med sammanlagt åtta underkategorier som svarade på syftet. Upplevelserna som identifierades var både positiva och negativa men majoriteten av upplevelserna var negativa. Sjuksköterskor upplevde oro över hur närstående kunde störa HLR-behandlingen, osäkerhet av närståendes närvaro samt närståendes upplevelser av obehag. Sjuksköterskor kände ett ansvar för närstående under HLR, de ville ha en känsla av kontroll innan närstående var närvarande under HLR och kände ett behov av att skapa en relation med närstående. Sjuksköterskor upplevde en lättnad och uppskattning när närstående närvarade vid hjärtstopp. Närståendes insikt av HLR-behandling och kunskapens betydelse för att underlätta kommunikationen mellan sjuksköterska och närstående ansågs vara viktigt för sjuksköterskor för att underlätta närvarandet. Slutsats: Upplevelsen av närståendes närvaro för sjuksköterskor var individuell och präglades av erfarenhet. Vissa sjuksköterskor var positivt inställda till närståendes närvaro, men den övervägande känslan hos de flesta var att de störde arbetet. Det bör forskas mer kring samband mellan sjuksköterskors erfarenhet och upplevelser vid närståendes närvaro.

 • 463.
  Forss, Mikael
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Resurser och hinder i ett bostadsområde för ökad fysisk aktivitet hos barn och ungdomar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Fysisk aktivitet är en viktig del att belysa i bostadsområden då det är där människor lever stora delar av sin dag. Flera faktorer kan hjälpa och ge möjlighet till ökad fysisk aktivitet hos barn och ungdomar samt att det finns motverkande faktorer som påverkar och hindrar fysisk aktivitet. Syftet med studien var att belysa faktorer som ger ökad fysisk aktivitet för barn och ungdomar inom ett bostadsområde samt undersöka vilka motverkande faktorer i ett bostadsområde som leder till att barn och ungdomar inte är fysiskt aktiva. Studien baserades på 11 vetenskapliga artiklar där innehållsanalysen inspirerades av en manifest innehållsanalys. Detta resulterade i två kategorier med vardera fyra respektive två underkategorier: Faktorer till ökad fysisk aktivitet med underkategorierna bostadsområdet, barn och ungdomars aktivitetsplats, exercise games och skillnad mellan pojkar och flickor, samt motverkande faktorer till fysisk aktivitet med underkategorierna teknikens påverkan på fysisk aktivitet och teknik är lättillgängligt. Resultatet visar att bostadsområdet har flera faktorer som ger ökad fysisk aktivitet hos barn och ungdomar, där utformningen av aktiviteter är viktig. Även det estetiska är en viktig faktor för att skapa en positiv känsla för aktivitetsområdet. Teknik som påverkar den fysiska aktiviteten är en riskfaktor då det kan leda till längre stunder av stillasittande beteende som då är associerat med övervikt och fetma. Framför allt framstår tv som en av de främsta motverkande faktorerna till fysisk aktivitet.

 • 464. Forssell, Henrik
  et al.
  Proh, Katrin
  Wester, Michael
  Krona, Hans
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Tumor size as measured at initial X-ray examination, not length of bile duct stricture, predicts survival in patients with unresectable pancreatic cancer2012Inngår i: BMC Cancer, ISSN 1471-2407, E-ISSN 1471-2407, Vol. 12, nr 429, s. 1-6Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: The survival of unresectable pancreatic cancer patients is extremely poor. The aim of this study was to examine if tumor size could predict survival length in order to optimize patient care. Methods: A retrospective observational study was performed on 185 consecutive patients with unresectable pancreatic cancer (ICD10: C250-2 and C258) who were diagnosed from 2003 to May 2010. The patients' initial radiographs at presentation of symptoms were reviewed by the same radiologist, and tumor extent was determined. Results: The largest tumor diameter of the primary tumor was measured in 132 patients, 22 by an ultrasound and the other patients by a CT scan. In 53 patients, the tumor size could not be delimited and measured. Seventy-five patients (41%) had liver metastases at presentation of symptoms. Median survival for the entire patient group was only 119 days. The median diameter of the patient's largest tumor was 4.35 cm, while the sample groups ranged from 1.2 to 14 cm. Patients were divided into two groups: those with a largest tumor diameter of <= 4.3 cm (66 patients) and those with a largest tumor diameter of >4.3 cm (66 patients). Median survival for these groups was 149 and 94 days (p = 0.019), respectively. Cox regression showed a hazard ratio for tumor size of 1.48 (95% CI 1.02, 2.07) (p = 0.038), adjusted for the gemcitabine treatment which had been given to 49 patients and the presence of liver metastasis. In 88 patients, stricture length could be measured at ERCP. When comparing stricture lengths of >= 2 cm and >2 cm, no difference in survival time was noted within a Kaplan-Meier analysis. Conclusion: The size of the maximum tumor diameter of the primary tumor during the initial X-ray examination of patients with pancreatic cancer may predict survival time for those patients who had no surgical resection. Stricture length at ERCP gave no information on survival.

 • 465.
  Fransson, Annie
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Egal, Anab
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Hur patienter med diabetes mellitus typ 2 upplever stödet från sjuksköterskan i sin egenvård - en litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes mellitus är en kronisk metabol sjukdom och diabetes mellitus typ 2 är den vanligaste formen av diabetes mellitus. Enkla åtgärder i levnadsvanor har visat sig vara effektiva för att förhindra eller fördröja uppkomsten av diabetes typ 2 där sjuksköterskan spelar en betydande roll för patientens förutsättningar att kunna hantera sin sjukdom.

  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa hur patienter med diabetes typ 2 upplevde stödet från sjuksköterskan i sin egenvård.

  Metod: En litteraturstudie med sju vetenskapliga artiklar med kvalitativ design utfördes. Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av kvalitativ innehållsanalys för kvalitativa studier användes för att analysera resultatet. En manifest innehållsanalys med latenta inslag låg till grund för analysen.

  Resultat: Resultatet utmynnade i fem huvudkategorier: Information förbättrade patienters levnadsvanor, stöd från sjuksköterskor motiverar patienter att ta hand om sin egenvård, sjuksköterskans tillgänglighet leder till trygghet i vardagen, sjuksköterskans roll är betydande när förändringar i egenvården sker, delaktighet leder till självbestämmande. Huvudkategorin "sjuksköterskans tillgänglighet leder till trygghet i vardagen" fick underkategorin, att sjuksköterskan lägger ner tid leder till bättre förståelse för sin sjukdom.

  Slutsats: Slutsatsen som kunde dras utifrån föreliggande reslutat var att, stöd från sjuksköterskan är betydande i patienters egenvård. Information, delaktighet och självbestämmande är tre återkommande begrepp som patienterna upplevde som avgörande för att de skulle känna att de hade kontroll över sin egenvård. Patienterna hade olika stort behov av stöd från sjuksköterskan beroende på sjukdomsförloppet, behovet av stöd ökade framförallt vid diagnostisering eller försämring i sjukdomstillståndet. Tillgänglighet och att sjuksköterskan gav sig tid till att lyssna, samt att besvara frågor, var en trygghet för patienterna. 

 • 466.
  Fransson, Carina
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Upplevelsen av livskvalitet hos äldre i särskilt boende: En litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Livskvalitet är ett ord som används i flera olika sammanhang och än finns ingen övergripande definition av begreppet. Vad livskvalitet är för äldre råder det också delade meningar och få studier har undersökt äldres upplevelse av sin livskvalitet. I Sveriges bor cirka 16% av de över 80 år i särskilt boende och många åtgärder görs för att förbättra deras livskvalitet. Arbetets syfte var att undersöka och sammanställa befintlig kunskap om upplevelsen av livskvalitet hos äldre i Nordiska särskilda boende och metoden som användes var en systematisk litteratur-studie av kvalitativa artiklar. Åtta artiklar inkluderades och resultatet tolkades att kunna beskrivas utifrån fem kategorier: Trygghet kontra otrygghet, oberoende kontra beroende, respekt kontra brist på respekt, inre miljö kontra yttre miljö och gemenskap kontra ensamhet. De fem kategorierna sågs som delar i en större social, psykisk och fysisk helhet som var av vikt för de äldre på särskilt boendes upplevelse av livskvalitet. De sociala, psykiska och fysiska delarna kunde förklaras både utifrån ett mikro- och ett makroperspektiv. Resultatet indikerar att de äldres upplevelse av livskvalitet kan spänna mellan en positiv och negativ pol och att livskvalitet handlade om att den äldre upplevde mening men också kände ett sammanhang med sitt liv. Den äldre i särskilt boende befinner sig nära sin död och de inre värdena såsom respekt, familj och den inre dialogen ter sig allt viktigare.

 • 467.
  Fransson, Emily
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för hälsovetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Wahlberg, Victor
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för hälsovetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Sjuksköterskans upplevelse av arbetsrelaterad stress2014Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Stress är kroppens reaktion på belastning och sömnbesvär är ett vanligt symtom på stress. Arbetsrelaterad stress uppkommer när kraven på arbetet inte överensstämmer med den anställdes kunskapsnivå och färdigheter. Stress som är relaterad till arbetet förvärras när anställda inte får stöd av ledningen. En stressig arbetsmiljö kan ge konsekvenser för sjuksköterskans egen hälsa samt sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Begreppet upplevelse syftar till individers egna uppfattningar och känslor av olika fenomen eller händelser. Det är viktigt att sjuksköterskan känner av patienten och stunden eftersom beröringen och närheten kan få fel effekt om situationen tolkas fel vilket kan försvåra arbetet med patienten. Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans upplevelse av arbetsrelaterad stress i sjukhusmiljö. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie. Resultatet grundades på kvalitativa vetenskapliga artiklar från databaserna CINAHL och PubMed. Resultat: I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde utmattning som en följd av arbetsrelaterad stress. Sjuksköterskor kände att deras omvårdnadsarbete påverkades negativt vilket resulterade i att sjuksköterskor upplevde ett missnöje med sin omvårdnadsinsats. Sjuksköterskor upplevde svårigheter i att hantera stressen, särskilt när de kände att ingen kunde förstå deras situation. Sjuksköterskor kände att den arbetsrelaterade stressen påverkade deras bemötande mot kollegor, patienter samt patienternas anhöriga. Slutsats: Arbetsmiljön för sjuksköterskor behöver förbättras i form av personalfrågor och ledningsfrågor. Nyckelord: Arbetsrelaterad stress, sjuksköterska, upplevelser.

 • 468.
  Fransson, Ida
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Klasson, Sofie
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Sjuksköterskans upplevelser i omvårdnaden till personer som är i behov av palliativ vård2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Människor i dagens samhälle blir allt äldre och drabbas av sjukdomar som medför ett långt sjukdomsförlopp. Därför måste den palliativa vården lyftas fram mer än vad den gör i dagsläget. Personer som är i behov av palliativ vård finns inom de flesta delar av sjukvården. Därför behöver sjuksköterskan ha teoretisk och praktisk kunskap i det de ska bemöta personen som är i behov av palliativ vård. Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelser i omvårdnaden till personer som är i behov av palliativ vård. Den utförda studien var en kvalitativ litteratur studie och grundades på åtta vetenskapliga artiklar. Artiklarna analyserades utifrån Graneheim och Lundmans tolkning av en innehållsanalys. Sjuksköterskan upplevde tiden för att delge en god palliativ vård inte alltid räckte till, det upplevdes även svårt för sjuksköterskan att delge palliativ omvårdnad och samtidigt vårda personer med kurativ behandling. Det upplevdes även att ett aktivt lyssnande var viktigt, då kunde sjuksköterskan tillgodose personens behov av att ventilera existentiella frågor. Sjuksköterskan upplevde att kollegorna var det främsta emotionella stödet och ansåg att det var tillfredställande att vara en del av ett team. Det upplevdes att samarbete med det palliativa teamet var viktigt för att kunna delge en så god vård som möjligt. Det upplevdes dock i vissa fall att tillgången till det palliativa teamet var bristfälligt. Sjuksköterskan upplevde att arbetet i den palliativa vården ibland var känslomässigt påfrestande. Sjuksköterskan distanserade sig ibland från personerna som var i behov av palliativ vård för att undvika att bli för känslomässigt påverkad. Det framkom att sjuksköterskorna upplevde en bristande kunskap inom symtomlindring och smärtbedömning. Sjuksköterskorna kände ett stort behov av mer utbildning inom den palliativa vården. Sjuksköterskorna upplevde att en god palliativ vård var svår att delge utan tidigare erfarenheter samt att hjälpa en person genom något som sjuksköterskan själv inte har upplevt. Det upplevdes att den bristande kommunikationen mellan de olika professionerna försvårade sjuksköterskans möjlighet att delge en god palliativ vård. Det är viktigt att ha i åtanke att alla situationer i den palliativa vården är olika och sjuksköterskan behöver finnas där för personen med alla sina sinnen för att kunna delge en god omsorg ända fram till livets slut.

 • 469.
  Franzén, Emma
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola.
  Persson, Josefine
  Blekinge Tekniska Högskola.
  Personers upplevelser av att leva med en obotlig sjukdom under det sista levnadsåret: En analys av patografier2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Personer som lever med en obotlig sjukdom kan stå inför en livsomvändande förändring och tillvaron kan därför upplevas som komplex då den speglar både ångest över rådande liv och kommande avslut på livet. Personer som insjuknat i en obotlig sjukdom kan även de skapa en mening med livet genom att finna det som är viktigt i deras livsvärld.

  Syfte: Syftet med studien var att belysa personers upplevelser av att leva med en obotlig sjukdom under det sista levnadsåret.

  Metod: En analys av tre patografier med kvalitativ ansats utfördes med hjälp av Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys.

  Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier och tre underkategorier som utgör resultatet; ”Tankar om livets slut” som beskrev personernas tankar kring den egna begravningen och den minnesbild som skulle finnas kvar efter deras bortgång. ”Döden som en del av livet” där personerna kunde uppleva en acceptans över att sjukdomen skulle komma att ta deras liv och kunde därefter finna en mening med tillvaron. ”Känslomässiga svårigheter med sjukdomen” med följande underkategorier: Sorg, Ilska och Skam var de känslomässiga svårigheter som personerna kunde uppleva som mest påtagliga under den förändring som den obotliga sjukdomen medförde under det sista levnadsåret. ”Livsglädje i livet” belyser att personerna kunde uppleva en glädje trots de begränsningar som sjukdomarna medförde.

  Slutsats: Den sorg, ilska och skam som personer med en obotlig sjukdom upplever kan skapa ett lidande som påverkar den självupplevda livsvärlden. Trots det lidande som infinner sig kan personer uppleva ett välbefinnande och en lycka i livet då de väljer att finna en mening med sjukdomen. Ytterligare forskning kan behövas kring personers upplevelser av att leva med en obotlig sjukdom.

 • 470.
  Fraude, Marie
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Nyberg, Sofie
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Betydelsen av distriktssköterskans specialistkompetens i kommunal hemsjukvård.: En intervjustudie med distriktssköterskor.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Andelen patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov ökar allt mer i den kommunala hemsjukvården. Distriktssköterskans komplexa och mångfacetterade roll är inte jämförbar med någon annan sjuksköterskeroll och därför är det viktigt att distriktssköterskans kompetens används. Trots detta råder det bristande kunskaper om vad distriktssköterskans yrkesroll innebär i den kommunala hemsjukvården.

  Syfte: Syftet med studien var att belysa betydelsen av distriktssköterskans specialistkompetens i kommunal hemsjukvård - sett ur ett distriktssköterskeperspektiv. 

  Metod: Metoden som användes var semistrukturerade intervjuer. Totalt deltog nio distriktssköterskor från kommunal hemsjukvård. Data analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: I resultatet framkom det att distriktssköterskornas specialistkompetens har betydelse för en ökad trygghet att fatta beslut, såsom att göra komplexa bedömningar och leda den allt mer avancerade vården i hemmet. Distriktssköterskorna besatt kompetenser som gjorde det möjligt för dem att arbeta ännu mer självständigt, vilket ledde till fördelar för patienterna, arbetsgivaren och kollegor. Alla distriktssköterskorna var överens om att deras kompetens ansågs kvalitetssäkra vården kring patienten och bidra till ökad patientsäkerhet, vilket skulle leda till en kvalitetsutveckling av den kommunala hemsjukvården.

  Slutsats: Resultatet av denna studie har tydliggjort betydelsen av distriktssköterskornas specialistkompetens i den kommunala hemsjukvården. Samtliga distriktssköterskor som deltog i studien var överens om att deras specialistkompetens hade betydelse för den komplexa och patientnära vården samt kvalitetsutvecklingen av den. Däremot uttryckte de att de upplevde att kommunen som arbetsgivare saknade kunskaper om betydelsen av distriktssköterskans specialistkompetens och vad deras yrkesroll innebar.

 • 471.
  Fredriksson, Christina
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Norelius, Märta
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Psykisk smärta: Innebörden av psykisk smärta vid bröstcancer.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: År 2002 drabbades 1,5 miljoner kvinnor i världen av bröstcancer. Den psykiska smärtan kan förklaras som det känslosamma spektrum av de negativa känslorna. Varje människa upplever den psykiska smärtan olika. En bröstcancerdiagnos är en traumatisk upplevelse som påverkar hela kvinnan och ger upphov till ett brett spektrum av känslor. Syfte: Syftet med studien var att belysa innebörden av psykisk smärta vid bröstcancer. Metod: En litteraturstudie baserad på sex kvalitativa artiklar. Artiklarna har analyserats med hjälp av Graneheim och Lundmans metod för innehållsanalys. Resultat: Den psykiska smärtan vid bröstcancer innebar ett vitt spektrum av olika negativa känslor. Den innebar även förlust, isolering och förändring. Slutsats: Mer forskning på området krävs för att öka kunskapen om innebörden av den psykiska smärtan vid bröstcancer för att kunna ge vård till hela människan.

 • 472.
  Fredriksson, Elin
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Johannisson, Ulrika
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Livsvärlden för mödrar som lever med ett cancersjukt barn: En litteraturstudie av tre självbiografiska böcker2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje år insjuknar många svenska barn i cancer. När ett barn blir sjukt förändras livsvärlden för mamman. Allt som tidigare varit tryggt och säkert förändras till osäkerhet och kaos då mammans livsvärld faller samman. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa livsvärlden för mödrar som lever med ett cancersjukt barn. Metod: Studien är en kvalitativ litteraturstudie av tre självbiografiska böcker. Resultat: I studien framkom att mammornas livsvärld präglades av krisreaktioner som panik, förnekelse, sorg och ovisshet. Mammorna hade ett stort behov av att beskydda sitt barn och upplevde att de svek barnet när sjukdomen gjorde att de inte kunde skydda barnet från allt obehag sjukdomen förde med sig. Sjukvårdspersonalen samt familj och vänner visade sig också ha stor betydelse för mammornas livsvärld. I resultatet framkom det även hur mammorna fick kraft och styrka att hantera sitt barns sjukdomstid. Slutsats: Denna studie ger en inblick i mammors livsvärld då de lever med ett cancersjukt barn. Studien belyser vad som blir viktigt för mamman då hennes livsvärld faller samman. Genom kunskap om hur hon upplever tillvaron kan sjukvårdspersonal bättre bemöta henne på ett sätt som underlättar hennes situation.

 • 473.
  Friberg, Anna
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola.
  Kangestad, Marita
  Blekinge Tekniska Högskola.
  När hjärtat ändrar livets riktning: Individers upplevelser av det dagliga livet efter en hjärtinfarkt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje år dör miljoner människor i världen av hjärtinfarkt, men i Sverige har överlevnaden ökat. För de som överlever följer en fysisk och psykisk anpassning i vardagen.Vårdtiderna på sjukhus har kortats. Sjuksköterskans möjlighet att förbereda personen på livet efter hemgången är därmed tidsmässigt begränsad och sker när personen är starkt känslomässigt påverkad. Symtom som följer med sjukdomen riskerar att sänka livskvaliteten och stödet är avgörande för återhämtningen.

  Syfte: Syftet med studien var att belysa individers upplevelser av det dagliga livet efter en hjärtinfarkt.

  Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ litteraturstudie och baserades på tio vetenskapliga artiklar. Analysen av artiklarna genomfördes med en analysmetod inspirerad av Elo och Kyngäs.

  Resultat: I resultatet framkom huvudkategorierna hjärtinfarkten en omvälvande insiktförändrad syn på sin existensbegränsningar i vardagensårbar utan stöd samt fysisk hälsa och intimitet påverkade livskvaliteten. Hjärtinfarkten innebar att attityden till livet förändrades, existentiella frågor väcktes och tankar på framtiden kunde vara svåra. Rädsla och extrem trötthet skapade oöverkomliga hinder i vardagen. Livsstilsförändringar som var nödvändiga kunde väcka negativa känslor och vara svåra att genomföra. Utan stöd, privat och professionellt, blev individerna sårbara och en del vände sig till högre makter för hjälp. För en del förbättrades den fysiska hälsan. Med överlevnaden blev samlivet förändrat, intimiteten ökade och tillfredsställelsen blev högre.

  Slutsats: Livet efter hjärtinfarkten präglades för många av en vardag fylld av existentiella tankar, rädsla och trötthet som skapade svåröverkomliga hinder. För att inte tappa fotfästet, isolera sig socialt och aldrig komma tillbaka i arbetslivet, och för att klara nödvändiga livsstilsförändringar, krävs ett omfattande stöd från sjuksköterskan och närstående.En del överlevande kände en stark livslust och upplevde att de fått en andra chans, som gav dem möjlighet att omprioritera i livet.

 • 474.
  Friberg, Carin
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Nyman, Anna
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Upplevelsen av den goda vårdrelationen mellan vårdare och personer med demens: En litteraturstudie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Demenssjukdomen tillhör en av våra stora folksjukdomar och är ett samlingsnamn på sjukdomar som i första hand angriper centrala nervsystemet. Symtom som minnesförlust, agnosi, apraxi och dysfasi är övergripande för demenssjukdomar. Vårdrelationen mellan vårdare och personer med demens är därför komplicerad. Denna studie syftade till att belysa vad som kännetecknar en god vårdrelation mellan vårdare och personer med demenssjukdom på vårdboende. Metoden som använts var en litteraturstudie där kvalitativa studier sammanställts. Artiklarna analyserades efter Granheim & Lundman (2004) modell för innehållsanalys. Fem kategorier framkom i analysen; Fokus på den unika personen, Bekräftelse och respekt, Interaktion i vårdandet, Kunskap och förståelse hos vårdarna och Känslan av gemenskap och samhörighet. Positiva situationer uppstod när vårdare mötte vårdtagaren som en unik person trots sjukdomens svårigheter. God kontakt kunde skapas genom att lyssna och visa förståelse. Lugn, tålamod och att ge kärlek och värme var väsentliga komponenter i vårdandet. Slutsatsen var att vårdrelationen bör anpassas efter individen, situationen och ses som något unikt. Den goda vårdrelationen med vårdtagaren får aldrig tas för given och bör alltid problematiseras och reflekteras över.

 • 475.
  Frick, Malin
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för hälsovetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Hultqvist, Madeleine
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för hälsovetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Samtalsgruppers inverkan i den äldres vardag2015Oppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Bakgrund: Att känna social gemenskap är ett mänskligt behov. Studier visar att äldre personer på särskilda boenden upplever ensamhet. Röda Korset anordnarsamtalsgrupper på särskilda boenden där meningen är att bryta ensamheten för den äldre personen. Syfte: Belysa samtalsgrupper på ett särskilt boende och dess inverkan för den äldre personen i dennes vardag med särskilt fokus på det sociala livet. Metod: Kvalitativ intervjustudie, med innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundmans (2004) sammanfattning. Resultat: De tre kategoriersom identifierades i intervjuerna var vikten av ett socialt liv, kommunikation och ett avbrott i vardagen. De äldre personer som deltar i samtalsgrupperna upplever att tillfällena med gruppen ger dem gemenskap och positiva känslor av att få delta i en social situation. De upplever dock inte detta tillräckligt då de känner en brist på kommunikation samt brist på social samvaro med andra till vardags. Slutsats:Samtalsgrupperna gör en positiv inverkan i den äldre personens vardag men är inte tillräckligt för att helt fylla det sociala behov deltagarna har.

 • 476.
  Fridelind, Maria
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Skolpersonals hälsostatus – Fysisk och psykisk hälsostatus kartlagd med hälsoprofilsbedömningar2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  På arbetsplatsen spenderar individen en stor del av sitt liv och arbetsmiljön kan påverka hälsan fysiskt och psykiskt. Inom skolvärlden upplevs arbetsmiljön som stressande och psykiskt påfrestande enligt kartläggningar. Det är främst lärare men även övrig personal och elever som upplever en ansträngd arbetsmiljö som påverkar deras hälsa. Studier visat att det är vanligt med psykisk ohälsa, hög andel fysiska symtom, men också höga krav och låg kontroll. Större skolor har en sämre arbetsmiljö än mindre skolor. Det finns flera arbetsmiljöfaktorer som kan påverka hälsan och öka risken för sjukfrånvaro och utbrändhet. Syftet med studien var att beskriva skolpersonalens fysiska och psykiska hälsa på fyra skolor i en kommun i södra Sverige. Metoden var av en kvantitativ form och bestod av en sekundär analys av statistiskt sammanställda hälsoprofilsbedömningar. Resultatet visade att skolpersonalen övervägande hade bra levnadsvanor gällande kost, alkohol och tobak, samtidigt som många deltagare upplevde stress och symtom. Det var många fysiskt inaktiva, som hade en låg konditionsnivå och led av trötthet och värk. De slutsatser som drogs av studien var att trots flera positiva faktorer fanns negativa faktorer som hög upplevd stress och symtom. Dessa faktorer kan öka risken för sjukskrivning och påverka hälsan negativt. Därför rekommenderas uppföljande hälsoprofilsbedömningar och att insatser i arbetsmiljön genomförs på individ- och gruppnivå för att främja och stärka hälsan, med fokus på att skapa friskfaktorer och minska aktuella riskfaktorer i arbetsmiljön.

 • 477. Fridlund, Bengt
  et al.
  Andersson, Ewa K.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Bala, Sidona-Valentina
  Dahlman, Gull-Britt
  Ekwall, Anna K.
  Glasdam, Stinne
  Hommel, Ami
  Lindberg, Catharina
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Persson, Eva I.
  Rantala, Andreas
  Sjöström-Strand, Annica
  Wihlborg, Jonas
  Samuelson, Karin
  Essentials of Teamcare in Randomized Controlled Trials of Multidisciplinary or Interdisciplinary Interventions in Somatic Care: A Systematic Review2015Inngår i: Open Journal of Nursing, ISSN 2162-5336, E-ISSN 2162-5344, ISSN 2162-5344, Vol. 12, nr 5, s. 1089-1101Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Teamcare should, like all patient care, also contribute to evidence-based practice (EBP). Randomized controlled trials (RCTs) focusing on teamcare have been performed but no study has addressed its essentials. How far this EBP has progressed in different health aspects is generally established in systematic reviews of RCTs. Aim: The aim is to determine the essentials of teamcare including the nurse profession in RCTs of multi- or interdisciplinary interventions in somatic care focusing on the stated context, goals, strategies, content as well as effectiveness of quality of care. Methods: A systematic review was performed according to Cochrane review assumptions to identify, appraise and synthesize all empirical evidence meeting pre-specified eligibility criteria. The PRISMA statement guided the data selection process of 27 articles from PubMed and CINAHL. Results: Eighty-five percent of RCTs in somatic care showed a positive effectiveness of teamcare interventions, of which interdisciplinary ones showed a greater effectiveness compared with the multidisciplinary approach (100% vs 76%). Also theory-based RCTs presented higher positive effectiveness (85%) compared with non-theory-based RCTs (79%). The RCTs with positive effectiveness showed greater levels for professional-centered ambition in terms of goals and for team-directed initiatives in terms of strategy, and a significantly higher level for patient-team interaction plans in terms of content was shown. Conclusions: Teamcare RCTs are still grounded in the multidisciplinary approach having a professional-centered ambition while interdisciplinary approaches especially those that are theory-based appear to be essential with regard to positive effectiveness and preferable when person-centered careis applied.

 • 478. Fridlund, Bengt
  et al.
  Jönsson, A.C.
  Andersson, Ewa
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för hälsovetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Bala, S.-V.
  Dahlman, G.-B.
  Forsberg, A.
  Glasdam, S.
  Krstensson, A.
  Lindberg, Catharina
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för hälsovetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Sivberg, B.
  Essentials of Nursing Care in Randomized Controlled Trials of Nurse-Led Interventions in Somatic Care: A Systematic Review2014Inngår i: Open Journal of Nursing, ISSN 2162-5336, E-ISSN 2162-5344, Vol. 4, nr 3, s. 181-197Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Nursing practice has to contribute to evidence pointing out why there is a need for more nurse-designed randomized control trials (RCTs) focusing on evidence-based practice (EBP). How far this EBP has progressed in different health aspects is usually established by systematic reviews of RCTs. Nurse-led RCTs exist but no study has addressed the essentials of nursing care. Aim: The aim was therefore to determine the essentials of nurses’ interventions by means of nurse-led RCTs in somatic care focusing on the stated context, goals, content, strategies as well as the nurse’s role related to effectiveness. Methods: A systematic review was realized according to Cochrane review assumptions to identify, appraise and synthesize all empirical evidence meeting pre-specified eligibility criteria. The PRISMA statement guided the data extraction process (n = 55) from PubMed and CINAHL. Results: Of the RCTs in somatic care, 71% showed a positive effectiveness of nurse-led interventions, of which the nurse had a significant role with regard to being the main responsible in 67% of the studies. Also, 47% of the RCTs presented a theoretical standpoint related to the nurse-led interventions and most prominent were international evidence-based guidelines. Goals were found to have either a patient-centered or a professional-centered ambition. Strategies were based on patient-directed initiatives, nurse-patient-directed initiatives or nurse-directed initiatives, while contents were built upon either a patient-nurse interaction or a nursing management plan. Conclusions: This review underlines the necessity of a holistic view of a person, as nurse-led RCTs comprising a patient-centered ambition, patient-directed initiative and patient-nurse interaction plan showed beneficial nursing care effectiveness, particularly if theory-based. In a nurse-led RCT, a basic theoretical perspective is advantageous as well as to elucidate the role of the nurse in relation to the estimated effects.

 • 479.
  Fridolfsson, Anna
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Råhlén, Åsa
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Sjuksköterskans läkemedelshantering: En litteraturstudie om faktorer som påverkar patientsäkerheten2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Inom hälso- och sjukvården är patientsäkerhet ett högaktuellt ämne. Läkemedelshantering är en av sjuksköterskans huvuduppgifter där det varje år sker misstag som kan leda till vårdskada för patienten. För ökad patientsäkerhet är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om olika faktorer som påverkar säkerheten vid läkemedelshantering. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans uppfattningar om faktorer som påverkar patientsäkerheten i samband med läkemedelshantering. Metoden som användes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats som baserades på tio vetenskapliga artiklar. Artiklarnas resultat analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet presenterades utifrån tre huvudkategorier: organisationsfaktorer, informations- och kommunikationsfaktorer samt stödsystem. Faktorer som minskade patientsäkerheten var: låg bemanningsnivå, hög arbetsbelastning, övertidsarbete, dysfunktionella beredningsrum, otydliga arbetsrutiner, otillgänglig information, otillräcklig kommunikation och otydliga läkemedelsordinationer. Faktorer som ökade patientsäkerheten var: skriftlig arbetsrutin, lärdom av misstag, teamarbete, tekniska stödsystem, dubbelkontroll och patientdelaktighet. Slutsatsen som drogs var att sjuksköterskans läkemedelshantering är en viktig och komplex process. Det krävs att all berörd personal arbetar förebyggande och utvecklar metoder för en säkrare läkemedelshantering.

 • 480.
  Frinäs, Karin
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Virdelo, Agneta
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Två kvinnors beskrivning av anorexia nervosa: En litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den psykiska ohälsan i Sverige har ökat bland ungdomar sedan 1990-talet och cirka en procent av kvinnorna mellan 12-25 år lider av anorexia nervosa. Sjukdomen karakteriseras av en förvrängd kroppsuppfattning samt en sjuklig strävan att gå ned i vikt. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa två kvinnors beskrivning av sjukdomen anorexia nervosa. Metod: En litteraturstudie baserad på två självbiografiska böcker som analyserats med innehållsanalys för kvalitativa studier. Resultat: I resultatet framkom att kvinnorna hade en skev kroppsuppfattning och att deras ångest ökade i samband med måltider och för lite motion. Kvinnornas vardag präglades av dagliga tvångstankar och kontrollbehov och de svälte sig för att bli sedda och få uppmärksamhet. Lidandet kvinnorna gav uttryck åt var känslor av ensamhet, rädsla och skuld. Slutsats: Vår slutsats visar att kvinnorna gav uttryck för många olika tankar och handlingar som innebar ett lidande under deras sjukdomsperiod med anorexia nervosa. Det är viktigt att vårdpersonal uppmärksammar patienter med anorexia nervosa och skaffar mer kunskap om sjukdomen.

 • 481.
  Frisendahl, Jimmy Kroon
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Nordèn, Lars
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Mäns upplevelser av deras livsvärld i samband med prostatacancer: Litteraturstudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  I Sverige lever ca 70 000 män som har eller haft prostatacancer vilket utgör 34 % av all cancer hos män. Behandlingen och dess biverkningar kan påverka mannens livsvärld i form av ett lidande, förändrad självkänsla samt påverkan på den subjektiva och levda kroppen. En systematisk litteraturstudie med artiklar av kvalitativ ansats utfördes. Syftet med studien var att undersöka mäns upplevelser av deras livsvärld i samband med prostatacancer. Syftet i analysen besvarades genom att åtta vetenskapliga artiklar valdes ut som sedan analyserades med inspiration av en analysmodell tolkad av Graneheim och Lundmans. I resultatet framkom det att männens livsvärld förändrades. De drabbades av inkontinens samt impotens. Deras relationer till familj och vänner förändrades. Katetern skapade ett lidande. Slutligen framkom det att männens maskulinitet förändrades av prostatabehandlingens biverkningar. Det fanns ett uppenbart behov av kommunikation bland männen.

 • 482.
  Frost, Nathalie
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola.
  Redin, Michael
  Blekinge Tekniska Högskola.
  Posthorax västens inverkan på smärta: en intervjustudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Bakgrund: Kärnkompetensen säker vård beskriver sjuksköterskans arbetssätt för att patientsäkerhet ska uppnås. Patientsäkerhet är ett system inom hälso- och sjukvårdsystemet som reducerar förekomst av negativa händelser, men också hur återhämtningen sker. Säker vård är en av de sex kärnkompetenser som kan vara av bidragande orsak till att Posthorax västen är framtagen. En smärtlindrande väst skulle kunna innebära mindre lidande för patienten, kortare sjukhusvistelser och därmed en positiv kostnadsfråga för sjukvården samt kunna stärka sjuksköterskan att utföra en mer patientsäker vård.

  Syfte: Syftet är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av posthorax västens inverkan på patienters smärtupplevelser efter en CABG operation.

  Metod: Semistrukturerad kvalitativ intervjustudie med åtta sjuksköterskor. Innehållsanalysen var inspirerad av Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys, som är en tolkning från bland annat Krippendorf.

  Resultat: Tre kategorier identifierades, vilket var patienters behov av smärtlindring, smärtlindring genom trygghet och smärtupplevelser genom obekvämlighet. Sjuksköterskornas erfarenheter beskrev att västen var till stor nytta och gav patienterna lindring av smärta samt trygghet genom bärandet av västen.

  Slutsats: Åtta intervjuer genomfördes på sjuksköterskor, på en thorax avdelning. Det som framkom under intervjuerna var att västen hade viss inverkan på patienters smärtupplevelser enligt sjuksköterskornas erfarenheter. Vissa av sjuksköterskornas erfarenheter beskrev västen som direkt smärtlindrande, och några uttalade ingen direkt smärtlindring utan antydde västens smärtlindring genom tryggheten som patienten upplevde av att bära västen. I studien framkom även negativa aspekter om västen, så som obekvämligheten och dess passform på vissa patienter.

 • 483.
  Fyhr, Sandra
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Osman Fares, Karvan
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Hälsorelaterad livskvalité hos äldre i Blekingesom är omedvetna respektive medvetna om sitt förmaksflimmer.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Förmaksflimmer är den vanligaste behandlingskrävande hjärtrytmstörningen ochden ökar i prevalens när befolkningen åldras. Många äldre i Sverige har förmaksflimmer uta natt veta om det, att förmaksflimmer upptäcks är ofta en ren slump när personen genomgår en läkarundersökning av annan orsak. Förmaksflimmer ger i många fall diffusa symtom, vilka varierar mellan ålder och kön, och kan resultera till minskad livskvalité. Det finns ett tydligt samband mellan nedsatt hälsorelaterad livskvalité och förmaksflimmer hos äldre personer och sjuksköterskan kan genom personcentrerad vård uppmärksamma dessa personers behov och skapa en förutsättning för att främja hälsa.

  Syfte: Att jämföra hälsorelaterad livskvalité hos äldre personer (60+) i Blekinge som är omedvetna respektive medvetna om sitt förmaksflimmer.

  Metod: Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie baserat på data ifrån SNAC Blekinge (The Swedish National study on Aging and Care), syftet besvarades med hjälp av deskriptiv och analytisk statistik. För att undersöka om studien har en signifikans har Mann-Whitney U använts.

  Resultat: I resultatet framkom att det ej förekommer någon statistisk signifikans mellan desom var omedvetna respektive medvetna om sitt förmaksflimmer, relaterat till både fysisk och mental hälsorelaterad livskvalité.

  Slutsats: Resultatet visade ingen statistisk signifikant skillnad i jämförelse av de tvågrupperna, relaterat till både fysisk och mental hälsorelaterad livskvalité. Dock visade studienatt den grupp som var omedveten om sitt förmaksflimmer var större än den som varmedveten, vilket kan vara av ett stort intresse för sjuksköterskan i det kliniska arbetet för att identifiera dessa personer, främja hälsa och förebygga ohälsa i den personcentrerade vården.

 • 484.
  Färjh, Emelie
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Wilhelmsson, Josefine
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Mäns upplevelser av att arbeta som sjuksköterska inom hälso- och sjukvård: En litteraturstudie2013Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Idag utgörs enbart elva procent av den totala mängden legitimerade sjuksköterskor av män, vilket gör dem till en klar minoritet. Sjuksköterskeyrket har ur ett historiskt perspektiv länge setts som kvinnornas arbete och de egenskaper en god sjuksköterska bör besitta är attribut som tillskrivs kvinnor. Majoriteten av omvårdnadsforskning görs idag vanligtvis ur ett könsneutralt perspektiv eller med fokus på kvinnornas upplevelser, varpå det finns ett stort intresse av att undersöka männens upplevelser av att verka inom det kvinnodominerade sjuksköterskeyrket. Syfte: Syftet med studien var att belysa mäns upplevelser av att arbeta som sjuksköterska inom hälso- och sjukvård. Metod: Vald metod var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Valda artiklar kvalitetsgranskades enligt en modifierad version av Willman et al. (2006) protokoll för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod. Studien baserades på 8 artiklar, vilka genomgick en innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundmans (2004) modell av en manifest innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i fem huvudkategorier: upplevelser av samhällets stereotypiskt tänkande, upplevelser av prioriteringar på arbetsplatsen, upplevelser av att vårda patienter av motsatt kön, upplevelser av utanförskap samt upplevelser av att erhålla fördelar, samt tre underkategorier: yrkesroll, kompetens och sexualitet, som samtliga föll in under samhällets stereotypiska tänkande. De manliga sjuksköterskorna upplevde att samhällets genussyn påverkade deras upplevelser av yrket och att många av de svårigheter de kunde möta var på grund utav förutfattade meningar och stereotypiskt tänkande, men även att deras könstillhörighet medförde vissa fördelar. Slutsats: Resultatet tyder på att männen upplever både för och nackdelar med att arbeta inom det kvinnodominerade sjuksköterskeyrket och samhällets syn på genus spelar en central roll för upplevelsen.

 • 485.
  Förström, Josefine Andersson och Angelica
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för hälsovetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Sjuksköterskans upplevelse av svårigheterna att upprätthålla sitt professionella förhållningssätt vid omvårdnad i livets slutskede hos unga vuxna2014Oppgave
  Abstract [en]

  Bakgrund: Det är sjuksköterskans ansvar att ge en god omvårdnad till både de unga vuxna individerna och deras närstående. Sjuksköterskor upplever det känslomässigt påfrestande att arbeta med unga vuxna individer i livets slutskede, både i hemmet och på vårdavdelningar. Det blir mer påfrestande när individen vårdas i hemmet jämfört med en vårdavdelning då det är individen och de närståendes regler som gäller i deras hem. På vårdavdelningar upplever sjuksköterskor mycket mer stress i omvårdnadsarbetet. Att tydligt kommunicera och att samtidigt lyssna på individen och de närstående är oerhört viktigt för en god omvårdnad och detta leder i sig till en ökad livskvalitet. Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans upplevelser av svårigheterna att upprätthålla sitt professionella förhållningssätt vid omvårdnad i livets slutskede hos unga vuxna. Metod: Studien baseras på en litteraturstudie med en kvalitativ ansats. Studien innefattar 10 vetenskapliga artiklar som har blivit analyserade enligt Graneheim och Lundmans (2004) analysmetod. Resultat: I studiens resultat framkom det att sjuksköterskor ofta upplever svårigheter med att balansera professionell och privatliv vid omvårdnad hos unga vuxna individer i livets slutskede. De tog ofta med sig arbetet och alla känslor med sig hem på grund av bristande stöd på arbetsplatsen. Sjuksköterskorna identifierade sig med individerna och kom i kontakt med deras egen dödlighet. De ansåg att om de kunde bibehålla balansen mellan professionell och privatliv skulle det bli mindre påfrestande att hantera en individs död. När tiden inte räckte till vid omvårdnaden i livets slutskede upplevde sjuksköterskorna en känsla av otillräcklighet, detta uppkom oftast på vårdavdelningar eller akutmottagningar. Fick sjuksköterskorna den tid som de behövde upplevde de en känsla av välbehag och utförde där med ett bättre arbete. Slutsats: Sjuksköterskorna hade mycket problem med att bibehålla balansen mellan det professionella förhållningssättet och det medmänskliga. Sjuksköterskor har svårt för att bearbeta sina upplevelser efter en individs bortgång och tog med sig dessa upplevelser samt känslor hem för att söka stöd där. Detta ansågs som ett stort problem vid både omvårdnad i hemmet och på sjukhus. Sjuksköterskornas egen hälsa glömdes ofta bort och all fokus lades på individen och dennes familj.

 • 486.
  Gadd, Johanna
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Sellbrandt, Kristin
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Att leva med diabetes: Upplevelser av att göra livsstilsförändringar2013Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes typ II är den vanligaste formen av diabetes och en av de snabbast växande sjukdomarna i världen. Det är en kronisk sjukdom som oftast kräver livsstilsförändringar för att personer ska kunna hantera sjukdomen och få vardagen att fungera. Syfte: Syftet med studien var att belysa personers upplevelser av livsstilsförändringar vid diabetes typ II. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats gjordes där resultatet bygger på vetenskapliga artiklar som analyserats med innehållsanalys. Resultat: Tre kategorier framkom vid analysen vilka delar in upplevelsen av livsstilsförändringar vid diabetes typ II i; start på något nytt, behovet av stöd för att kunna ta kontroll över kroppen samt att förstå sin sjukdom. Det upplevdes svårt att hantera den nya verkligheten och de livsstilsförändringar sjukdomen medförde. Personerna upplevde en omställning i livet, där nya prioriteringar och förändringar av vanor krävdes. Stöd och information från sjuksköterskan och andra personer i samma situation gjorde det lättare att hantera sjukdomen. Slutsats: Studien visar att när en person drabbas av diabetes typ II är det en stor förändring i livet. Stöd och information från sjuksköterskan och personer i samma situation gör det lättare att hantera sjukdomen och egenvården. Ny forskning görs kontinuerligt gällande diabetes typ II men det behövs ytterligare forskning inriktad på upplevelserna av livsstilsförändringar vid sjukdomen. Kunskap om upplevelserna vid livsstilsförändringar vid diabetes typ II är relevant för att på bästa sätt kunna möta personer med sjukdomen och ge individuellt anpassat stöd.

 • 487.
  Gadman, Kaisa
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Henriksson, Charlotte
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Fibromyalgi: patienters upplevelser av vårdpersonalens bemötande - En litteraturstudie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar att fibromyalgi är en sjukdom vars natur och trovärdighet har ifrågasatts av vårdpersonal. Många patienter upplever denna misstro och oförståelse från vårdpersonalen. Syfte: Syftet med studien var att ta reda på hur patienter med fibromyalgi upplever bemötandet av vårdpersonalen. Frågeställning: Känner sig patienterna betrodda i sin sjukdom av vårdpersonalen? Metod: Litteraturstudien består av nio kvalitativa artiklar som är analyserade enligt Graneheim och Lundman. Resultat: Resultaten visade att patienten uppfattar ett ointresse och en okunskap om fibromyalgi hos vårdpersonalen. Detta resulterade i att patienterna inte kände sig stöttade. Likaså fick patienterna ofta signaler från vårdpersonalen att de inte trodde att smärtan som upplevdes av patienten var verklig eller att den var överdriven, detta uppfattades så på grund av att patienten inte såg sjuk ut. Positiva upplevelser av bemötandet av vårdpersonalen var då patienten kände sig betrodd och vårdpersonalen engagerade sig på ett stöttande sätt i patienternas sjukdom. Slutsats: Patienter med fibromyalgi kände sig ofta misstrodda och negligerade. I mötet med patienter som har fibromyalgi kan bemötandet förbättras om förståelsen för sjukdomens inverkan på individers liv uppmärksammas. Att tro på personens sjukdomsberättelse och engagera sig i vården är två viktiga komponenter för att erhålla ett tillfredställande bemötande av patienten.

 • 488.
  Galdikiene, Nijole
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  A validity study of a questionnaire about the perception of conscience among care professionals in primary health care in Lithuania2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  Health care professionals often are in ethically difficult situations. They experience distress when they either face a situation with contradictory demands or are hindered to take actions they experience as ethically demanded. Health care professionals who have high moral sensitivity will experience ethical demands that may give them bad conscience, when they do not act in accordance with these demands. How they react on bad conscience is connected to their perception of the origin and significance of conscience. The thesis is designed as a two-part study. Overall aim for the thesis was to describe the essence of the concept of conscience reflected by the care professionals in primary health care. Study part 1 was performed as a literature analysis based on nine articles from1992-2004, of the databases of CHINAL, PubMed and ELIN, with the purpose to review and summarize past research about the conscience of care professionals. The aim of study part 2 was to examine the validity of the questionnaire of ‘Conscience’ among care providers in primary health care. Two interpreters translated the questionnaire, which was originally in English, into Lithuanian. In order to test language validity, another 2 interpreters translated the Lithuanian version back into English. Face validity and content validity aspects have been used to test the validity of questionnaire ‘Conscience’ Lithuanian version. This validation process has been carried out to judge if the items are relevant and furthermore clear, understandable and relevant for care professionals. The pilot study has been performed with the revised and final version of the questionnaire. 40 health care professionals from primary health care center participated in pilot study. The data has been analyzed by factor analysis. Sixteen items were retained in the factor analysis, and they loaded in six factors. Through the factors were extracted the factors with the labels ‘Individual conscience’, ‘Inner voice (God)’, ‘Silent conscience’, ‘Interpretation of conscience’, ‘Listening the conscience’ and, ‘Conscience and human development’.

 • 489.
  Gandane, Henriqueta
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Granberg, Sofia
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Bröstcancer: Yngre kvinnors psykiska påverkan vid diagnos2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle är bröstcancer en folksjukdom och allt fler yngre kvinnor får diagnosen. Kvinnor reagerar känslomässigt starkt när sjukdomen hotar deras liv. Det är därför naturligt att kvinnan vid diagnosbeskedet kommer in i en chockfas vilket kan göra att viktig information om cancern blockeras. Syftet med denna studie är att belysa yngre kvinnors psykiska påverkan vid diagnosen bröstcancer. Metoden som användes var en litteraturstudie där resultatet var baserad på åtta kvalitativa artiklar vars innehåll granskades, tolkades och analyserades. Innehållsanalysen användes enligt Graneheim och Lundmans analysmetod. Litteraturanalysen resulterade i kategorin reaktioner, samt underkategorierna chock, ångest, rädsla och hopp. Analysen gav samtidigt ett bifynd i form av anhörigas stöd som motverkade reaktionerna. Resultatet kan hjälpa sjuksköterskor i bemötandet av cancerpatienter samt vårda kvinnor med cancer på ett humant sätt.

 • 490.
  Gardesten, Daniel
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Svensson, Albert
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Kvinnors upplevelser av symtomen vid en hjärtinfarkt: En Litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är idag ett av de vanligaste folkhälsoproblemen iSverige. I dagens hjärtsjukvård finns det mest forskning på männen och de får därför oftastmer specialiserade behandlingar och bättre uppföljning efteråt. Kvinnor har mer diffusasymtom än män och upplevelserna av sjukdomen kan därför skilja sig markant. Dåsjukdomen oftast ses som mansdominerad så kommer kvinnan i skymundan. Somsjuksköterska är det därför viktigt att vara införstådd i symtomen hos kvinnor och ta del avderas upplevelser av symtomen vid en hjärtinfarkt.Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av symtomen vid en hjärtinfarkt.Metod: Litteraturstudie med en kvalitativ ansats. Elva artiklar analyserades med Elo &Kygnäs manifesta innehållsanalys med en induktiv ansats.Resultat: I analysen kom det fram två stycken huvudkategorier som var förnekelse avsymtomen och delades in i två subkategorier: förminskning av symtomen och coping för attklara av vardagslivet. Misstanke om symtomens allvarlighet delades in i två subkategorier:Något är fel och förståelse över symtomens allvarlighet. Kvinnor upplever diffusa symtomsom oftast till en början förnekas eller tolkas som något annat. Detta resulterar i enfördröjning i att söka vård.Slutsats: Mer forskning behövs för att få en bättre förståelse och kunskap kring vad justkvinnor har för upplevelser av symtomen vid en hjärtinfarkt. Vidare krävs också forskningsom ger omvårdnadspersonalen bättre förutsättningar att kunna ge en personcentrerad ochjämlik omvårdnad.

 • 491. Garms-Homolová, V
  et al.
  Naiditch, M
  Fagerström, Cecilia
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Lamoura, G
  Melchiorre, C
  Gulàcsi, L
  Hutchinson, A
  Clients in focus2012Inngår i: Home Care across Europe. Current structure and future challenges / [ed] Genet, Nadine; Boerma, Wienke; Kroneman, Madelon; Hutchinson, Allen; Saltman, Richard B., World Health Organization , 2012, s. 55-70Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  For every person over the age of 65 in today’s European Union, there are four people of working age but, by 2050, there will only be two. Demand for long-term care, of which home care forms a significant part, will inevitably increase in the decades to come. Despite the importance of the issue, however, up-to-date and comparative information on home care in Europe is lacking. This book attempts to fill some of that gap by examining current European policy on home care services and strategies. Home care across Europe probes a wide range of topics including the links between social services and health-care systems, the prevailing funding mechanisms, how service providers are paid, the impact of governmental regulation, and the complex roles played by informal caregivers. Drawing on a set of Europe-wide case studies (available in a second, online volume), the study provides comparable descriptive information on many aspects of the organization, financing and provision of home care across the continent. It is a text that will help frame the coming debate about how best to serve elderly citizens as European populations age.

 • 492. Gashi, Elsa
  et al.
  Björkander, Linnéa
  Sjuksköterskors upplevelse av att bedriva omvårdnad för flyktingar inom hälso- och sjukvård: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Cirka 65,3 miljoner människor är på flykt i världen, vilken är den största siffran någonsin. Flyktingar har generellt sämre hälsa än resten av befolkningen i ett land, vilket ställer höga krav på hälso- och sjukvården. Flyktingarna kommer med många svårigheter till landets hälso- & sjukvård, såsom kommunikationssvårigheter, ett större omvårdnadsbehov och kulturella skillnader. Det är därför viktigt att sjuksköterskor är kulturellt kompetenta och har kunskap om hur det är att bedriva omvårdnad för flyktingar.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att bedriva omvårdnad för flyktingar inom hälso- och sjukvård.

  Metod: En litteraturstudie som baserades på 13 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats har genomförts. Analysen av data gjordes med stöd av Graneheim och Lundmans beskrivning av kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier och sammanlagt sju underkategorier. Sjuksköterskorna upplevde flera hinder för en god omvårdnad i mötet med flyktingar. Dessa hinder var att systemet försvårade, det var en bristande kommunikation mellan sjuksköterska och flyktingar och det upplevdes vara flera problem vid användning av tolkar. Vid möten med patienter från andra kulturer upplevde sjuksköterskorna att det fanns flera skillnader mellan olika kulturer samt att flyktingar från en annan kultur kunde uppvisa något som såg som ett annorlunda beteende. Sjuksköterskorna upplevde att arbetet med flyktingar var utmanande och påverkade dem känslomässigt samt att arbetet ställde höga krav på sjuksköterskorna.

  Slutsats: Sjuksköterskor och hälso- och sjukvården i helhet står inför nya utmaningar, eftersom flyktingströmmen fortsätter. För att kunna möta dessa utmaningar krävs goda kunskaper om andra kulturer, och att vårdpersonalen kan anpassa sig efter patientens behov. Vidare forskning inom området behöver göras.

 • 493.
  Gattami, Merva
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Mamoudou, Helena
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Vuxna människors upplevelse att leva med övervikt och fetma: En litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Övervikt är ett av vårt samhälles största folkhälsoproblem. Med en ökande andel överviktiga personer följer en ökning av antalet komplikationer som framtida hjärt- och kärlsjukdom och onormal sockeromsättning. Övervikten påverkar människans sätt att uppleva livskvaliteten, med hänsyn till faktorer såsom lidande, hälsa samt välbefinnande. Syfte Studiens syfte är att beskriva vuxna människors upplevelse av att leva med övervikt och fetma i vardagen. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats, baserad på tio vetenskapliga artiklar. Resultat: I studien framkom det att överviktiga personer hade upplevt många lidande situationer i relation till övervikten. Dessa situationer kunde uppstå i samband med att andra personer yttrade elaka kommentarer, ignorerade eller diskriminerade dem för deras övervikt. Övervikt kunde även utgöra fysiska hinder vilket ledde till isolering och utanförskap. Slutsats: I studien framkommer det att vuxna människor upplever sin vardagsvärld begränsad i samband med deras övervikt samt sämre livskvalite. Övervikt är ett komplex tillstånd där många aspekter måste tas till hänsyn till för att skapa sig en fullständig bild av hur det är att leva med övervikten.

 • 494.
  Gavard, Ina
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Patientens upplevelse av delaktighet i svensk hälso- och sjukvård: En litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Patientdelaktighet i vården har visat sig resultera i förbättrade behandlingsresultat och ökad tillfredsställelse bland patienterna. Genom att belysa hur patienten upplever sin delaktighet i hälso- och sjukvården kan sjuksköterskan få en fördjupad insikt i patientens livsvärld och förbättrade möjligheter att bemöta och tillgodose hans behov. Sjuksköterskan kan, med denna fördjupade kunskap, utgöra en resurs för patienten och bidra till att skapa bättre förutsättningar för patientdelaktighet. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patientens upplevelse av delaktighet i svensk hälso- och sjukvård. Metoden var en litteraturstudie av åtta vetenskapliga artiklar med en kvalitativ analysmetod. Resultatet belyser patientens livsvärld utifrån fyra kategorier som visade sig ha betydelse för upplevelsen av delaktighet: att ha relevant kunskap, att bli bekräftad och respekterad, att ha en vårdande relation och att vara i centrum. Slutsatsen visar på kliniskt verksamma sjuksköterskors behov av ökad förståelse kring fenomenet patientdelaktighet. Detta kan nås genom till exempel utbildning, handledning och diskussionsforum. Även nya metoder för patientutbildning behöver utvecklas för att möta patientens nya behov och stärkta roll.

 • 495.
  Ge, Quanyi
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap.
  Chai, Yi
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap.
  RFID Emergency System for Tumble Detection of Solitary People2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  RFID (Radio Frequency Identification) system is a wireless system without any kinds of mechanical or optical connection between identifying and detected objects. It consists of two basic devices: a reader and tag. Recently with the development of the technology, SAW-RFID (Surface Acoustic Wave Radio Frequency Identification) tags come into market with acceptable price, as well as its size tends to miniaturization. We propose to use 3D wireless indoor localization system to detect the position of the tags. The reader converts radio waves returned from the SAW-RFID tag into a form, which can be useful to process the information. The system consists of SAW-RFID tags placed on the object and several RF Readers in the room. The readers sequentially transmit the impulse signals which are then reflected from different tags and received by readers. Then a signal round-trip TOA (Time of Arrival) between tags and readers can be estimated. We define a 3D coordinate system of the readers and calculate the positions of the tags using suitable specific algorithm. Our system is design to monitor a human body position. The goal is to detect a tumble of solitary living people. A case when the tag positions are identified to be below a per-set threshold means that something happened, and maybe a man has fallen on the ground. This emergency situation can be detected by the monitoring system which then sends information to an alarm system which can call the health centre to take care of the patient. In this paper, a 5 m×5 m×3 m indoor localization system is implemented in Matlab. The simulation results show a correct identification of a fallen man and accuracy of the high measurement below 30 cm.

 • 496. Gebru, Kerstin
  et al.
  Khalaf, Azzam
  Willman, Ania
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Outcome analysis of a research-based didactic model for education to promote culturally competent nursing care in Sweden: a questionnaire study2008Inngår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 22, nr 3, s. 348-356Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aims and objectives: To describe and analyse to what extent the goals of the education in promoting culturally competent nursing care have been achieved from a student perspective. B: As Sweden has transformed into a multicultural society over the past 50 years, there is a need to specify, at all levels of the nursing programme, transcultural concepts for the success of integration. A research-based didactic model was designed for the nursing programme at Malmö University and this was followed by investigations of its outcome. Method: The study is a prospective cohort study with an outcome analysis. A descriptive research study with a longitudinal design was performed, with the focus on Swedish nursing students´experiences of transcultural nursing knowledge and their attitudes before and after implementation of the didactic model. The students evaluate highly their competence to meet demands of multicultural health and medical service. Additionally, their ability to recognise and understand the consequences of international migration on health also received a high mean. Conclusions: The study revealed the knowledge and experience acquired by Swedish students in transcultural nursing. The assumption was that a visible development of knowledge should occurduring the three years of education. Interpreting the findings, such effectiveness can be found and hopefully the students will be able to give holistic nursing care based on a person's individual culture.

 • 497. Gebru, Kerstin
  et al.
  Willman, Ania
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Education to promote culturally competent nursing care: A content analysis of student responses2010Inngår i: Nurse Education Today, ISSN 0260-6917, E-ISSN 1532-2793, Vol. 30, s. 54-60Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of the study was to describe and analyse the outcome of a 3-year study program from a student perspective for the purpose of promoting culturally congruent nursing care. Students were asked to complete questionnaires that included cases with open-ended questions at the beginning and end of the 3-yesr program. Two nursing situations were described and the students had to imagine how they would act in such cases. Ninety-two students completed the two questionnaires and the result of a manifest content analysis of their answers is presented. Four categories were formulated from the content analysis: an inviting attitude, a non-inviting attitude, a knowledge driven attitude and a non-knowledge driven attitude. An inviting attitude meant that the students found different strategies for approaching the patient and his/her spouse or parent. A non-inviting attitude implied that the students became frustrated with the situation and had more difficulty finding solutions that would enhance the relationship. A knowledge-driven attitude meant that the students described how they found it important to base nursing actions on knowledge of the patient. A non-knowledge-driven attitude meant that the students´responses indicated that they did not consider knowledge to be the foundation of their nursing actions. The study demonstrated marked changes in the students´approaches to culturally sensitive issues at the end of the program.

 • 498. Gebru, Kerstin
  et al.
  Willman, Ania
  Sjuksköterskestudenters syn på utbildning i kulturkongruent omvårdnad. Kapitel 122010Inngår i: Omvårdnad i mångkulturella rum: frågor om kultur, etik och reflektion / [ed] Cuadra, Björngren; , Lund: Studentlitteratur , 2010, s. 339-358Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Kapitlet bygger på resultat av ett större pedagogiskt forskningsprojekt där det empiriska materialet samlats in från år 2000 till och med 2004. Forskningsprojektet utgick från Madeleine Leiningers omvårdnadsteori, en teori som fokuserar kulturella faktorer i mötet mellan patient och sjuksköterska. Projektets syfte var att införa en undervisningsmodell i sjuksköterskeutbildningen och att utvärdera studenternas erfarenheter av modellen. En del av forskningsreultaten återges i detta kapitel.

 • 499. Gebru, Kerstin
  et al.
  Åhsberg, Elizabeth
  Willman, Ania
  Nursing and medical documentation on patients´cultural background2007Inngår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067 , Vol. 16, nr 11, s. 2056-2065Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aims and objectives. To investigate if, and to what extent, nursing and medical documentation in patients records include entries on cultural background. Background. Health care professionals in Sweden may have difficulties in providing satisfactory care, due to lack of knowledge about immigrants´background. According to Swedish law the information needed to garantee safe care must be specified in the patients´records. It is therefore, important to investigate what information nurses and physicians document on patients´cultural background. Design and methods. In this descriptive study, archival data concerning older and terminally ill patients were analysed retrospectively. The sample consisted of records from 121 patients 65 years or more at the time of the death, who were born abroad and died during the year 1999. Content analysis was used to interrogate data collected from patients records, which related to the patient´s cultural background. Entries (sentences or proportion of sentences) were identified, coded and categorized using Leininger´s Sunrise Model. Results. From the patient records, entries could be related to all factors in the upper part of the Sunrise Model. Some factors were found in all records, and all factors, except technological factors, could be traced across the patients´records. Information concerning folk/lay care could not be found. Conclusion. The results from this study indicate that nurses´and physicians´documentation in patient records included all factors in the Sunrise Model except technological. The overall impression is that the documentation is partly atomistic and insufficient as cultural assessment. Relevance to clinical practice. Even if the health care personnel want to reduce the amount of documentation produced, this study highlighted the importance of documentation on cultural factors. To save time the nursing documentation coukd be based on the Sunrise Model and structured according to the VIPS model.

 • 500.
  Gelinder, Tiburtius
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Sandin, Lisa
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Påverkar kunskap attityden till trycksår2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Trycksår är en kvalitetsindikator på omvårdnaden, med rätt använda metoder kan trycksår helt förebyggas. Trots detta förekommer trycksår fortfarande och orsakar stort lidande för de som drabbas. En attityd till någonting (attitydobjekt) kan bestå av en uppfattning som kommer sig av kunskap och erfarenhet, en känsla för attitydobjektet och en intention bakom handlingen. Attityden kan ge sig i uttryck i form av ett beteende, sk manifest attityd. En del i attitydbegreppet är kunskap och kunskap i sig själv kan delas upp i teoretisk och praktisk kunskap. Metod: Litteraturstudie med manifest innehållsanalys, där tio artiklar granskades. Syfte: Undersöka hypotesen att kunskap hos vårdpersonalen påverkar den manifesta attityden till trycksår. Resultat: Områdena kunskap och brist på kunskap undersöktes. Delområden inom kunskap var befintlig kunskap, skillnader inom kunskap och värdering av kunskap. Inom området brist på kunskap framkom praktisk okunskap, behov av ny kunskap, områden där kunskapsbrist gör sig gällande och hinder för ny kunskap. Slutsats: Kunskap påverkar den manifesta attityden, källan till kunskapen kan dock vara grundad i rutiner och traditioner. De sociala normerna har påverkan på hur och om kunskap används

78910111213 451 - 500 of 1474
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf