Change search
Refine search result
10111213141516 601 - 650 of 13875
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 601.
  Andersson, Marcus
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Bara en välkomstgrej?: Om förhållningssätt till sociala medier i kyrkan2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Sociala medier får en allt viktigare roll i samhället. Detta gäller även för organisationer och där implementerandet av dessa medier innebär att kommunikationen med organisationens medlemmar övergår från att vara en monolog till att istället anta formen av en dialog. En av dessa organisationer som nyligen börjat använda sociala medier är Svenska kyrkan. Detta är en organisation som till stor del präglas av traditionellt tänkande, men som samtidigt har som mål att sprida sitt budskap. Enligt denna studies antagande styrs dock förhållningssättet till de sociala medierna av både hur man ser på lärande, men även hur man uppfattar teknikens påverkan på omvärldens utveckling. Syftet i denna undersökning har därför varit att ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande utveckla kunskap om hur förhållningssättet till sociala medier hos de anställda inom Svenska kyrkan påverkas av det sätt som dessa erfar sitt lärande och teknikens betydelse i sin omvärld. En kvalitativ studie med en hermeneutisk ansats genomfördes, där fem anställda i en liten församling intervjuades med en interview guide approach. Resultatet av denna studie pekar på att de anställda inom den studerade församlingen inte till fullo tänker på lärande i termer som kan relateras till de pedagogiska möjligheter som sociala medier erbjuder, samt att de inte heller anser att ny teknik spelar en central roll i omvärldens utveckling. Detta resulterar i ett förhållningssätt som försvårar för de anställda att till fullo utnyttja sociala medier i arbetet att sprida sitt budskap och där en viktig bidragande orsak till detta ansågs vara de anställdas syn på cyberrymden som något frånskilt den fysiska rymden.

 • 602.
  Andersson, Marcus
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  Nilsson, Alexander
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  Improving Integrity Assurances of Log Entries From the Perspective of Intermittently Disconnected Devices2014Student thesis
  Abstract [en]

  It is common today in large corporate environments for system administrators to employ centralized systems for log collection and analysis. The log data can come from any device between smart-phones and large scale server clusters. During an investigation of a system failure or suspected intrusion these logs may contain vital information. However, the trustworthiness of this log data must be confirmed. The objective of this thesis is to evaluate the state of the art and provide practical solutions and suggestions in the field of secure logging. In this thesis we focus on solutions that do not require a persistent connection to a central log management system. To this end a prototype logging framework was developed including client, server and verification applications. The client employs different techniques of signing log entries. The focus of this thesis is to evaluate each signing technique from both a security and performance perspective. This thesis evaluates "Traditional RSA-signing", "Traditional Hash-chains"', "Itkis-Reyzin's asymmetric FSS scheme" and "RSA signing and tick-stamping with TPM", the latter being a novel technique developed by us. In our evaluations we recognized the inability of the evaluated techniques to detect so called `truncation-attacks', therefore a truncation detection module was also developed which can be used independent of and side-by-side with any signing technique. In this thesis we conclude that our novel Trusted Platform Module technique has the most to offer in terms of log security, however it does introduce a hardware dependency on the TPM. We have also shown that the truncation detection technique can be used to assure an external verifier of the number of log entries that has at least passed through the log client software.

 • 603.
  Andersson, Maria
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Backman, Linda-Marie
  Blekinge Institute of Technology.
  Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede i hemmet: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vård i livets slutskede i hemmet syftar till att förbättra livskvaliteten för både patienten och anhöriga, genom att förebygga och lindra lidandet. Vård i livets slutskede bygger på en tanke om att patienten ska få uppleva största möjliga livskvalitet till slutet. vård av döeende i hemmet kräver stor erfarenhet av sjuksköterskan och vana att handskas med den breda problematik som kanföreligga. 

  Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors uppleveler av att vårda patienter i livets slutskede i hemmet. 

  Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie, med kvalitativ design. Data samlades in genom tio vetenskapliga artiklar från databaserna CINAHL och PubMed. data analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys för kvalitativa studier. 

  Resultat: Resultatet utmynnade i tre kategorier: Att bli känslomässigt påverkad, Teamets betydelse och Otillräcklighet. Sjukskötrskor upplevde att det var svårt att hantera sina egna känslor när de arbetade så nära döden. Det fanns både positiva och negativa känslor. Även tidsbrist och stress upplevdes vod vård i livets slutskede i hemmet. det beskrevs även att relationen med anhöriga var en viktig del. Stödet från kollegor ansågs vara av vikt, men fler suksköterskor upplevde brist på kunskap gällande vård av patienter i livets slutskede i hemmet. 

  Slutsats: Sjuksköterskornaupplevde att det vardagliga mötet med patienter i livets slutskede i hemmet frakallade många olika känslor, så som sorg, frustration och otillräcklighet. Sjuksköterskorna upplevde att ta hand om patienter vid vårs i livets slutskede i hemmet var stressigt och tidskrävande och de krävde mer kunskap. Stöd från kollegor var av vikt då det ofta ansågs vara bristfälligt. 

 • 604.
  Andersson, Maria
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Ramos-Reid, Rachel
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Core competence – definition and dynamics in the not: for- profit sector2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Core competence as a concept has been implemented and studied within the for-profit sector for some decades. The concept is used to understand, develop and sustain competitive advantage and, in contrast to purely market oriented strategies, takeoff from the internal unique strengths within organizations. There exists almost no research on or use of the core competence concept within the non-profit sector. However leaders and decision-makers at non-profit organizations are also challenged to develop their organizations, either to be relevant for its target group or to compete for funding. Doing this without renouncing on the mission and core values requires appropriate strategies and a well-developed compass. The concept of core competence is anticipated to contribute to such processes. This thesis sets out to study whether the concept of core competence can be identified within the sector, and if so, how it can be described and how it is linked to associated concepts, and particularly, how the model for this proposed by Ljungquist (2008, 2010) can be applied. The thesis also explores how the concept of core competence is linked to non-profit sector specific characteristics, more specifically in what way core competence is related to the mission of the organization and how resources unique to non-profit organizations like members, volunteers and supporters possibly contribute to core competence. Finally, the notion of a special added value (Weerawardena and Mort, 2001; Wijkström and Malmborg, 2005) among NPOs will be discussed in relation to core competence as defined by the NPOs included in this paper. The thesis is based on a multiple-case study that includes two national organizations in Sweden and two local organizations in Canada. Findings indicate that core competence exists within the four organizations and that it is linked to each organization’s mission. Also, it is indicated that resources are linked not only by its utilization of, but also by its contribution, to core competence. In other aspects, core competence and its associated concepts identified concur with models developed for the for-profit sector. The characteristics of support mechanisms, like systems, routines, capacities and communication are similar as well as other competencies that have the characteristics of development and adaptation.

 • 605.
  Andersson, Marielle
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Overton-Fox, Sirpa
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Tjänsteorganisationers motiverande och värdeskapande förmåga, utifrån värdebokslutets idéer.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to examine how the ideas of value accounting can help motivate employees to increase value creation in service organizations to ensure the organization's future survival. We will also study what the significance is of the extent to which work is done according to the ideas of value accounting. We have used the qualitative method of conducting the survey. The study was conducted through interviews and relevant literature. Our study shows that in the organizations with value accounting the organization's values, staff development opportunity and also dialogue and communication are important in creating motivation and value creation. The extent of applying the ideas of value accounting has shown to be of significance for value creation in the organization.

 • 606.
  Andersson, Marika
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Hedersrelaterat våld och förtryck: En kartläggning hos Värmlands läns berörda verksamheter och ideella organisationer2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Kartläggningen var från början en del av ett uppdrag från regeringen till länsstyrelsen. Uppdraget innebar att Länsstyrelserna på regional nivå ska ansvara för kompetensstöd när det gäller våldsutsatta kvinnor, barn som har bevittnat våld och våldsutövare, däribland hedersrelaterat våld. Det fastställdes att länsstyrelserna ska lämna in en samlad redovisning av insatserna som vidtagits i varje län. En samlad bild av länet ska kunna redovisas september 2012. Syftet med denna undersökning var att se över vilken kunskap och vilket stöd verksamheter och ideella organisationer erbjuder personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. För att uppnå syftet genomfördes en kvantitativ enkätundersökning i Värmland. Utifrån resultatet kunde det inte uteslutas att hedersrelaterat våld förekommer i länet, kunskapen var inte så stor gällande hedersrelaterade fall men ändå hade verksamheterna stöd och hjälp att erbjuda personer som utsätts för denna typ av våld.

 • 607.
  Andersson, Martin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Baltzopoulos, Apostolos
  Lööf, Hans
  R&D strategies and Entrepreneurial Spawning2012In: Research Policy, ISSN 0048-7333, E-ISSN 1873-7625, Vol. 41, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper analyzes how different R&D strategies of incumbent firms affect the quantity and quality of their entrepreneurial spawning. By examining entrepreneurial ventures of ex-employees of firms with different R&D strategies three things emerge: First, firms with persistent R&D investments with a general superiority in sales, exports, productivity, profitability and wages are less likely to generate entrepreneurs than firm with temporary or no R&D investments. Second, start-ups from knowledge intensive business service (KIBS) firms with persistent R&D investments have a significantly increased probability of survival. No corresponding association between the R&D strategies of incumbents and survival of entrepreneurial spawns is found for incumbents in manufacturing sectors. Third, spin-outs from KIBS-firms are more likely to survive if they start in the same firm, indicating the importance of inherited related knowledge. The findings suggest that R&D intensive firms spur fewer entrepreneurs, but their entrepreneurial spawns tend to be of higher quality.

 • 608.
  Andersson, Martin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Bjerke, Lina
  Karlsson, Charlie
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Import flows: extraregional linkages stimulating renewal of regional sectors?2013In: Environment and planning A, ISSN 0308-518X, E-ISSN 1472-3409, Vol. 45, no 12, p. 2999-3017Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We examine the role of regional import flows for renewal of regional industries. The hypothesis is that imports stimulate renewal of local industries by being vehicles for technology diffusion and means by which local firms can exploit advantages of global specialisation. We find robust and positive relationships between high-quality imports and renewal of regional exports, where the latter are measured by the introduction of novel export products of local firms. Connectedness to international markets via import networks appears to be a stimulus for the renewal of regional exports.

 • 609.
  Andersson, Martin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Bjerke, Lina
  Jönköpings universitet, SWE.
  Karlsson, Charlie
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Introduction2017In: Geographies of Growth: Innovations, Networks and Collaborations / [ed] Charlie Karlsson, Martin Andersson, Edward Elgar Publishing Ltd. , 2017, p. 1-27Chapter in book (Other academic)
 • 610.
  Andersson, Martin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Kim, Hong-sok
  Seoul National University, PRK.
  Kohlhase, Janet
  University of Houston, USA.
  Editorial Annals of Regional Science2020In: The annals of regional science, ISSN 0570-1864, E-ISSN 1432-0592Article in journal (Refereed)
 • 611.
  Andersson, Martin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Klaesson, Johan
  Jönköping International Business School, SWE.
  Larsson, Johan
  Jönköping International Business School, SWE.
  How Local are Spatial Density Externalities? Neighbourhood Effects in Agglomeration Economies2016In: Regional studies, ISSN 0034-3404, E-ISSN 1360-0591, Vol. 50, no 6, p. 1082-1095Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The geographic scale at which density externalities operate is analysed in this paper. Using geocoded high-resolution data, the analysis is focused on exogenously determined within-city squares (‘neighbourhoods’) of 1 km2. The analysis confirms a city-wide employment density–wage elasticity and an economically significant density–wage elasticity at the neighbourhood level that attenuate sharply with distance. Panel estimates over 20 years suggest a neighbourhood density–wage elasticity of about 3%, while the city-wide elasticity is about 1%. It is argued that the neighbourhood level is more prone to capture learning, e.g. through knowledge and information spillovers. This interpretation is supported by (1) significantly larger neighbourhood elasticities for university educated workers and (2) sharper attenuation with distance of the effect for such workers.

 • 612.
  Andersson, Martin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Klaesson, Johan
  Larsson, Johan P
  The sources of the urban wage premium by worker skills: Spatial sorting or agglomeration economies?2014In: Papers in regional science (Print), ISSN 1056-8190, E-ISSN 1435-5957, Vol. 93, no 4Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We estimate the respective importance of spatial sorting and agglomeration economies in explaining the urban wage premium for workers with different sets of skills. Sorting is the main source of the wage premium. Agglomeration economies are in general small, but are larger for workers with skills associated with non-routine job tasks. They also appear to involve human capital accumulation, as evidenced by the change in the wage of workers moving away from denser regions. For workers with routine jobs, agglomeration economies are virtually non-existent. Our results provide further evidence of spatial density bringing about productivity advantages primarily in contexts when problem-solving and interaction with others are important.

 • 613.
  Andersson, Martin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Klepper, Steven
  Characteristics and performance of new firms and spinoffs in Sweden2013In: Industrial and Corporate Change, ISSN 0960-6491, E-ISSN 1464-3650, Vol. 22, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We analyse the rate of formation, the characteristics, and the performance of different types of new firms in Sweden over a decade. Comparisons with Denmark, Brazil, and the United States suggest that the environment for new firm formation in Sweden is not markedly different than elsewhere. In line with previous studies, spin-offs of incumbents perform better than other types of new firms, particularly if their parent firm continues to operate. A novel finding is that the larger the size of their parent, the greater is the rate of employment growth of spin-offs. This contrasts sharply with findings for firms with a single owner.

 • 614.
  Andersson, Martin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Koster, Sierdjan
  University of Groningen, NLD.
  Local industry structure as a resource-base for entrepreneurship: Implications for smart specialization strategies2016In: The Empirical and Institutional Dimensions of Smart Specialisation, Taylor and Francis , 2016, p. 39-56Chapter in book (Other academic)
 • 615.
  Andersson, Martin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Larsson, Johan P.
  Lund Univ, CIRCLE, Box 118, S-22100 Lund, Sweden.;JIBS, Dept Econ Finance & Stat, Ctr Entrepreneurship & Spatial Econ CEnSE, Jonkoping, Sweden.;Swedish Entrepreneurship Forum, Stockholm, Sweden..
  Local entrepreneurship clusters in cities2016In: Journal of Economic Geography, ISSN 1468-2702, E-ISSN 1468-2710, Vol. 16, no 1, p. 39-66Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We show that entrepreneurs are co-located within cities. One plausible source of such spatial clustering is local social interactions, where individuals' decisions to become entrepreneurs are influenced by entrepreneurial neighbors. Using geo-coded matched employer-employee data for Sweden, we find that sharing residential neighborhood with established entrepreneurs has a statistically significant and robust influence on the probability that an individual leaves employment for entrepreneurship. An otherwise average neighborhood with a 5% point higher entrepreneurial intensity, all else equal, produces between six and seven additional entrepreneurs per square kilometer, each year. Our estimates suggest a local feedback-effect in which the presence of established entrepreneurs in a neighborhood influences the emergence of new local entrepreneurs. Our analysis supports the conjecture that social interaction effects constitute a mechanism by which local entrepreneurship clusters in cities develop and persist over time.

 • 616.
  Andersson, Martin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Larsson, Johan
  University of Cambridge, GBR.
  Wernberg, Joakim
  Entreprenörskapsforum, SWE.
  Stora kunskapsintensiva investeringar: orsaker, verkan och den offentliga sektorns roll2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report presents a definition of large knowledge-intensive investments (LKI). It then surveys research on the drivers as well as effects of LKI, and provides conclusions with regards to the conditions for, and role of, public policy in promoting such investments. The purpose is to provide the Swedish government with evidence and knowledge to support and develop the government’s work on supporting innovation and structural change of businesses in Sweden.

 • 617.
  Andersson, Martin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Larsson, Johan
  University of Cambridge, GBR.
  Wernberg, Joakim
  Lunds universitet, SWE.
  The economic microgeography of diversity and specialization externalities: firm-level evidence from Swedish cities2019In: Research Policy, ISSN 0048-7333, E-ISSN 1873-7625Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We employ finely geo-coded firm-level panel data to assess the long-standing question whether agglomeration economies derive from specialization (within-industry), diversity (between-industry) or overall density. Rather than treating the city as a single unit, we focus our analysis on how the inner industry structures of cities influence firm-level productivity. Our results illustrate the co-existence of several externalities that differ in their spatial distribution and attenuation within cities. First, we find robust positive effects of neighborhood-level specialization on TFP as well as a small effect of diversity at the same fine spatial level. These effects are highly localized and dissipate beyond the immediate within-city neighborhood level. Second, we also find that firms benefit from the overall density of the wider city. The results emphasize the relevance of “opening up” cities to study the workings of their inner organization and support the idea that location in a within-city industry cluster in a diversified and dense city boosts productivity. © 2019

 • 618.
  Andersson, Martin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Larsson, Johan
  Swedish Entrepreneurship Forum, SWE.
  Wernberg, Joakim
  Lunds universitet, SWE.
  Urban preferences, amenities and age: Exploring the spatial distribution of age in Stockholm from 1991 to 20112018In: Regional Science Policy & Practice, E-ISSN 1757-7802, Vol. 10, no 4, p. 367-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Cities exhibit a rich and complex heterogeneity in people and activities. This poses a sizable challenge for planners when planning new neighbourhoods or the reconstruction of old ones as well as when considering the allocation of supply of and demand for amenities, e.g. kindergartens or health facilities. However, individual preferences may also exhibit common denominators that may provide structure to this heterogeneity. One such denominator is age. In this paper we introduce the concept of neighbourhood age, defined as the mean age of people living in exogenously defined squares of 1km2 in a city. We use highly disaggregated geocoded data to map how the spatial distribution of neighbourhood age changes over a 20-year period from 1991 to 2011 in the city of Stockholm, Sweden. We then test the correlation between neighbourhood age and two categories of urban amenities: supply of local consumption amenities and distance to the city's central business district (CBD). The paper presents three main findings: First, neighbourhood age changes and polarizes significantly over the observed period, suggesting that different age groups are concentrating in different parts of the city. Second, there is a rejuvenation in the central parts of the city but also in more distant clusters of amenities. Third, over a long-term perspective, the results suggest that local clusters of consumption amenities outside the inner city may become increasingly attractive to younger people. Our conclusion is that neighbourhood age and age-related patterns over time provides a tool for planners to better understand the spatial distribution of age-related demand. © 2018 The Author(s). Regional Science Policy and Practice © 2018 RSAI

 • 619.
  Andersson, Martin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Lavesson, Niclas
  Lunds Universitet, Centre for Innovation Research and Competence in the Learning Economy (CIRCLE), SWE.
  Niedomysl, Thomas
  Lunds Universitet, SWE.
  Rural to urban long-distance commuting in Sweden: Trends, characteristics and pathways2018In: Journal of Rural Studies, ISSN 0743-0167, E-ISSN 1873-1392, Vol. 59, p. 67-77Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The rise of ICT and the shift toward jobs with more flexibility in working hours and places of work sparked popular debates about potential for a ‘rural renaissance’. A key argument was that there are increasing possibilities to live in the countryside while being employed in large cities. This paper uses data spanning two decades to examine trends in and characteristics of employee–employer ties between rural and urban areas in Sweden. Our main results suggest that rural-to-urban long-distance commuting is rapidly increasing, but not as fast as commuting flows elsewhere. Compared to the rural population at large, rural residents working in large cities constitute a strongly selected group of workers who are well paid, have long educations, are young and also have advanced knowledge-intensive occupations. Only about 30 percent of those who become rural-to-urban long-distance commuters have moved from urban areas; the vast majority constitute those who already lived in rural areas before starting to commute to urban areas. © 2018 Elsevier Ltd

 • 620.
  Andersson, Martin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Lööf, Hans
  Small business innovation: firm level evidence from Sweden2012In: Journal of Technology Transfer, ISSN 0892-9912, E-ISSN 1573-7047, Vol. 37, no 5, p. 732-754Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper examines innovation among very small firms and provides new insights into both internal and external determinants of patenting. Applying a non-linear panel data approach to about 160,000 observations on manufacturing firms in Sweden for the period 2000-2006, the following facts emerge: (i) in contrast to larger firms, innovation in micro firms with 1-10 employees is not sensitive to variation in internal financial resources, (ii) skilled labour is even more important for innovation among micro firms compared to other firms, (iii) affiliation to a domestically owned multinational enterprise group increases the innovation capacity of small businesses, (iv) small firms' innovation is closely linked to participation in international trade and exports to the G7-countries, and (v) there is no statistically significant evidence that proximity to metropolitan areas, or presence in a specialized cluster, increases the innovativeness of the smallest firm

 • 621.
  Andersson, Martin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Sundqvist, Peter
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Organdonation: en intervjustudie om vårdpersonals erfarenheter av hur de stödjer och hjälper anhöriga att ta beslut om organdonation.2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Idag transplanteras med framgång bl.a. hjärta, lungor, njurar och lever. Behovet av organ ökar men tillgången minskar. Det finns många olika sätt att göra sin vilja känd om sin inställning till organdonation. Om den avlidnes vilja inte är känd är det anhöriga som måste ta beslutet om organdonation. Att mista en närstående plötsligt och oväntat är i många fall förenat med ett chocktillstånd. Att i det tillståndet bli tillfrågad av en läkare om tillåtelse att ta den avlidnes organ, kan medföra både skuldkänslor och ångest, speciellt eftersom beslutet tas under tidspress och psykisk stress. Syftet med denna kvalitativa studie var att genom intervjuer beskriva vårdpersonals erfarenheter av hur de stödjer och hjälper anhöriga vid beslut om organdonation. I studien används Watson som teoretisk referensram, Watson har en syn på människor som passar bra att använda sig av när en människa står inför en stor förändring. Intervjuerna analyserades med hjälp av Burnards analysmetod. I resultatet förekommer det att information till anhöriga är mycket viktigt. Informationen skall vara lättförståelig, upprepad och tydlig. Det är till en början viktigt att de anhöriga förstår vad hjärndöd innebär, det är en förutsättning för att kunna gå vidare. Det är också viktigt att anhöriga får ta farväl av den avlidne, det underlättar förståelsen att den närstående är död. I många fall är det kaotiskt för de anhöriga och då spelar vårdpersonalen en viktig roll att ge de anhöriga stöd och hjälp. Den vårdpersonal som intervjuats menar att det är deras erfarenhet som gör att de på ett bra och effektivt sätt kan ge de anhöriga stöd och hjälp.

 • 622.
  Andersson, Martin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Thulin, Per
  Does spatial employment density spur inter-firm job switching?2013In: The annals of regional science, ISSN 0570-1864, E-ISSN 1432-0592, Vol. 51, no 1, p. 245-272Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Inter-firm job switching of workers is a much cited but seldom measured source of the productivity advantages of spatial employment density. It has been advanced as a conduit for localized knowledge flows as well as labor market matching efficiency. Using a matched employer–employee dataset for Sweden, we estimate the influence spatial employment density has on the probability of inter-firm job switching of private sector workers. Our estimates suggest that a doubling of employment density per square kilometer increases the probability that a random worker switches employer by 0.2 % points. The same effect is substantially higher for more skilled workers. While the effect of a doubling of density is limited, the actual differences in density across the regions in our data amount to a factor over 40, rendering differences in density an important explanation for regional variations in rates of inter-firm job switching.

 • 623.
  Andersson, Martin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Waldenström, Daniel
  Ecole d'Economie de Paris, FRA.
  Hernando de Soto: recipient of the 2017 Global Award for Entrepreneurship Research2017In: Small Business Economics, ISSN 0921-898X, E-ISSN 1573-0913, p. 1-8Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The 2017 Global Award for Entrepreneurship Research is given to Hernando de Soto, president of the Institute for Liberty and Democracy (ILD) in Lima, Peru. Over the last 30 years, Hernando de Soto has been a world-leading intellectual engaged in academic and public policy discussions on global development. He has made substantial contributions to our understanding of the informal economy and of the importance of property rights to unleash entrepreneurship and alleviate poverty and underdevelopment. His contributions have led to a new and better understanding of the role played by institutions in supporting entrepreneurship, especially in the Third World. Hernando de Soto’s work has also had major influences on policy worldwide, both in terms of conceptual understanding and practical policy measures. © 2017 The Author(s)

 • 624.
  Andersson, Martin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Weiss, Jan Frederic
  External Trade and Internal Geography: Local Export Spillovers by Industry Characteristics and Firm Size2012In: Spatial Economic Analysis, ISSN 1742-1772, E-ISSN 1742-1780, Vol. 7, no 4, p. 420-445Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Exporting firms in a region may reduce export entry costs for other local firms either through market or non-market interactions. This paper tests this proposition by analyzing whether the probability of exporting among Swedish firms is positively associated with the local presence of exporters in their region and industry. Our results support this conjecture, while also providing some support for such export spillovers being more important in contract-intensive industries and small firms. The results for different industries and size-classes of firms are also sensitive to whether we focus on firms' export status or restrict the sample to export starters.

 • 625.
  Andersson, Martin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Xiao, Jing
  Acquisitions of start-ups by incumbent businesses A market selection process of "high-quality" entrants?2016In: Research Policy, ISSN 0048-7333, E-ISSN 1873-7625, Vol. 45, no 1, p. 272-290Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We analyze the frequency and nature by which new firms are acquired by established businesses. Acquisitions are often considered to reflect a technology transfer process and to also constitute one way in which a "symbiosis" between new technology-based firms (NTBFs) and established businesses is realized. Using a micro-level dataset for Sweden in which we follow new entrants up to 18 years after entry, we show that acquisitions of recent start-ups are rare and restricted to a small group of entrants with defining characteristics. Estimates from competing risks models show that acquired start-ups, in particular by multinational enterprises (MNEs), stand out from entrants that either remain independent or exit by being much more likely to be spin-offs operating in high-tech sectors, having strong technological competence, and having weak internal financial resources. Our overall findings support the argument that acquisitions primarily concern NTBFs in market contexts where entry costs are large, access to finance is important and incumbents have valuable complementary capabilities and resources. (C) 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

 • 626.
  Andersson, Matilda
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Att leva med Myelom2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Myelom är en sällsynt och obotbar sjukdom men är trots detta bland de vanligare haematologiska cancersjukdomarna. Fram till början på 1980-talet orsakade myelom en långsam med gradvis nedgång i patientens hälsotillstånd och medellivslängden då var 2 år efter diagnos. Nu har den förbättrade behandlingen av högdosterapi främjat patientvården och även ökat medellivslängden. Behandling och effekter av sjukdomen har olika påverkan på kropp och psyke och kunskapen om upplevelserna av att leva med myelom är en viktig del i omvårdnadsarbetet.

 • 627.
  Andersson, Mattias
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Jonsson, Henrik
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Löfqvist, Stefan
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Maigne, Remi
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Bravo, Unai
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Weldless Flange Connections2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  This development project is a bachelor’s degree thesis work that will conclude the education program ”Development Technology” at Blekinge Institute of Technology. The development project has been done in cooperation with Faurecia Exhaust Systems AB in Torsås that constructs and manufactures manifolds, catalytic converters, mufflers and whole exhaust systems. The task with this project was to find a new solution concept for the connection of pipes into flanges in manifolds. The concept that Faurecia uses today for their manifolds is based on welding the pipes into place in the flange. The product development model that is used in this project is written by Fredy Olsson. For this project have the parts ”Principal construction” and ”Primary construction” been used. During the principal construction has a product definition been made and the criterions that should be satisfied by the following solution concept was determined. Several solutions were designed and evaluated by the project members and in cooperation with the supervisors at Faurecia. The solutions that were subject for further development were prepared during the primary construction with for example CAD. Three solution concepts were the result from this thesis work. All of the solution concepts contain end shaped pipes that provides the sealing area against the engine. The main difference between them is that the flange is designed in different ways.

 • 628.
  Andersson, Mattias
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Sildén, Daniel
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Vidareutveckling av parkeringsbroms2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis report is the final work and summary for Bachelor of Science degree in Product Development. The program has emphasis in Mechanical Engineering, at Blekinge Institute of Technology, 2016.

  This assignment consists of a continued research and development study of a conceptual brake caliper operated by an electric servo-assisted motor.

  In the current situation there is a concept both as a CAD model and a 3D-printed physical plastic model of a parking brake. After a prolonged investigation seems to have brake for large physical dimensions, high weight, as well as for complex surface geometry. Another important part is that you do not in the current situation have found a suitable electric motor for the linear movement required for functionality to be maintained. Which led to the desire to explore the opportunities that exist to improve these points.

  The assignment has led to a series of improvements through further development based on the earlier concept proposal which found new solution proposals and component taking into account the comments they had regarding previous design and technical solutions. These design improvements have very little or no negative impact of previously established requirements and requests for the product, which has been seen as very positive.

 • 629.
  Andersson, Mikael
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Bengtsson, Patrik
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Holst, Robert
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Pamiro2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  This report describes the work with creating a CMS Content Manager System). A CMS is a web tool so you easy can publish materials on your web page. With a CM Scan you can without any knowledge of programming web pages create and maintain a web page. This will result in that you and your organisation save time and money. You can also split the responsibility for the webpage in different roles, but still keep the control. We have chosen to create our CMS in a script language called php4 and with the database server MySQL, we have also used JavaScript a lot. User-friendly and simplicity are two words that we have been working against, and that is why we spent some extra time creating a system that is easy to work with. The report also describes the difficulties with our dedicated server, and how we installed it.

 • 630.
  andersson, mikael
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  johansson, sophia
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  phuinuan, arada
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Beslutsfattande i småföretag: En studie av användandet av ekonomisk information vid investeringsbeslut i data- och IT-företag.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 631.
  Andersson, My
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Kostic, Maja
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Finns det samband mellan förmaksflimmer och levnadsvanor hos den äldre befolkningen?: En kvantitativ studie i samarbete med Swedish National study on Aging and Care - Blekinge2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Förmaksflimmer (FF) är vanligt förekommande hos äldre, prevalensen beräknas vara cirka 5 % samtidigt som antalet äldre individer i samhället ökar. Den äldre befolkningen har sämre levnadsvanor än den yngre och drabbas i större utsträckning av sjukdom. De ohälsosamma levnadsvanorna riskbruk av alkohol, tobaksbruk/rökning, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor kan påverka hälsa och välbefinnande på många olika sätt för individen.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka eventuellt samband mellan förmaksflimmer och levnadsvanor hos individer över 60 år i Blekinge.

  Metod: Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie baserad utifrån data från Swedish National study on Aging and Care – Blekinge (SNAC-B). Data har sammanställts deskriptivt, verklig skillnad mellan grupper har undersökts med chi2-test och sedan har Spearmans rangkorrelation används för att undersöka samband.

  Resultat: Statistisk signifikant skillnad upptäcktes mellan FF och ohälsosamma matvanor, där fanns även en statistiskt signifikant positiv korrelation. Detta innebär att det finns ett samband mellan FF och ohälsosamma matvanor. Riskbruk av alkohol, tobaksbruk/rökning och otillräcklig fysisk aktivitet visade ingen statistisk signifikant skillnad.

  Slutsats: Samband mellan FF och ohälsosamma matvanor hos den äldre befolkningen i Blekinge finns, vilket kan vara till nytta för sjuksköterskan i den personcentrerade vården. Kunskap gällande FF, levnadsvanor och äldre kan vara ett kunskapsstöd för sjuksköterskan i omvårdnaden av dessa individer. 

 • 632.
  Andersson, Måns
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Data Compression for use in the Short Messaging System2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Data compression is a vast subject with a lot of different algorithms. All algorithms are not good at every task and this thesis takes a closer look on compression of small files in the range of 100-300 bytes having in mind that the compressed output are to be sent over the Short Messaging System (SMS). Some well-known algorithms are tested for compression ratio and two of them, the Algorithm Λ, and the Adaptive Arithmetic Coding, are chosen to get a closer understanding of and then implement in the Java language. Those implementations are tested alongside the first tested implementations and one of the algorithms are chosen to answer the question ”Which compression algorithm is best suited for compression of data for use in Short Messaging System messages?”.

 • 633.
  Andersson, Nathalie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Lindén, Martina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Sjuksköterskans upplevelser av isoleringsvård vid smittsam sjukdom: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ibland vårdas patienter med smittsam sjukdom under isolering. Detta för att förhindra att smitta sprider sig ytterligare till medpatienter eller vårdpersonal. Att vårda patienter med smittsam sjukdom utgör en ökad risk för sjuksköterskan att smittas. Smittprevention och försiktighetsåtgärder är också faktorer som kan påverka omvårdnaden och är dessutom avgörande för sjuksköterskans och patientens säkerhet.

  Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av omvårdnad i samband med isoleringsvård vid smittsam sjukdom

  Metod: För att besvara studiens syfte användes en litteraturstudie med kvalitativ design. Vetenskapliga artiklar samlades in och kvalitetsgranskades. Därefter genomfördes innehållsanalys på samtliga artiklar och kategorier plockades fram.

  Resultat: Fyra kategorier växte fram ur resultatet av litteraturstudien. Dessa var: oro för smittspridning, mellanmänskliga aspekter i omvårdnaden, känsla av maktlöshet samt vikten av kunskap och erfarenhet.

  Slutsats: Det upplevdes en oro inför smittspridning och resurser som inte räckte till. Dessa aspekter kunde påverka omvårdnaden och relationen till patient och anhöriga. Dock var de flesta sjuksköterskor överens om att trots detta försöka uppnå omvårdnad av god kvalitet. Tidigare kunskap och erfarenhet av smittspridning bidrog positivt till omvårdnadsarbetet och minskade sjuksköterskornas riskuppfattning.

 • 634.
  Andersson, Niclas
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Åkesson, Hnerik
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Increased gross profits fromintangible and tangible assets: From a modular product’s perspective2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The world and its economy is going through countless and significant changes. Intangible assets are one of these changes due to the economy and the society have a higher demand for information than before. Nevertheless, tangible assets are still important assets within the economy since no economy will function without tangible assets. Intangible assets and tangible assets can contribute to that a business is gaining competitive advantages and thereby, increasing the level of profits.

  The focal study has been performed at Sweco Environment AB and aims to investigate how intangible assets and tangible assets contribute to increased gross profits within a specific service industry, where a modular product can be implemented. A modular product wasinvestigated in order to find differences and similarities which can affect a business’ opportunities to generate increased gross profit. The focal study is limited to a modular product and a specific industry, where it can be applied. In order to perform the focal study, scientific articles, books and reports have been utilised to form a foundation of the theoretical framework. The theoretical framework consists of sustainability, modularity and economics. Subsequently, a combination of a qualitative and quantitative research has been conducted. The qualitative research included observations and semi-structured interviews with experienced participants within the field. The quantitative research contained archival records with annual financial statements and balance sheets of private corporations within the Swedish market. The archival records were used in order to perform the econometric analysis.

  The results from the observations and interviews demonstrated a holistic picture of the nonmodular product and the modular product. The main differences were found within the process from customer order to utilisation and the leasing option for the modular product. The econometric analysis which was performed in the specific service industry indicated that tangible assets were not statistically significant meanwhile, intangible assets were statistically significant. A 1 % increase in intangible assets contribute to 0.088 % increase in gross profit per employee. By investing in intangible assets does not only contribute to increased gross profits, it can also lead to competitive advantages.

 • 635.
  Andersson, Niklas
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Sundberg, Fanny
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  På jakt efter det erfarna landskapet: skillnader mellan hur landskap konstrueras när det kroppsligen erfars och hur det konstrueras i planeringens styrdokument2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om landskap och planering, mer bestämt om olika landskapssyner och hur de återspeglas i planeringens beslutsunderlag. Planerare och medborgare tenderar att värdera landskap och platser olika. Enligt landskapskonventionen ska landskapsanalys genomföras av både medborgare och expertgrupper för att skapa en övergripande bild över hur landskap betraktas och värderas (Europarådet, 2008:31). Från landskapskonventionen (Europarådet, 2008:43) ställs krav på att alla synsätt av vad landskap är ska inkluderas i landskapsplanering. Vilket i sin tur ställer krav på planeringen att hitta metoder som kan identifiera dessa olika synsätt. Denna uppsats syftar till att undersöka olika idéer om vad landskap är och kan vara, och hur dessa kan återspeglas i planeringens beslutsunderlag. Genom sammansättning av lämpliga metoder har vi utformat en landskapsvandring med syfte att ta reda på hur landskap konstrueras när det erfars. Vandringen har genomförts med planerare i Simrishamn kommun och intervjuer därifrån utgör en del av det empiriska materialet. Den andra delen utgörs av en dokumentstudie av styrdokument från Simrishamns kommun och Skåne länsstyrelse med syfte att undersöka hur landskap konstrueras i planeringsdokument.I tidigare forskning inom området framgår att landskapet präglas av pluralitet och att det därför inte finns en entydig bild av vad landskap är och hur det ska beaktas i landskapsplanering (Butler, 2014:13). Genom att undersöka hur planerare konstruerar landskap i tal och skrift ska vi försöka identifiera idéer om landskap som bör återspeglas i landskapsplaneringen. I uppsatsens analysdel diskuteras det empiriska materialet och kategoriseras utifrån forskningslägets identifierade spänningar angående de olika sätt som landskap konstrueras. Vidare svarar vi på uppsatsens frågeställning angående hur landskap konstrueras när det erfars och i planeringens styrdokument.

 • 636.
  Andersson, Oscar
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Lu, Anqi
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Elektriskt drivsystem för tandemvält: En utvecklingsprocess2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle har det blivit mer och mer populärt med miljövänliga lösningar. Inom detta område har fordonsindustrin utmärkt sig de senaste åren genom utvecklandet av eldrivna bilar. Därför börjar även företagen som utvecklar tunga maskiner bli intresserade av att börja utveckla mer miljövänliga produkter.

   

  Syftet med arbetet som vi utfört i samarbete med Dynapac Compaction Equipment AB i Karlskrona har varit att utveckla ett koncept till en lösning av ett miljövänligt drivsystem för deras minsta tandemvält. Det är tänkt att motsvara den vardagliga prestationen av det dieseldrivna systemet, utan att bli för dyrt, samt undvika att använda specialbeställda produkter.

 • 637.
  Andersson, Oscar
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Palm, Molina
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Evidensbaserad sårläkning: honung eller silver? - En strukturerad litteraturöversikt2012Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Silver har sedan 70-talet varit det dominerande antibakteriella förbandet vid sårläkning. På senare tid har fokus dock flyttats till honung som antibakteriellt förband, då honungen har silvrets antibakteriella egenskaper, utan att vara toxiskt på huden. Syfte: Söka evidens för honungens sårläkningseffekt jämfört med silverförband, avseende sårläkningstid i dagar, om såren läkt eller inte på utsatt tid och vilket av förbanden som reducerar eventuell bakterieförekomst på kortast tid. Metod: En strukturerad litteraturöversikt utförd på RCT- och CCT-studier med en meta-analys och forest plot. Resultat: Samtliga inkluderade artiklar kom fram till att honung är mer effektivt vid sårläkning jämfört med silver. Honungen visades även ha fler antibakteriella egenskaper än silver. Slutsats: Honung kan möjligtvis vara mer effektivt än silver, dock är forskningsområdet litet och fler studier behövs för att kunna ge ett mer tillförlitligt resultat.

 • 638.
  Andersson, P.
  et al.
  Kristianstad Univ, SWE.
  Renvert, Stefan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Sjogren, P.
  Oral Care AB, SWE.
  Zimmerman, M.
  Oral Care AB, SWE.
  Dental status in nursing home residents with domiciliary dental care in Sweden2017In: Community Dental Health, ISSN 0265-539X, Vol. 34, no 4, p. 203-207Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: To describe the dental health status of elderly people in nursing homes receiving domiciliary dental care. Design: Case note review. Clinical setting: Nursing homes in 8 Swedish counties. Participants: Care dependent elderly people (>= 65 years). Methods: Clinical data, including the number of remaining natural teeth, missing and decayed teeth (manifest dental caries) and root remnants, recorded by dentists according to standard practices. Medical and dental risk assessments were performed. Results: Data were available for 20,664 patients. Most were women (69.1%), with a mean age of 87.1 years (SD 7.42, range 65-109). The mean age for men was 83.5 years (SD 8.12, range 65-105). Two or more medical conditions were present in most of the population. A total of 16,210 individuals had existing teeth of whom 10,974 (67.7%) had manifest caries. The mean number of teeth with caries was 5.0 (SD 5.93) corresponding to 22.8% of existing teeth. One in four individuals were considered to have a very high risk in at least one professional dental risk assessment category. Conclusions: Care dependent elderly in nursing homes have very poor oral health. There is a need to focus on the oral health-related quality of life for this group of frail elderly during their final period of life.

 • 639.
  Andersson, Patrik
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Voxelbaserad rendering med "Marching Cubes"-algoritmen2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  There are lots of different methods and techniques for three-dimensional rendering, everyone with different advantages and disadvantages that suits different applications. Voxel-based rendering has been used frequently within the scientific area, mainly within medicin for visualization of volumetric data. The technique is now used within many different areas for three-dimensional rendering, e.g. in computer games, in mathematical applications and in geological reconstruction. In this report voxel-based rendering with Marching Cubes algorithm will be researched to see how it suits for real-time applications. The area will partly be dealt with theoretically, but also practically as an implementation of Marching Cubes was done to run some tests to see how the performance was affected. From the tests it appeared cleary that the algorithm is well suited for real-time applications and today's graphics card. Though some optimization is needed to fully take advantage of it.

 • 640.
  Andersson, Patrik
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Johansson, Sakarias
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Rendering with Marching Cubes, looking at Hybrid Solutions2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Marching Cubes is a rendering technique that has many advantages for a lot of areas. It is a technique for representing scalar fields as a three-dimensional mesh. It is used for geographical applications as well as scientific ones, mainly in the medical industry to visually render medical data of the human body. But it's also an interesting technique to explore for the usage in computer games or other real-time applications since it can create some really interesting rendering. The main focus in this paper is to present a novel hybrid solution using marching cubes and heightmaps to render terrain; moreover, to find if it’s suitable for real-time applications. The paper will follow a theoretical approach as well as an implementational one on the hybrid solution. The results across several tests for different scenarios show that the hybrid solution works well for today's real-time applications using a modern graphics card and CPU (Central Processing Unit).

 • 641.
  Andersson, Pernilla
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Är människan formad med det karismatiska ledarskapet redan från tidig ålder.- En observerande studie över mindre barn.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstract. Studiens syfte var att undersöka om människan är formad med det Karismatiska ledarskapet redan från tidig ålder. Då egenskaper är svåra att studera, som också litteraturen beskriver, så valdes mönster som är karateristiska för det karismatiska ledarskapet ut, som exempelvis; stark utstrålning, stor kommunikations förmåga, en ledare för gruppen. Dessa mönster valdes att studeras genom observation av en klass där barnen var i sju års ålder. Av datainsamlingen gjordes an analys och tolkning och av detta framkom ett resultat som i sig visade på att det fanns mönster och beteenden karakteristiska för karismatiskt ledarskap hos vissa av barnen. Barnen hade olika mycket av mönsterna men det visade sig ändock tydligt vilka som var av det karismatiska ledarskapet och som kamraterna lät sig ledas av. Studiens frågeställning anses då besvarad och visar på att människan är formad redan från tidig ålder med karismatiskt ledarskap

 • 642.
  Andersson, Petter
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Ericsson, Eric
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Jämförelse av funktionsbibliotek för JavaScript2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  När de traditionella skrivbordsapplikationerna görs om till webbapplikationer, ställer det krav på JavaScript som används mer och mer för att få fram ett responsivt gränssnitt på webben. För att underlätta utvecklingen av JavaScriptapplikationer har ett antal funktionsbibliotek skapats. I vår studie undersöker vi därför vilket av de två populäraste JavaScriptbiblioteken idag, jQuery och Prototype, som presterar bäst i dagens mest använda webbläsare. Dessa tester har utförts i ett testramverk som vi själva utvecklat för att vara webbläsaroberoende och inte kräva något av de bibliotek vi testar. Testerna är uppdelade i fyra testfall som körs 20 gånger för att ge ett mer tillförlitligt resultat. Vi har testat hur varje bibliotek hanterar traversering och manipulation av DOM-trädet, sätter och hämtar stilar och attribut på element i DOM-trädet och hanterar event på element i DOM-trädet. Testerna visade att biblioteket Prototype presterade bättre på alla utom ett testfall i majoriteten av våra utvalda webbläsare; det enda testfallet där jQuery presterade bättre än Prototype var där DOM-trädet skulle manipuleras. Trots att Prototype inte alls är lika omtalat som jQuery, verkar det vara ett bättre bibliotek att använda till webbapplikationer som ska ha ett interaktivt gränssnitt då det i flertalet av våra tester presterar bättre.

 • 643. Andersson, Petter
  et al.
  Isaksson, Ola
  Larsson, Tobias
  Luleå University of Technology.
  A case study of how knowledge based engineering tools support experience re-use2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A manufacturing company’s unique intellectual capital is to a large extent built on experience from its own product development and manufacturing processes. Thus, methods and tools to utilize and benefit from this experience in an efficient way have an impact on a company’s ability to stay competitive and advance on the global market. Knowledge Based Engineering (KBE) is an engineering methodology to capture engineering knowledge systematically into the design system. Hence, KBE tools are considered to support experience re-use and improve engineering activities. This paper presents the results from a study where the objective was to investigate the support for experience re-use in KBE applications in an aerospace company. A proposed framework is presented to analyze the capturing and use of experience in a company’s processes identifying gaps and propose improvements. The study revealed weaknesses in the process steps for experience feedback which can be used to improve KBE applications further.

 • 644.
  Andersson, Pia
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Stenberg, Johanna
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Invandrares upplevelser av mötet med vårdpersonalen i Sverige: En litteraturstudie med kvalitativ metod2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I och med immigreringen som för varje år ökar, finns det nu många olika kulturer i Sverige. Invandrarna kommer alla någon gång att komma i kontakt med vårdpersonal. För att kunna ge en god individanpassad vård är det av stor vikt att ha kunskap om hur invandrarna upplever mötet med vårdpersonalen i Sverige. Syfte: Syftet med studien var att beskriva invandrares upplevelser av mötet med vårdpersonalen i Sverige. Metod: Metoden som använts är en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Den bygger på tio vetenskapligt granskade artiklar som analyserats med hjälp av innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom att invandrarna hade upplevt både vårdande och icke-vårdande möten med vårdpersonalen i Sverige. Invandrarna som fått stöd och blivit bemötta som enskilda individer av vårdpersonalen upplevde att de varit med om ett vårdande möte. Upplevelser av ett icke-vårdande möte bestod utav känslor av att inte bli förstådd på grund av kommunikationsproblem och kulturella skillnader. Slutsats: Om vårdpersonalen visar att de har en förståelse för patientens kultur och religion skulle det kunna ge invandrare bättre upplevelser av mötet och minska risken för eventuella missförstånd.

 • 645.
  Andersson, Pär
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Spelar kön någon roll?: En studie om kvinnors uppfattning om jämställdhet i World of Warcrafts värld2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The object with this bachelor thesis is to illustrate if equality is present during the interaction between female and male players in the World of Warcraft with focus on the female players conception. The main question is: How does gender matter in the interaction between female and male players in WoW? This question is particularly interesting because WoW is in its own construction neutral in regards to gender in the aspect that gender does not hinder or benefit your avatar when it comes to the avatars development or possibilities. This bachelor thesis describes the views three of female WoW players and how they perceive the interaction with male players with focus on equality. The informants’ personal thoughts and experiences are described. The data has been collected through interviews with these female players and has been analyzed and compared to the gender hierarchical theories presented in the section describing the chosen theories. The result shows that the informants do not perceive WoW as an equal world and they describe different episodes that strengthen their view. The analysis displays clear patterns of gender hierarchy that further strengthens the informants’ views and thoughts. The analysis uncovers gender hierarchical patterns that the informants perceive as positive but might have a basis in unequal thoughts and patterns. This shows that even positive effects of being female in the World of Warcraft can be counterproductive in regards to equality. But the dark clouds have a silver lining. In regards to endgame play, the WoW players value competence disregarding of gender. If you are a good enough player the borders between genders is weakened and a brief equality is in effect, even if it’s only for a few hours

 • 646.
  Andersson, Robert
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  En jämförelsestudie mellan blivande sjuksköterskor tillhörande Generation Y och yrkesverksamma sjuksköterskor tillhörande Generation X: En studie kring värderingar, egenskaper och attityder2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
 • 647.
  Andersson, Robin
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Communication Systems.
  Analys av Arbetsmiljöverkets tillämpning av enkätverktyget NOSACQ-502013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  År 2013 införde Arbetsmiljöverket ett nytt webbaserat enkätverktyg som skall kunna ge ett mått av säkerhetskulturen hos företag och organisationer. Denna enkät baserades på tidigare forskning som tog fram en enkät, NOSACQ-50, för just detta ändamål. Värt att notera är att Arbetsmiljöverkets version är förkortad där vissa påståenden togs bort och vissa skrevs om. Det är detta som analysen behandlar. Hur påverkas resultaten av dessa förändringar som genomfördes av Arbetsmiljöverket? Analysen undersöker den möjliga felmarginalen på två olika sätt. Först räknas en teoretisk felmarginal ut som påvisar hur mycket resultatet kan skilja sig. Därefter analyseras resultaten från enkätundersökningen med samma variabler som fastställdes i den teoretiska analysen. Det visar sig att Arbetsmiljöverkets version av enkäten kan ge upphov till en felmarginal på närmare 0,8175 poäng. Denna marginal är förvånansvärt stor även om den baserar sig på en väldigt osannolik situation. Vid nästa del av analysen visar det sig att enkätundersökningen har en felmarginal på <0,00 poäng, vilket innebär att resultatet inte påverkas i någon större utsträckning. Detta ger ett intressant slutresultat där det påvisats en stor felmarginal i teorin, men som i praktiken är närmare obefintlig. Hur resultatet skall tolkas är inte helt klart. Det finns ett antal felkällor som måste beaktas, såsom lågt deltagarantal i undersökningen. Analysen bygger även i stor utsträckning på subjektiva bedömningar, vilket minskar trovärdigheten för resultaten. Därav har författaren dragit slutsatsen att det finns en uppenbar skillnad i resultaten mellan analysobjekten i teorin. Dock finns det inte tillräckligt med data för att fastställa någon skillnad i praktiken. Det går inte heller att avgöra huruvida den teoretiska analysen och dess resultat stämmer, endast att skillnaden finns där.

 • 648. Andersson, Roger
  et al.
  Molina, Irene
  Öresjö, Eva
  Pettersson, Lars
  Siwertsson, Christina
  Large Housing Estates in Sweden. Overview of developments and problems in Jönköping and Stockholm2003Report (Other academic)
  Abstract [en]

  All over Europe massive numbers of people live in large-scale housing estates built after the Second World War. The estates were carefully planned, but now often manifest a mulitude af problems. They house large numbers of low-income households, the unemployment rates are above average and in some countries they have become concentration areas for ethnic minorities. Many estates are becoming increasingly associated with crime and social exclusion. The circumstances on the estates and policy initiatives associated with these are focus of the RESTATE-project. RESTATE is the acronym for Restructuring Large-scale Housing Estates in European Cities: Good Practices and New Visions for Sustainable Neighbourhoods and Cities. The study draws on estates in ten European countries: France, Germany, Hungary, Italy, the Netherlands, Poland, Slovenia, Spain, Sweden and the United Kingdom. The present report deals specifically with large housing estates in two cities in Sweden: Jönköping och Stockholm. The basic questions are about physical structure, demographic-, economic- and socio-cultural developments. The same kind of information for estates in other countries in the RESTATE-project can be found in the parallel reports

 • 649.
  Andersson, Roger
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Telecommunications and Signal Processing.
  Sjölander, Torbjörn
  Blekinge Institute of Technology, Department of Telecommunications and Signal Processing.
  Forming a common addressing algorithm for digital CAS register signalling1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis work was to examine the possibility to implement a common addressing algorithm in the digital CAS trunk line programs used at the call setup in an originating exchange. The algorithm formed is described in an SDL-flow and in PLEX-M software code. As result of the thesis work, the addressing parts in some of the trunk line programs was replaced by the designed common algorithm and successfully verified in target machine in MD-laboratory. The amount of code was reduced in all of the tested trunk line programs.

 • 650. Andersson, Roger
  et al.
  Öresjö, Eva
  Pettersson, Lars
  Holmqvist, Emma
  Siwertsson, Christina
  Solid, Dennis
  Large Housing Estates in Stockholm and Jönköping, Sweden: Opinions of residents on recent developments2005Report (Other academic)
  Abstract [en]

  RESTATE is the acronyme for Restructuring Large-scale Housing Estates in European Cities: Good Practices and New Visions for Sustainable Neighbourhoods and Cities. All the participants in this project share the basic underlying conviction: if the problems of these large-scale housing estates are not resolved, they will increasingly hinder the good economic functioning of cities. The study draws on estates in ten European countries: France, Germany, Hungury, Italy, the Netherlands, Poland, Slovenia, Spain, Sweden and the United Kingdom. Most results in this report are based on a survey carried out in the estates. The opinions and experiences of the inhabitants of the estates stand to the fore in this survey. This report is concerned with two Swedish cities, Stockholm and Jönköping; the same kind of information for estates in other countries in the RESTATE project can be found in parallel reports.

10111213141516 601 - 650 of 13875
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf