Change search
Refine search result
123 51 - 100 of 111
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51. Helgeson, Bo
  et al.
  Lundberg, Jenny
  Normark, Maria
  Pettersson, Mårten
  Crabtree, Andy
  Teknikstöd för kommunikation och samverkan mellan centraler2000Other (Other academic)
 • 52. Helgeson, Bo
  et al.
  Normark, Maria
  Lundberg, Jenny
  Pettersson, Mårten
  Crabtree, Andy
  Beskrivning och analys av hanteringen av ett ärende på en SOS-central2000Other (Other academic)
  Abstract [en]

  Redovisning av uppdrag i SOS Alarm AB:s Nova 2005 Teknik projekt (541 00 010) Rapport A2

 • 53. Helgeson, Bo
  et al.
  Normark, Maria
  Lundberg, Jenny
  Pettersson, Mårten
  Crabtree, Andy
  SOS-operatörers arbete: Sekvenser i ärendehantering2000Other (Other academic)
  Abstract [en]

  Work practice, Samarbete, ärendehantering, etnografi, nödsamtal, SOS-centraler, Redovisning av uppdrag i SOS Alarm AB:s Nova 2005 Teknik projekt (541 00 010)

 • 54.
  Holmquist, Martina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Pettersson, Ann-Marie
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  The Usability in IT-system2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Usability is a hip word today in our society of Information Technology, but what does it really mean? In this report we want to emphasie key words like usability, design, users and their participation in the design process. This thesis involves a human centered way to think in software developing. We have evaluated the usability in a system. The result from our evaluation and the methods we used are described in this thesis. Our contribution is motivated design suggestions. We hope you will enjoy your reading!

 • 55.
  Horm, Peeter
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Olofsson, Sarah
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Att bryta isoleringen: sociala faktorer i nätbaserad distansutbildning2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta projekt fokuserar på distansstudenter och deras studiesituation i tre nätbaserade kurser. Genom en empirisk studie bestående av samtal med studenter och lärare, samt deltagande observation, har vi försökt finna lösningar för att förbättra studenternas lärandemiljö. De sociala faktorerna visade sig vara av stor betydelse i en studieform som tidigare kännetecknats av isolation mellan studenter och lärare. Projektet visar på hur en nätbaserad utbildningsplattform genom enkla tekniska lösningar kan ta hänsyn till studentens behov i fråga om att stödja kommunikation och samarbete.

 • 56.
  Hörberg, Pontus
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Nilsson, Håkan
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Tuvesson, Andreas
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Sara skolkar: Ett mobilt frånvarorapporteringssystem2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Denna kandidatuppsats beskriver arbetet i ett projekt där målet var att ta fram en datorbaserad systemprototyp för hantering av frånvarorapportering på gymnasieskolan af Chapman i Karlskrona. Projektet har utförts i samarbete med studenter från högskoleprogrammen programvaruteknik och informationsekonomi på Blekinge Tekniska Högskola. Vår uppgift som MDA-studenter har varit att kartlägga dagens arbetsprocess kring frånvarorapporteringen genom fältstudier på skolan samt ge ett förslag på det grafiska gränssnitt som sedan utvecklades av programvaruteknikerna. Uppsatsen behandlar även hur det är att samarbeta med studenter från andra högskoleprogram.

 • 57.
  Iversen, Josefine
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Yngvesson, Johanna
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  "Tar den inte kort eller?": en studie om samspelet mellan användare och biljettautomat2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vår kandidatuppsats handlar om användning och utveckling av Kustpilens biljettautomat. Vi har, genom etnografiska metoder, studerat hur människor använder sig av biljettautomaten vid köp av en tågbiljett. För att generera designidéer och utveckla vårt designförslag har vi utgått från dessa studier. Vi har sett hur viktigt det är för användarna att få feedback på utförda handlingar. Biljettautomatens design är viktig för att uppmana kunderna till rätt användning.

 • 58.
  Jila, Florian
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Beslutstödssystem använt av experter2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstract In this report I describe the Health Care Advice Bureau?s (sjukvårdsrådgivningen) historical background, proposals for its development according to a committee from the Blekinge County Council (Landstinget Blekinge), the Health Care Advice Bureau?s cooperation with different external operators e.g. the SOS and the Care Centers [Vårdcentraler]. I account for how I, in the same county council, aided by ethnographical methods observed or investigated the following: The nurses? interaction with the patients, the nurses? interaction among themselves, the nurses? participation in the development of the system and also the computer based system?s technical qualifications. The report describes and analyses a computer based system as a welcomed change in information ecology. The Health Care Advice Bureau constitutes an information ecology that involves a group of people and technologies which are both focused on placing the patients on the right care level. Other terms that I have used are communication wherein ´storage technology´ and ´transportation technology´ are being used as two different communication technologies. At the end I will round it off by presenting my own views and opinions on the Health Care Advice Bureau. Sammanfattning Syftet med min studie är att klargöra hur en önskad förändring i en informationsekologi, i detta fall vid sjukvårdsrådgivningen vid Blekingesjukhuset Karlshamn, påverkat personal samt vilken effekt den för dem nya teknologin haft beträffande rådgivningens effektivitet i olika avseenden. I denna rapport beskriver jag sjukvårdsrådgivningens historiska bakgrund och arbetsgruppens vid Landstinget Blekinge förslag till dess utveckling samt även sjukvårdsrådgivningens samarbete med olika externa aktörer såsom exempelvis SOS och vårdcentralerna. Jag redovisar hur jag i samma landsting med hjälp av etnografiska metoder observerat eller undersökt följande: sköterskornas interaktion med patienterna, sjuksköterskornas interaktion med varandra, interaktionen med datasystemet de använder, deras deltagande i systemets utveckling samt även datasystemets tekniska förutsättningar. Rapporten beskriver och analyserar ett datasystem som en önskad förändring i en informationsekologi. Sjukvårdsrådgivningen är en informationsekologi som involverar en grupp människor och teknologier som båda är fokuserade på att placera patienterna på rätt vårdnivå. Andra begrepp som jag använt är kommunikation där förvaringsteknologi och transportteknologi används som två olika kommunikationsteknologier. Avslutningsvis kommer jag att framföra mina egna åsikter och synpunkter på sjukvårdsrådgivningen.

 • 59.
  Johansson, Anneli
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Olin, Lisbeth
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Design av ett grafiskt användargränssnitt: Ett befintligt system i förändring för användarnas bästa2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta kandidatarbetet är utfört på ett bolag som verkar i telekommunikationsbranschen. Operatörerna på kundtjänst arbetar med att ta emot samtal från Telekombolagets kunder, hjälpa dem med att lösa problem och ge tips och råd. En viktig del av arbetet är att operatörerna gör en analys av kunden för att kunna ge bästa möjliga råd. Rapporten behandlar hur en del av ett textbaserat program kan omarbetas till en grafisk applikation. Etnografiska metoder, i form av observationsstudier och intervjuer, och designtekniker, i form av mockup- och prototypmöten, har använts tillsammans med användarna av programmet. Första tredjedelen av projekttiden gick åt till fältstudier då hela miljön, kontexten, som programmet verkar i, är viktig för att finna den bästa lösningen. Den design som vi föreslår ska förenkla för användarna av systemet bland annat genom förenklade sökvägar, ökad läsbarhet och förenkla inlärning. Vi har även för avsikt att genom designförslaget stödja operatörens arbete att göra en kundanalys. I slutsatsen belyser vi att det föreligger ett behov av riktlinjer för konsekvent design. Det finns också ett behov av fler användare för säkrare beslut. På lång sikt borde språket ändras från engelska till svenska och strukturen i användargränssnittet borde ändras till att bli av djupare hierarkisk struktur.

 • 60. Johansson, Martin
  et al.
  Pettersson, Mårten
  Activity and Artifact: The symbiosis of truck drivers' work2001Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract: This paper outlines design ideas from a project dealing with different interaction concepts for the design of a computer based navigation system for truck drivers. The incentive for thinking about interaction concepts is that programming of navigation systems often occurs while driving, since that is when the support is needed. We have been working with ethnographical studies of truck drivers driving both over short and long distances. There has been quite a lot of work done in the field of cars and navigation, in this paper however the main theme is not navigation in cars as such, but the truck environment as an example of a high-demanding room for work activities. This lead to a design situation where the artifact and the activity has to go together, the artifact has to ?melt-in? to the work practice. We discuss how the design of computational power can melt-in to the work-practice without demanding too much of the attention needed for driving the truck safely.

 • 61. Johansson, Martin
  et al.
  Pettersson, Mårten
  Eyes on the road? Augmenting traffic information2000Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This position paper outlines design ideas gained from a project dealing with different interaction concepts when designing a computer based navigation systems for truck drivers working over large areas and where the delivery and pick-up points from time to time are unfamiliar to the driver. The extension of this previous project includes more ?untraditional? technology, but has the same approach and uses the same basic concepts. Both the original design and the new design are based on an empirical study of truck drivers work practice.

 • 62.
  Johansson, Niklas
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Prototyping i systemdesign2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats avser att belysa frågan varför prototyper är ett viktigt verktyg i en utvecklingsprocess av ett mobilt system. Fördelar och nackdelar som verktyget kan innebära behandlas och olika tillvägagångssätt beskrivs. Arbetet med detta baseras i ett praktiskt utvecklingsprojekt på IT-kunsultföretaget Citerus. Projektuppgiften var där att genom en informationflödesanalys definiera olika flaskhalsar i informationsflödet på olika hotell för att sedan föreslå ett effektiviserande system. Projektet koncentrerades vidare på städpersonalen och deras arbete. Utifrån fortsatta studier föreslogs ett mobilt system som ger städpersonalen information för att lättare och effektivare göra sitt jobb. I flera olika forskningsdiscipliner som berör design och systemutveckling förespråkas ett utvecklingssätt med hjälp av prototyper. Då utveckling för mobila tjänster på olika sätt upplevs som mer krävande konstateras att det här ställs högre krav på prototypingförfarandet. Att hämta ytterligare kunskaper om prototyping från området för industridesign föreslås.

 • 63.
  Karlsson, Glenn
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Att leva i en aktiv värld: svenska och danska barns umgänge med pedagoger i en virtuell värld2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  In my study I have participated at the Fifth Dimension / Active Worlds site in Villa Gymnastiken in Ronneby, where I have worked both as an assistant to the project leader and as a researcher, but also as a participant together with the children. The children are working in a virtual world called Femtedim, created in a internet-based program named Active Worlds Education Universe. The Femtedim-world are bridging together two physical worlds in Ronneby and Copenhagen. My main focus is on an intervention that occurred in the 12th of March when the research-team in Copenhagen, which runs the project in Denmark, decided to create a new challenge for the children since some of them started to get bored. They added gravitation to the Femtedim-world, which lead to a few different reactions among the children. Most of the children didn´t like it and were very hostile towards the idea that they would not be able to fly around freely in the Femtedim-world. Some children even refused to log on to the system at the beginning. The change have also resulted in a few popular contests and a hope that the children will cooperate and communicate more in the future.

 • 64.
  Karlsson, Marine
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  "...det gäller att kunna knepen" datorstöd för kunskapsutbyte och lärande inom ett tekniskt arbetslag2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna rapport behandlar en fältstudie genomförd på en kommunal teknisk förvaltning samt en analys av studiematerialet. En tekniklösning på konceptuell nivå arbetas fram. Metoder och synsätt för fältstudien beskrivs samt relationer till forskningsområden som CSCW och CSCL. Problembilden som kommer fram rör en åldrande personalkår där kunskap och erfarenhet önskas ta till vara. Kompetensutveckling och informationsspridning ligger högt på önskelistan hos personalen. Designkraven är bl a enkelhet, smidighet, mobilitet samt småskalighet.

 • 65.
  Karlsson, Marine
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Richardsson, Anna
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  How to merge virtual project room with a project management model2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Managing a project is multitasking. For making this easier, a project mangaer has a lot of tools. Two of the tools that are often used are a project management model and a virtual project room. These two can be of different types in different compaies and in different culutres. In this thesis, we investigate it there is any neeed for these two tools to be combined. If there is a need, how should the combination be done?

 • 66.
  Kruse, Anna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Åström, Mirja
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Digital organizing of brief notes and schedules: supporting the collaboration between paper and digital artifacts2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Living in a time where mobility and wireless information are of great interest when developing new computer artifacts, but paper and pen, which are the most used artifacts of today for taking brief notes and scheduling, are easy not to consider even though we have seen that they are very mobile. In this report we are discussing the use of both paper and mobile computer artifacts and their properties to see where mobile computer artifacts can support or replace paper artifacts in connection to brief notes and schedules. We believe that the work toward a design is just as important as the design it self, which is why this report also includes the methods and the results from it. Our research question is how different designs affect the possibilities of taking notes, planning and also what paper artifacts mediate to you, which digital do not do today. The question resulted in ideas of how the properties of paper and digital artifacts should be considered in the developing of computer artifacts for taking brief notes and scheduling, design ideas and a mock-up of our Digital Interactive Organizer.

 • 67.
  Lundberg, Jenny
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  ComAiDiMap: design for SOS operators handling 112 calls2000Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The focus in this thesis is a design suggestion, the Computer Aided Dispatch Map (Co-mAiDiMap). As a way of exploring innovative design suggestions, the design has been influenced by the use of alternative interfaces. Specially the Pond, a prototype developed in ICE-laboratory (ICE-lab) at Swedish Institute of Computer Science (SICS). The design is also influenced by the innovative Disappearing Computer concept. It is made for the SOS operators working in Swedish emergency service centres (SOS Alarm AB Sverige) for supporting the handling of 112 calls. The research question in this thesis is: How can the SOS operators handling of 112 calls in their work practice be supported individually and cooperatively using alternative interface design? The foundation that the design is based on is an integration of the dispatch system (CoordCom) and the computerized map application currently in use at the SOS centres.

 • 68. Lundberg, Jenny
  et al.
  Pettersson, Mårten
  Tangentbord, kommunikation mellan ambulans, räddningstjänst och SOS centralen ? Idag och i framtiden: Future Workshop på SOS Alarm i Växjö2002Other (Other academic)
 • 69.
  Lyrstedt, Daniel
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Gustavsson, Fredrik
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Berättande i datorbaserade rollspel: en empirisk och teoretisk designstudie om datorspel2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  VD:n för spelindustrins intresseorganisation (Interactive Digital Software Association) förutspår i den årliga State of the Industry rapporten för åren 2000 ? 2001, att spelindustrin snart kan nå 70 procent av världens hushåll, vilket gör spelmaskinen, näst intill, lika vanlig som videon. I denna dag börjar många spelutbildningar växa fram i hela landet, så som i Karlshamn, Visby och Kramfors. Trots denna tillväxt finns det nästan ingen akademisk forskning i ämnet speldesign. Detta gör att hjulet i många fall tvingas återuppfinnas om och om igen. I detta kandidatarbete är huvuddiskussionen hur man designar ett spel innehållande både spelfrihet och en färdig berättelse, vilket är en konflikt i sig. Vi försöker identifiera kärnan av ett spels design genom att samarbeta med både användare och designers av digital underhållning och sätta detta i relation till de studier av spel vi gjort. Resultatet av vår studie är tre kritiska begrepp för design av datorspel med en färdig berättelse. Vi ser vårt arbete som ett avstamp för vidare forskning och produktion. Tiden har kommit för att ta datorspel på allvar!

 • 70.
  Lyrstedt, Daniel
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Gustavsson, Fredrik
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  From Chit-Chat to Formalized Documents: A Design Study of the Communication in a Persistent Multi-player Computer Game2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  In this Master thesis the key discussion is how to make dynamic informal conversations comprehensible to a computer system. The discussion is at large centered towards the distributed persistent real-time multi-player computer game Worlds. In this thesis we discuss the important aspects of communication and collaboration in computer games, and how these affect the the formalization of communicated information into computable data. The discussion of this thesis is based on several kinds of sources; empirical studies of games, discussions with players of multi-player computer games, meetings with a game designer and a game programmer and forum activities on a message board for independent game developers. Beside this the use of academic literature and the design of an actual computer game, are also brought together to create a platform for thought and discussion. This thesis is an attempt to bring reflection and analysis into the craft of computer game making, as well as to bring aspects of game design into the world of academics. The result of this thesis leads to a design suggestion of the communication and agreement creation system of the game Worlds. We find our discussion and our design, interesting and important, as an object for further analysis, discussions and thoughts.

 • 71. Marchese, Maurizio
  et al.
  Jacucci, Gianni
  Martin, Mike
  Wessels, Bridgette
  Dittrich, Yvonne
  Eriksén, Sara
  A participatory design approach for the development of support environments in eGovernment services to citizens2002Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The introduction of eGovernment services and applications leads to major changes in the structure and operation of public administrations. In this paper we describe the work in progress in an Italian project called SPO.T. aimed at the analysis, development, deployment and evaluation of tools and environments to support the people who plan, deliver, use and evaluate user-centred provision of One-Stop-Shop services to citizens. The SPO.T. project has focused on two requirements: 1. the support tools and environments must facilitate the active involvement of all stakeholders in the definition and evolution of eGovernment applications and services, and it is argued that through participatory design changes of structure, process and culture can be delivered effectively; 2. they must embody a set of architecturally coherent resources which reflect the new roles and relationships of public administration and which are sufficiently generic to be relevant to a wide range of local contexts across the community.

 • 72.
  Martinson, Tiina
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Children chatting- communication between two social settings2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Chat communication has been investigated within the frames of 5thD (Fifth Dimension). The study is based in field-material from two chat sessions, between children in Ronneby-Barcelona and Ronneby-Denver. During the chats there was plenty of interaction between children and, assistants, which is illustrated with the help of patterns of communication. The analysis of the data shows that chat is more than an interaction between two persons, it even connects two social settings. The thesis also deals with the question of how to create meaningful chat, since this did not occur in an entirely satisfactory way during the above-mentioned chats.

 • 73.
  Martinson, Tiina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Åkesson, Johanna
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Designing with only second hand information- An evaluation of the filters and formatters in the Billing Gateway GUI2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  This Bachelor´s Thesis concerns 20 points at the MDA-program (People, Computers and Work) at Blekinge Institute of Technology in Ronneby. The MDA-program focuses on how people use Information Technology and its design and development. In this Bachelor?s Thesis we describe a study process at the Billing Gateway Department at Ericsson Software Technology in Ronneby in which we investigate how to design for destined users without direct contact with them. Our aim of the study was to evaluate and bring out a design suggestion of a graphical representation of the filters and formatters for the end-users. With only second hand information about them we found the task to be impossible to accomplish. Instead this Bachelor?s Thesis is an investigation of how a design process is developed without direct contact with the end-users. The results are based on second hand information about the needs of the end-users. We give Ericsson suggestions of how to involve the end-users in the design process. ----------------------- Tiina Martinson Johanna Åkesson

 • 74.
  Mattsson, Linda
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Persson, Tobias
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Användare från båda håll ? Utökat informationsstöd inom design av registreringsprocesser2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Vi har under vårterminen 2001 varit på webbyrån Doberman Digital Agency och utfört vårt kandidatarbete. Vi har i vårt arbete inriktat oss på registreringar och dess förlopp via digitala medier, främst Internet. Under arbetets gång har vi genomfört ett antal studier och analyser. Etnografiska metoder såsom strukturerad intervju och iakttagande observation har använts främst i vårt fältarbete. Även brainstorming har använts mycket i vår designprocess. Aktivt deltagande i workshops och designsessioner har lett fram till material och underlag för både mockup och prototyping men även själva rapportskrivandet. Vårt mål har varit att bryta den traditionella synen på registreringsdesign och ge upphov till nya tankesätt inom detta område. Vi ville utforska om det verkligen gick att ersätta den traditionella registreringsprocessen med en sådan process som fortfarande gör att användaren känner sig trygg i miljön, men att den utmärker sig på ett sätt som är annorlunda.Genom att använda metafordesign i vårt arbete har vi tagit fram alternativa lösningar och synsätt på registreringar. Den fysiska blanketregistreringen har vi helt bortsett från som utgångspunkt för nya digitala idéer och tankar. Det centrala i vår studie har varit människans olika synsätt och aspekter på dagens registreringssidor. Vi har sökt ta fram ett bättre samspel mellan de båda involverade parterna inom registreringsprocessen, det vill säga användaren och tjänsteproducenten. Vi ansåg att en bättre kommunikation vore nödvändig för att tillgodose båda parternas krav och behov. I rapporten redovisar vi förslag på förbättringar inom den digitala registreringsprocessen. Detta skedde genom att vi bearbetade material från intervjuer, litteratur, egna erfarenheter ur designarbeten och självklart prototyping.

 • 75.
  Mossberg, Tommy
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Personas and Ethnography within a commercial context2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Abstract: ***************************************************** There are several challenges to bridge when designing useable software for mobile devices. The information devices of tomorrow are going to be used in constantly changing contexts and they are going to be designed to enable a mass market for mobile communication. In the software industry the "time to market" factor, which sets firm deadlines for developers, is also important. In such a landscape of complexities is it very important to have design methods that afford the work in an effective way without giving up the impact of potential user. This thesis is the outcome of twenty weeks? research in the field of mobile computational artefacts in relation to developing design methods that will help designers focus on real world use situations. I will examine the opportunity to use the Personas concept [Cooper, A. 1999] in relation to ethnography as a method to afford the design process. I point at how long term work with background field studies in various ways can afford the design process in specific projects and how the traditionally usability work mostly built up around scenario based tests can be helped of the same. I will base my analyses on empirical data from my research site, Symbian. The primary method in my research is participation and observations in the daily work within a design team consisting of eight people. I will show how they work with design today and which methodological directions I think should develop their design work in the future. My research question is, put simply, how background fieldwork and Personas can afford design work. I hope readers of this thesis will gain useful insights and ideas concerning developing design methods in a commercial context for wireless information devices.

 • 76.
  Nihlén, Ola
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Hermansson, Patrik
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  En tvåa Absinth: En studie i informationsflöde och gränssnittsdesign inom fjärrvärme2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Dagens samhälle strävar efter allt fler miljövänliga lösningar på energiförsörjning. Alla letar efter nya miljövänliga energikällor, men detta arbete går långsamt framåt samtidigt som behovet av energi ständigt ökar. Det är därför viktigt att man vidareutvecklar de miljövänliga lösningar som redan finns, så att de i så stor grad som möjligt täcker det ständigt ökade behovet. Fjärrvärme är ett kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ som täcker en stor del av det behov av värme och varmvatten som finns inom både bostäder och industrier. Fjärrvärme har funnits i Sverige sen slutet på fyrtiotalet och har sedan dess vuxit, och täcker idag cirka 40 % av värmemarknaden i Sverige. Vi har i detta projekt studerat de system som idag används för övervakning och styrning av fjärrvärmenät. Vi har även satt oss in i hur det stora Absinthe-projektet ska göra energiproduktionen mer effektiv. Vår rapport är en del av forskningsprojektet Absinthe vars grundidé är att med hjälp av agentteknologi förbättra kontroll och övervakning av fjärrvärmenät. Vi har studerat de möjliga användarna av Absinthe-systemet, och utifrån deras behov och Absinthe-projektets grundtankar utvecklat ett användargränssnitt.

 • 77.
  Nordenrot, Andreas
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Ohlqvist, Freddy
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Grafisk design med kreativitet som främsta resurs: Reflektioner över en designprocess2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna rapport beskriver vårt projektarbete på ComOpt i Helsingborg. Uppgiften har varit att göra presentationer av företagets produkter. Det centrala i arbetet har varit grafisk design, i det här fallet gränssnittsdesign till de presentationer vi har gjort. I vår rapport reflekterar vi över den designprocess vi har genomgått och ställer frågor som: Vad gör en designer till en bra designer? Och: Var får vi kreativitet och inspiration ifrån? Det vi har kommit fram till är att en bra designer kännetecknas av förmågan att kunna prestera bra trots bristande resurser. En bra designer är kreativ och innovativ. Denna kreativitet åstadkoms genom att designern känner sig själv på ett bra sätt och vet hur han eller hon ska få inspiration. Vi har kommit fram till att mycket handlar om att strunta i det självklara och få inspiration i sin omgivning. En inspirerande omgivning ger ofta upphov till många bra idéer. Under vårt arbete har vi använt oss av metoder såsom intervjuer, feedbackmöten, mock-up och storyboard med flera. Detta har hjälpt oss att sätta oss in i produkterna, identifiera kundgrupp och designa presentationer våra klienter har varit nöjda med. Abstract This report is about our work at the company ComOpt in Helsingborg. Our task there has been to make presentations of the company´s products. The core in our work has been graphic design, in this case on the interfaces of the presentations we have been making. In our report we are reflecting about the designprocess we have been in and asking questions such as: What is it that makes a good designer? And: Were do we get our creativity and innovation from? Our conclusion is that a good designer is able to produce good products even with the lack of important resources. A good designer is creative and innovative. The designer knows him or herself and knows how to get inspired and thereby get great ideas. We have noticed that we get these ideas by ignoring the obvious and receiving inspiration through our surroundings. During our work we have been using methods as interviews, feedbackmeetings, mock-ups and storyboards and etcetera. This methods has helped us getting to know the products, identify the customergroup and designing presentations that has been to the satisfaction of our clients.

 • 78.
  Olsson, Anna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Årsköld, Martin
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Kill visions in the process of design :problem-oriented versus solution-oriented ways of expressing requirements2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  How should requirements be expressed to support the design process of advanced software? This is what this report contributes based on facts from qualitative research methods performed at Ericsson Software Technology. The design process studied is influenced by different ways of expressing the requirements, problem-oriented and solution-oriented. The problem-oriented way of expressing requirements supports the designers to keep the overall picture of the product and make visions possible in the requirement handling process. The study also points out that the problem-oriented way of expressing requirements facilitates distributed software projects.

 • 79.
  Persson, Hannes
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Toft, Christian
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Support usability in online communities2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  This thesis will divide the concept of member feedback in online communities into three types, namely conversational-, behavioural feedback and content analysis. During this thesis we will argue for the advantages with user involvement in design and how the three types of feedback listed above together with members could be introduced into the design process. We argue that by combining traditional methods such as personas and focus groups with the different kinds of feedback in the design and evaluation process supports usability in online communities.

 • 80. Pettersson, Mårten
  Location, Navigation and Coordination: Studies of Work Practice and Technology2002Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis presents studies of work and discusses the relation between ethnographies of work and design of technology. Four papers based on studies from two different kinds of work settings are included. The purpose with the studies is to in detail go into some aspects of the work carried out, analyse people's actual use of technology, and contribute to the design and development of new technology. In the study of the first setting we focused on how truck drivers find their way to pick-up and delivery places. The purpose was to develop a navigation system that could support drivers finding the way when they needed. The second setting was the Swedish emergency service centres (SOS-centres). The focus here was on the handling of cases. In depth studies of how cases are handled as well as of functions in the technology have been carried out. The thesis focuses on two main questions: How do operators handle cases? What does the field studies of emergency service centre operators? work practice suggest for future design of technology? Four crucial aspects of how operators handle cases in the SOS-centres are discussed: interviewing, visibility for others, multiple calls, and parallel handling of cases. The importance of those aspects for the design and developing new technology is also discussed.

 • 81. Pettersson, Mårten
  Talk and Visibility: "One person is out of the car - Did you hear that?"2001Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This article presents two examples of how call operators become involved in handling of cases within an emergency service center. The focus is on how the way operators talk and use artifacts in the room support that other operators become involved in the handling of the cases. The background to the field study is an ongoing project that develops a new Computer Aided Dispatch. One of the functions of interest in this new computer system is call distribution. This involves thinking of letting operators at different service centers cooperate and share cases across distance. It is argued that the way the operators talk and use artifacts inside the present shared room are to be considered in the design of the future computer system. It is also argued that those themes are important when dealing with the design of call distribution.

 • 82. Pettersson, Mårten
  Tangentbord, datorstöd och designidéer: Om fältstudien på SOS Alarm i Växjö2000Other (Other academic)
 • 83. Pettersson, Mårten
  Visualizing representations of work2002Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper discusses experience of representing work in different ways. In the ongoing discussion about how to make ethnographic findings available for design work on representations has been presented. The paper shows how sequences of work have been used as a way to describe and analyze the work of operators handling emergency calls. Four sequences were identified: Answering (A), Responding (B), Monitoring and updating (C), and Closure (D). Within each of the sequences sub categories was used in order to exemplify and account for how the operators did in each sequence. A motivation of the work reported in this paper has been to explore alternatives or complementary to textual representations of the work. It should be easier to make sense of the flexibility of the sequences if it was visualized in graphics. Layers of representation are discussed as one way to get access to details not available at an overview level of description. When using the sequences in analysis, oral or written presentation the stories may be closely coupled to the figures.

 • 84. Pettersson, Mårten
  et al.
  Randall, Dave
  Helgeson, Bo
  Ambiguities, Awareness and Economy: A Study of Emergency Service Work2002Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper derives from a study undertaken at an emergency service centre in Sweden. The studies have focused on fea-tures of work familiar to the CSCW community, including the documenting and analysing current work practices, un-derstanding the properties of the technology in question, and perhaps most importantly how the technology func-tions in and through use. Our focus in this paper exempli-fies these themes through the analysis of two cases. In the first, the issue in question is the way in which an emer-gency is identified and dealt with, it being the case that a typical problem to be dealt with by operators, and more commonly in the days of mobile telephony, is that of mul-tiple reporting of a single case. Of particular interest here is listening-in, which is a function in the Computer Aided Dispatch (CAD) system and by contrast that of ?overhear-ing?, which is not. The second case focus on the relevance of wall maps, given the existence of computerized maps in these centres. Based on two cases from emergency service centres, we will show that the concept of awareness needs careful unpacking if we are to understand associated design issues.

 • 85. Pettersson, Mårten
  et al.
  Rouchy, Philippe
  We don’t need an Ambulance then!: Technological Handling of the Unexpected2002Conference paper (Refereed)
 • 86.
  Ribbershed, Håkan
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Dokumenthantering i en kommunal organisation.2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetet berör frågor kring arkivering och dokumenthantering på stads-byggnadsförvaltningen i Trollhättans kommun. Problem som kommunen har är dagslägets hantering av digitala filer.

 • 87.
  Robért, Georgiana Danet/Ida
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Datorisering av arbetsuppgifter: att understödja det viktiga eller det oviktiga?2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Rapporten presenterar en argumentation angående datoriseringen av två arbetsuppgifter på Habiliteringen, Karlskrona har inneburit ett understöd av det direkta arbetet med patienter eller av det administrativa arbetet. De anställda anser att den direkta kontakten med patienten är det viktiga, medan dokumentering och det administrativa arbetet är det ”oviktiga”, aspekt som också framgår från vår empiriska undersökning. Vi har kommit fram till att även om de använda dataprogrammen är designade för att stödja dokumentering coh administrativt arbete, så finns det en stor potential i själva tekniken som kan göra möjligt en indirekt understödjning av huvutarbetet, som är den direkta kontakten med patienter.

 • 88.
  Sakaria, Kristoffer
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Fahlander, Anna Karin
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Dawid, Slawomir
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Minor Field Study: Tanzania OnLAN - Infrastructure, computers and learning. Introducing Information Technology in Montessori Training Centre?s Work Practice2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  This project focuses on the installation, teaching, and developing Information Technology in a self-maintained collective organisation: the Montessori Training Centre, Lushoto, Tanzania. Our practical endeavour consists in implementing modern technology in this environment. We have organised teachings for the staff of this organisation based on basic knowledge in computer use. We also studied how Information Technology may be implemented and its impact on their schooling system, their administrative tasks as well as their business activities (such as hostel and small scale manufacturing). The expected result of our work is to provide the Montessori personnel with independent means of computer management with built-in facilities for extensions, as well as technical means to maintain their technical equipment.

 • 89.
  Stranne, Daniel
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Eklund, Magnus
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Using today's technologies in tomorrow's contexts2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  New technologies are constantly being developed and their success depends highly on finding applications that uses them. A couple of the latest additions to this category are mobile positioning via the GSM-net and mobile Internet. They are both predicted to play an important role in the future. The problem of developing applications for these technologies are many but the most important ones are the limited performance on the current PDA?s. These limitations force the applications to be extremely cheap both on the usage of memory and the use of processor capacity. This affects which kind of applications that are possible to implement on the PDA?s. This report offers a description of a project that aimed at developing applications using mobile Internet and mobile positioning. We focus on the development of the parts that include user involvement and describe our way of dealing with a design process that aims at designing for a nonexistent context. But this report also provides an attempt at identifying what is important when designing applications for a future context. We argue the importance of both practical attempts like the Mapster project and ethnographical studies of situations in the present similar to the future context where the applications are to work.

 • 90. Suchman, Lucy
  et al.
  Trigg, Randall
  Blomberg, Jeanette
  Working artefacts: Ethnomethods of the prototype2002In: British Journal of Sociology, ISSN 0007-1315, E-ISSN 1468-4446, Vol. 53, no 2, p. 163-179Article in journal (Refereed)
 • 91. Sutter, Berthel
  Instruction at heart. Activity-theoretical studies of learning and development in coronary clinical work2002Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of the thesis is to study the role of instruction in the interconnection of instruction-learning-development. The thesis consists of six empirical papers and a summing-up and perspectivizing introductory paper. Five of the empirical studies concern so called heart conferences, clinical diagnostic meetings, which at the time of my study, 1995-1996, were arranged as telemediated conferences between a sub-team of surgeons and radiologists in a university clinic, and a sub-team of cardiologists and radiologists in a regional hospital. The outcome of the coronary diagnostic work in the heart conferences was patient diagnoses and decided-upon treatment (surgery, balloon dilatation, or conservative treatment). The sixth empirical study, conducted in the autumn 2000, investigates the design and redesign of a central artifact used in the heart conference, ?the angio film,? produced in the angio lab. A recurrent theme in the empirical papers is whether artifacts might be instructive and, if so, in what ways. The introductory paper is a hybrid between an ordinary summing-up paper of the findings in the empirical studies, and a perspectivizing presentation of activity-theoretical approaches to instruction, learning and development, elaborating on three basic aspects (learning as a collaborative phenomenon, the instructiveness of artifacts, and the relation between learning and development on an individual level, but primarily on an activity level). In conclusion, my study outlines an approach to learning based on new perspectives on instruction.

 • 92.
  Sutter, Berthel
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  The guiding function of the object of work2002Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The paper explores how work activity gets its orientation. With the help of Ilyenkov´s conception of the dialectical unity of activity/object and Leontiev´s conception of activity as layered, I make an analysis of patient cases presented in a clinical heart conference. The aim is to find out how the motivating character of the object of work influences the aggregates of work actions. The empirical finding is that ? and how - the transformations of the object occur in phases, which are determined by the practical encounter with the designed and redesigned objects. In the discussion of the findings three themes are presented. First, what constitutes the object of coronary clinical work, and how to describe and analyze it. Second, as one of the social actors which contribute to the configurations of the object, the voices of the patients which are heard in the clinical work are taken into account as one determination of the object of work.. Finally the paper discusses the instructive character of the transformation of the object of work.

 • 93.
  Tap, Hans
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Do you mean here? Points of departure for design2001Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  It has been recognised that there is a need to get a better understanding of the user of technology in work as information technology progressively saturates users' everyday working environments. One motivating force has been a perceived need to link the design of new technology with the work actually being done. One way to do this has been to turn to ethnography as an analytic approach when studying work, and then try to relate the results to design in different ways. The main question in this thesis is precisely how technology is being used in everyday work activity. The individual papers include discussions about what the resulting analyses can do for design. The contributions from the analyses do nog guide design in any 'linear' way but can be brought to the 'design table' and serve as points of departures for design considerations.

 • 94. Tap, Hans
  Glowing Tags2002Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Tagging physical objects to get a link from the physical world into some kind of technology has been done for a long time. The most commonly known is probably the barcodes that is used in five billion scans every day. During a project at Xerox Research Centre Europe in Cambridge, we came across the concept of Glow Tags. It is partly an expansion of the more traditional tags by, from a user perspective, making them more active. In many ways it is a logical next step in the development of tags. This paper will present the original conception of Glow Tags and illustrate what implications it could have for users. Further different forms of interaction styles such as playful, purposeful, and supportive will be considered in relation to the use of Glow Tags.

 • 95. Tap, Hans
  Nurses' methods and their relation to design2002In: Occasional Papers from the Work Practice Laboratory, ISSN 1404-8760, Vol. 2, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper is about technology in use and its possible relation to future design. The paper presents three cases taken from an ethnographic study at a dialysis department in Sweden.The observed methods of the participants in the work practices are in different ways related to the development of a remote dialysis system.In addition to giving an understanding of how technology is used in the work practice,the paper also concludes how these different cases can relate to,and inform,design in different ways.

 • 96. Tap, Hans
  You mean here?: Video-mediated nurse-patient communication2001Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents an analysis of an experimental setting where video-mediated communication between a nurse and a patient was used. The focus of the analysis is on the communication between the nurse and the patient and the role of the video conference system being used. The emphasis is on how video technology can support interpersonal communication, and thus the patient?s orientation not only to his nurse, but also to the knowledge that he is visible to his nurse, that is of interest here. This is done by referential practices which are directly analogous to those used in co-located situations. As a concluding discussion, the observations will be related to current and future design ideas.

 • 97. Tap, Hans
  et al.
  Sutter, Berthel
  The practice of "Fluid balance". Humans and artifacts in medical work2000Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper is an attempt to take artifacts seriously. In the light of some basic questions ? How do humans and nonhumans ?connect?? How do they ?interact?? How do they ?work together?? ? we are detailing two cases of medical work activity. Both cases deal with the practices of keeping patients ?fluid balance?. One of the cases is from an ongoing dialysis project at our department. The other case is a revisit of a case described in literature. Our main conclusion is that the symmetry principle of Actor-Network theory does not hold true in our cases; on an operational level humans and nonhumans may be able to replace each other, but in work practices they do not. The second conclusion is methodological, namely that the level of description of the cases are decisive for what you may find out.

 • 98. Tap, Hans
  et al.
  Svensson, Marcus Sánchez
  Understanding Alarms. A first step in the development of a new alarm system.1999Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper describes a project aiming at developing a new alarm system for the dialysis department in Karlskrona, Sweden. We?ll present the approach we used in order to understand how the alarms was perceived and how the alarms influenced the nurses work practice. Our understanding of the alarm was used as a basis for the design process of creating a new alarm system together with the nurses. The alarm system we will present should not be thought of as the final system to be implemented, but rather as being used for further discussion about how to deal with alarms. The main audience for this paper are those who are interested in what you can learn from a narrow analysis of technology (alarms) in use and how an alarm might effect the way people act. Although we talk about design, that is not the key issue.

 • 99.
  Tobias, Persson
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Caroline, Svensson
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Anna, Åhman
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Hör du vad jag ser? -Kommunikation för koordination av skadeplatsarbete genom awareness2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Skadeplatsarbete är en arbetsform med en speciell karaktär. Det som formar denna karaktär är dess uppkomst genom inträffandet av en olycka av något slag. Detta medför att olika aktörer och aktörsgrupper temporärt stålar samman och genomför ett samarbete med utgångspunkt från platsen för det inträffade. Ambulans, brandkår, polis och SOS Alarm AB är de vanligaste aktörsgrupperna på en skadeplats. Att rädda liv är ett samarbete mellan olika aktörsgruppers på en skadeplats. För att detta skall möjliggöras ställs det höga krav på både deltagande aktörer och de kommunikationsartefakter som används. Titeln ?Hör du vad jag ser?? syftar till att belysa problem som kan uppstå vid kommunikationen under ett skadeplatsarbete. Kommunikation är av direkt betydelse för koordineringen av ett skadeplatsarbete. Denna koordineringen sker via förmedling av information om pågående aktiviteter. Information kan fås genom en awareness om varandras arbete och aktiviteter. Med utgångspunkt i brandkårens verksamhet beskriver denna rapport skadeplatsarbete utifrån två grupper av aktörer vid ett skadeplatsarbete, dessa är sambandsaktörer och kemdykare. Utifrån beskrivning av deras aktiviteter belyses uppkomsten av problem med kommunikationen och dagens artefakter för kommunikation. Detta görs från två håll, dels utifrån sambandsgruppen med fokus på räddningsledaren och dels utifrån aktörerna som arbetar med aktiviteten kemdykning. Problemen med kommunikationen som belyses visar utifrån aktiviteterna utförda av grupperna sambandaktörer och kemdykare samt karaktären på skadeplatser, att det finns ett behov av vidareutveckling av kommunikationsartefakterna radio och mobiltelefonen. I rapporten presenteras tankar om möjliga lösningar på ovan nämnda problem.

 • 100. Trigg, Randall
  et al.
  Blomberg, Jeanette
  Suchman, Lucy
  Moving document collections online: The evolution of a shared repository1999Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper reports on a work-oriented design project concerned with the question of how to migrate shared, workgroup document collections currently kept on paper online. Based in a civil engineering workgroup, the focus of our project is a document collection called the “project files”, a heterogeneous mix of documents that serve as an ongoing resource for the group during a project's course as well as an archival record at its completion. We describe the dynamics of the standardized classification scheme in use for the project files, existing practices of document filing including routine troubles, and the prototype developed to move the project files online. The latter includes a configuration of hardware and software along with associated practices of document scanning, coding and search. We conclude with some reflections on the difficulties of maintaining alignment across paper and digital media in the migration to online document collections, and with a summary of the questions posed and answers provided by our project.

123 51 - 100 of 111
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf