Endre søk
Begrens søket
1234567 51 - 100 of 369
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Björk, Beatrice
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  UTVECKLING I EN FRAMGÅNGSRIK VERKSAMHET2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [en]

  Kompetens är avgörande för många verksamheters resultat. Att hitta lämplig kompetens och utveckla den kan vara en utmaning för många organisationer idag. Säkerhetskritiska organisationer såsom vård, flyget och oljeindustrin är kompetensen en av nycklarna till en säker verksamhet. I många säkerhetskritiska organisationer utgår från problemen i verksmaheten för att förbättra verksamheten. Forskningen visar att det är viktigt att fokusera det som är framgångsrikt i en organisation för att öka säkerheten. Av den anledningen är det av intresse att undersöka hur en framgångsrik lärmiljö ser ut i en säkerhetskritisk organisation. Den här studien syftar till att öka förståelsen kring vad som skapar en bra lärmiljö i en organisation med säkerhetskritisk verksamhet. Studiens syfte och frågeställningar besvarades genom en fallstudie i en framgångsrik organisation som arbetar med ultraljudsdiagnostik. Med hjälp av metodtriangulering med en etnografisk ansats samlades data in genom intervjuer, observationer samt dokumentanalys. Studiens visar att kompetens värderas som något avgörande för verksamheten och att organisationen satsar på lärande. Slutsatsen visar att det finns en stor drivkraft i att hjälpa sina patienter vilket till viss del skapar ett individuellt lärande men att organisationer har potential att utveckla så att lärandet sprids i organisationen.

 • 52.
  Blanche, Robin de
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  En liten del av 80-talet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Är det möjligt att arbeta med grafik från 1980-talet för att forma om och lansera på nytt? Kan man komma bort ifrån klyschor och retro stil för att visa upp en modern syn på 1980-talets stil som går att använda i dag? Design finns överallt runt omkring oss, det är en del av våra liv och en beståndsdel som ständigt ändras av medias rörliga plattform. Den ständiga förändring som design för med sig blir många gånger ifrågasatt och diskuterad inom mediebranschen. Ofta kommer rätt och fel upp som begrepp inom design om vad som fungerar eller inte, begrepp som jag i mitt arbete lyfter fram och arbetar kring. Genom olika manipulationer och arbete med digital grafik, som pålägg av texturer och färg/form på fotografier, visar mitt arbete en bildserie som är skapad med färg och form från 1980-talet. En bildserie som är framtagen för att få svaret på om det går att lansera gammal grafik på nytt och få det accepterat i dagens mediala samhälle.

 • 53.
  Blixt, Frida
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Forselius, Lars
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  "Det går inte att klara sig utan e-post": en studie om e-postanvändandet vid Länsstyrelsen Blekinge2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  E-post har förändrat människors arbetsliv då det ger snabbare kommunikation till en obetydlig kostnad. E-post skickas på ett par sekunder, utan att avsändaren behöver ta hänsyn till avstånd eller dyra kostnader. E-post är enkelt och den mest ursprungliga tekniken på Internet. Det är även väl interagerat i organisationers dagliga arbete. Vårt syfte med kandidatuppsatsen är att fördjupa kunskapen om Länsstyrelsens mejlkultur och undersöka tjänstemännens användande av e-post. För att besvara syftet använder vi oss av följande frågeställningar: Hur påverkar e-posten kommunikationsmönster? Hur påverkar e-posten tidsanvändningen? Hur påverkar e-posten effektiviteten? Genom textanalys har vi studerat sex tjänstemäns e-postkorrespondens under en veckas tid, för att därefter skapa en intervjuguide. För att nå fram till vårt resultat har vi sedan genomfört kvalitativa intervjuer med dessa sex informanter. De teorier vi använder för att analysera vårt resultat är Shannon och Weavers matematiska kommunikationsmodell, olika kommunikationsbegrepp samt informationsöverflöd. Generellt anser tjänstemännen att e-post är ett effektivt och bra kommunikationsverktyg. Det är en del av verksamheten och utan e-post skulle inte organisationens kommunikation lyta på så som den gör i dagsläget. Vi har kommit fram till att det finns sociala mönster och förhållningssätt för hur och till vad e-post bör användas. Tjänstemännen skapar konsensus när alla kommunicerar på liknande sätt och när de skriver med respekt för varandra. Tjänstemännen hanterar och reagerar olika på e-post. Några känner sig tvungna att läsa och svara direkt på inkommen e-post medan andra tjänstemän har utvecklat ett e-postfilter som selektivt hanterar och bestämmer hur e-post ska hanteras. Är det ett brådskande ärende läggs det nuvarande arbetet åt sidan och tjänstemannen koncentrerar sig på att besvara e-posten. Är det dock inte fullt så brådskande kan tjänstemannen svara på mejlet vid ett senare tillfälle. E-post är ett effektivt kommunikationsmedel när tjänstemännen använder det på rätt sätt, det vill säga när de tänker på varför de skickar ett mejl och till vem som får det. Tjänstemännens effektivitet förbättras eftersom arbetsmoment och kommunikationsmoment utförs samtidigt, vilket ger tidsbesparingar.

 • 54.
  Blomdahl, Anna Schneider
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Nilsson, Sofie
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Prolog, Klimax och Katastrof: en återfallsförbrytares upplevelser och tankar om kriminalitet ur ett tidsperspektiv2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  The goal of this qualitative essay is to approach the knowledge of people who commit crimes. From a development psychology point of view, questions relating to childhood ang growth are some of the important subjects we choose to discuss. Our purpose is also to reveal the linkage between criminal behavior and different theories of the above mentioned perspective. To bridge the gap between the general and the individual, our survey was based on profound interviews with four inmates in prison. This offer an opportunity to capture the individual´s inner thoughts, feelings and experience about the criminal action. The result exemplifies episodes through quotations from the inmates´childhood, different experience concerning attachment, training in school, relations, offence, relapse etc. The theme of the inmates narratives support many of the different theories we examined, similar patterns appeared and could be found from there common experince.

 • 55.
  Blood-Holland, Kerstin
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Michea, Malin
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Såsom i en spegel2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att få en djupare förståelse för identitetsskapande via sociala medier, och hur detta identitetsskapande påverkar individens självbild. Frågeställningen var: “Vilka strategier använder unga vuxna i konstruerandet av sin nätidentitet på Facebook genom statusuppdateringar?” och “Hur förhåller sig denna nätidentitet till deras självbild?” Som metod valdes Multi-Grounded Theory. Sex personer i åldern 18-23 år deltog i studien. Datainsamling skedde genom observation av informanternas statusuppdateringar, och personliga intervjuer kring dessa. Resultatet visade att informanterna strategiskt försöker framställa sina nätidentiteter som autentiska, och erfar en känsla av förhöjt självförtroende vid betraktandet av sina egna statusuppdateringar.

 • 56.
  Bota, Erica
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för strategisk hållbar utveckling.
  Tschendel, Viola
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för strategisk hållbar utveckling.
  Hernández, Christian Zavala
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för strategisk hållbar utveckling.
  Social Sustainability: Exploring the Role of Social Enterprises2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  The degradation of the ecological and social systems has largely resulted from human activities that deplete natural resources and undermine human needs in society. Traditional business culture, driven mainly by profit maximization, is a factor that has worsened this sustainability challenge. Social enterprises (SEs) are a form of business that hold the potential to help make the transition towards a sustainable society. The purpose of this study is two-fold. First, it explores SE contributions to creating a sustainable social system. Second, it examines how SEs exhibit the dimensions of trustworthiness, leading to trusting relationships in society. Social sustainability principles (SSPs) define social sustainability and are drawn from the Framework for Strategic Sustainable Development. They are used as a foundation for identifying SE contributions. The researchers draw on experiences from social entrepreneurs and experts in the field of social entrepreneurship. SEs contribute at two levels: the individual level and the societal level. They break down barriers to the SSPs and provide opportunities to individuals with respect to the five principles. SEs operate based on a culture of impartiality and create opportunities for meaning for individuals in their target groups. They consistently take leaps of faith, believing in the trustworthiness of those who are otherwise deemed untrustworthy.

 • 57.
  Brandt, Eva
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Hälsofrämjande arbete i svenska kommuner för barns och ungas psykiska hälsa: Dokumentstudie av riktlinjer och handlingsplaner i kommunala förvaltningar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Hälsofrämjande insatser för barn och ungas psykiska hälsa under barndomstiden har en stor betydelse då grunden för den framtida hälsan sätts i ungdomsåren. Syftet med studien var att undersöka hur det hälsofrämjande arbetet beskrivits i riktlinjer och handlingsplaner i några av Sveriges största kommuner med fokus på inriktningen i dokumenten för barns och ungas psykiska hälsa. Studien genomfördes som en induktiv kvalitativ dokumentstudie av innehållet i kommunala offentliga dokument, där beskrivning av hälsofrämjande insatser för barns och ungas psykiska hälsa undersöktes. Studien visade att samtliga kommuner påtalar samverkansarbete mellan olika verksamheter som viktigt i det hälsofrämjande arbetet för barn och unga samtidigt som kommunen har ansvar att främja barns och ungas hälsa i samband med lärande, kvalité på undervisning, se till enskilda behov, ge insatser för att trygga uppväxten och att följa barns och ungas rättigheter. Slutsatsen av studien var att det hälsofrämjande begreppet sällan eller aldrig nämndes i de kommunala dokumenten. Hälsofrämjandet i de kommunala dokumenten beskrevs utifrån sambandet att bra utbildning ökar chanserna för barn och unga att erhålla en bra framtid med en god psykisk hälsa.

 • 58.
  Brinck, Jacqueline
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för industriell ekonomi.
  Stridh, Josefine
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för industriell ekonomi.
  Utmaningar i att leda ur ett arbetskaraktäristikt perspektiv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Den här kvalitativa studiens syfte var att ur ett ledarskapsperspektiv undersöka vad chefer upplevde som signifikanta utmaningar i att leda en arbetsgrupp utifrån de fem arbetskaraktäristika dimensionerna; uppgiftsidentitet, uppgiftsbetydelse, variation i färdigheter, autonomi och feedback. För att uppnå studiens syfte valdes att göra djupgående, semistrukturerade intervjuer med fyra chefer ifrån fyra olika verksamheter med varierande erfarenhet av ledarskap. Intervjuerna genomfördes vid personliga intervjuer med stöd av en intervjumall men också med utrymme för lämpliga följdfrågor för så uttömmande svar som möjligt. Resultatet av studien visade på att utmaningar återfanns i att arbetsgruppens autonomi tillsammans med variation i färdigheter begränsades av arbetsbeskrivning. Utmaningar upplevdes också kring att få de anställda att förstå hela bilden samt i anställdas sätt att nyttja eller utnyttja autonomi och hantera feedback i de fall de erbjöds. Studien pekade även på en signifikant utmaning i att varje anställd också var en individ, liksom chefers olika perspektiv på vad som ses som önskvärt beteende. Resultaten öppnade också upp för frågeställningar kring individuella skillnader, hos såväl chefer som anställda, i relation till de olika dimensionerna som påvisade ett behov för vidare forskning.

 • 59.
  Broman, Göran
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för strategisk hållbar utveckling.
  Robèrt, Karl Henrik
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för strategisk hållbar utveckling.
  Collins, Terrence
  Carnegie Mellon Univ, USA.
  Basile, George
  Arizona State Univ, USA.
  Baumgartner, Rupert
  Graz Univ, AUT.
  Larsson, Tobias
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för maskinteknik.
  Huisingh, Donald
  Univ Tennessee, USA.
  Science in support of systematic leadership towards sustainability2017Inngår i: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 140, s. 1-9Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The un-sustainable course of our societies is the greatest threat humanity has ever confronted. The biophysical systems upon which we are totally dependent have not been challenged by human activities at the global scale before and our impacts upon those planetary systems, as well as upon our social systems, cannot be adequately addressed by ad hoc solutions. Science and leadership will be required to address this threat and transform our current societies into sustainable societies. This Special Volume presents an evolving, yet increasingly cohesive, science-based perspective on leadership towards sustainability. Examples of crucial, overall questions addressed by authors of articles in this Special Volume are: How can science help to clarify sustainability as a foundational platform for success for society's core institutions (e.g. business, governance and education), and how can this platform inform envisioning, planning, monitoring, communication and decision making to accelerate the needed transitions? The conceptual framing of sustainable development in this Special Volume is based upon the logic that it is only if we can define sustainability in a scientifically solid way, as a frame for any vision, that we can analyze current situations in relation to such sustainable visions, and design strategies to close the gap to such visions. In moving from current situations towards possible sustainable futures, specific support in the form of leadership concepts, methods, tools, and requirements are also essential, i.e. given clarity around what needs to be achieved, effective leadership then requires knowing how to achieve it. Both the what and the how questions are addressed in this Special Volume. The research described provides a foundation for moving from ad hoc activities to systemic, systematic and strategic transitions towards sustainability. © 2016 Elsevier Ltd

 • 60.
  Cabeza-Erikson, Isabel
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik.
  Edwards, Kimberly
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik.
  Brabant, Theo Van
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik.
  Development of leadership capacities as a strategic factor for sustainability2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  Building capacities of sustainability change agents is primordial to increase the effectiveness and to accelerate the process towards a sustainable society. This research investigates the current challenges and practices of sustainability change agents and analyses current research in the field of leadership development. A Framework for Strategic Sustainable Development is described as a means to overcome and address the complex challenges that society faces today. Furthermore the development of leadership capacities of sustainability change agents is suggested as a strategic factor for the process of sustainable development. A literature study highlights the new dimension to leadership development and defines its characteristics. Interviews and focus groups with sustainability practitioners and students are analysed. From this analysis a set of methods and approaches to professional and personal development is derived. The research points to the need of developing leadership capacities, of sustaining them and of having the ability to be self-aware. It is mentioned that the development of these capacities will depend on the supporting environment, the methods employed and on the candidate itself in order to achieve best results.

 • 61.
  Carius de Barros, Karina
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  THE KARELIA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME: A soft space on the Finnish-Russian hard borders2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The study analyzes the Karelia cross-border cooperation programme and its activity under the theoretical framework of soft spaces, exploring the processes through which it overcomes the administrative and political boundaries of the Finnish-Russian ‘hard borders’. The ability of these cross-border areas to cooperate may appear to conflict with the geopolitical context in which they are embedded. The historical path, however, reveals a process where conflicts over changes of borders and political scenarios coexisted with the sharing of spatial identities and development challenges. The study demonstrates how stakeholders are motivated both by functional needs of cooperation towards regional development, as well as desires to change existent practices in the Russian side. Through informal and semi-formal processes of negotiation employed by several stakeholders, the regions attempt to overcome the clashes between EU, Finnish and Russian political and administrative discourses. Thus, it is argued that the cross-border cooperation programme constitutes a soft space in-between regional, national and supranational levels, as well as an enabler of other soft spaces in the local crossborder level.

 • 62.
  Carlberg, Cecilia
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Knuds, Caroline
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Att vara arbetssökande: Motivation och känslomässiga upplevelser hos arbetssökande individer samt upplevelser utav kontakten med arbetsförmedlaren2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Research shows that unemployed´s motivation to seek work affects their health and social life. Employment officer’s motivational work should be based on strengthening the individual's confidence in their abilities. Five motivational theories underpinning the study is Cognitive Theory, Self-determination theory, Expectancy Value Theory, need theory and Goal Theory. The purpose of this study was to investigate individuals' job motivation, and emotional experiences, also in relation to contact with the employment officer. A study was conducted in which four individuals participated. They talked about their emotional experiences and motivation in their situation as unemployed, and in relation to their employment officer. The method is based on theory-driven thematic analysis. The results showed that participants feel they have motivation to seek work, although time may be marked out of stress and depression. It also proved that all participants feel a lack of motivation and support from their employment officer.

 • 63.
  Carlberg, Nina
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Finns samband mellan medarbetares grad av self-efficacy och självupplevd interaktion med närmaste chef?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Den teoretiska bakgrunden tar upp self-efficacy som begrepp och dess betydelse för medarbetare och organisation. Syftet med studien är att undersöka om samband finns mellan self-efficacy och interaktion mellan medarbetare och chef. Self-efficacy mäts med GSE, i översättning av Koskinen-Hagman et al (1999), medarbetar-chefsinteraktion mäts med egenkonstruerade frågor i samma enkät i syfte att undersöka relationerna avseende bl a nöjdhet, chefsnärvaro, kontaktfrekvens, problemlösning. Deltagare består av 58 medarbetare från samma organisation varav 83 % är kvinnor. Studien visar att samband finns mellan self-efficacy och hur medarbetare uppfattar interaktionen med sin chef avseende närvaro, nöjdhet samt hur medarbetare själva agerar vid problem på arbetet. Self-efficacy har däremot inte betydelse för på vilket sätt de föredrar att kontakta chefen. Samband finns mellan self-efficacy och anställningstid men saknas mellan anställningstid och nöjdhet.

 • 64.
  Carlsson, Fabiola Da Costa
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för industriell ekonomi.
  Lundin, Johanna
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för industriell ekonomi.
  Från en kultur till en annan: En kvantitativ studie om immigranters psykosociala upplevelser i Sverige2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  Studier kring ackulturation har blivit världsomfattande samtidigt som intresset till att studera dess strategier såsom marginalisering, integration, separation och assimilation bland immigranter är i ständig tillväxt. Syftet med denna studie var att via gruppvisa skillnader och samband undersöka immigranters ackulturationsprocess med betoning på marginalisering och integration. Frågeställningen löd om subjektiva psykosociala upplevelser skiljer sig åt hos integrerade och marginaliserade immigranter i Sverige. I studiens empiriska del valdes efter en omfattande litteraturgranskning tre grupper med respondenter (N = 43) från Chile, Polen och Grekland att undersökas via en kvantitativ metod. Resultatet antydde på skillnader i immigranters psykosociala faktorer under anpassningsprocessen till en ny kulturell kontext, samtidigt som ett huvudfynd utgjordes av att en ljusare hudfärg bidrar till färre upplevelser av diskriminering. Slutsatsen blev att det inte är en helt smärtfri process när en immigrant skall förflytta sig från en kulturell kontext till en annan.

 • 65.
  Carlsson, Johanna
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Glöm inte partnern vid expatriering!2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  Do not forget the spouse at the expatriation! The purpose of this essay is to investigate the spouse perspective of an expatriation and his/her own adaptation process in order to identify adjustment factors for spouses. The essay is a qualitative method, since the purpose was to gain a deeper understanding of the accompanying spouse adjustment process. Four people were interviewed on four different factors, personality, family, work and help to adapt. Furthermore, two more persons were interviewed working on Relocation Services at a large international company. The results show that the above factors play a major role in the spouse adjustment. Important features of the personalities are openness, responsiveness, flexibility and being a problem solver. Family communication and what age the children have also played into how well the partner adapts. Preparatory training in the form of cultural training, language training and awareness adaptation curve for accompanying partners. Support for relocation like mentoring and support for employment had significant impact on how well the partner adapts to the new country.

 • 66.
  Carlsson, Liesel
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för strategisk hållbar utveckling.
  Inviting Community into the Development of Globally Sustainable Food Systems2019Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Food systems and human diets contribute to unsustainable socioecological conditions, which in turn negatively affect human health. These driver-impact relationships span multiple scales, prompting international governance bodies, nations, and communities alike to grapple with solutions for a better food future. Collaborative action across scales and sectors is necessary; however, how communities can align contributions with efforts at broader scales is unclear.

  The aim of this research is to develop theoretical and procedural supports for community engagement in globally sustainable food systems (SFS), and to provide concrete results relevant to one case community.

  The community of nutrition and dietetics professionals was chosen as the case community given its history of engagement with SFS, its integration throughout food system sectors, and because dietary shifts have significant potential to contribute to SFS. Furthermore, the researcher’s position as a member of this community supported the case study work.

  The research uses transdisciplinary methods guided by the Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) and Community Development theory. The FSSD provides a concrete definition of sustainability and includes methodological supports for co-creation of sustainability transitions. Community Development theory supports participatory approaches and welcomes different knowledge cultures in such co-creation. The Delphi Inquiry method was used to facilitate data collection and community engagement. For measurement-specific elements of the research, causal loop diagrams (CLD) informed by the Cultural Adaptation Template (CAT) theory were used, and Critical Dietetics was used as a framework for dietetics-specific analysis.

  High level insights include that: (i) participatory and multidimensional approaches are important to facilitate community engagement in SFS development; (ii) objective parametres for defining sustainability are critical to guide concerted action and can provide an innovation space that invites creative and diverse solutions within; (iii) systems thinking and related tools help simplify the complexity of food systems without disregarding broader context, and support assessment in the absence of all data. Specifically in relation to the case community explored, insights include that, (i) integrating an SFS lens into existing roles and activities is important, because dietitians already work across sectors and scales, making them well positioned to contribute in diverse ways; (ii) a shared language based on transdisciplinary understandings of SFS is required; (iii) engaging in activities that facilitate SFS knowledge development within the profession, prior to integrating it into roles and activities, is an important first step; (iv) collaborative and reflexive approaches to continued knowledge development and practice are important, such that in the end sustainability becomes integrated into a cultural way of thinking about food.  

  Based on these insights, this dissertation outlines a procedure for collaborative community work for globally SFS. The procedure is adaptable to various community settings. The dissertation also provides specific guidance for how dietitians could utilise their strategic positions throughout food systems to contribute to SFS development.

 • 67.
  Carlsson, Veronica
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Med livet som utbildning: Team och enskilda entreprenörers uppfattningar av lärande2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  Samhället har genom alla tider förändrats och individerna i samhället har förändrats tillsammans med det. Dagens tekniska utveckling och globaliseringstendenser har medfört en intensiv förändringstakt. Detta innebär att människan måste vara mer förändringsbenägen och anpassningsbar än någonsin förr. Några individer är mer ivriga än andra att lära nytt. De kallas entreprenörer och förespråkar förändring och anpassning till nya omständigheter. Forskning visar att entreprenörer allt oftare startar företag tillsammans. Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om teamentreprenörers uppfattningar av lärande. Studien grundar sig på en fenomenografisk ansats där uppfattningar av lärande är det primära. Datainsamlingen skedde med hjälp av narrativ metod med fokus på entreprenörers kunskapsutveckling när de löser problem som uppstår under verksamhetsutveckling. Resultatet visar att det finns liknande såväl som skilda uppfattningar av lärande, beroende på om entreprenörer arbetar i team eller enskilt. Bland annat framkom att teamentreprenörer uppfattar att lärande sker genom samspel, externt såväl som internt med varandra. Dessutom inser de vikten av den egna kompetensen för att de ska kunna lära på ett effektivt sätt. Entreprenörers lärande står i relation till den fortsatta utvecklingen av livslångt lärande i samhället.

 • 68.
  Carlsson, Veronica
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Motiverande beslutsfattande: Relationen mellan chefens beslutsfattande och anställdas arbetsmotivation2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  Beslutsfattande anses vara en viktig del av ledarskapet. Trots detta är förhållandet mellan chefens beslutsfattande och anställdas arbetsmotivation ett mindre utforskat område. Studiens syfte var därför att undersöka relationen mellan anställdas perception av chefs och lednings beslutsfattande, informationen av fattade beslut och de anställdas arbetsmotivation, samt motivation för eget beslutsfattande i arbetet. Genom ett webbaserat enkätverktyg samlades data in från de 37 respondenterna, bestående av anställda vid en statlig organisation i Mellansverige. Datan analyserades framförallt med hjälp av Spearmans korrelationsanalys. Resultatet gav stöd för tre av studiens fyra hypoteser och indikerade att om ledningen fattar de beslut som organisationen kräver och vidare kommunicerar dem med sina anställda skapas förutsättningar för anställdas motivation, både för arbete och för att fatta egna arbetsrelaterade beslut.

 • 69.
  Chen, Chen
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik.
  Dilley, Maura
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik.
  Valente, Marco
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik.
  Improving Decision Support Systems for Water Resource Management2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  The Water Framework Directive (WFD) structures long-term plans for Europe's threatened water resources. Owning to the inherent and human-made complexities of the water cycle, stakeholders must move strategically to avoid crisis and restore sustainability. Yet, the reality of water resource management today is falling short on delivery. Stakeholders require strategic tools that will help them to build consensus and take action in the right direction. Using the Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD), this study shows how Decision Support Systems can be strategically improved using a whole-systems approach grounded in basic Principles for Sustainability. In this way, stakeholders will be capable of making synchronized moves towards sustainability and thus more likely to realize the WFD’s goal of ‘good status’ for all European waterways by 2015.

 • 70.
  Chen, Zixiang
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Billiard Club2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [en]

  Billiard Club will provide a good billiard training and entertainment environment for the young beginners as well as mid-age fans of the cue-shot games in Karlskrona. There would also be some Asian style Fast food provided in the Club.

 • 71.
  Chiem, Jenny
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Bloggning: om upplevelser kring publicering av personlig information för offentligheten2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Det har blivit alltmer populärt att ”blogga”. Ordet blogg uppstod under 1990-talet och sedan dess har ett stort antal människor tagit det av fenomenet. Publicering av information på Internet kan innebära att vem som helst kan få tillgång och detta var en utgångspunkt för studiens syfte, som var att få förståelse för hur studiens deltagare upplever att publicera personlig information för offentligheten via bloggar. För att nå förståelse användes kvalitativa intervjuer. Den primära frågeställningen var att undersöka om det är sökandet efter bekräftelse från andra människor som är kärnan i bloggandet. Begreppet självkänsla blev centralt då bekräftelse ska ses ur en psykologisk synvinkel. Studiens resultat visade tecken på att bloggning ses mer som ett sätt att skriva av sig på, närmare bestämt som ett dagboksskrivande än bekräftelse i den bemärkelsen ”duger jag?”. Slutsatsen kunde vara att samtliga deltagare vill göra sina röster hörda via sitt bloggande. Avslutningsvis verkade studien visa en bild på att bloggskrivandet är här för att stanna.

 • 72.
  Claesson, Linda
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Forsberg, Oskar
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Barn av vår tid: En retrospektiv studie om före detta besökares erfarenhet av fritidsgårdar samt dess påverkan på individen i dess nuvarande liv.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om hur fritidsgården har påverkat sina före detta besökare. För att genomföra detta använder vi oss av både enkäter och kvalitativa intervjuer. Studien är gjord i samarbete med Karlskrona kommun och kommer vara en del i ett större forskningsprojekt som ungdomsstyrelsen driver. Ungdomsstyrelsen arbetar med ett pilot projekt som Karlskrona kommun är en del av. Målsättningen för Karlskona kommun är att effektstudera förebyggande och främjande arbete inom kultur och fritidsområdet. Syftet med studien är att få en inblick i hur före detta fritidsgårds besökare upplevde sin tid som fritidsgårdsbesökare och hur detta har påverkat dem i deras fortsatta liv. Problemområdet kan sammanfattas med; äldre ungdomars syn på sin tid då de besökte en fritidsgård i Karlskrona kommun. Det vi vill få fram i stort om denna grupp är hur deras tid som gårdsbesökare påverkat dem i deras fortsatta liv, fick det någon konsekvens i deras syn på brott, våld, droger m.m. Fick de tillräckligt stöd från personalen, fick de vara med och påverka innehållet m.m. För att kunna förstå och förklara hur unga människor tänker och agerar utifrån de valmöjligheter de har använder vi oss av två moderna teoretiker som båda har ägnat sig åt att analysera samhället och människan. Den ena är Anthony Giddens samhällsteori om identitet i det moderna samhället och den andra teoretikern är Tomas Ziehe och hans teori om ungdomskulturer. I resultatet framkom vikten av att det finns en fritidsgård i samhället samt att det finns ett behov av en fritidsgård för dagens ungdomar i deras jakt på sin identitet. Vilket behandlas i analysen utifrån Giddens teori om identitet och identitetsskapande. Även Ziehes teorier om vikten av att ungdomar kan välja sina stilar som forma deras identitet behandlas i analysen. Diskussionen visar på hur vida fritidsgården är en plats för ungdomarnas identitetskapande samt det finns ett behov av en fritidsgård i dagens samhälle. Studien deltagare anser att fritidsgårdarna är en plats som bör finnas kvar i dagens samhälle och är en miljö som kan ha en positiv inverkan på besökarna.

 • 73.
  Colquechambi, Adriana
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för strategisk hållbar utveckling.
  Ulu, Gül
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för strategisk hållbar utveckling.
  Nakamura, Mari
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för strategisk hållbar utveckling.
  Yu, Xiaohui
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för strategisk hållbar utveckling.
  An Exploration of Strategic Sustainable Development (SSD) Complemented Transformative Social Innovation (TSI) Tools2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20hpOppgave
  Abstract [en]

  The human social system is facing complex social issues and (new) initiatives coming from different social actors are born to try to tackle these complex social issues. Social innovation is the field where these initiatives function, so it is also a complex field to identify and frame. Thus a new theory, the Transformative Social Innovation Theory (TSI), was developed in order to frame and bring more clarification on the social innovation field to contribute to societal transition and transformation. The five TSI tools were developed from the TSI theory and they are training tools. All the TSI tools aim to (dis)empower the social innovation initiatives, actors and networks in the process of transformative social innovation. Transformative Social Innovation is the process of changes in social relations involving challenging, altering and/or replacing dominant institutions and structures which are considered to be the roots of systemic errors. This study sought to explore the Transformative Social Innovation tools from the perspective of the Strategic Sustainable Development (SSD). In this regard, the Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) was adopted as it provides a principle-based and scientifically-proved definition of sustainability as well as a systems thinking approach regarding the complexity of global sustainability challenges. This research project tried to identify the potential contributions of the TSI tools to sustainability and the entry points of the tools where relevant SSD features could complement them so that they can contribute to strategically move the society towards sustainability. A qualitative research approach was selected. The methodology included four research methods, namely document content analysis, interviews, the FSSD analysis and prototyping. The results of this research indicated three main contributions of the TSI tools that could help to strategically move the society towards sustainability. Five entry points where the tools could be complemented with SSD features and a set of add-ins from SSD that could complement the current TSI tools were identified. The add-ins were sent to the TSI theory authors for the expert consultation.

 • 74.
  Dahlström, Paola
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Gustafsson, Jenny
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Attityder till alkohol- och spelmissbruk2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Spel roar människor och ett glas vin till maten kan ses som harmlöst. Trots detta hamnar en del människor i både spel- och alkoholmissbruk En aspekt som kan ses som värdefull i detta sammanhang är vilka attityder människor har gentemot alkohol- och/eller spelmissbruk, går det att urskilja en skillnad i dessa attityder? Studiens syfte var att, utifrån hur attityder uppkommer, attitydförändring, Eriksons utvecklingsteori samt andra psykologiska förklaringsmodeller klargöra attityder till alkohol- och spelmissbruk. Dessutom var syftet att förklara bakomliggande psykologiska faktorer till dessa attityder. En enkätundersökning med 48 stycken deltagare har använts för att uppnå detta. Det har framkommit ur resultatet att människor har en mer negativ attityd gentemot alkoholmissbruk samt det anses som allvarligare än ett spelmissbruk. Detta resultat kan även kopplas till de teorier som har använts för studiens syfte.

 • 75.
  Damsgård, Dan
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Vartiainen, Jesper
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  En studie av kommunikation i missbruk och drogfritt tillstånd, förståelseorienterat kontra framgångsorienterat handlande2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  By comparing the experience off interaction in a life world with a drug habit and a life world without a drug habit you might find how they differ. We asked four former drug abusers in four semi structured interviews to describe their experiences off interaction under these two circumstances. The difference between the two life worlds when it comes to interaction is that in the drug abusing life world our informants describe that communicative action has to stand back for a more goal oriented action. In the drug free life world, communicative action on the other hand is experienced as the most important action. The difference is about wether interaction is goal oriented or oriented at understanding. The extra weight the system gets by adding the burden off financing the drug consumption makes the invasion of the life world by the system so intense that almost all communicative action stops. By doing so personal growing, renewing of cultural knowing and establishing of personal development is getting difficult.

 • 76.
  Daun, Catarina
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Yogans främjande för lärande på arbetsplatsen: en studie i lärande och utveckling inom organisationlära2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka hur yogautövare upplever att yogan ger effekt på förmåga till och förståelse för lärande, samt om detta går att bära med sig i arbetslivet. Tidigare forskning har visat att yogan har en främjande effekt på förmågan att koncentrera sig på sitt arbete samt att yogan även ger en stärkande individuell effekt som ger energi till arbetet. Teorier om lärandet visar vikten av att skapa en arbetsmiljö som främjar motivation och ger trygghet till individ och grupp. Som metod för undersökning gjordes en förstudie med enkäter på två yogastudior i Sverige. Därefter gjordes tre kvalitativa intervjuer, samt tre uppföljande intervjuer med samtliga respondenter. Denna metod valdes för att skapa en fördjupad förståelse och kunskap över respondenternas upplevelse av fenomenet. Detta har sedan tolkats mot vetenskapliga teorier om lärandet utifrån en hermeneutisk tolkningsprocess. Resultatet visar att yogautövare upplever att yogan ger en effekt som främjar förmågan att hitta sin inre drivkraft och motivation, samt en stärkande effekt till att känna en trygghet mot sig själv och andra. Yogan har utifrån denna undersökning en positiv effekt på såväl förståelsen för och förmågan till lärande. Genom utövandet av yoga upplever denna studies respondenter att de bygger upp en förståelse inför sitt lärande och får verktyg till att hitta motivation och fokus även på arbetsplatsen.

 • 77.
  Davidsson, Emmy
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för industriell ekonomi.
  Hemligheten bakom en ledares motivation och tillfredsställelse på arbetsplatsen: Utifrån ett manligt och kvinnligt perspektiv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Genom att studera ledares motivation och tillfredsställelse i relation till motivationsteorin Self-Determination Theory (SDT) söktes stöd för undersökningens syfte och frågeställningar: hur respektive kön i ledarpositioner motiveras på arbetsplatsen i förhållande SDT – om de är självbestämmande eller kontrollerade samt om det finns en relation mellan motivation och tillfredsställelse. Frågeformulär besvarades av 48 män och 93 kvinnor i olika ledarpositioner. Data analyserades i form av t-tester, ett Chi-Square-test, kategoriseringar samt ett beräknande av Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale. Resultatet visade att den inre liksom den mest självbestämmande och minst kontrollerade motivationstypen motiverade mest utifrån självbestämmande profiler samt att det finns en relation mellan upplevelsen av motivation och tillfredsställelse. Även makt liksom den mest kontrollerade motivationstypen var betydande för motivationen. Statistiskt signifikanta skillnader upptäcktes mellan könen, dels då kvinnorna var något mindre tillfredsställda utifrån samtliga behov, dels då kvinnorna upplevde en något högre brist på motivation. Till skillnad från SDT och som bekräftelse och ickebekräftelse av tidigare forskning visade det sig att den inre och yttre motivationen snarare kompletterar varandra än arbetar mot varandra för den totala upplevelsen av motivation och tillfredsställelse på arbetsplatsen.

 • 78.
  Davis, Kim
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap.
  Shen, Changkun
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap.
  Maratea, Aymeric
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap.
  Contributing to a Transition towards a Sustainable Society: Education Matters2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  This research aims to shed insights and produce supportive tools to help stimulate the design of education programs. First a characterization of opportunities and challenges for education programs is given from a global sustainability standpoint. Second a characterization of what education programs may contain and take into account from a full sustainability standpoint, as an outline of education programs in a desired future at a principle level, is provided to help inspire purpose-led education services organizations. Third an outline of possible tools and strategies to help strategically close the gap between the current unsustainable state and the desired sustainable future is provided. A special focus is put on the Template for Sustainable Product Development (TSPD) process tool, originally used to help industries in their production chain, but here adapted as the “Sustainability Potential” Express Strategic Assessment for Education Programs to benefit education programs stakeholders. The authors also propose a set of three abilities acting in synergy: Creativity, “Knowledge Making” & “Open Values” (CKMOV) that are at the heart of Strategic Sustainable Development and thus may help form three equally vital pillars, which education programs may strategically take support from while helping society transition to a sustainable equilibrium.

 • 79.
  Deutgen, Thérèse
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Media and the priming of stereotypes: Direct effect of news articles racial stereotypes on individuals judgements of people of foreign extraction.2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  The present research examined both automatic and controlled processes in newpapers ability of priming racial stereotypes via the portrayals of people of foreign extraction. The automatic process were examined through articles which; a) involved an illegal act or b) the act was not illegal but morally questionable. Swedish-born subject’s explicit opinions against foreign people were also measured through “The Modern Racial Prejudice Scale”. In the experiment participants read four different articles which included; Swedish person/noncrime, foreign person/noncrime, Swedish person/crime and foreign person/crime. The central hypothesis was that news containing people of foreign extraction primes racial stereotypes which are subsequently brought to bear on subject’s evaluations of that person’s characteristics. A 2 ´ 2 ´ 2 ANOVA splitt-plot design revealed that there was no significant difference in judgments of the different articles depending on race or content . A distinction between sterotype activation and sterotype application are discussed.

 • 80.
  Dohse, Ann
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Lusten och viljan att lära: En studie om vad distansstudenter upplever som motivationshöjande i sitt lärande2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Högskoleutbildningar på distans har blivit en allt vanligare studieform. De vanligaste orsakerna till att studenter väljer distansutbildning som tillvägagångssätt är att många har familj och barn, långt till högskolan eller att de helt enkelt vill arbeta vid sidan om sina studier. Från högskolans sida gäller det då att bygga upp ett pedagogiskt ramverk och att inspirera studenterna till den teknologi som erbjuds på den nätbaserade utbildningen. Därför kan det vara intressant att titta på vad som motiverar en student att vilja lära under de pedagogiska villkor som gäller på en distansutbildning. Syftet med denna studie var därför att söka kunskap och förståelse för vad distansstudenter upplever som studiemotivationshöjande faktorer i distans utbildningens genomförande. Studien bygger på en hermeneutistisk ansats där tolkningen har sin tyngdpunkt. Undersökningen utgjordes av en kvalitativ enkätstudie där 22 stycken distansstudenter deltog samt en litteraturstudie över tidigare forskning inom området. Resultatet visade på att motivationen kunde bero på hur utbildningen eller undervisningen var upplagd men även tekniken hade en viss betydelse. Lärarens påverkan, den individuella motivationen samt studenters samarbete var också bidragande orsaker till studenters studiemotivation. Slutsatsen i mitt resultat och i litteraturstudien var att en mängd olika faktorer kunde inverka på studiemotivationen genom både inre som yttre påverkan.

 • 81.
  Durward, Anna
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för strategisk hållbar utveckling.
  Santamäki, Iina
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för strategisk hållbar utveckling.
  Nguyen, Luong
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för strategisk hållbar utveckling.
  Nduhiu, Muthoni
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för strategisk hållbar utveckling.
  Exploring practitioner’s engagement with Indigenous communities to work towards sustainability2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20hpOppgave
  Abstract [en]

  With the focus on addressing the sustainability challenge increases in the global agenda, the role of Indigenous communities and the knowledge they hold has been receiving increasing attention as a vital aspect in working towards sustainability. This research sought to bring forth the importance of Indigenous communities and their knowledge in addressing ecological and social sustainability. The research focused on practitioners` engagement with Indigenous communities with the objective of exploring their stories and experiences to offer learning and guidance to other sustainability practitioners. A pragmatic qualitative research approach was adopted in conjunction with literature review, collaborative autoethnography diaries by the authors and nineteen semi-structured interviews with practitioners with experience across sixteen different countries. The results revealed four themed lessons Indigenous communities offer in ecological sustainability, enhancing social sustainability, adaptive capacity in complex human systems, structural obstacles and definitions. Results also presented best practices and guidelines across four main themes for successful engagement with Indigenous communities. The discussion offers insights on what all sustainability practitioners can learn when working in the Indigenous context. Ultimately, becoming the bridge to foster mutual learning between Indigenous and Industrialized world toward global sustainability.

 • 82.
  Duvringe, Lisbet
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  I lagens namn? Poliser och etiska beslut.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Polisens uppdrag styrs av lagar och regler men handlingsutrymme finns för egna yrkesetiska bedömningar. Poliser är en heterogen grupp där individerna har olika lång anställningstid, ålder och kön. Studiens syfte var att undersöka sambanden mellan yrkesetisk bedömning och anställningstid samt eventuella skillnader i ålder och kön för att öka befintlig kunskap om vad som påverkar yrkesetiska bedömningar. I studien deltog tre polismyndigheter, 78 poliser i yttre tjänst (22 kvin- nor och 56 män, ålder 25-63 år). Enkätundersökning genomfördes för att mäta moralisk intensitet, omdöme samt medvetenhet. Korrelations- analysen av sambanden mellan anställningstid och totalindex för etiskt beslutsfattande visade ingen statistisk signifikans. Skillnaden var inte statistiskt signifikant gällande ålder och kön. En svag tendens till en förändrad attityd hos poliser med över tre års anställningstid kunde påvisas, dock ingen statistisk signifikans. Studien kan ses som en för- studie till fortsatt forskning i ämnet.

 • 83.
  Ebeneku-Anim, Frederick
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik.
  Jacobson, Ingrid
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik.
  McRoberts, Margaret
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik.
  Munyura, Pierre
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik.
  Building Sustainable Urban Communities: Can a common participatory space offer a solution?2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  Globalization and rapid urbanization in the developing world have been contributing greatly to a current unsustainable reality. In order to move towards a sustainable society, the strength of people working collectively as a community must be recognized and harnessed to begin making changes from the bottom up. This thesis will examine how a common participatory space has the potential to become a community hub, and to foster participatory dialogue, negotiation and decision-making within urban communities of poverty. After examining the current reality, including present development practices, this research strives to find universal elements for a common participatory space where vision building and strategic community action can flourish. This study also examines the processes needed to engage community members in the cultivation, creation and maintenance of a common participatory space.

 • 84.
  Edekling, Jessica
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Jonskog, Ida
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Svenskt julfirande: En studie av bilderböcker utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Kandidatarbetets syfte är att ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv beskriva och analysera hur julfirande framställs i tre bilderböcker. Vi ville undersöka hur det svenska julfirandet framställs i bilderböcker med olika tidsmässiga fokus samt i relation till etnologiska studier inom ämnesområdet. De bilderböcker som valdes är: Petters och Lottas jul av Elsa Beskow, Julgröten av Sven Nordqvist samt Emilias jul av Anna Dunér och Kirsten Raagaard. Arbetets forskningsfrågor är: ”Hur framställs julfirandet i text och bild i bilderböckerna Petters och Lottas jul, Julgröten och Emilias jul, samt vilka diskurser kan identifieras?”, ”Vilka likheter och skillnader finns mellan de tre framställningarna?” och ”Hur förhåller sig diskurserna till etnologiska studier som belyser svenskt julfirande från slutet av 1800-talet fram till 2000-talet?”. I relation till syftet valdes den kunskapssociologi som företräds av Peter L. Berger och Thomas Luckmann som teori. För att kunna analysera bilderböckerna användes den kvalitativa metoden diskursanalys som går ut på att analysera text för att identifiera mönster, teman och diskurser. Dessutom tillämpas Gustaf Cavallius analysmetod Bilderbok och bildanalys i arbetet för att undersöka bilderna och dess relation till texten. Vid bearbetningen av materialet utkristalliserades sex diskurser: julförberedelser, julfirande med familj, släkt och andra närstående, julklappsutdelare, måltider under julen, juldekorationer samt religion och folktro. Dessa diskurser valdes för att de tillsammans speglar det svenska julfirandet i bilderböckerna. I resultatet analyserades först böckernas bilder var för sig och därefter analyserades de tillsammans med texten. Analysen visar att det förekommer både likheter och skillnader mellan bilderböckernas framställningar av julfirandet samt i relation till de etnologiska studierna. En iakttagelse är att den äldsta och den nyaste bilderboken har mest gemensamt, bland annat när det gäller de förberedelser, de religiösa inslag samt den givmildhet som speglas i julfirandet. Vår slutsats är att traditioner ständigt förändras genom att nya inslag tillkommer medan inslag utan funktion försvinner. Bilderböcker och andra berättelseformer är genom historien och än idag en källa för socialisering av traditioner, kunskaper och normer.

 • 85.
  Edvardsson, Erik
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för industriell ekonomi.
  Does organizational identification, being a manager and complexity predict level of engagement?2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  Employee engagement is of great interest for leaders. It is not surprising that leaders seek ways to influence, manage and enhance level of engagement among its employees. Instead of asking directly how engaged their workforce is, leaders often ask questions on related constructs to engagement. The objective of this research is threefold. First is to determine if organizational identification (OID) is a predictor of engagement. Second is to conclude if being a manager with direct reports predicts higher level of engagement versus non-managers. Third is to decide if complexity in an organization has a moderating contextual effect on the relationships between employee engagement, employee OID and the role as a manager with direct reports. This re-search contributes to the established theories by testing a theoretical model with variables not found to be tested empirically together before. Data was collected in a survey with 168 respondents. The validity and reliability of the data was good, upon two multiple regression analyses were completed in order to test three hypotheses. Results show significant support for two of three hypotheses. First, high employee OID predicts high employee engagement (p-value 0,000 significant at 0,05 level). This is a complement to existing literature. Leaders can practically measure OID if they are interested in understanding and predicting level of engagement in their workforce. Second, managers with direct reports predicts higher engagement versus non-managers (p-value 0,021 significant at 0,05 level). This research does not answer why such difference is found, but an analysis is provided from both a manager’s and a subordinate’s view. Third, an employee (manager or non-manager) who spend a high percentage of time in meetings requested/organized by others does not make the relationship between OID and engagement weaker (p-value 0,440 not significant at 0,05 level). This study also indicates that most managers and non-managers spend less than 30% of their work week in meetings requested/organized by someone else. This speaks for a majority of both managers and non-managers are in control over the majority of their time during a working week.

 • 86.
  Ehrlin, Linda
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Från "Öga för öga, tand för tand" till Superfängelse: En diskursanalys om fängelsestraff2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  This composition is about prison sentence. The purpose with this study is to investigate how the concept of prison sentence as a punishment is constructed in media, analyses and reports, from a social constructivist point of view. The composition has an issue that follows like this: “How do people in the society speak, think and write about the concept of prison sentence?” To get a background as to how the concept is used today, a understanding about how it was used through time is needed. It was under the 17th century that changes started to happen that gave the physical punishment a compliment, the imprisonment of people. The methodological starting point in this report is hermeneutical and the qualitative emphasis the report is to stand on before the discourse analysis, is the main method of the composition. The material for this discourse analysis has been picked out with the help of a specification of the problem and the purpose. Articles, reports/analyses and a TV-show were picked out as material and were analysed along the discourses on prison sentences that were found. The result can been divided into four different discourse groups. The first is “Discourse about an alternative to the institutional prison sentence” where there has been a replacement of the pure prison sentence, the second group is “Discourse about prison sentence and society” where the society reflects upon the punishment, the third is “Discourse about prison sentence and rehabilitation” which is talked about a lot, but maybe not with so much action according to some and the fourth discourse group is “Discourse about the prison sentence nobody escapes from” that is about a punishment that one should not be able to escape from and a tougher control. The social constructivism, which is the main theory of this report, says that a concept only survives as long as people use it and that is used to show how we have gone from calling prisons houses of correction to super prisons. The discourse that exists in the material for this composition points out that the prison sentence does not have to be a pure punishment in prison, but that it is constructed as the punishment is served.

 • 87.
  Ek, Michaela
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Rexhaj, Cyme
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Ledarens förmåga att påverka och främja medarbetarnas arbetsmotivation: En kvalitativ studie om hur arbetsmotivation främjas inom en statlig myndighet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  The study aims to increase understanding and knowledge of motivation; this by examining how the leader experiences her capability to promote employees' work motivation. Also, how employees perceive that the leader influence and enhance their work motivation. Interviews were conducted with a manager and two employees of a government agency in Sweden. The results demonstrate different opinions between manager and employees in the manager's ability to foster motivation in the everyday work. The leader thinks that she promotes her employees work positively and believes that she is giving her employees attention and appreciation. Employees mean that they lack feedback and pep talk in their everyday work. The results showed that employees believe that feedback and pep talk in everyday work is promoting work motivation. The leader believes that motivation is promoted through education and lifelong learning.

 • 88.
  Eklund, Elisa
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Hansson, Ewa
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Do u understand mzungu?: Volunteers’ conception of ICC development2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this research was to obtain knowledge about volunteers’ conceptions of developing intercultural communication competence in an intercultural learning context in East Africa. Semi-structured interviews were conducted with volunteers both face-to-face and virtually on the Internet. The material was processed according to the second order perspective in a phenomenographic research approach. Based on the volunteer’s conceptions three qualitatively different categories of description emerged illustrating that development of ICC is promoted by intercultural encounters wherefore intercultural and socio-cultural dimensions should be taken into consideration. The theoretical framing constitutes the base for the interpretation of the result and is discussed further in relation to previous research in the area of ICC. The volunteers’ conception of the phenomenon reveals that the development of ICC occurs through interaction and is a life-long learning process influenced consciously and unconsciously by experience, personal development and communicative skills.

 • 89.
  Ekman, Cecilia
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Stress i det moderna samhället.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka de kognitiva och emotionella reaktioner som sker under långvarig stress. Uppsatsen är inspirerad av en kvalitativ ansats, hermeneutiken. Forskningsmetoden är en fallstudie där två person har blivit intervjuad på djupet i området. I bakgrund och tidigare forskning finns kognitiva och emotionella reaktioner som sker under långvarig stress. Några av dessa reaktioner är depression, ångest, ilska, irritabilitet, försvarsberedskap, minnesstörningar, koncentrationssvårigheter, talstörningar och organisationsproblematik. Intervju personerna har blivit utsatt för intensiv långvarig stress. Intervju personerna kunde också påvisa många av dessa kognitiva och emotionella reaktioner i intervjun från sitt liv. Eftersom långvarig stress har stor inverkan på kognitiva och emotionella funktioner är detta ett tillstånd att ta på mycket stort allvar.

 • 90.
  Ellman, Ingela
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Ett liv efter sanningen: En kvalitativ studie i hur före detta medlemmar av Jehovas vittnen skapar och förstår en ny social verklighet2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  Uppsatsen bygger på både etnometodologisk/emotionalismisk traditioner. Undersökningen syftar till att fördjupa förståelsen för hur före detta medlemmar ur den religiösa organisationen skapar, och förstår en ny social verklighet. Det kräver ett synsätt som både intresserar sig för hur människors sociala ordning skapas och formas men också ett intresse i att fånga insidan av en individs upplevelser och erfarenheter. Jag har använt mig både kvantitativ metod i form av en strukturerad kvantitativ intervju över Internet, och kvalitativ metod i form av två kvalitativa intervjuer, en triangulering. Skillnaderna mellan intervjupersonerna i en kvalitativ och en kvantitativ ansats är den att de kallas informanter i den kvalitativa formen och respondenter i den kvantitativa formen. Jag vill uppmärksamma läsaren på detta då dessa båda termer kommer att användas i uppsatsen. Resultatet av undersökningen visar att medlemmar som hoppar av organisationen Jehovas vittnen generellt har svårt att upprätta nya sociala skyddsnät. Många känner en ilska mot sin gamla församling och därmed byggs en ilska mot tron upp och de trosuppfattningarna runt vilka individen byggt sin sociala verklighet innan. Att gå igenom en nyskapande fas i livet utan något socialt skyddsnät uppfattas av individen som svårt, det kan ta flera år. Det blir i många fall traumatiskt vid uppbrottet, med påföljande kris. För att typifiera sig själva så långt ifrån organisationen Jehovas vittnen som möjligt löser ofta individen detta med att söka nya traditioner och sedvänjor.

 • 91.
  Elvinsson, Lis
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Utveckling av sårvårdsverksamhet – en fallstudie utifrån ett “expansivt lärande”- perspektiv2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Det blir allt mer vanligt att organisationer och företag involverar de anställda när en verksamhet ska förbättras och utvecklas. I ett ”expansivt lärande”-perspektiv kan verksamheten - genom den kollektivt samlade kunskapen - finna nya lärande- och utvecklingsmöjligheter. Hälso- och sjukvården är inget undantag och ett område som blivit mer uppmärksammat de sista decennierna är sårvården. Syftet med min studie har därför varit att studera de lärande- och utvecklingsmöjligheter som kan uppstå inom distriktssköterskans verksamhet med fokus på sårvård. Genom fallstudie, utifrån etnografisk ansats samlades datamaterial in som senare kategoriserades och analyserades med hjälp av teorin om expansivt lärande. Resultatet visar att distriktssköterskan och den verksamhet hon bedriver står under kontinuerlig utveckling. Lärandesituationer uppstår som en naturlig del av hennes vardag: i de handlingar och åtgärder hon utför samt i interaktionen med andra vårdgivare. Det är speciellt två utvecklingsområden som identifierats: den gemensamma begrepps- och behandlingsmodell som används vid dokumentering av sår och sårbehandling behöver förbättras, och likaså behövs en förbättrad interoperabilitet mellan de olika kommunikations- och informationssystemen distriktssköterskan använder i sitt dagliga arbete.

 • 92.
  Engblom, Robert
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  INTEGRERINGSMODELLEN - Ett användbart planeringsverktyg för att beskriva fysiskaintegreringsförutsättningar?: UNDERSÖKNING OCH ANALYS AV EN METOD FÖR BEDÖMNING OCH REDOVSING AV FYSISKA STRUKTURELLA INTEGRERINGSASPEKTER2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Under en relativt lång tid har det inom samhällsplaneringsdebatten framhållits vikten av att verka för en utveckling som tar oss från funktionsseparerade, segregerande och trafikalstrande stadsbyggnadsstrukturer till den funktionsblandade attraktiva staden som erbjuder närhet, jämlikhet och minskat biltransportbehov mellan dess väl sammanlänkade och integrerade stadsdelar och funktioner.  En tydligt rådande trend och utveckling inom stadsplanering är också den ökade fokuseringen på att hitta modeller och verktyg för att kunna bedöma och utvärdera stadsutvecklingsförslag ur holistiska hållbarhetsperspektiv, vilket bl.a. märks i utvecklandet av hållbarhetscertifieringsmetoder för stadsdelar samt krav som ställs på holistiska delanalyser och redovisningar i dessa.

  Hur problem, förutsättningar och innebörden av olika strukturella lösningar framställs kan ha en stor betydelse för vilken lösning som väljs samt hur väl den valda lösningen bidrar till en önskad stadsutveckling. I detta sammanhang kan det vara av värde att i planeringsprocesser att ha bra verktyg för att kunna analysera och beskriva olika förutsättningar och förändringsförslag.

  Trafikverket publicerade i 2011 rapporten "Integrering av handel i städer- Metoder, strategier och exempel" (2011:050). I rapportarbetets senare delar utvecklades förslag till en metod/modell för att kunna mäta och i ett samlat i sammanhang redovisa olika beståndsdelar som bedöms ha betydelse för en ökad fysisk strukturell och funktionell integration. Metoden som föreslås, den s.k. Integrationsmodellen, bygger i princip på att viss grundläggande data t.ex. bruttototalarea (BTA) av olika markanvändningar, gatu- och GC-nätets längd, struktur och sammanlänkning, förekomsten av gator med barriär effekter m.m. för aktuellt område samlas in och via sammanvägande kvantifiering sätts i relation till varandra i ett värderosdiagram. Metoden har inom ramen för Trafikverkets rapport prövats på ett handelsområde i Örebro, men någon mer omfattande validering eller tester har ännu inte skett.

  Här föreliggande arbete syftar till att i brett perspektiv analysera och undersöka integreringsmodellens ansatser och bedömningsgrunder för att förstå och beskriva fysisk strukturell integrering. Detta dels ur ett teoretiskt perspektiv genom jämförelse med andra för stadsplaneringen relevanta förhållningsätt och metoder samt dels i ett praktiskt tillämpningsperspektiv genom tester på principiella förenklade stadsstrukturer samt en fallstudie för ett utvecklingsområde i centrala Kungsbacka. En betydande del av arbetet har även fokuserats till att med dessa validerande tester som grund utarbeta och föreslå kompletteringar och justeringar i modellens beräkningsgrunder.

  En exemplifierande genomlysning av en representerande vägledning från flera centrala planeringsmyndigheter som Trafik för en attraktiv stad (TRAST) visar att vikten av fysisk strukturell integrering tydligt tas upp och tillskrivs ha en betydelse för den attraktiv hållbarstadsutveckling, samt att dessa frågor kan framhållas som övergripande mål både för den enskilda staden och för samhället i stort. I TRAST i huvudsak beskrivet genom termer som tillgänglighet och närhet.

  För att ge övergripande förståelse till hur fysisk strukturell integrering kan beskrivas och förstås, samt för att sätta integreringsmodellens förhållningssätt till integreringsbegreppet i ett teoretiskt sammanhang har en översiktlig beskrivning av två andra teorier och metoder även gjorts inom ramen för detta arbete; Space syntax respektive Stephen Marshalls stråkstrukturanalys (inklusive anslutande beskrivningar i publikationen Streets and Patterns.). Space syntax, som idag är en väl etablerad metodik inom bl.a. stadsplanering, analyserar integration med utgångpunkt i de uppfattade rummens samband och förhållande tillvarandra. Marshalls stråkstrukturanalys kan på övergripande plan sägas utgå ifrån gatulänkarnas samt nätverkens (exempelvis gc-nätets) konnektivitet och strategiska kontinuitet. 

  En övergripande likhet mellan både Marshalls angreppsätt, space syntax och integreringsmodellens förhållningsätt är att ingen av dessa direkt föreskriver en given typ av utformning eller struktur, utan syftar till att genom analyser av visa delkomponenter i staden kunna beskriva vissa egenskaper som bedöms ha betydelse för dess helhet och inneboende kvalitéer. Även om ingen analysmetod ger alla svaren som krävs för att lösa de komplexa frågor som stadsplanering behöver hantera är en gemensam kvalitet hos samtliga av metoderna att de medger kvantitativa analyser och redovisningar av viktiga delfaktorer i stadstrukturens egenskaper samt dessa beståndsdelars konfigurativa (i integreringsmodellen även till viss del även kompositionella) förhållanden till sin omgivning. Dessa analyser kan fungera som viktiga verktyg för att förstå, beskriva och prioritera önskvärda egenskaper utifrån uppsatta mål för det enskilda stadsrummet, för ett delområde eller för staden som helhet. 

  I här föreliggande arbete konstateras att det ur ett teoretiskt perspektiv kan sägas finnas en relevans både av integreringsmodellen generellt som planeringsverktyg och av ansatsen i dess ingående bedömningsparametrar. De praktiska empiriska testerna inom ramen för detta arbete har visat

  behov av kompletteringar och justeringar av modellens beräkningsgrunder. Flera justeringar har tagits fram och föreslagits inom ramen för detta arbete. Med dessa justeringar kan på ett övergripande plan analyser enligt integreringsmodellen beskrivas ge tillfredställande utfall i de utförda testerna.  Fortsatta valideringar samt parallella tester med andra sätt att mäta integrering och mätningar av faktiska rörelser bedöms dock behövas för att på ett djupare plan kunna avgöra huruvida höga värden i integreringsprofilens parametarar återspeglar en slags faktisk hög inte-grering med närliggande områden. Samtidigt kan integreringsmodellens ansats att just kvantifiera faktiska fysiska faktorer vara just ett sätt att beskriva en slags faktisk integrering i sig.

  Avslutningsvis kan det sägas att stads- och samhällsbyggnadsprocesser, och avväganden i dessa, är komplexa och omfattar många sakområden, delar och faktorer. Oavsett vilka metoder eller analysverktyg som används finns alltid en risk för övertolkning eller till ett för stort fokus på resultaten för analysen av vissa delfrågor. Ett holistiskt synsätt är samtidigt avgörande för hur den samlade stadskvalitén och den samlade hållbara stadsutveckling blir. För att möjligöra ett holistiskt synsätt krävs en förståelse för de enskilda beståndsdelarnas egenskaper. Utmaningen och möjligheten ligger just i att utifrån vissa kända försutsättningar kunna synligöra, analysera och redovisa de enskilda beståndsdelarnas egenskaper i relation till övriga delfaktorer för att ge ny kunskap om helheten. Relevanta metoder och beskrivningsverktyg kan, med en medveten situationsanpassad resultattolkning, utgöra ett viktigt delstöd för att göra detta.

  "Metod är ett intellektuellt instrument med vilket det är mjöligt att med utgångs punkt i det kända producera kunskap om det okända"

  (Jacopo Zaberella, italiensk filosof från 1500-talet.)

 • 93.
  Engström, Jennie
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  "Jag vill bara gråta": En studie av fyra krisdrabbade individers emotioner och upplevelser av en kris2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  En traumatisk kris är en reaktion på en yttre händelse och omständighet. Krisen har fyra faser som de drabbade går igenom, där chockfasen är den första och slutar med nyorienteringsfasen. Studien syftar till att utifrån ett emotionssociologiskt perspektiv studera fyra kvinnliga informanters upple-velser och känslor under och efter en traumatisk kris, som består av kata-strof, dödsfall och sjukdomsdiagnos. Studien söker även svar på hur infor-manternas omgivning, i form av familj och vänner, har agerat i samband med krisen. Genom kvalitativ metod med intervjuer berättar fyra krisdrab-bade informanter om den händelse som utlöste krisen och hur de hanterade detta. Studien visar att samtliga deltagare har känslor av sorg, under både chockfasen och fortsättningsvis under sin kris. Det finns även tecken på känsloisolering och rollövertagande i deras hantering av krisen samt att de känner vissa känsloregler om hur de bör bete sig under sin sorg. För samtliga, är omgivningen är ett stort stöd och ingen av dem har på egen hand sökt professionell hjälp för att hantera den kris de gått igenom. A traumatic crisis is a reaction to an external event and circumstance. The crisis has four phases which the affected go through, where the shock phase is the first and ends with the reorientation phase. The study aims to build on, an emotion sociological perspective, study four female informants experi-ences and feelings during and after a traumatic crisis, which consists of dis-aster, death and disease diagnosis. The study is also looking for answers on how informants' surroundings, in the form of family and friends, having acted in connection with the crisis. Through qualitative method with inter-views, four individuals describe the event that triggered the crisis and how they handled this. The study shows that all participants have feelings of sadness, for both the shock phase and continue during its crisis. There are also signs of emotional isolation and role assumption in their handling of the crisis and that they feel some emotion rules about how they should behave during their grief. For all them the surroundings are a great support and none of them has independently sought professional help to deal with the

 • 94.
  Eriksson, Anna-Maria
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för industriell ekonomi.
  Arbetsförmedlares bemötande gentemot funktionsnedsatta arbetssökanden: lära av bemötande2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bemötande gentemot funktionsnedsatta arbetssökande från arbetsförmedlare är något som inte utforskats i en större grad inom pedagogik. Därför har denna studie om arbetsförmedlares bemötande gentemot funktionsnedsatta arbetssökanden fått använda sig utav tidigare studier som utrett begreppet bemötande inom myndigheter som underlag. Generella vetenskapliga studier inom detta ämne finns alltså inte. Dock har begreppet bemötande varit ett relativt stort forskningsarbete för regeringen där ett antal statliga studier skedde under slutet av 90-talet samt i början av 2001 då ett projekt om bemötande gentemot funktionshindrade påbörjades. Syftet med denna studie är att studera arbetsförmedlares bemötande gentemot funktionsnedsatta arbetssökande. Studiens frågeställning innefattar vad de lär sig av detta. Forskningsansatsen som användes var hermeneutik och val av metod var kvalitativ. Denna studie innefattar en förstudie i form utav en digital enkät som sändes ut via sociala nätverk, som visade ett missnöje med Arbetsförmedlingen i Sverige och deras bemötande. För att utforska detta ytterligare observerades ett antal möten på en arbetsförmedling i Småland mellan arbetsförmedlare, SIUS konsulenter och funktionsnedsatta arbetssökande och det skedde en djupintervju. Resultatet var mycket oväntat då bemötandet och stödet som de arbetssökande fick var positivt och fick de arbetssökande att känna sig hörda och respekterade att finna ett passande yrke i lämplig takt. Det lärande som arbetsförmedlarna upplevde skedde genom reflektioner på olika sätt.

 • 95.
  Eriksson, David
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Regionala överenskommelser & kommunal fysisk planering: Regionplanering bortom reglering2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats utgår från att studera hur kommunal fysisk planering förhåller sig till och tillämpar regionala överenskommelser avseende fysisk struktur. I uppsatsen studeras ett fall av soft planning med ett integrerat perspektiv av Callons (1986) beskrivning med etablerandet av nätverk och hur aktörer associerar sig till nätverket. Detta kompletteras med skapandet av självklarheter genom black boxes och planeringsdoktriner. Kontexten som undersöks är Rådslagsprocessen som Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och dess 13 medlemskommuner ingår i. Tre ingångsvinklar styr uppsatsen: (1) Hur kommunerna förhåller sig till de regionala överenskommelserna och hur de tillämpar dessa. (2) Vilket värde som tillskrivs de regionala överenskommelserna av kommunpolitiker och tjänstemän. (3) Hur lokalt demokratiskt inflytande i den fysiska planeringen påverkas av regionala överenskommelser.

  I uppsatsen tillämpas två tillvägagångssätt för datainsamlingen: (1) En dokumentstudie där urvalet utgår från att det kan antas finnas ett utmanande mellan kommunernas fysiska planering och överenskommelserna. (2) Semistrukturerade intervjuer med kommunpolitiker och tjänstemän på kommuner. En kvalitativ innehållsanalys utgörs uppsatsens analysmetod.

  Av empirin kan det märkas att de regionala överenskommelserna ger en huvudinriktning på kommunernas planering. Kommunerna väljer att göra avsteg när de önskar göra det. Det uttrycks ett ansvar gentemot de andra medlemskommunerna att överenskommelserna ska vara en huvudinriktning för deras fysiska planering. Hedersfrågan att hålla överenskommelserna verkar stabilisera kommunernas förhållande och tillämpning av dem. Av de tre överenskommelserna som fattats inom Rådslagsprocessen får den regionala strukturbilden ett särskilt genomslag. Det förefaller som att strukturbildens rumsliga uttryck tillsammans med dess språkliga dimension gör att en identitetsanknytning etableras hos kommunerna.

  Soft planning får en känslig karaktär då det handlar om hur enskilda individer anknyter sig till det skapade rummet. I detta fall handlar det om hur politiker associerar sig till överenskommelserna, då det uttrycks att överenskommelserna främst är en fråga för den politiska sfären. Förhållningssättet och tillämpningen av överenskommelserna riskerar att utsättas för en destabilisering när nya förtroendevalda ska anknytas till överenskommelserna. Det verkar alltså finnas ett samband med att arbete genom soft planning i framtiden kräver ännu mer arbete inom upprättat soft space, för att individerna ska anknyta sig till det skapade rummet. Soft planning verkar därför präglas av ett inneboende bäst före datum.

  Genom att överenskommelserna är strikt politiskt tillägnade är tillträdet för invånare begränsat. Informanterna uttrycker att det lokala demokratiska inflytandet sker genom att medborgare väljer ut politiker i kommunvalen, som sedan tillsätts i kommunalförbundet. Överenskommelserna har därför definierat huvudinriktningen på kommunernas fysiska planering innan invånare får möjlighet till att delta. Det ställer frågor om hur ansvarsutkrävandet från väljarna gentemot politikerna säkerställs, vilket hamnar i en komplex situation. Politikerna uttrycks vara ansvariga gentemot sina väljare. I samma stund är de ansvariga gentemot de andra folkvalda politikerna från medlemskommunerna att de ingågna överenskommelserna ska hållas. En möjlig konflikt kan uppstå i ansvarsutkrävandet när politiker behöver tillgodose en lojalitet gentemot sina väljare och en annan till politiker från medlemskommunerna. Väljarnas möjligheter att utkräva ansvar riskerar därför att bli begränsat.

 • 96.
  Erlich, Emelie
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Wainonen, Sandra
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Ung och arbetssökande. En kvalitativ studie om tio ungdomars syn på sin situation som arbetssökande2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie är av kvalitativ art och grundar sig på intervjuer med tio arbetssökande ungdomars om deras situation där subjektiva upplevelser framkommit. Syftet med studien är att få en förståelse för hur tio ungdomar upplever den egna situationen som arbetssökande och sin framtidstro. Ungdomarna befinner sig inom den arbetsmarknadspolitiska åtgärden Vägvisaren, vilket är empirins fält. Bakgrunden belyser vilka effekter det faktum att individen är arbetssökande får för vardagslivet. Bakgrunden behandlar också de faktorer som försvårar ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden. För att förklara ungdomarnas situation som arbetssökande och styrka analysen har Ziehe's och Giddens teorier om livsplaner, livsstilar och faktorer som leder till ångest använts. Dessa båda teoretiker presenterar teorier som förklarar ungdomars beteende i det moderna samhället. Resultatet påvisar att ekonomin har stor betydelse för vardagslivet. Informanterna talar om en osjälvständighet och en beroendeställning till följd av deras situation som arbetssökande. De talar om att de för att klara sin vardagliga ekonomi tvingas att ta arbeten som de egentligen inte önskar. De individer vilka är boende i föräldrahemmet talar om förhoppningen att kunna skaffa sig ett eget boende vilket är omöjligt i nuläget. Ungdomarna är även begränsade i sina sociala aktiviteter där triviala sysselsättningar som att fika med sina vänner eller konsumera något utöver den nödvändiga standarden blir bekymmersamt. Dessa uttalanden kan i analysdelen relateras såväl till studiens teoretiska perspektiv som till bakgrunden vilket stärker studiens resultat.

 • 97.
  Eräpuro, Pauliina
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Fransson, Carolina
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  E-postens påverkan på den psykosociala arbetsmiljön2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Teknikens utveckling har medfört att de flesta organisationer använder e-post, eftersom den är snabb och enkel att använda. Flera tidigare studier har visat att e-post skapar stress i arbetslivet. Syftet är att undersöka om e-post är förenat med upplevd stress samt vilka av faktorerna krav, kontroll och socialt stöd som korrelerar med dessa upplevelser. I studien undersöktes även om anställda känner sig stressade i sina arbeten. Studien bygger på en enkät med 50 deltagare från tre olika organisationer. I studien deltog totalt 29 män och 21 kvinnor där medelåldern låg mellan 30 och 40 år. Vår första hypotes (hypotes 1) e-post skapar stress som försämrar den upplevda psykosociala arbetsmiljön, (hypotes 2) upplevd balans mellan krav och kontroll i arbetet reducerar stress vid e-post och (hypotes 3) socialt stöd reducerar stress vid e-post. Slutsatsen som drogs är att det inte finns stress på grund av e-post bland majoriteten av respondenterna och att socialt stöd reducerar stress vid e-post hantering.

 • 98.
  Eshun, Frank Kwaku Duah & Cynthia
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Rewards as a Motivation Tool for Employee Performance2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  The aim of this research was to explore three vital issues in human resource management mainly: to ascertain whether rewards motivate employees, identify what kinds of rewards employees consider most beneficial and finally discuss some dilemmas and difficulties managers face in applying motivation theory to workplace setting. The research is informed by various literatures on the most effective and efficient ways of motivating employees to enhance high performance to and to achieve organizational goals. Most of the available literature on motivation shows that while motivated employees are essential for organizational goals, managers are often confronted with the challenge of coming up with the right mix of rewards which will motivate their employees for enhanced productivity. In this research, the perceptions of rewards as motivation and the dilemmas managers face in motivating their employees were explored through an analysis of twenty (20) interviews with people in various positions and organizations in the Accra and Tema municipalities of the Greater Accra region of Ghana. The respondents were all employees who also had oversight responsibilities as managers or supervisors of between five to ten people. The analysis of the twenty (20) interviews suggests that while the use of rewards is vital in motivating employees, there is the need for management and employers to have a clear understanding of the human nature and what actually motivates employees. The research further suggests that efficient motivation program stems from a mixture of extrinsic and intrinsic rewards instead of focusing on any one particular one. Additionally, most of the challenges managers face in motivating their employees can be eliminated or reduced when myths surrounding motivation are discarded and individual differences in terms of valence, preferences, and aspirations are incorporated. Finally, enhanced motivation can be attained when managers do their best to design the work setting so they become motivators in themselves while at the same time eliminate demotivating factors at the work place.

 • 99.
  Eva, Elmberg
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Invandrarbarns möte med svensk skolkontext – ur lärarperspektiv2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  I dagens Sverige har många barn på våra skolor en flerspråkig och mångkulturell bakgrund. På en del skolor i invandrartäta områden finns det få barn med svenskfödda föräldrar. Denna uppsats granskar utbildningsvillkoren i ett socialt och etniskt segregerat område. Syftet med denna undersökning är att utveckla kunskap om invandrarbarns möte med den svenska skolkontexten ur ett lärarperspektiv. Följande frågor ställdes: Hur ser utbildningskontexten ut för invandrarbarn i en invandrartät skola, och vilka konsekvenser får denna kontext för barnens kunskapsutveckling? Rektor och fem lärare intervjuades med hjälp av en semistrukturerad intervjumanual. Kvalitativa intervjuer genomfördes vid en och samma skola i södra Sverige, där 80-85 procent av eleverna har ett annat modersmål än det svenska. En av lärarna undervisade i förberedelseklasserna. Vid tolkning av resultatet användes Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsteori som visar att utvecklingsprocessen påverkas av relationer i och mellan olika miljöuppsättningarna, men även av de större sociala sammanhang som dessa ingår i. Barn influeras av familj, kamrater och skola men de påverkas också indirekt av politiska beslut. Tolkningen bygger på hermeneutisk ansats med pendling mellan helhet och delar. Resultatet visar att på makronivå bestäms att svenska lagar, normer och värderingar ska vara rådande i skolkontexten. Detta får till följd att elevernas kunskapsinhämtande sker på ett främmande språk. På exonivå införlivas medias negativa syn på skola och område hos eleverna, vars självbild sjunker och lärarna gör allt för att bygga upp den igen. På mesonivå kompliceras föräldrakontakten mellan hem och skola av att tolk får anlitas. På mikronivå i förberedelseklasser läggs grunden till barnens fortsatta skolgång. Alla elever i de vanliga klasserna språktestas och de som behöver mest stöd får det. Barnens identiteter som klasskamrater är viktigare än ursprung, som bara kommer fram vid konflikter. Resultatet jämförs med tidigare forskning och det visar sig att denna skola har likheter med andra invandrartäta skolor. Barn som har gått på denna skola blir enligt respondenterna mer toleranta och lär sig mycket om människor och kultur som de har nytta av i kommande arbetsliv.

 • 100.
  Exner, Sofia
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Jakovljevic, Ivana
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Självkänsla- En kvantitativ studie om självkänsla hos ungdomar på högstadiet och gymnasiet2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Självkänsla är ett högaktuellt ämne i dagens samhälle, då självkänsla formas i tidig ålder är det viktigt att undersöka självkänslan i skolåldern för att kunna ta till åtgärder och för att kunna underlätta elevernas framtid då mycket grundar sig på självkänsla. Tidigare forskning har visat att det som allra mest ger självkänsla samt ett gott självförtroende hos de unga är att vara duktig i skolan eller i någon sport därefter att vara socialt accepterad och tillsist utseende samt uppförande. Syftet med studien är därmed att undersöka självkänslan, självförtroendet, graden av fysik aktivitet, sociala relationer samt hur viktig kroppen och utseendet anses vara hos högstadie och gymnasieelever samt om det skiljer sig åt mellan könen. I studien deltog 75 flickor och 57 pojkar som gick på högstadiet och gymnasiet. Genom att låta ungdomarna värdera ett antal frågor ville vi urskilja elevernas självbild. Resultaten i denna studie visade att pojkar har en högre självkänsla än flickor, oavsett årskurs. Självkänslan visade sig vara ojämn hos pojkarna beroende på vilken årskurs de gick, hos flickorna visade sig självkänslan vara relativt stabil. Studien visade ett samband mellan självkänsla, självförtroende samt synen på den egna kropp och utseendet och sociala relationer, elever som var nöjda med sina kroppar och utseendet hade ett högre självförtroende än de som ej var nöjda. Elever som ansågs sig vara väl omtyckta av sin omgivning hade även de ett högre självförtroende än de som ej ansåg sig vara lika omtyckta.

1234567 51 - 100 of 369
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf