Change search
Refine search result
123 51 - 100 of 135
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Fristedt, Pia
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Hedvall, Maria
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Olsson, Maria
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Ekonomens roll i IT-projekt2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Problem: Ekonomer i IT-projekt är ett väldigt outforskat område. Frågan är om ekonomens kompetens utnyttjas och dras nytta av i projekten. Vi vill se vad ekonomen kan ha för roll i IT-projekt och om de kan tillföra något för att förbättra projekten. Syfte: Syftet med uppsatsen är att föreslå roller och arbetsuppgifter som kan passa en ekonom i IT-projekt. Metod: För att kunna nå vårt syfte har vi använt oss av kvalitativ metod. Undersökningen har genomförts genom semistrukturerade intervjuer med en professor i programvaruteknik, företag och PT-studenter som arbetat med ekonomstudenter i IT-projekt under studietiden. Slutsats: Vi kan dra slutsatsen att tekniker vet väldigt lite om ekonomers kompetens och har därför svårt att uttala sig om vad ekonomer kan bidra med i IT-projekt. De roller och arbetsuppgifter, förutom de traditionella ekonomrollerna controller och redovisningsekonom, som vi anser passar ekonomer är: Projektledare, Marknadsanalytiker, Strateg i styrgruppen, Verksamhetsanalytiker, Värdesättning av kravspecifikationen, Riskanalytiker, Kvalitetskoordinator, Account manager

 • 52.
  Gidlöf, Susanne
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Pärmborn, Malin
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Kunskapssystem: ett nytt sätt att betrakta företag2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Title:Knowledge system - a new way of observe the company Authors:Malin Pärmborn och Susanne Gidlöf Tutor:Anders Nilsson Department:Department of Business and Management Blekinge Institute of Technology Problem:How can processes of problem solving in a project contribute to generation of organizational knowledge in a knowledge company? Course:Master thesis in Business Economy Purpose:By describe the processes of problem solving in two different projects of our two chosen knowledge companies, we will clarify whether problem solving contributes to the generation of organizational knowledge. The purpose of this research is to increase the management consciousness concerning everyday processes that will contribute to the creation and transfer of knowledge. This is a condition to transfer human capital to structure capital and thereby decrease the company?s vulnerability. Approach:We gathered the data we needed through conversations and interviews with people on the two knowledge companies. In order to get complete information about organization culture, we made some observations too. Results:Our main conclusions are as following: It comes natural for most individuals to look for help from others when a problem appears. This process takes place first of all within the project group but also outside. The connection takes place physical between people or through means of communications. The new information and knowledge are documented in the company?s database but a big part is transferred through the personal meeting. The company?s databases should be used on a regular basis and every member of the organization should have access to the database. Knowledge generation demands the right conditions: leadership, culture, structure, reward system and technology that promote knowledge generation. Our research indicates that these factors have different influences on the knowledge process. This is shown in a model in our final discussion.

 • 53.
  Grövnes, Christer
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Investeringsbeslut under osäkerhet: en fallstudie på Perstorp Declam AB2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Investeringsbeslut under osäkerhet ? en fallstudie på Perstorp Declam AB Författare: Christer Grövnes Handledare: Anders Hederstierna, Blekinge Tekniska Högskola Problem: Traditionellt har affärsskolorna lärt företagsledare att investeringbeslut kan återkallas om förhållandena ändras, vilket betyder att de på något sätt kan göras ogjorda och att utgifterna kan återvinnas. Om det är så att investeringarna inte kan återkallas, är de en fråga om nu eller aldrig tillfällen, vilket innebär att möjligheten går förlorad om man inte tar tillfället i akt att göra investeringen. Istället för att se på investeringar som återkalleliga betonar den senaste forskningen på området det faktum att företagen har möjligheten att investera och att de måste utnyttja dessa möjligheterna mer effektivt. Forskningen bygger på att man ser investeringar som optioner dvs som rättigheten men inte skyldigheten att handla på ett visst sätt i framtiden, vilket är analogt med en finansiell köpoption (call option). När företaget gör en oåterkallelig investering använder de sin köpoption vilket man kan säga betyder att de ger upp sin möjlighet att vänta på bättre och nyare information som kanske kan påverka inve steringens önskvärdhet eller samordning i tiden. Värdet på den förlorade optionen, alternativkostnaden, är något som måste tas med i beräkningen för hela investeringen. Tidigare studier som har gjorts har varit fokuserade på vilka kalkylmetoder som använts inför investeringsbeslut och på vilket sätt de använts. Något som forskare och teoretiker i mindre utsträckning har undersökt och vet relativt lite om är hur företagen hanterar osäkerhet i sina investeringsbeslut. Syfte: Mitt syfte är att undersöka och analysera hur ett mindre företag hanterar osäkerhet inför ett investeringsbeslut samt undersöka vilka bedömningar som ligger till grund för beslutet. Slutsats: Min huvudsakliga slutsats är att modellen eller tillvägagångssättet att se investeringarna som ?realoptioner? ger en bättre bild av hur verkligheten ser ut än modellen som beskriver investeringarna som en process. Efter min undersökning är min uppfattning den att genomförandet av investeringar inte är en process utan mer en serie av olika beslut som måste tas efter varandra. När investeringen är gjord kan man betrakta den som en ?sunk cost? vilket betyder att tillfället är förbi och att kostnaden för investeringen inte kan återvinnas. När beslutet är taget måste man inrikta sig och förbereda sig för att ta nästa beslut. Besluten kan sägas vara beroende av varandra i en strategi istället för att vara beroende av utfallet på föregående investering. Tillvägagångssättet att se investeringar som realoptioner är enligt mig ett bättre sätt att se på verkligheten än modeller som visar genomförandet som en process. Detta på grund av att jag tycker mig kunna se mönster på att det inte förekommer uppföljning ute i föret aget då nya beslut måste tas kontinuerligt. Min uppfattning är att realoptionstänkandet framhäver betydelsen av flexibilitet i investeringarna samt ger företaget incitament att tänka mer långsiktigt

 • 54.
  Gustafson, Stina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Johansson, Maria
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Netterberg, Jessica
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Utvecklingssamtal – ideal och verklighet. En studie om hur verktyget används i praktiken.2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Utvecklingssamtal – ideal och verklighet. En studie om hur verktyget används i praktiken. Författare: Gustafson Stina, Johansson Maria, Netterberg Jessica Handledare: Göran Alsén Institution: Institutionen för ekonomi och management, Blekinge Tekniska Högskola Kurs: Kandidatarbete inom företagsekonomi, 10 poäng Syfte: I en marknad som är så föränderlig, konkurrensutsatt och teknikintensiv såsom it-telekombranschen är det viktigt att skapa en lärande miljö och undvika resursslöseri av kunskap och kompetens. I litteraturen presenteras ett antal verktyg som kan användas för att undvika sådana problem, exempelvis utvecklingssamtal. Med utgångspunkt i problemdiskussionen ovan är syftet således att beskriva utvecklingssamtalets roll. Syftet är även att beskriva hur två företag i it-telekombranschen använder sig av detta verktyg i praktiken för att ta tillvara och behålla den kunskap och kompetens som finns i företaget samt lägga grund för vidareutveckling av medarbetare och på så sätt strategiskt leda verksamheten vidare och nå uppsatt mål. Frågeställningarna som ligger till grund för syftet, tjänar till att undersöka det upplevda sambandet mellan nyttan av utvecklingssamtal och tillvaratagande, bibehållande samt utveckling av kunskap och kompetens. Metod: Denna uppsats är i huvudsak hermeneutiskt orienterad. Syftet är att förstå, tolka och undersöka ett fenomen och subjektiva upplevda samband. Eftersom en del av syftet bestod i att undersöka teori mot verklighet blev det nödvändigt med en empirisk undersökning för att samla in primärdata ute på de valda företagen. I uppsatsen är angreppssättet kvalitativt men vid valet av metod vid datainsamling och analys finns inslag av både kvalitativ och kvantitativ metod. Val av angreppssätt i denna uppsats grundar sig i ambitionen att beskriva och få mer vetskap om hur människor upplever utvecklingssamtalet som ett sätt för företag att ta tillvara och behålla kunskap och kompetens. Datainsamlingen bestod i att undersöka två företag i den snabbföränderliga it-telekombranschen genom intervjuer med personer på chefsbefattningar samt en enkätundersökning med ett antal medarbetare på varje företag. Slutsats: De båda undersökta organisationerna tyckte att utvecklingssamtal är ett bra verktyg, men användandet av det skiljde sig något åt. I det ena fallet verkade det vara väldigt strukturerat och styrt till förberedelse och innehåll, men däremot fanns det brister i uppföljningen. I det andra fallet var ramarna så lösa, att det kanske kan vara svårt att sammankoppla företagets mål med individens behov. Då ett samhälle bygger på ömsesidigt beroende borde utvecklingssamtal vara något som är gynnsamt för alla typer av företag. För att bli lönsamma samt kunna driva sin verksamhet vidare är det viktigt att utvecklingssamtalsverktyget inte förblir endast en symbolisk handling utan att dess potential verkligen utnyttjas.

 • 55.
  Gustafsson, Cecilia
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Carlsson, Paulina
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Motivation & Prestation: En fallstudie hos kunskapsföretaget Ernst & Yound2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vi har studerat hur företagsledningen i ett professionellt tjänsteföretag motiverar sina anställda till högre arbetsprestationer. Motiverar ledningen de anställda i förhållande till den arbetsgrupp de tillhör på företaget? Studien genomfördes genom en fallstudie hos ett kunskapsintensivt företag med hjälp av en kvalitativ metod.

 • 56.
  Gustavsson, Emma
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Johnsson, Emma
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Belöningssystem eller inte?: en studie av mindre företag i Blekinge2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet är kartlägga vilka företag det är som tillämpar respektive inte tillämpar formella belöningssystem. Dessutom syftar arbetet till att beskriva varför mindre företag har tagit besluten att använda eller inte använda formella belöningssystem och om de tror att belöningssystem har positiva eller negativa effekter på vissa faktorer. Metod: Uppsatsen bygger på kvantitativ metodteori. För att få svar på våra frågor om formella belöningssystem i mindre företag, har vi genomfört telefonintervjuer med representanter för 40 mindre företag. Svaren har sedan sammanställts och analyserats med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Slutsatser: De företag som har formella belöningssystem kännetecknas av att de är unga, tjänsteföretag, har högutbildade företagsledare och många anställda. Motivering av personal är det som får mindre företag att införa formella belöningssystem och önskan om att behålla den familjära känslan får andra att inte göra det.

 • 57.
  Gustavsson, Mikael
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Karlsson, Richard
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Wannberg, Henrik
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Psykologiska beslutsfällors inverkan på investeringsbeslut2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Problem: The question is if investors falls into psychological decision traps when they are about to make an investments decision. Research in other areas suggests that this may be case. The reason is that they are not aware of that psychological decision traps exist. If so, it can lead to pernicious consequences for the return on the portfolios they manage. Purpose: To investigate if investors fall into four different psychological decisions traps: anchoring, confirming evidence, overconfidence and regression towards mean, at investments in IPOs Method: We have collected data through a form of experiment. The experiment was designed with test related to a fictitious Initial Public Offering. Conclusions: The result from the empirical study shows that stock investors falls into the psychological decisions traps. In general there are more amateur investors who falls into the traps than professional analysts. We have created a model over the investment decision process and the traps associated to each step in the process.

 • 58.
  Hansen, Anna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Klingeroth, Sara
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Hur hanterar E-handelsföretag inom Business to Consumer returflödet?2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Shopping on the Internet has become very popular. More and more businesses open E-commerce sites where the customer can buy products. If you order a product from an E-commerce site and you can’t see, feel or try the product it’s possible that you won’t be satisfied and then you might want to return it. Products, which are sold through E-commerce, tend to have a much higher return rate than traditional products. There are many ways of taking payment from customers. For example there is invoice, cash on delivery and bankcard. Bankcard is one payment that customers are not pleased with. They are still anxious of giving up their bankcard number on the Internet. Our purpose is to find out how E-business companies in the B2C market handle their return flow. What differences are there? Is there anything in common? We also want to inspire E-business companies to better look into their return flow.

 • 59.
  Hansson, Camilla
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Johansson, Linda
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Persson, Johan
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Samband mellan mål och belöningssystem2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  De formella belöningssystemen för arbetarna i västra Blekinge stödjer företagens operativa mål. I åtta fall av tio finns två eller flera operativa mål knutna till belöningssystemet. I de övriga två belöningssystemen behöver endast ett av företagets operativa mål uppnås för att belöning ska utfalla. Därmed har 80 procent av de undersökta belöningssystemen ett starkt samband mellan operativa mål och belöning. Hos de övriga belöningssystemen finns ett mindre starkt samband. De flesta företagen tillämpar kollektiva belöningar till sina arbetare. Samtliga av de formella belöningssystemen genererade monetära ersättningar.

 • 60.
  Harrysson, Marcus
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Johansson, Mikael
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Kommunikation av och runt interna ekonomiska rapporter: en studie i sju tillverkande Blekingeföretag2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstract: Title: Communication of and around internal performance reports - A study in seven manufacturing companies based in Blekinge. Authors: Marcus Harrysson and Mikael Johansson. Supervisors: Lars Svensson and Carina Svensson, Blekinge Institute of Technology Department: Department of Business Administration. Course: Bachelor thesis in Business Administration, 10 credits Purpose: Our purpose with the bachelor thesis was to investigate if there is a connection between communication of and around internal performance reports and profitability in companies. Method: Our investigation has been made at seven companies in the county of Blekinge by making personal interviews with people in both production and business departments at each of the companies. Result: We have come to the conclusion that there is a connection between communication of and around internal performance reports and profitability. Sammanfattning Titel: Kommunikation av och runt interna ekonomiska rapporter ? En studie i sju tillverkande Blekingeföretag. Författare: Marcus Harrysson och Mikael Johansson. Handledare: Lars Svensson och Carina Svensson, Blekinge Tekniska Högskola. Institution: Institutionen för Ekonomi och Management Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, 10 poäng Syfte: Syftet med kandidatuppsatsen är att undersöka om det finns ett samband mellan kommunikation av och runt interna ekonomiska rapporter och lönsamhet. Metod: Vår undersökning har gjorts i sju stycken Blekingeföretag genom personliga intervjuer med representanter för både ekonomi- och produktionsavdelningen på varje företag. Slutsats: Av vår undersökning drar vi slutsatsen att det finns ett samband mellan kommunikation av och runt interna ekonomiska rapporter och lönsamhet i företag.

 • 61. Hartswood, Mark
  et al.
  Procter, Rob
  Slack, Roger
  Voß, Alexander
  Rouchy, Philippe
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Rouncefield, Mark
  Working IT Out in Practice: Towards a Principled Synthesis of Ethnomethodology and Participatory Design2001Other (Other academic)
 • 62.
  Hatami, Azade
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Carlsson, Linda
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Depression och dess samverkan med ångest och dissociation.2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att studera sambandet mellan depression, ångest och dissociation. Studien grundar sig i både den psykoanalytiska teorin och den kognitiva teorin. Som deltagare valdes 90 studenter vid en högskola i södra Sverige och som materiel användes tre frågeformulär: ett dissociationsformulär, ett depressionsformulär och ett ångestformulär. Resultaten i denna studie visar på att det inte är någon skillnad i förekomsten av depression mellan män och kvinnor. Depression och ångest har en stark bindning till varandra. Dock kan inte denna studie avslöja hur begreppen depression och ångest påverkar varandra, utan troligen påverkas de av varandra i en dynamisk process. Om man har ångest har man även vissa depressiva inslag och tvärtom. Studien visar ingen bindning mellan depression och dissociation, men visar på ett samband mellan dissociation och både ångest och depression.

 • 63.
  Hemberg, Kent
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Hermansen, Oskar
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Pettersson, Roger
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Målstyrning i Gymnasieskolan2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Titel: Målstyrning i gymnasieskolan Författare: Kent Hemberg , Oskar Hermansen , Roger Pettersson Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi Handledare: Carina Svensson och Henrick Gyllberg Institution: Institutionen för Ekonomi och Management (IEM) Syfte 1: Syftet med vår uppsats är att undersöka om målen från regeringen och Skolverket bryts ner till mätbara och utvärderingsbara mål i gymnasieskolan. Syfte 2: Vi vill också se om skolans organisation från kommunala skolpolitiker ner till lärare kommit så långt i sin omorganisering att man kan säga att målstyrning fungerar. Metod: Kandidatarbetet är utformat som en kvalitativ fallstudie och för att samla in det empiriska materialet har vi använt oss av öppna intervjuer. I vår avgränsning, att på kommunal nivå se och tolka hur mål formuleras för gymnasieskolan, har vi valt att intervjua personer inom gymnasienämnden, utbildningsförvaltningen och gymnasieskolan. Slutsatser: Idag fungerar den målstyrda skolan efter mycket slit av de ansvariga politikerna, förvaltarna, skolledningen och lärarna. Målstyrningsfilosofin är dock inte tillräckligt etablerad som norm ännu och det finns vissa detaljer i styrsystemet som behöver mer bearbetning. Ingen som arbetar i gymnasieskolan idag vill ha någon annan styrform och alla är överens om att i ett modernt demokratiskt samhälle som utbildar konstruktivt och kritiskt tänkande elever är målstyrning den mest kreativa lösningen.

 • 64.
  Hermansen, Oskar
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Johansson, Mikael
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Mattsson, Henrik
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Arbete med etiska och moraliska frågor i styrning av företag2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Syfte:Syftet med vår undersökning var att skapa förståelse för hur företag arbetar med etiska och moraliska frågor i samband med ekonomistyrning. Metod:Vår undersökning har gjorts i tre svenska företag genom personliga intervjuer med personer i chefs- eller ledarposition på varje företag. Den insamlade empirin har sedan sammanställts och analyserats genom att jämföra den med vårt teoriavsnitt. Slutsats:Vi har kommit fram till fyra punkter som enligt vår undersökning är centrala för arbetet med etiska och moraliska frågor i de företag vi undersökt. Dessa är värderingar, förståelse, ledarskap och företaget. Abstract Purpose:Our purpose was to clarify how companies work with ethical matters in relation to its management control system. Method:Our thesis has been prepared at three Swedish companies where we have completed personal interviews with people in management or leading positions in each of the companies. The collected data was analyzed and compared to the different theories presented in our theory chapter. Result:We have found four central elements, which according to our research are central for the work with ethical matters in the companies we have researched. They are values, understanding, leadership and the company itself.

 • 65.
  Hoffner, Fredrik
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Maliqi, Petrit
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Svensson, Jesper
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Marknadsföring med ändrade medievanor: En kvalitativ studie om småföretags syn på digital marknadsföring2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Title: Marketing with changed media habits: A qualitative study about what small businesses think about digital marketing.

  Authors: Fredrik Hoffner, Petrit Maliqi och Jesper Svensson

  Supervisor:

  Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology

  Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits

  Purpose: The purpose with this article is to examine and analyze if small businesses within the construction business adapt to the changing media habits, and why or why not they choose to do so.

  Method: A multiple cases study has been done with the help of eight semi-structured telephone interviews with the manager of these small businesses within the construction business.

  Results: The conclusion we made with this paper is that small businesses within the construction business is not ready to adapt into the digital way of marketing because the bosses generally lacks the knowledge that is needed. Seeing as the bosses have a big influence in these small companies the result will be affected. The attributes we found most deciding were age and education, among others.

 • 66.
  Holgersson, Åsa
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Löfstedt, Emma Krüger och Lisa
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Kvalitén på utvecklingssamtal2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  PROBLEM: Kunskap om vad utbildning om utvecklingssamtalet ger för effekter är något som vi anser saknas i den vetenskapliga världen och det är detta vi vill bidra med i denna uppsats. SYFTE: Syftet med denna uppsats är att beskriva vad ökade utbildningsinsatser till medarbetare kan få för effekter på kvalitén i utvecklingssamtalen. METOD: Då vi arbetar utifrån ett tolkande och beskrivande perspektiv kommer en kvalitativ undersökning att behandlas. Vi är intresserade av att studera indikationer på samband mellan olika begrepp och eftersom inga statistiska samband skall beskrivas anser vi att denna form av studie bör genomföras. Vi ska endast kontakta en organisation vilket gör att vi anser att intervjuer som undersökningsmetod är det mest relevanta att använda. Valet av att undersöka medarbetarna i en organisation föll sig naturligt utifrån vår problemdiskussion. SLUTSATS: En avgörande faktor för att kunna få ut alla önskade effekter av utvecklingssamtalet är att alla är medvetna om syftet med att ha samtalet. Våra slutsatser visar även på att om medarbetarna får utbildning om samtalet leder det till ökat eget ansvar och engagemang.

 • 67.
  Hugosson, Marina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Paulsson, Anette
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Kan företag hantera ekonomistyrning med balans och fokus?2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Många företag tillämpar olika metoder för att styra sin verksamhet. Det grundläggande för företags utveckling är att använda en ekonomistyrning som passar för företagets verksamhet samt att ekonomistyrningssystemet tillämpas på ett optimalt sätt för att uppnå de bestämda mål som företaget formulerat. För att företag skall kunna uppnå en ekonomistyrning som fungerar på ett optimalt sätt, krävs det att företag kan hantera balans och fokus i både tid, rum och aspekter. Problem: Det problem som fångat vårt intresse och som vi vill undersöka närmare är om företag kan hantera balans och fokus inom sin ekonomistyrning. I den dynamiska omgivning som vi lever i krävs det att företag har en fungerande ekonomistyrning. Det kräver bland annat en planering av verksamheten på både lång och kort sikt samt att det görs på ett sätt så att både balans och fokus kan hanteras inom deras ekonomistyrning. Således är frågan om företag kan hantera både balans och fokus inom sin ekonomistyrning och vad är det för faktorer som gör att de klarar alternativt inte klarar att hantera balans och fokus. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om företag kan hantera ekonomistyrning med balans och fokus. Metod: Vi har arbetat efter den kvalitativa forskningsmetoden för att undersöka vårt problem och försöka förstå dess fenomen. Vårt undersökningsmaterial har samlats in genom intervjuer. Utöver vårt intervjumaterial har vi som underlag för vårt kandidatarbete använt oss av material som tidskrifter och litteratur inom ämnesområdet ekonomistyrning. Slutsats: Det som tydligt framkommer i vår undersökning är att företag som kan hantera både balans och fokus inom sin ekonomistyrning tillämpar ett ekonomistyrningssystem som hjälper företag att beakta de faktorer som vi anser är viktiga för att de skall kunna anpassa, förbättra och utveckla sin verksamhet efter omgivningens krav. De företag som kan hantera balans och/eller fokus idag har ingen garanti för att den skall kvarstå för all framtid. Det gäller att de företagen hela tiden följer upp verksamheten, motiverar medarbetarna, samordnar för att uppnå måluppfyllelse samt bemöter förändringar på ett positivt sätt för att upprätthålla sin balans och fokus inom ekonomistyrningen. Även det företag som inte kan hantera balans och fokus idag inom sin ekonomistyrning kommer troligtvis att kunna hantera det om företaget fortsätter sitt arbete med att förbättra och utveckla sin verksamhet samt motivera medarbetarna.

 • 68.
  Hultkrantz, Per
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Larsson, Gunilla
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Self-efficacy, self-esteem och sensitivity to criticism under den sena adolescensen med avseende på betyg, kön och gymnasieprogram.2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  En betydelsefull period i många tonåringars liv är gymnasietiden. Avgångsbetygen i gymnasiet spelar en viktig roll för framtida möjligheter att välja yrke eller komma in på universitet eller högskola. Kontexten kan vara avgörande för hur självbilden utvecklas. Syftet med studien var att se om det fanns en skillnad mellan pojkar och flickor i den sena adolescensen angående self-esteem, self-efficacy och sensitivity to criticism. Speciellt intressant var att se eventuella samband mellan dessa psykologiska fenomen och betygen i engelska, matematik och idrott/hälsa samt programvalet. Tre frågeformulär distribuerades ut till 138 tredjeårselever, 53 pojkar och 85 flickor, vid olika gymnasieskolor. Det påvisades högre self-esteem samt lägre sensitivity to criticism hos pojkar än hos flickor. Skillnader mellan könen fanns ej i self-efficacy. Alla betyg korrelerade positivt med self-efficacy, men inga betyg korrelerade med self-esteem trots att det finns vissa kulturellt och socialt betingade skillnader mellan könen. När det gäller self-esteem och sensitivity to criticism visar studien på att könen har samma tro på den egna förmågan till prestation. Diskussionen tar även upp förslag till framtida forskning.

 • 69.
  Håkansson, Emma
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Nilsson, Carolina
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Kommunikation av strategi: betydelsefulla faktorer2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva vilka faktorer som har betydelse för hur ledningen i en organisation kommunicerar strategi till medarbetarna. För att kunna uppnå vårt syfte har vi använt oss av en kvalitativ metod. Vi har samlat in vår empiri med hjälp av intervjuer utformade som samtal. I analysen har vi sedan tolkat materialet utifrån de teorier vi funnit kunna hjälpa oss förstå det studerade. Vi har funnit 14 faktorer som har betydelse för hur strategi kommuniceras. Dessa har vi sedan kunnat dela in i medvetna och omedvetna. Vi har dessutom utvecklat begrepp, i form av fyra olika kommunikationskulturer. Våra undersökta företag är en blandning av dessa kulturer.

 • 70. Ikeya, Nozomi
  et al.
  Martin, Dave
  Rouchy, Philippe
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Some Ethnomethodological Observations on 'Interaction' in HCI2002Conference paper (Refereed)
 • 71.
  Jacobsson, Andreas
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Lundström, Andreas
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Privacy Policy: Att skapa förtroende för en uppkopplad värld2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Förtroende har sitt ursprung i trygghet och säkerhet. För att lämna ifrån sig personlig information krävs att man känner förtroende och således även trygghet och säkerhet. Tillgång till personlig information är en viktig konkurrensfördel för ett företag. Samtidigt utgör den personliga informationen ett problem eftersom många kunder känner en oro att lämna ifrån sig denna. Oron beror på osäkerhet om vad som kan hända med den information man lämnar, denna oro kan i sin tur leda till brist på förtroende. Chansen är med andra ord större att kunden väljer att fullfölja en registrering om den känner förtroende. I USA presenterar de flesta stora webbplatser en integritetspolicy, även om tillämpningen av dem varierar något, i syfte att skapa förtroende. I Sverige existerar företeelsen inte alls i samma utsträckning. Kundernas oro för att lämna ifrån sig personlig information gör att det finns ett behov av att informera dem om hur erlagd information hanteras. Genom att presentera en integritetspolicy (enligt rekommend ationerna) kan man öka Internetanvändarnas kunskap om vad som händer med deras personliga information. Således minskar även användarnas osäkerhet och förtroende kan byggas.

 • 72.
  Jansson, Lise-Lotte
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Svensson, Lina
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Interaktionen som nöjdhetsskapande faktor2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Syfte Syftet med vår uppsats är att studera vilka faktorer i interaktionen mellan personalen och dess kunder som är nöjdhetsskapande i tjänsteföretag som präglas av; ? Begränsad påverkansmöjlighet på slutprodukt, exempelvis nätverksorganisationer med många ´ inblandade aktörer, ? Få och/eller sporadiska kundkontakter, exempelvis till följd av ett ökat utnyttjande av teknologi och självbetjäning. Utifrån detta ska vi konstruera en egen Kundnöjdhets-skapande interaktionsmodell och jämföra den med befintliga nöjdhetsskapande modeller. Metod Som metod för insamling av vårt empiriska material använder vi oss av Nöjdhetsskapande Handlings-Metod. Det empiriska underlag som ligger till grund för denna uppsats är uteslutande resenärernas egna berättelser om nöjdhetsskapande handlingar vid interaktionsutbyte med tågpersonalen på Kustpilen. Slutsats Att interaktionen, mötet mellan leverantörens personal och dess kunder, är betydelsefull för kundernas tillfredsställelse är inget nytt. Vår fråga är vilka faktorer det är i interaktionen mellan Kustpilens personal och dess resenärer som är nöjdhetsskapande. Utifrån befintliga kundnöjdhetsskapande interaktionsmodeller och våra insamlade berättelser har vi konstruerat en egen Kundnöjdhetsskapande interaktionsmodell som av består följande fyra kategorier; ? ?Plåster på såret? - Olika former av kompensa- tioner som fungerar som ?återställare? vid brister i det egna systemet ? Tillmötesgående av efterfrågad handling - Hjälp med enskild individs angelägenhet vid förfrågan, såsom individuell särupplysning eller särbehandling ? ?Det lilla extra? - Tillhandahållande av fördel- aktig information eller utförd handling på personalens eget initiativ ? Personlighet - Personalens uppträdande gentemot kunden *********************************************************** Abstract Title Interaktionen som nöjdhetsskapande faktor - En studie av Blekingetrafikens tåg Kustpilen - Purpose The purpose with our Bachelor thesis is to study which factors in the interaction, between the personnel of a service company and their costumers, that creates costumer satisfaction in enterprises characterized; ? Limited possibility to affect the final product, e.g network organizations with a lot of actors involved. ? A few and/or sporadic costumer contacts, e.g due to increasing use of technology and self-service. Out of this we?ll create a Costumer satisfaction interactive model and compare it with other existing satisfaction models. Method The method for collecting the empirical data has been Nöjdhetsskapande Handlings-Metod. All the empirical data is solely the travellers? own stories of satisfying acts within their interaction with Kustpilens personnel. Result The fact that interaction, the meeting between the suppliers? employees and their costumers, is an important part to costumer satisfaction is well known. Our question though is which factors, within the interaction between Kustpilens personnel and their travellers, do create costumer satisfaction. By studying the existing costumer satisfaction interaction models, and analysing our own empirical data, we constructed our own Costumer satisfaction interactive model that contains the following four categories: ? ?plaster on the wound? ? different kinds of compensation when there has been system failures. ? Obliging request - special treatment and special information supplied on costumers request ? Something exceptionally ? special treatment and special information supplied on initiative of the personnel ? Personality ? the personnel?s behaviour toward the costumers

 • 73.
  Jogmark, Marina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Roysson, Stefan
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Relationen mellan känsla av sammanhang och markörer för funktionell ålder för två olika åldersgrupper.2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vid samma kronologiska ålder är äldre människor olika gamla i funktionell mening. Denna olikhet blir större ju äldre vi blir. Det kan till exempel röra sig om tillbakagång i fysisk styrka, minne, blodtryck, och syn, samt ett åldrat utseende. Denna olikhet kan ha många orsaker. I denna studie prövas om känslan av sammanhang (KASAM), som är ett indirekt mått på stresstålighet, är relaterat till markörer för funktionell ålder, i åldersgrupperna 66 respektive 86 år. Hypotesen är att ett starkt KASAM är relaterat till låg funktionell ålder. Som markörer för funktionell ålder används muskelstyrka, minne, blodtryck, syn och individens skattade utseende. 86-åringarna uppvisar för varje markör, förutom det skattade utseendet, ett sämre medelvärde i förhållande till 66-åringarna. Dessa markörer för funktionell ålder relateras till KASAM genom korrelationstest. Resultaten visar inga signifikanta samband för hela populationen. Det finns emellertid ett positivt samband mellan muskelstyrka och KASAM inom en subgrupp. Tendenser till ett positivt samband återfinns inom samma subgrupp mellan minne och KASAM. Detta lägre KASAM, kan antas bero på individens förändrade självbild, i relation till försämrade fysiska och kognitiva förmågor.

 • 74.
  Johansson, Anna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Karlsson, Ann-Charlotte
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Utvärdering av projekt: IT-Telekom gentemot Övriga branscher2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Kurs: Kandidatuppsats inom Företagsekonomi, C-uppsats 10 p Syfte: Syftet är att utreda i hur stor utsträckning projekt utvärderas och om det föreligger några skillnader mellan IT-Telekom och Övriga branscher. Syftet är även att utreda vilka kritiska moment och problem som framkommer vid utvärdering och utläsa eventuella samband mellan utvärdering av projekt, lärande och effektivisering. Metod: En positivistisk inriktning går att utläsas som en röd tråd genomgående i de valda metodansatserna i uppsatsen. Genom enkätundersökning per telefon med projektledare, från slumpmässigt utvalda företag inom IT-Telekom samt Övriga branscher, samlades empiri in för bearbetning och analysering. Slutsatser: Vad det gäller utvärdering av projekt framkom en viss skillnad mellan IT-Telekom och Övriga branscher. Utvärdering av projekt sker i regel på de flesta företag, men oftare inom IT-Telekom än inom Övriga branscher, dock inte efter samtliga avslutade projekt. Undersökningen visar också att IT-Telekom och Övriga branscher upplever/har till viss del olika kritiska moment och problem idag. Medan IT-Telekombranschen har problem med att få planeringen att stämma både internt och gentemot extern part och att dokumentationen ofta skötts dåligt, har de i Övriga branscher istället problem med konflikthantering. Vidare tyder undersökningen även på att ett samband mellan utvärdering, lärande och i slutänden effektivisering existerar.

 • 75.
  Johansson, Bettina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Ledberg, Katarina
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Att effektivisera en rekryteringsprocess för nyutexaminerade studenter2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Problem På arbetsmarknaden finns kravet att den arbetssökande bör ha arbetslivserfarenhet inom ramarna för den sökta tjänsten. Saknas sådan erfarenhet finns risken att arbetsgivaren anställer en mer erfaren person. Syfte Syftet med föreliggande uppsats är att effektivisera rekryteringsprocessen för nyutexaminerade studenter för att öka deras möjligheter till integrering i arbetslivet. Antagandet är att en effektivisering av rekryteringsprocessen ska skapa ett större värde för uppdragsgivaren till en så låg kostnad som möjligt. Metod Undersökningen är av kvalitativ karaktär där vi med hjälp av olika modeller analyserar resultatet från intervjuerna, som vi genomförde med Proffice och sex företag i Skåne och Blekinge som tidigare har anlitat bemanningsföretag i rekryteringssyfte. Slutsatser Vid rekrytering av en nyutexaminerad student visar det sig att en kontinuerlig kommunikation mellan uppdragsgivare och bemanningsföretag bidrar till att resultatet av tjänsten bättre uppfyller uppdragsgivarens önskemål. I ett tidigt skede av processen är det dessutom viktigt att uppdragsgivaren förses med rätt information i syfte att kunna göra eventuella förberedelser inför anställningen av studenten. Ytterligare är tiden en kritisk faktor i rekryteringsarbetet. Tiden för hur snabbt rekryteringsprocessen löper avgör vilket värde som genereras för uppdragsgivaren, ju lägre tidskostnader desto högre värde. Bemanningsföretaget bör även ständigt tillhandahålla färsk information i sina databaser och ha en öppen inställning till satsningen på nya segment, exempelvis nyutexaminerade studenter.

 • 76.
  Johansson, Helene
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Toresten, Marie
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Humankapitalet -en betydande tillgång för företag att bevara och utveckla2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I vår studie framträder det att företag gör följande, för att behålla sitt humankapital: -investerar i och utvecklar humankapitalet, såsom i form av kompetensutveckling, -ger medarbetarna möjlighet att avancera, genom en väl fungerande internrekrytering, -belönar medarbetarna, både i form av pengar och visad uppskattning, -skapar arbetsglädje/trivsel genom en öppen kommunikation och samarbete. Företags motiv till att de väljer att förvalta sitt humankapital, genom kompetensutveckling, är att: -de ska kunna förändras i takt med marknadens/branschens snabba utveckling, -de ska kunna prestera bra resultat genom att medarbetarna kan utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt, -de har vissa arbetsområden/arbetsuppgifter som kräver ständig utveckling på grund av hög förändringstakt.

 • 77.
  Johansson, Peter
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Magnusson, Thomas
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Jonsson, Mikael
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Bonussystemets konstruktion2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bonusen på vårt fallföretag har inte bara konstruerats för måluppfyllelse och styrhjälpmedel av företagsledningen, utan har även införts för ett strategiskt tänkande på företaget. Bonusen har medverkat till att de anställdas motivation att utbilda och förnya sin kunskapsbank har ökat. Vi kan säga att företagets bonussystem direkt är kopplat till företagets strategiska målsättning

 • 78.
  Johansson, Tobias
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Steen, Martin
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Änghede, Angelica
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  IT-konsultens konsultationsprocess2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Hur resonerar IT-konsulter i deras konsultationsprocess rörande utvecklandet av en kunds IT-baserade internrekryteringssystem? Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en IT-konsult resonerar i en konsultationsprocess samt undersöka huruvida konsulter använder sig av fastställda modeller och metoder i sitt arbete. Vi har valt att arbeta med en kvalitativ undersökning för att uppnå vårt syfte. För vår insamling av empiri har vi använt oss av en fallstudie, observation samt simulering. Kombinationen av dessa har gjort det möjligt att genomföra uppsatsen och få fram en så rättvisande data som möjligt. Slutsats: Vi konstaterar att dagens IT-konsulter inte använder sig av några teoretiskt fastställda metoder, utan snarare använder sig av processmetoder utarbetade av konsultföretaget och konsulten. Dock kan vi urskilja likheter mellan konsulterna och de presenterade teorierna i hur en konsultationsprocess går till. Vi hävdar att konsulterna i ett utvecklingsprojekt resonerar utifrån de egenhändigt formulerade processmetoderna, dock med naturliga inslag av teorin, som i sin tur sätter prägel på konsulternas sätt att resonera.

 • 79.
  Johnsson, Jenny
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Outsourcing och dess påverkan på individen i arbetslivet2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Outsourcing påverkar individen i arbetslivet. Jag har med min uppsats försökt visa att det det finns mycket i företagens agerande som medför att individens kompetens inte alltid nyttjas fullt ut efter outsourcingen. Samt att det även på andra sätt påverkar individen i arbetslivet.

 • 80.
  Jonsson, Geanina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Nilsson, Jessica
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Belöninssystem som styrmedel och konkurrensmedel. Samband mellan syfte och belöningstyper.2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Problem Under det senaste decenniet har belöningssystemets betydelse för företaget kommit i fokus. Man har belyst vikten av belöningssystemet, inte minst som styrmedel utan även som konkurrensmedel. Som konkurrensmedel används belöningssystemet för att locka till sig och behålla kompetent personal. Dessa olika syften borde avspegla sig i belöningssystemets utformning genom att man tillämpar olika belöningar och belöningstyper. Problemfrågor Hur avspeglas syftena styrmedel och konkurrensmedel i belöningssystemets utformning? Vilka är de belöningstyper som används främst för att uppnå dessa syften? Syftet med denna uppsats är att: ?Få en djupare inblick i vilka belöningar som finns för att främja syftena styrmedel och konkurrensmedel. ?Kategorisera olika belöningstyper utefter dessa syften. ?Kartlägga och analysera de eventuella skillnaderna, med avseende på belöningstyp utifrån de olika syftena. Slutsats I de företag vi studerat använder man främst materiella belöningar som är kopplade till individen eller systemets prestationer för att uppfylla ett styrmedelssyfte. Belöningarna är främst av proaktiv karaktär, vilket innebär att man belönar om man nått ett visst mål. Belöningar som används i konkurrensmedelssyfte är till största del immateriella systembelöningar. Dessa avser i första hand att öka trivseln och företagskänslan. Belöningarna är till största del reaktiva, det vill säga kända i förväg av individen.

 • 81.
  Jonsson, Lina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Olsson, Kristian
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Olsson, Mattias
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Tahajjod, Shabnam
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Stresshantering ur ett ledarskapsperspektiv2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Stresshantering ur ett ledarskapsperspektiv Författare: Lina Jonsson, Kristian Olsson, Mattias Olsson,Shabnam Tahajjod Handledare: Marie Aurell Institution: Institutionen för ekonomi och management Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, FEC 007 Frågeställning: Hur kan vi förstå stresshantering ur ett ledarskapsperspektiv? Metod: För vår uppsats har vi valt en kvalitativ metod med intervjuer som kvalitativ datainsamling. Intervjuerna hade en låg grad av standardisering. Slutsatser: Utifrån vår frågeställning har vi kommit fram till att det är vik-tigt att skapa trivsel på arbetsplatsen, att det finns en trygghet och känsla av att klara av arbetsuppgifterna samt att det sker ett rikligt informationsflöde mellan chef och anställda för att kun-na hantera arbetsplatsens stressituation.

 • 82.
  Jonsson, Lina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Olsson, Kristian
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Olsson, Mattias
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Tahajjod, Shabnam
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Stresshantering ur ett ledarskapsperspektiv2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Titel: Stresshantering ur ett ledarskapsperspektiv Författare: Lina Jonsson, Kristian Olsson, Mattias Olsson, Shabnam Tahajjod Handledare: Marie Aurell Institution: Institutionen för ekonomi och management, IEM Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, FEC 007 Frågeställning: Hur kan vi förstå stresshantering ur ett ledarskapsperspektiv? Metod: För vår uppsats har vi valt en kvalitativ metod med intervjuer som kvalitativ datainsamling. Intervjuerna hade en låg grad av standardisering. Slutsatser: Utifrån vår frågeställning har vi kommit fram till att det är vik-tigt att skapa trivsel på arbetsplatsen, att det finns en trygghet och känsla av att klara av arbetsuppgifterna samt att det sker ett rikligt informationsflöde mellan chef och anställda för att kun-na hantera arbetsplatsens stressituation.

 • 83.
  Jungbeck, Jacob
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Meland, Catrin
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Tillgänglig kapacitet på mobila telenät2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen skall belysa ett teoretiskt och praktiskt perspektiv av begreppet tillgänglig kapacitet på mobila telenät.

 • 84.
  Karlsson, Hanna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Andreasson, Martina
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Intranät En kommunikationskanal för alla?2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Intranet is today a common technical groupware to communicate in many organisations. People can interact through the Intranet and communicate within the organization and get relevant information according to their workplace. It can be difficult to get everybody to use the Intranet as an information- and communication tool. This causes problems when people want to reach out with information. With these thoughts we entered our work at Luftfartsverket at Arlanda airport. The main goal for us has been to find out how they reach out with information in a large company where there are many different employees with different work situations. We choose to be in a department where the computer is not used in their daily work situations. The reason for our choice of department was because the problem of information is most common where the computer is not used as a natural extension of their work situations. We have also focused on how the employees get information today, and which ways they appreciate the most. To find out the reasons why the Intranet is not used as much as the head of department wishes, we have used several qualitative methods such as interviews, mock-up, Future Workshop etc. From the reflections and results of our methods we have found several solutions on how the presentation of the information can be improved.

 • 85.
  Karlsson, Martin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Kvist, Martin
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Alfredsson., Magnus
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Rationella förväntningar på optionsmarknaden: en jämförelse mellan faktisk, implicit och historisk volatilitet.2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  På börssidorna i affärstidningarna, Dagens Industri och Finanstidningen, presenteras både det teoretiska priset och marknadspriset för aktieoptioner. Mellan dessa båda priser förekommer det nästan alltid en skillnad. Denna skillnad förklaras med att priserna är baserade på olika volatiliteter. Det är den historiska volatiliteten som används vid beräkning av det teoretiska priset medan det är den förväntade framtida volatiliteten som bestämmer marknadspriset. Syfte: Undersöka förhållandet mellan implicit, faktisk och olika historiska volatiliteter på den svenska optionsmarknaden under år 2000 samt närmare granska rationaliteten i marknadens uppskattning av den faktiska volatiliteten.

 • 86.
  Kiddert, Åsa
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  En studie av förändring och förändringsmotstånd i samband med sammanslagningen av AF Blekinge Väst2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  problemdiskussion: Förmåga till förändring och förnyelse är en viktig och nödvändig process för att organisationer skall upprätthålla sin långsiktiga verksamhet. Förutsättningar för att en förändring ska lyckas implementeras hos berörda är att anställda måste ses som subjekt och de måste kunna tillåtas och vilja ha inflytande i förändringsarbetets alla steg där information, förankring, kunskaper, tid och resurser är viktiga instrument. I många organisationer saknas dessa förutsättningar vilket kan vara några av de bidragande orsakerna till att motstånd hos berörda uppstår vid ett förändringsarbete. syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns något motstånd hos berörd personal till Länsarbetsnämndens beslut om sammanslagning av arbetsförmedlingarna i Karlshamn,Sölvesborg och Olofström. Om det finns motstånd är tanken att ta reda på hur detta motstånd ser ut. Syftet är även att ur ett ledningsperspektiv undersöka hur motstånd allmänt uppfattas samt hur eventuellt förändringsmotstånd hanteras/bemöts. Metod: För att få svar på mina frågor har jag genomfört semistrukturerade intervjuer med fackliga representanter, personal och ledning. Slutsatser: Sammanslagningen av AF Blekinge Väst har mötts med entusiasm och positiv inställning. Personalen har varit väl införstådda med de problem och vinster som kan åstadkommas med ett samarbete kommunerna emellan. Informationen beträffande sammanslagningen upplevs som god, samt att personalen känner sig delaktiga och har getts möjligheter att påverka utformningen av arbetet i organisationen trots att Arbetsförmedlingen är politiskt styrd där beslut oftast fattas uppifrån. Orsaker till varför sammanslagningen inte har mötts med motstånd kan vara att ledningen har varit väl medveten om vilka aspekter som är viktiga att anamma i ett förändringsarbete, nämligen god information, klara syften och mål, bred delaktighet, samt möjligheter till egen påverkan.

 • 87.
  Kjellander, Anna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Kjellander., Jenny
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Intranät: en kunskapskälla i arbetet?2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Ambitionen med studien är att undersöka och skapa förståelse för hur ett intranät, i en roll som kunskapskälla, kan fungera som stöd i arbetet. Vi vill fördjupa förståelsen för vilken kunskap som kan kodas i och överföras via ett intranät, och vilken som går förlorad vid denna process. Vidare vill vi ta reda på vad som krävs för att denna kunskap, i samverkan med intranätet, ska stödja arbetet i en organisation. Studien är en kvalitativ fallstudie på en svensk bank. Den genomfördes i form av semistandardiserade och halvstrukturerade intervjuer med fem personer på ett av bankens lokalkontor. Vi har en ideografisk grundsyn på vår fallstudie, vilket innebär att vi är intresserade av fallet i sig och inte ser det som ett sätt att bidra till allmänna lagar. Den kunskap vi ändå bidrar med kan skapa förståelse för hur intranät fungerar som stöd i arbetet i egenskap av kunskapskälla i företag med system liknande det fallföretaget har. Vi kom fram till att för att medarbetarna ska kunna förvärva kunskap som kan användas för att lösa komplexa problem i arbetet via intranätet krävs att de kan tillägna sig den. Tillägnandet har att göra med intranätets struktur och användarvänlighet, den där presenterade informationens struktur, relevans och aktualitet samt tillgången på information. Vår övergripande slutsats är att intranätet på vårt fallföretag främst används för att förvärva kunskap som är till nytta vid lösandet av rutinuppgifter eftersom användarvänligheten är mycket bristfällig och informationstillgången är överflödig. Sådan information är ofta enkel i sin struktur, t ex aktuella ränteuppgifter eller valutakurser, och ställer därmed inte så höga krav på intranätets struktur.

 • 88.
  Kock, Emma
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Lundanes, Ivar
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Magnelöv, Annica
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Teambuilding & kompetensutveckling: - En studie om teambuildingens påverkan på individens samarbetsförmåga2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet är att tillföra kunskap gällande kompetensutveckling, till området Human Resource Management inom organisationsteori, genom att studera teambuildingens påverkan på individens personliga utveckling gällande samarbetsförmåga. I förlängningen avser vi att skapa en bättre förståelse för vilken nytta företag har av teambuilding när det gäller personlig utveckling av anställda.

  Metod: Kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer.

  Slutsatser: Studien visar att teambuilding har en påverkan på individens personliga utveckling gällande samarbetsförmåga och studien visar även att individens attityder till teambuilding har en avgörande roll för den utveckling av samarbetsförmågan som teambuilding ger.

 • 89.
  Kristiansson, Mario
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Robusta Adaptiva Strategier: en lektion i affärsutveckling av moder natur2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Biologiska organismer har under miljontals år framgångsrikt hanterat konkurrens och osäkerhet. Företag kan ur vissa perspektiv liknas vid biologiska organismer; som företagsorganismer måste även de hantera konkurrens och osäkerhet. Vilka likheter finns mellan den biologiska världen och den ekonomiska? Hur kan vi förklara konkurrens och osäkerhet, samt hur har moder natur löst dessa problem? Arbetet är baserat på framförallt komplexitetsteori och evolutionsteori vilka ligger till grund åt paradigmet benämnt som .Robusta Adaptiva Strategier.. Uppsatsen huvudsyfte är att undersöka och åskådliggöra förhållandet mellan osäkerhet, konkurrens, evolutionsteori, komplexitetsteori och affärsutveckling, vilket utgör paradigmet Robusta Adaptiva Strategier. Ett delsyfte är att undersöka ett företag i en studie utifrån paradigmet. (ENG): Biological organisms have, for millions of years, successfully handled competition and uncertainty. Companies can from a certain point of view resemble biological organism; as such they must also handle competition and uncertainty. What similarities are there between the biological world and the world of economics? How can we explain competition and uncertainty; and how has mother nature resolved these problems? The work is mainly based on complexity theory and evolution theory which are at the heart of the paradigm denoted as Robust Adaptive Strategies. The main purpose is to examine and visualize the relationship between uncertainty, competition, evolution theory, complexity theory, and business evolution, which constitutes the paradigm Robust Adaptive Strategies. A sub-purpose is to examine a company in a study drawn upon the paradigm.

 • 90.
  Krpuljevic, Selver
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Nystedt, Magnus
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Positiv erfarenhetsåterföring i ett kärnkraftverk: ett steg på vägen mot en lärande organisation1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 91.
  Larsson, Marie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Mårtensson, Ann-Helene
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Ohlsson, Åsa Nygren
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Sjukhusets driftsform: ekonomistyrning ur fotfolkets perspektiv2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  En jämförelse mellan bolagiserade sjukhus och förvaltningssjukhus angående arbetets innehåll, arbetsglädje, möjlighet att ta ansvar och uttrycka sin kreativitet. Även om delaktigheten i arbetet påverkas och om stoltheten förändras vid byte av driftsform eller sammanslagning av sjukhus.

 • 92.
  Lilja, Fredrik
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Rickman, Mathias
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Alfredsson, Rickard
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Soft Center: De komplexa föreställningarnas affär2000Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den 22 mars 2000 gick det ut ett pressmeddelande om att Wilh. Sonesson AB tecknat en avsiktsförklaring med Ronneby kommun om att köpa Soft Center i Ronneby. Frågeställning: Vilka är de empiriska data som rör affären? Hur ser aktörerna på affären? Vad innebär aktörernas föreställningar för affären? Syfte: Syftet är att utifrån våra frågeställningar belysa affären mellan Wilh. Sonesson och Ronneby kommun och därmed hjälpa affärens aktörer att inse vad som krävs för att affären skall bli lyckosam. Avgränsningar: Vi koncentrerar oss på det abstrakta innehållet i affären ge-nom att undersöka vilka föreställningar om affären de olika aktörerna har. Metod: I denna kvalitativa undersökning har vi genomfört intervjuer med personer från Wilh. Sonesson, Soft Center och Ronneby kommun för att få en bred bild av affären. Slutsatser: Detta är en komplex affär som bottnar i olika föreställningar knutna till Soft Center. Föreställningarna i sin tur är direkt av-görande för att affären kommit till stånd. Vi har funnit att ak-törernas föreställningar om affären är samstämmiga på många punkter. Skillnader i verklighetsuppfattningar kan dock leda till problem och det är viktigt för affärens aktörer att upp-märksamma dessa eventuella skillnader då detta annars kan leda till att affären utvecklas ogynnsamt för de involverade parterna.

 • 93.
  Lilja, Nicklas
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Lönsam Kundtjänst-Riskanalys över den prissättningsproblematik en outsourcad kundtjänst medför2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med detta arbete är att försöka studera och analysera vilka risker som påverkar prissättningen av en outsourcad kundtjänst för att få den lönsam för callcenterbolaget. Metod: I mitt arbete ska jag intervjua anställda på callcenterbolag om hur förhandlingar av outsourcade kundtjänster går till samt vilken prissättningsproblematik de står inför. Jag ska med hjälp av WebbGPSS, som är ett program för kösimulation, skapa en kösimulator för att studera och analysera olika risker kopplat till personalstyrkans storlek, och hur de påverkar en kundtjänstens kapacitet. Riskerna benämns som stokastiska d.v.s. osammanhängande, fluktuerande och följer inget direkt mönster. Resultat från modell: Modellen visade att det går att studera kapacitetsutnyttjandet på företaget genom en kösimulator. Genom att tillämpa WebbGPSS som ett prognosverktyg kan företaget få bättre insikt i vilka faktorer som påverkar lönsamheten på dess kundtjänst. Genom att simulera olika sammansättningar av kundtjänstens struktur får man en ökad tidseffektivitet. Slutsats: Den stokastiska efterfrågan och produktionen skapar problem för kundtjänstföretagen. Den kan delvis kontrolleras genom att callcenterbolaget standardiserar sina tjänster i syfte att produktifiera dem d.v.s. gör om en tjänst till produkt för att lättare kunna lagra dem. Callcenterbolaget kan därigenom bli tidseffektivare utan att påverka servicegraden på kundtjänsten. Hög tideffektivitet medför att kundtjänsten kan bli flexibel, hålla lagom långa köer, ha ett högt kapacitetsutnyttjande, satsa mindre kapital samt hålla kostnaderna låga. Hög servicegrad på kundtjänsten skapas genom att personalen utbildas på ett effektivt sätt samt att kundtjänsten är tillgänglig för kunderna så de känner ett ökat mervärde. De callcenterbolag som är tidseffektivast med bibehållen kvalité kommer att kunna öka sina marknadsandelar genom att erbjuda samma tjänst till ett lägre pris än sina konkurrenter. Detta förutsätter dock att de kan utnyttja de ekonomiska skalfördelar de erhåller genom att ha en stor personalstyrka samt driva flera kundtjänster samtidigt på ett tidseffektivt sätt.

 • 94.
  Lundahl, Marie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Sandberg, Emmelie
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Kommunikativ ekonomistyrning och effektivitet2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Ekonomisk information kan ses som ett instrument för att höja medvetenheten och motivationen hos anställda under förutsättning att den kan förstås och är relevant. Vilken betydelse har samspelet mellan ekonomichefen/controllern och produktionsavdelningen i tillverkande företag? Hur förmedlas ekonomiinformationen? Muntligt, via möten, face-to-face, skriftliga rapporter eller på annat sätt? Förmedlas informationen över huvudtaget? Vilken betydelse har ekonomiinformation för företagens effektivitet? Kan vi bidra till att bekräfta att det finns ett samband mellan spridning av ekonomiinformation och effektivitet? Syftet är att undersöka om sättet att förmedla den information som kommer från ekonomistyrsystemet i form av rapporter och/eller andra sätt att förmedla informationen på, kan tänkas påverka förståelse och motivation hos individer i syfte att öka företagens effektivitet. Vi kan med vår studie visa att det finns ett samband mellan spridning av ekonomiinformation och effektivitet i organisationer, där faktorerna kommunikation, kognition och motivation spelar en avgörande roll i sammanhanget.

 • 95.
  Lundberg, Eleonore
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Svensson, Sofia
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Optimal extern rapportering. Med vilket intervall bör börsnoterade företag förmedla information till sina externa intressenter?2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Optimal extern rapportering. Med vilket intervall bör börsnoterade företag förmedla information till sina externa intressenter? Författare: Eleonore Lundberg och Sofia Svensson Handledare: Anders Hederstierna Lärosäte: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för Ekonomi, Management och Samhällsvetenskap Kurs: Magisteruppsats i företagsekonomi Bakgrund: Den finansiella information som börsnoterade bolag offentliggör utgör underlag för deras intressenters prognoser. Dessa prognosmakare behöver ha tillgång till tillförlitlig och aktuell information för att göra bra bedömningar av företagsbilden. Idag resulterar inte sällan presentationen av företagens kvartalsrapporter, som är det brukliga rapporteringsintervallet, i en volatilitiv aktiemarknad. En tätare rapportering tycks oss möjlig då de tekniska möjligheterna för informationsframtagning har ökat under senare år, men kvartalsrapporteringen har också kritiserats för att leda till kortsiktighet. Vi undrar om det existerar ett rapporteringsintervall där såväl företagen som deras externa intressenter gynnas och där volatiliteten begränsas. Vilket rapporteringsförfarande kan betraktas som det optimala? Forskningsfråga: För att få en så effektiv aktiemarknad som möjligt – med vilket tidsintervall bör börsnoterade företag offentliggöra finansiella rapporter? Metod: För att förstå vad som kan antas vara optimalt externt rapporteringsförfarande har vi med ett kvalitativt angreppssätt via e-post genomfört intervjuer med såväl börsnoterade företag som deras externa intressenter (aktiesparare, analytiker, ekonomijournalister m fl). Slutsats: Då de kostnader ett tätare rapporteringsintervall är behäftat med skulle orsaka en mindre effektiv aktiemarknad än den nuvarande finner vi kvartalsvis extern rapportering optimalt. Emellertid blir den bild som företagen förmedlar mer rättvisande om andelen icke-finansiell information i delårsrapporter och årsredovisningar ökas liksom om försäljningsstatistik publiceras månadsvis mellan rapporteringstillfällena.

 • 96.
  Lundin, Mariann
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Nyström, Charlotte
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  BSC i kampen mot ohälsa.2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Problem: Ohälsan har den senaste tiden varit ett hett debatterat ämne och diagnoserna stress, utbrändhet och depression har fyrdubblats sedan 1998. Den kan utvecklas till nästa stora kostnadskris och kan ge konsekvenser på den svenska ekonomins tillväxt. Vad kan man göra för att förebygga ohälsa? Behövs det andra mått än de finansiella för att upptäcka om ett företag har problem? Vilken roll kan Balanced Scorecard (BSC) spela för att förebygga psykisk arbetsrelaterad ohälsa och vilka mått kan i så fall vara viktiga att uppmärksamma och följa upp? Syfte: Syftet med uppsatsen är: § Att undersöka BSC:s eventuella roll för att förebygga psykisk arbetsrelaterad ohälsa. § Att ge förslag till eventuella mått som kan vara viktiga att uppmärksamma och följa upp för att förebygga psykisk arbetsrelaterad ohälsa. Metod: Eftersom vi hade uppfattningen om att vår problemfråga var inom ett känsligt område valde vi att till största delen inrikta oss på den kvalitativa metoden med några kvantitativa inslag. För att samla in data gjorde vi dels en personlig intervju och dels telefonintervjuer. Förutom intervjumaterialet har vi använt oss av artiklar, tidskrifter och litteratur inom ämnesområdet som underlag för vår kandidatuppsats. Slutsats: Vi ser att BSC kan spela en roll för att förebygga ohälsa, då man behöver mäta flera aspekter av sin omgivning för att få kunskap om hur organisationen fungerar. Vi föreslår ett nöjdanställd-index, som vi tagit fram utifrån oförenligheterna mellan människa och arbete.

 • 97.
  Maliqi, Petrit
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Hoffner, Fredrik
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Svensson, Jesper
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Marknadsföring med ändrade medievanor: En kvalitativ studie om småföretags syn på digital marknadsföring2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 98.
  Malmberg, Håkan
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Nordquist, Jonas
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Telecom City: Co-Opetition and Communication within a regional growth cluster2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vår uppsats undersöker, om hur möjligheterna för utbyte av information samt samarbete mellan Telecom Citymedlemmarna kan förbättras, med ändamålet att stärka deras konkurrenskraft gentemot externa konkurrenter.

 • 99.
  Malmberg, Håkan
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Nordquist, Jonas
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  The board of directors as a strategic resource in small ICT corporations2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The thesis is to explore what significance the board of directors has in small ICT corporations, more precisely described as: What do they contribute with that could justify them being a strategic resource, which are likely to affect the competitive advantage of the corporation?

 • 100.
  Marshall, Kent
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Snygg, Mikael
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Budgetlösa företag: finns de?2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: There have been many methods for controlling organisations throughout the past. In the 1960’s budgeting became common among Swedish companies. In the sixties the budget’s purposes were planning and coordination of organisations. Since then the budget has evolved and today the budget has many more purposes. Problem: During the past years the budget has been a subject of criticism and its meaning in today’s companies has been questioned. Many companies have chosen to decrease the use of budget or completely abandoning the budget. Even though a company decides to abandon the budget, there will still remain needs that the budget earlier covered. These needs must be solved in some way after the budget has been abandoned. Purpose: By studying the management control in companies that claim to have abandoned the budget, we want to examine which instruments of control these companies use for planning, distribution of responsibility, coordination, allocation of resources, communication, motivation and follow-up, when the budget no longer is used for these purposes. From this point we will take a stand to whether the companies have completely abandoned the budget and implemented an alternative model or if there only have been changes made to the budget and the budget process. Method: We have made qualitative interviews with respondents in three manufacturing companies to collect empiric material. The studied companies claim that they have abandoned the budget. In the analysis chapter the empirical material is compared with our theoretical frame of references. Conclusions: Our conclusion is that there are no alternative control instruments that entirely can compensate for the budget, it rather concerns solving and to finding new ways of working with the purposes that the budget earlier had. We rather consider that there have been changes in the budget and budget process, than a complete abandoning of the budget. According to the definitions we have used in this thesis, we do not consider that the studied companies have abandoned the budget.

123 51 - 100 of 135
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf