Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 2236
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aav, Cornelia
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Stadens mikroklimat: Hur värmeöeffekten och värmeböljor påverkar det urbana livet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns en mängd miljöproblem på global, regional och lokal nivå, kunskap om de lokala miljöproblemen kan bli avgörande för förståelsen av vilka åtgärder som är lämpliga i vilka miljöer. Lokala miljöproblem är också mindre komplicerade och lättare att åtgärda relaterat till de regionala och globala problemen. Sedan urbaniseringens början har landskapen förändrats och ytor av öppen landsbygd har bildat stadsmiljöer för att ge utrymme till bland annat boende och arbetsplatser för människorna i staden. Urbaniseringen har lett till att urbana värmeöar har uppstått på grund av föroreningar från industrier, trafik, bostäder, värmesystem, luftpartiklars återstrålningseffekt, bebyggelsens utformning samt materialval, minskad avdunstningsavkylning, effektiv dränering och mycket mer.

  Flerfallstudien av några av Sveriges kommuners översiktsplaner och andra ledande dokument leder till en inblick i vad som anses vara hållbar stadsutveckling. Förtätning är en återkommande strategi för hållbar stadsutveckling inom ett flertal av Sveriges kommuner, ofta utifrån positiva sociala effekter, såsom ökad säkerhet, närhet mellan målpunkter, ökat underlag för kollektivtrafik etcetera. Det finns en mängd olika åtgärder för att minska stadens klimatpåverkan ur värmesynpunkt, en del är mer kostsamma än andra, samtidigt är en del mer experimentella än andra. En stad som förtätas innebär att outnyttjade eller redan bebyggda områden i staden exploateras, detta innebär att staden växer inåt. Då staden blir tätare och växer uppstår flera lokala miljöproblem, bland annat så ökar den urbana värmeöeffekten. Det talas sällan om de negativa miljöeffekter som uppstår vid olika planeringsprojekt, men att använda konkreta och enkla lösningar för att få fram genomförbara alternativ, kan leda till att värmeöeffekten samt miljöpåverkan minskar i städerna.

 • 2.
  ABBASIAN, ARMIN
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Importance of Urban Squares as Public Space in Social Life: A New Design of Fisktorget in Karlskrona City2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Nowadays, the impact of technological growth‏ ‏on people’s life and our society is remarkable, ‎inevitable and also worrying. The excessive influence of technology in ‎individuals’ lives has caused our community to change towards more privatisation and ‎secluded life. At this point, the role of urban public spaces in social life has become more ‎prominent and significant. Issues of social life in public spaces and the relations with creating a ‎vibrant and dynamic city has not been given too much attention in urban planning and design. ‎This thesis raises the question of considering public spaces and how urban public spaces ‎‎(especially squares) can encourage/persuade citizens ‎to increase social interaction‎. Initially, it describes a clear definition of public spaces and urban squares. Thereafter, the study addresses ‎effectual factors from the human perspective which can help to achieve the successful design of an ‎urban public square. The aim of the work is to comprehend how it might be possible to improve ‎social life and behaviour in public spaces (squares) and consequently to attain a framework in ‎order to design. Ultimately, a design is proposed for Fisktorget (Fish Square), which is one of most important public places in the Karlskrona city in Sweden. The proposed design is based on studies and analyses that have been done throughout this thesis. 

 • 3.
  Abdallah, Lana
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Persson, Mattias
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  The effects of environmental uncertainty conditions on organisational innovativeness and performance of SMEs.2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Innovativeness is considered to be an important factor for firm’s survival and their ability to compete in today’s market. Therefore, researchers have become more interested in studying innovativeness and its drivers. Studies have also showed that there’s a positive relationship between environmental uncertainty and innovativeness. Organisations are responsive to turbulent environments through innovativeness in order to stay competitive and improve performance. The purpose of this thesis is to rank critical environmental factor’s effect on organisational innovativeness of small and medium enterprises in Sweden, through investigating the impact of market/demand turbulence and technological turbulence on innovativeness. Additionally, we want to examine the relationship between innovativeness and business performance, as well as the indirect relationship between environmental uncertainty and performance. Based on previous literature, we have developed hypotheses and proposed a research model to study the formulated problems. Data for the study were collected from 50 SMEs in Sweden, through a survey with well-known scales and were analysed using regression analysis. The results of the study, reveal that environmental uncertainty has a positive effect on the innovativeness of SMEs. In addition, technological turbulence showed to have a positive significant effect on an SME’s innovativeness; however, contrary to general belief, market/demand turbulence did not have any prominent effect. Our findings also proved that innovativeness have a strong positive impact on business performance, and that only technological turbulence have an indirect influence on performance through innovativeness. This study aimed to contribute to the management a better understanding, of which conditions of environmental turbulences SMEs should adapt to, in order to increase their level of innovativeness. Keywords: environmental uncertainty, organizational innovativeness, performance, market/demand turbulence, technological turbulence, SMEs.

 • 4.
  ABDOLMOHAMMAD, BANAFSHE
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Internationalization Process of Born Global Firms in IRAN2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 5.
  Abela, Paul
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Roquet, Omar
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Zeaiter, Ali Armand
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Determining Organisational Readiness for the Future-Fit for Business Benchmark2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 HE creditsStudent thesis
 • 6.
  AbouAbsi, Natali
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Einwächter, Ida
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Små oberoende företags attityd till kontanter och kort som betalmedel2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken attityd mindre oberoende företag har till kontanter och betalkort som betalmedel i allmänhet och vid låga köpesummor i synnerhet. I undersökningen kommer vi att studera vid vilken summa som handlarna upplever det som acceptabelt att kunder betalar med betalkort. Metod: Studien har genomförts med hjälp utav en kvantitativ metodansats, då vi ville få en bred förståelse för småföretagarnas syn utav olika betalmedel i allmänhet samt vid betalningar under 100 kronor i synnerhet. För att ta del utav förståelsen kring vår studie utgick vi ifrån det positivistiska synsättet, då vi efterstävar kunskap kring händelser som kan mätas. Vi genomförde enkätundersökningar med ett hundratal företagsägare ur urvalsgruppen för att kunna ta del utav den objektiva verkligheten och för att sedan påvisa denna med hjälp utav den numeriska informationen vi samlat in. Slutsats: Studiens resultat visade att urvalsgruppens inställning till olika typer utav betalmedel vid lägre köpesummor huvudsakligen var att kontanter var att föredra. En slutsats som går dra utifrån detta resultat är att kortbetalningssystemet grundar sig i en felaktig prissättning vid låga köpesummor där bankerna tar ut en procentuellt hög avgift vid varje korttransaktion. För att öka kortbetalningarna vid låga summor krävs det att prisstrukturen ses över något som skulle kunna göras genom att ett subventionssystem upprättas alternativt att banken sänker transaktionskostnaden. För framtida betalmedel visar studiens resultat att det är viktigt att ta i beaktande att det blir ett enhetligt system med en balanserad prissättning.

 • 7.
  Abrahamsson, Anna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Kumm, Lucinda
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Vuxna individers upplevelser av hur deras levnadsvanor har påverkats av diabetes mellitus typ 1: En analys av patografier2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är en autoimmun sjukdom som orsakas av att immunförsvaret angriper betacellerna i pankreas vilket medför insulinbrist. Denna formen av diabetes kan enbart behandlas med insulin. Individer som lever med diabetes mellitus typ 1 kan ha en förkortad livslängd, vilket till stor del beror på uppkomna komplikationer till följd av sjukdomen. Individens beslutsfattande gällande levnadsvanor är direkt avgörande för individens hälsa. I sjuksköterskans arbetsuppgifter ingår det att ha ett hälsofrämjande förhållningssätt där samtal om levnadsvanor är av största vikt. Syfte: Syftet med denna studien var att beskriva hur vuxna individer med diabetes mellitus typ 1 upplever att deras levnadsvanor har påverkats av sjukdomen.  Metod: Studien är baserad på en kvalitativ design med en induktiv ansats. Litteraturstudien utgick ifrån fyra patografier och analysen utfördes enligt Graneheim och Lundmans tolkning av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet baserades på två huvudkategorier och fem underkategorier. Kategorierna återspeglar vuxna individers upplevelser av hur levnadsvanor har påverkats av sjukdomen diabetes mellitus typ 1. Huvudkategorierna är att behöva planera kostintag och att behöva planera fysisk aktivitet. Slutsats: Resultatet ger en inblick i hur vuxna individer upplever att diabetes mellitus typ 1 har påverkat deras levnadsvanor. Det framkom att sjukdomen har utgjort en ny form av planering kring kosten och den fysiska aktiviteten. Individerna upplevde att förändringar av gamla levnadsvanor var av vikt för att undvika komplikationer som diabetes mellitus typ 1 kan medföra. Resultatet riktar sig i första hand mot vårdpersonal, det kan tillämpas som en vägledning i mötet med patienterna. 

 • 8.
  Abrahamsson, Evelina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Översvämningsrisker i kustnära städer: Sölvesborg, Karlshamn, Ronneby, Karlskrona2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 9.
  Aco, Dekan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Tillverkningsekonomisk utvärdering av återvinning och återanvändning av blyfri mässing2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This master thesis is part of a larger project (Evochip), conducted at Lund University, faculty of engineering, Industrial Production Department (iProd). The project is in collaboration with AB Markaryds metallarmatur and Mistra innovation. In this work, a dynamic cost model has been developed to calculate the manufacturing costs of components made from recycled chips of lead-free brass from the manufacturing processes of AB Markaryds metallarmatur (MMA).

  In the current situation, all rejected details and waste materials are sent to the material supplier in southern Europe for recycling. The transport takes place by trucks and the recycling process is based on an energy-intensive melting step. Development projects are currently underway to reuse the chips without melting at sight at MMA´s facilities, but the cost per detail has been unknown for the company. With the help of this thesis, the manufacturing price will be presented. The manufacturing process is divided into a total of 11 different processing stations. To estimate the costs, Jan-Eric Ståhl's dynamic cost model is used. Necessary data and information have been collected using interviews with the employees of the company and through the company's own documentation regarding the production lines. In order to reduce the error margin in the results, suitable Monte Carlo simulations have been performed.

  The work is also based on a sustainability perspective. In addition to eliminating transportations by trucks and energy-intensive melting processes for the products, the work also promotes the use and reuse of lead-free brass by pressing metal chips to form new bars. All this in order to avoid leaded brass components due to the negative health effects caused by the lead.

  The component investigated in this work is a radiator valve called EVO 10. The valve is found in the company's lead-free standard range. The cost model in this project is dynamic to the extent that it could be applied in the future to other lead-free brass components at MMA.

  A comparison of two different concepts is presented in the results section. Concept one represents the current manufacturing system, and concept two, the future compacting technology. Since many of the processing steps are the same for both systems, a comparison was made between the productions of the pellet through the two different concepts. The results show that pellets made according to today's manufacturing system cost 12.75 SEK / detail, and pellets manufactured according to concept two costs 9.61 SEK / detail.

  As concept two is dependent on chips from today's manufacturing system, MMA cannot completely switch to compacting chips to new pellets. More work must be done to find a balanced model between the two different manufacturing systems for the best possible results.The results from the Monte Carlo-simulations shows that the manufacturing cost with the chosen parameters and variables is 12.96 SEK/detail.

 • 10.
  Acs, Zoltan J.
  et al.
  London School of Economics and Political Science, GBR.
  Braunerhjelm, Pontus
  Swedish Entrepreneurship Forum, SWE.
  Karlsson, Charlie
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Philippe Aghion: recipient of the 2016 Global Award for Entrepreneurship Research2017In: Small Business Economics, ISSN 0921-898X, E-ISSN 1573-0913, Vol. 48, no 1, p. 1-8Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Professor Philippe Aghion is the 2016 recipient of the Global Award for Entrepreneurship Research, consisting of 100,000 Euros and a statuette designed by the internationally renowned Swedish sculptor Carl Milles. He is one of the most influential researchers worldwide in economics in the last couple of decades. His research has advanced our understanding of the relationship between firm-level innovation, entry and exit on the one hand, and productivity and growth on the other. Aghion has thus accomplished to bridge theoretical macroeconomic growth models with a more complete and consistent microeconomic setting. He is one of the founding fathers of the pioneering and original contribution referred to as Schumpeterian growth theory. Philippe Aghion has not only contributed with more sophisticated theoretical models, but also provided empirical evidence regarding the importance of entrepreneurial endeavours for societal prosperity, thereby initiating a more nuanced policy discussion concerning the interdependencies between entrepreneurship, competition, wealth and growth.

 • 11.
  Ademovski, S. Erovic
  et al.
  Kristianstad Univ, Sect Hlth & Soc, S-29188 Kristianstad, Sweden..
  Lingstrom, P.
  Univ Gothenburg, Sahlgrenska Acad, Inst Odontol, Dept Cariol, Gothenburg, Sweden..
  Renvert, Stefan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  The effect of different mouth rinse products on intra-oral halitosis2016In: International Journal of Dental Hygiene, ISSN 1601-5029, E-ISSN 1601-5037, Vol. 14, no 2, p. 117-123Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: To evaluate the effect of different mouth rinses 12 h after rinsing on genuine intra-oral halitosis. Materials and Methods: Twenty-four adults with halitosis were included in a double-blind, crossover, randomized clinical trial. Halitosis was evaluated 12 h after rinsing with placebo and five mouth rinse products containing zinc acetate and chlorhexidine diacetate; zinc lactate, chlorhexidine and cetylpyridinium chloride; zinc acetate and chlorhexidine diacetate with reduced amounts of mint and menthol; zinc chloride and essential oil; and chlorine dioxide using the organoleptic method and a gas chromatograph. Test periods were separated by 1 week. Results: Hydrogen sulphide (H2S), methyl mercaptan (MM) and the organoleptic scores (OLS) were significantly reduced 12 h following rinsing with all substances compared to placebo (P < 0.05). H2S was more effectively reduced after rinsing with zinc acetate and chlorhexidine diacetate and zinc acetate and chlorhexidine diacetate with reduced amounts of mint and menthol compared to rinsing with zinc chloride and essential oil (P < 0.05), and significantly lower values of MM were obtained after rinsing with zinc acetate and chlorhexidine diacetate compared to zinc lactate, chlorhexidine and cetylpyridinium chloride (P < 0.05). The percentage effectively treated individuals (H2S (<112 ppb), MM (<26 ppb) and OLS score <2) varied from 58% percentage (zinc acetate and chlorhexidine diacetate) to 26% (zinc chloride and essential oil). Conclusion: All treatments resulted in reduction in halitosis 12 h after rinsing compared to placebo. H2S and MM were most effectively reduced by zinc acetate and chlorhexidine diacetate.

 • 12.
  Ademovski, Seida Erovic
  et al.
  Kristianstad Univ, Sch Hlth & Soc, S-29188 Kristianstad, Sweden..
  Martensson, Carina
  Kristianstad Univ, Sch Hlth & Soc, S-29188 Kristianstad, Sweden..
  Persson, G. Rutger
  Kristianstad Univ, Sch Hlth & Soc, S-29188 Kristianstad, Sweden.;Univ Washington, Sch Dent, Dept Periodont, Seattle, WA 98195 USA..
  Renvert, Stefan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  The effect of periodontal therapy on intra-oral halitosis: a case series2016In: Journal of Clinical Periodontology, ISSN 0303-6979, E-ISSN 1600-051X, Vol. 43, no 5, p. 445-452Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study was to evaluate the effects of non-surgical periodontal therapy on intra-oral halitosis 3months after therapy. Material and methods: Sixty-eight adults with intra-oral halitosis were included in a case series. Intra-oral halitosis was evaluated at baseline, and at 3months after treatment using the organoleptic scores (OLS), Halimeter (R), and a gas chromatograph. Results: Significant reductions for OLS (p<0.01), total sum of volatile sulphur compounds (T-VSC) (p<0.01) and methyl mercaptan (MM) (p<0.05) values were found after treatment. Hydrogen sulphide (H2S) levels were not significantly reduced. The numbers of probing pockets 4mm, 5mm and 6mm were significantly reduced as a result of therapy (p<0.001). Bleeding on probing (BOP) and plaque indices were also significantly reduced (p<0.001). For the 34 individuals with successful periodontal treatment (BOP<20% and a 50% reduction of total pocket depth) reductions in OLS (p<0.01) and T-VSC scores (p<0.01) were found. Eleven individuals were considered effectively treated for intra-oral halitosis presenting with a T-VSC value <160ppb, a H2S value <112ppb and a MM value <26ppb. Conclusion: Non-surgical periodontal therapy resulted in reduction of OLS, MM and T-VSC values 3months after therapy. Few individuals were considered as effectively treated for intra-oral halitosis.

 • 13.
  Adhagen, Gustav
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Platser för avskildhet: Att få vara ifred i offentliga rum2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete undersöker utifrån ett teoretiskt perspektiv offentliga rum och vilka funktioner dessa platser anses fylla. Det övergripande syftet har varit att studera hur aspekterna mötesplats och avskildhet behandlas i samband med begreppet offentliga rum. Detta genom att först identifiera flertalet relevanta nyckelord utifrån uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Nyckelorden har sedan applicerats på ett empiriskt material, i detta fall Västerås Översiktsplan, för att undersöka vad som framställs som betydelsefullt i och med användningen av offentliga rum. Det som framkommit genom innehållsanalysen är att offentliga rum anses fylla framförallt en viktig funktion i staden. Funktionen som mötesplats. Där människor med olika bakgrund både spontant och planerat ska kunna mötas och umgås. Möten som inte visar sig problematiseras utan enbart ses som något positivt. Undersökningen visar vidare att begreppet avskildhet inte alls lyfts. Liknande begrepp så som rekreation, avkoppling, vila, lugn och ro framhålls dock som viktiga aktiviteter som offentliga rum ska skapa förutsättningar för. Emellertid påvisas att dessa aktiviteter kan komma att hamna i konflikt med andra funktioner, så som mötesplatser, skjutbanor och motorsportanläggningar. Det framkommer slutligen att funktionen av offentliga rum anses bygga på föreställningen om att dessa rum ska utgå från en social grund och att de ska utsätta individer för varandra. Avskildhet och att få vara ifred visar sig istället vara en aktivitet som får utövas i det egna hemmet.

 • 14.
  Adnan, Md Asif
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Shehata, Ahmed
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Stress Analysis Validation for Gear Design2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Gear stress analysis and understanding the effect of misalignment and microgeometry is important for gear designers and for those who work in gear maintenance. The misalignment can lead to the higher stress acting in one side of the gear tooth and the micro-geometry modification can improve the stress distribution in the gear teeth. In this research, a helical gear pair was modeled using three different software and tools; LDP, KISSsoft and Abaqus. Three different cases were modeled to study the effect of misalignment and microgeometry. Finally, the results from different tools were presented and discussed. It was observed that the tooth contact analysis software resulted in significantly higher stresses than the FE software. The results have been discussed to understand the differences in the cases obtained from the used tools. The results showed how bad is the effect of the misalignment on the gear mesh and the stress distribution and how the microgeometry modifications are used to compensate that effect.

 • 15.
  Adolfsson, Erika
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Automatiseringskonstruktion till mätfixtur2019Independent thesis Basic level (university diploma), 12 credits / 18 HE creditsStudent thesis
 • 16.
  Adriansson, Charlotta
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Holmberg, Emma
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Arbete med och uppföljning av CSR: En jämförande studie av socialt hållbart företagande inom tre statliga företag2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte har varit att ge indikationer på förekommande CSR-verktyg och arbete relaterat till socialt hållbart företagande samt dess effekter inom svenska statliga företag. Genom att relatera de statliga företagens hållbarhetsarbete med dess effekter kan uppsatsen bringa information till detta, hittills, outforskade område samt visa på vilka utfall detta socialt hållbara arbete kan medföra. Uppsatsen använder som ansats och metod jämförande dokumentstudier av tre statliga företag – Apoteket, Systembolaget och Bilprovningen – valda utifrån ett idealistiskt urval till följd av deras framträdande roll inom hållbarhetsarbete bland statliga företag. Insamling av material genomfördes med hjälp av företagens hållbarhetsredovisningar samt andra tillgängliga informationskanaler. Undersökningen visar på både likheter, skillnader och mönster mellan studiens tre statliga företag. CSR-inriktade verktyg och processer existerar inom företagens uttalade strategier och planer, dock finns ett behov att förbättra processer kring uppföljning för att försäkra sig att arbetet drivs igenom enligt planerna samt att lärdomar kan dras från de utfall arbetet medför.

 • 17.
  Advaita, Advaita
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Gali, Mani Meghala
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Performance Analysis of a MIMO Cognitive Cooperative Radio Network with Multiple AF Relays2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With the rapid growth of wireless communications, the demand for the various multimedia services is increasing day by day leading to a deficit in the frequency spectrum resources. To overcome this problem, the concept of cognitive radio technology has been proposed which allows the unlicensed secondary user (SU) to access the licensed spectrum of the primary user (PU), thus improving the spectrum utilization. Cooperative communications is another emerging technology which is capable of overcoming many limitations in wireless systems by increasing reliability and coverage. The transmit and receive diversity techniques such as orthogonal space–time block codes (OSTBCs) and selection combining (SC) in multiple-input multiple-output (MIMO) cognitive amplify and forward relay networks help to reduce the effects of fading, increase reliability and extend radio coverage.

   

  In this thesis, we consider a MIMO cognitive cooperative radio network (CCRN) with multiple relays. The protocol used at the relays is an amplify and forward protocol. At the receiver, the SC technique is applied to combine the signals. Analytical expressions for the probability density function (PDF) and cumulative distribution function (CDF) of the signal-to-noise ratio (SNR) are derived. On this basis, the performance in terms of outage probability is obtained. Mathematica has been used to generate numerical results from the analytical expressions. The system model is simulated in MATLAB to verify the numerical results. The performance analysis of the system model is hence done in terms of outage probability.

 • 18.
  Aeddula, Omsri Kumar
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Automatic Image Based Positioning System2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Position of the vehicle is essential to navigate the vehicle along a desired path without any human interference. Global Positioning System (GPS) loses significant power due to signal attenuation caused by construction buildings. A good positioning system should have both good positioning accuracy and reliability. The purpose of this thesis is to implement a new positioning system using camera and examine the accuracy of the estimated vehicle position on a real-time scenario.

  The major focus of the thesis is to develop two algorithms for estimation of the position of the vehicle using a static camera and to evaluate the performance of the proposed algorithms.

  The proposed positioning system is based on two different processes. First process uses center of mass to estimate the position, while the second one utilizes gradient information to estimate the position of the vehicle.

  Two versions of the positioning systems are implemented. One version uses center of mass concept and background subtraction to estimate the position of the vehicle and the other version calculates gradients to estimate the position of the vehicle. Both algorithms are sensitive to point of view of the image i.e height of the camera. On comparing both algorithms, gradient based algorithm is less sensitive to the camera view.

  Finally, the performance is greater dependent on the height of the camera position for center of mass positioning system, as compared to the gradient positioning system but the accuracy of the systems can be improved by increasing the height of the camera. In terms of the speed of processing, the gradient positioning system is faster than the center of mass positioning system. The first algorithm, based on center of mass has 89.75\% accuracy with a standard deviation of 3 pixels and the second algorithm has an accuracy of 92.26\%. Accuracy of the system is estimated from the number of false detected positions.

 • 19.
  Aerva, Manasa Reddy
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing. Axis Communications, Lund.
  Devendra Venkata Sai Mani, Chakradhar Ghantasala
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing. Axis Communications, Lund.
  Blue Cool Connectivity box2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The invention of closed circuit television (CCTV) has initiated a new trend in high security by video surveillance. More recently, CCTV cameras have been incorporating wireless LAN technology for data transfer purposes by using on chip memory storage until the time of update.

  In this thesis, short range communication such as Bluetooth low energy (Bluetooth smart) is used in order to perform simple I/O applications. The two important components of the project are the camera and the Bluetooth module box. An external antenna is designed for the connectivity box and the operating range of the box is deduced by using link budget. The blue cool connectivity box is assessed by defining the capabilities of the box, i.e., simple I/O operations. Field test measurements for the designed antenna provide optimum communication range. The thesis also reviews software simulation tools that are essential for antenna design and path loss modelling. The efficiency of simulated measurements versus real-time measurements are also assessed. The primary target of the thesis is to detail the design of a cost-effective antenna based on link budget calculations and perform basic I/O tasks wirelessly between the blue cool connectivity box and the camera. It is concluded that in future works, advanced operations can be added on to the existing model. It is also suggested that a model for multi floor communication can be designed.

 • 20.
  Agenyi, Benjamin
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Mobile Banking and Entrepreneurship in Developing Countries:A case study of Nigeria2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to identify ways by which entrepreneurial mobile banking growth could be accelerated in developing countries. An exploratory research method was adopted to identify the facilitators and obstacles to entrepreneurial mobile banking. The finding reveals some facilitators which include government policies and efforts of donor agencies, stiffer competition among banks, need for efficiency and lower cost, telecoms focus on customers retention. While some obstacles include conservative and vague regulation, security issues, underdeveloped infrastructures, lack of interoperability and lack of basic need for financial services. The main contribution of this study is the concise identification of the facilitators and obstacles to entrepreneurial mobile banking especially in developing countries. Suggestion for further study was made. The findings could be useful to policy-makers, donor agencies and other development partners in designing and directing their policies intervention

 • 21.
  Agnefeldt, Anton
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Idrottsarenor & Allmänt Intresse: En Fallstudie Över Kalmar Arena2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 22.
  Agota, Daniel
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Olsson, Rasmus
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Designing customer rewards programs for repeated purchase using optimization methods2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  A Customer Rewards Program (CRP) or a loyalty program is characterized by customers being rewarded for repeated purchases. The goal of these programs is to increase sales and profit through offering purchase incentives in the form of delayed rewards, as a result influencing customer behavior and in the end increasing company profit. It is an open debate in the literature if such reward programs are truly profitable for the company running it. This thesis therefore proposes a new approach to designing a CRP based on optimization methods with a focus on maximizing the expected profitability of the program. The key finding of the thesis is that such an approach can be applied to CRPs in order to increase the profitability of the companies running such programs. The approach offers promising results towards applicability to specific business segments and as a result towards maximizing the expected profits resulting from customer rewards programs. Since a largescale CRP may require significant developments on existing infrastructure and can pose high costs through the rewards redeemed during the program, the perspective of being able to maximize profits through fine-tuning the program parameters could be of great help. It can even be crucial to a company considering large investments on necessary developments or aiming to increase the returns on an existing CRP infrastructure. As part of the thesis we have analyzed the – at the time of writing – running CRP programs of several major companies present on the Hungarian market based on publicly available data in order to evaluate the applicability of the proposed optimization approach to real-world CRP designs. The analysis done on these real-world CRP designs indicates that the proposed optimization approach is applicable to a class of CRP designs witnessed to be popular among companies operating in various business segments. We have also investigated Hungary’s largest pharmacy-chain to gain insight into real-world CRP design considerations. Based on guided interviews conducted with the head of marketing at the aforementioned pharmacy-chain we conclude that the relevant information needed for our proposed optimization approach can be available to a company from business data (e.g. through billing and accounting information) readily available in an integrated IT infrastructure. We also conclude that the proposed theoretical results on CRP design are based on valid mathematical assumptions and correlate to accounting considerations related to the introduction of a CRP program.

 • 23.
  Aguilar, David
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Karimibabak, Rozbeh
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Enabling strategic change through business and IT alignment: Challenges for an organization’s management and leadership2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The main objective for this thesis is to identify a set of challenges imposed on an organization undergoing strategic change impacting their IT Landscape. Organizations most embark on strategic change initiatives in order to remain competitive and create business value. It is important to understand these challenges imposed during the change process in order to be prepared and able to minimize the negative impact they may have if not handle properly. For this purpose within the scope of this thesis the aim is to identify challenge areas and the specific challenges they may impose. These identified challenges can be used as a baseline for organizations in order to understand which areas to address in order to minimize negative impact during a strategic change related to their IT Landscape. A case study methodology was used in this thesis and relevant research through literature review in identified topics was conducted. Communication, leadership, business value and strategy realization, knowledge management and change management are examined through the theoretical framework and identified as areas in need of attention during a strategic change initiative. Also within the theoretical framework this thesis identifies Enterprise Architecture as an enabler for succeeding with the change initiative related to the IT Landscape. The qualitative empirical data for this thesis was collected through the interview of ten professionals within four different organizations. Based on the above approach, within the scope for this thesis, a set of challenge areas and specific challenges were identified and the conclusion was that these areas are important to address during a strategic change initiative impacting IT Landscape within an organization in order to ensure a successful outcome.

 • 24.
  Ahl, Niklas
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Foong, Yingwai
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Mörk, Victor
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Social Marknadsföring: Konsumenters prioritering av funktionella och symboliska värden kopplade till konsumtionenav nötkött.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Social Marketing: Consumers’ priorities of functional and symbolic values with regards to consumption of beef.

   

  Authors: Ahl Niklas, Foong Yingwai, Mörk Victor

   

  Supervisor: Henrik Sällberg

   

  Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology

  Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits

   

  Purpose: Purpose of this paper is to analyze the circumstances under which social marketing affect the consumer's priority of functional and symbolic values with regards to the consumption of beef.

   

  Method: Written survey followed by interview session with focus on the three different segments of regular consumers of beef, flexitarians and vegetarians. These segments include both consumers and non- consumers of beef. All respondents who activly chose to restrict or refrain beef consumption has to base their decision on reasons which are other than religious.

   

  Results: This paper found possible situations where social marketing influenced the consumer behaviour with regard to beef consumption. This conclusion is based on the fact that all segments included in this paper mainly based their consumer behaviour on social information sources. The result also showed a tendency for the respondents in the segment of flexitarians to both influence and to be influenced by each other's consumer behavior.

   

  Keywords: Social Marketing, Consumption of Beef, Consumer behaviour

 • 25.
  Ahlin, Filip
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Wahlbom, Theodor
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Bevarandevärd natur i en svensk kontext: En fallstudie i hur landets kommuner hanterar bevarandevärda naturområden i förhållande till Sveriges miljökvalitetsmål.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbetet utgår från en teori som grundar sig i begreppet “hållbar utveckling” som accepterades ioch med Brundtlandrapporten under senare delen av 80-talet. Denna teori kommer fungera som eninfallsvinkel för hur vi förhåller oss till dagens kunskap och forskning i ämnet, vilket vidare påverkarvårt förhållningssätt till uppsatsens ämne.

  Forskningsöversikten utgår framförallt från Lars Emmelin och Peggy Lermans forskningsrapportStyrning av mark och miljö , där målstyrning i förhållande till Sveriges miljökvalitetsmål läggergrunden för den breda förståelsen för målen som system och begrepp. Forskningsöversikten följs uppav en områdesöversikt vilken inleds med Ekosystemansatsen av Naturvårdsverket, där tolvvägledande principer i arbetet mot ett hållbart nyttjande med naturresurser presenteras. Vi följer sedanupp Naturvårdsverkets rapport med att beskriva vad myndigheterna Boverket, Jordbruksverket,Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen verkar för rent deskriptivt i ämnet.

  Vi följer upp områdesöversikten med ett omfattande avsnitt om styrdokument där vi beskriver hur tillexempel avtal, planer och program har påverkat och format dagens planering från Rio de Janeiro 1992till Agenda 2030. Anledningen till detta är att beskriva hur stora delar av händelseförloppet har gåtttill från dess begynnelse till där vi är idag - vilket resulterar i de globala målen och således Sveriges16 miljökvalitetsmål.

  Vår analysdel utgår från att jämföra de översiktsplaner som Gävle, Åre och Lund kommun harsammanställt via tre fallstudier där specifika fall med olika förutsättningar ligger till grund föranalysen och slutsatsen. Resultaten presenteras avslutningsvis i en slutsats där vi genom en tabell(Bild 9) visar på för- och nackdelar med kommunernas arbete i förhållande till våra forskningsfrågoroch syftet för uppsatsen.

 • 26.
  Ahlin, Lina
  et al.
  Lund Univ, SWE.
  Andersson, Martin
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Thulin, Per
  Swedish Entrepreneurship Forum, SWE.
  Human capital sorting: The "when" and "who" of the sorting of educated workers to urban regions2018In: Journal of regional science, ISSN 0022-4146, E-ISSN 1467-9787, Vol. 58, no 3, p. 581-610Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The sorting of high-ability workers is often advanced as one source of spatial disparities in economic outcomes. There are still few papers that analyze when human capital sorting occurs and whom it involves. Using data on 16 cohorts of university graduates in Sweden, we demonstrate significant sorting to urban regions on high school grades and education levels of parents, i.e., two attributes typically associated with latent abilities that are valued in the labor market. A large part of this sorting has already occurred in deciding where to study, because the top universities in Sweden are predominantly located in urban regions. The largest part of directed sorting on ability indicators occurs in the decision of where to study. Even after controlling for sorting prior to labor market entry, the best and brightest are still more likely to start working in urban regions. However, this effect appears to be driven by Sweden's main metropolitan region, Stockholm. We find no influence of our ability indicators on the probability of starting to work in urban regions after graduation when Stockholm is excluded. Studies of human capital sorting need to account for selection processes to and from universities, because neglecting mobility prior to labor market entry is likely to lead to an underestimation of the extent of the sorting to urban regions.

 • 27.
  Ahlström, Evelina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Svanberg, Therese
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Att vara kvinna och leva med Multipel Skleros: En litteraturstudie baserad på patografier2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Multipel skleros är en kronisk sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet genom att nervcellsutskotten blir inflammerade. Det är nästan dubbelt så många kvinnor än män som insjuknar i sjukdomen. När sjukdomen bryter ut är de flesta mitt i livet och sjukdomen kan orsaka många år av lidande och funktionshinder. 

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med Multipel Skleros.

  Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på tre patografier. Innehållsanalysen utfördes manifest med latenta inslag utifrån Lundman och Hällgren Graneheims tolkning av innehållsanalys. 

  Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier. I kategorin Kroppsliga förändringar framkom att kvinnor med sjukdomen Multipel skleros upplever att deras kropp förändrades med sjukdomen. I kategorin Emotionella konsekvenser av sjukdomen framkom att kvinnor upplever en känsla av skam, rädsla och sorg. I kategorin Tankar om framtiden framkom att kvinnor upplever positiva tankar om framtiden och tankar om döden. I sista kategorin Omgivningens betydelse framkom kvinnors upplevelser av att vara beroende av andra och att de kände tacksamhet till omgivningen. 

  Slutsats: Genom att öka kunskapen och förståelsen för kvinnors upplevelse av att leva med sjukdomen MS, kan sjuksköterskan ge en mer personcentrarad vård och hjälpa till att stärka kvinnornas välbefinnande. Sjuksköterskan bör ta hänsyn till kvinnor med sjukdomen MS behov av hjälp och stöd för att bedriva en god omvårdnad utifrån det individuella behovet. Deras anhöriga kan också vara i behov av stöd och deras delaktighet i omvårdnaden bör även tas hänsyn till. Sjuksköterskan bör även se till så att de anhöriga blir avlastade om det behövs och att deras delaktighet i vården ska vara på kvinnor med sjukdomen MS egna villkor.

 • 28.
  Ahmad, Binai
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning. Student vid BTH.
  Tågtrafik på mindre orter: En studie av problematiken kring befolkningsmängd som bedömningsunderlag vid planering av tågtrafik på mindre orter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kommuner tillsammans med regioner, grannkommuner och länstrafiken planerar och ansvarar för kollektivtrafiken. Idag arbetas det i många kommuner och regioner med effektivisering av kollektivtrafiken och strategiska placeringar av hållplatser och stationer. Att arbeta utifrån dessa aspekter för att nå en hållbar och effektivkollektivtrafik är ett bra tillvägagångssätt inne i städer och täta områden. Det uppstår dock problem om samma strategiska tillvägagångssätt med fokus på befolkningstäthet och reseunderlag följs i mindre orter. Vilka effekter får det för de mindre orterna att samma strategi används i både städerna och på landsbygden? Syftet med studien är att belysa problematiken kring att befolkningsmängd och potentiella användare ligger till grund för planering av tågtrafik och tågstopp, även fö rmindre orter. Vidare är syftet att undersöka vilka möjligheter det finns för mindre orter att få tågstopp för på- och avstigning vid ortens station samt vad det innebär för samhället i den mindre landsbygdsorten. Genom att undersöka två orter i södra Sverige och det arbete som de genomfört har empiri samlats in och grunden till studien lagts.

 • 29.
  Ahmed, Kwaku
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Hatira, Lamia
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Valva, Paul
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  How can the construction industry in Ghana become sustainable?2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The Sub-Saharan African country of Ghana is growing at a rapid pace. The construction industry is striving to keep up with the increasing demand for housing and commercial and industrial space while simultaneously protecting the physical environment and social well-being of the country – a challenge becoming known in the industry as ‘sustainable construction.’ This paper proposes a strategic approach to manage these twin challenges, consisting of two parts: a building rating system and a participatory method called multi-stakeholder dialogue. The combination rating system and MSD process was presented to the industry to determine its potential effectiveness in assisting the industry to move towards sustainability. The industry’s response indicates that the proposal could be of value to the industry, with certain noted limitations. This paper describes the rating system-MSD proposal, the industry’s response, and implications for the construction industry in Ghana moving forward

 • 30.
  Ahmed, Murtaza Sheraz
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Ahmed, Khawaja Waqar
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Role of ICT in Combating Corruption and Improving Public Service Delivery, A case study of Punjab Information Technology Board2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Governments in both developing and developed countries provide services to its citizen however some provide better services than the others. Public services generally include facilities of health, education, electricity and water supply, social welfare, transportation, communication and other services. Countries face many challenges while providing these services to citizens and many developing countries have failed to provide the public services efficiently and are facing issues while providing service delivery to its citizens. One of the issues is corruption. The developing countries need to adopt e-governance and Information and Communication Technology (ICT) to overcome these issues. E-governance is a process of improving through Information Technology (IT), the way government works, shares information, interacts with clients (citizen, Business, Government) and provides services to clients. Our thesis will investigate whether ICT can combat corruption and improve Public Service Delivery (PSD) in developing countries. Findings of our study will help developing countries in combating corruption and improving public services. We have reviewed the literature related to public service delivery, corruption and its adverse effects, use of ICT and e-governance to combat corruption. We have adopted a case study approach to see what sorts of ICT initiatives are being taken by the government of Punjab to reduce corruption and improve the public services. In this regard we have explored the e-governance projects of PITB (Information Technology department of the Government of Punjab) including one of a recent project of PITB namely Citizen Feedback Model (CFM) which has got international attention worldwide for combating corruption and improving public services delivery. We have performed quantitative analysis on six months data set of CFM which was comprised of over one hundred and seventy thousand responses categorized in predefined categories of feedback. By doing the quantitative analysis of CFM data we have found that this particular e-governance project is reducing corruption of public officials and improving public service delivery. Further explanations are provided through information gathered by interviews. Finally we have tied our results to findings in the literature and suggested implications.

 • 31.
  Akbar, Mohamed Kazaludeen
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Performance Evaluation and Comparison of Coherent and Incoherent Receivers under Atmospheric Turbulence2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  Optical free space communication system faces the major challenge because of the atmospheric condition. Signals receive in the ground station using two different types of receivers (Coherent detection and Intensity Modulation and Direct Detection (IM/DD)). Coherent detection uses PIN photo detector in the receiver end to attain the more sensitivity of the receiver. It receives the input data as a carrier signal and the local oscillator signal is mixed with the received signal and down convert the carrier signal to an intermediate frequency signal. The Intensity Modulation direct detection uses the Avalanche photo detector in the receiver end to attain the more sensitivity. This detection receives the input signal as a carrier signal and it is directly demodulated at the receiver back into the original signal. Signals receive in the ground station from the aircraft will be affected by the various types of noise like shot noise, thermal noise, etc. The occurrence of noises in the coherent detection is not exactly same as the IM/DD. Some noise get varies according to the electrical circuit noise produced in the receiver side. By deriving the signal-to-noise ratio, the background noise occur in the desired signal can be calculated. One of the main goals would be to derive a Probability Density Function (PDF) of the Signal-to-Noise Ratio (SNR) of the each type of receiver to check the efficiency of the receivers. Transmitting the optical signal from aircraft will face some data loss problem due to atmospheric turbulence disturbances, to identify the loss arises in the transmitting signal will be done by using the probability error method. Bit Error Rate (BER) derivation will take place to calculate and to identify the data loss occurs in the received signal. The project deals with measuring the efficiency and sensitivity among those two optical receivers and to check the robustness between those receivers against scintillations (power fades and surges) effects. In this work performance of the coherent receiver and IM/DD receiver using APD is compared with the different system characteristics. Sensitivity and performance of both the receivers are calculated with the same fading vector. Signal to noise ratio and bit error rate are theoretically derived and numerically analyzed in the case of atmospheric turbulence. Numerical results predict the performance of both the receivers.

 • 32.
  AKTAR, SHAMIMA
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Urban Public Space: A Case from Developing Country2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Cities in developing world are inadequately equipped with public spaces. The increasing urbanizations trend is attracting more people to come to the cities without having proper sustainable plan for public spaces. However, this social public place holds the important function for urban well-being and collective recognition. This is the place where human can participate as fully fledged social subjects in complex civic life. Unfortunately, in most cases the provision of public space in these cities is always neglected or poorly integrated in planning legislations. So, in many cases community people make their own ways of social interaction that gives public space a new definition. Khulna, one of the divisional cities of Bangladesh, is going through the similar developing country situation. Lack of fund and space restricts development agencies to make new public spaces in this city. On the other hand management and coordination challenges between multilevel planning authorities also making existing public spaces malfunctioned. Sustainably planned, created and managed public spaces are hence urged for the cities of developing world to get livable and healthy urban environment.

 • 33.
  Al Choueyri, Yousef
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Fayazi, Mojtaba
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Digital models of manufacturing: with emphasis on titanium welding for early product development2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis work is part of the BTH research lab, focusing on developing the early product development, by analyzing how to integrate the manufacturing process with the early design process. A known problem in the manufacturing industry is the knowledge gap between the designers and the manufacturing process. Where in the early stages of the product development a knowledge regarding the manufacture process is needed. This is in many cases ignored by the designers because it is commonly thought that the responsibility of selecting the manufacturing processes for a product falls upon the manufacturers, despite the fact that the manufacturing processes in reality is highly dependent upon the design choses such as materials, size, shape, finishing and tolerances of the product. To mitigate this problem a variations of product ‘team’ approaches have been used where the idea is to involve a multitude of people with the necessary experience to produce a ‘production friendly product’. Those approaches have a few drawbacks mainly the problem of finding people with the relevant experiences or that the expertise only covers the manufacturing processes already used in the organization, losing the opportunity to benefit from any alternative manufacturing process.

  This thesis focuses on how the welding manufacturing technic, analysis can be integrated into the design process with the help of a digital model?

  To improve the communications between the manufacturers and designers, two excel files were developed. The first excel file aimed at the manufacturers where they can present the specific machines used in the workshop. Focusing on specific machine and workshops instead of on the general welding method will give the designers a better understanding of the feasibility of producing their design in a specific workshop instead of focusing on a specific manufacturing method.

  The second excel file is aimed at calculating and comparing the weld methods where the cost and requirements are derived for general welding methods and compared with the machine specifications gathered from the manufacturers using the first excel file. To assess the excel files, a parametrized CAD model of the rear engine turbine structure was developed, and three different cases were used to evaluate the developed excel files.

  The values used are presented in Appendix A: Table 11–15, and were gathered from public sources. Values were also approximated using regression analysis.

 • 34.
  ALAMSETTY, SREETEJA
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  VEMURI, SAITEJA
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Springback Analysis of Aluminium Alloy 2024 in Flex-forming Process2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 35. Alaves, Dimas
  et al.
  Machado, Renato
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences.
  da Costa, Daniel Benevides
  Legg, Andrei Piccinini
  Uchoa-Filho, Bartolomeu F.
  A dynamic hybrid antenna/relay selection scheme for the multiple-access relay channel2014In: 2014 11TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WIRELESS COMMUNICATIONS SYSTEMS (ISWCS), IEEE , 2014, p. 594-599Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We propose a dynamic hybrid antenna/relay selection scheme for multiple-access relay systems. The proposed scheme aims to boost the system throughput while keeping a good error performance. By using the channel state information, the destination node performs a dynamic selection between the signals provided by the multi-antenna relay, located in the inter-cell region, and the relay nodes geographically distributed over the cells. The multi-antenna relay and the single-antenna relay nodes employ the decode-remodulate-and-forward and amplify-and-forward protocols, respectively. Results reveal that the proposed scheme offers a good tradeoff between spectral efficiency and diversity gain, which is one of the main requirements for the next generation of wireless communications systems.

 • 36.
  Albinsson, Gunilla
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Lärande utvärdering: ESF-projektet Klara Livet : Implementeringsfasen 2013-20142014Report (Refereed)
  Abstract [en]

  Projekt Klara Livet har initierats av de problem och utvecklingsbehov som finns inom arbetslivet. Särskilt bekymmersamt är de människor som inte kommer in på arbetsmarknaden och att de individer som är eller har varit sjukskrivna kommer att bli/har blivit utförsäkrade från Försäkringskassan och inskrivna på Arbetsförmedlingen. Denna grupp arbetssökande har inte möjlighet att få tillträde till arbetsmarknaden på samma villkor som andra och har andra behov än friska arbetslösa. I Blekinge finns ett stort antal människor som befinner sig i denna situation. Under april 2010 hade 875 personer tidsbegränsad sjukersättning, fördelat på 656 kvinnor och 219 män. Vid årsskiftet 2009/2010 lämnade 212 personer sjukförsäkringen, något som resulterade i 187 arbetssökande. Efter tre månaders karens ansökte cirka hälften om förnyad sjukpenning. I februari 2010 fanns i länet 448 pågående ärenden som påbörjats sedan mer än ett år tillbaka. Således finns i Blekinge en relativt stor grupp människor som är eller riskerar att hamna i långvarigt utanförskap. Många i denna grupp har dessutom synliga eller dolda funktionsnedsättningar.

 • 37.
  Albinsson, Gunilla
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Utvecklingsinriktat lärande inom ESF-projektet Klara Livet. Följeutvärderingsrapport2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projekt Klara Livet riktar sig till individer med en svag ställning på arbetsmarknaden. Dessa väljs ut genom ett öppet ansökningsförfarande. Kärnverksamheten inom projektet är en intervention i form av en utbildningsinsats, som övergripande syftar till att stärka individens möjligheter och motivation att närma sig eller återgå till arbetet, fungera i vardagen och därigenom få ett större inflytande på sin upplevda hälsa. Projektets övergripande syfte är att genom otraditionellt samarbete mellan olika samverkansaktörer utarbeta och prova en alternativ modell för aktiv rehabilitering med arbetsförberedande insatser, som i förlängningen ska leda till sysselsättning för människor som riskerar att hamna i utanförskap. Ytterligare en målsättning är att individen ska närma sig arbetslivet och en egen försörjning, antingen genom arbetsplatspraktik eller genom introduktion till socialt eller kooperativt företagande. Generellt för den lärande utvärderingen i projekt Klara Livet är att evaluera projektets struktur, utfall och resultat av praktiskt arbete för att uppnå förändring, implementeringsprocesser och måluppfyllelse. Med denna utgångspunkt har en programlogisk teoribaserad utvärderingsmodell valts, som möjliggör en beskrivning av relationen mellan mål, aktiviteter, processer och effekter. Utvärderingsdesignen fokuserar på den lärande organisationen där gemensamt lärande, reflektion och kunskapsspridning i projekt Klara livet står i centrum och syftar till att skapa en utvecklad förståelse för användning och utveckling av den kunskap som projektet genererat. Ytterligare en ansats är att identifiera projektets programlogik och normativa teori med tonvikt på att tydliggöra kausaliteten mellan mål och aktiviteter, projektets framgångsfaktorer, nytänkande och innovativa idéer. En central fråga blir då om mål, verktyg och utfall hänger samman i logisk struktur. Rapporten bygger på cirka 200 sidor dokumentstudier, minnesanteckningar, processtöd till projektledare, kvalitetsansvarig och kursledare, 9 individuella intervjuer, 2 lärandeseminarier/dialog¬seminarier, 4 intervjuer i fokusgrupper, 1 workshop, 2 SWOT-analyser, 8 projektlednings¬möten, 1 styrgruppsmöte samt deltagande observationer i samband med möten och aktiviteter med kursledare och kursdeltagare. Resultatet visar att projektet följer de uppsatta direktiv från Europeiska Socialfonden och i väsentliga delar uppfyller projekt- och effektmålen. Projektets metodutveckling och de aktiviteter som genomförts inom projektet kan ses som ett mervärde till den arbetsmarknadspolitik som bedrivs av Arbetsförmedlingen och bör kunna medföra att den erfarenhet som finns inom projektet sprids till en strukturell nivå och på sikt bidrar till såväl systempåverkan, förändring och till offentlig debatt. Samtidigt finns en farhåga att Klara Livet inte implementeras, bedrivs för långt ifrån den reguljära verksamheten och därmed endast blir en tillfällig och tidsbegränsad lösning för en liten grupp individer. Fokus ligger på såväl individ som på samhällsnytta, sätter brukarperspektivet i centrum och har i princip nått ut till det antal kursdeltagare som planerats. En av projektets viktigaste framgångsfaktorer är den starka projektidén med utbildning och arbetsplatspraktik/socialt företagande, en kombination som bör stärka individens möjligheter att få ett arbete/närma sig arbetsmarknaden. Kursledarnas kompetens och engagemang, där många olika professioner och kompetenser samverkar, närhet till kursdeltagarna och individanpassning sammantaget med den metodutveckling som ägt rum i utbildningen är ytterligare framgångsfaktorer. Resultat och utfall på individnivå är i nuläget endast begränsade. Förbättringar i kategorierna allmän hälsa, psykisk hälsa, självkänsla, självförtroende, sovvanor, matvanor och hantering av symptom har påvisats med hjälp av Wilcoxon signed rank test. En svaghet är dock att mätningar vid baseline inte gjorts, varför dessa resultat måste betraktas som preliminära. Ytterligare en svaghet är att ingen forskning bedrivits inom projektet. Frågan om utbildningskonceptet leder till att de individer som deltagit i den riktade insatsen har närmat sig arbetslivet och fått större inflytande över sin upplevda hälsa bör därför fördjupas under den förlängda projekttiden september 2013-augusti 2014. En av utvärderingens viktigaste konklusioner är att för många deltagare har projektet varit en väg att komma vidare i en rehabiliteringsprocess med slutmålet att komma in på arbetsmarknaden. Innovativt är även de nya samarbetsformer som utvecklats under projekttiden. En utmaning inför den förlängda projekttiden är att ytterligare stärka och sedimentera den samverkan som byggts upp mellan myndigheter och andra aktörer, men även att pröva och ge alternativ till ordinarie strukturer och regelverk.

 • 38.
  Albinsson, Gunilla
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Arnesson, Kerstin
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Projekt Centrum för telemedicin: Följeutvärderingsrapport2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Strukturfonderna är EU:s viktigaste verktyg för att minska regionala skillnader inom och mellan medlemsländerna. I den tredje programperioden, 2007-2013, satsas med nationell medfinansiering mer än 30 miljarder kronor i olika strukturfondsprojekt. Det ekonomiska stödet ska användas till insatser för regional utveckling, sysselsättning och kompetenshöjning i Sverige. Under programperioden har utvärderingsupplägget ändrats till "on-going evaluation", följeforskning, som syftar till att fortlöpande utvärdera projekten för få underlag till nya vägval och alternativa aktiviteter som bättre leder projekten mot effektmålen. Ytterligare förändring är att medlemsländerna ska visa att de utvecklar utvärderingskapacitet (evaluation capacity building) som kan ta sig an nya krav på följeforskning. Den europeiska kommissionen betonar även att erfarenheter och kunskaper från utvärderingsinsatserna kontinuerligt ska leda till lä-rande i program och projekt liksom till offentlig diskussion, public debate. I föreliggande slutrapport redogörs för den följeforskning som genomförts inom strukturfondsprojektet Centrum för Telemedicin, CTM under tiden 2012-2013 där syftet var att utvärdera projektets utveckling mot uppsatta mål. Centralt i denna lärande utvärdering har varit dialogen med projektledaren, projektdeltagarna och representanten för projektägaren. Rollen som följeforskare har inriktats på att vara stödjande, men också störande, det vill säga ifrågasättande och kritisk. Rapporten är indelad i fyradelar. Den första beskriver bakgrunden till projektet, dess syfte och mål. I den andra delen redogörs för följeforskningens metodologiska utgångspunkter och därefter redovisas resultatet i den tredje delen. I den avslutande delen förs ett framåtsyftande resonemang om vilka hållbara effekter som projektet bidragit med.

 • 39.
  Albinsson, Gunilla
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Kerstin, Arnesson
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Kartläggning av chefers vardag i Karlskrona kommuns samlade verksamheter2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Bakgrund: En generell bild som ges av flera förvaltningar inom Karlskrona kommun är att arbetssituationen för många chefer, särskilt på mellannivå, är ohållbar. Denna bild har förstärkts av organisationens medarbetarundersökning 2013, men också av den genomgång av ledningsstrukturen vid Barn- och ungdomsförvaltningen, som utfördes 2014 av Ernst & Young Q1. Mot denna bakgrund har en kartläggning av kommunens samlade verksamheter initierats. Enligt projektplanen förväntas denna resultera i en tydlig beskrivning av innehållet i chefers vardag avseende ”arbetsuppgifter, beslutsunderlag och glädjeämnen samt ett förslag på åtgärder för att uppnå ett önskat läge avseende hållbara beslut, god arbetsmiljö, upplev arbetsglädje och hållbart ledarskap”.

 • 40.
  Albrecht, Isabelle
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Mellankommunal samverkan och demokrati: en fallstudie av Familjen Helsingborg2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien belyser mellankommunal samverkan och dess planerings- och beslutsprocesser. Avtalssamverkan är ingen ny företeelse i Sverige, men är intressant att studera då kommuners utmaningar sträcker sig över större geografiska områden och befintliga gränser överskrids i allt fler frågor. Det finns därför ett uttalat behov av mellankommunal samverkan och nya innovativa samverkansformer. De nya tillvägagångsätten för planering, som på olika sätt frångår den traditionella beslutskedjan, ställer samtidigt höga krav på kommunerna och den representativa demokratin då exempelvis möjligheten till ansvarsutkrävande försvåras. Syftet med studien är därför att kritisk granska demokratiska strukturer i mellankommunal samverkan avseende representativitet, ansvarsutkrävande och legitimitet – för att svara på övergripande frågor gällande hur och av vem mellankommunala frågor konstrueras. Intressanta frågeställningar är hur demokratin påverkas av förändringen, hur planeringsprocessen är konstruerad ur ett demokratiperspektiv samt hur avvägningen av intressen hanteras.

  Uppsatsen är utformad som en fallstudie och det studerade fallet är det mellankommunala samarbetet Familjen Helsingborg med tillhörande kommuner. Metoder för datainsamling har varit dokumentstudier, semistrukturerade intervjuer med politiker, tjänstepersoner och kommundirektörer samt en kvalitativ innehållsanalys av det empiriska materialet. De teoretiska utgångspunkterna för studien har varit teorier om makt, governance och governance network.

  Studiens analys visar på att det finns olika perspektiv på mellankommunal samverkan. I relation till det fall som studeras framstår en representativitet som baseras på frivillighet vara väsentligt – en frivillighet som medför att delaktiga aktörer istället styrs av engagemang, intresse och resurser när olika nätverkskonstellationer bildas. Vidare visar studien på ett formaliserat samarbete, där ett tydligt uttalat ansvarsutkrävande finns i de dokument som studerats – något som talar för Familjen Helsingborgs legitimitet. Studien visar också på Helsingborgs stad som, framförallt med bakgrund i dess organisatoriska resurser, har en större roll i samarbetet – vilket medför en ofrånkomlig asymmetri. Aktörens resurser innebär att de kan ta ansvar för fler frågor än de mindre kommunerna, något som kan skapa maktstrukturer. De mindre aktörerna uttalar också en uppskattning över att den större aktören axlar ansvaret som ledande i samarbetet. Det som talar för demokrati och jämlik påverkan är att Helsingborg, trots sin storlek, har lika många röster som de övriga. Förekomsten av denna ledande aktör har visat sig kräva en ödmjukhet, hos såväl mindre som större aktörer för att skapa sammanhållningskraft och tillit – något som är väsentligt för en demokratisk process. Vidare har analysen visat att planeringsprocessen bygger på att helheten går före enskilda kommuners intressen samt en beslutsprocess som är konstruerad av konsensusskapande där ett givande och tagande sker i förhandlingar.

  För att mellankommunal samverkan ska uppnå en demokratisk process krävs ett tydligt ansvarsutkrävande, en representativitet som bygger på frivillighet och ett konsensusskapande där det agonistiska samtalet synliggörs.

 • 41.
  Alcaraz, Gonzalo
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Manfroi de Moraes, Ricardo
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Measuring Disruptive Susceptibility: Insights from the ITS industry2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose. A small number of management theories have had as much influence in the business world as Clayton M. Christensen’s theory of disruptive innovation. Its key presupposition – that entrant companies with products or services that customers initially couldn’t use as it appears to have lower performance can supersede established companies – continues to create a significant impact on management practices and stimulate rich debate within academics. The goal of this thesis is to validate a specific framework available on the literature that assess the potential market entry of new companies as sources of disruptive innovations, named “disruptive susceptibility”, and gain new insights based on the findings of a qualitative study related to the Intelligent Transportation Systems (ITS) industry. Trending topics on this fast paced evolving industry, such as “Connected Cars” or “Autonomous Vehicles” are creating a high source of inspiration and new technologies are emerging to address new ITS industry’s needs.

  Methodology. Mixed methods research approach was applied utilizing convergent parallel mixed design. The research design process enabled an accurate confrontation of the disruptive susceptibility framework’s propositions against the target industry’s evidences collected from multiple relevant sources of evidences. Content validity and triangulation were applied to bring validity to the study.

  Theory. Disruptive innovation, Disruptive Susceptibility, Industry life-cycle.

  Conclusions. The disruptive susceptibility framework was validated for the ITS industry concluding that is a relevant instrument to identify and qualify the disruptive potential of new technologies. The results showed a high level of disruptive susceptibility in the ITS industry and the evidence gathered showed that conditional and accelerating propositions, when present, are most likely connected to an industry in a mature life-cycle stage. The study of the framework in further industries could provide more insights about this latter aspect. Furthermore, an additional proposition related to product life-cycles was proposed for the framework.

 • 42.
  Aldabaldetreku, Rita
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Lautiainen, Juuso
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Minkova, Alina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  The Role of Knowledge Management in Strategic Sustainable Development: Comparing Theory and Practice in Companies Applying the FSSD2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to explore the role of knowledge management (KM) in integrating sustainability into business strategy in companies applying the framework for strategic sustainable development (FSSD).Corporations have the potential to be key players in moving society towards sustainability, but they lack clear definitions and guidelines around strategic sustainable development (SSD). The authors focus on the benefits of KM in organisations applying the FSSD, which offers general strategic guidelines, but does not refer to the complexity of managing the new sustainability knowledge.This study first examines the scientific literature around KM and FSSD and compares it with the results of expert interviews to develop a State of the Art Model of KM for SSD. Then the model is compared to current practices of corporations applying the FSSD and the gap is examined.The results of the analysis show that the concept of KM is widely discussed in the literature, yet it does not have much presence in the business world. The value of knowledge is recognised, but KM is not much used and no structured practices were identified. It was concluded that companies would benefit from a strategic KM system when integrating sustainability.

 • 43.
  Al-Daghestani, Anas
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  AlKassem, Mahinour
  Graphical Programming and Implementation of the NI-7962 and NI-5781 FPGA Interface2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  FPGA systems can have a wide variety of applications within electrical engineering, product development, and prototyping. Their flexibility, low cost, and high performance have made it burst into the market with results that exceeded many expectations. National Instruments offers several software and hardware that integrate FPGA systems in their design and implementation. In this thesis work, a NI FPGA system is used along with LabVIEW myRIO 2014 software to run a graphical FPGA code, hence, identifying best practices that must be associated with using the software and the hardware of National Instruments FPGA interfaces and also compare different methods for programming, communication, and data conversion of the FPGA interfaces.   

 • 44.
  Aleti, Mahesh
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Syed, Rahamatulla
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Chennupati, Rajendra Prasad
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Fuzzy Based power control system Using ANFIS and MIMO-OFDM Techniques in Cognitive Radio Networks2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  Cognitive Radio technology is used for efficient utilization of the spectrum. There are two types of users, one is the Primary user (PU), and the second one is the Secondary user (SU). In those users, PU is having the license to use the spectrum. The SU does not have the license to use the spectrum. Cognitive Radio comprises of Spectrum sensing, Spectrum Management and Spectrum Mobility. In cognitive radio, optimal power control in spectrum sharing is main research issues. In the spectrum, sharing both PU and SU can access the spectrum simultaneously as long as there is no interference to PU’s of Quality of service (QOS). So we have to handle this interference to the PU and we have to improve the performance of the SU. For that power control is the main consternate to improve the performance of SU. In our thesis, we are divided into two parts, the first one is we used ANFIS (Adaptive Neuro Fuzzy Inference System) for optimizing power control in cognitive radio network Users (SU) by optimization of SNR & SINR at Primary User (PU) to maintain QOS of PU and improve the performance of SU and Channel capacity computation for various ISR tolerance levels at PU. In second part, we used implementation of MIMO (Multiple Input Multiple output)-OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) transmission technique in CRN (Cognitive Radio networks) for it is use in emergency conditions where transmission requires reliability and high data rate. Then it is tested BER (Bit error rate) performance on MATLAB. Key words: Cognitive Radio, Power Control, the Fuzzy Interference System (FIS), ANFIS, “MIMO” (“Multiple Input Multiple Output”), “OFDM” (“Orthogonal Frequency Division Multiplexing”), AWGN, BER, SNR, Eb/N0

 • 45.
  Alexander, Bredén-Jonsson
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Att skapa ett varumärke: En granskning av hur Helsingborg framställs genom platsmarknadsföring2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I föreliggande uppsats beskrivs platsmarknadsföring som fenomen och mer konkret studeras det hur platsmarknadsföringen framställts i Helsingborgs kommun. Arbetet undersöker således ett antal större projekt som kan kopplas till platsmarknadsföring. Med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys har olika plandokument studerats. Den kvalitativa innehållsanalysen har utgått ifrån tre olika motsatspar och har genom detta kunnat synliggöra att där i det empiriska materialet finns en tonvikt mot tillämpade-, platsoberoende- och förändringsorienterade värden.

  Det studerade materialet uppvisar tendenser som kan kopplas till ekonomiska syften och där detta ofta ska uppnås genom förändring och med fokus på ett större perspektiv än den egna kommunen. Materialet uppvisar tendenser som går att koppla till en utåtriktad platsmarknadsföring. Vidare finns där tendenser i analysen som tyder på att där kan finnas en dold maktutövning, detta går dock inte att direkt bekräfta eller konstatera. Slutligen finns där tendenser som tyder på att globaliseringen och den uppfattade konkurrensen kan ha påverkat platsmarknadsföringen i Helsingborg. Detta gör att platsmarknadsföringen i kommunen stämmer överens med vad tidigare forskning på området kommit fram till, där globalisering och den upplevda konkurrensen ses som två faktorer som påverkar platsmarknadsföring 

 • 46.
  Alexandersson, Klara
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Medborgares förväntningar om samrådet: - En studie om medborgares förväntningar om inflytande samt föreställningar om samrådets demokratiska funktion i detaljplaneprocessenIndependent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 47.
  Ali, Mazin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Shahin, Mahdi
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Framtagning av kalibreringsverktyg för referensmätningar: Vardaglig kontroll av kalibrering i industriell provbänk för pneumatiskt styrda tågbromsar2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Faiveley Transport Nordic AB is a company in Landskrona and which is an international supplier in the railway industry. The industry sight in landskrona is mostly focused on developing and manufacturing train brakes.Today, Faiveley has a number of test benches that needs regular checks and re-calibration every three months. In the current situation, it is the responsibility of the lab engineer to check that the calibration is correct on the test benches and adjust if needed. The purpose of this research is to design a reference object that will be used for checking the calibration on a test bench.During the research, the product development process was used with some tools from the design thinking process. The research begins with a lot of theoretical background about BFC (Brake Friction Concept), test benches and calibration to develop a deeper understanding for the different concepts.Since Faiveley had already identified the problem, the method was started directly by looking for other solutions that could inspire the solution to the problem. The search for inspiration was conducted through various methods such as patent searching, trend watching and techwatching. The authors proceeded by choosing the best possible ideas for them to create a prototype of the best concepts.After creating a prototype of the reference object, the objects function was verified by testing on a test bench to check if it meets the preset requirements. The authors were able to get the result for each one of them three measurement parameters such as force, distance and pressure. Results showed that most of the requirements was accomplished.Based on the results several conclusions could be drawn. Such as that the reference object that was the solution to the problem worked and partly fulfills the associated requirements. Through this research a method has been created for how to generate reference values for similar parameters in general contexts, which others interested can use in the future.

 • 48.
  Allesson, Sara
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Sheet Metal Forming Simulations with Elastic Dies: Emphasis on Computational Cost2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The car industry produces many of their car parts by using sheet metal forming, where one of the most time-consuming phases is the development and manufacturing of new forming tools. As of today, when a new tool is to be evaluated in terms of usability, a forming simulation is conducted to predict possible failures before manufacturing. The assumption is then that the tools are rigid, and the only deformable part is the sheet metal itself. This is however not the case, since the tools also deform during the forming process. A previous research, which is the basis of this thesis, included a model with only elastic tools and showed results of high accuracy in comparison to using a rigid setup. However, this simulation is not optimal to implement for a daily based usage, since it requires high computational power and has a long simulation time. 

  The aim and scope for this thesis is to evaluate how a sheet metal forming simulation with elastic tool consideration can be reduced in terms of computational cost, by using the software LS-DYNA. A small deviation of the forming result is acceptable and the aim is to run the simulation with a 50-75 % reduction of time on fewer cores than the approximate 14 hours and 800 CPUs that the simulation requires today.

  The first step was to alter the geometry of the tools and evaluate the impact on the deformations of the blank. The elastic solid parts that only has small deformations are deleted and replaced by rigid surfaces, making the model partly elastic. Later, different decomposition methods are studied to determine what kind that makes the simulation run faster. At last, a scaling analysis is conducted to determine the range of computational power that is to be used to run the simulations as efficient as possible, and what part of the simulation that is affecting the simulation time the most.

  The correlation of major strain deviation between a fully elastic model and a partly elastic model showed results of high accuracy, as well as comparison with production measurements of a formed blank. The computational time is reduced by over 90 % when using approximately 65 % of the initial computational power. If the simulations are run with even less number of cores, 10 % of the initial number of CPUs, the simulation time is reduced by over 70 %.

  The conclusion of this work is that it is possible to run a partly elastic sheet metal forming simulation much more efficient than using a fully elastic model, without reliability problems of the forming results. This by reducing the number of elements, evaluate the decomposition method and by conducting a scaling analysis to evaluate the efficiency of computational power.

 • 49.
  Allouche, Elias
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Einarsson, David
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Den Förarlösa Staden: gestaltningsprinciper för eldrivna autonoma fordon - en vision om brunnshögs framtida utveckling2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ”I could either watch it happen or be a part of it.” - Elon Musk

  De autonoma fordonens intåg på svenska vägar är ett stundande faktum med utblick mot 2030. Med dessa förs även förhoppningar om säkrare trafikmiljöer, större utrymme och prioritering av fotgängare och cyklister, mindre trängsel, reducerad miljöpåverkan och förenklade livsmönster. För att dessa positiva konsekvenser ska infalla krävs dock en förebyggande och långsiktig planering. Majoriteten av svenska kommuner har i dagsläget en reaktiv inställning till planering för autonoma fordon, det vill säga att först se utvecklingen äga rum och därefter tillämpa åtgärder. För att utvecklingen ska få ett önskvärt utfall måste kommunerna börja föra en proaktiv planering för autonoma fordons introduktion på marknaden.

  Det som hittills hämmat planeringen är framförallt bristen på konkreta förslag och principer för hur trafik och gatumiljöerna bör anpassas efter de nya förutsättningar som autonoma fordon medför. Samhället står just nu på kanten inför en storskalig omställning av fordonsflottan, där eldrivna autonoma fordon i slutändan förmodligen utgör en majoritet. Syftet med detta projekt är inte att förespråka en omedelbar implementering av åtgärder för fordon som ännu inte existerar, men fenomenet måste börja betänkas, diskuteras och konkretiseras på det långsiktiga planeringsstadiet. År 2050 ses som en relativt säker tidpunkt där autonoma fordon utgör en absolut majoritet av fordonsflottan, under en lång period kommer dock vanliga fordon och autonoma fordon behöva samsas om trafikutrymmet. Inom detta tidsspann råder många oklarheter över hur den fysiska planeringen ska positionera sig.

  De planeringsåtgärder som produceras i detta projekt är menade att utgöra ett första underlagsmaterial som kan börja lappa igen den kunskapslucka som existerar idag. Om kommunerna fortsätter med en reaktiv inställning ökar risken för att de negativa konsekvenser som autonoma fordon kan medföra infaller, såsom kapacitetsbrist i trafikinfrastrukturen på grund av ökade trafikmängder samt ett ökat parkeringsbehov. Sveriges kommuner bör vara med och styra utvecklingen för att privata aktörer och marknadskrafter inte anskaffar enväldig kontroll, och för att målsättningarna ska forma den teknologiska utvecklingen och inte vice versa. Vilket utfall som är mest sannolikt att inträffa beror till stor del på två faktorer; graden av proaktiv planering som bedrivs av de samhällsbyggande institutionerna samt i vilken grad delade lösningar av autonoma fordon anammas av allmänheten. Det är således omotiverat att inte bedriva en proaktiv planering på grund av de osäkerheter kring vilken typ av genomslag de autonoma fordonen får, för att institutionernas arbete kan påverka utvecklingen i den riktning som anses önskvärd.

  Detta projekt bidrar med något nytt till forskningen kring autonoma fordons påverkan på stadsplaneringen inom urbana miljöer, genom att konkretisera nödvändiga åtgärder som behöver tas med hänsyn till denna utveckling. Projektet resulterar i gestaltningsprinciper och förslag på lämplig utformning med hänsyn till autonoma fordon. Förhoppningen är att detta arbete är ett första steg i att möjliggöra en mer proaktiv planering, vilket är ett kriterium för att skapa en framtid med gång- och cykelprioriterade miljöer där delade autonoma fordon har ett reducerat anspråk i det offentliga rummet.

 • 50.
  Allouh, Ahmad
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Maurer, Robert
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Walker, Fiona
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Wilcox Gwynne, Rebecca Heather
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Designing a Socially Sustainable Impact Sourcing Model for Integrating Immigrants in Sweden2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This research proposes a socially sustainable impact sourcing model (SSISM), pertinent to the field of socially responsible outsourcing and offers recommendations for integrating immigrants in Sweden by using this model. The model brings businesses, communities and people together to create benefits for all stakeholders in a sustainable way.

   

  Sweden has a long history of accepting immigrants, yet, has a comparably low success rate of integrating non-Swedish people into society. If SSISM is applied in Sweden, there is a potential for businesses to save money, for challenges like the integration problem to be mitigated, and for communities to benefit from an increased tax base as well as building stronger, more diverse communities.

   

  The universal model for SSISM was developed through the analysis of existing practices and the use of the Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD), a sustainability planning tool. The research process included informal interviews with businesses, communities and government agencies, formal interviews with businesses, and a survey with immigrants. The interviews and survey helped maintain relevance to the Swedish context and identified potential obstacles and enablers for implementation. From the results, recommendations on how to best apply the model for integrating immigrants into Sweden were developed in the discussion.

1234567 1 - 50 of 2236
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf